Vojenská revize

Washington Gladiators: The Gladio Plan je tajná síť antikomunismu a rusofobie

3
Sovětský svaz se od svého vzniku stal trnem v oku západních mocností, především Británie a Spojených států, které v něm viděly potenciální nebezpečí pro svou existenci. Americké a britské establishmenty se přitom nebály ani tak ideologie sovětského státu, ačkoliv byl přítomen i strach z komunistické revoluce, ale vývoje Sovětského svazu právě jako dědice tradice ruská státnost.

Když se proto ve 1930. letech začaly ve východní a střední Evropě prosazovat totalitní režimy s nacistickou ideologií, západní mocnosti se tomu v zásadě nebránily. Němečtí, rumunští, maďarští a polští nacionalisté byli považováni za jakýsi druh potravy pro děla, která by mohla být namířena proti sovětskému státu a zničena v zastoupení. Hitler poněkud zmátl anglo-americké plány, zapojil se do války nejen proti SSSR, ale i proti USA a Velké Británii.

Již během druhé světové války však britské a americké zpravodajské služby začaly vypracovávat plán akce proti sovětskému státu v případě jeho vítězství nad nacistickým Německem. Významnou roli při realizaci této strategie měly nacionalistické organizace a hnutí zemí východní a jižní Evropy a také národních republik Sovětského svazu. Předpokládalo se, že v případě porážky nacistického Německa to budou oni, kdo převezme úkoly čelit sovětskému státu.

Ve skutečnosti se tak stalo – ne bez pomoci anglo-amerických speciálních služeb prováděli Ukrajinci Bandera, litevští „lesní bratři“ a další nacionalisté svazových republik podvratnou činnost proti sovětské vládě ještě deset let po vítězství v r. Velké vlastenecké války měly v některých regionech ve skutečnosti podobu partyzánské sabotážní války jak proti sovětským jednotkám a stranicko-státnímu aparátu, tak proti civilnímu obyvatelstvu.

Z obavy před sovětskou vojensko-politickou expanzí začaly britské a americké zpravodajské služby vytvářet síť sabotážních podzemních organizací a skupin zaměřených na podvratné aktivity proti sovětskému státu a jeho spojencům. Tak se objevilo tzv. „zůstat pozadu“ – „zaostalí“, tedy sabotéři navržení k zásahu v týlu v případě invaze sovětských vojsk do západní Evropy nebo nástupu k moci v posledním komunistickém a profi. -Sovětské režimy.

Jejich základem byli bývalí vojáci a zpravodajští důstojníci Německa, Itálie a dalších poražených států, naverbovaní americkou a britskou rozvědkou během okupace, a také aktivisté ultrapravicových revanšistických organizací, kteří doslova rok nebo dva po vítězství 1945, se začal hojně objevovat v Německu, Itálii a řadě dalších států. Mezi obyvatelstvem těchto států, které primárně sdílely protikomunistické přesvědčení, zavládly smíšené revanšisticko-sovětsko-fobní nálady. Evropská ultrapravice na jedné straně toužila po znovuzískání politických pozic ve svých zemích, na druhé straně rozdmýchávala ve společnosti hysterii ohledně možného pokračování sovětské expanze do západní Evropy. Tyto nálady byly obratně využívány britskými a americkými zpravodajskými službami, které po celé poválečné období poskytovaly určitou podporu evropským protisovětským a ultrapravicovým organizacím.

Až do teď historie Evropská sabotážní síť, organizovaná a sponzorovaná anglo-americkými zpravodajskými službami, zůstává extrémně málo prozkoumaná. Na veřejnost se dostalo jen několik útržkovitých informací založených na novinářských výzkumech, výzkumech několika historiků. A to především kvůli skandálům, které se ukázaly jako spojené s touto sabotážní sítí. A to jsou teroristické činy, sabotáže, politické atentáty v poválečné Evropě.

