Vojenská revize

Mýty a dohady o Velké vlastenecké válce

93
Mýty a dohady o Velké vlastenecké válce


V poslední době se v zahraničí i u nás rozjela účelová kampaň na diskreditaci Velké vlastenecké války. Mnohé z jeho událostí podléhají přehodnocení, reinterpretaci a někdy přímo falšování. Západní politici a historici jsou v této věci obzvláště úspěšní. V jejich interpretaci událostí se činnost velitelů, státních a veřejných činitelů, činy důstojníků a vojáků v této válce proměňují tím nejneočekávanějším způsobem. Skvělý historický bitvy začnou hrát roli bezvýznamných epizod a naopak malé, bezvýznamné bitvy nabývají významu celosvětového rozsahu. Negativní historické postavy najednou získávají auru hrdinů všech dob a národů a z obecně uznávaných hrdinů se rázem stávají zbabělci a zrádci.

POLSKÝ ONRESS

Dne 21. ledna 2015 polský ministr zahraničí Grzegorz Schetyna v polském rozhlase oznámil, že největší nacistický koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau (Osvětim) osvobodili Ukrajinci, kteří bojovali v rámci 1. ukrajinského frontu.

„Byla to ukrajinská fronta, toho lednového dne tam byli ukrajinští vojáci, otevřeli brány tábora a osvobodili tábor,“ odpověděl ministr na otázku, proč byl Porošenko pozván na výročí osvobození. vězni z tábora smrti a Putin nebyli pozváni.

Ruské ministerstvo zahraničí označilo slova ministra, že Osvětim osvobodili Ukrajinci, za „výsměch dějinám“: „Je těžké podezírat státního úředníka takové úrovně, jako je G. Schetyn, z negramotnosti. Je všeobecně známo, že Osvětim osvobodila vojska Rudé armády, v níž hrdinně bojovaly všechny národnosti. Mimochodem, do listopadu 1943 se 1. ukrajinský front jmenoval Voroněžský front a před tím - Brjanský front, - píše se v oficiálním komentáři ruského ministerstva zahraničí. "Věříme, že je nutné přestat se vysmívat historii a v protiruské hysterii dojít až k neúctě k památce těch, kteří nešetřili své životy pro osvobození Evropy."

Dříve, 8. ledna 2015, ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk v rozhovoru pro německou televizní stanici ARD řekl, že Rusko se „pokouší přepsat“ dějiny druhé světové války. „Ruská agrese na Ukrajině je útokem na světový řád a pořádek v Evropě. Všichni si dobře pamatujeme sovětskou invazi do Německa a Ukrajiny. To nesmíme dovolit. Nikdo nemá právo přepisovat výsledky druhé světové války. Nicméně přesně o to se ruský prezident Putin snaží,“ řekl Jaceňuk.

Kromě Jaceňukovy domněnky však o Velké vlastenecké válce existuje mnoho dalších mýtů a dohadů, které však dokumenty a čísla snadno vyvrátí.

PREVENTIVNÍ STÁVKA

Zrádný německý útok začali někteří domácí i západní historikové prezentovat jako preventivní úder proti hrozící agresi ze Sovětského svazu. Neexistuje však jediný dokument a plán na přípravu agrese SSSR proti Německu. Přitom plán německého útoku na SSSR, schválený Hitlerovou směrnicí č. 21 v prosinci 1940, byl hned po skončení války zveřejněn a o jeho pravosti nikdo nepochybuje.

Jak absurdní je tvrzení, že SSSR chtěl jako první zaútočit na Německo, lze soudit alespoň podle toho, že i když válka již začala, dal Stalin frontám příkaz porazit invazní nepřátelské skupiny, ale nepřekročit státní hranici. Přemýšlejte o tom: jak se můžete připravit na preventivní úder a zakázat vojákům překročit hranici?

MASOVÉ REPRESE LIDU SSSR

Zvláštní zájem západních a mnoha domácích demokratických historiků je kladen na nafukování mýtu o masových represích během Velké vlastenecké války ve vztahu ke krymským Tatarům, Čečencům a Ingušům. Pokud však přejdeme od fikce k faktům, najdou se zcela jiné postavy. Výmluvně to dokládají výpočty dokonce i Američana, Ph.D. Grovera Furra.

Zejména poukazuje na to, že v roce 1939 byl počet krymských Tatarů 218 tisíc lidí, což znamená, že asi 22 tisíc, tedy 10 % populace, byli muži ve vojenském věku. V roce 1941 dezertovalo z ozbrojených sil SSSR 20 tisíc krymských branců; do roku 1944 přešlo stejných 20 XNUMX krymskotatarských milicí do Německa a od r. zbraň v rukou bojoval proti Rudé armádě. Spolupráce s nacisty tedy byla skutečně masivní. Za takový zločin mohly sovětské úřady podle válečných zákonů zastřelit 20 tisíc dezertérů, v nejlepším případě je odsoudit k vězení. Obojí by však ve skutečnosti znamenalo zničení krymských Tatarů, protože by nezůstali žádní muži v plodném věku. Proto se sovětská vláda rozhodla poslat celý lid do Střední Asie, což bylo provedeno v roce 1944. Dostali půdu a na několik let byli osvobozeni od placení daní. Krymští Tatarové byli zachráněni.

Zachovány byly i čečenské a ingušské národy, jejichž mužská populace masově dezertovala z řad Rudé armády. Za pouhé tři roky Velké vlastenecké války dezertovalo z řad Rudé armády 49 362 Čečenců a Ingušů, dalších 13 389 „udatných horalů“ se odvodu vyhnulo. Navíc od července 1941 do roku 1944 bylo na území Čečensko-Ingušské autonomní sovětské socialistické republiky zlikvidováno státními bezpečnostními agenturami 197 gangů: 657 banditů bylo zabito, 2762 bylo zajato, 1113 se dobrovolně vzdalo. Pro srovnání, téměř o polovinu méně Čečenců a Ingušů zemřelo nebo bylo zajato v řadách Rudé armády. A to bez započtení ztrát „horalů“ v řadách nacistických „východních praporů“. Je třeba poznamenat, že po deportaci Čečenců a Ingušů bylo v poměrně krátké době možné skoncovat s velkými gangy. Protože gangy neměly sociální základnu, podporu místního obyvatelstva, do podzimu 1944 byla značná část z nich poražena a rozprášena.

POKROK A VÝSLEDKY BITVY VELKÉ VLASTENSKÉ VÁLKY

Autoři učebnice dějin Ruska pro žáky 11. ročníku Valerij Ostrovskij a Anatolij Utkin, kteří vyprávějí o porážce Wehrmachtu u Moskvy, sdílejí pohled nacistických stratégů na důvody jejich porážky: silné mrazy, které vyřadily motory nedostatek zimních uniforem atd.

S ohledem na mráz je třeba poznamenat, že sovětští vojáci neměli žádné předpoklady snášet chladné počasí - ani mrazuvzdornost, ani podkožní tuk. Na rozdíl od německých válečníků byli sovětští vojáci oblečeni tepleji. A pokud německé velení nedokázalo svou armádu náležitě vybavit, pak to hovoří o kompetenci německých stratégů. Koneckonců, jedna z hlavních bitev Velké vlastenecké války - Kursk Bulge - byla, jak víte, v létě. Co pak Němcům bránilo? Možná extrémní horko?

Dále na stránkách Ostrovského a Utkinovy ​​učebnice se říká, že v roce 1942 6. armáda Paulus a 4. nádrž Gothova brigáda byla vtažena do Stalingradu a uvízla tam. Jen spolu s 6. polní armádou nebyla obklíčena 4. tanková brigáda, ale 4. tanková armáda. A brigáda a armáda jsou nesrovnatelné hodnoty, jak se zdá, jen ne pro autory učebnice.

NÍZKÁ ÚROVEŇ VYCVIKU SOVĚTSKÉHO VELENÍ

Vyjádření některých autorů historických knih a učebnic o údajně nízké úrovni vycvičenosti našich velitelů a velitelů za Velké vlastenecké války na jedné straně a vysoké odborné vycvičenosti německého velení na straně druhé ano. neobstojí proti kritice. Je však třeba připomenout slova, která si Goebbels, v té době berlínský komisař obrany, zapsal do svého deníku 18. března 1945: „Generální štáb mi předložil spis obsahující životopis a portréty sovětských generálů a maršálů... Tito maršálové a generálové nejsou téměř všichni starší než 50 let. S bohatou politickou a revoluční činností za sebou jsou přesvědčení bolševici výjimečně energičtí lidé a z jejich tváří je zřejmé, že jsou z lidového kořene... Jedním slovem je třeba dojít k nepříjemnému tvrzení, že vojenské vedení Sovětský svaz se skládá z lepších tříd, než je ta naše...“

Když polní maršál Paulus vystupoval jako svědek v Norimberských procesech, Göringův obránce se ho pokusil obvinit, že v zajetí údajně učil na sovětské vojenské akademii. Paulus odpověděl: „Sovětská vojenská strategie se ukázala být tak nadřazená naší, že mě Rusové stěží potřebovali, abych vyučoval na poddůstojnické škole. Nejlepším důkazem toho je výsledek bitvy na Volze, v jejímž důsledku jsem byl zajat, stejně jako skutečnost, že všichni tito pánové sedí tady v doku.“

Nejvyšší hodnocení sovětských velitelů a vojenského umění sovětských ozbrojených sil vyjadřovali představitelé západních zemí. Jak napsal Eisenhower: „Velké činy Rudé armády během války v Evropě vzbudily obdiv celého světa. Jako voják, který sledoval tažení Rudé armády, jsem byl prodchnut nejhlubším obdivem k dovednostem jejích vůdců.

FAŠISTI BYLI OBLÍBENI TĚLY

Někteří historici ve snaze dokázat neschopnost sovětského vedení ve válce proti fašismu uvádějí údaje o ztrátách, které neodpovídají skutečnosti. Hodně se mluví o krutosti sovětského vedení, jeho touze dosáhnout cílů za každou cenu, o tom, že sovětští vojenští vůdci nacpali nacisty mrtvolami. Georgij Vladimov ve své eseji „Generál a jeho armáda“ zastává myšlenku, že Guderian zacházel s lidmi opatrně a Žukov vycházel ze zásad „nepřihlížet ke ztrátám“.

To není, mírně řečeno, pravda. Žukov, Koněv, Rokossovskij a další sovětští vojenští vůdci po celou dobu války vyznávali zásadu co nejvíce zachraňovat lidi, dosahovat vítězství s minimálními ztrátami. Zde je výňatek z rozkazu velitele Leningradského frontu maršála Leonida Govorova z 15. února 1943: „Kdo připustí neoprávněné ztráty a tím připraví svou jednotku o bojeschopnost, aniž by splnil úkol, dopouští se trestného činu. Velitelé armády pod osobní odpovědností nedovolit útoky bez průzkumu nepřítele a bez palby...“.

Když mluvíme o ztrátách ve Velké vlastenecké válce, historik Boris Sokolov cituje postavy vytažené ze stropu. Například píše: „Celkové nenahraditelné ztráty Sovětského svazu činily asi 43,3 milionu lidí (přesnost odhadu je plus minus 5 milionů), což přesáhlo ztráty všech států účastnících se války dohromady.

Je jasné, že pro pana Sokolova 5 milionů tam, 5 milionů tady nehraje roli, ale kde vzal cifru 43,3 milionů celkových nenávratných ztrát? Podle oficiálních údajů Ministerstva obrany Ruské federace za uchování památky těch, kteří zemřeli při obraně vlasti, činily celkové lidské ztráty SSSR v důsledku války v letech 1941-1945 26,6 milionu lidí.

Dále Sokolov píše: „Ztráty německých ozbrojených sil zabitých, zemřelých na zranění, nemoci a nehody, zastřelených verdikty tribunálů a zemřelých v zajetí lze odhadnout na asi 4 miliony lidí, z toho 2,6 milionu na východě ... Rudá armáda za celou válku ztratila asi 10krát více mrtvých než formace Wehrmachtu, které se jí postavily.

Kde vzal Sokolov údaj o 26,6 milionu mrtvých sovětských vojáků? Podle oficiálních údajů Ministerstva obrany Ruské federace za uchování památky padlých při obraně vlasti činily nenahraditelné bojové ztráty Dělnické a rolnické Rudé armády (RKKA) během Velké vlastenecké války 8 668 400 lidí. . Tento údaj potřebuje nějaké vysvětlení. Více než 1,2 milionu sovětských vojáků v zajetí bylo úmyslně zabito v důsledku hladovění a mučení. Na frontě tak zahynulo necelých 7,5 milionu sovětských vojáků.

Nenávratné ztráty Německa na sovětsko-německé frontě činily 6 923 700 lidí. Němečtí spojenci (Maďarsko, Itálie, Rumunsko a Finsko) na sovětsko-německé frontě nenávratně ztratili 1 725 800 lidí. Kromě toho se války na straně Německa zúčastnily různé zahraniční a dobrovolnické formace: nenávratné ztráty španělských a slovenských divizí, Francouzů, Belgičanů a Vlámů, ROA, OUN, baltských a muslimských SS a policejních formací činily na asi 230 tisíc zabitých lidí. Lidské ztráty Německa a jeho spojenců v nepřátelských akcích proti SSSR tak činily 8 672 500 lidí. Přitom z 2,4 milionu německých válečných zajatců se do Německa vrátilo 1939 tisíc lidí, tedy 450,6 tisíc Němců zemřelo v zajetí. Z toho vyplývá, že na frontě zahynulo 8,2 milionu vojáků nacistické koalice.

Uvedené údaje jednoznačně dokazují: ztráty Wehrmachtu a spojenců jsou větší než ztráty Rudé armády.


Dodávky zbraní a techniky v rámci Lend-Lease měly jen omezený dopad na vývoj událostí na sovětsko-německé frontě. Foto z roku 1941

ROZHODUJÍCÍ ROLE USA A ANGLIE PŘI PORÁŽCE NĚMECKA

Dnes ve Spojených státech a Anglii panuje názor, že rozhodující roli ve druhé světové válce nehrál SSSR, ale tyto země. Zároveň zapomínají, že ve své době byl britský premiér Winston Churchill nucen přiznat: „... Všechny naše vojenské operace jsou prováděny ve velmi malém měřítku... ve srovnání s gigantickým úsilím Ruska. " A americký ministr zahraničí Cordell Hull otevřeně prohlásil: „Vždy musíme mít na paměti, že Rusové svým hrdinským bojem proti Německu možná zachránili spojence před separátním mírem s Němci. Takový mír by ponížil spojence a otevřel dveře další 30leté válce.“

A samotné postavy hovoří o rozhodující roli Sovětského svazu při porážce nacistického Německa. Na sovětsko-německé frontě ztratily německé ozbrojené síly během války 10 milionů zabitých (více než 73 %) a zajatých a 13,6 milionů celkových ztrát. Zde byla zničena i hlavní část vojenské techniky Wehrmachtu: přes 70 tisíc letadel (více než 75 %), asi 50 tisíc tanků a útočných děl (až 75 %), 167 tisíc děl (74 %), více než 2,5 tis. válečné lodě, transportní a pomocná plavidla. Sovětské ozbrojené síly porazily 507 německých divizí a 100 divizí německých spojenců, což je téměř 3,5krát více než na všech ostatních frontách druhé světové války.

6. května 1942 americký prezident Franklin Roosevelt napsal: „Z hlediska velké strategie... je těžké uniknout zjevnému faktu, že ruské armády ničí více vojáků a zbraní nepřítele než všechny ostatní. 25 států Organizace spojených národů dohromady."

Ani otevření druhé fronty nezměnilo význam sovětsko-německé fronty jako hlavní ve válce. V červnu 1944 tak proti Sovětské armádě zasáhlo 181,5 německých a 58 divizí německých spojenců. Proti americkým a britským jednotkám stálo 81,5 německých divizí. Před závěrečnou kampaní v roce 1945 měly sovětské jednotky proti sobě 179 německých a 16 divizí svých spojenců a americké a britské jednotky - 107 německých divizí. Nemluvě o tom, že v prvních, nejtěžších letech války stál SSSR sám proti agresorovi.

BYLO BY LEPŠÍ, KDYBY VYHRÁL HITLER

Někteří spisovatelé a novináři u nás i v zahraničí píší, že by bylo lepší, kdyby vyhrál Hitler, život by pak byl lepší, svobodnější.

Takže v knize amerického plukovníka Roberta Hobbse „Mýtus o vítězství. Co to znamená vyhrát válku? tvrdí se, že účastí v protihitlerovské koalici hráli západní spojenci do karet Sovětskému svazu, ačkoli zájmy Západu byly v zásadě mnohem bližší a těsněji spjaty se zájmy Německa než s tím, co představovalo Rusko. . Neschopnost Západu tuto pravdu dostatečně rychle a jasně uchopit, tvrdí autor, byla přímou příčinou největší tragédie moderní doby a dala vzniknout zárodkům třetí světové války.

V tomto ohledu je pozoruhodný názor jedné moskevské publikace: „Ne, nevyhráli jsme. Nebo tak: vyhrál, ale prohrál. Co když by bylo lepší, kdyby ne Stalin porazil Hitlera, ale Hitler porazil Stalina? Osvobodili jsme Německo, možná by bylo lepší, kdyby osvobodili nás?

Zahraniční i domácí přemožitelé vítězství přitom zapomínají, jaký osud by fašismus připravil porobeným národům.

Hitler plánoval zbavit východní národy „jakékoli formy státní organizace a podle toho je udržet na nejnižší možné úrovni kultury“. "Naší vůdčí zásadou," řekl, "by mělo být, že tyto národy mají pro svou existenci jediné a jediné ospravedlnění - být pro nás ekonomicky užitečné."

