Projev a odpověď stálého představitele Ruska v OSN V. I. Čurkin, 28. května 2014

24
Prohlášení a odpověď stálého představitele Ruska při OSN V. I. Čurkina na otevřeném zasedání Rady bezpečnosti OSN k situaci na Ukrajině, New York, 28. května 2014

Projev a odpověď stálého představitele Ruska v OSN V. I. Čurkin, 28. května 2014


pane předsedo,

Volby 25. května jsou krokem správným směrem. Jak prohlásil prezident Ruska Vladimir Putin ještě před jejich konáním, „budeme respektovat volbu ukrajinského lidu“. Chtěli bychom však varovat před euforií, která zachvátila naše západní kolegy. Volby totiž nejsou všelék. Při hodnocení jak samotných voleb, tak jejich možných důsledků nelze pominout události, které jim předcházely, a podmínky, v nichž se konaly.

Nesmíme zapomínat na zvěrstva páchaná odpůrci legálně zvoleného prezidenta, kteří toužili po moci, a na státní převrat, provedený s vnější podporou, opírající se o národně-radikální síly. Nesmíme zapomenout na tragédii v Oděse 2. května a Mariupolu 9. května. Není možné neslyšet výbuchy granátů na jihovýchodě, kde trestná operace pokračuje i nyní.

Je třeba přiznat, že minulé volby nebyly svobodné a demokratické v plném slova smyslu. Řada kandidátů byla vystavena silnému tlaku, vč. a vyhrožování fyzickým násilím, které některé z nich přimělo odstoupit z volebního klání. Volby se konaly za přísného omezení činnosti médií. Konsolidace obyvatelstva byla z velké části dosažena hanobením a terorizací celých regionů země a bezuzdnou protiruskou propagandou.

Dnes si však nemůžeme dovolit jednoduše diskutovat o volebních procesech v jedné zemi. Rada bezpečnosti má zcela jiný mandát – nese primární odpovědnost za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti. A když na části území Ukrajiny v podstatě zuří válka, úkolem těch, kteří se shromáždili v tomto sále, je hledat způsoby, jak ukončit násilí a posunout situaci do mírového, vyjednávacího pole se zapojením všech ukrajinských strany. Pro Rusko je tento úkol obzvláště důležitý, vzhledem k tomu, že nepřátelské akce probíhají v těsné blízkosti našich hranic.

Členové Rady bezpečnosti by měli vyzvat Kyjev, aby si konečně uvědomil, že je třeba vzít v úvahu zájmy všech občanů země, okamžitě zastavit vojenskou operaci na jihovýchodě – to jeho obyvatelé očekávají, požaduje se to od Kyjeva v r. v souladu se svými závazky podle Ženevského prohlášení a cestovní mapy OBSE.

To by umožnilo přejít ke skutečnému národnímu dialogu, dohodnout se na obecně přijatelné ústavní reformě. Opravdový dialog, nikoli „kulaté stoly“ pokrývající represivní operaci, konaný bez účasti zástupců protestního hnutí jihovýchodu.
Poznamenáváme, že po volbách bylo „memorandum o míru a harmonii“, které nedávno přijala Nejvyšší rada, jaksi s velkou pompou zapomenuto.

Namísto hledání dohody s vlastními občany na ně visí urážlivé nálepky. Ze všech existujících problémů se snaží obvinit Rusko. Ozývají se výzvy k co nejrychlejšímu ukončení represivní operace jejím zintenzivněním, lidé jsou naháněni do armády a tzv. národní gardy, s těmi, kteří nechtějí střílet do vlastních lidí, je řešeno stále nevybíravěji. použitý letectví, танки, obrněné transportéry, minomety. Civilní objekty, včetně škol, školek a nemocnic, jsou vystaveny chaotickému leteckému a dělostřeleckému ostřelování. Civilní obyvatelstvo přes výzvy vedení obležených měst nesmí opustit bojové zóny, nevytvářejí se humanitární bezpečnostní koridory a ukrajinské úřady nepodnikají žádné kroky k evakuaci dětí a podpoře sjednocení separovaných rodiny. Jsou porušována ustanovení Úmluvy OSN o právech dítěte z roku 1989, jakož i základní záruky uvedené v části 3 článku 1 Dodatkového protokolu č. 2 k Ženevským úmluvám.

