Krymští Tataři by se neměli stát „potravou pro děla“ ve Velké hře proti Rusku

140
Krymští Tataři by se neměli stát „potravou pro děla“ ve Velké hře proti Rusku

Některé národy se bohužel neasimilují historický lekce. Někteří představitelé krymských Tatarů se tedy rozhodli využít připojení Krymu k Rusku a téma deportace krymských Tatarů v roce 1944 jako záminku pro politickou hru, aby si vyjednali zvláštní status, určité výhody. 18. května se na Krymu konaly akce k 70. výročí deportace krymských Tatarů.

Ve dnech 18.–20. května 1944 provedla NKVD rozhodnutím Státního obranného výboru vystěhování krymskotatarského obyvatelstva Krymské ASSR. Krymští Tataři byli deportováni do Uzbekistánu a některých oblastí Kazachstánu a Tádžikistánu, kromě toho byly malé skupiny deportovány do Mariské autonomní sovětské socialistické republiky, na Ural a do Kostromské oblasti. Důvodem deportace byla masová spolupráce krymských Tatarů s nacisty.

V Simferopolu byly položeny květiny k pomníkům, kteří zemřeli během přesídlení. Poté se ve vesnici Akmechet konalo shromáždění a bohoslužba. Pohřební akce se zúčastnilo několik tisíc lidí. Úřady přijaly zvýšená bezpečnostní opatření, ale shromáždění byla klidná a bez provokací. Účastníci smutečního setkání přijali usnesení, které přečetl člen Majlis Dilyaver Akiev. Tataři opět pojmenovali své cíle, tím hlavním bylo zřízení krymskotatarské národně-územní autonomie na Krymu. Text deklarace říká, že s přihlédnutím k normativním právním aktům mezinárodního práva, zejména k deklaraci OSN o právech původních obyvatel, vyjadřuje krymský Tatar svou touhu po sebeurčení vytvořením autonomie. Tomu by mělo usnadnit navrácení historických názvů sídel a dalších geografických objektů Krymského poloostrova, které byly během vystěhování změněny. Zástupci krymských Tatarů také požadují vypracování předpisů, které umožní vytvoření stálého zastoupení krymských Tatarů ve výkonných a zákonodárných orgánech Republiky Krym. Ve skutečnosti chtějí krymští Tataři zavést národní kvóty.

Kromě toho rezoluce říká, že Krymští Tataři požadují uznání národního sjezdu lidu Krymských Tatarů (kurultai) a jím vytvořených orgánů národní samosprávy (Mejlis lidu Krymských Tatarů, regionální a místní mejlisy) jako reprezentativní těla původních obyvatel Krymské republiky. Představitelé krymských Tatarů tedy chtějí autonomii, uznání práv původních obyvatel, národní kvóty ve vládě a oficiální uznání jejich úřadů, které budou zastupovat lid.

Musím říci, že ruské úřady aktivně spolupracují se zástupci krymských Tatarů. Krymská tatarština na území Republiky Krym se stala státním jazykem, Tataři získali skutečný přístup ke státní službě. Zároveň Sergej Aksjonov, předseda Rady ministrů Republiky Krym, 18. května oznámil, že v republice nebudou žádné národní kvóty. Zastupování Krymských Tatarů a osob jakékoliv jiné národnosti v úřadech bude podle něj probíhat výhradně na profesionální bázi, na principu zásluh. A kurultai a mejlis (zastupitelské orgány krymských Tatarů) získají legalitu pouze tehdy, pokud projdou oficiální registrací a budou spolupracovat s orgány Republiky Krym. Toto je naprosto správná volba. Národní kvóty a zvláštní práva pro zastupitelské orgány krymských Tatarů jsou špatným způsobem. Není možné udělat z krymských Tatarů „zvláštní národ“, který údajně nejvíce trpěl politikou centra.

Moskva již učinila řadu vážných ústupků. Ruský prezident Vladimir Putin 18. března upozornil na nutnost politických a legislativních rozhodnutí k obnovení práv krymských Tatarů a jejich dobrého jména. 21. dubna byl přijat zákon o rehabilitaci národů deportovaných z Krymu státní podporou jejich obrody a rozvoje. Zákon předpokládá pomoc při zřizování a rozvoji národně-kulturních autonomií a dalších veřejných sdružení a organizací Krymských Tatarů, Bulharů, Řeků a Němců. Dne 16. května, v předvečer 70. výročí deportace krymských Tatarů, jednal ruský prezident Vladimir Putin s představiteli krymských Tatarů o konkrétních způsobech řešení jejich problémů. Na této schůzce Aider Mustafayev navrhl právně uznat krymské Tatary jako původní obyvatele Krymského poloostrova. Putin slíbil, že se nad tímto problémem zamyslí. Zároveň poznamenal, že „řešením tohoto problému je nemožné vygenerovat další“. Zejména titíž Řekové žili na Krymském poloostrově před Tatary a také na to mají právo.

Prezident Vladimir Putin již dříve zcela správně poukázal na to, že krymští Tataři by se neměli stát vyjednávacím nástrojem ve sporech mezi Ruskem a Ukrajinou. Federální, regionální i místní úřady jsou podle něj připraveny spolupracovat se všemi lidmi, kteří se upřímně snaží pracovat na zlepšení života na Krymu. Každý potřebuje „fungovat harmonicky s pozitivním přístupem“. Ve velkém díle mohou být potíže, rozpory a spory, to je přirozená věc. Putin zdůraznil, že „zájmy krymských Tatarů jsou dnes spojeny s Ruskem“.

V důsledku toho došlo v životě krymských Tatarů v poměrně krátké době k významným pozitivním změnám, které jsou zcela spojeny s jasnou státní politikou Ruské federace. V této situaci se masa obyčejných krymských Tatarů, kteří nemají vztah k politickému povyku jejich národní inteligence, jako je například bývalý šéf Mejlis Mustafa Džemilev, který sledoval proturecký a prozápadní kurz, je třeba být extrémně opatrný. Nemůžete se nechat vtáhnout do politických her, které mají protiruský přesah. Jak správně zdůraznil Vladimir Putin, krymští Tataři by neměli být „vyjednávacím čipem“ ve Velké hře proti Rusku a měli by se zaměřit na práci na zlepšení života na Krymu.

Krymští představitelé, kteří prosazují myšlenku uznání krymských Tatarů jako „původních lidí“, zavádějí národní kvóty, legalizují zastupitelské orgány a vytvářejí národně-teritoriální autonomii krymských Tatarů, následují cestu bolševických internacionalistů (trockistů) , který udělal mnoho práce, aby rozdělil Velké Rusko na „národní osudy“. Právě vytvoření národních republik a autonomií se stalo jedním z předpokladů budoucího rozpadu SSSR. Zachování a rozvoj tohoto systému v Ruské federaci si v současné době udržuje nebezpečí takového scénáře.

Nejrozumnějším přístupem ze strany krymských Tatarů je úplné odmítnutí nároků vůči Rusku a ruskému lidu. A odmítnutí nároků na určitý „rys“ jejich postavení, autonomie jako „původního národa“. Veškeré jednání představitelů krymských Tatarů, které má určitý protiruský podtext, zejména v kontextu globální krize a zostřování konfrontace mezi Ruskem a Západem, je nejen škodlivé, ale i nebezpečné. Krymští Tataři potřebují žít v míru, vychovávat děti, nevzpomínat na historické křivdy, imaginární i skutečné. Ti samí Rusové tedy žijí tiše a nekoktají o nutnosti jejich rehabilitace nebo náhrady škod, ačkoli téměř ve všech historických obdobích nesli hlavní tíhu všech problémů a utrpěli nevyčíslitelné ztráty a oběti.

Mejlis, který neustále rozdmýchává téma historických křivd a vyžaduje zvláštní status pro krymské Tatary, je obecně čas jednat s orgány činnými v trestním řízení. Tato organizace byla původně protiruská a nese obvinění z ničení. Tato organizace nepřispívá k nastolení mezinárodního míru na Krymu. Nesmíme zapomínat, že ukrajinské tajné služby (a jejich prostřednictvím i americké) dlouho využívaly krymskotatarskou otázku jako protiváhu proruským náladám na Krymském poloostrově. Bezpečnostní služby Ukrajiny systematicky pracovaly s vůdci krymských Tatarů za Juščenka a Janukovyče. Kromě toho měl stejný Džemilev kontakty v Turecku a Ázerbájdžánu. Historický problém využil Kyjev a síly za ním ve svém vlastním zájmu. Krymští Tataři se zase chtějí proměnit v „potravu pro děla“ v boji proti Rusku.

Je jasné, že pokud krymští Tataři podlehnou provokacím takových postav, bude to mít nesmírně smutné důsledky, a to nejen pro Rusko, ale i pro samotné krymské Tatarky. A čím tvrdší je konfrontace na linii Rusko-západ a sever-jih (aktivace radikálního islámu a vytvoření „Blízkovýchodní fronty“ globální konfrontace), tím nebezpečnější je účast krymskotatarského lidu ve Velké hře. na straně nepřátel ruské civilizace bude.

Ostatně v tomto případě si budete muset vzpomenout na nevzhledné stránky z historie krymských Tatarů. Je tedy vhodné připomenout, že tvrzení krymských Tatarů o postavení „původních obyvatel“ Krymu jsou nesmysly nebo záměrná lež. Stejní Řekové a Slované mají mnohem více práv na postavení původních obyvatel Krymského poloostrova. Stačí připomenout, že slovanský živel byl na Krymu ještě v dobách Azovsko-Černomořské Rusi (Tajemství ruských dějin: Azovsko-Černomořská Rus a Varjažská Rus) a vlády prvních knížat z dynastie Ruriků. V VIII století žili na Krymu Rusové (Slované) a archeologové na poloostrově objevili mnoho předmětů slovansko-ruského původu. V Korsunu a jihovýchodní části poloostrova Krym, slovanský оружие, nádobí, kultovní předměty s nápisy v ruštině a různé předměty pro domácnost. Známý řecký (byzantský) historik Lev Diakon, který nám zanechal cenný popis tažení Svyatoslava Igoreviče v Bulharsku a válek Ruska s Římany (ač extrémně zpolitizované, ponižující Rusi), a popis největšího ruského válečníka, tvrdošíjně nazývá Rus "Tauroscythians", to jsou krymští Skythové. Krym během existence starého ruského státu byl „ruským předměstím“ – součástí země Tmutarakan.

Krymští Tataři se na Krymu objevili až v XIII-XIV století, navíc jako útočníci, kteří si podrobili domorodé obyvatelstvo poloostrova. Jejich původ je navíc poměrně kontroverzní a temná záležitost. Zřejmě se nejedná o jednoho člověka s několika základy. V XNUMX.-XNUMX. století vznikl na Krymu banditsko-parazitický Krymský chanát, který ovládala dynastie Girey (Loupežně parazitický Krymský chanát a boj proti němu). Několik století proti němu bojovalo Rusko-Rusko. Obětí Krymského chanátu se staly miliony Slovanů. Po dlouhém a krvavém boji dokázalo Rusko zvítězit. V roce 1873 se Krym stal součástí Ruské říše.

Nicméně i poté, i když připojení k Rusku vedlo k ekonomické prosperitě regionu, zůstali krymští Tataři nepřítelem ruského lidu. Jejich politicky nejaktivnější představitelé se zaměřili na Turecko a západní mocnosti. Takže během východní (krymské) války začali krymští Tataři masově přecházet na stranu intervencionistů (Zrada krymských Tatarů během východní války v letech 1853-1856...). Po válce plánovala ruská vláda přesídlení části krymskotatarské populace z Krymského poloostrova do distriktu Melitopol. Tento plán však nebyl nikdy realizován. 2. března 1855 zemřel car Nikolaj Pavlovič. Císař Alexandr II Nikolajevič, který nastoupil na trůn, se vyznačoval svou liberálností a krymským Tatarům byla jejich zrada odpuštěna. Proti zrádcům nebyly podniknuty žádné kroky. Krymští Tataři spáchali další zradu během let revoluce a občanské války (odkaz). Zástupci krymskotatarského lidu postavili lid proti sovětskému režimu, uzavřeli spojenectví s ukrajinskými nacionalisty a bělogvardějci a poté s Němci. Po odchodu německých jednotek se krymští Tataři začali soustředit na Dohodu.

A pokud si připomeneme pravidelné naříkání představitelů krymských Tatarů o „genocidě“ jejich předků ze strany „krvavého Stalina“, stojí za připomenutí, že deportace krymských Tatarů v roce 1944 byla způsobena jejich masivní spoluprací s nacisty . V mnoha ohledech byla deportace jen odplatou za zradu SSSR. O tom si můžete přečíst v díle historika Igora Pykhalova „Za to, co Stalin vystěhoval národy“. Zástupci krymských Tatarů by se proto neměli zaměřovat na „historickou spravedlnost“. Může se to obrátit proti nim. Lidé by se měli soustředit na klidný život.
Naše zpravodajské kanály

Přihlaste se k odběru a zůstaňte v obraze s nejnovějšími zprávami a nejdůležitějšími událostmi dne.

140 komentáře
informace
Možnost komentovat tento příspěvek byla zakázána.
 1. +28
  20 2014 мая
  Мои Друзья в Крыму,они татары,только за присоединение с Россией.Вместе водку пьем и свинину едим...а радикалов там тоже не мало,воду мутят.23 мая туда выезжаю. chlapík
  1. +36
   20 2014 мая
   Даже в великой Римской империи были всегда свои "Тревожные пассажиры" -Этруски, готовые вступить в союз с кем угодно Ганибалом, Готами и т.д. лишь бы насолить Риму. Путин за 2 месяца сделал для Крымских татар БОЛЬШЕ ЧЕМ ВСЕ УКРАИНСКИЕ ПРЕЗИДЕНТЫ ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ ЗА 23 ГОДА... Но как видимо и этого мало (Волки в лес так и смотрят...) smutný Пора приводить ребят в себя, Россия это им не псевдо-государсвто коим была Украина потакающая их дешёвым понтам... А на вторую Чечню, которой они уже запугивают РФ могут не расчитывать, почему: 1) Кр.Татарам далеко по боевому духу до Чеченцев. 2) Крым полу-остров, через панкисское ущелье- оружие и "бородатое пушечное мясо" на помощь не придёт 3) Турции на которую они смотрят с надеждой сейчас вообще не до них (Эрдоган вот-вот слетит) 4) И главное, Россия сейчас это не Россия 1994 года, действовать в отношении их ортодоксов силовики будут "ОЧЕНЬ ВЕЖЛИВО" и быстро... П.С. Хотя можно и к самим Крымским татарам выставить счёт: 1) За их походы на Русь во времена Крымского ханства, за сожжение Москвы. 2) За предательство во время Крымской войны с Англией и Францией 3) За уничтожение партизан во время великой отечественной войны 4) И за те 5 тыс. человек, которые кричали в марте этого года -Русские уе...те в Россию.
   1. +13
    20 2014 мая
    Как бы не пришлось их снова выселять.
    1. +4
     20 2014 мая
     Citace: b0bi
     Как бы не пришлось их снова выселять.

     Не думаю,просто власть в Киеве всегда заигрывала с татарами,да и собственно это и не власть была.Они прекрасно это понимали ,вот по этому принципу действуют и сейчас.Пробуют на зуб.Для таких народов уступки власти - признак слабости.Тут стоит использовать принцип - кнута и пряника
     1. cool kluk
      -1
      20 2014 мая
      не обобщайте, не с народом а некоторыми лицами,
      никто ничего не понимал так как власти до простых людей дела нет
      "Для таких народов уступки власти - признак слабости.Тут стоит использовать принцип - кнута и пряника"

      примитивные размышления уровня цирка - вы не знаете этот народ, в этом ваша проблема, на силу находится контрсила, надо работать с народом
      1. +1
       20 2014 мая
       Все народы разные. И есть среди них такие, которые всегда гребут только под себя. С ними в принципе тневозможно договориться, их можно только купить! В царскую эпоху России государи "приручали" знать таких народов, давая им земельные наделы, дворянские титулы, а затем обучая их детей и внуков в офицерских училищах.Яркий пример тому - Шамиль. И таких было много. Они понимали, что связав свою судьбу с Россией, они и их потомки будут уважаемы и благополучны. Чечня, за которую Путина проклинали и либералы и патриоты ( кричали: разбомбить-отпустить-отгородиться колючей проволокой), стала форпостом России на Кавказе ( так жить, как живут влиятельные тейпы сейчас, они жить без России не смогут никогда). Видимо, эту политику нужно проводить и в Крыму. И денег на это потребуется гораздо меньше, чем на Кавказе - уровень другой.
       1. cool kluk
        0
        20 2014 мая
        ну вот, начало неплохое, а под конец знакомая пластинка с подкупом "элиты".
        вот и сейчас она купленная кем-то, легче стало? нет, сейчас вы прикупили, завтра другие, а народной поддержки нет - это что бандитская сходка подкуп смотрящего или государство? если государство то опора государства это люди, в Крыму так сложилось, что без решения крымскотатарского вопроса не идут дела ))
        надо наконец это понять и искать диалога
    2. cool kluk
     +1
     20 2014 мая
     страшные у вас мысли однако, за участие в митингах в России, тоже надо народы выселять по нац признаку?
     1. starý muž 72
      +1
      21 2014 мая
      Не за участие а за организацию митингов против России надо не выселять а сажать организаторов,а может быть и выселять на лесоповал на постоянное жительство.
      1. cool kluk
       +1
       21 2014 мая
       это не просто митинг и не столько против России (я в курсе что некоторые силы тоже что-то организуют в России и таким образом дискредитируют других), но дело в том что 18 мая это траурная дата, да на ней звучат и политические требования уже по привычке с 90 годов, в силу того что ничего не решалось, теперь наложилось новое обстоятельство добровольно-принудительное вхождение в состав России, это надо осознать и переварить, местная власть в силу своей ограниченности совершает ошибки и саботируют даже указ президента, идет разрыв шаблона и те остатки доверия таят, надо искать выход
     2. starý muž 72
      +2
      21 2014 мая
      Не за участие а за организацию митингов против России надо не выселять а сажать организаторов,а может быть и выселять на лесоповал на постоянное жительство.
   2. Komentář byl odstraněn.
   3. +11
    20 2014 мая
    Citace z ispaniard
    Путин за 2 месяца сделал для Крымских татар БОЛЬШЕ ЧЕМ ВСЕ УКРАИНСКИЕ ПРЕЗИДЕНТЫ ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ ЗА 23 ГОДА... Но как видимо и этого мало

    Есть такие люди, которые человеческое отношение к ним считают за слабость. По другому мыслить не могут.
    Когда в одном народе таких людей набирается много, то получаются крымские татары.
    Требуют вечной памяти своим погибшим, но не хотят вспоминать тех русских, которым они сами геноцид устроили раньше.
    Я помню участников войны, которые освобождали Крым. Они рассказывали, как в вырезанных крымчаками русских деревнях на кольях плетней торчали отрезанные головы русских стариков, женщин и тут же и детей.
    Об этом они споминать почему-то не хотят.
    Людям свойственно ошибаться. Путин тоже человек...
    1. cool kluk
     -3
     20 2014 мая
     Я помню участников войны, которые освобождали Крым. Они рассказывали, как в вырезанных крымчаками русских деревнях на кольях плетней торчали отрезанные головы русских стариков, женщин и тут же и детей.

