Nevyhnutelnost rozkladu

43
Nevyhnutelnost rozkladuRostislav Ishchenko, prezident Centra pro systémovou analýzu a prognózování, komentoval nejnovější události na Ukrajině na své stránce na sociální síti:

Poslední dobou mi v PM chodí spousta zpráv ve stylu „všechno je ztraceno“, „Putin všechny předal“, „Donbass se spojil“, „Ministerstvo zahraničí všechny přehrálo“. Odpovídám všem, kteří píší současně, protože nemůžu ztrácet čas na každého.

Nejsem astrolog, nejsem věštec, nejsem orákulum. Jsem zvyklý zacházet s fakty. Co říkají fakta? Za prvé, kdyby měli Američané na Ukrajině všechno v pořádku, nerozdmýchali by občanskou válku. Efektivnější by bylo použít celistvou a sjednocenou Ukrajinu jako beranidlo proti Rusku. Američané podněcují občanskou válku. To znamená, že neočekávají, že udrží Ukrajinu ani jednotnou, ani integrální. Rumunsko a Maďarsko otevřeně, zatímco Polsko se mlčky začalo bedlivě dívat na území, která kdysi ztratila ve prospěch Ukrajiny. Přední politici EU mluví neoficiálně (ale veřejně) o nevyhnutelnosti kolapsu Ukrajiny a připravenosti EU garantovat své západní (pouze západní) regiony. Je snadné pochopit, kdo je požádán, aby ručil za zbytek. Vítězství junty přitom předpokládá zachování územní celistvosti. To znamená, že EU nepočítá s vítězstvím junty. Ve Washingtonu a Bruselu, že hodnotí situaci hůř než my, mají méně informací? Nemyslím.

Za druhé, za čtrnáct a půl roku, co je Putin u moci, jsem (a podle mého názoru nejen já, ale i mnoho domácích a zahraničních pozorovatelů) u něj identifikoval tyto rysy:

1. Nic nedělá spontánně. Všechny jeho kroky jsou vzájemně propojené a kalkulované. Někdy i roky dopředu. To neznamená, že Putin a jeho tým nedělají chyby, ale dělají jich mnohem méně než jejich soupeři (a jejich chyby nejsou strategické), a ve válce, v politice a v šachu zpravidla ten, kdo dělá méně chyb a jejichž chyby nejsou katastrofické.

2. Putin pevně spojil svůj politický a osobní osud s obrodou velikosti Ruska. Od přírody je to člověk, který se dokáže ohnout, ustoupit, nikdy se nevzdává a nikdy neztrácí ze zřetele svůj strategický cíl. Pokud Putin bojuje u Stalingradu, neznamená to, že nevstoupí do Berlína.

3. Všichni chápou, že ztráta Ukrajiny bude znamenat dost rychlou destabilizaci i Ruska s velkou šancí rozvinout se v katastrofálně rychlý kolaps státu. Myslím, že to, co je jasné všem, je o to jasnější Putinovi.

4. Nikdy, bez ruské podpory (nejen morální), by povstání na Donbasu neproběhlo a nenabylo by tak uceleného charakteru. To, že neexistují žádné důkazy o takové podpoře, neznamená, že neexistovala, jen lidé vědí, jak pracovat.