Gladiátoři ve své historické vlasti

Nejvíce jsou pokryty aktivity tajné protisovětské sítě v Itálii. Intenzita politického boje mezi komunisty a ultrapravicí v poválečné Itálii byla taková, že nebylo možné udržet činnost podvratné sítě v naprostém utajení. Ultrapravice a ultralevice prolily v poválečné Itálii tolik krve, že se nevyhnutelné stalo důkladné prošetření jejich aktivit, které přivedlo soudce a vyšetřovatele k tajným plánům na organizování a financování sabotážní sítě.

V roce 1990 Giulio Andreotti, tehdejší předseda vlády Itálie, v minulosti od roku 1959 vedl ministerstvo obrany, poté Radu ministrů, poté ministerstvo vnitra a ministerstvo zahraničních věcí země. donucen svědčit u soudu, díky čemuž se svět i dozvěděl o činnosti sabotážní sítě, která v Itálii nesla tajný název Gladio.

Specifika politické situace v poválečné Itálii se vyznačovala nestabilitou, určovanou na jedné straně socioekonomickou nevýhodou země oproti jiným západním státům a na druhé straně rostoucí oblibou komunistického Stranické a levicové politické ideologie, které způsobily přirozenou opozici ultrapravicových sil, které měly také silné pozice v italské společnosti. Politická nestabilita byla umocněna korupcí státního aparátu a orgánů činných v trestním řízení, mocí a vlivem zločineckých struktur – tzv. „mafie“, jakož i rozvětvení vzájemných vazeb mezi speciálními službami, policií, armádou, mafií, ultrapravicovými organizacemi a politickými stranami konzervativní orientace.

Vzhledem k tomu, že Itálie, kde byly silné tradice levicového hnutí, komunistické a anarchistické názory byly mezi masami velmi oblíbené, byla americkými a britskými politiky považována za zemi s mimořádně příznivým politickým klimatem pro komunistickou expanzi, byla to právě zde. se rozhodl vytvořit jednu z prvních divizí sabotážní sítě Gladio. Jejich páteří byli zpočátku bývalí aktivisté Mussoliniho fašistické strany, zaměstnanci speciálních služeb a policie, s příslušnými zkušenostmi a lpěním na krajně pravicovém přesvědčení. Vzhledem k tomu, že Itálie byla pod odpovědností „spojenců“ a byla osvobozena britskými, americkými a francouzskými jednotkami, dostaly na konci druhé světové války západní mocnosti velké příležitosti vybudovat v osvobozené Itálii politický systém a využít zbytky tzv. fašistický stranický, státní a policejní aparát ve svůj prospěch.

Četné neofašistické organizace, které vznikly v Itálii krátce po skončení XNUMX. světové války, byly z velké části vytvořeny s přímou podporou bezpečnostních sil země, v nichž si mnoho důstojníků a generálů, kteří sloužili pod Mussolinim, udrželo své pozice nebo přijalo nové. Zejména nabídka krajní pravice zbraň, výcvik ozbrojenců, operační krytí - to vše prováděli sympatičtí důstojníci speciálních služeb a policie.

Ale ve skutečnosti za aktivitami italských zpravodajských služeb, které měly na starosti ultrapravicové organizace, stála americká Ústřední zpravodajská služba. Vstup Itálie do NATO znamenal zvýšení vlivu amerických zpravodajských služeb. Zvláštní dohoda zejména stanovila interakci mezi Ústřední zpravodajskou službou USA a zpravodajskou službou italského ministerstva obrany (CIFAR).

Italská vojenská rozvědka, která ve skutečnosti vykonávala funkce hlavní zpravodajské služby země, v souladu s touto dohodou poskytovala informace CIA, zatímco americká zpravodajská služba dostala příležitost a právo instruovat SIFAR ve směru organizování kontrarozvědky aktivity v Itálii.

Právě CIA „dala zelenou“ jmenování konkrétních generálů a vyšších důstojníků do vedoucích funkcí v systému italských zpravodajských služeb. Hlavním úkolem italské kontrarozvědky bylo zabránit vítězství komunistické strany v zemi jakýmikoli prostředky, včetně provádění sabotáží a teroristických činů proti levicovým hnutím, jakož i provokací, z nichž by společnost mohla obviňovat komunisty a další levicové organizací.

