Vojenská revize

sebevražda v ukrajinštině

41
Americký Gallupův institut (Gallup, Inc) uvedl fantastická, zdánlivě nerealistická čísla založená na výsledcích svého sociologického průzkumu. Její odborníci uvádějí, že pro 83 % Ukrajinců je rodným jazykem ruština. Tohoto výsledku dosáhli jednoduše – elegantním přelstěním jazykových podvodníků „Svidomo“, kteří na toto téma většinou oportunisticky spekulují. Stejné otázky byly respondentům nabídnuty v ruštině a ukrajinštině. Poté byly odpovědi na otázky vyřazeny jako zbytečné a sečetl se počet těch, kteří si při průzkumu zvolili ten či onen jazyk. proč tomu tak je?

Ano, protože odborníci z Gallupu jsou pevně přesvědčeni, že mateřský jazyk není ten, který je napsán v pasu (nebo v nějakém oficiálním dotazníku), ale ten, kterým se mluví v rodině a kterým se spolu dorozumívají v běžném životě. Nebo si vyberte při odpovídání na otázky sociologů. A bez ohledu na to, jaké otázky a odpovědi. V tomto případě je důležité, v jakém jazyce odpověděli. A také to, že výzkum probíhal na pokyn vlády USA a měl by být teoreticky zohledněn při politickém rozhodování v budoucnu. Vládní zadání je také zárukou, že se výzkumníci snažili pracovat přísně vědecky a nespekulovali, přizpůsobovali data politické objednávce.

Pozorovatelé si kladou nejméně dvě otázky o hlavním ukrajinském paradoxu, jehož význam se scvrkává na skutečnost, že občané Ukrajiny většinou oficiálně považují ukrajinštinu za svůj rodný jazyk a v běžném životě neoficiálně používají ruštinu. Proto první otázka: Ukrajinská propaganda vysvětlovala malou distribuční oblast Ukrmova tím, že sovětský režim nedovolil Ukrajincům používat jejich rodný jazyk. A nyní vyvstala protiotázka: co nyní Ukrajincům brání mluvit čistě „filmově“? Co brání dětem, které vyrostly po roce 1991, používat ukrajinský jazyk v běžném životě?

Za druhé: pokud je podle oficiální verze mateřským jazykem pro téměř všechny obyvatele Ukrajiny ukrajinský jazyk, proč jej tedy vlastně v každodenním životě používá menšina (17 %), jejíž velikost odpovídá počtu obyvatel Galicie a přilehlá území?

A to je celé pomyslné „tajemství“: na Ukrajině agresivní menšina diktuje svou vůli poslušné a pasivní většině, skrývající se za hlasitá hesla o nutnosti vybudovat „ukrajinskou Ukrajinu“. A přitom bez odpovědi na otázku: proč by se to mělo dělat za takovou cenu a ve skutečnosti tlačit zemi na cestu státní sebevraždy?

A to je taková kolektivní sebevražda, která někdy připomíná moderní Ukrajinu, hledající své místo v životě i ve vnějším světě. Existují minimálně tři vzájemně související a vzájemně se doplňující signály, že Ukrajina není s volbou životní cesty a vyhlídkami v pořádku.

První: Ukrajina je dnes obzvláště aktivní a předtím se liknavě, ale důsledně potýká s památkami. A následně i vzpomínkou na ty, jejichž kamenné či bronzové sochy jsou rozbity a zapomenuty. Především jsou to pomníky Vladimíra Lenina, „vůdce světového proletariátu“, „tvůrce prvního dělnicko-rolnického státu na světě“ a tak dále. Ale v nejnovější příběhy Ukrajina, tento muž sehrál téměř nejdůležitější roli. On:

a) osvobodil Ukrajinu z Ruské říše, uznal její typ nezávislosti a dal tak silný impuls tomu, čemu se dnes říká „vytváření moci“. Poté však tuto nezávislost převzal od Ukrajinské lidové republiky (UNR). Ale na druhou stranu na něj svým rozhodnutím „přiřízl“ území bývalé Doněcko-Krivoy Rogské republiky (DKR). Aby se tedy převážně rolnické obyvatelstvo Ukrajiny rozředilo proletářskou složkou a dalo jejímu národnímu hospodářství složku průmyslovou;

b) díky své národní politice prakticky zahájil proces ukrajinizace bývalého královského předměstí. Krásné, malebné, ale na okraji. Lenin byl šíleným odpůrcem velkoruského nacionalismu a právě v oživení národních kultur Ukrajinců a dalších kolonizovaných národů viděl svou smrt, „velkoruského šovinismu“.

