Vojenská revize

Tanky jsou bezmocné a všemocné: Porážky a triumfy Velké vlastenecké války

15
Tanky jsou bezmocné a všemocné: Porážky a triumfy Velké vlastenecké války


Nedá se říci, že by před Hitlerovým útokem u nás nikdo nechápal a nepředvídal povahu budoucí války a roli velkých mechanizovaných formací v ní. Naopak v SSSR voj nádrž vojska šla v souladu s doktrínou „hluboké operace“. Předložil to sovětský vojenský teoretik Vladimir Triandafillov v knize „Povaha operací moderních armád“ vydané v roce 1929. V ní při analýze ozbrojených sil států východní Evropy navrhl, že budoucí válka by byla ovladatelnější než první světová válka, i když to nevysvětloval možností použití nového zbraně, ale tím, že východoevropské armády nebudou schopny postavit na dějišti operací dostatek sil, aby vytvořily tak hustou obranu, jaká je vyžadována pro zákopovou válku. Koncept dále rozvíjeli další sovětští vojenští teoretici, včetně Konstantina Kalinovského. Zohledňovali pokrok v oblasti vojenské techniky a přikládali větší význam tankům a letectví.

Předválečná koncepce „hluboké operace“ ve své konečné podobě počítala se zavedením nepřátelské obrany do průlomu a působením mobilních sil v jeho hloubkách – mechanizovaných formací podporovaných letectvem a případně i výsadkovým útokem. Tyto formace složené z tanků, motorizované pěchoty a v některých případech i jízdy měly prosekat nepřátelské uskupení, narušit jeho komunikaci a za příznivých podmínek je obklíčit. Za jejich další úkol bylo považováno dobytí strategicky důležitých oblastí a narušení nepřátelských pokusů o vytvoření nové obranné linie. Ve všech fázích „hluboké operace“, od prolomení obrany až po obklíčení a zničení nepřítele, byla tankům přidělena významná a někdy i rozhodující role. Měly podporovat pěchotu při prolomení obrany a sloužit jako základ pro mechanizované formace.

Kujné brnění

Důležité bylo nejen zformulovat správnou teorii, ale také tyto mechanizované jednotky vytvořit. Předválečné období se stalo dobou hledání jejich optimální struktury. Nakonec Rudá armáda vstoupila do války s tankovými jednotkami, skládajícími se z 29 mechanizovaných sborů.

Rychle se ukázalo, že sovětský mechanizovaný sbor neodůvodnil naděje do nich vkládané. Většina z nich během pár dnů bojů ztratila téměř veškerou vojenskou techniku. Některé protiútoky sovětského sboru ve skutečnosti zdržely postup nepřítele. Žádný z nich ale nevedl k porážce postupující skupiny, na kterou byl aplikován. Na žalostném výsledku bojové práce mechanizovaného sboru vzoru 1941 se podepsalo mnoho faktorů. Za prvé nepříznivá strategická situace: Rudá armáda vstoupila do války bez dokončení mobilizace a strategického nasazení. To znamenalo, že značná část sovětských střeleckých divizí byla stále v hlubokém týlu a zoufale jim chybělo krytí boků útočících sovětských tankových armád a stabilizace situace ve vedlejších směrech. Bojové schopnosti mechanizovaného sboru byly navíc sníženy pro nedostatek lidí a vozidel, která nestihla dorazit po vyhlášení mobilizace. Za druhé, většina mechanizovaných sborů se setkala s válkou ve fázi formování. A žádný z nich neměl všechny zbraně požadované státem. Za třetí, organizace mechanizovaného sboru nebyla zdaleka optimální. S více než tisícovkou tanků ve státě (v praxi v průměru asi polovina tohoto počtu) měl sbor relativně málo motorizované pěchoty a dělostřelectva a v jeho složení nebyly zastoupeny téměř žádné ženijní jednotky.

Není co rozvíjet úspěch...

Katastrofální konec prvního mechanizovaného sboru vedl k vážné revizi vojenské doktríny. Původně bylo rozhodnuto opustit mechanizovaný sbor jako organizační strukturu a přejít k samostatným tankovým divizím se sníženým počtem tanků. Ale ani tohle se zdálo málo. Na podzim 1941 se hlavní organizační jednotkou tankových vojsk stala samostatná tanková brigáda. Vzhledem k tomu, že jeho formování vyžadovalo výrazně méně lidí a vojenské techniky, mohly být nové brigády vytvářeny rychleji, zejména tváří v tvář nedostatku vycvičeného personálu a katastrofálním ztrátám v tancích v létě 1941. Navíc požadavky na úroveň vycvičenosti velitele brigády byly nižší než u velitele tankové divize, o veliteli mechanizovaného sboru nemluvě.

Ale i při plném vybavení vojenskou technikou byla schopnost brigád samostatně jednat značně omezena. Operovaly především ve spojení se střeleckými divizemi, tanky sloužily k podpoře pěchoty. Někdy mohli vykonávat samostatné úkoly. Například během obranné fáze bitvy o Moskvu byly k pokrytí nejnebezpečnějších oblastí použity samostatné tankové brigády. V říjnu 1941 se 4. tanková brigáda (která se za své zásluhy stala 1. gardovou tankovou brigádou) výborně osvědčila v bojích u Mcenska, v nichž se proslavil její velitel plukovník Michail Katukov. Budoucí maršál obrněných sil hojně využíval v obraně metodu tankových přepadů, s jejichž pomocí na dlouhou dobu brzdil postup německé tankové divize. Když se ale německé dobrodružství u Moskvy nezdařilo a nastal čas přejít z obrany do ofenzívy, ukázalo se, že sovětské velení nemá dostatečně silné nástroje, aby operovalo v hlubinách nepřátelské obrany. V důsledku toho nebyla možnost definitivně porazit nepřítele s využitím jeho dočasné slabosti plně využita. Po porážce u Moskvy na jaře a v létě 1942 se Wehrmachtu podařilo obnovit frontu a stabilizovat situaci.

Nové trupy - první zkoušky

Protiofenzíva v zimě 1941/42 ukázala, že k úspěšnému dokončení operace jsou naléhavě potřeba silné efektivní formace tankových sil. Obnova evakuovaného průmyslu a široké využití technologií hromadné výroby při stavbě tanků zajistily stále rostoucí příliv nových obrněných vozidel. Na jaře 1942 začala formace tankových formací nového typu. Každá z nich se skládala ze tří tankových a jedné motostřelecké brigády. Přestože se jim říkalo tankové sbory, ve skutečnosti měli méně tanků než v předválečné tankové divizi. Sovětskému velení se opět dostal do rukou nástroj určený pro „hlubokou operaci“. Jeho první použití ale opět skončilo katastrofou. V květnu 1942 padly v bitvě u Charkova dva tankové sbory, aniž by to mělo zásadní vliv na její průběh. Tankový sbor se v obranných operacích v létě 1942 projevil poněkud lépe. Jejich protiútoky byly efektivnější než v předchozím roce. Ale stejně jako dříve pouze zdržovaly ofenzívu nepřítele a nevedly k jeho porážce. Ztráty byly nižší, ale stále vysoké, zejména ve srovnání s nevýznamností dosažených výsledků. Nepomohlo ani soustředění tankových sborů v rámci speciálních tankových armád.

