Vojenská revize

Oběti dronů: jak snížit ztráty mezi obyvatelstvem?

11
V posledních letech Pentagon pravidelně informoval o ničení militantů a velitelů různých ozbrojených formací. Často se na plnění takových úkolů podílejí bezpilotní letouny se sadou průzkumného vybavení a úderných zbraní. Tento přístup k eliminaci důležitých cílů může snížit náklady na plnění úkolů a také snížit riziko ztráty techniky a personálu. Úspěšné dokončení bojových misí pomocí UAV má však někdy tragické následky.

Oběti dronů: jak snížit ztráty mezi obyvatelstvem?


Zlověstnou odvrácenou stranou mince jsou civilní oběti. Při plnění jakýchkoli bojových misí v podmínkách osad není nikdy vyloučena možnost smrti civilistů. Praxe používání UAV k vyhledávání a ničení cílů plně zapadá do této hrozné logiky. Při útocích na nepřátelské cíle, především různé nelegální ozbrojené skupiny, jsou pravidelně zabíjeni a zraněni civilisté, kteří nejsou zapojeni do činnosti takových organizací.

Masivní používání dronů jako prostředku k ničení nepřátelských bojovníků začalo v prvních letech minulého desetiletí, kdy oficiální Washington vyhlásil válku mezinárodnímu terorismu. Postupem času se UAV stále více rozšiřovaly a k likvidaci určitých cílů se stále více používaly úderné vozy. Podle údajů z roku 2011 bylo s pomocí raket odpalovaných z dronů zabito nejméně 30 vůdců a asi 1100–1800 obyčejných ozbrojenců. Taková čísla se stala důvodem pro výskyt mnoha analytických článků, ve kterých byly UAV prohlášeny za jedinečný a univerzální prostředek k řešení bojových misí a eliminaci těchto cílů.

V roce 2011 Military Review publikoval článek Smrt shora. UAV a Losing the Hearts and Minds („Smrt shora. UAV a ztráta srdcí a myslí“). Autor této publikace, Jeffrey A. Sluka, uvedl několik velmi zajímavých, ale děsivých čísel. Zvažoval nejen úspěšné případy použití dronů, ale také ztráty mezi civilním obyvatelstvem spojené s provozem takového zařízení. Odhalená čísla popisující oběti mezi obyvatelstvem jsou důvodem k obavám. Analýza výsledků používání UAV ukázala, že tato technika má nedostatečnou účinnost a vyžaduje určitá zlepšení.

Autor článku ve Military Review připomněl prohlášení Pentagonu: představitelé amerického vojenského oddělení po mnoho let říkali, že jedním ze základů bojové práce je použití vysoce přesné zbraně, který umožňuje eliminovat teroristy s minimálními škodami na civilním obyvatelstvu nebo se bez něj vůbec obejít. V posledních letech totiž řízené bomby a střely pevně zaujaly své místo v sortimentu zbraní letectva a letectví Americké námořnictvo ukazuje své schopnosti v reálných konfliktech.

Geoffrey A. Sluka poskytl několik zajímavých čísel. Americké letectvo tak od 14. ledna 2006 do 8. dubna 2009 provedlo 60 leteckých úderů pomocí dronů MQ-1 Predator proti cílům v Pákistánu. Pouze 10 útoků však vedlo k likvidaci zvoleného cíle. Tak bylo dokončeno pouze 17 % bojových misí. Střely dronů přitom zabily 687 civilistů. 10 cílů (jednotliví polní velitelé i militantní skupiny) tak představovalo téměř sedm set mrtvých civilistů. Jinými slovy, v průměru bylo zabito téměř 70 mrtvých na jeden zasažený cíl, nebo asi 11-12 mrtvých na každý z provedených úderů. Nepříliš vysoká účinnost, alespoň při ničení teroristů.

