Vojenská revize

Jaký je problém Ameriky?

34


Na konferencích, ale i v rozhovorech s některými profesory na Petrohradské státní univerzitě jsem minulý týden zjistil jejich naprostou neznalost dění na Ukrajině kolem břidlicových projektů v nalezišti Juzovského plynu, které se nachází pod samotným Slavjanskem. Úplně stejná je situace u některých redaktorů ruských vlasteneckých novin.

V konfrontaci s naším nejbližším sousedem – Ukrajinou – Ruská federace jasně prohrává informační válku s USA a zeměmi EU. Zatímco v zájmu národní bezpečnosti Ruské federace by ruská propaganda měla pracovat s předstihem.

Totiž v ruském veřejném povědomí je vojenská konfrontace mezi východní a západní částí Ukrajiny redukována čistě na prezentaci lidí jako konfrontace mezi Rusy a Ukrajinci, stejně jako mezi východními a západními regiony – na národní bázi. I když to není tak úplně pravda.

V médiích se samozřejmě stále objevují informace o plynárenských zájmech na Ukrajině ze strany Spojených států reprezentovaných zástupci amerických, polských a ukrajinských soukromých podniků. Lidé ve světovém společenství chápou, že konflikt na Ukrajině je vesměs válkou mezi USA a Ruskem.

Zároveň však zůstávají americké plynárenské zájmy v jejich boji o světovládu bez dostatečné náležité pozornosti ze strany veřejnosti a ruských občanů. A nejen ruský. V ohnisku této pozornosti je mezera – „díra“.

Tady končí ruská odhalovací propaganda ohledně politiky Ukrajiny, Spojených států a zemí EU a dalších amerických satelitů. Proto ta ruská propagandistická ztráta.

Určitě napravte propagandu Ruské federace. Který?

Abychom na tuto otázku odpověděli, vyřešíme následující logický problém.

---------------------------------

DANÉ. Ukrajina je ve stavu občanské války. Vnější síly rozdělily Ukrajinu územně na dvě části podle etnických linií.
NALÉZT. Co je může opět spojit v celou Ukrajinu? Nebo alespoň připravit o morální aktivitu obyvatel Západu?

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

K řešení problému používáme dialekticko-materialistickou metodu. Dosaďte Ukrajinu do zákona jednoty a boje dialektických protikladů.

Akce 1. Analyticky rozdělte Ukrajinu na dialektickou, tzn. vnitroukrajinské, protiklady. Budou to Rusové a rusky mluvící obyvatelstvo Ukrajiny na jedné straně a ukrajinsky mluvící obyvatelstvo Ukrajiny na straně druhé*.

*POZNÁMKA. Při sčítání lidu v Rusku v roce 1922 se Poláci, Židé, Lotyši a zástupci jiných národů, kromě RUSŮ, nazývali Ukrajinci. Ukrajinec je pro všechny občany Ruské federace stejný jako Rus. Místní název.

Začněme sestavovat schéma zákona jednoty a boje protikladů pro Ukrajinu. Získáme horní dvě patra prezentovaného schématu.

Akce 2. Co mají tyto dialektické protiklady společného? Odpovědět. Mají stejnou povahu biologického původu, protože jsou lidé. A tak všichni potřebují životní prostředí šetrné k životnímu prostředí.

V důsledku této odpovědi se z hlediska psychologie politického boje pomocí diamatu logicky přesouváme z oblasti racionálních zájmů lidí do oblasti zájmů čistě iracionálních, tzn. v oblasti potřeb k zajištění jejich biologického přežití. A biologické přežití obyvatel žijících na území Ukrajiny může zajistit pouze ekologicky čisté prostředí. A ekologicky šetrným prostředím je ekologicky šetrná voda, půda a vzduch, díky kterému je možné vyrábět ekologicky šetrné zemědělství. produkty a udržovat lidi zdravé. Pokud tomu tak nebude, pak na této zemi – na ekologicky znečištěném území – nebude moci žít nikdo – ani jeden z dialektických protikladů – ani Rusové, ani Ukrajinci-Zápaďáci.

Tento iracionální zájem na zachování ekologicky čistého ukrajinského území může shromáždit všechny Ukrajince proti zkorumpovaným prozápadním ukrajinským vůdcům, kteří se sami nakonec ocitnou mimo zónu těžby břidlicového plynu na Ukrajině, takže obyčejní Ukrajinci budou žít v zóně ekologické katastrofy. . To je to, co by měla být postavena propaganda proti akcím Američanů a zemí EU.

V důsledku toho získá schéma svou konečnou podobu.

Jaký je problém Ameriky?