Za Leninova nástupce Josifa Stalina ukrajinizace nejprve vzkvétala, pak se stala obětí boje proti „buržoaznímu nacionalismu“. Ale na druhou stranu Stalin připojil Halič, část Besarábie a Bukovinu k Ukrajině a – jako jednoho ze zakladatelů SSSR, vítěze ve druhé světové válce – z ní učinil zakladatele Organizace spojených národů (OSN). To znamená, že mu dal mezinárodní právní subjektivitu. Sice omezeně, ale přesto se svět dozvěděl o Ukrajině jako o státě.

Pokusili se zničit pouze jeden Stalinův pomník na Ukrajině. Byl však sám, protože všechny ostatní sochy „věrného učedníka Lenina“ strhl další z jeho „věrných učedníků“ – Nikita Chruščov. Jestli jsou na Ukrajině jeho pomníky, to nevím jistě, ale byl to Chruščov, kdo dal Ukrajině současnou teritoriální podobu a dal Krymu před 60 lety.

Dalším objektem ničivé činnosti současných ukrajinských svrhačů jsou pomníky vojáků padlých ve Velké vlastenecké válce v letech 1941-1945. Navzdory tomu, že to byli mrtví vojáci, kteří zachránili zemi před nacistickou invazí, a lidé před vyhlazením jako „podlidi“, jsou dnes na návrh militantní Haliče pomníky těchto lidí náhle prohlášeny za „odkaz totalitní minulosti“. “ a systematicky a systematicky ničit. A soudě podle dnešní „nálady“ se budou ničit i nadále.

Válka o památky je mimo jiné na seznamu věcí, které vedly k tomu, že moderní Ukrajina plýtvá územním dědictvím těch, kdo ji vytvořili. Polička poblíž Hadího ostrova v Černém moři se již ztratila. Dnes darovaný Krym prakticky „odchází“ zpět Rusku.

Druhý znamením je neochota uznat stejnou politickou, občanskou, kulturní a jazykovou „ukrajinskost“ pro ty regiony, které tvoří průmyslovou velmoc, a v důsledku toho i rozpočet plnící páteř moderní Ukrajiny. Ale raději myslí a mluví rusky.
Mám na mysli jihovýchod a Krym, které jsou dnes obviňovány z toho, že jsou „neukrajinské“ a prakticky prohlášeny za „méněcenné“ a podléhají „léčbě“ v podobě nucené ukrajinizace. Zde je to, co například v roce 2002 formuloval svému šéfovi, jednomu z vůdců radikální UNA-UNSO Andrei Shkilovi, jeho tehdejšímu tiskovému tajemníkovi Taťáně Černovolové: „... Vzdělání a kultura budou patřit pouze titulárnímu národu, a ne prasatům, která mluví s tyranským tatarským - mordovským jazykem. Na demokratické Ukrajině bude mít každý správný vlastenec otroky. Nechte toho mrazivého vidláka pracovat, protože Moskvan není chlap... Může žít jen proto, aby pracoval pro skutečného majitele - Ukrajince. Když nechce - psí smrt! Moskvič musí svědomitou prací prokázat své právo žít mezi námi. Mládež z Oděsy! Máme velký úkol osvobodit od moskevské okupace našich bratrů, kteří trpí na Donu a Kubanu. Připojte se k řadám UNA-UNSO a položte svůj život za svobodu Ukrajiny! Smrt Moskvanům a Židům! Sláva hrdinům! Sláva Juščenkovi!

A dnes je tento Černovol v nové vládě jmenován do funkce vládního zmocněnce pro protikorupční politiku. Jako poděkování za maniakální pátrání ve venkovském sídle prezidenta Viktora Janukovyče „Mezhyhirya“ po zlaté záchodové míse, která se stala fetišem pro takzvané „nezávislé novináře“ a symbolem korupce u moci. A nějak nemůžu uvěřit, že najednou s ministerským portfoliem v rukou vzplanula láskou k Rusku a k ukrajinským Rusům a rusky mluvícím.

Teprve nyní, když zbytek Ukrajiny a nová vláda v ní najednou pocítily, že tyto regiony po Krymu mohou také zahájit proces odtržení od země, začal unáhlený a primitivní proces udržení. Všichni najednou mluvili ostře rusky a právě v tomto jazyce začali Krymčanům a dalším obyvatelům jihovýchodu vyznávat lásku.

A samozřejmě existují pochybnosti, že obyvatelé jihovýchodu a Krymu těmto slovům věřili. Kromě Chornovolu, dalších personálních jmenování u moci, bující nacionalistické bandity militantů na Majdanu, teroru páchaného neonacisty a neofašisty, válka proti památníkům tuto nedůvěru jen přiživuje. To je mírně řečeno...