Následně, již s vypuknutím války (na konci roku 1941), byly Hitlerovy plány na zotročení a vyhlazení „východních národů“ upřesněny v rámcovém plánu „Ost“, vypracovaném Hlavním ředitelstvím říšské bezpečnosti. Generální plán „Ost“ počítal s vystěhováním asi 31 milionů lidí z okupovaných území Polska a západní části Sovětského svazu (80–85 % polské populace západní Ukrajiny, 75 % populace Běloruska, významná část populace Litvy, Lotyšska, Estonska) a umístění 10 milionů Němců na těchto územích. Bylo plánováno přesídlení Dánů, Norů, Nizozemců a Britů do pobaltských států.

S následným objasněním plánu se hovořilo o zničení 46-56 milionů lidí. Obecně plán Ost počítal s vyhlazením 25–30 milionů lidí v Polsku a Sovětském svazu během 120–140 let. Zbytek obyvatelstva měl být poněmčen prostřednictvím řady speciálních akcí. „Východní ministerstvo“ objasnilo, že ve vztahu k ruskému lidu „nejde pouze o porážku státu s centrem v Moskvě. Jde s největší pravděpodobností o to, porazit Rusy jako lid, rozdělit je.

To vše předurčilo zvláště nesmiřitelný a hořký charakter války. Ve světle toho je nezodpovědné a rouhavé tvrdit, že vítězství fašismu by osvobodilo národy od stalinismu a podpořilo rozvoj demokracie v Evropě.

DRŽENÍ VÁLKY SSSR S NĚMECKEM

Články A. Jakovleva, G. Popova, A. Podrabinka a dalších představitelů „demokratické inteligence“ zdůvodňovaly nesmyslnost války mezi SSSR a nacistickým Německem, ospravedlňovaly Vlasova, Banderu, dezertéry, kteří uprchli z fronty a další zrádce. kteří, jak vidíte, se ukázali být prozíravějšími a pokrokovějšími lidmi, a to už tehdy, když začali boj proti stalinistickému režimu. A obecně, podle těchto autorů, nedošlo k vítězství Sovětského svazu ve Velké vlastenecké válce.

„Bez nadsázky lze říci, že lidstvo by bylo vráceno o několik desetiletí zpět, kdyby země protihitlerovské koalice, založené na faktu, že válka je špatná věc, opustily vojenskou sílu a rozdrtily fašismus ve druhé světové válce. “ říká veterán z druhé světové války prezident Akademie vojenských věd generál armády Machmut Gareev.

O PŘÁTELÍCH A SPOJENCÍCH MEČE

V sovětských dobách se politicky korektní nezaměřovali na spojence Německa, říkají, sovětský lid bojoval pouze s nacisty. Ve skutečnosti byl SSSR ve válce s Evropou. Země nacistického bloku se účastnily války proti Sovětskému svazu – Německo, Slovensko, Itálie, Albánie, Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko, Finsko, Bulharsko. Také v ozbrojených silách zemí nacistického bloku bojovaly dobrovolnické síly států, které formálně zůstaly neutrální: Španělsko (Modrá divize), Švédsko a Portugalsko. Na straně Německa navíc bojovaly zahraniční divize SS z Estonska, Lotyšska, Norska, Dánska, Nizozemí, Belgie, Bosny, Francie a dalších. Zároveň se Velká Británie a Spojené státy nemohly rozhodnout, ke komu se připojit. válka.

„Po bitvě u Kurska v roce 1943, která skončila porážkou Wehrmachtu, se 20. srpna setkali v Quebecu náčelníci generálních štábů Spojených států a Velké Británie a také Churchill a Roosevelt. Na programu byla otázka možného vystoupení Spojených států a Británie z protihitlerovské koalice a uzavření spojenectví s nacistickými generály za účelem vedení společné války proti Sovětskému svazu. Podle Churchillovy ideologie bylo nutné „zadržet tyto ruské barbary“. Bylo připraveno samostatné spiknutí „demokracií“ s nacistickým Německem, jak dokládá ve svých pamětech tehdejší ministr zahraničí Hull,“ upozorňuje doktor historických věd Valentin Falin.

Bezprostředně po kapitulaci nacistického Německa začalo vedení Spojených států a Velké Británie vypracovávat plány na zničení SSSR. Již v polovině května 1945 vydal Winston Churchill tajný příkaz Plánovacímu štábu společného válečného kabinetu, aby připravil plán na zničení Sovětského svazu. 22. května 1945 byl připraven plán „Nemyslitelné“. Původně bylo plánováno zničení sovětských jednotek umístěných v Německu. Ránu mělo zasadit půlmilionové uskupení anglo-německých jednotek ve spolupráci se 100tisícovou německou armádou zformovanou ze zbytků nacistického Wehrmachtu na Churchillův příkaz. Plánovalo se, že třetí světová válka začne 1. července 1945 přechodem k rozhodující ofenzívě 47 západních divizí. Když se Stalin o tomto plánu dozvěděl předem, nařídil přesun jednotek. 29. června 1945 zaujala sovětská vojska výhodnější pozice a připravila se k odražení útoku. V důsledku toho byl plán útoku bývalých spojenců zmařen a zveřejněné informace o německé armádě donutily Churchilla ji rozpustit.

CÍL FALSIFIKACE A FALSIFIKÁTORŮ HISTORIE RUSKA

Aby byli objektivní, musí zahraniční i domácí historikové popsat nejen Stalinovu krutost, jeho chyby a přepočty, ale také jeho organizační schopnosti, díky nimž SSSR porazil nacistické Německo a jeho spojence v Evropě, ale i imperialistické Japonsko a dodal své národy, Evropu a celé lidstvo před hrozbou fašistického zotročení a jaderné války.

Pokud někdo chce tolik kritizovat politiky, měl by méně mluvit o krymských Tatarech a Čečencích vysídlených během druhé světové války a více o japonských Američanech vysídlených ve Spojených státech během stejné války. Mluvme méně o Stalinově vychytralosti, ale více o vychytralosti britského premiéra Churchilla, který plánoval zničení sovětských vojsk umístěných v Německu v červenci 1945. Mluvme méně o krutosti sovětských velitelů, ale více o krutosti britských velitelů, na jejichž rozkaz byli v prosinci 1944 nemilosrdně zastřeleni antifašisté řecké osvobozenecké armády ELAS pro svou socialistickou orientaci. Celkové ztráty řecké antifašistické armády, která vyhnala Němce z území země, z anglických poprav se měří v desítkách tisíc lidí, většinou zajatých vojáků a důstojníků. Lze také spekulovat o anglických táborech smrti, o barbarském zničení Drážďan americko-britskými letectví v noci z 12. na 13. února 1945 o americkém atomovém bombardování japonských měst Hirošima a Nagasaki. Obecně je o čem diskutovat.

Falzifikátoři historie a jejich páni však mají velmi odlišné plány. Jejich cílem je změnit národní vědomí Rusů, zbavit národ významů a hodnot jeho historické existence a bytí, transformovat ideu Rusů nikoli jako historických vítězů, ale jako „věčných poražených a historických zločinců“. kteří oprávněně neokupují rozsáhlé území plné zdrojů nutných pro rozvoj k dalším úspěšným národům a nejsou schopni pro sebe využít ani malou část z nich.

Účelem falšování je vylíčit dějiny Ruska v té nejchmurnější podobě a inspirovat lidi, že pokud Rusko v minulosti nemělo nic hodnotného, ​​nelze počítat s žádnou hodnou budoucností. Pokud se celá historie země skládá z nějakých ponurých hrůz, kdo bude, když ne milovat, tak alespoň nějak respektovat Rusko?

Falšování historie vážně poškozuje obraz Ruska na mezinárodní scéně, zvláště když v zahraničí aktivně probíhá proces vyzdvihování role jiných států ve světových dějinách a ze všech problémů obviňuje Rusko. Negativní postoj k ruské minulosti zbavuje jeho občany hrdosti na svou zemi, důvěry v budoucnost, podkopává úsilí vedení státu o obrodu vlasti.

A to není náhoda. Například provedená speciální zkouška prokázala, že "Icebreaker", mimochodem doporučovaný některými univerzitami jako učebnici, stejně jako jiné knihy Viktora Suvorova (vlastním jménem - Vladimir Rezun), byly napsány různými lidmi za účasti zpravodajských důstojníků cizích států. Účel těchto „spisovatelů“ a jejich příznivců v naší zemi je zřejmý: zabílit fašismus, ospravedlnit akce zrádců proti SSSR, znovu se pokusit zdiskreditovat výkon sovětského lidu ve Velké vlastenecké válce. Na začátku knihy „Icebreaker“ je úryvek z vydání jedné ze švýcarských publikací, který velmi smysluplně říká: „Názor Viktora Suvorova v oblasti obrany se stává veřejným míněním. On to tvaruje."

V důsledku neustálého a masivního dopadu na vědomí národa se kvalitativně mění jeho mentalita a jeho hodnoty. To vede k tomu, že je zničen monolit národa, ztrácí se jeho identita, což vede ke ztrátě národní identity národa a následně k sociální katastrofě, vymizení národa z politické mapy světa. k radosti západních zemí.
Autor:
Původní zdroj:
http://nvo.ng.ru/realty/2015-04-10/1_myths.html
93 komentáře
Reklama

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, pravidelně doplňující informace o speciální operaci na Ukrajině, velké množství informací, videa, něco, co na web nespadá: https://t.me/topwar_official

informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. Igor39
  Igor39 12. dubna 2015 06:42
  +40
  Všichni inteligentní lidé vědí, kdo zlomil záda fašismu.
  "Anglický novinář napsal: Hitler za 28 dní dobyl celé Polsko a ve Stalingradu byl ve stejném období dobyt pouze jeden dům. Francie se vzdala nacistům po 38 dnech, během nichž jim obránci Stalingradu poskytli pouze jednu ulici !"
  1. andrey
   andrey 12. dubna 2015 06:52
   +21
   Citace: Igor39
   Francie se vzdala nacistům po 38 dnech, během kterých jim obránci Stalingradu dali pouze jednu ulici!

   Brestskaya vydržela téměř měsíc ... voják
   1. mořský vlk
    mořský vlk 12. dubna 2015 14:48
    +6
    Oficiálně pevnost Brest vydržela 31 dní. Výstřely se ale střílely až do října až listopadu 1941. Někteří pamětníci uvádějí, že rány slyšeli i začátkem roku 1942.
  2. Alex
   Alex 12. dubna 2015 10:34
   +15
   "Pavlovův dům" vydržel víc než celá Francie.
   1. Jjj
    Jjj 12. dubna 2015 10:59
    +6
    Američané jsou hloupí. Řekli by, že SSSR bojoval s Němci tři roky od roku 1941 do roku 1944, ale nemohl vyhrát. Když se ale Američané vylodili v Normandii, kapitulace Německa netrvala ani rok. Pro tupé hlavy - výborný argument.
    Jeden průšvih pro falzifikátory - SSSR také přijal kapitulaci
    1. mořský vlk
     mořský vlk 12. dubna 2015 14:50
     +3
     Také v Evropě a Spojených státech věří, že Japonsko se vzdalo kvůli tomu, že na něj byly svrženy 2 atomové bomby. I když ve skutečnosti kapitulovala poté, co SSSR porazil milionovou Kwantungskou armádu. Navíc ztráty na straně SSSR činily méně než 10 000.
     1. chesttak
      chesttak 14. dubna 2015 09:37
      0
      Citace z Seawolf
      Také v Evropě a Spojených státech věří, že Japonsko se vzdalo kvůli tomu, že na něj byly svrženy 2 atomové bomby. I když ve skutečnosti kapitulovala poté, co SSSR porazil milionovou Kwantungskou armádu. Navíc ztráty na straně SSSR činily méně než 10 000.

      v té době nemělo Japonsko žádnou flotilu, žádný průmysl, žádné zdroje. města ležela v troskách. Atomové bomby nic nevyřešily. To pochopili sami Japonci.
      1. Scraptor
       Scraptor 14. dubna 2015 10:16
       0
       Průmysl a zdroje, stejně jako mnoho dalších věcí, byly v Mandžusku a Koreji, zatímco oni byli Japonci. B-29 tam nebyly dodány.
     2. Komentář byl odstraněn.
  3. Aleks
   Aleks 12. dubna 2015 12:44
   +2
   A když sem přidáte figurky Solženicynovy klasiky, ukáže se k Uralu, že koně ovcí se potulují.
  4. sasha 19871987
   sasha 19871987 12. dubna 2015 13:23
   +1
   Účelem falšování je vylíčit dějiny Ruska v té nejchmurnější podobě a inspirovat lidi, že pokud Rusko v minulosti nemělo nic hodnotného, ​​nelze počítat s žádnou hodnou budoucností. Pokud se celá historie země skládá z nějakých ponurých hrůz, kdo bude, když ne milovat, tak alespoň nějak respektovat Rusko?

   tím je řečeno vše ... Anglosasové ... se konfliktu přímo bojí, takže se chovají nechutně ... události na Ukrajině vše ukázaly ...
 2. ruský uzbecký
  ruský uzbecký 12. dubna 2015 06:56
  +11
  "" Historik Boris Sokolov cituje postavy vytažené ze stropu. Například píše: "Celkové nenahraditelné ztráty Sovětského svazu činily asi 43,3 milionu lidí."
  Boris "Sokolov" je něco! vynikající padělatel zbožňovaný liberálními patolízaly, kteří ho neustále označují za "odborného historika" ... předčil i "Suvorova" Rezuna
  1. solaco
   solaco 12. dubna 2015 12:50
   +1
   Citace: Ruský Uzbek
   Boris "Sokolov" je něco! vynikající padělatel zbožňovaný liberálními patolízaly, kteří ho neustále označují za "odborného historika" ... předčil i "Suvorova" Rezuna

   Pandu vypadni!!! am
   Všichni liberální „historici“ na smetiště dějin! zastavit
   Slyšel jsem, že bude jediná učebnice dějepisu, pracuje se na tom, je nejvyšší čas, jinak se každý vypravěč považuje za historika. ano
   Opravdoví liberálové už začali ječet o cenzuře... rozzlobený Ano, poslouchejte je, nerespektujte sami sebe! úsměv
  2. Cornet77
   Cornet77 13. dubna 2015 13:57
   +1
   Naprosto s tebou souhlasím ... Sokolov je NĚCO ...
   Četl jsem jeho knihu "100 velkých válek" (a nejen z jejího pera tohoto "velkého" historika). Takže v CELÉ světové vojenské historii VŠECHNA vítězství Slovanů, Rusů, SSSR (atd.) všemi prostředky je (Sokolov ) jsou bagatelizovány, odepisovány, srovnávány.Každý neúspěch či porážka naopak trčí, žvýká s chutí, ztráty se VŽDY berou ze zdrojů co nejvyšší a nepřátelské extrémně nízké.
   Ano, musíte to umět... Chcete se tedy zeptat: "Na jaký mlýn lijete vodu?"
   Ve věcech ztrát obecně samostatné téma.Vypravěč je neuvěřitelný.
   Mimochodem, další takový vypravěč, ale talentovanější (zajímavější lži) - A. Zakharevich.(Například "Big Blood").
   1. Scraptor
    Scraptor 13. dubna 2015 15:23
    -2
    Tito vypravěči zveličují ztráty ve druhé světové válce, protože kromě kompromitování stalinského SSSR v nich skrývají i demografický neúspěch, který vzešel z dvacetiletého trokistického Rudého teroru, který se odehrával v letech 1917 až 1937 ... Skutečný ztráty SA zabitými se ve skutečnosti sbližují s oficiálními 8,5 milionu. Ale Wehrmacht bohužel ve skutečnosti ztratil mnohem méně. Na východní frontě (bez Rumunů, Maďarů, Finů a dalších) jich celkem není více než 1,5 mil. Tato nerovnováha ztrát je způsobena především tím, že SA neměly obrněné transportéry. Jejich nepřítomnost byla po válce uznána jako „velké opomenutí“.
    viz Čl. wiki "BTR", sekce "Historie vývoje".
    I kvůli tomu, že se první rok a půl války bojovalo prakticky bez letectví a pěchotních automatických zbraní.
    1. Andrej z Čeljabinsku
     Andrej z Čeljabinsku 13. dubna 2015 16:52
     +4
     Citace ze Scraptora
     Ale Wehrmacht bohužel ve skutečnosti ztratil mnohem méně. Na východní frontě (kromě Rumunů, Maďarů, Finů a dalších) není celkem více než 1,5 milionu lidí.

     Celkem bylo od 01.06.1939. 17,8. 01,06.1939 odvedeno do německé armády 3 milionů lidí. K 20,8. červnu XNUMX byly ve Wehrmachtu asi XNUMX miliony lidí. Celkem XNUMX milionu z nich
     2 miliony - demobilizováno pro použití v ekonomice
     2 miliony - demobilizováno ze všech ostatních důvodů.
     7,5 milionu - (a zde s největší pravděpodobností Mueller Hillebrand mírně přehnané) bylo ve zbrani 01,05.1945
     A celkem to vychází na 11,5 milionu.
     Otázka pozornosti. A kde je všech dalších 9,3 milionů lidí?
     Citace ze Scraptora
     Tato nerovnováha ztrát je způsobena především tím, že SA neměly obrněné transportéry

     Ne SA, ale Rudá armáda (ta se stala SA až v roce 1946) důrazně doporučuji nepátrat po příčinách ztrát u určitých typů zbraní.
     1. Scraptor
      Scraptor 13. dubna 2015 18:35
      +1
      Mohlo se stát, že těchto 9,3 milionu (dobře, nebo 3/4 z nich = 6,75 milionu) samotných Němců, bez zohlednění jejich satelitů, zabila Rudá armáda, která sama ztratila 8,5? Stává se tak, že naopak německé „hozené mrtvoly“ a „Němky stále rodí“.
      Ano, někde... jen v Itálii 1,5 milionu okamžitě vzalo a vzdalo se.