Průlomové kladivo

Při hledání cesty ze slepé uličky začíná vedení Rudé armády znovu měnit doktrínu. Vedle tankového sboru vzniká nový typ mobilní jednotky - mechanizovaný sbor. Co do počtu tanků byly tyto formace přibližně srovnatelné, ale nový mechanizovaný sbor měl podstatně více pěchoty. Dne 16. října 1942 podepsal Stalin rozkaz lidového komisaře obrany č. 235 „O bojovém použití tankových a mechanizovaných jednotek a útvarů“. Formuloval zásady jejich použití, z nichž některé opakovaly myšlenky známé v předválečném období a některé se objevily jako výsledek studia nashromážděných zkušeností z tankové války. Tento řád odděloval mechanizované a tankové sbory od menších tankových jednotek v souladu s jejich úkoly. Pokud měly samostatné jednotky podporovat hlavně pěchotu při prolomení nepřátelské obrany, pak byl sbor považován za prostředek armády nebo předního velitele, určený k rozvoji úspěchu průlomu. Mechanizovaný sbor byl považován za vhodnější pro samostatné akce, proto mohl být použit k pronásledování nepřítele a samostatnému útoku na nepřítele, který neměl čas získat oporu. Rozkaz vyžadoval, aby se tankové jednotky vyhnuly srážce s velkými tankovými jednotkami nepřítele a přenesly břemeno boje s nimi na bedra protitankového dělostřelectva. Tankové sbory měly působit především proti pěchotě. Zde je vidět pokus o napodobení metod Wehrmachtu používaných při odrážení sovětských protiútoků v letech 1941-1942.

Principy rozkazu č. 235 se osvědčily během sovětské ofenzívy v zimě 1942/43. Její úspěch byl z velké části zajištěn efektivním využitím mobilních formací, jejichž akce vedly k obklíčení 6. armády u Stalingradu, porážce 8. italské armády v Ostrogožsko-Rossošské operaci a dalším velkým úspěchům. Poprvé od začátku války byly mobilní formace použity tak, jak měly sloužit: k proražení do hlubin nepřátelské obrany. V tomto tažení se zvláště dobře ukázaly tankové armády (5. pod velením P. L. Romanenka ve Stalingradské operaci, 3. pod velením P. S. Rybalka v Ostrogožsko-Rossošské operaci). Ukázalo se, že jsou nejvhodnějším prostředkem pro řešení takových problémů.

Jak porazit "Tigra"?


Další etapou ve vývoji tankových sil byla bitva u Kurska. Sovětská tanková vojska v ní musela nést tíhu úderu tankových jednotek Wehrmachtu, kteří používali nové tanky Tiger a Panther, svými vlastnostmi výrazně převyšující sovětské. V následných bojích se opět dobře ukázala taktika tankových přepadů, kterou opět použil mistr tankové války Michail Katukov, tentokrát nevelící brigádě, ale 1. tankové armádě. Po vyčerpání nepřítele v bitvách se mu zároveň podařilo udržet bojovou účinnost svých vlastních jednotek. Podstatně méně úspěšné byly výsledky protiútoku u Prochorovky 5. gardové tankové armády, která utrpěla těžké ztráty.

Během útočné fáze bitvy u Kurska se ukázalo, že pro postupující tankovou formaci není tak snadné vyhnout se srážce s nepřátelskými mobilními jednotkami – proto jsou to mobilní jednotky. Akce německých tankových divizí převedených do kritických bodů bitvy často zastavila sovětský nápor, který měl počáteční úspěch. A pouze pokud se sovětským mobilním silám podařilo překonat jejich odpor, byla ofenzíva úspěšná.

Sovětský tankový triumf

Operace z let 1944-1945 se staly skutečným odhalením potenciálu sovětských tankových sil. Na počátku roku 1944 měly ozbrojené síly SSSR 24 tankových a 13 mechanizovaných sborů (celkem 37 mobilních formací), dále 87 samostatných tankových a mechanizovaných brigád a 156 samostatných tankových a samohybných dělostřeleckých pluků určených k vzájemnému působení. s pěchotou. Do této doby vrchní velení nashromáždilo značné zkušenosti. Strategické prostředí bylo příznivé. Rudá armáda držela iniciativu a díky tomu sama určovala, kde a jak bude probíhat další důležitá strategická operace. Tankové jednotky se na to mohly nejlépe připravit a byly použity v pro ně nejvhodnější roli. Rudá armáda dostala nové vybavení: těžké tanky „IS“, T-34 s 85mm kanónem, samohybná dělostřelecká děla. To umožnilo úspěšně bojovat proti německým tankovým silám.

Lesklé stránky v příběhy Sovětskými tankovými jednotkami se staly běloruské, Jassko-kišiněvské, Visla-Oderské strategické útočné operace. V těchto operacích se díky působení mobilních sil podařilo nejen porazit, ale zcela zničit velká nepřátelská uskupení. V každém z nich bylo dosaženo významného strategického výsledku: osvobození významných území, stažení člena nepřátelské koalice z války, výrazný postup hluboko na území nepřítele a obsazení linie pro dodání poslední rána, která ukončila válku.

Rychlejší a výkonnější

Tanky se objevily během první světové války jako zbraň určená k proražení nepřátelské obrany. V této funkci se osvědčily zejména v posledním válečném roce, kdy se ukázaly jako ideální prostředek k provádění silných překvapivých úderů prováděných bez dlouhých příprav a ostřelování nepřátelských pozic po mnoho dní.

Během meziválečného období prošly tanky výraznými vylepšeními. Důležité bylo především to, že se zvýšila jejich technická spolehlivost a průměrná rychlost pohybu. Tanky bylo možné používat šířeji - nejen k proražení obrany, ale také k následnému rozvoji úspěšnosti průlomu a akcí v hloubce nepřátelské obrany.
Autor:
Původní zdroj:
http://www.popmech.ru/weapon/10274-tanki-bessilnye-i-vsemogushchie-porazheniya-i-triumfy-velikoy-otechestvennoy/#full
15 komentáře
Reklama

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, pravidelně doplňující informace o speciální operaci na Ukrajině, velké množství informací, videa, něco, co na web nespadá: https://t.me/topwar_official

informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. Dimanich111
  Dimanich111 16. května 2015 08:43
  +8
  převést všechny zastaralé tanky, které nelze identifikovat jako ruské, do milice Donbass! To bude skutečná pomoc bratrskému lidu v boji proti fašismu!
  1. stínová kočka
   stínová kočka 16. května 2015 10:18
   +7
   Tak přesně ger general!
   1. vladimirZ
    vladimirZ 16. května 2015 18:44
    -2
    Tanky bez podpory mechanizované pěchoty, samohybné dělostřelectvo včetně protitankového dělostřelectva, bojové letectvo, ženijní doprovodné jednotky, zásobovací jednotky propojené radiokomunikací, nejsou příliš účinnými válečnými zbraněmi.

