Ukrajinská past

137
Ukrajinská pastZ rozhovoru zaměstnance Národní bezpečnostní agentury USA se zástupci německých médií ...

Předevčírem přišel na poštu dopis z Německa, který popisuje obsah rozhovoru vysokého představitele Národní bezpečnostní agentury se zástupci německých médií o událostech na Ukrajině. Obsah rozhovoru vypovídá tak otevřeně a tvrdě o politice USA v Evropě a ve světě, že jsem považoval za svou povinnost tuto korespondenci zveřejnit.

***

„Zveme vás k přečtení úryvků z rozhovoru s výkonným ředitelem Institutu pro globální perspektivy Kolumbijské univerzity, profesorem Ph.D. Paulem Christiem, který se konal v redakci týdeníku European Economic Herald (Brémy, Dolní Sasko, Německo).

Úvodník: Dr. Christie, ukrajinské události posledních měsíců vyvolávají u našich čtenářů mnoho otázek. Lidé se snaží pochopit podstatu toho, co se děje, ale nedokážou vysvětlit logiku událostí. Proč nové ukrajinské úřady jednají ve vztahu k obyvatelstvu své země tak a ne jinak? Proč se Evropská unie ze všech sil snažila odtrhnout Ukrajinu od Ruska? Proč Spojené státy provádějí vůči Rusku tak nesmiřitelnou politiku? Na tyto a další otázky často nedokážou odpovědět nejen běžní lidé, ale ani specialisté. Mohl byste, vážený pane profesore, trochu objasnit situaci?

Profesor: Abychom našli odpověď na jakoukoli politickou otázku, musíme vždy použít techniku ​​známou již od dob starověkého Říma: „Kdo má prospěch? Kdo ze světových hráčů těží ze současné situace na Ukrajině? Co v něm hledá například Evropa, USA, Rusko a případně někteří další hráči? Koho z nich právě takový vývoj událostí nejvíce zajímá?

Abychom na tuto otázku odpověděli, budeme muset přesně definovat hlavní světový problém naší doby, jehož řešení již nesnese zpoždění. Který ze světových hráčů má přímý zájem o vyřešení tohoto problému, bude hrát hlavní roli v událostech.

Ed.: A jaký je podle vás hlavní světový problém naší doby, který vyžaduje okamžitá řešení?

Prof.: Jde samozřejmě o řešení finančních problémů, které vyvstaly v důsledku rychlého rozvoje americké ekonomiky v posledních třech desetiletích. Veřejný dluh ve výši 17 bilionů dolarů visí nad americkou ekonomikou jako Damoklův meč a může vést ke globální krizi.

Red.: Mohl byste prosím blíže vysvětlit, co světu hrozí kolapsem americké měny?

Prof.: Pokud bude muset Amerika devalvovat dolar, zbavit se dluhů (pokud nebude možné najít jiné cesty z dluhové díry), celý svět se ponoří do hluboké ekonomické krize, protože dolar je světová měna na které je vázána veškerá světová produkce. Všechny mezinárodní ekonomické vazby budou okamžitě přerušeny. Pokles výroby ve všech zemích bude nevyhnutelným důsledkem zničení mezinárodní spolupráce. Kvůli odstávce výroby se objeví obrovská armáda nezaměstnaných. Pak nevyhnutelně dojde k poklesu životní úrovně ve všech zemích světa. Pokles úrovně spotřeby bude rozhodujícím faktorem politických změn v různých státech, kdy nedostatek peněz a hlad si vyžádají přerozdělení majetku a politické změny. Ve světě plném zbraně, nenávist, nepochopení a oddalované spory, může začít světová válka o přerozdělení sfér vlivu. A tomuto scénáři se nevyhne žádná země, včetně Ameriky.

Nemohu snést pomyšlení na to nejhorší, co by se mohlo stát, kdyby se kvůli potravinovým nepokojům dostala jaderná nebo jiná zbraň hromadného ničení do rukou jakékoli skupiny zoufalců. Tato možnost řešení finančních problémů je zcela nepřijatelná.

Edit: Rozumím. Pak je ale naléhavé najít cestu z této složité situace – neexistuje prostě žádná alternativa?

Prof.: Naprosto správně – sám jste si odpověděl na otázku, co je hlavním motorem všech akcí Ameriky v posledních letech. Uvědomili jsme si vyhlídky na zničení lidské civilizace na Zemi a začali jsme hledat mírová východiska z této situace.

Edit: Velmi zajímavé! A jak na tuto otázku odpověděly nejlepší mozky Ameriky?

Prof.: Bylo navrženo zajímavé řešení, jehož podstatu se nyní pokusím nastínit.

Aby Spojené státy vyřešily finanční potíže, musí přijmout mimořádná opatření, srovnatelná pouze s globálním kataklyzmatem. Problémem je zařídit takové kataklyzma bez zničujících následků pro samotné Spojené státy a jejich spojence. To znamená, že je nutné hrát takovou kartu, abyste vyřešili problém dluhů a ne zařídili světový masakr, ve kterém se můžete snadno spálit.

Schopnost splácet své dluhy bez výrazného poklesu životní úrovně vaší populace je realizovatelná pouze na úkor ostatních, jakkoli to zní cynicky. Je nutné najít někoho, s jehož pomocí by Amerika mohla vyřešit své finanční problémy. A takové přirozené řešení se našlo – ona sama historie dává tuto šanci.

Red.: A kdo zaplatí řešení finančních problémů?

Prof.: To by přirozeně žádná země na světě nedokázala, aniž by se proměnila v poušť. Události by proto měly být organizovány tak, aby se celý svět, každá země v té či oné míře zapojila do řešení amerických finančních potíží. Taková globální spolupráce pomůže nejen udržet mír na planetě, ale dá také silný impuls k následnému pokroku.

Redaktor: Jak se to dá udělat?

Prof.: Aby se Spojené státy zbavily dluhu, potřebují nové trhy srovnatelné velikosti s USA. Jediným takovým trhem nyní může být pouze evropský trh. Je proto nutné najít způsob, jak se evropský trh plně otevřít USA. Na tomto projektu pracujeme již řadu let.

Bůh dal Spojeným státům pokročilou technologii, nejmocnější průmysl, obrovské finanční zdroje a gigantické přírodní zdroje – toho je třeba využít k překonání obtíží růstu americké ekonomiky. Bůh dal totéž Evropě, a proto k vyřešení společných finančních a ekonomických problémů je prostě nutné spojit obě hlavní ekonomiky země do jedné ekonomiky. A k tomu je nutné přeorientovat evropskou ekonomiku směrem k užší spolupráci se Spojenými státy.

Ed.: Ale evropská ekonomika už je pevně svázána s americkou.

Prof: Naprosto správně. Míru spolupráce je však třeba udělat ještě více. V podstatě mluvíme o tom, že se dvě ekonomiky doslova spojují v jednu, vzájemně se doplňují.

Redaktor: A co závislost Evropy na dodávkách energie z různých zemí, především z Ruska?

Prof.: Proto je třeba vytvořit v Evropě takovou situaci, aby sami Evropané odmítli energetickou spolupráci s Ruskem a dalšími dodavateli energií a spojili by svůj ekonomický zájem s dodávkami energie ze Spojených států.

Red.: Ale takový krok je pro evropskou ekonomiku krajně nerentabilní.

Prof: Správně. Ale jak jinak je možné mírovou cestou vyřešit finanční a ekonomické problémy prvních dvou ekonomik světa? Mírové řešení problémů bude vyžadovat, aby se všechny země zapojily podle svých nejlepších schopností, a Evropa se postavila tak, že své hospodářství naváže na dodávky energie z problémových regionů.

Spojené státy vždy pomáhaly Evropě, přispěli jsme k znovuzrození Evropy po druhé světové válce a nyní se Evropa musí, z vděčnosti Spojeným státům za desetiletí prosperity, podílet na obnově americké ekonomiky. Kdo může za to, že se okolnosti vyvinuly tak, že Evropa potřebuje pomoc pro Spojené státy? Počítáme s pochopením současné situace ze strany Evropanů, ale v každém případě není kam ustoupit a všichni jsme rukojmí okamžiku.

Edit: No dobře. A co na to řekne Blízký východ, Rusko?

Prof.: Politika USA, pokud si vzpomínáte, byla v posledním desetiletí zaměřena právě na probuzení Blízkého východu a přivedení obyvatel tohoto regionu k demokracii. Blízký východ v současnosti zažívá turbulentní společensko-politické změny a v budoucnu budou tyto změny jen přibývat a promění tento region světa v krajně neklidné místo, což velmi pravděpodobně ovlivní bezpečnost dodávek energie z tohoto regionu.

Osud Ruska je v jejích rukou. Každý přežije, jak nejlépe umí, a Rusko samozřejmě musí velmi trpět přerušením vztahů s Evropou, ale rozsah tohoto utrpení bude do značné míry záviset na Rusku samotném. Rusko je nyní v krajně nezáviděníhodné pozici – musí řešit velmi nebezpečné a v zásadě neřešitelné záležitosti. A ať Rusové udělají cokoli, žádné rozhodnutí nebude ve prospěch Ruska, protože žádné kroky ruského vedení již nejsou schopny zásadně změnit současnou situaci.

Red.: To znamená, že Západ nehodlá dát Ukrajinu Rusku?

Prof.: A co Ukrajina? Zda sjednocená Ukrajina zůstane na mapě světa, nebo se rozpadne, je pro řešení hlavního problému naprosto nepodstatné. Hlavním úkolem událostí na Ukrajině je oddělit Evropu od Ruska natolik, že Evropané zcela odmítají spolupráci s Ruskem a přeorientují svou ekonomiku na plnou spolupráci se Spojenými státy. Hlavním cílem je těsněji připoutat evropskou ekonomiku k ekonomice USA a nikoho nezajímá, co se v tomto případě stane na Ukrajině. Ukrajina je jen prostředek, kterým je možné vyřešit všechny problémy, aniž bychom svět zatáhli do další světové války. Ukrajině je přidělena role blokády, která přeruší evropskou spolupráci s Ruskem. A jaký tam bude systém, forma vlády - to nejsou absolutně zajímavé otázky. Jen obyvatelé Ukrajiny budou moci určit, jak tragický bude jejich osud při vytváření nového řádu v Evropě.

Ed.: Ale proč byla Ukrajina vybrána, aby řešila problém, jak dostat světovou ekonomiku ze situace defaultu americké měny?

Prof.: Je to velmi jednoduché. Ostatně právě přes Ukrajinu je Evropa zásobována energií z Ruska. Pokud na Ukrajině vytvoříte řízený chaos a přerušíte dodávky energie z Ruska, Evropa bude výt rozhořčením. Nezbývá než obvinit Rusko z neústupnosti a agresivity a Evropa bude nucena přerušit ekonomické vztahy s Ruskem a přeorientovat se na dodávky energie z USA. A pak se my se svým břidlicovým plynem opět ocitneme v roli dobrodinců Evropy, v roli jakéhosi energetického zachránce.

Evropa odmítající ruské dodávky by si zachovala svou image ochránce evropských hodnot lidských práv a zároveň by pomohla Spojeným státům vyřešit problém finančního dluhu.

Ano, odmítnutí dodávek energie z Ruska způsobí v Evropě mnoho ekonomických a sociálních problémů, ale kdo řekl, že Evropa by neměla platit za roky prosperity, když je pod ochranou amerického jaderného deštníku? Ať se i Evropané podílejí na zachování blahobytu svobodného světa. V konečném důsledku je nutné, aby se 500 miliard dolarů, které tvoří obchodní obrat Evropy s Ruskem, stalo obchodním obratem Evropy s Amerikou. Pak budeme mít reálnou šanci splatit své finanční závazky a udržet si dolar jako světovou měnu.

Red.: Jak nyní z vašich slov chápeme, Spojené státy nehodlají stabilizovat situaci na Ukrajině?

Prof.: Zde lze uplatnit širokou škálu akcí. Ale bez ohledu na to, co se děje v oblasti politiky na Ukrajině, to hlavní musí zůstat nezměněno – ukončení široké spolupráce mezi Ruskem a Evropou. Ať se události na Ukrajině vyvíjejí, jak chcete, ale v každém případě by měly vést k roztržce mezi Rusy a Evropany.

Red.: Mohl byste ukázat nějaké příklady událostí na Ukrajině, jak se váš koncept realizuje? Faktem je, že někteří pozorovatelé, kteří se snaží předvídat logiku událostí, se často dostávají do slepé uličky a nechápou důvody jednání nových kyjevských vládců. Lidé nechápou logiku amerického chování v souvislosti s některými kroky k řešení konfliktu na Ukrajině.

Prof: Samozřejmě. Je třeba jasně pochopit pouze jednu jednoduchou myšlenku: Spojené státy sledují výhradně svůj vlastní cíl, kterým je udržení světového měnového systému založeného na dolaru – pro uskutečnění tohoto cíle jsou podnikány všechny kroky. Pro praktickou realizaci tohoto hlavního cíle byla zahájena ukrajinská kampaň za přerušení ekonomických vztahů mezi Evropou a Ruskem. Všechny události konající se na Ukrajině by měly být posuzovány výhradně z těchto pozic.

Například dohody z 21. února, kdy lídři ukrajinské opozice a představitelé Francie, Německa a Polska podepsali s Janukovyčem dohodu o předčasných prezidentských volbách na Ukrajině, byly předem odsouzeny k neúspěchu. Pokud by byla tato dohoda realizována, neshody na Ukrajině by mohly opadnout a pak by o nějakém přerušení ekonomických vazeb mezi Ukrajinou a Ruskem nemohlo být ani řeči. Následně bylo nutné dohody hrubě porušit, k čemuž došlo. Rusko i Evropa se měly stát rukojmími naprosté nepředvídatelnosti a nelogičnosti jednání nových ukrajinských úřadů. Čím více nedorozumění pak vznikne mezi Ruskem a Evropou, tím dříve se vytvoří podmínky pro realizaci našich plánů na vytvoření ekonomické bariéry na Ukrajině.