Na internetu je video, které ukazuje následující. Že v místech, kde se těžil břidlicový plyn – v USA, stejně jako již na Ukrajině – se voda stává zcela nevhodnou k pití a zavlažování. V něm škodlivé nečistoty překračují biologické normy 50krát nebo vícekrát. Pitná voda z kohoutku vzplane, pokud k ní přinesete zápalku. Území se stává katastrofálně ekologicky nevhodným pro lidské bydlení a zemědělství. Zcela vypadne z oběhu pro reprodukci lidí, zvířat, rostlin. Otázka je na kolik let? Má se za to, že ani 100 let po ukončení těžby plynu, a možná i více, nebude stačit k obnově životního prostředí přirozenou cestou.
Proto výroba břidlicového plynu funguje na rotační bázi. Místní obyvatelé nesmí těžit ze strachu majitelů z výroby sabotáží ze strany místního obyvatelstva.

Poctivé podnikání zahrnuje odpočet prostředků na obnovu ekologického prostředí a kompenzační platby místnímu obyvatelstvu a jeho zemi postižené znečištěním životního prostředí. V honbě za zisky to však firmy zemí kolonialistů, zejména za okupačních režimů, nedělají. A aby neměli problémy, snaží se jednoduše zbavit veškerého místního obyvatelstva v oblastech špinavého průmyslu.

Odtud můžeme vyvodit následující závěr-prognózu pro Ukrajinu.

1. Mezietnický konflikt na Ukrajině vyvolaly Spojené státy a země EU za fyzické ničení lidí v oblastech, kde Američané a Poláci produkují břidlicový plyn. Ruské obyvatelstvo s tím nemá nic společného. Bydleli by zde lidé jiných národností, nacházeli by chyby s lidmi jiných národností. Národy Ukrajiny by byly rozděleny, když ne podle jazyka, tak podle očí, uší atd.

2. Vyplatit Ukrajině a Ukrajincům jakoukoli náhradu za to, že část jejich území v důsledku parazitování Američanů a dalších cizinců na Ukrajině upadne do ekologické katastrofy a v podstatě jednoduše vypadne z míst lidí bydliště se nikdo nechystá a nechystá.

3. Aby se snížila míra budoucích sociálních problémů na Ukrajině a v budoucnu „zachovali tvář“ v očích světového společenství, mají Američané, kteří vlastní lví podíl na břidlicovém byznysu na Ukrajině, zájem absolutně zničit veškeré obyvatelstvo ve Slavjansku a přilehlých osadách k němu. A bude zcela zničena vojenskými prostředky, včetně žen a dětí, podle zásady "Žádný muž - a žádné problémy!"

V zájmu prosperity amerického podnikání na Ukrajině by proto podle plánů Američanů mělo být město Slavjansk, jakož i všechna města a obce nad nalezištěm Juzovského plynu a v jeho blízkosti, podle plánů Američanů vymazány z tváře. Zemi Národní armádou Ukrajiny. co se dělá. Jakákoli politická jednání na téma zastavení krveprolití budou neplodná. A souhlas s nimi ze Spojených států a podobně je jen blaf. Tomu je třeba jasně rozumět. To je situace jako při blokádě Leningradu, kdy bylo německým jednotkám nařízeno nebrat odevzdané obyvatelstvo Leningradu živé – Němci nemají peníze na krmení a ošetřování Leningradů. A tak Němci nebudou mít žádné ekonomické, humanitární a politické problémy.

A ti, co přežijí na Ukrajině v oblasti nalezišť břidlicového plynu a nebudou se moci někam posunout, prostě vymřou jako coloradští brouci na pesticidy. Není divu, že zastánci federalizace Ukrajiny, kteří žijí v zóně břidlicových ložisek, byli cynicky nazýváni „Colorados“ - z názvu „brambořík Colorado“. Někdo zpočátku dobře znal všechny katastrofické ekologické vyhlídky ze spolupráce s Američany ukrajinských úřadů v oblasti těžby břidlicového plynu jimi.

4. Těžba uhlí na Ukrajině bude také velmi pochybná – kvůli znečištění vody v půdě. Vždyť v dolech je voda. Pronikne tam i břidlicový plyn, který absolutně porušuje vědecky podloženou technologii bezpečné těžby uhlí. Je nepravděpodobné, že by horníci mohli pracovat pod zemí. S největší pravděpodobností bude těžba uhlí na Ukrajině zastavena.

5. Hovoříme tedy o genocidě lidí obecně na Ukrajině kvůli ekologicky extrémně špinavému byznysu Američanů a dalších cizinců za pomoci zkorumpovaných politiků na samotné Ukrajině. Již nyní můžeme mluvit o válečných zločinech proti lidskosti na Ukrajině ze strany Spojených států, některých zemí EU, všech těch osobností, které dávají rozkazy k represivním operacím a které se jich účastní.

