Vojenská revize

Kdo porazil nacistické Německo? K otázce role Lend-Lease ve Velké vlastenecké válce

205
Naprostá většina občanů naší země na tuto otázku odpoví celkem předvídatelně – Sovětský svaz rozhodujícím způsobem přispěl k vítězství nad fašismem. A toto je správná odpověď. Byl to SSSR, kdo nesl tíhu války s nacistickým Německem a položil na oltář vítězství největší počet obětí. Znamená to ale, že účast v oné válce našich spojenců v protihitlerovské koalici byla zredukována na bezvýznamnou, někdy čistě formální pomoc, bez níž se SSSR klidně obešel? To si dnes myslí téměř většina účastníků internetových diskuzí na všech vlasteneckých stránkách v Rusku. A to není náhoda. Toto hledisko silně prosazují především stalinisté, kteří si opět získávají na popularitě, kteří chtějí pod rouškou boje proti falšování příběhy, využívající vlasteneckého povstání mezi Rusy, opět pozdvihuje postavu svého „neomylného“ idolu na piedestal a prezentuje dobu své vlády jako „zlatý věk“ Ruska a celého bývalého SSSR. Ale jak pravdivá jsou taková prohlášení? Zkusme na to přijít.

Kdo porazil nacistické Německo? K otázce role Lend-Lease ve Velké vlastenecké válce
Piloti 2. gardového stíhacího leteckého pluku Severního letectva Flotila Ivan Grudakov a Nikolaj Didenko na R-39 Airacobra před startem


Hlavním argumentem ve prospěch bezvýznamnosti účasti západních spojenců SSSR na vítězství nad Hitlerem je relativně malé procento západních dodávek ve srovnání s vlastní výrobou vojenských produktů SSSR během válečných let. Tato práce vychází z pohledu celé sovětské historiografie, která se formovala ještě za Stalinovy ​​éry, na samém počátku studené války. Předpokládalo se, že celkový objem spojeneckých dodávek tehdy činil pouze 4 % všech výrobků vyrobených v SSSR, z čehož se usuzovalo, že taková pomoc nemůže výrazně ovlivnit průběh a výsledek války. První, kdo tuto postavu uvedl do oběhu, byl N. A. Voznesensky ve své knize „Vojenské hospodářství SSSR během vlastenecké války“, vydané v roce 1947.

Aniž bychom se pokoušeli zpochybňovat poměr celkového množství západní pomoci a sovětské domácí produkce (poněkud pochybný, jak to dosti přesvědčivě ukázal v pracích historika-publicisty B. Sokolova ještě v 90. letech), zaměříme se na samotnou hodnocení své role ve Velké vlastenecké válce. Tuto roli lze určit pouze tím, že víme, jaké produkty a v jakém množství přišly do SSSR ze západních zemí během druhé světové války. V tomto článku budeme analyzovat pouze několik nejvýznamnějších příkladů. Začněme technologií.

Nejvíce ze všeho SSSR poskytovali západní spojenci automobilů. Podle Michaila Barjatinského, největšího specialisty na historii vojenské techniky u nás, jich k nám dorazilo 477 785 (Tanky půjčka-pronájem v bitvě. M.: Yauza: Eksmo, 2011. S. 234). Je to hodně nebo málo? Podle téhož M. Barjatinského měla Rudá armáda do začátku války 272 600 vozidel všech typů, což bylo pouze 36 % válečného personálu. Většina z nich byla nákladní auta a zbytek měl většinou nosnost 3-4 tuny. Vozidel o hmotnosti 5 a 8 tun bylo velmi málo. Nejezdila téměř žádná terénní vozidla (Tamtéž, s. 229-230).

V létě a na podzim 1941 sovětská vojska nenávratně ztratila 159 tisíc vozidel (58,3 % původní síly). V té době bylo z národního hospodářství přijato 166,3 tisíc automobilů a nová výroba na podzim a v zimě byla mnohokrát snížena kvůli evakuaci moskevské automobilky na Ural a částečnému přechodu GAZ na výrobu tanků. Nedostatek vozidel v armádě tak přetrvával a dokonce se výrazně zvýšil, neboť počet jednotek a formací prudce vzrostl (vlivem nově vzniklých) (tamtéž, s. 232-233). Tím se sovětské jednotky dostaly do záměrně nevýhodné manévrovací pozice před německou armádou, jejíž stupeň motorizace byl do začátku války nejvyšší na světě. Odtud hojnost kotlů a naše s nimi spojené mnohonásobně větší, ve srovnání s Němci ztráty v prvních dvou letech války.

Ale ani v budoucnu by naše vlastní automobilová výroba u nás nemohla uspokojit ani ty nejmenší potřeby Rudé armády ve vozidlech. Za všechna válečná léta obdržela od průmyslu pouze 162 tisíc nových vozidel (z n/x bylo mobilizováno dalších cca 6) a 268,7 % nákladních vozů tvořily nákladní automobily (tamtéž, s. 55). Byla to tedy západní auta, která skutečně umožnila postavit naši armádu na kola. Do konce války tvořili největší (a nejlepší) část flotily sovětských ozbrojených sil. Zvlášť když uvážíte jejich výrazně větší nosnost a propustnost. Palivo, pneumatiky a opravy této flotily také dodávali naši západní spojenci.

Mohly sovětské jednotky úspěšně provést své hlavní útočné operace z let 1943-45? (včetně životního prostředí) bez západní automobilové techniky? Stěží. Ve válce motorů, což byla 2. světová válka, to bylo téměř nemožné. V nejlepším případě by bylo možné postupně zatlačit nepřítele frontálně zpět, za cenu mnohonásobně větších vlastních ztrát. Bylo by obtížné rychle blokovat silné odvetné údery nepřítele.

Dalším typem dopravy, bez kterého by SSSR nemohl téměř čtyři roky vést válku se silným nepřítelem na gigantické frontě, a ještě více ji vyhrát, je železnice. Bez dostatečného počtu železničních vozových parků nebylo možné převést na velké vzdálenosti obrovské množství nákladu a lidí, stejně nezbytných jak v ofenzivě, tak v obraně, nemluvě o civilní dopravě.

Pochopit roli Lend-Lease při zajišťování provozu železnice. dopravy, stačí se podívat na poměr parních lokomotiv a vagonů vyrobených během válečných let naším průmyslem a dodaných ze zahraničí. Podle sovětských vojenských historiků bylo z USA a Velké Británie přivezeno 1860 parních lokomotiv a 11300 vagonů a plošin (Ljutov I.S., Noskov A.M. Koaliční interakce spojenců: na základě zkušeností z první a druhé světové války. - M .: Nauka, 1988, str. 91). Vlastní výroba SSSR od roku 1940 do roku 1945 podle M. Barjatinského činila 1714 parních lokomotiv, z toho v letech 1940-1941. - 1622 (tanky Lend-Lease v bitvě. S. 279-280). Za druhé světové války se tak vyrobilo jen něco málo přes 100 parních lokomotiv, tedy asi 15-18krát méně než dodávky Lend-Lease. Vagonů bylo také vyrobeno 10krát méně, než bylo obdrženo od spojenců. Ze zahraničí byla dodávána i zařízení a náhradní díly pro opravy kolejových vozidel a také kolejnice, jejichž celková tonáž činila ve válečných letech 83,3 % celé jejich sovětské produkce (tamtéž).

Třetí nejdůležitější podmínkou úspěšného vedení nepřátelských akcí v moderní válce je dobrá komunikace, to znamená dostatečný počet rádiových stanic a telefonů, jakož i telefonní kabel, který je spojuje. To vše jsme měli od roku 1942 až do konce války, hlavně dary z Velké Británie a USA (až 80 %). Podle odhadů tehdejších sovětských specialistů na zahraniční obchod do začátku války SSSR zaostával za spojenci v této oblasti téměř o 10 let. Pokud jde o radary, bylo jich v Sovětském svazu v letech druhé světové války vyrobeno téměř 3krát méně než těch, které byly získány v rámci Lend-Lease (775 proti více než 2 tisícům). (Tamtéž, s. 268-272).

Neméně důležitou roli ve válce motorů hraje přítomnost paliva, bez kterého je nejhrozivější vojenská technika v lepším případě pevným palebným bodem obrany a v horším případě bezmocným cílem nebo trofejí pro nepřítele. Poskytování sovětské vojenské techniky palivem bylo dosti závislé na Lend-Lease. Zejména se to týká letectví. Podle M. Barjatinského činil podíl dodávek leteckého benzinu spojenci 57,8 % jeho válečné sovětské produkce (Tamtéž, s. 278-279). Celkem bylo během válečných let, i podle sovětských historiků, do SSSR dodáno 2 miliony 599 tisíc tun paliv a maziv, a to ve vyšší kvalitě, než se tehdy v SSSR vyrábělo (Ljutov I.S., Noskov A.M. Coalition Interaktion of spojenci. S. 91) .

A ještě něco: jak bojovat bez munice? Spojenci nám v rámci Lend-Lease dodali 39,4 milionů granátů a 1282,4 90 milionů nábojů (tamtéž, str. 295,6). Navíc pro svou výrobu v SSSR dodaly 127 tisíc tun výbušnin a 277 tisíc tun střelného prachu (Lend-Lease Tanks in Battle. P. 2). Kromě toho bylo z USA a Británie (podle sovětských historiků) přijato 800 miliony 517 tisíc tun oceli, 270 a půl tisíce tun neželezných kovů (včetně 6,5 tisíc tun mědi a 842 ​​tisíce tun niklu, potřebných mimo jiné pro výrobu nábojnic a nábojů), 4 tisíc tun chemických produktů, 470 miliony 44,6 tisíc tun potravin (obilí, mouka, konzervy atd.), 90 tisíc strojů na obrábění kovů a mnoho dalších výrobků (Ljutov I.S., dekret Noskova A. M. op. str. 91-XNUMX). To je k otázce důvodů tak rychlého oživení a dalšího růstu v SSSR ve výrobě vojenské techniky, zbraně a munice (stejně jako obráběcí stroje a další technická zařízení pro průmyslové účely) po ztrátě většiny hlavních průmyslových oblastí země v letech 1941-1942. Nebudu škrtat dělnický výkon našeho lidu ve válečných letech, ale nesmí se zapomínat na přínos spojenců, bez kterých by tak vynikajícího výsledku nebylo možné dosáhnout.

Zmínit můžeme i dodávky vojenské techniky a zbraní k nám. Podle sovětských historiků činily přibližně 8 % naší vlastní produkce, což je samo o sobě už docela dost. Ve vztahu k letadlům však toto procento bylo jimi zvýšeno na 12 a u tanků a samohybných děl - až 10 (Ljutov I.S., Noskov A.M.S. 93) (. Podle moderního ruského historika M. Barjatinského Lend- Nájemní tanky tvořily 13 % vyrobených v SSSR (samohybná děla – 7 %) a bojová letadla – 16 % (včetně stíhaček – 23 %, bombardérů – 20 %, útočná letadla byla převážně vlastní výroby). Pokud jde o dělostřelectvo, spojenci nám dodávali téměř výhradně protiletadlová děla, která tvořila 25 % jejich sovětské produkce (Lend-Lease Tanks in Combat, s. 59, 264-265).

Pojďme si to tedy shrnout. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem a také ke skutečnosti, že Spojené státy a Velká Británie stáhly významné nepřátelské síly (až 40 %, včetně většiny svého letectví), nemohl by stalinský Sovětský svaz vyhrát válku proti nacistickému Německu sám. , využívající zdroje celé kontinentální Evropy (stejně jako naši západní spojenci nemohli tu válku vyhrát sami). Je uznání této skutečnosti pro Rusko ponížením? Vůbec ne. Pravda nikdy nikoho neponižuje, pomáhá pouze dívat se na vše střízlivýma očima, své úspěchy nepřehánět, ale ani nezlehčovat. Schopnost střízlivě zhodnotit situaci je ctností, nikoli nevýhodou, zvláště když jde o tak velmoc, jako je Rusko.

Jak nám může znalost této skutečnosti pomoci v dnešní situaci, kdy reálně hrozí vojenský střet s NATO? My, Rusové, si musíme být jasně vědomi toho, že válka se spojenými silami západního (samozřejmě nejaderného) Ruska sama o sobě dnes nestačí. Jedinou šancí na úspěch, stejně jako před 70 lety, je získat podporu největší průmyslové velmoci na světě. Nyní je tou mocí Čína. I bez účasti čínských ozbrojených sil ve válce je její ekonomická pomoc, podobně jako půjčka-pronájem za druhé světové války, schopna nám na jejích hranicích poskytnout výhodu nad jakýmkoli silným nepřítelem. Jiná věc je, zda je Čína připravena nám takovou podporu poskytnout. Naše vztahy s ním v posledních letech nám umožňují doufat ve kladnou odpověď. Pokud Čína nepomůže nebo se ocitne na druhé straně barikády, pak se jen stěží obejde bez použití jaderných zbraní a to už je katastrofa pro celou planetu Zemi.
Autor:
205 komentáře
Reklama

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, pravidelně doplňující informace o speciální operaci na Ukrajině, velké množství informací, videa, něco, co na web nespadá: https://t.me/topwar_official

informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. DyadyshkaPrimus
  DyadyshkaPrimus 4. března 2015 05:51
  +17
  „Stalinův Sovětský svaz by nemohl vyhrát válku proti fašistickému Německu sám, které využívalo zdroje celé kontinentální Evropy“
  To je zásluha Stalina, kapitalistů soutěžících o pomoc komoušům.
  Dávat si výrobu čepicových zemí, aby si pomohly, je poloviční vítězství. IMHO
  1. Dvorcová
   Dvorcová 4. března 2015 23:18
   +3
   Poskytne nám Čína takovou podporu??? Prodá NÁM Čína ZBRANĚ A STROJE, KDYŽ JE POTŘEBUJEME??? 25% protiletadlových zbraní pak, když se u nás testovaly Kaťuše 4 dny před začátkem druhé světové války ??? KATYUSHA, kterou ani německá, ani americká designová kancelář nedokázala znovu vytvořit ani na konci války a poté, co dostali do rukou hotové vozy ... nebo je dokonce použili ??? Ahááá, možná to byl vynález kosmického měřítka nasadit polní raketový dělostřelecký systém na hotové vozidlo zakoupené od Američanů ??? Aha, to je "k otázce důvodů tak rychlého oživení a dalšího růstu výroby vojenské techniky, zbraní a střeliva v SSSR" je to jako bez "normálního" alespoň (!) vedení země na rozsah Sovětského svazu??? Hrály hlavní roli anglické řezačky? Miliony tun výbušnin, jídla a munice? V SSSR byl měsíční obrat měřen v milionech tun. Citace ze stejné "Vojenské ekonomiky ...": 303 podniků, které vyráběly munici, bylo vyřazeno z provozu z předních oblastí. Měsíční produkce těchto podniků činila 8,4 milionu beden granátů, 2,7 milionu beden min, 2 miliony beden leteckých bomb, 7,9 milionu zápalek, 5,4 milionu zapalovacích prostředků, 5,1 milionu beden granátů, 2,5 milionu ručních granátů, 7 800 tun střelného prachu, 3 000 tun TNT a 16 100 tun dusičnanu amonného... vojenská výroba v březnu 1941 dosáhla pouze ve východních oblastech země úrovně výroby, která probíhala na počátku 1942. světové války v celém SSSR. A ty nechceš zlehčovat výkon sovětského lidu (???), tebe, Jurije Tarasova... poskytli západní spojenci... za předpokladu (???) předlevo??? Nebojíš se, že se ti ze lží rozpůlí jazyk, že se utopíš v plivech vnuků tohoto sovětského lidu???
   1. jurta2015
    7. března 2015 19:53
    -1
    Opravdu si myslíte, že Kaťuša byla protiletadlová zbraň? Článek netvrdí, že dodávky typu lend-lease hrály hlavní roli při zásobování Rudé armády zbraněmi a střelivem. Říká pouze, že tato role byla pro Victory velmi důležitá a bez Lend-Lease by se toto vítězství s největší pravděpodobností nestalo. Protiřečíte si, když mluvíte o výbušninách, píšete o milionových obratech měsíčně a hned naznačujete, že se měsíčně (před evakuací továren) vyrobilo pouze 7800 tun střelného prachu a 3000 tun TNT. Tedy asi 15krát méně, než jaké přinesl Lend-Lease (za cca 48 měsíců války). A skutečnost, že do března 1942 dosáhla produkce vojenských výrobků úrovně před začátkem války, není velký úspěch. V době války nemohl plně uspokojit potřeby armády. Do poloviny roku 1942 poslali spojenci do SSSR asi 4,5 tisíce tanků, tedy téměř čtvrtinu těch, které se v SSSR v těchto válečných měsících vyrobily. Letadla - více než 3,1 tisíce (téměř 20% sovětské produkce).
    1. Dvorcová
     Dvorcová 11. března 2015 11:07
     0
     Citace: yurta2015
     Protiřečíte si, když mluvíte o výbušninách, píšete o milionových obratech měsíčně a hned naznačujete, že se měsíčně (před evakuací továren) vyrobilo pouze 7800 tun střelného prachu a 3000 tun TNT. Tedy asi 15x méně, než co bylo přineseno pod Lend-Lease (na cca 48 měsíců války).).

     Studoval jsi ve škole? Před vydělením 48 musí být obrat vynásoben 15 měsíci. A dal jsem údaje pouze o továrnách evakuovaných z fronty. A nakonec Britové obdrželi Lend-Lease za 31,4 miliardy dolarů ze vzorku ze 40. let a SSSR za 11,3. A KDE JSI ANGLICKY??? Nestihli ani místo srazu u Berlína.

     Citace: yurta2015
     Říká pouze, že tato role byla pro Victory velmi důležitá a bez Lend-Lease by se toto vítězství s největší pravděpodobností nestalo ....

     A skutečnost, že v březnu 1942 produkce vojenských produktů dosáhla úrovně před začátkem války, není velký úspěch ...


     Převod továren a dosažení předválečného obratu je "malý úspěch" ??? S největší pravděpodobností by žádné vítězství nebylo ???? AAAAAAAA No, jak se takoví idioti množí?
  2. Kassandra
   Kassandra 5. března 2015 02:36
   +3
   bez amerických motorových olejů by všechny motory Wehrmachtu přestaly fungovat už v roce 1942 a ne v roce 1945
   v té době neexistovala technologie na výrobu syntetického oleje.

   Amerika také pomáhala Japonsku během prvních 10 let čínsko-japonské války až do roku 1941 a během jeho války se Sovětskými svazy v Khalkhin Gol.

   a ty mluvíš o půjčce a pronájmu...
   1. 66. veterán
    66. veterán 5. března 2015 13:25
    +2
    "také Amerika pomáhala Japonsku během prvních 10 let čínsko-japonské války až do roku 1941" O čem to mluvíte? Důvodem japonského útoku na USA bylo právě to, že Spojené státy pomohly Číně a Japonsko přestalo dodávat ropu. Specialisté, poradci a americký vojenský personál bojovali v Číně, například oddíl Flying Tigers, nakonec se zrodil Lend-Lease, aby pomohl Číně a Velké Británii ve válce proti zemím Osy, to bylo později na konci r. 1941 k ní byl zařazen SSSR.
    1. Tarkhane
     Tarkhane 5. března 2015 16:54
     +1
     Citace: veterán66
     Specialisté, poradci a americký vojenský personál bojovali v Číně, například oddíl Flying Tigers,


     Přidám. Spojené státy odsoudily japonskou agresi v severní Číně a vyzvaly k ukončení nepřátelských akcí. Japonsko nereagovalo, poté USA uvalily sankce. Dodávky ropy a dalších surovin do Japonska byly přerušeny. To byl základ pro útok na Pearl Harbor.
     1. Kassandra
      Kassandra 6. března 2015 18:09
      -1
      Opravím to - může odsuzovat a odsuzovat a možná i tucet pilotů tam něco „pomohlo“, ale zásobovalo Japonce olejem, aby Číňany pravidelně smáčeli 10 let.
    2. Kassandra
     Kassandra 6. března 2015 18:12
     -1
     ropné embargo, a teprve...o 10 let později byli Číňané mochiloví (nyní proto, aby mochilovaly Japonce, protože Čína měla mnohem více pracovních sil).

     SSSR vždy nejvíce ze všeho pomohl Číně (až 41g).
 2. zapáchat
  zapáchat 4. března 2015 06:02
  +56
  Jsem pro objektivitu. Jsem pro pravdu. A myslím si, že je správné, že tato otázka není zatlačena do kouta. Ale když bylo řečeno A, je třeba říci i B. Nepředstírám, že znám všechna fakta, ale něco vím, a proto ve mně stále hlodají otázky. 1) Byla to charitativní pomoc nebo placená? 2) Jaká je výše úhrady za dodanou techniku ​​a prostředky ze SSSR? 3) Co se stalo s objemem techniky a zbraní, na které se podle americké strany SSSR plně nevyplatil? 4) Byla účast SSSR na porážce Kwantungské armády zaplacena americkou stranou a jejími spojenci? Nebo to bylo součástí splátky půjčky a leasingu? 5) Byly dodávky zbraní a vojenské techniky a prostředků pro SSSR vždy a plně v souladu s požadavky a potřebami? 6) Proč při tak obrovských dodávkách zbraní, střeliva a vybavení nebyla Andersova armáda vyzbrojena a zásobena? Dovolte mi připomenout, že Spojené království převzalo náklady na jeho vytvoření. 7) Jak byly podle načasování potřeby dodávány zbraně a vojenská technika a materiální prostředky. Bylo doručeno v době největší potřeby? (Moskva, Stalingrad, Vjazma)
  No, poslední dvě, nejdůležitější otázky. Kdo měl z druhé světové války největší prospěch a kdo utrpěl největší ztráty? Proč USA zabránily právnímu požadavku SSSR na právo na odškodnění?
  A článek je správný. A PLUS
  1. Starover_Z
   Starover_Z 4. března 2015 07:00
   +26
   K zodpovězení těchto otázek je potřeba více než jeden takový článek.
   Ale kdo podnikne tak titánské dílo?
   I když odpověď na jednu z posledních otázek je již zřejmá:
   Kdo nejvíce těžil z druhé světové války
   Jednoznačně USA!
   A kdo utrpěl největší ztráty?
   -SSSR!
   1. Bagnyuk
    Bagnyuk 4. března 2015 11:09
    -9
    Citace: Starover_Z
    A kdo utrpěl největší ztráty?
    -SSSR!

    a kdo za to může?
    1. Boos
     Boos 4. března 2015 11:42
     +12
     Ten, kdo vychoval Hitlera. Anglie, USA, jejich finanční kruhy nemohly nic oponovat rostoucí moci SSSR. S rukama Adolfa doufali, že rozžhaví teplo, v naději, že se SSSR i Německo vzájemně vynásobí nulou.
     1. Bagnyuk
      Bagnyuk 4. března 2015 11:59
      -16
      co se týče techniky, byli jsme v té době silnější než celý svět .. to my jsme museli vynásobit celý svět nulou a mohli pokud ano, kdyby jen ... finská válka také ukázala, jaký jíl a sliz rudé armáda..!!! nikdo nemůže za to, že tam byli pády a u kormidla jen hloupí řezači...
      1. 66. veterán
       66. veterán 4. března 2015 13:27
       -19
       ne že by sestřely, ale evidentně nevěděl, jak bojovat. Mít takovou sílu na začátku války posrat půlku země, to se musí zkusit. Ale v jedné věci nesouhlasím, Rudá armáda není sliz, když mají tak "slavnou kohortu vojevůdců" stejně vojáci Rudé armády dokázali nacistům vylámat rohy a zuby. Takže nevím, co dát "+" nebo "-"
       1. jurta2015
        4. března 2015 18:57
        +6
        Zdá se, že jste četli jiný článek. Tento článek neobsahuje kombinaci slov „RKKA“ a „sliz“. Ani taková myšlenka neexistuje. Rudá armáda ani na začátku války nebyla sliz, jinak by neměl kdo poskytnout spojencům pomoc. Lend-lease k nám přišel právě proto, že ho naše země dokázala efektivně využít k zadržení a následné porážce hlavních sil nacistického Německa.
        1. 66. veterán
         66. veterán 5. března 2015 13:12
         -1
         O "slizu" a Rudé armádě jsem odpověděl jednomu protivníkovi, buď opatrný a ne emotivní jako holka, je tam odkaz, navíc opakuješ moji představu o odvaze a výdrži našich vojáků a důstojníků.
       2. kavad
        kavad 5. března 2015 23:17
        -1
        ne že by sestřely, ale evidentně nevěděl, jak bojovat. Mít takovou sílu na začátku války posrat půlku země, to se musí zkusit. Ale v jedné věci nesouhlasím, Rudá armáda není sliz, když mají tak "slavnou kohortu vojevůdců" stejně vojáci Rudé armády dokázali nacistům vylámat rohy a zuby.