Amerika potřebuje na Ukrajině řád, který by přerušil ekonomickou spolupráci mezi Ruskem a Evropou navzájem. A americká politika má zajistit, aby se události vyvíjely tímto způsobem. Nyní se události na Ukrajině teprve odvíjejí a nemělo by se očekávat uklidnění – neklidná Ukrajina by se měla stát nepřekonatelnou bariérou mezi Ruskem a Evropou.

Pochop jednu věc. Aby Evropané přerušili ekonomické vazby Evropy s Ruskem, musí být tak zastrašeni ruskou hrozbou, že to sami chtějí udělat – je nutné radikálně změnit evropské veřejné mínění o spolupráci s Ruskem. Je třeba všemožně zdůrazňovat agresivitu a nepředvídatelnost Ruska, provokující ho k eskalaci konfliktu na Ukrajině. Média musí neustále mluvit o rostoucím napětí na Ukrajině, o násilí a zvěrstvech páchaných Rusy, aby Evropa dozrála k roztržce.

Ať se Evropané zachvějí před možnou ruskou invazí – vytváří obraz bezohledného Rusa, připraveného na jakékoli dobrodružství, od provokativního průletu kolem amerického torpédoborce až po postup ruské armády. tanky k hranicím pobaltských států a Ukrajiny by se nyní měla věnovat veškerá činnost našich médií. Smýšlení evropského obyvatelstva a nakonec i úspěch ukrajinské kampaně za Spojené státy nyní závisí na aktivitách médií.

Red.: Vysvětlete prosím, co bude mít Amerika z takového vývoje událostí?

Prof: S radostí. V případě postupného omezování hospodářských vztahů mezi Evropou a Ruskem bude nuceno přeorientovat svou ekonomiku na Spojené státy americké, neboť pouze ekonomika Ameriky se nyní může srovnávat s ekonomikou Evropy co do objemu a kvality zboží. To dá silný impuls rozvoji americké ekonomiky, který umožní zahájení likvidace amerických dluhů.

Nejdůležitější by ale měla být energetická spolupráce mezi Evropou a Spojenými státy. Odmítnutí ruských a blízkovýchodních energetických nosičů ze strany Evropy povede k obrovským investicím do americké produkce břidlicového plynu, povede k vytvoření výkonné infrastruktury pro jeho zpracování a dodávky do Evropy. Evropa bude mít zájem na vytvoření takové infrastruktury co nejdříve a nebude šetřit na výdajích, což USA umožní rychle odstranit své finanční problémy.

Red.: A co když Evropa s takovým scénářem nebude souhlasit a nebude chtít přerušit vztahy s Ruskem?

Prof.: To je prostě nepředstavitelné – Evropa je na USA příliš závislá politicky, vojensky i ekonomicky. A kromě účasti ve struktuře NATO je tu i morální povinnost Evropy vůči Americe, která ji kdysi zachránila před totalitou a zajistila Evropě pohodlnou existenci.

Ale pokud to vezmeme čistě hypoteticky, pak by to bylo ze strany Evropy krajně iracionální – bude to jen horší. To by odsoudilo Ameriku k nevyhnutelnému kolapsu dolaru a světová historie pak půjde podle nejnepříznivějšího scénáře, jak jsme již uvedli výše. Ano, rozchod Evropy s Ruskem není snadný krok, ale zachování statu quo bude mít závažnější důsledky pro Evropu a celý svět.

Ed.: Děkuji, pane profesore. Mohl byste náš rozhovor uzavřít pár slovy o osudu světa v blízké budoucnosti, jak si ho představujete.

Prof: Samozřejmě. Přeorientování Evropy na úzkou ekonomickou spolupráci se Spojenými státy by nakonec mělo vést ke vzniku nějaké nové jednoty, pod podmíněným názvem například Severoatlantická organizace pro spolupráci. Vojenská základna takového sdružení, reprezentovaného NATO, navíc existuje již dlouho. Taková unie by byla logickým pokračováním integračních procesů probíhajících v moderním světě a umožnila by sjednotit všechny demokratické národy na obou stranách Atlantiku do jediné demokratické civilizace. V budoucnu by se k této unii mohly připojit další demokratické země: Japonsko, Austrálie a tak dále.

Proč tajit, že takový spolek by byl nejmocnější v dějinách lidstva a navždy by eliminoval nebezpečí obrody totality ve světě. Takové spojení by přispělo k vytvoření takových progresivních výrobních sil, které by byly schopny rychlého průzkumu vesmíru a přeměny pozemské civilizace na vesmírnou.

Rusko samozřejmě nebude zcela vyloučeno ze světového společenství, ale pouze v případě, že se nebude bránit americké snaze překonat finanční problémy. Rusko bude muset zůstat osamocené se svými přírodními zdroji, pokud bude pokračovat ve svém úsilí o obnovení ruské hegemonie. Poté bude ve vztahu k Rusku uplatňována politika izolace a podpory demokratických procesů v Rusku.

Čína může Rusku do jisté míry pomoci, ale nebude chtít tuto spolupráci příliš navyšovat kvůli hrozbě ztráty jednotného euro-amerického trhu. Rusko si tak musí vybrat mezi svým progresivním rozvojem a účastí na společné věci k překonání krize v moderním světě, nebo se stát marginálem, odsouzeným k věčné zaostalosti, jako lakomý rytíř, střežící své již tak zbytečné přírodní bohatství.

Ed.: A poslední. Řekněte mi, pane profesore, co způsobilo váš záměr odhalit tajné prameny moderní ukrajinské krize? Co nebo kdo tě má na starosti?

Prof.: Nejsem zastáncem siláckých metod řešení konfliktů, proto bych se rád snažil problémy řešit mírovou cestou. K tomu se mi zdá, že světoví lídři by měli mít jasno v tom, co se děje v moderním světě. Pouze úplná otevřenost politiky může vést k předvídatelným výsledkům. Chci, aby světové společenství pochopilo obtíže současného okamžiku a aby se všemožně podílelo na jejich řešení.

Kromě toho jsou ve Spojených státech a v Evropě lidé, kteří zastávají podobné názory a rádi by prostřednictvím našeho dialogu veřejnosti sdělili své názory na mírové řešení problémů a spolupráci.

Na druhé straně je mnoho jestřábů, jak na Západě, tak na Východě, kteří by chtěli rázné řešení naléhavých problémů. Hlavním cílem našeho setkání je proto ukázat, že existuje mírová cesta k překonání všech obtíží, aby lidé pochopili, že mír na planetě bude záviset na jejich úsilí.“

***

Nemohu podrobně říci, jak přesně se mi záznam tohoto rozhovoru dostal do rukou. Rovněž nemohu s plnou jistotou posoudit, do jaké míry odpovídají skutečnosti uvedené v rozhovoru skutečnosti. Mám však plnou důvěru v ty lidi, jejichž prostřednictvím mi byla tato deska poskytnuta.

A mimochodem, pokud se budeme řídit posledními vyjádřeními zástupců amerických úřadů, uvidíme, že vysílají plně v souladu s materiálem uvedeným v korespondenci z Německa.

Podle listu The New York Times (19. dubna 2014) plánuje Bílý dům Rusko izolovat přerušením jeho ekonomických a politických vazeb s vnějším světem.

"Představte si, jaká by byla situace dnes, kdybyste mohli říci Rusku, že si může ponechat plyn," řekl americký viceprezident Joe Biden v úterý 22. dubna 2014 na setkání se samozvanými ukrajinskými vládci. A v rozhovoru s ukrajinskými zákonodárci Biden řekl, že prioritou pro Spojené státy je pomoci jim získat nezávislost na ruských dodávkách energie.

Nyní zbývá jen vyvodit závěry a shrnout.

1. Amerika na Ukrajině sleduje výhradně své vlastní sobecké zájmy na vytvoření takové situace v Evropě, která by jí umožnila překonat současnou finanční krizi a zůstat světovým ekonomickým lídrem a udržet dolar jako světovou měnu.

2. Akce Ameriky nejsou namířeny proti Rusku, ale vytvoření tak šíleného vládního režimu na Ukrajině, ve kterém by byly nemožné stabilní dodávky energie z Ruska do Evropy.

3. Cílem amerických akcí na Ukrajině je přerušit hospodářskou spolupráci mezi Evropou a Ruskem a donutit Evropany, aby se zcela přeorientovali na americký trh.

Pokud se události na Ukrajině budou vyvíjet podle amerického scénáře, bude Rusko brzy čelit velmi vážným ekonomickým problémům. Nevyhnutelně dojde k omezení ekonomické spolupráce s Evropou a se všemi zeměmi, kde je silný vliv Ameriky. Omezení kooperace povede ke snížení ruské výroby se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Aby Rusko čelilo negativnímu vývoji, bude se muset aktivněji zapojit do zrychleného rozvoje domácího trhu a zintenzivnit spolupráci se zeměmi nezávislými na americkém vlivu.

Ale co je nejdůležitější, Rusko naléhavě potřebuje vyvinout vlastní rozvojovou ideologii, která by Rusům vysvětlila, proč musí trpět ekonomickými těžkostmi, postavit se proti politice USA, a ne odzbrojit. Rusko bohužel stále takovou ideologii nemá. Ale pouze to může dát lidem důvěru ve svou správnost a umožnit jim nejen odolat planoucímu boji, překonat potíže, ale také vytvořit silný a prosperující stát. Bez takové ideologie Rusko prostě nemůže přežít.

Jakmile v zemi začnou ekonomické potíže, ruští liberálové všeho druhu budou samozřejmě ze všeho vinit „Putinův režim“ a energicky „rozhoupají loď“, čímž naplní americký rozkaz. Začne nelítostná bitva o mysli Rusů, ve které zvítězí nejsilnější. Bude-li to liberalismus, bude Rusko odsouzeno ke kolapsu a zničení, navzdory všem svým zbraním a zdrojům. Proto rychlý rozvoj ruské ideologie rozvoje není věcí taktiky, ale osudu.
Naše zpravodajské kanály

Přihlaste se k odběru a zůstaňte v obraze s nejnovějšími zprávami a nejdůležitějšími událostmi dne.

137 komentáře
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. +5
  29 2014 апреля
  Jako na každé zahradě, kde se používá hnůj, by měl vyhořet!
  1. +16
   29 2014 апреля
   Taková unie... by umožnila sjednotit všechny demokratické národy na obou stranách Atlantiku do jediné demokratické civilizace.

   Vidím, že Západu vznik tohoto JZD nedá pokoj. Ale zdá se, že Evropané vůbec nejsou blázni a měli by pochopit, kdo bude dojit a kdo bude jíst smetanu.
   1. +5
    29 2014 апреля
    Toto sladění je srozumitelné i ježkovi ... ale ne vždy bude výsledek odpovídat plánovaným i dobře spočítaným očekáváním ... přeci jen se můžete přepnout hi
    1. +2
     29 2014 апреля
     Citace z Vladimir.z.
     ne vždy výsledek splní plánovaná i dobře spočítaná očekávání...

     Zdá se mi, že pan profesor nedopočítal reakci Evropy samotné. Tam to přeci nejsou žádní bezmozci, umějí počítat peníze. Kromě toho je Evropa vyzvána, aby popruh utáhla pevněji. A to je plné nepokojů již v samotné Evropě.
     A pak břidlicový plyn není věčný a je cenově dražší než zemní plyn. Takže projekt Sjednocené severoatlantické aliance bude rychle sfouknut a i tak se Evropa i USA budou plazit po kolenou do Ruska a na Blízký východ pro své energetické zdroje.
     Myslím, že Spojené státy to velmi dobře chápou, a proto je pro ně vojenská podpora dolarového systému nejpřijatelnější, ať to zní jakkoli rouhavě.
   2. Klepa
    +8
    29 2014 апреля
    No ano, ty revoluce, které probíhají v Evropě, brzy roztrhají Evropu samotnou. Jaký je celkový trh...
    1. platitsyn70
     +1
     29 2014 апреля
     v květnu volby v EU, uvidíme, kdo přijde řídit Evropu.
   3. +3
    29 2014 апреля
    Bajkal NE Dnes, 08:40 ↑ .. "kdo bude dojit a kdo bude jíst smetanu."
    ..dojí moruše a smetanu jí tama .. "Starosta Charkova Gennadij Kernes úspěšně převedl let do Izraele, kam byl po atentátu poslán na léčení .."
    http://www.unian.net/politics/912785-kernes-uspeshno-perenes-perelet-v-izrail.ht
    ml
    .. a další z Haify se řítí zpět na místo Odessa Mel ..
    .. mezitím jsou ONI oboustranní - všichni budeme v ...
   4. +3
    29 2014 апреля
    Citace: Bajkal
    Rusko si tedy musí vybrat mezi svým progresivním rozvojem a účastí na společné věci překonání krize v moderním světě, nebo se stát marginálem, odsouzeným k věčné zaostalosti,