     не нужно распространить преступление одних на весь народ, вы совершаете коварную ошибку, Гитлер тоже так мыслил и за проступки некоторых людей ненавидел целые нации, русский народ это пережил, нужен повтор таких страданий для других?
     1. +4
      20 2014 мая
      Преступление совершил не народ, а его отдельные представители. Надо было не выселять народ, а конкретно по суду военного трибунала вешать карателей, пособников фашистов, отправлять в лагеря тех, кто им пособничал. Интересно только, сколько бы осталось в Крыму тех татар, кто ни в чем не виновен?
      1. cool kluk
       +2
       20 2014 мая
       отвечаю много, большинство и осталось бы и не было бы такой сейчас проблемы!
   4. Komentář byl odstraněn.
   5. +1
    20 2014 мая
    Согласен, друг. Мне по жизни все татары, с коими встречался, были отличными ребятами. Поэтому мне сложно против них даже говорить. Но все же. Сейчас у России очень сложный период. "Чудом" проскочили с Крымом. И не лучший момент гнуть пальцы. Не одни татары пострадали. Ставить свое горе выше чужого - это не мудро. И не может привести к созиданию.
   6. cool kluk
    -1
    21 2014 мая
    ох сколько нагородил
    но по порядку
    сигналы от президента хорошие, пока нет реализации. Как показывает практика законы и на бумаге все отлично однако в реальности труба

    какие понты уважаемый, народ которой что-то хочет это понты ? тогда ваше замечание это вообще пыль и ни стоит даже слушать мнения отдельного чела так?
    и дальше по пунктам
    я не хочу размышлять в логике войны, но раз идет просчет отвечу:
    1) дух есть выжили после 3 депортации и множества войн + чеченцы у нас тоже есть и они будут за нас
    2) за это не переживайте у РФ столько врагов что оружия будут вести кораблями
    3) Турции в целом нет, а 5 млн крым. татар там да + спец службы + США + мусульмане со всего мира - мало?
    4) и после того как придушите кого-то вас больше полюбят и будут верны? или придумают что с вами сделать?

    и теперь по походы и тому подобные:
    1) те войны были кровопролитные все уже своей кровь заплатили, Российская Империя нанесла сильный ущерб Крымского ханству
    2) предательство быть не может потому что обстановка враждебная и почему кто то должен насильно кому то служить? и в ножки кланятся?
    3) постарадали многие, немало крым. татар убили, сотни деревень сожгли + депортация - мало ? еще нужны жертвы
    4) оо конечно посчитали видимо что именно ровно 5 тыс чел (нет 4999, не 199 а именно 5 тыс) кричали гадости, все всем за это? и что теперь расстрел через одного? в РФ млн людей говорят гадости в сторону мусульман скажем, что теперь нужно делать?
  2. Komentář byl odstraněn.
  3. +24
   20 2014 мая
   ....Так называемые крымские татары это совсем не казанские татары...Совершенно разные языки и менталитет..Если казанские татары труженики ,созидатели, давшие обществу множество великих людей ( ученых,военначальников,специалистов с мировым именем, то эти ничем не проявились...Я не слышал ни про одного крымского татарина ставшего великим физиком ,математиком, химиком и т.д, т.е в тех сферах .где надо работать мозгами и требуются фундаментальные знания...Один очень мой хороший знакомый крымский татарин как то мне сказал : "не верь татарину - все равно обманет"....А это о многом говорит...
   1. Vladyka
    +9
    20 2014 мая
    Абсолютно справедливое замечание! Так называемые Крымские татары по своему происхождению наиболее близки Саудитам, и пусть их самоназвание никого не обманывает. Очень справедливо Вы заметили по поводу языка... именно за этим вопросом торчат серьезные "уши"...
    1. -14
     20 2014 мая
     Citace: Vladyka
     Так называемые Крымские татары по своему происхождению наиболее близки Саудитам,

     To není správné.
     Саудитами там и не пахнет.
     Сброд из греков, армян, славян, итальянцев, немцев, калмыков и т.д.
     В каждом народе есть отбросы, которые легко продаются.
     Так как "русские" это не национальность, а принадлежность.
     Я СЧИТАЮ, ЧТО СРЕДИ РУССКИХ ПРОДАЖНЫХ НЕТ.
     Есть продажные среди муромы, чеченцев, татар, азербайджанцев, армян, калмыков, кривечей, аланов, древля и т.д.
     Но среди русских нет.
    2. cool kluk
     -1
     20 2014 мая
     про саудитов чушь, если интересует я могу рассказать про этногенез крымских татар
     1. 0
      25 2014 мая
      Za prvé:
      Всё станет понятно, если историки ответят на один простой вопрос:
      КТО ПЕРВЫЙ НАЗВАЛ ТУРЕЦКИХ ОККУПАНТОВ ТАТАРАМИ? Предлагаю альтернативное название "крымско-турецкое население". Тогда понятна и лютая враждебность и абсолютная мировоззренческая несовместимость коренного славянского населения и турецкого десанта. Они типа евреев в Палестине. Вот почему боятся и требуют признать их коренными и законными...
      Za druhé:
      Они не предатели. Они враги, которые поневоле вынуждены проживать вместе с нами.
      И для врагов, они очень даже миролюбивые. Хотя бы далеко не каждому в спину стреляют. За что отдельное спасибо! Они живут по строгим, честным правилам. Ислам позволяет обманывать врага. Вот они и пользуются.
      Zatřetí:
      Предатели, это те кто в 90х всё достояние СССР на Запад перегнали. Кто каналы наркотрафиков наладил. Кто молодым парням наркоту в вены вкалывает и в рот заливает.

      Всязи с чем, предлагаю помочь прокурору Няше решить эту проблему:
      1. Отправить в места компактного проживания крымких турок сводные отряды полиции со всего РФ. В том числе Чечни.Пусть видят и силу и многонациональность нашей Цивилизации.
      2. Наиболее образованных и предприимчивых представителей отправить на обучение туристическому бузнесу. Обязательно в Москву, а потом на практику в Турцию.
      ПУСТЬ ОПЫТ ПЕРЕНИМАЮТ И ДЕЛАЮТ КРЫМ ТУРИСТИЧЕСКИМ РАЕМ!
   2. +10
    20 2014 мая
    Я например, слышал про достойнейшего летчика-испытателя Амет-хан Султана. Хотя общей картины это конечно не меняет.
    1. +8
     20 2014 мая
     severní

     Амет-Хан Султан только по линии матери - крымский татарин.

     Его с таким же успехом можно назвать и дагестанцем (отец у него лакец - одна из народностей Дагестана).
     1. 0
      20 2014 мая
      хорошо, я напишу, что он наполовину крымский татарин, так легче? Если уж так необходимы чистокровные крымские татары, то их тоже есть, и тоже летуны, и правительственными наградами отмечены, вот например http://www.goloskrima.com/?p=4934/
    2. +4
     20 2014 мая
     Мне один кр-татарин, на полном серьезе, о Ахмет-хане Султане высказался, что "в семье не без урода", а другой кр-татарин ему морду за это набил. Как говорит одна "дочка офицера":...не всё так однозначно.
     1. +1
      20 2014 мая
      Довелось пообщаться с его коллегами-испытателями, отзывались очень хорошо.
    3. cool kluk
     +1
     20 2014 мая
     мало слышали
   3. raf
    +2
    20 2014 мая
    smavý совершенное верно.Крымские-это турецкие татары.
   4. -2
    20 2014 мая
    Citace: aleks 62
    Так называемые крымские татары это совсем не казанские татары...Совершенно разные языки и менталитет..Если казанские татары труженики ,созидатели, давшие обществу множество великих людей ( ученых,военначальников,специалистов с мировым именем, то эти ничем не проявились...Я не слышал ни про одного крымского татарина ставшего великим физиком ,математиком, химиком и т.д, т.е в тех сферах .где надо работать мозгами и требуются фундаментальные знания...Один очень мой хороший знакомый крымский татарин как то мне сказал : "не верь татарину - все равно обманет"....А это о многом г

    Так все правильно. Они росли и воспитывались на окраине. Другое название Дикое поле. Там действовал только закон силы и торговли (большое количество торговцев рабами из числе евреев, армян и т.д.)
    Продажные с....
    Там собирался всякий сброд (как и в Запорожье) и зря назвали их татарами (вероятно по инерции. как все европейцы были немцами (англицкими, французкими и т.д))
    Разница только в подчинени и религии. Крымчане сразу продались туркам и начали принимать ислам, а запорожцы долго выступали "свободными и толлерантными", т.е. грабили всех подряд, но своим "единомышленникам" в грабеже всегда содействовали.
    После наведения порядка часть запорожцев пошла служить по царскому велению, часть отошла на территорию Османской империи, но некоторые остались. До сих пор это бандитское образование проблемы составляет.
    1. +1
     20 2014 мая
     После наведения порядка часть запорожцев пошла служить по царскому велению, часть отошла на территорию Османской империи, но некоторые остались. До сих пор это бандитское образование проблемы составляет
     Та часть запорожцев, которая "отошла", а это момент когда запорожцам выставили ультиматум и их дальнейшая судьба вообще была под Большим Вопросом (порядка 5000 казаков) - образовала Задунайскую Сечь по образу и подобию Запорожской, по-линии отца мои предки оттуда. Жили они и правда в устье Дуная на территории Османской империи, вот только когда Россия стала воевать с османами - они "вернулись домой". Цена - рубились с турками за что и были прощены)
    2. Komentář byl odstraněn.
   5. +2
    20 2014 мая
    Из военных - знаменитый крымский татарин, дважды герой Советского Союза, летчик-истребитель Ахмет Хан Султан, впоследствии летчик-испытатель. Погиб при испытании самолета.
   6. cool kluk
    0
    20 2014 мая
    по поводу известных лиц, такие оценке не корректны для малых народ, тем более несправедливо репрессированного и изгнанного со своей земли. Среди крымский татар развито творчество, много художников, музыкантов, инженеры, преподаватели.

    "Один очень мой хороший знакомый крымский татарин как то мне сказал : "не верь татарину - все равно обманет"....А это о многом говорит..."

    это либо провокационная выдумка либо тот кто говорил сам негодяй и по нему людей не судят
  4. ed65b
   +7
   20 2014 мая
   Не все татары против России. Против так называемое руководство меджлиса. они и воду мутят с активом. Вот именно ими и надо заниматься компетентным органам.
   1. +6
    20 2014 мая
    Судя по вою, уже начали и вплотную. Ежу понятно, что там присутствует головешка-другая, которая всех остальных мутит. Ничего, ФСБ это не СБУ, отработают.
   2. Fin
    +5
    20 2014 мая
    Citace z ed65b
    Не все татары против России. Против так называемое руководство меджлиса. они и воду мутят с активом. Вот именно ими и надо заниматься компетентным органам.

    Даже не сомневаюсь, что в ближайшие 1-2 года они будут спокойно жить и работать, а не орать на площадях всякую хрень. Никто с ними церемониться не будет, тем более все им дали: и закон о реабилитации, и программу поддержки, и представительство в органах власти... Ну а те, кто активно не согласен - получат по заслугам. ТВ "Крым" еще разогнать и поставить нормальных татар. Вся беда простых татар в малообразованности и привычке слушать старейшин, которые сами кроме религиозных догм предложить не могут.
    1. cool kluk
     +1
     20 2014 мая
     образованные есть и старейшин уже мало кто слушает(вы путаете у крымских татар стариков уважают, но не факт что послушают).

     проблема в том что власти всегда были удобны негодяи из числа крымских татар, так как надо делать из них пугало и пугать русских и списывать на них все свои проблемы, в другом случаи чтобы дурить крым. татар ничего не решая для них и кормя только "элиту"
   3. cool kluk
    0
    20 2014 мая
    в принципе правильно, однако надо понимать что Россия пришла в Крым с новыми правилами и надо учитывать деликатность момента, кроме того там большой клубок проблем и надо его распутать
  5. +4
   20 2014 мая
   Как всегда - есть хорошие, есть плохие - так почему плохие всегда активны, всегда на виду - и создают впечатление, что их большинство и именно они выражают общее мнение .. А хорошие тихо сидят и "водку пьют" - а может пора свое слово сказать. Если татары замутят в Крыму - то уже на этот раз, к сожалению" окончательно подтвердят свою ненадежность и гнилую репутацию. И люди подумают, а не прав ли был на их счет товарищ Сталин ....
   1. cool kluk
    0
    20 2014 мая
    вы радикальны в суждениях и совершаете коварную ошибку закладываю межнациональную мину замедленного действия, сталин уже залажил столько, что до сих пор боком выходит. В СССР не смог удержать силой и принуждением,а у России сил поменьше будет. Здесь требуется новая идеология консолидации наций на основе России, а не искать врагов, тем более в виде народов. Тем более надо забывать некоторым будто крым. татар в Крыму всего 300 тыс их можно задавить силой, однако в соседней Турции их 5 млн + всемирная поддержка мусульман + запада. В таких условиях только враги России пытаются кровью народа добиться кого-то абстрактного результата
    1. stalin444
     0
     21 2014 мая
     Ни тебе Сталина осуждать!
     1. cool kluk
      0
      21 2014 мая
      во 1) у каждого свое мнение, я не раб чтобы за меня хозяин решал
      во 2) история уже все решила, скорее всего он умер не свой смертью как и берия.

      потому что там была волчья свора - мочили всех за власть
  6. cool kluk
   0
   20 2014 мая
   вот вот, на бытовом уровне все хорошо если речь о людях желающих мира и добрых отношений, надо наконец-то искать дружбы а не врагов
   1. 0
    21 2014 мая
    Citace od coolboye
    вот вот, на бытовом уровне все хорошо если речь о людях желающих мира и добрых отношений, надо наконец-то искать дружбы а не врагов

    Специально прочел все ваши умопомрачительные заключения по крымским татарам и кроме как им уступить вообще мысли не увидел.
    Сколько Крым российский?
    Для диалога нужны две стороны,а пока видно только требования одной из сторон.Что было желание татар выйти на правительственный уровень с предложениями,переговорами?Пока только Россия привезла делегацию из Казани для сравнительного ознакомления и что татары Крыма усмотрели в жизни татар Поволжья сплошные минусы??
    При том что властью украинской даже не были реабилитированы.
    Да еще ........не делайте выводы за меня ,о том насколько хорошо я знаю татар
    1. cool kluk
     0
     21 2014 мая
     Крым российский - чуть больше 2 веков, а крым. татары жили чуток больше 8 веков как народ, а предки из которых сформировался народ еще больше

     --- Что было желание татар выйти на правительственный уровень с предложениями,переговорами?Пока только Россия привезла делегацию из Казани для сравнительного ознакомления и что татары Крыма усмотрели в жизни татар Поволжья сплошные минусы??

     желание то есть, но они или не ведутся или возят экскурсии с удобными людьми, я про это уже говорил, какой от них толк, пока тот тонкий мост отношений что начала выстраивать Москва, успешно саботируется и дискредитируется местной властью, им указ президента не почем, пока только одна болтология с их стороны, а так как это люди старые что участвовали в гадостях против крым. татар или занимали позицию моя хата с края - то ничего поменяется, если не будет обноления власти на местах
     1. 0
      21 2014 мая
      Citace od coolboye
      желание то есть, но они или не ведутся или возят экскурсии с удобными людьми, я про это уже говорил, какой от них толк, пока тот тонкий мост отношений что начала выстраивать Москва, успешно саботируется и дискредитируется местной властью, им указ президента не почем, пока только одна болтология с их стороны, а так как это люди старые что участвовали в гадостях против крым. татар или занимали позицию моя хата с края - то ничего поменяется, если не будет обноления власти на местах

      Вот вам специально выбрал для ознакомления,чтоб не говорили ерунду.
      Какое желание жить в мире или просто налаживать отношения высказал России Мустафа Джамилев,с кем там договариваться???Я так понимаю вы опять будете утверждать что сним можно договориться
      1. cool kluk
       +1
       21 2014 мая
       вы это так шутите, нашли одного из авторитетных представителей и потом приняли вердикт, а чего та с говорить с остальными 300 тыс - типо все кранты жизнь закончилась?

       это тоже что поговорить с одним из правительства России, и сказать нет смысла все 142 млн недоговороспособны? это 1)

       во 2) у Мустафы Джемилева своя последовательная позиция, он ее не менял и достойно отстаивает, другое дело что это не нравится кои кому, но ГЛАВНОЕ чтобы защищал интересы крымскотатарского народа - получится или нет это покажет время

       крымскотатарский народ пережил уже много государств и империй - которые пытались захватить Крым силой, рекорд это 2 века у Российской империи, все потом не дотягивали и до 100 лет, вот и Украина не больше 23 лет, они разваливались или преобразовались, так что это очередной эпизод долгой истории,
       проблема в том как выжить и прожить достойно!

       ну и наконец в 3) вы кого нибудь кроме него знаете? чем живет народ знаете? с людьми говорили? думаю нет ! отсюда вывод как вы можете понимаете и делать выводы.

       и наконец самое интересно судя по фашизму, татарофобии, и откровенной агрессии в том числе и здесь на форуме, складывается впечатление что от таких людей надо держаться подальше, так как поступили другие европейские народы: Польша, Чехия, страны Прибалтики, ГДР тоже убежало к братьям ФРГ, там спокойнее, нет найездов!
       и пример Израиля тоже хорош, еврейскому народу пришлось создать государство чтобы защититься от агрессии и вымирания - так что создания государство актуально как никогда, к сожаление это уже 200 лет не дают сделать, или имитируют создание. Так что вопрос не в том нужно ли свое гос-ва, а в том кто будет союзником и в каком союзе ЕС или ТС или другие варианты
       1. +1
        21 2014 мая
        Я уже писал и повторюсь,с кем договариваться?
        Для диалога нужно две стороны,а пока в Крыму выдвигаются только требования к России.А татар многих приходилось встречать.Особенно та часть татар которая живет за счет туристов сильно контрастирует с той частью которая прибывает в борьбе против.............и тут нет конца требований.
        Да в основном татары трудяги но правят ими люди строящие новый Халифат.Вот тут интересы расходятся у всех.
        1. cool kluk
         +1
         21 2014 мая
         в этом сила и сложность народа - что не получится договорится с одним и все примут на УРА, не нужно чтобы люди это поддержали, кстати на Украине так же, нет единого начала.

         так что нужно будет в каждом районе, на каждой улице везти диалог и на деле показать что ничего не угрожает крымским татарам, пока нет такой уверенности, соответственно как можно договариваться когда другая сторона силой и угрозой пытается договариваться - типо берите что дают и молчите в трубочку, к сожалению такой лейтмотив.

