Vojenská revize

Námořní síly severní Afriky

8
Po senzačním „arabském jaru“ se geopolitická situace v oblasti Středomoří výrazně zkomplikovala. Až dosud se stále objevují prognózy ohledně budoucnosti severní Afriky a Blízkého východu a zatím nikdo nemůže s jistotou mluvit o událostech zítřka. Mezi různými názory občas zaslechneme domněnky o blížící se válce mezi státy regionu, které nedávno změnily moc, a jinými zeměmi. S ohledem na nestabilitu celkové situace ve Středomoří nelze tuto verzi odmítnout a nelze ani mluvit o její správnosti. Vzhledem ke vzájemné geografické poloze zemí regionu lze předpokládat, že v hypotetickém konfliktu budou hrát velkou roli námořní síly, které budou muset zajistit palebné krytí jednotek při útocích na důležité pobřežní cíle apod. Zvažte stav námořnictva severoafrických zemí s přístupem do Středozemního moře.

Alžírsko

Nepokoje a povstání minulých let Alžírsko obešly, a proto má možnost rozvíjet své ozbrojené síly, aniž by ztrácelo čas potlačováním nepokojů. Pokud situace v zemi zůstane klidná, pak během několika příštích let alžírské námořnictvo výrazně zvýší svůj bojový potenciál. V současné době se tedy v německých a čínských loděnicích staví dvě fregaty projektů MEKO A200 a C28A. Tyto lodě budou vybaveny dělostřeleckými, raketovými a torpédovými zbraněmi, díky kterým budou schopny plnit širokou škálu úkolů typických pro armádu námořnictvo Alžírsko. Také v příštích letech tato země obdrží jednu italskou obojživelnou útočnou loď třídy San Giorgio. V posledních letech byla opakovaně zmiňována možnost Alžírska objednat dvě korvety ruské výroby projektu 20382 Tigr, ale smlouva na jejich dodávku dosud nebyla podepsána, z čehož lze vyvodit patřičné závěry.

Malé raketové lodě projektu 1234 (kód "Gadfly", podle klasifikace NATO - korveta třídy Nanuchka)


Závěry o nadcházejícím zvýšení schopností alžírského námořnictva mají zřejmý základ v podobě poměrně starého vybavení, které je v současné době v provozu. Nejnovějším z povrchových plavidel alžírského námořnictva jsou hlídkové čluny třídy Djebel Chenoua, třetí a poslední z nich vstoupily do služby někdy před deseti lety. Devět dalších lodí projektu Kebir bylo postaveno v alžírských loděnicích do roku 1993. Stavba větších lodí pro alžírský průmysl je stále nesplnitelný úkol, a proto je země nucena objednávat takové zařízení v zahraničí. Počátkem osmdesátých let sovětská stavba lodí dodala do Alžírska tři malé raketové lodě projektu 1234 a stejný počet hlídkových lodí projektu 1159. Všechny tyto lodě jsou stále v provozu a zřejmě budou sloužit minimálně do konce desetiletí. , dokud námořnictvo nezíská dostatek nových technologií. Výčet bojových hladinových lodí alžírského námořnictva uzavírají tři výsadkové lodě anglické a polské výroby.

Námořní síly severní Afriky
Třída Djebel Chenoua


Alžírsko zahájilo rozsáhlou obnovu svého námořnictva pomocí ponorkové flotily. V roce 2010 tedy závod Admiralty Shipyards (St. Petersburg) předal zákazníkovi dvě dieselelektrické ponorky projektu 636M. Další dvě ponorky tohoto typu mohou být objednány v blízké budoucnosti. V druhé polovině osmdesátých let získalo Alžírsko od Sovětského svazu dvě dieselelektrické ponorky předchozího projektu 877. Dosud slouží a plní úkoly, které jim byly přiděleny.

Ponorky projektu 877 "Halibut".


Od roku 2011 slouží v alžírském námořnictvu několik pátracích a záchranných vrtulníků. Jedná se o AgustaWestland AW101 (šest kusů) a čtyři AgustaWestland Super Lynx Mk.130. Alžírsko si loni objednalo dalších šest vrtulníků Mk.130.