Ideální silou pro provádění provokací byli samozřejmě neofašisté. Řada z nich se řídila taktikou tzv. infiltrace – infiltrace do řad levicových a radikálně levicových organizací pod rouškou komunistů, socialistů, anarchistů. Objevily se dokonce případy účelového vytváření pseudolevicových organizací neofašisty, které existovaly pod komunistickými a anarchistickými znaky, ale zároveň jednaly v zájmu ultrapravice a tajných služeb, které za nimi stojí.

Od konce 1950. let – počátku 1960. let XNUMX. století. Italská vojenská rozvědka SIFAR využila pokynů CIA k vytvoření tzv. „akční příkazy“. Z řad radikálních ultrapravicových a placených provokatérů byly vytvořeny speciální skupiny, které útočily na sídla politických stran, správní instituce a všechny druhy kriminálních činů. Hlavním úkolem „akčních týmů“ přitom bylo vydávat své činy za činnost levicových a levicově radikálních organizací. Bylo jasné, že vydávání se za komunisty pogromisty a zločinci by přispělo ke ztrátě autority komunistické strany mezi širokými vrstvami italského obyvatelstva. Podle údajů dostupných moderním historikům byl počet účastníků takových skupin nejméně dva tisíce lidí - zločinců a sabotérů schopných jakýchkoli provokativních akcí.

Dalším projektem SIFAR v rámci operace Gladio bylo vytvoření sítě podzemních militantních skupin z řad bývalého vojenského personálu armády, námořní pěchoty, sboru carabinierů, stejně jako policie a speciálních služeb. Podzemní skupiny vytvářely skrýše se zbraněmi po celé Itálii, tvrdě trénované, připravené okamžitě provést ozbrojenou vzpouru v případě vítězství komunistické strany ve volbách. Protože komunistická strana měla v Itálii skutečně velmi velký politický vliv, byly investovány značné finanční prostředky do vytváření, výcviku a udržování podzemních skupin „gladiátorů“.

Na jihu Itálie, kde byly tradičně silné pozice sicilské a kalábrijské mafie, americké a italské zpravodajské služby nesázely ani tak na ultrapravici, jako spíše na mafiánské struktury. S komunisty a dalšími levičáky se měla vypořádat pomocí mafiánů v případě vhodné objednávky. Je příznačné, že na konci 1940. let, kdy vyhlídky na další politický vývoj Itálie byly ještě nejasné a riziko nástupu komunistické opozice k moci bylo extrémně vysoké, prováděla mafie ozbrojený teror proti komunistům na Sicílii a jižní Itálie – samozřejmě na přímý tip tajných služeb. Při popravě prvomájové demonstrace v Portella della Ginestra bojovníky mafiánské skupiny v roce 1947 zemřelo několik desítek lidí. A to zdaleka nebyla jediná mafiánská akce, která měla zastrašit levicové aktivisty. Je třeba poznamenat, že mnoho vůdců mafiánských skupin se také vyznačovalo antikomunistickými názory, protože pokud by se k moci dostaly levicové strany, mafiánští bossové se obávali jejího postupného zničení.

V severní Itálii, kde se nacházely industrializované regiony země a kde byla početná dělnická třída, měla levice, především komunisté, mnohem silnější postavení než na jihu. Na druhou stranu tady nebyly seriózní mafiánské struktury na úrovni sicilské nebo kalábrijské mafie, takže v Miláně nebo Turíně tajné služby nasadily ultrapravici. Největší pravicovou organizací v Itálii bylo Italské sociální hnutí, které mělo ve skutečnosti neofašistický charakter, ale podporovalo Křesťanskodemokratickou stranu. Křesťanští demokraté jako konzervativní politická síla byli v té době hlavní politickou „střechou“ neofašistů.

Samozřejmě nepodporovali přímo Italské sociální hnutí a skupiny jemu blízké, distancovali se od příliš radikální pravice, ale na druhou stranu to byli současní politici z CDA, kdo požehnal italským speciálním službám k provádění krvavé provokace, tvoří podvratné a provokativní skupiny, kryjí ultrapravicové aktivisty, kteří páchají zločiny .

