Vojenská revize

Rozhovor s prvním náměstkem generálního ředitele společnosti JSC Concern Radioelectronic Technologies (KRET)

9
Rozhovor s prvním náměstkem generálního ředitele společnosti JSC Concern Radioelectronic Technologies (KRET)


Vážení čtenáři, dáváme vám do pozornosti rozhovor s Igorem Georgievichem Nasenkovem, prvním náměstkem generálního ředitele společnosti JSC Concern Radioelectronic Technologies (KRET).

Obecné otázky vývoje KRET

Jaké jsou podle vás hlavní výzvy/obtíže v rozvoji společnosti nyní nebo se mohou stát aktuálními ve střednědobém horizontu (do roku 2020)? Které oblasti činnosti KRET jsou podle vás nejproblematičtější a co se plánuje udělat pro jejich nápravu?

Hlavní výzvou je dnes pro nás bezpodmínečné plnění obranného pořádku státu kvalitně a včas. Pokud jde o množství dalších pozic v současném SAP, program na výrobu vybavení pro elektronický boj a avioniky pro boj letectví velmi napjatý. Potýkáme se s nedostatkem vysoce výkonných pracovních míst. V souladu s tím naše úsilí o překonání této výzvy spočívá v pokročilé realizaci projektů modernizace výrobní základny podniků účastnících se Řádu obrany státu. A blíže k roku 2020 si myslím, že naše hlavní úsilí soustředíme na rozšíření naší přítomnosti na globálním trhu. Naším strategickým cílem je stát se integrovaným dodavatelem elektronických systémů na mezinárodních trzích avioniky a elektronického boje, pro které dnes korporace realizuje řadu slibných vývojových projektů k vytvoření unikátních radioelektronických systémů, produktů a komplexů nové generace.

Které společnosti považujete za hlavní konkurenty KRET na mezinárodním trhu?

Podle hlavní činnosti Koncernu je kartografie našich konkurentů následující. Na trhu avioniky a leteckých přístrojů jsou našimi konkurenty Honeywell International Inc., Thales Group, Rockwell Collins. Hlavními konkurenty Koncernu ve směru elektronického boje jsou: američtí (Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, ITT, BAE), evropští (Thales, Elettronica, Indra) a izraelští výrobci (Elta, Rafael). Podíl společnosti JSC "Concern Radioelectronic Technologies" na světovém trhu s vybavením pro elektronický boj je dnes asi 3%.

Na rozdíl od trhu elektronického boje v segmentu státní identifikace na zahraničním trhu prakticky neexistuje konkurence. V tuto chvíli existují pouze 2 systémy státní identifikace – ruský („Silicon“, „Heslo“, „Guardian“) a americký (MK-10, MK-12). Výběr systému se provádí především pod vlivem geopolitických faktorů, a nikoli podmínek dodávky, nákladů a výkonových charakteristik. Přechod na jiný systém je extrémně nákladný (je nutné v krátké době vybavit všechna plavidla, protivzdušnou obranu atd.) a z tohoto důvodu prakticky nemožný.

Trh s kabelovými produkty je převážně civilní. Největší zahraniční výrobci produktů kabelů a svazků jsou Radiall, Axon' Cable SAS, Amphenol Industrial, Glenair, Inc., The Harting Technology Group, Tyco Electronics (TE Connectivity).

Trh přístrojové techniky zahrnuje segmenty civilních a vojenských/speciálních produktů, kde se úroveň konkurence výrazně liší. V segmentu civilní měřicí techniky je koncern málo zastoupen. Hlavní konkurenti: Agilent, Tektronix, Fluke, Rohde & Schwarz.


Hrozba sankcí a KRET

Jaký je aktuální podíl importovaných elektronických součástek na celkovém objemu elektronických součástek používaných KRETem?

Situaci v této oblasti bedlivě sledujeme. Při vývoji KRET kritických vzorků vojenské a vojenské techniky se základna elektronických součástek zahraniční výroby vůbec nepoužívá. Při vývoji nekritických vzorků AMSE se v malých objemech používá základna elektronických součástek zahraniční výroby. Koncern zároveň v zájmu odstranění závislosti na zahraničních dodavatelích aktivně pracuje na dovozní náhradě elektronických součástek u tuzemských protějšků.