Pákistánská lidskoprávní organizace Pakistan Body Count na jaře 2011 poskytla statistiky za delší období. Od zahájení provozu UAV do května 2011 americké bezpilotní letouny zabily 2205 civilistů a dalších 909 zranily. Jakékoli statistické výpočty nebo absolutní a relativní čísla ukazují, že použití bezpilotních prostředků s řízenými střelami je mnohem méně efektivní, než se běžně soudí. Bezpilotní letouny jsou skutečně schopny ničit tyto cíle – jednotlivé militanty, oddíly, vozidla a zařízení – avšak taková eliminace je často spojena s nepřijatelně velkým počtem obětí mezi obyvatelstvem.

Je třeba připomenout, že jedním z hlavních důvodů pro vznik a následný vývoj bezpilotních prostředků byla potřeba záchrany života a zdraví jejich pilotů při plnění složitých úkolů. UAV s takovými úkoly odvádějí vynikající práci. Střední a těžká úderná vozidla lze ovládat na vzdálenost stovek a tisíců kilometrů, takže zničení velitelského stanoviště je přinejmenším extrémně obtížný úkol. Navíc někteří odpůrci prostě nejsou schopni ublížit provozovateli bezpilotního komplexu.

Pohodlí a bezpečnost jejich specialistů v praxi však provází zvýšené riziko pro civilní obyvatelstvo, což jasně dokazují počty obětí v Pákistánu. V důsledku toho je potřeba přijmout některá opatření, která sníží civilní oběti a zvýší efektivitu bojových misí.

Navzdory jistému cynismu, který je armádě vlastní při plánování operací, je třeba udělat vše pro snížení počtu obětí mezi obyvatelstvem. To by mělo být provedeno nejen z humanitárních, ale také ze strategických důvodů. Faktem je, že civilista, který v důsledku nepřátelských akcí – včetně úderu UAV – přišel o bydlení, příbuzné nebo přátele, se stává „snadným cílem“ různých nepřátelských propagandistů. Po nějakém zpracování může doplnit řady nepřítele. Nepřesné zničení několika militantů tedy může vést k novým přírůstkům do jejich skupiny.

Dobrou ilustrací rizik spojených s doplňováním řad ozbrojenců jsou události z podzimu 2009. V říjnu 2009 použila americká bezpilotní letadla řízené střely k zabití polního velitele Ghulama Yahya Akbariho. Na jeho pohřeb přišlo asi 5 tisíc lidí. Smrt pouhého jednoho člena ozbrojené skupiny, byť vysoce postaveného, ​​tak pobouřila velké množství lidí. Je nepravděpodobné, že by někdo mohl říci, kolik dobrovolníků vstoupilo do řad ozbrojených formací po této likvidaci.

V článku Smrt shora. UAV a Losing the Hearts and Minds poskytují i ​​další zajímavá čísla. Na konci roku 2008 američtí specialisté vyslechli 42 zajatých bojovníků Talibanu. Jak se ukázalo, 12 z vyslýchaných bylo svědkem smrti svých příbuzných při raketovém útoku dronu. Dalších šest úderů neutrpělo, ale právě kvůli takovým útokům se rozhodli vstoupit do řad ozbrojených formací. Kromě toho velký počet civilistů, kteří přežili ránu nebo se stali svědky, přecházejí do kategorie „sympatizantů“ a snaží se podporovat Taliban.

Otázka snižování civilních obětí je v současnosti aktuální pouze pro země, které jsou vyzbrojeny středními a těžkými útočnými UAV. V budoucnu se podobné problémy mohou objevit i v dalších zemích včetně Ruska. Ruská armáda tak nyní potřebuje vzít v úvahu zahraniční zkušenosti a vyvodit závěry, které se mohou hodit v budoucnu, v případě nových hrozeb. Takové poučení z chyb ostatních zabrání novým problémům v provozu jejich bezpilotních systémů.

Několik faktorů vede ke smrti civilistů při pokusech o likvidaci teroristů v Afghánistánu, Pákistánu nebo Iráku. Snad nejdůležitější je problém s vyhledáváním a detekcí cílů. Při plánování operací s využitím UAV má velký význam správné fungování zpravodajských služeb, včetně vojenského zpravodajství, stejně jako komunikace a velení a řízení. Díky dobře koordinované práci různých struktur můžete nejen najít správný cíl, ale také zvolit optimální okamžik pro útok. Nemá cenu připomínat, že nemá cenu zasadit raketový a bombový úder na cíl umístěný uprostřed husté městské zástavby. Pravděpodobnost jeho porážky se v tomto případě blíží nule a riziko zabití nezúčastněných osob a poškození infrastruktury je naopak extrémně vysoké.