        Liberálové rádi říkají, že sovětský lid zvítězil navzdory Stalinovi. Něco velmi podobného!
        A pokud jde o "kohortu vojevůdců" - doporučuji seznámit se s historií. Vždyť za porážky na začátku války mohli pouze oni, ale jiné důvody nebyly?
        1. 66. veterán
         66. veterán 6. března 2015 12:01
         +1
         takže jaké jsou vaše závěry? Když ne Stalin, ne „kohorta generálů“, tak kdo za to může?
         1. Kassandra
          Kassandra 6. března 2015 19:17
          -1
          no, kdo? liberálové SSSR v 90. letech přivedli k čemu? Je to od nich poslouchat „pravdu“ o druhé světové válce a Stalinovi?
     2. 66. veterán
      66. veterán 4. března 2015 13:26
      -9
      Poctivě je třeba říci, že na tom měl podíl i SSSR.
   2. alexander1
    alexander1 4. března 2015 14:35
    +9
    Otázka číslo jedna! Kdo nasadil démony na SSSR? Vždyť i idiot chápe, že z vojenského hlediska bylo nutné „ukončit“ válku s Británií a ne se zaplést do války s Unií na dvou frontách! Tam trčí uši oholených a jiných anglo-sexů!
    A mimochodem, když to podle Lend-Lease začalo mít minimálně významný dopad na situaci na frontě, už naši dědové u Moskvy a u Stalingradu „zlomili“ nějaké lidi! A bez Jeepů a bez Studebakerů! I když stroje přišly opravdu vhod! Naši dědové za ně ale zaplatili svou krví a zlatem 999, které vynesl nejen křižník Edinburgh!
    1. Tarkhane
     Tarkhane 4. března 2015 15:43
     -5
     Citace z alexander1
     Otázka číslo jedna! Kdo nasadil démony na SSSR? Vždyť i idiot chápe, že z vojenského hlediska bylo nutné „ukončit“ válku s Británií a ne se zaplést do války s Unií na dvou frontách! Tam trčí uši oholených a jiných anglo-sexů!


     Opět 25. Ano, Hitler prostě nemohl dělat správná strategická rozhodnutí. Po neúspěchu letecké operace proti Anglii bylo vylodění Wehrmachtu na ostrovech Albion automaticky odloženo. Hitler se domníval, že evropský odpor skončil, Anglie byla zablokována a zaútočila na jeho tajného spojence v rámci paktu Molotov-Ribentrop a rozdělení Polska. Notoricky známé rozšiřování životního prostoru pro německý národ.

     Britské zpravodajské služby vypracovaly plán fyzické eliminace Hitlera. Na zasedání vlády Anglie byl tento plán odmítnut s tím, že Hitlerova chybná strategická rozhodnutí by byla prospěšnější než jeho fyzická likvidace.

     Offhand – Hitlerova rozhodnutí, která přinesla jen jedno mínus.

     Vyhlášení války USA. Prezident Roosevelt nemohl poslat vojáky do Evropy, i přes Churchillovo přesvědčování, protože. Po první světové válce schválili američtí zákonodárci zákon, že americké jednotky nesmějí být použity mimo území USA. (aneb vyhlášení války Spojeným státům Hitlerem je také ušima oholených lidí)

     U Stalingradu zuřivě bojují jednotky wehrmachtu. Nevadí, že Hitler přesměroval vojáky a zdroje do vojenských operací v Africe. Bitva o Kursk pokračuje – co to sakra je, mít jednotky Wehrmachtu v Řecku, na Krétě, v Norsku a přesunout jednotky z Kurska do Apenin. Francie kapitulovala – co k čertu zbývalo nechat celé námořnictvo Francie v područí Vichy. Berlínu hrozí baltská a běloruská fronta – proč nezahájit balatonskou operaci v Maďarsku, při níž byly položeny poslední obrněné síly Německa.

     Útok Wehrmachtu na Moskvu v roce 1941 se vyvíjel úspěšně. Smolensk byl obsazen, před Moskvou nejsou žádná velká centra odporu. Co tam sakra bylo zastavit ofenzivu (i přes protesty generálního štábu) a přesměrovat Guderianovy tankové jednotky do Kyjeva. Čas byl ztracen, motorové zdroje tanků byly vyčerpány. Když ofenzíva proti Moskvě pokračovala, nastala podzimní břečka, Rudá armáda opevnila nové obranné linie a do Moskvy byly přivedeny nové jednotky.

     A to je jen letmý pohled.
     1. perepilka
      perepilka 4. března 2015 22:24
      +2
      Citace: Tarkhan
      Útok Wehrmachtu na Moskvu v roce 1941 se vyvíjel úspěšně. Smolensk byl obsazen, před Moskvou nejsou žádná velká centra odporu. Co tam sakra bylo zastavit ofenzivu (i přes protesty generálního štábu) a přesměrovat Guderianovy tankové jednotky do Kyjeva. Čas byl ztracen, motorové zdroje tanků byly vyčerpány.

      No, pár měsíců byli drženi u Smolenska, ale i když Guderian dychtil po Moskvě, pak byl Goth proti
      „Proti pokračování ofenzívy proti Moskvě v té době existoval jeden závažný argument operačního významu. Jestliže ve středu byla porážka nepřátelských jednotek umístěných v Bělorusku nečekaně rychlá a úplná, pak v ostatních směrech nebyly úspěchy tak velké. Například nebylo možné zatlačit zpět na jih nepřítele operujícího jižně od Pripjati a západně od Dněpru. Pokus o svržení baltského uskupení do moře byl také neúspěšný. Obě strany Armádní skupiny Střed tak při postupu na Moskvu hrozily napadením, na jihu se toto nebezpečí již projevovalo.
     2. GVFrog
      GVFrog 5. března 2015 00:31
      +1
      Promiňte, možná se mýlím I my na televizním kanálu MEGA pilně kroutíme cykly drzých dokumentů. Zde jsou tedy vaše nápady na jednotlivé práce pro tyto série
    2. Pilat2009
     Pilat2009 4. března 2015 16:25
     -2
     Citace z alexander1
     Vždyť i idiot chápe, že z vojenského hlediska bylo nutné „ukončit“ válku s Británií a ne se zaplést do války s Unií na dvou frontách

     K ukončení války s Británií bylo nutné vylodit se na ostrovech a poté zásobit vojáky municí a vybavením, ale to nebylo možné.
     1. Alex
      Alex 4. března 2015 17:13
      +3
      Citace z Pilat2009
      K ukončení války s Británií bylo nutné vylodit se na ostrovech a poté zásobit vojáky municí a vybavením, ale to nebylo možné.

      No, spíše ne tak nemožné, jako skličující. Lachtan by možná uspěl, ale za tolika příznivých podmínek, že se dala očekávat pomoc spíše od Aldebaranu než od jeho vlastní armády a průmyslu. Ve skutečném životě by Adolf mohl získat Anglii, ale bylo by to skutečné Pyrrhovo vítězství. Takže teoretická možnost se zcela přirozeně změnila v praktickou nemožnost.

      Ale rychlé vítězství nad SSSR (nebo úplná kontrola nad jeho významnou ekonomicky rozvinutou částí území) by tyto plány mohlo dobře oživit. Osud by však rozhodl jinak...
    3. ráže
     ráže 4. března 2015 18:01
     0
     Noviny Pravda informovaly, že tanky Matilda dorazily včas k bitvě u Moskvy a první konvoj Dervišů dorazil do SSSR v srpnu!
     1. perepilka
      perepilka 4. března 2015 22:46
      +2
      Citace z ráže
      Noviny Pravda uvedly, že Matildiny tanky byly včas k bitvě u Moskvy,

      No, ano, zdá se, že 10 kusů právě dorazilo včas, 11. října, do Archangelska, dokud nedorazili do Moskvy co . Obecně na jaře 15 říkali, to je dobré, už nebudeme mít Matildu, snězte to sami.
      1. 66. veterán
       66. veterán 5. března 2015 15:30
       -1
       nepřehánějte, bylo jich více a nejen "Matilda". Stydím se zeptat, s čím srovnáváte "Matildu"? Ne s T-34-85? Ano, dobrý tank, jen se objevil až ve 44. A v 41. bojovaly „kartonové“ BT a T-26, následovala rodina T-60 a monstra, jako jsou T-35 a T-28, které se sotva otočily. Existovaly T-34, ale první verze byly nespolehlivé. Podívejte se na fotografii 41 let starých, posádkami opuštěných vadných tanků, mnoho z nich má na pancíři náhradní převodovku (nutná častá výměna)
       1. perepilka
        perepilka 5. března 2015 19:51
        +1
        Citace: veterán66
        nepřehánějte, bylo jich více a nejen "Matilda".

        20 tanků dorazilo včas do bitvy u Moskvy, 10 Matyld a 10 Valentinů, kteří přijeli s karavanou PQ-1, 11. října. Jedna Matilda se utopila při vykládce v Archangelsku, pak ji dostali. Celkem do konce roku 41 dorazilo 187 Matyld, které byly odeslány do Gorkého, do výcvikového střediska a do Kazaňské tankové technické školy, kam bylo 15. října vysláno 420 posádek tankových pluků na přeškolení na Matildu a Valentinu. Celkem bylo dodáno 918 Matyld. Obranná doba bitvy o Moskvu skončila 4. prosince
        Od chvíle, kdy první várky Matildas vstoupily do Rudé armády, naši tankisté s nimi zapíjeli žal. Na sovětsko-německou frontu dorazila „Matilda“ vybavená tzv. „letními“ housenkami, které v zimních podmínkách neposkytovaly potřebnou trakci. Docházelo proto k případům, kdy tanky sjely z namrzlých vozovek do příkopů. Aby se tento problém vyřešil, musely být na koleje kolejí navařeny speciální kovové „ostruhy“. Při silných mrazech zamrzalo potrubí kapalinového chladicího systému, umístěného blízko dna, i když byl motor zapnutý. Mezi hradbami a housenkami se často hromadily nečistoty, které zamrzly a připravily tank o postup.

        "Matilda" v Rudé armádě
        Maxim Kolomiets, Ilja Moščanskij
        Tankmaster. - 1999. - č. 6
        Existovaly T-34, ale první verze byly nespolehlivé. Podívejte se na fotografii 41 let,
        Koukni se
        co
        1. 66. veterán
         66. veterán 6. března 2015 12:04
         -1
         Nechválím Matildu, ale byli tam Valentýni, které sovětští tankisté milovali. Vaše čísla nejsou úplně přesná. A fotka T-34 je jediná za celé období 41. roku ??
         1. perepilka
          perepilka 6. března 2015 18:31
          0
          Ducu! Moje poslední práce i přes to, že není standardizovaná podle smlouvy, jsou technické mapy, kde jsou napsané všechny normy.
          A tak 12 hodin pracovní doba, hodina vykládání, přivážení, nošení, 2 hodiny nás dovézt na místo, 9 hodin dělat, podle té mapy 19 hodin. 6 hodin dělá zvláštní a podepisuje to, 19 hodin Ravshan
         2. Kassandra
          Kassandra 6. března 2015 18:35
          -1
          kolik potřebuješ? začněme tím, že jsi nějak zapomněl spočítat HF Ne
         3. perepilka
          perepilka 6. března 2015 18:51
          +1
          Citace: veterán66
          ale byli "Valentýni"

          Víš, Matild, na průlomu se jim to líbilo víc, víc než přední, prudčeji než na KV, a začali instalovat ráži s OFS. O Valentýnech, od Drabkina, ve vzpomínkách. Anglové byli rodiči tanků, ale to, co udělali ve druhém, Psaki odpočívá.
          Citace: veterán66
          ale byli tam "Valentýni", které sovětští tankisté milovali

          Lehký, při rychlosti 30 km/h na silnici, 34 cítit , přímo do školy. Mimochodem, Valentiki, pár tygrů bylo nahráno samostatně, jen celá cena byla na náklady ruského dítěte. KTERÉ POMOCÍ NÍZKÉ SILUETY VKROČILY DO NÍZÍ A ZAMĚSTLY JE DO PŘÁNÍ
          SORRY, vylezl jsem ze zátahu, ne, dívky prostíraly stůl. Děkuji jim, tři z nás je dvanáct bezmozkových hlupáků, trénovaných v reflexech, kontrolujte, uzemňujte, zapisujte. Prostě jsme pracovali, vlaky jezdí, takže vše v pořádku. nápoje Pro toho parchanta!
         4. perepilka
          perepilka 6. března 2015 20:47
          0
          Citace: veterán66
          A fotka T-34 je jediná za celé období 41. roku ??

          No to bys jim hodil fotikov, bylo by toho víc.
          dále, počítejte, předevčírem dali TK, pracovali na limit, z paměti, když se zvedly technické průkazy, ukázalo se, že tato práce trvá 28 hodin / hodin. Byli jsme dva. A také ode mě požadují protokol o tom, kolik matic jsem utáhl a zvlášť M8, M10, M12, M16. Tak co myslíte, kdyby Lavriněnko místo databáze psal a fotil reportáže, vyhrál by za šest měsíců hodně? Na úkor Valentine, 10, s PQ-1, se nerozsvítili poblíž Moskvy a obecně, průlomový tank lehké pěchoty jištění
      2. ráže
       ráže 5. března 2015 16:22
       +1
       Četl jste to všechno v Pravdě k 41.? Nebo na 42.?
       1. perepilka
        perepilka 6. března 2015 21:06
        +1
        Citace z ráže
        Četl jste to všechno v Pravdě k 41.? Nebo na 42.?

        Bydlím tady, jak se to stalo požádat Bakaritsa, pro mě, nejen jméno. Solovki, krásná místa, Mudyug, to je ostrov, vygooglujte si to, víte, Matko, také ostrov, Novaya Zemlya, no, také Moskva-300, můj syn je tam naléhavě. Obecně můj les, moje země, moji předkové, kterých jsem se zeptal. Mimochodem, nevěřil jsem všemu, strýc říkal, že můj dědeček, od trojvládce, rys, v lese, bez optiky, čtvrtletně, ubral kilometr, Nomokonov odpočívá smavý Na druhé straně krajanka Roza Shanina, opět z naší co Dědeček, mimochodem, někde u Smolenska, pěchota.
        1. stalkerwalker
         stalkerwalker 6. března 2015 21:11
         +4
         Citace: perepilka
         Bakaritsa, pro mě, nejen jméno. Solovki, krásná místa, Mudyug, to je ostrov, vygooglujte si to, víte, Matko, také ostrov, Novaya Zemlya, no, také Moskva-300, můj syn je tam naléhavě. Obecně můj les, moje země, moji předkové, kterých jsem se zeptal

         Díky Vladimíre...
         Jako by letěl přes Pomorie...
         hi
         1. perepilka
          perepilka 7. března 2015 00:02
          +1
          Citace: stalkerwalker
          Jako by letěl přes Pomorie...

          Pili jsme vodku a zpívali. Petrov, Bakaritsa, nemohl slyšet lépe. http://vk.com/video68732318_162835362
    4. Tarkhane
     Tarkhane 4. března 2015 19:43
     -3
     Citace z alexander1
     a zlatých 999, které vynesl nejen křižník Edinburgh!


     No, vyjmenujte názvy transportů, které vezly i zlato ze SSSR.

     Nebudete to jmenovat, protože po smrti křižníku se zlato vůbec nikam nedostalo.

     Pokud je vysloveno tvrzení, je podloženo fakty. Ty je nemáš, proč vrhat stín na plot z proutí.
   3. První Vanguard
    První Vanguard 4. března 2015 21:20
    +2
    Mám rád všechny tyhle pohádky o půjčce a pronájmu, buržoazní "pomoci".
    Nebudu zabíhat do podrobností, jeden fakt. Více než 80 % Lend-Lease vstoupilo do SSSR po vítězství v Kursk Bulge. voják
    Pak se zamyslete nad sebou hi
    1. 66. veterán
     66. veterán 5. března 2015 15:35
     -1
     Vybavení Lend-Lease už bojovalo na Kursk Bulge, podívejte se na složení letectva před bitvou o Kubáň, je tam dobrá třetina amerických letadel. Ano, a ta letadla (lend-lease), která byla na severu, a byla jich drtivá většina, nahradila právě Lavočkiny a Jakovlevy, kteří bojovali o stejnou Kursk Bulge.
     1. ráže
      ráže 5. března 2015 16:25
      0
      A moskevská protivzdušná obrana byla ze Spitfirů ...
      1. Kassandra
       Kassandra 6. března 2015 18:38
       -1
       z MiG-1 a MiG-3
     2. Kassandra
      Kassandra 6. března 2015 18:40
      0
      zahraničních letadel v sovětském letectvu byla 1/9

      navíc dobré stíhačky nebyly téměř nikdy dodány.
    2. ráže
     ráže 5. března 2015 16:24
     +1
     A po vítězství u Kursk Bulge válka skončila o měsíc později? A nebylo potřeba žádné pomoci!
  2. jurta2015
   4. března 2015 07:02
   +1
   Tyto otázky nesouvisejí s tématem tohoto článku a samy o sobě mohou sloužit jako nadpisy pro samostatnou, mnohem rozsáhlejší práci. Od sebe se pokusím odpovědět pouze na první. Téměř všechny tyto náklady dorazily do SSSR v rámci lend-lease, tedy státního programu pomoci USA zemím spojenců v protihitlerovské koalici, s odloženou platbou za ně na poválečné období. . Navíc bylo nutné platit pouze za to zboží, které nebylo zničeno během nepřátelských akcí nebo spotřebováno obyvatelstvem a vojáky. Některé z nich měly Spojené státy po válce právo vrátit se k sobě, což učinily s částí dodaného vybavení.
   1. Roman Skomorochov
    Roman Skomorochov 4. března 2015 08:09
    +10
    A kam zmizelo zlato, které se potopilo s Edinburghem?
    1. Bagnyuk
     Bagnyuk 4. března 2015 11:12
     -7
     Citace z Banshee
     A zlato, které se potopilo spolu s „Edinburghem“, kam se podělo

     Britové..
    2. 66. veterán
     66. veterán 4. března 2015 13:30
     -3
     Nešlo o půjčku a leasing, zlato šlo do Spojeného království za vybavení a vybavení dodané podle smlouvy. Lend-Lease byl americký.
    3. KAB
     KAB 4. března 2015 13:35
     +12
     Autor by rád řekl, že jejich pomoc jsou tři procenta ze všeho, co máme na frontách nastříleno, nalétáno atd., zda je to málo, nebo hodně, ať si každý rozhodne sám. Osmdesát procent Wehrmachtu jsme rozdrtili. Do války vstoupili, protože viděli, že Unie může pohltit celou Evropu. Bezpochyby by si poradili, autor musí vyhrávat a ne krást po pár desetiletích. Tamní kadeti Němců (nejvíce připravené jednotky byly na východní frontě) je rozbili tak, že jsme museli zahájit útočné operace s předstihem, abychom odklonili část německých sil, což se stalo. Nyní mají na Discovery a na Historie slyšet takové věci o válce, že nevíte, jestli se smát nebo plakat. Slova jejich prezidenta jsou speciálně pro vás. Slyšel jsem od mnoha veteránů následující, od druhé poloviny roku 1943 až do konce války, o techniku ​​nebyla nouze, techniky bylo moře, lidí, tankových posádek, dělníků, bylo málo, atd. To, co bylo na mapách označeno jako armády, divize, brigády, bylo ve skutečnosti dokončeno ze dvou třetin, zejména u Keniksbergu. Ale techniky bylo dost.
     1. jurta2015
      4. března 2015 19:07
      0
      Mohu vám jen doporučit, abyste si tento článek přečetli znovu.
    4. Jevgenij Gončarov (smoogg)
     Jevgenij Gončarov (smoogg) 28 Leden 2018 00: 41
     0
     Zlato bylo pojištěno v Británii, SSSR za něj dostal peníze. Když to našli na dně, polovina šla Britům, polovina nám. Dokonce jsme zůstali v černém, dortíku.
   2. stínová kočka
    stínová kočka 4. března 2015 09:41
    -1
    Citace: yurta2015
    Některé z nich měly Spojené státy po válce právo vrátit se k sobě, což učinily s částí dodané techniky.

    Kupodivu odmítli vrátit vybavení na návrh I.V.Stalina.
    1. Sinsov
     Sinsov 4. března 2015 09:52
     +13
     Mýlíš se.
     Zařízení bylo vráceno.
     Pouze v přístavech nakládka tohoto zařízení byla v naprosté většině okamžitě povolena pod lisem.
     Mimochodem lisy přinesli s sebou.
     Jakmile se IVS o tomto barbarství dozvěděla, okamžitě nařídil zakázat navracení celého vybavení barbarům.
     1. Bagnyuk
      Bagnyuk 4. března 2015 11:13
      -11
      Citace ze Sinsova
      Jakmile se IVS o tomto barbarství dozvěděla, okamžitě nařídil zakázat navracení celého vybavení barbarům.

      protože tam byl hloupý člověk .. jen nepochopil, že není ekonomicky výhodné to tahat domů, ale je levnější to hacknout na místě .. to pro vás není prohnilá plánovaná ekonomika ...
     2. stínová kočka
      stínová kočka 4. března 2015 11:43
      +1
      Hm...nevěděl jsem.
     3. ráže
      ráže 4. března 2015 18:03
      0
      Zdroj informací?
   3. Bagnyuk
    Bagnyuk 4. března 2015 11:11
    -11
    dali vše zcela zdarma ... jen museli zaplatit za to, co jim po válce zůstalo ...
    1. průměr
     průměr 4. března 2015 11:48
     +5
     Citace: Bagnyuk
     dali vše zcela zdarma ... jen museli zaplatit za to, co jim po válce zůstalo ...

     Hmm, to je dobře. Pro určitou vrstvu lidí, kteří si říkají inteligence, nezaměňovat s intelektuály, se to zdá být jen světlý, klinický případ a není ošetřen žádnými odkazy na skutečné dokumenty. Nic neví, vše posuzuje, netolerantní k jinému názoru.
     1. Bagnyuk
      Bagnyuk 4. března 2015 12:01
      -11
      Citace z prům
      Citace: Bagnyuk
      dali vše zcela zdarma ... jen museli zaplatit za to, co jim po válce zůstalo ...

      Hmm, to je dobře. Pro určitou vrstvu lidí, kteří si říkají inteligence, nezaměňovat s intelektuály, se to zdá být jen světlý, klinický případ a není ošetřen žádnými odkazy na skutečné dokumenty. Nic neví, vše posuzuje, netolerantní k jinému názoru.