         на примере конституция делали наспех в Москве, даже местное правительство не привлекли что там крым. татары, указ о реабилитации тоже не обсуждался, как дальше жить тоже. Короче ничего не обсуждалось. Только зачитали как будет теперь, а остальным стоять бояться а то будут мочить.

         Теперь про трудяг и работающих крым. татар. Вот здесь полный трындец - весь частных сектор при смерти - туристов нет, банки не работают, цены выросли, связи с Украиной потеряны, людям негде на хлеб заработать, и у крым. татар нет свата/кума во власти что подкинет варианты и трудостроит в администраци.
         только бюджетники имеют стабильные небольшую ЗП и все.

         как дальше жить на территории которая не признает миром и негде заработать?
 2. +16
  20 2014 мая
  На первом месте в любых отношениях должен стоять принцип большинства,но некоторые этого упорно не догоняют.
  1. Ticho_23
   +6
   20 2014 мая
   Доброго времени суток. Пропаганда государства важнейшее оружие , люди более старшего возраста с ними все понятно воспитание еще советское , им хочется мира а вот молодежь ей хочется быть к чему то причастной , а государство дать не может вот и забирают их разные течения и т.д.Происходящее последние 20 лет на территории бывшего постсоветского пространства показывает свято место пусто не бывает ( коммунистическую идеологию признали неправильной а другой не дали )и моментально в нашу жизнь пришла идеология разных других стран согласно географических положений . А то и вовсе просто без пропаганды и идеологии "убивай,воруй ,тащи". Вот как-то так под накипело немного.
  2. cool kluk
   +1
   20 2014 мая
   не совсем так, большинство не должно гнобить меньшинство, когда большинство насильно вынуждают делать что-то меньшинство это до добра не доведет. к примеру состав населения меняется, примеру через 50 лет будут доминировать китайцы в мире или мусульмане в России, и что теперь делать остальным в меньшинстве? может сразу строить отношения с оглядкой на будущее?
   1. stalin444
    -1
    21 2014 мая
    Значит нужно сейчас всех муслимов в России вырезать
    1. cool kluk
     +1
     21 2014 мая
     ты видно с головой совсем не дружишь провокатор, надо с тебя и начать
 3. +13
  20 2014 мая
  Да... 70 лет прошло, но до не которых так и не дошло за что их наказали.
  Понятно что не все принимают в этом участие, но все происходит с молчаливого согласия большинства... и здесь заработать ... и от тех деньги за молчание получить.
  1. +19
   20 2014 мая
   .....Маленькая справка... По переписи населения 1940г. крымских татар было 120тыс. В годы ВОВ каждый третий призывного возраста проходил службу у немцев...В партизанских отрядах Крыма татар было аж 6 (шесть!!!)человек...Остальные как я понимаю "подносили патроны"...Считать умеете, можете прикинуть массовость сотрудничества с фашистами...И еще много другого...Им очень хочется ,что бы мы русские забыли об этих их "подвигах",да и предыдущая власть очень старалась, но мы ПОМНИМ...И будем помнить всегда..
   1. -6
    20 2014 мая
    Citace: aleks 62
    .Им очень хочется ,что бы мы русские забыли об этих их "подвигах",да и предыдущая власть очень старалась, но мы ПОМНИМ...И будем помнить всегда..

    Те кто с немцами сотрудничали, повыздыхали давно. Как можно что то припоминать тем, кто родился после войны ???
    1. +3
     20 2014 мая
     А какого нам сталинские действия вменяют? Уважаемый. Мож это мы с вами на воронках за людьми подъезда ли? Давайте, чтобы все было ровно
     1. 0
      20 2014 мая
      Citace z Erg
      А какого нам сталинские действия вменяют?

      Кому это нам ? Мне никто такого не вменял. Вам думаю тоже.
      1. 0
       20 2014 мая
       Сударь, держите себя в руках. По-Вашему, за кого же тогда говорил Путин, когда признал репрессии против татар. Ведь по сути он снял клеймо с предательства. Проявил мудрость. Понимая, что путь к созиданию лежит через прощение.
     2. cool kluk
      0
      20 2014 мая
      вам никто не предъявляет лично претензий, но оправдывая и поддерживая такие действий вы становитесь пособником тех преступлений
   2. cool kluk
    +2
    20 2014 мая
    Ложь и провакация !!

    согласно данным переписи 1939 года крымских татар в Крыму насчитывалось 218179 человек, то есть 19,4 % от всего населения полуострова[24]
    теперь отнимем детей - пускай 60% (известно что у нас детей от 2 в семье) - остается около 80 тыс, женщин - 55% - остается примерно 36 тыс чел - отнимем в том числе и старики мужчины и если их отнять- пускай 20% то наверное 30 тыс мужчин останется,

    В рядах Красной Армии, с 1941 по 1945 год проходили службу более 35 тысяч крымских татар (по другим данным было призвано в 2 захода 5+ 16 тыс = 21) . Большая часть (около 80 %) мирного населения оказывало активную поддержку крымским партизанским отрядам. (инфа с википедии) и них по данным материалов депортации В 1949 году в местах депортации насчитывалось 8995 крымских татар — участников войны, в том числе 524 офицера и 1392 сержант, т.е 9 тыс это выжившие участники ВОВ и те который остались живы после депортации, а сколько погибло во времена ВОВ и депортации, явно же погибало не меньше половины во времена ВОВ? таким образом где эти тыс людей? с воздуха? у вас не сходятся цифры негде взяться, если бы говорили о нескольких тыс, то допускаю

    в итоге остается до 9 тыс неучтенных мужчин. по офиц. данным СССР было 5 тыс всех национальностей кто сотрудничали, т.е цифры сопостовими

    и теперь список героев из числа крымских татар

    Пятеро крымских татар (Петай Абилов, Тейфук Абдуль, Узеир Абдураманов, Абдуреим Решидов, Сеитнафе Сеитвелиев) были удостоены звания Героя Советского Союза, а один (Амет-Хан-Султан) стал Дважды Героем. Двое (Сеит-Неби Абдураманов и Насибулла Велиляев) являются полными кавалерами Ордена Славы. Героем Польши стал крымский татарин Умер Акмолла Адаманов – командир партизанского отряда, который погиб в 1943году, спасая польских мирных жителей от угона в Германию. Среди крымских татар во время войны было 4 генерала, 85 полковников, 100 подполковников».

    в 1943-44 годах командный состав партизанских отрядов Крыма почти наполовину состоял из крымских татар). Военный утверждает, что из 3472 партизан, находившихся в Крыму к 15 января 1944 года, 598 человек (17 %) составляли крымские татары. Среди партизан, боровшихся с немецкими войсками с первого до последнего дня оккупации (всего их около 20 человек) трое крымских татар: Мемет Молочников, Сеитхалил Кадыев и Куртсеит Муратов.

    Военный процитировал газету «Красный Крым», писавшую в сентябре 1943 года, что «…в партизанских отрядах сыны и дочери татарского народа вместе с русскими беспощадно уничтожали фашистов…».

    «Во время оккупации фашисты расстреляли 12 тысяч крымских татар. За связь с партизанами фашисты сожгли на полуострове 127 деревень, из них 105 – крымскотатарских. Всего же на фронтах войны, в партизанских отрядах, в подполье погибло 55 592 крымских татар
   3. +2
    20 2014 мая
    Если Россия признала репрессии татар, пусть и они признают массовую измену Родине. Это честно. А может и заставит включить мозг
    1. cool kluk
     0
     20 2014 мая
     во 1) массовая измена Родине - это миф
     во 2) между России и крым. татарами сложились исторические непростые отношения, и отдельные личности возможно хотели взять реванш, при этом десятки тысяч воевали за СССР и были сосланы в депортацию в которой до 40% погибло в первые годы
     в 3) так как массовости не было, кто должен извиняться за отдельных людей?
     в 4) офиц. признание что фашизм зло и правильно было бороться с ними могут давать офиц лица. например правительство, так крым. татар лишены своего государства и нет правительства
    2. 0
     20 2014 мая
     Кто поставил минус? Может объяснитесь. Вам, видать, чтобы понять что-то, надо с десяток подтверждений. Ну что ж. Первые ласточки уже летят...
   4. cool kluk
    -1
    21 2014 мая
    Ложь и провакация !!

    согласно данным переписи 1939 года крымских татар в Крыму насчитывалось 218179 человек, то есть 19,4 % от всего населения полуострова[24]
    теперь отнимем детей - пускай 60% (известно что у нас детей от 2 в семье) - остается около 80 тыс, женщин - 55% - остается примерно 36 тыс чел - отнимем в том числе и старики мужчины и если их отнять- пускай 20% то наверное 30 тыс мужчин останется,

    В рядах Красной Армии, с 1941 по 1945 год проходили службу более 35 тысяч крымских татар (по другим данным было призвано в 2 захода 5+ 16 тыс = 21) . Большая часть (около 80 %) мирного населения оказывало активную поддержку крымским партизанским отрядам. (инфа с википедии) и них по данным материалов депортации В 1949 году в местах депортации насчитывалось 8995 крымских татар — участников войны, в том числе 524 офицера и 1392 сержант, т.е 9 тыс это выжившие участники ВОВ и те который остались живы после депортации, а сколько погибло во времена ВОВ и депортации, явно же погибало не меньше половины во времена ВОВ? таким образом где эти тыс людей? с воздуха? у вас не сходятся цифры негде взяться, если бы говорили о нескольких тыс, то допускаю

    в итоге остается до 9 тыс неучтенных мужчин. по офиц. данным СССР было 5 тыс всех национальностей кто сотрудничали, т.е цифры сопостовими

    и теперь список героев из числа крымских татар

    Пятеро крымских татар (Петай Абилов, Тейфук Абдуль, Узеир Абдураманов, Абдуреим Решидов, Сеитнафе Сеитвелиев) были удостоены звания Героя Советского Союза, а один (Амет-Хан-Султан) стал Дважды Героем. Двое (Сеит-Неби Абдураманов и Насибулла Велиляев) являются полными кавалерами Ордена Славы. Героем Польши стал крымский татарин Умер Акмолла Адаманов – командир партизанского отряда, который погиб в 1943году, спасая польских мирных жителей от угона в Германию. Среди крымских татар во время войны было 4 генерала, 85 полковников, 100 подполковников».

    в 1943-44 годах командный состав партизанских отрядов Крыма почти наполовину состоял из крымских татар). Военный утверждает, что из 3472 партизан, находившихся в Крыму к 15 января 1944 года, 598 человек (17 %) составляли крымские татары. Среди партизан, боровшихся с немецкими войсками с первого до последнего дня оккупации (всего их около 20 человек) трое крымских татар: Мемет Молочников, Сеитхалил Кадыев и Куртсеит Муратов.

    Военный процитировал газету «Красный Крым», писавшую в сентябре 1943 года, что «…в партизанских отрядах сыны и дочери татарского народа вместе с русскими беспощадно уничтожали фашистов…».

    «Во время оккупации фашисты расстреляли 12 тысяч крымских татар. За связь с партизанами фашисты сожгли на полуострове 127 деревень, из них 105 – крымскотатарских. Всего же на фронтах войны, в партизанских отрядах, в подполье погибло 55 592 крымских татар
 4. 77bob1973
  +19
  20 2014 мая
  Носятся с депортацией как со "списанной торбой" , в это время в Германии никого не депортировали а отправляли в газовые камеры , в США коренное население сгоняли в резервации и заливали дешевым виски !
  1. +14
   20 2014 мая
   .....Не было никакой депортации, было переселение....Депортация это выдворение за пределы ГОСУДАРСТВА, а солнечный Узбекистан находился в одной большой стране -СССР...
   1. cool kluk
    -1
    20 2014 мая
    ошибочка, Депортация (лат. deportatio — изгнание, высылка) — принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность, обычно — под конвоем.[1]

    во 2) погибло до 40% депортированных, хотели бы такую поездку в солнечный Узбекистан?
    1. +1
     20 2014 мая
     Про 40% погибших при депортации - ложь антироссийской татарской пропаганды, которую, вы нам здесь транслируете. Ничем и никем не подверждается. Основана на заявлениях татарских бандеровцев - Джемилева и иже с ним. Прекратите врать, любезный.
     1. cool kluk
      -2
      20 2014 мая
      эхх, везде рука запада, а как же показания очевидцев и перепись населения в местах депортации, найду данные и скину, а вы не пытайтесь прикрыть преступления не вы же их совершали что за кипишь)) и каждый за свое ответит, тут нет белого и черного
      1. +1
       20 2014 мая
       Есть бабушкины сказки, легенды, ложь и преувеличения, которые очень легко опровергаются. Выселение прошло организованно и мирно, зафиксировано 2% смертей, что для тех времен и условий было нормой. Немцев из Пруссии пешком депортировали, а татар в вагонах, как белых человеков.
       1. cool kluk
        -3
        20 2014 мая
        ну что за чушь, и нормы в 2%

        я найду данные переписи и скину
        1. +3
         20 2014 мая
         Не утруждайся, любезный. Я всю эту чушь уже не раз слышал от Джемилева, Бекирова, Джелялова и прочей недобитой бандеровской мрази.
         1. cool kluk
          -3
          20 2014 мая
          да что ты так прицепился к этим людям и такой злой. Что все проблемы от них? и все остальное в ажуре? Или только сил хватает пополоскать их? Не будет их будет другие А, Б, В, потому что проблемы остаются они их выражают, некоторые не своим мысли, а спонсоров - это ежу понятно

          есть более серьезные пласты проблем и надо решать, решив их почва у спекулянтов уйдет из под ног, и останутся дешевые и слабые бормотание 5 колоны, при этом большинство народа будет будет поддержать государство.

          весь вопрос как это сделать
 5. +16
  20 2014 мая
  Прав Крымским Татарам дали уже предостаточно и жить они стали в свободной РОССИИ. И хватит некоторым из них мутить воду в чистом колодце откуда люди воду пьют, а то можно и рога обломать, и за миллионы Русских людей угнанных в рабство ответить. voják
  1. raf
   +3
   20 2014 мая
   Мутил выселить в Турцию,если уж она им сердцу! smavý hi
   1. +2
    20 2014 мая
    A kdo je tam potřebuje?
    1. cool kluk
     -1
     20 2014 мая
     нужны там 5 млн крым. татар или их кровных родственников, нужны новые проблемы? когда с Турцией только наладился диалог
   2. cool kluk
    +1
    20 2014 мая
    в смысле тур билет all inclusive ))
  2. cool kluk
   -1
   20 2014 мая
   права в России это шутка такая ))
   теперь по порядку
   1) в действительно ничего не поменялось
   2) крымская власть все старая - воры, предатели, шовинисты и националисты
   3) по поводу ответа за рабство за это уже спросила Екатерина захватившая Крым, в результате сотни тысяч крым. татар пришлось уехать в Турцию
   1. +5
    21 2014 мая
    Спасибо вам за информацию.Вывод:
    1.договориться с крымско-татарским населением жить дружно и мирно нельзя;
    2.В случае военных действий на территории Крыма будет повторение 1855,1914-1920,1943-1944 годов.Примерно,как в марте 2014 года перед зданием Парламента Крыма;
    3.Депортировать после Победы будет нельзя никуда,ибо вернетесь;
    4.Погрузить на пароходы и отправить в родную Турцию нельзя;
    Итог:вы сами себе с упорством,достойным лучшего применения,сверлите дырки в бортах будущих пароходов.
    1. cool kluk
     -2
     21 2014 мая
     выводы странные однако
     1) с чего решили что нельзя договариваться, и кто реально пытался договориться а не имитировал договоренность для легитимизации власти? отвечу - пока никто, все ведут монолог или разговаривают с удобными людьми, последние время мне кажется что в конфликте в Крыму заинтересованы некоторые силы в во власти в Крыму и силы с России (не говоря про других), ибо делают все для этого

     2) ваши даты по существу разные но подоплека возможна одна, крым. татары это один из немногих народов которые не удалось подмять полностью под себя, истории идет с крымского ханства, московского царства и большой орды. Событие 2014 к делу не относятся то что показывали по ТВ не соответствует реальности, на мой взгляд это был спектакль разыгранный для убеждения в том что, что то делается лидерами а на самом деле все решения принимались в другом гос-ве и силами другого гос-ва. к сожаление погибли люди, большинство те события осуждает

     3) депортировать это плохая практика - история же должна наконец научить что нужно искать другие решения, кроме простых ВСЕХ УБИТЬ и так далее, во 1 - не получился, во 2 - реакции внешних сил будет губительна для палачей

     4) Дело в том что нынешняя Турция это не Османское Исламское государство, с которым Крымское ханство провело свои золотые века, поэтому с одной сторона Турция близка, с другой стороны со своим особым взглядами и влияниям запада, могут не отражать интересы крым. татар, сейчас мир крайне неустойчив и все думают только о себе, никто за других впрягаться особо не хочет (пока крайней мере до поры до времени)

     Итог тоже не верен: кто сверлит борты? я или вы за всех решили? или посмотрели ТВ и вынесли приговор - всех топить в пароходах ?? к сожалению спецы и Кремль сам в трансе от всего что навалилось со всех сторон. Нет внятной политики, ситуативные решение, местная власть занимается отсебятиной и нарушает указы президента, в целом она же старая целиков и полностью, только перекрасилась. рым это не такой подарок, в нем масса проблем, и в нем многие империи закончили свое существование, что делать трудно сказать, но людям надо оставаться людьми - это единственная надежда так как после любой войны надо будет восстанавливать мир и людям как-то жить. а как жить после горы трупов? ответа у кровожадных радикалов нет, поэтому надо искать пути и найти компромисс, а не имитировать диалог
 6. +12
  20 2014 мая
  Не надо было с гитлеровцами сотрудничать, Сталин ничего так просто не делал! А теперь пришла добрая Россия, и можно вымутить себе льгот получше, титьку хотите. Такие народы как татары и т.п. понимают язык силы и только с ними по доброму они это воспринимают за слабость. имейти ввиду уважаемые крымские татары если вы будете дестабилизировать ситуацию в Крыму или поднимать истерию вокруг якобы геноцида совершённого над вами, российские внутренние войска вам объяснят доходчиво.
  1. raf
   +2
   20 2014 мая
   smavý Мал клоп,да уж больно вонючий!
  2. cool kluk
   0
   20 2014 мая
   ага ага, а за армию власова и русских предателей тоже спросить за всех ?

   что за примитивные мысли - только силой ? это что племя тумба юмба а вы новый миссия?
  3. +2
   20 2014 мая
   Что же они не оплакивают своих славных воинов, от давших жизнь за Отчизну? Русь Велика! И под своим крылом всегда давала защиту многим народам. Но ни один народ не должен ставить себя выше других. Даже русские. У кого мозг с грецкий орех - разьясним
   1. cool kluk
    +1
    20 2014 мая
    откуда столько незнания, вы спецом пишите? потрудись поискать в инете парад 9 мая и на параде крым. татар ветеранов
 7. +9
  20 2014 мая
  "А курултай и меджлис - представительные органы крымских татар, обретут законность только в случае, если они пройдут официальную регистрацию и будут сотрудничать с властями Республики Крым."