6. Události na Ukrajině navíc ukazují, že budoucí světová válka o pitnou vodu lidstva na planetě Zemi, kterou předpovídají stejní američtí vědci a politici po celém světě, má zcela umělý důvod. Není to ani tak důsledek přirozeného přelidnění planety, ale výsledek parazitické, dravé agresivní implementace takzvané koloniální ekonomiky. „čistý trh“ podle šílené „šokové“ doktríny Miltona Friedmana a jeho následovníků v rozvojových zemích ve prospěch nadnárodních mezinárodních „elit“. To je důsledek patologické chamtivosti, patologické chamtivosti, svébytnosti globalistického establishmentu Spojených států amerických, zemí EU (například Polska, Německa) a na samotné Ukrajině; duševní patologie, která už sama o sobě svědčí o biologické degeneraci osobností tohoto establishmentu jako lidí biologického druhu „člověk rozumný“. Erich Fromm na tento typ patologie - chamtivá akvizičnost - upozornil ve své knize Anatomy of Human Destructiveness, když studoval psychologii německých fašistů. A skutečně, na Ukrajině, v zóně Juzovského plynového pole, k žádnému přelidnění obyvatel nedošlo a není - ale zahraniční developeři plynového pole promění tyto země po staletí v ekologické pouště a nakazí smrtí všechno živé kolem. . A tak Američané jednají po celém světě – a se zapojením najatých trestajících se proti místnímu obyvatelstvu prchajícímu před nelidi degenerují nejrůznější šmejdi, stejní jako oni sami.

7. To nám zase umožňuje vyvodit ještě globálnější závěr. Boj proti federalizaci východních regionů Ukrajiny je v souhrnu a z velké části válkou biologických degenerátů jako jedinců biologického druhu „rozumného člověka“, který se zmocnil moci na Ukrajině nelegitimním způsobem, proti mentálně zdravých lidí. Ukrajina je jen regionální semeniště této globální světové války.

To je jen projev samotného zákona vyšší sociologie (neboli univerzálního zákona sociologie), na jehož empirickou existenci poukázal Grigorij Klimov ve své knize „Rudá kabala“ (1994 – s. 304-305, 275) , a jejíž vědeckou konzistenci jsem deduktivně prokázal v jejích článcích „Inkluzivní vzdělávání v Rusku jako nástroj smrti země“ („Nový Petrohrad“, č. 32, 22.08.2014. 34. 05.09.2013. - S. Z a v téže místo č. 4, XNUMX - str. XNUMX). A nakonec nikdo nebude stát stranou této světové války mezi biologickými degeneráty a zdravými lidmi. Tato válka je již dlouho známá jako válka mezi ďáblem a Bohem. Tato válka bolí každého. A buď tuto válku s degeneráty vyhraje zdravá část lidstva – nebo celé lidstvo na Zemi zahyne katastrofálním způsobem a zemře mnohem dříve, než by ještě mohlo existovat, žít a rozvíjet se. V každém případě, pokud si zdraví lidé toto neštěstí neuvědomí, pak je plná pravděpodobnost, že se lidstvo obecně konce tohoto XNUMX. století prostě opravdu nedožije.

Tedy jak teorie, tak historické praxe ukazuje, že biologičtí degeneráti jsou hlavními podněcovateli této války ve světě a hlavními ekonomickými a válečnými zločinci proti lidskosti a proti existenci celého lidstva na Zemi jako takové. Představují hrozbu pro bezpečnost existence celého lidstva. Nelze jim věřit žádné moci – všechny zabijí a sami rychle vymřou. Dějiny lidstva totiž poměřují pouze velikostí svých vlastních životů a pokoušejí se rozložit samotnou společnost na svou vlastní menšinu, přičemž zbytek přitahují na své vlastní neřesti. Musíme bojovat s degeneráty, jinak všichni zemřeme.

2.06.2014 město
Autor:
34 komentáře
Reklama

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, pravidelně doplňující informace o speciální operaci na Ukrajině, velké množství informací, videa, něco, co na web nespadá: https://t.me/topwar_official

informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. mamont5
  mamont5 28. června 2014 07:24
  +7
  Co je to za "Jeho ubohost" na trůnu?
  1. Vitalij Anisimov
   Vitalij Anisimov 28. června 2014 08:38
   +12
   Boj proti federalizaci východních regionů Ukrajiny je v souhrnu a z velké části válkou biologických degenerátů jako jedinců biologického druhu „rozumného člověka“, který se zmocnil moci na Ukrajině nelegitimním způsobem, proti mentálně zdravých lidí. Ukrajina je jen regionální semeniště této globální světové války.