    Němci byli první, kdo to pochopil a uvedl do praxe.
    Byli to oni, kdo přidal k tankové pěchotě v obrněných transportérech a vozidlech, samohybná děla, samohybné protitankové dělostřelectvo, účinný střemhlavý bombardér Yu-87, který pracoval na volání tankerů proti jednotlivým pozemním cílům, mechanizovaný ženijní jednotky, bojové, opravárenské a palivové jednotky, které je spojovaly s rádiovou komunikací pod jediným vedením do jediné silné bojové tankové pěsti bleskové války.

    Naši generálové a „maršálové vítězství“ se naučili používat tankové jednotky, bohužel, až v druhé polovině války, během krutých bojů, zabíjejících životy milionů vojáků, tisíce tanků, které v týlu sotva stavěli podvyživení lidé, dávali až polovinu evropského území země.
    A předválečný Zhukovsky 29 neohrabaný, nebojově připravený mechanizovaný 1000-tankový sbor nebyl plně vytvořen, jednoduše kvůli negramotnosti, která nezohledňovala schopnosti tankového průmyslu SSSR a poté, co shromáždila všechny tanky. k dispozici, jednoduše připravily Rudou armádu o veškerý tankový potenciál vytvořený za celé předválečné období.

    Spravedlivě, iniciátoři vytvoření těchto 1000-tankových monster (Žukov a Timošenko) měli být poté souzeni společně s Pavlovem a velením Západního vojenského okruhu, kteří neorganizovali boje vojsk Rudé armády a přispěli k smrt a kapitulace téměř všech sovětských pohraničních jednotek.
    1. Scraptor
     Scraptor 16. května 2015 19:37
     +1
     Proč nepíšeme o letectví rozbitém na hlavních letištích? bez kterých válka není válkou

     "herr generale"...
     1. Scraptor
      Scraptor 17. května 2015 06:39
      0
      a proč dáváme mleté ​​maso?
    2. stínová kočka
     stínová kočka 16. května 2015 21:42
     +5
     Jsem ochoten se vsadit, že tatínek L.P. je baculatý (a ne sám). byl takový a po přečtení by si mohl sednout, pokud jste měli štěstí (a pokud jste štěstí neměli, přestaňte jíst gosharchi). Tady je proud, který si nestihl přečíst.

     Pokud se ale vrátíme k podstatě věci - srovnáváte armádu nasazenou v bojových uskupeních a bojující již pět let a účastnící se maximálních manévrů, kde každý s chytrými myšlenkami přikyvuje závěry a pak skóruje. Deutsches měli také zárubně – vzpomeňte si například na Přehlídku u příležitosti rakouského anšlusu, kde se většina techniky hloupě porouchala, než dorazila do Vídně.
     Wai, nevšimnete si, že SSSR nepředstavil pokrokový vývoj na stříbrném podnose spolu s továrnami, kde výroba dobře funguje? Skutečnost, že SSSR udělal za 30 let průlom tím, že vytvořil jednu z předních tankových škol na světě od ukradených sraček pokrytých plechem (stejný Renault, který se u nás stal MS-1) až po legendární T-34 a KV- 1 vyrobený ze svařovaných pancéřových plátů?
     Mimochodem, Žukov byl zodpovědný za jižní frontu a Ukrajinu nevzdal, ale to, že Pavlov neměl dost mozků, byl už Pavlovův problém.
     1. ivan.ru
      ivan.ru 17. května 2015 08:51
      +5
      Budyonny byl zodpovědný za jižní frontu a Žukov byl zodpovědný za generální štáb a vzdal se nejen Ukrajiny.
      Němci začali bojovat v roce 1939 - naši také od 17. září. Němci dobyli Francii 22.06.40, Rudá armáda porazila Finsko od 30.11.39 do 12.03.40. a kde byla skutečná válka? je to ve Francii? jde o bojové zkušenosti. Slyšeli jste o anexi Bukoviny? 28. června – 3. července 1940. Vojákům mimo jiné velel Žukov. v té době a také rychle Wehrmacht porazil Benelux a různé Norsko. tak nemluvte o pokojně spící Rudé armádě. a to, že Žukov jako náčelník generálního štábu zabouchl nasazení do bojových sestav Wehrmachtu, že prakticky ztratil velení vojsk na celé (!) frontě, že Rudá armáda zbavená velení, munice a připravené zadní linie obrany, byl skutečně poražen za 3 měsíce, to je přímá zásluha Žukova. Pavlov byl zastřelen za méně. a to, že Pavlov neměl dost mozků, je také přímou zásluhou jeho přímého nadřízeného. jak mohl dostat člověka bez mozku do takové pozice? a kdo byl Pavlovův šéf?
      1. Scraptor
       Scraptor 17. května 2015 09:12
       0
       Bitvy v roce 1940 mezi Němci a Francouzi byly vážné, hlavně v tancích, něco jako Kursk ...
      2. stínová kočka
       stínová kočka 18. května 2015 00:22
       +2
       Citace: ivan.ru
       Budyonny byl zodpovědný za jižní frontu a Žukov byl zodpovědný za generální štáb a vzdal se nejen Ukrajiny.

       Byl představitelem ústředí občanského zákoníku na jižní frontě. Udělal jsem malou výhradu, ale myslel jsem si, že pozice mi stále umožňuje přispět k velení.

       Ležíš hladce, to je jen...
       Citace: ivan.ru
       Němci začali bojovat v roce 1939 - naši také

       Zimní válka, které se účastnil SSSR a Finové... Řekněte mi, měli Finové kromě opevněných oblastí, hlubokého sněhu a bažin něco? Tedy až na podporu Evropy za jeho zády.
       Znám ten konflikt velmi povrchně a nikdy jsem ho nestudoval, ale jsem připraven argumentovat - kdyby Finové nepodporovali Evropu, pak by Finsko jako nezávislý stát do května přestalo existovat.

       Citace: ivan.ru
       od 17. září. Němci obsadili Francii

       Něco jsi zapomněl na dubnové operace. A vypracovali manévry a zásoby k nim připojené.
       Například pomocí stejného Vika.
       Krátká operace Aufmarch 25 v Jugoslávii.
       22. května Guderian téměř naštve tankový prapor, ale zmaří spojenecký protiútok (Shoot Guderian!).
       24. května Spojenci konečně vysuší Benelux. Zůstat na kontinentu jako takovém současní Francouzi.
       A od června jsou nasraný jak Němci chtějí, zatímco německé tanky nemohly konkurovat francouzským B1Bis (neprorazili hloupě. Nic vám to nepřipomíná, ne?), A složení obrněných vozidel byl asi 1 ku 2, ne ve prospěch Němců.
       Ale taktika Němců se ospravedlňuje a v důsledku toho Francouzi pokojně splývají s obrněnými vozidly.
       Proč si nezacvičit a nezaběhat v nejnovější taktice bleskové války?

