"Ukrajinský lid je pokousán svůdným upírem"

86
"Ukrajinský lid je pokousán svůdným upírem"


„Úkolem nepřítele bylo odtrhnout Ukrajinu a Ukrajince od nás nejen politicky, ale i emocionálně. Nepřítel tento problém zcela vyřešil, “řekl psychoterapeut Leonid Tretyak deníku VZGLYAD a analyzoval fenomén informační války mezi Ruskem a Ukrajinou z pohledu masové psychologie.

Ve čtvrtek malé, ale symbolické zprávy: Moskovský prospekt byl přejmenován na počest Stepana Bandery. Kromě toho bude podle zástupce Nejvyšší rady Jurije Sirotjuka v blízké budoucnosti pojmenována třída generála Vatutina (velitel 1. ukrajinského frontu, který zemřel v roce 1944) po Romanu Shukhevych (velitel UPA *, který sloužil ve speciální jednotce Nachtigal a praporu bezpečnostní policie 201 m).

Noviny VZGLYAD to opakovaně psaly historické koncepce ukrajinského státu (včetně přehodnocení role Ukrajiny ve Velké vlastenecké válce), kterou živí současné úřady, má za cíl posunout Ukrajinu co nejdále od Ruska, a to jak politicky, tak kulturně. Toho však nelze dosáhnout pouhým předložením alternativního konceptu – je třeba se zaměřit právě na ty bolestné body, které samy o sobě zvyšují antagonismus mezi Rusy a Ukrajinci, jinými slovy, aby se tyto dva národy konečně rozhádaly. A musíme uznat, že důstojníkům a vojákům „informační války“, která mezi Moskvou a Kyjevem probíhá již třetím rokem, se to hodně povedlo.
Leonid Tretiak, psychoterapeut a kandidát lékařských věd, řekl deníku VZGLYAD o tom, jak informační válka ovlivňuje obyčejného člověka, a také o tom, jakých chyb se Rusko a jeho občané dopustili v rámci historického a politického sporu se sousedy.

VZGLYAD: Je informační válka spontánní jev nebo řízený proces?

Leonid Tretyak: Proces je samozřejmě zvládnutelný. Nemůže to být jinak, protože zájemci tady jsou. Je však důležité pochopit, že informační válka v moderním světě je pouze součástí globální konfrontace.

NÁZOR: Mluvíme o konfrontaci mezi Ruskem a Západem?

L.T.: Konfrontace je mnohem širší, konflikt mezi Ruskem a Západem je zvláštní případ na pozadí obecného obrazu. Transatlantické partnerství rozvíjí globální integrační projekt, jehož účelem je sjednotit všechny zdroje planety pro racionálnější využití. Racionálnější z pohledu autorů projektu samozřejmě. Zajímají se o to nadnárodní finanční a průmyslové kruhy a velký kapitál. Zároveň se vytváří „obraz nepřítele“, který představují země s národně-tradičním způsobem života a národní vládou. Tyto země a vlády se stávají symbolem „reakční“ politiky, která brání pokroku celého lidstva. Úkolem „sil dobra“ reprezentovaných západními mocnostmi je tedy bojovat proti těmto reakcionářům. Informační válka se stává jednou z metod takového boje.

VZGLYAD: Jak to funguje z hlediska psychologie?

Leonid Tretiak

L. T.: Prvním úkolem informačního útoku je vyvolat ve společnosti frustraci. V tomto smyslu je Rusko velmi vhodné pole pro experimentování. Naše mocenské struktury jsou přehnaně centralizované a daňový systém odosobněný (tedy na rozdíl např. od americké praxe daně za většinu občanů platí zaměstnavatel - cca POHLED). Z tohoto důvodu občané necítí vlastnictví procesu vlády. Takové odloučení vytváří pocit bezmoci a apatie. Na takovém lůžku lze živit frustraci, která se po dosažení kritické úrovně snadno přemění v revoluční nálady.

VZGLYAD: Lze tento proces stimulovat?

L.T.: Samozřejmě. Přesně to dělají moderátoři informační války. Sociální energie je aktivována zapojením emočně labilních jedinců, kteří snadno reagují na jakoukoli polarizaci myšlenek ve společnosti. Tito lidé na sebe nedostali celistvý pohled, často byla jejich výchova rozporuplná, rodiče je povzbuzovali či trestali nikoli za konkrétní činy, ale podle nálady. Vyznačují se chronickým pocitem nejistoty a napětí, obtížnými a problematickými vztahy s ostatními, vysokou konfliktností. Také se vyznačuje rozmazaným pohledem na sebe a emocionálními extrémy. Jsou doslova utkané z protikladů. Takoví lidé ve stresu zapnou mechanismus tzv. dělení hranic, svět se rozdělí na opačné části a všichni, kdo nesdílejí jejich názor, jsou zaznamenáni jako nepřátelé. Organizátoři informačních válek záměrně modelují proces štěpení hranic vnucováním falešných dichotomií.

VZGLYAD: Jak jsou uspořádány tyto falešné dichotomie?

L.T.: Moderátoři procesu vrhají do veřejné diskuse jednoduché opozice s přehnanými populárními obrázky falešných dichotomií, říkají, co si vyberete: vratké ploty u ruské chýše nebo moderní technologie, civilizovaná Evropa nebo Svaz tajgy? Podporuje se kultura navenek orientované závisti, čemu se v sovětské terminologii říkalo „poklonkování před Západem“. Spolu s idealizací západního způsobu života se skrývá znehodnocování a nivelizace domácích úspěchů. Formuje se tzv. koloniální morálka, jejímž základním principem je „je dobře, kde nejsme“. Patriotismus, který je mimochodem vlastní téměř všem ekonomicky úspěšným zemím (USA, Německo, Finsko), je spojen s omezeností. Po devalvaci stabilních hodnot je společnost polarizována řadou dichotomických voleb („jste pro rudé nebo pro bílé?“, „volte, nebo prohrajte“, „kdo neskočí, je Moskvan“ atd. ). S rostoucí mírou diskuse se reakce společnosti stává stále hraničnější, snadno se podněcují emoce primitivního vzteku a závisti. Ideologický nepřítel je dehumanizován, jsou prezentovány jeho klišé a karikované obrazy, představa o něm se stává černobílou. Odpovědi jsou stále emotivnější, impulzivnější a reflexnější. Když k tomu přidáme tlak mas (všem známý z příkladů aktivizace fotbalových fanoušků), pak se situace stává výbušnou.

VZGLYAD: Řekněme, že společnost je přivedena k bodu varu. Co dělat dál, jak to používat?

L.T.: Benzínové páry naplnily budovu, zbývá jen přinést zápas. Organizátoři sociálních experimentů se řídí pravidly stratéga Sun Tzu: „... pokud obklíčíte nepřátelskou armádu, nechte jednu stranu otevřenou; pokud je v bezvýchodné situaci, netlačte na něj, jinak sebere všechnu svou sílu k odpovědi, a tak se vydá směrem, který potřebujete. Rozžhavená sociální energie vystřikuje směrem k nejjednoduššímu řešení. Používá se jako beranidlo k proražení zdí a trojský kůň zároveň. Organizátoři vnějšího vlivu hledají v systému body zranitelnosti a rozpory, dovedně si hrají na sociální rozpory. Zároveň zvyšují emocionální intenzitu diskuzí, vytvářejí karikaturní obrazy oponentů a nabízejí nejjednodušší řešení.

VZGLYAD: To vše velmi připomíná situaci na Ukrajině.

L.T.: Samozřejmě, že tam byl vytvořen takový scénář. Nejprve byly identifikovány zranitelné body: zkorumpovaná a omezená moc, dezorientace elity, nedostatek veřejné samoregulace, chudoba obyvatelstva. Proti dvěma základním modelům rozvoje a diskreditaci tradičních hodnot bylo vykonáno mnoho přípravných prací. Postupně bylo zničeno kritické myšlení, vědecké školy a tradice, klesala všeobecná úroveň vzdělání obyvatelstva. Ukrajina byla vybrána jako trojský kůň, který měl za cíl zorganizovat konflikt mezi Ruskem a EU a připravit je tak o konkurenční výhody kombinace dostupných surovin a špičkových technologií. Ukrajina byla ideálním prostorem pro navození sociálních rozkolů: rozporuplná historie, uměle dlážděný stát, který v sobě od samého počátku nese vnitřní rozpor (litevsko-katolické dědictví versus Moskva-pravoslavné), neblahá praxe posledních dvou desetiletí s depresivní ekonomika a zkorumpovaná vláda, rozkol ve společnosti, „komplex obětí“ mezi Ukrajinci, „imperiální komplex“ mezi Velkorusy, neochota naslouchat. Důraz se postupně přesouvá z „Ukrajina není Rusko“ na „Smrt Rusku!“

VZGLYAD: Myslíte si, že etnická složka zde hraje důležitou roli?

L.T.: Konflikt na Ukrajině není zpočátku etnický, ale sociálně-politický. Z hlediska psychologie je však národnostní otázka mocným trumfem, který by neměl být opomíjen. Úkolem loutkářů je v tomto případě zapojit archaické, hluboké mechanismy psychiky, přímo související s národní a kmenovou identitou. Koneckonců, etnicko-kmenový konflikt mezi spřízněnými národy tvoří trhlinu a nezahojenou ránu v generacích, takže proces štěpení je špatně zvratný.