Za třetí, Přání nové vlády na Ukrajině integrovat se do Evropy za podmínek asociační dohody a zóny volného obchodu s EU vypadá naprosto sebevražedně. Odmítnutí tohoto dokumentu v podobě, v jaké jej pro Ukrajinu připravila Evropa, se stalo důvodem tzv. Euromajdanu, který skončil převratem a svržením legitimní vlády. A nyní jsou nové úřady opět připraveny podepsat zmíněnou „sdružovací“ smlouvu.

Evropská unie, jak řekl vedoucí delegace EU na Ukrajině velvyslanec Jan Tombinski, neplánuje upravovat text asociační dohody s Ukrajinou, protože dohoda již byla parafována. „Byl parafován, přijat na úrovni Evropské komise a ukrajinské vlády. Zahájit nyní jednání o podstatě této smlouvy by bylo obtížné a bylo by nutné znovu projít mnohaletou procedurou,“ řekl. Podle šéfa Evropské komise Jose Manuela Barrosa to ale vypadá, že EU nabídne Ukrajině finanční pomoc ve výši 15 miliard dolarů ve formě kompenzace. A tato pomoc se protáhne někde až do roku 2020. A během této doby na Ukrajině budou muset projít reformy i adaptace na evropské trhy.

To znamená, že EU „koupila“ Ukrajinu od Ruska, které bývalým ukrajinským úřadům slíbilo investovat 15 miliard dolarů do ukrajinských cenných papírů a již investovalo tři z nich, což zpozdilo platební neschopnost Ukrajiny na konci loňského roku. začátkem letošního roku. Jedna miliarda dolarů pomoci je připravena přidělit nové Ukrajině a Spojeným státům.

A dalo by se novým úřadům zatleskat. Evropská a americká pomoc má ale jeden významný háček: pomoc musí být jasně dohodnuta s podmínkami, které musí Ukrajina splnit u MMF a které by ji samozřejmě měly více otevřít tržním pravidlům. Ukrajinská média citují těchto deset požadavků-podmínek a všechna jednoznačně uvádějí, že Ukrajinci budou čelit výraznému zhoršení své finanční situace. Budou si muset utáhnout opasky ještě pevněji a už opravdu nežijí, ale přežívají. Zde je jen příklad: zvýšit cenu plynu pro komunální podniky o 50 %, pro soukromé spotřebitele dvakrát. Zvýšit náklady na elektřinu o 40 %. Umožnit stanovení cen za bydlení a komunální služby. Umožněte růst cen v souladu s rostoucími cenami plynu. Zvýšit spotřební daň na benzín o 60 eur.

Nový ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk se všemi těmito podmínkami souhlasil a dokonce vyzval spoluobčany, aby si utáhli opasky. To umožňuje mnoha odborníkům předvídat: další fází „ukrajinské revoluce“, která má dnes zjevný charakter politického boje o moc, může být docela dobře sociální revoluce. Zejména na jihovýchodě, kde podmínky MMF hrozí zabitím hospodyně, zvýšením nezaměstnanosti a chudoby. A moderní Ukrajina možná nepřežije sociální revoluci. Hrozí, že se rozpadne a zdá se, že neexistuje žádná síla, která by takovému vývoji zabránila. Je to jako sebevražda: pokud chce spáchat sebevraždu, určitě si najde způsob...
Autor:
Původní zdroj:
http://www.versii.com/news/299105/
41 komentář
Reklama

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, pravidelně doplňující informace o speciální operaci na Ukrajině, velké množství informací, videa, něco, co na web nespadá: https://t.me/topwar_official

informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. Roman Skomorochov
  Roman Skomorochov 13. března 2014 22:48
  +8
  Ano, vše je jednoduché jako kus tuku.
  Je jasné, kdo, za co a na čí náklady tuto hostinu uspořádal.
  A s velkou pravděpodobností se pravda stejně dostane do myslí celého světa. A všechno do sebe zapadne.
  Ale pro Ukrajinu už může být pozdě.
  1. Riperbahn
   Riperbahn 13. března 2014 22:55
   +6
   Proč může? Jako stát už je pozdě.
   1. sinukvl
    sinukvl 13. března 2014 23:13
    +7
    Ano, Ukrajina prostě nebude, rozdělí se do tří, ne-li více částí. Krym se už odtrhl, teď bude klesat dál.
  2. neri73-r
   neri73-r 13. března 2014 23:08
   +14
   V psychiatrii je jedním z příznaků nemoci popírání pacienta, například schizofrenika, že má nemoc! Zdravý člověk si vždycky myslí a říká možná jsem nemocný, uvidíme atd... O tomhle jasnovidce nikdy nepřesvědčíš! Takže Ukrajina (její většina populace) vypadá jako lidé se schizofrenií, říká se jim, že se budete zhoršovat, to je zřejmé, ale oni narovinu - je to váš Putin, kdo všechno zakalil, nemocné lidi je třeba léčit! Hlad a chudoba léčí duševní choroby národů velmi dobře ..... počkejme tak pět až deset měsíců !!! oklamat
   1. Lantau
    Lantau 13. března 2014 23:43
    +2
    Počkejme pět nebo deset měsíců!