5. Po připojení Krymu k Rusku se anexe Jihovýchodu nebo vytvoření ruského protektorátu stalo vojensko-politickou nevyhnutelností. Vojenské, protože Krym je díky své geografické poloze a krajině absolutně neobhajitelný, bez kontroly pevniny. Aby bylo možné jednoduše ovládnout pobřeží, vhodné pro vylodění velkých sil po celé jeho délce, je nutné na Krymu soustředit zjevně nadměrné síly (alespoň sto tisíc lidí). A stejně to nepomůže. Jen ve dvacátém století byl Krym zabrán čtyřikrát v krátké době a menšími nebo stejnými jednotkami. V roce 1920 svrhl Frunze Wrangelovu 120 1941. armádu do moře. V roce 200 porazil Manstein na Krymu skupinu sovětských vojsk čítající od 350 do 1942 (podle různých zdrojů) tisíc lidí. v roce 1944 tentýž Manstein, bojující na dvou frontách, porazil Krymskou frontu na Kerčském poloostrově a Primorskou armádu v Sevastopolu. Celkový počet jím poražených vojáků je přes půl milionu lidí. Předtím ale Němci nedokázali zabránit operaci vylodění Kerch-Feodosia, sjednocení předmostí a vytvoření Krymské fronty. Mezitím již zmíněná Mansteinova porážka skupiny sovětských vojsk, která kvantitativně i kvalitativně výrazně převyšuje (z hlediska vojenského vybavení), v podmínkách nutnosti bojovat na dvou frontách, svědčí o tom, že se jednalo o vojenský talent sovětského vojska. první objednávka. A ani on nedokázal zabránit volnému vylodění velkých sil na Krymu. Nakonec byla v roce 17 okamžitě poražena 170. německá armáda o celkové síle 200–XNUMX tisíc lidí, která se téměř rok úspěšně bránila proti sovětským jednotkám na Kubáni, které ji mnohonásobně převyšovaly. Krym rovnými silami Rudé armády bezprostředně poté, co sovětská vojska obsadila Severní Tavrii. Politická nevyhnutelnost zničení ukrajinského státu je způsobena tím, že ani jeden kyjevský režim neuznává ztrátu Krymu. To znamená, že z mezinárodního právního hlediska zůstane pozice Ruska zranitelná historický perspektiva (Japonsko má mnohem méně důvodů nárokovat si jižní Kurilský hřeben a kolik problémů s ním!). Ale v případě zániku moderního ukrajinského státu vůbec nezáleží na tom, zda na jeho místě budou ruské provincie, mandátní území Ruska a EU nebo nějaké nové státní útvary – v každém případě toto vše vznikne v nové politické realitě (s ruským Krymem) a bude muset tuto realitu přijmout. To znamená, že je nevyhnutelná nejen kontrola nad jihovýchodem, ale také kampaň proti Kyjevu (jinak nelze juntu zahnat).

6. Spojené státy se snažily donutit Rusko, aby se přímo účastnilo vojenského konfliktu na území Ukrajiny. Cílem je vrazit klín mezi Rusko a EU. Dalo by se na to samozřejmě plivnout a poslat vojáky tak jako tak, ale geopolitické náklady by byly extrémně vysoké. Putin se rozhodl prosadit své cíle během občanské války na Ukrajině. Z hlediska zájmů občanů Ukrajiny (včetně mých) jde o krajně nepříjemné rozhodnutí. Z hlediska státních zájmů Ruska je to logické. Navíc je to v souladu s Putinovou tradiční politikou – nikdy nedělá rozhodnutí vypočítaná jeho oponenty. Vyznačuje se neočekávaností politických tahů. Největší moderní politici a nejtalentovanější odborníci se nezavazují předvídat Putinovy ​​kroky.

7. Ve světle toho, co bylo řečeno, při vší úctě k vůdcům odboje Donbasu pochybuji, že Putin nezajistil duplicitní mechanismy pro případ neočekávané změny v postavení Gubareva, Strelkova (někdo jinak) nebo například smrt jednoho z nich nebo jejich společníků, nebo dokonce všech. Osud velmoci, výsledek její mnohaleté politiky, nemůže záviset na jedné osobě nebo skupině lidí. Výsledek takové operace, jaká se nyní provádí na jihovýchodě, musí být opakovaně zaručen. Sázky jsou příliš vysoké. Není zde místo pro nehody a improvizace. Donbas se tedy nemůže sloučit, dokud se k tomu Putin nerozhodne, a pro Putina zjevně zatím nemá smysl takové rozhodnutí dělat.

8. Jednání s Kyjevem, Bruselem a Washingtonem o mírovém urovnání nejsou vyloučena, ale zatím nejsou připraveni dát Rusku, co potřebuje, a ani nemohou (jak bude Turčinov souhlasit se ztrátou Krymu, federalizací, dvojjazyčností, neutrálním jeho vlastní militanti ho zabijí.) Mezitím musí být do srpna vyřešena otázka plynu, jinak může Evropa v zimě čelit hospodářské a politické krizi, kterou EU nepřežije. Rusko na druhou stranu potřebuje EU ne jako ruiny zmítané občanskou válkou (jako je nyní Ukrajina), ale jako partnera. Proto je velmi vysoká pravděpodobnost vojenského řešení ukrajinské krize prostřednictvím útoku armády jihovýchodu na Kyjev. Pokud bude vzat Kyjev, pak je třeba předpokládat, že Brusel a Washington se budou docela schopné shodnout na otázce nakreslení demarkační čáry na Ukrajině oddělující zóny odpovědnosti Ruska a EU (konkrétně EU, nikoli USA a NATO). ) podél ukrajinsko-polské hranice z roku 1939. V tomto případě suverénní ukrajinský stát rychle ukončí svou formální existenci. Pokud se události vyvinou podle jakéhokoli jiného scénáře (juntě se například podařilo udržet Kyjev), bude likvidace ukrajinské státnosti odložena na delší dobu, EU může čelit vážným problémům a dokonce ztratit Balkán, ale Ukrajina bude stále zlikvidován, protože může existovat pouze na úkor externího financování, a nyní bude levnější zapomenout na stávající ukrajinský dluh kvůli zmizení dlužníka, než dále půjčovat.