      A proč "nedívej se", ona, tato zbraň, nechrání brněním?
      1. Andrej z Čeljabinsku
       Andrej z Čeljabinsku 14. dubna 2015 15:00
       +1
       Citace ze Scraptora
       Mohlo se stát, že těchto 9,3 milionu (no, nebo 3/4 z nich = 6,75 milionu) samotných Němců, bez zohlednění jejich satelitů, zabila Rudá armáda, která sama ztratila 8,5?

       Za prvé, toto číslo (9,3 milionu) velmi jasně ilustruje zjevnou absurditu 1,5 milionu Němců, které jste uvedl. Nechci ani pomyslet, odkud se vzali (oficiální statistiky Wehrmachtu, nebo co? Tak to je evidentní kravina, zvlášť když vezmeme v úvahu, jak byly započítány ztráty Němců)
       Za druhé, dobře, alespoň se nad tím zamyslete sami - pokud ztráty německé armády činily 1,5 milionu, proč pak Němci hnali staré lidi a Hitlerjugend na frontu? Co je 1,5 milionu pro německý národ? Měli by hromady zdravých mužů.
       Za třetí, přesný počet ztrát (našich i německých) asi nikdo neřekne. Ale pomocí různých metod výpočtu stále zjišťujeme, že SSSR ztratil 4 své stíhačky se 3 německými, tento poměr je dostatečně blízko pravdě.
       Citace ze Scraptora
       Ano, někde... jen v Itálii 1,5 milionu okamžitě vzalo a vzdalo se.

       To je zohledněno v počtu 7,5 milionu německých vojáků v roce 1945. Nebo máte na mysli nějakou jinou kapitulaci?
       Citace ze Scraptora
       A proč "nedívej se", ona, tato zbraň, nechrání brněním?

       Protože stejný Wehrmacht v letech 1941-1942 měl těchto obrněných transportérů velmi, velmi málo, nebyly zdaleka v každé divizi, a tam, kde byly, jich bylo málokdy alespoň sto. A tato technika nemohla mít žádný vážný efekt (je jasné, že s nimi je to lepší než bez nich, ale efekt je příliš nepatrný už jen kvůli množství)
       Ale pokud opravdu chcete německý úspěch položit na nějaký druh vybavení... Nejstrašnější zbraní Wehrmachtu byl obyčejný nákladní automobil.
       1. Scraptor
        Scraptor 15. dubna 2015 09:54
        0
        Němci (různým způsobem západní a východní) počítali s tím, že bojové ztráty za celou válku byly 1,5-1,7 milionu. Od 3/4 do 80 % je východní fronta.
        Hitlerjugend a Landwehr se na frontu nehrnuly – fronta se blížila, dostali zbraně.
        Od jara 1942 byla neželezniční doprava Wehrmachtu tažena koňmi. Nafty bylo málo, parní lokomotivy jezdily na uhlí.
        Obrněné transportéry byly také běžné jako tanky. Hrály ve válce nějakou významnou roli německé tanky, kterých byl přibližně stejný počet?
        Německý kolový obrněný transportér z dob druhé světové války je vlastně bojové vozidlo pěchoty. Co do tloušťky pancíře jej překonává. V nich Němci bezpečně minuli zónu minometné palby. Minomety ve XNUMX. světové válce zabily více než polovinu všech vojáků všech válčících stran a jelikož SA neměly obrněný transportér, šlo většinou o sovětské ztráty.
        Tylové jednotky obecně tyto obrněné transportéry nepotřebovaly. Byla to bojová zbraň.
        Do SA začaly být dodávány až v srpnu 1944 jako ... umělecké traktory. Někdy i později pro skauty. Ale ne pro většinu pěchoty.
        1. Andrej z Čeljabinsku
         Andrej z Čeljabinsku 15. dubna 2015 16:16
         +1
         Citace ze Scraptora
         Němci (různým způsobem západní a východní) počítali s tím, že bojové ztráty za celou válku byly 1,5-1,7 milionu. Od 3/4 do 80 % je East Fron

         Promiňte, ale už byste se rozhodli pro terminologii. A pak, podle mého názoru, jsou pro vás „nenahraditelné ztráty“, „zabité“ a „bojové ztráty“ jedno a totéž.
         Chápete, co tvoří číslo 8,6 milionu mrtvých Rudé armády?
         Zabito - 5 226 800 lidí.
         Zemřelo na způsobená zranění - 1 102 800 lidí.
         Zemřelo z různých příčin a nehod, zastřeleno - 555 500 lidí.
         Zbytek - většinou ti, kteří se nevrátili ze zajetí.
         A vezmete TATO čísla a porovnáte je POUZE s těmi zabitými (kdo dokázal napočítat jen 1,5-1,7 milionu - odkud?) Jak přesně tato čísla Němci nazývali? "Jméno, sestra, jméno!"
         Například existuje takový Müller-Hillebrand, který napsal "Pozemní armáda Německa, 1933-1945", je považován za zlatý fond historie a příručku pro každého, kdo studuje wehrmacht. Má tedy čistých mrtvých – 1,9 milionu, přičemž sám přiznává, že i podle jeho propočtů dalších 1,9 milionu zmizelo neznámo kam.
         A s přihlédnutím ke skutečnosti, že podle přílohy zákona Spolkové republiky Německo „O ochraně pohřebišť“ je celkový počet německých vojáků pohřbených v SSSR a východní Evropě 3,226 milionu, z toho jsou známá jména 2,395 milionu, ale toto číslo nebere v úvahu velký počet vojáků neněmecké národnosti: Rakušané (270 tisíc), sudetští Němci a Alsasané (230 tisíc), zástupci jiných národností (370 tisíc), všechny argumenty o 1,5 milionu zabitých wehrmachtem jsou samozřejmě neuvěřitelné :)))
         Značné množství hrobů zmizelo, velké množství vojáků wehrmachtu nebylo řádně pohřbeno. Například Ruská asociace válečných památníků, založená v roce 1992, uvedla, že za 10 let své existence předala Německému svazu péče o válečné hroby informace o pohřebištích 400 XNUMX vojáků Wehrmachtu. Není jasné, zda je toto číslo zahrnuto do celkových statistik.
         1. Andrej z Čeljabinsku
          Andrej z Čeljabinsku 15. dubna 2015 16:35
          +1
          Citace ze Scraptora
          Od jara 1942 byla neželezniční doprava Wehrmachtu tažena koňmi. Nafty bylo málo, parní lokomotivy jezdily na uhlí.

          (těžký povzdech) – Viděli jste někdy statistiky německé produkce ropy?
          Měli ropu ve velkém jak v roce 1942, tak v roce 1943 a dokonce až do poloviny roku 1944
          Citace ze Scraptora
          Obrněné transportéry byly také běžné jako tanky.

          opět chyba, podívejte se na čísla. Obrněných transportérů bylo vyrobeno zhruba o polovinu méně tanků.
          Citace ze Scraptora
          Do SA začaly být dodávány až v srpnu 1944 jako ... umělecké traktory. Někdy i později pro skauty. Ale ne pro většinu pěchoty.

          A teď se konečně snažíme MYSLET nad tím, co píšeme
          V německé tankové divizi (při invazi do SSSR bylo 229 nebo 147 tanků (různé státy) Pokud byl obrněný transportér poloviční, tak jich na tankovou divizi připadalo 80-110. Kapacita obrněného personálu nosič je 10 vojáků.To znamená, že všechny divize obrněných transportérů mohly převést 800-1100 lidí A počet německé divize - asi 17 tisíc lidí.
          Ale to jsou tankové divize. A kromě nich tam byli ještě pěšáci a ti byli ve většině. Německé pěší divize ale tanky ve státě NEMĚLY. Pokud tedy věříme, že tanková divize měla 80-100 obrněných transportérů, tak pěší divize NEMĚLY VŮBEC :)
          O jakém druhu hromadné přepravy vojáků nám to říkáte?
          A je naprosto ostudné nevědět, že Němci používali své obrněné transportéry VŽDY a BLÍZKO jako dělostřelecké tahače a k přepravě granátů.
          1. Scraptor
           Scraptor 16. dubna 2015 08:28
           0
           Měli ropu ve velkém, a to je pravděpodobně důvod, proč během Bagrition v roce 1944 létalo pouze 40 německých letadel. pláč
           Můžete v nich nosit i granáty, což dělali hlavně v SA, ale Němci měli jiný hlavní účel „kolového bojového vozidla pěchoty“. Když minometná mina spadne vedle bojového vozidla pěchoty, motorizovaní střelci uvnitř netrpí, a když mina spadne vedle tanku, šrapnel zabije tankové mariňáky. Také jen střelci běžící po poli.

           Pěší divize jsou v obraně nebo zajišťují zadní komunikaci. Postupovali nebo vedli mobilní bitvy zadního voje, panzergrenadier. Němci obecně mají 60 % z počtu vojáků tradičně „poskytujících“ a přímo nebojujících. Ti, kteří byli během rotace ve válce, nechali své obrněné transportéry / bojová vozidla pěchoty na frontě ...
           1. Andrej z Čeljabinsku
            Andrej z Čeljabinsku 16. dubna 2015 15:15
            +1
            Citace ze Scraptora
            Měli ropu ve velkém, a to je pravděpodobně důvod, proč během Bagrition v roce 1944 létalo pouze 40 německých letadel.

            co jsem ti napsal?
            Citace: Andrej z Čeljabinsku
            Měli ropu ve velkém jak v roce 1942, tak v roce 1943, ano dokonce až do poloviny roku 1944

            AŽ DO POLOVINY ROKU 1944. A operace Bagration začala 23. června 1944, pokud vůbec něco.
            Citace ze Scraptora
            Můžete v nich nosit i granáty, což dělali hlavně v SA, ale Němci měli jiný hlavní účel „kolového bojového vozidla pěchoty“

            Jak to máš vědět? Vůbec nevíš, že (zejména v období sesuvů bahna) mohla nějak zásobovat vojáky mimo dálnici POUZE polopásová vozidla a na dálnici bylo absolutně málo aut, proč byli Němci nuceni používat vše co má kola .
            Citace ze Scraptora
            Pěší divize jsou v obraně nebo zajišťují zadní komunikaci.

            oklamat
            Naučte se materiál, naléhavě. Alespoň Kurt Tippeslkirch, Manstein pro začátek.
           2. Scraptor
            Scraptor 16. dubna 2015 17:40
            0
            Nic nenapsali. tyran Kdo měl ropný hladomor, SSSR nebo Německo? Němec se v polovině roku 1944 řítil s posledními kapkami paliva a maziv (již dovezených přes neutrální země) na ropná pole Kavkazu?

            Jak víš, co bych měl vědět? Jak to SSSR dopravil do břečky? Obrněné transportéry, které neměl?

            Jak je to tedy s materiálem? Přijme úlomek z minometu tankový výsadkář sedící na pancíři tanku, nebo německý motorizovaný puškař sedící v obrněném transportéru?
         2. Scraptor
          Scraptor 16. dubna 2015 08:19
          0
          Celkem za celou válku nepadlo více než 1,7 milionu Němců v uniformách. Na východní frontě 4 z 5. To je podle jejich oficiálních, nafouknutých údajů. Přeceňují data, aby nebyli nenáviděni ještě více.
          Na bitevním poli, jedno tělo v německé vojenské uniformě zřídka představovalo méně než 5-6 v sovětském. Obvykle více.
          1. Andrej z Čeljabinsku
           Andrej z Čeljabinsku 16. dubna 2015 15:17
           +1
           Citace ze Scraptora
           Celkem za celou válku nepadlo více než 1,7 milionu Němců v uniformách. Na východní frontě 4 z 5. To je podle jejich oficiálních, nafouknutých údajů.

           A jak? Budou tam odkazy na zdroj?
           Citace ze Scraptora
           Na bitevním poli, jedno tělo v německé vojenské uniformě zřídka představovalo méně než 5-6 v sovětském. Obvykle více.

           Vidím, že pro vás je to věc víry, ne analýzy. Věřte si čemu chcete, náboženské názory protivníka jsou pro mě svaté smavý
           1. Scraptor
            Scraptor 16. dubna 2015 17:45
            +1
            Možná až budou. Co takhle se sám obrátit na německá média a německé archivy?
            Pro mě je to věc pravdy. A ve Věru taky ničemu nerozumíš, jinak by ses tu nesmál.
            Ještě jsem od Vás neviděl žádnou analýzu, stejně jako o pokusech vysvětlit příčiny nerovnováhy ztrát.
            Chybějící obrněné transportéry (což bylo po válce uznáno jako opomenutí, viz článek o obrněných transportérech na wiki) není jediným důvodem. Uveďte prosím zde jakou konkrétní německou zbraň kolik zabilo sovětských vojáků a proč před ní neměli ochranu, případně adekvátní léčbu. Vždy je to nějaká zbraň, která zabíjí nebo zraňuje, a ne nějaké další faktory, které k tomu mohou vést jedině.
           2. Andrej z Čeljabinsku
            Andrej z Čeljabinsku 16. dubna 2015 18:19
            +1
            Citace ze Scraptora
            Možná až budou. Co takhle se sám obrátit na německá média a německé archivy?

            Pane oponente, uvedl jste, že německé ztráty jsou podle oficiálních statistik 1,5-1,7 mil. A na mou otázku, odkud to máte, posíláte mě do německých archivů? smavý
            Chápete vůbec, že ​​aniž byste mohli uvést zdroje, pouštíte diskuzi?
            Citace ze Scraptora
            Pro mě je to věc pravdy.

            Naposledy se ptám - odkud máš čísla, jsi náš pravdoláskař.
            Citace ze Scraptora
            Chybějící obrněné transportéry (což bylo po válce uznáno jako opomenutí, viz článek o obrněných transportérech na wiki) není jediným důvodem. Uveďte prosím, jakou konkrétní německou zbraň, kolik zabilo sovětských vojáků,

            Už jsem vám řekl - nejstrašnější německou zbraní (zejména v letech 1941-1942) byl nákladní automobil. Právě díky jejich vysoké mobilitě, která umožňovala rychlé přesuny jednotek na velké vzdálenosti a zajištění rozhodující převahy v silách ve správný čas na správném místě, mohli Němci realizovat strategii mobilního boje.
            Citace ze Scraptora
            Uveďte prosím, jakou konkrétní německou zbraň, kolik zabilo sovětských vojáků a proč před ní neměli žádnou ochranu,

            ??? Nespletl sis mě sám se sebou, že ne? Hned jsem vám řekl - nehledejte příčiny ztrát ve wunderwaffe. A teď mě žádáš, abych to udělal za tebe?
           3. Scraptor
            Scraptor 17. dubna 2015 01:58
            -1
            Tam to vzal. Jaké jsou vaše zdroje? Jiné články na tomto webu, které ani neuvádějí přesné sovětské, ale píší o přesných německých, že neexistují?
            Citace: Andrej z Čeljabinsku
            nejstrašnější německou zbraní (zejména v letech 1941-1942) byl nákladní automobil

            auto není zbraň, Lenin dokonce použil bgonevič wassat
            naznačují kolony k obzoru Němců jdoucích po polní cestě nějaké myšlenky? SA pro ně mělo více aut, jako je ropa. Po neúspěchu blitzkriegu v Německu začala přísná úspora paliva a maziv obecně. Měli ho stejně jako Japonci jen 6 měsíců války.
            Nejstrašnější zbraní byl obrněný transportér a střemhlavý bombardér (do léta 1943).
            Citace: Andrej z Čeljabinsku
            Nespletl sis mě sám se sebou, že ne? Hned jsem vám řekl - nehledejte příčiny ztrát ve wunderwaffe.

            Ne, neudělal. Jste neustále zmatení. Obrněný transportér neboli „Shtuka“ není žádné zázračné dítě. Němci to vůbec neměli, existovala Fergeltungswaffe (zbraň odplaty za bombardování Anglo-Američanů a ne zázračná zbraň).

            Co jiného měli na „waffe“ kromě aut, pro která bylo stejně jako tanky a obrněné transportéry palivo, na rozdíl od sovětské techniky, jejíž tankery všechny vyřadila německá letadla poté, co nejprve vyřadila všechny sovět na letištích 22. června?
           4. Andrej z Čeljabinsku
            Andrej z Čeljabinsku 17. dubna 2015 14:33
            +1
            Citace ze Scraptora
            Tam to vzal. Jaké jsou vaše zdroje?

            Páni, jak nechceš ukázat prst, ze kterého bylo vysáto 1,5 milionu německých ztrát :)))
            A už jsem vám dal své zdroje, ale protože máte TAKOVOU KRÁTKU PAMĚŤ, tady jsou:
            ztráty Rudé armády - Krivosheev, "Rusko a SSSR ve válkách 20. století"
            Německé ztráty - Müller-Hillebrandt "Německá zemská armáda, 1933-1945",
            Nyní ukažte své zdroje a konečně vysvětlete užaslé veřejnosti, proč se snažíte srovnávat sovětské zabité v boji + ty, kteří zemřeli v nemocnicích + ty, kteří zemřeli na frontě z nebojových příčin + ty, kteří se nevrátili z německého zajetí ( všechny jsou zahrnuty v Krivosheevových 8,6 milionu), přičemž některé pouze Deutsches zabité v bitvě.
            Citace ze Scraptora
            SA pro ně mělo více aut, jako je ropa.

