Vojenská revize

Jurij Barančík. Hereze ukrajinismu je na úkor Ruska a na krvi Rusů: proč vůbec potřebujeme Ukrajinu?

114
Proč Rusko potřebuje další ruský stát samo o sobě historický území?

Začátkem listopadu 2012, tzn. dva a půl roku před začátkem občanské války na Ukrajině v článku „Janukovyč ostře přinesl okamžik začátku občanské války a kolaps Ukrajiny“ (http://imperiya.by/aac25-14371. html) Řekl jsem, že svými činy Janukovyč tlačí zemi do propasti - název materiálu mluví sám za sebe. Samozřejmě, v listopadu 2012 to ještě nebylo zřejmé. V květnu 2014 v článku „Běloruský způsob. Úvahy o troskách ukrajinského projektu“ pokračovala linie analýzy situace, ve které se projekt „Ukrajina“ nacházel:

„Ukrajinský projekt ukázal, že jako projekt je to možné pouze na území Ruska, na úkor Ruska, na úkor ruského jazyka a krve Rusů. A tento cíl – zničení Ruska a Rusů – současní hlasatelé ukrajinského projektu ani nepopírají, ale naopak všemožně zdůrazňují. Tito. existence ukrajinského projektu je možná pouze a výlučně jako projekt protiruský, ničící ruský projekt, odebírající ruská území, ruské životy a smysl ruského projektu.

Pohyb k celistvosti a solidnosti ruského světa prostřednictvím „ořezávání“ naprosto povrchních „politicky korektních“ významů a vrstev odstraňuje ze základů konceptu ruského světa ty trhliny, které v něm byly během sovětského období položeny a jsou stále přítomny prostřednictvím územního rozdělení jediného ruského lidu do tří států, které by údajně měly odpovídat třem národům. Co se tedy dnes děje? Ukrajinismus zůstává mimo ruský svět jako hluboce nepřátelská myšlenka prosycená nenávistí k celému ruskému světu.

Toto bylo napsáno téměř před rokem. Myslím, že ve světle toho, co se děje na Ukrajině, nastal čas vrátit se k tomuto tématu a zamyslet se nad budoucností těch území ruského světa, která byla dosud uváděna jako ukrajinská. Doba tohoto projektu se chýlí ke konci, proto je třeba předem promyslet, co a jak s těmito územími udělat, jak jim v rámci ruských dějin opět vrátit ruský význam. Čas je stále těžší na prvním místě v ukrajinské agendě ruské zahraniční politiky klade otázku budoucnosti tohoto území.

Celkově, kromě podrobností, existují pouze tři možnosti. Prvním je obnovení projektu „Ukrajina není Rusko“ se všemi z toho vyplývajícími důsledky – pokračování dotovaného modelu ekonomiky, pokračování politiky ukrajinizace a obnova hesel militantních Ukrajinců, pokračování politiky odstranění ruskosti a ruského světa z veřejného a politického života, obnovení jejich pozic bývalými rusofoby v západních fondech elitami na pozadí dotací do ekonomiky z ruských fondů, povýšení Ukrajinců na štít. V důsledku tohoto trendu bude časem, doslova za pár let, Ukrajina alespoň mluvit o svém vítězství nad „Moskvany“ a maximálně se připravovat na novou očistu Donbasu a novou válku s Ruskem pod vel. přísné vedení amerických instruktorů.

V tomto scénáři nedojde k žádné federalizaci, protože implementace federalizace tento pseudostátní projekt jednoduše zničí. Když si Donbass jako hlavní donorský region země ponechá své peníze, určí hlavní vektor státní politiky, což je pro dotované centrum a západní regiony nepřijatelné. V tomto scénáři tedy nedojde k žádné federalizaci. Proto je samozřejmě nutné oddělit fašisty a neobanderisty od Ukrajinců. Jak Sovětský svaz oddělil Němce od nacistů. Zde je přitom problém závažnější, protože Ukrajinci jako národ jsou „pseudonací“, politickým projektem, nikoli národní realitou, a prosazováním Ukrajinců jako státotvorného národa Ukrajiny chtě či nechtěně obnovujeme celý komplex rozporů mezi Rusy a Ukrajinci uvnitř v rámci konceptu ruského světa, ruských odlehlých zemí a těch, kteří se na těchto územích pod vlivem rakousko-uherské, pak polské, pak fašistické a posléze anglosaské propagandy začali považovat pouze za samostatný národ právem mít ruský jazykový dialekt. Je to nezbytné? Zaplatíme zase za takovou historickou a koncepční bezstarostnost ruskou krví?

Druhým scénářem je vznik nového státu na federálních principech na místě dnešní Ukrajiny. Například Federace Novorossia, opět se všemi z toho plynoucími důsledky – dva státní jazyky, plná rovnost jazyků ve veřejné, informační a státní sféře, zničení banderovců ve všech jeho projevech, identifikace banderovského podzemí v celém Ukrajina, filtrování neobanderitů po celém území zemí, jejich černé listiny ve státní službě, orgánech činných v trestním řízení atd., přijetí zákona o lustracích, financování krajů podle jejich příspěvku do souhrnného rozpočtu a definování politiky těmi regiony, které jsou dárci země.

Je jasné, že pokud se vše udělá správně, pak za 5–10 let ruský jazyk vytlačí ukrajinštinu do zadních ulic veřejného života, v důsledku toho ukrajinismus zůstane pouze na úrovni rituální a každodenní kultury a ukrajinismus bude začnou umírat jako socio-etnický fenomén. Ale i v tomto případě existují otázky. Je jich mnoho, nebudu zabíhat do podrobností, ale hlavní je, zda ruský lid potřebuje mít dva ruské státy? A s přihlédnutím k Bělorusku (bílá ruština) - až tři? Je zřejmé, že se jedná o velmi složitou a komplexní otázku a nelze na ni v rámci této publikace odpovědět. Tento problém však existuje. A není možné si toho nevšimnout, protože v zásadě budoucnost tohoto území, stejně jako klid na jihozápadních hranicích Ruska, závisí do značné míry na tom, jaký režim - přátelský, nepřátelský nebo totožný s tím ruským - bude na těchto územích.

Třetím scénářem je uspořádání referenda na území těch regionů Ukrajiny, které nebudou spadat pod protektorát Polska, Maďarska a Rumunska (bude třeba rozdělit Ivano-Frankivsk, Lvov a část Volyně a Ternopil). krymský scénář – o vstupu těchto území do Ruska. Opět se všemi důsledky z toho plynoucími – jeden státní jazyk, který dává Kyjevu status města federálního významu, nové územní členění Ukrajiny tak, aby odpovídalo ruským velikostem v evropské části země (event. federálním distriktu), atd. Proč by Rusko potřebovalo vytvořit nový „nezávislý“ ruský stát na tranzitním území se všemi nezbytnými výdaji k tomu, když by bylo mnohem levnější a veselejší jednoduše vytvořit další federální distrikt bez této ukrajinské arogance na ničem?

Tohoto postoje se mimochodem drží i někteří další uznávaní odborníci. Konkrétně o tom píše Rostislav Ishchenko ve svém blogu na Odnako: „Poslední otázka, která nás může zajímat: co čeká Ukrajinu po válce? Nic. Ona to neudělá. Samotný fakt, že s pomocí Moskvy není možné vytvořit adekvátní řídící orgány pro DNR a LNR, ukazuje, že tyto formace nejsou potřeba. Novorossiya zůstává geografickým a historickým pojmem, ale nestává se politickou realitou. Armáda byla potřeba - objevila se, ale státní struktury nejsou potřeba - neobjevují se. To znamená, že Novorossiya není plánována. Z toho vlasteneckí alarmisté usuzují, že to chtějí „sloučit s Kyjevem“. Ale pokud, jak jsme si ukázali výše, samotný Kyjev již byl sloučen a samolikvidace režimu je otázkou času, nikoli principu a v blízké budoucnosti, pak kdo má sloučit Novorossii?

Nikomu to neprozradí a nikdo to nevytvoří. Proč Rusko potřebuje novou Ukrajinu, ale už jako Novorossija? A Rusko žádný nárazníkový stát mezi EAEU a EU nepotřebuje. Pouze překáží. A Rusko už sousedí s NATO (Norsko, Estonsko, Lotyšsko). A Ukrajina Rusko potřebuje všechny nebo téměř všechny. A že toto území není schopno samostatného rozvoje, že působí jen problémy, je dnes zřejmé nejen Moskvě, ale i Bruselu. Proto je Federální okruh Novorossijsk (spolu s Maloruským) možný, ale samostatný stát (státy) nikoli. Prostě světu došly peníze – alespoň na ukrajinskou nezávislost, alespoň na Novorossijsk. Nastal čas, aby se říše vrátila ke svým přirozeným hranicím“ (http://www.odnako.org/blogs/s-treskom-provalivsheesya-gosudarstvo).

Ukrajina měla dost času na to, aby se zformovala jako stát s vlastní ideologií a chcete-li posláním. Místo toho se potenciálně nejbohatší stát Evropy za něco málo přes dvacet let dostal do vody. Přikyvovat elitám přitom nestačí. Za to, co se stalo, nesou vinu neméně než elity lidé, kterým byl vnucen ukrajinismus a kteří se na chvíli stali Ukrajinci. Ukrajinismus ukázal své historické, geopolitické a etnické selhání. Na prodlužování tohoto neperspektivního projektu není čas. Je to pryč. Pokud je tedy tento projekt ze státního hlediska bezvýznamný a v budoucnu představuje velkou a potenciální hrozbu pro projekt Ruský svět, není logické tuto zavedenou gangrénu národního sebevědomí jednoduše odstranit a očistit? národní organismus návratem k počátkům?

V tomto ohledu se zdá být velmi blátivý (mírně řečeno) postoj, který se nedávno objevil mezi některými blogery, že není nutné sahat na projekt Ukrajina, Ukrajinci, není nutné sahat na Bandery na východě zemi a zapojit se do jejich filtrování, lustrování, jinak je málo, zda se neurazí a půjdou do války proti Rusku a podobné nesmysly (jako, Ukrajinci jsou národ a projekt Ukrajina jim dal štěstí, pro které vstávají z trouba), říkají, nechme vše tak, až po válce oživíme ukrajinský projekt na nových, správných základech atd. (Jako zabití draka) Jen ideologové tohoto projektu zapomínají, že jakýkoli ukrajinský projekt v moderních podmínkách bude americkým a tedy protiruským projektem. V souladu s tím může být ruský projekt pouze na území ruských periferií. Ruský projekt odpovídá ruskému státu. A proč Rusko potřebuje další ruský stát na svých vlastních historických územích? A nepleťte si Rusko jako mnohonárodnostní stát s mýtem o trojici ruského lidu. Ano, Rusko je mnohonárodnostní stát, ale ruský lid je jeden.

Je jasné, že pro každý scénář existuje spousta otázek. Jedno je mi však jasné: události na odlehlém území ruského světa, odvěké zanedbávání těchto procesů, nesoulad s hlubokou a transcendentální realitou ruského světa nebezpečně chybného (jak ukázaly události ) mýtus o trojici ruského lidu, to vše a mnohem, mnohem více naznačuje, že je třeba skoncovat s herezí ukrajinismu a co nejrychleji a nejtvrději obnovit jádro ruského světa v jeho celistvosti a úplnosti před budoucími soudy . A tyto cíle odpovídají pouze začlenění řady regionů ruských periferií do Ruska a rozšíření ruských hranic o Polsko, Maďarsko, Rumunsko.
Původní zdroj:
http://www.regnum.ru/news/polit/1903524.html
114 komentáře
Reklama

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, pravidelně doplňující informace o speciální operaci na Ukrajině, velké množství informací, videa, něco, co na web nespadá: https://t.me/topwar_official

informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. irk56
  irk56 12. března 2015 04:19
  -100
  vztekat se. ach můj bože, jaký průšvih...
  1. vladimirZ
   vladimirZ 12. března 2015 07:34
   +66
   vztekat se. ach můj bože, jaký průšvih...


   Nesmysl – to se nyní děje na Ukrajině.