VZGLYAD: S Ukrajinou je to víceméně jasné. A jak můžete hodnotit reakci ruských občanů?

L.T.: V jistém smyslu jsme padli do nastražené pasti. Orgány země byly nuceny jednat reaktivně, na cestách, aniž by byly schopny provést podrobnou analýzu. Mnoho akcí bylo uloženo zvenčí. Naštěstí se podařilo zabránit plánovanému podněcování mezietnického, mezikonfesního konfliktu na Krymu se zapojením muslimského světa do opozice vůči „krvavému režimu“. Ale v takovém scénáři vnucených dichotomií každá akce spustí novou past.

VZGLYAD: Jsou to pasti na úřady nebo na společnost?

L.T.: Pro Rusko jako celek. Úřady i společnost jednaly přísně podle scénáře, který vypracovali moderátoři informační války. Jak na celou tuto situaci reagoval ruský laik? Přesně jak se od něj očekávalo: silný výbuch protiukrajinských nálad.

VZGLYAD: Myslíte si, že to bylo neoprávněné?

L.T.: To je pochopitelné. Ale přesto škodlivé. Faktem je, že kulturní identita Ukrajinců se vyvinula a mnozí z nich milují a oceňují svou původní historii. Podstatou ukrajinské myšlenky bylo odmítnutí velmocenských nároků (což se projevilo v názvu „Malorusové“). Ukrajina vznikla jako kozácká republika, svazek svobodných lidí ruské země. A řada Ukrajinců zpočátku s organizátory převratu vůbec nesympatizovala. Rozvíjející se protiukrajinská propaganda je ale odsunula od Ruska, které protiruská propaganda velmi obratně prosazovala.

Jako karikatura ruské myšlenky zase působili zarytí patrioti-nenávistníci z „sedacích armád“, kteří neměli ani tušení o složitosti situace na Ukrajině. Jejich přínos by měl být uznán jako velmi škodlivý. Opakovaně opakované mantry o „Chochlovech, kteří nám ukradli plyn“, „Maidan ukropiteka“ a tak dále dosáhly opačného účinku a uvrhly pochybovače do tábora ideologického nepřítele. Většina obyvatel Ukrajiny nepodporovala a nepodporuje triky vlády v režii zámořských kurátorů, ale také nechce a nebude podporovat sebevražedný trend vědomí ruského laika plného jimi pohrdání.

VZGLYAD: Předpokládejme, že existuje člověk, kterému není lhostejné, co se děje. Sympatizuje s Rusy na Ukrajině a zároveň cítí oprávněné rozhořčení nad postupem ukrajinských úřadů. Zároveň se ale nechce stát nenávistným zombie, jehož spravedlivý hněv pracuje ve prospěch nepřítele. Jak by měl jednat v podmínkách informační války?

L. T .: Je důležité zachovat kritické myšlení, schopnost vidět polotóny a rozlišovat nuance. Informace by měly být podrobeny kritické analýze a neměly by se reagovat na emocionální prezentaci informačních materiálů. Nezapojujte se do diskusí s emocionálně přehřátými účastníky - je pro ně obtížné něco dokázat, protože mají touhu mluvit, ale nechtějí slyšet (jejich řeč zpočátku vypadá jako pozvání k dialogu a poté se stane monologem ). Svou pozici musíte neustále kontrolovat a zdůvodňovat především pro sebe. V diskusích je důležité povzbudit oponenta k uvažování v alternativách, umožnit jejich formulaci a diskusi. Vyhněte se extrémním emocím a zvyšte úroveň diskuse, omezte urážky a hrubé odpisy. Místo „holivars“ – jednání. Můžete se učit od policie, která mluví se sebevrahy a teroristy. Klid a pocit důvěry vyjadřují váš názor mnohem lépe než impulzivní agrese.

VIEW: Takže můžete vyhrát informační válku?

L. T .: Především musíme konstatovat, že jsme již prohráli. V každém případě v této taktické fázi. Úkolem nepřítele bylo odtrhnout od nás Ukrajinu a Ukrajince nejen politicky, ale i emocionálně. Nepřítel tento problém zcela vyřešil.

NÁZOR: Je možné situaci nějak napravit?

L. T.: Musíte přiznat své chyby od samého začátku. Například jsme si přímo neuvědomovali zřejmý fakt, že sociální protest na Majdanu byl spravedlivý. Tehdy ho osedlaly známé zájmy s rusofobními hesly a zpočátku byla motivace Ukrajinců celkem rozumná. Lidé jsou unaveni korupcí, věčnou nejistotou, úřady, které se neodvážily učinit civilizační volbu. My, místo abychom těmto lidem naslouchali, jsme se z nějakého důvodu postavili na stranu prohnilých ukrajinských úřadů. To umožnilo zákazníkům informační války proměnit eurasijskou myšlenku v celosvětového strašáka korupce. Měli jsme se od toho distancovat a ochotně jsme se zapřáhli za „své“. Janukovyčův režim sice není vůbec „náš“, ale navíc nás docela nastavil.
NÁZOR: To je chyba našich úřadů. A co obyčejní občané Ruska, kteří se stali hlavním cílem informační války?

L.T.: Především opustit protiukrajinskou rétoriku a pokusit se navázat dialog s Ukrajinci – ne jako s nepřítelem, ale jako se ztracenými bratry. A přitom je důležité názorně ukázat zdroje a mechanismy vnějšího vlivu. Metaforicky řečeno, ukrajinský lid je pokousán svůdným upírem, ale málokdo o tom ví. Je důležité aktivovat kritické myšlení. A vždy to vede k vystřízlivění. Jak se říká: „Suďte je podle jejich ovoce“, zvláště když už dozrály. Jazyk logiky a čísel je pomalejší, ale přesvědčivější. Nezpochybnitelná fakta se dostanou do srdce snadněji než emocionální hodnocení. Najděte a ukažte je.

VZGLYAD: Můžete mít námitky: toto je poraženectví, stejně neustále ustupujeme, tím se to jen zhoršuje.

L. T .: Opakuji, když porazíme „je“, porazíme sami sebe. Koneckonců, jak řekl prezident Ruska, „jsme ve skutečnosti jeden lid“. Je důležité rozlišovat mezi zdrogovanými a těmi, kteří mají jasný úkol, stanovený zvenčí a podle toho zaplacený. Koneckonců, hlavní válka je o mysl a srdce lidí. A pokud se nezapleteme do vnucených rozporů, ale budeme se snažit najít to, co nás spojuje, pak to naše společné vítězství přibližuje.
Naše zpravodajské kanály

Přihlaste se k odběru a zůstaňte v obraze s nejnovějšími zprávami a nejdůležitějšími událostmi dne.

86 komentáře
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. +21
  9. července 2016 12:55
  Je to škoda, "hrnčíři"! Máme s manželkou zástup příbuzných v zemi „vítězné“ demokracie, nejmocnější armádu v Evropě a paralelní ekonomickou moc, půjdu si opravit levou ponožku, ale pak moje žena přísahá... Je rozhořčena ! am a říká mi prezident Ukrajiny ponižující, myslím?! cítit
  1. +15
   9. července 2016 12:58
   Citace: ALABAY45
   Je to škoda, "hrnčíři"! Moje žena a já máme dav příbuzných


   Nikdo kromě nich samotných problémy Ukrajiny nevyřeší.
   1. +8
    9. července 2016 13:17
    Citace z cniza
    Nikdo kromě nich samotných problémy Ukrajiny nevyřeší.
    02.07.2016
    Poslední myšlenky plukovníka ozbrojených sil Ukrajiny Andrije Bulby | ruské jaro

    Uplynou tři roky a plukovník ozbrojených sil Ukrajiny Andrij Bulba, stojící u zdi v očekávání popravy, si vzpomene na ten vzdálený večer, kdy ho jeho otec vzal s sebou podívat se na Euromajdan. A pak otec řekl jednoduchou, jako život, a průhlednou, jako nebe, pravdu, které v tu chvíli Andriy Bulba prostě nerozuměl: „Ukrajinu nikdo nepotřebuje“.

    Ani Rusko.
    Ani Evropa.
    Ani USA.


    http://rusvesna.su/recent_opinions/1467448461
    1. Komentář byl odstraněn.
     1. +5
      9. července 2016 14:45
      Citace: Thrall
      Vím, kdo roztrhl Porošenkovi ponožku. Podívejte se, kdo za ním stál minutu před ostudou.

      Naďa!!! Hej podvodníku!

      Je zřejmé, že v eF eS Be byly její mozky přeskupeny do požadované stopy. lol mrkat
    2. +9
     9. července 2016 14:44

     Ruský útočný vrtulník Ka-52 provedl v ultra nízké výšce sérii manévrů, které potěšily rekreanty na pláži v Sýrii.
     1. +3
      9. července 2016 16:25
      Citace: Thrall
      Ruský útočný vrtulník Ka-52 provedl v ultra nízké výšce sérii manévrů, které potěšily rekreanty na pláži v Sýrii.