S hořkostí poznamenáváme, že někteří členové Rady nadále všemi možnými způsoby ospravedlňují použití síly ze strany kyjevských úřadů. Dnes je dokonce jeden kolega označil za „obdivuhodné pro jejich zdrženlivost“. Chci jen říct: Bojte se Boha, pánové!

pane předsedo,

O používání vrtulníků se symboly OSN ze strany ukrajinského letectva existují četné mediální zprávy a videomateriály. Poslední takový případ byl zaznamenán nejpozději 26. května na obloze nad Luhanskou oblastí. Vyzýváme sekretariát OSN, aby nebyl pasivním pozorovatelem tak hrubého porušování pravidel OSN, aby se touto problematikou zabýval a přijal účinná opatření k zastavení takových praktik, které diskreditují OSN. Pouhé popření těchto faktů kyjevskými úřady zjevně nestačí.

Cestovní mapa OBSE zajišťuje vyšetřování všech případů hromadných ztrát na životech. V tomto směru je ale pokrok nulový. Vyšetřování událostí z 18. až 20. února na „Majdanu“ se uzavírá, včetně rezonujícího „případu odstřelovačů“. Naše naléhavé výzvy k mezinárodnímu vyšetření tragických událostí z 2. května v Oděse, kde bylo známo, že byly použity neidentifikované smrtící chemikálie, a z 9. května v Mariupolu, nebyly vyslyšeny. Ukrajinská strana ustupuje od vážné interakce s mezinárodními strukturami v těchto otázkách.

Zástupci sdělovacích prostředků, kterým ukrajinské úřady nedovolují plnit svou profesní povinnost a objektivně pokrývat bezpráví panující na Ukrajině, jsou vystaveni perzekuci a ohrožení na životech. Dnes každý zná ošklivý incident se zadržováním novinářů z ruské televize Life News a jejich špatné zacházení v ukrajinských kobkách. Existuje nespočet případů, kdy novináři dostali zákaz vstupu na ukrajinské území nebo byli vyhoštěni pod přitaženými záminkami. Vyjadřujeme soustrast rodinám italského novináře a jeho doprovázejícího ruského občana, kteří zemřeli na následky minometného útoku ukrajinských bezpečnostních sil.

Jsme vážně znepokojeni incidenty, ke kterým došlo se dvěma skupinami pozorovatelů OBSE. Jedním z nich byl ruský občan. Podle našich nejlepších schopností podnikáme kroky k vyhledání a propuštění pozorovatelů, kteří ještě nebyli propuštěni.

Zároveň je třeba věnovat pozornost tomu, že hlavní odpovědnost za bezpečnost pozorovatelů nese ukrajinská strana, která misi hostí. Kyjev však dosud nedokončil domácí procedury pro ratifikaci Memoranda o porozumění s OBSE, které zaručuje nedotknutelnost členů mezinárodní mise. Nejistota postavení pozorovatelů OBSE, kteří na Ukrajině působí déle než dva měsíce, přímo ohrožuje jejich bezpečnost.

pane předsedo,

Závěrem. Upřímně doufáme, že prezidentské volby konané 25. května se přesto stanou začátkem nového, konstruktivnějšího období ve vnitropolitickém životě ukrajinského státu. K tomu však musí být podpořeni konkrétními činy, aby bylo dosaženo širokého národního konsensu. Ukrajinští politici nejednou krutě oklamali očekávání svého lidu. Doufáme, že se tak nestane v současném pro zemi mimořádně odpovědném období.