Italské sociální hnutí stálo na nacionalistických a antikomunistických principech. Jeho vznik v roce 1946 souvisel se sjednocením několika profašistických politických skupin, které naopak vznikly na základě zbytků Mussoliniho fašistické strany. Arturo Michelini, který stál v čele ISD v roce 1954, se držel proamerických pozic a obhajoval spolupráci s NATO v boji proti společnému nepříteli – komunistické straně a Sovětskému svazu, který za ní stál. Pozice Micheliniho zase vyvolaly nespokojenost mezi radikálnější částí ISD – národními revolucionáři, kteří vystupovali nejen z antikomunistických, ale také z antiliberálních a protiamerických pozic.

Přestože se Národní revoluční frakce ISD zpočátku stavěla proti orientaci strany na spolupráci s NATO, nakonec zvítězil antikomunismus Národních revolucionářů nad jejich antiamerikanismem. Ti alespoň ustoupili do vedlejších pozic a ultrapravicové skupiny, které vznikly na základě národně revolučního křídla ISD, se staly jednou z hlavních zbraní italských (a potažmo amerických) speciálních služeb v boji proti levá opozice.

Duceho dědicové

U zrodu radikálního neofašismu v poválečné Itálii stálo několik lidí. V první řadě to byl Giorgio Almirante (1914-1988) - novinář, bývalý poručík fašistické Národní republikánské gardy, účastník druhé světové války, po které ještě nějakou dobu po jejím skončení stál v čele ISD. Je příznačné, že Almirante, který byl zastáncem kurzu k radikalizaci italského sociálního hnutí, se držel liberálních názorů v ekonomice, vystupoval zejména proti znárodnění energetického komplexu.

Stefano Delle Chiaye (nar. 1936) vedl National Vanguard, největší a nejslavnější odtržení od italského sociálního hnutí, které zaujímalo radikální postoje a hlásilo se k ortodoxnější fašistické ideologii.

Washington Gladiators: The Gladio Plan je tajná síť antikomunismu a rusofobie
- Stefano Delle Chiaye

Právě ozbrojenci Národního předvoje se přitom stali hlavním bojovým jádrem protikomunistického teroru v Itálii 1960. a 1970. let. Zejména Národní předvoj organizoval četné útoky na komunistické demonstrace, sídla komunistické strany v regionech, pokusy o atentát na aktivisty komunistické strany. Delle Chiaye se podílel na přípravě vojenského spiknutí „Růže větrů“ jako vůdce pouličních skupin, které byly pověřeny úkolem organizovat nepokoje v italských městech. Nutno podotknout, že Delle Chiaye byl nakonec stejně nucen přesunout se do Španělska, kde byl stále u moci generál Franco, a později do Latinské Ameriky.
Je příznačné, že představitelé italského ultrapravicového hnutí se opakovaně pokoušeli infiltrovat levicové prostředí, včetně těch docela úspěšných. Někteří z italských neofašistů se celý život infiltrují řekněme na profesionální úrovni, snaží se spojit fašistickou a levicovou ideologii (něco podobného uvidíme v aktivitách Pravého sektoru a Autonomního Opiru na postsovětské Ukrajině ).

Mario Merlino (nar. 1944), přítel a kolega Delle Chiaye z Národního předvoje, se celý život pokoušel syntetizovat anarchistickou a fašistickou ideologii – teoreticky i prakticky, snažil se přitáhnout anarchistickou mládež sympatizující s levicí do řad neofašistů. Podařilo se mu být zároveň členem „Bakuninského klubu“, organizovaného anarchisty, a navštívit Řecko v letech „černých plukovníků“, aby si osvojil „pokročilé“, podle jeho názoru, zkušenosti s organizováním veřejné správy. Dodnes se aktivně projevuje v intelektuálním a politickém životě Itálie, činí politická prohlášení. Jedno z jeho posledních vystoupení bylo spojeno s projevem o Ukrajině, ve kterém podporoval Pravý sektor a další ukrajinskou krajní pravici.