      Válka - válka - ale koupání podle plánu. Vypadá to, že je tam hlídal na pláži.
    3. +2
     9. července 2016 16:02
     Z hlediska „psychologie HOMOGENNÍHO davu“ mluví Leonid Tretyak jako psychoterapeut správně, ale jako politik JEDNOSTRANNĚ. Správná je pouze JEDNOSTRANNÁ (!), protože tzv. „Dav“ na Ukrajině je heterogenní ve svém národnostním složení. Protože Ukrajina je nadnárodní! A ne všichni občané Ukrajiny zažívají potlačování své národní identity, porušování svých národních práv a zhoršování své ekonomické situace. Ekonomická stratifikace společnosti na Ukrajině není ani tak hierarchická, jako spíše národní. Navíc v tomto ohledu psychoterapeut Tretiak politicky neřekl ani slovo!
     Pro hlubší pochopení této problematiky doporučuji poslechnout si Igora Berkuta, který se národnostním složením a národnostním rozvrstvením postavení ve struktuře ukrajinské společnosti politicky zabýval právě ÚČELNĚ. A udělal to správně a kompetentně! Berkut ve své studii poprvé nastolil takové STRATEGICKÉ strukturální národní problémy na Ukrajině, které mimochodem existují v Ruské federaci a před jejichž řešením nemůže nikdo uniknout - ani na Ukrajině, ani v Rusku.

     Viz Igor Berkut. Židé nebo Haličané? 28.04.2016 [Rassvet.TV]“. Zveřejněno: 28. dubna. 2016
     1. +2
      9. července 2016 21:13
      "L.T.: Především opusťte protiukrajinskou rétoriku a pokuste se navázat dialog s Ukrajinci - ne jako s nepřítelem, ale jako se ztracenými bratry."

      Toto prohlášení psychoanalytika je přinejmenším překvapivé! Opravdu si neuvědomuje, že mnohé ze současných problémů byly položeny v době, kdy jsme se již k Ukrajincům chovali jako k bratřím? Jako mladší bratři. To je přimělo vymýšlet legendy o své vlastní velikosti. Tak se objevili „Svidomye“... A nyní tento „psychoanalytik“ navrhuje, abychom s nimi zacházeli ne jako s juniory, ale jako se „ztracenými“!
      Ano, je to psychopat, ne psychoanalytik. Nebo provokatér...
     2. +1
      9. července 2016 22:40
      Dokud se Ukrajina, jako svého času hitlerovské Německo, nebude prát svou krví, nepřijde vystřízlivění. A v tom jim nikdo nepomůže. Lugansk a Doněck jsou stále květiny pro Ukrajinu i Rusko. Na konci jakékoli globální krize je téměř vždy válka.
   2. +2
    9. července 2016 13:27
    Citace z cniza
    Nikdo kromě nich samotných problémy Ukrajiny nevyřeší.
    - A už jsou unavení! A skoč a rozhodni se. A po celou dobu, ať se obrátí kamkoli, všude je slepá ulička! Protože „loutkáři“ mají vše dopředu spočítané a kalkulují, kde hlavní oporou „loutkářů“ jsou zkorumpovaní úředníci – nacionalisté, kteří nenávidí Rusko a křičí ze všech nejhlasitěji.
    Myslím si, že bez radikální pomoci Ruska se sama Ukrajina z díry nedostane. A Rusko by mělo konkrétně pomoci rozdrtit své hlavní odpůrce ADRESED. Přestaň se dívat a brečet.
    1. +12
     9. července 2016 13:41
     Citace: oldseaman1957
     A Rusko by mělo konkrétně pomoci rozdrtit své hlavní nenávistníky ADRESED. Přestaň se dívat a brečet.
     Můžeš mi říct adresu? Protože dnes bude potřeba „zatlačit“ na poměrně významnou část občanů Ukrajiny – plně zformované a nekompromisní odpůrce Ruska obecně a Rusů zvlášť.
     Citace: oldseaman1957
     Myslím si, že bez radikální pomoci Ruska se sama Ukrajina z díry nedostane.
     Pomoc by se měla dostávat těm, kteří jsou skutečně připraveni pomoc přijmout a budou za ni jednoduše vděční. S Ukrajinou tato metoda nefunguje – jakákoliv naše pomoc nebude stačit a vděčnosti se nedočkáte („Horda není Evropa“, ano). A tento stav se za poslední čtvrtstoletí nevyvinul - celé sovětské období táhla RSFSR bratrskou Ukrajinu, a to i ke škodě vlastního obyvatelstva. Takže Ukrajinci si na takovou pozornost zvykli a zároveň tvrdošíjně prohlašovali, že „kloboučky jsou nakrmené“. Nicméně, ponecháni svému osudu, v době „nezávislosti“ sami úspěšně spolkli celé sovětské dědictví.
     Takže, vážení, je lepší "koukat a brečet", než znovu šlapat na stejné hrábě. Navíc celou současnou Ukrajinu vůbec nevytáhneme – síly nejsou zdaleka stejné. A my jsme znovu povoláni k tomu, abychom „porozuměli, odpustili a činili pokání“ před „bratrským lidem“. Dobře, zaplať znovu za jejich příští banket. Jste už unavení?
     1. -1
      9. července 2016 14:02
      Citace od Ami du peuple
      Nicméně, ponecháni sami sobě, v době „nezávislosti“ sami úspěšně spolykali celé sovětské dědictví
      - No, ano, VŠICHNI v davu se lžičkami vystrčili u krmítka a "hltali". Sami jsme se málem dostali do takové děvky, parta zlodějů chtěla vykoupit skoro celé národní hospodářství. A pokud by uspěli, pak by o nás později řekli, že „Rusové zhltli Rusko“.
      Takže není třeba špinit VŠECHNY lidi na Ukrajině sračkami.
      1. +15
       9. července 2016 14:21
       Citace: oldseaman1957
       Takže není třeba špinit sračky na VŠECHNY Ukrajince.
       Mezi úřady a lidmi panovala shoda. První kradli a prodávali, ale druhé nechali žít. Říkejte si, co chcete, ale bývalá předmajdanská Ukrajina byla sociálním a paternalistickým státem. Ať Ukrajinci a dostali v absolutních peněžních vyjádřeních méně než Rusové, ale žili o nic hůř, ne-li lépe. Stačí se zeptat, kolik různých dávek a sociálních dávek dostali občané Ukrajiny. No, například, kolik obyvatelé platili za stejný plyn, víte? A kolik stály například základní potraviny? Takže od toho..
       Chtěli „vystoupit z pandy a evropského sdružení“ (a to bylo přání opravdu značné části lidí) – dočkali se oligarchického přerozdělení, externího zahraničního managementu a mnohonásobného poklesu životní úrovně. Tohle je Evropa...
       Citace: oldseaman1957
       A pokud by uspěli, pak by o nás později řekli, že „Rusové zhltli Rusko“.
       A řeknu vám jedno – nejen že jsme „zhltli“, ale i naštvali Rusko. Ale to je výhradně naše chyba a neštěstí, nikdo s tím nebude mít soucit a nepomůže nám. Ale pověsit další náklady a břemena na krk již tak nedůležitému živému ruskému lidu, je tu spousta lovců. Cestou nás také vinil ze všech průšvihů sousedů. Co teď musíme celý život „platit a činit pokání, činit pokání a platit“? Ještě jednou se zeptám: nejsi unavený?
       1. 0
        9. července 2016 21:34
        Všechno je správně! Všechno se hodí miminko není naše!
     2. +4
      9. července 2016 14:36
      Citace od Ami du peuple
      po celé sovětské období táhla RSFSR bratrskou Ukrajinu i ke škodě vlastního obyvatelstva.


      Pokud ano, buďme konkrétní.

      Řekněte mi přímo, občane DPR, za SSSR Doněcké oblasti Ukrajinské SSR, že nás někdo podporoval nebo "tahal" a my jsme nedali to, co se po nás požadovalo, do "společného hrnce", ale pouze bezostyšně cucal, usrkával.

      Poté myšlenku dále rozvíjejte. Napište, že i nyní jsou DNR-LNR z vašeho pohledu zjevně hladoví a povaleči, cizí Rusku a nestojí za námahu nás "tahat" ...

      Chce se mi plivat na monitor, ale je to škoda, sedím u cizího počítače. A plivání, bohužel, nedosáhne cíle.
      1. +6
       9. července 2016 15:02
       Neděste se, uklidněte se! Seďte méně u internetu a život bude lepší. Všechno má svůj čas. O Donbasu nikdo neřekl, že je to dotovaný region. Tedy kromě úřadů Ukrajiny. To vše bahno skončí, život bude lepší!
       1. +3
        9. července 2016 15:16
        Citace: Gurinov Nikolay
        Neděste se, uklidněte se! Seďte méně u internetu a život bude lepší. Všechno má svůj čas. O Donbasu nikdo neřekl, že je to dotovaný region. Tedy kromě úřadů Ukrajiny. To vše bahno skončí, život bude lepší!

        Tak ahoj...
        Vyčítat mi, že "zůstávám na internetu", když svůj teď vůbec nemám a do sítě se dostanu jen sporadicky, to je tak nějak ...