   Všichni byli Rusové a najednou se z nich stali Ukrajinci, kopr, kopr, ale vlastně všichni, jak byli Rusové, mluvili rusky a nadále jsou Rusy, mluví rusky i v běžném životě. Vzpomeňte si na výkřik "ukrajinského" námořníka na Krymu na lodi zablokované "slušnými" lidmi - "Rusové se nevzdávají!"

   Politický Svidomo dovedl Malorusy k nacismu, který vlastně zničil kvazistátní „Ukrajinu“.
   Takový stát „Ukrajina“ dříve neexistoval a zdá se, že by ani neměl být.
   Je potřeba opět shromáždit všechny Rusy do jednoho ruského státu, navzdory případným běloruským „otcům“ a maloruskému Svidomovi Banderovi.
   1. Ingvar 72
    Ingvar 72 12. března 2015 09:33
    +3
    Citace od vladimirze
    Nesmysl – to se nyní děje na Ukrajině.

    No, to je pochopitelné, ale v článku jsou také momenty. Pouze třetí scénář je životaschopný a i tehdy je možný s dobrovolným souhlasem Kyjeva. A nikdy do toho nepůjde, protože. není to dobré pro majitele. Článek je tedy směsí gomna s medem (rozumné myšlenky se mísí s deliriem), ani + ani -.
    Citace od vladimirze
    Je nutné znovu shromáždit všechny Rusy do jednoho ruského státu, navzdory jakýmkoliv běloruským „otcům“

    Souhlasí Bělorusové s vládou Dmitrije Anatoljeviče? Jejich životní úroveň je vyšší, armáda je považována za nejschopnější bojeschopnou v Evropě a podpora Starého muže ze strany lidí jde mimo rozsah. jak to vidíš? hi
    1. vladimirZ
     vladimirZ 12. března 2015 10:00
     +19
     Souhlasí Bělorusové s vládou Dmitrije Anatoljeviče?
     Jejich životní úroveň je vyšší, armáda je považována za nejschopnější bojeschopnou v Evropě a podpora Starého muže ze strany lidí jde mimo rozsah. jak to vidíš? - Ingvar 72 (3)


     Souhlasíte vy a většina lidí v Rusku s liberální vládou Dimy Medveděva?
     Podívejte se na Medveděvova hodnocení, na postoj ruského lidu k němu.

     Většina lidí chce a požaduje odvolání liberální vlády D. Medveděva jako nešikovného, ​​profesně nevhodného člověka pro vedení státu.
     Myslím, že doba rezignace Dimy Medveděva není daleko. Takoví „lídři“ nemohou a neměli by ve vedení státu vysedávat kalhoty.
     A celkově je jedno, kdo je nyní ve vedení toho či onoho státu, lidé potřebují prosazovat prostřednictvím veřejných organizací, vlasteneckých stran, i přes odpor jednotlivých „konkrétních knížat“, aby prosazovali politiku sjednocování jednoho lidí do jednoho státu.
     A teprve potom v jediném státě dát vše dohromady tak, aby to zvýhodňovalo celý lid, nikoli jednotlivé politické „vůdce“ a velkou buržoazii.
     1. Ingvar 72
      Ingvar 72 12. března 2015 10:14
      0
      Citace od vladimirze
      Podívejte se na Medveděvova hodnocení, na postoj ruského lidu k němu.

      Podívejte se na Porošenkovo ​​hodnocení. Kdo mu na Ukrajině věří? Přesto ho nikdo nesvrhne.
      Citace od vladimirze
      Ale vesměs je jedno, kdo je nyní ve vedení toho či onoho státu, lidé potřebují propagovat prostřednictvím veřejných organizací, vlasteneckých stran i přes odpor jednotlivých „konkrétních knížat“, aby prosazovali politiku sjednocování jednoho lidí do jednoho státu.

      jak to vidíš? Kdo se postaví do čela? Osobně jsem pro Dědka, ale HDP a DAM jsou proti. Jak být? Utopie!
      Citace od vladimirze
      Myslím, že doba rezignace Dimy Medveděva není daleko

      Taky v to doufám, ale moje naděje jsou s největší pravděpodobností neopodstatněné. Protože systém nazýváme oligarchií a lidé u moci jsou jejich chráněnci. A oligarchové potřebují prvního člověka, který bude mít protiváhu v podobě antipoda (hodný polda, špatný polda).
      Aby mohla změna začít, musí vůdce státu změnit systém a zbavit oligarchy a jejich vliv moci. Jak kdysi řekl starý muž svým oligarchům - "Vy se rozhodnete, co chcete dělat - buď politika nebo byznysRozhodnutí je na Vovovi, ale nevím, co udělá.
      1. wirbeln
       wirbeln 12. března 2015 23:16
       0
       Citace: Ingvar 72
       Osobně jsem pro Otce
       A jsem proti tomu.
     2. Tribuny
      Tribuny 12. března 2015 19:56
      0
      A co podpora Vladimira Putina Medveděva?

      Vladimir Putin při blahopřání ministrům v roce 2015 schválil postup vlády (a následně i jednání premiéra Medveděva) a zároveň (to je to špatné) řekl, že nadále spoléhá na dobrou práci vlády...

      Čekat na nové prezidentské volby, ve kterých bude jmenován nový premiér?
    2. NordUral
     NordUral 12. března 2015 10:21
     +1
     A kdo řekl, že Dimon je věčný, jako v podstatě liberální vláda?
     1. Ingvar 72
      Ingvar 72 12. března 2015 10:50
      +5
      Citace: NordUral
      A kdo řekl, že Dimon je věčný, jako v podstatě liberální vláda?

      Počkáme, až budou dýchat sami, ano? wassat Jediný způsob, jak může Vova ospravedlnit řetěz lidí, je alespoň uvěznit jeho přátele.
      Začněte tím, že zasadíte tři své přátele. Vy přesně víte proč a oni vědí proč.
      Lee Kuan Yew.
      A naši ani nemohou zavřít kamarádova zetě!
      1. NordUral
       NordUral 12. března 2015 20:01
       0
       Stále musím.
      2. wirbeln
       wirbeln 12. března 2015 23:18
       0
       Tady je plus
    3. Komentář byl odstraněn.
    4. lesopark 86
     lesopark 86 12. března 2015 23:02
     0
     "A Bělorusové budou souhlasit s vládou Dmitrije Anatoljeviče? Jejich životní úroveň je vyšší, armáda je považována za nejschopnější bojeschopnou v Evropě a podpora Starého muže jde mimo rozsah." - jo??!!! Řekli vám to Bělorusové?
    5. wirbeln
     wirbeln 12. března 2015 23:15
     0
     Citace: Ingvar 72
     Souhlasí Bělorusové s vládou Dmitrije Anatoljeviče?
     Souhlasí Rusové s vládou Dmitrije Anatoljeviče? Nevidím ani jedno, ani druhé.
   2. jktu66
    jktu66 12. března 2015 09:59
    +3
    Všichni byli Rusové a najednou se stali Ukrajinci, kopr, kopr,
    Ach, ne najednou! Ti, kteří se rozhodli pro Rusko, jsou na JV nebo v Rusku. Většina zbytku, která promeškala vše, co je možné a nemožné, je schopna pouze obviňovat Rusko ze všeho a požadovat, aby je Rusko podpořilo. Doufám, že EU stále získá nové členy a masy uk.r.o. přimějí čistou Evropu k otřesům.
    1. Sandov
     Sandov 12. března 2015 21:18
     +1
     Citace z jktu66
     Doufám, že EU stále získá nové členy a masy uk.r.o. přimějí čistou Evropu k otřesům.

     Nebylo by lepší vytvořit Novorossii, Malou Rus, Červonskou Rus a Halič s jejími banderlogy?
   3. veksha50
    veksha50 12. března 2015 10:39
    +8
    Citace od vladimirze
    Je potřeba opět shromáždit všechny Rusy do jednoho ruského státu, navzdory případným běloruským „otcům“ a maloruskému Svidomovi Banderovi.


    Mnoho návštěvníků fóra vás podpoří, ale myslím, že ne Bělorusové ...

    No a co se týče Ukrajiny... Nepřemýšlíme o tom, jaké procento obyvatel bojuje na obou stranách... Ano, uvažujte o žádné, pokud neberete v úvahu mobilizované, ale pouze ideologické z obou. strany...
    Takže velká část populace Ukrajiny celkově s největší pravděpodobností nezajímá její budoucnost (ačkoli mnozí jsou stále pod vlivem televize a obviňují Rusko ze všech neštěstí). Sedí v kuchyních, popíjí pivo v barech a nehrne se do pozic se zbraněmi v rukou... Vzít je a násilně je připevnit, jako jednu z možností pro autora článku (byť s referendem) ?? ? Nezajímá vás názor EU a USA??? Tak je to s radostí a je nepravděpodobné, že kvůli této Krajině rozpoutají světovou válku ...
    Otázka je jiná... Ale potřebujeme tohoto líného, ​​nenaučeného, ​​aby pracoval pro dobro naší země veřejnosti jako součást Ruska??? Hele, uprchlíci na našem území mají jen POPTÁVKU (ne prosby) - dej tohle, dej tohle, ale tohle se nám nehodí... A povyk s touto veřejností spotřebuje mnohem víc než všechny tyhle nepochopitelné tahanice o plyn.. .
    Bratři??? Ano, i Rusové od narození už křičí: jaku na jaku !!! A jaký federální okruh získá Rusko??? Sedí na krku CELÉMU Rusku???
    Nejrealističtější varianta je mírumilovný soused, který nevstoupil do žádného G ... jako Nata nebo EU ... Pracující soused, aby Rusko nekrmilo své kuřátko místo matky ... Mezitím místo matčiny kuřátko, Ukrajina si zasloužila jen další kuřátko...
    1. vladimirZ
     vladimirZ 12. března 2015 10:57
     +7
     Nejrealističtější možností je mírumilovný soused, který se nepřipojil k žádnému G ... jako Nata nebo EU .. - veksha50


     Bohužel "Ukrajina" nebude mírumilovným sousedem.

     Nebo varianta federálního distriktu v rámci Ruska, nebo „země, která se připojila k jakémusi G ... jako Nata nebo EU“, státu nepřátelskému ruskému světu.
     Vybrat, jak se říká?
     1. veksha50
      veksha50 12. března 2015 12:47
      +2
      Citace od vladimirze
      Vybrat, jak se říká?      Pak... udělej, jak řekl nějaký doktor...
      1. Sandov
       Sandov 12. března 2015 21:24
       0
       Citace z veksha50
       Pak... udělej, jak řekl nějaký doktor...

       Střih! Rozdělte se podél federálních hranic a nechte je žít a pracovat v míru v různých státech. Američané si takto rozdělili Jugoslávii.
       1. veksha50
        veksha50 13. března 2015 14:03
        0
        Citace ze Sandova
        Střih!


        Doktor, kterého jsem zmínil, řekl: "Do márnice!!!,,,"
      2. PENZYAC
       PENZYAC 12. března 2015 21:44
       0
       Citace z veksha50
       Citace od vladimirze
       Vybrat, jak se říká?       Pak... udělej, jak řekl nějaký doktor...

       Na Ukrajině už není ani zánět pobřišnice, je tu již progresivní nekróza a hnilobný rozklad s odpovídajícím zápachem a dalšími „kouzly“ ...
     2. iury.vorgul
      iury.vorgul 13. března 2015 10:53
      0
      Naprostý souhlas s vámi. Ukrajinu jako stát bylo možné postavit pouze jako alternativu k Rusku a proti Rusku.
    2. ziqzaq
     ziqzaq 12. března 2015 20:47
     0
     Citace z veksha50
     Mezitím si Ukrajina místo mateřské tsitsa zasloužila jen další tsytsia ...