  Вот это совершенно верно. Хотите нормально жить - сотрудничайте, будете бузить - можно в другой раз и за полярный круг отправить.
 8. +16
  20 2014 мая
  Я тоже не понимаю - почему крымско-татарский народ считается nejvíce репрессированным, чем остальные репрессированные народы из бывшего СССР?

  "По мнению историка Павла Поляна, в СССР тотальной депортации были подвергнуты 10 народов: корейцы, немцы, финны-ингерманландцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары и турки-месхетинцы. Из них 7 — немцы, карачаевцы, калмыки, ингуши, чеченцы, балкарцы и крымские татары — лишились при этом и своих национальных автономий.

  Депортациям в СССР подверглось ещё множество других этнических, этноконфессиональных и социальных категорий советских граждан: Cossacks, «кулаки» самых разных национальностей, поляки, Bělorusové, азербайджанцы, курды, китайцы, Rusky, иранцы, евреи-ирани, Ukrajinci, молдаване, литовцы, латыши, эстонцы, греки, болгары, армяне, кабардинцы, хемшины, армяне-«дашнаки», турки, таджики и другие." (ВКП)

  На основании чего же крымским татарам предоставляются какие-то льготы?
  На основании истории об их депортации? А почему не предоставляют льготы, к примеру, калмыкам?
  И как же быть с русскими? Или они не сидели в лагерях?
  А на сегодняшний момент по конституции:

  "ст.6 п.2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации."

  "ст.69 Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации."

  Разве этого не достаточно?

  Работайте, учитесь, живите мирно, растите детей как и все остальные граждане. И никто вам не запрещает разговаривать на родном языке, ходить в мечеть и исполнять свои традиции.

  Co dalšího je potřeba?
  Какие льготы тут дополнительно требуются?
  1. +7
   20 2014 мая
   ну так они хотят прав а не обязаностей
   1. +2
    20 2014 мая
    alauda1038

    "ну так они хотят прав а не обязаностей"

    Co?
    Konkrétně.
    1. +7
     20 2014 мая
     "ну так они хотят прав а не обязаностей"

     Co?
     Konkrétně.


     Чтоб у нас всё было, и нам за это nic neměl.
    2. raf
     +4
     20 2014 мая
     smavý Жировать,бузить,ни за что не отвечать и жить в свое удовольствие за счёт других народов!
    3. Fin
     +4
     20 2014 мая
     Citace z aviamed90
     Co?
     Konkrétně.

     Многовековая привычка жить грабежом и на халяву. Дайте денег за выселение, за каждого погибшего (хотя там единицы, а припишут...), подъемные за возвращение, построить всем дома на ЮБК и т.д.
  2. +9
   20 2014 мая
   Да ладно Вам, просто некоторые индивиды по привычке решили, раз пришли на Русь, ДАНЬ ДАВАЙ. ;)
   Полагаю правильные Татары (думающие о своем народе, а не о своей мошне) вышли с благим намерением вспомнить тех кто погиб при переселении, а их использовали не чистоплотные индивиды в личных целях.
   А так если разобраться Татар депортировали в теплые края, а вот Русских, Немцев в Сибирь, в мороз. Мои предки не жаловались стойко перенеся лишения (не все пережили). После принятия закона о репрессированных мои родственники не просили, это они считали ниже своего достоинства и мы не срамим память погибших в те лютые времена.
   МУЖЧИНЫ не верещат и не жалуются и Женщины им под стать у нас в Сибири так.
   1. alex=111
    0
    21 2014 мая
    вот и плохо, что не жаловались, а только терпели. на терпеливых воду возят
    1. cool kluk
     +1
     21 2014 мая
     никто не мешает освещать это проблему и восстанавливать свои права
   2. cool kluk
    +1
    21 2014 мая
    -- А так если разобраться Татар депортировали в теплые края
    в этих теплых краях погибло немало народа, так что хорошего тоже ничего нет

    и ниже я писал в чем отличия репрессии
    и почему нужен отдельный подход - объясняю
    весь народ клеймили предателями, пытались искоренить как крым. татар, не признавали прав, люди ж или в спец. поселениях с коменд. часом, не давали вернуться на Родину до развала СССР, постоянный пресс и аресты правозащитников и активистов из числа крым. татар. + при возращении на Родину в Крым, дискриминации, не прописывали, не давали работу, давали экскаваторами, не продавали продукты и еду в магазинах и так далее


    т.е. это не просто разовая депортация, это мягкий геноцид в течении всего СССР, с целью извести весь народ, как минимум ассимилировать или уморить. В тоже время другие депортированные народе после 50-х были реабилитированы и жили обычной жизнью

    PS.
    то что вы как вы выразились не верещите - достойно уважения, видно у вас это тема прошлая и жизнь налаживается, в тоже время с крымскотатарским народом вопрос не закрыт и дискриминация продолжается в другой форме. Это очень ощутимо, скажем в Киеве, Москве отношения в разы лучше чем в Крыму, что самое интересно люди живущие во многих поколения в Крыму до 1944 года - относятся хорошо. А вот те что появились послу 1944 и в том числе живут в домах и на земле принадлежавшим крымскими татарам от очень настороженного (видно от страха что спросят за собственность) до агрессивного неприятия и с этим людям приходится жить в Крыму
  3. Komentář byl odstraněn.
  4. cool kluk
   -2
   20 2014 мая
   Už jsem psal výše

   права в России это шутка такая ))
   теперь по порядку
   1) в действительно ничего не поменялось
   2) крымская власть все старая - воры, предатели, шовинисты и националисты

   и почему нужен отдельный подход - объясняю
   весь народ клеймили предателями, пытались искоренить как крым. татар, не признавали прав, люди ж или в спец. поселениях с коменд. часом, не давали вернуться на Родину до развала СССР, постоянный пресс и аресты правозащитников и активистов из числа крым. татар. + при возращении на Родину в Крым, дискриминации, не прописывали, не давали работу, давали экскаваторами, не продавали продукты и еду в магазинах и так далее
 9. +6
  20 2014 мая
  Западные и восточные "партнеры" будут активно разыгрывать крымско- татарскую карту. Хочу надеятся, что ФСБ на северном кавказе набрало достаточно опыта борьбы с экстремистами.
 10. +23
  20 2014 мая
  Крымских татар хорошо знаю. Их полно и на территории России в Краснодарском крае. Может кто-то и не знает, но всем известный после трагического наводнения город Крымск, еще с советских времен являлся их негласной "столицей". Крымские татары- это особые татары-по своему менталитету. Они никогда не признавали казанских сородичей и презрительно к ним относились и относятся. Крымские татары никогда не признавали себя в составе России и всеми путями стремились и стремятся вернуть себе свои бывшие земли в Крыму и Краснодарском крае. Крымские татары всегда были, есть и будут на сторона врагов России. В Крымскую войну 1854-1856 годов крымские татары поднимали восстание в Крыму и обслуживали высадившиеся экспедиционные войска союзников. Во время гражданской войны они объявили Крымскую автономию изгнав немногочисленные отряды красных и начав геноцид русского населения. Однако были усмирены белогвардейцами. Красные, придя после белых припомнили татарам их "подвиги" против русского населения, во время гражданской войны, заставив их присмиреть. Во время Великой-Отечественной войны крымские татары полностью перешли на сторону немцев и приняли самое активное участие в борьбе против советских партизан и высадившихся советских десантов. Именно благодаря татарам не удалось в полной мере создать и развить партизанское движение в Крыму несмотря на хорошую к нему предварительную подготовку. Об этом хорошо написано в прекрасной книге "Крымские Тетради". Именно крымские татары провели немцев по заброшенной восточно-грузинской дороге (по той, по которой шел "Железный Поток") в обход наших позиций на Волчьих Воротах, что позволило немцам неожиданно спуститься с гор и занять большую часть города Новороссийск. Все эти их "подвиги" и привели к так называемой "департации", а что они хотели чтобы за все это их в жопу целовали? В советское время они усиленно подпитывали свое "правительство в изгнании", которое находилось тогда в Турции выплачивая положенный мусульманам налог в его пользу. После крушения советского союза крымские татары ломанулись в Крым, вытесняя и терроризируя местное русскоязычное население. Основная их там деятельность тогда была-самозахват лучших земель. Для этого они вытеснили с рынка всех частных строителей -теперь в Крыму строительством занимаются только татары, таким образом они контролируют, чтобы никому другому не удалось построить что-то минуя их. Так, что это еще те-твари. И не надо из них делать "невинных жертв" или "орудий в руках"-не надо. Крымские татары знают чего хотят-захватить как можно больше земель в Крыму, создать свое правительство и объявить о своей независимости, призвав на помощь так называемое "мировое сообщество" в лице Турции-все делалось по этому плану, но Россия их опередила, вот они и бесятся. Сейчас они пытаются, пока Россия еще полностью не утвердилась в Крыму, поднять бучу, заставить Россию или пойти на самые большие уступки или на радикальные шаги в вопросе своей автономии.
  1. +8
   20 2014 мая
   monster_fat

   История - это великолепно!

   Но у каждого репрессированного и депортированного народа vlastní historii.

   Чем татары в Крыму отличаются, в этом смысле, от других народов?

   Я считаю такую внутреннюю политику огромной ошибкой stát.
   Это не политика. Это - задабривание, заигрывание. "Как бы чего не вышло". И твёрдая уверенность, что все национальные проблемы можно решить деньгами.
   Ale tak to vůbec není.

   Пример - Чечня.
   Вместо того, чтобы быть "одним из равных", выстраивается идиотская система "самый равный среди равных".

   A proč ne?
   Россия - не СССР и ни перед кем ни в чём не виновата.
   И в большинстве случаев виноваты перед ней - Россией.
  2. +7
   20 2014 мая
   Citace z Monster_Fat
   После крушения советского союза крымские татары ломанулись в Крым, вытесняя и терроризируя местное русскоязычное население.

   Tak to bylo
   Citace z Monster_Fat
   . Крымские татары знают чего хотят-захватить как можно больше земель в Крыму, создать свое правительство и объявить о своей независимости, призвав на помощь так называемое "мировое сообщество" в лице Турции-все делалось по этому плану

   Přesně
   Citace z Monster_Fat
   Россия их опередила, вот они и бесятся.

   dobrý
  3. +3
   20 2014 мая
   приедут их братья правильные татары и объяснят что торговля Россией вредна для здоровья
  4. +9
   20 2014 мая
   Прямо в точку! Как житель Крыма, приходиться каждый день с ними сталкиваться, после общения с татарами каждый раз чувство как будто тебе плюнули в спину. Знаю одного татарина неплохо (вместе в одной фирме когда-то работали), только недавно говорил (за неделю до выборов), если партия скажет, возьмёт оружие и пойдёт "резать" русских. А на главном здании Меджелиса висит украинский флаг!
   1. 0
    20 2014 мая
    Напомнило СБУ, там висит американский флаг.
   2. cool kluk
    -5
    20 2014 мая
    что за сказки? а имя татарин в студию? какая партия? большинство люди мирные и не одно теракта или резни, в основном бытовуха в Москве гораздо острее бывают конфликты.

    флаги могут вешать какие угодно кроме запрещенных, флаг Украины запрещен?
    а как же раньше везде вешали флаги России, когда Крым был в России,
    это называется двойные стандарты и предательство братского народа!
    в трудную минуты даже флаг подымать нельзя?
    1. +1
     20 2014 мая
     Судя по стилю и грамматическим ошибкам, склонности к демагогии пишет крымский татарин. Я прав, кулбой?
     1. cool kluk
      -2
      20 2014 мая
      а что от того кто пишет меняется смысл, или только арийцы пишут правду?
      или докопаться можно только до грамматики быстрого набора, а по существу молчок?
  5. cool kluk
   -2
   20 2014 мая
   видно плохо знаете, сплошные мифы и ярлыки, вы видно фашист !
 11. +3
  20 2014 мая
  Всё то, что сейчас происходит заставляет думать про то, что наверное прав был Сталин. Маленький но гордый народ, блин!
  1. +3
   20 2014 мая
   в каком месте всю свою историю стояли в позе
  2. Komentář byl odstraněn.
   1. cool kluk
    -2
    20 2014 мая
    ложь и провокация, где факты?
 12. Vladsolo56
  +5
  20 2014 мая
  Есть только один путь решения этого вопроса, вылавливать организаторов, идеологических пропагандистов и выселять их из Крыма, куда? а на выбор, если хочет в Украину или Турцию, если упирается, то на лесоповал.
  1. +1
   20 2014 мая
   Vladsolo56

   Опять выселять?
   1. +7
    20 2014 мая
    Citace z vladsolo56
    Есть только один путь решения этого вопроса, вылавливать организаторов, идеологических пропагандистов и выселять их из Крыма, куда? а на выбор, если хочет в Украину или Турцию, если упирается, то на лесоповал.

    Citace z aviamed90
    Опять выселять?

    Выселять никого не надо ,тем более граждан с паспортом России , но то что там за годы незалежности вполне конкретно выращено довольно серьезное вахабитское подполье ,саудитами вскормленное,с бойцами имеющими боевой опыт еще с первой абхазской войны - медицинский факт .Там ,,компетентным органам" предстоит очень сложная работа и ювелирная , хирургическая операция , причем очень решительная,при условии что мы хотим там сохранить мир и курортную атмосферу для местных и приезжих .
    1. Komentář byl odstraněn.
     1. +4
      20 2014 мая
      ....Да не зассали они, а затаились...
      1. cool kluk
       -2
       20 2014 мая
       никто не испугался и провел мероприятия в других местах
     2. cool kluk
      -1
      20 2014 мая
      ложь, все базы если такие были давно крышевались еще СБУ, иначе они просто бы не существовали, во 2) митинги всегда были мирные и не было пострадавших
      в 3) ты сам то кто что оскорбляешь народ словом "чурка", видно ты сам никакой
      в 4) никто не испугался и провел мероприятия в других местах
   2. Vladsolo56
    +2
    20 2014 мая
    кого выселять? что по русски непонятно написано?
   3. raf
    +3
    20 2014 мая
    А вы что предлагаете?Красной да черной икрой кормить с ложечки? Задницы им подтирать после гальюна и целовать?
    1. cool kluk
     0
     20 2014 мая
     конечно нет нужно многогранная работа именно с народом, с простыми людьми, чтобы они поняли что Россия для них и есть настоящая родина, а Крым в ее составе и Россия будет делать все для народа, с учетом того что народ будет ей верен
   4. +2
    20 2014 мая
    Citace z aviamed90
    Опять выселять?

    Да,vladsolo56 предлагает опять выселять, чтобы росла ненависть к русским.
    1. cool kluk
     +1
     20 2014 мая
     ну наконец-то здравые мысли!
 13. -2
  20 2014 мая
  Как, интересно, рядового крымского татарина теперь будут перевоспитывать, наверняка у них свое понимание истории. Хотя граждан Украины быстро переделали.
  1. cool kluk
   0
   20 2014 мая
   у каждого человека свое, это действительно не просто, в самой России, события трактуются по разному. тут нужно хорошо подумать
 14. 0
  20 2014 мая
  Это "омут".Еще долгим поколениям нужно будет расплачиваться за все,что происходило в истории.Самое хорошее,что они дружны.Нужен новый "не прикормленный" руководитель курултая.
  1. cool kluk
   -1
   20 2014 мая
   мысли в правильном направлении, единственно что чужака не будут воспринимать, а предыдущая власть поощряла только шестерок (такие естественно не смог претендовать на роль авторитета), а людей со своим мнением гасила, главное России не повторять ошибок и искать искренних патриотов народа и налаживать с ними диалогом, причем параллельно с работой с народом
 15. +7
  20 2014 мая
  Из стенаний отдельных представителей пострадавших народов, можно подумать, что они все страдали, а русские в это время прогуливались по бульварам, пили кофе с булочками, жили в дворцах, ездили на ролс-ройсах, пили французское вино 16 века и отдыхали на Ибице.
  Может тоже законодательно ввести, что не было каких то особо пострадавших народов, все жили в одной стране СССР и правила в то время одна коммунистическая партия СССР. А РФ, как только часть этой страны и нет уже той КПСС, то все претензии и обиды конкретно к русскому народу являются не обоснованы и РФ не должна отвечать за всё, что было в то время.
  1. +6
   20 2014 мая
   В указанный период Россия была оккупирована банд формированием с Кавказа, их главарь по кличке Коба по фамилии Джугашвили уроженцу Грузии - Все претензии к Грузии.
   Данное заявление нелепо???, а претензии к Русскому народу??? Спасибо улыбнули :)
   1. cool kluk
    -2
    20 2014 мая
    претензии не к русскому народу, а к последователям кроважадной политики, КПСС, шовинистами и имперскому подходу к народам.
    1. +3
     21 2014 мая
     Анализируя Ваш отзыв создалось впечатление, Вы реально натерпелись от КПСС.
     При этом хочу заметить весь мир в тот период времени не особо считался с нуждами отдельного гражданина, а если индивидуум не выражал гражданской позиции сходной с основной массой населения его мнение не принималось в расчет.
     В некоторый период времени обусловленный внешней политикой внутри страны переживался очень тяжело, однако в СССР люди в итоге получили бурно развивающуюся промышленность, науку, медицину, образование и много других благ.
     Проведите параллели с коренными народами демократических стран США, Британии, Франции, Германии и политика КПСС Вам не покажется столь демонической.
     Так же хочу заметить Великие вожди того времени были отнюдь не глупыми и поручения по работе с местным населением с Татарами выполняли местные Татары, а с Украинцами местные Украинцы и т.д. иногда приезжал комиссар для осуществления контроля, так проходила продразверстка и переселение (Депортация), а Вы говорите Русские во всем виноваты при этом явно забывая, что Русских в тот период было репрессировано кратно больше чем население Украины и Прибалтики, да кто их считает, если говорить о геноциде то лучше в цифрах.
     По поводу имперского подхода, так же желаю обратить Ваше внимание Империя явление многонациональное в противном случае крах империи не обратим, империя дает возможность малым народам на равных иметь все блага и безопасность.
     А вот быть малой "независимой" колонией Британии или США, Турции как лоскутное одеяло стран африканского континента это совсем иное.
     1. cool kluk
      +1
      21 2014 мая
      КПСС была разная если в последнее время до развала СССР еще терпимо, то в начале это были основатели красного террора против своего населения,

      то что во всем мире были ужасы это да, но это не оправдывает ужасы местные. По такой логики сейчас убивают людей в США, значит убийство в РФ нормально. Нет это не нормально и хорошо что это этап прошел.

      С точки зрения кто выполнял приказ, я думаю для жертвы если расстрел или арест выполнял свой земляк легче не стало правдо же ? это лишь для прикрытия делалось.