        Ano, a teď to „visí“ jen proto, že od úterý jakoby „ahoj mládeži v botách“ a já bych moc rád napsal na poštu a dostal odpověď od přátel a známých a nic mi neuniklo.
        A život se nezlepší sám od sebe, bez námahy. A jednou to není kritérium.

        Obecně, připomíná vám komentář Ami du peuple přesně ten "zrcadlový obraz" "RUKhovských", čtou banderovské letáky podobného obsahu, které akorát otřásly situací v SSSR?

        Tady, schovaní za takové řeči: "A ty jsi takový a ty jsi takový," prostě táhli velkou zemi po národních zadních ulicích ...
        A zvláště si vzpomeňte na sovětský distribuční systém, kdy se do Čukčů dodávaly plážové deštníky a do pouště Kara-Kum přívěsné motory.
        Samozřejmě přeháním, ale bylo to tak. Někde HUSTÁ a někde PRÁZDNÁ.
        1. +3
         9. července 2016 15:55
         Citace z Venceremos
         Obecně, nepřipomíná vám komentář Ami du peuple přesně „zrcadlový obraz“ „RUKhovských“, čtěte banderovské letáky podobného obsahu, které právě otřásly situací v SSSR?
         Páni .. A nepřipomínejte vám, vážení, procento těch, kteří v roce 1991 hlasovali v Doněcké oblasti v referendu za nezávislost Ukrajiny? Dovolte mi, abych vám připomněl, že je to dobré pro osmdesát procent (na celé Ukrajině, pokud si pamatuji, bylo průměrné procento 90). Není to "právě vytáhli velkou zemi do národních zadních ulic ..."? Velmi dobře si pamatuji tehdejší rozhovory mých Doněcků, Dněpropetrovska a dalších ukrajinských příbuzných, jak jim teď "ach, budou žít."
         Citace z Venceremos
         A zejména si vzpomeňte na sovětský distribuční systém.. Někde HUSTÁ a někde PRÁZDNÁ.
         Obyvatelé Ukrajinské SSR si na sovětský distribuční systém stěžovat nemuseli. I ve srovnání se sousedními regiony RSFSR byli Ukrajinci zásobováni nesrovnatelně lépe a nemá cenu se to srovnávat například s regiony Volha nebo Non-Black Earth.
         1. +3
          9. července 2016 16:09
          Citace od Ami du peuple
          Obyvatelé Ukrajinské SSR si na sovětský distribuční systém stěžovat nemuseli. I ve srovnání se sousedními regiony RSFSR byli Ukrajinci zásobováni nesrovnatelně lépe a nemá cenu se to srovnávat například s regiony Volha nebo Non-Black Earth.


          A srovnám ... Ne s Povolží, takže s Leningradskou oblastí ...

          Byl jsem velmi šokován, když jsem zjistil, že v Leningradu bylo v letech 1989-90 na nákup lednice nutné vystát pár let frontu. Zatímco v našich obchodech stáli v HORÁCH VŠECHNY (kromě „Minsku“ a „ZiL“, šlo o „exkluzivní“, „elitní produkt“ ano ).

          Přivezli jich tolik, kolik bylo potřeba.


          Vždyť už psal: Na jednom místě HUSTÁ, na jiném PRÁZDNÁ.

          A tak s mnoha. S obuví, oblečením, domácími spotřebiči, jídlem.

          Referendum z 91.... Ne, nevzpomínám si... Tehdy jsem zaplatil svůj dluh vlasti, mimo Ukrajinskou SSR.
          Ale vím, jak byl Jelcin "tahán za uši" pro prezidentský úřad a jak byla "kreslena" JEHO notoricky známá procenta ...

          Mohu se plně domnívat, že v Doněcké oblasti komunističtí odpadlíci „udělali správnou věc“, když se pevně naučili, že nezáleží na tom, jak hlasují, ale je důležité, jak myslí.
      2. +3
       9. července 2016 15:08
       Citace z Venceremos
       Řekněte mi přímo, občane DPR, během SSSR, Doněcké oblasti Ukrajinské SSR
       Narodil jsem se před 45 lety v Doněcké oblasti a všichni moji předci jsou odtud - Yuzovka a Makeevka.. Proto ne, neřeknu. Měl jsem na mysli Ukrajinskou SSR obecně a nejen průmyslový jihovýchod, který se najednou z nějakého důvodu stal "depresivním a dotovaným" jen na samostatné Ukrajině.Takže, chcete číslo? Mám je.
       Průměrný obyvatel RSFSR tedy vyrobil a převedl do unijního rozpočtu o 6 tisíc dolarů více, než spotřeboval, běloruský - 3,5 tisíc dolarů.Všechny ostatní bratrské republiky byly dotovány. včetně Ukrajinské SSR.
       Citace z Venceremos
       Napište, že i nyní jsou DNR-LNR z vašeho pohledu zjevně hladoví a povaleči, cizí Rusku a nestojí za námahu nás "tahat".
       nebudu psát. Alespoň z výše uvedeného důvodu úsměv Rozhodli jste se, protože přinejmenším, ale ruské republiky táhnou. Nebo ne?
       Citace z Venceremos
       Chce se mi plivat na monitor, ale je to škoda, sedím u cizího počítače. A plivání, bohužel, nedosáhne cíle.
       Plivni, jestli tě to uklidňuje.
       1. +3
        9. července 2016 15:42
        Citace od Ami du peuple
        Průměrný obyvatel RSFSR tedy vyrobil a převedl do unijního rozpočtu o 6 tisíc dolarů více, než spotřeboval, běloruský - 3,5 tisíc dolarů.Všechny ostatní bratrské republiky byly dotovány. včetně Ukrajinské SSR.


        No, snažíte se mi způsobit komplex viny za to, že jsem od narození do roku 1989 (výzva na platnou naléhavost) někoho snědl a tahal ze společného stolu ty nejtlustší kusy, které jsem nesnědl. zasloužit si.
        A to jen proto, že jsem neměl to štěstí, že jsem se narodil v RSFSR.

        A z nějakého důvodu jsem si byl již dříve jistý, že stačí být rodným občanem Svazu sovětských socialistických republik, z přesvědčení internacionalista, aby mi nebylo vyčítáno ani kousíček...

        Ukazuje se, že to nestačí?
        1. 0
         9. července 2016 19:39
         Citace z Venceremos

         A z nějakého důvodu jsem si byl již dříve jistý, že stačí být rodným občanem Svazu sovětských socialistických republik, z přesvědčení internacionalista, aby mi nebylo vyčítáno ani kousíček...

         Ukazuje se, že to nestačí?
       2. +6
        9. července 2016 15:55
        Citace od Ami du peuple
        Rozhodli jste se, protože přinejmenším, ale ruské republiky táhnou. Nebo ne?


        Táhne. A táhne skvěle.

        Ale taková "kamavka" s nejistotou nemůže trvat donekonečna. Musíte pochopit, že budeme podmíněně řečeno „závislí“, dokud alespoň nepřevezmeme kontrolu nad všemi okupovanými územími bývalého regionu.

        Neříkám, že z té doby přijde prosperita, ale to, že ekonomika, respektive to, co z ní zbude, bude moci fungovat efektivněji. Ano, a Ukrajina bude vstřícnější.
        1. +1
         9. července 2016 16:13
         Citace z Venceremos
         budeme podmíněně řečeno „závislí“, dokud alespoň nepřevezmeme kontrolu nad všemi okupovanými územími bývalého regionu.
         Vlastně jsem pro odtržení celé geologické doněcké uhelné pánve od Banderstadtu – až po Dněpropetrovsk včetně. No a navíc Charkov, což vůbec není ukrajinské město. Ale obávám se, že už to nejde. smutný
         Citace z Venceremos
         No, snažíš se mi způsobit komplex viny za to, že .. někoho snědl a ze společného stolu stáhl ty nejtlustší kousky, které sis nezasloužil. A to jen proto, že jsem neměl to štěstí, že jsem se narodil v RSFSR.
         Propusťte mě, to není v žádném případě výtka. Faktické prohlášení – Rusko bylo celounijním dárcem. I já jsem měl „smůlu“, že jsem se narodil v RSFSR, takže jsem byl do jisté míry (až do základní školy) i darmožráč smavý
         Citace z Venceremos
         ..stačilo být původem občan Svazu sovětských socialistických republik, přesvědčením internacionalista, aby mi nebyl vyčítán ani kousek ...
         Všichni byli občany SSSR a všichni byli vychováni v duchu internacionalismu. Jak se ukazuje, nestačí to. smutný Ještě jednou, Bůh žehnej. Nebudu ti vyčítat.
      3. 0
       9. července 2016 21:35
       Nedávej pozor ! Bláznů v Rusku neubývá!
     3. +1
      9. července 2016 17:42
      Přátelé

      Počítáte na stránce "Všechno si pamatuji", o komunistech 30. let ze západní Ukrajiny. Nemálo z nich bylo 30 lidí na vesnici o 100 chatrčích. Člověče, vypravěč se ani neskrývá. Chápe, že je nebezpečné všechno říkat, ale nemůže porušit dohodu se sebou samým. Říká to tak, jak to je.

      Lidé si zachovávají zdravý rozum.