    Kolik je pět až deset, o čem to mluvíš? Až naši vypnou plyn pro neplacení, nebude palivo pro jaderné elektrárny, zvýší cla, pokud Ukrajina podepíše asociaci, až nebudou mít z čeho vyplácet důchody, bude stačit měsíc nebo dva.
   2. Komentář byl odstraněn.
   3. Suchov
    Suchov 13. března 2014 23:47
    +6
    Citace: neri73-r
    V psychiatrii je jedním z příznaků nemoci odmítání pacientůjako je schizofrenik má nemoc! Zdravý člověk si vždycky myslí a říká možná jsem nemocný, uvidíme atd... O tomhle jasnovidce nikdy nepřesvědčíš!
   4. šotek
    šotek 14. března 2014 02:06
    +2
    Citace: neri73-r
    Počkejme pět nebo deset měsíců! oklamat

    Spíš se přikláním k verzi za tři čtyři měsíce. Právě během této doby by měli sníst všechen ten ubohý „tuk“ nashromážděný lidmi. Tehdy začne Maidan v3.0. A bude potlačena všemi možnými prostředky, a to je horká fáze občanské války.
    1. TEODOR
     TEODOR 14. března 2014 07:01
     +1
     Citace: brownie
     Citace: neri73-r
     Počkejme pět nebo deset měsíců! oklamat

     Spíš se přikláním k verzi za tři čtyři měsíce. Právě během této doby by měli sníst všechen ten ubohý „tuk“ nashromážděný lidmi. Tehdy začne Maidan v3.0. A bude potlačena všemi možnými prostředky, a to je horká fáze občanské války.

     Tehdy vyšleme vojáky s mírovou misí na ochranu práv ruskojazyčného obyvatelstva, obnovíme pořádek a zapomeneme odejít a zapustit kořeny.
    2. TEODOR
     TEODOR 14. března 2014 07:01
     0
     Citace: brownie
     Citace: neri73-r
     Počkejme pět nebo deset měsíců! oklamat

     Spíš se přikláním k verzi za tři čtyři měsíce. Právě během této doby by měli sníst všechen ten ubohý „tuk“ nashromážděný lidmi. Tehdy začne Maidan v3.0. A bude potlačena všemi možnými prostředky, a to je horká fáze občanské války.

     Tehdy vyšleme vojáky s mírovou misí na ochranu práv ruskojazyčného obyvatelstva, obnovíme pořádek a zapomeneme odejít a zapustit kořeny.
 2. Komentář byl odstraněn.
 3. RUSX NUMX
  RUSX NUMX 13. března 2014 22:58
  +13
  V Doněcku dali Maidony na kolena.
  1. Komentář byl odstraněn.
  2. stavitel
   stavitel 14. března 2014 00:30
   0
   http://www.ustream.tv/recorded/44845609
  3. Komentář byl odstraněn.
  4. slušný člověk 2
   slušný člověk 2 14. března 2014 00:46
   +3
   Oh, dobře kluci! Škoda, že nejsem s tebou. Ať to všichni vidí. To čeká VŠECHNY, kdo ubližují lidem. VŠECHNY MAYDANUTY ---- buďte PROKRAJENY, samozřejmě kromě těch, kteří činí pokání. A navíc --- takhle tě budou proklínat matky těch chlapů, které jsi zabil - myslím, že budou nadávat nejen tobě, ale všem tvým dětem ???????? Přemýšlejte znovu.
   1. SSR
    SSR 14. března 2014 08:07
    0
    Citace: zdvořilí lidé 2
    Oh, dobře kluci! Škoda, že nejsem s tebou. Ať to všichni vidí. To čeká VŠECHNY, kdo ubližují lidem. VŠECHNY MAYDANUTY ---- buďte PROKRAJENY, samozřejmě kromě těch, kteří činí pokání. A navíc --- takhle tě budou proklínat matky těch chlapů, které jsi zabil - myslím, že budou nadávat nejen tobě, ale všem tvým dětem ???????? Přemýšlejte znovu.