     Velmi rozumný nápad...
   4. Svetlana
    Svetlana 12. března 2015 13:42
    +2
    Jsem pro: "Je čas, aby se říše vrátila ke svým přirozeným hranicím." To je jediný možný způsob, jak zachránit ruský svět, jinak nás západní svět pohltí a bude nám vštěpovat své zvrácenosti, dokud nebudeme úplně zničeni.
    Proč ale otci odporujete ruskému světu:
    Citace od vladimirze
    Je potřeba opět shromáždit všechny Rusy do jednoho ruského státu, navzdory případným běloruským „otcům“ a maloruskému Svidomovi Banderovi.
    Dědek – tedy Dědek, protože to tak běloruský lid cítí. A co víc, přirovnávat Dědka k Banderovi je hluboký klam a hrozný omyl. Batka je součástí ruského světa. To vám řekne každý Bělorus (kromě opozice a nakažených virem Majdan).
   5. Sergej Vl.
    Sergej Vl. 12. března 2015 16:14
    +2
    Od určité doby pro mě přestalo existovat něco jako „Ukrajina“. Obvykle! Vůbec!!
   6. Dmitrij Toderese
    Dmitrij Toderese 12. března 2015 19:10
    0
    Citace od vladimirze
    vztekat se. ach můj bože, jaký průšvih...


    Nesmysl – to se nyní děje na Ukrajině.

    Všichni byli Rusové a najednou se z nich stali Ukrajinci, kopr, kopr, ale vlastně všichni, jak byli Rusové, mluvili rusky a nadále jsou Rusy, mluví rusky i v běžném životě. Vzpomeňte si na výkřik "ukrajinského" námořníka na Krymu na lodi zablokované "slušnými" lidmi - "Rusové se nevzdávají!"

    Politický Svidomo dovedl Malorusy k nacismu, který vlastně zničil kvazistátní „Ukrajinu“.
    Takový stát „Ukrajina“ dříve neexistoval a zdá se, že by ani neměl být.
    Je potřeba opět shromáždit všechny Rusy do jednoho ruského státu, navzdory případným běloruským „otcům“ a maloruskému Svidomovi Banderovi.


    Ruská ekonomika není ta, která táhne celou Ukrajinu. Stáhli Krym, ale my sami Donbass, natož celou Ukrajinu, nepotáhneme. A oni nechtějí - prostě nám nevěří, tečka. Pokud zahájíme integrační proces, tak až poté, co sami zvedneme ekonomiku, a pak... Obecně se tento proces protáhne minimálně na 20 let.
   7. irk56
    irk56 12. března 2015 23:59
    0
    a to co se děje na Ukrajině je nesmysl a článek je nesmysl, 2 páry bot. Víte, není na nás, abychom rozhodovali, zda má Ukrajina žít nebo ne. dokud žijí a nechtějí být s námi. a Bůh jim žehnej, kdyby jen nebojovali a nenechali lidi na pokoji.
   8. prapor
    prapor 13. března 2015 00:35
    0
    Ono to tak je, jen by bylo fajn udělat si nejdřív pořádek ve své "konzervatoři". Plná objednávka. Pak se podíváte a ostatní vás doženou.
  2. demonstrace
   demonstrace 12. března 2015 08:27
   0
   Zdůvodněte!
   1. vladimirZ
    vladimirZ 12. března 2015 08:44
    +10
    Zdůvodněte! - demo


    Zdůvodnit co? To, že by všichni Rusové (Velkorusové, Bělorusové a Malorusové) měli žít v jednom státě?

    Vy sami se tedy těchto národů alespoň prostřednictvím svědomitého referenda ptáte na jejich touhu žít v jednom státě.
    Nikoli vůdci států, kteří chtějí být jako v dávných dobách konkrétními knížaty, ale obyčejnými lidmi, protože nyní existují mechanismy pro projevení této masové touhy.

    Všichni Rusové (Velkorusové, Bělorusové a Malorusové) s ohledem na další západní nebezpečí zničení Rusů potřebují být spolu, nebo nebýt vůbec.
    Zapomněli jste na plány západních vůdců, které byly opakovaně vyjadřovány, že 15 milionů Rusů stačí k tomu, aby sloužili surovinovým zájmům Spojených států a Západu? Toto číslo zahrnuje současné „Ukrajince“ a Bělorusy.
    1. dmb
     dmb 12. března 2015 09:48
     +11
     Ohledně svědomitého referenda jste dobrý. A kdo se bude ptát? Správně, organizátoři referenda. A kdo organizuje referenda? Přesně tak, síla. A kupodivu každý ve svém vlastním stavu. A jaká moc se s tím chce rozloučit. Idealismus je dobrý s mírou.
     1. vladimirZ
      vladimirZ 12. března 2015 11:06
      +5
      Ohledně svědomitého referenda jste dobrý. A kdo se bude ptát? Správně, organizátoři referenda. A kdo organizuje referenda? Přesně tak, síla. - dmb


      Přesto lidové referendum na Krymu proběhlo.

      Po tom všem, jde hlavně o to referendum nejen uspořádat, ale správně ho uspořádat, organizovat veřejnou lidovou (nikoli byrokratickou) kontrolu výsledků lidového hlasování prostřednictvím vlasteneckých stran a organizací.
      Potřebná je především politická vůle samotných lidí, probouzejících se v době nebezpečí. A my všichni jsme v nebezpečí.
      1. PENZYAC
       PENZYAC 12. března 2015 22:09
       +1
       Citace od vladimirze
       Ohledně svědomitého referenda jste dobrý. A kdo se bude ptát? Správně, organizátoři referenda. A kdo organizuje referenda? Přesně tak, síla. - dmb
       ...
       Potřebná je především politická vůle samotných lidí, probouzejících se v době nebezpečí. A my všichni jsme v nebezpečí.

       S ukrajinským referendem bych si teď nelichotil. Je v pořádku ptát se zombie, zda cítí nebezpečí, jaké a proč? Nejprve je potřeba provést alespoň částečné dezombing. Místo banderovsko-eurointegrátorských mýtů by lidé měli začít dostávat pravdivé informace a začít přemýšlet, do jaké míry jsou tyto mýty a tyto informace v souladu s realitou, kterou pozorují. Dokud Rudá armáda neosvobodila Německo od nacistického režimu a nezabrala Berlín, a ještě nějakou dobu poté bylo zbytečné ptát se Němců, co oni sami vlastně chtějí...
    2. xan
     xan 12. března 2015 12:59
     +8
     Citace od vladimirze
     Zapomněli jste na plány západních vůdců, které byly opakovaně vyjadřovány, že 15 milionů Rusů stačí k tomu, aby sloužili surovinovým zájmům Spojených států a Západu? Toto číslo zahrnuje současné „Ukrajince“ a Bělorusy.

     Ukrajinci a Bělorusové zatím nepřemýšlí. A Rusové si myslí. A za svou věrnost chtějí kopr a Bělorusové od Rusů docela pořádné dobroty. Osobně jsem pro, aby si bezpečnostní otázky vyřešilo samo Rusko a cestou předložilo návrh zákona do kopru a Bělorusů. Sobecké zájmy menších bratrů se již dostaly. Lukašenko nedokáže rozpoznat Abcházii a Osetii, je to spojenec, i když dobře ví, že bez Ruska by už dávno skončil jako Miloševič.
    3. Svetlana
     Svetlana 12. března 2015 13:53
     0
     Máte pravdu, že říkáte všechno (kromě toho, že Dědek byl ztotožňován s Benderem), nebyli jste to vy, ale irk56, kdo žádal ospravedlnění.
     Citace od vladimirze
     vladimirZ (2) Dnes, 08:44 ↑ ↓
     Zdůvodněte! - demo

     Zdůvodnit co? To, že by všichni Rusové (Velkorusové, Bělorusové a Malorusové) měli žít v jednom státě?
   2. xan
    xan 12. března 2015 12:49
    +1
    Citace z dema
    Zdůvodněte!

    Je to snadné!
    Za připojení k nějakému městu... proti Rusku si odnesou kořist, ale stačí jen slíbit. Jejich mentalita je známá.
    Jsem pro, aby tento kopr byl co nejmenší, ale je - ten kopr musí někde žít, Rusko tuhle dobrotu nepotřebuje.
    1. PENZYAC
     PENZYAC 12. března 2015 22:17
     0
     Citace od xan
     ...
     Jsem pro, aby tento kopr byl co nejmenší, ale existuje - kopr musí někde žít...

     Nechte kopr a kopr žít jen ve vtipech...
   3. irk56
    irk56 13. března 2015 00:23
    -1
    Citace z dema
    Zdůvodněte!
    co je k ospravedlnění? autor rozložil mapu světa, zalistoval v učebnici dějepisu a v souladu se svými názory se rozhodl mapu překreslit jako starý kabát. skvělý. a nic, co tam lidé žijí? kromě toho se za cenu krve nepodřeže, ale naše syny. to znamená, že se ve skutečnosti rozhodl skartovat živé. řezník krájí mršinu podle schématu - krkovička, kýta nebo nějaké filé tam - nebo podle libosti, ale promiňte, země není mršina a Rusko není řezník.
    Může se mi také zdát, že Ukrajina je zvláštně ušitá na míru, ale musíme vycházet z reality dneška – země existuje, lidé žijí a ukrajinský jazyk stále existuje, bez ohledu na vtipy nebo trávu. Existuje určitý antropologický typ, téměř nezaměnitelně rozpoznatelný. v důsledku toho se rozvinul etnos, což znamená, že země by měla být.

    nikdy nevíte, jaké geopolitické fantazie máme, to není důvod je zveřejňovat.
  3. BMP-2
   BMP-2 12. března 2015 10:40
   +2
   Řekl ti to psychiatr?
   1. BMP-2
    BMP-2 12. března 2015 12:52
    +4
    No, vlastně otázka související s prvním komentářem... Je však naivní věřit, že pomýlený člověk něco ospravedlňuje. Ano?
  4. uživatel
   uživatel 12. března 2015 17:53
   +1
   Ne, pro tebe je to nesmysl. A rčení

   V souladu s tím může být ruský projekt pouze na území ruských periferií.


   je to pravděpodobně nejnekrvavější rozhodnutí pro Ukrajinu.
  5. POMAH
   POMAH 13. března 2015 09:23
   0
   Existují nějaké argumenty kromě slova "nesmysl2"?

   Může ukrajinská strana zrodit alespoň něco konstruktivního? A urážky a nadávky jsou přirozeným stavem obyvatel Haliče ve vztahu k Rusku a Rusům.
 2. Strýček Lee
  Strýček Lee 12. března 2015 04:19
  +36
  Byli to okenní Rusové, ale jakmile si oblékli vyshyvanky, stali se z nich skvělí Ukrajinci!
  Je čas skončit s tímto nesmyslem!
  1. Boos
   Boos 12. března 2015 05:11
   +26
   Právě když Rusové z Uralu deklarují národnost "Uralets" a Rusové ze Sibiře řeknou: "Ne! My nejsme Rusové, jsme Sibiřané!" To vše je zkrátka nesmysl, iniciovaný našimi geopolitickými nepřáteli.
   1. EvgNik
    EvgNik 12. března 2015 06:20
    +31
    Říkáme si Uralci! Ale ne ve smyslu národnosti – jen „Jsme z Uralu“. A Sibiřané jsou Sibiřané, nic divného. Ale všichni jsme Rusové!
    1. Sibiř 9444
     Sibiř 9444 12. března 2015 06:26
     +9
     Souhlasím s tebou, jsem Rus, ale jsem ortodoxní Sibiř, ale když hraje harfa žida, tuhne mi krev v žilách. "A my jsme ze Sibiře" smavý nápoje

     Rozptyl, jsi můj Rozptyl
     Od Volhy po Jenisej
     1. ssergn
      ssergn 12. března 2015 07:07
      +14
      Ale takový
      Citace: Sibiř 9444
      Rozptyl, jsi můj Rozptyl
      Od Volhy po Jenisej

      Osobně to nepotřebuji, Rastorguev vykastroval svou rodnou zemi kvůli rýmu. Potřebuji Rusko z Tichého oceánu a .. do Buga. Opět v tom smyslu, že na Ukrajině a v Bělorusku bych se cítil jako doma. A aby se i Ukrajinci a Bělorusové cítili v Ruské federaci jako doma.
      Nostalgický...
      1. Sibiř 9444
       Sibiř 9444 12. března 2015 07:39
       +16
       Ano, nechtěl jsem nikoho urazit, tak jsem si vzpomněl požádat Řeknu více v Novosibirsku je malá kaple v centru města, která ukazuje centrum Ruské říše cítit Byl postaven v roce 1903 v roce 1930, bolševici ho zničili a my jsme ho obnovili. Takže centrum Říše je v Novosibirsku smavý
       1. Ingvar 72
        Ingvar 72 12. března 2015 09:35
        +4
        Citace: Sibiř 9444
        Takže centrum Říše je v Novosibirsku

        Dáte převod hlavního města do Novosibirsku! dobrý
        1. ssergn
         ssergn 12. března 2015 11:48
         +2
         A my z Ekatu máme sakra jednu věc, to do Moskvy, to do Novosibu - to samé. wassat
         1. Ingvar 72
          Ingvar 72 12. března 2015 11:54
          0
          Citace z ssergn
          jak pro Moskvu, tak pro Novosib – totéž

          V Novosibirsku jsou lidé jednodušší! smavý
       2. ssergn
        ssergn 12. března 2015 11:48
        0
        Vím, často jsem vás navštěvoval, když jsem projížděl z Omsku do Kemerova. A můj bratr a sestra žijí v Novosibirsku.
       3. atos_kin
        atos_kin 12. března 2015 14:46
        +1
        Citace: Sibiř 9444
        Takže centrum Říše je v Novosibirsku

        Do konce roku 2015 by se do Moskvy měl přesunout i geografický střed Říše dobrý
     2. demonstrace
      demonstrace 12. března 2015 09:10
      -1
      Od Dněpru k Jeniseji.
      1. PENZYAC
       PENZYAC 12. března 2015 22:31
       0
       Citace z dema
       Od Dněpru k Jeniseji.

