Vojenská revize

Kapitán A. V. Maryevsky: Proti T-34 byla německá vozidla *** asi

127
Kapitán A. V. Maryevsky: Proti T-34 byla německá vozidla *** asi

"Udělal jsem. vydržel jsem. Pět poražených pohřbených tanky. Nemohli nic dělat, protože to byly tanky T-III, T-IV a já jsem byl na „čtyřiatřicítce“, jejíž čelní pancíř neprorazil.

Málokterý tankista ze zemí účastnících se druhé světové války mohl tato slova velitele tanku T-34 poručíka Alexandra Vasiljeviče Bodnara v souvislosti se svými bojovými vozy zopakovat. Sovětský tank T-34 se stal legendou především proto, že mu věřili lidé, kteří seděli u pák a u mířidel jeho kanónů a kulometů.

Ve vzpomínkách tankistů lze vysledovat myšlenku vyslovenou slavným ruským vojenským teoretikem A. A. Svechinem: "Pokud je hodnota materiálních zdrojů ve válce velmi relativní, pak má víra v ně velký význam." Svechin prošel Velkou válkou v letech 1914-1918 jako důstojník pěchoty, zažil debut na bojišti těžkého dělostřelectva, letadel a obrněných vozidel a věděl, o čem mluví. Pokud budou vojáci a důstojníci věřit ve vybavení, které jim bylo svěřeno, budou jednat odvážněji a rozhodněji a vydláždit si cestu k vítězství. Naopak nedůvěra, připravenost mentálně házet nebo opravdu slabý vzorek zbraní povede k porážce. Samozřejmě nejde o slepou víru založenou na propagandě nebo spekulacích. Důvěru v lidech vyvolaly konstrukční prvky, které T-34 nápadně odlišovaly od řady bojových vozidel té doby: šikmé uspořádání pancéřových plátů a dieselový motor V-2.

Princip zvýšení účinnosti ochrany tanku díky šikmému uspořádání pancéřových plátů byl jasný každému, kdo studoval geometrii na škole. "V T-34 bylo brnění tenčí než u Pantherů a Tigerů." Celková tloušťka je přibližně 45 mm. Ale protože byla umístěna pod úhlem, noha byla asi 90 mm, což ztěžovalo její pronikání, “vzpomíná velitel tanku, poručík Alexander Sergejevič Burtsev. Použití geometrických konstrukcí v systému ochrany namísto hrubé síly pouhého zvětšení tloušťky pancéřových plátů poskytlo v očích posádek T-XNUMX nepopiratelnou výhodu jejich tanku nad nepřítelem. „Umístění pancéřových plátů Němců bylo horší, většinou svisle. To je samozřejmě velké mínus. Naše tanky je měly šikmo,“ vzpomíná velitel praporu kapitán Vasilij Pavlovič Brjuchov.

Všechny tyto teze měly samozřejmě nejen teoretické, ale i praktické opodstatnění. Německá protitanková a tanková děla ráže do 50 mm ve většině případů neprorazila horní čelní částí tanku T-34. Navíc i podkaliberní střely 50mm protitankového děla PAK-38 a 50mm děla tanku T-III s délkou hlavně 60 ráží, které měly podle trigonometrických výpočtů prorazit čelo T-34 se ve skutečnosti odráželo od šikmého pancíře vysoké tvrdosti, aniž by způsobilo jakékoli poškození tanku. NII-1942 * statistická studie bojového poškození tanků T-48 procházejících opravami na opravárenských základnách č. 34 a 1 v Moskvě, provedená v září až říjnu 2, ukázala, že ze 109 zásahů do horní přední části tanku bylo 89 % byly bezpečné a nebezpečné, porážky dopadaly na zbraně ráže 75 mm a vyšší. S příchodem Němců velkého počtu 75 mm protitankových a tankových děl se situace samozřejmě zkomplikovala. 75mm granáty normalizované (při zásahu otočené do pravého úhlu k pancíři), pronikající šikmým pancířem čela trupu T-34 již na vzdálenost 1200 m. 88mm náboje protiletadlových děl a kumulativní střelivo bylo stejně necitlivé ke sklonu pancíře. Podíl 50mm děl ve Wehrmachtu až do bitvy u Kurska byl však významný a víra v šikmý pancíř „čtyřiatřicítky“ byla z velké části oprávněná. Jakékoli znatelné výhody oproti pancéřování T-34 zaznamenali tankisté pouze v pancéřové ochraně anglických tanků, „... pokud slepý náboj prorazil věž, pak velitel anglického tanku a střelec mohou zůstat naživu, protože neexistují prakticky žádné fragmenty a ve „čtyřiatřiceti“ se brnění rozpadlo a ti ve věži měli malou šanci na přežití, “vzpomíná V.P. Bryukhov.