9. Vlastenecký vzestup v Rusku a okamžitý vzestup Putinova hodnocení jako odpověď na účinnou politiku v ukrajinském směru vystřídá zklamání, podráždění a ztráta důvěry, pokud Putin udělá neopodstatněné ústupky. Protože až dosud celá vertikála moci v Rusku a celá ruská stabilita spočívaly pouze na Putinově autoritě, bude mít Putinova ztráta autority katastrofální následky nejen pro něj, ale i pro zemi. Z ukrajinské krize proto nemůže vyjít jinak než jako jasný vítěz.

Tady jsou vlastně všechny úvahy a postřehy, které ve mně vzbuzují optimismus v otázce strategického řešení ukrajinské krize, ale nutí mě předpokládat, že bude prolito mnohem více krve a přesvědčit kolegy, aby byli pokud možno opatrní, neběsnit, zvláště ve městech zcela kontrolovaných juntou (jako je například Kyjev). Ještě lépe, pokud je to možné, hledejte klidnější místa. Na kontextu geopolitické konfrontace mezi velmocemi osamělý hrdina nic nemění. I během Velké vlastenecké války fungovalo podzemí efektivně pouze tam, kde bylo spojeno s Moskvou a dostávalo centralizované pokyny.

Ještě jednou opakuji, nejsem prediktor, mohu se mýlit, ale zatím vývoj událostí zapadá do logiky výše popsaných procesů a úvah. Všechno ostatní jsou emoce způsobené tím, že každý chce vyhrát s malým krveprolitím, na cizím území a včera, ale bohužel ne vždy to vyjde. Nepřítel útočí pouze tehdy, když věří, že je dostatečně připraven na to, aby měl jistotu vítězství, že je silnější.

A ještě jedna věc, nemyslete si, že vítězství je předem dané. Nepřítel také chce a může vyhrát. Kdyby byla naše výhoda zřejmá, neútočil by. Putin proto může dělat nejen předem propočítané, ale i vynucené manévry. Vy a já nejsme lidé, kterým věří svá tajemství, takže nemůžeme adekvátně posoudit jeho činy a motivy.

Znám dva velitele v historii lidstva, kteří nikdy neutrpěli porážku – dva Alexandry: Makedonského a Suvorova. Putin se může stát třetím (navíc vyhrávat války v souladu s maximou Sun Tzu: „Nejlepší válka je ta, která nezačala“). Nebo možná ne. I Bonaparte měl nejen Borodina (což Bonapartisté dodnes považují za jeho vítězství), ale i Waterloo, které i oni uznávají jako absolutní a katastrofální porážku. Doufejme tedy v to nejlepší a pokusme se Putinovi pomoci. Kdokoli a ať se k němu chovají jakkoli, dnes jsme objektivně ve stejném příkopu. A mimochodem, ze všech teoreticky možných (mně známých) Nejvyšších velitelů je nejlepší.

Děkuji za pozornost a již toto téma nebudu rozebírat - není čas. Je možné se k němu vrátit, dojde-li k takovým změnám v celkovém seskupení politických sil a v běhu událostí, které vyžadují zanesení nových skutečností do schématu a jejich koordinaci s těmi stávajícími.
Naše zpravodajské kanály

Přihlaste se k odběru a zůstaňte v obraze s nejnovějšími zprávami a nejdůležitějšími událostmi dne.

43 komentáře
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. +6
  21 2014 мая
  Od přírody je to člověk, který se dokáže ohnout, ustoupit, nikdy se nevzdává a nikdy neztrácí ze zřetele svůj strategický cíl.


  Judista jedním slovem.

  Krym je absolutně neobhajitelný, bez kontroly pevniny.

  S tím naprosto souhlasím ... a další logika povyku politiků nevyhnutelně povede k logickému kroku v ochraně KRIMU před touto hrozbou (je to jen otázka času).

  Ukrajina bude stále zlikvidována, protože může existovat pouze na úkor externího financování,

  Tak docela nesouhlasím...ano, bez vnější podpory UKRAJINA NEMŮŽE EXISTOVAT, ale v rámci hehe, hranice GALICIE, proboha, ať existují (ať se vaří ve vlastní šťávě fašismu.. vždy je můžete podrobit raketovému a bombovému ošetření v případě pokusů o uspořádání nového KHATYN) .
  1. +3
   21 2014 мая
   Putin se může stát třetím (navíc vyhrávat války v souladu s maximou Sun Tzu: „Nejlepší válka je ta, která nezačala“). Nebo možná ne.