      Morálka je běžná, člověk nemůže přežít.
    2. +1
     9. července 2016 23:06
     Citace: oldseaman1957
     Myslím si, že bez radikální pomoci Ruska se sama Ukrajina z díry nedostane. A Rusko by mělo konkrétně pomoci rozdrtit své hlavní odpůrce ADRESED. Přestaň se dívat a brečet.


     Koho to zajímá, ale já nerad běhám na hrábě. Khokholové jsou darmožrouti.
     Zrovna včera mi tady někdo řekl – na Ukrajině to není o nic horší než v Rusku. No ano, až na to, že on je v Moskvě a já nejsem v Kyjevě. Psychická onemocnění se někdy léčí hladem a někdy elektrickým šokem. Pokud jde o zbývající příčetné Ukrajince: hi
   3. +10
    9. července 2016 19:23
    V první řadě opustit protiukrajinskou rétoriku a pokusit se navázat dialog s Ukrajinci – ne jako s nepřítelem, ale jako se ztracenými bratry.

    No, ano, dobře, ano. Tady je takový rozhovor se "ztraceným bratrem" požádat : — V armádě, jak jsi dopadl?
    - Jsem dobrovolník!
    - K čemu?
    — Bojujte s Ruskem!
    - Rusko na vás zaútočilo?
    - Ano! Vzali nám Krym!
    – Ale nechtěli sami obyvatelé Krymu žít jako součást Ukrajiny?
    — Ne, Rusko je anektovalo násilím!!!
    - Jak to víš?
    Všichni mluví!
    - SZO?
    - Ano všechny!
    Proč jste šel bojovat na Donbas?
    — Mluvím s Ruskem?
    — Jsou na Donbasu ruské jednotky?
    - Ano!!!
    - Viděl jsi to sám?
    Ne, ale všichni říkají, že existuje!
    kdo přesně mluví?
    Ano, všichni mluví!
    - No, jak jsi bojoval?
    - Byli jsme zrazeni!
    - SZO?
    - A Kyjev a velení!
    - Takže pachatelé jsou stále v Kyjevě?
    - Ne. V Moskvě!
    - Proč ne?
    - Říkám, že nás Rusko napadlo!!!!!!! (hysterické)
    — No, viděl jste sám ruské vojáky na Ukrajině?
    - Ne, ale určitě tam někde jsou! ...
  2. Komentář byl odstraněn.
  3. +8
   9. července 2016 13:01
   Citace: ALABAY45
   Je to škoda, "hrnčíři"

   Není mi jich líto, je mi líto všech ostatních, které kolem sebe tlačí.
   Co se týče informační války, ta byla ztracena dávno před nejnovějšími událostmi.
   V "západních provinciích" to bylo ztraceno ještě před rozpadem unie, ve zbytku - později.
   1. +5
    9. července 2016 13:04
    "Ukrajinský lid je pokousán svůdným upírem"

    Pokousal ho pitomec... oklamat
  4. +7
   9. července 2016 13:10
   Citace: ALABAY45
   Půjdu opravit tu ponožku, levou, ale pak manželka přísahá... Je rozhořčená! a říká mi prezident Ukrajiny ponižující, myslím?!


   Jak můžeš!!! Výjimečně chválen jako jednotlivec wassat ...
   1. +4
    9. července 2016 13:27
    Ženské lichotky jsou sugestivní! Já, taky kudrnatý, dobře živený a opravdu miluji "Khokhlushki", moje žena to však ještě nehádá .... Sundal jsem si ponožky .. kurva, najednou Evropa .. . odvolání
  5. +7
   9. července 2016 13:21
   Citace: ALABAY45
   Půjdu opravit tu ponožku, levou, ale pak manželka přísahá... Je rozhořčená! a říká mi prezident Ukrajiny ponižující, myslím?!
   Vydrž bratře! Jsme s tebou! smavý
   1. +5
    9. července 2016 13:36
    Ach, co řekla Olandushka...
    "NATO nemá pravomoc říkat, jaký by měl být vztah Evropy s Ruskem. Pro Francii není Rusko nepřítelem, ani hrozbou. Rusko je partnerem, který však může někdy – a viděli jsme to na Ukrajině – použít sílukterou jsme odsoudili, když (Rusko – pozn.) anektovalo Krym,“ řekl francouzský prezident Francois Hollande při příjezdu na summit NATO ve Varšavě.

    Babička řekla ve dvou ... k čertu s takovými partnery, zvláště jako Oland ... ano

    Tady je smích... Lucemburský premiér Xavier Bettel řekl -
    "Summit, který se zde koná, není namířen proti nikomu. Někteří novináři mají dojem, že jde o summit proti Rusku. Je to jen summit členů NATO, který má ukázat, že jsme jednotní, solidární a pracujeme společně. To není summit proti někomu, cíl není v tomhle"

    A rozmístíte v Pobaltí čtyři prapory na ochranu před kým?
  6. 0
   9. července 2016 18:27
   Citace: ALABAY45
   To je škoda, "hrnčíři"!

   Už to není škoda a rozešli se s příbuznými, kdo si pamatuje, byla vlna ve VO. Pomoc na Donbass zmizela, ale co teď? Jde stranou! Všichni jsou na nás naštvaní, ale žádná válka nebude. Jen s námi hloupě nasrali Ukrajince. Ukažte mi alespoň jeden Majdan v Surgutu! Neměli byste nadávat, prostě skórujte nebo zapomeňte! Tohle je jejich předměstí, a pokud mě moje teta (Odessa) považuje za obyvatele, tak je moje teta hloupá. Jaký jsem okupant v zadku, jaký nesmysl, myla mi prdel v 70. letech, sloužil jsem tam naléhavě, no jaký nesmysl!hi
  7. +1
   9. července 2016 22:47
   Zatímco hloupí Moskvané vypustili na ISS další raketu, vyspělí Evropané v Kyjevě dokázali moskevskou klobásu přejmenovat na Banderu. smavý

   Ukrajinci konečně dostali rozum - pustili Banderu na klobásu! smavý
 2. +3
  9. července 2016 13:02
  Ano, nebyly pokousány, ale pokousány cestou. Čistě zombie ..... ne nadarmo Merikanos cvičí ....
  1. +7
   9. července 2016 13:08
   Lenin kritizoval Stala a Dzeržinského, když se postavili proti vytvoření národních autonomií. Přečtěte si práci „K otázce autonomie“. Vůdce světového proletariátu vytvořil problémy budoucím generacím, nyní je čistíme.
   1. -1
    9. července 2016 13:24
    No ano, nepřátelé komunistů páchají zločiny a mohou za to komunisté.
    Dobře se usadil.
   2. +11
    9. července 2016 13:25
    Citace: kapitán
    Lenin kritizoval Stala a Dzeržinského, když se postavili proti vytvoření národních autonomií. Přečtěte si práci „K otázce autonomie“. Vůdce světového proletariátu vytvořil problémy budoucím generacím, nyní se vyjasňujeme.


    V roce 1991 se s dostatečným úsilím podařilo situaci napravit. Li...

    Kdyby v té historické chvíli existovaly síly schopné zvrátit procesy rozpadu a vyvinout nová „pravidla hry“. Ale "nevyrostlo".
    Místo vášnivých vůdců, historie, grimasy, nám vklouzli zrádci Gorbačov, Jelcin, s Belovezhskaya gop-společnost, no, slabá vůle GKChP ...
  2. +6
   9. července 2016 14:13
   Rozlom společnosti nyní prochází i přes rodiny! Pokrevní příbuzní spolu přestávají z politických důvodů komunikovat. Žádné rozumné argumenty nefungují. Každý vidí, že život je den ode dne horší, ceny rostou, no, proč nepohnout svými konvolucemi a nepomyslet - kdo za to může? Ne, štěbetají jako fanatici: "Ruská agrese, Putin nedovoluje eurozatracenou integraci atd." Nikdo nechce zapínat mozek a přesvědčovat je zbytečné. Za všechno může Putin a minimálně kůl na vaší hlavě!
   Kočka opustila koťata, hádejte, kdo za to může?
   1. +5
    9. července 2016 14:28
    Citace od Karasika
    Kočka opustila koťata, hádejte, kdo za to může?


    Špatná dědičnost a vliv prostředí, které učinilo normou to, co je ve zdravé společnosti nepřirozené a nepřijatelné a odsuzované.