Zajímavostí je, že v alžírských námořních silách neslouží více než 7000-7500 lidí, což je něco málo přes jedno procento z celkového počtu vojenského personálu v zemi. Tak malý počet personálu je způsoben dvěma důvody: malou velikostí samotného námořnictva a specifiky rozložení jednotek mezi vojenskými odvětvími.

Egypt

Navzdory událostem posledních let jsou egyptské námořní síly nadále jednou z nejmocnějších flotil v regionu. Egyptské námořnictvo má přitom i nevýhody. Celá egyptská ponorková flotila se tak skládá pouze ze čtyř ponorek Projektu 633 sovětské výroby. Vzhledem ke stáří těchto dieselelektrických ponorek není těžké určit jejich bojový potenciál. Sovětské diesel-elektrické ponorky by v budoucnu měly být nahrazeny novými ponorkami projektu Type 209, vytvořenými v Německu. Aktuálně Káhira na toto téma vyjednává a k podpisu smlouvy je ještě daleko.

Ponorky typu 209


V důsledku mocenské změny a následných politických, sociálních a ekonomických problémů byl Egypt nucen výrazně omezit své plány na obnovu námořních sil. V posledních letech vlády H. Mubaraka bylo podepsáno několik smluv, podle kterých měl Egypt obdržet šest raketových člunů a jednu mateřskou loď, dříve provozované Norskem. Egypt si navíc objednal čtyři raketové čluny Ambassador Mk III ze Spojených států. Vzhledem k ekonomické situaci byly všechny smlouvy kromě poslední zrušeny. Vedoucí člun série je již testován a bude brzy uveden do provozu. Objednávka bude samozřejmě dokončena v plném rozsahu.

Hlídkové čluny Ambassador Mk III


Základem egyptské povrchové flotily je osm fregat tří různých typů. V posledních desetiletích Egypt zakoupil z USA dvě použité lodě třídy Knox a čtyři Oliver Hazard Perry. Kromě toho Čína dodala dvě fregaty typu 053. Všechny tyto fregaty mají raketovou, torpédovou a dělostřeleckou výzbroj a mohou operovat na velkou vzdálenost od svých základen. Dvě korvety Descubierta zakoupené ze Španělska jsou vyzbrojeny podobným způsobem, liší se však velikostí, výtlakem a v důsledku toho i řadou taktických a technických vlastností. Také v egyptském námořnictvu je poměrně velké množství vyloďovacích lodí. Jedná se o tři střední lodě projektu 770 polské výroby a devět malých lodí projektu 106 zakoupené od Sovětského svazu. Egyptské námořnictvo má také deset minolovek sovětské a americké výroby a pět cvičných lodí různých tříd.

Fregaty třídy Knox


Oliver Hazard URO fregaty třídy Perry


Vzhledem ke zkušenostem z konfliktů z minulých let si Egypt udržuje takzvaný bojový stav. flotila komárů. Raketové, torpédové a dělostřelecké čluny jsou nejpočetnějšími typy vozidel egyptského námořnictva. Egyptští námořníci stále používají devět raketových člunů Projekt 205 sovětské výroby (čtyři zakoupené přímo ze SSSR, zbytek reexportuje Černá Hora), pět člunů Type 148 Tiger zakoupených z Německa a šest člunů třídy Ramadan vlastní výroby. V provozu také zůstává určitý počet sovětských člunů projektu 183R a čínského typu 024. Egyptské raketové čluny používají různé typy naváděných protilodních zbraní, ale většinu raket lze považovat za zastaralé. Totéž lze říci o určitém počtu (ne více než šesti) torpédových člunech Projektu 206 zakoupených najednou ze Sovětského svazu. Neméně pochybné jsou vyhlídky na čtyři dělostřelecké čluny Type 062 čínské výroby. Tyto čluny, vyzbrojené pouze malorážným dělostřelectvem a bezzákluzovou puškou ráže 81 mm, mohou účinně odolávat pouze lehkým, neozbrojeným a nechráněným plavidlům, a jsou proto vhodné pouze pro hlídkovou službu a potlačování narušení námořních hranic.