            Naučte se materiál URGENTNĚ. Německá armáda co do „motorizace“ předčila Rudou armádu minimálně do roku 1943 a dle mého názoru do roku 1944. V letech 1941-1942 byla tato převaha ohromující.
            SA mimochodem existuje od roku 1946. Rudá armáda vyhrála válku
           5. Scraptor
            Scraptor 17. dubna 2015 19:18
            0
            S mrtvými Deutsches obecně. Vy, podle těchto údajů, do Bundesarchivu, pro začátek...
            Nebo budeme měřeni náhodnými odkazy?
            http://www.world-war-2.info/casualties/

            Vynikala v obrněných transportérech. Celá válka. Téměř absolutně.
            A v řadách sovětské pěchoty, zejména při útoku a při ústupu, přinášely minomety zkázu.

            Hrají karty. Pro toho, kdo je poražen v boji, je lepší, aby své rány více předváděl, aby vítězové méně kopali. V případě války ještě více.
           6. Andrej z Čeljabinsku
            Andrej z Čeljabinsku 18. dubna 2015 07:20
            +1
            Citace ze Scraptora
            S mrtvými Deutsches obecně. Vy, podle těchto údajů, do Bundesarchivu, pro začátek...
            Nebo budeme měřeni náhodnými odkazy?
            http://www.world-war-2.info/casualties/

            Otevíráme váš náhodný odkaz, čtěte
            Německo KIA (zabito v akci tj. zabito v akci) 3,250,000 XNUMX XNUMX
            Slovy TŘI MILIONY DVĚSTO 8,6 TISÍC jsou POUZE ti, kteří zemřeli v bitvě, zemřeli na zranění, zemřeli v zajetí, do tohoto počtu nejsou zahrnuty nebojové ztráty. - na rozdíl od XNUMX milionu Krivosheev
            Odtok je vám tedy připsán, 1,5 milionu „podle oficiálních zdrojů“ potvrdit nemůžete
            negativní
           7. Scraptor
            Scraptor 18. dubna 2015 11:04
            0
            Vaše náhoda, nejmenší číslo je 4,3 milionu. No, která je ta správná? tyran Kam zmizel ten milion Fritz? negativní
            oni zabili (mezi Angličany) znamená zabitý, zraněný - zraněný a přežil.

            Ve skutečnosti jich není ani 1,5 milionu. Především proto, že minomety jen zřídka přinesly zkázu do řad jejich motorizované pěchoty.
           8. Andrej z Čeljabinsku
            Andrej z Čeljabinsku 18. dubna 2015 13:12
            +1
            Tak kde máte 1,5 milionu mrtvých Deutsches, hm?
           9. Scraptor
            Scraptor 18. dubna 2015 14:03
            0
            V zemi (a kdo v moři). Jaké jsou námitky k 3,2? Ne, je to napsané na internetu?! nebo 1,9?
            Co minomety a protišokové obrněné obrněné transportéry? Na rozdíl od střelných ran, zranění šrapnelem jen zřídka přežijí, tím méně se vrátí do služby.
            Minomety zabily ve druhé světové válce více než všechny ostatní zbraně dohromady. A byly to většinou sovětské ztráty, protože všechny ostatní velké válčící armády (kromě čínské) měly obrněné transportéry.
            Jak se liší tříštivé působení minometné miny od tříštivého působení dělostřeleckého granátu?
           10. Andrej z Čeljabinsku
            Andrej z Čeljabinsku 18. dubna 2015 16:27
            +1
            Ano, už jste se spojili se svými 1,5 miliony, to je vše.
           11. Scraptor
            Scraptor 18. dubna 2015 16:35
            0
            Ale obrněný transportér se nezasekne? tyran
           12. Scraptor
            Scraptor 17. dubna 2015 21:58
            0
            PS. Zde je to, co jste napsali 13. dubna 16:52
            Citace: Andrej z Čeljabinsku
            Celkem bylo od 01.06.1939. 17,8. 01,06.1939 odvedeno do německé armády 3 milionů lidí. K 20,8. červnu XNUMX byly ve Wehrmachtu asi XNUMX miliony lidí. Celkem XNUMX milionu z nich
            2 miliony - demobilizováno pro použití v ekonomice
            2 miliony - demobilizováno ze všech ostatních důvodů.
            7,5 milionu - (a zde s největší pravděpodobností Mueller Hillebrand mírně přehnané) bylo ve zbrani 01,05.1945
            A celkem to vychází na 11,5 milionu.
            Otázka pozornosti. A kde je všech dalších 9,3 milionů lidí?


            Pozor, odpověď - kde píše Muller-Gillebrandt, kolik Němců bylo zabito? tyran

            Jak moc jim Churchill píše o kapitulaci Němců v západní okupační zóně a v Itálii (kde se odtrhli od Balkánu) na konci války? A kolik z nich se v civilu jednoduše „demobilizovalo“ do západní zóny? Pokud ustoupili z východní fronty, vrhli se tam s celými divizemi a armádami a západní fronta byla od poslední dekády března 1945 prostě otevřená?
           13. Andrej z Čeljabinsku
            Andrej z Čeljabinsku 18. dubna 2015 07:27
            +1
            Citace ze Scraptora
            Pozor, odpověď - kde píše Muller-Gillebrandt, kolik Němců bylo zabito? tyran

            Tam. Podle Müllera-Gillebranda bylo spolehlivě známo, že bylo zabito 1,9 milionu Němců, ale dalších 1,9 milionu ze statistik prostě zmizelo, protože nejsou uvedeni ani mezi mrtvými, ani mezi tamními zajatými či demobilizovanými. To mimochodem dokonale charakterizuje německou statistiku ztrát smavý
            Teprve nyní Gilleurand ve svém výpočtu postrádá ty přibližně 3 miliony čísel, které mělo Německo 01.06.39. XNUMX. XNUMX. A také píše o době a SS, ale zahrnuje ztráty Hitlerjugend a šedesáti- let staré milice
            Citace ze Scraptora
            Jak moc jim Churchill píše o kapitulaci Němců v západní okupační zóně a v Itálii (kde se odtrhli od Balkánu) na konci války?

            V západní okupační zóně, Itálii a na východní frontě se vzdala 7,5milionová armáda, na kterou připadal Hillebrand a která existovala do května 1945. Není tedy třeba vrhat stín na plot z proutí smavý
           14. Scraptor
            Scraptor 18. dubna 2015 11:12
            0
            Na stejném místě, kde jste ještě nepsali! No, vidíte - 1,9 milionu. Ani 3,2... Zeptejte se Muller-Gillebranda, kde vzal dalších 1.9, ne já. Pravděpodobně šli domů, protože tam byli pro ně.
            Nebyl nikdo, kdo by demobilizaci provedl.
            Byla tu druhá otázka o Churchillovi, ne o Hillebrandovi... Ptal jsem se vás, stejně jako vy - příliš líný hledat sám sebe. tyran
           15. Scraptor
            Scraptor 16. dubna 2015 18:03
            0
            Faktory, které k tomu vedly, je také žádoucí dovést obrázek k úplnosti.
     2. chesttak
      chesttak 14. dubna 2015 09:46
      +2
      mějte na paměti, že statistiky Wehrmachtu na rozdíl od Rudé armády nezahrnují sanitární ztráty včetně omrzlin
      1. Scraptor
       Scraptor 14. dubna 2015 10:20
       0
       Je psáno - zabit, znamená zabit ...
      2. Andrej z Čeljabinsku
       Andrej z Čeljabinsku 14. dubna 2015 15:04
       +1
       Citace: kaštan
       mějte na paměti, že statistiky Wehrmachtu na rozdíl od Rudé armády nezahrnují sanitární ztráty včetně omrzlin

       A také - jednotky SS (což nejsou Wehrmacht), Goeringovy letištní divize (což také nejsou Wehrmacht), cizí občané (před šílenstvím - Němci se už dávno přidali k Rakušanům, ale Rakušan odvedený do Wehrmachtu a zabitý Rakušan nebyl považován za ztrátu, pouze občané "původního "Německa)...
       1. Scraptor
        Scraptor 15. dubna 2015 08:02
        0
        Takže jaké je číslo?
        1. Andrej z Čeljabinsku
         Andrej z Čeljabinsku 15. dubna 2015 16:39
         +1
         Chcete-li začít, přečtěte si zde
         http://statehistory.ru/650/poteri-v-vov/
         a pak
         http://topwar.ru/11444-poteri-sssr-i-germanii-v-vov.html
         1. Scraptor
          Scraptor 16. dubna 2015 08:58
          0
          Na druhém je napsáno:
          Podle těchto propočtů korelují nenávratné ztráty ozbrojených sil SSSR a Třetí říše (bez spojenců) 1,3:1 a bojové ztráty Rudé armády (údaje týmu vedeného Krivosheevem) a ozbrojených sil Říše jako 1,6:1.
          ,
          což není pravda a podle prvního se Polsko, při jehož osvobozování oficiálně zemřelo 600 tisíc, zmiňuje jen v komentářích.

          Přímé údaje o německých ztrátách tam ani tam nejsou (pouze tabulka o spojencích).
          Aby se vzdali, když byli vyždímáni, na konci války hromadně prchali na západ.
          1. Andrej z Čeljabinsku
           Andrej z Čeljabinsku 16. dubna 2015 15:18
           +1
           Všechno je tam, čtěte pozorně
           1. Scraptor
            Scraptor 16. dubna 2015 18:49
            0
            co tam přesně je? Zkopírujte, vložte sem, prosím.

            tohle tam ještě je:
            "Dodnes neexistují dostatečně spolehlivá čísla o ztrátách německé armády získaná přímým statistickým výpočtem. To se vysvětluje z různých důvodů absencí spolehlivých zdrojových statistik o německých ztrátách."

            ačkoli německá strana má tyto údaje, stejně jako SSSR je má téměř na nejbližší osobu.
     3. Komentář byl odstraněn.
     4. Cornet77
      Cornet77 14. dubna 2015 13:42
      +1
      naprosto souhlasím.
      Navíc je docela možné, že ztráty od začátku války jako celku byly pro nás mnohem větší (včetně těch „nezvěstných“ – nezapočtených zabitých, opuštěných při ústupu, zraněných, odevzdaných či zajatých, dezertérů-dezertérů jsou obecně velmi kulatá čísla), pak někde v polovině nebo na konci 42. se bilance vyrovnala, ale pak, postupně, progresivně, ale neúprosně, kyvadlo nešlo ve prospěch Němců a jejich satelitů. Opět je to docela možné nejen a ani ne tak snížením našich ztrát, o kolik díky prudkému nárůstu nenávratných ztrát protivníků.
      Je to můj osobní názor, nikomu ho nevnucuji...
      1. Andrej z Čeljabinsku
       Andrej z Čeljabinsku 14. dubna 2015 15:06
       +2
       Citace: Cornet77
       Je to můj osobní názor, nikomu ho nevnucuji...

       Ale naprostá pravda
      2. Scraptor
       Scraptor 15. dubna 2015 08:50
       -3
       Nikdy nedosáhl středu, a to ani s téměř úplnou převahou letectva SSSR ve vzduchu. Navíc v roce 1945 byly ztráty větší než v roce 1944, protože ofenzíva byla nucena vést velmi vysokým tempem - Němci byli vlastně před Američany nejen v proudových letadlech a raketové vědě ...
       1. Andrej z Čeljabinsku
        Andrej z Čeljabinsku 15. dubna 2015 17:18
        +1
        Citace ze Scraptora
        Němci byli ve skutečnosti před Američany nejen v proudových letadlech a raketové vědě ...

        A pak je tu fantazie...
        Atomové zbraně od Němců ??? A jsem s tebou, jako s vážným člověkem ...
        1. Scraptor
         Scraptor 16. dubna 2015 09:07
         0
         Fantazie na obrázku ... byly to Spojené státy, které vezly svůj uran kousek po kousku z francouzského Gabonu a Němci ho měli pod nohama v hojnosti a nějaká německá ponorka jím naložená až na vrchol se vzdala Američanům v americkém přístavu. No, proč to potřebovali?
         1. Andrej z Čeljabinsku
          Andrej z Čeljabinsku 16. dubna 2015 15:30
          +1
          Citace ze Scraptora
          byly to Spojené státy, které přivážely svůj uran kousek po kousku z francouzského Gabonu a Němci ho měli hojně pod nohama a nějaká německá ponorka jím naložená až na vrchol se vzdala Američanům v americkém přístavu. No, proč to potřebovali?

          Zemřu hned teď.
          Ale co má uran společného s atomovou bombou, že? Můžete vykopat nejméně 100500 XNUMX tun uranu, jaký to má smysl?
          Ani nevíte, že vyrobit atomovou bombu z vytěženého uranu je NEMOŽNÉ. Abyste mohli vytvořit atomovou bombu, musíte nejprve vytvořit uran pro zbraně, tedy vzít obyčejný uran a obohatit ho. A k tomu (překvapení-překvapení!) potřebujeme jaderný reaktor, a ne ledajaký, ale spíše specifický.
          Němci tedy NEMĚLI technologii obohacování uranu, čehož si spojenci byli dobře vědomi.
          Je pro vás také zjevně nepochopitelné, že by nikoho nenapadlo mít ve stejném roce 1944 strach z atomových zbraní. Jednoduše proto, že nikdo neznal skutečný potenciál této zbraně a politici měli tendenci ji označovat jako „velmi silnou bombu“.
          1. Scraptor
           Scraptor 17. dubna 2015 01:32
           0
           Ano, opravdu
           Citace: Andrej z Čeljabinsku
           co má společného uran s atomovou bombou, co?

           Proč Američané z francouzského Gabonu těžili uran? wassat
           Uran se obohacuje v odstředivkách, reaktor je potřeba k výrobě plutonia.
           litinu lze takto házet z výšky - půjde to.
           Sovětské odstředivky nejsou tak sovětské, ale později byly v SSSR zdokonaleny
           Američané používají mnohem dražší a neefektivní metodu difúze plynu.
           Citace: Andrej z Čeljabinsku
           nikdo neznal skutečný potenciál této zbraně a politici měli tendenci ji označovat jako „velmi silnou bombu“

           fyzikálně-věda přesná.
           Kolik uranu potřebovali Němci na výrobu vánočních ozdob? Nedávali to do podkaliberních granátů nebo pancéřování tanků, bojovali za životní prostředí a zdraví svých vojáků.
 3. Aleksandr78
  Aleksandr78 12. dubna 2015 07:00
  +11
  Hanební falzifikátoři se nás snaží připravit o naše vítězství. Bohužel se jim to podařilo na Západě . Asi dost mlčet a vymlouvat se. V archivech je obrovské množství zdokumentovaných informací. Je čas točit filmy a psát články, které ukazují pravou tvář našich tehdejších „spojenců“, podložit všechna fakta dokumenty. Naši zemi zalévají blátem ti, kteří na to nemají právo. Představte si, že jste bílé a nadýchané? Podívejte se na své „vykořisťování“ a pak můžete výt a kňučet, jak chcete, fakta jsou tvrdohlavá věc. Krásné svátky přátelé!
  1. Nina Czerny
   Nina Czerny 12. dubna 2015 08:56
   +16
   "Možná stačí mlčet a vymlouvat se." A kdo tomu odolá? Medveděve, kdo si myslí totéž? Nebo tzv. Rada pro lidská práva za prezidenta, která je plná antisovětských a rusofobů v čele s Fedotovem, šéfem novinářů, který se léta snaží prosadit program „odsovětování“ země? Celý problém je v tom, že naši vůdci uvažují stejně jako na Západě, jen dokud se nevyrovnají s populárním míněním o válce, a proto nedotáhnou věci do konce. Nebýt zrady sovětských elit a tkz. kreativní inteligence, by tento problém nebyl tak akutní. My sami jsme ale tuto Pandořinu skříňku otevřeli v období perestrojky, kdy horliví novináři a pseudohistorici jako Roy Medveděv a Volkogonov plnili všechna média argumenty o zločinecké moci, krvavých KGBistech, paranoidním Stalinovi atd.
   1. Pfktshsl
    Pfktshsl 12. dubna 2015 12:08
    +4
    sovětské „elity“ zradily historii a lid dávno před perestrojkou, není třeba vše svádět na Gorbačova nebo současné úřady. v 50. letech dal Chruščov příklad přepisování historie. a pokud si budeme lhát o své historii, co pak můžeme čekat od ostatních?
    1. Velmi
     Velmi 12. dubna 2015 15:12
     +1
     Naprostý souhlas. Navíc - porážka v rusko-japonské válce, v první světové válce a pak "revoluce" ... To vše je banální zrada elit hi
     1. mořský vlk
      mořský vlk 12. dubna 2015 15:15
      +2
      V roce 1905 ruská armáda téměř porazila Japonce. Ale generálové vítězství prodali, jak se to stalo nejednou.
      1. Scraptor
       Scraptor 13. dubna 2015 07:27
       0
       Může to tak být. Silné letectví tehdy nebylo. Japonsko mohlo být vyhozeno z pevniny, ale pokračovalo by v pirátství na moři a na rozdíl od roku 1945 bylo přistání na Hokkaidu kvůli Tsushimě v roce 1905 nemožné.
       V roce 1934 se jejich flotila ze sovětského LL již rozptýlila po Okhotském moři klikatě do stran.
   2. Cornet77
    Cornet77 13. dubna 2015 14:14
    +1
    Jo, říkejme jim dál - Anfilov, Gareev, Zhilin, Nekrich atd. atd. Kdo rád sám pro sebe studuje vojenské záležitosti, kdo sedí nad mapami minulých bitev obklopený hromadou knih as lupou v ruce krok za krokem obnovuje obraz událostí, dá mi za pravdu. Stává se nechutným...
    Mimochodem, memoárům různých "geniálních" Mansteinů z Guderianovičů to také nevadí, jsou to pořád nesmysly.I když se najdou výjimky.
    Mnohem pravdivější (jak si myslím) píší Isaev, Solonin, Mukhin ...
  2. Pfktshsl
   Pfktshsl 12. dubna 2015 12:05
   +2
   největšího úspěchu dosáhli na Ukrajině. tohle je smutné. Je mi jedno, co si naši bývalí spojenci na Západě myslí o vítězství. a je úplně fuk, co si o tom myslí lidé, se kterými jsme kdysi žili ve stejné zemi jako jedna rodina.
 4. anip
  anip 12. dubna 2015 07:43
  +10
  Za takový zločin mohly sovětské úřady podle válečných zákonů zastřelit 20 tisíc dezertérů, v nejlepším případě je odsoudit k vězení. Obojí by však ve skutečnosti znamenalo zničení krymskotatarského lidu, protože by nezůstali žádní muži v plodném věku... Zachoval se i čečenský a ingušský národ, jehož mužská populace masově dezertovala z řad rudých Armáda. Za pouhé tři roky Velké vlastenecké války dezertovalo z řad Rudé armády 49 362 Čečenců a Ingušů, dalších 13 389 „udatných horalů“ se odvodu vyhnulo. Navíc od července 1941 do roku 1944 na území Čečensko-Ingušské autonomní sovětské socialistické republiky zlikvidovaly státní bezpečnostní složky 197 gangů: 657 banditů bylo zabito, 2762 bylo zajato, 1113 se vzdalo dobrovolně.