To bylo způsobeno mimořádně vysokým obsahem niklu v pancíři britských tanků "Matilda" a "Valentine". Jestliže sovětský 45mm pancíř vysoké tvrdosti obsahoval 1,0 - 1,5% niklu, pak pancíř střední tvrdosti britských tanků obsahoval 3,0 - 3,5% niklu, což zajistilo mírně vyšší viskozitu niklu. Zároveň nebyly ze strany osádek v jednotkách provedeny žádné úpravy ochrany tanků T-34. Teprve před berlínskou operací byly podle podplukovníka Anatolije Petroviče Schwebiga, bývalého zástupce velitele brigády 12. gardového tankového sboru pro technickou část, na tanky navařeny zástěny z kovových ložních sítí na ochranu před faustpatrony. Známé případy stínění „čtyřiatřicítky“ jsou plodem kreativity opraváren a výrobních závodů. Totéž lze říci o lakování nádrží. Tanky pocházely z továrny natřené zeleně zevnitř i zvenku. Při přípravě tanku na zimu bylo úkolem zástupců velitelů tankových jednotek pro technickou část natírání tanků vápnem. Výjimkou byla zima 1944/45, kdy byla válka na území Evropy. Ani jeden z veteránů si nepamatuje, že by se na tanky používalo maskování.

Ještě zjevnějším a uklidňujícím konstrukčním detailem T-34 byl dieselový motor. Většina vycvičených jako řidič, radista, nebo dokonce velitel tanku T-34 v civilu se nějak setkala s palivem, alespoň benzínem. Z vlastní zkušenosti dobře věděli, že benzín je těkavý, hořlavý a hoří jasným plamenem. Zcela zřejmé experimenty s benzínem použili inženýři, kteří vytvořili T-34. „V době vrcholícího sporu nepoužil konstruktér Nikolaj Kucherenko na továrním dvoře nejvědečtější, ale jasný příklad výhod nového paliva. Vzal zapálenou pochodeň a přinesl ji do kbelíku s benzínem - kbelík byl okamžitě pohlcen plameny. Pak spustil stejnou pochodeň do kbelíku s naftou – plamen zhasl, jako by byl ve vodě...“* Tento experiment byl projektován na efekt střely zasahující nádrž, schopného zapálit palivo nebo dokonce jeho výpary uvnitř auto. V souladu s tím se členové posádky T-34 chovali k nepřátelským tankům do jisté míry blahosklonně. „Byli s benzínovým motorem. Také velká nevýhoda, “vzpomíná střelec-radista, vrchní seržant Pjotr ​​Iljič Kirichenko. Stejný postoj byl k tankům dodávaným v rámci Lend-Lease („Velmi mnoho jich zemřelo, protože ho zasáhla kulka a byl tam benzínový motor a nesmyslné pancéřování,“ vzpomíná velitel tanku, pomocný poručík Jurij Maksovič Polyanovskij), a sovětské tanky a vlastní -poháněná děla vybavená karburátorovým motorem („Nějak se k našemu praporu dostaly SU-76. Byly s benzínovými motory - skutečný zapalovač ... Všechny vyhořely hned v prvních bitvách ...“ - vzpomíná V.P. Bryukhov) . Přítomnost naftového motoru v motorovém prostoru tanku vzbuzovala v posádkách důvěru, že mají mnohem menší šance na strašlivou smrt ohněm než nepřítel, jehož nádrže byly naplněny stovkami litrů těkavého a hořlavého benzínu. Čtvrť s velkými objemy paliva (cisternisté museli odhadnout počet kbelíků, z nichž pokaždé tankovali palivo) byla zastírána myšlenkou, že zapálit ji protitankovými střelami bude obtížnější a v případě požáru by tankisté měli dostatek času z tanku vyskočit. Přímé promítání experimentů s kbelíkem na tanky však v tomto případě nebylo zcela oprávněné. Navíc statisticky neměly nádrže s naftovým pohonem žádnou protipožární výhodu oproti vozidlům poháněným karburátorem. Podle statistik z října 1942 hořely dieselové T-34 ještě o něco častěji než tankovací. letectví benzinové nádrže T-70 (23 % oproti 19 %). Inženýři zkušebny NIIBT v Kubince v roce 1943 došli k závěru, který byl přímo protichůdný ke každodennímu posuzování možnosti vznícení různých druhů paliv. „Použití karburátorového motoru, nikoli dieselového motoru, Němci na novém tanku vydaném v roce 1942, lze vysvětlit: [...] velmi významné procento požárů tanků s dieselovými motory v bojových podmínkách a jejich nedostatek významných výhod v tomto ohledu oproti karburátorovým motorům, zejména díky jejich kompetentní konstrukci a dostupnosti spolehlivých automatických hasicích přístrojů. Návrhář Kucherenko přinesl pochodeň do kbelíku s benzínem a zapálil pár těkavých paliv. Nad vrstvou motorové nafty v kbelíku nebyly žádné výpary příznivé pro zapálení hořákem. Tato skutečnost ale neznamenala, že by motorová nafta nevzplanula z mnohem výkonnějšího zapalovacího prostředku – zásahu projektilu. Umístění palivových nádrží do bojového prostoru tanku T-34 proto vůbec nezvýšilo požární bezpečnost „čtyřiatřicítky“ ve srovnání s vrstevníky, ve kterých byly nádrže umístěny v zadní části korby a byly zasaženy mnohem méně často. V.P. Bryukhov potvrzuje, co bylo řečeno: „Kdy začne hořet tank? Když projektil zasáhne palivovou nádrž. A hoří, když je hodně paliva. A na konci bitev nebylo palivo a tank téměř nehořel.“ Tankisté považovali jedinou výhodu německých tankových motorů oproti motoru T-34 za méně hlučnou. „Benzínový motor je na jednu stranu hořlavý a na druhou stranu tichý. T-34 nejen řve, ale také cvaká housenkami, “vzpomíná velitel tanku, junior poručík Arsenty Konstantinovič Rodkin. Elektrárna tanku T-34 původně nepočítala s instalací tlumičů na výfukové potrubí. Na záď tanku byly přivezeny bez jakýchkoliv zvuk pohlcujících zařízení, drnčících výfukem 12válcového motoru. Silný motor tanku kromě hluku nakopával prach svým netlumeným výfukem. „T-34 zvedá hrozný prach, protože výfukové potrubí je nasměrováno dolů,“ vzpomíná A. K. Rodkin.