      Citace z prům
      Hmm, to je dobře. Pro určitou vrstvu lidí, kteří si říkají inteligence, nezaměňovat s intelektuály, se to zdá být jen světlý, klinický případ a není ošetřen žádnými odkazy na skutečné dokumenty. Nic neví, vše posuzuje, netolerantní k jinému názoru.

      ospravedlňujte svůj vyser shnilý... a pokud je neospravedlníte, budete považováni za blbce...
     2. denis02135
      denis02135 5. března 2015 03:23
      0
      Milý avte, co to je ve vašem pojetí intelektuála?
     3. 66. veterán
      66. veterán 5. března 2015 13:48
      0
      Koncepce tohoto programu dala prezidentovi Spojených států pravomoc pomáhat jakékoli zemi, jejíž obrana byla pro jeho zemi považována za životně důležitou. Zákon o půjčce [1] (celý název „Zákon na podporu obrany Spojených států“), schválený Kongresem USA 11. března 1941, za předpokladu, že:
      dodané materiály (stroje, různé vojenské vybavení, zbraně, suroviny, jiné předměty), zničené, ztracené a používané během války, nepodléhají platbě (článek 5)[2];
      majetek převedený v rámci lend-lease, zbývající po skončení války a vhodný pro civilní účely, bude zcela nebo zčásti vyplacen na základě dlouhodobých půjček poskytnutých Spojenými státy (většinou bezúročné půjčky).
      Ustanovení Lend-Lease stanovila, že po válce, pokud bude mít americká strana zájem, nezničené a neztracené stroje a zařízení by měly být vráceny Spojeným státům [2]. Než se budete hádat, přečtěte si alespoň původní zdroje.
      1. Kassandra
       Kassandra 6. března 2015 18:19
       -1
       křižník "Edinburgh" potopený Němci vezl zlato ze SSSR nebo co?

       ve kterém roce přestaly SSSR a Rusko platit za Lend-Lease?
  3. stínová kočka
   stínová kočka 4. března 2015 09:38
   +15
   Citace z čich
   Ale když řekneš A, musíš říct i B.

   Opravdu mluv pravdu!

   Citace z čich
   1) Byla to charitativní pomoc nebo placená?

   Zde je třeba pochopit, s čím se konvoje pod kódem QP vrátily. Zdaleka nebyly prázdné. Přivezli zlato, stříbro, kožešiny, šperky a to nejen „na cestu na Západ“ za bezpečím.
   to je fakt. Svého času jsem četl článek o potopeném transportéru z těch konvojů se zlatem.

   A abych byl upřímný, ano, LendLease pomohl ve 42. ročníku (zejména v bitvě o Kavkaz (íránská trasa), kde bojovala většina zahraniční techniky.

   Citace z čich
   Bylo doručeno v době největší potřeby? (Moskva, Stalingrad, Vjazma)

   Zde se můžete podívat na wiki
   Spojenecké zásoby byly během let války velmi nerovnoměrně rozděleny. V letech 1941-1942. podmíněné závazky se neustále neplnily, k normálu se situace vrátila až od druhé poloviny roku 1943. Z 800 letadel a 1000 tanků přislíbených Anglií, které měl SSSR obdržet v Říjen-prosinec 1941, přiletělo 669 letadel a 487 tanků. Od října 1941 do 30. června 1942 poslaly Spojené státy do SSSR 545 letadel, 783 tanků, více než 3krát méně, než bylo slíbeno, a také 16502 5 nákladních automobilů, tedy více než XNUMXkrát méně, než bylo plánováno.
   Je to jen k zamyšlení. Přesto na ústředí, daleko od fronty, na číslech záleží mnohem víc než na realitě (možná nevědí (nehlásili, že by se báli nebo neměli čas), že např. třetí tankové brigády byly dva tanky a pět raněných a ostřelovaných vojáků.Mají brigádu, ve které jsou tanky a stav, pokud není plný, ale neztratil svou bojeschopnost).
   A tak se jim říká. "V listopadu budete mít 1k tanků." Připravte si plán s ohledem na tyto prostředky. A těsně před operací, kdy je rozkroucený setrvačník, se nehlásí 1 tisíc tanků, ale jen 40 kusů. Setrvačník už ale běží a nejde ho zastavit.

   Není nutné říkat, že lend-lease je špatný, ale také byste ho neměli stavět na piedestal a vychvalovat ho.

   P.S. smel, jen doplňuji tvůj celkem rozumný a logický příspěvek. Můžete napsat knihu, ale vaše otázky jsou přímo na místě.
   1. Bagnyuk
    Bagnyuk 4. března 2015 11:17
    -10
    Citace z ShadowCat
    Z Anglií přislíbených 800 letadel a 1000 tanků, které měl SSSR obdržet v říjnu až prosinci 1941, dorazilo 669 letadel a 487 tanků.

    a co? připomeňme, že do 41. prosince z 22 tisíc tanků skoro všichni naši průměrní generálové nasrali a jen 700 kousků se dokázalo seškrábat k obraně Moskvy .... a pak Angličané hodili 500 .... takže co to .. ukázalo se že ze 700 tanků bylo 500 anglických nebo co?? Pak jsou naši generálové a maršálové bezcenní...
    1. stínová kočka
     stínová kočka 4. března 2015 11:48
     +5
     mmm... Tanky, které se v té době z velké části dají považovat za klíny?

     Citace: Bagnyuk
     jen 700 kusů se dokázalo seškrábat na obranu Moskvy.

     a hloupě zabodoval na jiných frontách.

     Citace: Bagnyuk
     Pak jsou naši generálové a maršálové bezcenní...

     45. ročník ukázal cenu našim generálům a manažerům, když v květnu dobyli Berlín a v srpnu mimochodem za měsíc přemohli Japonsko, a to taktikou blitzkriegu.
     1. ráže
      ráže 4. března 2015 18:04
      +1
      Matilda s brněním silnějším než KV - klín?
      1. stínová kočka
       stínová kočka 4. března 2015 18:32
       0
       kdo mluvil o Matyldě? Rozhovor byl o sovětské tankové flotile první fáze války.
      2. Tarkhane
       Tarkhane 4. března 2015 20:23
       0
       Citace z ráže
       Matilda s brněním silnějším než KV - klín?


       Je čas předložit dokumenty.

       Nomenklatura dodávek Lend-Lease byla stanovena sovětskou vládou a byla navržena tak, aby ucpala „úzká místa“ v zásobování průmyslu a armády SSSR.

       Letadla 22 150
       Nádrže 12 700
       Osobní SUV a terénní vozy 51 503
       Nákladní auta 375 883
       Motocykly 35 170
       Traktory 8 071
       Pušky 8 218
       Automatické zbraně 131 633
       Pistole 12 997
       Výbušniny 345 735 tun
       Dynamit 70 400 000 liber (31 933 tun)
       Střelný prach 127 000 tun
       TNT 271 500 000 liber (123 150 tun)
       Toluen 237 400 000 liber (107 683 tun)
       Rozbušky 903 000
       Stavební zařízení 10 910 000 USD
       Nákladní vozy 11 155
       Lokomotivy 1
       Nákladní lodě 90
       Protiponorkové lodě 105
       Torpédo 197
       Radar 445
       Lodní motory 7784
       Zásoby potravin 4 478 000 tun
       Stroje a zařízení 1 078 965 000 $
       Neželezné kovy 802 000 tun
       Ropné produkty 2 670 000 tun
       Chemikálie 842 000 tun
       Bavlna 106 893 tun
       Kůže 49 860 tun
       Pneu 3,-
       Armádní boty 15 417 000 párů
       Deky 1 541 590
       Alkohol 331 066 l
       1. Tarkhane
        Tarkhane 4. března 2015 20:29
        0
        Citace: Tarkhan
        Je čas předložit dokumenty.


        Již v listopadu 1941 ve svém dopise americkému prezidentu Rooseveltovi I. V. Stalin napsal:

        Vaše rozhodnutí, pane prezidente, poskytnout Sovětskému svazu bezúročnou půjčku ve výši 1 000 000 000 $ na zajištění dodávek vojenského materiálu a surovin do Sovětského svazu, bylo přijato sovětskou vládou s upřímnou vděčností, jako životně důležité pomoc Sovětskému svazu v jeho obrovském a těžkém boji proti společnému nepříteli – krvavému hitlerismu.
        1. Tarkhane
         Tarkhane 4. března 2015 20:33
         -1
         Citace: Tarkhan
         Je čas předložit dokumenty.


         existuje poznámka předsedy KGB V.E.

         "Teď říkají, že nám spojenci nikdy nepomohli... Ale nelze popřít, že nám Američané dali tolik materiálů, bez kterých bychom nemohli tvořit naše zálohy a nemohli pokračovat ve válce. Dostali jsme 350 XNUMX vozidel a jaká vozidla!." "Neměli jsme výbušniny, střelný prach. Neměli jsme čím vybavit náboje do pušek. Američané nám opravdu pomohli se střelným prachem, výbušninami. A kolik ocelového plechu nám vozili. Jak jsme mohli rychle nastavit výrobu tanky, nebýt americké pomoci s ocelí." A teď tu věc prezentují tak, že jsme toho všeho měli nadbytek."
         1. Tarkhane
          Tarkhane 4. března 2015 20:38
          -2
          Citace: Tarkhan
          Je čas předložit dokumenty.


          A. I. Mikoyan vysoce oceňoval roli lend-lease, za války byl zodpovědný za práci sedmi spojeneckých lidových komisariátů (obchod, nákup, potravinářský, rybí a masný a mléčný průmysl, námořní doprava a říční loďstvo) a jako tzv. lidový komisař pro zahraniční obchod země, od roku 1942, který vedl příjem spojeneckých dodávek Lend-Lease:

          - ... když jsme začali dostávat americký guláš, kombinovaný tuk, vaječný prášek, mouku a další produkty, jaké významné kalorie navíc naši vojáci okamžitě dostali! A nejen vojáci: něco také spadlo do týlu.

          Nebo si vezměte dodávky aut. Ostatně, pokud si pamatuji, s přihlédnutím ke ztrátám cestou jsme dostali na tu dobu asi 400 XNUMX prvotřídních vozů typu Studebaker, Ford, Jeepy a obojživelníky. Celá naše armáda se vlastně ukázala být na kolech a jaká kola! Díky tomu se zvýšila jeho manévrovatelnost a znatelně vzrostlo tempo ofenzivy.

          Ano…“ Mikoyan zamyšleně protáhl. „Bez Lend-Lease bychom pravděpodobně bojovali o další rok a půl navíc [24].

          Bez této pomoci by naše oběti byly ještě větší. Cestu k vítězství si samozřejmě zkrátila. Ale možná by se mělo dodat: Rusko by stejně vyhrálo vlasteneckou válku, protože se spoléhalo na silnější objektivní faktory než nacistické Německo[
          1. Komentář byl odstraněn.
          2. stínová kočka
           stínová kočka 4. března 2015 21:25
           +4
           Výborně! Naučil se kopírovat a vkládat z Wikipedie. Ještě bych chtěl pracovat s jinými zdroji a archivy, tak to jen udělejte, byl bych chytrý.
           1. Tarkhane
            Tarkhane 4. března 2015 23:37
            -2
            Citace z ShadowCat
            Výborně! Naučil se kopírovat a vkládat z Wikipedie. Ještě bych chtěl pracovat s jinými zdroji a archivy, tak to jen udělejte, byl bych chytrý.


            A co skrývám, co vydávám za své? Unavený poslouchat nesmysly. A líbí se mi tvá chvála a tvá kletba žárovce, druhému příchodu a koštěti ve větru.

            Najděte tedy další zdroje a archivy, které jsou v rozporu s těmito údaji Wikipedie, a rozložte je. Proč výt na měsíc jako prázdný vánek.
           2. stínová kočka
            stínová kočka 5. března 2015 01:39
            +1
            Citace: Tarkhan
            A já, co skrývám, co vydávám za své

            Po odstranění poznámek z wiki můj učitel řekl - vydáváte se za své.

            Citace: Tarkhan
            Unavený poslouchat nesmysly.

            Nečtěte komentáře.

            Citace: Tarkhan
            Najděte si tedy další zdroje a archivy, které jsou v rozporu s těmito údaji Wikipedie.

            Ale to je pomluva, řekl jsem někdy, že je něco špatně?
            Citace: Tarkhan
            Proč výt na měsíc jako prázdný vánek.

            A to je urážka.

            A pokud se chcete bavit o datech, specifikujte zásoby, když ne podle měsíců, tak alespoň podle roku a nechte se překvapit, jak se zásoby zvýšily od roku 42, kdy bylo jasné, že nacisté nebudou žít.

            A co se týče těch uvozovek, komu věříte víc člověku, který se v útržcích informací o zdrojích vyzná maximálně, nebo člověku, který se zabývá zahraničním obchodem?
           3. denis02135
            denis02135 5. března 2015 03:54
            0
            Milá ShadowCate, mýlíte se.
            Citace z ShadowCat
            42. ročník, kdy vyšlo najevo, že nacisté nežijí.
            ve 42 se Němci vrhli na Stalingrad a Kavkaz, nebylo vše jasné.

            Všichni kritici zapomínají na jeden malý dotek

            Co bylo nutné nést Lend-Lease?

            První studie amerického loďařského programu pro zajištění dodávek Lend-Lease začala v únoru 1941, kdy americká námořní komise vypracovala program pro stavbu 200 lodí. Stejná komise navíc 14. dubna přidělila 550 milionů dolarů na stavbu 227 zaoceánských plavidel (112 z nich bylo typu Liberty). SOPIN JURI GRIGORYEVICHhttp://cyberleninka.ru/article/n/morskoy-transportnyy-flot-ssha-v-obespechenii-p

            ostavok-po-lend-lizu-v-velikobritaniyu-i-sssr-v-gody-vtoroy-mirovoy-voyny-progra

            mma-tvorba
            Takže s nárůstem výroby lodí typu Liberty vzrostla dodávka americké pomoci SSSR.

            A více

            Ano…“ Mikoyan zamyšleně protáhl. - Bez Lend-Lease bychom pravděpodobně bojovali o další rok a půl navíc. (převzato z Tarkhana)

            denní ztráty ozbrojených sil SSSR ve 44g, -6200 osob. ve 45 -8000 lidí
            To je dalších 1,8-2,5 milionu obětí a počet civilních obyvatel není znám.
            Není to tak jednoduché.
            Pozdravy
           4. stínová kočka
            stínová kočka 5. března 2015 10:37
            0
            Citace z denis02135
            Všichni kritici zapomínají na jeden malý dotek

            Mmm... trochu jsem to nepochopil. Proč tato zapomnětlivost? Zaprvé, 41. února, program spojený s Británií, která se bála zasáhnout pozlátko Kringsmarine (při srovnání její síly a síly britské flotily, první prohrála s ničivým skóre). Tito. Britové, kdyby se netřásli o svou flotilu, mohli dobře zajistit bezpečnou přepravu po moři. Což vedlo k velkým ztrátám pracovníků v dopravě.

            Musíme jednat: Němci topí obchodníky třikrát rychleji, než je budují Britové, a dvakrát rychleji, než je stavíme my s Brity. Budeme stavět rychleji a více.
            F. D. Roosevelt, 27. května 1941, měsíc před válkou se Sověty.
            + to, jak se Yankeeové chovají ke své flotile, dokonale ukázala provokace Pearl Harboru.
            + Transportní flotila spojenců si také nemyslí, že stáli a kouřili na okraji.

            Ano, nezapomeňte, že právě v roce 1939 skončila krize způsobená krizí v roce 1929. To, co jste řekl, a já jsem to objasnil, poskytlo pracovní místa a mzdy se vším, co to obnáší.

            Citace z denis02135
            denní ztráty ozbrojených sil SSSR ve 44g, -6200 osob. ve 45 -8000 lidí

            Chci vás upozornit na skutečnost, že od roku 1941 se neustále objevují požadavky na otevření druhé fronty. A pokaždé řekli - zítra. Dokud si neuvědomili, že zítra možná nebudou potřebovat pomoc (ve 44.).

            Citace z denis02135
            ve 42 se Němci vrhli na Stalingrad a Kavkaz, nebylo vše jasné.

            Ano, s nástupem jara a začátkem operace v Blau jasno nebylo, ale už v září se ukázalo celé jeho zhroucení.
            Němci uvízli hluboce ve Stalingradu, skupina armád A v srpnu pevně uvázla v kavkazských horách (ohrožující, ale nenaplňující cíl dobytí naftonosné oblasti SSSR).

            Další hlavní kartu si vyměnili v létě 43 Němci v Kursku, ale to jen potvrdilo, že už nic nezmůžou.

            Citace z denis02135
            denní ztráty ozbrojených sil SSSR ve 44g, -6200 osob. ve 45 -8000 lidí

            Vzhledem k tomu, že vzali města útokem ve snaze způsobit co nejmenší škody, je počet ztrát pochopitelný. Je ale možné objasnit, odkud taková data pocházejí?
            Na naší frontě bohužel Němci slabě přešli s výkřiky „nicht schießen“.

            Citace z denis02135
            Není to tak jednoduché.

            To je jisté.

            S pozdravem Chimera
           5. Kassandra
            Kassandra 6. března 2015 17:58
            -1
            Osud Říše byl samozřejmý v Kubánské letecké bitvě v dubnu až červnu 1943, o něco dříve než Kursk Bulge, do toho už šli spíše z beznaděje.
           6. denis02135
            denis02135 6. března 2015 18:12
            +1
            Milá ShadowCate

            Omlouvám se, udělal jsem chybu 8000 je průměr za roky 41–45.
            43-6400 za den 44-4800 za den 45-6200 za den tyto údaje jsou známy již dlouhou dobu
            například zde http://topwar.ru/11444-poteri-sssr-i-ge%20...%20v-vov.html
            to je 1,8-2,5 ml na osobu a rok.

            Nesouhlasím s vámi ohledně 42, po Kursku 43 bylo jasné, že válka změnila vektor směru.

            O druhé frontě píšeš ve 41 a jak si představuješ její otevření. USA vstoupily do války s Německem 11. prosince 41.

            USA bojovaly na svém hlavním směru Tichý oceán, Japonsko. Proč si myslíte, že pro státy byla válka v Evropě prioritou? (Neobhajuji politiku USA)

            Citace z ShadowCat
            Na naší frontě bohužel Němci slabě přešli s výkřiky „nicht schießen“.


            A tady máte pravdu, ale položte si otázku proč, kam se podělo veškeré obyvatelstvo východního Pruska. Proč na východě vydrželi do posledního a na západě se hromadně vzdávali.

            Pozdravy
           7. Kassandra
            Kassandra 6. března 2015 15:10
            -1
            ano, vše je mnohem jednodušší – bez dodávek motorových olejů Hitlerovi Standard Oil by válka skončila již v roce 1942

            A teď uděláme aritmetiku znovu...

            Pokud vidíme, že Německo vyhrává, pak bychom měli pomoci Rusku, a pokud Rusko vyhrává, pak bychom měli pomoci Německu, a tak je nechat zabít co nejvíce...

            — Harry Truman (New York Times, 24.06.1941)

            on je...on je...
           8. Tarkhane
            Tarkhane 5. března 2015 16:34
            0
            Citace z ShadowCat
            A to je urážka.


            Jestli to bereš jako urážku, tak se omlouvám.

            A pak je nepochopitelné, že výpovědi historických postav jsem si nemohl skládat sám. Automaticky jsou zde úryvky přebírány ze zdrojů. A Wikipedie nebo něco jiného je jiná věc.

            A Wikipedie je hned vedle. A rýpat se do dalších zdrojů a komentářů se dá psát až po dvou dnech. A pak jsem neviděl žádné rozpory v datech Wikipedie s mými údaji získanými dříve z jiných zdrojů.

            A nejspíš si pletete s tím, že Lend-Lease se začal rozrůstat v druhé polovině druhé světové války. Zpočátku byly dodávky hlavně zbraně a střelivo. Ve druhé polovině, kdy byly USA a Británie přesvědčeny, že SSSR vydrží, převládaly v dodávkách zařízení, materiály a suroviny.
           9. stínová kočka
            stínová kočka 5. března 2015 17:38
            0
            Citace: Tarkhan
            A Wikipedie je hned vedle.

            A sám jsem ji přistihl, jak překrucuje fakta ve správný prospěch.

            Citace: Tarkhan
            A rýpat se do dalších zdrojů a komentářů se dá psát až po dvou dnech.

            Nespěchejte a zkuste to.

            Citace: Tarkhan
            A nejspíš si pletete s tím, že Lend-Lease se začal rozrůstat v druhé polovině druhé světové války.

            nepletu se.

            Citace: Tarkhan
            Zpočátku byly dodávky hlavně zbraně a střelivo.

            Ano. Ale poté, co byla jejich technika prostě zastaralá a Němci byli na jednom místě. Vychvalovaná Matilda s tlustým obočím byla už na začátku války slabě vyzbrojená, v porovnání s našimi silnicemi měla nechutnou průjezdnost a byla náchylná k mrazu.
            Aerokobra, kterou si pochvaloval naše eso Pokryškin, měla tu vlastnost, že padala do vývrtky (z níž mohli vést profíci, ale ne 10hodinový kadet) a měla tu zvláštnost, že při zatáčkách deformovala trup.

            To, co bylo skutečně potřeba, například Sherman Firefly, který byl vyzbrojen výkonným kanónem a byl schopen bojovat s tanky ze 4. série Němců, se do SSSR nedodával. Bombardéry B-17, B-29 nebyly dodány (jinak pár náletů na bulharskou ropu a Silencii a Němci se hloupě postavili bez paliva a náhradních dílů)
            http://statehistory.ru/35/Lend-liz--Mify-i-realnost/
           10. Tarkhane
            Tarkhane 6. března 2015 15:31
            0
            Citace z ShadowCat
            A sám jsem ji přistihl, jak překrucuje fakta ve správný prospěch.


            Takže jsi nečistý. Jaká fakta jsem překroutil. Dal jsem prohlášení, která nikdo nevyvrátil. Nebo jsem něco zredukoval nebo přidal slovy Žukova a Mikojana.

            Citace z ShadowCat
            Nespěchejte a zkuste to.


            Relevance tématu pomine. Nyní na stránce není téměř nikdo.

            Citace z ShadowCat
            Ano. Ale poté, co je jejich technika prostě zastaralá


            Není třeba lu-lu. Puška Mosin, i když je stará, je docela schopná boje. oh, co tě to napadlo. Tehdy nebylo potřeba brát harampádí. A to je jejich technika a vědí, co lze do zahraničí dodat, co ne. Možná bylo nutné umístit atomovou bombu.
           11. Kassandra
            Kassandra 6. března 2015 17:37
            -1
            bez protikorkových střel to skoro nikdo nedokázal
            její motor se také porouchal a zároveň přerušil tah na kormidle - dodnes se neví, z čeho více pilotů zemřelo.

            Američané mohli hloupě nechat Němce bez olejů, kdyby jim standardní ropa prostě přestala dodávat přes neutrální země.

            Začali bombardovat Ploiesti letící s přistáním na Poltavu až poté, co sami přistáli v Evropě, ale proto nebyli v této Poltavě příliš bráněni, stejně jako pro záchranu anglického varšavského povstání téhož roku.
     2. 66. veterán
      66. veterán 5. března 2015 13:56
      0
      Citace z ShadowCat
      45. ročník ukázal cenu našim generálům a manažerům, když v květnu dobyli Berlín a v srpnu mimochodem za měsíc přemohli Japonsko, a to taktikou blitzkriegu.

      Ano, s tím 45. rokem máte pravdu, jediná špatná věc je, že naši generálové studovali v letech 41 a 42, což umožnilo prohrát pouze 4 miliony vězňů. Pokud jde o Japonsko, už v 45. nebylo komu klást odpor, situace byla jako na západní frontě v Německu, ještě horší (pro Japonce), a pak se úkoly neplnily. Potvrdila to kauza maršálů a toto vítězství se u nás stejně jako to "finské" na čtyřicítce "nehypuje".
      1. stínová kočka
       stínová kočka 5. března 2015 17:45
       +1
       Citace: veterán66
       Ano, s tím 45. rokem máte pravdu, jediná špatná věc je, že naši generálové studovali v letech 41 a 42,

       A zkušenosti byly získány od učitele, který bojoval asi pět let.