Princ Valerio Junio ​​​​Borghese (1906-1974) pocházel z velmi slavné aristokratické rodiny, ponorkový důstojník, který velel ponorce během druhé světové války a poté desáté flotilaurčené k provádění námořní sabotáže. Právě Borghese vedl aktivity „vojenského křídla“ italské ultrapravice, včetně přípravy sabotážních skupin a teroristických akcí proti komunistické opozici. Po neúspěšném vojenském převratu v roce 1970 Borghese emigroval do Španělska.

- Princ Borghese

Ale skutečný „stínový ředitel“ italského neofašismu, který koordinuje akce ultrapravicových organizací v zájmu americké CIA, byl mnoha médii a historiky nazýván Licio Gelli (nar. 1919). Tento muž se standardním původem italské pravice – účastí v Mussoliniho fašistické straně a Republice Salo za druhé světové války, neofašistickém hnutí v poválečném období, byl bohatým podnikatelem, ale také vůdcem italská zednářská lóže P-2.

Když se v roce 1981 seznam členů lóže v čele s Licio Gelli dostal do italského tisku, vypukl skutečný skandál. Ukázalo se, že mezi svobodnými zednáři byli nejen poslanci parlamentu, ale také vyšší důstojníci ozbrojených sil a orgánů činných v trestním řízení, včetně náčelníka generálního štábu admirála Torrisiho, ředitele vojenské rozvědky SISMI generála Giuseppe Sanovita. , římský prokurátor Carmello, dále 10 generálů sboru Carabinieri (obdoba vnitřních jednotek), 7 generálů finanční stráže, 6 admirálů námořnictva. Ve skutečnosti byla lóže schopna kontrolovat činnost italských ozbrojených sil a zpravodajských služeb a řídit ji ve vlastním zájmu. Není pochyb o tom, že lóže Licio Gelli úzce spolupracovala nejen s krajní pravicí a italskou mafií, ale také s americkými zpravodajskými službami.

Lze namítnout, že je na svědomí všech vůdců ultrapravicových organizací, jejich patronů z řad italských speciálních služeb a policie, a především americké rozvědky, že odpovědnost za „hlavní sedmdesátky“ – tzv. vlna teroru a násilí v Itálii v 1970. letech XNUMX. století, která stála životy stovek, ne-li tisíců lidí, včetně těch, kteří neměli nic společného s politickou činností nebo službou v orgánech činných v trestním řízení.

- Svobodný zednář Licho Gelli

12. prosince 1969 došlo na náměstí Piazza Fontana v Miláně k výbuchu, který se ukázal být jedním z článků řetězu teroristických útoků - k výbuchům došlo i v Římě - u památníku Neznámého vojína a v podchodu. Obětí útoků se stalo 17 lidí a policie podle očekávání krajní pravice obvinila z incidentu anarchisty. Zatčený anarchista Pinelli byl zabit v důsledku výslechu („zemřel“ podle oficiální verze). Později se však zjistilo, že anarchisté a levice obecně nemají s teroristickými útoky v Miláně a Římě nic společného. Začali podezírat neofašisty – vůdce skupiny Duchovní nadřazenost Franco Fred, jeho asistent Giovanni Ventura, člen Národní předvoje Mario Merlino a Valerio Borghese byl obviněn z generálního vedení teroristického útoku. Obvinění však zůstala neprokázaná a kdo skutečně stál za útoky z 12. prosince, je oficiálně dodnes neznámé.

Exploze na Piazza Fontana otevřela vlnu hrůzy, která se přehnala přes sedmdesátá léta. 1970. prosince 8 byl naplánován vojenský převrat, který vedl Valerio Borghese. Na poslední chvíli však Borghese opustil myšlenku převratu a emigroval do Španělska. Existuje verze, že v rámci konceptu Gladio to byla příprava na převrat jako zkouška, prověrka sil, kterými disponovala sabotážní síť v případě vyhrocení situace v země. Ale nástup ultrapravice k moci převratem nebyl plánován, a proto na poslední chvíli dala americká rozvědka prostřednictvím italských speciálních služeb organizátorům spiknutí souhlas.