Mají na práci KRET dopad již uvalené sankce Západu, jak bolestivé by mohly být sankce „třetího balíčku“ pro Koncern, jaké výrobní programy by mohly ovlivnit?

Ne, ani zavedení sankcí prvního a druhého balíčku ze strany Západu, ani případné sankce třetího balíčku neměly a nebudou mít významný dopad na průběh současných výrobních a vývojových prací prováděných koncernem podniky. Jde o to, že Koncern není závislý na zahraničních investicích a nemá v Evropě téměř žádné bankovní účty.

Některé důsledky uložených sankcí se mohou projevit, pokud je při provádění slibného VaV nutné zakoupit nebo aktualizovat licencovaný software.

Samostatné potíže může způsobit politika současných ukrajinských úřadů zaměřená na přerušení výrobních vazeb mezi ukrajinskými a ruskými podniky. Ukrajinští partneři k dnešnímu dni prohlašují, že všechny obchodní kontakty jsou udržovány. Existují však skutečnosti opožděného příjmu finančních prostředků při dodávkách našich produktů ukrajinským podnikům, což je způsobeno přijetím legislativní normy na Ukrajině, která stanoví maximální lhůtu (80 dní) od okamžiku převodu peněz na Ruské federace až do převzetí zboží, které je v rozporu s výrobním cyklem a aktuálními podmínkami platby za hotové výrobky. Přirozeně přijímáme opatření ke snížení závislosti Koncernu na výkyvech politické situace na Ukrajině. Abychom zmírnili dopady důsledků sankcí a dodávek z Ukrajiny výrobků pro ruskou speciální techniku, vytváříme již dnes bezpečnostní zásoby a důsledně zavádíme dovozní substituční programy pro komponenty a prvky.

Jak může zavedení sankcí ovlivnit průběh programu technického dovybavení Koncernu, protože není žádným tajemstvím, že většina obráběcích strojů a zařízení je nakupována v zahraničí?

V současnosti se totiž většina zařízení určeného k nákupu v rámci programů technického převybavení podniků vyrábí v zemích EU a USA. A zavedení zákazu dodávek high-tech zařízení jistě povede k určitým potížím. Ale podle nás jsou docela překonatelné.

Za prvé, je velmi nepravděpodobné, že by případný zákaz byl zaveden současně pro všechny výrobce ve všech odvětvích průmyslu. To nám umožní včasnou reorganizaci a postupné řešení problémů s hledáním alternativ ke zboží, které je zakázáno dodávat. Mimochodem, tato práce již probíhá. Zajímavé jsou pro nás například asijské země, které jsou připraveny spolupracovat s ruskými spotřebiteli.

Zadruhé, většina dováženého zařízení, o které má KRET zájem, se vyrábí v zemích Evropské unie, na jejichž trhy máme stále přístup. Obecně platí, že do celého odvětví se ročně dodávají tisíce kusů drahého zařízení. Ztráta takového trhu bude pro ekonomiku evropských společností velmi citelná, což nepřímo může naznačovat nízkou pravděpodobnost úplného zákazu všech typů high-tech zařízení. Zároveň i dnes výrobci a dodavatelé z Asie jen čekají na okamžik, kdy se ruské podniky a distributoři přeorientují na dodávky obráběcích strojů a zařízení z Japonska, Koreje, Malajsie, Číny a dalších zemí, jejichž výrobky nejsou horší. evropským protějškům.

A konečně, různé programy náhrady dovozu jsou v současné době aktivně rozvíjeny ve státní korporaci Rostec, včetně organizace domácí výroby kovoobráběcích a jiných výrobních zařízení.

Dotazy k výrobním programům

Jaký je podíl hlavních výrobních linek (palubní radioelektronická zařízení, systémy a prostředky elektronického boje, systémy a prostředky státní identifikace, odpojitelné konektory, měřicí technika) na struktuře tržeb skupiny v roce 2013?

V roce 2013 je podíl palubních radioelektronických zařízení 55,8 %, systémů a prostředků elektronického boje - 29,1 %, státních identifikačních systémů a prostředků - 7,2 %, konektorů a kabelů - 4,5 %, měřicí techniky - 3,5 %.