       Nebude to stačit...
     3. PENZYAC
      PENZYAC 12. března 2015 22:23
      0
      Citace: Sibiř 9444
      Souhlasím s tebou, jsem Rus, ale Sibiř ...

      A já jsem Rus a Penzyak...
      Existuje Velká vlast, existuje Malá vlast, ale všichni jsme, jako Kipling, „stejné krve“, jeden lid...
    2. ssergn
     ssergn 12. března 2015 07:03
     +1
     Pak jsem Ural Sibiř - v tom smyslu, že jsem se narodil na Sibiři, nyní žiji na Uralu a můj dědeček byl obecně ze západní Ukrajiny a do 40 let žil v Rumunsku. A co mám teď dělat? Rozejít se, jo? smavý smavý
     1. IS-80
      IS-80 12. března 2015 09:42
      +9
      Citace z ssergn
      Pak jsem Ural Sibiř - v tom smyslu, že jsem se narodil na Sibiři, nyní žiji na Uralu a můj dědeček byl obecně ze západní Ukrajiny a do 40 let žil v Rumunsku. A co mám teď dělat? Rozejít se, jo?


      Vidím hory a údolí, vidím řeky a pole.
      To je ruská svoboda, to je moje vlast.
      Vidím Prahu a Varšavu, Budapešť a Bukurešť.
      Toto je ruský stát, kolik oblíbených míst je zde!
      Vidím pagody na Srí Lance a v Koreji a Číně...
      Kam jezdím v tanku, všude je můj oblíbený kraj!
      Vidím řeku Amazonku, vidím krokodýly...
      To je ruská strana, to je moje vlast!
      Nedaleko pyramid teče Nil - bohatý na vodu, Omývá ruské pobřeží!
      Moje Rusko, jsem na tebe hrdý!
      Vidím Washington v údolí, vidím Dallas a Texas.
      Jak příjemné je pít lahodný ruský kvas zde v Rusku!
      Slunce vychází nad Sydney. Ptakopysk chrápe v jezírku.
      Reproduktor spustí hymnu. Vstoupím do dne s ruskou hymnou!
      smavý

      1. Normální
       Normální 12. března 2015 09:50
       +3
       Citace: IS-80
       Vidím hory a údolí, vidím řeky a pole.


       Rusko nemá hranice.
       Rusko má jen horizont.

       I. Rsterjajev.

    3. nadezhiva
     nadezhiva 12. března 2015 07:27
     +8
     Uralci, my jsme Uralci. Teprve nyní, po odhalení skutečného pozadí „Uralské republiky“, všichni společně nadávají a křtí. Díky bohu to prošlo.
     1. ssergn
      ssergn 12. března 2015 11:51
      +1
      Ne, byl jsem tam ještě Sibiřan. Ale ve znalostech. Dokonce mám modely těchto peněz "uralských franků" visících v mé kanceláři, Schaub, abych na to období nezapomněl.
    4. NordUral
     NordUral 12. března 2015 10:23
     -2
     To vše je tak. Ale někteří se snaží vnést něco jiného do významu Uralu, Sibiře.
     1. PENZYAC
      PENZYAC 12. března 2015 22:40
      0
      Citace: NordUral
      To vše je tak. Ale někteří se snaží vnést něco jiného do významu Uralu, Sibiře.

      Tyto "některé" bych na nějaký čas usadil na nějakých (ne tak vzdálených) místech na Sibiři, Uralu nebo Povolží...
    5. Svetlana
     Svetlana 12. března 2015 14:07
     +4
     Citace z EvgNik
     Říkáme si Uralci! Ale ne ve smyslu národnosti – jen „Jsme z Uralu“. A Sibiřané jsou Sibiřané, nic divného. Ale všichni jsme Rusové!

     No a takhle to na Ukrajině všechno začalo. Bylo to předměstí Ruska, ale stalo se samostatným státem s vlastním erbem, vlajkou a hymnou. Pamatujete si ten vtip?

     V krčmě sedí pár Němců, vedle pár Ukrajinců. Němci si je se zájmem prohlížejí, pak se rozhodli srolovat.
     — Kluci, jste z Ruska?
     - Ne, - říkají, - jsme z Ukrajiny.
     - A co je to?
     - Tohle je země. Máme vlastní erb, hymnu, vlajku...
     "To je pochopitelné," říkají Němci. Kde je taková země?
     Znáte Sevastopol? ptají se Ukrajinci.
     "Já vím," říká jeden. Můj děda tam bojoval. Ale tohle je Rusko.
     — Ne, tohle je Ukrajina. Máme vlastní znak, hymnu, vlajku. Dobře, jak jinak ti to vysvětlit... Znáš Donbass? - Víme. Ale tohle je Rusko!
     — Ne, tohle je Ukrajina. Máme vlastní hymnu, státní znak, vlajku...
     Němci vidí, že nic nefunguje. Mysleli jsme si: - Dobře, dobře. Jaký je váš jazyk? Ruština?
     - Ne, naši, Ukrajinci.
     - A jak se ti líbí tvoje ruka?
     - Ruka.
     - A noha?
     - Noha.
     - Hmm... A ten zadek?
     - Kretén.
     "A to ty jsi kvůli jednomu debilovi vymyslel erb, hymnu, vlajku?"

     Pokud se tedy někdo v Rusku pustí do podnikání tak horlivě, jako tomu bylo na Ukrajině, pak se Sibiř promění v samostatný stát s vlastním erbem, vlajkou, hymnou, jazykem. Přeci jen jsou malé rozdíly jak v dialektu, tak v dialektech. Toho bylo obratně použito na Ukrajině. To si nesmíme dovolit. Ukrajinu jsme praštili, teď se to dá vrátit jen za krvavou cenu.
    6. Sandov
     Sandov 12. března 2015 21:29
     0
     Citace z EvgNik
     Říkáme si Uralci! Ale ne ve smyslu národnosti – jen „Jsme z Uralu“. A Sibiřané jsou Sibiřané, nic divného. Ale všichni jsme Rusové!

     Jsem Uralec, ale jsem Rus a mou vlastí je Rusko se všemi jeho úspěchy i neúspěchy.
    7. PENZYAC
     PENZYAC 12. března 2015 22:21
     0
     Citace z EvgNik
     Říkáme si Uralci! Ale ne ve smyslu národnosti – jen „Jsme z Uralu“. A Sibiřané jsou Sibiřané, nic divného. Ale všichni jsme Rusové!

     Naprosto stejný význam by mělo být ve slově ukrajinština – ruština z Ukrajiny!
  2. 33 korun
   33 korun 12. března 2015 05:46
   +18
   Citace od strýčka Leeho
   Je čas skončit s tímto nesmyslem!

   Na základě naprosté hysterické politizace velké části Ukrajinců, jejich víry ve svou „originalitu“ v Rusku a potažmo i jejich přezíravého přístupu k nám, „ugrofinským národům“ (a je tomu tak!), by léčba měla být takto: 1) Žádný "nishtyakov" za nic: - nebo za poplatek, nebo v dluhu na %;
   2) Pokud poskytujete bezplatnou pomoc komukoli, pak pouze těm, kteří studují a vyprávějí celou historii ruského státu, Vlastenecké války, o zvěrstvech ukrajinských nacionalistů - Bandery; 3) No a hlavně vědět nazpaměť: CO NÁS SPOJUJE, a že to říkají ONI, a ne my jsme se jim to snažili sdělit!
  3. Stanislaus
   Stanislaus 12. března 2015 09:20
   +2
   Citace od strýčka Leeho
   jak si oblékli vyšívané košile, stali se z nich skvělí Ukrajinci!
   Ne „oblečená“, ale „navlečená“. (Držím se všeho v řadě, můžete to ignorovat). Ostatně dříve je nosili, nikdo to nezakazoval, ale politický mýtus o kopru nikdo nezavedl, takže oficiální spisovná ruština v podstatě nikoho nepobuřovala, byla srozumitelná a pokojně koexistovala s lidovou ukrajinštinou, která zněla v písních daleko za Ukrajinou a nejen v Kanadě. Gorbačovova „glasnosť“ na Ukrajině šla, kam měla, ale synchronizovaně postupovali i ruští reformátoři, kteří samotnou otázku ruské identity deklarovali jako znak „rudohnědého fašismu“ (otázky identity jiných etnik byly probírány bez hysterie v r. benevolentní - někdy, jako v případě Ukrajiny as Ukrajinou, k šílenství - klíč). Další Iljičovo dílo „O velkoruském šovinismu lze vzpomenout“, Jakovlev si jej vzal za základ.
  4. Normální
   Normální 12. března 2015 13:48
   +1
   Citace od strýčka Leeho
   Je čas skončit s tímto nesmyslem!


   To je známo již velmi dlouho.

   Ukrajinismus je nemoc, která dokáže podkopat i ten nejsilnější národní organismus a neexistuje žádné odsouzení, které by stačilo k tomuto dobrovolnému sebezničení!

   Lvov, 1898.

   Osip Monchalovsky, galicijský historik a publicista
 3. Baracuda
  Baracuda 12. března 2015 04:27
  +12
  Je zde ukrajinská „odpověď.“ Sám bych se hlasoval proti. Ale stojí za to podívat se na kopr, pro jasnost myšlenek v budoucnu.
  1. Horst78
   Horst78 12. března 2015 04:46
   +15
   Citace: Barracuda
   Sám bych hlasoval proti.

   +++ Mnoho poboček psychiatrických klinik se bude muset otevřít na periferii, aby tuto drogu vyřadilo smutný
   1. Baracuda
    Baracuda 12. března 2015 05:01
    +14
    Glevakha a Kicheevo jsou přeplněné v hohlandii, kam poslat idioty? Pouze pro spotřebu .. Ne pro Kaščenka. požádat I když by nebylo na škodu udělat z Nejvyšší rady pobočku.
  2. 33 korun
   33 korun 12. března 2015 06:45
   +1
   "Ukrajinci jsou příliš svobodní..." Zejména muži od 18 do 50 let: - osvobozeni od neochoty bojovat v ATO a svobodně zemřít za zájmy Ameriky proti Rusku! Zvláště staří lidé!- Bez léků, dobrých důchodů a státních dotací!
   1. Stanislaus
    Stanislaus 12. března 2015 10:00
    +2
    Citace: kr33sania
    "Ukrajinci jsou příliš svobodní..."
    Pokus ideologicky „uchopit“ historická fakta: kozácké svobodníky a absence třídní nerovnosti v kozáckých zemích dávno před revolucemi v Evropě a Ingušské republice. Tyto země a tradice jsou jen částečně (post factum) spojeny jak s politickým a geografickým pojetím Ukrajiny, tak s etnonymem „Ukrajinci“, ale jsou společné pro ruský svět.
   2. PENZYAC
    PENZYAC 12. března 2015 23:02
    0
    Citace: kr33sania
    "Ukrajinci jsou příliš svobodní..." Zejména muži od 18 do 50 let: - bez neochoty bojovat v ATO...