Kaman SH-2G Super Seasprite


Egyptské námořnictvo vlastní nemá letectví, protože veškerá příslušná výzbroj je uvedena v letectví. Pro průzkum a detekci cílů v zájmu flotily letectva slouží osm letounů Grumman E-2C Hawkeye a šest letounů Beechcraft 1900C ve speciální konfiguraci. Protiponorkové práce jsou přiděleny deseti vrtulníkům Kaman SH-2G Super Seasprite a pěti Westland Sea Kings. Devět strojů Aérospatiale Gazelle slouží k průzkumu v pobřežní zóně. Také letectvo v případě potřeby přiděluje námořním silám další typy vybavení.

Neexistují žádné přesné údaje o personálu egyptského námořnictva. Podle různých odhadů v současnosti na válečných lodích, pomocných plavidlech a pobřežních základnách slouží ne více než 20–22 tisíc lidí.

Libye

Jedna z největších zemí středomořské oblasti - Libye - nyní ani nepomýšlí na aktualizaci námořních sil. Nová vláda, která přišla na místo administrativy M. Kaddáfího, má již dost problémů, kvůli kterým se s výstavbou či nákupem nových lodí, člunů či plavidel začne až v budoucnu, pokud ovšem vůbec začíná. Přesto je obnova námořnictva jedním z hlavních úkolů nového libyjského vedení. Faktem je, že v důsledku mezinárodní intervence přišla Libye o velké množství námořního vybavení: námořnictvo ztratilo jednu fregatu a několik raketových člunů různých typů.

Projekt MRK 1234E Libyjské námořnictvo


Po občanské válce a intervenci vypadá libyjské námořnictvo takto. Velkou hladinovou flotilu představuje pouze jedna hlídková loď Projektu 1159. Druhá loď tohoto typu byla zničena 20. května 2011 v zálivu Tripolis. Ve stejný den letouny NATO potopily velký raketový člun Projektu 1234. Druhý raketový člun šel k povstalcům a v současnosti nadále slouží v námořnictvu. Také během války byly zničeny všechny čtyři v té době dostupné raketové čluny projektu 205 a sedm bojových člunů zakoupených z Řecka. Z devíti sovětských minolovek projektu 266ME v provozu přežily válku pouze dvě. Jediná libyjská dieselelektrická ponorka projektu 641 se již delší dobu nepoužívá a brzy bude zlikvidována.

Před začátkem občanské války mělo libyjské námořnictvo 24 vrtulníků několika typů, včetně 12 protiponorkových. Během konfliktu bylo téměř veškeré toto vybavení na letištích zničeno. Současný stav námořního letectví zůstává neznámý.

Kvůli občanské válce byla síla libyjského námořnictva výrazně snížena. V současnosti podle různých zdrojů slouží na zbývajících lodích a základnách pouze tři tisíce lidí. Taková čísla jasně hovoří o vyhlídkách tohoto typu vojsk.

Maroko

Na pozadí ostatních námořních sil severoafrického regionu vypadá námořnictvo Maroka velmi dobře. Tato země má příležitost nejen aktualizovat své námořnictvo, včas obnovit potenciál tohoto typu vojsk, ale také je zlepšit. K tomu se neustále nakupují nové lodě a čluny, jejichž vlastnosti předčí ty dostupné. Maroko v současné době modernizuje své raketové čluny a také čeká na dokončení několika svých zakázek.

Fregaty třídy FREMM


V posledních letech nařídil úředník Rabat stavbu několika lodí různých typů v zahraničí. Do konce roku se tak plánuje přijetí fregaty, postavené podle francouzského projektu FREMM, do námořnictva. Za zmínku stojí, že marocká verze FREMM je určena pro protiponorkové mise a tudíž neponese protilodní střely. V tomto případě však bude mít nová loď blahodárný vliv na stav celé flotily. Také v příštích letech má Francie do Maroka převést čtyři hlídkové čluny typu OPV-70, z nichž první již byla zařazena do flotily. A konečně, marocké vedení v současné době plánuje nákup řady diesel-elektrických ponorek. Mezi účastníky budoucího výběrového řízení může být i rusko-italský projekt S1000.