       Strčte si prst tam, kde jsme něco podobného používali před začátkem Velké vlastenecké války, aniž bychom vyřešili problém se starou dobrou WWI / civilní taktikou? A jak se říká – když to funguje, proč vymýšlet nový?
      3. stínová kočka
       stínová kočka 18. května 2015 00:22
       +1
       Citace: ivan.ru
       tak nemluvte o pokojně spící Rudé armádě. a skutečnost, že Žukov jako náčelník generálního štábu odsoudil nasazení do bojových sestav Wehrmachtu

       Řekl jsem vůbec slovo o spánku? Sledujete alespoň dokumenty, které nejsou umělecké nebo tak něco.
       Za prvé, Německo od zániku Evropské kontinentální společnosti soustřeďovalo pěší jednotky k sovětské hranici, což ospravedlňovalo její posílení, což je docela rozumné. Jednotky jsou obsazeny podle válečného stavu (tj. v divizi 15k lidí se počet blíží 15k). Proti nezmobilizovanému sovětu (tj. z předepsaných 15k byla polovina).
       Hlavní pěsti Německa (tanky) začínají tahat až na jaře. ALE!
       Nyní se podívejme na geopolitiku. Německo má před dobytým územím docela silného nepřítele, kde nejsou zrovna nejklidnější obyvatelé (tedy partyzáni atd.), sedící na severu (ostrovy) a na jihu (Afrika) (Britské impérium je zchátralé, ale po stažení jednotek z kolonií může dobře zařídit Armagediana). Konkrétní dezinformace a provokace jsou jak ze strany spojenců (říkají, že Německo se chystá zaútočit na SSSR, ale po jejich dovádění před tím, můžete věřit tomu, kdo se ptá?), tak ze strany Německa.
       SSSR se zabývá přezbrojováním (strkali si tváře do Finů, utírali krev a přemýšleli. Obecně jako obvykle).
       Ze strany SSSR by začátek mobilizace a stahování vojsk k hranicím bylo výborným důvodem k útoku. Malá přestřelka, a kdo to pak bude řešit? A my to chápeme, snaží se donutit Německo, aby projevilo své mírové akce až do června. Politika, média fungují. Provádějí se manévry (ano, hrály si se svaly), ale nemůžete držet jednotky v poli dlouho (zeptejte se, kolik manévry dnes stojí). Nemáme Čechov/Slováky a další, kteří pracují v továrnách. Sovětský lid na nich oral.
       Ale vida, že je to zbytečné, je dán rozkaz k zahájení mobilizace, která je kvůli ruské neopatrnosti hloupě pozdě (Vyjde v pátek, a pak je pozdě, pošlu v pondělí atd. Nechci probuďte úřady / úřady jsou na rybářském výjezdu).
       Wai Stalin si myslí, že řekl na začátku války - "Jen blázen může začít válku na dvou frontách"? On sám, jako člověk znalý vojenských akcí (občanská a protiexpanzní válka, válka s Polskem), pochopil hloupost takové akce.
      4. stínová kočka
       stínová kočka 18. května 2015 00:37
       -1
       Citace: ivan.ru
       že prakticky ztratil kontrolu nad vojsky na celé (!) frontě

       Asi si představujete, že tehdy měl každý mobilní telefon? Podívejte se, jak byla komunikace organizována.

       Citace: ivan.ru
       skutečnost, že Rudá armáda byla zbavena velení, munice a připravena zadní linie obrany

       Pokud jde o zadní část, měli byste pamatovat na změnu hranic. Nebo si myslíte, že jde o lusknutí prstů a hlubokou obrannou linii? Takže ne. To vyžaduje pracovníky, stavitele a vybavení. Tito. opět je potřeba buď nechat dělníky v továrnách, nebo je vytáhnout do terénu.

       A just do Zhukov je prostý muž z krve a masa, a ne super-mega počítač. Ano, v naší diskuzi ho hájím, ale jako takový si na začátku války nemyslím, že byl na svou pozici dostatečně kompetentní, ale kde takové kompetentní sehnat? Měl alespoň nějaké zkušenosti s velením a řízením (Khalkin Gol). Na konci války již začal ospravedlňovat své tituly.
       Za linii, která mu byla svěřena (na začátku války byl na jižní frontě), si ho alespoň ponechal, a ne asi ... jako centrum Pavlov.

       Citace: ivan.ru
       byl skutečně zlomen za 3 měsíce, to je přímá zásluha Žukova.

       Opět chcete pověsit štítky na jednu osobu. Není to žádný zázračný hrdina, který mávnutím meče ničí miliony armád. Nikdo mu neřekl o plánech německé ofenzívy.
       Pokud jde o rozbití. Začala mobilizace. Komunikace stojí za prozkoumání. Dovolte mi připomenout, že nebyly žádné mobilní telefony. Vojáci z týlu (téměř ze staré hranice) byli odváženi ve vlacích do nového. To už ale Němci postupovali a operovali, často je vezli i teplé v autech. Nebo ti, kteří se sotva stačili otočit a postavit křehké bariéry.

       Opakuji. Zdá se, že mluvíte o zajímavém tématu, vše se zdá být správné, ale pochopení takové hereze se ukazuje.
       Když na to přijde, jmenujte mi nejvýznamnější sovětské velitele Velké vlastenecké války?

       P.S. A ano, doufám, že mi odpovíte stejně podrobně.
     2. ivan.ru
      ivan.ru 17. května 2015 08:51
      +1
      Budyonny byl zodpovědný za jižní frontu a Žukov byl zodpovědný za generální štáb a vzdal se nejen Ukrajiny.
      Němci začali bojovat v roce 1939 - naši také od 17. září. Němci dobyli Francii 22.06.40, Rudá armáda porazila Finsko od 30.11.39 do 12.03.40. a kde byla skutečná válka? je to ve Francii? jde o bojové zkušenosti. Slyšeli jste o anexi Bukoviny? 28. června – 3. července 1940. Vojákům mimo jiné velel Žukov. v té době a také rychle Wehrmacht porazil Benelux a různé Norsko. tak nemluvte o pokojně spící Rudé armádě. a to, že Žukov jako náčelník generálního štábu zabouchl nasazení do bojových sestav Wehrmachtu, že prakticky ztratil velení vojsk na celé (!) frontě, že Rudá armáda zbavená velení, munice a připravené zadní linie obrany, byl skutečně poražen za 3 měsíce, to je přímá zásluha Žukova. Pavlov byl zastřelen za méně. a to, že Pavlov neměl dost mozků, je také přímou zásluhou jeho přímého nadřízeného. jak mohl dostat člověka bez mozku do takové pozice? a kdo byl Pavlovův šéf?
    3. ráže
     ráže 16. května 2015 22:36
     +2
     Stalin o tom mluvil velmi obrazně; "Nemám Hindenburgy!"
     1. krpmlws
      krpmlws 17. května 2015 17:28
      -1
      Citace z ráže
      Stalin o tom mluvil velmi obrazně; "Nemám Hindenburgy!"
      Vy, jako vždy, ve své roli přispíváte k věci Západu ke zničení ruských národních hodnot. Hitler jednou řekl s odkazem na své generály: "dejte mi Žukova a on vás všechny nahradí."
      1. stínová kočka
       stínová kočka 18. května 2015 00:40
       0
       Táhneme, správně citovaný soudruh kalibr, i když okleštěný. Toto je z korespondence s Mehlisem, v době 1942, Krymská fronta