   Politik by bohužel neměl spěchat.
   1. +4
    21 2014 мая
    Politik by bohužel neměl spěchat


    jen naštěstí .... chytrý politik čeká, až konkurent udělá první krok ... jak se říká, bílý začíná a prohrává.
    1. „všechno je ztraceno“, „Putin všechny odevzdal“, „Donbass se spojil“, „ministerstvo zahraničí všechny přehrálo“.


     deja vu? už se něco podobného stalo v únoru-březnu nebo ne?
  2. +4
   21 2014 мая
   Putin se rozhodl prosadit své cíle během občanské války na Ukrajině. (z článku)


   A právem nemůžete do konfliktu přivést vojenské síly Ruska. Ale ruskému lidu v Novorossii je třeba pomoci.
   Bez tiché pomoci Ruska, kterou by viděl bojující lid Novorossie, je nepostradatelná.
   Je to těžké pro vlastence, ruský lid proti spojeným silám Bandery, armádě, Národní gardě, americkým žoldáckým jednotkám.
   Je potřeba pomáhat finančně, zbraněmi, specialisty, dobrovolníky, pomáhat lidovým republikám „otevřít koridor“.
   Vzpomeňte si na slova Kaddáfího: „Pokud nebude válka v Libyi vyhrána, přijde k vám zítra. Připravte se na to. Připravte pasti pro útočníky. Máte povinnost chránit svůj domov. Buď jeden. Posilte svou obranu, protože když nás zničí, přijdou k vám."
   Jen ta válka je už na Ukrajině vedle Ruska.
  3. 0
   21 2014 мая
   vždy je můžete podrobit raketovému a bombovému ošetření v případě pokusů zařídit nový KHATYN)


   Zařídili nám Khatyn, v Bělorusku, v příspěvku jste zřejmě mysleli Katyň, která je u Smolenska, takže kdo to zařídil a kdo jiný je otázka a měřítko je také otázkou !!! hi
 2. +2
  21 2014 мая
  Ukazuje se podivné, že Rusko, které má na své straně Ukrajinu, nebylo schopno přivést k moci proruskou vládu a Spojené státy byly schopny prosadit vlastní zámoří a vařit kaši na straně Evropy a Ruska. asi nejsou tak hloupí, jak si někteří myslí.
  1. 0
   21 2014 мая
   Jak dlouho???
  2. 0
   21 2014 мая
   Rusko muselo předběhnout Spojené státy a v lednu uspořádat vojenský převrat?!
  3. yulka2980
   +2
   21 2014 мая
   Jen jsme to nepotřebovali v takové míře jako Spojené státy, protože celá jejich ekonomika je založena právě na rozpoutávání válek na cizím území. am
  4. 0
   21 2014 мая
   Myslím, že teď je čas se o takové věci postarat, váha Ruska ve světě vzrostla, takže se všechno změní!
   1. MBA 78
    0
    21 2014 мая
    všichni máme nyní nebývalou příležitost sledovat - konfrontaci - dvou supervelmocí ... se všemi jedovatými hady, kteří se v tomto procesu (ze západu) plazí naším směrem. čas nám dává možnost zjistit a zhodnotit, jaké „nepřátelské přípravy“ Západ plánoval a nyní se řekněme začínají projevovat ... cokoli si kdo řekne, čas propojil náš svět a do ukazuje všem druhou stranu země, kterou nepustí
  5. 0
   21 2014 мая
   Citace: Igor39
   Ukazuje se podivné, že Rusko, které má na své straně Ukrajinu, nebylo schopno přivést k moci proruskou vládu a Spojené státy byly schopny prosadit vlastní zámoří a vařit kaši na straně Evropy a Ruska. asi nejsou tak hloupí, jak si někteří myslí.