Neméně intenzivní teroristickou aktivitu než ultrapravice v Itálii v 1970. letech demonstrovaly levicové radikální skupiny, především Rudé brigády. Lze jen hádat, zda brigadýři jednali pouze v souladu s vlastním radikálním komunistickým (maoistickým) přesvědčením, nebo je vyprovokovali infiltrovaní agenti.

V každém případě činnost levicově extremistických skupin směřujících ke zvýšení teroristické aktivity, zabíjení politických osobností, hrála spíše do karet těm politickým silám, které měly zájem na snížení popularity KSČ a zhoršení vztahů se Sovětským svazem. Nejzřetelněji je to vidět na atentátu na italského politika z Křesťanskodemokratické strany Alda Mora, po kterém začala v Itálii klesat obliba komunistické strany, zpřísnila se legislativa, zintenzivnila se činnost policie a zpravodajských služeb ve směru o omezování osobních svobod Italů, zákaz činnosti některých levicově radikálních organizací.

"Černí plukovníci"

Ještě vážněji než v Itálii hrál plán Gladio v Řecku, které bylo rovněž považováno za jednu z bašt komunistického hnutí v jižní Evropě. Situaci v Řecku ztěžoval fakt, že na rozdíl od Itálie bylo Řecko geograficky v těsné blízkosti „socialistického bloku“, téměř ze všech stran bylo obklopeno socialistickými státy. V Řecku, stejně jako v Itálii, bylo během druhé světové války velmi silné partyzánské hnutí inspirované komunistickou stranou. V letech 1944-1949 po dobu pěti let probíhala v Řecku občanská válka mezi komunisty a jejich odpůrci z pravice a monarchisty. Po porážce komunistů, kterým SSSR a jeho spojenci neposkytli dostatečnou podporu, byla komunistická strana zakázána, ale nadále fungovala v podzemí.

Velení NATO, vedení amerických a britských tajných služeb přirozeně považovalo Řecko za nejzranitelnější zemi jižní Evropy vůči sovětské expanzi. Řecko bylo zároveň důležitým článkem v řetězu „kontejnmentové zóny“, kterou Spojené státy a Velká Británie vytvořily ze států agresivně nakloněných SSSR a komunismu podél obvodu západních hranic socialistického bloku (Šáhov Írán - Turecko - Řecko - Německo - Norsko). Ztráta Řecka by pro USA a NATO znamenala ztrátu celého Balkánského poloostrova a kontrolu nad Egejským mořem. Proto bylo také v Řecku rozhodnuto vytvořit silné a rozvětvené ultrapravicové hnutí jako součást jediné sabotážní sítě zaměřené na boj proti sovětské expanzi.

Na rozdíl od Itálie byl vojenský převrat v Řecku doveden až do konce a skončil nástupem režimu „černých plukovníků“ k moci v roce 1967, který byl ultrapravicový a vešel do dějin díky represím a téměř oficiální podpoře. za neonacismus a neofašismus. Spiknutí armádních důstojníků, kteří se chopili moci v zemi pomocí výsadkových jednotek, vedli brigádní generál Stylianos Pattakos, plukovník Georgios Papadopoulos, podplukovníci Dimitrios Ioannidis a Kostas Aslanidis. Sedm let, až do roku 1974, udržovali „černí plukovníci“ v Řecku ultrapravicovou diktaturu. Politické represe byly prováděny proti komunistům, anarchistům a obecně lidem, kteří sympatizovali s levicovými názory.