    . V roce 1913 Rusko představovalo něco málo přes 4 % světové průmyslové produkce, jeho populace tvořila 9 % světové populace. Produkce na hlavu v Rusku představovala více než dvakrát méně než ve zbytku světa, včetně Asie, Afriky a Jižní Ameriky. Do poloviny 80. let klesl podíl obyvatel SSSR na 5,5 %. A podíl průmyslové výroby Sovětského svazu na světovém objemu již dosáhl 14,5 %. Tento údaj je uveden ve statistické kompilaci CIA ve Spojených státech. Podle těchto amerických údajů byla úroveň průmyslové výroby v Sovětském svazu na obyvatele téměř dvojnásobkem světové úrovně a z hlediska dynamiky to znamená, že za 70 let sovětské moci se průmysl v SSSR rozvinul 6 krát rychleji než ve zbytku světa a hlavního růstu bylo dosaženo za Stalina. Komu jinému musíme něco dokazovat?
    Úspěchy SSSR vážně znepokojily kapitalistické země a především Spojené státy. V září 1953 vydání National Business. V článku Herberta Harrise „Rusové nás dohánějí ...“ bylo uvedeno, že SSSR z hlediska růstu ekonomické síly předčí jakoukoli zemi a v současné době je tempo růstu v SSSR 2-3krát vyšší než v USA. Americký prezidentský kandidát Stevenson se umístil; - že pokud bude tempo výroby ve stalinistickém Rusku pokračovat, pak do roku 1970. objem ruské produkce bude 3-4x vyšší než americká. A pokud se tak stane, budou důsledky pro země kapitálu (a především pro Spojené státy) přinejmenším hrozivé. A Hurst, král amerického tisku, po návštěvě SSSR požadoval vytvoření stálé plánovací rady ve Spojených státech. (Vražda Stalina a Beriji)
    Kapitalisté si dobře uvědomovali, že každoroční zvyšování životní úrovně sovětského lidu je nejzávažnějším argumentem ve prospěch nadřazenosti socialismu. Američané už na to zapomněli. Čas připomenout!!!
   5. +1
    29 2014 апреля
    Vypadá to jako kachna. No, nikdy ani jeden profík. nebude mluvit tak upřímně s téměř obětí.To, co bylo řečeno, může dávat smysl, ale oni to prezentovali falešně
  2. Klepa
   +6
   29 2014 апреля
   Je zvláštní, že americký profesor použil slovo „Bůh“. Bůh už dávno opustil Spojené státy, oni sami pro to udělali všechno možné i nemožné.
   1. +6
    29 2014 апреля
    "A co dělají tito nacisté na Ukrajině? Jsou jen nataženou pojistkou k zahájení nové světové války" LaRouche
   2. RND
    +2
    29 2014 апреля
    Citace: Klepa
    Je zvláštní, že americký profesor použil slovo „Bůh“. Bůh už dávno opustil Spojené státy, oni sami pro to udělali všechno možné i nemožné.

    Vážka a mravenec... Vážky nadále chtějí jíst tuk a bavit se. Ale podle mě ještě uvidíme, jak jim začne mrznout sopl v nose.
  3. Validátor
   +3
   29 2014 апреля
   [media=www.youtube.com/watch?v=pTyqq50dJuw&feature=youtu.be]
   Pokud někdo stále neví, co jsou ukrosmi, doporučuji poslechnout si rozhovor Porošenka s ředitelem Channel 5. Skvělý!
  4. +3
   29 2014 апреля
   Závěr je jediný, kontrapropaganda západním směrem, úřady by se měly starat o jmenování profesionálních, kompetentních a hlavně specialistů věnujících se Rusku v tomto směru.
   1. ZZZ
    ZZZ
    0
    29 2014 апреля
    Citace z varov14
    Závěr je jediný, kontrapropaganda západním směrem, úřady by se měly starat o jmenování profesionálních, kompetentních a hlavně specialistů věnujících se Rusku v tomto směru.

    Převzato z dalšího tématu.
    1. ZZZ
     ZZZ
     +2
     29 2014 апреля
     Musin říká, že hon na Putina už možná začal. A kdo bude nástupcem, pokud bude vyřazen - Rusko bude následovat tento kurz. Doporučuji poslechnout. A o tom, proč Hugo Chavez zemřel (zabil)
  5. +3
   29 2014 апреля
   Všechny dnešní akce USA a Junty jdou přesně podle plánu. Plán ale pravděpodobně praskne, příliš mnoho konvencí. Evropané (nikoli loutkoví vládci!) už nebudou chtít jít do otroctví Spojených států, příliš se dostali na náš trh. Hlavní věcí pro naše vedení je udělat správné kroky a vysílat RT po celé Evropě!
   1. +1
    29 2014 апреля
    Naše ozbrojené síly testují sílu Američanů s mezikontinentální střelou RS-24 YARS z cvičiště Kapustin Yar voják Hlavní věc je, že si nedají do kalhot ...

    http://warfiles.ru/show-54238-nebolshoy-sboy-kursa-rossiyskoy-rakety-rs-24-yars.
    html
  6. +1
   29 2014 апреля
   Citace: Guardian
   Jako na každé zahradě, kde se používá hnůj, by měl vyhořet!

   ahoj, v zásadě se to děje už dlouho, ne nadarmo Spojené státy vynaložily tolik peněz a energie na ovládnutí liberálních demokratů, hlavní zbraň liberálů byla 20 let přivezena ze zámoří. byla šílená propaganda, stát by neměl zasahovat do ekonomiky a dnes Amerika dává našim liberálům lekci, kolik stojí to, na co jsme byli tolik let zvyklí, liberální hodnoty zcela zavrhly, aby vyřešily jejich problémy, A TEĎ NECHŤ KAŽDÝ LIBERÁL S PĚNOU DŮKAZUJE, ŽE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OCHRÁNCE A PODPORA SVOBODY A LIDSKÝCH PRÁV JE ZCELA ODMÍTNUT, ANO PLIJE NA VŠECHNA PRÁVA, POKUD JE TO VHODNÉ PRO MILOVANÉ USA
   1. +1
    29 2014 апреля
    Čína může Rusku do jisté míry pomoci, ale nebude chtít tuto spolupráci příliš navyšovat kvůli hrozbě ztráty jednotného euro-amerického trhu. Rusko si tak musí vybrat mezi svým progresivním rozvojem a účastí na společné věci k překonání krize v moderním světě, nebo se stát marginálem, odsouzeným k věčné zaostalosti, jako lakomý rytíř, střežící své již tak zbytečné přírodní bohatství.
    .............lžeš, pejsku...........nešel bys k nám se zbraněmi každé století, kdyby naše bohatství nebylo potřeba . ... ..... a Rusové, kteří letěli do vesmíru bez vás, budou moci vytvořit vesmírnou civilizaci společně s Čínou ...... máme dost chytrých a talentovaných vědců na vytvoření průlomových technologií, historie to dokázala více než jednou ........ ... počínaje jadernými ledoborci, které máme jen my, konče plovoucími jadernými elektrárnami na rozvoj přírodních zdrojů polárního kruhu ......... a nikdy nebudeme nechat se normálně vyvíjet v jednom spojení s vaším byznysem, vaším, zaslepeným rusofobií, politiky
  7. +1
   29 2014 апреля
   by byl žhář. a nebude to oheň.
   a vůbec ..... od polského profesionála .." - Jaká je vaše předpověď - co se nakonec stane s Ukrajinou?

   - Myslím, že nejlepší variantou by bylo, kdyby Ukrajina v současných hranicích přestala vůbec existovat. Co je to za stát Ukrajina?! Toto je území, nikoli stát. Možná v rámci západní části vznikne nějaký malý stát, který bude podporován Spojenými státy a Západem. Pravděpodobně si Kyjev ještě nějakou dobu udrží. Ale zdá se mi, že Moskva, kromě jihovýchodu Ukrajiny, si bude nárokovat Kyjev. Má na to historická práva.
   - Není divu, že Putin ve svém poselství Federálnímu shromáždění nazval Kyjev - "matkou ruských měst" ...
   - Docela správný. Putin má imperiální myšlenku. A to si zaslouží respekt. USA mají také imperiální myšlenku, ale ta je čistě materialistická. A Rusové jsou propojeni
   jsou duchovní hodnoty. Je tam mesianismus, který na Západě dlouho chybí. ""
   http://www.imperiya.by/news.html?id=133940
   1. 0
    29 2014 апреля
    Citace od Rosse
    Všechny dnešní akce USA a Junty jdou přesně podle plánu.

    Pokud budeme pokračovat v logice článku, tak Evropa je pouze mezistupeň a příjemný bonus. Stále se objevují náznaky, od přehlídky suverenit až po přímý požadavek obětování svých zájmů ve vztazích s Ruskem. Ani se svým trhem Američany nezachrání. S takovým dluhem, který bude v nejbližší době pravděpodobně jen narůstat. Před novým fiskálním rokem se jistě dočkáme zvýšení dluhové laťky. Břidlicový plyn je zjevně pohádka. K tomu, aby do Evropy něco dodávali, jsou potřeba zdroje, alespoň pro vlastní ekonomiku, a to co nejlevněji. Na Rusko se tedy rýsuje tlak v ještě větším měřítku, nenechají ji na pokoji s jejími zdroji. Mírumilovnost tohoto procesu spočívá v tom, že s pronikáním na evropský trh bude čas na rozklad Ruska. Svou roli zde sehraje izolace a vnitřní liberálové všeho druhu. A tam vidíte, pro svět, skutečnou závislost všeho druhu na Spojených státech.
 2. +25
  29 2014 апреля
  Škoda, že vše diktují Američané. Tito tvorové ale musí vědět jedno – NEPŘEŽIJÍ. Stále budou vymazáni z povrchu zemského. Takový národ světové spodiny by neměl zůstat nepotrestán za všechno zlo, které vyprodukoval a produkuje.
  1. MBA 78
   0
   29 2014 апреля
   další kolo z krypty ... chtějí jíst rybu a ne sedět ... to nepůjde ... podívejte se na profesora mapy - není o čem přemýšlet
  2. +1
   29 2014 апреля
   95% článku je falešných. Podle faktů, stylu a bez důkazního odkazu. Nereflektoval bych. Ruský obchod s Evropou je dvakrát menší, než tvrdí "profesor", Spojené státy mají zájem na zvýšení obchodu s Evropou, ale zatímco to zavádějí, "profesor" by měl vědět, že produkce břidlice bude odfouknuta (ne obeznámeni s terminologií, ale vklady se během roku nebo tří stanou nerentabilními).
   Zkrátka f pec.
 3. 0
  29 2014 апреля
  Citace z čich
  Tito tvorové ale musí vědět jedno – NEPŘEŽIJÍ

  co je základem takového prohlášení, rčení o tom, že se nepotopí, se neobjevilo od nuly?
  1. +3
   29 2014 апреля
   co je základem takového prohlášení, rčení o tom, že se nepotopí, se neobjevilo od nuly?
   Na základě toho, že podestýlka stále hoří. Tato americká látka má tedy možnost hořet
   1. +6
    29 2014 апреля
    sny, sny, jděte na zem, je lepší hrát válečné hry na počítači, ale nepřenášet tuto akci do reality
    1. +2
     29 2014 апреля
     Citace ze saag
     sny, sny, jděte na zem, je lepší hrát válečné hry na počítači, ale nepřenášet tuto akci do reality


     Ano, ale vzdát se všeho, jako Janukovyč nebo Gorbačov, kdyby jen nebyla válka – existuje zbabělost a zbabělost! am
 4. +15
  29 2014 апреля
  Alespoň začít plynofikaci Ruska ne slovy, ale činy, myslím obyvatelstvo. S radostí převedu svůj kotel na tuhá paliva na plynovou automatiku. hi
  1. +3
   29 2014 апреля
   Citace: Ruská vycpaná bunda
   Alespoň začít plynofikaci Ruska ne slovy, ale činy, myslím obyvatelstvo. S radostí převedu svůj kotel na tuhá paliva na plynovou automatiku. hi


   Je nutné zahájit nejen zplyňování, ale i urychlené, hloubkové zpracování všech druhů fosilních, ale i obnovitelných zdrojů. hi
 5. +5
  29 2014 апреля
  "Pokles výroby ve všech zemích bude nevyhnutelným důsledkem destrukce mezinárodní spolupráce. Kvůli zastavení výroby se objeví obrovská armáda nezaměstnaných. "...a přidejme armádu migrujících parazitů... rýsuje se veselá vyhlídka na vnitřní problémy v Evropě.
 6. +14
  29 2014 апреля
  Ideologie! Ideologie! Ideologie! Plný souhlas s autorem. Rusko potřebuje CESTU jedním směrem a liberálové budou táhnout Zemi různými směry nebo ji donutí stát na místě
  1. +3
   29 2014 апреля
   Plus a obě ruce "pro". Problém je v tom, že se to historicky vyvinulo tak, že nová ideologie může být úspěšně zasazena až po masových čistkách... V tomto případě se ví, v jakých řadách.
   1. +1
    29 2014 апреля
    Citace: Bajkal
    Plus a obě ruce "pro". Problém je v tom, že se to historicky vyvinulo tak, že nová ideologie může být úspěšně zasazena až po masových čistkách... V tomto případě se ví, v jakých řadách.


    Ano, ale nejprve ideologie a pak „čistky“.
  2. +2
   29 2014 апреля
   a liberálové přetáhnou Zemi k jiným nebo je donutí stát na místě

   Jejich američtí loutkáři dostali za úkol, aby nás vrátili do počátku/poloviny 90. let.
   1. +2
    29 2014 апреля
    Inu, řešení všech problémů – jako vždy – je jednoduché.
    Pokud chtějí, aby Ukrajina byla „blokádou“ mezi Ruskem a Evropou,
    tato překážka musí být SLUŠNĚ odstraněna.
    A všechny plány bledých tváří v Evropě - budou pokryty
    A budou muset zkolabovat dolar
 7. +8
  29 2014 апреля
  V článku je přítomna velmi zvláštní logika. Samozřejmě, že nejsem ekonom, možná něčemu nerozumím, ale prostě nemůžu přijít na to, jak přerušení ekonomických vazeb mezi Evropou a Ruskem pomůže Spojeným státům zabránit bankrotu? Maximum, čeho mohou dosáhnout, je zpoždění, protože už zapomněli, jak vyrobit něco jiného než peníze (ha ha). Americký automobilový průmysl je ve stavu krize, vysoce přesná high-tech průmyslová odvětví byla přesunuta do jihovýchodní Asie...
  Ne, nechápu... Podle mě jen dosáhnou ještě většího nárůstu vnějšího dluhu a ten pád pak bude ještě bolestivější.
  1. +4
   29 2014 апреля
   Citace: igor_m_p
   Jak přerušení ekonomických vazeb mezi Evropou a Ruskem pomůže USA zabránit bankrotu?