    A na stránkách jsou „kopie z druhé strany“, které jako by nebyly nakaženy sporami nacionalistické hniloby, ale zároveň v jejich květináčích místo hlavy šustí nějací nepochopitelní švábi.
 3. +16
  9. července 2016 13:03
  Zde Západ nevyhrál, zde jsme zpočátku zvolili strategii usmíření místních a centrálních králů penězi a prohráli. Neboť jen krmit sliby je jedna věc, ale krmit se výsledkem je věc druhá. Západ je živil na výsledku – penězi výměnou za protiruskou hysterii a převrat. A my jsme jen hloupě nalili stovky miliard do této bezedné jámy výměnou za prázdné a falešné sliby, ti, kteří nepotřebovali výsledek, potřebovali jen peníze od nás
  1. +1
   9. července 2016 18:01
   „Čím hůř, tím lépe“ – ať moskevské dotace (9 miliard ročně) pocítí na vlastní kůži. Zdá se, že Západ svou pomoc omezil, takže už není naděje na pomoc zvenčí – a zima je za dveřmi (poslední byla mírná, tahle umí být krutá – to je na pozadí skutečnosti, že nyní v létě mohou začít průběžné výpadky proudu). Jak dlouho budou kyjevské úřady vydržet a ve skutečnosti mohou přijít o veškerý tranzit (plyn, železnice, kamiony). hi
 4. +4
  9. července 2016 13:03
  (c) „Úkolem nepřítele bylo odtrhnout od nás Ukrajinu a Ukrajince nejen politicky, ale i emocionálně. Nepřítel tento problém zcela vyřešil, “řekl psychoterapeut Leonid Tretyak deníku VZGLYAD.
  „Psychoterapeuti“ jako Treťjak šíří mýtus o „Ukrajině a Ukrajincích“, který existuje celkem asi sto let, a vedou psychologickou válku proti všem Rusům, včetně těch na periferii. Výsledek je zřejmý – občanská válka v Rusku.
  1. +5
   9. července 2016 16:14
   Dal bych více plusů, ale pravidla webu to neumožňují ...
   Za všechno obviňujte Rusko, prý jí to přeje - liberalismus od toho zlého... Chytrým pohledem se vykašlete na to, co všichni víme a čemu sami věříme, ale jako by ho to právě napadlo a přitom čas bezostyšně lže, vše vydává za náhodnou pravdu - Putin se po Majdanu s Yanykem nikdy nesetkal a prostě řekl, že nemůžeme dopustit krvavou vraždu a nic víc, žádnou podporu Janukovyče jako stinného prezidenta... A prohlášení, že na Ukrajině došlo k protiústavnímu uchopení moci, to je pravda, ale ne podpora bývalé vládě... Vzít Krym domů a humanitární pomoc Donbasu není solidarita s Janukovyčem, ale ochrana lidí před krvavým masakrem a pomoc v těžkých časech . ..
 5. Komentář byl odstraněn.
 6. +16
  9. července 2016 13:06
  Článek, mírně řečeno, páchne hnilobou, pokud jej pečlivě prozkoumáte ...

  S tímhle liberálním "nerdem" se ani nechci přít. Já třeba protiukrajinské nálady vůbec nevnímám... Je tam opovržení a nenávist k těm, kteří skočili na Majdan, uráželi nás, nazývali nás „prošívanými bundami“ a křičeli „Moskvané Giljakovi“ a později rozpoutali bratrovražedný ATO. To ale nemá nic společného s „protiukrajinskými náladami“. Když například vyjádřím svůj ostře negativní názor na ruské fašistické násilníky, ukáže se, že jsem rusofob?

  Vše, co je v materiálu napsáno, je špatně uvařená směs nesmyslů a upřímně řečeno provokativních závěrů. Ministerstvo zahraničí by za takový materiál zaplatilo.
  1. +6
   9. července 2016 13:16
   Existuje také pochopení pro nepřátelství tohoto územního celku. A pochopení, že je třeba je zahnat pod lavici, bez ohledu na „bratrské“, nikoli „bratrské“ ... Jezděte to všechno, pro svou vlastní bezpečnost.
   1. +5
    9. července 2016 17:34
    Citace: Pozorovatel 33
    Existuje také pochopení pro nepřátelství tohoto územního celku. A pochopení, že je třeba je zahnat pod lavici, bez ohledu na „bratrské“, nikoli „bratrské“ ... Jezděte to všechno, pro svou vlastní bezpečnost.


    Jedete a pak řídíte, ale tak, aby pozdější americké „Tomahawky“ najednou nevylézaly „zpod lavice“ ...
    Je potřeba komplexní řešení, které již nedovolí, aby Ukrajina nebo to, co z ní zbylo, bylo zdrojem nestability poblíž hranic Ruské federace.
  2. +9
   9. července 2016 13:43
   Citace od Abbra.
   Vše, co je v materiálu napsáno, je špatně uvařená směs nesmyslů a upřímně řečeno provokativních závěrů. Ministerstvo zahraničí by za takový materiál zaplatilo.


   A ty "napínáš" ano

   V existujícím množství materiálů na toto téma a na další záležitosti a na jiná „naléhavá témata“ prostě neexistuje žádný „produkt připravený k použití“.

   Všechno potřebuješ sám. Proto jsme Homo sapiens a ne cválající stádo...
 7. +2
  9. července 2016 13:09
  Dokud sami Ukrajinci neudělají pořádek, nic se nezmění.
  A nikam nespěchají...
 8. +7
  9. července 2016 13:14
  No, tady je můj komentář - anekdota na téma kopr:

  - Jakov Solomonovič, ale můj si myslí, že Černobyl nebyl pro Ukrajince tak hrozný. Co si o tom myslíš?
  - Izyo, můj chlapče, ale podívej se, co se stalo s Ukrajinci. Podívejte se na ukrajinskou radu, na ukrajinského prezidenta. Takže Černobyl selhal, tak selhal!
  smavý
 9. +11
  9. července 2016 13:18
  https://topwar.ru/uploads/images/2016/984/qspx108.png

  Tehdy lidé, kteří úplně nezhloupli, pochopí, že současné úřady pod rouškou „nezávislosti“ provádějí politiku genocidy ukrajinského lidu a uvrhnou je do pekla, možná pak bude příležitost mluvit o něčem s novými úřady. Ale oni (Ukrajinci) potřebují pochopit jednu věc – JIŽ SVOBODA NEBUDE. Žádná energie zdarma, nulové clo a další cookies. Pouze rovnocenná spolupráce bez jakýchkoli preferencí a bonusů. Jinak jsme svou laskavostí, která se projevuje ztrátou desítek miliard dolarů, sami živili rusofobii na Ukrajině.
  Volat nyní po odpuštění, porozumění a trpělivosti ve vztahu k Ukrajině je rozhovor ve prospěch chudých.
  Pouze čistá kalkulace a pragmatika. Ještě jednou opakuji - ÉRA SVOBODY PRO UKRAJINU MUSÍ NAVŽDY SKONČIT!!!
  1. +3
   9. července 2016 14:04
   Neměli byste si to myslet. Dokonce i teď, když se na nás na Ukrajině jen nadává a plive, naše úřady skoro říkají „co chcete.“ Nedávno nás hřebeny žádaly o elektřinu. Naše země by měla být vlastenecká, ne komprador. půjde dobře.
 10. +5
  9. července 2016 13:22
  Už vás tato Ukrajina nebaví ..... Chokholové se rozprchnou! No, jsou strašidelně škodní..))) (pak se zase sejdou s Židy a zase Majdanem..))))) Musíte střílet konkrétně...! Drzé a zloději...zatracení darmožrouti!
 11. +4
  9. července 2016 13:23
  S článkem většinou souhlasím. Ani Napoleon, ani Hitler, ani Američané za SSSR nemohli ukousnout kus země, zničit její ekonomiku a proměnit zbytek země v nepřítele. Ruské „elity“ a speciální služby nadšeně sdílely vnitřní koláč a nenechaly se rozptylovat. Na Ukrajině takové specialisty „bavili“ velvyslanci jako Černomyrdin, kterého se nedalo bez smíchu poslouchat ani v Rusku, a „privatizér“ Zurabov, který se tam osobně značně obohatil. Rusko tam prohrálo, škoda. Ukrajina na nás byla vržena jako zombie sebevražedný atentátník a naše ekonomika posílila vzájemnou obchodní válkou? Putin má pravdu – jsme jeden lid (Zápaďáci – Poláci a Rakušané se nepočítají). Mysleli jste si, že rodiny v občanské válce, kdy příbuzní proti sobě obrátili zbraně, zesílili?
 12. -1
  9. července 2016 13:25
  Stále věřím v to nejlepší a nejsem nakloněn považovat obyvatele Ukrajiny a Ruska za biomasu. A nejen obyvatelé Ukrajiny, ale také Německa, Francie a USA. Lidé mají genetickou paměť, která se projevuje již v raném věku. Kromě toho si mladí lidé velmi dobře uvědomují faleš, ačkoli jsou také připraveni jít vpřed za revolučními myšlenkami. V každém případě normální lidé chápou, že Západ je falešný ve svých slibech a skončí, jakmile dosáhne svého politického cíle.
  1. +4
   9. července 2016 14:43
   Citace z Altona
   mladí lidé si velmi dobře uvědomují faleš, ačkoli jsou také připraveni jít vpřed za revolučními myšlenkami

   Ne, drahý Eugene, necítí se falešně, v tom je ten problém. Právě tyto děti jsou tím prázdným listem papíru, na který můžete nakreslit budoucnost své země. Nakreslete Hitlerjugend - vyroste fašista, nakreslete pionýra - vyroste komunista, nakreslete město, ale - vyroste ukrobender chlapík
   1. +1
    9. července 2016 18:26
    Citace: Dr. Bormenthal
    Právě tyto děti jsou tím prázdným listem papíru, na který můžete nakreslit budoucnost své země. Nakreslete Hitlerjugend - vyroste fašista, nakreslete pionýra - vyroste komunista, nakreslete město, ale - vyroste ukrobender