- Plukovník Georgios Papadopoulos

Junta „černých plukovníků“ přitom neměla ucelenou politickou ideologii, což výrazně oslabovalo její sociální podporu ve společnosti. Junta „černých plukovníků“ se postavila proti komunismu a přisoudila mu všechny ostatní projevy moderní společnosti, které byly cizí konzervativním náladám řecké armády, včetně módy pro mládež, rockové hudby, ateismu, svobodných vztahů mezi pohlavími atd. V případě Řecka se Spojené státy rozhodly zavírat oči před do očí bijícím porušováním parlamentní demokracie, kterou se Spojené státy prohlásily za strážce, pokud by se k moci dostala levice. Protože „černí plukovníci“ byli extrémní antikomunisté, vyhovovali americkému vedení a zpravodajským agenturám jako vůdci země. Aktivity „černých plukovníků“ zase přispěly k šíření levicových a protiamerických nálad v Řecku, které jsou v současné době v zemi na vrcholu popularity.

Gladio po Sovětském svazu: došlo k rozpadu?

V médiích se od roku 1990 postupně objevovaly materiály o činnosti sítě Gladio, které jsou dodnes mimořádně útržkovité. Mnoho badatelů této tajné sítě se domnívá, že proces „perestrojky“ v SSSR a následná suverenizace Ruska a dalších bývalých sovětských republik katalyzovaly postupné opouštění plánu Gladio ze strany USA a NATO. Rozumí se, že struktury Gladio ve většině evropských států po roce 1991 byly rozpuštěny. Politické události posledních let – na Blízkém východě, na Ukrajině, v severní Africe – nás však nutí pochybovat o samotné možnosti, že by americké a britské tajné služby opustily plán Gladio.

Zejména činnost neonacistických organizací na Ukrajině ve všech postsovětských letech je vlastně klasickým schématem realizace projektu Gladio. S tichou podporou tajných služeb a s vědomím americké rozvědky vznikají ultrapravicové organizace, jejichž aktivisté tráví čas pilováním svých bojových schopností jako sabotéři, pouliční bojovníci a teroristé. Provozní krytí, financování, organizaci takových výcvikových táborů samozřejmě zajišťují speciální služby nebo jimi řízené struktury. Jinak by měli být organizátoři a účastníci takových formací uvězněni podle trestních článků a na dlouhou dobu dlouho předtím, než měli možnost se osvědčit na kyjevském Euromajdanu a následných tragických událostech.

- Ukrajinští neonacisté

Podstatou takové podpory pravicově radikálních skupin ze strany zpravodajských služeb řízených americkou rozvědkou je, že se tak vytváří vycvičená a hlavně ideologicky motivovaná ozbrojená záloha, kterou lze v pravý čas využít v zájmu Spojených států a jejich satelitů. A pokud spolehlivost armádních nebo policejních jednotek zůstává zpochybněna, i když jsou jejich šéfové zkorumpovaní, pak lze využít ideologicky motivované bojovníky – fanatiky pravicově radikálních či fundamentalistických organizací s malým nebo žádným strachem z jejich případného odmítnutí akce.

V „hodině X“ se pravicové skupiny ukázaly být nejpřipravenější a nejtrénovanější silou schopnou operovat v extrémních podmínkách. Události na Majdanu ukázaly, že v případě zrady části elity země, měkkosti státních vůdců a orgánů činných v trestním řízení se scénář uchopení moci proamerickými politickými silami založenými na neonacistických bojových jednotkách stává docela nemovitý.

Mimochodem, téměř všichni dodnes přeživší italští vůdci neofašistického hnutí „lead seventies“ vyjádřili podporu ukrajinskému ultrapravicovému hnutí, které hraje klíčovou roli v událostech zimy 2013 -2014 a jaro-léto 2014. na území postsovětské Ukrajiny. Vezmeme-li v úvahu, že struktury ukrajinských nacionalistů v průběhu celé poválečné historie vytvářely a podporovaly americké a britské zpravodajské služby, pak nejen ideologická, ale i přímá, dá-li se říci, fyzická kontinuita USA ovládané italské neonacistů nebo ukrajinských banderovců z prvních poválečných desetiletí se svými podobně smýšlejícími lidmi z počátku XNUMX. století je zřejmé.