       Citace: veterán66
       Pokud jde o Japonsko, v 45.

       1,5 lyama není nikdo? Ten pás opevnění není nikdo? No to si dělal srandu...

       Citace: veterán66
       Případ maršálů

       V roce 1991 byste podělali oprichninu... Časový rámec, ne?
      2. Kassandra
       Kassandra 6. března 2015 18:24
       -1
       možná i na východě?

       Sovětsko-japonská válka je blesková válka, která byla úspěšná a nemá obdoby... přinejmenším kvůli rozsahu a protože byla poražena největší a nejschopnější kwantungská armáda, která kryla arzenál japonských tankových zbraní (oddělení 731) , kterým Japonsko reagovalo na jaderné a konvenční bombardování, nestihlo využít.

       Pokud s Německem šel účet týdny, pak s Japonskem - na den nebo dokonce na hodiny.
  4. průměr
   průměr 4. března 2015 09:41
   +17
   Citace z čich
   Jsem pro objektivitu. Jsem pro pravdu.

   Připojuji se. Ale autor nemá kampaň. proč? No, pokusím se vás doplnit. V prvních řádcích podotýkám, že autor, prohlašující se za zdánlivě chladnou analýzu historických faktů, zahájil destalinizační křížovou výpravu z nájezdu se současným zaznamenáváním všech nejen těch, kteří nesouhlasí, ale dokonce potenciálně poukazují na něco proti jeho názor jako stalinistů. Jak sladké je a v duchu naší zlé inteligence vyzývat k přemýšlení a pak pod strachem z různých trestů prohlásit, že můžete myslet jen jako on. No a v čem se autor liší od našeho Januarviče Vyšinského? Myslíte, že se mýlím? No přece hned z nájezdu - ,, Tento úhel pohledu intenzivně prosazují především stalinisté, kteří si opět získávají oblibu, kteří pod rouškou boje proti falšování dějin pomocí vlasteneckého vzepětí mezi Rusy, opět pozvednout postavu svého „neomylného“ idolu na piedestal, prezentující za jeho vlády „zlatý věk“ Ruska a celého bývalého SSSR. Ale jak pravdivá jsou taková prohlášení? Zkusme na to přijít." A pak čísla, která jsou sama o sobě celkem správná, i údaj o dodací lhůtě. No, KDO autorovi do mozku nevlezl a hlavně KDY se dohodl nebo podle jeho názoru „demokratické země“ čalounily peřeje Kremlu, stály ve 14 v mrazu a prosily Stalina – „no, vezmi si mě.“ velmi vážné diplomatické a jiné metody na úrovni zpravodajských služeb, oslovit vedení USA, aby získalo materiální prostředky pro válku a v žádném případě ne zadarmo - vyždímali ze SSSR každou korunu ve zlatě! Zejména prostřednictvím židovské komunity, s naším diplomatem Kondratievem, který hraje tenis s Chaplinem a jeho tehdejší manželkou a s jmenováním Litvinova do diplomatické mise mimořádným a zplnomocněným v USA a vytvořením výboru pod vedením Mikhoelse.Takže obžalobný panegyrik a la GlavPUur, pouze o měňavci, nikoli o analytickém článku. negativní K závěru, kde jsou Číňané, se nechci vyjadřovat, nějak je to celé dětinské - už se s Peťkou nehrabu, půjdu proti němu a Vasce kamarádit se oklamat A ptát se, jestli se Peťka kamarádí s Vaskou a proč se kamarádí, autor jaksi nezbývá.
   1. Bagnyuk
    Bagnyuk 4. března 2015 11:19
    -14
    a co chceš tyrana, despotu a kata zpět na trůn..a sedět 30 let reklam? Už dlouho říkám, že Jidáš se smaží na pánvi už dlouho v pekle !!!
    1. průměr
     průměr 4. března 2015 11:41
     +8
     Citace: Bagnyuk
     a co chceš tyrana, despotu a kata zpět na trůn..

     Chci, aby historická fakta byla důkladně zvážena ze všech stran, s přihlédnutím k realitě doby, ve které k nim došlo, a vyvození závěrů pro budoucnost, aby se předešlo chybám. No ty se chceš jen vařit se zaníceným mozkem a házet ty svoje chorály, no, to je pochopitelné, jen pravý intelektuál nic neví a ani nechce vědět, protože on sám tím, že se narodil , je nositelem pravdy až v poslední instanci, ale vše posuzuje najednou a kategoricky a nejen že netolerujeme jiný názor, snaží se alespoň nějak přesvědčit účastníka jednání fakty, byť vášnivě závislými na povaze, ale prostě nenávidí toho, koho si on a jen on jako nositel pravdy, kterého si sám určil, zvolil za protivníky . Jsou to lidé jako vy, kteří čmárali výpovědi NKVD, v těch vzdálených dobách, nyní téměř epických, kdy byly lhůty obrovské, fáze jsou dlouhé „u každého, koho jste viděli poblíž, a teď jděte ve „spravedlivém hněvu“ a požadují pomníky „do oběti tyrana“ , což je polovina pisálků výpovědí o spolubydlící, mažoucích si zuby v bezmocném vzteku, že teď se svým protivníkem nemůžete jednat podle „zákonů revolučních časů“ a „revoluční účelnosti“, takže , aspoň si utřete zuby až ke kořínkům, mě je to jedno a brouste to.“
     1. Bagnyuk
      Bagnyuk 4. března 2015 12:09
      -9
      Citace z prům
      Chci, aby historická fakta byla důkladně zvážena ze všech stran, s přihlédnutím k realitě doby, ve které k nim došlo, a vyvození závěrů pro budoucnost, aby se předešlo chybám

      nebudete tomu věřit, ale já chci úplně to samé a ve všech debatách se řídím jen tím..
      Citace z prům
      No, to je pochopitelné, jen pravý intelektuál nic neví a nic vědět nechce, protože on sám je faktem narození nositelem nejvyšší pravdy.

      Kdo je podle vás intelektuál?
      Citace z prům
      ale prostě nenávidí toho, koho si on a jen on jako nositel pravdy, kterého si sám určil, zvolil za své protivníky

      není tam žádná nenávist..je mrzutost z toho, že takový jásající vlastenci jako mnozí zde dovedli zemi na pokraj smrti v boji proti nacismu a fašismu a jiným zlým duchům..
      Citace z prům
      a nyní jděte ve „spravedlivém hněvu“ a požadujte pomníky „obětem tyrana“, což je polovina čmárajících udání spolubydlícího

      proč ne ... a sám jsi zkreslil jaká doba byla prohnilá .. a sám tyran to navrhl .. země udavačů a udavačů .. ale jako designér se vše stalo jako domeček z karet .. no bylo taky trochu agónie...
      Citace z prům
      vymažeš si aspoň zuby až ke kořínkům, je mi to fuk a brousím

      tak jsme si povídali ... o Lend-Lease není co vytloukat .. sedět a mlčet .. najít v sobě patriota, fandit patriotovi a splynout s ním v extázi dithyramb k Jidášovi s knírem a o zatraceně dobré NKVD ... zpívat zpívat .. v 41- už to mám...
      1. průměr
       průměr 4. března 2015 12:41
       +8
       Citace: Bagnyuk
       tak jsme si povídali ... o Lend-Lease není co vytloukat .. sedět a mlčet .. najít v sobě patriota, fandit patriotovi a splynout s ním v extázi dithyramb k Jidášovi s knírem a o zatraceně dobré NKVD ... zpívat zpívat .. v 41- už to mám...

       Salo klesl! A pohovka Internetové jednotky - bojový oddíl - banderlogs, chodící podle závěti Lyashky přes záda! Smrt tvarohu!
   2. Pilat2009
    Pilat2009 4. března 2015 16:50
    0
    Citace z prům
    vyždímal ze SSSR každý cent ve zlatě!

    Tvrdíte v první řadě pravdu?
   3. jurta2015
    4. března 2015 19:22
    -1
    Během války měly zájem o pomoc SSSR proti nacistickému Německu i Spojené státy. jako samotný SSSR (bez ohledu na to, kdo by v té chvíli stál v jeho čele). Američané poskytli naší zemi lend-lease, abychom neutrpěli porážku příliš rychle a stáhli, pečlivě rozdrtili, hlavní síly Hitlera, čímž dali Spojeným státům a Británii příležitost lépe se připravit na poslední rozhodující úder Německu. . A o zlatě vymačkaném na půjčku-lease - pohádky stalinistů.
  5. Rus2012
   Rus2012 4. března 2015 10:02
   +14
   Citace z čich
   Bylo to charitativní nebo placené?

   ZAPLACENO!!!
   Lend-Lease - znamená leasing zařízení s úhradou nákladů prodlužovaných v čase.
   1. Bagnyuk
    Bagnyuk 4. března 2015 11:20
    -8
    Citace: Rus2012
    ZAPLACENO!!!
    Lend-Lease - znamená leasing zařízení s úhradou nákladů prodlužovaných v čase.

    báječný...
   2. Pilat2009
    Pilat2009 4. března 2015 16:52
    0
    Citace: Rus2012
    leasing zařízení s úhradou nákladů prodlužovaných v čase.

    platba za zbylé vybavení
  6. svp67
   svp67 4. března 2015 10:08
   +7
   Citace z čich
   Nepředstírám, že znám všechna fakta, ale něco vím a proto ve mně stále hlodají otázky.

   Kdysi byly dokumenty volně dostupné, ale nyní jsou z nějakého důvodu uzavřeny.
   Citace z čich
   1) Byla to charitativní pomoc nebo placená?

   Ne. Zaplaceno, ale pouze vybavení, které se na bojišti ztratilo, respektive nevrátilo svému skutečnému majiteli – vládě USA, na konci války.
   Citace z čich
   2) Jaká je výše úhrady za dodanou techniku ​​a prostředky ze SSSR?

   Tato čísla jsou na netu.
   Citace z čich
   3) Co se stalo s objemem techniky a zbraní, na které se podle americké strany SSSR plně nevyplatil?

   Po dlouhých a polemikách dnešní Rusko platí svůj dluh a narostlé sankce za „nedoplatky“. Ještě nejsou všechny zaplaceny
   Citace z čich
   4) Byla účast SSSR na porážce Kwantungské armády zaplacena americkou stranou a jejími spojenci? Nebo to bylo součástí splátky půjčky a leasingu?

   Ne. Ale pro tuto operaci bylo dodáno vybavení Lend-Lease.
   Citace z čich
   6) Proč při tak obrovských dodávkách zbraní, střeliva a vybavení nebyla Andersova armáda vyzbrojena a zásobena? Dovolte mi připomenout, že Spojené království převzalo náklady na jeho vytvoření.

   Otázky vládám Polska v exilu. Což v té době bylo ve Spojeném království.
   Citace z čich
   7) Jak byly podle načasování potřeby dodávány zbraně a vojenská technika a materiální prostředky. Bylo doručeno v době největší potřeby? (Moskva, Stalingrad, Vjazma)

   Proudění pokračovalo podle příjmu žádostí a podle možností dopravních tepen. Sice došlo ke zpožděním, ale šlo spíše o „severní konvoje“
   Citace z čich
   No, poslední dvě, nejdůležitější otázky. Kdo měl z druhé světové války největší prospěch a kdo utrpěl největší ztráty?

   Sám znáte odpověď.
   Citace z čich
   Proč USA zabránily právnímu požadavku SSSR na právo na odškodnění?

   Ne zcela jasné. SSSR dostával příspěvky zejména z té části Německa, která byla pod jeho „okupačními vojsky“. Ale v určitém okamžiku bylo jasné, že nově vzniklá NDR bude muset být oživena sama a export se zastavil.
   1. průměr
    průměr 4. března 2015 10:42
    +6
    Citace: svp67
    . Ale v určitém okamžiku bylo jasné, že nově vzniklá NDR bude muset být oživena sama a export se zastavil.

    Byl tu ještě jeden závažný argument – ​​akademik Satel napsal memorandum adresované Stalinovi, ve kterém důrazně doporučoval německým dělníkům používat německé vybavení k plnění zakázek pro potřeby národního hospodářství SSSR. To je to, co vím, ale věřím, že ostatní se vyjádřili v podobném duchu.
    1. Pilat2009
     Pilat2009 5. března 2015 16:34
     0
     Citace z prům
     Byl tu další silný argument

     byl tu další argument - bylo vyřazeno zařízení a celé továrny, což přispělo k rychlé obnově průmyslu SSSR.Některé stroje bylo možné najít v roce 1970 ...
   2. stínová kočka
    stínová kočka 4. března 2015 10:43
    +1
    Citace: svp67
    Po dlouhých a polemikách dnešní Rusko platí svůj dluh a narostlé sankce za „nedoplatky“. Ještě nejsou všechny zaplaceny

    Zdá se, že platba byla dokončena v 6. s vousy, nebo se pletu?
    1. průměr
     průměr 4. března 2015 10:57
     +1
     Citace z ShadowCat
     Zdá se, že platba byla dokončena v 6. s vousy, nebo se pletu?

     Zdá se, že později, za Leny Iljiče II., bylo téma definitivně uzavřeno.
     1. ráže
      ráže 4. března 2015 18:07
      +1
      Platba dohodnutých zůstatků do roku 2030,
    2. Hamdlislam
     Hamdlislam 4. března 2015 12:09
     +7
     Citace z ShadowCat
     Zdá se, že platba byla dokončena v 6. s vousy, nebo se pletu?

     Vážený kolego ShadowCat, Stalin Iosif Vissarionovič odmítl zaplatit částku stanovenou Američany, protože ji považoval za příliš vysokou. Občan Chrušchol Nikita Sergejevič však během návštěvy Spojených států slíbil, že dluh za dodávky Lend-Lease zaplatí. Když Chruščov N.S. zbaven služby (při dalším kremelském převratu), poté za nové hlavy státu Brežněva Leonida Iljiče dlouho probíhala jednání o výši dluhu. V důsledku toho se výrazně snížil. Byla podepsána dohoda o zaplacení dluhu, ale brzy se objevil dodatek Dzheksan-Venik a v reakci na to vedení SSSR platby zastavilo. S nástupem k moci svinstvo-liberastů v čele s Borisem Nikolajevičem Jelcinem se vláda Ruska zavázala zaplatit celý dluh (a ne částku, která byla stanovena za L. I. Brežněva) v rámci Lend-Lease. Tyto platby budou pokračovat až do roku 2030.
     Pro vaše informace:
     Spojené státy na základě zákona o půjčce a pronájmu dodaly zbraně, střelivo a strategické suroviny 52 válčícím zemím. Na počátku 60. let minulého století vláda USA zrušila dluhy všech zemí kromě SSSR.
     1. stínová kočka
      stínová kočka 4. března 2015 14:09
      0
      Měl jsem na mysli rok 2006. Alespoň tak se to píše na wiki.

      Ale díky kolegovi za podrobnosti jsem toho moc nevěděl.
   3. Bagnyuk
    Bagnyuk 4. března 2015 11:22
    -7
    Citace: svp67
    Ne. Zaplaceno, ale pouze vybavení, které se na bojišti ztratilo, respektive nevrátilo svému skutečnému majiteli – vládě USA, na konci války.

    nepravda nebo lež ... zničené zařízení nebylo zaplaceno ... VŠECHNO bylo zdarma ... pouze to, co se rozhodli ponechat, podléhalo platbě ..
    1. průměr
     průměr 4. března 2015 11:52
     +9
     Citace: Bagnyuk
     nepravda nebo lež ... zničené zařízení nebylo zaplaceno ... VŠECHNO bylo zdarma ... pouze to, co se rozhodli ponechat, podléhalo platbě ..

     Ne! Kampaň jsem lohanuls pak nazývá intelektuálem! Tak tohle je Svidomit z divan-vertikálních jednotek z ATO, které tady sekají! smavý A pak si říkám, proč sem posílá to samé se sekanými chorály!? Sala spadl! Příteli! Smrt tvarohu!
     1. Bagnyuk
      Bagnyuk 4. března 2015 12:14
      -10
      usrkl jsi blízko... no to jsi nečekal... je to pro tebe takový příjem, že? jako všichni hurá patrioti co neumí nic než s mlecím jazykem jak koště ... ty jsi po tom jen zmetek ... odpovídám .. a pro tvou informaci jsme se čipovali na Donbasu u nás ve vesnici a poslal peníze Jidášovi ... ale také jeho vojenskou uniformu ....
      1. avl01
       avl01 4. března 2015 14:20
       +1
       Soudě podle vašich příspěvků jste peníze a uniformu poslal na Donbas do kopru.
     2. Dali
      Dali 4. března 2015 15:54
      +3
      Ish you ... myslím, že Bagnyuk odešel - nevidím jeho komentáře ... ale zdá se, že mě zařadil na černou listinu ...

      Ayy... Bagnyuku... jsi v transu... máš kognitivní disonanci z mých komentářů? smavý

      Eh Bagnyuk... připravil jsi mě o své bystré myšlenky smutný ... jak dál žít, fakt nevím smavý
     3. Komentář byl odstraněn.
    2. svp67
     svp67 4. března 2015 18:28
     0
     Citace: Bagnyuk
     nepravda nebo lež...zničené zařízení nebylo zaplaceno...VŠECHNO bylo zdarma...platbě podléhalo pouze to, co se rozhodli ponechat.

     Nějak nejste ostřílení, ale stane se, že uděláte chybu. Děkuji za opravu a vynucení tohoto problému k opětovnému prostudování.
     Vzhledem k tomu, že zákon o půjčce a pronájmu stanovil odpis použité vojenské techniky a materiálu
     A kdo ví, jak Američané tuto záležitost kontrolovali? Vím, že u našich jednotek vybavených americkou technikou byli zástupci výrobců, ale neslyšel jsem, že by tam byli zástupci vlády nebo ministerstva obrany USA ...
   4. ráže
    ráže 5. března 2015 16:34
    0
    Dokumenty ve veřejné doméně - PRAVDA 11. června 1944: "ZPRÁVA SOVĚTSKÉ VLÁDY O DODÁVKÁCH DO SSSR ZA PŮJČKY-NÁJEM"
  7. _můj názor
   _můj názor 4. března 2015 14:36
   +4
   Jsem pro objektivitu. Jsem pro pravdu

   No, pro objektivitu řeknu, že všechny dodávky z USA byly přijímány v amerických přístavech, tzn. i když byla celá zásoba potopena, Američané ji bránili.
   Další zajímavá fakta jsou:
   - Zákon o půjčce a pronájmu byl schválen Kongresem USA 11. března 1941 tj. 3 měsíce předtím, než nacisté napadli území SSSR
   -celý název zákona o len-lease: „Zákon o ochrana U.S.A".
  8. Tarkhane
   Tarkhane 4. března 2015 15:11
   -3
   Citace z čich
   A článek je správný. A PLUS


   Nejen plus, ale také respekt a respekt k autorovi a správě, která takový materiál zveřejnila.

   Toto je jedna z odůvodněných odpovědí na urashniky, kteří křičí čert ví co, zavírají oči před veškerou realitou.
   1. Dali
    Dali 4. března 2015 16:26
    0
    Citace: Tarkhan
    Toto je jedna z odůvodněných odpovědí na urashniky, kteří křičí čert ví co, zavírají oči před veškerou realitou.


    To jsou reality, ach ano, byli dobří: dali to zadarmo, natolik, že Amerika ve druhé světové válce tak zbohatla na zásobách - co, jak se říká, "mami nebreč"

    Jely všechny transporty zpět prázdné?
    A v jakém množství a jak byly naloženy zpět, nevíte? - Tady říkají, jako by to koupili dodatečně - a když si spočítáte výši všech doplatků - kolik to vyjde?

    A nedopadne to tak, že doplatek pokryje více než všechny dodávky?

    shl
    Komu válka, komu je matka drahá... am

    Nic osobního, jen byznys smavý
    1. Tarkhane
     Tarkhane 4. března 2015 19:30
     0
     Citace od Dalího
     To jsou reality, ach ano, byli dobří: dali to zadarmo, natolik, že Amerika ve druhé světové válce tak zbohatla na zásobách - co, jak se říká, "mami nebreč"


     Pozůstatky sovětské propagandy. Amerika před válkou zbohatla. Vytvořila celou infrastrukturu ekonomiky i samotné továrny a továrny DOs. A zbohatli na této ekonomice předtím. Během války šel lend-lease nejen do SSSR, ale i do dalších zemí. Půjčka-pronájem byla zdarma, jako na úvěr. Celý háček je v tom, že americká vláda použila své federální peníze k objednání určitých produktů od amerických průmyslníků, samozřejmě s platbou. Po obdržení těchto produktů je vláda USA bezplatně převedla do zemí v nouzi. To naznačuje, že americká vláda měla peníze před válkou. A továrny byly postaveny v USA před válkou. A během války dokázal tento silný průmysl uspokojit potřeby mnoha zemí.

     Lend-lease v SSSR šlo ve 4 tranších. Částečně byla zaplacena pouze první tranše – potopený křižník „Edinburgh“ se zlatem SSSR. Zbývající tranše byly zdarma, bylo dohodnuto, že platba bude provedena po válce. Po válce byla otázka placení vznesena více než jednou. Ze stovek milionů dolarů vyplatil SSSR 7 milionů. Již v 90. letech byla emise uzavřena odepsáním všech dluhů.

     Nic osobního, opravdu.
     1. Tarkhane
      Tarkhane 4. března 2015 20:06
      0
      Citace: Tarkhan
      Po válce byla otázka placení vznesena více než jednou. Ze stovek milionů dolarů zaplatil SSSR 7 milionů


      Pardon chyba. Z 11 miliard bylo vyplaceno 7 %, asi 200 milionů.
    2. ráže
     ráže 5. března 2015 16:37
     0
     Zpátky například šli s rybami, aby krmili Brity rybami. Chycen v sibiřských řekách a dodán. Churchill obzvláště rád svačil koňak se sleďem Solvenskaya ...
   2. Komentář byl odstraněn.
  9. Alexey R.A.
   Alexey R.A. 4. března 2015 16:32
   0
   Citace z čich
   Ale když bylo řečeno A, je třeba říci i B. Nepředstírám, že znám všechna fakta, ale něco vím, a proto ve mně stále hlodají otázky. 1) Byla to charitativní pomoc nebo placená?

   Lend-Lease během války byl zdarma. Na konci války musela přijímající země platit pouze za ty materiály, které si nechala pro sebe a nevrátila pronajímateli půdy – a výše platby byla stanovena dohodou stran. SSSR to dokázal shodit o 10%.
   Citace z čich
   2) Jaká je výše úhrady za dodanou techniku ​​a prostředky ze SSSR?

   Celková cena LL pro SSSR je 11 miliard dolarů modelu z roku 1945.
   Zaplaceno si nechal pro sebe - 722 milionů a v dolarech 90. let - počátek 2000 (které jsou 10krát levnější).

   Je třeba poznamenat, že spolu s Lend-Lease nákladem existovaly i běžné exportní dodávky, které SSSR nakupoval za zlato a měnu.
   Citace z čich
   5) Byly dodávky zbraní a vojenské techniky a prostředků pro SSSR vždy a plně v souladu s požadavky a potřebami?

   Vzhledem k tomu, že obchodní flotila SSSR a spojenců nemohla přepravit všechny naše „Wishlisty“, byla od roku 1943 zavedena praxe zásobování podle bilaterálně dohodnutého seznamu. Spojenci nám poskytli obecný seznam toho, co bylo k dispozici k dodání, a rozpis dostupné přepravy a my jsme z tohoto seznamu vybrali pozice a množství v souladu s jejich i našimi přepravními možnostmi.
   Je třeba také poznamenat, že část objednaného zboží se usadila na dně oceánu a v tajze.
   Citace z čich
   6) Proč při tak obrovských dodávkách zbraní, střeliva a vybavení nebyla Andersova armáda vyzbrojena a zásobena? Dovolte mi připomenout, že Spojené království převzalo náklady na jeho vytvoření.