Jsou plánované ukazatele poměru mezi výrobními programy, kterých by chtěl Koncern dosáhnout?

Podíl na výnosech hlavních výrobních linek v letech 2014-2016 obecně zůstane na úrovni roku 2013. Plánovaný příjem Koncernu do roku 2016 by měl dosáhnout 146 miliard rublů.

Jaký je podíl civilních produktů na tržbách Koncernu v roce 2013?

V roce 2013 byl podíl civilních produktů na tržbách 23 %.

Jaké prioritní obranné programy v současnosti koncern realizuje? Provádí koncern výzkum a vývoj v oblasti vytváření systémů elektronického boje nové generace, které nahradí systémy Krasukha-4, Mercury-BM, Vitebsk?

Koncern se podílí na realizaci aktivit „Státního programu vyzbrojování na období 2011–2020“ (SAP) a Federálního cílového programu „Rozvoj vojensko-průmyslového komplexu Ruské federace na období 2011–2020“ ( FTP).

V rámci SAP vyvíjí, vyrábí a repasuje zařízení pro elektronický boj, státní radarovou identifikaci a měřicí zařízení pro různé účely.

V rámci programu Federal Target Program - vývoj průmyslových kritických a základních technologií, které zajišťují tvorbu zařízení, jakož i vývoj a výrobu základních produktů elektronických součástek: elektrických konektorů a kabelových produktů.

V současné době Concern provádí výzkum a vývoj s cílem zlepšit stávající a vyvinout nové systémy elektronického boje. Zejména pro nahrazení systému Krasukha-4 se vyvíjí výkonnější, složitější a odolnější pozemní komplex.

Pro ochranu letadel se vyvíjejí také pokročilé systémy elektronického boje. Ve srovnání s komplexem Vitebsk budou mít vylepšené technické vlastnosti, budou využívat nové fyzikální principy fungování a budou schopny odrážet útoky téměř celé řady systémů protivzdušné obrany.

Má Concern programy, pokud jde o vytváření zařízení pro elektronický boj pro jejich použití na platformách bezpilotních vzdušných prostředků?

Ano, Koncern v rámci státních programů připravil návrhy týkající se rozvoje technologií, které zajišťují vznik bezpilotních letounů (UAV).

Úroveň dostupných ruských technologií pro tvorbu vybavení pro UAV v zásadě odpovídá a v oblasti vybavení elektronického boje v mnoha ohledech předčí světovou úroveň. Zároveň pro zajištění plnění stále se zvyšujících požadavků na efektivní řešení úkolů elektronického boje je nutné vyvíjet stávající a vytvářet nové technologie pro vývoj vybavení elektronického boje pro UAV.

Jsou to především technologie:
– vytvoření zařízení pro vysoce přesné určování souřadnic rádiových objektů;
- vytvoření ultraširokopásmového výkonného transceiveru APAA;
– vytvoření optoelektronického zařízení využívajícího radiofotoniku;
– vývoj vysokorychlostních zařízení pro převod mikrovlnných signálů z analogové do digitální formy a naopak;
– vytvoření jednotného malého širokopásmového digitálního zařízení pro elektronický boj atd.

Aktivity zaměřené na vývoj těchto technologií vytvořily základ pro účast Koncernu na projektech vytvoření zařízení pro elektronický boj pro UAV.

Taková oblast činnosti koncernu, jako je výroba řídicí a měřicí techniky, zůstává vždy ve stínu úspěchů podniků specializujících se na vývoj systémů elektronického boje a avioniky. Jaký pokrokový vývoj clusteru řídicí a měřicí techniky KRET byste zaznamenal a jak vidíte budoucnost této oblasti činnosti koncernu?

Držení měřicí techniky bude v blízké budoucnosti poněkud reorganizováno. Část podniků bude sloučena za účelem efektivnějšího využití stávajících výrobních kapacit, přičemž mateřskými podniky holdingu budou i nadále Nižnij Novgorod - NPO im. Frunze a NNIPI "Quartz", na jejichž základě je plánován hlavní vývoj a výroba měřicích zařízení.