Obnova marockého námořnictva začala před pár lety, takže do služby již vstupují nové lodě. V letech 2011 a 2012 předalo Nizozemsko Maročanům tři korvety SIGMA. Tyto lodě jsou vyzbrojeny dělostřeleckými lafetami, torpédy a také protiletadlovými a protilodními střelami. Získání takových korvet je považováno za důležitý milník ve vývoji marockého námořnictva. Na začátku roku XNUMX začaly dvě fregaty třídy Floréal postavené ve Francii sloužit v marockém námořnictvu. Mají pouze dělostřelecké a protilodní raketové zbraně a mohou nést i jeden protiponorkový vrtulník. Životnost korvety španělské výroby typu Descubierta se chýlí ke konci: zprovozněním lodi Mohammed IV (typ FREMM) bude stažena z flotily a odepsána.

Korvety třídy SIGMA


Za povšimnutí stojí poměrně početná, byť zastaralá flotila hlídkových člunů. Před uvedením vedoucího člunu OPV-70 do provozu mělo marocké námořnictvo dva tucty takových plavidel. Stojí za zmínku, že na konci sedmdesátých let začal Rabat hledat příležitosti k nákupu nových hlídkových člunů, v důsledku čehož až do poloviny devadesátých let pravidelně doplňovalo námořnictvo nové vybavení. Přerušení dodávek začalo teprve v roce 1997 a nyní přestalo. Zajímavostí je, že vedení marocké flotily se „nezamykalo“ na člunech jedné země. Takže lodě pěti projektů (nepočítaje OPV-70) byly postaveny v loděnicích v Dánsku, Španělsku a Francii.

Hlídkové čluny OPV-70


Úkolem hlídkování pobřežní zóny je pověřeno několik desítek lehkých člunů různých typů zakoupených v zahraničí a vyrobených samostatně. V případě vylodění nepřítele na pobřeží má marocké námořnictvo k dispozici tři vyloďovací lodě BATRAL, zakoupené z Francie koncem sedmdesátých let. K plnění pomocných úkolů flotila využívá čtyři lodě různých typů a několik desítek lehkých člunů.

Přistávající lodě BATRAL


Marocké námořní letectví není početné. Skládá se pouze ze 3-4 vrtulníků Eurocopter AS565 a tuctu hlídkových letadel Britten-Norman Defender. Je pozoruhodné, že tato letadla formálně slouží v letectvu, ale jsou používána výhradně v zájmu námořních sil.

V současné době slouží v marockém námořnictvu více než 40 XNUMX lidí, z toho XNUMX XNUMX v námořní pěchotě. To výrazně převyšuje počet personálu v námořních silách některých dalších států severní Afriky, nejde však o rekord.

Tunisko

Ze všech afrických zemí s přístupem do Středozemního moře je Tunisko jednou z nejslabších z vojenského a ekonomického hlediska. Tuniské námořnictvo se nemůže pochlubit velkou bojovou silou, ale i v takové situaci se velitelům flotily daří utlouct finance na modernizaci vybavení. V posledních dnech loňského roku 2012 předala Itálie první dva hlídkové čluny P350 Tunisku a v blízké budoucnosti budou postaveny další čtyři.

Celkový stav tuniského námořnictva však působí depresivním dojmem. Před pár lety byly odepsány všechny poměrně velké lodě, konkrétně korveta francouzské výroby typu Le-Fougeux a bývalá americká fregata USS Savage. V tomto ohledu se několik typů raketových člunů stalo největšími loděmi tuniského námořnictva. Jedná se o šest člunů Type-143 Albatros zakoupených z Německa a také tři čluny Combattante-III-M a P-48 Bizerte francouzské výroby. Neexistuje více než pět čínských dělových člunů Shanghai-II, šest minolovek Kondor-II dříve používaných v Německu a jeden vyloďovací člun LCT-3 vyrobený v USA.

"Typ-143" Albatros


Hlídkování pobřežních vod a další podobné úkoly jsou přiděleny několika desítkám hlídkových člunů několika typů. Stojí za zmínku, že s takovou rozmanitostí vozového parku Tunisko na rozdíl od Maroka získalo všechny lodě v zahraničí. V rámci jejích námořních sil není v jejích podnicích postavena jediná loď nebo člun.

Tuniské námořnictvo nemá vlastní letectví. V případě potřeby může podporu námořníkům a námořní pěchotě poskytnout letectvo. Na pomoc flotile se používají dva vrtulníky Sikorsky HH-3, tucet Sikorsky S-61 a jeden SNIAS AS-365N. Podle některých zdrojů se všechny tyto stroje mohou účastnit jak pátracích, tak záchranných a protiponorkových misí.