Konstruktéři tanku T-34 dali svým potomkům dvě vlastnosti, které jej odlišovaly od bojových vozidel spojenců a protivníků. Tyto vlastnosti tanku přidaly na důvěře posádky v jejich zbraně. Lidé šli do boje s hrdostí na vybavení, které jim bylo svěřeno. To bylo mnohem důležitější než skutečný vliv sklonu pancíře nebo skutečné nebezpečí požáru tanku s dieselovým pohonem.

Tanky se objevily jako prostředek ochrany kulometů a posádek děl před nepřátelskou palbou. Rovnováha mezi ochranou tanku a schopnostmi protitankového dělostřelectva je poměrně vratká, dělostřelectvo se neustále zdokonaluje a nejnovější tank se na bojišti nemůže cítit bezpečně. Silná protiletadlová a sborová děla činí tuto rovnováhu ještě nejistější. Proto dříve nebo později nastane situace, kdy projektil, který zasáhne tank, prorazí pancíř a promění ocelovou schránku v peklo.

Dobré tanky vyřešily tento problém i po smrti tím, že dostaly jeden nebo více zásahů, čímž otevřely cestu ke spáse lidem v nich. Neobvyklý pro tanky jiných zemí, poklop řidiče v horní přední části trupu T-34 se v praxi ukázal jako docela vhodný pro opuštění vozidla v kritických situacích. Řidič, seržant Semjon Lvovič Aria, vzpomíná: „Poklop byl hladký, se zaoblenými hranami a nebylo těžké do něj nastupovat a vystupovat. Navíc, když jsi vstal z místa řidiče, už jsi trčel téměř po pás." Další výhodou poklopu řidiče tanku T-34 byla možnost jeho upevnění v několika mezilehlých relativně „otevřených“ a „zavřených“ polohách. Mechanismus poklopu byl uspořádán docela jednoduše. Pro usnadnění otevírání byl těžký litý poklop (tloušťka 60 mm) podepřen pružinou, jejíž dřík tvořila ozubená tyč. Přesunutím zátky od zubu k zubu kolejnice bylo možné poklop pevně upevnit bez obav z jeho selhání na hrbolech silnice nebo bojiště. Řidiči tohoto mechanismu ochotně využívali a raději nechali poklop pootevřený. „Když je to možné, je to vždy lepší s otevřeným poklopem,“ vzpomíná V. AP Brjukhov. Jeho slova potvrzuje velitel roty, nadporučík Arkadij Vasiljevič Maryevskij: „Poklop mechanika je vždy otevřený v dlani, za prvé je vše vidět a za druhé proudění vzduchu s otevřeným poklopem větrá bojový prostor. .“ To poskytlo dobrý přehled a možnost rychle opustit vůz, když jej zasáhl projektil. Obecně byl mechanik podle tankistů v nejvýhodnější pozici. „Největší šanci na přežití měl mechanik. Seděl nízko, před ním byla šikmá zbroj, “vzpomíná velitel čety poručík Alexandr Vasiljevič Bodnar; podle P. I. Kirichenko: „Spodní část trupu, většinou je schovaná za záhyby terénu, těžko se do ní dostává. A tenhle se tyčí nad zemí. Většinou se do toho dostali. A zemřelo více lidí, kteří seděli ve věži, než těch, kteří byli dole. Zde je třeba poznamenat, že se bavíme o zásahech, které jsou pro tank nebezpečné. Statisticky v počátečním období války padala většina zásahů na korbu tanku. Podle výše uvedené zprávy NII-48 dopadlo 81 % zásahů na trup a 19 % na věž. Více než polovina z celkového počtu zásahů však byla bezpečná (nepronikající): 89 % zásahů na horní přední část, 66 % zásahů na spodní přední část a cca 40 % zásahů na stranu nevedlo. do průchozích otvorů. Navíc ze zásahů na palubě připadlo 42 % z jejich celkového počtu na prostor motoru a převodovky, jejichž porážka byla pro posádku bezpečná. Věž se naopak dala prorazit poměrně snadno. Slabší litý pancíř věže slabě odolával i 37mm granátům z automatických protiletadlových děl. Situaci zhoršovala skutečnost, že zasahovala těžká děla s vysokou palebnou linií, například 88 mm protiletadlová děla, stejně jako zásahy z dlouhých 75 mm a 50 mm děl německých tanků. věž T-XNUMX. Terénní obrazovka, o které mluvil tanker na evropském operačním sále, byla asi jeden metr. Polovina tohoto metru připadá na světlost, zbytek pokrývá asi třetinu výšky trupu tanku T-34.