   Není to tak jednoduché. Věřili jsme Ukrajincům, že jsou to naši bratři, blízcí, příbuzní, gramotní, moderní. Proto jsme na ně nesahali, mysleli jsme si, že budou dost chytří na to, aby všemu nepodlehli. Ukázalo se, že to vypadá. Někteří se vyprodali, jiní nakoupili, další jsou zalezlí, další se bojí...
 3. Ojnice
  +4
  21 2014 мая
  Naprosto souhlasím!!!U GDP má vše promyšlené dopředu a nebude tančit na melodii někoho jiného !!!! Počkejte a buďte trpěliví.
 4. +15
  21 2014 мая
  Ptám se kamaráda z Ukrajiny: Z jaké země jsi dnes, odpovídáš mi? Říká: Sám nevím - na podzim to byla ještě Ukrajina, v zimě blázinec pro obzvlášť násilníky. Většinu jara jsem prožil v Banderstatu a nyní žiji v oblasti Kolomoi, a to vše přímo na místě. Jak se bude toto místo jmenovat v létě - ještě nevím.
  1. 0
   21 2014 мая
   Moji příbuzní v Kyjevě říkají, že je u nich všechno při starém. Na další otázky neodpovídají, odklánějí konverzaci. Bojí se, že poslouchají telefon, hovor je z Ruska a poslouchají všechny ruské hovory po cestě, ošklivý.
 5. +5
  21 2014 мая
  vše je velmi pečlivě vystaveno a uloženo na policích... Všichni analytici na světě už poznali, že Putin je velmistr v politické hře, ale po celou dobu mám pocit, že tyto události s Krymem a Ukrajinou jsou celek,toto jsou dávno promyšlené a vykalkulované kroky Západu i Moskvy.Svět je odříznut.A Rusko jako stát deklarující svou sílu a význam se této sekce účastní.A západní sankce jsou jen nástroje pro budoucí vyjednávání s Ruskem ... navíc sankcemi nebude Evropa schopna udělat něco hmatatelně škodlivého pro Rusko a všichni to chápou ... a Spojené státy nejsou v této hře hlavním protivníkem, chápe čí zájmy on a Rusko jako celek se srazil s ... Ale myslím, že hra bude ve prospěch HDP, protože nepřítel je kalkulovaný a Putin ne. Věřte mi, že jako šachový expert je to rozhodující faktor ve hře
  1. +1
   21 2014 мая
   Když Putin 17. dubna mluvil se zemí, podle mého názoru sám přiznal, že situace s Krymem nebyla plánována předem, ale v důsledku jednání našich „partnerů“.
 6. +2
  21 2014 мая
  Ano, rozhodně není pro Putina, aby tuto hru prohrál. Hodně štěstí VVP a spol.
 7. +1
  21 2014 мая
  Vést stát a být supreme neznamená řídit rukama, to není EU a NATO, kde se tucet států schoulilo a snaží se diktovat svou vůli zbytku světa, a mají Rusko jako kost v krku, Rusko dneška a jeho minulosti - Mysl, čest a svědomí. Takže nepropadejte panice...
  1. +1
   21 2014 мая
   "Mezitím musí být otázka plynu vyřešena do srpna, jinak může Evropa v zimě čelit ekonomické a politické krizi, kterou už EU nepřežije. Rusko naopak potřebuje EU, ne jako ruiny zachvátené občanskou válkou (jako je teď Ukrajina), ale jako partner."----- Ruiny možná nejsou nutné, ale pořádný kvásek neuškodí pořádně toulat, občas můžete partnera trochu pohodit, aby se neuvolnil a zažívá veškeré kouzlo „partnerství“ na vlastní kůži. A pak už je veškeré „partnerství“ jen před našimi branami.
 8. samotlor
  +2
  21 2014 мая
  Citace: Igor39
  Ukazuje se podivné, že Rusko, které má na své straně Ukrajinu, nebylo schopno přivést k moci proruskou vládu a Spojené státy byly schopny prosadit vlastní zámoří a vařit kaši na straně Evropy a Ruska. asi nejsou tak hloupí, jak si někteří myslí.
  Na svém území, v USA, vychovávali ukrajinské politiky
 9. +1
  21 2014 мая
  Nikdy, bez ruské podpory (nejen morální), by povstání na Donbasu neproběhlo a nenabylo by tak uceleného charakteru. To, že neexistují žádné důkazy o takové podpoře, neznamená, že neexistovala, jen lidé vědí, jak pracovat.


  Zlatá slova. Osobně také silně pochybuji, že tam naši lidé nejsou.
 10. yulka2980
  +2
  21 2014 мая
  Je to tak!Musíme věřit našemu prezidentovi!Nevedu kampaň,ale ne každý den bude takový svátek jako je anexe Krymu!Musíme se uklidnit a čekat!Vzpomeňte si,co se stalo za Jelcina,porovnejte a pak vše padne Na východ od Ukrajiny, ale situace se vyvinula tak, že jim nemůžeme otevřeně pomoci... mrkl
 11. +1
  21 2014 мая
  Kompetentní náklady, HDP hodný prezident Ruska! +
 12. Ojnice
  +2
  21 2014 мая
  Vypadá to jako vlak, stejně tvrdohlavý,
  Na kolejích dopředu a ani metr dozadu.
  Prochází životem pevnou chůzí,
  Nemá rád dovádění prázdné maškarády.