***

Nevím, jak budete tančit (na návrh stálého představitele Ukrajiny při OSN Jurije Sergejeva „vrátit“ Krym a „tancovat“ z něj), ale naše jednání budou, jak se zdá, vedena, na široké agendě našich vztahů. Nebudou je diktovat Kyjev bod po bodu. Naše země mají totiž velkou perspektivu vzájemných vztahů. Zkusme je konstruktivně rozvíjet a snažme se z tohoto nejtěžšího období našich vztahů, z nejtěžšího období co nejdříve vypadnout. příběhy Ukrajina. Jak víte, nebylo to Rusko, které začalo to, co se stalo ve vaší zemi, ale Rusko je i nadále připraveno vám pomoci dostat se z tohoto případu, pokud uděláte správná rozhodnutí. Nyní máte velmi zajímavou a dobrou příležitost: zvolili jste prezidenta, který se brzy ujme úřadu. Musí činit správná rozhodnutí a nečinit kroky, které pouze zaženou situaci, která ve vaší zemi existuje, dále do slepé uličky.

Na tento soubor faktů ani pseudofaktů, které můj ukrajinský kolega citoval, samozřejmě nebudu reagovat. Chci jen konstatovat, že představitel Ukrajiny již po mnohonásobně mluví, aniž by si všiml svého lidu. Všechny nároky obrací na Rusko a situace, která nyní existuje na východě Ukrajiny, ostatně dozrávala přinejmenším po převratu, který se odehrál v Kyjevě 22. února. Všichni si to dobře uvědomují a uvědomují si to i naši ukrajinští kolegové, ale raději si toho nevšímají, protože nevědí, co by ukrajinskému lidu řekli. Nyní znovu o unitární Ukrajině začaly opakovat teze. Své obavy jsme vyjádřili ve svém prohlášení, nebudu je opakovat. Ale samotné obvinění Ruska problém s vašimi lidmi nevyřeší.

Líbilo se mi, že jste na samém konci svých slov přesto objektivně zhodnotil, co se děje na východě Ukrajiny, když mluvíte o depresivnosti těchto oblastí. To je to, o čem musíme mluvit. Ale musíte uznat, že problém deprese nevyřešíte dělostřeleckými údery nebo bombardováním. A budete souhlasit (nevím, jestli to ukrajinská televize ukazovala nebo ne), když lidé 11. května vyšli v Doněcku a Luhansku k referendu, nebylo to dva a půl lidí. Koneckonců je to region se 7 miliony obyvatel a pro navázání pozitivního dialogu s nimi nebylo učiněno vůbec nic. Neobvyklé události přitáhly vaši pozornost k těmto regionům, ale rád bych, aby tato pozornost vyústila v nějaké konstruktivní kroky, a ne to, co jsme v poslední době svědky. Zastavte tuto vojenskou operaci a pak vám pomůžeme navázat dialog. Mluvili jsme o tom celou dobu. Rusko přijelo do Ženevy, vypracovalo dokument, ale co jsme viděli od ukrajinských úřadů? Viděli jsme represivní operaci a vůbec ne implementaci Ženevského dokumentu. Takže pokud jde o dialog, vždy jsme byli připraveni vám jej pomoci vytvořit a nyní jsme připraveni. Doufejme, že tato vojenská operace bude co nejdříve zastavena. Jak vám můžeme pomoci navázat nějaký druh dialogu s východními regiony, zatímco to probíhá? Víte, máme hodně společného. V Rusku jsou 3 miliony Ukrajinců. Pokud má někdo ruský pas a dokonce povolení k pobytu v Moskvě, vůbec to neznamená, že má 30 příbuzných, kteří nežijí na Ukrajině atd. Neříkám, že je velmi těžké zjistit, kdo je Ukrajinec, kdo Rus (napůl Rus, napůl Ukrajinec). To vše si dobře uvědomujete.