    Bylo mi řečeno, že na jatkách jsou "provokatéři", tedy "vůdce" vede stádo ovcí na konci cesty, co.ze.l na stranu a ovce, které přijdou na jatka. jsou poraženi. Takže si myslím, že většinou hrabou ovce, pak předvádějí kozy provokatéry a málokdy ukazují řezníky a skoro vůbec majitele jatek.

    . Zde je jen příklad: zvýšit cenu plynu pro komunální podniky o 50 %, pro soukromé spotřebitele dvakrát. Zvýšit náklady na elektřinu o 40 %. Umožnit stanovení cen za bydlení a komunální služby. Umožněte růst cen v souladu s rostoucími cenami plynu. Zvýšit spotřební daň na benzín o 60 eur.

    "Stádo" v očekávání "nyashek".
 4. Miles
  Miles 13. března 2014 22:59
  +12
  K poslednímu odstavci...

  Přál bych si jen, aby se Jihovýchod co nejdříve oddělil, aby se nezhroutily podniky a celá průmyslová sféra.

  Co by se oddělilo, jsou včas. Aby byla jasná, formovaná touha a Rusko pomůže.

  Abyste později nemuseli vše obnovovat od nuly a znovu stavět.

  VŠE JE NUTNÉ UDĚLAT VČAS! Ne, když ledviny...
  1. šotek
   šotek 14. března 2014 02:14
   +2
   Přál bych si jen, aby se Jihovýchod co nejdříve oddělil, aby se nezhroutily podniky a celá průmyslová sféra.

   Co by se oddělilo, jsou včas. Aby byla jasná, formovaná touha a Rusko pomůže.
   Tady začínají problémy. SBU začala vytahovat nejaktivnější a „šít“ případy separatismu. A před tím na jihovýchodě nebyl žádný vůdce, který by mohl vést lidi, a teď je to naprosto problematické. Pokud v důsledku „tančení slona v porcelánu“, které naše „vláda“ aktivně organizuje, nedozraje masivní „ruská rebelie“.
   1. Ruslan67
    Ruslan67 14. března 2014 02:37
    +3
    Citace: brownie
    dozraje masivní „ruská vzpoura“.

    Je lepší, když existuje vůdce, jinak je ruské povstání nesmyslné a nemilosrdné.
    1. afdjhbn67
     afdjhbn67 14. března 2014 05:06
     +1
     zpravidla by měly s vůdcem pomoci speciální služby, protože vášniví lidé nevznikli spontánně
 5. Yuri Sev kavkaz
  Yuri Sev kavkaz 13. března 2014 23:04
  +5
  Za to bojoval a běžel!!! Jen efekt Majdanu předčil všechna očekávání!!!Takže ani EBN nedokázala zničit zemi!
 6. siberalt
  siberalt 13. března 2014 23:10
  +13
  Možná si to někdo nepamatuje. Na samém začátku, po rozpadu Unie, byla většina v mlhavém šílenství změn. Ale co teprve: barevné likéry, „královské“, pozvánky a chipsy, svoboda slova, sakra! V životě! Pak se v médiích objevily informace jako ve Svidomo ukrajinizovat všechny v řadě. A to se stalo při změně sovětského pasu na ukrajinský. Ruská příjmení byla navíc nahrazena ukrajinskými. Tam byl Nalivkin, stal se Nalyvaiko nebo Kartashov - Bulba. Byl tam Telegin, byl tam Brychkin. Nikdo se neptal na přání. Možná se to na Krymu méně praktikovalo. Ale takových faktů je mnoho. Dosud se touto otázkou nikdo nezabýval, ale kolik Rusů se „proměnilo“ v Ukrajince? Možná i proto není Gallupův výzkum daleko od pravdy.
  1. Riperbahn
   Riperbahn 13. března 2014 23:13
   +8
   A já si pořád říkám, proč mají lotyšští hokejisté příjmení jako Ivanovs? :)))
   1. inkass_98
    inkass_98 14. března 2014 09:47
    +1
    Citace z Riperbahn
    A já si pořád říkám, proč mají lotyšští hokejisté příjmení jako Ivanovs? :)))