K identifikaci polohy cíle je tedy zapotřebí speciální přístup, po kterém následuje volba nejpříznivějšího okamžiku pro útok. Přirozeně není vždy možné zachytit okamžik, kdy se cíl objeví, jak se říká, v otevřeném poli a bez ochrany. To však neznamená, že byste měli udeřit ihned po nalezení cíle.

Druhý problém do jisté míry souvisí s prvním, ale lze jej vyčlenit jako samostatný odstavec. Navzdory vývoji sledovacího zařízení nemůže operátor dronu stále přijímat dostatečně kvalitní obraz ve vysokém rozlišení. Zorné pole optoelektronických systémů je stále příliš velké, což ztěžuje přesnou identifikaci objektů nebo osob. V důsledku toho zůstává riziko útoku na civilní vozidla nebo domy, které jsou mylně považovány za nepřátelská vozidla nebo zařízení. Stejný problém existuje s ohledem na identifikaci jednotlivců a skupin lidí.

Další sporná otázka, která ovlivňuje počet obětí a rozsah ničení, se týká použité munice. Hlavním úderným prostředkem moderních UAV Spojených států jsou střely vzduch-země AGM-114 Hellfire. Střely tohoto typu jsou vybaveny kumulativními a vysoce výbušnými tříštivými hlavicemi o hmotnosti 8 kg. V určitých situacích, například při střelbě na cíl v obydlené oblasti, může být síla takové hlavice pro dokončení úkolu příliš vysoká. V důsledku toho je možné zbytečné ničení a ztráty mezi civilním obyvatelstvem.

Moderní vývoj naváděcích nástrojů, které poskytují schopnost zasáhnout malé cíle, umožňuje rozšířit nabídku zbraní pro úderné UAV. Například v posledních letech bylo ve Spojených státech vytvořeno několik projektů pokročilých řízených střel založených na jednotkách neřízených raketových střel Hydra 70. Takové zbraně mohou s poměrně vysokou přesností zasáhnout cíle na vzdálenost 10-12 km. Nové světlo naváděné střely nesou hlavici o hmotnosti ne více než 1-2 kg, což může výrazně snížit vedlejší škody.

Je třeba také poznamenat, že nové lehké střely jsou vybaveny hlavně laserovým naváděcím systémem a vyžadují označení cíle třetí stranou. Je tak možné do určité míry zvýšit pravděpodobnost správné identifikace malého cíle. K tomu by v jejím prostoru měla být průzkumná skupina, mezi jejíž povinnosti by mělo patřit vyhledávání a zvýrazňování zjištěných cílů. V důsledku toho se snižuje pravděpodobnost nesprávné identifikace objektů nebo osob kvůli nedostatečným charakteristikám palubních sledovacích systémů UAV. Úkolem operátora dronu je v tomto případě pouze dosáhnout daného prostoru a odpálit raketu na vyznačený cíl. Tento způsob využití bezpilotních prostředků se používá již dlouhou dobu a dobře se osvědčil. Ne vždy se ale podaří do oblasti, kde má být cíl, vyslat průzkumnou skupinu.

Není žádným tajemstvím, že téměř všechny ozbrojené konflikty provázejí civilní oběti. Podobný problém existuje v kontextu jiných operací s použitím různých zbraní. Je stěží možné se takového problému úplně zbavit, ale existují techniky, jak ztráty snížit. Podle některých zpráv se v posledních letech účinnost amerických bezpilotních letounů z hlediska poměru zlikvidovaných militantů k zabitým civilistům mírně zlepšila. Přesto má Pentagon hodně o co usilovat a na čem pracovat.