    ---------------------
    Souhlasil bych, kdybych si nepsal s mladou ženou z Kyjeva, 20 let, která studuje právničku. Napsala mi. že nenávidí hodiny filozofie a historie. Přednášky na tato témata jsou jako nesmysl, ale obecně jsou to nesmysly. Jsou nuceni psát o negativní roli Ruska, vystrkovat ukrajinismus. Obecně sektářství ve své nejčistší podobě. Dokonce přednášejícímu na přednášce řekla, že jde o protivědecký nesmysl. Proto píšu, že jsou lidé, kteří nesouhlasí a jsou docela mladí.
  2. Komentář byl odstraněn.
 13. +6
  9. července 2016 13:26
  Uhrazení ruského a ukrajinského národa bylo cílem nejprve Hitlera, pak Američanů, pak nepřátel komunistů, počínaje těmi, kteří se nacpali do KSSS pro zisk, jako byli Gorbačov, Kravčuk, Juščenko.
  A všichni se vždy nestarali o Ukrajinu a ukrajinský lid.
 14. +3
  9. července 2016 13:27
  Záludný článek. Vědeckým jazykem se nás snaží „nasát“, že si za to mohou sami.
  1. +4
   9. července 2016 14:06
   Opravdu jsi. Článek je dle mého názoru velmi kompetentní. Na takové posouzení ukrajinské psychózy z pohledu psychiatra jsem dlouho čekal. Jeho závěry jsou celkem pochopitelné - násilného psychopata lze uklidnit "pouze laskavostí", nepodléhat jeho provokacím, bez zvýšení hlasu ... ale tohle je JEDEN psycho!!! A máme co do činění s MILIONY A jak s nimi mluvit? Osobně jsem se snažil nějak (ještě u cenzora) tuto taktiku aplikovat (naštěstí mě v ústavu učili psychiatrii) .. nic z toho není. Jsou opravdu tvrdohlaví .. ve výsledku se nabouráte do podložky a urážíte. Možná by to mohl udělat profesionální psycholog, ale já nejsem psycholog. A nakonec potřebujeme miliony psychologů, aby uklidnili tyto násilnické šílence?
  2. Komentář byl odstraněn.
 15. +3
  9. července 2016 13:31
  Říká se, že není horší zvíře než kočka. Ano, kočka nevyleze zpod pohovky při pohledu na ukrajinskou veverku. Generace vyhozená do koše.
  1. +3
   9. července 2016 13:55
   Citace z Berkut24
   Říká se, že není horší zvíře než kočka. Ano, kočka nevyleze zpod pohovky při pohledu na ukrajinskou veverku. Generace vyhozená do koše.

   Nedoporučoval bych vám setkat se s kočkou jménem Behemoth...
   1. +4
    9. července 2016 13:59
    A konečně, kočky jsou posvátné a nedotknutelné?
 16. +4
  9. července 2016 13:36
  Z hřebene si snadno uděláte nepřítele, stačí říct, že mu dluží, ale sami vědí, že za všechny jeho potíže může někdo.
  Tehdy se ten pes hrabal ... když nedostali od EU a USA to, co chtěli, stanou se nepřáteli i pro ně.
 17. +4
  9. července 2016 13:47
  "Ukrajinský lid je pokousán svůdným upírem"

  Řekli jim, že potřebují česnek, ale stále kopr ....
  1. +4
   9. července 2016 13:56
   Česnek, mletý je lepší! Kůl, ne bříza, ale osika .. A vůbec, klip je život potvrzující, dal bych ho do programu USE! Cooley zůstává... hi
   1. +5
    9. července 2016 15:02
    Citace: ALABAY45
    Česnek, mletý je lepší!


    správně ! Aby poevropštěný Ukrajinec nemusel hledat zuby na poličce, odstraněné jako zbytečné.
 18. +2
  9. července 2016 14:03
  Je čas skončit s dárkem za hřebeny,
  ne v krmivu pro koně.
  1. +1
   9. července 2016 14:13
   O tom ten článek vůbec není. Naprosto však souhlasím s vaším dogmatem, v současných podmínkách. Nicméně, pozornost bude pokračovat jednoduše proto, že je prospěšná pro určité jedince na vrcholu. A v zimě budoucnosti pro ně bude uhlí, energie a plyn za symbolické ceny. A má to své opodstatnění.
 19. +6
  9. července 2016 14:19
  Takovou psychózu léčí pouze léčebné hladovění a pracovní terapie. Jinak se národ ideologických parazitů vyléčit nedá.
 20. +7
  9. července 2016 14:23
  "Je důležité rozlišovat mezi těmi, kdo byli zdrogováni, a těmi, kteří mají jasný úkol, stanovený zvenčí a podle toho placený."

  Chci to pochopit, ale nemůžu, jsou zdrogovaní nebo chtějí být zdrogovaní? Dnes ráno jsem jel po Petrohradu, jezdí auta s ukrajinskými čísly a nikdo se na ně nehrne, ačkoliv všichni vidí, nikdo nevytahuje z auta a nebije do obličeje. A když tam pojedete s ruskými čísly, tak vás v lepším případě udělají invalidou a v horším vás zabijí. Co mohu říci, když lidé, kteří vyrostli v SSSR, nadšeně křičí: "Moskalyaku to Gilyak." Němci byli taky jeden čas pokousaní a nic nepomohlo, dokud nedostali tvrdou do uší, a tady ne nadarmo vytloukají klín klínem!
  1. +2
   9. července 2016 14:30
   Plus ... taky jsem si všiml v Petrohradu v létě nárůstu počtu aut s ukronomery. Poznamenal ještě jeden detail - VŠECHNY mají na palubní desce nalepené vlajky Ruska a Nového Ruska! Geniální gastarbeiteři smavý Myslí si, že je tady při pohledu na koprovou vlajku zabijí, jako to dělají při pohledu na svatojiřskou stuhu ... no co si vzít od divochů lol
  2. Komentář byl odstraněn.
 21. +4
  9. července 2016 14:25
  Někteří lidé si myslí, že Západ jednou opustí Ukrajinu a pak bude možné obnovit vztahy s Ukrajinou. Ano, Spojené státy to neopustí, bude to vhozeno pro jídlo, nebo dokonce sliby, jako je tomu nyní. Židovští oligarchové tam vrostli do těla Ukrajinců a také házejí po lidech jídlo a v další generaci bude mezi námi propast, se kterou Merikané počítají. A naděje, že lidé jednoho dne povstanou, by se také neměly počítat. Tohle není typ lidí, kteří by byli schopni rebelie. Ti, kteří na to byli připraveni, už odešli. Banderovci navíc dovedně knokautují nastupující vůdce povstání vedené Spojenými státy, před kterými smradlavá gejropa prostě přimhouří oči, je jim to jedno, jelikož tito vůdci brojí proti sbližování se zhýralými lidmi z Bruselu. Proto se v budoucnu neočekává žádný pokrok k obnovení vztahů mezi námi a Ukrajinou.
 22. +5
  9. července 2016 14:34
  Citace: ALABAY45
  To je škoda, "hrnčíři"!

  Článek o Ukrajině ale v Rusku je toho vidět hodně - jak zkorumpované úřady, tak nedostatek veřejné samoregulace a chudoba obyvatel.A pokud se "přátelé" ze zámoří rozhodnou využít situace.Ano,i ve volebním období.Naše úřady stále zahřívají masy opět zvýšené tarify.Nebo naprostá důvěra ve schopnosti policie, Národní gardy a dalších mocenských struktur?Možná se naopak pokusit snížit teplo,zloději rostlin, obnovit pořádek v bydlení a komunálních službách, vyplácet normální důchody Řekněte „žádné peníze“ jako státní Medveděv, ano, jen ve zkorumpovaném stroji se točí stovky miliard dolarů. Rusko potřebuje investice a nikdo nedává? Tak si vezměte své – investujeme v ekonomice USA tam máme miliardy dolarů. Každý ekonom se zblázní z akcí naší vlády - dát své prostředky na skromné ​​procento a okamžitě si vzít půjčku na větší!
  Navíc se do září musí něco udělat - nechci vidět populární představení a naše šmrncovní národní gardisty s obušky a šeříky! ano hi
  1. -3
   9. července 2016 14:40
   Citace: fa2998
   Článek o Ukrajině ale v Rusku je toho vidět hodně

   - přesně tak
   - a jezero Bajkal vypadá jako okurka
   - stejně tak je Ruská federace podobná Ukrajině ano

   A pak - stále stejná "stará píseň o hlavní věci":

   Citace: fa2998
   zkorumpovaná vláda... chudoba obyvatelstva... zvýšená cla... "žádné peníze"... Medveděv... investování americké ekonomiky... miliardy dolarů... lidové demonstrace... národní gardisté ​​s obušky ...