    A to bylo normální. Po rozpadu Unie a rozpuštění vojenské jednotky se bývalý kolega nějakou dobu poflakoval v Lotyšsku, dokud se nepřestěhoval k manželce do Soči. Tak jsem se podíval na jeho lotyšské dokumenty - Maevskas místo Maevsky. A majitel kanceláře, kde jsem pracoval - Kuznetsovs, takže si nezměnil příjmení, tak žije Kuznetsovs.
  2. Aljavad
   Aljavad 14. března 2014 00:32
   +3
   Začalo dříve.
   Vzpomínám na rok 1982 V Kyjevě, na Chreščatyku, v pasážích skupiny mladých lidí přistihly své vrstevníky a zeptaly se: "Jak bude kravata v pohybu?" nebo "opice"? Ti, kteří nevěděli, že kravata je postel a opice je milpa, byli biti. Legrační je, že dva Khokhlové se během mé vojenské služby na můj návrh málem pohádali: rodák ze Lvova řekl „Milpa“ a rodák z Kyjeva – „Bibizan“. Poprvé slyšel o „milpě“, ačkoli si hrdě říkal „Xoxlyara“!
   To vše je můj příval k jedné věci: Jazykové dělení je umělé, ale bylo prováděno velmi dlouho.
 7. Shesternyack
  Shesternyack 13. března 2014 23:11
  +1
  Když jsem cestoval po Ukrajině, bavil jsem se: spočítal jsem cenu paliva od hřiven po rubly na čerpacích stanicích a ... omráčil negativní To je to, co mám na mysli: KDE ZVÝŠIT CENY????
 8. Vadim12
  Vadim12 13. března 2014 23:12
  +3
  Noví „lídři“ nemají vůbec rozum, že i za takových podmínek je každý připraven podepsat, aniž by se díval. Ani to nemusí být nemocný v hlavě, ale nejhorší nepřítel vaší země.
  I když to možná není jejich země...
  1. f.laurens
   f.laurens 13. března 2014 23:34
   +3
   Bohužel máte pravdu, není to jejich země, zdá se mi, že se o tom brzy přesvědčíme ... co čekáme na pokračování baletu Marleson mrkl
 9. zvp2007
  zvp2007 13. března 2014 23:18
  +9
  Po slovech Yaytsenyukh, že žádá o půjčku ZA JAKÝCHKOLI PODMÍNEK, ANO státní kapets!
  1. Bosch
   Bosch 13. března 2014 23:21
   +9
   Za JAKÝCHKOLI PODMÍNEK pouze kapitulují!
   1. zvp2007
    zvp2007 13. března 2014 23:27
    +7
    Měli jste vidět, s jakou touhou a patosem byla všechna tato ohavnost vysílána od zombie - jako vítězství nad (mírně řečeno, ne, to nefunguje, myslete sami).
 10. Yuri11076
  Yuri11076 13. března 2014 23:32
  +4
  Citace: zvp2007
  Po slovech Yaytsenyukh, že žádá o půjčku ZA JAKÝCHKOLI PODMÍNEK, ANO státní kapets!