  No a co? Kdyby pak byli všichni bandité a dezertéři zastřeleni podle válečného práva, bylo by teď o pár problémů méně.
  Teď jsou tam Němci respektováni, nikdo o nich nemluví špatně a navíc nesbírá žádné nesmysly. Možná tedy Rusové skutečně museli jednat stejně jako Němci, zvláště pak během druhé světové války? Bude více respektující. Vaughne, Stalin nezastřelil Banderu, teď máme tance na Ukrajině a stejné nedostatky Stalina obs....t.
  1. U-47
   U-47 12. dubna 2015 08:31
   -3
   Citace z anip
   No a co? Kdyby pak byli všichni bandité a dezertéři zastřeleni podle válečného práva, bylo by teď o pár problémů méně.
   Teď jsou tam Němci respektováni, nikdo o nich nemluví špatně a navíc nesbírá žádné nesmysly. Možná tedy Rusové skutečně museli jednat stejně jako Němci, zvláště pak během druhé světové války? Bude více respektující. Vaughne, Stalin nezastřelil Banderu, teď máme tance na Ukrajině a stejné nedostatky Stalina obs....t.

   zvláštní komentář. Vidíte důvod respektu k Němcům v jejich represivních metodách? Na základě vaší logiky, má xoxly pravdu, když dává rovnítko mezi komouše a nacisty?
   1. Mic1969
    Mic1969 13. dubna 2015 06:50
    +1
    Komentář může být divný, ale Hansové skvěle vyčistili Polsko a hlavním nepřítelem pro psheky je nyní Rusko, proč by také?
 5. krpmlws
  krpmlws 12. dubna 2015 07:50
  +5
  Kolem druhé světové války se samozřejmě vždy pěstovaly četné mýty. Mýty byly vytvořeny sovětskou stranou, aby vysvětlily neúspěchy v první polovině druhé světové války, a prozápadními historiky, aby očernili sovětskou armádu. .Je jasné, že je potřeba odhalovat prozápadní pomluvy a lži, ale není třeba si vytvářet vlastní mýty.Takže autor článku nepřesvědčivě odhaluje téma úrovně vycvičenosti velitelského štábu Rudých Je zřejmé, že velitelský štáb Rudé armády v počátečním období druhé světové války byl z hlediska úrovně vycvičenosti výrazně horší než německý velitelský štáb a právě tento faktor se stal hlavním důvodem neúspěchů. ..
  1. U-47
   U-47 12. dubna 2015 08:16
   0
   Citace z krpmlws
   velitelský štáb Rudé armády byl v počátečním období XNUMX. světové války co do úrovně vycvičenosti výrazně horší než německý velitelský štáb a právě tento faktor se stal hlavním důvodem neúspěchů.

   nesouhlasit. Během zimy a po ní byly provedeny opravy ve školení personálu. Důvody je třeba hledat na doktrinální úrovni, a ne v průměrném velitelském štábu.
   1. krpmlws
    krpmlws 12. dubna 2015 08:36
    +4
    Citace: U-47
    nesouhlasit.
    Tvrzení.
    Citace: U-47
    Během zimy a po ní byly provedeny opravy ve školení personálu
    Realita neúspěšného začátku druhé světové války ukazuje, že „korektury“ byly nedostatečné.
    Citace: U-47
    Důvody je třeba hledat na doktrinální úrovni, a ne v průměrném velitelském štábu.
    Celý velitelský štáb od generálů po poručíka měl nedostatečnou úroveň vycvičenosti, i když samozřejmě chybné výpočty vrchního velitelského štábu měly podstatnější důsledky.
    1. U-47
     U-47 12. dubna 2015 10:04
     +1
     Citace z krpmlws
     Celý velitelský štáb od generálů po poručíka měl nedostatečnou úroveň výcviku

     a netvrdím, že Rudá armáda byla na začátku války vysoce profesionální. Ale IMHO se za prvé projevila její organizační neefektivnost - mladší velitelé jako třída neexistovali. Nedotýkám se koncepčních otázek, jako je použití velkých mechanizovaných formací, ale například použití jednotek, které měly skutečné bojové zkušenosti, je poněkud zvláštní: všech 8 tankových brigád, které se zúčastnily Zimy, bylo rozpuštěno. V předvečer druhé světové války byla v Západním vojenském okruhu necelá čtvrtina formací, které měly zkušenosti z Chalkhin Golu a Finska, a téměř 90 % jednotek se zkušenostmi se účastnilo Němců v Barbarosse.
   2. stas57
    stas57 12. dubna 2015 11:18
    0
    nesouhlasit. Během zimy a po ní byly provedeny opravy ve školení personálu. Důvody je třeba hledat na doktrinální úrovni, a ne v průměrném velitelském štábu.

    jaká oprava?

    nízká úroveň středního a nižšího velitelského personálu v prvním nebo dvou letech války je zcela zřejmým jevem
   3. Mic1969
    Mic1969 13. dubna 2015 06:53
    +1
    Opravdu chyběl kompetentní a ještě zkušenější personál.
  2. Alex
   Alex 12. dubna 2015 11:22
   +3
   Citace z krpmlws
   Autor článku tedy nepřesvědčivě odhaluje téma úrovně vycvičenosti velitelského štábu Rudé armády.Je zřejmé, že velitelský štáb Rudé armády v počátečním období druhé světové války byl výrazně podřadný z hlediska úroveň vycvičenosti německého velitelského štábu.Právě tento faktor se stal hlavním důvodem neúspěchů.

   Tento cíl si tedy autor nestanovil. Přehledový článek v publicistice patří do redakčního žánru, nejsou zde uvedeny žádné analytické výpočty.

   Ale tvůj komentář je docela zajímavý. jen ti líní neuvedli frázi o nízké úrovni vycvičenosti velitelského štábu Rudé armády, ale zde je argument v lepším případě na úrovni „oslabení represemi a udáním“ a „totálního dohledu nad NKVD“. a speciálních sil." Nepředstírám absolutní znalost tohoto problému, ale rád bych slyšel něco konkrétnějšího. Myslím, že váš článek s analytickými výpočty ohledně kvantitativních a kvalitativních charakteristik vojenského vzdělání velitelů Rudé armády na všech úrovních, analýza kurzů vojenských akademií SSSR a Německa (alespoň těchto dvou zemí), úroveň vojenské vědy v těchto zemích jako celku by míra zvládnutí těchto znalostí absolventy akademií a zároveň vojenských doktrín byla mimořádně zajímavá a žádaná. A tak házet nepodložené fráze, pardon, není úplně vědecké.
   1. U-47
    U-47 12. dubna 2015 12:41
    0
    Citace: Alex
    ale tady je argument v nejlepším případě na úrovni „oslabení represemi a udáním“ a „totálního sledování ze strany NKVD a speciálních jednotek“.

    to je samozřejmě nesmysl) Možná se mýlím, ale podle Bismarcka válku s Francií vyhrál obyčejný učitel pruské školy, a ne Kruppovy zbraně. Úroveň vzdělání, myslím, hrála důležitou roli vzhledem k tomu, že nadcházející válka měla být náročná na technologie. Méně než 10 % důstojníků mělo vyšší vojenské vzdělání. Navíc (vtipné!) - na základě výsledků Zimy se dospělo k závěru, že mimo jiné byly pojmenovány neustálé oddělování personálu od vojenského výcviku pro domácí a stavební práce) Rozpoznatelné?) V důsledku toho bylo v rozkazu č. 30 z 21. ledna 1941 byla formulována samozřejmá věc hodná Sun Tzu: „Učte vojáky jen to, co je potřeba ve válce, a jen tak, jak se to dělá ve válce“))))
    ale čas...
    1. Alex
     Alex 12. dubna 2015 13:02
     +5
     Citace: U-47
     Možná se mýlím, ale podle Bismarcka válku s Francií vyhrál obyčejný učitel pruské školy, a ne Kruppovy zbraně.
     Je to tak, s železným kancléřem je těžké a zároveň zbytečné se dohadovat. Mimochodem, úroveň všeobecného středního a základního vzdělání v SSSR byla v druhé polovině 30. let jedna z nejvyšších na světě (ne-li nejvyšší). Mluvím docela zodpovědně, jako učitel ve třetí generaci: můj děda byl tehdy ředitelem školy a velitelem protiletadlové baterie. Ale s vyšším vzděláním to opravdu nebylo moc dobré (důvody jsou obecně jasné). Ale přeci jen tehdejší technika nevyžadovala tak nejvyšší kvalifikaci. Možná proto se naše technika vyznačovala tak fenomenální jednoduchostí a udržovatelností.

     Méně než 10 % důstojníků mělo vyšší vojenské vzdělání.
     Ano, je to smutné, nebudu se tu hádat. Ale rád bych tento aspekt nějak prozkoumal.

     neustálé oddělování personálu od vojenského výcviku pro ekonomické a stavební práce) Rozpoznatelné?)
     Oh, víc než.

     Obecně byly problémy, to je pochopitelné. Chtěl jsem jen říci, že je to známo v celém rozsahu a obecně, ale konkrétní nejsou. Ostatně nebudete tvrdit, že výše uvedený tucet či dva řádky jsou globální vizí problému. Jak vidím, jste pečující a chápavý člověk (často se setkáváte s vašimi komentáři mrkat ), možná by se chopili tohoto případu, napsali článek, co? Zajímavé je seznámit se ne na novinářské úrovni (to stačí), ale na rozumnější. Podívejte se a spekulací by ubylo. Ze všech stran.
     1. U-47
      U-47 12. dubna 2015 13:17
      0
      Citace: Alex
      Ostatně nebudete tvrdit, že výše uvedený tucet či dva řádky jsou globální vizí problému.

      V žádném případě nebudu!! To je samozřejmě předmětem samostatné diskuse a diskuse: nepůjde se vejít do pár desítek řádků) Navíc tragédie z roku 1941 a částečně 1942 je tak bolestné téma, kterému se nebude možné vyhnout emocionální zabarvení v diskuzi o zdánlivě samozřejmých věcech. A překáží to.
      1. Alex
       Alex 12. dubna 2015 14:24
       +3
       Souhlasím, emocí bude dost. Navíc by se měl problém vážně prostudovat a okamžitě stanovit úroveň diskuse. Ale opakuji, relevance takového článku je již opožděná.

       Všechno nejlepší, hezkou neděli Kristovu a šťastný den kosmonautiky (to vše jsou naše svátky)! chlapík voják hi
     2. lubesky
      lubesky 12. dubna 2015 13:53
      0
      Máte zajímavou diskuzi. Podle mého skromného názoru byla úroveň vycvičenosti velitelů vysoká, ale důraz byl kladen na ideovou připravenost velitelů. Celková situace konce 30. let 65. století dala podnět k přísnému a slepému podřízení nižšího velitelského štábu střednímu na úrovni četa-rota-prapor. Třídní čistka Rudé armády o 75-XNUMX% zachránila armádu před velitelským štábem s královskými zkušenostmi z první světové války. Průměrný velitelský štáb byl prakticky zbaven samostatnosti systémem sbor-armáda a rozmístěním podle plánu velkých formací ve vojenských újezdech, kde značnou část plánu davu realizovaly místní stranické orgány. Nejvyšší velitelský štáb byl zbaven iniciativy na úrovni divize-sbor-armáda na úkor komisařů pod divizními veliteli a velitelů armád, kteří měli právo na poradní a poradní hlasy (takové dvojmoci, výbory vojáků, vedly svého času k kolaps velitelského štábu ruské armády pod prozatímní vládou na všech frontách). Vzhledem ke zkušenostem z Khalkin Gol, finských a civilních, úroveň výcviku byla bezkonkurenční na světě. Jen vaření bylo jiné. Nastal čas pro mobilní válčení, tankové průlomy a pokrytí, role mobility pěchoty, která byla v první světové válce a útoku na Mannerheimovu linii k ničemu, výrazně vzrostla. Nastal čas spojit dělostřeleckou přípravu, letecký úder a úder tankovými granáty. Wehrmacht měl navíc již slušné zkušenosti s moderním válčením a co je důležité, masovou souhrou velkých formací v manévrovém válčení. a o úrovni výcviku velitelského štábu, podívejte se, co dělal náš velitelský štáb s Wehrmachtem, když se naučil moderní taktiku, a budete rádi.
      1. Alex
       Alex 12. dubna 2015 14:32
       +7
       Citace z lubesky
       Podívejte se, co naši velitelé udělali s Wehrmachtem, když se naučili moderní taktiku, a budete šťastní.

       No, řekněme, že pro mě osobně je štěstí už v tom, že díky svému dědovi a milionům jeho spolubojovníků, kteří se vrátili domů a zůstali navždy na bojišti, nyní žiji a nežiji jako otrok v latifundiu nějaké pozadí nebo síra. Pokud jde o naši komunikaci-diskuzi, právě z takového unáhleného vyvozování závěrů, jako ve vašem komentáři, jsem partnera upozornil. S vámi je všechno velmi jednoduché: komisaři, stranická nomenklatura, nedostatek nezávislosti ... To vše bylo opakovaně žvýkáno a žvýkáno, ale neexistují žádná specifika.
       1. U-47
        U-47 12. dubna 2015 14:40
        +3
        Citace: Alex
        No, řekněme, že pro mě osobně je štěstí už v tom, že díky svému dědovi a milionům jeho spolubojovníků, kteří se vrátili domů a zůstali navždy na bojišti, nyní žiji a nežiji jako otrok v latifundiu nějaké pozadí nebo síra. Pokud jde o naši komunikaci-diskuzi, právě z takového unáhleného vyvozování závěrů, jako ve vašem komentáři, jsem partnera upozornil.

        Ruku, soudruhu!
       2. lubesky
        lubesky 12. dubna 2015 16:25
        0
        Tento váš závěr je velmi jednoduchý a nevyplývá z mého komentáře v kontextu toho, jak rozlišujete mezi nomenklaturou a stranami. To jsem uvedl jen jako jeden z důvodů. Jaká specifika potřebujete? Masový nedostatek iniciativy velitelského štábu v tragickém létě 41 při krachu plánů generálního štábu. Specifika o částečné svobodě jednání a iniciativě velitelského štábu Wehrmachtu jsou veřejná. Konkrétněji začněme malými předvoji německých formací a nezávislými akcemi v izolaci od hlavních sil průlomových jednotek. A nechválím Wehrmacht, protože se ptáte na podrobnosti ... jen říkám, že velitelský štáb Rudé armády a obklíčené jednotky věděly naprosto dobře, co mají dělat (dokonce i Bagration a Barclay de Tolly ukázali jak ustoupit bitvami na záchranu armády podél celé fronty), Jen nepřevzali iniciativu. Budu rád, když mi kromě varování řeknete, jaké závěry jsou unáhlené ??? Navíc hned na začátku naznačil, že je to můj skromný NÁZOR, jaké jsou závěry ??? A dej si tu práci a znovu si přečti můj komentář, tolik a jednoduše jsi to zjednodušil - velitelský štáb-strana-nomenklatura-bezinitiati
        1. U-47
         U-47 12. dubna 2015 17:10
         0
         Omlouvám se za vměšování, soudruhu, ale původně podnětem k diskusi byla zpráva
         Citace z krpmlws
         velitelský štáb Rudé armády v počátečním období XNUMX. světové války byl z hlediska úrovně vycvičenosti výrazně horší než německý velitelský štáb a právě tento faktor se stal hlavním důvodem neúspěchů.