    Muži od 18 do 50, ale do 60 let. A pokud vše půjde, jak má, pak budou na Ukrajině brzy „volné“ i ženy...
  3. ssergn
   ssergn 12. března 2015 07:18
   +10
   Na tenhle nesmysl se nedá dívat, dojemné je zejména jaderné testovací místo na celé Sibiři. Tyto pády se ani nepodívaly na mapu – Sibiř je větší než celá Evropa včetně naší části Evropy (12,6 milionu kilometrů čtverečních oproti 10) a rozloha Evropské unie je 4,4 milionu kilometrů čtverečních. obecně. Vůbec nerozumí našim vzdálenostem - jakmile jsem mluvil s příbuznými na Ukrajině, stalo se pro ně zjevením, že vzdálenost z Omsku do Novosibu je více než 600 km a že jde o dva sousední regiony.
   1. Stanislaus
    Stanislaus 12. března 2015 10:27
    +3
    Citace z ssergn
    bylo pro ně zjevením, že vzdálenost z Omsku do Novosibu je více než 600 km a že se jedná o dva sousední regiony.
    Tak nějak na mě zapůsobil i příběh muže, který mě odvezl do Gornoaltaisku, kde jel téměř 500 km po Čujském traktu, aby si vyzvedl dříve objednané brýle (pomocí stejné cesty o něco méně než 1000 km oběma směry ) pro jeho dceru. Žádná bližší Optika nebyla a nejspíš ani dnes.
    1. ssergn
     ssergn 12. března 2015 11:55
     +3
     Úžasná místa tam, strašně krásná. Multinská jezera, podhůří Belukha, jezero Teletskoye. Oh smutek...
   2. xan
    xan 12. března 2015 13:04
    +1
    Citace z ssergn
    Vůbec nerozumí našim vzdálenostem - jakmile jsem mluvil s příbuznými na Ukrajině, stalo se pro ně zjevením, že vzdálenost z Omsku do Novosibu je více než 600 km a že jde o dva sousední regiony.

    Ze zvyku byl Dick Advocaat zpočátku blázen do létání na zápasy s Petrohradem na Sibiři a do Vladivostoku.
  4. husa
   husa 12. března 2015 09:54
   +4
   To je velmi nebezpečná lež a záměna pojmů.

   Je třeba začít okupací Ukrajiny, která nebyla.
  5. NordUral
   NordUral 12. března 2015 10:51
   0
   Nechte je dál řádit a skákat.
  6. veksha50
   veksha50 12. března 2015 10:54
   +4
   Citace: Barracuda
   Zde je ukrajinská „odpověď“.


   Hmm ... Jen znovu - ukrajinská "odpověď" z nějakého důvodu je provedena v čisté ruštině ...
 4. RusDV
  RusDV 12. března 2015 04:29
  +13
  hereze ukrajinismu musí být ukončena a jádro ruského světa musí být co nejrychleji a nejtvrději obnoveno v jeho celistvosti a úplnosti před budoucími zkouškami
  To je pravda, ale nespěchejme začlenění řady regionů na ruských periferiích do Ruska? To druhé bude znamenat, že my sami odčiníme vinu před ruským světem...., ne zrádce....Ať nejdřív usrknou trochu šmrncovní, dostanou rozsudky ve slunném Magadanu, všechny viníky vojenských trestných činů, obnoví zničení, žijící ve stejnou dobu, hladoví a pak nás se slzami v očích žádají, abychom jim odpustili a přijali je.... A předtím - jednat co nejtvrději, ale bez toho, abychom sami sobě přijali ten velký banderismus.... Je to příliš pozdě na to se bát vlivu Pindos na ně ... byli ovlivněni ... dají jim peníze (což je nepravděpodobné) - ať si je vezmou, dejte jim zbraně - zastřelte každého, kdo o ně má zájem ... Zde veškerý vliv skončí ....
 5. Viktor Jnnjdfy
  Viktor Jnnjdfy 12. března 2015 04:33
  +15
  Je nutné, aby Rusko bylo atraktivní pro země kolem něj! To je spravedlivá a prosperující společnost, právní stát a vojenská moc, možnosti seberealizace a mezietnické tolerance... Pak k nám budou taženi (a nejen vydělávat) samotní sousedé. Naše země nyní může být zcela soběstačná a to, jak budou Huculové žít (a s kým) v Ivano-Frankivské oblasti, by pro nás mělo být desáté. Navíc je to takový "dárek", který...
  1. Boos
   Boos 12. března 2015 05:06
   +9
   Citace od Victora Jnnjdfy
   Je nutné, aby Rusko bylo atraktivní pro země kolem něj! To je spravedlivá a prosperující společnost, právní stát a vojenská moc, možnosti seberealizace a mezietnické tolerance... Pak k nám budou taženi (a nejen vydělávat) samotní sousedé. Naše země nyní může být zcela soběstačná a to, jak budou Huculové žít (a s kým) v Ivano-Frankivské oblasti, by pro nás mělo být desáté. Navíc je to takový "dárek", který...

   Správný úsudek, ale stále existují veskrze rusofobní vedení těchto zemí, která nechtějí být s Ruskem, a tací, kteří chtějí být „královnou moře“, a to i ke škodě svých národů. V Kazachstánu se také schyluje k trendu „Novorosii“. Po odchodu Nazarbajeva mohou přijít upřímní nacisté... Mezi "Velké Ukrajince a Velké Kazachy" můžete dát rovnítko. Závěr je takový, že násilí je nezbytné, přinejmenším pro ochranu ruského obyvatelstva.
   1. Baracuda
    Baracuda 12. března 2015 05:24
    0
    Genady, je to s tebou opravdu tak špatné?
   2. Viktor Jnnjdfy
    Viktor Jnnjdfy 12. března 2015 05:37
    +11
    V Kazachstánu mimo jiné stále fungují kazašské zhuze (Senior, Middle a Junior). I tam mezi nimi může po Nazarbajevově odchodu začít „zúčtování“. Jsem důrazně proti jakýmkoli nacistům. A „rusofobie“ vedení jednotlivých zemí slouží primitivnímu účelu, usnadnit tomuto vedení usednutí na trůn, směřující agresi svých spoluobčanů proti „mimozemským“ či „vnějším“ nepřátelům. Je-li Rusko silné, pak všechny „Velké národy“ budou tvrdě přemýšlet, než se vrhnou na etnické Rusy.
    1. saag
     saag 12. března 2015 06:32
     0
     Citace od Victora Jnnjdfy
     I tam mezi nimi může po Nazarbajevově odchodu začít „zúčtování“.

     Ne, tam demontáž nezačne, demontáž může probíhat při přerozdělování sfér vlivu, jako že není pravomoc to všechno sladit, takže se budou hrát nejrůznější hry s losováním národní karty
     1. Viktor Jnnjdfy
      Viktor Jnnjdfy 12. března 2015 07:04
      +3
      Pokud se nenajde "přijímač", který by vyhovoval všem hráčům, tak začne přerozdělování sfér vlivu / boj o moc. A zcela správně jste poznamenal, že chuť zahrát si národní kartu mezi hráči bude povinná. Zastavit je může pouze strach z moci a morální autority Ruska. Celkově velká většina našich spoluobčanů chápe a cítí, že v dějinách bývalé Ukrajiny je pravda na straně Ruska. A moderní svět je uspořádán tak, že spočívá na síle. Pravda není respektována. Jsem pro, že máme nejen sílu, ale i pravdu. Takto se stáváme ještě silnějšími.
      1. NordUral
       NordUral 12. března 2015 10:57
       +1
       Pravda musí být vrácena nám, Rusku. Pak nebudeme muset nikoho přemlouvat, aby s námi žil v míru a byli spolu nebo dobrými sousedy.
    2. Shershen
     Shershen 12. března 2015 09:14
     +1
     Aby se Rusko stalo silným, musí mu alespoň vládnout etničtí Rusové, a ne etnickí „Gusové“ s dvojím/trojnásobným občanstvím.
     1. Stanislaus
      Stanislaus 12. března 2015 13:02
      +1
      Citace ze Shershen
      měli by vládnout alespoň etničtí Rusové
      Promiň, ale zmrazil jsi tu hloupost. V Rusku vládli etnický Rus Gorbačov a etnický Gruzínec Stalin. A i když mnozí nechtějí opakovat Stalinovy ​​chyby, pak rozmanitost jejich řízení ve vztahu k Rusku a Rusům pravděpodobně nevzbudí žádné pochybnosti a Gorbačovovo opakování nelze očekávat více než na konci času, nmv. To není otázka původu a pasu, ale otázka individuální cesty člověka k moci, jak to dělá. Kdyby Stalin nevedl zásadní spory s trockisty, aby přesvědčil své spolubojovníky, ale uvěznil třeba Trockého za zpronevěru na falešné výpovědi, aby získal plnou moc (nebo jak se říká „jediná moc “), pak by to byl úplně jiný člověk gruzínského původu, typ Mishiko.
     2. PENZYAC
      PENZYAC 12. března 2015 23:31
      0
      Citace ze Shershen
      Aby se Rusko stalo silným, musí mu alespoň vládnout etničtí Rusové, a ne etnickí „Gusové“ s dvojím/trojnásobným občanstvím.

      A kde jsou geny (etnický původ) a váš antisemitismus?
      Mimochodem, Žid a Žid koneckonců není totéž. Kolik Židů podle původu bylo pýchou sovětské vědy? Žid (farizej), je to Žid v Africe bez ohledu na etnický původ. Ten samý Obama je skutečný Žid, vzdělání je asi takové...
    3. PENZYAC
     PENZYAC 12. března 2015 23:15
     0
     Citace od Victora Jnnjdfy
     ... Je-li Rusko silné, pak všechny "Velké národy" budou tvrdě přemýšlet, než se vrhnou na etnické Rusy.

     A nejen na etnické, ale i na Rusy duchovně...
     Ruština není genetický pojem, ale duchovní, a můžeme mít jakékoliv geny, i ty africké, jako je například Puškinův.
   3. Shershen
    Shershen 12. března 2015 09:11
    +1
    "Velcí Ukrajinci a Kazaši" - to je přímo z disertační práce o duševních poruchách.
    1. xan
     xan 12. března 2015 13:10
     +1
     Citace ze Shershen
     "Velcí Ukrajinci a Kazaši" - to je přímo z disertační práce o duševních poruchách.

     Ano, pak všichni velikáni, co už tam je.
   4. xan
    xan 12. března 2015 13:08
    +1
    Citace z Boos
    Správný úsudek, ale stále existují veskrze rusofobní vedení těchto zemí, která nechtějí být s Ruskem.