  Jaký typ dám všechno zemi, dám lidem, jen mi dejte peníze? Počítat s ním na tomto Majdanu. Děvko, je od nich zkažený, od všech p a n d o s n o y unáší na míle daleko...
  1. zvp2007
   zvp2007 13. března 2014 23:42
   +2
   Takže nejen jeho jedna za počet ..., a bude háj (sen) z Majdanu.
 11. kozáci
  kozáci 13. března 2014 23:42
  +5
  Žil na Ukrajině téměř 10 let a prakticky neslyšel jejich řeč
  1. zvp2007
   zvp2007 13. března 2014 23:47
   +8
   Narodil jsem se na Dálném východě, mnoho let žiji na Ukrajině, takže tohle je ukrajinština. Jazyk (centrálních regionů je ukrajinština.), který jsem se naučil ve škole a co slyším z obrazovek (nějaký divoké směsi ukrajinského, maďarského, polského) - nebe a země.
   1. Aljavad
    Aljavad 14. března 2014 01:08
    +3
    Mutaci ukrajinského jazyka sleduji již delší dobu.
    V každém jazyce existují synonyma - stejná s různými slovy. Takže v SSSR volili ta slova, která jsou blíže ruštině, a někde z dob Juščenka – ta, která jsou DÁLE od ruštiny. Odtud pochází "(nějaká divoká směs ukrajinštiny, maďarštiny, polštiny)." V podstatě se intenzivně zaváděla slova ze západních dialektů, která se po staletí používala jen v jakési karpatské divočině. Nyní je povinným a jediným skutečným státním jazykem.
    Spolužačka se v 90. letech přestěhovala do Kyjeva ke svému manželovi. Tam, abyste našli dobrou práci, potřebujete jazyk. Chytrá dívka - naučená. Pak se zasmála - tam se i ve vládě mluví a píší s chybami (Na ní je to podle čerstvě poučeného obzvlášť nápadné.)
    Jde o jazyk. Podíváme-li se hlouběji – na území „Ukrajinské republiky“, která, jak autor správně poznamenal, se skládá z heterogenních částí, NEVZNIKÁ NIKDO LIDI.
    Tam se hodně mluví o národní myšlence, ale zároveň karpatští horalové nepovažují obyvatele rovin za Ukrajince; obyvatelé západních plání nepovažují obyvatele pravého břehu za Ukrajince; obyvatelé pravého břehu považují obyvatele levého břehu za „nečisté Ukrajince“; Obyvatelé Černihiva a Poltavy považují obyvatele Donbasu za „posměvače“.
    No, takový volný "konglomerát sebevědomí" nemůže být životaschopný.
    A bohužel pravděpodobně budeme pozorovat kolaps tohoto umělého pseudostátu.
    Správně uvedeno v několika komentářích - bylo by lepší nepřivést podnik k úplnému kolapsu a také dodám: bylo by lepší nepřivést jej k občanské válce.
    Chtěl bych spolu žít, jak napsal Taras Ševčenko „ve skvělé rodině, ve svobodné, nové rodině,“
    Ale někdy je lepší utéct, pryč od hříchu.
   2. Kapyar 48315
    Kapyar 48315 14. března 2014 01:13
    +4
    Přečti si Bulgakova – jeho „Bílou gardu.“ Vlídněji tam vtipkoval nad „pravou ukrajinštinou“. Ale události tam jsou popsány až 18 let. A ano, existuje mnoho paralel.
 12. kozáci
  kozáci 13. března 2014 23:44
  +2
  A vůbec, co lpělo na rusko-polském dialektu a suržiku.
 13. Komentář byl odstraněn.
 14. andrewkras
  andrewkras 14. března 2014 00:25
  +5
  Pracuji jako směna na severu a hodně jsem mluvil s Ukrajinci a z komunikace s nimi jsem se naučil jednu věc – většinou nafoukaní a blázniví lidé, kteří ani neznají svůj vlastní jazyk. Na otázku, jak je na tom vrtulník v ukrajinštině, křičí helioptér a s pěnou u úst jsou připraveni dokázat, že jde o ryze ukrajinské slovo, dokázat, že jde o latinu, není možné - nevěří. A na otázku, jak je Maďarsko v ukrajinštině, nikdo, představte si, nikdo neodpověděl správně – Ugorshchina. Je škoda, že lidé neznají svůj jazyk. Jak je hloupý.
 15. Sevastopol
  Sevastopol 14. března 2014 00:26
  +2
  Citace z Shesternyack
  Když jsem cestoval po Ukrajině, bavil jsem se: spočítal jsem cenu paliva od hřiven po rubly na čerpacích stanicích a ... omráčil negativní To je to, co mám na mysli: KDE ZVÝŠIT CENY????