         Vaše tvrzení, že
         Citace z lubesky
         velitelský štáb Rudé armády a obklíčené jednotky věděly naprosto dobře, co mají dělat
         ne bezdůvodně, protože i přes rozšířené a apriorní tvrzení, že termín „obklíčení“ byl použitelný pouze ve vztahu k nepříteli (Charta Rudé armády PU-39 plně připouštěla ​​akce v podmínkách obklíčení), pro sovětské vojenských teoretiků to nebylo tabuizované téma (totéž E.A. Menchukov „Boje v prostředí“ 1929).
         Ale to je jedna věc - teorie)
         1. lubesky
          lubesky 12. dubna 2015 17:34
          0
          Dobře, souhlasím s vámi, proto říkám, že přechod od teorie k praxi v mlčení nadřízených se nazývá - iniciativa, která byla zbavena nejvyššího velitelského štábu.
        2. Alex
         Alex 12. dubna 2015 21:20
         +3
         Vasily
         Posvátně a pečlivě zacházím s vaším (stejně jako s každým jiným) názorem a omlouvám se, pokud jsem nebyl dostatečně konkrétní. Šlo o to, že již bylo potřeba podrobněji zvážit otázku úrovně kvality a zaměření přípravy velitelského personálu Rudé armády a Wehrmachtu. Úkol kolosální složitosti a velké emocionální intenzity, ale pokud se tohoto úkolu ujmete vy (nebo kterýkoli jiný člen fóra), budu první, kdo vyjádří svou vděčnost a aktivně se zapojím do jeho diskuse. V diskusi jsem vyjádřil své konkrétní myšlenky na tuto věc a rád na ně uvidím odpovědi. V každém případě vše nejlepší.
         1. lubesky
          lubesky 13. dubna 2015 02:09
          0
          Není třeba se omlouvat soudruhu, všichni jsme lidé)) Překvapuje mě otázka přípravy velitelského štábu Rudé armády, ale ve srovnání s tím, co se vlastně provádí ??? S Wehrmachtem, který již získal zkušenosti s rozsáhlými mobilizačními formacemi a jejich součinností se střediskem, letectvem, tankovými divizemi a dělostřeleckými jednotkami ?? S Tymošenkovou, která byla nucena z neregulérní (necelý rok) armády nasadit armádu 7,5-8 milionů lidí v podmínkách 30. let ??? Byl jste rozhořčen mým faktem komisařů na nejvyšším velitelském štábu Rudé armády, ale neobtěžoval jste se odpovědět na můj odkaz na destruktivnost této skutečnosti pro jednotky ve srovnání s nařízením prozatímní vlády, která připravila ruskou armádu vítězství v WWI, omlouvám se za svůj monarchismus, který zde neskrývám))). Srovnáme-li výcvik velitelského štábu Rudé armády s ozbrojenými silami, nezapomeňme na 4letý handicap Wehrmachtu ve všeobecné službě, ztracené pluky v oblasti Porýní v lese, kde obyvatelstvo hledalo místa a rok před válkou spousta techniky v Rakousku na svých silnicích od -pro její poruchy, což značí úroveň vycvičenosti nejlepší armády světa v té době))
      2. U-47
       U-47 12. dubna 2015 14:45
       0
       Citace z lubesky
       úroveň vycvičenosti velitelského štábu byla vysoká... Celková situace konce 30. let vedla k přísné a slepé podřízenosti nižšího velitelského štábu střednímu na stupni četa-rota-prapor.

       „Hlavní nedostatky ve výcviku vojáků jsou:

       1) Špatný výcvik středního velitelského štábu na stupni rota-četa a zejména špatný výcvik nižšího velitelského štábu.
       2) Slabá taktická příprava ve všech typech boje a průzkumu, zejména malých jednotek.
       3) Neuspokojivý praktický polní výcvik vojsk a jejich neschopnost vykonávat to, co je v bojové situaci požadováno.
       4) Extrémně slabý výcvik vojenských složek v interakci na bojišti: pěchota neví, jak se držet palebné šachty a odtrhnout se od ní; dělostřelectvo nemůže podporovat tanky; letectví neví, jak interagovat s pozemními silami.
       5) Vojáci nejsou vycvičeni v lyžování.
       6) Použití kamufláže je málo rozvinuté.
       7) V jednotkách nebylo vypracováno řízení palby.
       8) Vojska nejsou cvičena k útokům na opevněná území, stavění a překonávání překážek a vynucování řek...“
       č. P31. OD AKTU PŘIJETÍ LIDOVÉHO VÝBORU OBRANY SVAZU SSR S.K.TIMOŠENKO OD K.E. VOROSHILOV
       7 prosince 1940 město
       1. lubesky
        lubesky 12. dubna 2015 16:41
        0
        A co napravil slavný Vorošilov do začátku letní kampaně ??? A co z toho bylo obsaženo ve výcvikových chartách pruského výcviku a Wehrmachtu? Úroveň vycvičenosti velitelského personálu odpovídala nejvyšším požadavkům tehdejší doby. A jestli to můžete z výšky roku 2015 snadno posoudit, když víte vše, co současníci vědět nemohli, to je jiná otázka. Z praktického hlediska, pokud jde o masovou mobilizaci a včerejší rolníky a komsomolky ve funkcích podporučíků, musím vám říci, že ROSAVIAKHIM a TRP udělali pro Velkou vlastenskou válku více než všechny vojenské akademie před válkou dohromady
       2. mořský vlk
        mořský vlk 12. dubna 2015 17:18
        0
        Citace: U-47
        1) Špatný výcvik středního velitelského štábu na stupni rota-četa a zejména špatný výcvik nižšího velitelského štábu.
        2) Slabá taktická příprava ve všech typech boje a průzkumu, zejména malých jednotek.
        3) Neuspokojivý praktický polní výcvik vojsk a jejich neschopnost vykonávat to, co je v bojové situaci požadováno.
        4) Extrémně slabý výcvik vojenských složek v interakci na bojišti: pěchota neví, jak se držet palebné šachty a odtrhnout se od ní; dělostřelectvo nemůže podporovat tanky; letectví neví, jak interagovat s pozemními silami.
        5) Vojáci nejsou vycvičeni v lyžování.
        6) Použití kamufláže je málo rozvinuté.
        7) V jednotkách nebylo vypracováno řízení palby.
        8) Vojska nejsou cvičena k útokům na opevněná území, stavění a překonávání překážek a vynucování řek...“
        č. P31. OD AKTU PŘIJETÍ LIDOVÉHO VÝBORU OBRANY SVAZU SSR S.K.TIMOŠENKO OD K.E. VOROSHILOV
        7 prosince 1940 město


        To bylo uzavřeno po zimní válce s Finy.
    2. denis02135
     denis02135 12. dubna 2015 15:02
     0
     Vážení U-47
     Citace: U-47
     Výsledkem bylo, že v rozkazu č. 30 z 21. ledna 1941 byla formulována samozřejmá věc hodná Sun Tzu: „Učte vojáky jen to, co je potřeba ve válce, a jen tak, jak se to dělá ve válce“)))) ale - čas...


     Doba 5 měsíců je dostatečná k vycvičení celé pěchoty a juniorského velitelského štábu ve vedení útoku a obrany.
    3. denis02135
     denis02135 12. dubna 2015 15:02
     -1
     Vážení U-47
     Citace: U-47
     Výsledkem bylo, že v rozkazu č. 30 z 21. ledna 1941 byla formulována samozřejmá věc hodná Sun Tzu: „Učte vojáky jen to, co je potřeba ve válce, a jen tak, jak se to dělá ve válce“)))) ale - čas...


     Doba 5 měsíců je dostatečná k vycvičení celé pěchoty a juniorského velitelského štábu ve vedení útoku a obrany.
     1. stas57
      stas57 12. dubna 2015 15:57
      0
      Citace z denis02135
      Doba 5 měsíců je dostatečná k vycvičení celé pěchoty a juniorského velitelského štábu ve vedení útoku a obrany.

      tohle všechno co? veškerá hotovost, je to podle mírového stavu?
      a pak mobilizace a ups ....
      1. denis02135
       denis02135 13. dubna 2015 19:40
       -1
       Vážený Stas57

       Počet Rudé armády v lednu 41. -4200000 lidí, 22. června 41 -5080000 lidí. rozdíl 800000 20-XNUMX %
       plus vojska NKVD takže jak říkáš hups.....
       mínus řekněme 1 milion flotily, letectvo, protivzdušná obrana celkem 3200000 bylo koho učit a cvičit.       A nezapomeňme na velkého a mocného G.K.Žukova byl náčelníkem generálního štábu, v lednu na štábních hrách na stejných místech "mlátil" Pavlova.

       Pozdravy
       1. stas57
        stas57 13. dubna 2015 21:07
        0
        uv. Denisi, v armádě jsou takové kraviny jako rotace a demobilizace / odvod
        Melťjuchov

        Od začátku července 1940. v souladu se směrnicemi lidového komisaře obrany bylo obnoveno propouštění přiděleného štábu zálohy. Z 1 839 zaměstnanců dostupných k 400. červenci bylo propuštěno 830 299 lidí, z toho 446 952 lidí bylo propuštěno v červenci, 254 035 lidí v srpnu, 24 947 lidí v září, 76 719 lidí v říjnu a od 1. do listopadu 10 - 27, }. K 646. listopadu zůstalo zadrženo 1158 10 vojáků, kteří měli být propuštěni do 9101. ledna 1. {1941} 1159. ledna 20 vydal lidový komisař obrany rozkaz č. června 1941, měl být zařazen do Rudé armády . Všichni ostatní podléhali propuštění „do zálohy do 023. února 3

        Propouštění přiděleného personálu vedlo k tomu, že od podzimu 1940. výplatní páska Rudé armády byla nižší než běžná (viz tabulka 33*). Bohužel nebylo možné najít dokumenty odrážející počet personálu Rudé armády v zimě-jaro 1940-1941. Je jen známo, že rostla jak pravidelná, tak i výplatní síla armády. Od 25. března do 5. dubna 1941 byl ve všech vojenských újezdech kromě PribOVO a Dálného východu proveden částečný odvod do Rudé armády občanů narozených po 1. září 1921, kteří odvodem v roce 1940 neprošli. Celkem bylo povoláno 394 tisíc lidí . Výzva proběhla organizovaným způsobem, v přesně stanovené lhůtě, bez publicity v tisku a na [363] jednáních. O připravovaném odvodu věděl jen úzký okruh místních stranických a sovětských vůdců – tajemníci a vedoucí vojenských odborů krajských výborů, krajských výborů, okresních výborů a městských výborů strany, předsedové výkonných výborů a šéfové NKVD a policie. . Nebyly vydány žádné příkazy k dostavení se branců na body, byli pouze vyrozuměni osobním předvoláním. Náborové stanice byly vybaveny pouze zevnitř, zvenku nebyly vyvěšeny žádné plakáty a slogany {1163}.
        Dne 15. května 1941 začaly odvody přiděleného štábu zálohy do BUS, které měly trvat do 1. července 1941. Celkem bylo do 22. června 1941 povoláno 805 264 osob, což představovalo 24 %. kontingentu vyzval k mobilizaci a Rudá armáda čítala 5 080 977 lidí {1164}.


        *1. října 1940 k dispozici 3,446 3,670 (zaměstnanci XNUMX XNUMX)
        do začátku války 5,080 XNUMX

        to znamená, že jsou vyhozeni a naverbováni nový a těsně před válkou
        1. denis02135
         denis02135 14. dubna 2015 02:39
         0
         Vážený Stas57

         Děkuji za odpověď, ale
         Citace: stas57
         Od začátku července 1940. v souladu se směrnicemi lidového komisaře obrany bylo obnoveno propouštění přiděleného štábu zálohy. Z 1 839 zaměstnanců dostupných k 400. červenci bylo propuštěno 830 299 lidí, z toho 446 952 lidí bylo propuštěno v červenci, 254 035 lidí v srpnu, 24 947 lidí v září, 76 719 lidí v říjnu a od 1. do listopadu 10 - 27, }. K 646. listopadu zůstalo zadrženo 1158 10 vojáků, kteří měli být propuštěni do 9101. ledna 1. {1941} 1159. ledna 20 vydal lidový komisař obrany rozkaz č. června 1941, měl být zařazen do Rudé armády . Všichni ostatní podléhali propuštění „do zálohy do 023. února 3

         1. Zbytek je kdo a kolik (záložní důstojníci nebo poddůstojníci)
         2. Pokud tomu dobře rozumím, všichni tito lidé byli propuštěni před 1. lednem 41. Oprav mě pokud nemám pravdu. Od 25.03. března do 5.04. dubna pak bylo voláno 394 tisíc, od 15. května 805 tisíc, celkem 1,2 ml. osob, s přihlédnutím k těm, kteří odešli, se počet Rudé armády zvýšil z 01.01.41 4.2 ml osob na 5.08 ml. lidí do 22. 41. 320 (rozdíl 3.9 tisíc není jasný, možná jsou to ti ostatní), tedy 5 ml. muž odešel sloužit. Takže měl kdo učit XNUMX měsíců.

         Omlouvám se, pokud se mýlím a děkuji za pochopení.
        2. denis02135
         denis02135 14. dubna 2015 03:02
         0
         PS. Opravdu bych rád našel jednoduchou tabulku podle měsíců pro první polovinu roku 41.
         Vypadlé číslo (nejlépe důvody (nemoc, smrt, demobilizace, zatčení)) dorazilo a mohli jsme produktivněji diskutovat.

         S pozdravem
  3. Velmi
   Velmi 12. dubna 2015 15:18
   0
   No a téma Anglie a USA bylo od autora také "opatrné". Chápu to vážně, protože to byli Anglosasové, kdo financoval Führera. Ale nadešel čas říct pravdu alespoň v něčem... Autorka nechápe, že publikum "vyrostlo", a nespokojí se s plochým pohledem na téma.
 6. Volžský kozák
  Volžský kozák 12. dubna 2015 08:31
  +1
  unaveni z těchto zapisovatelů historie ......
 7. vůdce
  vůdce 12. dubna 2015 08:52
  +7
  Je to vaše vlastní chyba! Oni sami!!!
  1) Uplynulo 70 let a v Rusku stále neexistuje úplná historie Velké vlastenecké války.
  Kolikrát jste to zkusili? - za každého vládce, Stalinem počínaje a Putinem konče.
  Jak moc můžete udržet své vlastní vítězství v tajnosti?
  Se zveřejněním dokumentů napsali pravdu – a žádné „mýty a legendy“ nebudou!
  Jak moc se dá přepsat školní UČEBNICE HISTORIE???!!! Kdo píše tyto učebnice??? - nějaký moskevský šmejd z liberálního svinstva???
  Kde je Gareev se svou kampaní parazitů? Zadolbal už se svým kňučením! Kdo mu brání napsat „pravdu o válce“?
  2) Měkkost ve velké politice je známkou slabosti. Stalin tedy „zakonzervoval“ čečenské a tatarské národy – a přinesli nám spoustu problémů.
  Nebo možná bylo potřeba vystřelit 20 tun. Krymští přeběhlíci? - teď by nebyly žádné problémy.
  3) Přestaňte se vymlouvat! "Západní historici věří ..." - kurva je!
  Je jim jedno, co si myslí! Naše údaje jsou správné! Všechno!
  A žádné mezinárodní konference historiků a analytiků!

  Všechno se žvýká a žvýká, odtajňuje a nalézá... Není čas prostě zastřelit ruské „objevitele“?
  K čemu je jim, polohloupým parazitům? Buffony!
  1. stas57
   stas57 12. dubna 2015 11:21
   0
   promiňte, ale jaký druh onanismu dělá ústav vojenské historie, proč nezaplavuje police knihami.
   Muzeum, archivy, fondy, generálové, kandidáti, plukovníci, stovky lidí v různých organizacích si leští kalhoty.
   proč je tu hrstka „milenců“ Drabkin-Isaevů a nikdo jiný shůry?
   1. mořský vlk
    mořský vlk 12. dubna 2015 14:59
    +2
    Vezměte si knihy ze sovětské éry. Které píšou samotní vojáci nejsou tlustí.
    Sovětské filmy, kde hrají herci – frontoví vojáci.
    A nedovolili by lhát a podvádět.
    Pokud pozorně sledujete tyto filmy, přečtěte si knihy.
    Uvidíte, že nic není skryté.
    Všechny jsou pravdivé. Nyní ale začínají vymýšlet po vzoru „Bílého tygra“
 8. vůdce
  vůdce 12. dubna 2015 08:55
  0
  A přestaňte sami drásat mýty!
  O kterých "28 Panfilovitech" se opět natáčí "hrdinský epos"?
  Ještě v roce 1946. NKVD shromáždila informace – žádná taková epizoda neexistovala!
  Další mýtus.
  1. ráže
   ráže 12. dubna 2015 10:14
   +1
   Právě v tom spočívá celý problém v tom, že v SSSR bylo nýtováno mnoho mýtů, počínaje potopením německých rytířů v Čudském jezeře a konče mnohem více než ve druhé světové válce. To otevřelo cestu k otázkám, co se vlastně stalo. "Když jsi jednou lhal, kdo ti uvěří!" To znamená, že nejprve se kyvadlo houpalo velmi silně jedním směrem a nyní se houpe druhým, a to se mnohým nelíbí. Ještě v roce 1988 byly ve speciálním depozitáři Leninka výkresy tanketu T-27 na „tajném listu“. Kam dál! Musíme kontrolovat informace, zveřejňovat dokumenty, čísla, fakta, abychom „všem splatili, co si zaslouží“. Ale to je hodně peněz. A nejen peníze! Část dokumentů o druhé světové válce je utajována do roku 2045! za co? A dokud nebudou otevřeny, bude falšování a „objevování“ pokračovat!
   1. Denis_469
    Denis_469 13. dubna 2015 00:02
    0
    Mohou být prodlouženy po roce 2045 v utajení. Je to prostě politicky považováno za nutné. Například akce 3 západních flotil během druhé světové války jsou odtajněny a akce Pacifické flotily za období od 22.06.1941. 02.09.1945. 1 do 1. 2. 2 jsou tajné. Kdysi dávno jsem požádal muže z šatábu flotily (kaprazu), který mi dal zveřejněné zprávy o vojenských taženích, abych je přečetl a odepsal. Kde jsou zprávy o pacifických lodích. Pak se řeklo, že je to tajné. Myslím, že je to stále tajné a ještě dlouho zůstane utajeno. Mohu to napsat, protože nemám bezpečnostní prověrku, že naše ponorky bojovaly spolu s americkými proti Japonsku, ale pak to nebylo inzerováno. A nyní je to vidět z přítomnosti zavedených ponorkových útoků. Zrovna nedávno, při studiu 1941 útoku, jsem viděl, jak 09.12.1941 americká loď dostala rozkaz dostat se na druhou stranu ostrovů a tam jednat a zanedlouho v oblasti odkud odjela neznámá ponorka dělostřeleckou palbou zaútočila na japonský transport. Když neznámá loď opustila oblast, loď, která nahradila odcházejícího Američana, dostala znovu rozkaz zaujmout opuštěnou pozici předchozí lodi. To je jen jeden fakt. Existují fakta o záměrných útocích amerických ponorek na sovětské obchodní lodě a fakta o útocích našich ponorek na americké a naopak. Dokumenty o japonských ponorkách byly zničeny, lze se tedy jen domnívat, že po odtajnění archivů se mohou objevit nové útoky neznámých ponorek na sovětské obchodní lodě. A nebudou popraveni americkými ponorkami. Existují přesné informace, že japonské ponorky byly vyslány podle informací německého velení, když v oblasti zjistilo přítomnost četných sovětských obchodních lodí. Taková byla například kampaň „I-XNUMX“, při které poškodila XNUMX sovětské transporty. Možná napadla někoho jiného, ​​ale dokumenty o jejím vojenském tažení byly zničeny a lze to odhalit pouze z odtajněných dokumentů ve zprávách o útocích ponorek. V roce XNUMX zahynulo v Japonském moři několik sovětských válečných lodí a transportérů. Oficiálně vše vyhodily do povětří miny. Ale po XNUMX výbuchy min ustaly. Existuje proto silné podezření na jednání japonských ponorek. Ale všechny dokumenty tichomořské flotily pro toto období jsou stále tajné. A mám pocit, že bude dlouho tajný.
    A to vše je pouze v oblasti ponorek. A kolik dalších oblastí historie existuje? A co se tam dá očekávat?
  2. Andrej z Čeljabinsku
   Andrej z Čeljabinsku 12. dubna 2015 11:05
   +6
   Citace: Vedoucí
   O kterých "28 Panfilovitech" se opět natáčí "hrdinský epos"?
   Ještě v roce 1946. NKVD shromáždila informace – žádná taková epizoda neexistovala!