   Nejednou mě taková myšlenka napadla.. Na všechen ten LGBT terorismus atd. se vůbec nedá koukat na televizi.. Zdá se, že jsme cílevědomě pokáceni, chváleni zvířecími instinkty šťouchajícími se v duších (našich dětí) .. funguje plán „zlaté miliardy“?
   1. Matroskin 18
    Matroskin 18 28. června 2014 08:56
    +9
    Soudě podle nedávných událostí Američané břidlicový plyn na Ukrajině vyrábět nebudou! A pokud začnou tento byznys čistě z principu, za dumpingové ceny, dostanou občanskou válku na celé Ukrajině s jejím hladkým přechodem do lidově osvobozenecké války.
    Pochybné plus pro tyto šílence!
    1. Apologet.Ru
     Apologet.Ru 28. června 2014 10:18
     +17
     hi
     Již jsem v komentářích uvedl, že -
     POUZE ROZUMÍTE tomu, že Donbass je na třetím místě v Evropě, pokud jde o ložiska břidlicového plynu. V tomto ohledu proběhly poslední jmenování do soukromé plynárenské společnosti (Bidenův syn, přítel Kerryho syna a exprezident Polska vedl plynárenskou společnost na Ukrajině. Sliby převodu práv na development nastaly ještě za Janukovyče. Po Janukovyčův útěk, tyto sliby potvrdila junta. A příchod žoldáků ze soukromých pi_ndos PMC Greystone a Academi byl spojen s největší pravděpodobností ne proto, aby se účastnili databáze proti milicím Slavjanska, ale aby chránili území nalezišť , ale nevyšlo to, začaly nepokoje na Donbasu a nyní Parasha ve vztahu k prevenci federalizace. Protože v tomto případě místní obyvatelé a úřady NEPOVOLÍ těžbu břidlicového plynu, protože to povede k ekologická KATASTROFA s ZÁNIKEM těchto území v plném slova smyslu chápou jakou páku získají na ovlivnění Ruska a západního byznysu v případě KONEČNÉHO řešení břidlice problém na Ukrajině, který je pro ně v současné geopolitice doslova otázkou života a smrti. Proto ve svých životech NEBUDOU litovat ani životů Ukrajinců, ani životů Rusů v jakémkoli množství potřebném k tomu ...
     A později objasněno -
     Cíl Parasha a spolupracovníků je pod přísným vedením Pi_ndostany viditelný, jak se mi zdá, pouhým okem -
     - nahrazení, legalizováno pod rouškou národní gardy, pravičáky - trestače, pod palbou donbasských milicí, aby zpracovali jejich mrtvoly na náklad 200. Vykrváceli a tím připravili nacistické bojovníky o aktivní, nejvíce nesmiřitelná část, která po Maydaunu nabrala na síle a zkompromitovala v očích gay_ropean obecných lidí současnou sílu komunikace s nimi.
     Zvláště po upálení živých lidí v Oděse, protože. tyto síly, které přivedly k moci juntu a samotného Parašku, se po tom, co se stalo, staly nejen nepotřebnými, jako použitý kondom, ale také nebezpečnými;
     - po vyhlášení tzv. „humanitární koridor“ k vytlačení proruské, ortodoxní části populace (nejlépe do Ruska) a prohlásit zbytek zbývajících za spolupachatele teroristů;
     - vyčistit silami Národní gardy od haličských Punishers a jejich kompliců-spolupracovníků ze střední a jihovýchodní oblasti Ukrajiny se zapojením žoldáků z Gey_rop prázdná území „na nulu“;
     - převést opuštěná, ale bohatá na břidlicový plyn, území pro rozvoj sponzorům ze společností Pi_ndos;
     - do zbývajících obyvatelných území Donbasu, přesídlit z dotovaných oblastí Galicie obyvatelstvo především z Uniatů...
     Nebo má ještě někdo pochybnosti?
     1. mnn_13
      mnn_13 29. června 2014 20:47
      +1
      Plně souhlasím.
      Z pohledu informační války je Rusko ve vítězné pozici z jednoho hlavního důvodu – pravda je na jeho straně. Tuto pravdu musíme jen aktivně prosazovat. Hlavní problémy Ruska na informační frontě jsou naprostá pasivita Ruska. Je dobře, že to Putin pochopil a zdá se mi, že zasáhl.
    2. 77bob1973
     77bob1973 28. června 2014 17:48
     +1
     Abyste mohli těžit, musíte umět těžit a technologie těžby v USA je, pokud vím, poněkud odlišná.
    3. fennekRUS
     fennekRUS 28. června 2014 22:05
     +2
     pak dostanou občanskou válku na celém území Ukrajiny s jejím hladkým přechodem do lidově osvobozenecké války. (C)- Promiňte, ale kdy je to zastavilo? Panama, Írán, Kolumbie...seznam je dlouhý.Ano, a válka už probíhá.
   2. Komentář byl odstraněn.
  2. armagedon
   armagedon 28. června 2014 11:52
   +7
   Hmm... Státy těží břidlicový PLYN v POUŠTI... Produkce PLYNU na jihovýchodě povede k BLÍZKÉ EKOLOGICKÉ KATASTROVĚ...!!! Otrávená půda... Ne pouště... jako v USA ČERNOZEM... A hlavně pod půdou VODY učiní zemi jihovýchodu nevhodnou k bydlení...!!! Takže milice doslova bojují ZA SVOU BUDOUCNOST a BUDOUCNOST SVÝCH DĚTÍ!!! Pro vaši POZEMKU!!!
   1. 77bob1973
    77bob1973 28. června 2014 17:51
    +2
    Tedy ne tak docela v poušti, ale také otrávili vše kolem.
  3. 225 čaj
   225 čaj 28. června 2014 22:04
   0
   Citace: mamont5
   Co je to za "Jeho ubohost" na trůnu?