   Pokud tomu rozumím, chtějí s EU udělat to, co EU udělala se svými novými východními spojenci, tzn. proměnit Evropu v trh pro své zboží, což automaticky povede k poklesu evropské produkce. Chtějí si vyměnit své zboží vč. dodávky plynu a ropy z Ruska. Domnívají se, že Evropa by měla zaplatit Spojeným státům takovou cenu jako vděčnost za „pomoc“ Američanů během války a po ní.
   1. +5
    29 2014 апреля
    Celá věc je tedy v tom, že Spojené státy nyní nemohou Evropě nabídnout žádné skutečné zboží. Plyn – ano, ale ne hned, za pět let. Olej? Je to také pochybné - Blízký východ je na dosah ruky. Ano, a ropu k nim nejen vozíme potrubím, ale úspěšně ji přepravujeme i tankery, takže tady na ukrajinském území těžko bude hrát karta ropovodu. Elektronika? - Jihovýchodní Asie, stejná Čína, stejná Korea. Jídlo? Legrační. Evropa má dost. Auta? Ještě vtipnější. Představuji si tedy obrázek: Německo kupuje auta od států... Asi jako vděčnost za vymazání Drážďan z povrchu zemského? Státy, než přes sebe přetáhnou deku evropského trhu, by se tedy měly zamyslet nad tím, jak tento trh, kromě dolarů, znovu zaplnit...
   2. +4
    29 2014 апреля
    Citace: mamont5
    Domnívají se, že Evropa by měla zaplatit Spojeným státům takovou cenu jako vděčnost za „pomoc“ Američanů během války a po ní.

    A jak USA zaplatí Evropě za 20 milionů mrtvých Evropanů (nás nepočítaje)?
    Kromě toho je to velmi pohodlné. smavý , vyvolat 2 strašné války v Evropě, nejprve zničit vše v Evropě, zabít 20 milionů a přitom vysát všechny peníze z Evropy na vojenské zásoby, pak dát peníze na obnovu (v dluhu) a pak znovu požádat, smavý ach pardon, Evropané MUSÍ pomoci USA vyřešit problémy, které si USA vytvořily tím, že získaly dluhy.
    Ne, nic neříkej, ale Kartágo MUSÍ být zničeno.
   3. 0
    29 2014 апреля
    Celá ta rafinovanost je v tom, že Spojené státy nejsou schopny nikomu kromě sebe poskytnout plyn nebo ropu, nestačí to a je to drahé, navíc jsou velké ekologické problémy z těžby břidlicových uhlovodíků. Budou poskytovat Evropě i Asii (a sobě samým) stejné zdroje na Blízkém východě, protože předtím dali jejich těžbu a přepravu pod plnou kontrolu.
    Zkrátka „bitva o Evropu“ začala.
  2. +6
   29 2014 апреля
   To je celé! Já taky nejsem tak žhavý, jaký světový ekonom, ale chápu to tak. Američané jistě vědí, že se brzy zblázní, což znamená nevyhnutelnost začátku světové války a KAŽDÝ chápe, co je to světová válka, to je SMRT VŠEM. Hledají cestu ven a nárůst trhu na úkor Evropy, jak si myslí, je záchranou situace. Ale bohužel si myslím , jako vy, že to situaci nezachrání. Loď „Amerika" se potápí, horečně hledají cestu ven, aby se neutopili. Problém je, že bohužel mají výbornou armádu a zbraně. Nepůjdou proto se svými hlavy vztyčené ke své hymně!Zmáčknou TLAČÍTKO!Tak tohle všechno je bla bla, nic víc než obrazovka, chystají se na válku. NATO je dobré, ALE s kým bude Evropa, až začnou mluvit zbraně! Zkrátka , Myslím, že VELKÁ VÁLKA je nevyhnutelná! Naostřete sekery bratři!
   1. +1
    29 2014 апреля
    Globální krize stále bude .... Státy to nestihnou přenést na ostatní .... globalizace tam skončí ... a její hlavní břemeno dopadne na území Ameriky .... dostaneme spoustu nových států na americkém kontinentu)))
    1. 0
     29 2014 апреля
     Citace z KIND
     Globální krize stále bude .... Státy to nestihnou přenést na ostatní .... globalizace tam skončí ... a její hlavní břemeno dopadne na území Ameriky .... dostaneme spoustu nových států na americkém kontinentu)))


     No, parta, ne parta, ale pár, dostaneme trojku.
   2. 0
    29 2014 апреля
    Citace: Gunya
    O to jde! Já taky nejsem tak žhavý, co je světový ekonom, ale chápu to takhle.Američané jistě vědí, že se brzy zblázní, což znamená nevyhnutelnost začátku světové války. .. Loď "Amerika" se potápí, horečně hledají cestu z něčeho neutopit se.


    Řeknu víc – loď zvaná postindustriální finanční kapitalismus se potápí!

    Problém je, že bohužel mají výbornou armádu a zbraně.Proto nepůjdou ke dnu se vztyčenou hlavou u své hymny!Zmáčknou TLAČÍTKO!Takže tohle všechno je bla bla, nic víc než obrazovka, připravují se na válku NATO je dobré, ALE s kým bude Evropa, až začnou mluvit zbraně! Zkrátka si myslím, že VELKÁ VÁLKA je nevyhnutelná! Nabruste si sekery bratři!


    I v této věci čas neúprosně utíká – jaderný potenciál USA rychle degraduje, na tak obrovskou armádu a neefektivní a nenasytný vojensko-průmyslový komplex je katastrofální nedostatek peněz a není je kde brát, leda znovu si je půjčit nebo je od někoho vzít (loupit)!
  3. 0
   29 2014 апреля
   Citace: igor_m_p
   V článku je přítomna velmi zvláštní logika ....
   Ne, nechápu... Podle mě jen dosáhnou ještě většího nárůstu vnějšího dluhu a ten pád pak bude ještě bolestivější.


   Mluvit pravdu.
  4. 0
   29 2014 апреля
   K výrokům tohoto údajně profesora bych byl také skeptický. Kdo to je, odkud se vzal? A profilem NSA není analytika, ale shromažďování zpravodajských informací pomocí různých technických prostředků. Jeho předpovědi jsou daleko od konečné pravdy.
  5. ZZZ
   ZZZ
   0
   29 2014 апреля
   Citace: igor_m_p
   V článku je přítomna velmi zvláštní logika. Samozřejmě, že nejsem ekonom, možná něčemu nerozumím, ale prostě nemůžu přijít na to, jak přerušení ekonomických vazeb mezi Evropou a Ruskem pomůže Spojeným státům zabránit bankrotu?


   Ano, nedokončí mluvení v článku! Spojené státy mohou kolapsu zabránit jedině dobytím Ruska, zničením poloviny světa a přesídlením zbytku do míst, kde se bude těžit, kde budou závody a továrny, lidé budou bydlet v kasárnách, v rezervacích a pluhovat, orat, orat tiše na vládnoucí elitu. A Rusko je na cestě k tomuto světovému řádu, s úplně jiným pohledem na svět, protože máme DUŠI! Jsme jako kost v jejich krku. A Ukrajina je jen začátek ničení Ruska. Zda se jim to ale podaří, je otázka na Putina.
 8. johnsnz
  +10
  29 2014 апреля
  A co když uplatníme politiku adekvátní reakce a přerušíme vztahy mezi EU a USA? Je to těžké, ale nemyslím si, že je to nemožné.
  A polemizoval bych i o "dvou předních ekonomikách" světa (autor má zřejmě na mysli Evropu a USA). Nebojíte se Číny s jejím dumpingem?
  A tak, shrnuto, článek je úplným uznáním sebe sama jako posledních šmejdů. Doporučuji ji do celkového vysílání
  1. +2
   29 2014 апреля
   Citace od johnsz
   A co když uplatníme politiku adekvátní reakce a přerušíme vztahy mezi EU a USA? Je to těžké, ale nemyslím si, že je to nemožné.


   Ano, myslím, že toto je nejlepší řešení. A musíme začít Německem.
  2. +1
   29 2014 апреля
   [quote=johnsnz]...
   A tak, shrnuto, článek je úplným uznáním sebe sama jako posledních šmejdů. Doporučuji to celkovému vzduchu[/yt&b///

   Není možné s vámi nesouhlasit.
 9. HAM
  +3
  29 2014 апреля
  Přesto je tato věc zvláštní a příhodná: "demokracie", může zakrýt všechno, a drzé lži, drzé loupeže a pomluvy a nazí .. ach ne.
  1. +5
   29 2014 апреля
   Zajímavý článek.
   Kupodivu, ale svůj názor jsem již vyjádřil (i když v méně podrobné podobě). A zdá se, že můj komentář odpovídá tomu, co se děje.
   Úkol přerušit ekonomické vazby mezi Evropou a Ruskem není tak snadné dosáhnout, jak je popsáno v článku:
   1.Ať se Evropané zachvějí před možnou ruskou invazí – vytváří obraz bezohledného Rusa, připraveného na jakékoli dobrodružství, od provokativního přeletu amerického torpédoborce až po postup armády ruských tanků k hranicím pobaltských států a Ukrajiny
   Pokusy vytvořit „agresorské Rusko“ jsou odsouzeny k neúspěchu, a pokud budeme muset použít sílu, bude to síla podpory.
   2.Nejdůležitější by ale měla být energetická spolupráce mezi Evropou a Spojenými státy. Odmítnutí ruských a blízkovýchodních energetických zdrojů ze strany Evropy povede k obrovským investicím do americké produkce břidlicového plynu, povede k vytvoření výkonné infrastruktury pro jeho zpracování a dodávky do Evropy.
   No, to je obecně nesmysl. Amerika nebude schopna dodávat stále více rostoucích objemů plynu ani nyní, ani v budoucnu.
   3.Naše "Nord Stream" и "Jižní proud", to jsou hřebíky do rakve, které mohou zničit Spojené státy a zhroutit dolar. A tady by to mělo být "uši nahoře".
   Jejich dalším krokem bude zmocnění se Íránu a jeho bohatých zásob plynu a ropy. A přesně tyto energetické nosiče se chystají dodávat do Evropy.
   Tento článek je tedy jen zlomkem geopolitické války.
   A u toho se zatím zastavím. Tyto pohyby jsou zřejmé, ale kolik z nich je stále skrytých.
   Je škoda, že Ukrajina se v této hře stala vyjednávacím nástrojem.
   Korupce elity, smrt pro lidi.
   Doufám, že to zvládneme. hi
  2. +1
   29 2014 апреля
   Citace z HAM
   Přesto je tato věc zvláštní a příhodná: "demokracie", může zakrýt všechno, a drzé lži, drzé loupeže a pomluvy a nazí .. ach ne.


   O demokracii: je třeba propagovat všemi dostupnými prostředky pravé chápání demokracie jako síly většiny při ochraně a zohlednění mínění menšiny, na rozdíl od americké či západní „demokracie“, jako síly menšiny a přitom manipulovat s míněním většiny.
   Mimochodem, proč ne ideologie?
 10. Komentář byl odstraněn.
 11. +2
  29 2014 апреля
  Potahy matrací jsou naši nepřátelé a na tomto základě jednají, dělají vše v neprospěch Ruska.
  1. +6
   29 2014 апреля
   Citace: Giant of Thought
   Potahy matrací jsou naši nepřátelé a na tomto základě jednají, dělají vše v neprospěch Ruska.


   Přečtěte si článek ještě jednou pozorněji. "Matrace" nejsou naši nepřátelé - jsou to nepřátelé celého světa a vždy jednají pouze na základě vlastních sobeckých zájmů, nic víc. Musíme začít jednat směrem k izolaci samotných USA, nechat je řešit své vlastní problémy. K tomu je potřeba v první řadě urychleně vybudovat „Jižní proud“ a druhou, třetí etapu „Severní proud“, a to i na vlastní náklady, kdo chce mít čas se zúčastnit, bude mít čas, plus malý únik plynu. Zároveň je nutné urychlit snahy o opuštění dolaru v osadách (a v devizových rezervách) a přejít na měny zemí, které produkují zboží, nikoli služby (včetně vojenských) a stříhají papír. Správně se říká: „Lakomec platí dvakrát“, proto by centrální banka a ministerstvo financí nemělo „plýtvat nad zlato“, rezervy – při správném použití časem přijdou. A ekonomika USA se v tomto případě sama zhroutí a nebudou mít čas na vojenské základny po celém světě (ne na tuk, to bych žil). A pak, vidíte, co chtěli, by za ně měli platit všichni, kromě samotných Spojených států (jinak, vidíte, je to válka), ale tady jsou trubky! Co když bude válka? No, všechno zaplatí žhář, nebude se to zdát dost.
   PS: Mimochodem, břidlicový plyn se stávající technologií (chemické hydraulické štěpení) je naprostý hazard, a to i s vážnými důsledky pro životní prostředí.
 12. Komentář byl odstraněn.
 13. +10
  29 2014 апреля
  Rusko si musí vybrat mezi svým progresivním rozvojem a účastí na společné věci k překonání krize v moderním světě, nebo se stát marginálem, odsouzeným k věčné zaostalosti, jako lakomý rytíř střežící svůj již neužitečné přírodní zdroje.

  Po těchto slovech je s profesorem vše jasné! oklamat
 14. +6
  29 2014 апреля
  O tom a říká Fedorov.

  Ale s nestabilitou dodávek se vyklube průraz, protože. je tu severní potok, modrý potok, jižní potok (ve výstavbě). Dokončení výstavby South Streamu odstraní Ukrajinu z tranzitu plynu o 80 %.