Hlavními typy měřicích zařízení tradičně zůstávají generátory vysokofrekvenčních a mikrovlnných signálů, spektrální analyzátory, frekvenční a časové etalony, vysoce přesné kalibrátory napětí a proudu, měřiče parametrů koaxiálních a vlnovodných drah, měřiče parametrů šumu, dozimetrická a radiační monitorovací zařízení, automatizované pracoviště pro kontrolu prostorových měřících přístrojů vojsk, vybavení jednotného časového systému a integrovaná synchronizace automatizačního zařízení SEV.

Spolu s tím byla zahájena výroba nových měřicích systémů, jako jsou automatizovaná pracoviště pro kontrolu navigačního vybavení spotřebitelů družicového navigačního systému GLONASS a automatizovaná pracoviště pro kontrolu prostředků pro měření parametrů optických přenosových systémů.

Nový vývoj podniků holdingu IA pokrývá následující oblasti:
– vývoj technologií pro tvorbu měřicích zařízení pro milimetrové a submilimetrové rozsahy vlnových délek;
– vývoj vysoce přesných prostředků v oblasti měření času a frekvence (kvantové frekvenční etalony nové generace) pro metrologickou podporu systému GLONASS;
– vytvoření prostředků pro metrologickou podporu radarových komplexů, radiokomunikačních a radionavigačních systémů;
– vývoj jednotného automatizovaného komplexu pro metrologickou údržbu zbraní vesmírných sil a odpovídajících systémů Roskosmosu se zvýšenou metrologickou autonomií.

Kromě toho, aby bylo možné plně uspokojit podniky koncernu a státní korporace Rostec jako celek, s pokročilým měřicím zařízením založeným na NPO Nižnij Novgorod pojmenované po. Frunze, v roce 2014 začala výroba vysokofrekvenčních signálových generátorů a spektrálních analyzátorů, organizovaná společně s přední západoněmeckou nástrojařskou firmou Rohde & Schwarz (Rode Schwarz). A v blízké budoucnosti se plánuje zorganizovat podobnou výrobu elektroměrů a analyzátorů signálu.

Jak vidíte budoucí směry vývoje a výroby státního identifikačního systému?

Systém státní identifikace nyní i v budoucnu zůstává hlavním systémem, který zajišťuje ochranu našich jednotek před chybným použitím zbraně se svými vojáky.

Vývoj státního identifikačního systému úzce souvisí s vývojem hlavních zbraňových systémů, systémů velení a řízení a musí zohledňovat a reagovat na dvě výzvy. Jednak zvýšit stávající požadavky ze strany poskytovaných objektů na spolehlivost identifikace. Za druhé, vznik nových požadavků, včetně potřeby zajistit identifikaci zbraňových systémů zásadně nového typu (například bojové robotické systémy).

Pokud jde o směry pro zlepšení sériové výroby prostředků státní identifikace, zde bude hlavní pozornost věnována zlepšení vyrobitelnosti, spolehlivosti zařízení a snížení jeho nákladů.

Problematika ekonomické, personální a podnikové struktury

Řekněte nám o plánech Koncernu přejít na divizní strukturu. Jaké divize vzniknou a co to dá po organizační stránce?

V rámci naší Strategie byl definován model integrovaného dodavatele avioniky pro různá zařízení. To předurčilo cílovou strukturu Koncernu. Nevytváříme tzv. sub-holdingy převodem podílů tamních podniků (čímž omezujeme horizonty rozvoje podniku), ale tvoříme obchodní jednotku zodpovědnou za konkrétní klientský segment trhu (civilní letectví, vojenské letectví, pozemní a námořní doprava). vybavení, vybavení pro elektronický boj). To umožnilo našim podnikům (projekční kanceláře, továrny) efektivněji nakládat zakázkami v několika oblastech trhu a specializovat je na specializované technologie. To umožnilo našim aktivům diverzifikovat zakázky v rámci jejich technického profilu a maximalizovat využití výrobní kapacity.

Struktura holdingové společnosti zůstala jako dříve vertikálně integrovaná, to znamená, že všechny podniky jsou přímo podřízeny koncernu. Organizace odpovědné za klientské segmenty zároveň spolupracují s továrnami a projekčními kancelářemi v rámci průmyslové spolupráce koordinované koncernem.