    Ano, zde je jednoduchá teorie, kterou vyjádřil Caesar: Je lepší být první ve vesnici než druhý v Římě. V jejich vesnici je nikdo nekontroluje, jinak se budou muset hlásit v Moskvě – mohou je i uvěznit.
  2. Perse.
   Perse. 12. března 2015 06:48
   +7
   Citace od Victora Jnnjdfy
   Je nutné, aby Rusko bylo atraktivní pro země kolem něj!
   Idealizujete, vyjma zájmů stejných USA a EU, nikdo své skutečné kolonie jen tak nepustí do atraktivního Ruska. Jinak už je Rusko atraktivní, protože k nám lidé jezdí pracovat. Když mluvíme o naší soběstačnosti (pro kterou Bůh dal Rusku vše), musíme mít na paměti, že naši soběstačnost bude obtížné realizovat bez vytvoření nového politického pólu, a pokud jsme v již zavedeném pólu světového kapitalismu , se svými světovými loutkáři je to sotva možné. Dokud budeme závislí na Západě, na jejich světovém modelu kapitalismu, na jejich bankách, obchodování na burzách, jejich pravidlech hry (nevymyšlených v náš prospěch), bude naše soběstačnost iluzorní. Multipolární svět byl zásluhou Sovětského svazu díky tomu, že proti ghúlům nadnárodních korporací a světových lichvářů stál jiný systém, ekonomický i morální, protože tam byla zásadně jiná morálka a motivace. V jednu dobu nám pomohli vytvořit stejnou atomovou bombu přenosem materiálů o práci ze Spojených států, ne pro peníze, ale pro myšlenku světové spravedlnosti socialismu a komunismu. Jak nám Západ ukázal, vidí Rusko, když ne v rakvi, tak alespoň slabé a rozdělené, a je jedno, jestli máme cara, komunisty nebo liberální demokraty. Čím dříve se Rusko vrátí k projektu obnoveného socialismu, tím dříve znovu vytvoří nový pól světové moci, osvobodí se ze závislosti na svých nepřátelích. To bude to, co jste označili za spravedlivou a prosperující společnost.
   1. Viktor Jnnjdfy
    Viktor Jnnjdfy 12. března 2015 07:17
    +3
    S tím, co je nyní svět v naprostém deficitu, je to i se spravedlností. A vždy je toho potřeba. Takový je člověk. Chce se k sobě chovat spravedlivě a čestně Západní společnost je konzumní společnost. Poslední čtvrtstoletí Západ implantoval právě takovou ideologii. Ale zdá se mi, že u nás ještě není vše ztraceno a naše společnost má hodnoty nejen materiální povahy. Socialismus se v očích mnohých zdiskreditoval (SSSR měl nejen výhody, ale i spoustu nedostatků), proto má smysl hovořit o spravedlivé společnosti a termín socialistický přenechat Historii.
    1. Perse.
     Perse. 12. března 2015 08:11
     +5
     Spíše to nebyl socialismus, kdo se zdiskreditoval, milý Viktore, ale zrádci a oportunisté, kteří se vzdali Sovětského svazu. Prohráli jsme studenou válku, protože jsme prohráli informační válku, kde se Západ ukázal jako zkušenější a mazanější a tady za to nemůže mladý socialismus. Každý si pamatuje začátek 90. ​​let, sbratření s Amerikou, lidé upřímně věřili v demokracii a světové hodnoty... V otevřené duši jsme byli prostě rozmazlení, zesměšňováni a zneužíváni jako hulváti. Ale teď už víme, co je skutečný cynismus v politice, pokrytectví, lež a arogantní arogance, to je pravá tvář Západu s jeho kultem peněz a konzumu, s jeho informačním zpracováním lidstva, kde jsou všechny prostředky dobré. Sovětský svaz samozřejmě nebyl dokonalý a bomba byla položena pod ním od samého počátku, kdy byla jediná země, kvůli politice s bratrstvím národů, rozdělena na republiky, v prvé řadě rozdělující Rusy, a hlavně vyčlenit právě tyto „ukrovy“ od Rusů, k radosti hrstky místních nacionalistů a separatistů, kteří snili o Ukrajině jako o území odděleném od Ruska. Byl to však právě socialismus, který umožnil SSSR stát se supervelmocí a oživení podoby Sovětského svazu, plánovaného hospodářství, znárodnění všeho, co je životně důležité pro nezávislost státu, návrat k sociálním jistotám a skutečná lidská síla je životně důležitá. Možná v bubnu, jak se tomu bude říkat, "komunismus", "kapitalismus" nebo "Svět radosti a slunce", ale skutečně je zapotřebí jiná, lidská morálka, jiná motivace pro rozvoj společnosti. .
     1. VELKÝ
      VELKÝ 13. března 2015 09:12
      0
      samo o sobě:
      Přesto to byl socialismus, který umožnil SSSR stát se supervelmocí.

      Rád bych poznamenal, že dříve byla ruská říše supervelmocí.
      A Ruská federace bude velmoc. Bude, nedá se to obejít.
      a v bubnu, jak se tomu bude říkat, „komunismus“, „kapitalismus“ nebo „Svět radosti a slunce“

      Máš naprostou pravdu - je úplně jedno, jak se to jmenuje. Dnes Ruská federace, včera SSSR, předevčírem RI .. Ale stále stejní nadnárodní lidé, stejné základní morální hodnoty, stejná země (s přihlédnutím k principu elasticity hranic). A důležité je neodporovat dnešku včerejšku, ale včerejšku předevčírem, ale vnímat to jako jediný historický proces.
    2. NordUral
     NordUral 12. března 2015 11:03
     +1
     NEBYL to socialismus, kdo se zdiskreditoval, ale jeho model, který nám Nikita a jeho následovníci nastražili.
   2. Shershen
    Shershen 12. března 2015 09:17
    0
    tohle všechno nám nebude dovoleno dělat naplno, bude válka, "oni" nepotřebují konkurenty na světové scéně
   3. NordUral
    NordUral 12. března 2015 11:01
    0
    Jen změna společenského systému, a to právní, bez majdanů a násilí, umožní naší zemi zatraktivnit se pro naše bývalé spoluobčany. Sociálně orientovaný politický systém a průmyslová ekonomika země jsou naším vektorem rozvoje. Jinak je los smutný.
  3. Shershen
   Shershen 12. března 2015 09:10
   +3
   Bohužel naše "sousedy" k nám nejsou přitahovány kvůli blahobytu, ale kvůli zadarmo.
 6. Zomanus
  Zomanus 12. března 2015 05:34
  +1
  Ano, článek je správný. V Rusku je také Čečenská republika. Zde bude Republika Novorossiya, Malé Rusko. Bandera tam dlouho nebude. A neposkytnou jim klidný život, takže se budou neustále čistit od hniloby.
 7. Šipka 2027
  Šipka 2027 12. března 2015 05:43
  0
  Snad bude i třetí možnost.
 8. EvgNik
  EvgNik 12. března 2015 06:05
  +3
  „uspořádání referenda na území těch regionů Ukrajiny, které nebudou spadat pod protektorát Polska, Maďarska a Rumunska“

  Jak toto referendum skončí, lze předem odhadnout – pro nás nic dobrého. Kyjev nechce jít pod křídla Ruska. A teď na západ od DLNR nejsou žádní Rusové. Přál bych si samozřejmě, aby se sami Ukrajinci rozhodli stát se federálním obvodem, ale je nepravděpodobné, že by sami chtěli. Kdyby jen válka a potřeba síly.
 9. rotmistr60
  rotmistr60 12. března 2015 06:25
  +1
  tyto cíle odpovídají pouze začlenění řady regionů ruských periferií do Ruska a rozšíření ruských hranic o Polsko, Maďarsko, Rumunsko.


  Je možné, že to tak jednou bude. Je příliš brzy o tom mluvit. Rusko stojí před mnoha úkoly, které dosud nebyly vyřešeny, bez jejichž realizace je příliš brzy mířit na další území.
 10. Obrněný optimista
  Obrněný optimista 12. března 2015 06:30
  +9
  Obtížná cesta Ukrajiny
  1. Shershen
   Shershen 12. března 2015 09:20
   0
   Plakát na téma evoluce kopru.
 11. 1536
  1536 12. března 2015 07:14
  +4
  Tak by se otázka pokládat neměla. Otázka zní: Proč potřebujeme zrádce?!
 12. Perse.
  Perse. 12. března 2015 07:20
  +1
  Proč Rusko potřebuje novou Ukrajinu, ale už jako Novorossija?
  Novorossiya již není Ukrajina, je to již z definice NOVÉ RUSKO, kde jsou DLR a LPR označeny jako lidové republiky. Jak to vyhovuje ruským oligarchům a našemu „liberálnímu kapitalismu“, je jiná otázka. Po zahájení procesu vracení Krymu Rusku je zvláštní mluvit o zachování uznání celistvosti Ukrajiny, zvláště když Rusko mělo všechny závazky vůči legitimním orgánům Ukrajiny, a po převratu, protiústavním převratům v Kyjevě, tyto závazky nemohly být rozšířeny na nacisty, kteří se chopili moci v nepřátelské zemi, která přestala být bývalou Ukrajinou. O to podivnější je, že se ruské vládě podařilo oficiálně uznat tuto moc, což jen stěží ospravedlňuje touhu dostávat peníze za plyn nebo jiné obchodní ruce. Občanská válka, pokud začala na bývalé Ukrajině, nemá jiné řešení než vojenské. Protože občanské války nemají vůbec žádné jiné řešení, buď ruští bílí, nebo ruští rudí, nebo američtí seveřané, američtí jižané, španělští internacionalisté nebo Francovi fašisté. Všechno, třetí není dáno, pokud antagonisty opět neoddělí jiná a větší vojenská síla, jako v Koreji. S chimérou zvanou nezávislá Ukrajina musíte skončit, protože Ukrajina nebýt Ruska (a to jsou původní, historické ruské země) může být jedině protiruská. A tady je mnohem lepší mít alespoň deset nových ruských států než jeden protiruský. Novorossija měla být již dávno uznána, vzhledem k její přímé vojenské pomoci, a měla uzavřít protiruský projekt, zničit nacistickou ideologii a postavit před soud všechny poslední Bandery a Šuchevyče. Poté se rozhodněte, kolik „Rusů“ potřebujeme.
  1. xan
   xan 12. března 2015 13:18
   0
   Citace z Perse.
   Protože občanské války nemají vůbec žádné jiné řešení, jsou to buď ruští bílí, nebo ruští rudí, nebo američtí seveřané nebo američtí jižané,

   Existují i ​​jiná řešení. Příklady: Indie a Pákistán. I když milice vyhrají válku a vezmou Kyjev, proč potřebují západní kopr? Nyní mentalita západního kopru doufá, že bude jediná za všechen kopr, ale když se tyto naděje konečně vypaří a trend je tu, obyvatelé Západu se budou chtít oddělit od celého kopru. A není třeba je rušit.
 13. geofyzik
  geofyzik 12. března 2015 07:21
  +2
  Podle mého názoru se zvažované varianty možného vývoje politických procesů na Ukrajině neomezují na tři. Zemi je možné převzít pod vnější kontrolu – zájemců o tuto možnost je poměrně hodně (Polsko, Slovensko, Česko, Rumunsko, Maďarsko, další, kteří se chtějí podělit o ukrajinský koláč, určitě vyjdou najevo). Nyní tato možnost vypadá zcela chiméricky, ale při bližším zkoumání nemá o nic méně výhod, než jaké navrhuje autor článku. Hlavní plus je ekonomické, kdy EU bude nucena zahrnout do své finanční, politické a vojenské oblasti téměř celou západní část Ukrajiny. Samozřejmě se varianta v mnoha ohledech prolíná s variantou federalizace – realita je vždy mnohem složitější než teoretizovat, každopádně se mi zdá, že takovou cestu nelze zcela vyloučit.
 14. fomkin
  fomkin 12. března 2015 07:24
  0
  Osobně jsem pro a hlavně pro podstatu posledního odstavce
 15. Nitarius
  Nitarius 12. března 2015 08:03
  0
  ... JE NUTNÉ VZÍT Kyjev a všechno do pekla ..... a VYHNAT FAŠISTY z USA DO PEKLA za OCEÁN!
  SHOULD THE AMERICAN SNOUT který můžete získat ve WEBSALU! USA stále ty KRASY ....


  Potkani byli mezi prvními, kteří pochopili, že je výhodné žít vedle člověka, ale zároveň si nenárokovat právo být nazýván mazlíčkem.
  1. xan
   xan 12. března 2015 13:27
   0
   Citace z Nitarus
   ... MĚLI bychom si vzít Kyjev a všechno do pekla ...