   )) U... bestie určitě!
  4. Suchoj_T-50
   Suchoj_T-50 29. června 2014 13:41
   0
   Tyranie krále Obamy (Pokud hrajete AC, budete mi rozumět)
  5. varov14
   varov14 29. června 2014 15:35
   0
   Dobře, pánové, už je jasné, proč se stahujeme, rušíme a vystupujeme s varováním? A to vše proto, že mezi „nadnárodní mezinárodní „elity“ patří i ruské elity. - peníze, jak víte, nevoní a jakákoliv propaganda bude úspěšně brzděna a evidentně prohraje. Co se úspěšně dělá 20 let.
   1. varov14
    varov14 29. června 2014 15:54
    0
    Ještě dodám, že článek jako celek je normální, až na detaily. Opravdu autor věří v patriotismus ruského pytlíku na peníze a možnost kontrapropagandy. Svatá naivita – prodají tě za špetku tabáku. Mohu věřit v porušování obchodních výhod pro Gazprom a na tomto základě již mohu něco udělat na poli kontrapropagandy. Ale všichni jsou tak "cool", ale hloupí, že stojí za to se dívat na televizi.
 2. zlý Rus
  zlý Rus 28. června 2014 07:35
  +3
  Tito schizofrenici z USA jednou dohrají svou hru.
 3. Pravítko
  Pravítko 28. června 2014 07:36
  +9
  Ať je to jak chce, Američané nemohou zbohatnout na znásilňování ruských zemí.
  1. varov14
   varov14 29. června 2014 15:58
   0
   Takže na Sachalinu Američané vyrábějí plyn, nebo se pletu. Ruce přirozeně místní.
 4. XYZ
  XYZ 28. června 2014 08:05
  +5
  V konfrontaci s naším nejbližším sousedem – Ukrajinou – Ruská federace jasně prohrává informační válku s USA a zeměmi EU. Zatímco v zájmu národní bezpečnosti Ruské federace by ruská propaganda měla pracovat s předstihem.


  Překvapivě dobrý nápad! Pokud si to ruské elity v blízké budoucnosti neuvědomí a nevyvodí patřičné závěry, nelze se problémům vyhnout.
  1. papas-57
   papas-57 28. června 2014 08:58
   +5
   ''V zájmu národní bezpečnosti Ruské federace by ruská propaganda měla pracovat s předstihem.'' No, nemáme specialisty na odpovídající úrovni. Většina politiků mluví v klišé nebo nosí nesmysly (a bez cáru papíru jako hloupí). Novináři píší, co chce majitel nebo redaktor vidět, neexistuje názor. Mezi politiky a tiskem není jednota, jeden říká jedno, ale oni publikují něco úplně jiného (no, novinář nepochopil, co bylo řečeno). A nejhorší je, že v informační válce se vždy bráníme, a to už je poloviční ztráta. Možná stojí za to, jako Američané, nosit různé nesmysly o nich a Ukrajině a nechat je vymlouvat se.
  2. Komentář byl odstraněn.
  3. larand
   larand 28. června 2014 13:50
   +1
   Citace z XYZ
   V konfrontaci s naším nejbližším sousedem – Ukrajinou – Ruská federace jasně prohrává informační válku s USA a zeměmi EU. Zatímco v zájmu národní bezpečnosti Ruské federace by ruská propaganda měla pracovat s předstihem.


   Překvapivě dobrý nápad! Pokud si to ruské elity v blízké budoucnosti neuvědomí a nevyvodí patřičné závěry, nelze se problémům vyhnout.