Pokud je poklop řidiče jednomyslně hodnocen veterány jako vyhovující, pak osádky tanků stejně jednomyslně hodnotí poklop věže tanků T-34 dřívějších verzí s oválnou věží, přezdívanou pro svůj charakteristický tvar „koláč“. . V.P. Bryukhov o něm říká: „Velký poklop je špatný. Je těžký a těžko se otevírá. Když se to zasekne, tak všechno, nikdo nevyskočí. Velitel tanku, poručík Nikolaj Evdokimovič Glukhov, mu odpověděl: „Velký poklop je velmi nepohodlný. Velmi těžký". Spojení do jednoho poklopu pro dva sousedící členy posádky, střelce a nabíječe, bylo pro stavbu světových tanků netypické. Jeho vzhled na T-34 nebyl způsoben taktickými, ale technologickými úvahami souvisejícími s instalací výkonného děla do tanku. Věž předchůdce T-34 na montážní lince charkovského závodu - tank BT-7 - byla vybavena dvěma poklopy, jedním pro každého z členů posádky umístěným ve věži. Pro svůj charakteristický vzhled s otevřenými poklopy byl BT-7 Němci přezdíván „Mickey Mouse“. „Čtyřiatřicítka“ zdědila hodně od BT, ale místo 45mm děla dostal tank 76mm dělo a design tanků v bojovém prostoru trupu se změnil. Potřeba demontovat tanky a masivní kolébku 76mm děla během opravy přinutila konstruktéry spojit dva poklopy věže do jednoho. Tělo děla T-34 se zpětným rázem bylo odstraněno šroubovým krytem v zadním výklenku věže a kolébkou se zářezem svisle zaměřujícím sektorem skrz poklop věže. Stejným poklopem byly také vyjmuty palivové nádrže upevněné v blatnících korby tanku T-34. Všechny tyto potíže byly způsobeny bočními stěnami věže zkosenými k masce děla. Kolébka děla T-34 byla širší a vyšší než střílna v přední části věže a dala se vyjmout pouze dozadu. Němci odstranili děla svých tanků spolu s jeho maskou (téměř stejnou na šířku jako šířka věže) dopředu. Zde je třeba říci, že konstruktéři T-34 věnovali velkou pozornost možnosti opravy tanku posádkou. Pro tento úkol byly uzpůsobeny dokonce ... porty pro střelbu z osobních zbraní na bocích a zadní části věže. Zátky portů byly odstraněny a do otvorů v 45mm pancíři byl instalován malý montážní jeřáb pro demontáž motoru nebo převodovky. Němci měli na věži zařízení pro montáž takového „kapesního“ jeřábu – „pilze“ – objevil se až v závěrečném období války.