  Jde přímo k cíli
  S vrozeným hněvem, s pěnou u úst.
  Byl unavený z prázdných předpovědí,
  Marnost je na rovné louce odporná.

  Vytažený sám, vždy jako pružina,
  Rychlý výpad - získejte výsledek,
  Nenechte se rozmazlovat půvabem intimity -
  Takovým kandidátem je silné Rusko!
 13. 0
  21 2014 мая
  Článek se mi líbil.
 14. +2
  21 2014 мая
  Brusel a Washington se docela dobře dohodnou na otázce nakreslení demarkační čáry na Ukrajině rozdělující oblasti odpovědnosti Ruska a EU (konkrétně EU, nikoli USA a NATO) podél ukrajinsko-polské hranice z roku 1939.
  Stalin by s tím asi nesouhlasil - možná marně, anektoval tyto země v roce 1939? Ale v nepřítomnosti Stalina je HDP skutečně nejlepší z dostupných kandidátů na Nejvyššího. Takže rozdělení Ukrajiny-být. Alespoň na chvíli. Stane se ale západní Ukrajina „samostatnou“ Haličí v rámci EU, připojí se k Polsku, nebo podle staré paměti k Rakousku?o-maďarštinano uvidíme. Nebo snad mají Strelkovskaya BMD a muzejní T-34-85 dostatek munice a paliva, aby bez zastávky v Kyjevě pokračovaly v hodu až k polským hranicím?
 15. 0
  21 2014 мая
  Naděje umírá poslední, ano!
 16. 0
  21 2014 мая
  Správně

  Souhlasím s autorem článku.

  Naši armádu není co představovat.

  Ať Lidová osvobozenecká armáda Donbasu a jihovýchod osvobodí Kyjev.

  Jsem pro následující schéma:

  1) Krym je součástí Ruska.

  2) Jihovýchod (Novorossija) - ruský protektorát, za 5-10 let se stane součástí Ruska.

  Bolševici mimochodem vypracovali toto schéma s Republikou Dálného východu (FER).

  3) Jako možnost - Oděsa s Podněstřím - samostatný územní celek pod ruským protektorátem.
  1. 0
   21 2014 мая
   Citace: Enot-poloskun
   Jako možnost - Oděsa s Podněstřím - samostatný územní celek pod ruským protektorátem.
   Oděsa je svobodné město. Sen o piké vestách. lol
   1. 0
    22 2014 мая
    Citace: Nagant
    Citace: Enot-poloskun
    Jako možnost - Oděsa s Podněstřím - samostatný územní celek pod ruským protektorátem.
    Oděsa je svobodné město. Sen o piké vestách

    vzhledem ke specifikům Oděsy, no, nemůže být svobodná v plném smyslu. Je dopravním uzlem a přístavem ... o chlebu zdarma a spoustě hranic - moc toho neprodáte ...
 17. 0
  21 2014 мая
  Spěch je při chytání blech prostě nutný, ale v politice je potřeba spěchat pomalu.
 18. RUSKO
  +1
  21 2014 мая
  Samostatně stojí za zmínku, že je směšné číst o ruských dobrovolnících na Krymu nebo Donbasu s vlastnostmi jako „krajně pravicoví militanti“, které jsou jim udělovány na některých nacionalistických ruských stránkách. Kde mají rasismus, neonacismus, všechny další nezbytné znaky ultrapravicových hnutí? Pod vlajkami s keltským křížem a s „bílými bratry“ z neonacistických skupin bojují formace jako C14 a další blízké „Pravému sektoru“. Pokud jde o nacionalismus, je zde otázka složitá – protože nacionalismus může být jiný. Existuje nacionalismus rasistického plánu s charakteristickými vyholenými hlavami (což jsme u dobrovolníků neviděli) a existuje státně-kulturní plán, v němž středem není „bílá rasa“, ale „Velké Rusko“, tzv. Ruský etnokulturní prostor v hranicích blízkých 1914 a 1991. Takové suverénní národní ruské vědomí samozřejmě bylo mezi kozáky a dalšími, kteří cestovali na (tehdejší) Ukrajinu.