Ale zkusme to zakončit konstruktivně. Souhlasil jste s tím, že tam (na jihovýchodě) je opravdu složitá socioekonomická situace. Zmínil jste také Krym. Když vám tolik záleží na Krymu, proč jste odřízli dodávky vody? A tak po 25 letech, co jsme součástí samostatné Ukrajiny, je to tam ekonomicky špatně a navíc jste odřízli dodávky vody. Protože připouštíte, že socioekonomická situace je ve východních regionech špatná, pokusme se tento problém společně vyřešit, spolupracujme. Pamatujete si, jaké vážné návrhy jsme celou dobu předkládali, a dokonce i v poslední chvíli před státním převratem, který se ve vaší zemi odehrál 22. února. Tohle všechno jsi zavrhl. Nyní říkáte: uzavřeme hranici s Ruskem, opusťme SNS a tak dále. Pravděpodobně to dokážeš. Pak s námi nebude žádný volný obchod. Ale to je téma našich bilaterálních vztahů nebo regionální spolupráce. Zatím to, co vidíme, je vojenská operace poblíž hranic Ruska a eskalace rétoriky a politiky proti Rusku. To samozřejmě není konstruktivní. Ale doufám, že si pozorně přečtete prohlášení našeho vedení, jsou to docela konstruktivní prohlášení. Doufám, že jste pozorně poslouchali náš dnešní projev, který spolu s kritickými poznámkami a rozborem obsahuje také konstruktivní náboj. Byl bych rád, kdybychom tuto stránku otočili co nejdříve, ale hodně záleží na vás. První věc, kterou je třeba udělat, je zastavit vojenské šílenství, které se nyní děje na východě země.

Vážení kolegové, bylo těžké poslouchat vaše projevy. Zástupce Litvy například zmiňuje, že byl zabit italský novinář, ale neuvádí, kdo ho zabil. Dokonce i vážený představitel Lucemburska, který, jak víte, hodně mluví o humanitárních věcech, o tom řekl málo. Pamatuji si, že jsme měli schůzku na Krymu, když tam byl zabit ukrajinský voják. Někteří členové Rady si mysleli, že zemřel po ruské kulce a okamžitě vyjádřili soustrast (později se ukázalo, že byl zastřelen odstřelovacím provokatérem). A tady, na východě země, umírají desítky lidí, včetně civilistů, a někteří členové Rady říkají, že ukrajinské úřady projevují nějakou neobvyklou zdrženlivost. Proč jsme tady? Jsme-li tu proto, aby Rada bezpečnosti plnila svou politickou funkci, podívejme se, jak co nejdříve ukončit násilí. Další užitečnou věc řekl ukrajinský kolega – že vítá zprostředkovatelské úsilí generálního tajemníka. Možná se generální tajemník připojí k zastavení násilí na východní Ukrajině, jakmile roli generálního tajemníka přivítá představitel Ukrajiny. Udělejme něco, abychom to zastavili.

Děkuji, pane předsedo.
Naše zpravodajské kanály

Přihlaste se k odběru a zůstaňte v obraze s nejnovějšími zprávami a nejdůležitějšími událostmi dne.

24 komentáře
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. +8
  30 2014 мая
  Úcta k Čurkinovi, tohle je ten druh železných koulí, které potřebujete mít, abyste mohli mluvit s těmito vy...mi. hi
  1. +3
   30 2014 мая
   Železná vytrvalost a železné nervy. Obdivuji Čurkina.
   1. +4
    30 2014 мая
    Někdy je lepší poslouchat! Tady je video! Dobré ráno všem!hi
 2. +4
  30 2014 мая
  Rozhovory s neslyšícími a nevidomými. A Ukrajina chce pořád tančit a skákat, tanečníci x ....
  1. +4
   30 2014 мая
   Citace z AleksPol
   Rozhovory s neslyšícími a nevidomými. A Ukrajina pořád tančí a skáče, tanečníci x ....


   Nechte je jezdit až do podzimu. A pak, jak řekl klasik: "Všichni jste zpívali - to je ten případ. Tak běžte tančit."
   1. +1
    30 2014 мая
    Citace: mamont5
    "Všichni jste zpívali - to je ten případ. Tak běžte tančit."

    Zde je mé čestné slovo, v životě jsem bílý a načechraný. Ale myslím, že pro osvětu v horní části organismů ukrajinského vedení (no, nebo co si myslí?), Stejně jako pro zvýšení poddajnosti, sabotáže na zásobníkech plynu, do kterých už byl plyn napumpován (ze strany způsobem, stále nezaplaceno) by vůbec neuškodilo.
    1. 11111mail.ru
     0
     30 2014 мая
     Citace: igor_m_p
     sabotáž v zásobnících plynu, do kterých již byl plyn přečerpán, by vůbec neuškodila

     Úžasný! Pak se podělte o sabotážní technologie, které jste vyvinuli!
  2. 0
   30 2014 мая
   Citace z AleksPol
   A Ukrajina chce pořád tančit a skákat, tanečníci x ....