Nemělo by se myslet, že při instalaci velkého poklopu konstruktéři T-34 vůbec nebrali v úvahu potřeby posádky. V SSSR se před válkou věřilo, že velký poklop usnadní evakuaci zraněných členů posádky z tanku. Bojové zkušenosti, stížnosti tankistů na těžký poklop věže však přinutily tým A. A. Morozova při další modernizaci tanku přejít na dva poklopy věže. Šestihranná věž, přezdívaná „ořech“, zase dostala „Mickey Mouse uši“ – dva kulaté poklopy. Takové věže byly instalovány na tancích T-34 vyrobených na Uralu (ChTZ v Čeljabinsku, UZTM ve Sverdlovsku a UVZ v Nižném Tagilu) od podzimu 1942. Závod "Krasnoye Sormovo" v Gorkém až do jara 1943 pokračoval ve výrobě tanků s "koláčem". Úkol vytahování tanků na tanky s „ořechem“ byl vyřešen pomocí odnímatelného pancéřového propojky mezi poklopem velitele a střelce. Zbraň se začala vyjímat podle způsobu navrženého pro zjednodušení výroby lité věže již v roce 1942 v závodě Krasnoje Sormovo č. 112 - zadní část věže byla zvednuta kladkostroji z ramenního popruhu a dělo bylo posunuto do mezery vytvořené mezi trupem a věží.

Tankisté, aby se nedostali do situace „hledání západky rukama bez kůže“, raději nezamykali poklop a zajišťovali jej... páskem u kalhot. A. V. Bodnar vzpomíná: „Když jsem šel do útoku, poklop byl zavřený, ale ne na západce. Jeden konec kalhotového opasku jsem zahákl k západce poklopu a druhý jsem několikrát omotal kolem háčku, který držel munici na věži, takže když se trefíte do hlavy, opasek se uvolní a vy vyskočit. Stejnou techniku ​​používali i velitelé tanků T-34 s velitelskou kupolí. „Na velitelově kopuli byl dvoukřídlý ​​poklop, zamykaný dvěma západkami na pružinách. I zdravý člověk je sotva mohl otevřít, ale zraněný rozhodně ne. Odstranili jsme tyto pružiny a nechali jsme západky. Obecně se snažili udržet poklop otevřený - bylo snazší vyskočit, “vzpomíná A. S. Burtsev. Všimněte si, že ani jedna konstrukční kancelář, ať už před válkou, ani po ní, v té či oné podobě nevyužívala úspěchy vojákovy vynalézavosti. Tanky byly stále vybaveny uzávěry poklopů ve věži a trupu, které posádky raději ponechaly v boji otevřené.

Každodenní služba „čtyřiatřiceti“ posádky byla plná situací, kdy členové posádky měli stejný náklad a každý z nich prováděl jednoduché, ale monotónní operace, příliš se nelišící od jednání souseda, jako je kopání příkopu nebo doplňování paliva do nádrže palivem a granáty. Bitva a pochod však byly okamžitě odlišeny od těch ve výstavbě před tankem na příkaz „K autu!“ lidé v montérkách o dvou členech posádky, kteří byli primárně zodpovědní za tank. Prvním byl velitel vozidla, který kromě řízení bitvy na raných T-34 působil jako střelec: „Pokud jste velitelem tanku T-34-76, pak vy sám střílíte, velíte rádio, všechno si děláš sám“ (V.P. Bryukhov). Druhým v posádce, který nesl lví díl odpovědnosti za tank, potažmo za životy svých spolubojovníků v boji, byl řidič. Velitelé tanků a tankových jednotek hodnotili řidiče v bitvě velmi vysoko. „...zkušený řidič je polovina úspěchu,“ vzpomíná N. E. Glukhov. Toto pravidlo neznalo žádné výjimky. „Řidič Kryukov Grigory Ivanovič byl o 10 let starší než já. Před válkou pracoval jako řidič a bojoval už u Leningradu. Byl zraněn. Dokonale cítil nádrž. Věřím, že jen díky němu jsme přežili první bitvy,“ vzpomíná velitel tanku poručík Georgij Nikolajevič Krivov.