   Protože je rok 1941 – začátek roku 1942. Dodávky byly omezené kvůli nerozmístění spojeneckého vojenského průmyslu a špatné infrastruktuře: přístavy Murmansk a Archangelsk neměly čas vyčistit kotviště od nákladu konvojů (došlo ke skandálům až hrozbě zdržení příštího KOH – “není kam vyložit“), v Íránu ještě nebyly vybudovány normální silnice (Spojené státy je dokončily až koncem roku 1942) a lodní společnost dosud nedostala lodě LL.
   Citace z čich
   7) Jak byly podle načasování potřeby dodávány zbraně a vojenská technika a materiální prostředky. Bylo doručeno v době největší potřeby? (Moskva, Stalingrad, Vjazma)

   1941: málo, velmi málo. Ale prvním tankům a letadlům LL se podařilo dostat do Moskvy. "Valya" a "motya" jsou samozřejmě stále těmi dary - ale spojenci neměli žádný jiný. Jo a jejich tanky s 60-80mm pancířem ze SSSR na konci roku 1941 měly kočičí pláč.
   1942: málo, ale k věci (íránská cesta začala fungovat - technika šla na jih). Navíc začaly dodávky leteckého benzinu v dostatečném množství.
  10. Pilat2009
   Pilat2009 4. března 2015 16:45
   +1
   Citace z čich
   Bylo to charitativní nebo placené?

   Podle zákona o půjčce a pronájmu je to zdarma, za dodávky z této země šla platba do Británie
   Citace z čich
   Byly dodávky zbraní a vojenské techniky a prostředků pro SSSR vždy a plně v souladu s požadavky a potřebami?

   No, víte, nevypadají jako dárkové koně. Anglie byla také závislá na dodávkách z Dominionů a USA
   Citace z čich
   Bylo doručeno v době největší potřeby?

   "předpůjčení" - od 22. června 1941 do 30. září 1941 (placeno zlatem)
   - první protokol - od 1. října 1941 do 30. června 1942 (podepsán 1. října 1941)

   -druhý protokol - od 1. července 1942 do 30. června 1943 (podepsán 6. října 1942)

   -třetí protokol - od 1. července 1943 do 30. června 1944 (podepsán 19. října 1943)

   - čtvrtý protokol - od 1. července 1944, (podepsán 17. dubna 1944), formálně ukončen 12. května 1945, ale dodávky byly prodlouženy až do konce války s Japonskem
  11. sataha666
   sataha666 4. března 2015 17:21
   +1
   Souhlasím a taky by mě zajímalo, kdo napíše článek o Assistance (účasti) ze Spojených států ve prospěch Německa?
   Všichni moc dobře ví, že firmy SGA pomáhaly nacistům, tak by mě zajímalo, jak velká pomoc byla na druhé straně? a neukáže se, že pomohli oběma stranám a tím z války prostě profitovali a bez jejich účasti by válka mohla skončit jen dříve?
   Raději bych viděl výzkum na toto téma, jinak se z nějakého důvodu neradi diskutuje o pomoci hitlerovskému Německu
   1. ráže
    ráže 4. března 2015 18:12
    +2
    Když KAŽDÝ VÍ PERFEKTNĚ, znamená to, že nikdo neví! Kde jsou odkazy na dokumenty z archivů, protokoly, čísla případů, stránky? Tedy k primárním zdrojům a ne knihám typu "Ruses are a people from Hyperborea."
    1. Denis_469
     Denis_469 4. března 2015 18:19
     0
     Kdo potřebuje - ví. A vy sami se můžete pokusit najít ložiska wolframu v Německu a v jimi okupovaných zemích. A pak najděte naši výzvu k Američanům o tom, že se v německých průbojných granátech začala objevovat wolframová jádra. No a pak informace o tom, že Němcům došly takové náboje.
     1. ráže
      ráže 5. března 2015 16:39
      +1
      A já jsem jedna věc a ty (neslušně šťoucháš) do druhé - tomu se říká záměna teze. Škaredý...
      1. Kassandra
       Kassandra 6. března 2015 18:43
       -1
       Takže stejně, co wolfram? tyran

       a Američané dodávali i motorové oleje, bez kterých by Říše nevydržela ani půl roku.
  12. Dvorcová
   Dvorcová 4. března 2015 23:53
   +2
   Citace z téhož "Válečné hospodářství...": Za druhé, v SSSR je hybnou silou válečného hospodářství socialistický stát, založený na morální a politické jednotě a vlastenectví národů Sovětského svazu. Ve Spojených státech amerických jsou hybnou silou válečného hospodářství kapitalistické monopoly, pro které je válka extrémně výnosným artiklem a prostředkem k dobývání světových trhů. Zisky kapitalistických monopolistů v USA vzrostly z 6,4 miliardy $ [30] v roce 1939 na 24,5 miliardy $ v roce 1943 a během čtyř let války činily 87 miliard $ Jaká naivita???
   1. Tarkhane
    Tarkhane 5. března 2015 00:32
    +1
    Citace: Palác
    v SSSR je hybnou silou válečného hospodářství socialistický stát, založený na morální a politické jednotě a vlastenectví národů Sovětského svazu


    Hustý sociální komunismus. Vlastenectví – ANO. Morální a politická jednota lži a nesmysly. Právě kvůli této jednotě existovala ve Wehrmachtu armáda ROA, kozácké divize, turkestanská legie, kalmycké prapory, pobaltské divize a hordy policistů na okupovaných územích.

    Citace: Palác
    Ve Spojených státech amerických jsou kapitalistické monopoly hnací silou válečného hospodářství.


    Proč opakovat komunistickou propagandu za SSSR, která vás nebaví?

    "První antimonopolní zákon v moderní historii byl schválen v roce 1889 v Kanadě[2]. O rok později byl ve Spojených státech schválen Shermanův zákon.".

    Poté kartely a trusty v USA postupně přišly vniveč. A ve 40. letech neexistovaly žádné monopoly.
    1. Dvorcová
     Dvorcová 5. března 2015 00:55
     +2
     Jsem dítě 80-90. Nemám tušení o komunistické propagandě. Jsem ekonom, podnikatel a účetní. Znám skutečnou hodnotu slov kapitalismus, socialismus a vlastenectví. Vím, že 41 podniků bylo evakuováno ze 455 továren na Ural, 210 podniků na západní Sibiř a 250 podniků do Střední Asie a Kazachstánu, že pouze 2 miliony ruských dětí byly přivezeny a uvrženy do stepí Kazachů, a Kazaši ne nechat je zemřít .. podělili se o kus chleba... Jednota je lež??? Když Suvorov osvobodil Švýcarsko od jednoty s Rakušany, byla to lež, ale pro národy Sovětského svazu nebyla jednota prázdnou frází. A každý si tahal žíly, jak mohl.
  13. solovald
   solovald 5. března 2015 10:29
   0
   Jak se říká, "cesta je lžíce k večeři." Takže ... o jaké "charitativní či placené pomoci" bychom mohli mluvit, když otázka zněla - Být či nebýt Unií a my jsme zoufale potřebovali Lend-Lease (autor naprosto správně píše, co nám chybělo a co jsme nemohl jsem to udělat sám), tady a teď. Mimochodem, část vybavení, zejména auta, byla po válce vrácena amerům, i když nevím v jakých objemech. Co se týče účasti na porážce Japonska, i z toho jsme měli svůj zisk, např. Kurilské ostrovy, vliv v asijsko-pacifické oblasti, rozvedená Korea a další „maličkosti“. Jak moc si toho dokážete vážit? Ve skutečnosti po boji nemávají pěstmi.
  14. extrémní
   extrémní 5. března 2015 13:03
   0
   Naprosto souhlasím s formulací otázky (o pravdě a spravedlnosti). Ale! Státy byly supermarketem, kde byly skladovány – naše i ne naše. Navíc v tomto supermarketu naši takzvaní spojenci nakupovali zboží především za zlato. A ne virtuální. Je tedy možné a nutné této problematice porozumět, ale je třeba vyloučit pojmy „přenesený“, „poskytnutý“. Prodává se za trojnásobnou cenu a za nejtvrdší měnu
   1. jurta2015
    6. března 2015 20:06
    -1
    A nezapomněli jste, že tento "supermarket" byl ve válce s nacistickým Německem a bojoval s ním zcela realisticky ve vzduchu i na moři, přičemž přišel o tisíce letadel a lodí. Pozemní síly USA také bojovaly před červnem 1944 (v severní Africe a od léta 1943 - v Evropě). Pokud jde o zlato, neplatilo se za půjčku-leach, ale za nákupy, jejichž velikost byla malá. Za Lend-Lease jsme začali platit, zdá se, až za Brežněva.
    1. Kassandra
     Kassandra 6. března 2015 20:45
     -1
     byla ve válečném stavu, ale pravidelně dodávala motorové oleje přes neutrální země i po Ardenách.
     válka byla, ale o něco méně "podivná" než v letech 1939-40.

     radši nezapomeň, že ztráty Britů a Američanů byly 3% sovětských, většinou zabili Rusy a Němce ve druhé světové válce. a Číňané.

     a protože německé a japonské obyvatelstvo muselo být také zabito, byly místo továren bombardovány obytné oblasti samy od sebe – tomu se říkalo „odbytování“
     rezidenční sektor byl vybombardován, takže němečtí dělníci si po práci neměli kde odpočinout a klesla jejich produktivita práce + morální hledisko (nebezpečné pro rodiny).

     v Drážďanech nebylo nic vojensko-průmyslového, byla to jedna velká nemocnice - stejně jako Hirošima...
  15. šiškin.1948
   šiškin.1948 10. dubna 2015 13:34
   0
   Lend-lease pro SSSR stál 7000 tun zlata, po válce bylo nepoužité zařízení buď vráceno, nebo levně zaplaceno, Stalin se rozhodl zaplatit, Stalin odmítl svůj podíl na německých zlatých rezervách ve prospěch továrního vybavení (byly odebrány 3000 továren , stokrát více než ztratil) největší ekonomický prospěch získal SSSR, největší ztráty utrpělo Německo (bombardovali 10x více a reparace, pro lidi v procentech více) Žukov napsal u Moskvy 9 nábojů z 10 s americkým střelným prachem.
 3. Andrej NM
  Andrej NM 4. března 2015 06:47
  +11
  Po německém útoku na SSSR si Churchill poznamenal, aby se dohodl na dodávkách zbraní atd. Z USA do SSSR přes Anglii. Peníze předem. Tanky a letadla dodaná na začátku války byly upřímně nekvalitní. Další otázkou je, že i takové vybavení bylo potřeba v době evakuace továren. A to vše za zlato. A ještě nezaplatili. Čína ale na tyto platby plivala a nehodlá dluhy splatit. Obecně platí, že tyto dluhy je třeba převést na Německo a jejich spojence.
  1. průměr
   průměr 4. března 2015 10:46
   +3
   Citace: Andrey NM
   . Tanky a letadla dodaná na začátku války byly upřímně nekvalitní.

   Ne Kvalita byla normální, dodávali to tak, jak to je, ale anglická auta nebyla fontána a tanky byly celkem v pořádku, další otázka je, že se musely servisovat a provozovat jinak, než byly zvyklé u sovětské techniky. Když byl štáb vycvičen, stejný lehký "Valentin" si vojáci velmi oblíbili, nevím z doslechu - příbuzný zesnulého byl na něm a 34ke mechanický řidič, takže měl s čím srovnávat, jediná věc řekl, že zbraň je dost slabá, no, tak lehká, stejně to byl tank.
   1. Hamdlislam
    Hamdlislam 4. března 2015 12:21
    +3
    Citace z prům
    Kvalita byla normální, dodali to tak, jak to je, ale anglická auta nebyla fontána a tanky byly docela v pořádku

    Milý kolego avt, téměř celý první rok nám malí Britové dodávali vyřazenou a opravenou techniku. Teprve poté, co Stalin zakázal přejímku použité techniky, začali Britové dodávat techniku ​​z továren, kterou však používali již na druhé linii (v týlových jednotkách). Ale tanky Valentine, které byly dodány do SSSR, byly téměř všechny vyrobeny v Kanadě. Ve Velké Británii byla jejich výroba ukončena již v roce 1942.
   2. Andrej NM
    Andrej NM 4. března 2015 12:29
    +4
    Názory pilotů na Hurricany jsou naprosto nulové, kolik pamětí čtete, každý říká, že je lepší bojovat na oslech. Rychlost je téměř stejná, ale manévrovatelnost a reakce na plyn jsou velmi odlišné. Nepamatuji si, kdo to na Hurricanu řekl, že jede na pterodaktylovi, jen vysílačka je dobrá (i když komunikace je velmi důležitá věc). Podle charakteristiky je rychlost Angličana téměř o 50 km/h vyšší, ale zřejmě těchto 50 km získal velmi těžce.
    No, snadnost údržby je velmi důležitá věc.
    Skutečnost je zajímavá. U Moskvy Němci nemohli v zimě vůbec létat, motory nešly. Nedávno jsem četl článek o tom, jak jeden leningradský chemik zjistil, že německý syntetický letecký benzín na podzim a začátkem zimy začal mrznout při -16. To mělo pozitivní vliv na využití našeho letectví u Moskvy, krytí atp.
    1. Pilat2009
     Pilat2009 4. března 2015 17:17
     0
     Citace: Andrey NM
     Názory pilotů na Hurricany jsou naprosto nulové

     To je pravda.Ale během bitvy o Anglii stíhačky Hurricane zničily více nepřátelských letadel než všechny ostatní síly protivzdušné obrany, pozemní i vzdušné dohromady.Ano, a tvořily 2/3 stíhací flotily.
     Mimochodem, Lagg nebyl o nic lepší
    2. ráže
     ráže 4. března 2015 18:14
     0
     Přečtěte si názor pilotů zveřejněný v deníku Pravda 18. října 1941 ... co tehdy napsali. A pak... jim bylo řečeno, aby napsali něco jiného.
   3. Alexey R.A.
    Alexey R.A. 4. března 2015 16:38
    +1
    Citace z prům
    Když byl štáb vycvičen, stejný lehký "Valentin" si vojáci velmi oblíbili, nevím z doslechu - příbuzný zesnulého byl na něm a 34ke mechanický řidič, takže měl s čím srovnávat, jediná věc řekl, že zbraň je dost slabá, no, tak lehká, stejně to byl tank.

    Mk III jako pěchotní (nebo podle hmotnostního zařazení lehký) tank má zdaleka nejhustší celkové uspořádání a mezi tímto typem tanků je bezesporu nejúspěšnější, i když odstranění brzdových bubnů mimo korbu je jistě špatně. Zkušenosti s tankem Mk III zastavují diskusi o možnosti účelného využití automobilových jednotek pro stavbu tanků.

    Pancéřová přepážka mezi motorem a bojovým prostorem výrazně snižuje ztráty posádky v případě požáru a zachovává motor-převodovou skupinu při výbuchu granátů. Sledovací zařízení jsou jednoduchá a účinná. Přítomnost ekvalizérů v Mk III a servo mechanismech, navzdory nízkému specifickému výkonu, umožňuje poskytnout uspokojivou průměrnou rychlost tanku řádově 13-17 km / h.

    Charakteristické pro britské tanky Mk III, Mk II a Mk IV je upřednostňování pancéřování; rychlost a výzbroj jsou jakoby druhořadé; není pochyb o tom, že pokud je toto tolerovatelné u Mk III, tak u ostatních tanků je nepoměr zjevné a nepřijatelné mínus.

    Nutno podotknout, že vznětový motor GMC je spolehlivý.

    Ze všech existujících lehkých tanků je nejúspěšnější tank Mk III. Dá se říci, že v podmínkách let 1940-1943. byli to Britové, kdo vytvořil typ pěchotního tanku.
    c) generálmajor tankové ženijní služby, doktor technických věd N. I. Gruzdev. 1945
   4. ráže
    ráže 5. března 2015 16:44
    0
    Existuje kniha jednoho veterána a válečného hrdiny z Novosibirsku: ENGLISH TANKS AT THE GREMYACHY LOG "- tady tam píše, jak na tom tanku bojoval, jak byl sestřelen... Píše o něm spoustu dobrých věcí.
 4. qwert
  qwert 4. března 2015 07:03
  +9
  Bezprostředně po válce domácí vojenští analytici, kteří vše spočítali, řekli, že bez Lend-Lease by válka trvala o 7 měsíců déle. To je celá odpověď. Ano, zvládli bychom to bez pomoci. Ale čest Stalinovi, že tuto pomoc mohl poskytnout, a to už vůbec ne od „normálních spojenců“.
  Článek plus.
 5. ráže
  ráže 4. března 2015 07:17
  +10
  Jen mě vždy překvapuje apel mnoha našich autorů (včetně tohoto) nikoli na primární, ale na sekundární zdroje. Mezitím existuje oficiální a velmi vážný zdroj informací o dodávkách Lend-Lease: noviny PRAVDA z 11. června 1944. Bylo tam namalováno vše, včetně 15 milionů párů. boty a jídlo - slavný vaječný prášek a americký a novozélandský guláš. A jak Pravda chválila britské tanky Matilda, psala o letadlech a vybavení nám dodaných? Poté byl tento zdroj stažen z oběhu - nebyl nalezen v odkazech ani v 60. ani v 70. letech. minulé století. Proč? Je jasné proč. Stačí porovnat čísla z Pravdy („která nikdy nelže“!), knihy téhož Voznesenského a statistiky, a vše zapadne: vítězství bylo společné, i když ve svých složkách nerovné. Někdo daroval džípy, někdo daroval lidi. Ale bez džípů by zemřelo ještě víc lidí. Hodně... a bez vaječného prášku! A lidé v jakékoli zemi jsou hlavní!
  1. miv110
   miv110 4. března 2015 07:41
   +5
   "Vítězství bylo společné" - dá se to tak říct, ale nikdo nám nic nedaroval, prodali to za hodně peněz a to, co jsme koupili, bylo povinno vrátit v provozuschopném stavu. Nejednou v memoárech popsali obraz návratu techniky „spojencům“, který vzali vážně a okamžitě dostali pod tlak. Byl to obchod a velmi ziskový, a to mnohé vysvětluje!
  2. ráže
   ráže 4. března 2015 18:16
   0
   To znamená oltář Vítězství!Vždyť vojákům byl také vyplácen žold...Je to jen slovní spojení.
 6. valoordin
  valoordin 4. března 2015 07:49
  +2
  Vlastenec napsal článek a zdá se, že válku vyhrály Spojené státy, nikoli SSSR, a měli jsme nevyčíslitelné ztráty, represe a kult osobnosti, maršály, kteří bojovali s velkou krví a bariérami. oddíly a prapor vítězství byl vztyčen trestními prapory. Zatracení bolševici svrhli cara, zaprodali se německému generálnímu štábu, Lenin přijel v zapečetěném kočáru jako německý špión, zorganizoval občanskou válku a rudý teror, živil se krví miminek. Jeho následovník Stalin zničil a vyhnal barvu národa do táborů, a nebýt amerického guláše, tanků a letadel, Němci dosáhli Tichého oceánu a zaútočili na Ameriku.
 7. Carampax
  Carampax 4. března 2015 07:56
  +11
  Amerika, která tento konflikt zrodila, se jej snažila za každou cenu protáhnout!!! Ano, byly dodávky, ale i bez nich by vydržely, zvláště když začaly na konci roku 41. Sami spojenci začali aktivně a efektivně jednat ve 43. Proč neustále odkládali otevření druhé fronty? ! To byla velká pomoc!!!!! Mimochodem, někde bylo infa, že Amerika dokonce pomáhala Němcům se strategickými zdroji, když s nimi válčila. A kam tam stáhli vojáky, to jsem ani nepochopil... O Africe, kde je Rommel vyhnal do 43 jako vši prakticky bez zásob zastaralé techniky a s menšinou své armády? Nebo o Atlantiku, ale to je otázka, v první řadě šlo o přežití Británie. O ručních palných zbraních ... Na všech vojenských fotkách naši dědové buď s PPSh, nebo s komárem, nebo se Schmeiserem v ruce ... Ale jídlo, letectví, střelný prach, léky, auta ... ale ne tolik, říci, že spojenci rozhodujícím způsobem přispěli k boji proti fašismu! Vítězství bylo ukováno u Moskvy v 41, když Lend-Lease právě začínal fungovat....a pak armáda nabrala sílu, zkušenosti...Churchill a Roosevelt ve 44 si uvědomili, že druhá fronta nemůže být odložena, že Hitler může být rozbita bez nich a stará Evropa všechno padne pod vliv Stalina. Zásluhou Ameriky je 100% vytvoření fašistického Německa, vytvoření předpokladů pro válku.... Ani nyní nemění schéma, což je patrné na Ukrajině !!! Nevím....co dát do článku (nic jsem nedal), v hlavě nějaké ekvivalentní názory, pořád jsem si jistější, že bychom to bez nich přežili. Obecně je praxe taková, pokud jste kontaktovali arogantní Sasy, buďte připraveni přijít o všechno !!!! Zkušenost Rusů-Japonců, kdy byli svými výzvami vedeni k ukončení války v nejpříznivějším okamžiku pro Japonsko za jejich podmínek ..... v první světové válce to vesměs hodili do té drzé a revoluce v Rusku skončila, ve druhé světové válce byli svlečeni do kůže a právě to se snaží prezentovat jako rozhodující příspěvek k vítězství. Ne historik, ale rozhodující a nejcennější příspěvek k vítězství mělo Rusko, život jeho občanů !!!!!!!! Toto je rozhodující příspěvek a ne plechovka nulandského guláše s kondenzovaným mlékem nebo strýčka Sama!!! Možná jsem něco popletl, ale toto je můj názor ... připraven na zápory .....
  1. Mak
   Mak 4. března 2015 09:07
   +4
   proč dokonce? Amerika během války vozila palivo do Německa přes Latinskou Ameriku
  2. Andrej NM
   Andrej NM 4. března 2015 09:12
   +3
   Všechno je správně. Ve Španělsku také křičeli, že válka by měla být zastavena, o všem rozhodneme pokojně. Stalin uvěřil a fašista Franco se dostal k moci. Nevyzývám k válce, ale pokud jste byli napadeni a vy jste se připravili a bránili jste se a jste připraveni rozdrtit útočníka, pak nemusíte přestat. Útočník bude stále držet zášť a bude hromadit sílu pro další útok.
  3. miv110
   miv110 4. března 2015 09:46
   +4
   Skutečná infa – kniha „Obchod s nepřítelem“ od Charlese Highama. "Tato kniha je plodem velké pečlivé práce amerického publicisty Charlese Highama v oblasti pečlivě střežené na Západě před zvědavýma očima. Hovoříme o zákulisí prehistorie a dějin druhé světové války, a to v oblasti, která je na Západě pečlivě střežena před zvědavými pohledy." které, jak víte, vznikly v kapitalistickém systému, jako první světová válka. Mezi těmito dvěma konflikty jsou však i specifické rozdíly. Meziimperialistické rozpory, které dosáhly extrémní ostrosti, byly hlavním určujícím faktorem ve exploze roku 1914. Pokud jde o druhou světovou válku, k tomuto faktoru se přidal další faktor: protisovětské, antikomunistické tendence v zahraniční politice západních mocností byly hlavním motorem, kterého fašističtí agresoři chytře využívali a čistili si cestu do rozsáhlé zabavení a anexe, které byly součástí jejich strategie pro získání světové nadvlády. http://knigosite.org/library/books/12040
  4. Bagnyuk
   Bagnyuk 4. března 2015 11:29
   -9
   Citace: Karampaks
   Proč se otevření druhé fronty neustále odkládalo?!