   Takže víte, co brání špatnému tanečníkovi. Dá se to amputovat?
  3. +2
   30 2014 мая
   Citace z AleksPol
   Rozhovory s neslyšícími a nevidomými. A Ukrajina chce pořád tančit a skákat, tanečníci x ....

   No, to je mistrovské dílo! wassat
 3. +5
  30 2014 мая
  Čurkin dobrý jako vždy. Takhle má trpělivost komunikovat s těmito ovcemi?
 4. +3
  30 2014 мая
  Čurkin je dobrý chlap. Ale všechny jeho projevy pro představitele jiných zemí jsou hlasem pláčem v divočině. Obyčejní občané Evropské unie reagují neuvěřitelně rychleji.
 5. +4
  30 2014 мая
  Čurkin a Lavrov dělají celý svět, jsem rád, že jsou takoví profesionálové, vytrvalost a trpělivost v jejich nelehké práci pro dobro země.
 6. +1
  30 2014 мая
  Takoví lidé potřebují během svého života postavit pomníky, velký hrdina RUSKÉHO SLOVA!
 7. +1
  30 2014 мая
  Čurkin je pravděpodobně nejtrpělivější člověk na světě. Za jeho života mu můžete postavit pomník. A rozkaz vstoupit za trpělivost a odměnu. A stejně tak Lavrov.
 8. 0
  30 2014 мая
  Schopnost kulturně posílat fíky a přitom zůstat v klidu-TALENT!
 9. +3
  30 2014 мая
  "Lidé jsou různí, jako svíčky: někteří pro světlo a teplo a jiní do zadku..." F. Ranevskaya
 10. ASSARU
  +6
  30 2014 мая
  To je dobrý příklad toho, jak a proč Rusko prohrává informační války.
  Podívejme se na situaci se symboly OSN z jiného úhlu.
  OSN vyslala vojáky na území Donbasu.
  Vrtulníky OSN střílí civilisty.
  Jednotky OSN se účastní útoků na vesnice Donbasu.
  A tady mimochodem...
  Ministerstvo ozbrojených sil Ukrajiny uvedlo, že to nebyly jejich vrtulníky, což znamená, že mírové jednotky OSN jsou zatraceně špatné.
  Viděli jste ukrajinské piloty ve vrtulnících, ne.
  Přesně tak OSN.
  Kde-Proč A ukázat rozhodnutí OSN o použití jednotek na straně nelegitimní vlády Ukrajiny.
  Kde je Ban GE Moon Na jeho dvůr. V Gagsky požadoval.
  A ať to dokážou. Ať se zkusí umýt.Je tam fotka. Jsou tam svědci.
  Ano, jeden článek takového obsahu v nějakých významných novinách a KAKAVU nikdy neuvidí celé století.
  Udělali jsme to samé jako vždy.
  Začali bránit OSN před nespravedlností. Urazit respektovaný úřad není dobré.
  Kde je OSN - A kde je spravedlnost.
  Ach, ta široká ruská duše.
 11. 0
  30 2014 мая
  Naše země neochudila o talenty! Z těchto lidí by byly nehty!
 12. 0
  30 2014 мая
  Skláním se před vytrvalostí, trpělivostí a schopností udržet se na špici za každé situace, přáli bychom si, abychom takových lidí na významných pozicích ve státě měli více. hi
 13. 0
  30 2014 мая
  A jaký to má smysl? Poslouchali, ohluchli a začali diskutovat o nových sankcích proti Rusku...
 14. +1
  30 2014 мая
  Vyjadřuji svou úctu Vitaly Ivanoviči! Musí komunikovat s nejrůznějšími gaunery, kteří si říkají diplomaté. Bůh mu žehnej!
 15. yulka2980
  +1
  30 2014 мая
  Čurkin, můj nervový systém nevydržel poslouchat transfuzi z prázdné do prázdné každý den wassat Všechno mluví za pravdu, ne jako ostatní
 16. +3
  30 2014 мая
  Vitalij Ivanovič - velký respekt a respekt, přeji vám zdraví a vytrvalost při řešení těchto...
  Včerejší časový program ukázal část tohoto projevu: „...poslední slovo zbylo na Rusko...zástupce Ukrajiny jen souhlasně pokýval hlavou, škoda, že kamera tento okamžik nestihla zachytit ..." Něco takového. Vedeme pevnou zahraniční politiku vůči Ukrajině, vydrž, Vitaliji Ivanoviči!!!
 17. 0
  30 2014 мая
  od Dona.
  Nejsou žádná slova! Vážený V.I. Churkine-HAMMER!
 18. 0
  30 2014 мая
  Vitalij Ivanovič je skutečným patriotem své vlasti! Kdyby takoví byli všichni úředníci, Rusku by se dlouho dařilo.
 19. Děda Vitya
  0
  30 2014 мая
  A Vaska poslouchá, ale jí... Nacistická ideologie se řítí ze západních politiků. Nuland, Psaki - hodné děti Dr. Goebbelse. Západní státy v čele se Spojenými státy nejenže nejsou vůči Rusku přátelské, ba dokonce ani nepřátelské, ale přímo nepřátelské. Musíme zachovat a zvýšit možnosti jejich úplného zničení. V případě přímé vojenské agrese proti Rusku by neměli mít jedinou šanci na přežití. Ať nás to stojí cokoli...
 20. 0
  30 2014 мая
  Čurkin je prostě dobrý chlap! Kolik trpělivosti potřebujete poslouchat všechny ty nesmysly, které předvádějí představitelé Ameriky a kopru?
 21. 0
  30 2014 мая
  Víte, na co zemřou ukrofilové? z degradace šedé hmoty. A ti, jejichž šedá hmota je ještě schopná pracovat, zemřou závistí. Závist, baderlogové, JAK ČURKINOVÉ umí myslet a mluvit. Vaši kolomojští "géniové" si tohle za žádné banditské peníze nekoupí. Pravda plus intelekt je slunce, je světlo. Osud banderlogů je farionismus, žumpa. Na záchodě degenerátů. Na záchodě. Jejich místo je tam.
 22. 0
  30 2014 мая
  bubáci na velitelství... churkin respekt