  Ale s démonizací Ruska vojensky, s vojenskou hrozbou z Ruska vtloukanou do myslí Evropanů – zatím se to daří lépe, ale také se to zastavuje.

  S otevřením trhu pro Spojené státy budou Evropané žít chudší, pokud tam budou masové stávky kvůli 5% nárůstu mezd, pak je těžké předvídat, jaké budou stávky, pokud se životní úroveň sníží o alespoň 10 %.

  Proto si myslím, že hlavním tématem je zde kolaps Ruska a náklady na naše přírodní zdroje na splacení našich dluhů.

  Rusko bude muset zůstat osamocené se svými přírodními zdroji

  Tohle si nemohou dovolit.
 15. 0
  29 2014 апреля
  To by byla slova, ale v uších a mozcích lidí ze Západu. Jinak si myslí, že jakmile podepíší dohodu s EU, starostlivá evropská komunita gayů je okamžitě přispěchá nakrmit a opečovávat je všechny.
 16. +5
  29 2014 апреля
  Kdo by o tom pochyboval!!!
  Vše se zdá být logické, ale vliv dolaru na světovou ekonomiku je značně přehnaný!!!
  Podle logiky tohoto...
  Prof: I Nejsem zastáncem siláckých metod řešení konfliktů, proto bych se rád snažil o mírové řešení problémů. K tomu se mi zdá, že světoví lídři by měli mít jasno v tom, co se děje v moderním světě. Pouze úplná otevřenost politiky může vést k předvídatelným výsledkům. Chci, aby světová komunita pochopila obtíže současného okamžiku a podílela se na jejich řešení všemi možnými způsoby.

  Spojené státy jsou nejhlasitější a křičí o důležitosti stabilního dolaru ....
  Tak snad ten "čert" není tak hrozný jak maluje, Fin Reserve ???!!! voják
 17. +6
  29 2014 апреля
  Citace: Giant of Thought
  Potahy matrací jsou naši nepřátelé a na tomto základě jednají, dělají vše v neprospěch Ruska.

  Vždy byli nepřáteli a takoví i zůstanou! A využijí všechno všude a všechno a nezapomínejte ani na Brity, kteří v objetí s USA chodí i na záchod!
  Mimochodem z historie druhé světové války:
  Začátkem května 1945 se divize SS Galicia vzdala americkým a britským jednotkám v plné síle.
  Ukrajinští vojáci divize byli odděleni od Němců a umístěni do tábora v blízkosti Rimini (Itálie). Kvůli zásahu Vatikánu, který viděl vojáky divize jako „dobré katolíky a oddané antikomunisty“, změnili Britové jejich status z „válečných zajatců“ na „vzdaný nepřátelský personál“.
  Protože po kapitulaci příslušníci divize tvrdili, že nejsou Ukrajinci, ale Haličané, sloužila tato skutečnost jako formální důvod k odmítnutí vydání „ukrajinských SS“ i přes opakované žádosti a požadavky ze sovětské strany.
  Již po válce se v americké okupační zóně Německa objevilo Sdružení bývalých členů Haličské divize (předpona SS byla prozíravě vynechána). Po několika přesunech se sídlo sdružení nakonec usadilo v Torontu. Bývalé ovce SS se zabývaly oblíbeným obchodem skutečných ukrajinských vlastenců: začaly velebit své neexistující činy v časopisech a knihách, které sami vydávali.

  A je to!
 18. +7
  29 2014 апреля
  Bude-li to liberalismus, bude Rusko odsouzeno ke kolapsu a zničení, navzdory všem svým zbraním a zdrojům.
  Již odzkoušeno 90. léty.. Takže budeme stát k smrti!
 19. +3
  29 2014 апреля
  Američané + Evria + Japonsko + Austrálie - zbytek světa: Přesycené trhy vůči rozvojovým zemím. Při nákupu zdrojů v Americe je vše hladké nebo dolar padne nebo se cena zdrojů zvýší. Zhorší Evria jen její pohodu? a vedle nás s naším plynem.
 20. Gagarin
  +3
  29 2014 апреля
  Jak Amerika nechce sestoupit ze světového trůnu... ALE BUDE MUSÍT!
 21. +1
  29 2014 апреля
  PhD mluví o globální politice... Nicméně! A jak lze tato slova (mimochodem, jak byla získána) brát vážně? Po cestě - další pohádky západních novinářů
 22. +2
  29 2014 апреля
  Rusko nutně potřebuje obnovit velikost SSSR – pak můžeme všechny plány západních „myslitelů“ v klidu přežít na vlastní pěst.
  1. 0
   29 2014 апреля
   Citace ze SarS
   Rusko nutně potřebuje obnovit velikost SSSR – pak můžeme všechny plány západních „myslitelů“ v klidu přežít na vlastní pěst.


   Je to tak, ale otázka je jak? Myslím, že to nebude před pádem hegemona, ale bude to jeden z výsledků jeho pádu.
 23. +2
  29 2014 апреля
  To znamená, že svět je ohrožen hladem, devastací a nepokoji kvůli dluhu států, takže státy v obvyklé roli „zachránců světa“ zachraňují právě tento svět a přivádějí právě tento hlad, devastaci a zmatek do země, která nebude zobrazena na mapě?!!! co
  nějaký divný článek, který ospravedlňuje celou zahraniční politiku států ... svatozář prostě nestačí ...
  uměle udržovat americkou stabilitu – opravdu to chce celý svět? co
  1. +2
   29 2014 апреля
   uměle udržovat americkou stabilitu – opravdu to chce celý svět?

   Svět možná nechce, ale teď to podporuje, musíme s tím skoncovat am
  2. +1
   29 2014 апреля
   Citace: Salát
   ...
   nějaký podivný článek, který ospravedlňuje celou zahraniční politiku států ...


   Článek vůbec neospravedlňuje Spojené státy, ale pouze znovu odhaluje motivy a metody jejich jednání. hi
 24. +2
  29 2014 апреля
  Citace: igor_m_p
  Samozřejmě, že nejsem ekonom, možná něčemu nerozumím, ale prostě nemůžu přijít na to, jak přerušení ekonomických vazeb mezi Evropou a Ruskem pomůže Spojeným státům zabránit bankrotu?


  je to velmi jednoduché: co Evropa nemá, nakupuje od Ruska, a pokud se vztahy s námi přeruší, nakoupí od Yankeesů – čímž zachrání jejich ekonomiku...
 25. +2
  29 2014 апреля
  Článek neříkal nic nového, pouze potvrdil, že Spojené státy již nejsou schopny dál drancovat svět samy. Nyní vyzývají Evropu, aby se přidala k jejich gangu, ale jak řekla jedna postava: Pappandopulo z Oděsy "...Pan Ataman nemá žádné zlaté rezervy, takže kluci utíkají, brzy se rozprchnu všemi čtyřmi směry..." ! Tento takzvaný profesor nevzal v úvahu jednu věc: "Rusko není nějaká Horní Volta, ale zcela soběstačná mocnost. A s jeho hrozbami, že bude organizovat "demokratické demonstrace" v Rusku, bych mu poradil, dobře si rozmyslete, než něco začneme. Jsme neozbrojení, policie nebude postavena proti neopásaným zástupcům „liberální chátry.“ A všechny pokusy amerických „figurek“ nakonec vedou jen k posílení naší vlasti! všichni, naši předkové nejednou zlomili hřbet každému, kdo nás chtěl zničit, a co jsme horší než PŘEDCI?
  1. +1
   29 2014 апреля
   Citace: kartalovkolya
   ... Nyní vyzývají Evropu, aby se přidala k jejich gangu, ale jak řekla jedna postava: Pappandopulo z Oděsy „... Pan Ataman nemá žádné zlaté rezervy, takže kluci utíkají, brzy se rozprchnu všemi čtyřmi směry. .."! Jediné, co tento takzvaný profesor nevzal v úvahu, bylo „Rusko není nějaká Horní Volta... A s jeho výhrůžkami, že bude v Rusku organizovat „demokratické demonstrace“, bych mu poradil, aby si dobře rozmyslel, než něco začne. ... Vždyť naši předkové nejednou zlomili hřbet všem, kdo nás chtěli zničit, ale jsme horší než PŘEDCI?


   Rozesmál mě kvůli Popandopulovi. wassat
   V Rusku se i DAM, který je považován za „liberála“, ukázal jako nemalý patriot a prokázal schopnost poměrně tvrdě reagovat na protiruské akce až po použití vojenské síly.
   A my, doufám, nejsme o nic horší než naši předkové. "Nepřítel bude poražen, vítězství bude naše!" hi
 26. +1
  29 2014 апреля
  takova otazka pro znale .. ale neprojde to aby Rusko odebralo plynovou prepravni soustavu napr. ukrajine pro dluhy a jako garanta stability dodávek plynu.dej lidi na pozor.armáda popř. o žoldáky nejde.
  1. 0
   29 2014 апреля
   Citace: spec-80
   takova otazka pro znale .. ale neprojde to aby Rusko odebralo plynovou prepravni soustavu napr. ukrajine pro dluhy a jako garanta stability dodávek plynu.dej lidi na pozor.armáda popř. o žoldáky nejde.


   Jako možnost si myslím, že to stojí za pokus, jen soud je dlouhý a nezaručený, ale žoldáci ... úsměv
 27. Khalmamed
  +3
  29 2014 апреля
  „filozof Paul Christie“ živě popsal moderní „mentální stoličku“ dolorostanu:
  přibližně: "Evropa!, RUSKO nás poslalo s teorií, kterou jsi ztratil, co dlužíš..., teď tě zavazujeme kvůli našim naplněným kalhotám f..mi zavazujeme tě být hlupáky ... a připojit se k novému státu, jinak mít dluhy, které nejsou vyměřené a nebetyčné, ale musíte" no, stejně jako pankáči, dejte mi 10 kopejek (ano, máme náprstky a pankáče, a i tak si myslí, že je cool).
  a tento "doktor filozof Paul Christie", zjevně z velké a praskající (jako Gulchitay: "pán mě ustanovil svou milovanou ženou!") ješitnosti (no, jako: "Já vím všechno, nejsem neuvěřitelně cool, já" m for the world, přišel jsem s gravitací") dává NAŠE mysli a stratégům odpověď:
  1. bodová operace k izolaci křičícího nádoru (kosy, bití do hlavy, vůdci gangů žoldáků), vyřeší se maidan-hnis. Nikdo nebude zasahovat. Nádor dočasně chlaďte VELMI ZSLUŠNÝMI LIDMI.
  2. návrat zvoleného prezidenta Ukrajiny. TRIBUNAL nad yudami na prodej, krádež, zrada, žoldák a tak dále. atd.
  3. Po tom, JENOM 3 (dobře, ZARUČENĚ) roky od ČISTÉ RUSKÉ SLUŠNOSTI do Evropy, je plyn téměř dorma.
  4. v OSN zavázat každého, aby se naučil slova písně a byl připraven zpívat celému SVĚTU „sbohem amerikastan, sbohem vashingulalabad, aufiderzein country of satan“.
 28. +1
  29 2014 апреля
  Ale zajímalo by mě, jaká bude cena tohoto plynu z Ameriky po přepravě přes oceán, nepoloží potrubí?
 29. +2
  29 2014 апреля
  Citace z Dimy4
  Ale zajímalo by mě, jaká bude cena tohoto plynu z Ameriky po přepravě přes oceán, nepoloží potrubí?

  bude také zkapalněna plus příplatek za obnovu půdy po takové těžbě
 30. +3
  29 2014 апреля
  Ale opravdu _ MLUVOJEDICI!
  1. +2
   29 2014 апреля
   Ne, to jsou ghúlové, kteří žijí z krve někoho jiného.
 31. potap48a
  +4
  29 2014 апреля
  naléhavě probudit sopku v Yellowstone.
  1. 0
   29 2014 апреля
   Citace: potap48a
   naléhavě probudit sopku v Yellowstone.


   "Jedna tableta stačí," to znamená "dobrá" silná střela s pohřbenou detonací ... wassat
   Je to vtip z humoru? požádat
   Opravdu se nechci stát svědkem, a tím spíše objektem následků. am
   Nechci být dinosaurem. úsměv
 32. +4
  29 2014 апреля
  Podařilo se to jen napůl. Se Spojenými státy je vše jasné, světová hegemonie nedává pokoj (bludy vznešenosti, pokud jsou jednoduché. Myslím, že psychiatři dají jasnější diagnózu). Ne o tom teď, ale o Evropě. Evropané, tenhle pepřák (profesor) otevřeně prohlásil, že se z vás (Evropa) dělá trh. Že byste měli odmítnout plyn z Ruska a nakupovat ho za přemrštěné ceny z USA. To znamená, že se otevřeně říká, že Spojené státy vlastní všechno a všechny (no, nebo si myslí, že vlastní), a vy (Evropa) s tím určitě musíte souhlasit a nestaráte se o své vlastní zájmy. Na úkor vás (Evropy) chtějí USA vyřešit problém s veřejným dluhem. Otázka pro vás (Evropa), proč je vaše sebevědomí zcela atrofované? Jste národy, které mají svou vlastní staletou historii. A vy jste jako hulváti....
 33. +1
  29 2014 апреля
  S ohledem na složité politické prostředí a mediální války. Myslím, že jakákoli informace by měla být zpochybněna. Myšlenka uvedená v tomto článku vypadá věrohodně na základě (Čím globálnější, tím uvěřitelnější). Kdo sledoval jaké cíle v situaci s Ukrajinou, ukáže až čas.
 34. +4
  29 2014 апреля
  Situaci už nezachrání ani úplné přeorientování Evropy na Ameriku. Obchodní obrat mezi Ruskem a Evropou je asi 500 miliard. Tento trh stačí k nasycení nenasytné Ameriky na maximálně 10 let (a to ještě v utopické verzi).
  1. GRune
   +3
   29 2014 апреля
   500 miliard + investice do rozvoje výroby, zpracování a přepravy energetických zdrojů ... Vystačí na dlouhou dobu ... + dolar zůstane světovou měnou.
   Saúdové budou výt, ale jejich vztahy se již zhoršily, možná právě kvůli tomuto plánu Pindy ...
   Jen jeden bod je trapný, území, kde se bude břidlicový plyn produkovat v takových objemech, se stane zcela nevhodným pro život ...
  2. +3
   29 2014 апреля
   Citát od Holly Gremlin
   Situaci už nezachrání ani úplné přeorientování Evropy na Ameriku. Obchodní obrat mezi Ruskem a Evropou je asi 500 miliard. Tento trh stačí k nasycení nenasytné Ameriky na maximálně 10 let (a to ještě v utopické verzi).