   protože jsou chytří... jsou to naši úzkoprsí generálové, kteří by mohli Rževa roky řezat a pokládat lidi...
 8. ABM
  ABM 4. března 2015 08:57
  +4
  [quote = Banshee] A kam zmizelo zlato, které se utopilo s Edinburghem? [/ quote5


  SSSR nejen dostával pomoc v rámci půjčky a pronájmu, ale měl také právo nakupovat vojenské produkty od spojenců. Například torpédové čluny byly zakoupeny pro Severní flotilu. Byl hřích toho během takové války nevyužít
 9. Sma11
  Sma11 4. března 2015 09:01
  +8
  Amerika Amerika je nádherná země - bla, bla, bla. Všechny tyto revize výsledků vítězství vedou k myšlence: "No, vůbec nezáleží na tom, jestli kradl, nebo mu byl ukraden... Hlavní věc je, že byl zapletený do ošklivého obchodu, une affaire de vol" Když mluvíme o půjčce a pronájmu USA SSSR, nikdo si nepamatuje americkou pomoc Německu.
  Pokud vidíme, že Německo vyhrává, pak bychom měli pomoci Rusku, a pokud Rusko vyhrává, pak bychom měli pomoci Německu, a tak je nechat zabít co nejvíce... - Harry Truman ("New York Times", 24.06.1941/ XNUMX/XNUMX)

  ( http://www.rikmosgu.ru/publications/3559/4736/ )
  (http://modernlib.ru/books/hayem_charlz/torgovlya_s_vragom/read_1/)

  Koho to zajímá - Osvětli!
 10. Mak
  Mak 4. března 2015 09:07
  +1
  prpo nejvyšší světový stupeň motorizace německé armády mírně řečeno není - pohybovala se převážně pěšky a zboží dopravovala koňskou dopravou
  1. stas57
   stas57 4. března 2015 10:31
   +2
   Citace: Mac
   prpo nejvyšší světový stupeň motorizace německé armády mírně řečeno není - pohybovala se převážně pěšky a zboží dopravovala koňskou dopravou

   toto je pd, td byly kompletně "motorizované", od 43 a pd (mot) dostaly své
  2. tulák
   tulák 4. března 2015 10:38
   +2
   Citace: Mac
   se pohybovala převážně pěšky a zboží dopravovala koňskou dopravou


   Je to tak, zpravidla se motorizované formace pohybovaly v autech a personál pěších divizí, které tvořily většinu pozemních jednotek Wehrmachtu, chodil pěšky (v německé armádě bylo přes 1 milion koní). stejný mýtus jako informace, že téměř veškerá německá pěchota byla vyzbrojena MP-38/40, z nějakého důvodu tomu říkáme Schmeisser. Ve skutečnosti byl německý pěšák vyzbrojen puškou Mauser a 98k karabinou vytvořenou nikoli na jejím základě. nepočítaje 10,3 tisíc útočných pušek STG-1. Hojně se používaly i ukořistěné ruční zbraně vč. Sovětský...
   Tyto mýty se však ukázaly jako docela houževnaté a stále se opakují.
   1. Alexey R.A.
    Alexey R.A. 4. března 2015 16:45
    0
    Citace od rangera
    Tak se zpravidla pohybovaly motorizované formace v autech a procházel se personál pěších divizí, které tvořily většinu pozemních jednotek Wehrmachtu (v německé armádě bylo přes 1 milion koní).

    a zde je jeden jemný bod: německá PD zahrnovala motorizované jednotky - průzkumný prapor a protitankový oddíl divize. Právě na jejich základě vznikly náhražkové mechové skupiny, které nám v letech 1941 a 1942 způsobily tolik problémů. Tyto skupiny předběhly naše ustupující střelecké jednotky a dobyly klíčové body (mosty, křižovatky silnic atd.), po kterých se naše SD ocitla mezi kladivem a kovadlinou a byli nuceni buď opustit silnice, nebo se pokusit rychle srazit zakopanou skupinu, dokud se hlavní část pěchoty nepřiblížila zezadu (bývalá fronta).
 11. Denimaks
  Denimaks 4. března 2015 09:14
  +2
  Citace z qwert
  Ale čest Stalinovi, že tuto pomoc mohl poskytnout, a to už vůbec ne od „normálních spojenců“.

  Nemyslím si, že to vyžaduje velkou dovednost. Lend-Lease byl pro samotné spojence neméně důležitý, pokud by SSSR kapituloval, není známo, jak by události v té válce dopadly.
 12. vymazán
  vymazán 4. března 2015 09:19
  +9
  Materiál je správný, ale podávaný nakřivo. Ano, byla tu značná pomoc, velmi významná, zvláště v těžkém období let 1942-1943. A byla velmi nápomocná. Pomoc se ale platila zlatem, takže to není pomoc, ale nákupy.
  Nemá cenu se tedy hroutit ve vděčnosti Spojeným státům a Anglii. Zatímco naši první tři roky zlomili páteř Fritzu, Státy a Britové nějak bojovali s Japonskem a Němci (v Africe). Rozsah dějišť vojenských operací není srovnatelný ani z hlediska lidských zdrojů, ani z hlediska výsledků. Ani vylodění spojenců na Sicílii situaci nezměnilo.
  Efekt otevření druhé fronty by se také neměl podceňovat, ale ani přeceňovat. Němci se až na samém konci války hromadně vzdali spojencům a předtím je donutili umýt se krví, i když tato krev se s naší krví nedá srovnat.
  A výsledek je jednoduchý – byly dodávky a opravdu pomohly. Milost pro ně. Ano, bez nich by válka trvala déle. Ale nakonec by SSSR Němce dohnal. I s pomocí nových spojeneckých armád Bulharska, Polska, Rumunska, ČSR (které vytvořil a vyzbrojil na vlastní náklady). Pak by ale mapa Evropy a celého světa vypadala jinak. A naše jednotky by byly umístěny ve Francii, Belgii, Holandsku, Španělsku, Portugalsku. No, v Itálii a Japonsku, samozřejmě. Pak by celý svět tančil na melodii Rusů. Co Státy a Británie v žádném případě nemohly dovolit. Poslali tedy vybavení, zbraně, prostředky a sami začali střílet.
  Takhle vyjde dort. Budeme vděční za pomoc a připomeneme si, proč válka začala, kdo za ní stál, kdo vytlačil Německo na východ a kdo pak rozpoutal studenou válku. Všechno se musí pamatovat! Už nedělat chyby a nebrat nepřátele za přátele.
  1. Bagnyuk
   Bagnyuk 4. března 2015 11:32
   -8
   Citace: vymazáno
   Pomoc byla ale zaplacena zlatem

   jen ten, který není na lince...

   Citace: vymazáno
   A výsledek je jednoduchý – byly dodávky a opravdu pomohly. Milost pro ně. Ano, bez nich by válka trvala déle. Ale nakonec by SSSR Němce dohnal.

   nesmysl!! kdo ti dal všechny ty nesmysly do hlavy?
 13. V1451145
  V1451145 4. března 2015 09:24
  -2
  Nesouhlas s autorem. Všechny dodávky do SSSR lze odhadnout jako 1-2% příspěvek. Nevyřešili hlavní problémy.
  1. stas57
   stas57 4. března 2015 10:29
   +5
   Nevyřešili hlavní problémy.

   ach jo, jeden karuselový automat vyřešil tolik problémů!

   "Jak víte, 23. ledna 1944 byl tank T-34-85 přijat Rudou armádou. Jeho výroba však na začátku roku 1944 probíhala pouze v jednom závodě číslo 112 (Krasnoye Sormovo). Největší výrobce ze čtyřiatřiceti, závod Nižnij Tagil č. 183, jsem nemohl přejít na výrobu T-34-85, protože nebylo čím zpracovat věnec věže o průměru 1600 mm. K dispozici karuselový stroj v závodě umožnilo zpracovávat díly o průměru až 1500 mm.-mashzavod a závod č. 112. Ale protože Uralmashzavod byl nabitý výrobním programem tanků IS, nebyla pro něj z hlediska výroby T žádná naděje. Proto byly objednány nové rotační stroje ve Velké Británii (firma Lowdon) a USA (Lodge“). První tank T-34-85 tak opustil dílnu závodu č. 34 teprve v březnu 85, 183. To jsou fakta, s těmi se nedá polemizovat, jak se říká.Nové tanky, tady přichází slovo Dozvídám se, že upřímně řečeno, k Lend-Lease dodávkám obrněných vozidel je potřeba přidat 15 1944 tanků T-183-10, které před koncem války vyrobila Nižnij Tagil "Vagonka".

   Barjatinský
   1. Dali
    Dali 4. března 2015 16:15
    0
    Jo, dali to zadarmo, a to tak moc, že ​​Amerika ve druhé světové válce tak zbohatla na zásobách - co, jak se říká "matko neplač"

    Jely všechny transporty zpět prázdné?
    A v jakém množství a jak byly naloženy zpět, nevíte? - Tady říkají, jako by to koupili dodatečně - a když si spočítáte výši všech doplatků - kolik to vyjde?

    A nedopadne to tak, že doplatek pokryje více než všechny dodávky?
   2. Komentář byl odstraněn.
   3. Chiropraktik
    Chiropraktik 4. března 2015 17:14
    0
    Citace: stas57
    Proto byly objednány nové svislé soustruhy v r


    objednal a zaplatil
    toto není půjčka-pronájem
    ano, pokud existovala půjčka-pronájem, tak proto. nezničeno před koncem války, bylo by splatné..
 14. Gardamír
  Gardamír 4. března 2015 09:30
  +4
  Pomoc je, když pomáhají zdarma. A za ty peníze je to partnerství. A jestli jsou tak hodní, že nám právě pomohli. No, pak vyvinuli operaci Unthinkable.
 15. Sinsov
  Sinsov 4. března 2015 09:41
  +2
  Jednostranná analýza.
  Hned je jasné, že článek napsal zaujatý „analytik“
 16. Takashi
  Takashi 4. března 2015 09:51
  +3
  článek - rozhodně +, jen bylo nutné doplnit statistiky a kategoricky nevyvozovat závěry.

  Například takto:
  "My, Rusové, si musíme být jasně vědomi toho, že válka se spojenými silami západního (samozřejmě nejaderného) Ruska sama o sobě dnes nestačí. "Bohužel, ale věřím, že i v" éře Serďukovščiny "- je naše armáda schopna rozprášit celou Evropu. Za předpokladu, že budeme bojovat a ne si hrát na ušlechtilé lidi. Myslím, že budou "gagy" - řekněme Německo si bude muset pohrát, severní země (Švédsko\Norsko\Finsko) povedou polopartyzánskou válku.Okamžitě se s Francií sbratříme :) Není to jako bombardovat Jugoslávii.
  A Čína nám nepomůže, Číňané potichu přeruší své záležitosti v Kazachstánu, Tichém oceánu.
  1. Bagnyuk
   Bagnyuk 4. března 2015 11:34
   -8
   Citace od Takashiho
   Bohužel, ale věřím, že i v "epoše Serdjukovščiny" - je naše armáda schopna zasypat celou Evropu prachem. Za předpokladu, že budeme bojovat a nebudeme si hrát na ušlechtilé lidi

   delirium žáka šesté třídy ... hrůza .. kolik je tu úzkoprsý jásot vlastenců, pro které místo v psychiatrické léčebně ... mluvím naprosto upřímně ..
   1. průměr
    průměr 4. března 2015 13:25
    +1
    Citace: Bagnyuk
    hrůza.. kolik je tady úzkoprsých vlastenců, kteří mají místo v psychiatrické léčebně... říkám naprosto upřímně..

    Když on sám odtamtud právě přišel.No, jak nevěřit takovému absolventovi blázince?Smrt tvarohu!
   2. dmb
    dmb 4. března 2015 14:57
    0
    Ale s tímto tvým komentářem, nejdražší Bagnyuku, asi souhlasím. Pokud jde o zbytek, když obviňujete své oponenty, používáte spíše nadávky z argumentů, což v kombinaci s nadutostí, s jakou mluvíte o "d..x generálech", osobně velmi pochybuji o vesnickém původu, protože existují žádné vojenské akademie v obci nepamatují. Bůh s ním, s původem. Vraťme se k textům. Potěšila mě vaše věta "určitě bychom Hitlera sami neporazili a nutno přiznat, že nás tehdy zachránil Západ." Bylo by hezké toto tvrzení podložit z hlediska objektivity, kterou tak milujete. Jaké jsou zájmy Západu na naší záchraně, pokud jsme pro ně všechny předchozí roky byli nepřítelem č. 1?
    1. Dali
     Dali 4. března 2015 16:20
     +1
     Pořád o něčem mluvíš s Bagnyukem...máš štěstí smavý ještě tě nezařadil na černou listinu...

     Ale už nemůžu číst jeho "jasné, cválající myšlenky na místě s ním" wassat ...
     1. dmb
      dmb 4. března 2015 21:30
      0
      Vlastně nevím, jestli čte moje komentáře nebo ne. Obecně to nebylo napsáno pro něj, ale pro ty, kteří při čtení lidí jako on věří, že píší pravdu. Snad je moje otázky přimějí přemýšlet mozkem, a ne mozkem Soloninů, Svanidze a Starikovů s Fedorovovými.
    2. Dali
     Dali 4. března 2015 16:20
     0
     Pořád o něčem mluvíš s Bagnyukem...máš štěstí smavý ještě tě nezařadil na černou listinu...

     Ale už nemůžu číst jeho "jasné, cválající myšlenky na místě s ním" wassat ...
 17. podpora
  podpora 4. března 2015 10:10
  0
  Lend-Lease nehrál zásadní roli ve vítězství nad nacistickým Německem. Jen jedno je pozitivní – díky němu zemřelo méně sovětských vojáků. Bez něj bychom vyhráli, možná by válka trvala o něco déle...
 18. knyazru
  knyazru 4. března 2015 10:11
  +2
  A kdo je naším autorem a kde? Něco, k čemu jsem poslední dobou skeptický...
 19. stas57
  stas57 4. března 2015 10:23
  +3
  v otázce Lend-Lease je třeba být maximálně opatrný a pozorný a nezacházet do extrémů.
  Většina historiků vyjádřila své hodnocení.
  např. v roce 42 vznikl projekt ZSU vycházející z SU-76 a jelikož projekt vyhovoval, bylo rozhodnuto o jeho uvedení do výroby, nicméně dodávka ZSU M15A1 a dalších úprav se jeví jako maličkost, ale tato maličkost umožnila závodu soustředit se na výrobu SU76

  obráběcí stroje, střelný prach, „druhá fronta“, Jimsies, Fords, Willys, Studenti, to vše mělo v té či oné míře svůj význam.

  ps
  http://topwar.ru/26279-tanki-lend-liza-obemy-i-modifikacii.html
 20. RPG_
  RPG_ 4. března 2015 10:27
  0
  Pojďme si to tedy shrnout. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem a také ke skutečnosti, že Spojené státy a Velká Británie stáhly významné nepřátelské síly (až 40 %, včetně většiny svého letectví), nemohl by stalinský Sovětský svaz vyhrát válku proti nacistickému Německu sám. , využívající zdroje celé kontinentální Evropy (stejně jako naši západní spojenci nemohli tu válku vyhrát sami).
  Nejsou žádné potvrzené výsledky. Nepřesvědčivé, ale plus za vyzkoušení.
  Slova autora jsou prázdná slova, protože bez rozpisu podle dodací lhůty nám tyto údaje nic neříkají. Hlavní část těchto dodávek padla na 43-44 let a jen mírně urychlila vítězství. No samozřejmě přispělo k rychlé obnově národního hospodářství po válce.
  A co je nejdůležitější, tyto dodávky umožnily našim konstruktérům přístup k zahraničnímu vývoji a technologiím.
  ps No, zapomněli zmínit Lend-Lease Tushonka. Její vlastní skončila v roce 42 a její vlastní produkce zjevně nestačila na zásobování velké fronty. (No, jak to právě skončilo, hlavní část skladů zůstala na okupovaném území)
 21. sabakina
  sabakina 4. března 2015 10:28
  +4
  Článek mínus, kirdyk autorovi! am

  Tento Tarasjuk se nám snaží vtlouct do hlavy, že spojenecké země přispěly k Vítězství rovným dílem... NEPRAVDA od začátku do konce „O zlatu, špatné kvalitě, druhé frontě a očekávání,“ kdo napsal, kdo „byl psán výše Ano, půjčka-lead nám pomohla, ale znovu, ale...

  Jak řekla jedna filmová postava ve filmu „Státní hranice“:
  -Ten váš "revoluční" soudruh je buď piiiiii, nebo provokatér...
  1. jurta2015
   5. března 2015 11:26
   -1
   Jakou NEPRAVDU máte na mysli? Co jsi napsal nebo ta čísla a fakta, která jsou uvedena v článku? Můžete být konkrétnější, prosím?
 22. tolancop
  tolancop 4. března 2015 10:36
  +2
  ...Tak si to shrňme. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem a skutečnosti, že Spojené státy a Velká Británie stáhly významné nepřátelské síly (až 40 %, včetně většiny svého letectví), nemohl by stalinský Sovětský svaz vyhrát válku proti nacistickému Německu sám. s využitím zdrojů celé kontinentální Evropy (stejně jako naši západní spojenci by tuto válku nemohli vyhrát sami) ...
  Výsledek je shnilý, upřímně. Spojené státy stáhly až 40 % nepřátelských sil? A na jakém divadle a hlavně kdy?
  Druhá fronta v Evropě byla otevřena v létě 44, kdy se již ukázalo, kam věci směřují - vyhlídka na obsazení CELÉ Evropy SSSR. Předtím se Anglosasové zmítali s Němci v Africe a tak se zmítali, že Němci v nejnapjatějších chvílích odstranili své síly z Afriky a odvlekli je do Ruska.
  Navíc Anglosasové byli stále ve válce s Japonci a do toho byly odkloněny značné síly.
  O tom, jak „spojenci“ odkláněli síly Němců, bylo napsáno mnoho. Tato série zahrnuje "kapitulaci" karavany PQ-17 (dat do korelace) a skutečný průjezd seskupení velkých německých lodí z Francie do Norska.. Bylo toho hodně.
  Co se týče dodávek techniky, také není vše jasné... Americké tanky dodávané na začátku války, mírně řečeno, nebyly pro válečné podmínky příliš vhodné. U letadel byla situace lepší, ale ani zde se to neobešlo bez „mouchy“: některá letadla byla dána podle zásady „Bůh nám žehnej“, některá vyžadovala určité vylepšení (podle slavného P-39 "Cobra" naši letečtí specialisté hodně pracovali na zpevnění trupu, který nevydržel zatížení ve skutečné bitvě).
  Bylo tam mnoho věcí. Vč. nelze tvrdit, že bez západních dodávek by SSSR nemohl vyhrát válku, mohl, ale bylo by to mnohem těžší a válka by trvala déle.
  Zároveň je špatné jít do druhého extrému a tvrdit, že dodávky ze Západu jsou bezvýznamné. Bylo dodáno mnoho zařízení, materiálu atd. počítaje v to a v SSSR se vůbec nevyráběl. ALE Rusko ZAPLATILO za všechny dodávky: ve zlatě a krvi. A poslední výplata byla provedena, pokud mě paměť neklame, v 70. letech, tzn. 30 let po konci války.

  Vč. Amerika si ve druhé světové válce vedla v Rusku velmi dobře.
  1. Bagnyuk
   Bagnyuk 4. března 2015 11:38
   -6
   Citace z tolancop
   Výsledek je shnilý, upřímně. Spojené státy stáhly až 40 % nepřátelských sil? A na jakém divadle a hlavně kdy?

   aspoň 22. června 1941.. chytrák řekni mi jaké bylo číslo Wehrmachtu a kolik šlo do svazu?
   Citace z tolancop
   Co se týče dodávek techniky, také není vše jasné... Americké tanky dodávané na začátku války, mírně řečeno, nebyly pro válečné podmínky příliš vhodné.

   Myslíte, že nebyly potřeba?
   Citace z tolancop
   ALE Rusko ZAPLATILO za všechny dodávky: ve zlatě a krvi.

   nehorázná nehorázná lež!!!!!!!!!! ale o krvi, takže všechny otázky jsou pro šílené (ne všechny) generály ...
  2. voyaka uh
   voyaka uh 4. března 2015 11:48
   -8
   "Druhá fronta v Evropě byla otevřena v létě 44" ///

   A proč najednou fašistická Itálie, jediná
   Hitlerův spojenec, kapituloval v létě 1943?
   - A právě američtí Shermani se přestěhovali do Říma a Hitler
   Musel jsem zastřelit tygry a Ferdinandy z blízkosti Kurska -
   uprostřed bitvy u Kurska - a naléhavě přenesen do Itálie.
   1. stalkerwalker
    stalkerwalker 4. března 2015 12:13
    +8
    Citace: voyaka uh
    - A právě američtí Shermani se přestěhovali do Říma a Hitler
    Musel jsem zastřelit tygry a Ferdinandy z blízkosti Kurska -
    uprostřed bitvy u Kurska - a naléhavě přenesen do Itálie.

    Je třeba pochopit, že tito Tygři a Ferdinandové z blízkosti Kurska okamžitě letecky zasáhli Itálii a zastavili vítěznou ofenzívu Spojenců?
    1. Přechod k ofenzívě Rudé armády ve směru na Orel v podstatě ukončil operaci Citadela, ačkoli situace na Belgorodském směru zůstávala nestabilní.
    2. Kolik z těchto stejných tygrů a Ferdinandů dorazilo v září 43? A jakou roli sehráli na lince Volturno a lince Barbara?
    1. Bagnyuk
     Bagnyuk 4. března 2015 12:18
     -7
     natáčelo se to během bitvy .. podle vzpomínek německých vojáků na ně naši přímo křičeli "chceme se co nejdříve dostat do itálie" ...
    2. stas57
     stas57 4. března 2015 12:27
     +1
     Je třeba pochopit, že tito Tygři a Ferdinandové z blízkosti Kurska okamžitě letecky zasáhli Itálii a zastavili vítěznou ofenzívu Spojenců?

     ponurý německý génius)))
    3. voyaka uh
     voyaka uh 4. března 2015 13:42
     0
     V každém případě strategická ofenzíva
     Spojenci v Itálii v létě 1943,
     vyřazení jediného Hitlerova spojence z války
     a donutil Wehrmacht otevřít novou frontu v Itálii
     výrazně změnil obraz války.
     Bitva u Kurska je nepochybně velkým vítězstvím SSSR,
     ale říci, že spojenci byli neaktivní až do věku 44 let -
     špatně.
     1. Denis_469
      Denis_469 4. března 2015 15:09
      +1
      Víte - před pár lety mi 1 člověk řekl jeden z důvodů, proč zatím nejsou žádní lidé, kteří by chtěli zveřejnit moji kroniku ponorkových útoků. A tímto důvodem bylo právě to, jak píšete, "ale říkat, že spojenci byli neaktivní do 44 let, je špatně." Zde v mé studii je jen popsáno, že nebyli nečinní a aktivně pomáhali Německu v boji proti SSSR. A to jsou pouze moje údaje pouze o ponorkové válce. Můžete všem říct o soubojích mezi americkými letadly a sovětskými letadly v roce 1945? Nebo třeba o případech, kdy americká letadla kryla německé jednotky ze vzduchu před útoky sovětských letadel? Mimochodem, mohu prozradit i jednu maličkost: spousta nejnovějších obchodních lodí byla přijata z USA jen proto, že se Američané po každém útoku svých ponorek na sovětské lodě přihlásili k nové lodi. V důsledku toho bylo jen z tohoto důvodu přijato asi 20 obchodních lodí. Historie je taková věc ... ve které autor tohoto článku vůbec nerozumí. Protože samotný průběh války mezi Německem a SSSR se změnil v prosinci 1941 u Moskvy. Poté už Německo nemělo vůbec žádnou šanci na vítězství. Ani s lend-lease, ani bez něj. Hlavní množství zbraní a materiálu ze Západu přišlo v letech 1943-1943, kdy už byl v zásadě výsledek války všem zcela jasný – vítězství SSSR.
      1. Pilat2009
       Pilat2009 4. března 2015 17:08
       -1
       Citace: Denis_469
       samotný průběh války mezi Německem a SSSR se změnil v prosinci 1941 u Moskvy. Poté už Německo nemělo vůbec žádnou šanci na vítězství.