   - fa2998, skoro "zpíváš". stejně jako stejný jako Tambovský vlk. Smutné a na stejnou notu. Mimochodem, neznáte se? mrkat
   - fa2998, Ty sám ještě nejsi unavený? negativní
 23. 0
  9. července 2016 14:57
  "Ukrajinský lid je pokousán svůdným upírem"


  Aha!!! wassat Všechno je zde mnohem jednodušší, jako v reklamě na osvěžovač vzduchu: nasaďte si na hlavu pytel (na oči žaluzie) a projeďte se smetištěm, dříve postříkaným zámořskými sekrety wassat A tito chudáci chodí ve tmě a snaží se něco si představit... A v životní próze není všechno, co je žluté, zlato jištění
 24. +3
  9. července 2016 16:20
  řada Ukrajinců zpočátku s organizátory převratu vůbec nesympatizovala. Rozvíjející se protiukrajinská propaganda je ale odsunula od Ruska, které protiruská propaganda velmi obratně prosazovala. Jako karikatura ruské myšlenky zase působili zarytí patrioti-nenávistníci z „sedacích armád“, kteří neměli ani tušení o složitosti situace na Ukrajině. Jejich přínos by měl být uznán jako velmi škodlivý. Opakovaně opakované mantry o „Chochlovech, kteří nám ukradli plyn“, „Maidan ukropiteka“ a tak dále dosáhly opačného účinku a uvrhly pochybovače do tábora ideologického nepřítele. Většina obyvatel Ukrajiny nepodporovala a nepodporuje triky vlády v režii zámořských kurátorů, ale také nechce a nebude podporovat sebevražedný trend vědomí ruského laika plného jimi pohrdání.

  Z vlastní zkušenosti podotýkám, že výše uvedené tvrzení je 100% pravdivé. A pokud se nic nezmění, antagonismus bude jen růst. Článek je obecně o tom, a ne o tom, „kdo koho živil v dobách SSSR“.
 25. 0
  9. července 2016 16:29
  Obsahově je zajímavý článek špatně srozumitelný kvůli specifickým termínům. Textu se zmínkou o "dichotomii" jsem stále normálně nerozuměl, znění pojmu s textem moc nesedí.
 26. +1
  9. července 2016 16:32
  Četl jsem to a říkal si... ale proč je to potřeba... no, byli tu velvyslanci Černomyrdinů, Zurabovci, teď tu není žádný velvyslanec ani osel.
  Nechte ho jít a nemačkejte mu ruce. Zde je otázka jiná, kterou autor nezmínil, jak to udělat civilizovaně, bez války, bez Natsiků, bez Banderů a jiných šeluponů!?
  Nekousl je upír, navštívil je Alzheimer, protože věří, že rodiště člověka, první kolo na světě a tak dále, se objevilo na Ukrajině. Toto je jejich cesta vývoje a musí projít. Je to jako hodit balík kvasu během jarmarku v JZD. Nyní se jeho obsah a smrad rozšířil po celé oblasti. Všechny to baví a mají to rádi, to je hlavní problém
 27. +2
  9. července 2016 17:26
  Žádný Ukrajinský lid neexistuje a nikdy nebude. To vše je oddaná ruská populace. V EU probíhají procesy stírání národních rozdílů. Pokud je upírům dovoleno kousnout Rusy, stanou se jednoduše potravou pro děla.
 28. +1
  9. července 2016 20:13
  Jejich hlavy byly úplně a navždy odstřeleny, nedojde k žádnému bratrskému shledání, pokud nebudou zabiti a pověšeni zvláště omrzlí za zločiny proti lidskosti a zbytek nebude prohnán Magadanem. A s přejmenováním všeho a všech mají na plné obrátky – skladem je celý panteon hrdinů 3. říše od Fuhrera po vojáka Schulze z Das Reich Panzer Division atd. atd. a tak dále, přejmenujte veškerý úklid kaklyandiya - nechci!!!
 29. 0
  9. července 2016 20:50
  Citát z Cat Man Null
  - fa2998, ještě tě to nebaví?

  Víš, občas napíšu dcerám poznámku, aby umyly (své) nádobí, pak uklidily v pokoji, pomohly mámě, dokud to neudělají. A ony, jak říkáš: "Tati, jsi unavený"! odtrhli jejich těla z počítače a hned to udělali, už bych neřekl ani slovo!TAKŽE POKUD V NAŠÍ ZEMI ještě řešení nejsou, promiň, promluvím. ! hi
 30. -2
  10. července 2016 04:12
  Citace: ALABAY45
  Je to škoda, "hrnčíři"! Máme s manželkou zástup příbuzných v zemi „vítězné“ demokracie, nejmocnější armádu v Evropě a paralelní ekonomickou moc, půjdu si opravit levou ponožku, ale pak moje žena přísahá... Je rozhořčena ! am a říká mi prezident Ukrajiny ponižující, myslím?! cítit

  Brzy se z tebe stane panhlava!!! Pokud jste to ještě neudělali, jen jste si toho nevšimli. Na čí "mlýn lejete vodu"!? Myslíš vůbec!? Sedněte si poblíž své ženy a dělejte "důležité" věci, spisovateli.
  Po cestě jste ani nečetli článek „hvězda“, zachytil jste první komentář, že!?
 31. -1
  10. července 2016 17:24
  Článek je NEPRAVDIVÝ!
  Hřeben je geneticky hloupý, zkažený, zbabělý, chamtivý, závistivý, odporný.
  nevěříš? Jednoduchá otázka: kdo pokousal tento lid pod Mazepou, Banderou a nyní ve státech, Kanadě a Evropě? Jakýsi ani ne tříhlavý upír, ale upír se sto hlavami. )))))))
  Neberte si hřebeny do práce. A pokud najali - platí desetkrát méně než Rus, neplatí mzdu (nemají dost peněz na soud), nepomáhají na cestách, nepomáhají ani radou. Stále budete na vině!
  Chocholové jsou parazitický národ. Samo o sobě to není životaschopné. Existují o tom tisíce důkazů!
  Článek mínus. Malý Rus musí čistit záchody a dělat tu nejšpinavější a nejtěžší práci za nejnižší plat. Khokhol by neměl mít žádná práva! Hřeben by se neměl ve dne objevovat na veřejnosti! Poláci znali hřebeny nazpaměť – ne bezdůvodně pro ně taková pravidla platí. Podle * dlo je hřeben. Přeloženo z polštiny – dobytek, dobytek.
 32. 0
  11. července 2016 08:27
  Citace od Bramba.
  Článek je NEPRAVDIVÝ!
  Hřeben je geneticky hloupý, zkažený, zbabělý, chamtivý, závistivý, odporný.
  nevěříš? Jednoduchá otázka: kdo pokousal tento lid pod Mazepou, Banderou a nyní ve státech, Kanadě a Evropě? Jakýsi ani ne tříhlavý upír, ale upír se sto hlavami. )))))))
  Neberte si hřebeny do práce. A pokud najali - platí desetkrát méně než Rus, neplatí mzdu (nemají dost peněz na soud), nepomáhají na cestách, nepomáhají ani radou. Stále budete na vině!
  Chocholové jsou parazitický národ. Samo o sobě to není životaschopné. Existují o tom tisíce důkazů!
  Článek mínus. Malý Rus musí čistit záchody a dělat tu nejšpinavější a nejtěžší práci za nejnižší plat. Khokhol by neměl mít žádná práva! Hřeben by se neměl ve dne objevovat na veřejnosti! Poláci znali hřebeny nazpaměť – ne bezdůvodně pro ně taková pravidla platí. Podle * dlo je hřeben. Přeloženo z polštiny – dobytek, dobytek.

  V průběhu života jste pravděpodobně velmi hloupý člověk, že!? Chytrý a vzdělaný!? Pochybuji!!!

"Pravý sektor" (zakázaný v Rusku), "Ukrajinská povstalecká armáda" (UPA) (zakázaný v Rusku), ISIS (zakázaný v Rusku), "Jabhat Fatah al-Sham" dříve "Jabhat al-Nusra" (zakázaný v Rusku) , Taliban (zakázaný v Rusku), Al-Káida (zakázaný v Rusku), Protikorupční nadace (zakázaný v Rusku), Navalnyj ústředí (zakázaný v Rusku), Facebook (zakázaný v Rusku), Instagram (zakázaný v Rusku), Meta (zakázaný v Rusku), Misantropická divize (zakázaný v Rusku), Azov (zakázaný v Rusku), Muslimské bratrstvo (zakázaný v Rusku), Aum Shinrikyo (zakázaný v Rusku), AUE (zakázaný v Rusku), UNA-UNSO (zakázaný v Rusko), Mejlis lidu Krymských Tatarů (v Rusku zakázán), Legie „Svoboda Ruska“ (ozbrojená formace, uznaná jako teroristická v Ruské federaci a zakázaná)

„Neziskové organizace, neregistrovaná veřejná sdružení nebo jednotlivci vykonávající funkce zahraničního agenta“, jakož i média vykonávající funkci zahraničního agenta: „Medusa“; "Hlas Ameriky"; "Reality"; "Přítomnost"; "Rozhlasová svoboda"; Ponomarev; Savitská; Markelov; kamalyagin; Apakhonchich; Makarevič; Dud; Gordon; Ždanov; Medveděv; Fedorov; "Sova"; "Aliance lékařů"; "RKK" "Centrum Levada"; "Pamětní"; "Hlas"; "Osoba a právo"; "Déšť"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kavkazský uzel"; "Člověk zevnitř"; "Nové noviny"