   Státní dluh USA přesáhl 17 bilionů dolarů. dolarů a téměř se rovná HDP. (Ruský HDP je někde kolem 2 bilionů dolarů.) Evropský trh je pro USA příliš malý. K udržení dosavadní životní úrovně obyvatel jsou potřeba ještě minimálně tři takové trhy. Jediná šance je smazat veřejný dluh. Ale Spojené státy si půjčují v tuzemsku, takže bez sociální exploze nebude možné je resetovat.
   Kromě toho, kromě obchodování s řezaným papírem – dolary, Spojené státy obchodují s nejrůznějšími virtuálními papíry – dluhovými obligacemi.
   Proto Spojené státy nejen nezvýší trh, ale dosáhnou jeho snížení kvůli odmítnutí Ruska a dalších zemí používat dolary při vypořádání a odmítnutí amerických cenných papírů.
 35. +4
  29 2014 апреля
  Čína může Rusku do jisté míry pomoci, ale nebude chtít tuto spolupráci příliš navyšovat kvůli hrozbě ztráty jednotného euro-amerického trhu. Rusko si tak musí vybrat mezi svým progresivním rozvojem a účastí na společné věci k překonání krize v moderním světě, nebo se stát marginálem, odsouzeným k věčné zaostalosti, jako lakomý rytíř, střežící své již tak zbytečné přírodní bohatství.
  .Obzvláště zábavná je věta, „zbytečné přírodní zdroje.“ Buď vypadá jako blázen, nebo je naivní jako dítě.Je zajímavé, že jsou takoví všichni na Kolumbijské univerzitě? Nebo je to výjimka?
  1. +3
   29 2014 апреля
   Citace: tor11121
   Čína může Rusku do jisté míry pomoci, ale nebude chtít tuto spolupráci příliš navyšovat kvůli hrozbě ztráty jednotného euro-amerického trhu.

   Mýlíš se. To je přání Spojených států, ale ne Číny.
   Čína, ať je to cokoliv a hlavně koho, se snaží maximálně využít situace na Ukrajině, aby strhla (ekonomické deky) Rusko na svou stranu (tzv. diverzifikace v ekonomice). Dnes jsou již připraveny nahradit řadu výrobků z Evropy. hi
  2. 0
   30 2014 апреля
   Citace: tor11121
   Buď vypadá jako blázen, nebo je naivní jako dítě Zajímavé je, že jsou takoví všichni na Kolumbijské univerzitě? nebo je to výjimka?

   Předpokládám, že „představitelům německých médií“ byly předány informace již přežvýkané a ochucené lží, které oni zase musí přežvýkat, přidat vlastní lži a dát je do běžné spotřeby.
 36. +3
  29 2014 апреля
  Podstata je obecně pochopitelná a nevymysleli ji Američané Strategie, která existuje od počátku věků - Je zde silný stát a hromada zemí přívěsků (suroviny, finanční, odbytové trhy, levná pracovní síla), které zajišťují existenci a prosperitu majitele.
 37. +3
  29 2014 апреля
  Prof.: A co Ukrajina? Zda sjednocená Ukrajina zůstane na mapě světa, nebo se rozpadne, je pro řešení hlavního problému naprosto nepodstatné.
  To mi připomíná scénu z "Války a míru" - když dva němečtí generálové procházející kolem Bolkonského a Pierra v předvečer Borodina abstraktně hovoří o nutnosti přenést válku do vesmíru. Na což Bolkonsky naštvaně poznamenává Pierrovi: "Ve vesmíru mám stále otce, syna a sestru v Lysých horách. Je mu to jedno. To jsem ti říkal."
  Abstraktní argumenty pana profesora nejsou bez významu, cynicky a pragmaticky míří k „řešení hlavního problému“ pro Američany, u nás je však situace přesně opačná. Takže ještě není nic rozhodnuto! A rád bych připomněl slova Kutuzova ze stejného románu: "Pořád budou jíst koňské maso! Budou, označte mé slovo!"
  1. +1
   29 2014 апреля
   Obecně jsou Spojené státy rozvinutým imperialismem a nemohou existovat bez válek, proto jsou Spojené státy nejagresivnějším a nejválčícím státem na zemi, mají své zájmy a úkoly po celém světě pomocí bomb a raket, ale zapomněli jsme na mocného šedého loutkáře - to je Velká Británie a prakticky teď se vše děje podle scénáře napsaného v Británii a americký veřejný dluh a dolar s tím nemají absolutně nic společného.
   1. 0
    29 2014 апреля
    Citace: Arhipenko Andrey
    ... zapomněli jsme na mocného šedého loutkáře - to je Velká Británie a téměř nyní se vše děje podle scénáře napsaného v Británii a americký státní dluh a dolar s tím nemají absolutně nic společného.


    Británie vlastně dávno (po 2. VÁLCE) s tím prakticky nemá nic společného, ​​loutkáři se spolu se svým světonázorem a zvyky přestěhovali do USA, pryč z pevninské Evropy, Ruska a Asie. A dolar se prostě stal náhradou za libru šterlinků. Vládní dluh USA by sám o sobě byl pro USA vnitřním problémem, nebýt dolaru (hlavní světové měny).
  2. 0
   29 2014 апреля
   [quote=blizart][quote]Prof: ...takže ještě není nic rozhodnuto! A rád bych připomněl slova Kutuzova ze stejného románu: "Pořád budou jíst koňské maso! Budou, označte mé slovo!" [/ Citace]

   Budou jíst skunky, ne koňské maso! am
 38. Artem1967
  +1
  29 2014 апреля
  Čmáranice z kategorie „Vidle na vodě“. Příliš mnoho neznámých ve scénáři. Jedna věc je neměnná: Rusko musí být soběstačné a silné, aby sobě a svým přátelům zajistilo prosperitu. USA mezi ně nepatří.
 39. +3
  29 2014 апреля
  Vše je typické podle americké ideologie: zachránit dolar, nasadit celou Evropu na uši, nemluvě o Ukrajině .. Pokud je kamenem úrazu náš ropovod přes Ukrajinu, pak není pro Evropu jednodušší vytvořit Silný Najal si strukturu s Ruskem, aby ji chránila ..? Od stejných obyvatel Ukrajiny, Slovenska, Německa ..
  Jít (odpusťte Gazpromu!) k dočasným ústupkům v cenách plynu pro Ukrajinu .. pod konkrétními zárukami, kompenzujeme ztráty z jiných směrů. Je lepší prdět plyn než krvácet při pohledu na triumf pin-dos.
  A především musíme mluvit s Německem, jehož obyvatelstvo utrpělo krizí nejméně, a proto si stále zachovává střízlivý pohled na události. V jiných zemích lze v současné době vychovávat nezaměstnané pin-dos, stejně jako na Ukrajině ...
  1. +1
   29 2014 апреля
   Citace: Tra-ta-ta
   Všechno je typické pro americkou ideologii: zachránit dolar, nasadit celou Evropu, nemluvě o Ukrajině.

   Věřte mi, pokud tato myšlenka selže, Nevylučuji zinscenovaný "rozvod států" (roztříštění státu na 5-6 států a zavedení nových "suverénních měn") a naprostý podvod po celém světě.
   Nikdo nebude splácet. takže je těžké odpočívat vůči dolaru, a co víc, Spojené státy nezačnou 3. světovou válku. hi
   1. 0
    29 2014 апреля
    Citace: Malý Muk
    Citace: Tra-ta-ta
    Všechno je typické pro americkou ideologii: zachránit dolar, nasadit celou Evropu, nemluvě o Ukrajině.

    Věřte mi, pokud tato myšlenka selže, Nevylučuji zinscenovaný "rozvod států" (roztříštění státu na 5-6 států a zavedení nových "suverénních měn") a naprostý podvod po celém světě.
    Nikdo nebude splácet. takže je těžké odpočívat vůči dolaru, a co víc, Spojené státy nezačnou 3. světovou válku. hi


    "Kidalovo" je oblíbencem všech podvodníků, což jsou v podstatě všichni obchodníci (neplést s obchodníky), včetně bankéřů, esence moderních lichvářů a zejména spekulantů (paraziti zcela nepoužitelní pro společnost) .
    A Spojené státy prostě nemají co vést 3. světovou válku (ne tu zbraň a ne takovou armádu) a teď nebudou moci zůstat nedotčeny nepřátelskými akcemi, mají strach.
 40. +2
  29 2014 апреля
  Žádná země na světě to přirozeně nedokázala, aniž by se proměnila v poušť. Události by proto měly být organizovány tak, aby se celý svět, každá země v té či oné míře zapojila do řešení amerických finančních potíží.
  No, pokrytectví jištění
  Spojené státy vždy pomáhaly Evropě, přispěli jsme k znovuzrození Evropy po druhé světové válce a nyní se Evropa musí, z vděčnosti Spojeným státům za desetiletí prosperity, podílet na obnově americké ekonomiky.
  ve vděčnosti? proč? za rozpoutání 2. světa v Evropě?
  Prof.: Politika USA, pokud si vzpomínáte, byla v posledním desetiletí zaměřena přesně na probudit Blízký východ a přivést obyvatele tohoto regionu k demokracii. Blízký východ v současnosti zažívá turbulentní společensko-politické změny a v budoucnu budou tyto změny jen přibývat, proměnit tuto oblast světa v extrémně neklidné místo, což velmi pravděpodobně ovlivní bezpečnost dodávek energie z tohoto regionu.
  Jsem to jen já, nebo si jedno odporuje? co
  Prof.: A co Ukrajina? Zda sjednocená Ukrajina zůstane na mapě světa, nebo se rozpadne, je pro řešení hlavního problému naprosto nepodstatné. Hlavním úkolem událostí na Ukrajině je oddělit Evropu od Ruska natolik, že Evropané zcela odmítají spolupráci s Ruskem a přeorientují svou ekonomiku na plnou spolupráci se Spojenými státy. Hlavním cílem je těsněji provázat evropskou ekonomiku s americkou co se v tomto případě stane na Ukrajině, nikoho nezajímá. Ukrajina je jen prostředek s jejichž pomocí je možné vyřešit všechny problémy, aniž bychom svět vtáhli do další světové války. Ukrajině je přidělena role blokády, která přeruší evropskou spolupráci s Ruskem. A jaký tam bude systém, forma vlády - to nejsou absolutně zajímavé otázky. Jen obyvatelé Ukrajiny budou moci určit, jak tragický bude jejich osud při vytváření nového řádu v Evropě.
  Hitler odpočívá.
  A obecně jsem z takových myšlenek ŠOKOVANÝ. I když od Anglosasů těžko čekat něco jiného. Je zábavné, jak jim záleží na lidskosti. Prostě nějaký druh medvědů am
 41. káně
  +2
  29 2014 апреля
  Snadno se řekne, těžko udělá. Americká politika nyní vypadá spíše jako hysterie. Máme, díky bohu, u moci adekvátnější politiky, takže si "přežvýkáme a uvidíme", kdo je kdo.. A ano, souhlasím s tou podivnou logikou, která tu již zazněla. USA svými metodami zaženou jen sebe, své blízké, do ještě hlubšího zadku..
 42. +3
  29 2014 апреля
  Komu, samozřejmě.
  Ale ten profesor Christy se mi nelíbil.
  Ne, možná je opravdu profesor, ve Státech je to obvyklé, načmáral knihu nebo napsal esej – dají vám titul. Našel zmutovaného motýla - stal se profesorem biologie.
  Myšlení chudých je těžké pochopit.
  Já obecně o něčem jiném.
  Z mentálních konstrukcí tohoto profesora a "holubic", které se k němu připojily - to vydává jakousi počítačovou hru. Quest, sakra. Na základě Heroes of Might and Magic.
  Složili něco, abstraktního, a věří, že to tak má být. Podle jejich představ.
  A život vrhá další a další reality.
  Na to ale teoretici nejsou připraveni. Začněte budovat nové teorie.
  Nějaký druh chmýří. Až na jednu věc – zběsilou, bestiální nenávist k ruskému světu.
  Ať už tato Christie utká cokoli, smysl má jen jeden – ukázat, že Rusko je agresor, vyvrhel, připravující tankové armády pro pobaltské státy a Ukrajinu. Ale nevaří pro Evropu, že? Je to dobré, opravdu.
  Američané si pohráli se svou demokracií a tolerancí.
  Připomíná mi to teenagery procházející pubertou.
  A Evropa, o Východě a Rusku nemluvě, už dávno vyrostla ze zašpiněných náctiletých kalhotek.
  ...
  Nesmysl.
  Ale znepokojivé.
 43. +4
  29 2014 апреля
  Zkrátka – ne článek, ale souvislé bla, bla, bla. Pokud se Amerika zhroutí, zhroutí se všichni.
  Asi před rokem zde na stránkách napsal jeden z našich soudruhů jinému americkému nesoudruhovi, že po pádu Spojených států padnou všichni včetně nás. A na jedno místo jsme narazili velmi tvrdě a bolestivě. Ale pak se zvedneme, natřeme si pohmožděné místo, zasténáme, zasténáme a půjdeme dál... Ale Američané a ti se olizují – tak to je nepravděpodobné. Něco takového.
  1. +3
   29 2014 апреля
   Citace ze sichevik
   Pak ale vstaneme, potřeme si pohmožděné místo, zasténáme, zaúpěme a půjdeme dál.