Vzhledem k nedostatku středních a těžkých úderných UAV podobných americkým MQ-1 Predator, MQ-9 Reaper atd. má nyní naše země možnost pečlivě prostudovat zahraniční zkušenosti s provozováním takového zařízení a vyvodit všechny potřebné závěry. Díky tomu se v budoucnu mohou objevit nové způsoby využití dronů, a to jak samostatně, tak jako součást různých řídicích a komunikačních systémů, zaměřené na zlepšení efektivity plnění úkolů a snížení vedlejších škod či ztrát mezi civilním obyvatelstvem. Jak přesně a v jakých konfliktech budoucnosti budou takové techniky použity, je příliš brzy na to říci. Přesto je již nyní zřejmé, že plný provoz nové technologie vyžaduje nové metody a přístupy, které odpovídají jejím úkolům a vlastnostem.Podle stránek materiálů:
http://svpressa.ru/
http://bbc.co.uk/
http://нато.рф/
http://riss.ru/
http://globalsecurity.org/
http://defense-update.com/
http://designation-systems.net/
Autor:
11 komentáře
Reklama

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, pravidelně doplňující informace o speciální operaci na Ukrajině, velké množství informací, videa, něco, co na web nespadá: https://t.me/topwar_official

informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. reverzní trotil
  reverzní trotil 8. dubna 2015 07:30
  +4
  Bylo by velmi humánní naučit se je sestřelit.
  1. Komentář byl odstraněn.
  2. tatarský
   tatarský 8. dubna 2015 08:04
   0
   Citace: reverse-trotil
   Bylo by velmi humánní naučit se je sestřelit.

   Zdá se, že "Avtobaza" je sní bez grimasy... lol
   A pokud není chuť k jídlu, udělá „alaverdi“ a posadí ho na hříšnou zemi pro komunikaci „tete-a-tete“ ... ano
   1. Ricarde
    Ricarde 8. dubna 2015 21:05
    -1
    ano, jsi jen Petrosyan...
  3. Aleksij
   Aleksij 9. dubna 2015 00:04
   +1
   Lidsky, nevím, ale bylo by rozumné postavit stejné drony jako Spojené státy. Tenhle, který na fotce vypadá mnohem vážněji než ruské nebo běloruské přístroje, o kterých se psalo ve VO.
 2. Teplouš
  Teplouš 8. dubna 2015 07:37
  0
  O jakém snížení ztrát můžeme mluvit? Ostatně byly původně vytvořeny Spojenými státy pro válku na cizím území. Je to nevybíravá zbraň hromadného ničení! Ne nepodobné napalmovému a kobercovému bombardování ve Vietnamu.
  1. Ricarde
   Ricarde 8. dubna 2015 21:07
   -1
   Jedná se o vysoce přesnou zbraň a fakt, že tito osloebové umisťují své gangy do obytných čtvrtí, rozhodně není pro drony problém.
 3. Nayhas
  Nayhas 8. dubna 2015 07:42
  +9
  Úspěšné dokončení bojových misí s bezpilotními letouny má však někdy tragické následky, hrozivou odvrácenou stranou mince jsou civilní oběti.

  A jaký je zajímavý rozdíl mezi zabíjením civilistů pomocí UAV nebo pomocí klasických letadel? Má pilot více příležitostí vidět, kdo jde blízko cíle než operátor UAV? Prostředky detekce a identifikace cíle jsou totiž naprosto stejné, navíc pilot, který potřebuje řídit letadlo, potřebuje část své pozornosti věnovat ovládání stroje.
  Zabránit smrti nebojujících je nemožné, protože teroristé nejsou umístěni odděleně v poli v pozicích, ale v osadách. Například vůdce gangu jede v autě a vedle něj děti na kole a auta s rodinami na vlastní kšeft a taxík s pasažéry...je jasné, že někteří ještě budou zasažen šrapnelem. Nebo například v tom a tom městě je velitelské ústředí, ale má sluhy z řad civilistů a stejné děti běhají po dvoře a ženy zametají a vaří ...
  V říjnu 2009 použila americká bezpilotní letadla řízené střely k zabití polního velitele Ghulama Yahya Akbariho. Na jeho pohřeb přišlo asi 5 tisíc lidí. Smrt pouhého jednoho člena ozbrojené skupiny, byť vysoce postaveného, ​​tak pobouřila velké množství lidí. Je nepravděpodobné, že by někdo mohl říci, kolik dobrovolníků vstoupilo do řad ozbrojených formací po této likvidaci.