  Před dvěma lety jsem prošel půl Ruska, Sevastopol-Barnaul, zpět přes Brjansk, asi 10 tisíc km jen v Rusku, udělal jsem to samé. Překvapilo mě, že si stěžujete, že benzín je drahý. Právě překročil hranici - cena je o 25% levnější a z Uralu a dále o 30-35% levnější než na Ukrajině + kvalita. Zkoušel jsem natankovat to nejlevnější, za celou dobu co jsem jel po Rusku jsem to párkrát bafnul čističem, doma natankoval nejlevnější co bych za 500 km dal. by se při vyjímání, rozebírání a čištění karburátoru utěsnil. Teď tankuji u TNK (Tyumen Oil Company) a Lukoil, dnes cena 92. byla 1,30 $ za rubl, přepočítejte si sami. A teď se zvedne spotřební daň na pohonné hmoty o 60 %, jak moc sakra ví
  1. Aljavad
   Aljavad 14. března 2014 01:14
   +3
   Brzy, pokud jsem vše správně pochopil, bude benzín v Sevastopolu za ruské ceny! tyran
 16. Viktor.N.Aleksandrov.
  Viktor.N.Aleksandrov. 14. března 2014 00:36
  +1
  Ano, Ukrajina je geyropa! Tu a tam agresivní menšina vnucuje svou vůli poslušné většině Souhlasím s řadou komentátorů - možná je i hlad a chudoba vyléčí především z pasivity (zatím ve smyslu politickém!)
 17. Cristall
  Cristall 14. března 2014 01:51
  +4
  ano, ukrajinštinu jsem učila zásadně až od 4. třídy... musím říct, že jsem také ruský základ. A Pochemučku jsem četl v době, kdy ukrajinština byla dva roky před ukrajinštinou. No, po Pochemuchkim je zbytečné snažit se myslet ukrajinsky. I když všemu rozumím, nevadí mi ani sledování některých filmů v ukrajinštině v kině - ale zapamatovatelnost je mnohem horší.
  Obecně je ukrajinština krásný jazyk. No, bez těchto vrtulníků a dalších latinských výpůjček. Samotný jazyk je bez lvovského dialektu úžasný. Poltava by zůstala – nebyly by žádné problémy.
  I když hlavním problémem je ukrajinizace. Byl tam surzhik - nic se nezměnilo. Protože to byla vesnice. Ale kde jsou ta velká města? Je tam hodně ruštiny. A tady přichází jediný jazyk podle ústavy (ukrajinský) a začíná delirium. Mluvíme, myslíme, diskutujeme, vtipkujeme a učíme děti – v ruštině. Poté složíme text dokumentu a začneme jej překládat. Podobně dítě překládá text fyziky chemie .. vzpomeňte si, co je Voden a Kysen .. zkrátka překládáte stejně do jazyka, kterým myslíte.
  Nejsem proti ukrajinštině, ale nemůžete mučit polovinu země nebo více, abyste měli mono jazyk! Vyhrál Kanada, Švýcarsko a spousta dalších - každý ve 2 jazycích. A pak každý prezik sliboval ruštinu - my jsme mu věřili ... no, zavedl se jen regionální jaňák a pak, nebýt Kivalova a jeho soudruhů, ho prosadili, protože nacionalisté dokonce zakázali používání tohoto jazyka (2012 3 západní regiony) na jejich území a BP jim to bylo v pořádku..
  1. šotek
   šotek 14. března 2014 02:35
   +4
   Obecně je ukrajinština krásný jazyk. No, bez těchto vrtulníků a dalších latinských výpůjček. Samotný jazyk je bez lvovského dialektu úžasný. Poltava by zůstala – nebyly by žádné problémy.
   Silně se nám ale vnucuje lvovský dialekt s kanadským přízvukem. Jako člověku, který studoval na škole s ukrajinským vyučovacím jazykem a v rodině učitele ukrajinského jazyka a literatury, je mi divoké a úsměvné, jaké kiksy jsou dovoleny v projevech hlasatelů a politiků. Jak jsou dabované ruské filmy zkreslené. A neustálé vytí o „pytlích suverénního jazyka“. V Sovětském svazu si pamatuji vývěsní štíty v ukrajinštině a tisk v ukrajinštině a ukrajinský jazyk byl neustále slyšet ve filmech a během svátků se neustále zpívaly písně. A nikoho nezajímalo, jakým jazykem mluvíte a myslíte. A teď?..
   1. inkass_98
    inkass_98 14. března 2014 09:53
    0
    Citace: brownie
    A teď?..

    "To proto, že nemyslíš to, co říkáš, a neříkáš to, co si myslíš, já sleduji celé tohle hořké kataklyzma. A mimochodem také Vladimir Nikolajevič." negativní ("Kin-Dza-Dza").
 18. Benjamin
  Benjamin 14. března 2014 04:22
  +1
  Chytil bych tuto Taťánu Černovolovou, stočil ji do uzlu, aby mluvila na zadním sedadle.
  1. afdjhbn67
   afdjhbn67 14. března 2014 05:14
   0
   velmi obrazné, navíc ty
   1. inkass_98
    inkass_98 14. března 2014 09:55
    0
    Citace od Weniamin
    mluvila se svým zadním sedadlem.

    Ano, když se ukázal její obličej, poté, co byla zvážena za nesprávné chování na silnici, byla hodně na zadním sedadle. Promluvila k nim.
 19. Čítač
  Čítač 14. března 2014 06:41
  0
  Citace: neri73-r
  .říkají vám, že bude hůř, to je vidět, ale na rovinu - to váš Putin všechno zakalil, nemocné lidi je třeba léčit! Hlad a chudoba léčí duševní choroby národů velmi dobře ..... počkejme tak pět až deset měsíců !!! oklamat

  A za pět až deset měsíců budou řvát s ještě větším šílenstvím, že za všechno mohou „Rusové“. To je ten paradox! :-)
 20. Shakova vzpomínka
  Shakova vzpomínka 14. března 2014 11:49
  0
  Vytvořit si nepřítele a svalit vinu za všechny potíže na něj není nic nového, a co je nejdůležitější, ten správný prostředek k moci. A potom mi řeknou, že jsem blázen a že jsem utlačovaný?

  Jaceňukovy pokusy nyní připomínají Panikovského „Dej mi milion... dej mi milion.“ Problém je v tom, že na Ukrajině není žádný domorodý Axis Bender, ale pouze Korejci, kteří se chopili moci... na 20 let. Taky jich máme dost..ale naši alespoň na úřadech neukazují hřeben a nebourají pomníky..Tady koukám na pomník Adama Mickiewicze vedle domu a myšlenka na jeho odstřel nějak nikdy nevzejde. Nikdy.. I když je účet vzájemný, Polsko ani Rusko nejsou křehké..