       Je dost možné, že buď je soudruh kalibr mladý a ještě nepřišel na ten trik, že stojí za to vnést pod tezi určitá tvrzení na jeho podporu.
       1. krpmlws
        krpmlws 18. května 2015 03:59
        -1
        Citace z ShadowCat
        soudruh kalibr je mladý a ještě nepřišel na ten čip, že stojí za to shrnout některá tvrzení podporující to pod tezi.
        Kalibr není mladý a v žádném případě nejsme soudruh Prohlédněte si jeho osobní profil.
    4. Falcon5555
     Falcon5555 17. května 2015 21:15
     +1
     vladimirZ: Upřímně řečeno, iniciátoři vytvoření těchto 1000-tankových monster (Žukov a Timošenko) měli být poté souzeni společně s Pavlovem a velením Západního vojenského okruhu, kteří neorganizovali boje jednotek Rudé armády a přispěl k smrti a kapitulaci téměř všech sovětských pohraničních jednotek.

     Podle modernějších výzkumů nečinil hlavní předválečná rozhodnutí o obraně generální štáb (kupodivu), ale stranická elita. Generální štáb v čele se Žukovem je jako celek pouze uvedl do praxe. Nepamatuji si, co konkrétně je známo o iniciátorech myšlenky sboru.
    5. andrew42
     andrew42 18. května 2015 08:51
     0
     Vše je napsáno správně. Horníci bez argumentů – jděte lesem.
     1. stínová kočka
      stínová kočka 20. května 2015 14:51
      0
      Pravdou našeho liberalismu je, že se nemohou hádat, pokud dostanou jiné protiargumenty než emocionální výkřiky. No, nebo tiše skrytě kecy.
 2. průměr
  průměr 16. května 2015 08:59
  +7
  Citace: Dimanich111
  přenést všechny zastaralé nádrže,

  Dejte si ho do kapsy a noste, zároveň se dobrovolně přihlásíte do posádek všech tanků wassat Ach! Ano, na všechno nebudete stačit ..... akutně na klonování !!! smavý Ale pošlete o tom telegram Putinovi .... nebo do extrému Shoigu ..... nebo to můžete říct doktorovi - předá to dál. A článek je dobrý dobrý Autor to stručně prošel, aniž by zacházel do detailů - zvolený formát článku opravdu neumožňuje podat aktuální materiál ve formě obrázků, i když bych samozřejmě rád, ale to už by nebyl článek, ale monografie . Ne - tak dobře. Normální vzdělávací program pro zvídavou mysl nezatíženou historickými znalostmi dává algoritmus a směr pro hledání historických faktů.
  1. Aleksejev
   Aleksejev 16. května 2015 10:40
   +3
   Citace z prům
   můžeš jít k doktorovi - ten to předá.

   V tomhle stoprocentní souhlas!
   A to je co
   Citace z prům
   dobrý článek
   spíš ne.
   Všechno je příliš obecné.
   Například opakování špatného postulátu a to, že v bitvách na Kursk Bulge prý byli hlavním nebezpečím pro naše jednotky a tanky především Tygři a Panteři.
   Ale není. Těchto strojů bylo poměrně málo, často selhávaly kvůli „dětským nemocem“, i když také hrály roli, soustředěné na důležité oblasti. Němci pak nasadili na T-75 4mm dělo s dlouhou hlavní, na T-50 3mm, rovněž s vysokou průbojností pancíře, a dosáhli palebné převahy nad našimi tanky. Ale hlavní bylo, že německá vojska velmi dobrý v boji. Jak poznamenal G.K. Žukov, „zejména v tankových jednotkách a letectví“. Právě z tohoto důvodu se jim podařilo prolomit obranu Voroněžského frontu ve směru na Prochovku a způsobit těžké ztráty 5. gardě. TA na jejím pultu.
   Pokud jde o akce 1. gardy. TA, kterou autor staví do kontrastu s neúspěšnými bitvami 5. gardy. TA, těžko soudit bez seriózní studie.
   Konkrétně k 22.07.43. 1. 431 činily ztráty tanků: XNUMX TA - XNUMX tanků (bez připojených formací a jednotek)
   5 gardových TA - 305 tanků (kromě připojených formací a jednotek)
   Nemohu 100% ručit za správnost těchto údajů, ale ani není důvod jim nevěřit.
   1. krpmlws
    krpmlws 16. května 2015 15:16
    +2
    1GvTA sváděla zdlouhavé obranné bitvy, její samostatné jednotky byly nasazeny v první obranné linii, proto se 1TA v bitvě od prvního dne bitvy ocitla v hlavním směru německé ofenzívy, ale Němci nedokázali prorazit její obrany, prorazili až v sousedním sektoru, tak se vydali na Prochorovku, TA provedla protiútoky, takže srovnávat ztráty jaksi není správné.
   2. Arikkhab
    Arikkhab 16. května 2015 16:42
    -1
    rozhodně. při vší úctě, G.K.Žukov nebyl zařazen do seznamu velitelů respektovaných vojáky ... brát kvantitu, ne zručnost, asi je jen potřeba považovat Němce za "dobré bojovníky" - to jaksi "zmírňuje" jejich vlastní neúspěchy
    1. dmi.pris
     dmi.pris 16. května 2015 17:41
     0
     Obecným favoritem mezi vojáky byl tehdy K. Vorošilov - ten se stejně jako Suvorov snažil předběhnout všechny v útoku.... Jmenuj alespoň jeden maršálův úspěch... Totéž platí pro S. Budyonnyho...
     Citát z Arikkhab
     rozhodně. při vší úctě, G.K.Žukov nebyl zařazen do seznamu velitelů respektovaných vojáky ... brát kvantitu, ne zručnost, asi je jen potřeba považovat Němce za "dobré bojovníky" - to jaksi "zmírňuje" jejich vlastní neúspěchy
     1. Arikkhab
      Arikkhab 17. května 2015 13:42
      +1
      můj dědeček prošel válkou v plukovní rozvědce od Stalingradu po Prahu ... mírně řečeno o Žukovovi nemluvil příliš pozitivně. a já mu věřím. vojáci mluvili dobře o Vatutinu Nikolai Fedoroviči a Žukov je velmi kontroverzní postava
 3. Bubeník
  Bubeník 16. května 2015 09:28
  +7
  Dobře napsané, jen během Ostrogožsko-Rossošské operace spadala pod distribuci 2. maďarská armáda a ne 8. italská.
 4. tulák
  tulák 16. května 2015 10:32
  +6
  Hovoříme-li o struktuře mechanizovaného sboru a jeho nevyváženosti v počátečním období druhé světové války, je třeba také poznamenat, že např. 8. mechanizovaný sbor Jihozápadního frontu disponoval 858 tanky osmi různých typů. , 171 tanků (KV a T-34) bylo vybaveno motory V -2 a V-2K a pracovalo na motorovou naftu. Zbytek měl karburátorové motory a vyžadoval tři stupně benzínu.
  Obrněná vozidla sboru byla vyzbrojena děly pěti modifikací - 37,45 a 76 mm, nepočítaje připojené dělostřelecké pluky velké ráže 122 a 152 mm.
  Plnohodnotná zásoba takové ekonomiky v podmínkách manévrového válčení přesáhla hranice lidských možností. Aby toho nebylo málo, ve struktuře mechanizovaného sboru neexistovala plnohodnotná opravárenská a restaurátorská služba, proto byla značná část tanků jednoduše opuštěna z důvodu nemožnosti opravy osádkou, která na to neměla. odpovídající dovednosti.
  To vše dohromady neumožnilo mechanizovanému sboru plnit úkoly, které jim velení stanovilo, přestože jejich personál dělal všechno možné...
  1. krpmlws
   krpmlws 16. května 2015 15:29
   +2
   Citace od rangera
   Když už mluvíme o struktuře mechanizovaného sboru
   Napište vše správně, ale nezaměřujeme se příliš na strukturu jednotek, protože lidé bojují především, takže úspěch či neúspěch závisí především na schopnosti racionálně hospodařit s prostředky, které jsou k dispozici. 2nd TD, dalo by se dosáhnout skvělých výsledků?Určitě ano, kdyby byl velitelský štáb lépe vycvičený.Udělejte protiopatření a vytáhněte protitanková děla velké ráže.Potom manévrování tanků, údery tam, kde nepřítel nečeká, bylo možné způsobit větší poškození nepříteli.
 5. Normální ok
  Normální ok 16. května 2015 11:03
  +7
  No a mimo jiné existuje takové kouzelné slovíčko: „interakce“. To je to, co v počátečním období války opravdu chybělo. A to je něco, co nelze napravit jednotlivými úspěchy, jednotlivými částmi.
  1. Scraptor
   Scraptor 16. května 2015 14:38
   +2
   letectví nestačilo.