      И главное я не писал, что Русские во всем виноваты, конечно нет, но так получается и сейчас что некоторые из русских пытаются сделать носителей кровожадной идеологии (или исполнителей) и реализовывать ее по отношении к другим народам. Ведь кто осуществлял депортацию скажем кто были те из НКВД? они же выполнили преступный приказ а могли отказаться, конечно первых расстреляли, других посадили, зато тысячи невиновных были бы спасены, одна своя шкура оказалось дороже и преступление совершилось и выполнялось, даже с особым усердием.

      По поводу того что русских много пострадало, это тоже удивительно ведь с каким рвением люди защищают тех палачей которые столько народу погубили, история повторяется и снова ищутся оправдания и оскорбляется целый народ - к чему все это?
    2. -1
     21 2014 мая
     Анализируя Ваш отзыв создалось впечатление, Вы реально натерпелись от КПСС.
     При этом хочу заметить весь мир в тот период времени не особо считался с нуждами отдельного гражданина, а если индивидуум не выражал гражданской позиции сходной с основной массой населения его мнение не принималось в расчет.
     В некоторый период времени обусловленный внешней политикой внутри страны переживался очень тяжело, однако в СССР люди в итоге получили бурно развивающуюся промышленность, науку, медицину, образование и много других благ.
     Проведите параллели с коренными народами демократических стран США, Британии, Франции, Германии и политика КПСС Вам не покажется столь демонической.
     Так же хочу заметить Великие вожди того времени были отнюдь не глупыми и поручения по работе с местным населением с Татарами выполняли местные Татары, а с Украинцами местные Украинцы и т.д. иногда приезжал комиссар для осуществления контроля, так проходила продразверстка и переселение (Депортация), а Вы говорите Русские во всем виноваты при этом явно забывая, что Русских в тот период было репрессировано кратно больше чем население Украины и Прибалтики, да кто их считает, если говорить о геноциде то лучше в цифрах.
     По поводу имперского подхода, так же желаю обратить Ваше внимание Империя явление многонациональное в противном случае крах империи не обратим, империя дает возможность малым народам на равных иметь все блага и безопасность.
     А вот быть малой "независимой" колонией Британии или США, Турции как лоскутное одеяло стран африканского континента это совсем иное.
  2. Komentář byl odstraněn.
 16. +7
  20 2014 мая
  Геноцид народа, депортация - это вещи отвратительные. Но нельзя все время жить только обидами за прошлое. Русский народ сейчас не вспоминает и не ставит в вину сегодняшним крымским татарам набеги на Русь, невольнический рынок в Кафе, службу гитлеровцам.
  Привилегий могут требовать только националисты, а крымские татары должны для себя усвоить, а если не могут, то надо "вдолбить им в мозг" (как говорил один киногерой) в РОССИИ - ВСЕ НАРОДЫ РАВНЫ. У НАС НЕТ ИЗБРАННОГО НАРОДА!
  1. -7
   20 2014 мая
   Citát od valentiny makanaliny
   Русский народ сейчас не вспоминает и не ставит в вину сегодняшним крымским татарам набеги на Русь, невольнический рынок в Кафе, службу гитлеровцам.
   . Španěl и monster_fat? Хотя возможно, если посмотреть на их ники, они не относятся к русскому народу
   Citace z ispaniard
   Хотя можно и к самим Крымским татарам выставить счёт: 1) За их походы на Русь во времена Крымского ханства, за сожжение Москвы.
   ?!
   Citace z Monster_Fat
   Во время Великой-Отечественной войны крымские татары полностью перешли на сторону немцев и приняли самое активное участие в борьбе против советских партизан и высадившихся советских десантов.
   .
   Citace: DC 3
   казахи, которым в свою очередь джунгары устроили геноцид, если Россия-матушка не спасла их.
   Хм, в какой "великой" битве? В каком "кровопролитном" сражении, Матушка - Русь спасла "бедных" казахов от хеноцида жонгар?! požádat
   1. +2
    20 2014 мая
    Citace z Alibekulu
    А ispaniard и Monster_Fat? Хотя возможно, если посмотреть на их ники, они не относятся к русскому народу

    И таки что? Уже приняты какие-то законы, есть официальные заявления?
    Citace z Alibekulu
    ?!

    Přečtěte si historii.

    Alibekulu вам то какое дело до них?
    1. -4
     20 2014 мая
     Citace: IS-80
     И таки что? Уже приняты какие-то законы, есть официальные заявления?
     Přečtěte si celé vlákno. valentina makanalina утверждала, что русские не вспоминают и не ставят в вину. А высказывания ispaniard и Monster_Fat прямо противоречат её мнению
     Citace: IS-80
     Přečtěte si historii.
     Ну я как бы историк по образованию lol Не скажу, что хороший, но и не худший..
     Citace: IS-80
     Alibekulu вам то какое дело до них?
     Упс.. А вам какое?
     А мне, примерно такое, как вам до Казахстана..
     1. +1
      21 2014 мая
      Citace z Alibekulu
      Читайте всю ветку. valentina-makanalina утверждала, что русские не вспоминают и не ставят в вину. А высказывания ispaniard и Monster_Fat прямо противоречат её мнению


      А это так надо понимать. Кто старое помянет тому глаз вон, а кто забудет тому два.
      Мы демонстрации по этому поводу не устраиваем, официальных заявлений по этому поводу нет, никаких законов тоже. Поэтому нечего крымским татарам воду мутить.

      Citace z Alibekulu
      Ну я как бы историк по образованию Не скажу, что хороший, но и не худший..


      А чего так скромно? В 1571 кто там Москву сжег? Не худший историк нам не подскажет?

      Citace z Alibekulu
      Упс.. А вам какое?
      А мне, примерно такое, как вам до Казахстана..


      Нам то какое понятно, товарищи крымские тотары нехорошо себя ведут и это нас тревожит. А вот таки вам? Ответьте более развернуто, если таки вас не затруднит, товарищ не худший историк. úsměv
      1. -1
       23 2014 мая
       Citace: IS-80
       Кто старое помянет тому глаз вон, а кто забудет тому два.
       Ну как бы ваши, когда разговор заходит о крымлы, начинают петь: "предатели, работорговцы.."
       Citace: IS-80
       Мы демонстрации по этому поводу не устраиваем, официальных заявлений по этому поводу нет, никаких законов тоже. Поэтому нечего крымским татарам воду мутить.
       Крымские татары отстаивают свои интересы доступным им способом, в рамках правового поля.И это их право.
       Citace: IS-80
       А чего так скромно? В 1571 кто там Москву сжег? Не худший историк нам не подскажет?
       Упс, а как насчёт вашего же: "Кто старое помянет тому глаз вон, а кто забудет тому два." Много кто, много кому, много чего сжёг..
       Из недавнего прошлого - Чечня, Афганистан. Вот просто интересный факт - в Афгане испытывали ТОС "Буратино"..
       Citace: IS-80
       Нам то какое понятно, товарищи крымские тотары нехорошо себя ведут и это нас тревожит.
       Каковы критерии хорошего поведения?! Опять же ничего незаконного они не совершали. Если же да, то уголовный кодекс вам в помощь..
 17. +2
  20 2014 мая
  Не понимаю валяния сегодняшней власти в ногах у крымских татар. Извенения, всё такое.

  Причит для такого поведения нет. Крымские татары должны сами признать, что союзничали с немцами в период ВОВII.

  (д) в оккупации татар-мужчин от 18 до 50 лет оставалось около 48 тысяч.
  (е) Из которых 1379 человек ушли в партизаны,
  (ё) а 19 тысяч человек, - то есть, практически вся молодежь, - в составе 11-й армии и рот СД 10 тысяч, в "отрядах самообороны" и в "резерве" по 5 тысяч (ГААРК.- Ф. П-1.- Оп.1.- Д. 2181. - Л. 67), сражались под знаменами Гитлера,
  (ж) плюс еще примерно 7000 человек так или иначе сотрудничали с немцами по административной (старейшины, кади и так далее) и хозяйственной части.
  http://putnik1.livejournal.com/2236656.html
  1. +4
   20 2014 мая
   (е) Из которых 1379 человек ушли в партизаны,
   ....Маленькая поправка...По состоянию на лето 42 г. в партизанских отрядах Крыма осталось аж 6 (шесть!!!) крымских татар, остальные успешно дезертировали и ....
  2. cool kluk
   0
   20 2014 мая
   это вранье элементарно опровергается статистикой, ищите мой коммент выше
 18. dmb
  +2
  20 2014 мая
  Ну когда Самсонов пишет о временах "Очакова и покоренья Крыма". у него еще ничего выходит. Ибо в те поры большевиков еще не было, а сваливать промахи и просчеты на анпираторов как-то неудобно. Но когда автор начинает писать о новой или новейшей истории, тут уж сразу хочется кликнуть санитаров, ибо отсутствие логики полное. Ну во первых статью " О праве наций на самоопределение" написал не Троцкий, а некто Ленин. Троцкий как раз более ей оппонировал, чем поддерживал. Далее, ругая большевиков и полагая Советскую власть большим вредом, Самсонов вне всякой логики тут же ругает татар, которые совместно с белогвардейцами, немцами и Антантой с этой властью боролись. Так и напрашивается пошлый анекдот про баб,посетивших публичный дом: "Так какого х... вам еще надо". Апофеозом статьи конечно же является день сегодняшний, восхвалив неземную мудрость действий Гаранта Конституции, Самсонов тут же предлагает ему принять меры на 180 градусов противоположные. Правда тогда предыдущие действия Гаранта кроме как вредительством не назовешь, ибо попробуйте забрать у собаки отданный ей кусок мяса. ( Кстати сделанные Гарантом заявления предмету его бдения, т.е. Конституции прямо противоречат).
  1. +1
   20 2014 мая
   Citace: dmb
   Ну когда Самсонов пишет о временах "Очакова и покоренья Крыма". у него еще ничего выходит.

   Не думаю, что так уж и "ничего" вот пример:
   В 1873 году Крым вошел в состав Российской империи.

   А я думал, что Крым присоединен гораздо раньше! Из ВИКИ:
   19. dubna 1783 – císařovna Kateřina II podepsala Manifest o připojení Krymu a Tamanského poloostrova k Ruské říši
  2. cool kluk
   0
   20 2014 мая
   дельный анализ, мне это статья напоминает провокацию, и заранее поливание грязью народа, мол они все плохие, а мы всегда хорошие, так что мы права и их задавим. Вот из за таких лже статей растет агрессия и обиды, которые потом выплескиваются в жертвы. Я надеюсь руководство России хватит мудрости строить политику гуманными методами, иначе это путь в некуда.
   1. 0
    21 2014 мая
    Podpora!
   2. Komentář byl odstraněn.
 19. +3
  20 2014 мая
  Поддерживаю авторов комментариев-вся страна пострадала от репрессий,очень много людей погибло во время переселений,причём-всех национальностей,так же все народы погибали сражаясь против Гитлера,они делали не во имя Сталина,а во имя общей страны. Спекулировать на жертвах-кощунство,а предатели они есть у каждого народа,но не везде они считаются врагами,как мы видим у соседей-там историю переписали вдоль и поперёк
  1. cool kluk
   0
   20 2014 мая
   по поводу статья провокационная где крым. татары плохие, а остальные в белом и пушистые

   спекулировать не нужно, нужно решать проблемы, не открещиваться от людей и иметь народы в союзниках на уровне каждого человека. а не типо порешать с кем-то удобным за откат и потом удивляться проблемам
 20. Asan Ata
  +6
  20 2014 мая
  Из прессы известно, что США планировали из Севастополя сделать свою военно-морскую базу, Израиль практически договорился купить у Украины за 90 млрд долларов весь Крым. Не вижу, где здесь выгода для крымских татар? Конечно, они менжуются, что русские вспомнят 2 Мировую. Так ее никто и не забывал. Такие народы, как правило, серьезно инфицированы антирусской идеологией. Так вот это и надо лечить.
  1. cool kluk
   -1
   20 2014 мая
   крым. татары всегда были заложники и жертвы геополитики и простым людям всегда приходилось делать непростой выбор, вот сейчас с приходом России выбор между:
   1) России это новая Родина которая защитит и народ сохраниться, однако истории отношений показывает что репрессии были не раз, Россия тоталитарного государство в ней человек никто
   2) У России коварный план по захвату территории и уничтожении (конечно не физич. а скажем ассимиляция) или вытеснению крым. татар из Крыма
   выбор непростой согласитесь?

   так вот все злобные писатели очень смелые и наивные пытается бороться с малыми народами(это лишь следствия) и угнетая их, при этом проигрывая глобальную войну, как СССР зажимал всех внутри пока пружина не лопнула и государства не разбежались. Нужно заполучить добровольных и сильных союзников, а не слабых и насильно загнанных, в условиях отсутствии у России сильных союзников - это вопрос выживания!
 21. +6
  20 2014 мая
  ... представителям крымско-татарского народа не стоит заострять внимание на «исторической справедливости». Это может им выйти боком. Народ должен сосредоточиться на мирной жизни.

  Вот неугомонные! Так и хотят напакостить стране, которая их приняла и поддержала. 18-го мая Меджлисом крымскотатарского народа, в ходе митинга по поводу годовщины их депортации, была принята резолюция с требованием изменить статус Крыма. Основная суть этой резолюции и её главное требование заключаются в том, что мелджлис требует изменить крымскую республику, сменив её текущий статус на статус их персональной национально-территориальной автономии. То есть превратить Крым в своеобразное Крымское ханство, в национальную республику крымских татар.
  Ну а в качестве первоочередных мер, они требуют вернуть на полуострове изменённые крымскотатарские названия, придать официальный статус меджлису и курултаю и ввести квотирование для крымских татар в органах местной законодательной и исполнительной власти. Грубо говоря, передать крымским татарам реальные рычаги власти в республике.
  Но вот в чём проблема – кроме крымских татар, коих на полуострове всего 250 тысяч, в Крыму живут ещё и русские, которые тоже считают его своей родиной, а если точнее – неотъемлемой частью своей Родины – России, и которых в Крыму проживает 1,5 миллиона. Ну а если к русским добавить ещё и местных украинцев и белорусов, которые абсолютно русифицированные и отличаются от русских только записью в графе национальность во время переписи населения, то процент русских и вовсе станет абсолютно доминирующим среди населения. И в случае исполнения заветной мечты крымскотатарского меджлиса, это абсолютное большинство будет просто выброшено за борт. И в первую очередь – как субъект политики, ведь смысл существования любой национальной республики в РФ как раз в том и заключается, чтобы установить монополию на власть конкретной этнической группы на конкретной территории, попутно лишив субъектности все остальные этнические группы.
  Na fotku se dá kliknout.
  1. +2
   20 2014 мая
   Неиллюзорно рискуют получить эту резолюцию, свернутую трубочкой, причем плашмя и без предварительных ласк.
  2. 0
   20 2014 мая
   Вот шельма. Понятно, чего ждать можно
  3. cool kluk
   -3
   21 2014 мая
   главное чтобы не путать меджлис и весь народ это во 1)
   далее вы все смешали в одну кашу.
   исторические названия надо возвращать и убрать названия принудительно назначенные большевиками, такая работа уже начата пока убирают советские названия улиц на названия от Российской империи, но также нужно вернуть и крымскотатарские коих были сотни

   что касается формы республики Крым то она странная - вроде как республика но по какому признаку? Ведь в ней есть признанный многими государствами коренной народ и титульная нация кстати, не просто так хотели стереть из памяти национальность крымские татары и переименовать Крым в Тавриду. Доводы про то что тогда надо признать греков несостоятельно, потому что:
   1) они не создавали государства в Крыму (не считая государства колонии)
   2) они жили компактно и не на всей территории крыма, а в основном ЮБК
   3) у них есть уже свое материнское государство
   4) крымские татары состоят из 3 субэтносов и вот один из них ялыбойские имеет корни от греков тоже, таким образом крым. татары наследники греков
   5) они не выражали желания создать такое государство, хоть можно было Крымскотатарско-Греческую Республику ))

   в вашем тексте много страшилок при этом в РФ есть
   Чукотский автономный округ, Республика Коми, Респу́блика Адыге́я и другие национальные территории, где коренной народ или титуальная нация в меньшинстве, к примеру сколько на Чукотке чукч?

   и нет проблем, много жители кроме коренного народа не знают даже язык этого народа и ничего, а вот в Крыму якобы нельзя и много чего лепят лишь бы оправдать запрет.

   И самого главное никого за борт выбрасывать не нужно, я считаю что нужно пропорциональное представительство из наиболее достойных представителей, тогда будет учет интересов всех народов, и еще если вам не нравится вариант данной организации предложите свои вариант с учетом интересов всех народов.

   PS.
   Крымом уже 23 года руководят совсем не Крымские татары, и Крым в полном кризисе, почему не ищите корни проблем в национальности руководства Крыма и что оно творило последние 23 годы, так почему же не назначать крымских татар - вопрос риторический ?
   1. +2
    21 2014 мая
    Да что Вы все заладили титульные нации.
    Есть граждане РФ и всё. Тот кто начинает делить граждан по любым признакам, будь то национальным, религиозным есть враг государства.
    В Сибири подавляющее большинство руководящих должностей занято Татарами, Армянами, Евреями,.... КОМУ ОТ ЭТОГО ПЛОХО, если граждане своей страны добросовестно исполняют свои обязанности, а в стране первостепенное значение имеет ЗАКОН. А если кто не исполняет закон, то не имеет значения кто у него предки, следствие, суд, срок!.
    1. cool kluk
     -2
     21 2014 мая
     с одной стороны что вы говорите правильно,
     дело в том что это в Крыму не работает, все посты узурпировали татарофобы, воры и иуды разных мастей продающих свои народ и людей.

     как по вашему мнению можно гарантировать безопасность и развитие крымскотатарского народа в Крыму, ваше предложение?
     1. Komentář byl odstraněn.
     2. Komentář byl odstraněn.
   2. +1
    21 2014 мая
    Да что Вы все заладили титульные нации.
    Есть граждане РФ и всё. Тот кто начинает делить граждан по любым признакам, будь то национальным, религиозным есть враг государства.
    В Сибири подавляющее большинство руководящих должностей занято Татарами, Армянами, Евреями,.... КОМУ ОТ ЭТОГО ПЛОХО, если граждане своей страны добросовестно исполняют свои обязанности, а в стране первостепенное значение имеет ЗАКОН. А если кто не исполняет закон, то не имеет значения кто у него предки, следствие, суд, срок!.
 22. +4
  20 2014 мая
  Чего хотят крымские татары и зачем им нужен статус коренного народа? Еще в 1991 году их курултаем был принят проект татарской конституции Крыма.

  Статья 3. Суверенитет народа

  Коренной народ Крыма - крымские татары, обладающие в Крыму правом на самоопределение, и имеющие гражданство Крымской Республики, лица других национальностей являются носителем суверенитета и единственным источником государственной власти на всей территории Республики.