   Ano, nebylo. Tato konkrétní epizoda s 28 Panfilovovými muži ve skutečnosti neexistovala.
   Ale co bylo
   Nově vzniklá 316. střelecká divize, která neměla žádné bojové zkušenosti, byla vyložena 12. října 1941 ve Volokolamsku a zaujala obranu podél 41kilometrové fronty (standard pro divizi je 8-12 km, pokud ano). Divize byla posílena dělostřelectvem (celkem bylo 207 hlavně všech ráží) Zálohou divize byl samostatný ženijní prapor a tanková rota tvořená až dvěma tanky T-34 a dvěma kulometnými tanky
   15. října začala německá ofenzíva.
   V obranném pásmu 316. divize postupovaly ČTYŘI německé divize – 35. pěší, 2., 5. a 11. tanková divize. Je poměr sil jasný, nebo potřebujete vysvětlit na prstech?
   Naše divize bojovala tři dny sama (18. října přišla na pomoc tanková brigáda) A pouhých 12 dní po zahájení bojů 27. října se divize vzdala Volokolamsku - kvůli tomu, že německá vojska prolomila obranu sousedního 690. střeleckého pluku a hrozilo obklíčení a divizní smrt.
   Není to výkon? Dobrý.
   16. listopadu zasáhla nová rána 316. divizi a 1. tankovou brigádu, které zaujaly obranu východně a jihovýchodně od města na přelomu Maleevka - Chentsy - Bolshoye Nikolskoye - Teterino - 316. tanková divize zasáhla střed obrany hl. 2. 1075 pluk byl zasažen 11. tankem (to byla oblast Dubosekovo). A celkem naše 316. střelecká, jezdecká skupina Dovator a 1. gardová tanková brigáda v bojích 16. – 20. listopadu zadržely 2., 5., 11. tankovou a 35. a 106. pěší divizi Wehrmachtu
   18. října Němci dosáhli velitelství divize, velitel divize Panfilov zemřel hrdinskou smrtí.
   Takže máte pravdu, nejednalo se o výkon 28, ale VŠECH Panfilovových vojáků, a pravděpodobně není zcela správné mezi nimi vyčleňovat těch 28 hrdinských bojovníků ve vztahu ke zbytku, který bojoval a padl.
   A pak byla 316. divize, přejmenovaná na 8. gardovou divizi, přemístěna ... do vesnice Kryukovo. Slyšeli jste o tomhle?
   Generálplukovník Erich Gepner, který velel 4. tankové skupině, jejíž úderné síly byly poraženy v bojích s 8. gardovou tajnou divizí, to ve svých zprávách veliteli skupiny Střed Fjodoru von Bockovi nazval „divokou divizí bojující v porušení všech stanov a pravidel válčení, jejichž vojáci se nevzdávají, jsou extrémně fanatičtí a nebojí se smrti“
   Citace: Vedoucí
   Další mýtus.

   Nauč se historii, "podvraceč"
   1. stas57
    stas57 12. dubna 2015 11:41
    +1
    Nauč se historii, "podvraceč"
    co neřekl?
    že 28 Panfilovův mýtus? takže pravda není tajemstvím,
    co jsi říkal? že divize bojovala dobře? - takže pravda není tajemstvím

    Vždycky jsem říkal, že film musí být o VŠECH Panfilovových mužích a je třeba vyprávět o počinu CELÉ divize!
    takže jsou jen jedni volokolamští sapéři za co, ale kdo se o ně zajímá, kdo je potřebuje? nikoho to nezajímá ..... jaká ostuda
    1. Andrej z Čeljabinsku
     Andrej z Čeljabinsku 12. dubna 2015 12:11
     +2
     Citace: stas57
     co neřekl?

     Vše je velmi jednoduché. Pokud se zavážete rozvrátit mýtus, udělejte to správně, to je vše. Byl tam čin Panfilovců, byl tam celý epos s obranou Volokolamsku a následnými bitvami (kolikrát vyměnilo Kryukovo majitele? Jako osm? Na vteřinu - divize PUŠKA útočí na zakopané TANKové jednotky Wehrmacht...)
     Napište tedy, že bojovala divize, která neměla žádné bojové zkušenosti a dosáhla takových výsledků, že ŽÁDNÁ britská, americká, francouzská divize není uvedena (kolik hodin (minut) v průměru vydržela jedna divize z uvedených zemí proti úderu dvou tank + pěchota Wehrmacht? ). Že divize bojovala extrémně hrdinně, ALE TATO KONKRÉTNÍ EPIZODA s 28 Panfilovovými muži je fikce. A taková prezentace materiálu, ano, je normální expozice.
     Citace: stas57
     Vždycky jsem říkal, že film musí být o VŠECH Panfilovových mužích a je třeba vyprávět o počinu CELÉ divize!

     A nikdy by mě nenapadlo napsat vám takovým tónem, jakým jsem se obrátil na Vožika
     1. stas57
      stas57 12. dubna 2015 13:33
      0
      ok, tvoje tvrzení jsou logická
   2. iury.vorgul
    iury.vorgul 12. dubna 2015 12:19
    +1
    No, natočili by film o divizi Panfilov, alespoň podle knihy Alexandra Becka "Volokolamská dálnice", jsou tam popsány skutečné události a skutečný hrdina - Kazach Baurdžan Momysh-ully, Hrdina Sovětského svazu. A ukázal by se výkon lidí a internacionalismus v akci.
    1. Andrej z Čeljabinsku
     Andrej z Čeljabinsku 12. dubna 2015 12:46
     +1
     Citace z iury.vorgul
     No, natočili by film o divizi Panfilov, alespoň podle knihy Alexandra Becka "Volokolamská dálnice"

     Je tu jedna, ale velmi důležitá nuance – ti, kdo točí tento film, to nedělají ze státních peněz (jako Michalkov, sebepropagace za vládní peníze), ale z darů od všech, kteří tak chtějí.
     Autoři deklarují hlavní myšlenku filmu následovně: ukázat legendární čin sovětských vojáků „bez politických soudruhů, zločinců a lopat místo zbraní“. Podle režiséra Andrey Shalopy „toto je klasické hrdinství. Příběh o úspěchu. Smyslem takových příběhů je vychovat nové hrdiny.“

     Také vám řeknu, že podle mého názoru je možné a přípustné točit filmy z takového úhlu - přesto je v takových páskách určitá fikce.
     Nakonec velkolepému filmu „Tři sta Sparťanů“ (samozřejmě nepíšu o mizerném remaku, ale o epochálním filmu Rudolfa Matheho, natočeném jím v roce 1962) nevyčítáte, že Thermopyly byly ubrány nejen o 300 Sparťanů a 700 Thespianů, ačkoli ve skutečnosti tam proti Peršanům bojovalo několik tisíc lidí?
 9. fomkin
  fomkin 12. dubna 2015 10:07
  +2
  No ano, všechno je správně. Jen se přestaň vymlouvat. Musíme podniknout útočnou akci. Začněte tím, že přibijte lidi, jako je Gozman, někteří filmaři a tak dále, příliš líní oznámit celý seznam. Naši dědové a otcové si nezaslouží být šikanováni nějakými morálními podivíny. Dělali vše, co mohli i nemohli a neztráceli ani smysl pro humor. A protože si dovolím dovolenou:
 10. parusník
  parusník 12. dubna 2015 10:14
  +3
  Mýty a dohady o Velké vlastenecké válce V éře SSSR .. Západ mlčel v hadru .. A na revizi výsledků druhé světové války ho ani nenapadlo .. Neboť SSSR měl SSSR a spojence, posraní, ale byli v stejná Evropa .. a teď má Ruská federace jen dva spojence, armádu a námořnictvo , a na propagandistické frontě nejenže nemáme žádné spojence, nemáme je vůbec .. a dokonce i vzadu z naší fronty aktivně a otevřeně operují jejich odchovanci, kteří jsou rozežraní z rukou Západu a USA.. podívejte se na tuto liberální národnost a pomyslíte si.. že je stále správné, že deportaci zařídil Stalin...
  Víme, že stále existují rodiny
  Kde je naše chyba a nadávka,
  Kam se dívají s něhou
  Pro zahraniční nálepky...
  A sádlo ... jedí rusky!
  1. Alex
   Alex 12. dubna 2015 11:30
   +4
   Citace z parusnik
   Víme, že stále existují rodiny
   Kde je naše chyba a nadávka,
   Kam se dívají s něhou
   Pro zahraniční nálepky...
   A sádlo ... jedí rusky!

   Ironie osudu: veršovanou bajku napsal Sergej Mikhalkov, jehož děti, jak je známo, z jehož ruky klují útržky.
 11. fomkin
  fomkin 12. dubna 2015 10:33
  +3
  Považoval jsem za nutné dodat, že ruku k mýtům přidalo i ministerstvo školství. Mimo jiné i to, co jen stojí za zavedení studia Solženicynova díla do školních osnov. Čujkov o tomhle parchantovi psal dobře.
  1. Alex
   Alex 12. dubna 2015 11:33
   +3
   Citace: fomkin
   Považoval jsem za nutné dodat, že ruku k mýtům přidalo i ministerstvo školství.

   To je přesně to, co řekl autor. Jaké jsou učebnice dějepisu nejen na Ukrajině – v Bělorusku jsem se přesvědčil v praxi. Ani nevím, co mám dělat: smát se nebo plakat. A nejhorší je, že dítěti nemůžete říct pravdu, v lekci bez mluvení plácnou „dvojku“. A je to na této hrdinské zemi...
 12. sogdianec
  sogdianec 12. dubna 2015 10:47
  0
  Kolikrát sovětští historikové přepisovali dějiny Ruského impéria a Sovětského svazu tak, aby vyhovovaly současné stranické linii? Měli bychom být překvapeni stejným postojem západních historiků k naší historii? Obyčejní lidé neuznávají historii jako vědu, ale považují ji za politickou „dívku snadné ctnosti“ sloužící vládě. Putin odejde, přijde další figura a zase začne povyk s přepisováním učebnic. Upřímně řečeno, je to ostuda státu.
 13. podpora
  podpora 12. dubna 2015 10:59
  +3
  Sakra, mám na začátku tématu tvář svině. Proč ho všude strkají. Kosher začal získávat několik...
 14. Andrej z Čeljabinsku
  Andrej z Čeljabinsku 12. dubna 2015 11:19
  +2
  A to není náhoda. Například provedená speciální zkouška prokázala, že Icebreaker, mimochodem doporučovaný některými univerzitami jako učebnice

  Jaké univerzity to doporučují? Seznam prosím. Země musí znát své "hrdiny"
  Trochu noční můra, upřímně.
 15. nevyzpytatelný
  nevyzpytatelný 12. dubna 2015 11:21
  +1
  No, částečně si můžeme za vznik mýtů sami. Dlouho se snažili dějiny války nějak glosovat, některá fakta se nám zdála nepohodlná, byla zamlčována. Počty obětí během války se třikrát změnily. A tím vznikla půda pro nejrůznější manipulace. Stačí objektivně pochopit na základě dokumentů. Zde vyvstává otázka ohledně dokumentů, mnoho dokumentů je stále uzavřeno. A nutno podotknout, že to není jen naše praxe, bývalí spojenci mají uzavřenou i řadu dokumentů. Zde měli Britové zahájit případy týkající se Hesse. ale prodloužili dobu utajení. A i zde je potřeba být velmi obezřetní, protože za sovětského režimu se tesalo o všem možném tajemství, přišlo nám to směšné, když výkonové charakteristiky naší techniky byly zveřejňovány v zahraničních vojenských technických časopisech a neměli jsme žádné představu o tom a ani jsem nevěděl, jaké takové zařízení máme. A zároveň se po otevření všech dokumentů neocitneme v pozici muže bez kalhot, na kterého všichni ukazují prstem. Nemohu jednoznačně říci, zda otevřít všechny dokumenty nebo ne, musíte se dívat velmi pečlivě.
 16. stas57
  stas57 12. dubna 2015 11:23
  0
  vyvrácení některých mýtů v článku zplodilo další
  1. Andrej z Čeljabinsku
   Andrej z Čeljabinsku 12. dubna 2015 12:30
   +1
   Do jisté míry - bohužel ano.
   Tvrzení některých autorů historických knih a učebnic o údajně nízké úrovni vycvičenosti našich velitelů a velitelů za Velké vlastenecké války neobstojí.

   Bohužel toto tvrzení docela odolává kritice - v počátečním období druhé světové války byl náš personál skutečně podřadný než německý.
   Ale proč se to stalo? O tom se obvykle nepíše... ale mělo by. Je třeba připomenout, že SSSR si DLOUHOU DOBU mohl dovolit udržovat ne více než 500 tisící armádu a téměř polovina střeleckých divizí byla vytvořena na územním základě (důstojník byl považován za osobu, která prošla ENMNIP tří- měsíční výcvikový tábor) A co všeobecná vojenská služba (a tedy připravená záloha) SSSR přišel až na vteřinu v roce 1939. Wehrmacht, pokud něco, to udělal o čtyři roky dříve, v roce 1935. A že když Timošenko v roce 1939 stál před úkolem nasadit necelou milionovou armádu v převážné míře více než 8 milionů vojáků, je jasné, že neměl NIC pro toto - ne bojovníci, žádní velitelé.
   Proto byli nuceni posunout dosavadní velitele výše, proto je nenechali zvyknout si na menší pozice. Jenže – v SSSR dokázali zformovat systém výcviku velitelského personálu, byla to ona, kdo nás v letech druhé světové války vytáhl.
   Obecně armáda dosahuje bojové připravenosti přibližně ve čtvrtém roce po zavedení univerzální vojenské. Předpokládám, že si každý pamatuje, že rok po zavedení vojenské služby v Německu při vstupu vojsk do Porýní se celé PLUKY beznadějně ztratily a musely být hledány za pomoci místní policie? A co teprve o 3 roky později (1938) během anšlusu Rakouska byly rakouské silnice posety „vznešenou“ německou technikou?
 17. ropucha
  ropucha 12. dubna 2015 12:32
  -3
  Krymští Tatarové byli zachráněni.

  Zachovány byly i čečenské a ingušské národy, jejichž mužská populace masově dezertovala z řad Rudé armády. Za pouhé tři roky Velké vlastenecké války dezertovalo z řad Rudé armády 49 362 Čečenců a Ingušů, dalších 13 389 „udatných horalů“ se odvodu vyhnulo. Navíc od července 1941 do roku 1944 bylo na území Čečensko-Ingušské autonomní sovětské socialistické republiky zlikvidováno státními bezpečnostními agenturami 197 gangů: 657 banditů bylo zabito, 2762 bylo zajato, 1113 se dobrovolně vzdalo. Pro srovnání, téměř o polovinu méně Čečenců a Ingušů zemřelo nebo bylo zajato v řadách Rudé armády.