   Přesněji řečeno, po 22. červnu nebyly téměř žádné.
 6. ivan.ru
  ivan.ru 16. května 2015 11:43
  +5
  Tankové síly Rudé armády převyšovaly tankové síly Wehrmachtu jak co do množství, tak kvality. Čísla neuvádím, jsou na síti už dlouho. jediné, v čem byli horší, bylo velení. a v nejvyšších patrech: fronty - generální štáb. Aniž by tito velitelé měli spolehlivé informace, vozili mechanizovaný sbor u Dubno-Lutsk - Brody z místa na místo, bezcílně plýtvali motorovými zdroji, palivem a materiálem
  proti asi 4 tisícům sovětských tanků se postavilo asi 700 německých.Po dobu 4 dnů, od 23. června do 27. června, bylo vykrváceno a prakticky zničeno 6 (!) mechanizovaných sborů Rudé armády, a to i přes hrdinný odpor obyčejných vykonavatelů rozkazů maršálů a generálové. velkou zásluhu na tom má jistý Žukov GK. se svým „obratným“ velením těsně před válkou a na začátku války nechal tanky bez paliva, bez rembase, bez granátů, bez jasných rozkazů. a hlavně - bez zobecněné a moderní taktiky a strategie pro použití tankových vojsk. to vše se naučilo již za války metodou pokus-omyl, ale již bez Žukova
  1. Aleksejev
   Aleksejev 16. května 2015 14:11
   +1
   Citace: ivan.ru
   ale bez brouka

   Kam se poděl Žukov? co
   Na vině jsou podobné amatérské výmysly převzaté z protiruských novin, prý Žukov (Šapošnikov, Stalin atd.), ačkoliv byl v čele generálního štábu pouhé 4 měsíce, prý vzal granáty a pohonných hmot a neučil se bojovat a nikomu nevkládal mozek je to nutné včas, a nevytvořil potřebnou úroveň vzdělání pro rychlý výcvik desítek a stovek tisíc tankistů a dalších technických specialistů pro armády a nezastavily represe a skrytá taktika před veliteli všech vazeb vedla k nihilismu a pohrdání historií jejich vlasti mezi nezkušenou mládeží.
   1. ivan.ru
    ivan.ru 16. května 2015 14:39
    +4
    a Žukov šel „na háku.“ Pak kormidloval západní frontu, když byl ušlapán od náčelníka generálního štábu, pak byl někde zástupcem velitelství, pak pustil Rževa.
    a mimochodem, nenapsal jsem, že bral palivo a granáty, ty vojákům poskytnout nemohl. byl 6 měsíců náčelníkem generálního štábu a taktiku neskrýval – nerozvíjel ji. a taktiku akcí tankových vojsk vyvinuli neznámí plukovníci Katukov a Leljushenko, zatímco Žukov v té době hrdinně nafoukl tváře Jelnyu osvobodil Doufám, že víte, jak to bylo. když byl Žukov zástupcem velitelství na nějaké frontě, odpovídal na žádosti velitelů o posily takhle - zálohy nejsou a nebudou, už ti toho bylo hodně dáno, vystačíš si s tím, co máš, musíte porazit Němce ne počtem, ale dovedností. když byl jmenován velitelem fronty, napsal nejprve Stalinovi žádost o zálohy, přibližně v této podobě - ​​k zastavení nepřítele potřebujete 10-20 pěších divizí, 200-300 tanků atd. ani nevěděl, kolik vojáků potřebuje - 10 divizí nebo 20. to je úroveň vojenského vůdce. a v divizi bylo tehdy mimochodem 14,5 tisíce lidí.Tedy životy statisíců lidí pro něj nic neznamenaly. a aby nezkušená mládež neprojevovala nihilismus a přezíravý vztah k historii, není nutné překrucovat pravdu tím, že mluvíme jen o krásném. Dlouho se říká, že polopravda je horší než lež.
    1. krpmlws
     krpmlws 17. května 2015 17:15
     0
     Citace: ivan.ru
     a Žukov šel „na háku.“ Pak kormidloval západní frontu, když byl ušlapán od náčelníka generálního štábu, pak byl někde zástupcem velitelství, pak pustil Rževa.
     Jak se opovažuješ psát o Žukovovi tak přezíravě a s velkým písmenem?Tak bys mohl napsat buď zmatený Gorbačovův liberoid - nebo zrádce Suvorovova typu.Pro mnohé včetně mě je G.K.Žukov národní hrdina, stojící na roveň se Suvorovem, Kutuzovem, Brusilovem a dalšími skvělými ruskými veliteli.Je úžasné, že vám stále kladou plusy, ale na fóru je spousta neadekvátních, na to jsem narazil opakovaně.
     Citace: ivan.ru
     Nepsal jsem, že bral palivo a granáty, nemohl je vojákům poskytnout.
     Tady máte lži a pomluvy, důvod: buď vaše neodolatelná hloupost, nebo beznadějná nevědomost.
     Citace: ivan.ru
     vyvinuli neznámí plukovníci Katukov a Lelyushenko,
     Další vaše lež.Abychom pochopili nutnost taktiky přepadu tanků, střídání pozic během bitvy, útoky sbíhajícími se směry, mnoho velitelů přišlo paralelně.Katukov, natož Leljušenko, nemá na vývoji tankové taktiky žádné výjimečné zásluhy.
     Citace: ivan.ru
     Žukov v té době hrdinně nadouval tváře a osvobodil Yelnyu
     Není na vás, abyste soudili... jak a proč G. K. Žukov jednal při osvobozování Yelnyi.
     Citace: ivan.ru
     na žádosti velitelů o posily odpovídal takto - zálohy nejsou a nebudou,
     A kam poslal všechny příchozí rezervy, uložil je na Uralu?
     1. Scraptor
      Scraptor 17. května 2015 17:54
      0
      Proč na Uralu povinné?