Zvláštní postavení řidiče ve „čtyřiatřicítce“ bylo dáno poměrně složitým ovládáním, vyžadujícím zkušenosti a fyzickou sílu. V největší míře to platilo pro tanky T-34 z první poloviny války, na kterých byla čtyřstupňová převodovka, která vyžadovala vzájemný pohyb ozubených kol se zavedením požadované dvojice ozubených kol. hnacího a hnaného hřídele. Přeřazení v takové krabici bylo velmi obtížné a vyžadovalo velkou fyzickou sílu. Vzpomíná A. V. Maryevsky: "Nemůžete zapnout řadicí páku jednou rukou, museli jste si pomoci kolenem." Pro usnadnění řazení byly vyvinuty skříně s převody, které byly neustále zařazeny. Změna převodového poměru se již neprováděla pohybem ozubených kol, ale pohybem malých vačkových spojek sedících na hřídelích. Pohybovaly se po hřídeli na drážkách a spojovaly s ní požadovaný pár ozubených kol, které byly zařazeny již od montáže převodovky. Převodovku tohoto typu měly například předválečné sovětské motocykly L-300 a AM-600 a také motocykl M-1941 vyráběný od roku 72, licenční kopie německého BMW R71. Dalším krokem ke zlepšení převodovky bylo zavedení synchronizátorů do převodovky. Jedná se o zařízení, která vyrovnávají otáčky vačkových spojek a ozubených kol, se kterými zabíraly při zařazení konkrétního rychlostního stupně. Krátce před podřazením nebo podřazením byla spojka třecím záběrem s převodem. Postupně se tedy začala otáčet stejnou rychlostí se zvoleným převodovým stupněm a při zařazení převodového stupně se spojka mezi nimi prováděla tiše a bez rázů. Příkladem převodovky se synchronizátory je převodovka typu Maybach německých tanků T-III a T-IV. Ještě pokročilejší byly tzv. planetové převodovky tanků české výroby a tanků Matilda. Není divu, že lidový komisař obrany SSSR, maršál S. K. Dne 6. listopadu 1940 Timošenko na základě výsledků zkoušek prvních T-34 zaslal obrannému výboru při Radě lidových komisařů dopis, ve kterém zejména uvedl: „V první polovině roku 1941 továrny by měla vyvinout a připravit pro sériovou výrobu planetovou převodovku pro T-34 a KV. To zvýší průměrnou rychlost tanků a usnadní ovládání.“ Před válkou se jim nic z toho nepodařilo a v prvních letech války bojovaly T-34 s nejméně dokonalou převodovkou, která v té době existovala. „Čtyřiatřicítky“ se čtyřstupňovou převodovkou vyžadovaly velmi dobrou průpravu mechaniků řidiče. „Pokud řidič není vyškolen, může zařadit čtvrtý místo prvního rychlostního stupně, protože je také zpět, nebo místo druhého - třetího, což povede k poruše převodovky. Schopnost přepínání musíte přenést do automatizace, abyste mohli přepínat se zavřenýma očima, “vzpomíná A. V. Bodnar. Kromě obtížnosti při řazení byla čtyřstupňová převodovka charakterizována jako slabá a nespolehlivá, často se porouchala. Zuby ozubených kol, které se srazily při přepínání, se zlomily, dokonce byly zaznamenány praskliny skříňové klikové skříně. Inženýři zkušebního stanoviště NIIBT v Kubince v obsáhlé zprávě z roku 1942 o společném testování domácího, ukořistěného a Lend-Lease zařízení udělili převodovce T-34 rané série jednoduše hanlivé hodnocení: „Převodovky domácích tanků, zejména T -34 a KB, nesplňují plně požadavky na moderní bojová vozidla, horší než převodovky spojeneckých i nepřátelských tanků a jsou minimálně několik let pozadu s vývojem technologie stavby tanků. V důsledku těchto a dalších zpráv o nedostatcích „čtyřiatřicítky“ byl vydán výnos GKO z 5. června 1942 „O zlepšení kvality tanků T-34“. V rámci realizace tohoto usnesení do začátku roku 1943 konstrukční oddělení závodu č. 183 (charkovský závod evakuovaný na Ural) vyvinulo pětistupňovou převodovku s konstantním záběrem ozubených kol, o které tankisté bojující na T-34 mluví s takovým respektem.

Dalším prvkem převodovky T-34, který činil bojové vozidlo závislým na dovednosti řidiče, byla hlavní spojka spojující převodovku s motorem. Situaci popisuje A. V. Bodnar, který po zranění trénoval řidiče na T-34: „Hodně záleželo na tom, jak dobře byla seřízena hlavní spojka pro volný chod a vypínání a jak ji řidič uměl používat při rozjezdu. Poslední třetinu pedálu je třeba pouštět pomalu, abychom se nezvraceli, protože když se zvrací, auto sklouzne a spojka se zkroutí. Hlavní část hlavní suché třecí spojky tanku T-34 tvořilo balení 8 předních a 10 hnaných kotoučů (později v rámci vylepšení převodovky tanku dostalo 11 předních a 11 hnaných kotoučů), přitlačených proti navzájem pružinami. Nesprávné vypínání spojky s třením kotoučů o sebe, jejich zahřívání a deformace může vést k poruše nádrže. Taková porucha se nazývala „spálení spojky“, ačkoli formálně v ní nebyly žádné hořlavé předměty. Před jinými zeměmi v praktickém zavádění takových řešení, jako je 76 mm dlouhá hlaveň a šikmé pancéřování, T-34 stále znatelně zaostával za Německem a dalšími zeměmi v konstrukci převodových a natáčecích mechanismů. Na německých tancích, které byly stejně staré jako T-34, byla hlavní spojka s kotouči běžícími v oleji. To umožnilo efektivněji odvádět teplo z třecích kotoučů a výrazně usnadnilo zapínání a vypínání spojky. Situaci poněkud zlepšil servomechanismus, který byl podle zkušeností z bojového nasazení T-34 v počátečním období války vybaven hlavním vypínacím pedálem spojky. Konstrukce mechanismu, navzdory předponě „servo“, vzbuzující určitou úctu, byla poměrně jednoduchá. Spojkový pedál byl držen pružinou, která v procesu sešlápnutí pedálu prošla mrtvým bodem a změnila směr síly. Když cisterna pouze sešlápla pedál, pružina odolala stlačení. V určitém okamžiku naopak začala pomáhat a přitáhla pedál k sobě, čímž poskytla křídlům potřebnou rychlost. Před zavedením těchto jednoduchých, ale nezbytných prvků byla práce dvojky v hierarchii osádky tanku velmi obtížná. „Řidič během dlouhého pochodu zhubl dva nebo tři kilogramy. Všechno bylo vyčerpané. Bylo to samozřejmě velmi těžké,“ vzpomíná P. I. Kirichenko. Pokud by chyby řidiče na pochodu mohly vést ke zpoždění na cestě kvůli opravám jednoho nebo druhého trvání, v extrémních případech k opuštění tanku posádkou, pak v bitvě selhání T-34 přenos v důsledku chyb řidiče by mohl vést k fatálním následkům. Naopak zručnost řidiče a energické manévrování mohly zajistit přežití posádky pod silnou palbou.