   Myslím, že nebudeme sténat. Dobře, přikrčíme se, až kusy poletí, a pak půjdeme do plné výšky. smavý nápoje hi
 44. GRune
  +1
  29 2014 апреля
  Velmi věrohodné ... No, pojďme žít za oponou není nikdo cizí ...
  1. 0
   29 2014 апреля
   Citace z Grune
   Velmi věrohodné ... No, pojďme žít za oponou není nikdo cizí ...


   Takže "opona" v moderním světě je téměř nemožná.
 45. +3
  29 2014 апреля
  Autor zhustil barvy až k nemožnosti, popisuje jakýsi ideální scénář pro USA, jako by všichni ostatní hráči byli statičtí komparsisté... Pitva ukáže, že není třeba se nechat vést propagandou, USA hrozby jsou téměř úplný blaf...
  1. 0
   29 2014 апреля
   Citace z Altona
   Autor zhustil barvy až k nemožnosti, popisuje jakýsi ideální scénář pro USA, jako by všichni ostatní hráči byli statičtí komparsisté... Pitva ukáže, že není třeba se nechat vést propagandou, USA hrozby jsou téměř úplný blaf...


   A ve Spojených státech je všechno tak – počítačové myšlení (a vzdělávání). Ano, a jejich jazyk se neustále zjednodušuje a zjednodušuje. Aby se dostali ze začarovaného kruhu, potřebují přejít na ruštinu. úsměv
 46. +3
  29 2014 апреля
  Evropa je na USA příliš závislá politicky, vojensky i ekonomicky. A kromě účasti ve struktuře NATO je tu i morální povinnost Evropy vůči Americe, která ji kdysi zachránila před totalitou a zajistila Evropě pohodlnou existenci.


  Ano, P. dosy už dlouho přemýšlí, jak se oddlužit na cizí účet. A pak budou zase řvát, že všechny zachránili a zase jim všichni dluží. Je to jako dát drink!
  Pokud se Evropa bude chovat, skončí jako nezávislá.
  1. 0
   29 2014 апреля
   Citace: starý muž
   Evropa je příliš závislá na USA politicky, vojensky i ekonomicky...

   ...
   Pokud se Evropa bude chovat, skončí jako nezávislá.


   Evropská nezávislost skončila v letech 1936-1940 a nakonec v roce 1945.
 47. +1
  29 2014 апреля
  Nevím, nemyslím si, že skutečné cíle sledované USA jsou tak povrchní jako přerušení „evropské spolupráce s Ruskem“, zejména na energetické úrovni.
 48. +3
  29 2014 апреля
  ano, USA mají spoustu plánů. Ale život je bohatší než naše plány. Věk Vodnáře je na dvoře, éra Ruska. Takže, klidně, kluci, naše věc je spravedlivá, vyhrajeme.
 49. 0
  29 2014 апреля
  Jako v tom vtipu, pokud vás znásilní, tak se uvolněte a užijte si, Rusko se uvolněte a my se vás nedotkneme a politika izolace soběstačného státu umístěného tak, že ho prostě nelze izolovat a je jich dost odpůrců států ve světě a datové akce povedou dříve či později k jejich společným akcím a Evropa a USA mají dost bodů uplatnění moci a neméně rozporů a ten nesmysl spojování Evropy a USA je velmi podobný vyhlídky O Bendera o New Vasyuki na Marsu - článek je nesmysl a cílem USA je právě Rusko s jeho podzemním, vodním a přírodním bohatstvím a o Číně, protože čínská vláda chápe, že budou další a tyto jsou vyhlídky na silnou bolest hlavy pro Spojené státy.
 50. +3
  29 2014 апреля
  Khazin a Glazyev o tom mluvili a více než jednou v různých variantách, ale podstata byla stejná, že musíte ušetřit dolar. Varianta je docela reálná, nicméně je tu jedna velmi podstatná novinka – v západní Evropě se v poslední době začínají dostávat k moci pravicové síly. kteří se více zaměřují na vlastní ekonomiku a ne na záchranu Američanů. Podle všech propočtů je toto sladění nejvýhodnější pro Morgany a Rockefellery - ale neprospívá Rothschildům.... Momentálně se Rusko začíná více přiklánět k pozici Rothschildů, Evropané také nejsou příliš touží znovu odčerpat své bohatství americké elitě - mají své vlastní! 1 ! Toto řešení navržené panem profesorem je celkem pochopitelné, ale ne všechno je tak jednoduché - Evropa má s Ruskem obchodní obrat 500 miliard ročně a 40 % aut se prodává do Ruska, amerové je nepotřebují - Evropa je prodejní trh !!! 100% Evropa s tím nebude souhlasit, úřady budou smeteny jak ahoj, já si to myslím.
  1. 0
   29 2014 апреля
   Citace: grog_bm
   ...pravdou je, že je tu jeden velmi významný, ale - v posledních letech se v západní Evropě začínají dostávat k moci pravicové síly. kteří se více soustředí na svou vlastní ekonomiku a ne na záchranu Američanů...Evropané také příliš netouží znovu odčerpat své bohatství americké elitě - mají své!...Evropa do toho nepůjde, úřady bude smeteno jako ahoj, myslím, že ano.


   Vlády, které jsou si blízké v zemích „staré Evropy“ a EU jako celku, a riziko, že se stanou národně orientovanými (ne proamerickými), a navíc zcela nerusofobní, na rozdíl od Ukrajiny, Polska a některých dalších mladých Evropanů Vlády jsou jedním z hlavních důvodů současné americké hysterie.
 51. +2
  29 2014 апреля
  Zdroje, které nikdo nepotřebuje, jsou mocné!
  Skutečným ekonomickým základem existence Spojených států je využívání levných zdrojů a obchod s řezaným papírem podporovaný diplomacií dělových člunů, v realitě 21. století diplomacie letadlových lodí.
  Ve skutečnosti se objevil rozhovor s jakýmsi temným, neznámým filozofem, vedený prostřednictvím několika internetových zdrojů najednou. Možná je to nakonec padělek?

  Pozor moderátoři: proč nemůžete použít slovo „v b r o s“?
 52. +2
  29 2014 апреля
  USA si mohou naplánovat cokoli, ale jak se říká - “Chceš-li rozesmát Boha, řekni mu o svých plánech” :) Je možné, že Rusko bude opět nečekaně jednat pro ně nestandardně, nelogicky a jejich celá hluboce promyšlená, pečlivě připravená operace půjde do háje. Teď se rozzlobí, pak „Gyulchatai“ odhalí svou „tvář“, zkřivenou hněvem a nenávistí, pak uvidíme její ostré, zkažené zuby. No nic, naše věc je spravedlivá, vítězství bude naše rozzlobený.
  1. +1
   29 2014 апреля
   Citace ze Zapasnoye
   USA si mohou naplánovat cokoli, ale jak se říká - “Chceš-li rozesmát Boha, řekni mu o svých plánech” :) Je možné, že Rusko bude opět nečekaně jednat pro ně nestandardně, nelogicky a jejich celá hluboce promyšlená, pečlivě připravená operace půjde do háje... rozzlobený.


   Rusko je považováno za „ženskou“ zemi (říká se mu „ženské jméno“, zvláště ctí Matku Boží atd.) a ženy jsou nepředvídatelná stvoření! wassat
   Západ nemůže pochopit naši „ženskou logiku“! úsměv
 53. +2
  29 2014 апреля
  Z této situace je jen jedno východisko a zde naprosto souhlasím s Glazjevem – vytvořte si vlastní platební systém a začněte prodávat své zdroje za rubly.Neposlouchejte domácí liberály jako Kudrin a pevně prosazujte proruskou politiku v rámci země Začnou krizi, jakou ve vaší historii ještě neviděli!
 54. Bashkaus
  +1
  29 2014 апреля
  A přemýšlel jsem o něčem přízemnějším: ukrajinský Motorsich vyrábí asi 80 % motorů pro vrtulníky Milivo. A máme program přezbrojení, podle kterého se jich do roku 2020 postaví až 1000! vrtulníky, tzn. v průměru sto za rok. Putin nedávno řekl, že ukrajinské zboží pro vojensko-průmyslový komplex budeme schopni nahradit nejdříve za rok a půl, tzn. ani v těch nejteplejších podmínkách za 1.5 roku nedostaneme cca 100 vrtulníků... CO KDYŽ ZÍTRA BUDE VÁLKA?!
  1. 0
   29 2014 апреля
   Citace: Bashkaus
   CO KDYŽ BUDE ZÍTRA VÁLKA?!

   Žádná válka nebude. A už to dělají s motory; budou muset přitvrdit a zvýšit hlasitost (i když ne hned). Hlavní závod v Rusku byl postaven a je v provozu. hi
  2. 0
   29 2014 апреля
   Citace: Bashkaus
   A přemýšlel jsem o něčem přízemnějším: Ukrajinský Motorsich vyrábí asi 80 % motorů pro vrtulníky Milivo... CO KDYŽ BUDE ZÍTRA VÁLKA?!


   Před druhou světovou válkou mi otec vyprávěl, ač byl v té době malé dítě, pamatuje si, že lidé zpívali tuto hlášku: „Jestli bude zítra válka, udělám ze sraček dělo, naplň si prdel se střelným prachem a běžte mlátit nacisty!“ wassat
 55. 0
  29 2014 апреля
  Spojené státy, stejně jako mnozí před nimi, se snaží získat moc nad celým světem, a proto jsou opět nuceny postavit Rusko, protože ono, a ne Čína, při vší úctě k němu, je hlavním překážkou těchto plánů, před volbou je buď vydat se na milost a nemilost vítězi, nebo zničit uchazeče o světovládu (další „had Gorynych nebo Koschey“). Stojí za to jim (USA) připomenout, že zatím se nikomu nepodařilo srazit Rusa na kolena. Dokonce i Mongolové, kteří vyhráli vojenské vítězství (a ne úplné) nad většinou Ruska, pouze urychlili jeho (Ruský) politický a ekonomický rozvoj, stejně jako svůj vlastní úpadek a pohlcení sebe sama „poraženými“. Stejný osud (porážka a bezpodmínečná kapitulace) čeká Ameriku.
 56. +2
  29 2014 апреля
  "...nejsem zastáncem siláckých metod řešení konfliktů, proto bych se rád snažil problémy řešit mírovou cestou..."

  Tito. dát celý svět pod mazané matrace... Oni by se svými problémy do vězení nešli!!! Následky jsou navíc značně zveličené, protože... V případě ztráty dolarů přijde klasický piss především na Američany!!! Proto dávají všem noční můry!!!
  Musíme rozvíjet ekonomiku naší země!!! Průmysl a zemědělství, věda a nové technologie!!! Staňte se soběstačnými! Udržovat a rozvíjet vzájemně výhodnou spolupráci se zeměmi v Asii a Evropě. A zašroubujte tyto americké obaly na cukroví!!!
  Vypusťte tento prachy!!! A pak k nám přijdou polomrtvé ekonomiky jiných zemí! Nám, a ne finanční bublině - USA!!!
 57. +1
  29 2014 апреля
  Silně. A profesorovy argumenty jsou velmi podobné pravdě a závěry autora jsou správné!
 58. ed65b
  +3
  29 2014 апреля
  Další strašení, buď se vzdejte a zatancujte si na naši melodii, nebo zůstanete na celém světě sami se svým bohatstvím. “ svého vlastního území brzy donutí Spojené státy opustit tento projekt a druhý plyn již dochází a konečné vyčerpání jeho zásob není daleko. Dynamika směřující k poklesu produkce ropných břidlic je stále zřetelnější a problémy životního prostředí narůstají. Mínus pro autora.
  1. 0
   29 2014 апреля
   Citace z ed65b
   Další strašení... Mínus pro autora.


   Nesouhlasím, podle mého názoru, velké mínus pro „profesora“, ale pro autora článku naopak velké plus.
 59. +3
  29 2014 апреля
  Nejde vůbec o to, jestli se vám článek líbí nebo ne. Obsahuje podstatu a cíle globální finanční „elity“.
  To jsou naši zapřísáhlí „přátelé“ – Anglosasové. Mohou se zdát všemocní, ale nejsou. Není možné vše spočítat. Ruský lid byl vždy známý svým zvláštním intelektem a mimořádným myšlením. Nyní stojíme u fronty. Význam výzvy, před kterou stojíme, je srovnatelný s létem 1941. Je čas to pochopit a začít s vnitřní mobilizací všech zdrojů. Když je Rusko jednotné, nelze ho porazit. Oni to vědí a velmi se toho bojí! O tom Paul Christie skromně mlčel. Probuď medvěda - přišel čas! hi
  1. ZZZ
   ZZZ
   +2
   29 2014 апреля
   Tisíckrát s tebou souhlasím!
  2. +1
   29 2014 апреля
   Citace od Valtera1364
   Nejde vůbec o to, jestli se vám článek líbí nebo ne. Obsahuje podstatu a cíle globální finanční „elity“.
   ... Není možné spočítat vše. Ruský lid byl vždy proslulý svou zvláštní inteligencí a mimořádným myšlením... Probuď medvěde – nadešel čas! hi


   Existuje tento vtip o programátorech:
   - pokud máte jednoduchý úkol, najměte si indiány;
   - pokud je úkol složitý, najměte Číňany;
   - pokud úkol není proveditelný, klaďte si s Rusy, oni ho splní! úsměv
 60. 0
  29 2014 апреля
  Je popsána cesta ke „zlaté miliardě“. Nějak zapomínáme, že současná civilizace je založena na ropě a bez plynu se dá žít. A ropa v zemích Perského zálivu a v Arktidě. Nechte je obchodovat a rozvíjet se až ke hvězdám, ale bez ropy nikdo nikam nepoletí ani nepoletí.
  1. 0
   29 2014 апреля
   Civilizace je pravděpodobně více plynem než ropou. Většina elektráren již běží na plyn, stejně jako průmyslové závody. podniky. Ano, a už se snaží auta kousek po kousku přehodit na plyn.
 61. +2
  29 2014 апреля
  Článek se mi nelíbil. Nic nenasvědčuje objektivní analýze situace.