      A kdo hromadil obrněné transportéry s tahači v dělostřelectvu?
     2. stas57
      stas57 20. května 2015 13:56
      0

      Další vaše lež.Abychom pochopili nutnost taktiky přepadu tanků, střídání pozic během bitvy, útoky sbíhajícími se směry, mnoho velitelů přišlo paralelně.Katukov, natož Leljušenko, nemá na vývoji tankové taktiky žádné výjimečné zásluhy.

      Řeknu hroznou věc - je to uvedeno v předválečných chartách a instrukcích
    2. stas57
     stas57 20. května 2015 13:55
     0
     a taktiku akcí tankových vojsk vyvinuli neznámí plukovníci Katukov a Leljushenko, zatímco Žukov v té době hrdinně nadouval tváře a osvobodil Yelnyu.

     proč si vymýšlíš?
   2. Komentář byl odstraněn.
  2. krpmlws
   krpmlws 16. května 2015 15:33
   -5
   Citace: ivan.ru
   ale bez brouka
   Marně jste tak na Žukova, byl to jeden z nejlepších sovětských vojevůdců té doby.Problém je spíše v úrovni sovětské vědy, propojení vědy a armády, vojenského školství - to je důvod noční můry. 41. ročníku.
   1. ivan.ru
    ivan.ru 16. května 2015 18:10
    +1
    můžete uvést příklad alespoň jedné rozsáhlé operace, kterou vymyslel, vyvinul a úspěšně provedl Žukov? byl umělcem, ale ne vojenským velitelem a rozhodně ne nejlepším.
    1. krpmlws
     krpmlws 17. května 2015 16:52
     -1
     Citace: ivan.ru
     můžete uvést příklad alespoň jedné rozsáhlé operace, kterou vymyslel, vyvinul a úspěšně provedl Žukov?
     Studujte historii od Khalkhin Gol po berlínskou operaci, ale ne podle Suvorova nebo podobných autorů.Výsledkem studie může být závěr: role a význam osobnosti G.K.Žukova ve XNUMX. světové válce je jedna z nejvýznamnějších.
   2. ivan.ru
    ivan.ru 16. května 2015 18:10
    -1
    můžete uvést příklad alespoň jedné rozsáhlé operace, kterou vymyslel, vyvinul a úspěšně provedl Žukov? byl umělcem, ale ne vojenským velitelem a rozhodně ne nejlepším.
    1. Scraptor
     Scraptor 16. května 2015 18:15
     -1
     ale jak jste vozili zboží ve vlacích? měl dokonce exces během Victory Parade...
     1. krpmlws
      krpmlws 17. května 2015 16:47
      0
      Citace ze Scraptora
      ale jak jste vozili zboží ve vlacích?
      Jak si to představujete?Dnes prošly dva sledy se Žukovovými věcmi. Včera prošly tři sledy. Zítra se očekává pět sledů. Nešiřte prosím nesmysly.
      1. Scraptor
       Scraptor 17. května 2015 17:56
       0
       minimálně stejně dobře jako Pašův Mercedes
    2. sevtrash
     sevtrash 16. května 2015 20:09
     +2
     Je zvláštní a nepochopitelné, když někdo opět považuje Žukova za velitele nehodného jejich prezentace. Zdá se, že takoví lidé málo čtou, kromě některých podvratných článků od různých druhů liberálů.
     Žukov byl samozřejmě tvrdý a pravděpodobně krutý člověk, ale zároveň to byl skutečný velitel, který usiloval o vítězství, nebál se riskovat. Poslal na smrt miliony, ale jednali i další velitelé, protože válka je smrt vojáků. V sovětské armádě bylo málo lidí jako on, ačkoli by to tak mělo být, talentovaných lidí je málo.
     Ti, kteří ho kritizují, si s největší pravděpodobností nepředstavují a nechtějí si představit situaci, která byla na začátku války a ani potom. Proti sovětské armádě stála v té době nejvyspělejší armáda světa s kvalitní výzbrojí, špičkově vycvičenými vojáky, zkušeným velením, což zlomilo francouzské a britské jednotky, nemluvě o dalších maličkostech. Kolik sovětských vojenských vůdců bylo schopno splnit požadavky velení a řízení v této situaci? A hlavně – uspět, byť v odstrašení nepřítele?
     Je dobré mít v rukou kvalitní armádu. A pokud je téměř ve všem, s výjimkou kvantity, horší než nepřítel?
     Zajímalo by mě, kolik by si různí kritici Žukova dali do kalhot, kdyby byli na jeho místě. I když na jeho místo jsou jako ze země do nebe.
     1. Scraptor
      Scraptor 17. května 2015 06:08
      -1
      Možná něčemu nerozumíš? "Ruské ženy stále rodí" - řekl ne Roskossovskij, ani Vasilevskij a ne Černyakhovskij (mimochodem všechny s polskými příjmeními). Dzeržinskij nebyl etnicky polopolský.
      Ve vesnicích Kaluga nežijí jen Rusové...
      1. krpmlws
       krpmlws 17. května 2015 16:38
       +2
       Citace ze Scraptora
       "Ruské ženy stále rodí"
       Je to lež.To řekl generál v 18. století: "Za koně platili státními rubly, ale ženy stále rodí muže."
       1. Scraptor
        Scraptor 17. května 2015 17:59
        0
        řekl, jak to bylo napsáno v uvozovkách
     2. stráž
      stráž 17. května 2015 23:48
      +1
      sevtrash Včera, 20:09 ↑
      Je zvláštní a nepochopitelné, když někdo opět považuje Žukova za velitele nehodného jejich prezentace. Zdá se, že takoví lidé málo čtou, kromě některých podvratných článků od různých druhů liberálů.
      Žukov byl samozřejmě tvrdý a pravděpodobně krutý člověk, ale zároveň to byl skutečný velitel, který usiloval o vítězství, nebál se riskovat. Poslal na smrt miliony, ale jednali i další velitelé, protože válka je smrt vojáků. V sovětské armádě bylo málo lidí jako on, ačkoli by to tak mělo být, talentovaných lidí je málo.
      Ti, kteří ho kritizují, si s největší pravděpodobností nepředstavují a nechtějí si představit situaci, která byla na začátku války a ani potom. Proti sovětské armádě stála v té době nejvyspělejší armáda světa s kvalitní výzbrojí, špičkově vycvičenými vojáky, zkušeným velením, což zlomilo francouzské a britské jednotky, nemluvě o dalších maličkostech. Kolik sovětských vojenských vůdců bylo schopno splnit požadavky velení a řízení v této situaci? A hlavně – uspět, byť v odstrašení nepřítele?
      Je dobré mít v rukou kvalitní armádu. A pokud je téměř ve všem, s výjimkou kvantity, horší než nepřítel?
      Zajímalo by mě, kolik by si různí kritici Žukova dali do kalhot, kdyby byli na jeho místě. I když na jeho místo jsou jako ze země do nebe.