Protože se prstenec kolem Ruska během dvaceti postsovětských let výrazně zmenšil a posunul na východ, struktury Gladio, jak můžeme předpokládat, se přesouvají na území bývalých sovětských republik. Na Ukrajině, částečně v Bělorusku, Moldavsku, hrají roli místní podpory a páteře sabotážních skupin ultrapravicové organizace a také jejich ideologičtí příbuzní v Itálii nebo Řecku, které si stále uchovávají jeskynní antikomunismus a rusofobii. Ideologické konstrukty všech takových organizací jsou postaveny výhradně na nenávisti k Rusku, kterou lze ospravedlnit jakoukoli frazeologií – od sociální a demokratické po nacistickou a rasistickou.

Ve střední Asii, na severním Kavkaze, podobnou roli po vzoru Blízkého východu a severní Afriky hrají náboženské fundamentalistické organizace, které rovněž fungují podle schématu „vojenská výchova a výcvik ozbrojenců – šíření jejich myšlenek ve společnosti prostřednictvím sociálních sítí a masové propagandy - organizování sabotáží a teroristických činů - uchvácení moci nebo zahájení občanské války za pomoci některých úředníků - zrádců). Je možné, že pokus o použití takového scénáře proběhne i na území moderního Ruska.
Autor:
3 komentáře
Reklama

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, pravidelně doplňující informace o speciální operaci na Ukrajině, velké množství informací, videa, něco, co na web nespadá: https://t.me/topwar_official

informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. aszzz888
  aszzz888 12. srpna 2014 10:53
  +4
  HISTORIE se bohužel opakuje, téměř v každém detailu. A novodobí ukrajinští „vládci“ nemají žádnou paměť a celkově míšenci Merikatos-Hagitskij.
  No ať jsou soudem člověka!!!
  1. Boris 55
   Boris 55 12. srpna 2014 11:50
   +5
   "Historie není učitelka, ale dozorkyně. Nic neučí, jen trestá za neznalost lekcí" = Ključevskij =
 2. dchegrinec
  dchegrinec 12. srpna 2014 12:30
  0
  Když má člověk nedostatečné vzdělání, stává se z něj klaun.
 3. Jednoduché
  Jednoduché 12. srpna 2014 13:16
  +1
  Krajně pravicoví dobrovolníci z Evropy, bojující bok po boku v ukrajinském batalionu Azov, se již stali darem z nebes pro novináře z různých západních publikací. Další článek o „cizinecké legii“ pod hlavičkou Social-National Assembly vyšel tentokrát v americkém vydání pod názvem „Farpravicoví bojovníci z Evropy bojují za Ukrajinu“ . Překlad materiálu:

  http://wotanjugend.info/news/2014/08/ultra-pravyie-dobrovoltsyi-evropyi-v-borbe-
  za-ukrajina/
 4. parusník
  parusník 12. srpna 2014 15:01
  +1
  Již během druhé světové války však britské a americké zpravodajské služby začaly vypracovávat plán akce proti sovětskému státu v případě jeho vítězství nad nacistickým Německem.
  Samotná druhá světová válka jako součást plánu proti sovětskému státu, který byl vyvinut dříve ..
 5. DEZINTO
  DEZINTO 12. srpna 2014 19:37
  +4
  Dovolte mi, abych citoval projev mé matky, která není bloggerkou, ale opravdu se chtěla vyjádřit, napsala toto na své stránce VK:

  - "Jsem Ukrajinec ze Lvovské oblasti. Moji rodiče bojovali s Banderou. Při čtení o událostech na Ukrajině cítím sympatie k pronásledovaným a obdiv k velkému Rusku, které i přes plivnutí na sebe a pana prezidenta tvrdošíjně dál pomáhá nevděčný lid Ukrajiny. Říkám lidem, protože národní sebevědomí se mísí s vědomím Huculů, kteří sestoupili z hor, s neopodstatněnými ambicemi Poláků a psychologií Židů, kteří zůstali za Palem osídlení Uprchlíci přijali status uprchlíka, dostávají finanční výhody, bydlení, bezpečnost z rukou Ruska a zároveň jsou nešťastní, že věci nejsou značkové "Ale prostě nové. To je národní sebevědomí Ukrajiny. S jejich diaspory, způsobí Rusku mnohem více problémů.“