Vývoj konstrukce tanku T-34 se během války ubíral především směrem zdokonalování převodovky. Ve výše citované zprávě inženýrů zkušebny NIIBT v Kubince v roce 1942 zazněla tato slova: „V poslední době je v souvislosti s posilováním protitankových zbraní ovladatelnost přinejmenším neméně zárukou výkonnosti vozidla. nezranitelnost než silné brnění. Kombinace dobrého pancéřování vozidla a rychlosti jeho manévru je hlavním prostředkem ochrany moderního bojového vozidla před palbou protitankového dělostřelectva. Výhoda pancéřové ochrany, ztracená v závěrečném období války, byla kompenzována zlepšením jízdních vlastností T-34. Tank se začal rychleji pohybovat jak na pochodu, tak na bojišti, lépe se s ním manévrovalo. Ke dvěma vlastnostem, kterým tankisté věřili (sklon pancíře a dieselový motor), přibyla ještě třetí – rychlost. A. K. Rodkin, který na konci války bojoval na tanku T-85-XNUMX, to vyjádřil takto: „Tankisté říkali: „Brnění je kravina, ale naše tanky jsou rychlé.“ Měli jsme výhodu v rychlosti. Němci měli benzínové nádrže, ale jejich rychlost nebyla příliš vysoká.“

Prvním úkolem 76,2 mm tankového děla F-34 bylo „zničit nepřátelské tanky a další mechanizované zbraně“*. Ostřílení tankisté jednomyslně označují německé tanky za hlavního a nejvážnějšího nepřítele. V počátečním období války se posádky T-34 sebevědomě pustily do souboje s jakýmkoli německým tankem a správně věřily, že výkonné dělo a spolehlivá pancéřová ochrana zajistí úspěch v bitvě. Objevení se na bojišti "Tygrů" a "Panterů" změnilo situaci na opačnou. Nyní německé tanky dostaly „dlouhou ruku“, která vám umožní bojovat bez obav z maskování. „S ohledem na to, že máme 76mm děla, která dokážou čelit pancíři jen z 500 metrů, stáli na otevřeném místě,“ vzpomíná velitel čety poručík Nikolaj Jakovlevič Zheleznoje. Ani podkaliberní granáty pro 76mm kanón nepřinesly v tomto druhu souboje žádné výhody, protože pronikly pouze 90 mm homogenního pancíře na vzdálenost 500 metrů, zatímco čelní pancíř T-VIH „Tiger“ měl tloušťku 102 mm. Přechod na 85mm kanón okamžitě změnil situaci a umožnil sovětským tankistům bojovat s novými německými tanky na vzdálenost větší než kilometr. "No, když se objevil T-34-85, už bylo možné jet jeden na jednoho," vzpomíná N. Ya. Železnov. Výkonné 85mm dělo umožnilo posádkám T-34 bojovat se svými starými známými T-IV na vzdálenost 1200-1300 m. Příklad takové bitvy na předmostí Sandomierz v létě 1944 lze nalézt ve vzpomínkách N. Ya. Železnova. První tanky T-34 s 85mm kanónem D-5T sjely z montážní linky továrny č. 112 v Krasnoje Sormovo v lednu 1944. Začátek sériové výroby T-34-85 s 85mm kanónem ZIS-S-53 byl položen v březnu 1944, kdy byly za války postaveny tanky nového typu na vlajkové lodi sovětské výroby tanků, závod č. 183 v Nižném Tagilu. Navzdory určitému spěchu při převybavování tanku 85mm kanónem byl 85mm kanón zařazený do sériové výroby považován osádkami za spolehlivý a nezpůsobil žádné stížnosti. Vertikální zaměřování třiceti čtyř děl se provádělo ručně a od samého počátku výroby tanku byl zaveden elektrický pohon pro otáčení věže. Tankisté však v bitvě raději otáčeli věží ručně. „Ruce leží v kříži na mechanismu otáčení věže a míření zbraně. Věž by se dala otáčet elektromotorem, ale v bitvě na to zapomenete. Otočíte klikou, “vzpomíná G. N. Krivov. To se dá snadno vysvětlit. Na T-34-85, o kterém mluví G. N. Krivov, sloužila rukojeť pro ruční otáčení věže současně jako páka pro elektrický pohon. Pro přechod z ručního pohonu na elektrický bylo nutné nasadit otočnou rukojeť věže vertikálně a posouvat ji tam a zpět, čímž byl motor nucen otáčet věží požadovaným směrem. V zápalu boje se na to zapomnělo a rukojeť sloužila pouze k ručnímu otáčení. Navíc, jak vzpomíná V.P. Bryukhov: „Musíte umět použít elektrický obrat, jinak sebou trhnete a pak to musíte otočit.“