   číst fóra Donbass. Mnozí z Donbasu nechtějí za jednotu kopru platit svou krví, spokojí se s plným územím Doněcké a Luhanské oblasti a úzkou spoluprací s Ruskem. Myslím, že je to fér, za svůj názor si plně platí. Jiná věc je, že domobrana je plná mužů z jiných území kopru a mnoho z nich se chce vrátit domů a předložit účet, zejména z Oděsy a Charkova. Potřebují pomoc.
 16. fktrcfylhn61
  fktrcfylhn61 12. března 2015 08:08
  0
  Souhlasím s tím, že původní ruská území se musí vrátit k původním hranicím a obnovit pořádek tím nejtvrdším způsobem! Naštěstí mobilní technologie umožňují určit sociální status účastníka! Ano, dojde k nedorozuměním, ale aby si ostatní nezvykli, všechno odepíšou! Mimochodem, mobilní technologie umožňují uspořádat téměř celostátní referendum o tom či onom problému a stát je potřeba této příležitosti využít! Za účelem zjištění územní situace!
 17. bratr 2
  bratr 2 12. března 2015 08:11
  +1
  Ano, Ukrajina nikdy nebyla zemí ,historicky pod něčím ,říkejme tomu protektorát', bude tolerantní.Historický incident, no, Ukrajinci odsud nemohou žít jako země, všechny ty problémy.se svým domácím fašismem. Můj názor, ať si to vyčítají, kde chtějí, ale ne Rusku, byl zahájen proces trhání zemí jako je Ukrajina, to se Nového Ruska netýká, myslím, že se v budoucnu k Rusku připojí.
  1. Basarev
   Basarev 12. března 2015 10:05
   -1
   Osobně jsem stále zastáncem opaku – připojení Ruska k Novému Rusku. Podle hamburského účtu skutečně nemáme žádné jiné možnosti, jak se zbavit divokého kapitalismu a zrádných vládců.
 18. Vesník
  Vesník 12. března 2015 08:35
  +2
  Citace z irk56
  vztekat se. ach můj bože, jaký průšvih...

  Proč nesmysly? Velmi dobře napsané.
  Federace v Rusku je to, co potřebujete!
  Klíčem je zde (čistě můj názor) Jazyk, kultura, víra.

  Jazyk? - Ruština jednoznačně! 90% JIH-VS mluví rusky (nejsem proti ukrajinštině, líbí se ti? - Chodit do ukrajinských škol)

  Kultura - máme, to je "Jaro v ulici Zarechnaya", "Vyšel jsem do doněcké stepi" - to je naše kultura ...!! Všechny jejich "hloupé" koledy", "vyshyvanka" - nechte to u sebe - je to vaše, už vás to nebaví.
  No, onizh, existují "nerozvinuté" typy .. kultury - "nema" .. a posílejte nám všechny druhy svinstva se žlutou krví, "povyšujte" naši kulturu.
  - Vypadni odsud! Naši lidé jsou 3x chytřejší...o čemž jsem přesvědčen.

  Faith? - Ani se mi nechce odpovídat, a tak všichni rozumí!
  Na Ukrajině v televizi pro VŠECHNY „božské“ svátky z nějakého důvodu „zkroutí“ půl dne liturgie PAPEŽOVA. Nechápu .. proč sakra je a na jaké straně ho potřebujeme ?? Z tohoto "začernění" ... učí "dobytek". Odpověď je nasnadě - někdo to "potřebuje"!! Učí .. To je však pro nás „cizí“ „tělo“. Toto je jeden příklad proměny ve „stádo“!
  Proti!!!
  Za všechny pokusy zvyknout si mě dostanou do tváře! Unavený!
 19. věštec
  věštec 12. března 2015 08:43
  +3
  Problém nacionalismu bych takto zjednodušeně nepovažoval, ať už jde o ukrajinský, kazašský atd. Aniž byste zpochybňoval tezi o významu Ukrajiny pro Rusko, neměli byste nabízet hrábě, na které už ukrajinští nacionalisté šlápli: jakýkoli pokus o násilnou asimilaci části populace vždy narazil a narazí na zoufalý odpor – JAKO NĚKDO, NEBO NE. Dokonce i Stalin, který byl známý jako specialista na národnostní otázky, zdůrazňoval, že odumírání národních jazyků je dlouhý proces, vyžadující možná stovky let. Revoluční otřesy navíc probouzejí touhu po vzniku nových jazyků.
  Svého času se v Bulharsku, nyní na Ukrajině, v pobaltských státech pokusili vyřešit interetnické problémy ve spěchu, za pomoci síly: zákaz používání vlastního jazyka, změna příjmení, omezení práce. Německu se to nějak podařilo, ale na stovky let.
  Ruský jazyk jako jazyk mezietnické komunikace se v téže ukrajinské vládě používá z nutnosti.
  Podle mě je průšvih v tom, že národnostní problémy v každém státě, a tím spíše v Rusku, se musí řešit profesionálně a ne amatérsky.
  Základem mezilidských vztahů je ekonomický základ. Nespravedlivé rozdělování jakýchkoli zdrojů, upřednostňování jakýchkoli národností při dělení ekonomického, finančního, surovinového koláče s cílem „vytáhnout periferie v úrovni rozvoje“, uklidnit chyby historické minulosti, získat loajalitu, dotovat za ne velmi dobrá práce, bez upřímného a přímého vysvětlení důvodů, proč se tak děje a ne jinak, se stala základem, na němž ve svazových republikách vzkvétal zběsilý nacionalismus a který se setkal s „podporou“ lidu.
  Proto se právě zlepšování kvality života lidí, zajištění jejich bezpečnosti a stability života stane základem, na kterém bude třeba po staletí budovat stabilní mezietnické vztahy.
  1. atos_kin
   atos_kin 12. března 2015 14:57
   0
   Citace z orákula
   základ, na kterém bude třeba po staletí budovat stabilní mezietnické vztahy

   národnost může být jen jedna - PRACOVNÍ!
 20. Altona
  Altona 12. března 2015 09:16
  0
  Článek správně poznamenal, že nyní nikdo nebude finančně tahat Ukrajinu jako projekt, když vezmeme celé území... Navíc obyvatelstvo „Svidomo sick“, které začne hrát „Bandera a NKVD“... Pokud jde o tzv. Protiruská a slepá ulička projektu, když pak místo sovětské vlajky vzlétl prapor Petljura - to byl pro mě osobně začátek konce projektu Ukrajina, tedy rok 1992 ...
 21. Sakra chlape
  Sakra chlape 12. března 2015 09:18
  +5
  Ano, je to ještě jednodušší. Existuje STÁT Rusko s vlastními hranicemi, zákony a občany. Vše mimo tyto tři pojmy nepřímo souvisí s Ruskem.
  Ano, v zahraničí je mnoho Rusů. A dokonce i v Americe jsou Rusové. Ale nemají nic společného se stavem Ruska.
  Ne všichni Rusové milují Rusko. Někomu je obecně lhostejná a Rusové jsou jen podle etnika.
  Nemůžete být „laskaví“ ke všem. Je nemožné zajistit, ochránit a nakrmit všechny.

  Důležité: občané Ruska žijí v této zemi, v jejích radostech a strastech, platí daně, budují ji, vytvářejí dědictví pro potomky...
  Co to má společného s „Rusy“ v zahraničí?
  Kdyby si Rusové žili jako v Arabských Emirátech a neměli by kam dávat peníze a další dobré věci, tak ano, samozřejmě. Ruský člověk má širokou duši. Ale v naší drsné realitě by pro nás bylo užitečnější myslet na NAŠE občany Nebo se máme v zemi dobře?
  Upřímně a bez žingoistického vlastenectví: neexistuje průmysl, neexistuje zemědělství. Neexistuje žádná věda, neexistuje žádné vzdělání! Neexistuje žádná kultura, neexistuje žádná medicína.
  Neexistují sociální programy.Stát se nezabývá dětmi.Staří lidé žijí,jak mohou.
  A hlavně neexistuje žádná národní myšlenka. Jsme tak unešeni řešením problémů jiných lidí, že nevnímáme, jak svou zemi ztrácíme.
  Ponurost obrazu vystupuje pouze v perspektivě. Je jasné, že teď nějak pracujeme, někde bydlíme, máme silnice, auta, housku s chlebem, ale žijeme ze zbytků (a zásluh) odkazu SSSR.

  "Potřebné tam, kde se narodil". Po rozpadu naší země (SSSR) se každý, kdo chtěl, vrátil do své vlasti. Někdo po vůli, někdo nuceně v podobě uprchlíků (jako moji rodiče (sloužil jsem pak daleko)). Život začal. Lidé se usadili, postavili domy, rodiny budoucnost.
  Ti, kteří zůstali na Ukrajině, vybudovali stát Ukrajina. Rusové vybudovali Rusko. Atd.
  Proč by se tedy Rusko najednou mělo starat o občany cizích zemí? Nejprve se musíte podívat na své občany.

  A tady je ještě něco důležitého. Ukrajincům se často říká „Rusové“. Není to správné. Ve smyslu, který je zakotven ve slově „ruský“, by bylo správnější znít jako „sovětský“.
  Vyrostl jsem v SSSR, žil v RSFSR, na Ukrajině, ve střední Asii a nikdy jsem se nerozdělil na Rusy a Nerusy. Všichni jsme byli "své", "sovětské". Nyní se pravidla hry změnila. A v kakle není nic ruského, až na to, že se mluví (paradoxně) rusky většinou.... No, po Oděse to pro nás nejsou bratři.
  1. MLF
   MLF 12. března 2015 11:45
   +1
   Váš názor se mi nelíbí, ale nebudu se hádat. Fráze vyvolává znechucení - ". Ale žijeme ze zbytků (a zásluh) odkazu SSSR." Jaký nesmysl?! Říct - na založení SSSR, je ještě pochopitelné, ale "žijeme na zbytcích ..." - zlomyslná hloupost!
 22. Normální
  Normální 12. března 2015 09:44
  0
  Souhlasím s autorem, článek je plus
 23. monster_fat
  monster_fat 12. března 2015 09:45
  +1
  S rizikem, že budu ještě jednou záporně hlasován, vyjádřím svůj názor. Kakly nám bratři nejsou a nikdy nebyli a nebudou.Nebudu vysvětlovat proč, sám jsem to nejednou udělal a nejednou to tu udělali i další "střízlivě uvažující" soudruzi z fóra. Zde opět navrhují odtáhnout toto Chochljatského caudo do Ruska jako „bratrství“ a tak dále, ale vyvstává otázka, odtáhnout „proč“? Jen proto, aby se „vytáhl“ zpod „zhoubného“ vlivu Západu? Tak to nepůjde – spí a vidí se na Západě v „teplém šťastném stánku“ s „hodným majitelem“ a budou nás neustále nenávidět, škodit, kazit atd. Proč tu máme tu chátru? Ať si jako Baltové vytáhnou hrnce zpod starých lidí v EU nebo 12 hodin „orou“ v loděnicích a polích evropských farmářů spolu s Albánci, Rumuny atd. Západ, pokud si to přejí. Navíc, opravdu si myslíte, že vše, co se za poslední dobu stalo na Ukrajině, nebylo uloženo v hlavách hřebenů s další vrstvou nenávisti k Rusku? Opravdu si myslíte, že válka, která probíhá v Novorossii, krev, která se tam prolévala a prolévá, bude přes noc zapomenuta? Nikdy! Už jsme se stali nepřáteli nejen ve slovech, ale i v skutcích a věřte, že nepřáteli budeme nyní, navždy. Není cesty zpět: nebudou žádní jednotliví lidé Ukrajinci + Rusové, nikdy nebudou! Musíme si to uvědomit a postavit naši budoucnost na této nepříjemné realitě.
  1. MLF
   MLF 12. března 2015 11:34
   +2
   Nemáš pravdu. Po návratu ruských zemí se zvráceným obyvatelstvem je přirozené vytvořit po desetiletí (vzpomeňte si, kdy se objevil koncept „ukrajinského“ a jak dlouho trvalo napodobení tohoto konceptu v takzvané „přirozené“) hygienickou zónu , k denacifikaci, pak deukrajinizaci, t.j. přivedení ruského obyvatelstva do jeho přirozeného stavu.
 24. paxil
  paxil 12. března 2015 09:45
  +2
  Každý, kdo mluví a myslí ve velkém a mocném, se považuje za Rusa a bez ohledu na to, jaké jste národnosti. Všichni jsme děti ruského světa a tento svět je již druhým tisíciletím, v našem světě ani jedna národnost neztratila svou identitu a v tom je naše síla.A co dělají Anglosasové, když přicházejí na nová území? Zničit a vyhnat v rezervaci domorodé obyvatelstvo, to jsou gentlemani, zbytek jsou všichni otroci. Co nyní vidíme u Evropy, Japonska, Austrálie a mnoha dalších, jsou to vazalové a majitel sedí v zámoří.
 25. NordUral
  NordUral 12. března 2015 10:19
  +2
  Souhlasím. Kdykoli ruský Ukrajinec použil tento termín, něco tuto kombinaci zkreslilo. Není Ukrajina, byla a je ruská periferie, kde žil a bude žít ruský lid.
 26. MLF
  MLF 12. března 2015 11:22
  +2
  Zajímavé zdůvodnění! Navíc velmi rozumné! V tomto kopru se skutečně ukazuje, že většina lidí se buď dávno považovala za Ukrajince, přičemž zapomněla na původ tohoto jména a zapomněla, že jsou Rusové, nebo se nyní považují za Ukrajince na základě území svého bydliště. Srandovní jsou především Ukrajinci – Achmetov, Avakov a další cizinci.
 27. meloman
  meloman 12. března 2015 11:25
  +1
  Za článek plus. Ale mohou nastat i jiné scénáře.
 28. kapitáne
  kapitáne 12. března 2015 11:27
  +1
  Vše je napsáno správně,myslím,že opravdu vše půjde podle varianty připojení k Rusku,to je nejlogičtější.Není jasné,že se z toho kritici tak bouří?Nikde jsem nečetl,že by autor navrhuje to udělat hned zítra as pomocí armády Lidem se aktivně vymývaly mozky 25 let, aby je přivedli k rozumu, je potřeba deset let vegetace a devastace, lidé prostě slova nevnímají. Skutečné zhoršování života začalo až letos, jen je potřeba k tomuto procesu co nejvíce přispět a hlavně se starat o svou zemi. Hlavní chybou lidí na Ukrajině je podle mě očekávání, že někdo přijde a dá věci do pořádku, pak se stane něco jiného, ​​jako že si hodní samaritánští Němci a Američané nafouknou kapsy a vy nebudete mít čas ohlédnout se, jak život plyne. Proto si myslím, že stačí žít a spoléhat se na sebe, podnikat, vychovávat děti a vše bude každopádně to hlavní, kdo vyrostl jako normální lidi - děti, určitě. Víte, oni jsou naše budoucnost. A pro ty, kdo fňukají a čekají, aniž by mezi tím co nebo kým, není rozdíl mezi tím, čím a kým, Banderovi, aby nastolil pořádek, místo aby to dělal sám, neexistuje návrat vymyšlených dluhů, mimozemšťanů nebo dokonce čarodějů. budoucnost
  1. Viktor Demčenko
   Viktor Demčenko 12. března 2015 19:16
   0
   Citace: Kapitáne
   Opravdové zhoršování života začalo až letos, stačí k tomuto procesu v rámci možností přispět [b]a hlavně se starat o svou zemi[/b].