       A co dělali potom ve 42?
       Pořád si troufám předpokládat, že za války na „jedné frontě“ bychom se měli hodně špatně
       1. Denis_469
        Denis_469 4. března 2015 17:38
        +2
        V roce 1942 se pokusili znovu získat iniciativu ve válce a změnit předurčenou porážku. Ano, za války „na jedné frontě“ bychom to měli těžké, ale válka by stejně skončila v Berlíně.
      2. ráže
       ráže 4. března 2015 18:26
       0
       Dennisi, odkud ty informace pocházejí? Pracoval jste v Bundesarkhivu a archivu amerického ministerstva obrany, nebo jen v našem archivu námořnictva v Petrohradě?
       1. Denis_469
        Denis_469 4. března 2015 22:52
        0
        Ano, ano, všude. Například od American Bureau of Arms. Byl tam uchován téměř úplný přehled torpéd použitých při útocích amerických člunů. Včetně útoků na sovětské lodě. V důsledku toho bylo zničeno mnoho zpráv z amerických člunů, ale informace byly zachovány. V době internetu není pro přístup k materiálům nutné někam cestovat. Byla by tam hlava na ramenou s mozkem a internetem. A mám data pro výzkum. Mohu dokonce navrhnout, že znám techniku, pomocí které je možné zjistit výsledky rovnoměrných útoků, o kterých byly zprávy na obou stranách zničeny. Doslova dnes člunem instaloval napadený konvoj amerických SS-185 a 3 ze 6 deklarovaných sestřelů v něm.
        1. ráže
         ráže 5. března 2015 16:52
         0
         Velmi zajímavé! No a co? Není nakladatelství, co by vzalo? Co jednotlivé publikace? Ve stejném VAKovsky OTÁZKY HISTORIE7 Neplatí se tam, ale toto je nejvíce ... vědecký časopis v Ruské federaci. "Vojensko-historická" ... "Vlast" ...
         Zajímavé věci by neměly být na stole!
         1. Denis_469
          Denis_469 5. března 2015 21:54
          0
          Zde je několik věcí k zapamatování:
          1 - po rozpadu SSSR zkrachovala všechna nakladatelství, která odmítla vydávat protisovětské věci. A v současné době v Rusku neexistují žádná nakladatelství schopná publikovat objektivní výzkum. Není vůbec žádný
          2 - publikace potřebuje peníze. A stát přiděluje peníze jen svým. Soukromé peníze mi nepřijdou, protože téma knihy je velmi specifické. A proto rychle zisk nepřinese. ano – může přinést velký zisk, ale vzhledem k tématu se kniha rychle nevyprodá.
          3 - co se týče VAK, tam se neplatí. A navíc jsem si rešerše dělal sám a proto chci mít vlastní knihu a ne nějaké publikace v nějakém časopise VAK. HAC je zajímavý pro ty, kteří potřebují tituly na show, zvýšení platu a tak dále. Nepotřebuji ty tituly. Proto nevidím smysl publikovat ve VAK. Potřebuji, aby kniha vyšla a přinesla mi peníze. A to vše investováno již do výzkumu a tak, aby zisk stačil na život a na pokračování výzkumu a nákup nových materiálů.
       2. Denis_469
        Denis_469 4. března 2015 23:02
        0
        Musíte použít všechny dostupné zdroje, a nejen ty, které se vám líbí.
      3. voyaka uh
       voyaka uh 4. března 2015 19:06
       -1
       "Protože samotný průběh války mezi Německem a SSSR se změnil v prosinci 1941 u Moskvy" ///

       Pokud ano, jak se Němci na konci roku 1942 ocitli
       na Kavkaze a na březích Volhy?
       Bitva u Kurska v létě 1943 je obecně přijímána, as
       zlom 2. světové války, po kterém přešel Wehrmacht
       k obraně a z útočící armády se proměnil v defenzivní.
       1. Denis_469
        Denis_469 4. března 2015 22:53
        0
        V letech 1942 a 1943 měli Němci ještě sílu na velké útočné operace, ale na vítězství ve válce už neměli sílu.
     2. Komentář byl odstraněn.
     3. Aleksander
      Aleksander 5. března 2015 14:27
      0
      Citace: voyaka uh
      vyklepaný jediný Hitlerův spojenec z války


      Tady jste se nadchli - Maďarsko, Rakušané, spolu s nacisty až do konce, Finové, Rumuni, Slováci, Bulhaři, Chorvati, až do 44. ...
    4. Tarkhane
     Tarkhane 4. března 2015 23:42
     0
     Citace: stalkerwalker
     Kolik z těchto stejných tygrů a Ferdinandů dorazilo 43. září? A jakou roli sehráli na lince Volturno a lince Barbara?


     Otázkou není toto, ale skutečnost, že byli odstraněni z blízkosti Kurska a už nemohli nějak zasahovat do naší ofenzívy.
   2. Sma11
    Sma11 4. března 2015 16:43
    0
    A proč najednou fašistická Itálie, jediná
    Hitlerův spojenec, kapituloval v létě 1943?
    - A právě američtí Shermani se přestěhovali do Říma a Hitler
    Musel jsem zastřelit tygry a Ferdinandy z blízkosti Kurska -
    uprostřed bitvy u Kurska - a naléhavě přenesen do Itálie.

    Ano ano wassat wassat wassat
    Spojenecké příměří s Itálií během druhé světové války bylo podepsáno 3. září 1943 a veřejně oznámeno 8. září 1943.

    Léto je však v plném proudu. Horké italské léto.
    Bitva je nejdůležitější součástí strategického plánu pro kampaň léto-podzim 1943, podle sovětské a ruské historiografie zahrnuje: strategickou obrannou operaci Kursk (5. - 23. července), Orjol (12. července - 18. srpna) a Belgorod-Charkov (3. - 23. srpna) strategické útočné operace. Bitva trvala 49 dní. Německá strana nazvala útočnou část bitvy operací Citadela.

    Podivný požádat Bitva u Kurska skončila a Itálie je stále spojencem Německa.
    Po porážce sil Osy v severní Africe spojenci v sobotu 16. května 1943 bombardovali Řím, 10. července se vylodili na Sicílii a 3. září 1943 na jihu samotné Itálie.

    Oh, klameš nás wassat
    1. voyaka uh
     voyaka uh 5. března 2015 18:32
     +1
     Mussolini byl zatčen 24. července 1943. To znamenalo odchod
     Itálie z války. Pak Němci, kteří si uvědomili, že Itálie bude brzy
     zajat, začal převádět divize do Itálie.
     To se shodovalo s bitvou u Kurska, ale nebyl to důvod
     prohrát s Němci. Němci nedosáhli cílů bitvy:
     obklíčení Kurské římsy a porážka skupiny.
     Průlom byl pouze na jihu římsy, ale síly byly obklíčeny
     nezůstalo. Ztráty ve vybrané pěchotě byly velké.
     Na poradě velitelství se Hitler rozhodl ustoupit
     po celé přední části.
     1. Kassandra
      Kassandra 6. března 2015 18:46
      -1
      v tomto "průlomu" Němci mimochodem hrabali v blížící se tankové bitvě u Prochorovky.
 23. alebor
  alebor 4. března 2015 10:36
  +6
  Když jsou citovány údaje, které ukazují, kolik vozů a parních lokomotiv bylo dodáno v rámci Lend-Lease a jak relativně málo z nich bylo vyrobeno v SSSR, pak mimovolně vyvstává otázka: možná bylo vyrobeno tak málo vozů a parních lokomotiv právě proto, že byly dodány ve velkém množství ze zahraničí? Nebýt těchto dodávek, možná by SSSR vyrobil mnohem více vlastního?
  Je jasné, že zde lze okamžitě namítnout, že by to vyžadovalo dodatečné zdroje, což by mělo negativní dopad na ostatní průmyslová odvětví. Ale do jaké míry negativně a mohl by SSSR alespoň částečně zvládnout takovouto „substituci importu“ - to je složitá problematika, která si zřejmě vyžaduje samostatnou studii.
 24. Bagnyuk
  Bagnyuk 4. března 2015 11:06
  -6
  Bravo! Bravo! Bravo Jurij Tarasov... BRAVO!!!! poprvé na tomto webu vidím normální, upřímný a pravdivý článek na toto téma ... jak jsou zatracení jingoističtí vlastenci podělaní věčnými pády vrhačů klobouků .... autor dal čistou pravdu .. já o tom se tu mluví už 3 roky.. ve výsledku se vždycky najdou zápory....sami bychom Hitlera rozhodně neporazili a nutno přiznat, že nás potom zachránil Západ...zejména v r. podmínek letectví, které spojenci vytáhli přes 98% z naší fronty ... vše v článku je čistá pravda a podepisuji se pod každé slovo!!! ještě jednou BRAVO Jurij Tarasov!!!!!!!!!!
  1. RPG_
   RPG_ 4. března 2015 11:57
   +5
   Jaké jsou vaše důkazy?
   1. průměr
    průměr 4. března 2015 12:50
    +4
    Citace z RPG
    Jaké jsou vaše důkazy?

    Pokud je otázka v tomto démonickém
    Citace: Bagnyuk
    Bravo! Bravo! Bravo Jurij Tarasov... BRAVO!!!!

    Důkazem je jen jedna věc – Sala Droppped! Sala k divan-vertikálním jednotkám jsou rádi, kteří nejsou rádi, že je ráda! Smrt tvarohu! No, něco takového jednoduše, zbytek, pokud chcete lovit podrobněji a v medicínských termínech, tak se musíte podívat do psychiatrických příruček.
 25. vlbelugin
  vlbelugin 4. března 2015 12:00
  +2
  Jak rafinovaně autor kecy naše Vítězství. Jako Bagnyuk byl dokonce přehnaně vzrušený. Vše je v číslech a vše se zdá být správné, ale závěr je malicherný a podlý. To jsou ti, kteří krůček po krůčku kradou vítězství. Mohli přežít bez pomoci spojenců. Samozřejmě. By přežil. Ale obětí by bylo víc. A válka by trvala déle. Ale přežili by a Evropa by byla osvobozena.
  V občanské válce, bez spojenců, proti Evropě, USA. Japonci vytrvali a zvítězili. A Velká vlastenecká válka by byla vyhrána.
  Takže autor a jeho věšáky drž hubu a vězte, že jsme přežili tehdy, přežijeme i teď. A nestrašte nás NATO.
 26. mrARK
  mrARK 4. března 2015 12:04
  +4
  Článek je nějak odfláknutý. Další „historik“ se snaží dokázat, že bez Západu by nemohli nacisty porazit. Co je to bělidlo?
  vysvětluji. Celý název zákona o půjčce a pronájmu je zákon na podporu obrany Spojených států. Roosevelt se chtěl svým konzervativcům, kterým se nelíbilo, že Amerika zaplatí za něčí válku v Evropě, zalíbit už samotným názvem zákona.
  Zní to patrioticky a smysl je pravdivý: my platíme, ostatní bojují.

  Pravda, důležitá nuance – od samého začátku byl Lend-Lease „nabroušený“ ne pro nás, ale pro Británii. V létě 1940 varoval nový britský premiér Winston Churchill, že jeho země již nebude moci platit za válečné dodávky v hotovosti. S cílem napravit situaci navrhl Roosevelt 8. prosince 1940 koncept Lend-Lease a Kongres v březnu 1941 schválil zákon o půjčce a pronájmu.

  Dodávky typu Lend-Lease

  Pomoc pro příjemce (v milionech dolarů)
  Spojené království...........30 269
  SSSR............9 800
  Francie.................1 406
  Čína............631
  Latinskoamerická.......421
  země
  1. Komentář byl odstraněn.
 27. mrARK
  mrARK 4. března 2015 12:22
  +6
  Pokračování. A jedna z nejnepříjemnějších věcí je doba dodání. Ano, skutečně, první konvoj dorazil do Archangelska 31. srpna 1941. Z hlediska morální podpory to bylo silné. Vědci ale poznamenávají, že v nejtěžším období války, až do konce roku 1941, kdy Němci stáli poblíž Moskvy, přišla do SSSR pomoc Lend-Lease z USA za zanedbatelnou částku - 545 tisíc dolarů. Vzhledem k tomu, že v témže roce 1941 dosáhla celková pomoc států zemím protihitlerovské koalice 741 milionů v peněžním vyjádření. My jsme v nejtěžší době, to ještě jednou zdůrazňuji, dostali méně než 0,1 % tohoto proudu
  „On (Churchill) nevěřil v odpor Rusů... Snažil se nás přesvědčit, že lví podíl na Lend-Lease by měl patřit britskému lvu, že jakákoli pomoc Sovětům by vedla pouze k prodloužení válku a v konečném důsledku - a navíc nepochybně - porazit." (Z memoárů Rooseveltova syna - Eliota).
  Stejný nápad byl inspirován Rooseveltem a jeho vlastními podřízenými. Ze zprávy amerického ministra války prezidentovi: "Německo bude mít za úkol porazit Rusko minimálně měsíc a maximálně možná tři měsíce."

  „První dodávky typu Lend-Lease v zimě 1941/42 dorazily do SSSR velmi pozdě, v těchto kritických měsících Rusové a pouze Rusové vzdorovali německému agresorovi na vlastní půdě a vlastními prostředky, aniž by se jim dostalo jakékoli znatelné pomoci. ze západních demokracií. Do konce roku 1942 byly dohodnuté programy dodávek do SSSR dokončeny Američany a Brity z 55 %. V letech 1941-1942 obdržel SSSR pouze 7 % zboží odeslaného ze Spojených států během válečných let. Hlavní množství zbraní a dalšího materiálu získal Sovětský svaz v letech 1944-1945, po radikálním zlomu v průběhu války, píše Edward Stettinius, šéf Úřadu pro prosazování zákona o půjčce a pronájmu.
  Jaké možnosti měl Stalin, aby přinutil spojence, aby se války skutečně zúčastnili? Byli jsme neustále klamáni. Roosevelt osobně slíbil Molotovovi, že na podzim 1942 otevře druhou frontu. A také podvedený. Churchill sliboval a klamal čas od času, rok co rok. Bylo zřejmé, že tento sladký pár nepůjde do války, dokud SSSR nepromarní všechny své síly. Špatně se spočítali. Neboť síly teprve dorazily.
  Obecně se fráze „druhá fronta“ stala symbolem pokrytectví a zrady. Západní mocnosti, které dělaly vše možné, aby zaútočily na Hitlera na SSSR, čekaly tři roky, než se SSSR a Německo navzájem zničí a otevřely svou frontu ne kvůli pomoci svému spojenci, ale proto, aby se nepotkaly se Stalinovými armádami na břehu Lamanšského průlivu, aby naléhavě „zachránili Evropu před rudými hordami“. Stalin a Žukov pro ně byli hroznější než Hitler a Mussolini. S těmi se dalo dobře souhlasit.
  Podle Velké sovětské encyklopedie bylo na východní frontě poraženo 607 divizí nacistické koalice. Zničeno. A podle moderních údajů poražených divizí - dokonce 674 (508 Wehrmacht + 166 spojeneckých). Mezitím proti anglo-americkým jednotkám v severní Africe v letech 1941-43 stálo 9 až 20 divizí, v Itálii v letech 1943-45 - ze 7 na 26 divizí, v západní Evropě po otevření druhé fronty - z 56 na 75 divize.
  A poslední. Díky Lend-Lease vzrostly zisky amerických korporací 2,5krát. 26 miliard obdržely monopoly na dovybavení podniků pro potřeby Lend-Lease. Přímé vládní investice do ekonomiky se pohybovaly od 1,42 miliardy dolarů pro vojenské závody v Michiganu po 140 XNUMX dolarů pro výrobu sušeného mléka v Severní Dakotě.
  Popáté říkám: přečtěte si knihu mladého autora Alexandra Kurlyandchika – „PROKRAJENÝ SOVĚTSKÝ ÚŘAD“ A VÝSLEDKY REFORMY V RUSKU na Proza.ru nebo YaPishu.net doporučuji. Všechno je tam opodstatněné.
  1. Dvorcová
   Dvorcová 5. března 2015 00:33
   +1
   Citace: mrARK
   Bylo zřejmé, že tento sladký pár nepůjde do války, dokud SSSR nepromarní všechny své síly.


   Tento "sladký pár", poddruh "Ga-dy" nevstoupil do války, dokud existovala alespoň nějaká naděje pro Hitlera. Stalin ale věděl, že „spojenci“ nedovolí rozdělovat Německo jednoho po druhém, a tak potlačil otázku druhé fronty. Nikdy se ale nepřipojili, dokud si neuvědomili, že musí naskočit do posledního auta, dokud si „vlastníci Hitlera“ neuvědomili, že je čas to vypustit.
  2. jurta2015
   6. března 2015 21:16
   -1
   Citace: mrARK
   Na východní frontě bylo poraženo 607 divizí nacistické koalice. Zničeno. A podle moderních údajů poražených divizí - dokonce 674 (508 Wehrmacht + 166 spojeneckých). Mezitím proti anglo-americkým jednotkám v severní Africe v letech 1941-43 stálo 9 až 20 divizí.

   Nebyl jsem líný nahlédnout do 12-dílných Dějin 2. světové války, vydaných v SSSR koncem 80. let Ukazuje se, že k 22. červnu 1941 bylo asi 53 % personálu všech ozbrojených sil čs. Nacistická koalice byla soustředěna proti SSSR. Pro tanky - to je 64%, pro letadla - 32% (procento jsem vypočítal sám). Můžeš zkontrolovat. A to je podle odhadů sovětských historiků.
 28. Lilian
  Lilian 4. března 2015 12:33
  +2
  Existuje tolik diskuzí a sporů, protože odpůrci jdou z jednoho extrému do druhého. Ten Lend-Lease byl nesmírně nutný, přestěhovali by se ke koním, zmrzli by, hladověli. Druhá strana trvá na tom, že to nepomohlo.
  A pravda je někde uprostřed.

  Ale autor článku, pravděpodobně aniž by si toho sám všiml, se tomuto „středu“ vzdaloval, směrem k zastáncům tkz. "pravdy" o Ll.
  Mohly sovětské jednotky úspěšně provést své hlavní útočné operace z let 1943-45? (včetně životního prostředí) bez západní automobilové techniky?


  Proč by nemohli? Je autorovi pojem „redistribuce zdrojů“ neznámý? Vůz ZiS-3 mohl být horší než Studer, ale ne kardinálně, a měl své vlastní přednosti. Nebýt Ll, vyráběli by svá auta ve velkém množství, a to snížením výroby dalšího vybavení.

  A autor "zapomněl" zmínit procento dodávek v průběhu let. Nebudu hledat a pamatovat si čísla, zjistěte si sami, kolik bylo dodáno v 41-42, a kolik v 44-45. V nejtěžším období pro SSSR, v bitvě u Stalingradu, byly dodávky po L-l zcela zastaveny, údajně proto, že konvoje nemohly projet. A proč nechali PQ-17 napospas osudu, to je také otázka.
 29. ABM
  ABM 4. března 2015 13:01
  0
  A autor "zapomněl" zmínit procento dodávek v průběhu let. Nebudu hledat a pamatovat si čísla, zjistěte si sami, kolik bylo dodáno v 41-42, a kolik v 44-45. V nejtěžším období pro SSSR, v bitvě u Stalingradu, byly dodávky po L-l zcela zastaveny, údajně proto, že konvoje nemohly projet. A proč nechali PQ-17 napospas osudu, to je také otázka. [/ Citát]

  1941-42 byly nejtěžší nejen pro SSSR, ale i pro spojence. Mimochodem, spojenci převzali povinnost dopravit vše objednané do SSSR DOBROVOLNĚ - ze zákona dodání na území SSSR neplyne. Bylo možné vyzvednout v jakémkoli přístavu USA, v neomezeném množství a kdykoli.
 30. ABM
  ABM 4. března 2015 13:07
  0
  o placení za Lend-Lease, to je obecně písnička! za celou historii existence Spojených států je tak NIKDO NIKDY neházel :)

  Objem amerických dodávek lend-lease činil asi 11 miliard dolarů. Podle zákona o půjčce a pronájmu podléhalo placení pouze vybavení, které přežilo během války; dohodnout se na konečné částce, ihned po skončení války začala sovětsko-americká jednání. Na jednáních v roce 1948 se sovětští představitelé dohodli na zaplacení pouze malé částky a setkali se s předvídatelným odmítnutím z americké strany. Vyjednávání v roce 1949 také vyšlo naprázdno. V roce 1951 Američané dvakrát snížili výši platby, která činila 800 milionů $, ale sovětská strana souhlasila s platbou pouze 300 milionů $[48]. Podle sovětské vlády měl být výpočet proveden nikoli podle skutečného dluhu, ale na základě precedentu. Tímto precedentem měly být proporce při určování dluhu mezi Spojenými státy a Velkou Británií, které byly stanoveny již v březnu 1946.

  Dohoda se SSSR o postupu při splácení dluhů z půjček a leasingu byla uzavřena až v roce 1972[49]. Na základě této dohody se SSSR zavázal do roku 2001 zaplatit 722 milionů dolarů včetně úroků. Do července 1973 byly provedeny tři platby v celkové výši 48 milionů USD, poté byly platby zastaveny kvůli zavedení diskriminačních opatření v obchodu se SSSR (Jackson-Vanikův dodatek) americkou stranou. V červnu 1990, během rozhovorů mezi prezidenty Spojených států a SSSR, se strany vrátily k diskusi o dluhu[50]. Byla stanovena nová lhůta pro konečné splacení dluhu - 2030 a částka - 674 milionů $ [51].

  Rusko plně splatilo svůj dluh Pařížskému klubu v srpnu 2006[57].

  Z celkového objemu amerických dodávek Lend-Lease ve výši 11 miliard USD tak SSSR a poté Rusko uznaly a následně částečně zaplatily 722 milionů USD, tedy asi 7 %. Stojí však za úvahu, že dnešní dolar je „lehčí“ než dolar z roku 1945 asi 11krát[58].

  Celkový, suchý zbytek - méně než 1 % nákladů
 31. Komentář byl odstraněn.
 32. Belimbai
  Belimbai 4. března 2015 13:13
  0
  Nebudu hodnotit "98% letadel", nechám to na někom jiném, podle svědomí. Ale bavme se o parních lokomotivách ... v roce 1940 měl SSSR více než 25 000 parních lokomotiv (navíc 7000! Dostali jsme se v období 39-40 let) a zcela přirozeně došlo k úpravě výrobních plánů, i když v roce 41 vyrobeno asi 700 kusů. Je velmi liberální srovnávat 1900 a 100, neberouc v úvahu ostatní .....
  1. jurta2015
   6. března 2015 21:02
   -1
   Během druhé světové války ztratil SSSR asi 16000 1944 parních lokomotiv různých typů (nejvíce zřejmě posunovacích a úzkorozchodných). Několik tisíc dalších těch nejtěžších stálo v záloze kvůli malému počtu vhodných kolejnic pro ně. V takové situaci byly dodávky typu lend-lease nezbytné jako vzduch, ačkoli byly používány pouze v letech 45-1941. V posledním roce války sehráli důležitou roli. Ano, v letech 43-XNUMX. nebyly, ale byly tu další zásoby, které nám pomohly dosáhnout obratu ve válce.
 33. tolancop
  tolancop 4. března 2015 13:27
  0
  Citace: Bagnyuk
  Citace z tolancop
  Výsledek je shnilý, upřímně. Spojené státy stáhly až 40 % nepřátelských sil? A na jakém divadle a hlavně kdy?

  aspoň 22. června 1941.. chytrák řekni mi jaké bylo číslo Wehrmachtu a kolik šlo do svazu?
  Citace z tolancop
  Co se týče dodávek techniky, také není vše jasné... Americké tanky dodávané na začátku války, mírně řečeno, nebyly pro válečné podmínky příliš vhodné.