  Статья 5. Прямое народовластие

  Наиболее важные вопросы государственной и общественной жизни Республики выносится на обсуждение народа, ставятся на народное голосование (референдум). Решение считается принятым на референдуме, если за него проголосовало более половины граждан Республики, пользующихся избирательным правом, в том числе более половины избирателей, представляющих коренное население Республики.
  Článek 9.

  Республика имеет право на изменение своего государственно-правового статуса.

  Крымская Республика самостоятельно устанавливает свое административно-территориальное деление.

  Изменение государственно-правового статуса Республики, а также ее территории осуществляется путем референдума. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины всех граждан Республики, пользующихся избирательным правом, в том числе более 1/2 избирателей, представляющих коренное население Республик.

  Статья 17. Собственность на земли и природные ресурсы.

  Земля, ее недра, водные, лесные и другие природные ресурсы, растительный и животный мир в пределах территории Республики являются собственностью ее коренного народа.


  Гражданам крымскотатарской национальности и иным лицам, депортированным из Крыма, а также их потомкам, обеспечивается; приоритетное право на получение земельных участков для строительства жилья, объектов социальной инфраструктуры, общественных, культурных и культовых зданий, хозяйственной деятельности. "
  1. cool kluk
   -1
   21 2014 мая
   ничего страшного и фашисткого нет, обычный вариант национальный территории, есть дискуссионные моменты их можно обсуждать
 23. +6
  20 2014 мая
  По итогам русско-турецкой войны 1768-1774 гг., в 1783 г. Крымское ханство было присоединено к России: хан Шагин-Гирей добровольно сложил с себя ханское достоинство, а крымские и ногайские татары присягнули на верность Екатерине II. Те из них, кто не захотел присягнуть, то есть дать клятву, что они будут верны России, погрузились на корабли и отправились в Турцию. И таких было порядка 300 тысяч. Там они с тех пор и остались. А те кто присягнул на верность, получили право остаться в Крыму. То есть те, кто сейчас в Крыму, это потомки татар присягнувших на верность России,тех, кто дал клятву. Жителям Крыма, а там к сведению не только татары были, но и греки и армяне, было обещано полное равенство со всеми остальными подданными Российской Империи. То есть ни про какой "особый статус" который с какой-то стати требуют крымские татары, не было и речи. Само обещание равенства, было на самом деле очень щедрым и благодушным жестом Екатерины II, ибо в те времена могли и лишить прав. Но, однако, татарам и на клятвы свои было наплевать, и благодарности никакой. Как татары сдержали свою клятву - сегодня хорошо известно. Русский народ– люди справедливые, но прагматичные, и рассуждая как прагматики мы не держим на крымских татар никаких обид. Мы считаем, что если кто-то из крымских татар не хочет иметь равные со всеми жителями РФ права, а пытается выторговать себе что-то особое, даже после предательства, отказа быть верным клятве после которой им разрешили остаться в Крыму - он вправе валить из Крыма как минимум на три стороны света. Можно, например, поехать на юг, в солнечную Турцию, по стопам своих предков, эмигрировавших туда после того как хан Шагин-Гирей сложил с себя полномочия правителя. Там уже немало татар и все вместе они могут потребовать от Турции сделать для себя автономию, например отдать им Кипр или Анталью - что им больше нравится. Их предки ведь служили Турции.
  Если бы татары остались верны своей клятве от 1783 года и выступили одним фронтом с русскими на полуострове, как это сделали греки и армяне, можно было бы говорить и о каких-то преференциях. Это право нужно заслужить. А теперь нужно будет ждать, возможно очень-очень долго (за это скажите спасибо своим лидерам), когда в следующий раз удастся доказать верность клятве и русскому народу и тем исправить ситуацию.
  1. +1
   20 2014 мая
   С греками тоже не все просто. Есть силы которые раскручивают и "греческий маховик"-растравливая бывшие "обиды" от русских. Есть вот такие сайты http://www.greek-martirolog.ru/1940/book1940_p02_gl02.php где публикуются материалы лживого содержания которые содержат только небольшую часть правды-авторы статей на этих сайтах выдергивают фразы, отдельные абзацы из документов и преподнося только выгодную их часть, скрывают все для них невыгодное. Вообще-то нам пора перестать играть в под-давки-все время оправдываться и прочее. Надо всем этим обиженным нациям постоянно и везде напоминать, что с ними делали и как с ними поступали те же: поляки, австрийцы, англичане, французы и пр. Надо постоянно напоминать, чем они занимались до прихода "проклятых русских"-набегами, грабежами, работорговлей и пр. Надо бить врагов их же оружием-всячески муссировать и раздувать обиды этих "маленьких, но гордых" от их якобы сегодняшних западных "друзей".
   1. cool kluk
    -2
    20 2014 мая
    о теперь и греки не такие, а кто хороший? один вы дартаньян?

    пока на деле в качестве угнетателей очевидные лица и государства и на других вам скинуть не получиться, все видно!
  2. cool kluk
   +2
   21 2014 мая
   чего ждать ? милости от кого, сами типо против фашизма, а уже назначила старший народ перед которым надо права на жизнь на задних лапках выпрашивать что-ли?
   десятки тысяч крымских татар воевали в ВОВ и погибали, в благодарность депортация и смерть от голода на чужбине. По моему хватит уже доказательств, к сожаление истории говорит что самоотверженность не оценили и все равно предали даже воевавших за СССР и при этом нагло обвинили весь народ в предательстве, получается некий замкнутый круг недоверия
 24. +2
  20 2014 мая
  А вот их Декларация, принятая Курултаем тоже в 1991 г.

  Курултай крымско-татарского народа
  ЗАЯВЛЯЕТ
  1. Крым является национальной территорией крымскотатарского народа, на которой только он обладает правом на самоопределение так, как оно изложено в международных правовых актах, признанных мировым сообществом. Политическое, экономическое, духовное и культурное возрождение крымскотатарского народа возможно только в его суверенном национальном государстве. К этой цели будет стремиться Крымскотатарский народ, используя все средства, предусмотренные международным правом.

  4. Земля и природные ресурсы Крыма, включая его оздоровительно-рекреационный потенциал, являются основой национального богатства крымскотатарского народа и источником благосостояния всех жителей Крыма. Они не могут использоваться помимо воли и согласия крымскотатарского народа, любые действия, ухудшающие экологическое состояние и искажающие исторический ландшафт Крыма, включая прилегающие акватории Черного и Азовского морен, должны быть прекращены. Вред наносимый природе и ресурсам Крыма, должен быть возмещен виновными.
  5. В случае противодействия государственных органов или каких-либо иных сторон достижению целей, провозглашенных Курултаем и настоящей декларацией, Курултай поручает Меджлису добиваться признания за крымскотатарским народом статуса народа, ведущего борьбу за свое национальное освобождение, и действовать согласно этому статусу.

  Závěr z toho všeho je jednoduchý:

  - pouze Tataři mají právo na Krym;

  - vše, co tomu odporuje, není uznáno;

  - vše, co je na Krymu k dispozici, je majetkem pouze Tatarů;

  - татары оставляют за собой право любым путем добиваться создания этнократического государства и пример Косово для остальных, т.е. не татар, должен быть набатом, который четко показывает, что с нами будет, если это произойдет.
  1. cool kluk
   -2
   21 2014 мая
   передергиваете факты а именно
   - vše, co je na Krymu k dispozici, je majetkem pouze Tatarů;
   - pouze Tataři mají právo na Krym;
   написано же являются основой национального богатства крымскотатарского народа и источником благосостояния всех жителей Крыма.
   да формулировка может не понравится, предложите лучше?

   - vše, co tomu odporuje, není uznáno;
   выдумка где такое написано? еще раз обсуждаемо, но вы сразу клеймите

   и в конце пошли страхи и комплексы какое Косово, крымские татары мирный народ, хотели бы за 23 года сделали бы все, но нет идет мирный процесс, да бывают стычки, но это совсем не Косово и этнических чисток с убийствам нет. А ваши комплексы по Фрейду говорят о вашем понимании крым. татар. народа т.е. вы будучи при власти видно хотели устроить зачистки другим народам? )) вот и подозреваете в этом других, и чего столько страху сами же пишете что крым. татар меньшинство и база флота есть, так чего боятся то, может своих придуманных страхов ?
   1. +1
    21 2014 мая
    5. В случае противодействия государственных органов или каких-либо иных сторон достижению целей, провозглашенных Курултаем и настоящей декларацией, Курултай поручает Меджлису добиваться признания за крымскотатарским народом статуса народа, ведущего борьбу за свое национальное освобождение, и действовать согласно этому статусу.


    Законы России гарантируют равенство гражданам России.
    Как объясните п.5, coolboy?
    Татары умнее и красивее всех настолько, что конкретно им гос.органы не указ?

    Чтобы объявлять подобное желание действовать "согласно статусу", нужно быть очень неумным человеком. И в следующий раз свой статус можно разъяснять белым медведям. В лучшем случае.

    Проще надо быть. Что за мода пошла - ростить в себе комплексы неполноценности...
    1. cool kluk
     0
     21 2014 мая
     давайте по порядку
     то что написано Законы России гарантируют равенство гражданам России.
     это звучит красиво как на дели будет видно.
     пока из той реальности есть на улице
     приходится отстаивать права мирными способами и законами способами,
     и еще не одна власть сама на диалог не шла, пока не приспичит или что-нибудь случится.

     - Татары умнее и красивее всех настолько, что конкретно им гос.органы не указ?
     вы болезнено все воспринимаете видно не знаете ситуации в Крыму,
     законы всегда старались выполнить и большинство законопослушные люди,
     к вашему сведению с крымского татарина спрос двойной за то преступление где
     крым. татарин сидел, славян по свойски покрывали свои же. Так что отношение предвзятое и никто спуска как вы думаете не давал, при этом надо иметь ввиду
     те гос органы что были и пока есть действуют не в интересах народа причем всех народов в Крыму. сейчас заявляют что будут сдвиги в лучшую сторону ... пока ждемс

     И если люди говорят о проблемах и требуют их решения это называется активная позиция, а не борзость !
 25. +3
  20 2014 мая
  Запретить меджлис и другие исламско-радикальные организации крымских татар, а всех участников на учёт, и если будут буянить лишать гражданства и выселять! никаких компромиссов с исламистскими радикалами! и уж тем более с историческими предателями.
  1. +2
   20 2014 мая
   Что вы все выселять, выселять... Не выселять, а сажать! У нас что, в УК нет статьи подходящей?
   И не надо было их реабилитировать. Самое большее объявить амнистию. Реабилитируют незаслуженно пострадавших.
   Дали палец - всю руку оттяпать норовят.
   1. cool kluk
    0
    20 2014 мая
    о еще один геополитик и стороник фашизма только прикрытого,
    т.е. для того чтобы удержать территории надо продолжать лгать
    и клеймить народ и сажать, и потом удивляться а что все против нас?
    мало врагов и нет проблем у вас совсем?

    я считаю президент России поступил верно, единственно что указ о реабилитации очень дипломатичен и обтекаем и не содержит прямых следствий и выводов для власти. прежде всего местной в Крыму,а именно она стимулировала конфликт между русскими и крым. татарами. Простой русский мужик и крым. татарин я думаю договориться за жизнь сумеют
    1. +1
     20 2014 мая
     Конфликт между русскими и татарами в Крыму сеет ваш татарский меджлис во главе с бандеровским руководством, а не местная власть. Кончай валить с больной головы на здоровую.
     1. cool kluk
      -1
      20 2014 мая
      ого а чего это вам меджлис - он что лично мой ? или все в ответе за него?
      что за глупые ответы, маленькая организация виноваты в глобальных проблемах и конфликтах (конфликт без второй стороны участвующей не бывает). Там комплексная проблема, а в том что растут радикальные настроения виновата власть!. и последние действия когда за дня отменяется, траурные мероприятие 18 мая, несмотря на прямое указание в указе президента оказать содействие, это как называется? будь власть сама чиста не было столько проблем, и люди бы искали опеку и решение проблем у власти и ее поддерживали, как может быть лоялен народ когда власть враждебна, много шовинистов и фашистов и тут кстати на форума поток агрессии, это что должно привлечь крым. татар?
      1. +1
       20 2014 мая
       Не стройте из себя целку, татар завлекать и соблазнять никто не будет. Вы превратили 18 мая в День Депортации и устраиваете русофобские антироссийские шоу. Траурные мерорприятия так не проходят. Не путайте траур с политикой. Правильно сделали, что запретили. Надеюсь навсегда.
       1. cool kluk
        0
        20 2014 мая
        слушай не хами, ты чего такой обиженный на крымских татар? выдаешь желаемое за действительное,

        кто во что превратил? и причем тут я или весь народ. у тебя все плохие а ты один хороший? Еще раз конфликт не бывает односторонний, кое кто решил включить большого босса в Крыму, так не получится править, отсюда растет проблема, это понимание придет но позже с проблемами. И что такое траур я прекрасно знаю, а вот знаешь ли ты, часом ты не последователь НКВД и жалеешь что работу не доделали?

        и ближе к сути не переходи на личности, что ты увидел именно из русофобского антироссийского шоу?
        ответишь?
  2. raf
   +1
   20 2014 мая
   Совершенно верно,а не желающих выселяться-к тёте параше пусть возле неё права качают. smavý hi
  3. cool kluk
   0
   21 2014 мая
   о как вас понесло в одном ряду меджлис и исламско-радикальные организации
   вы хоть отличия их знаете?

   и где вы там увидели исламистских радикалов?
   сами придумали? если бы они были уже были бы 200, а нет все спокойно

   а про этот перл "лишать гражданства и выселять!" вообще смешно, живет народ может кому-то не нравится, но приходит другое государство и выселяет не лояльных, а потом удивляются а что это они сопротивляются а?

   а за историческими предателями - минус за ложь
 26. +1
  20 2014 мая
  Есть народы- "созидатели", есть "проедатели"... А есть народы-прокладки. Им хуже всего. Протекает постоянно...
 27. +4
  20 2014 мая
  Еще немного крымско-татарской Конституции:
  Ст. 84 “… Выборы народных депутатов всех уровней (кроме депутатов Меджлиса и Вице - Президента), Президента Республики проводятся на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании “.
  Článek 87 "...volič v každém okrsku má jeden hlas...pro volbu poslanců do Mejlisu je stanovena výjimka."
  Ст.88 “Выборы народных депутатов в Республике, за исключением депутатов Меджлиса, являются прямыми: народный депутат избирается гражданами непосредственно”.
  Ст.93 “…Парламент состоит из двух равноправных палат – Совета народных представителей и Меджлиса… Совет народных представителей состоит из 100 депутатов… Меджлис представляет коренное население Республики, выражает волю и защищает его права и законные интересы в Верховном Совете Крымской Республики. Меджлис состоит из 50 депутатов…”
  Ст.100 “…Закон считается принятым, если в каждой из палат Верховного Совета Республики за него проголосовало большинство членов палаты”.

  Ст.104 Порядок избрания Президента.
  «…Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов избирателей… в том числе более половины голосов избирателей, представляющих коренное население Республики… если второй тур выходят два кандидата в президенты… кто получит во втором туре наибольшее число голосов при условии, что за него проголосовало не менее 1/3 избирателей, представляющих коренное население Республики».
  Ст.109 Вице – президент Крымской Республики.
  «Вице – президент Республики избирается Курултаем из числа кандидатов, предложенных им по согласованию с Президентом Республики. Избранным считается кандидат, получивший более 2/3 голосов делегатов Курултая… В случае повторного отказа Президента дать согласие на избрание Вице – президента из числа кандидатов, выдвинутых Курултаем, Курултай самостоятельно принимает решение».

  В общем, Третий Рейх отдыхает. Крымские татары рулят!
  1. cool kluk
   -1
   21 2014 мая
   да ладно чего такого страшного, чего так боязно не могу понять то вам? что сделали крымским татарам что-то плохое боитесь отомстят? откуда страхи то когда России рядом и не допустит геноцида
 28. +3
  20 2014 мая
  23 года были всем довольны, а тут вдруг опять заголосили? Оказывается придется свой самострой и самозахват либо освободить, либо легализовать. Оказываетсся придется платить налоги. Оказывается Хизб ут-Тахрир аль-Ислами в РФ считается террористической организацией(в США кстати, не считается, символично же?). А еще в РФ оказывается есть какой никакой а закон и сильная прокуратура, с которой шутки плохи. Ну и разумеется пострадал бизнес лидеров Меджлиса.
  1. cool kluk
   -1
   20 2014 мая
   --- 23 года были всем довольны, а тут вдруг опять заголосили?

   это издевка или незнание? проблем в Крыму выше крыши

   -- Оказывается придется свой самострой и самозахват либо
   у большинства ничего такого нет, а те которых есть, надо проверить если без жилья то дать возможность решить свои жилищные проблемы, вам что земли жалко? как депутатам и чиновникам то можно хоть у моря, а простому челу 6 соток то нельзя?
   1. +1
    21 2014 мая
    То есть одним надо кредит брать или копить, а другим можно просто прийти на понравившееся и колышками огородить? smavý
    Nenuťte mě se smát.
    Есть установленные законом процедуры. ОДНИ ДЛЯ ВСЕХ, чего Вы никак не хотите понять, судя по Вашим комментариям.
    1. cool kluk
     -1
     21 2014 мая
     вы не передергивайте факты и не приписывайте лишнее,
     я и говорил про справедливый раздел, земли нужно были резервировать
     для жителей Крыма и создавать программы распределения с учетом того что
     вернувшимся из депортации людям вернуть незаконно отобранные земли в полном объеме.
     а было все не так. к вашему сведению большинство крымских татар к самому захвату отношения не имеют, а те что есть надо разбираться, во многих случаях там крыша это власть и земли отойдет им под прикрытием крымских татар
 29. +1
  20 2014 мая
  не хочу хвастать себя пророком, но когда в Крыму прошел референдум и Россия вернула себе крымский полуостров я тогда еще сразу написал, что по мимо нескольких миллионов русских, стратегически важной территории и так далее Россия получит очередную горячую точку, до кучи к Ингушетии, Дагестану и Татарстану в виде крымско-татарских ваххабитов))))))) так оно и вышло. А это хитрожопое гоVно будет похуже чем бородатый террорист в горах Кавказа. Надо их давить в зародыше, не надо ни кого реабелитировать, давать власть и так далее..не нравится что Крым стал снова русским? добро пожаловать в плавь в Турцию, еще и пинка под сраку для скорости
  1. +1
   20 2014 мая
   Полностью вас поддерживаю ! Кого мы обманываем ? Это враги давние и будут таковыми всегда, а если враг не сдается его уничтожают.. К сожалению физически уничтожить эту мерзоту у нашей власти яиц не хватит , но вот выселить всех повторно вполне, надо всего лишь местным жителям объявить что земли и ценности переходят в их собственность и все.. С голыми жопами будут удирать кто в Турцию , а кто и в галичину.Хватит либерастии и демократии.
   1. cool kluk
    0
    20 2014 мая
    эхх вот вам все сказки про межнациональный мир и понимание.