Platí v souvislosti se zavedením západních sankcí a celkovým zhoršením ekonomické situace plány KRET na IPO v blízké budoucnosti?

Řekněme, že implementujeme všechny potřebné korporátní, výrobní a další standardy, abychom byli připraveni na IPO, ale o vstupu na burzu rozhodne náš akcionář (Rostec Group of Companies) později.

Jaká je průměrná mzda v podnicích koncernu? Existuje v rámci Koncernu konkurence mezi podniky o nejlepší zaměstnance?

Průměrná mzda v roce 2013 činila 28,8 tisíc rublů. To je o 5 % vyšší než náš cíl a o 12 % vyšší než v roce 2012. Navýšení mezd zaměstnanců je pro Koncern prioritním úkolem, protože jedině tak můžeme zůstat konkurenceschopní na trhu práce a na tom přímo závisí kvalifikace zainteresovaných specialistů a tím i úroveň vyráběného zařízení. Samozřejmostí je soutěž o nejlepší pracovníky v podnicích blízko sebe. A to je dobře, protože to nutí management vytvářet moderní a pohodlné pracovní podmínky, nabízet konkurenceschopné mzdy, a to samozřejmě vede ke zvýšení efektivity podniku.

Jaký je průměrný věk zaměstnanců Koncernu? Jaké úsilí vynakládá Koncern na školení, přilákání a udržení mladých odborníků?

Dnes je průměrný věk zaměstnanců KRET 48 let. Abychom si udrželi mladé zaměstnance, neustále realizujeme různé sociální, motivační a školicí programy. Mezi ně patří například přechod na automatizované a automatické technické procesy ve výrobě a designu, vytváření vědeckých a technologických aliancí s vysokými školami za účelem výměny poznatků a zkušeností, provádění společného výzkumu základního a aplikovaného charakteru, rozvoj nové produkty, technologie atd. Kromě toho podniky poskytují různé druhy sociálního zabezpečení, příspěvky, dávky. Na to Koncern vyčleňuje 5 až 10 % čistého zisku podniků.

Vojensko-technická spolupráce

Jaký je podíl exportu na struktuře tržeb skupiny v roce 2013?

Podíl přímého exportu na tržbách za rok 2013 byla asi 3 %. Koncern navíc v rámci spolupráce na vojensko-technické spolupráci dodal produkty v hodnotě téměř 13 miliard rublů. (370 milionů $) V první polovině roku 2014 Concern zřídil podnikovou kontrolu nad Aerospace Equipment Corporation JSC a zahrnul ji do řídicí smyčky. Je největším vývozcem letecké avioniky (včetně radarových systémů). Vzhledem k tomu bude objem přímého exportu vojenských produktů koncernu v roce 2014 a následujících letech asi 150 - 200 milionů dolarů.

Pracuje se na vytvoření exportních verzí systémů elektronického boje Krasukha-4, Rtut-BM, Vitebsk? Jak hodnotíte vyhlídky exportu těchto produktů?

Koncern má zájem na rozvoji vojensko-technické spolupráce se zahraničím, proto pokračují práce na tvorbě exportních verzí systémů elektronického boje. Z hlediska pozemního vybavení je dnes vypracován pas exportního vzhledu a reklamní pas pro areál Rtut-BM. Bylo podáno odvolání k Federální službě pro vojensko-technickou spolupráci. Pokud jde o komplex Krasukha-4, práce na vytvoření balíčku povolení ještě nebyly dokončeny.

Věříme, že Krasukha-4 a Rtut-BM mají vysoký exportní potenciál. Komplex "Mercury-BM" může úspěšně plnit úkoly ve vojenských konfliktech jakékoli intenzity. Schopnosti komplexu Krasukha-4 umožňují odrazit hrozby téměř všech palubních elektronických systémů útočícího letadla.

Exportní verzí leteckého komplexu Vitebsk je komplex elektronického boje President-S. Je schopen chránit před zničením každé letadlo, které je napadeno raketami moderních přenosných protiletadlových raketových systémů. V expozici Concernu na mezinárodní výstavě vrtulníkového průmyslu HeliRussia-2014 byla k vidění laserová optoelektronická potlačovací stanice komplexu President-S, která poskytuje individuální ochranu útočnému vrtulníku Mi-28N Night Hunter před řízenými střelami s infračervenými naváděcími hlavicemi. „President-S“ je podle nás také velmi perspektivním modelem pro export zahraničním zákazníkům.