   Ruské elity jsou stejní degeneráti, o kterých autor mluví. Nelze spoléhat na jejich zdravý rozum. Oni a jejich rodiny jsou občany vzdálených zemí a náš život je jimi vnímán jako vzdálené a nepochopitelné kolébání biomasy.
   1. fennekRUS
    fennekRUS 28. června 2014 22:08
    0
    No, jak bych to řekl... příklad Janukovyče přiměl některé přemýšlet o své budoucnosti
  4. varov14
   varov14 29. června 2014 16:04
   0
   Vše je srozumitelné a závěry jsou vyvozovány již dlouho, jinak vás TV nezommbovala, učila vás jako v Ruské říši a SSSR a věnovala se bezplatné lékařské prevenci. Samozřejmě, že v Ruské říši nebyli všichni vyučováni, ale v SSSR už byli všichni vyučováni.
 5. ia-ai00
  ia-ai00 28. června 2014 08:15
  +11
  ...v rozhovorech s některými profesoři Minulý týden jsem na Petersburgské státní univerzitě zjistil jejich naprostou neznalost...

  Kromě dobrého odborníka by univerzity měly produkovat PATRIOTA své vlasti, politicky gramotného občana.
  Myslím, že je potřeba oživit POLITINFORMACE na univerzitách a podnicích a ve vojenských jednotkách - třídách v vojenský a politický výcvik a vrátit politické pracovníky.
  1. Victor Cort
   Victor Cort 28. června 2014 22:19
   +2
   Citace z ia-ai00
   Myslím, že je nutné oživit POLITINFORMACE na univerzitách a podnicích

   Je historickým faktem, že politické informace volají pouze po zdravém spánku.
   V dobách SSSR na ně nikdo nedal a teď to bude stejné....jen parta úředníků - "politiků" se vychová
   1. ia-ai00
    ia-ai00 28. června 2014 22:55
    0
    No to mi neříkejte, zřejmě máte smůlu, vše záleží na tom, kdo tyto politické informace vede. V naší práci na politických informacích nikdo nespal!
    A nyní jsou vztahy mezi zeměmi tak složité, že lidé musí být informováni. Koneckonců, mnoho lidí, když se v televizi spustí zprávy nebo pořad o politické situaci ve SVĚTĚ, okamžitě - ovladač v ruce, a hledá něco jednoduššího. Nyní nemůžete takto žít, abyste později nemuseli činit pokání...
  2. varov14
   varov14 29. června 2014 16:17
   0
   Abyste mohli vychovat politicky gramotného specialistu, vlastence své vlasti, a zavést kurzy vojenského a politického výcviku ve vojenské jednotce, musíte mít nějakou politickou ideologii, která není stanovena ústavou a je dokonce uznávána. jako nepřátelské vůči společnosti. Roztrhněte to, co je pro nás připraveno, sami hledejte zrnka pravdy a vychovávejte své vlastní děti správným směrem – ať to hledající najde.
 6. Vitalij Anisimov
  Vitalij Anisimov 28. června 2014 08:49
  +3
  Citace z ia-ai00
  Myslím, že je nutné oživit POLITINFORMACE na univerzitách a podnicích a ve vojenských jednotkách - kurzy bojového a politického výcviku a návratových politických pracovníků.

  Mysli správně.. Lidé jsou opravdu oklamaní! (Tady někdo napsal "Sedím na VO, čtu, píšu, kolega přišel a podíval se a položil otázku" Jaká je válka na Ukrajině..?)
 7. sv68
  sv68 28. června 2014 08:53
  0
  ano, informační válku jsme prohráli ne dětinsky, ale úřady budou schopny něco změnit na informační frontě, upřímně, nevěřím
 8. šišaková
  šišaková 28. června 2014 08:56
  +9
  Díky Autorovi! Jak dlouho jsem na tuto pravdu čekal. Na internetu jsou relevantní informace, ale jak prokázat jejich pravost? Proč všichni mlčí? Je to opravdu za peníze Kolomojského, který už Ukrajinu opustil a zřejmě navždy.
  Není pochyb o tom, že všichni lidé žijící na Ukrajině jsou zabíjeni, aby uvolnili půdu za účelem těžby břidlicového plynu. Existují informace, že smlouvy se Spojenými státy podepsal v roce 1913 Janukovyč na 50 let a za šílené peníze. Jsem chemik a vím, jaké látky se používají k hydraulickému štěpení při výrobě břidlicového plynu. To jsou jedy!
  Můj poklona tobě!
  1. 225 čaj
   225 čaj 28. června 2014 22:23
   0
   Citace od shishakova
   Existují informace, že smlouvy se Spojenými státy podepsal v roce 1913 Janukovyč na 50 let a za šílené peníze.