"Pravý sektor" (zakázaný v Rusku), "Ukrajinská povstalecká armáda" (UPA) (zakázaný v Rusku), ISIS (zakázaný v Rusku), "Jabhat Fatah al-Sham" dříve "Jabhat al-Nusra" (zakázaný v Rusku) , Taliban (zakázaný v Rusku), Al-Káida (zakázaný v Rusku), Protikorupční nadace (zakázaný v Rusku), Navalnyj ústředí (zakázaný v Rusku), Facebook (zakázaný v Rusku), Instagram (zakázaný v Rusku), Meta (zakázaný v Rusku), Misantropická divize (zakázaný v Rusku), Azov (zakázaný v Rusku), Muslimské bratrstvo (zakázaný v Rusku), Aum Shinrikyo (zakázaný v Rusku), AUE (zakázaný v Rusku), UNA-UNSO (zakázaný v Rusko), Mejlis lidu Krymských Tatarů (v Rusku zakázán), Legie „Svoboda Ruska“ (ozbrojená formace, uznaná jako teroristická v Ruské federaci a zakázaná)

„Neziskové organizace, neregistrovaná veřejná sdružení nebo jednotlivci vykonávající funkce zahraničního agenta“, jakož i média vykonávající funkci zahraničního agenta: „Medusa“; "Hlas Ameriky"; "Reality"; "Přítomnost"; "Rozhlasová svoboda"; Ponomarev; Savitská; Markelov; kamalyagin; Apakhonchich; Makarevič; Dud; Gordon; Ždanov; Medveděv; Fedorov; "Sova"; "Aliance lékařů"; "RKK" "Centrum Levada"; "Pamětní"; "Hlas"; "Osoba a právo"; "Déšť"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kavkazský uzel"; "Člověk zevnitř"; "Nové noviny"