Můžete jmenovat potenciální zahraniční zákazníky pro EW systémy vaší konstrukce?

Potenciálním zákazníkem systémů a prostředků elektronického boje může být jakýkoli cizí stát, pro který neexistují žádná omezení na dodávky vojenských produktů ze strany Ruské federace. Počítáme ale především s příjmem zakázek od našich tradičních partnerů – Běloruska, Indie, Číny, Vietnamu, Malajsie, České republiky, Indonésie a Egypta.

Již dříve jste v rozhovoru slíbili, že objem exportních dodávek koncernu v rámci vojensko-technické spolupráce poroste o 20–30 % ročně, aby do roku 1,6 dosáhl objemů exportu 1,7–2017 miliardy rublů. Prostřednictvím jakých programů či výrobních linek plánujete takový růst zajistit?

Základem pro zajištění tohoto růstu bude realizace Strategie rozvoje JSC „Koncern radioelektronických technologií“ na období do roku 2020, kterou schvaluje státní podnik Rostec. Podniky koncernu dodávaly vojenské produkty do Běloruska, Vietnamu, Egypta, Indie, Indonésie, Itálie, Číny, Malajsie a České republiky. Koncern zahrnuje 2 podniky, které v souladu se zavedeným postupem získaly právo na zahraniční obchodní aktivity pro dodávky vojenských produktů - OJSC NPO Kvant a OJSC Aerospace Equipment Corporation.

V současné době podniky koncernu společně s JSC Rosoboronexport pracují na dodávkách náhradních dílů, opravách a modernizacích vojenských dvouúčelových a civilních produktů v Alžírsku, Bělorusku, Vietnamu, Egyptě, Indii, Indonésii, Itálii, Číně. , Kuvajtu, Malajsii, České republice a také se posuzuje perspektiva prosazování integrovaného systému poprodejního servisu a modernizace dříve dodaných zařízení ruské (sovětské) výroby.

Ve spolupráci s JSC Rosoboronexport se vypracovávají podmínky pro dodávky státního identifikačního zařízení do Alžírska.

Koncern se zároveň podílí na získání samostatného oprávnění k provádění zahraničně-obchodních aktivit ve vztahu k dodávkám vojenského zboží a jsou vypracovávány potřebné kontakty pro samostatný vstup na zahraniční trhy.

V rámci postupné realizace Strategie rozvoje bude dosaženo konkurenceschopné úrovně systémů a komplexů palubních radioelektronických zařízení, ve srovnání se světovými analogy dojde k přechodu od dodávek jednotlivých systémů k dodávkám integrovaných vojenských radioelektronických systémů na světový trh, pokročilá vědecká a technická rezerva pro vytváření vzorků, která nemá ve světě obdoby.

Nedávno v Číně podepsaly UAC a čínská korporace COMAS memorandum o spolupráci na programu osobních širokotrupých dálkových letadel. Plánuje KRET zúčastnit se tohoto ambiciózního programu?

Společnost KRET si je vědoma podepsání memoranda o spolupráci ze strany United Aircraft Corporation OJSC čínské společnosti COMAC v rámci programu slibného osobního širokotrupého dálkového letadla.

Nový program by se měl stát jedním z největších projektů mezinárodní spolupráce v oblasti výroby letadel a v oblasti špičkových technologií obou zemí a nemůžeme od něj zůstat stranou.