  Úplně stejně jako obvykle. Těch 5 tisíc, co přišli na pohřeb, jsou takříkajíc jeho voliči, je to pro ně „svůj otec“, který zajistil pořádek a spravedlnost (v jejich chápání) na daném území. Kterýkoli z nich (ať už starý muž nebo dítě) nebude váhat podpořit useknutí hlavy nevěrníkovi jen proto, že je nevěrník, protože všechny potíže jsou od nich, jak říkali v mešitě / v televizi. A „vždy připraven“ změnit lopatu na kulomet, stačí kliknout... Nejjednodušší způsob, jak si poradit v nejtěžších ekonomických podmínkách, je přesvědčit, že za to může: „Státní ministerstvo“, „bezvěrci“, „Žid Bandera", "munafiki", "" atd. .d. Seznam je nekonečný, vše závisí na regionu. Pokud jste se tedy pustili do boje s lidmi, jako je Ghulam Yahya Akbari, pak nestonejte pro zahynuté duše „nevinných“, rozhodně za vás truchlit nebudou...
  1. Matka Tereza
   Matka Tereza 8. dubna 2015 08:59
   +2
   Alespoň jeden rozumný komentář. Děkuji.
  2. Matka Tereza
   Matka Tereza 8. dubna 2015 08:59
   0
   Alespoň jeden rozumný komentář. Děkuji.
  3. Kaiten
   Kaiten 8. dubna 2015 09:50
   0
   Velmi pravdivý komentář
  4. Lopatov
   Lopatov 8. dubna 2015 12:38
   0
   A proč Izraelci zažívají smrt nebojujících po použití úderných UAV mnohem méně často než Američané?

   Možná je v zimní zahradě něco špatně?
   1. Nayhas
    Nayhas 8. dubna 2015 20:14
    0
    Citace: Lopatov
    A proč Izraelci zažívají smrt nebojujících po použití úderných UAV mnohem méně často než Američané?

    Myslím, že situace bude lepší pro Židy s inteligencí. Myslím agenturu.
 4. 0255
  0255 8. dubna 2015 08:29
  +4
  Ano, Američané chtěli plivat na civilisty v zemích s vysokým obsahem ropy. Americké letectvo bombarduje školy, nemocnice, bezpilotními nebo konvenčními letadly, fosforovými nebo uranovými bombami – starat se o civilisty prostě spěchá... To jen „hloupí Rusové“ se snaží udržet civilisty naživu, jen „krvavý Putin“ “ může zahrnovat Krym v Ruské federaci bez zabití jediného člověka.
 5. Rafael_83
  Rafael_83 8. dubna 2015 12:28
  +2
  „Kolaterální škody“ při operacích tohoto druhu vždy byly, jsou a budou. Navíc, jak již bylo uvedeno výše, osobní přítomnost na místě činu a pilotování úderného stroje nepřináší žádné výhody ve smyslu zvýšení přesnosti práce, ale pouze zvyšuje náklady na operaci, vytváří riziko ztrát, politických skandálů, ...
  Co se týče truchlících a dalších nespokojenců, doplní „armádu protivníka“ bez ohledu na to, jak přesně jsou jejich vůdci a kolemjdoucí zploštěni: raketou Hellfire nebo kulkou 0,416.
  „Myslel jsem, že je nezákonné vyzbrojovat policejní vrtulník.
  - Vše záleží na okolnostech. Statistiky jsou navíc neúprosné: na 10 teroristů zemře vždy jeden civilista.
  "Ano, pouze pokud tím civilistou nejste vy!"
  (Roy Scheider, "Blue Thunder", 1983).
 6. červená raketa
  červená raketa 8. dubna 2015 23:53
  +1
  Ano, nemůžete to žádným způsobem snížit, šířit méně demokracie po celém světě!
 7. Muž1
  Muž1 9. dubna 2015 06:46
  0
  Oběti dronů: jak snížit ztráty mezi obyvatelstvem?


  Je nutné omezit ty, kteří tyto drony vypouštějí.