   )) Jak starý je tento chudák Janukovyč, pokud podepsal smlouvu se Spojenými státy již v roce 1913? ))
 9. Zomanus
  Zomanus 28. června 2014 10:01
  +2
  Je potřeba uhasit ty týpky, co prodali pozemek za břidlicový plyn. Společně s americkým synem toho starého parchanta, který na to všechno dohlíží. Prostě dělejte výlety/výlety a ničte vybavení a zaměstnance.
 10. dmitry21
  dmitry21 28. června 2014 10:17
  +2
  jestli je to pravda (nevím, jak se vyrábí břidlicový plyn), tak je to prostě obludné!
  dobře, světový imperialismus, takže máme "podnikatele" připravené udělat cokoliv kvůli penězům...
  potřeba něco udělat.
 11. MSA
  MSA 28. června 2014 11:24
  0
  Musíte je zahnat na vaši pevninu, nechat je tam dělat, co chtějí.
 12. Můj doktor
  Můj doktor 28. června 2014 11:46
  0
  Oh, jsem jediný, kdo v tuto chvíli dal mínus.
  Při použití se autor mýlí
  dialektická materialistická metoda. Dosaďte Ukrajinu do zákona jednoty a boje dialektických protikladů.
  Samozřejmě chápu, že v Petrohradě žijí solidní intelektuálové a autor si je potřebuje nějak získat, ale autorovi se zdálo, že vložil málo
  Pomocí této odpovědi se podle psychologie politického boje pomocí diamatu logicky přesouváme z oblasti racionálních zájmů lidí do oblasti zájmů čistě iracionálních, tzn. do oblasti potřeb k zajištění jejich biologického přežití
  a takovou frázi jako „iracionální zájem“ nikde jinde nenajdete, je to jako kdyby opici postavili k psacímu stroji a dostali čas, pak by napsala Gamet.
  Dobře, nechme to na svědomí autora a nebudeme dál nadávat, jinak budou přiděleni do špatného tábora smavý
  Článek zvláštní formou popisuje pokus Západu zbavit se energetické závislosti na ruském plynu rozvojem břidlicového plynu nacházejícího se v Dněpr-Doněcké pánvi. Důsledkem rozvoje ložiska břidlicového plynu bude podle ekologů v regionu ekologická katastrofa, území nebude vhodné pro lidské bydlení.
  Domnívám se, že na nejvyšších úrovních vlády Ruské federace bylo toto dilema, kde ekologie a ekonomika (a těžba břidlicového plynu také není zisková) na jedné straně a politika na straně druhé, zváženo a připraveny páky. . Zatím o tom bylo řečeno málo, ale počkejte a uvidíte.
 13. VL33
  VL33 28. června 2014 11:48
  0
  Je nutné zabít ukrajinské fašisty a jejich dirigenty. celý přes kopr
 14. MolGro
  MolGro 28. června 2014 12:13
  +3

  Ve skutečnosti USA již vyhlásily válku Rusku!!
  Přijetím „Zákona o předcházení agresi ze strany Ruska 2014“.
 15. Archikakh
  Archikakh 28. června 2014 13:41
  +1
  Vážený komentátor s přezdívkou "Můj doktor" - nemá z definice pravdu. Co říká slovník, podle významu slova - Iracionální - "Nepochopeno myslí, překračující meze rozumem pochopeného." Naprosto správně, z hlediska ruského jazyka, fráze - Iracionální zájem. V kontextu článku, resp.
  Jsem intelektuál z Petrohradu. A chci, aby každý, komu se tento článek líbil, doporučil s veškerou vytrvalostí, aby si přečetl knihy G. Klimova. Včetně toho citovaného autorem. Ostatní ti taky neublíží. A teprve poté se snažte pustit, obskurní a obsahově slabé, sžíravé komentáře. nápoje
  1. Můj doktor
   Můj doktor 28. června 2014 16:28
   +2
   Citace: Archikakh
   Co říká slovník, podle významu slova - Iracionální - "Nepochopeno myslí, překračující meze rozumem pochopeného."
   Vysvětlující slovník Ushakov.
   a teď můj výklad vašeho odkazu, která z těchto možných definic
   1) I. - rozumu nedostupné; něco, co nelze rozumem pochopit, co se zjevně neřídí zákony logiky, co je hodnoceno jako „nadrozumné“, „nerozumné“ - Počátky moderní přírodní vědy. tezaurus. — Rostov na Donu V.N. Savčenková, V.P. Smagin 2006
   2) "I. - (z lat. irrationalis - nerozumný) - v pojmech a soudech nevyjádřitelný, umístěný mimo mysl, nepřístupný jí. Opakem I. jako nesouměřitelného s racionálním myšlením a nepřístupného je racionální, rozumem pochopitelný ." - Filosofický slovník
   3) "I.-filosof. Zbavený pravidelnosti a tudíž rozumem nepochopitelný, logicky nevysvětlitelný." - Malý akademický slovník
   A na netu najdete ještě spoustu definic pro slovo, ale to, že jste si vybrali takovou definici, svědčí o tom, že je vám blízká a jste s největší pravděpodobností přívržencem nepochopitelné jaké super-vědy nebo správněji paravěda ano. Zajímá mě jiná definice
   - "I. - Porušení pravidel logiky. Obvykle se používá ve vztahu k takovým kognitivním činnostem, jako je myšlení, posuzování a rozhodování, které se neřídí zákony logiky, s (často implicitním) předpokladem, že racionální myšlení nebo rozhodování podle dané podmínky se daly dobře očekávat." - Psychologická encyklopedie.
   tak to
   do oblasti čistě iracionálních zájmů, tzn. v oblasti potřeb k zajištění jejich biologického přežití.