Sikorsky S-61


Navzdory upřímně špatnému vybavení slouží v tuniském námořnictvu asi 40–45 tisíc lidí, což převyšuje počet personálu námořních sil jiných zemí v regionu. Z pochopitelných důvodů většina těchto lidí slouží na pobřeží a na moře nejezdí.

Rovnováha sil

Námořnictva zemí severní Afriky, která se nachází na pobřeží Středozemního moře, jsou typická námořnictva malých a chudých zemí. Z pěti uvažovaných zemí pouze Alžírsko a Maroko aktivně rozvíjejí svá námořnictvo a zvyšují svůj bojový potenciál. Zbytek zemí, především Tunisko a Libye, si to nemohou dovolit, a proto jsou nuceny využívat pouze to, co mají, a plánovat do budoucna.

Všechny popsané námořní síly nemohou kvůli své slabosti plnit bojové úkoly na velkou vzdálenost od základen. Z tohoto důvodu je hlavním úkolem námořnictva Alžírska, Egypta, Libye, Maroka a Tuniska stále hlídkovat v pobřežní zóně, vyhledávat a zadržovat narušitele. Navíc na začátku nějakého ozbrojeného konfliktu námořní síly pravděpodobně utrží první ránu od nepřítele. V tomto případě vypadají vyhlídky všech zvažovaných IUD s určitými výhradami stejně. Srážka v plném rozsahu s flotilou stejné síly bude tedy nepředvídatelná. Žádná z těchto zemí nemá námořní síly schopné porazit nepřítele se zárukou. Pokud jde o zásah do konfliktu třetí síly, například evropské země nebo ozbrojených sil NATO, v tomto případě bude výsledek pro africký stát tristní.

Nicméně pět zvažovaných zemí pokračuje v modernizaci a rozvoji svých námořních sil podle svých nejlepších schopností. Jak již bylo zmíněno, situace v regionu přestala být stabilní, což slouží jako dodatečný podnět ke zlepšení ozbrojených sil obecně a námořnictva zvláště.


Podle stránek materiálů:
http://globalsecurity.org/
http://defense-update.com/
http://strategypage.com/
http://janes.com/
http://battleships-cruisers.co.uk/
http://armyrecognition.com/
http://meretmarine.com/
http://arms-expo.ru/
Autor:
8 komentáře
Reklama

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, pravidelně doplňující informace o speciální operaci na Ukrajině, velké množství informací, videa, něco, co na web nespadá: https://t.me/topwar_official

informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. Bongo
  Bongo 13. června 2013 10:25
  +5
  Rozhodně článek "+", nepamatuji si tak podrobný rozbor námořních sil tohoto regionu.
  Na snímku libyjská strážní loď potopená letouny NATO u mola v přístavu Tripolis.
  1. Glenn Witcher
   13. června 2013 19:46
   +2
   Pokud Google nelže, stále tam je. A loď je poblíž.
   1. Civilní
    Civilní 16. června 2013 18:41
    +1
    No, prostě by napsali "Flotila zemí Maghrebu")
 2. karavana
  karavana 13. června 2013 11:03
  +1
  A tak to dopadá: svoboda + demokracie = žádná armáda a námořnictvo.
 3. Yeraz
  Yeraz 13. června 2013 11:04
  +2
  Jde o silné námořnictvo, všichni potenciální protivníci jsou na druhé straně pobřeží země NATO. Ale pokud jsou proti sobě, pak stojí za to je rozvíjet.
 4. Komentář byl odstraněn.
 5. chaushevsky
  chaushevsky 13. června 2013 12:27
  0
  Maroko má nejjasnější flotilu, ale když znám tyto armády, řeknu jen jednu věc, tato vaflová flotila, a všechno je chladnější než americká flotila na této planetě a brzy nebude, a ruská flotila ve Středozemi nikdy byl mocný
 6. xomaNN
  xomaNN 13. června 2013 19:51
  0
  Děkuji autorovi za zajímavý výběr materiálu. Málokdy se stručně dozvíte o stavu námořnictva v tomto regionu.
 7. Zkušený 22
  Zkušený 22 7 Leden 2016 13: 51
  +1
  Docela zajímavý článek.