      Naprostý souhlas s vámi! Před válkou existovala doktrína válčení, která byla v té době zastaralá, pak byla schválena nová, když nepřítel téměř dorazil do Moskvy, a pak zase, dalo by se říci, psali na koleni. A v těchto podmínkách, kdy předchozí zkušenosti nic neznamenaly, jsme se museli rozhodovat na základě instinktu velitele.
      Kdyby byli na Žukovově místě němečtí velitelé, zabili by o nic méně, ne-li více životů, kdyby nebyli vůbec zajati! (např. Pauls u Stalingradu).
  3. setrac
   setrac 16. května 2015 23:48
   -4
   Citace: ivan.ru
   asi 4 tisíce sovětských tanků

   Proč tolik tanků? Pokud se za tanky nepovažují tanky s neprůstřelným pancířem, pak byla Rudá armáda co do počtu tanků horší než Wehrmacht.
   1. oldkap22
    oldkap22 17. května 2015 07:39
    0
    Němci v té době neměli lepší tanky ...
   2. ivan.ru
    ivan.ru 17. května 2015 08:21
    0
    nebudete tomu věřit, přesně takové tanky měli Němci. a neměli t-28, t-34 a kv-1. a 3700 tanků bylo jen v těchto šesti mechanizovaných sborech, bylo jich mnohem více. jak napsal Žukov, "velké množství zastaralých tanků" (nemohu ručit za doslovnou správnost citace, ale to je smysl). velký vojevůdce nevěděl, co a kolik tanků má nepřítel, ale nevěděl, kolik tanků má. velké číslo je velmi přesný údaj
   3. ivan.ru
    ivan.ru 17. května 2015 08:21
    +2
    nebudete tomu věřit, přesně takové tanky měli Němci. a neměli t-28, t-34 a kv-1. a 3700 tanků bylo jen v těchto šesti mechanizovaných sborech, bylo jich mnohem více. jak napsal Žukov, "velké množství zastaralých tanků" (nemohu ručit za doslovnou správnost citace, ale to je smysl). velký vojevůdce nevěděl, co a kolik tanků má nepřítel, ale nevěděl, kolik tanků má. velké číslo je velmi přesný údaj
    1. setrac
     setrac 18. května 2015 12:36
     +2
     Citace: oldkap22
     oldkap22

     Citace: ivan.ru
     ivan.ru

     Nebudete tomu věřit, ale... lepší.
     Tanky T-3 a T-4 byly s protipancéřovým pancéřováním a nebylo možné je vyřadit z kulometů. A bylo jich víc než T-34 a KV v Rudé armádě. T-3 byl lépe chráněn než T-28.
     1. faiver
      faiver 19. května 2015 08:00
      +3
      dne 1. června 1941 - T-III - 1440, T-IV - 517, ale to je vše a ne na hranicích SSSR
      v SSSR, kv-1 - 412 ks, t-34 - 1030 ks, t-28 - 442 ks.
      a proč byly německé tanky lepší? pouze ty, které už byly zaběhnuté, byly horší v rezervaci a také ve výzbroji. Ale Němci měli velké plus - věděli, jak kompetentně používat své tanky, ale my ne ...
 7. taoistický
  taoistický 16. května 2015 12:58
  0
  "A bojiště spočívá na tancích"

 8. Volný vítr
  Volný vítr 16. května 2015 14:41
  +5
  Bohužel nacisté měli velmi dobrou interakci mezi jednotkami. V nebezpečí mohl prakticky každý důstojník požádat o leteckou nebo dělostřeleckou podporu. Letiště v Polsku, doba letu je jen několik minut. Ztráty z nacistického letectví byly velmi velké.
  1. krpmlws
   krpmlws 17. května 2015 16:43
   +1
   Citace: Volný vítr
   . Ztráty z nacistického letectví byly velmi velké.
   Němci efektivně využívali letectví proti technice, infrastruktuře a k potlačení morálky.
 9. asadov
  asadov 16. května 2015 16:26
  +5
  Nejdůležitější je, že dokázali porozumět svým chybám a chybným kalkulacím počátečního období války a vyvodit správné závěry a opravy. Nejdůležitější bylo, že tam byla chuť bojovat a víra ve vítězství, na rozdíl od zemí Evropy.
  1. Scraptor
   Scraptor 16. května 2015 16:40
   +2
   okupované země Evropy takovou příležitost pravděpodobně ještě neměly - zjistěte, jaké procento obyvatel Polska zemřelo za okupace (zejména etničtí Poláci) ...
 10. Arikkhab
  Arikkhab 16. května 2015 16:36
  +1
  "nové tanky "Tiger" a "Panther", výrazně převyšující svými vlastnostmi sovětské" ??? co je ve srovnání s čím?
  1. Scraptor
   Scraptor 16. května 2015 16:43
   +1
   pak už se opravdu nedalo nic dělat, a tak se posadili do defenzívy... a vzdušnou nadvládu nad Kubanem vyhráli jen před měsícem.
 11. mitya1941
  mitya1941 17. května 2015 10:34
  +2
  Panzerkampfwagen IV.Nejmasivnější tank Panzerwaffe vyrobil 8686 vozidel.Vyráběl se od roku 1937 do roku 1945.Vyrobilo se jen 1354 kusů.Na Kursk Bulge bylo jen 148 tygrů.A vy všichni strašíte tygry.
  1. Scraptor
   Scraptor 17. května 2015 11:57
   +1
   Panthery na 2 roky a 3 měsíce - 6000 kusů, byly i na Kursk Bulge.
 12. mitya1941
  mitya1941 17. května 2015 14:05
  0
  Ano, na Kursk Bulge je 10. tanková brigáda podřízena velkoněmecké divizi 200 panterů.