   ale to je b] a co je nejdůležitější, vypořádat se s vaší zemí [/b], se současným složením naší vlády, sny. Znáte výsledky dnešního hlasování ve Státní dumě o Národní bance? pokud ne, přejděte na myšlenkové fórum a zeptejte se, tam je [b][/b]vše jasně řečeno! VĚTŠINA [b]proti kontrole centrální banky...[/b] požádat tak Alaverdi, pánové, Alaverdi! odvolání
 29. R150
  R150 12. března 2015 11:42
  +4
  ano ... rozdělení Ruska na republiky po roce 1917 je pro nás těžké ...

  Vždy jsem říkal a budu říkat, že Ukrajinci a Bělorusové jsou fiktivní národnosti, všichni jsme Rusové!
 30. Mihasik
  Mihasik 12. března 2015 13:10
  0
  Ale i v tomto případě existují otázky. Je jich mnoho, nebudu zabíhat do podrobností, ale hlavní je, zda ruský lid potřebuje mít dva ruské státy? A s přihlédnutím k Bělorusku (bílá ruština) - až tři?

  Autor navrhuje spojit vše v jednom?
  Jednoduchý příklad o farnosti:
  Proč se autor například nespojí se sousedovou rodinou podél podesty, v jeden celek? Všichni jsme Slované a Rusové! Obecné území, obecná pravidla, souhrnný rozpočet atd. Je to jako úžasné! Ale. Zde vyvstávají otázky. Jak se žije na tomto společném území, čí pravidla dodržovat, soused nebo vlastní? Každý je totiž zvyklý žít, jak chce. Jak se podělit o celkový rozpočet, když jeden orá a přináší příjem do společné rodiny a druhý sleduje fotbal na gauči u piva a nepřijímá reklamace, slibuje, že se bude líbit a najde si práci? A pokud soused "onemocněl" a požaduje pro sebe zvláštní zacházení, křičí, že všichni kolem něj jsou jeho otroky a měli by pro něj pracovat, jinak si proti tomu bude stěžovat černému sousedovi v domě a on přijde a udělá všem "zranit"?
  Jsou tyto hemoroidy nutné? Možná je lepší, aby každý byl zodpovědný za to, že jeho rodina žije v samostatném bytě, ale ve společném domě? Podle mě právě vytvořili tu nejlepší možnost pro takové soužití a tou je EAC.
  Nebo autor sní o návratu do komunistické komuny, kdy společně na úkor jedněch živili a sloužili druhým?
 31. akt
  akt 12. března 2015 14:18
  0
  Jako nyní není ani zdaleka potřeba. Ale protože s ní žijeme bok po boku, je třeba se snažit zajistit, aby hrozba pro Rusko nepocházela z jeho území.
 32. kombinovat23
  kombinovat23 12. března 2015 14:39
  0
  Stručně řečeno, z tohoto článku jsem pochopil, že Bjalarusský stařec (jinak nebude chtít) bude korunován čepicí Monomach, pod kterou bude Velká, Malá a Bílá Rus konečně obnovena do jediné epické země v Kyjevě. Rus s administrativním hlavním městem v Kyjevě a jedním státním jazykem - velký a mocný.
 33. zubkoff46
  zubkoff46 12. března 2015 14:50
  0
  To by byl projekt – ano pro Boží uši. Kéž Pán pomůže, aby se to stalo.
 34. Vlad5307
  Vlad5307 12. března 2015 16:06
  0
  Citace: Ingvar 72
  No, to je pochopitelné, ale v článku jsou také momenty. Pouze třetí scénář je životaschopný a i tehdy je možný s dobrovolným souhlasem Kyjeva. A nikdy do toho nepůjde, protože. není to dobré pro majitele. Článek je tedy směsí gomna s medem (rozumné myšlenky se mísí s deliriem), ani + ani -.

  To je pro dnešek. Autor říká, že je nutné oddělit med od guana, a to je možné pouze přidáním všech bývalých území Ruské říše ke kočce. ruský lid žije! Jde o globální úkol a jeho řešením bude možné vyřešit problém NATO v Evropě a vrátit tento proces do hlavního proudu vzájemně výhodných bezpečnostních dohod. Takže článek Plus. Jediným mínusem je současné složení vlády Ruské federace - ta není schopna takový problém vyřešit, ale jak dlouho bude HDP stačit na to, aby jim dal ty správné pokyny, pokud budou chtít věc sabotovat?
 35. Římané
  Římané 12. března 2015 17:02
  0
  O tom, zda je Ukrajina realita nebo fikce, se lze hodně dohadovat. Fakt o územích obývaných lidmi je ale nepopiratelný. A kdokoli tam žije a co si o nás myslí, týká se nás to. Můžeme ignorovat probíhající procesy a pak se rozvoj území bude řídit zásadami, které jsou výhodné pro ty, kdo investují. Dnes jsou výsledky a nikomu kromě Američanů se nelíbí. Abyste se odlišili, musíte se o sebe postarat. Obecně souhlasím s autorem.
 36. Viktor Demčenko
  Viktor Demčenko 12. března 2015 18:59
  0
  Ale pokud, jak jsme ukázali výše, samotný Kyjev je již sloučen a režim se samolikviduje - Je to otázka času, a ne princip, navíc v blízké budoucnosti, komu se tedy Novorossia sloučit?
  ale může mi někdo říct, O JAKÉM čase (v trvání: týden, měsíc, rok?) mluvíme? Mně osobně se velmi silně zdá, že za současné politiky naší, zdůrazňuji, NAŠÍ vlády, která již velmi dlouhou dobu není schopna přijmout alespoň nějakou přijatelnou linii chování ve vztahu k „bratrskému lidu“ , i nyní, kdy je příležitost dát ra... pardon, do polohy koleno-loktem "vlády" "náměstí", se z ekonomického bloku NAŠÍ vlády opět rozjíždí jednání o rekonstrukci dluhu Ukrajiny. na přání našich zapřisáhlých partnerů-přátel ze Západu! jak to nazvat? opět za naše, a to i na mé náklady, abychom zachránili byznys našich oligarchů, který se nachází na Ukrajině? Můžete přestat hrát tyto hry? je čas a čest to vědět, pánové ministři! a figurky nezávislých vyhrály a zmocnily se Záporožské továrny, která patřila "Rusalovi", čti Dvorkovič a spol...tak přestaň hrát tyhle hry, sami banderlogové jen tak nevymřou, tady jim pomůže Západ ... bojujte s námi do posledního Ukrajince!
  a přesto při pronásledování, jak se říká: podle RIA Novosti společnost, která staví vrtulníkové lodě pro Ruskou federaci, obdržela od Spojených států zakázku na stavbu velkotonážního plavidla a tato smlouva kryje ztráty z nesplněné zakázky . a opět mě začínají mučit neurčité podezření: a tohle NÁŠ vláda? co Možná je to vláda EU? požádat
 37. rychlý 1934
  rychlý 1934 12. března 2015 20:11
  0
  Jak unavený ze všeho! požádat Nevěřte dobrým scénářům. požádat
  Opravdu se chci podívat na 2 ... 3 roky dopředu a vidět, co se stane z toho svinstva ... omluvte Ukrajinu. hi
 38. sanitarlesa
  sanitarlesa 12. března 2015 21:03
  0
  ach mé srdce cítí .. první možnost je jak to bude ... nejhorší .. protože se zkrátka zbláznili na Ukrajině .. a v Rusku trpělivě koukají a čekají až si dají doušek goryushky do naplno, protože všechny argumenty a fakta jsou již prázdné.Američtí instruktoři,nečekají...připravují novou porci kamikadze.Vítězství bude konečné,když Porošenko Jaceňuki a společnost poběží bez ohlédnutí.Pro teď jen první, bohužel, ale je to tak.
 39. POMAH
  POMAH 13. března 2015 09:26
  0
  Normální článek je skutečný, není bez ohybů, ale autor se netváří jako poslední pravda.
 40. 56. veterán
  56. veterán 13. března 2015 13:36
  0
  Článek je správný. Jsem solidární s těmi, kteří jsou proti dalším darmožráčům. Jak moc to už bylo - Rusko pomáhá a pak na to reagovalo solidně ošklivými věcmi. Nemusíte chodit daleko - Bulharsko, to Zdá se, že jsou to bratři Slované, ale ne - gejropské hodnoty jsou jim bližší Jen je třeba rozdělit Ukrajinu. Východní a střední regiony by měly jít do Ruska a nechat Poláky a Maďary, aby se hádali o ty západní. Každopádně Ukrajina jako samostatný stát nikdy neexistovala.Všechny pokusy o nezávislost nevedly k dobru a nepovedou.
 41. Bormentální
  Bormentální 13. března 2015 15:08
  0
  Ukrajinismus je nemoc, diagnóza. Pacienty je třeba léčit a pak milovat.