  A dalším pozoruhodným momentem je obrázek na účtu jednoho z těchto dobrovolníků na sociální síti, kde jsou dvě ruce v bratrském podání ruky: jedna v barvách císařské vlajky carského Ruska, oblíbené nacionalisty, druhá červená s srp a kladivo. Plně promyšlenou a úplnou syntézou takových myšlenek byl Limonovův lid, ale mnoho dobrovolníků to prostě pozorovalo v praxi, ve skutečnosti neteoretizovali, takže levičáci (z komunistické strany, Borotby a prostě „sovětských lidí“ podle svých ideologických směrnic) , a ruských nacionalistů, aniž by byly ve vzájemném konfliktu.
 19. 11111mail.ru
  0
  21 2014 мая
  Nevyhnutelnost kolapsu... "Nejlepší válka je ta, která nezačala"

  Souhlasím, pane, ale bylo by to žádoucí bez války...; PLYN, plyn, plyn; předplacený, předplacený, předplacený. Požadovat vrácení dluhů za dodávky plynu a provádění cvičení na hranicích „nezávislých“. Překonání zvukové bariéry letadly vedle hranice vycházející se zintenzivněním akcí pravosekovů u Slavjanska a Kramatorsku.
 20. KS4E
  0
  21 2014 мая
  Od začátku roku 2014 do dnešního dne všechny události jasně ukazují, že Rusko se po 22 letech ponižování začalo „zvedat z kolen“.
 21. růže
  0
  21 2014 мая
  Naprostý souhlas s článkem.
 22. +1
  21 2014 мая
  Dobře řečeno!
  A o nedostatečné bezpečnosti Krymu...tak tohle může hrát do karet.
  Existuje základ pro zavedení dodatečných sil, s odůvodněním - nyní naším ospravedlněním - s ohledem na vedení nepřátelských akcí Kyjevem poblíž ruských hranic! A mít, hypoteticky, vzadu silné seskupení sousedů, to není dobré! Tady začíná hysterická panika. A v takových situacích dělají nejvíce nenapravitelné chyby.
  Chápu-li Moskvu, je to hra o nervy v podobě vyčkávací taktiky, která donutí soupeře k chybě! Rusko v tomto případě vystupuje jako predátor!
 23. RUSKO
  +1
  21 2014 мая
  VYHRÁME, JAK ŘÍKÁME!!!!!! BOGATYR ZE SLAVJANSKU!!!!! SLÁVA RUSKU!!!!
 24. 0
  21 2014 мая
  "Všichni chápou, že ztráta Ukrajiny bude znamenat docela rychlou destabilizaci i Ruska s vysokou šancí rozvinout se v katastrofálně rychlý kolaps státu. Myslím si, že to, co je jasné všem, je o to jasnější Putinovi." "
  Jo, zima v Rusku jako vždy přichází náhle
  "4. Nikdy, bez ruské podpory (nejen morální), by se povstání na Donbasu nestalo a nenabylo by tak komplexního charakteru. To, že neexistují žádné důkazy o takové podpoře, neznamená, že se nestal existují, jen lidé vědí, jak pracovat.“
  Pokud by nějaký byl, pak by Strelkov neměl problémy s personálem
  "Proto existuje velmi vysoká pravděpodobnost vojenského řešení ukrajinské krize prostřednictvím útoku armády jihovýchodu na Kyjev"
  Taková armáda neexistuje, článek z kategorie „Všechno bude dobré, voliči, aby se to uklidnilo a aby to nepřemohly nejrůznější myšlenky.
 25. +1
  21 2014 мая
  No, všechno je správné a logické. Čekáme tedy na nečekané a nelogické akce HDP. Doufáme, že vítězství bude naše a NATO a další podobní se umyjí a rozpadnou.
 26. Gagarin
  +1
  21 2014 мая
  SKVĚLÝ ČLÁNEK!
  VŠE JE MIMOŘÁDNĚ ROZUMNĚNÉ!
  A PLUS!!!
 27. +5
  21 2014 мая
  Jak říkával Gajdarův hrdina: "Den bychom měli stát, ale noc vydržet!" - A tam to udělá Rudá armáda!
 28. 0
  21 2014 мая
  Obama v poslední době nic neslyšel. onemocněl jsi?
  1. MBA 78
   0
   21 2014 мая
   Zednáři v cirkuse se oblékají
 29. 0
  21 2014 мая
  odstavec 4 "Nikdy, bez ruské podpory (nejen morální), by povstání na Donbasu neproběhlo a nenabylo by tak komplexního charakteru. To, že neexistují žádné důkazy o takové podpoře, neznamená, že se nekonalo. existují, jen lidé vědí, jak pracovat.“ - S tím naprosto souhlasím, ale bod 8 vyvolává určité pochybnosti...
  ale obecně je článek velmi zajímavý
 30. 0
  21 2014 мая
  Strannoje 4uvstvo voznikajet posle pro4tenija etoj statji. Na kogo ona rass4itana, na analitikov xunti i na Zapad? Xo4et li avtor pojasnit im, sto i jak budet delat Rossija, i kto kogo budet slivat? Donbass vojuet za svou svobodu, svobodu ot faschizma, svobodu ot xunti, svobodi ot sili deneg i korrupzii na vsex urovnax. Etu borbu podderschivajut pravoslavnije vsego mira! I mi s volnenijem nabludaem za liderami soprotivlenija, kotorije muschestvenno vsali na seba otvetstvennost vesti narod! Vdrug mi uvideli kakimi muschestvennimi, silnimi, patriotischnimi i umnimi ludmi polna UrkrainA! No v etom i sila pravoslavija - ponimanije vaschnosti kaschdogo individuuma i ego nezamenaemosti. Ludi ne peschki, i ja ne dumaju sto Vladimir Vladimirovitsch Putin or ktoto drugoj v pravitelstve soglasni s rassmotrenijem ludej kak shepki. Ja dumaju, serdze kaschdogo russkogo razrivajetza ot boli pre soobshenija ob ubijstve naschix bratjev! K soschaleniju est mirovije pavila hry. Tohle je nebezpečná hra. Podívejte se na Egypt, Liviju, Irák... Sto s nimi stalo. Vosmoschno sej4as net vosmoschnosti vvedenija vojsk, stobi predotvratit bolscheje zlo (vvedenije v otvet vojsk NATO) is nimi vo mnogo raz bolschije ubijstva russkogo i ukrainskogo naroda. Zada4a jasna, soprotivlenije svoimi silami. I spasibo vidajushimsa ludam Donbassa, jak prostim opol4enzam tak i rukovodstvu za ix muschestvo!
 31. 0
  21 2014 мая
  Souhlasím s autorem! Média v posledních dnech informují o přesunu dodatečného vybavení ukrajinské armády (s největší pravděpodobností posledního pohyblivého) do Luhansku, Doněcku a říkají, že brzy bude tato technika předána (vzdána, zajata, ať už to nazýváte jakkoli) osvobozenecká armáda jihovýchodní Ukrajiny. Která se následně přesune do Kyjeva, aniž by narazila na jakýkoli odpor.
  1. 0
   21 2014 мая
   Armiju i perekinuli na Vostok podalsche ot Kijeva iz opasenij Putscha!!! Tschem dalsche tem lutsche is nadeschdoj sto Armija i soprotivlenije vzaimno drug druga neutralizujet. Vot klassno budet, esli ix rastschötu poletat praxom!
 32. 0
  21 2014 мая
  Správný článek pomáhá přemýšlet.