S přihlédnutím k tomu, že v blízké budoucnosti strany zahájí podrobnější studii tohoto projektu, je KRET s přihlédnutím k jeho specifikům připraven podílet se na realizaci programu pro perspektivního cestujícího širokotrupého dlouho- doletová letadla již ve fázi stanovení postupu pro vývoj hlavních systémů letadla.
Původní zdroj:
http://bmpd.livejournal.com/888168.html
9 komentáře
Reklama

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, pravidelně doplňující informace o speciální operaci na Ukrajině, velké množství informací, videa, něco, co na web nespadá: https://t.me/topwar_official

informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. johnsnz
  johnsnz 18. června 2014 14:37
  +4
  Významný hráč na trhu rádiové elektroniky. Výborně! Nestojí na místě, rozvíjejí se. Svého času jsem hodně četl o jejich vývoji bojových laserů co
 2. Ljubimov
  Ljubimov 18. června 2014 15:01
  +4
  Rozhovor zanechává extrémně pozitivní dojem, předpovědi jsou působivé, úspěchy potěšující a nic víc. Přirozeně je ale trochu smutné, že většina zařízení je nakupována v zahraničí, a že i když jsou uvaleny sankce na evropské dodavatele, můžete si koupit zařízení v asijských zemích, ale programy nahrazující dovoz jsou poslední zmiňovanou věcí. Nějak jsou ty akcenty špatně umístěné, no, to je můj názor, samozřejmě, možná na současné situaci něco nechápu (přeci jen na výrobu megazařízení je potřeba obrovský high-tech průmysl), ale je to jeho vlastní!
 3. Myslel Giant
  Myslel Giant 18. června 2014 15:24
  +4
  Plány jsou velké a to, co disponuje, je skutečné. Přejeme jim bezpodmínečné plnění, aby náš obranný průmysl měl vlastní elektronické plnění na úrovni nejlepších světových standardů.
 4. cerbuk6155
  cerbuk6155 18. června 2014 15:38
  +3
  Jakékoli softwarové vybavení lze na Západě koupit dříve i nyní. Vím například o velmi drahém programovacím stroji, který se používá ve vojenské výrobě a jehož prodej do Ruska zakázaly Spojené státy, koupili jsme v Německu prostřednictvím holandské společnosti a dodali, nainstalovali a Holandsko vyškolilo naše pracovníky, aby pracovat na tom v Nizozemsku. A takových strojů je na SVĚTĚ jen pár desítek. Za peníze se tedy dá na Západě i přes zákazy koupit vše. voják
  1. johnsnz
   johnsnz 18. června 2014 15:52
   +2
   A být na nich navždy závislý?
  2. APASUS
   APASUS 18. června 2014 19:43
   0
   Citace: cerbuk6155
   Jakékoli softwarové vybavení lze na Západě koupit dříve i nyní. Vím například o velmi drahém programovacím stroji, který se používá ve vojenské výrobě a jehož prodej do Ruska zakázaly Spojené státy, koupili jsme v Německu prostřednictvím holandské společnosti a dodali, nainstalovali a Holandsko vyškolilo naše pracovníky, aby pracovat na tom v Nizozemsku. A takových strojů je na SVĚTĚ jen pár desítek. Za peníze se tedy dá na Západě i přes zákazy koupit vše. voják

   Problém snad není ve strojích, ty se dají jen koupit, problém je v tom, že pro provoz takové techniky nabroušené na západní technologie jsou potřeba západní díly, opravy a údržba a spotřební materiál.
   V elektronickém průmyslu jsme stále závislí na Západě a jak!
 5. Elektronika
  Elektronika 18. června 2014 15:50
  +4
  "Průměrná mzda v roce 2013 činila 28,8 tisíc rublů." to je samozřejmě přehnané, ale pokud jde o vybavení, mohu říci, že v některých podnicích (kde např. pracuji) je vybavení staré, a pokud jsou uvaleny sankce i na dodávku, není známo, kdy bude aktualizován.
  1. Mama_Cholli
   Mama_Cholli 18. června 2014 16:31
   +1
   Zdá se to být plus, ale chápu, že tam není nic plus. Bohužel v mnoha oblastech obranného průmyslu dochází k devastaci. Bohužel je klíčové slovo.
 6. Asketický
  Asketický 18. června 2014 17:04
  +1
  Dnes je průměrný věk zaměstnanců KRET 48 let.


  Říká to správně, já sám pracuji v jedné z divizí tohoto holdingu, jsem na vojenském důchodu, Úzce spolupracujeme s Moskevským institutem fyziky a technologie a Moskevským leteckým institutem, ale mladí lidé přicházejí, zůstává jich jen pár , protože plat je hlavně 25-30 tyr, i když existují programy preferenčního bydlení, které jdou do více "chlebníků" ...