  Pochybné teze (necituji doslovně, ale podle významu):
  1. "Evropa by měla být vděčná USA za pomoc po válce a MUSÍ pomoci USA dostat se z krize"
  Od války uplynulo mnoho let a Evropa, IMHO, již nedluží Spojeným státům nic, tím méně obětuje své blaho, aby se Spojené státy dostaly z krize, do které se Spojené státy samy dostaly.

  2. "Evropa extrémně přilnula k ruským energetickým zdrojům. Tranzit přes Ukrajinu se stal problematickým, a proto se Evropa MUSÍ přeorientovat na energetické zdroje ze Spojených států."
  Evropa se připoutala k ruským energetickým zdrojům ne proto, že by to bylo šílené, ale proto, že to bylo ZISKOVÉ. A všechno ostatní je prázdné tlachání.
  A tranzitní problémy spojené s Ukrajinou již z poloviny vyřešil Nord Stream, a pokud bude spuštěn South Stream, pak Ukrajina obecně zůstane stranou. Ale přejít na americký plyn je riskantní věc: jednou tam stále bude, a pokud ano, tak v jakých objemech a za jakou cenu... Amerika zatím jen slibovala (koláč na obloze) a spolehlivý dodavatel Gazprom je poblíž (sýkora) v ruce). A proč by Evropa měla změnit svou závislost na jednom dodavateli na druhého? Gazprom má alespoň ropovod, který sám o sobě stojí spoustu peněz a pro opuštění zavedeného zásobovacího kanálu musí existovat VELMI pádné důvody. A z Ameriky budou dodávky zajišťovat přepravci plynu, které nebude problém poslat z jednoho vykládacího přístavu do druhého – Čína nabídne vysokou cenu a „evropský“ plyn bude plout do Asie. Evropa má o čem přemýšlet. Už to silně závisí na Spojených státech, ale nabízejí jim další svorku – energetickou.
  3. "Rusko nemůže ovlivnit situaci s Ukrajinou"
  Říká: "Rusové, ruce vzhůru!!!" Proč na zemi? IMHO, opět zbožné přání. USA odvedly skvělou práci Rusku a Ukrajině – to je fakt. A Rusko má velké problémy – to je také fakt. Ale je tu i jistý zisk – Krym. Jak se bude vyvíjet situace s pevninskou Ukrajinou, ukáže budoucnost. Ještě je příliš brzy na to, abychom označili Ameriku za vítěze. Určitě jsou poražení: Evropa a Ukrajina, ale pokud jde o vítěze... čas ukáže.
  Ukrajina jako stát má už teď velké problémy, minimálně část území už určitě ztratila, Kyjev území země nekontroluje a jak to všechno skončí a kdy, nelze nyní předvídat. Evropa patřila mezi poražené, protože bude mít na dlouhou dobu po boku nestabilní region, z jehož území budou do Evropy přicházet různí zločinci, gastarbeiteři atd. Ukrajina, válčící země napjatá na peníze, jako trh pro evropské zboží není příliš perspektivní.
  V současné situaci Amerika na první pohled každopádně přijde se spoustou problémů v podobě problémů pro Evropu a Rusko. Ale to je, pokud se zaměříme pouze na Ukrajinu. Když se na to podíváte šířeji, pověst Spojených států jako hlavního a jediného „upravovače“ na planetě byla zasazena rána. Takže, ať si někdo říká cokoli, Spojené státy si možná vykopaly na Ukrajině díru. No, jak je to hluboké - čas ukáže.

  ps nejsem politik ani analytik, napsal jsem, jak situaci vidím já.
 62. +1
  29 2014 апреля
  Kolik lidí, tolik názorů. Pokud jde o mě osobně, nějak mě to nepřesvědčilo. A obecně to vypadá, že v Americe neumějí myslet globálně a strategicky, všichni tam nemají mozek, ale čistý cholesterol. Jen tak... máme to!
  1. 0
   29 2014 апреля
   Citace od dimitrise
   Kolik lidí, tolik názorů. Pokud jde o mě osobně, nějak mě to nepřesvědčilo. A obecně to vypadá, že v Americe neumějí myslet globálně a strategicky, všichni tam nemají mozek, ale čistý cholesterol. Jen tak... máme to!


   Naprostý souhlas s vaším hodnocením amerických mozků, haha! wassat
 63. +1
  29 2014 апреля
  Tady je vše jasné. Spojené státy chtějí ovládnout celý svět a dělají vše pro to, aby jim otěže moci nevyletěly z rukou. A Ukrajina je skutečně katalyzátorem všeho, co se děje. A Evropanům a zejména Američanům je úplně jedno, co se stane s Ukrajinou. Vyrazit ze sedla jednoho z hlavních konkurentů, tzn. Rusko, to je úkol.
 64. +3
  29 2014 апреля
  Za dob Napoleona Bonaparta bylo v Rusku módou mluvit francouzsky.
  Napoleonova armáda je poražena.

  V Rusku pak učili němčinu.
  Hitlerova armáda je poražena.

  V dnešní době je moderní učit se anglicky.


  Udělejte si vlastní závěry.
  1. +1
   29 2014 апреля
   Citace: Lavrov
   Za dob Napoleona Bonaparta bylo v Rusku módou mluvit francouzsky.
   Napoleonova armáda je poražena.

   V Rusku pak učili němčinu.
   Hitlerova armáda je poražena.

   V dnešní době je moderní učit se anglicky.


   Udělejte si vlastní závěry.


   Varujte Čínu, aby nenabádala svět k tomu, aby se učil čínsky... úsměv
   Ať propagují výuku ruštiny hned, my se svých vlastních nedotýkáme! wassat
 65. +1
  29 2014 апреля
  Citace: Guardian
  Jako na každé zahradě, kde se používá hnůj, by měl vyhořet!

  Nemůžeme čekat, až „vyhoří“, jinak vyhoříme i my. Naléhavě potřebujeme stáhnout všechny rezervy a majetek domů a konečně vybudovat naši zemi, ale nejdřív musíme změnit tuto Gajdarovu vládu, stahuje nás dolů jako bažina.
 66. 0
  29 2014 апреля
  Nejednoznačný článek, řekl bych až zvláštní. Prezentace se na jednu stranu zdá být správná, ale detaily jsou velmi rozporuplné. Cena břidlicové ropy a plynu je vysoká – bez ohledu na to, jak přerušíte vztahy, pokud ropa a plyn náhle zlevní – všechny plány investovat peníze do energetických projektů se jednoduše zhroutí spolu se sjednocenou severoatlantickou ekonomikou. A nejvíc se mi líbila věta – Rusko zůstane samo se svými přírodními zdroji. A promiňte, začnou Spojené státy vyrábět vesmírné lodě pro průzkum vesmíru ze vzduchu? Nebo budou mít dostatek minerálů z Kanady a Austrálie? Nějak se tomu těžko věří. A o konfrontaci s Čínou nepadne ani slovo, jako by neexistovala. Proč tedy USA přesouvají svou flotilu do Tichého oceánu... Proto je nějak těžké uvěřit, že jde o skutečný plán USA
  1. 0
   29 2014 апреля
   Citace z uhu189
   ...A o konfrontaci s Čínou nepadne ani slovo, jako by neexistovala. Proč tedy USA přesouvají svou flotilu do Tichého oceánu... Proto je nějak těžké uvěřit, že jde o skutečný plán USA


   Bez Ruska pro ně Čína není problém, alespoň prozatím (není stejné kapacity jaderných raket, málo přírodních zdrojů, slabá vědecká a technická základna, přeplněnost základních lidských a průmyslových zdrojů, zvláštnosti mentality atd. atd.). .). hi
 67. Ojnice
  +1
  29 2014 апреля
  Celý svět je pod americkými kočkami???????????? Ale nečmuchali.Není třeba plašit ježka nahou zadnicí!!!!!
  A to je podnět k zamyšlení......
  Západ má svůj názor
  Co brzy s nimi Khan?
  První Krym s Bulharskem
  Rumunsko, Litva?
  Pak celá Ukrajina
  A Polsko pro jednoho?
  Estonsko a Lotyšsko?
  Je nejvyšší čas!!!
  Finsko by bylo fajn
  Vrátit se?
  opět Německo
  Učte se hůř!
  VLADIMIR tě rozdrtí
  Bez plynu máte hotovo!
  Sundejte petrodolar
  Baracku! Jsi hvězda!!!
  Chci také přidat
  Trochu ode mě
  Je čas se naučit rusky
  Buržoazní pánové! dobrý
 68. 0
  29 2014 апреля
  Další svinstvo, Evropa obchoduje s Ruskem, protože ruský průmysl poklesl a ještě není schopen vyrábět složité produkty, nepočítaje jednotlivé kopie. Co může Evropa prodat Spojeným státům, z toho, co vyrábí, si myslím, že první ekonomika na světě je schopna si to všechno vyrobit sama. V našem případě se jedná o klasický podvod: pokud v obchodu nevidíte hlupáka, pak jste hlupák vy. Latinoameričané posílají Američany, jihovýchodní Asie, poté, co se stala globální továrnou, také Afrika je s Číňany, Arabové bojují, Rusové se otevřeně vysmívají a posílají. kdo zbyl? To je pravda - Gay Evropané, ale nemůžete je oklamat plevami, odtud zpráva o starém dluhu.
 69. ssr
  0
  29 2014 апреля
  Nedivil bych se, kdyby v blízké budoucnosti, tedy blíže chladnému počasí na Ukrajině, byl plynovod zničen. Pak z toho obviňovat Rusko. Obecně je tato politika již dobře pochopena, není to vyhlášená válka proti Rusku nebo světu?
 70. 0
  30 2014 апреля
  Přečetl jsem to pozorně až do konce.
  jaký to má přínos? Sjednoťte trhy – zachraňte americkou ekonomiku. Ale zboží na těchto trzích má stejnou hodnotu. Taková spolupráce nepřinese evropské zboží o nic lepší nebo horší než to americké. Evropa také nebude investovat do bubliny břidlicového plynu v Americe, to je podvod.
  Opravdu se všichni kolem stali tak hloupými, že mírová cesta Ameriky z krize je tak hloupá? A síla s arabskou a ukrajinskou revolucí se brzy vrátí do Ameriky s velkými problémy.
 71. 0
  30 2014 апреля
  Článek je rozhodně zajímavý. Nebudu říkat, že se vším souhlasím, protože teď se vše mění tak rychle, že je potřeba přepracovat strategii. Překrývání GTS? South Stream a North Stream tento problém zcela odstraňují. Posíláme ropu přes Bělorusko a přidáváme pár dalších řádků. Skutečnost, že chaos máme na dosah ruky, je tak dlouho, dokud existuje světlo, teplo, voda a jídlo. Jakmile to přestane být dostupné, Ukrajina prostě uteče, s územími nebo bez nich. Je to jen hra, počítačová strategie. Je jasné, že tady mají lidé rodiny a osudy, ale koho to kdy v globálním měřítku zajímalo?
 72. 0
  1 2014 мая
  Citace z čich
  co je základem takového prohlášení, rčení o tom, že se nepotopí, se neobjevilo od nuly?
  Na základě toho, že podestýlka stále hoří. Tato americká látka má tedy možnost hořet

  Ano, a rozkládá se.I když oni (Američané) se rozložili už dávno, počínaje vývojem Ameriky.
  Vynalezený národ.

"Pravý sektor" (zakázaný v Rusku), "Ukrajinská povstalecká armáda" (UPA) (zakázaný v Rusku), ISIS (zakázaný v Rusku), "Jabhat Fatah al-Sham" dříve "Jabhat al-Nusra" (zakázaný v Rusku) , Taliban (zakázaný v Rusku), Al-Káida (zakázaný v Rusku), Protikorupční nadace (zakázaný v Rusku), Navalnyj ústředí (zakázaný v Rusku), Facebook (zakázaný v Rusku), Instagram (zakázaný v Rusku), Meta (zakázaný v Rusku), Misantropická divize (zakázaný v Rusku), Azov (zakázaný v Rusku), Muslimské bratrstvo (zakázaný v Rusku), Aum Shinrikyo (zakázaný v Rusku), AUE (zakázaný v Rusku), UNA-UNSO (zakázaný v Rusko), Mejlis lidu Krymských Tatarů (v Rusku zakázán), Legie „Svoboda Ruska“ (ozbrojená formace, uznaná jako teroristická v Ruské federaci a zakázaná)

„Neziskové organizace, neregistrovaná veřejná sdružení nebo jednotlivci vykonávající funkce zahraničního agenta“, jakož i média vykonávající funkci zahraničního agenta: „Medusa“; "Hlas Ameriky"; "Reality"; "Přítomnost"; "Rozhlasová svoboda"; Ponomarev; Savitská; Markelov; kamalyagin; Apakhonchich; Makarevič; Dud; Gordon; Ždanov; Medveděv; Fedorov; "Sova"; "Aliance lékařů"; "RKK" "Centrum Levada"; "Pamětní"; "Hlas"; "Osoba a právo"; "Déšť"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kavkazský uzel"; "Člověk zevnitř"; "Nové noviny"