"Pravý sektor" (zakázaný v Rusku), "Ukrajinská povstalecká armáda" (UPA) (zakázaný v Rusku), ISIS (zakázaný v Rusku), "Jabhat Fatah al-Sham" dříve "Jabhat al-Nusra" (zakázaný v Rusku) , Taliban (zakázaný v Rusku), Al-Káida (zakázaný v Rusku), Protikorupční nadace (zakázaný v Rusku), Navalnyj ústředí (zakázaný v Rusku), Facebook (zakázaný v Rusku), Instagram (zakázaný v Rusku), Meta (zakázaný v Rusku), Misantropická divize (zakázaný v Rusku), Azov (zakázaný v Rusku), Muslimské bratrstvo (zakázaný v Rusku), Aum Shinrikyo (zakázaný v Rusku), AUE (zakázaný v Rusku), UNA-UNSO (zakázaný v Rusko), Mejlis lidu Krymských Tatarů (v Rusku zakázán), Legie „Svoboda Ruska“ (ozbrojená formace, uznaná jako teroristická v Ruské federaci a zakázaná)

„Neziskové organizace, neregistrovaná veřejná sdružení nebo jednotlivci vykonávající funkce zahraničního agenta“, jakož i média vykonávající funkci zahraničního agenta: „Medusa“; "Hlas Ameriky"; "Reality"; "Přítomnost"; "Rozhlasová svoboda"; Ponomarev; Savitská; Markelov; kamalyagin; Apakhonchich; Makarevič; Dud; Gordon; Ždanov; Medveděv; Fedorov; "Sova"; "Aliance lékařů"; "RKK" "Centrum Levada"; "Pamětní"; "Hlas"; "Osoba a právo"; "Déšť"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kavkazský uzel"; "Člověk zevnitř"; "Nové noviny"