    шовинизм и фашизм, я думаю жизнь покажет и придется платить по счетам. сталин с берией плохо закончили, видать не всем урок
  2. +4
   20 2014 мая
   Ничего, для противодействия таким настроениям и поддержания правопорядка еще до референдума в Крым были направлены сотрудники органов внутренних дел из отдельных регионов Северного Кавказа, в частности, из Чеченской республики. Само их присутствие в регионах компактного проживания крымских татар, а также знание сотрудниками особенностей психологии подобных носителей ислама, позволило достаточно эффективно воздействовать на правосознание особо буйных в положительном ключе, а также предупредить подготавливаемые меджлисом эксцессы.
   1. cool kluk
    -1
    20 2014 мая
    теперь пошли легенды, само присутствии повергло в шок и трепет))
    значит СССР и КГБ 50 лет старался и не очень получилось запугать,
    но теперь крепкие парни за пару дней разобрались кто есть кто и решили проблемы?

    není to vtipné?
    если откинуть отдельных личностей то
    ответ очевиден, антикрымскотатарская пропаганда убедила, что крымскотатарский народ зло и источник проблем. После мирного референдума и отсутствия конфликтов, выясняется что народ мирный и все это очередное клеймо из зомбо ТВ
  3. cool kluk
   0
   20 2014 мая
   ты явный фашист, тебе не нравится народ это понятно, теперь что ты ждешь мира?
   а готов встать с дивана и в бой? мало крови пролила России еще нужно? когда у России нет союзников и куча врагов будут подливать керосин
 30. 0
  20 2014 мая
  Citace z Balamyta
  Всё то, что сейчас происходит заставляет думать про то, что наверное прав был Сталин. Маленький но гордый народ, блин!


  Орлы. Только не те, что над горами летают, а те- что на горы гадят.
 31. belagor
  +2
  20 2014 мая
  В демократическом обществе именно большинство принимает решения. Зачем давать власть меньшенству, устраивая очередной Киев? Их можно пожалеть и похвалить, дать маршем походить но не больше.
  1. +2
   20 2014 мая
   belagor

   Вот именно маршировать им и не надо давать.
   А то это может привести к нацистским приветствиям и крикам "Хайль!".

   Ну, а хвалить их пока не за что.
   Да и жалеть тоже.

   Пусть просто живут.
   Кто им мешает?
   zase Rusové?
 32. raf
  +1
  20 2014 мая
  Крымских татар надо было не в солнечный Узбекистан выселять,а на Колыму или в Якутию.Везде им создают тепличные условия,всё им прощается,вот они и оборзели,а тут ещё ВВП со своей реабилитацией.Эх поспешил товарищ,поторопился.Надо было сперва зачистку сделать,поклонников запада отправить на запад,турецких к туркам и т.д.
 33. -1
  20 2014 мая
  Таких под..ездышей всегда хватало! И в основном среди малочисленных национальностей не желающих жить за свой счет!!! Вот в ООН и пускай катятся со своими требованиями! Выселили один раз выселим и следующий раз, если нормально жить не хотят! Ведь ими убитых, и по их вине убитых, уже не воскресиш! Это уже произошло! По татарской натуре, им нужно быть или в еврожопе, или у исламистов радикальных! А на этой территории необходимо быть людьми, или не быть здесь!
 34. liberální
  +3
  20 2014 мая
  К сожалению, некоторые народы не усваивают исторических уроков.

  история учит тому, что ничему не учит.
  украина опять свалилась в нацизм, россия в коммунизм.

  а по поводу крымских татар - тут ситуация в том, что их можно уничтожить (их как всегда мало), но вот сделать из них удмуртов или что-либо столь же бесконфликтное и ассимилированное вряд ли получится.

  крымские татары прекрасно понимают, что предложение жить и не высовываться, растить детей и пр. вроде бы благие пожелания, означают, что им нужно будет медленно раствориться и исчезнуть.
  у нас в рф есть такая республика - карелия - в ней формально титульной нацией являются вроде как карелы, которые растят детей, и молчат в тряпочку, что они карелы. так вот, согласно википедии, с 1926 года их численность сократилась со 100 до 45 тыс.чел, а доля в населении республики с 37% до 7%.
  именно такой сценарий является наиболее патриотичным по отношению к россии и ведет к межнациональному согласию.
  1. +1
   20 2014 мая
   liberální

   Что же мешает татарам в Крыму плодиться и размножаться?

   Ислам?

   Или, опять, русские не дозволяют?
   1. liberální
    0
    20 2014 мая
    на момент присоединения к ри в крыму (1780-е) проживало 400-450 тыс. татар.
    на момент их депортации (1944) - 200 тыс.
    при этом с рождаемостью всегда было нормально.
    куда деваются непонятно.
   2. cool kluk
    -3
    20 2014 мая
    ну как бы помягче сказать, периодические депортации и войны на территории Крыма, в которой каждый раз погибало или депортировались сотни тыс людей!
 35. Vlad Gor
  +1
  20 2014 мая
  Citace z ispaniard
  Даже в великой Римской империи были всегда свои "Тревожные пассажиры" -Этруски...

  Не гони на этрусков. Это правильные пацаны. "В 1825 году итальянский учёный Себастьяно Чьямпи предложил использовать славянский алфавит для расшифровки этрусских надписей. Немного выучив польский язык во время работы в варшавском университете, Чьямпи неожиданно обнаружил, что теперь стал читать и понимать древние этрусские тексты." "В 1619 году шотландский учёный Томас Демпстер написал обширный труд под названием «Семь книг о царской Этрурии», основанный на свидетельствах древних авторов. В своей работе Демпстер пишет, что Этруски первыми ввели законы в Италии; они были также первыми, построили города и храмы, изобрели военные машины; именно Этруски были первыми геометрами, агрономами, философами, жрецами, скульпторами, художниками врачами. Как мы видим, практически во всех сферах жизни первенство принадлежит Этрускам. На долю римлян и греков не остаётся практически ничего!" Этруски это славяне. ano
  1. liberální
   0
   20 2014 мая
   хватит уже этого бреда про этрусков. никак из них "это русские" не получаются. самоназвание у них, насколько я помню "разена", египтяне их называли "турша" (могу ошибаться, но вроде именно так).
   считается, что они выходцы из западной малой азии, может быть родственны протохеттам (хаттам) или настоящим хеттам, славян там близко не наблюдалось в ту эпоху.
   1. 0
    20 2014 мая
    Citace: liberální
    хватит уже этого бреда про этрусков. никак из них "это русские" не получаются

    Если бы Вы немножко погуглили, то выяснили, что "разена" - это маленький населенный пункт в Италии, население 1000 чел, т.е. маленькая деревня. "Турша" - маринованная зеленая фасоль(по-армянски) или закуска из баклажанов, перца, помидор и стручковой фасоли.
    А если бы интересовались историей, то задались бы вопросом, почему Эней(сын Приама)после разрушения Трои рванул в Италию, а точнее в Этрурию или в Этруссию? Уж не потому ли, что этруски и хетты соплеменники? А уж если быть точными, то славянами! Больше читайте, тогда не станете утверждать, что "славян там близко не наблюдалось в ту эпоху".
    PS. Давно известно, что хетты - это одно из славянских племен.
  2. 0
   20 2014 мая
   Citace: Vlad Gor
   Этруски это славяне.

   dobrý
 36. +1
  20 2014 мая
  Крымские татары не должны становиться «пушечным мясом» в Большой Игре против России.
  Ну если будут как стадо баранов себя вести то так и произойдёт.
 37. +3
  20 2014 мая
  Извините, не понимаю, почему крымских татар считают угнетённым национальным меньшинством. Ведут себя, как будто все им кругом должны и обязаны. А если мы вспомним, сколько они нам, русским за века задолжали? И не деньгами, а кровью в прямом смысле слова. Если им так не нравится в Крыму, пусть едут на Украину, там Ярош с ультрасеками их, наверное, хлебом-салом встретят.
  1. liberální
   0
   20 2014 мая
   им нравится в крыму, им не нравится в россии.
  2. cool kluk
   -2
   20 2014 мая
   странная логика жил народ в Крыму, плохо или хорошо но жил, пускай бедно но относительно спокойно. Теперь пришел новый хозяин Крыма и устанавливает новые правила,
   а кому не нравится типо освободите территорию? Поясняю для крымских татар Крым это родина и родная земля, они источник власти и легитимности на полуострове и наиболее заинтересованы в его процветание, не просто так идет игра вокруг крымских татар.
 38. +3
  20 2014 мая
  Citace: aleks 62
  .....Не было никакой депортации, было переселение....Депортация это выдворение за пределы ГОСУДАРСТВА, а солнечный Узбекистан находился в одной большой стране -СССР...

  Совершенно верно... надо было поступить по западным, демократическим принципам, как это сделали в США в годы второй мировой с выходцами из Японии не смотря ни на пол и возраст... отправить в концлагеря и заметьте никаких претензий не звучит.
  Если мы рассмотрим законы того времени действующие в СССР... то не один десяток тысяч татар должны были просто расстрелять за пособничество оккупантам или отправить в лагеря на лет 25... а их просто переселили в месте семьями.
  Далее... как по вашему оставь татар в Крыму в 44 году... сколько их осталось бы в живых... или они думают что родственники погибших других национальностей им это забыли бы ???
  Им имели не осторожность сохранить жизнь, как и другим пособникам нацистов и фашистов... теперь эти пособники и их семьи стали пострадавшими от советской власти.
  В такой ситуации больше всего орут именно пособники,их родственники и их идеологические последователи... прикрываясь теми кого они собственно то и подставили.
  Ни один не пришел и покаялся соседу и не попросил прощения за содеянное.
  1. cool kluk
   -1
   20 2014 мая
   очередная провакация про десятки тысяч предателей, где факты? приговоры, улики, материалы дел, ладно хоть архивная справка? где это все?
   просто надо полить грязь?

   и что за "имели не осторожность сохранить жизнь," после это кто с вами будет везти дискуссии, и чему удивляться если после такого никто не хочет дружить просто так, без оплаты нефтью,газом вперед?
   1. 0
    21 2014 мая
    очередная провакация про десятки тысяч предателей, где факты? приговоры, улики, материалы дел, ладно хоть архивная справка? где это все?


    Jednotky sebeobrany
    ...
    Командир и комиссар 3-го района Г. Северский и Никаноров в 1942 году сообщали: «С первых дней оккупации немецкими войсками Крыма резко оживили свою деятельность буржуазно-националистические и уголовные элементы, особенно в населённых пунктах с татарским населением… Эти лица принимали активное участие в организации добровольческих отрядов местной самообороны, в организации карательных отрядов для борьбы с партизанами. Особенно интенсивно эта работа проводилась в прилесных и горных районах Крыма. К концу декабря [1941 года] им удалось завербовать в эти группы, отряды до 14 тыс. чел. из татарского населения, главным образом из мужчин призывного возраста»
    (ГААРК. — Ф. П-1. — Оп.1. — Д. 2181. — Л. 67.)
    (Бугай Н.Ф. Л.Берия — И.Сталину: Согласно Вашему указанию... М., 1995. С.148..)

    К февралю 1942 года число вооружённых коллаборационистов из числа крымских татар достигло около 19 тыс. человек: части 11-й армии и ротах СД (asi 10 tisíc lidí), участники отрядов самообороны (asi 4 tisíc lidí) A около 5000 резервистов. Со второй половины января по июль 1942 года крымскотатарские подразделения были главной антипартизанской силой.

    Коллаборационисты из числа крымских татар также использовались немецкими властями в качестве охранников лагерей смерти, таких как лагерь, устроенный на территории совхоза «Красный» близ Симферополя, где путём истязаний, расстрелов, отравления газом в специально оборудованных автомобилях («душегубках»), сожжения на кострах, сбрасывания в колодец живыми замучено около 15 тысяч человек. (http://www.rada.crimea.ua/news/26_11_12_1)

    24 мая 1942 года в своём выступлении в рейхстаге Гитлер заявил:
    «в частях германской армии, наряду с литовскими, латышскими, эстонскими и украинскими легионами, принимают участие в боях с большевиками также татарские вспомогательные войска… Крымские татары всегда отличались своей военной доблестью и готовностью сражаться. Однако при большевистском господстве им нельзя было проявить этих качеств… Вполне понятно, что они плечом к плечу стоят с солдатами германской армии в борьбе против большевизма».

    В 1944 году из крымских татар был образован Татарский горно-егерский полк СС.
    (http://ru.wikipedia.org/wiki/Татарский_горно-егерский_по

    лк_СС
    )

    -------------------------------------------

    Это рядовая статья с Вики. Внизу еще списочек литературы по этому поводу есть.
    Так что, был ли мальчик?

    http://ru.wikipedia.org/wiki/Крымскотатарский_коллабора

    Sionismus_ve_druhé světové válce
    1. cool kluk
     -2
     21 2014 мая
     ну и зачем делать копи-паст провокационной лжи, которую все повторяют как мантру, я выше уже дал расклад по население. что 19 тыс + 5 резерва = 24 тыс никак физически быть не могло, нет столько мужчин (с учетом воевавших за совесткую армию). Речь может идти до 10 тыс максимум это из неучтенных. Во 2) много крым. татарских деревень сожгли с расстрелами это никого не интересует? в 3) не надо перечислять подразделения, если перечислять и русских то в них будет сотни тысяч человек.

     многие такие статьи пишутся явными шовинистами и татарофобами, это уже издавно для оправдания писали историю под заказ, вы посмотри первоисточник это все домысли и клевета нет архивных документов. В тоже время я ссылаюсь на офиц. данные СССР по статистике!

     Что вы этим копи-пастом хотите сказать, не стесняйтесь, а то тут многие на негативе для них крымскотатарский народ видите-ли ли плохой, и ставят минус даже на нейтральные вещи, зато любая грязь в + какие выводы господа?
     1. 0
      21 2014 мая
      Počkej chvíli.
      То есть все, что я прочел по теме выше - ложь?
      Я вижу документы того времени, доклады авторитетных людей, работы историков, непосредственно труды Сталина - но я буду верить Вам и считать все это ложью только на основании Ваших заявлений?

      24 тыс никак физически быть не могло, нет столько мужчин (с учетом воевавших за совесткую армию)

      По данным архивов, всего с 22.06.1941 по 09.05.1945 гг. из Крымской АССР было мобилизовано около 72 тыс. человек, из них крымских татар — около 16 тысяч. До войны в РККА было призвано более 5 тысяч крымских татар. В ходе войны на территории Крымской АССР было сформировано четыре Крымских дивизии: 1-я в Евпатории (впоследствии 321-я сд), 2-я в Керчи (320-я сд), 3-я в Симферополе (172-я второго формирования) и 4-я в Ялте (переименована в 184-ю второго формирования). В 1-ю,2-ю и 3-ю Крымские дивизии было призвано по 8 тысяч солдат, в 4-ю — 4 тысячи, поскольку она комплектовалась на базе 4-х батальонов войск НКВД. Итого около 28 тысяч человек.
      Остальных мобилизованных отправили на Закавказский и Юго-Западный фронты. Они участвовали в оккупации Ирана и обороне Украины. В Крымских дивизиях было до 30 % крымских татар. Всего, в этих дивизиях служило около 9 тысяч крымских татар. Как известно 1-я Крымская дивизия (321-я сд) была расформирована 13 октября 1941 года из-за нехватки оружия. Участия в боях она не приняла, солдат распустили по домам...


      Вот уже несколько тыс. нашлось mrkat
      1. cool kluk
       0
       21 2014 мая
       мне верить не обязательно, но цитировать массовую ложь смысла нет - уже 70 лет народ поливают грязью и ложью - после этого ярые стороники России и ветераны ВОВ с орденами начинают думать что-то не так и нужно было по другому!

       и кто там был авторитетный историк во время сталина - написал бы он объективно по другому давно бы его посадили или расстреляли, там все были ангожированные, можно верить только историческим справкам подтвержденые фактами и док-вами. я уже не говорю что сам сталин себя ругать что-ли будет?

       теперь по поводу данных с архивов, это уже другое дело, которое лишь подтверждает мои слова выше о призыве в 2 захода 5+16 тыс, + были тысячи в партизанах и под русскими именами - чтобы фашисты семью в Крыму не убили.
       и по тем же данным с тои же справки пониже, после страшной войны в которой погибало свыше половине людей в подразделениях живыми остались после депортации и голода(это им спасибо такое) в ней почти 9 тыс солдат и офицеров воевавших за СССР только в Уз СССР в спец поселениях, так что погибло десятки тысяч и еще столько же расстреляли или угнали на принуд. работы в Германию, знаю у меня друга дедушки ребенком угнали туда.

       и самое главное Крымских дивизиях было до 30 % крымских татар, а провал операций в начале ВОВ в Крыму, пытались скинуть на предательство крым. татар, на самом деле было плохое обеспечение оружие и управление войсками как и по всей стране!, но тут нашли на кого скинуть и сейчас весь акцент в Крыму на крым. татар и шумиха, чтобы отвлечь от огромных проблем в Крыму и надвигающейся трындецу экономики, который уже наступает!
     2. +3
      21 2014 мая
      Что вы этим копи-пастом хотите сказать, не стесняйтесь, а то тут многие на негативе для них крымскотатарский народ видите-ли ли плохой, и ставят минус даже на нейтральные вещи, зато любая грязь в + какие выводы господа?


      Модным словом "копипаста" сегодня часто называют выдержки из документации в отсутствии аргументов.
      Являясь русским, мне глубоко наплевать, кто ты - еврей, татарин, чечен, бурят, неважно. И всякое обвинение в шовинизме мне до лампочки.
      Дружи с головой, живи сам, давай жить другим, веди себя как человек.
      Человек не отвечающий вышезаявленным требованиям традиционно вызывает справедливое неприятие в русском человеке. Делаем выводы.
      Для себя - руководствуюсь тем же.

      и ставят минус даже на нейтральные вещи, зато любая грязь в + какие выводы господа?

      Я читал Ваши коменты, не без любопытства. И да, в них есть здравое зерно и (главное что отметил) терпение заявлениям фашистского толка от некоторых идиотов.
      Ale!
      Давайте по фактам?
      1. Сотрудничество с фашистами было? Было.
      2. Депортация была? Была.
      3. Несмотря на п.1 - сейчас п.2 ведь признали? Признали.
      4. У русских нет идиотов? Полно.
      5. Осталось определиться:...
      Вы каких будете: тех, что жить дальше и строить свою жизнь в мире или по жизни обижаться на небезосновательные по военному времени депортации? Ну так извините - если мы друг другу счета сейчас начнем предъявлять в историческом разрезе, не уверен, что и у крымско-татарского народа хватит пупков платить репатриации mrkat...
      Согласитесь - глупо ведь?..