   tedy závislost na formě životní činnosti lidé z objektivních podmínek pro život lidé a reprodukce v příštích generacích je nelogický, mysl vratký motiv. Myslím, že zdůvodnění je špatné.
 16. Šedá 43
  Šedá 43 28. června 2014 14:54
  +1
  Američtí podnikatelé-paraziti na těle Země, dovolují genocidu, hladomor, koncentrační tábory, kobercové bombové útoky na území jiných států a je jim jedno, co se stane s lidmi, kteří se pak snaží přežít
 17. Falcon5555
  Falcon5555 28. června 2014 17:52
  +2
  V důsledku této odpovědi se z hlediska psychologie politického boje pomocí diamatu logicky přesouváme z oblasti racionálních zájmů lidí do oblasti zájmů čistě iracionálních, tzn. v oblasti potřeb k zajištění jejich biologického přežití.

  To znamená, že biologické přežití je oblastí čistě iracionálních zájmů!?
  A jak je možné v psychologii politického boje logicky přecházet z jedné oblasti do druhé? Můžu jít na psychologii? Nevěděl jsem. Asi jedině kdyby s pomocí diamatu...
  Obecně je to všechno nesmysl. Nesmysl stylizovaný do marxisticko-leninské filozofie.
 18. Komentář byl odstraněn.
 19. bojovník
  bojovník 28. června 2014 22:35
  0
  http://vk.com/video2335752_169172143?list=575f6c8cb5cfce1351 Отвлекитесь немного((( smavý
 20. dchegrinec
  dchegrinec 29. června 2014 07:43
  +2
  Celá tato informační válka není nic jiného než žvatlání na trhu. Pravda nevyžaduje křik.
 21. FAO_48E
  FAO_48E 29. června 2014 09:31
  0
  Mezietnický konflikt na Ukrajině vyvolaly Spojené státy a země EU za fyzické ničení lidí v oblastech těžby břidlicového plynu Američany a Poláky.
  Hmmm .... pak podle stejné logiky obyvatelstvo měst Bismarck a Minot, (a celé východní části) státu Severní Dakota, stejně jako obyvatelstvo východního Ohia a severozápadní/západní Pensylvánie , měla být již dávno podrobena hromadné fyzické likvidaci .(Mimochodem, díky produkci břidlicového plynu nyní zažívá stát S.D. ekonomický boom a nejnižší nezaměstnanost v USA.)
 22. mrtvý muž
  mrtvý muž 29. června 2014 10:40
  0
  existuje jeden velmi dobrý investigativní film "Gas Country" / GasLand (2010), takže toto je nejlepší video na toto téma.Podává úplný obrázek o tom, co je produkce břidlicového plynu a jaké má účinky.
 23. Maxsh
  Maxsh 29. června 2014 17:30
  0
  Pamatuji si, že v roce 2013 byl pořad o objevení pole u Charkova. A na jaře tohoto roku proces začal.
  http://vybor.ua/article/slancevyy_gaz/slancevyy-gaz-uje-dobyvayut-pod-harkovom.h
  Tml
 24. FAO_48E
  FAO_48E 30. června 2014 05:00
  0
  Citát z Deadmen
  existuje jeden velmi dobrý investigativní film "Gas Country" / GasLand (2010), takže toto je nejlepší video na toto téma.Podává úplný obrázek o tom, co je produkce břidlicového plynu a jaké má účinky.

  Já, mimochodem, Gasland, jsem sledoval v originále. Tam se mimochodem našlo poměrně velké množství přitažených momentů (např. zapálení vody tekoucí z vodovodního kohoutku). Tyto nepřesnosti stačily k tomu, aby byl na jejich základě natočen vyvrácený film TruthLand. Ale o tom ani nemluvím. Je pošetilé popírat, že technologie hydraulického štěpení není spojena s určitými (někdy poměrně významnými riziky) a že na obou stranách existuje spousta argumentů pro a proti hydraulickému štěpení, což se ve skutečnosti odráží ve filmech Gaslanda a TruthLand. Ale za prvé, jak se to v historii vždy stávalo, většina rizik (téměř) vždy měla vyrovnávací metody, a za druhé, navzdory nekonzistentnosti technologie hydraulického štěpení, v opravdu upřímné a objektivní debatě o kladech a záporech této technologie prohlášení o genocidě vůbec nesedí.