  Jednoznačně mínus. Pokus o tlačení čel. Je jedno, jestli je to pravda nebo ne. Tato pravda směřuje ke kolapsu Ruské federace.
  Doporučení autorovi: TAKOVOU PRAVDU Hledejte V ZEMI NAŠICH NEPŘÁTELŮ.
 18. svd-73
  svd-73 12. dubna 2015 13:03
  +1
  Obecně je třeba přestat mluvit o první polovině 20. století z pohledu moderního člověka, ve většině zemí Evropy a světa byli u moci takoví malí „Hitlerové.“ A jen ten malý počet vlastních armáda je držela od počátku „dobývání světa“.
 19. šiškin.1948
  šiškin.1948 12. dubna 2015 13:30
  0
  Autor je mazaný, stejně jako všichni ostatní a Igor Prokopenko na RNT, konkrétně 10.04.2015. dubna 1 ve vojenském tajemství Prokopenko tvrdil, že se z Marsu objevil člověk s tím, že jen člověk klopýtá, láme si kosti a trpí radikulitidou, tj. kostra je navržena pro gravitaci jako na Marsu - železný argument? Ale vtipné na tom je, že v únoru jsem do XNUMX. dubna napsal do místních novin tu samou poznámku se stejnými argumenty, ale nakonec jsem připsal, že humor je v tom, že když se člověk postaví na všechny čtyři, tak zmizí ischias a umí klopýtnout jako všechna zvířata. původní předpoklad je špatný. Autor článku je také mazaný, počítá příspěvek k vítězství ztrátami, ačkoli sovětská věda určuje vojenskou sílu podle ekonomiky (Japonsko bylo silnější než Čína, kolikrát tam bylo více továren) a příspěvek účastníků by měl být správně zvážit, kolik německých dělníků pracovalo na západní a východní frontě.
 20. kotofey
  kotofey 12. dubna 2015 13:46
  0
  „Naši“ plukovníci ve výslužbě Baranets a Timošenko v rádiu Komsomolskaja Pravda vyprávějí totéž o NAŠEM VÍTĚZSTVÍ. Co je za jejich kecy, že v bitvě u Moskvy nedošlo k vítězství.
  1. Alex
   Alex 12. dubna 2015 14:33
   +3
   Citace: kočka
   „Naši“ plukovníci ve výslužbě Baranets a Timošenko

   Vypadá to jako stejní plukovníci jako generálové na Ukrajině. Už teď jsou některá jména alarmující.
   1. Prager
    Prager 12. dubna 2015 14:45
    +2
    To je přesně to, čeho jste si všimli. Připojuji se k vašemu komentáři. voják
   2. Alex
    Alex 12. dubna 2015 15:00
    +3
    Páni, tady jsou první banderlogové a liberálové. Je slabé ospravedlnit „mínus“? Nebo se v noci umíme vysrat do pantoflí?
    1. stas57
     stas57 12. dubna 2015 16:09
     0
     Páni, tady jsou první banderlogové a liberálové. Je slabé ospravedlnit „mínus“? Nebo se v noci umíme vysrat do pantoflí?


     Řekl jsem to tak, co? - protože si myslím, že plukovník Viktor Baranets je velmi schopný historik a politolog. Velmi chytrý a dostatečně upřímný k posluchači.
     a vy jste hysterický a nepříliš chytrý nikdo, pokud vám připadají liberálové.
     polekal jsi, mával jsi křídly ve spravedlivém hněvu, i když jsem si jistý, že nejsi schopen přesvědčivě dokázat, že se Baranets mýlí
  2. stas57
   stas57 12. dubna 2015 16:10
   0
   Citace: kočka

   kotofey Dnes, 13:46
   „Naši“ plukovníci ve výslužbě Baranets a Timošenko v rádiu Komsomolskaja Pravda vyprávějí totéž o NAŠEM VÍTĚZSTVÍ. Co je za jejich kecy, že v bitvě u Moskvy nedošlo k vítězství.

   Nevěřím vám, zdá se mi, že bezostyšně lžete, přiveďte tam, kde to řekl Baranets?
 21. mořský vlk
  mořský vlk 12. dubna 2015 15:10
  0
  Vy sám již začínáte přepisovat dějiny, souhlasíte s názory evropských spisovatelů.
  Bylo také 28 Panfilovů. Z Dálného východu dorazila divize, protože se ukázalo, že Japonsko nezaútočí na SSSR.
  Není třeba se pokoušet vyvracet jezero Chutskoye, což je historický fakt.

  Pokud nyní s tím vším a dalšími pochybnostmi souhlasíme, pak se ocitneme ve stejné situaci jako Ukrajina.

  Euroameričané potřebují pouze to, abychom začali pochybovat o výkonu našich předků.
  Euroameričané jen čekají, až zapomeneme na svou historii a přijmeme to, co je nám vnucováno.

  Pamatujte si, že dokud si pamatujeme naši historii, pamatujeme si naše hrdiny, uchováváme naši kulturu a víru.
  Nejsme vítězní.
  1. perepilka
   perepilka 12. dubna 2015 15:24
   0
   Citace z Seawolf
   Bylo také 28 Panfilovů. Z Dálného východu dorazila divize, protože se ukázalo, že Japonsko nezaútočí na SSSR.

   V Alma-atě se zformovala 316. střelecká (dále jen 8. gardová) a dorazila z Kazachstánu.
   1. mořský vlk
    mořský vlk 12. dubna 2015 15:36
    0
    Skutečnost, že vznikla v Alma-ata. To nevyvrací skutečnost, že divize vznikla z vojenských jednotek stažených z Dálného východu.
    1. sarmat-4791
     sarmat-4791 12. dubna 2015 16:33
     0
     o formování Kazachstánu a Kyrgyzstánu jsou tupé hlavy. Někteří píší takto: "Národnostní složení brigády v době vzniku bylo následující: Kazaši - 86%; Rusové - 11%; Ukrajinci, Bělorusové a jiné národnosti - 3%." Jiní píší takto: Složení divize bylo mnohonárodnostní: Rusové, Kazaši, Ukrajinci, Kyrgyzové a zástupci dalších národností. Stručný bojový popis sestavený velitelstvím divize zněl: "Nábor probíhal hlavně mezi Kazachy." Setkal jsem se dokonce s tímto: "Národnostní složení oddílu bylo následující: Kyrgyzové - 11 procent, Kazaši - 11, Rusové - 67, Ukrajinci - 8, zbylá 3 procenta jsou zástupci ostatních národností Sovětského svazu." Jen jednu věc jsem přesně zjistil, co se formovalo v Ala-Ata a Frunze. To je přesně. Pravděpodobně jen výsledky z různých míst a dokumentů.
     1. mořský vlk
      mořský vlk 12. dubna 2015 16:41
      0
      To, co vzniklo v Alma-Atě, je Frunze tak pochopitelné.
      Nebylo možné otevřeně stáhnout jednotky z hranic s Čínou a Dálným východem.
      Japonsko ani Německo o tom neměly vědět.
      A ano, museli jsme je dát všechny dohromady. Byly vyjmuty po částech, nebylo možné je všechny odstranit. Někdo musel zůstat.
    2. sarmat-4791
     sarmat-4791 12. dubna 2015 16:49
     0
     O "z Dálného východu" jsem nic nenašel, možná později byli poddimenzovaní. Ale i tak je tu důležitá nuance. Pokud byli poddimenzovaní z pochodových jednotek, tak toto je určitě ze zálohy. A pokud z jednotek, tak měly přijít již sehrané jednotky a neměly právo je rozhazovat mezi jednotky divize, pouze jako součást došlé jednotky.
     1. mořský vlk
      mořský vlk 12. dubna 2015 16:59
      +1
      Několik historických faktů, potkalo mě jednou.
      A z nějakého důvodu se v oficiálních zdrojích nenacházejí.
      I když se tomu nedivím, zvláště po rozpadu SSSR mnohé skutečnosti prostě mnohým nevyhovují.

      Například se věří, že Japonsko se vzdalo, protože Spojené státy shodily 2 atomové bomby. Ale ze vzpomínek diplomata, který v té době působil v Japonsku, kapitulovat nehodlala a kapitulovala až po porážce kwantungské armády.

      Také ze vzpomínání (nepamatuji si koho): V Německu před útokem na SSSR nebylo dost jídla a bylo nuceno přejít na kupónový systém. Co již bylo řečeno o hrozícím útoku na SSSR.
 22. hoshinokoe
  hoshinokoe 12. dubna 2015 17:51
  0
  S ohledem na mráz je třeba poznamenat, že sovětští vojáci neměli žádné předpoklady snášet chladné počasí - ani mrazuvzdornost, ani podkožní tuk. Na rozdíl od německých válečníků byli sovětští vojáci oblečeni tepleji. A pokud německé velení nedokázalo svou armádu náležitě vybavit, pak to hovoří o kompetenci německých stratégů. Koneckonců, jedna z hlavních bitev Velké vlastenecké války - Kursk Bulge - byla, jak víte, v létě. Co pak Němcům bránilo? Možná extrémní horko?

  Ve 43 ohmech jako vždy "šílený desátník" :)

  Podle mého skromného názoru je 41. rok porodními bolestmi Rudé armády. Musel jsem se naučit bojovat novým způsobem.
 23. Anthropos
  Anthropos 12. dubna 2015 18:03
  0
  Omlouvám se za opakování. Zde je můj příspěvek relevantnější.
  Potrošenko celkem logicky prohlásil, že 9. světovou válku rozpoutali Hitler a Stalin společně.Podle teorie Overtonových oken se domnívám, že v blízké budoucnosti se slovo „Hitler“ ztratí. yaytsenyuh už běžel napřed se zjištěním, že to prý byl SSSR, kdo zaútočil na periferie a germah. Odpověď byla tichá a podpůrná. Zde je tlama tlustší. tuším. že „světové společenství“ se už dokáže podtónem dohodnout. Do XNUMX. května už pravděpodobně budeme slavit Den vítězství ruských okupantů a zotročovatelů. Podlyatského ozvěny už vyjí, že svátek v Moskvě je rouhání. Připravte se, pánové, soudruzi, na uznání zmíněnými „ms“, že naši DĚDOVÉ byli hordou násilnických záškodníků hrdinně zastavených spojenci (Franco-Naglous) na Labi. chyudo na Labi etimat.
 24. rauffg
  rauffg 12. dubna 2015 19:34
  +1
  Ránu mělo zasadit půlmilionové uskupení anglo-německých jednotek ve spolupráci se 100tisícovou německou armádou zformovanou ze zbytků nacistického Wehrmachtu na Churchillův příkaz.

  to by smylo krev chudáka. Početní stav Sovětské armády byl na konci války 11 milionů lidí, tzn. největší armádou na světě. Kam s půl milionem.
 25. Viktortopwar
  Viktortopwar 12. dubna 2015 20:34
  0
  Autor má 100% pravdu, navíc rozhodně!
 26. alleksSalut4507
  alleksSalut4507 12. dubna 2015 20:43
  0
  článek - 1000 plusů. i když Žukov samozřejmě nebyl jen borec. a přesto se Skorzenymu podařilo zkopírovat korespondenci mezi Churchillem Wibstonem a Mussolinim B. (dva kufry), když toho druhého zachránil, takže pravděpodobně přežil po válce, dokonce se stal poradcem ve státech; bez poskytování rozhovorů médiím. informace, odpověděl na žádost Ju.Semjonova .... a také po známé trase zmizela po cestě moderní anglická ponorka se sovětskou posádkou, darovaná Sovětům ... ani jeden fašista, který pokusil o útěk ze zajetí na území Čečensko-Ingušské ASSR, pokud byl pronásledován místními obyvateli, nepřežil.... (omlouvám se za překlepy).
 27. skeptik 31
  skeptik 31 12. dubna 2015 21:23
  0
  V poslední době se v otázkách některých událostí za 1. a 2. světové války rozvedla celá parta fajnšmekrů, ne-li odborníků. Upřímně na tom parazitují. Jsou v čele, to se píše. Systém jejich přístupu a analýzy je poměrně jednoduchý. Epizoda je vzata a zvažována izolovaně od všeho ostatního. Je zbytečné se s nimi hádat. K jakémukoli vašemu argumentu mluví jako datli, co se nakonec stalo. Nebo naopak, nestalo se tak. Podle toho, co se jim líbí nebo nelíbí. Argumenty typu, že v každém okamžiku tečou miliardy molekul vody v řece proti proudu, ale to neznamená, že se řeka obrátila zpět, pro ně nic neznamenají. Důvody našich neúspěchů v 41. letech jsou docela důkladně prostudovány a popsány, ale to jim nestačí. Ukazuje se tedy, že okamžitá porážka Francouzů, Britů, Poláků atd. nezajímají, protože se ukazuje, že u nás bylo všechno mnohem horší. Co je horší, proč horší. Možná Francouzi nebo Britové neměli v armádě vůbec vycvičené důstojníky?
 28. skeptik 31
  skeptik 31 12. dubna 2015 21:31
  0
  Nebo více. Rádi mluví o tom, kdo měl lepší tu či onu techniku ​​a kdo ničil víc než cokoli jiného, ​​máme Němce nebo oni nás. Experti. Nejprve se dlouze dohadují na téma, zda jsme mohli vyrobit tolik tanků, kolik je oficiálně uvedeno. Veškerá ocel vyrobená v zemi by totiž na jejich výrobu nestačila. Pak úplně zapomněli, že se jen dohadovali, že jsme vyrobili podstatně méně tanků, než bylo oficiálně deklarováno, a přejdou k diskusi o tom, kdo uvedl realističtější údaje o ztrátách. Ale v tomto případě již dokazují, že čísla uvedená Němci jsou mnohem přesnější než naše data. Přitom jim není vůbec trapné, že naše ztráty jsou z pohledu nacistů minimálně dvakrát až třikrát vyšší než počet námi vyrobených tanků (letadel). Otázkou je, proč se muselo tak tvrdošíjně ospravedlňovat, že jsme přecenili počet vyrobených tanků? Odpověď je jednoduchá. Realita je nezajímá. Jsou v zajetí jakéhosi svého postoje k tomu, co se stalo a snaží se to nějakým způsobem ospravedlnit. Odtud všechny jejich „argumenty“ k různým otázkám. Tito. ne nejprve fakta, a pak postoj. Naopak nejprve postoj, a pak pečlivě roztříděná fakta.
 29. hoshinokoe
  hoshinokoe 12. dubna 2015 22:08
  0
  No jo.Známé písničky.Rádi hodnotí tanky podle tloušťky čelního pancíře a průbojnosti pancíře tankového děla.Ostatní vlastnosti nejsou důležité.
  A tanková bitva je druh rytířského souboje, kdy tanky jedou do otevřeného pole proti sobě Žádné dělostřelectvo, žádná pěchota – tohle je tanková bitva.
  Úplně zapomínám, že "tanky nebojují s tanky. Alespoň s Tigery."
  přesně"© lol
  Panzerwaffe je obecně před ostatními, není jasné, proč tehdy prohráli. lol
 30. nstarinský
  nstarinský 13. dubna 2015 00:06
  +3
  Poprvé se ukázalo být užitečné přečíst si nejen článek samotný, ale také VŠECHNY komentáře „od začátku do konce“. A to mě překvapilo.
  1. Účelem tohoto článku bylo shromáždit několik ustanovení, která se snaží nejrůznější zlí lidé vyvracet se zvláštní vehemencí. Minimálně cíle bylo dosaženo a já se rozhodl uložit si kopii článku pro budoucí bitvy s kanadsko-americkými pitomci. Intenzita „mírových diskuzí“ s nimi v poslední době dosáhla téměř osobního boje, a proto je takový materiál velmi užitečný, zvláště pokud je tištěn na těžký a tvrdý předmět.
  2. Článek získal překvapivé množství záporných hlasů. Je to stresující. Jsou tam vážené hodnocení a argumenty, ale nechybí dětská naivita a přímost, za kterou se většinou dají. Nesouhlasím s pozitivně orientovaným článkem - nechte autora na pokoji! Vyjádřete pochybnosti kulturně odůvodněnou formou a nikdo nebude troubit. Plus není vyžadován.
  3. Historii píší vítězové a přepisují ji poražení. Když se dívám na obraz „Tři hrdinové“, historická přesnost umělce mě znepokojuje nejméně. Západ takové obrázky nikdy mít nebude. Každému by mělo být jasné, že statistika je choulostivá záležitost a je třeba argumentovat odkazy na autory studie. Rozdíly v číslech jsou povoleny, pokud rozdíl nepřesáhne řádovou velikost.
  4. Jako člověk, který nikdy neznal oba své mrtvé dědečky, mám nějak integrál, kolik lidí jsme přesně ztratili a kolik nepřátel jsme zabili. My - vyhráli, oni - prohráli. CHCI věřit, že naši dědové bojovali dobře a ze všech sil se chtěli vrátit domů s Vítězstvím.
  5. Nejrůznější Churchillové a Rooseveltové, stejně jako další „dobří vojáci koalice“ se poskvrnili nenávistí vůči nám. Vždy to bylo jasné. Vždy znamená dnes, jak jsme viděli.
  Díky autorovi za důležitou (!) odvedenou práci a všem, kteří se snažili vnést do problematiky JEŠTĚ VĚTŠÍ jasno se statistikami naší nejdůležitější části příběhu.
 31. agk68
  agk68 13. dubna 2015 01:03
  0
  Tak by měl být napsán tento článek a naše historické knihy. A ne to, co se teď hází na naše děti ve školách. Máme o čem psát. A není třeba vymýšlet „spidermany“ a „betmany“, skutečných hrdinů máme obrovské množství. Jen je potřeba uvést pravdivá fakta, těch je spousta. 300 Sparťanů odpočívá)
 32. Vasilij Krylov
  Vasilij Krylov 13. dubna 2015 06:56
  0
  Článek je určitě plus, ale v komentářích, jak se mi zdá, je třeba ne po tisící klást nepochybně důležité otázky, ale společným úsilím přemýšlet, jak tyto informace předat mladé generaci. Nic moc mimo téma, včera v mil.ru jsem našel informaci o vyznamenání jeho otce 03.10.41 medailí (Za odvahu).Otec je dávno pryč, ale jeho památka je živá.
 33. ahh
  ahh 13. dubna 2015 22:20
  0
  Naprostý souhlas s vámi. Článek bude přetištěn z různých zdrojů.