      По-своему Вас понимаю. Но коль виноваты где - не взыщите и будьте нам братьями mrkat
      И сами учитесь ошибки признавать.
      А когда братья да одной земле - да кто ж нам страшен?)
      1. +1
       21 2014 мая
       Citace: Bajkal
       Давайте по фактам?
       1. Сотрудничество с фашистами было? Было.
       Нюансы, опять же нюансы.
       Мне странно слышать истерики "о предательстве крымских татар"..
       Предать может только друг.
       Какое нах предательство, РИ их завоевала, без их "добровольного прошения".
       Что касается сотрудничества с "фашистами" дык у русских вон власовцы есть.
       Крымлы действуют в свох интересах, так как их понимают. Задача власти, в данном случае российской, постараться учесть пожелания всех заинтересованных сторон. И постараться подвести к общему знаменателю, что бы с одной стороны у крымских татар не было чувства ущемлённости и при этом не забыть интересы государства российского. Иначе возможен источник напряжения, "болевая точка" на которую будут воздействовать заинтересованные силы..
       1. cool kluk
        +1
        21 2014 мая
        все правильно написал, объективный взгляд!
      2. cool kluk
       0
       21 2014 мая
       что касается терпения к заявлениям фашистского толка от некоторых идиотов - то это уже давно так, и это большая проблема, ведь такие люди могут портить жизнь реально, а не только на сайте

       -- Являясь русским, мне глубоко наплевать, кто ты - еврей, татарин, чечен, бурят, неважно. И всякое обвинение в шовинизме мне до лампочки.
       Дружи с головой, живи сам, давай жить другим, веди себя как человек.

       это известные общечеловеческие принципы - у меня самого друзья разных национальностей и таких проблем кто реально знает и живет с крым. татарами нет.

       теперь по фактам
       1) было не массовое а отдельных личностей, их уже убили или умерли в бегах, уже писал про это, а кто за них должен отдуваться?
       2) была не разовая до этого тоже были неприятные момент - скажем сложные отношения, главное не в ней а что после ней было почти 70 лет
       3) если было массовое предательство то СССР не признавал бы дважды незаконной депортацию, а потом и РФ в лице президента с заявлением об исторической несправедливости и добрым имени народа (у него того с инфой из архива все ок)
       и ведь важна не бумага, а реальные действие пока только заявления
       4) да их много везде, к сожалению их больше видно и по ним судят народы
       5) я не обижаюсь к счастья меня те события не затронули, но вот сегодняшние проблемы, оскорбления и клевета портят жизнь!

       судя по тексту я думаю в реальной жизни с такими как вы люди и бывают братьями!
       ведь братство оно не простое дело - и никто от своих ошибок не отказывается, вот чужого вешать не надо главное )), каждый пускай отвечает за себя
       1. +1
        22 2014 мая
        Просто пожму руку лично Вам и прекращаю всякий диспут на эту тему до дальнейшего разбирательства и изучения темы! mrkat
        Еще раз благодарю за ссылки на материалы, которые Вы прислали.

        Всем заявляющим резко (и себе местами, порой) - предлагаю брать пример в общении и подходе в обсуждении темы с cool kluk.
 39. +2
  20 2014 мая
  Citace: aleks 62
  .....Маленькая справка... По переписи населения 1940г. крымских татар было 120тыс. В годы ВОВ каждый третий призывного возраста проходил службу у немцев...В партизанских отрядах Крыма татар было аж 6 (шесть!!!)человек...Остальные как я понимаю "подносили патроны"...Считать умеете, можете прикинуть массовость сотрудничества с фашистами...И еще много другого...Им очень хочется ,что бы мы русские забыли об этих их "подвигах",да и предыдущая власть очень старалась, но мы ПОМНИМ...И будем помнить всегда..


  Практически 100% дезертировали, занимались разбоем или служили у немцев. По закону военного времени их можно было всех расстрелять, однако Сталин сохранил народ, просто депортировав на другое место жительства, потому что на родине у них были сформированы устойчивые бандитские группировки, схроны с оружием, национальное укрывательство, и т.д. Можно было бы устроить тотальную зачистку бандюков и их пособников - результат тот же, народ исчез бы с лица земли. Так что не надо плакаться, будьте благодарны - Сталин дал вам шанс начать в новом месте с чистого листа. А что вы хотели? Суровые времена - суровые меры. У нас чё, в автобусах есть места для русских и отдельно для кр.татар? Не бузите, живите-работайте как все, и радуйтесь что вас простили, хотя многие помнят.
  1. cool kluk
   -1
   20 2014 мая
   вранье, слушайте не надоело врать, где факты?
 40. +3
  20 2014 мая
  Надо постараться забыть старые обиды, как известно на обиженных воду возят... Татарам следует смотреть в будущее, конфронтация для них опасна.
 41. Hyperboreec
  -2
  20 2014 мая
  Они хотят возобновить "Разбойно-паразитическое Крымское ханство".

  А требовать они стали по причини прекращения финансирования западными компаниями их хваленого «Меджлиса», согласно Российскому законодательству (о прекращении работ некоммерческих компаний получающих финансирование из-за рубежа). Или отрабатывают последние транши.
 42. Komentář byl odstraněn.
 43. +7
  20 2014 мая
  Не надо никого выселять из Крыма. Нужно держать сильные полицейские силы и заходя в КАЖДЫЙ татарский дом в Крыму ВЕЖЛИВО им объяснять-что разжигание национальной розни неприемлемо и чревато последствиями. Кроме того пресечь сбор налога в пользу крымских радикалов, ратующих за автономию и обязательно пресечь всяческую дальнейшую миграцию татарского населения в Крым и всячески способствовать славянской миграции туда. Чем больше там будет русских или украинцев-без разницы-тем лучше.
  1. 0
   21 2014 мая
   Выступления Великого Ассимилятора! smavý
   Мил-человек, разрешите Вас спросить, пока Вы на броневичке - если, допустим, китайцы начнут "всячески способствовать миграции", Вы как петь будете?..)

   Умом надо работать учиться. И жить в мире. И правдой.
   И если ходить по домам с разъяснительными беседами, так к обоим сторонам.
   Понимать надо, что у татар есть свои дурачки во власти в том числе. У нас своих тоже хватает.
   1. cool kluk
    +1
    21 2014 мая
    да ведь самое страшное что крым. татары прекрасно знают те методы чтобы могут применяться это все не новое и не дало эффекта, к сожаление думать мало хочет, ищут простых путей!
 44. -1
  20 2014 мая
  Евреям Путин уже однажды пообещал открыть "Ящик Пандоры", если не угомонятся...
  Здесь что открыть нужно?
  Могилы вырезанных русских с 1941-1944-ый?
  Или перечислять на протяжении 500 лет всех поименно, что были угнаны в рабство предприимчивыми кр.татарами?

  Вот пусть и обращаются через 500-т лет в 2514-ом к тогдашнему Президенту Мира - В.В. Путину. požádat
  1. cool kluk
   -2
   20 2014 мая
   ну так открывайте архивы, дайте историческую справку, покажите эти жертвы?
   где? а нету массовости вот и молчок, иначе давно бы оправдали фактами депортацию
   и СССР никогда бы не издал указ о реабелитировании еще до развала
   1. -1
    28 2014 мая
    Citace od coolboye
    ну так открывайте архивы, дайте историческую справку, покажите эти жертвы?
    где? а нету массовости вот и молчок, иначе давно бы оправдали фактами депортацию
    и СССР никогда бы не издал указ о реабелитировании еще до развала

    Кай, я вам ничего доказывать и не собирался - изучайте самостоятельно историю вопроса... А, лень?
    Тогда не пишите ерунды!
 45. 0
  20 2014 мая
  Знаю многих татар крымских.Большая часть ассимилировалась.Муж татарин,жена русская,или наоборот.Много адекватных.Попадаются и озабоченные.Детеныши вообще на равных общаются.Вся эта взрослая возня реально никому не нужна,кроме проплаченых.У большинства какой никакой бизнес,работа,многие понимают,что лучше водку пить,чем воевать!А насчет меджлиса многие татары весьма нелицеприятно отзываются.Про их делишки.
 46. Aleksandr1
  +2
  20 2014 мая
  татары должны посмотреть на своих соседей - хохлов, как их разводят и используют и не попадаться на уловки
 47. 0
  20 2014 мая
  уступками тут ничего не решить не хотят жить мирно так на это в России как и в любом другом государстве есть организации которые не нужно учить что делать только не так как в тот раз а адресно и на полную катушку
 48. cool kluk
  +1
  20 2014 мая
  Citace: aleks 62
  .....Маленькая справка... По переписи населения 1940г. крымских татар было 120тыс. В годы ВОВ каждый третий призывного возраста проходил службу у немцев...В партизанских отрядах Крыма татар было аж 6 (шесть!!!)человек...Остальные как я понимаю "подносили патроны"...Считать умеете, можете прикинуть массовость сотрудничества с фашистами...И еще много другого...Им очень хочется ,что бы мы русские забыли об этих их "подвигах",да и предыдущая власть очень старалась, но мы ПОМНИМ...И будем помнить всегда..


  Ложь и провакация !!

  согласно данным переписи 1939 года крымских татар в Крыму насчитывалось 218179 человек, то есть 19,4 % от всего населения полуострова[24]
  теперь отнимем детей - пускай 60% (известно что у нас детей от 2 в семье) - остается около 80 тыс, женщин - 55% - остается примерно 36 тыс чел - отнимем в том числе и старики мужчины и если их отнять- пускай 20% то наверное 30 тыс мужчин останется,

  В рядах Красной Армии, с 1941 по 1945 год проходили службу более 35 тысяч крымских татар (по другим данным было призвано в 2 захода 5+ 16 тыс = 21) . Большая часть (около 80 %) мирного населения оказывало активную поддержку крымским партизанским отрядам. (инфа с википедии) и них по данным материалов депортации В 1949 году в местах депортации насчитывалось 8995 крымских татар — участников войны, в том числе 524 офицера и 1392 сержант, т.е 9 тыс это выжившие участники ВОВ и те который остались живы после депортации, а сколько погибло во времена ВОВ и депортации, явно же погибало не меньше половины во времена ВОВ? таким образом где эти тыс людей? с воздуха? у вас не сходятся цифры негде взяться, если бы говорили о нескольких тыс, то допускаю

  в итоге остается до 9 тыс неучтенных мужчин. по офиц. данным СССР было 5 тыс всех национальностей кто сотрудничали, т.е цифры сопостовими

  и теперь список героев из числа крымских татар

  Пятеро крымских татар (Петай Абилов, Тейфук Абдуль, Узеир Абдураманов, Абдуреим Решидов, Сеитнафе Сеитвелиев) были удостоены звания Героя Советского Союза, а один (Амет-Хан-Султан) стал Дважды Героем. Двое (Сеит-Неби Абдураманов и Насибулла Велиляев) являются полными кавалерами Ордена Славы. Героем Польши стал крымский татарин Умер Акмолла Адаманов – командир партизанского отряда, который погиб в 1943году, спасая польских мирных жителей от угона в Германию. Среди крымских татар во время войны было 4 генерала, 85 полковников, 100 подполковников».

  в 1943-44 годах командный состав партизанских отрядов Крыма почти наполовину состоял из крымских татар). Военный утверждает, что из 3472 партизан, находившихся в Крыму к 15 января 1944 года, 598 человек (17 %) составляли крымские татары. Среди партизан, боровшихся с немецкими войсками с первого до последнего дня оккупации (всего их около 20 человек) трое крымских татар: Мемет Молочников, Сеитхалил Кадыев и Куртсеит Муратов.

  Военный процитировал газету «Красный Крым», писавшую в сентябре 1943 года, что «…в партизанских отрядах сыны и дочери татарского народа вместе с русскими беспощадно уничтожали фашистов…».

  «Во время оккупации фашисты расстреляли 12 тысяч крымских татар. За связь с партизанами фашисты сожгли на полуострове 127 деревень, из них 105 – крымскотатарских. Всего же на фронтах войны, в партизанских отрядах, в подполье погибло 55 592 крымских татар
 49. poutník
  0
  20 2014 мая
  может татары разные бывают, одни татары, одни не очень татары, другие похоже на татар .... знаю одно, что в казани православные церкви горят, их поджигают кто то из выше перечисленных мною, а кой где и прессуют русских, и прессуют реально... это факты.
 50. 0
  20 2014 мая
  Крымских татар пытаются использовать как оппозицию России в Крыму.
 51. +2
  20 2014 мая
  Есть такое понятие "полезные и*д*и*о*т*ы ". Кстате его ввели в обихот большевики и вовсю им пользовались.
 52. luka095
  -1
  20 2014 мая
  Статье "плюс". Неплохой обзор.
 53. +2
  20 2014 мая
  Я знаю к-татар как нормальных и уживчивых соседей. И если предъявлять претензии, то не к народу вообще, а к тем, кто пытается ими манипулировать. Сами представители народа ставят себе в заслугу взаимоподдержку, но при этом надо и дальновиднее быть - всегда ли нужно единым фронтом выступать. А автор в конце статьи несколько нагнетает. Да, "дикая дивизия" "погуляла" в годы оккупации, но аукнулось это целому народу. Может все таки не нагнетать на опасениях к-татар?
 54. 0
  20 2014 мая
  Чем меньше численность народа, тем бОльшими и невосполнимыми кажутся обиды им полученные. Надо быть великим народом и, двигаясь вперёд, в будущее, не смотреть постоянно в зеркало заднего вида!
  1. cool kluk
   0
   20 2014 мая
   да это верно, прошло не так много времени, живы свидетели и их дети, это тяжелый надлом который никто не хочет понимать, и ведь постоянно ковыряет рану, вместо того чтобы ее быстрее сгладить и смягчить.
 55. 0
  21 2014 мая
  На сколько я помню во время присоединения Крыма на полуострове жили не только татары, было много греков, армян, славян и др. Может и были они в Крымском рабовладельческом ханстве в качестве рабов. Но ведь это не лишает их потомков сегодня права на Родину. Так что нельзя считать Крым на момент присоединения к России исключительно татарским, по этому требование меджлиса о признании Крыма исключительно татарским - не состоятельно даже если б разговор об этом шел в восемнадцатом веке.
  О чем разговор! Крым добровольно присоединился к России. Пока Понемкин стоял перед турецким валом и думал как прекратить набеги на Русь со стороны крымчаков. Толи штурмовать турецкий вал, толи на против этого вала строить русский вал и закрыть выход татар на материк. Пришел хан и заключил с ним договор о мире, дальнейшее развитие которого кончилость присоединением Крыма. Хан тогда спас татарский народ. Турецкий вал не защитил бы Крым, в те времена Суворов Измаил и Очаков брал - серьезные крепости. Следом за русской армией, которая была управляема и не отличалась никогда в этнических чистках. На полуостров пошли бы самостийные запорожские полки, различные разбойничьи группировки (типа пана атамана Грициана Таврического), внутри территории начались восстания рабов. И тогда крымско-татарский народ, не составляющий и так большенства перестал бы существовать. Остатки прибежали б под защиту к Потемкину, который милостиво поселил бы выживших рабовладельцев где-нибудь в Сибири ближе к Китаю(на польской границе им не выжить, на турецкую нельзя посылать).
  В те года предки сделали выбор за себя и своих потомков - жить в мире.Что же теперь поднимать вопрос о власти на полуострове. Он давно решен. Добром это не кончится.
  1. cool kluk
   +1
   21 2014 мая
   во время так называемого добровольно-принудительно присоединения было Крымское ханство и большинством в нем были именно крым. татары, при этом другие народы спокойно жили рядом. История повторяется не раз и снова добровольно-принудительно присоединение Крыма и попытка получить согласие крым. татар на властвование в Крыму - конечно для легитимизации, а на практике давно уже прибрали власть к рукам.

   То что русские войны доблестно сражались и не занимались геноцидом, так это бы со стороны крымских татар, не просто так были и союзнические войны и помощь в войне против большой орды. И разговор о состоятельности не корректен потому что именно национальной территорией во главе с ханом и был Крым, потом создали Крымскую ССР и она была национальной территорией, потом все отменили, Крым очистили от нескольких неугодных народов: крым. татар, греков, армян, евреев. При этом так как крым. татары имели права претендовать на власть в Крыму - то их лишили названия они стали просто татары и СССР не признавал национальность крым. татары и клеймил чтобы можно были держать в спец. поселениях.

   Вот такой фон у взаимоотношениях, понятно что нужно жить в мире но нужно и признавать очевидные вещи и права. А так крым. татары обязаны признать новую власть, со всем согласится, а их законные права игнорируются и плодятся байки что не имеют прав
 56. cool kluk
  +1
  21 2014 мая
  Украденная весна. Часть. Фильм к 70-летию трагедии крым
 57. podzim
  +2
  24 2014 мая
  Если будут притеснять, то тогда только домой.................в турцию, она примет всех 218 тысяч!
 58. 0
  24 2014 мая
  Citace od coolboye
  вранье, слушайте не надоело врать, где факты?

  Вот Вы, дружище, так усиленно защищаете крымских татар, но...хотелось бы посмотреть на Вас , если бы Вы году эдак в 41-42 попались бы им в Крыму в красноармейской форме и с пустым магазином винтовки!Представили?

"Pravý sektor" (zakázaný v Rusku), "Ukrajinská povstalecká armáda" (UPA) (zakázaný v Rusku), ISIS (zakázaný v Rusku), "Jabhat Fatah al-Sham" dříve "Jabhat al-Nusra" (zakázaný v Rusku) , Taliban (zakázaný v Rusku), Al-Káida (zakázaný v Rusku), Protikorupční nadace (zakázaný v Rusku), Navalnyj ústředí (zakázaný v Rusku), Facebook (zakázaný v Rusku), Instagram (zakázaný v Rusku), Meta (zakázaný v Rusku), Misantropická divize (zakázaný v Rusku), Azov (zakázaný v Rusku), Muslimské bratrstvo (zakázaný v Rusku), Aum Shinrikyo (zakázaný v Rusku), AUE (zakázaný v Rusku), UNA-UNSO (zakázaný v Rusko), Mejlis lidu Krymských Tatarů (v Rusku zakázán), Legie „Svoboda Ruska“ (ozbrojená formace, uznaná jako teroristická v Ruské federaci a zakázaná)

„Neziskové organizace, neregistrovaná veřejná sdružení nebo jednotlivci vykonávající funkce zahraničního agenta“, jakož i média vykonávající funkci zahraničního agenta: „Medusa“; "Hlas Ameriky"; "Reality"; "Přítomnost"; "Rozhlasová svoboda"; Ponomarev; Savitská; Markelov; kamalyagin; Apakhonchich; Makarevič; Dud; Gordon; Ždanov; Medveděv; Fedorov; "Sova"; "Aliance lékařů"; "RKK" "Centrum Levada"; "Pamětní"; "Hlas"; "Osoba a právo"; "Déšť"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kavkazský uzel"; "Člověk zevnitř"; "Nové noviny"