  Myslíte, že nebyly potřeba?
  Citace z tolancop
  ALE Rusko ZAPLATILO za všechny dodávky: ve zlatě a krvi.

  nehorázná nehorázná lež!!!!!!!!!! ale o krvi, takže všechny otázky jsou pro šílené (ne všechny) generály ...

  1. Pokud nabízíte takto přísné kalkulace, pak s kalkulací souhlasím. Neznám sílu Wehrmachtu 22.06.1941. června 7.12.1941, ale jsem příliš líný se dívat. To ale nevadí, jelikož Spojené státy vstoupily do války XNUMX. prosince XNUMX, tzn. Spojené státy nezdržely nic ze snahy Wehrmachtu v počáteční fázi (termín startu jste navrhli vy!!!). Také nic nevím, neznám počet jednotek Luftwaffe, Kriegsmarine a SS. Ještě před vyhlášením války se jí Američané skutečně účastnili na moři i ve vzduchu (námořníci a piloti), ale počasí neudělali.
  2. Když jsem zmínil nízké bojové kvality britských a amerických tanků, neřekl jsem, že nejsou potřeba. MYSLEL SI TO ZA MĚ. Tato technika podvádění není zdaleka nová. V té době byly potřeba i nedůležité tanky, protože takové tanky jsou lepší než žádné.
  3. O placení zásob krví... a) Zlato, které šlo na zaplacení zásob, nespadlo z nebe, ale bylo vytěženo v nejtěžších podmínkách. Kolik lidí zemřelo ve stejnou dobu, myslím, že neexistují vůbec žádné statistiky.
  b) Výrobek nestačí koupit, je potřeba jej ještě DODAT. Polární konvoje nebyly nekrvavou procházkou, zahynulo mnoho lidí, i když nejen SSSR na nich ztratil lidi. Doručení po moři na Dálný východ také není nekrvavá cesta, Japonci si nenechali ujít šanci se zkazit. Převod letounů pod vlastní silou - pokud mě paměť neklame, tak pásmo z Aljašky do středního Ruska (nejtěžší úsek!!!) měl na starosti SSSR. Také SSSR se neobešel bez ztrát. Trans-íránská cesta. Zdá se, že se o tom v tisku příliš nemluvilo, ale věřím, že dobrodružství tam bylo dost, vzhledem k tomu, jak byl Írán přecpaný německými agenty.
  c) Kromě přímé platby za zásobování existovala i nepřímá: museli jste vyjít spojencům vstříc i ke své vlastní škodě. Když Němci tvrdě naráželi na své kolaboranty v Evropě, musel SSSR na jejich žádost posunout načasování plánované ofenzívy se všemi z toho vyplývajícími problémy. Pohybujte se jen proto, abyste přitáhli Němce k sobě.

  No, aby byl obrázek "pomoci" úplný, nelze ignorovat pomoc USA ... Německa. Během války německý průmysl dostával válečné materiály od podniků vlastněných Američany a Brity. Nebo nebylo?
 34. vnord
  vnord 4. března 2015 13:32
  0
  Citace: svp67
  Kdysi byly dokumenty volně dostupné, ale nyní jsou z nějakého důvodu uzavřeny

  Přečtěte si Stalinovu korespondenci s Rooseveltem a Churchillem. Je tam vše a objemy dodávek, termíny a požadavky na urychlení dodávek. A výmluvy z dodávek.
 35. vnord
  vnord 4. března 2015 13:37
  0
  Citace: Bagnyuk
  ALE Rusko ZAPLATILO za všechny dodávky: ve zlatě a krvi


  Platili po druhé světové válce, a pokud se nepletu, Chruščov dopadl a znovu se vrátil k otázce placení za Brežněva. Je možné, že zaplatili, musíme hledat informace.
 36. zubkoff46
  zubkoff46 4. března 2015 14:07
  +1
  Buďme objektivní: článek pravdivě informuje o objemu dodávek v rámci programu Lend-Lease. Ano, ne zadarmo, ano, ne od prvního dne války. Ale americké jídlo a léky začaly přicházet od začátku roku 1942. A to jsou velmi důležité komponenty pro vedení války. A auta, na jejichž kvantitu a kvalitu dodnes veteráni s úctou vzpomínají.
  Můj otec začal aktivně bojovat (kulometčík na „Maximech“) v té válce od prvního dne (Malin, oblast Žitomyr) a tak dále až do března 1944. Byl to inteligentní muž. Naše země by tedy podle jeho osobního názoru vyhrála tak jako tak, ale válka by se za cenu obrovských ztrát protáhla ještě jeden a půl až dva roky. Zachytíme ten rozdíl?
  Zdá se mi, že bychom měli být stále vděčni Američanům a Britům za tuto pomoc, byť placenou,
  1. OlegLex
   OlegLex 4. března 2015 18:10
   0
   Zdá se mi, že bychom měli být stále vděčni Američanům a Britům za tuto pomoc, byť placenou,
   Vděčnost je požehnání a dávání
   ale prodali nás, a kdyby nemohli s potěšením prodat, odmítli by nás, ale pak by sami museli lézt pod kulky, ale to pro ně nebylo přijatelné, a tak zatnuli zuby a prodali.
 37. lubesky
  lubesky 4. března 2015 14:31
  +1
  Pro objektivitu musím autora naštvat. Bojovat se zemí ještě déle, až k Uralu a za cenu ještě větších ztrát - kukish s ropou pro WEhrmacht, vyhrát tu válku. K tomuto článku můžete napsat celou knihu faktů o zásobách. Autor, čarující moderní stalinisty, nás záměrně odvádí od podstaty druhé světové války jako celku. Podstatou šachového vícetahu bylo zatlačit nebezpečného nepřítele kapitálu - mladé sovětské Rusko a někým uměle vypěstované a podporované (byli to kapitalisté???) - dovnitř Německa zdevastovaného po WWI??? A mohlo by se Německo bez aktivní podpory Západu a vojensko-průmyslové, surovinové spolupráce se SSSR ve 20. letech proměnit v monstrum, které sjednotilo veškerou sílu kontinentální Evropy ve Wehrmachtu? Nemusíte být odborníkem, abyste věděli, že pokud by blesková válka fungovala s Francií, tak by si Wehrmacht bez podpory Západu a shovívavosti (bez finanční podpory NSDAP) ve skutečnosti pohrával s polskou armádou. na velmi dlouhou dobu. Tvrdá válka s Polskem na frontě by Wehrmacht v roce 1939 vyčerpala.
  Nyní blíže k věci. Protože hlavním úkolem Německa bylo vzájemné vyčerpání SSSR a Wehrmachtu s jeho ekonomikou, vyvstala nutnost zásobovat SSSR tím, co neměl a postrádal. Autor může být tímto zarovnáním překvapen, ale kdyby Rudá armáda v létě 41 svrhla Wehrmacht a do prosince 41 stála poblíž Varšavy, nepochybuji, že by Spojené státy dodaly Wehrmachtu blažené Studebakery a další dobroty. Z čeho? A ten úkol byl proto, že to bylo ve vzájemném „BRUŠENÍ“ Wehrmachtu a SSSR, a ne v rychlém a přesvědčivém vítězství jedné ze stran. Budu polemizovat o významu dodávek, SSSR by to nemohl vydržet, jen kdyby Japonci otevřeli druhou frontu, ale chyba Hitlera a Spojených států ve strategii byla, že nafikové ostrované nepadli, aby rozvinuli chlad na východě, jejich skutečné a přirozené cíle ležely na jihu. No a autorovi k zásluhám spojenců poslední pikantní detail - vylodění v Normandii bylo provedeno přesně v době a hodině, kdy SSSR přesvědčivě zvítězil, a co se týče tempa budování ofenzívy a denních ztrát , přiblížila se k bodu, ze kterého není návratu, vypočítanému Západem (možnost porážky je v případě střetu bývalých spojenců příliš velká). Takže o stalinistech, byli jste to vy, kdo nás vzal stranou, abychom nerozuměli detailům. A v samotném lend-lease - to je zásluha soudruha Stalina, aby v tak nepříznivých předválečných scénářích také donutil "spojence" k dodání... Vyprávějte školákům o tahání 40% moci Wehrmachtu. Nemusíte být studentem vojenské akademie, abyste pochopili, že Německo bylo ve válce s Británií, kdo udrží Normandii bez vojáků??? Nezapomeňte, že ve 40 % vojáků byla pomoc průměrnému „spojenci“ (Mussolinimu) v Africe a smažila se na samotné botě. Obecně skončím tím, že vám nemohu vnutit pocit „vděku“ vůči Anlosasům, ale velmi mě mrzí, že čísla, která jste krásně vyložil, proniknou do hlavy těch, kteří neznám materiál...
 38. Andy
  Andy 4. března 2015 16:37
  +1
  je nám řečeno o nějaké pomoci. a jaká pomoc, když se ZA TO PLATÍ ZLATEM? kdyby nezaplatili, tak by nepomohli?! obětí bylo mnohonásobně více, ale vyhráli by, to není kynuté vlastenectví. ale ta svinstva zvaná tanky, které dodali, nemohla těm německým konkurovat.A záměrně dodali tuhle mizernou verzi. ne nadarmo Stalin řekl, že žádné tanky nejsou potřeba, dejte více náklaďáků.
  1. ráže
   ráže 4. března 2015 18:36
   -1
   Slyšel jsi to říkat Stalina? Utrhnete sedačku, zajdete do knihovny nebo archivu a vezmete si noviny „Pravda“ z 11. června 1944 – jsou tam VŠECHNA ČÍSLA NA LEND-LEASE, až po boty. Na tomto čísle... A pak toho bylo víc. A pak si vezměte encyklopedii druhé světové války – sovětské éry. Utáhněte pěnu, porovnejte čísla...
   1. Andy
    Andy 4. března 2015 19:00
    0
    jak vy, liberálové, hladíte pěnu o vlnu. je to tvoje pěna. podívejte se sami, jak se Stalin a jeho okolí dohodli na dodávkách.
    1. ráže
     ráže 5. března 2015 16:57
     0
     Nezlobte se, ale raději se podívejte na Pravdu z 11. června 1944, tam je to zajímavé ...
   2. Komentář byl odstraněn.
 39. iury.vorgul
  iury.vorgul 4. března 2015 16:46
  +3
  Soudruzi! Komentáře mimo téma. Jenže... Zítra to bude 62 let od smrti JOSEPHA VISSARIONOVICH STALINA! Připomeňme si.
  1. Andy
   Andy 4. března 2015 16:51
   +1
   můžete s ním zacházet jinak, ale právě pod ním se objevil průmysl, sami začali stavět letadla, tanky a země odolala úderu tehdejšího „NATO“.
 40. bbss
  bbss 4. března 2015 17:57
  +2
  Kdo vám připomene, která samohybná děla typu lend-lease tvořila celých 7 %?
  Navíc kontroverzní tvrzení o 40%... Kdyby 5 ze šesti německých vojáků (a vojáků německých spojenců) padlo na východní frontě. SSSR chránil západní spojence před přímou německou invazí. Jaké jsou nyní skóre?
 41. OlegLex
  OlegLex 4. března 2015 18:04
  +3
  Tento názor silně prosazují především stalinisté, kteří si opět získávají oblibu, kteří pod rouškou boje proti falšování dějin, využívající vlasteneckého povstání mezi Rusy, opět zvedají postavu svých „neomylných“ idol na piedestal, představující dobu své vlády jako „zlatý věk“ Ruska a celého bývalého SSSR

  No, o neomylnosti, ty jsi to odmítl, ale to, že právě pod vedením tohoto vůdce země za 17 let pozvedla ekonomiku z naprostého krachu a vyhrála nejkrvavější válku v dohledné historii, je nezpochybnitelný fakt.
  A nevím, jak dobře díla Borjatinského v roce 2011 odpovídají historickým skutečnostem, takže je nebudu zpochybňovat ani čísly, ani jimi. I když se nebudu skrývat, byl jsem velmi napjatý
  A ještě něco: jak bojovat bez munice? Spojenci nám v rámci Lend-Lease dodali 39,4 milionů granátů a 1282,4 milionů nábojů
  to je na jaké zbraně, pod jakým standardem, dobře, koupili jsme od nich tanky a letadla a možná je to pro ně, ale pak to neodpovídá kvantitativnímu poměru.
  A pak jsme to všechno platili zlatem, takže to není pomoc, to je pro ně byznys, mimochodem Amerika dodávala strategické zdroje i Hitlerovi a to už je prokázaný fakt.

  takže mínus článek, autor pod správná slova schová podtext "tvoje vítězství není úplně tvoje", pak až to současná generace přijme, další nastavení bude "Toto není tvoje vítězství"
  1. jurta2015
   5. března 2015 07:41
   -1
   Citace Olega Lexe
   No, o neomylnosti, ty jsi to odmítl

   No, troufáte si zde jmenovat alespoň jeden přepočet Stalina (nepočítám-li výčitky, že nedohrál všechny nepřátele)?
   Citace Olega Lexe
   to je na jaké zbraně, pod jakým standardem, dobře, koupili jsme od nich tanky a letadla a možná je to pro ně, ale pak to neodpovídá kvantitativnímu poměru.

   Proč to nezasáhne? Ostatně, jinak bychom si tuto munici museli vyrábět sami.
 42. mimo-crock3
  mimo-crock3 4. března 2015 18:08
  0
  Citace: KAB
  Autor by rád řekl, že jejich pomoc jsou tři procenta ze všeho, co máme na frontách nastříleno, nalétáno atd., zda je to málo, nebo hodně, ať si každý rozhodne sám. Osmdesát procent Wehrmachtu jsme rozdrtili. Do války vstoupili, protože viděli, že Unie může pohltit celou Evropu. Bezpochyby by si poradili, autor musí vyhrávat a ne krást po pár desetiletích. Tamní kadeti Němců (nejvíce připravené jednotky byly na východní frontě) je rozbili tak, že jsme museli zahájit útočné operace s předstihem, abychom odklonili část německých sil, což se stalo. Nyní mají na Discovery a na Historie slyšet takové věci o válce, že nevíte, jestli se smát nebo plakat. Slova jejich prezidenta jsou speciálně pro vás. Slyšel jsem od mnoha veteránů následující, od druhé poloviny roku 1943 až do konce války, o techniku ​​nebyla nouze, techniky bylo moře, lidí, tankových posádek, dělníků, bylo málo, atd. To, co bylo na mapách označeno jako armády, divize, brigády, bylo ve skutečnosti dokončeno ze dvou třetin, zejména u Keniksbergu. Ale techniky bylo dost.

  V článku jsou čísla namalovaná a je zcela zřejmé, že počítat pouze střelbu a létání je velmi hloupé. Kanály Discovery a History jsou zaměřeny na nejhloupější publikum, stejně jako ruská Zvezda a Ren. Uveďte zdroj citátu a ne jen špatně udělaný obrázek v malbě s textem.
 43. mimo-crock3
  mimo-crock3 4. března 2015 18:11
  -1
  Citace od Andyho
  je nám řečeno o nějaké pomoci. a jaká pomoc, když se ZA TO PLATÍ ZLATEM?

  "Objem amerických dodávek půjčky a leasingu činil asi 11 miliard dolarů. SSSR a poté Rusko uznaly a částečně zaplatily 722 milionů dolarů, tedy asi 7 procent."
  1. Andy
   Andy 4. března 2015 19:03
   +1
   Máte povědomí o návratu vybavení po válce? podle vás by měl SSSR koupit i vrátit nákup?
   1. mimo-crock3
    mimo-crock3 4. března 2015 20:36
    -1
    Lend-lease (lend - půjčit a leasing - pronajmout, na pronájem). Pronajímáte byt zdarma?
    1. Andy
     Andy 4. března 2015 23:49
     0
     a když si najmete tým stavitelů, myslíte si, že vám vděčí jen za to, že jste byli ve vaší chatě v době deště na ulici? Chci připomenout, že při dělení trofejí SSSR se vzdálily staré lodě, Cesare atd. Noví a mocní spojenci si uklízeli.
    2. Komentář byl odstraněn.
  2. Komentář byl odstraněn.
 44. DOTS
  DOTS 4. března 2015 19:49
  0
  „Za hlavní argument ve prospěch bezvýznamnosti účasti západních spojenců SSSR na vítězství nad Hitlerem je považováno relativně malé procento západních dodávek ve srovnání s vlastní výrobou vojenských produktů SSSR během válečných let. Stalinistický Sovětský svaz by nemohl vyhrát válku proti nacistickému Německu samo, které využívalo zdroje celé kontinentální Evropy (stejně jako naši západní spojenci nemohli tuto válku vyhrát sami.)
  Myšlenka autora je průhledná - SSSR je země podivínů, kteří se nemohou bránit. Fašistické Německo s využitím podpory kontinentální muselo zvítězit, což zapadá do moderního světového řádu, po kterém autor volá.
  Pokud nezaujatě zvážíme proces dodávek zbraní do SSSR, objeví se trochu jiný obrázek, a to: kdy dodávky začaly, místa převzetí a objemy atd. Dodávka letadel byla provedena přes východní území, námořní tranzit nemohl zajistit bezpečný tranzit - PQ17)
  1941 - dodávky? Bitva o Moskvu – Došlo k dodávkám? 1942-?
  A ještě jedna věc: jak bojovat bez munice? (kalibr, stav munice a nábojnice, no, řekl jste) Spojenci nám v rámci Lend-Lease poslali 39,4 milionu granátů a 1282,4 milionu nábojů - pro jaké zbraně?
  My, Rusové, si musíme být jasně vědomi toho, že válka se spojenými silami západního (samozřejmě nejaderného) Ruska sama o sobě dnes nestačí. To je hlavní závěr autora, který je smutný.
  1. jurta2015
   5. března 2015 07:22
   0
   Citace z DOTS.
   Myšlenka autora je průhledná - SSSR je země podivínů, kteří se nemohou bránit. Fašistické Německo s využitím podpory kontinentální muselo zvítězit, což zapadá do moderního světového řádu, po kterém autor volá.

   Nemusíte své myšlenky připisovat někomu jinému.
   Citace z DOTS.
   1941 - dodávky? Bitva o Moskvu – Došlo k dodávkám? 1942-?

   Tam byly dodávky v roce 1941 a 1942.
   Citace z DOTS.
   (kalibr, stav hlavic a nábojnice, no, řekl jste) Spojenci nám v rámci Lend-Lease dodali 39,4 milionu granátů a 1282,4 milionu nábojů - pro jaké zbraně?

   Marně si tolik nevážíte stalinistické byrokracie. Nebyli hloupí a dokonale věděli, co si od spojenců objednat.
 45. basmach
  basmach 4. března 2015 19:52
  0
  Převážná část dodávek Lend-Lease začala 43. července a 16. července 1942 Anglie oznámila pozastavení dodávek zbraní (právě v době, kdy jich bylo nejvíce potřeba.) Ani Američané, ani Angles nedodali nejnovější a vysoce kvalitní vybavení. Přečtěte si paměti pilotů, kdy Hurricany (úplně na prd, ne stíhačka) přijely z Anglie již ojeté a dokonce i s hrudkami hlíny na podvozku. Zároveň nám nebyly dodány Spitfiry ani Mustangy či Fortressy (Američané Cobru ani nepovažovali za stíhačku). . Ano, dodávali spoustu potravin (v důsledku dobytí Kubáně a dalších zemědělských oblastí a neúrody na Sibiři ve 42 zemích hrozil na jaře 43 banální hladomor a Stalin ve svém telegramu žádá Roosevelta, aby zásobování potravinami na prvním místě. Byl sice zásobován, ale cena byla příliš vysoká (v souladu s rozhodnutím konference v Casablance, na kterou nebyl Stalin ani pozván, musela být válka vedena až do bezpodmínečné kapitulace) A pro většinu za ty odpadky jste museli zaplatit vyšší cenu než za zlaté životy sovětských lidí, našich příbuzných. válka byla znemožněna, druhý nebyl vzat do armády kvůli plicím (a doprovázel ešalony po celou válku.) A v každé rodině máme někoho, kdo za vítězství zaplatil krví nebo životem.
  1. jurta2015
   5. března 2015 07:30
   -2
   Ano, za vítězství jsme zaplatili svou krví. A Američané na to doplatili hlavně tím, že nám dodali výstroj, zbraně a střelivo (ne horší, ale často kvalitnější než u nás). Krev samozřejmě stojí víc, ale kdyby nebyly zásoby, nebylo by Vítězství a krev našich dědů by byla prolévána nadarmo.
  2. ráže
   ráže 5. března 2015 16:59
   0
   18. listopadu, noviny Pravda - foto Hurikánu + posudky pilotů.
 46. DOTS
  DOTS 4. března 2015 19:54
  +1
  Objem amerických dodávek lend-lease činil asi 11 miliard dolarů. SSSR.
  Předpokládáte, že tyto g... dodají démona... za poplatek? Tito mohou dosáhnout pouze tehdy, když pochopí, že se snaží.
 47. mimo-crock3
  mimo-crock3 4. března 2015 20:39
  0
  Citace z DOTS.
  My, Rusové, si musíme být jasně vědomi toho, že válka se spojenými silami západního (samozřejmě nejaderného) Ruska sama o sobě dnes nestačí. To je hlavní závěr autora, který je smutný.

  Podrobně popište, v čem se mýlí.
 48. m.asfa
  m.asfa 5. března 2015 00:02
  +1
  Podivné výsledky hlasování u článku. Autor cituje úryvky z článků publikovaných již dávno, nečiní žádné závěry. Co se ti tak nelíbí, proč tak urážlivé komentáře.
  1. ráže
   ráže 5. března 2015 17:00
   0
   Protože rozejít se s mýty o vlastní exkluzivitě bolí!
 49. Tarkhane
  Tarkhane 5. března 2015 00:08
  -1
  Už samotný název článku dává špatný impuls. Co svázat - Kdo porazil nacistické Německo - a otázka - O roli lend-lease ve druhé světové válce. To jsou dvě různé věci.

  Spojenecké armády porazily Německo a rozhodujícím způsobem přispěla Rudá armáda.

  Lend-lease hrál roli při zajišťování Rudé armády a průmyslu SSSR. Velký nebo malý, ale hraný. V roce 41 byli rádi, že mají jednu letku letadel a jeden prapor tanků. V těžké chvíli pomohli, jak mohli a stačí jen poděkovat a ne škodolibě pomlouvat a vymýšlet bajky.

  Byl to jeden člověk, který si půjčil peníze od druhého, a pak odpustil část dluhu. Dlužník byl v tu chvíli rád a upřímně děkoval. A po uplynutí času dlužník zakřičí - Ano, měl jsem vaše peníze a důstojnost směnek to nebyla, bylo tam hodně maličkostí a samotné bankovky byly mastné a některé byly utržené z rohu. .
  1. ráže
   ráže 5. března 2015 17:02
   0
   To je přesně to, co lidé většinou dělají!
 50. mimo-crock3
  mimo-crock3 5. března 2015 00:26
  0
  Citace od Andyho
  a když si najmete tým stavitelů, myslíte si, že vám vděčí jen za to, že jste byli ve vaší chatě v době deště na ulici? Chci připomenout, že při dělení trofejí SSSR se vzdálily staré lodě, Cesare atd. Noví a mocní spojenci si uklízeli.

  Ale jaká byla smlouva o najímání SSSR státy, aby porazily Němce? Jaká je tedy vaše analogie? V Lend-Lease smlouvě byly podmínky celkem jasně rozepsány a SSSR to podepsal, tak jak to splnil - je psáno výše. Za prvé, téma není o trofejích, a za druhé, vyslovte seznam lodí.