Jedinou nepříjemností, kterou zavedení 85mm děla způsobilo, byla nutnost pečlivě sledovat, aby se dlouhá hlaveň nedotýkala země na hrbolech silnice nebo bojiště. „T-34-85 má hlaveň dlouhou čtyři metry nebo více. Na sebemenším příkopu může tank klovat a chytit se hlavně o zem. Pokud poté střílíte, kmen se otevírá okvětními lístky v různých směrech, jako květina, “vzpomíná A.K. Rodkin. Celková délka hlavně 85mm tankového děla modelu 1944 byla více než čtyři metry, 4645 mm. Vzhled 85mm děla a nové výstřely také vedly k tomu, že tank přestal explodovat se zhroucením věže, „...oni (skořápky. - A.I.) nedetonují, ale explodují postupně. Pokud na T-34-76 exploduje jedna střela, exploduje celý zásobník s municí, “říká A.K. Rodkin. To do jisté míry zvýšilo šance členů posádky T-1941 na přežití a obrázek, někdy blikající na snímcích z let 1943-34, zmizel z fotografie a válečných týdeníků - T-XNUMX s věží ležící vedle nádrže nebo otočený dnem vzhůru po pádu zpět na nádrž .

Jestliže německé tanky byly nejnebezpečnějším nepřítelem T-34, pak samotné T-34 byly účinným prostředkem k ničení nejen obrněných vozidel, ale také nepřátelských děl a živé síly, které zasahovaly do postupu jejich pěchoty. Většina tankistů, jejichž paměti jsou v knize uvedeny, má v nejlepším případě několik jednotek nepřátelských obrněných vozidel, ale zároveň počet nepřátelských pěšáků zastřelených z děl a kulometů dosahuje desítek a stovek lidí. Muniční náklad tanků T-1942 sestával převážně z vysoce výbušných tříštivých granátů. Běžná munice "čtyřiatřicet" s věží-"ořechem" v letech 1944-100. sestával ze 75 výstřelů, z toho 25 vysoce výbušných tříštivých a 4 průbojných (z toho 1943 podkaliberní z roku 34). Běžná munice tanku T-85-36 poskytovala 14 vysoce výbušných tříštivých nábojů, 5 průbojných a XNUMX podkaliberních nábojů. Rovnováha mezi průbojnými a vysoce výbušnými tříštivými granáty do značné míry odráží podmínky, ve kterých T-XNUMX během útoku bojovaly. Při těžké dělostřelecké palbě měli tankisté ve většině případů málo času na mířenou palbu a stříleli za pohybu a na krátké zastávky, počítajíce s potlačením nepřítele množstvím výstřelů nebo zasažením cíle několika granáty. G. N. Krivov vzpomíná: „Zkušení kluci, kteří už byli v bitvách, nám říkají: „Nikdy nepřestávej. Běh na cestách. Nebe-země, kam projektil letí - zasáhnout, stisknout. Ptal jste se, kolik granátů jsem vypálil v první bitvě? Poloviční munice. Bille, bij…“

Jak už to tak bývá, praxe si vyžádala techniky, které nebyly upraveny žádnými stanovami a metodickými příručkami. Typickým příkladem je použití řinčení uzavíracího šroubu jako vnitřního alarmu v nádrži. V.P. Bryukhov říká: „Když je posádka dobře koordinovaná, mechanik je silný, sám slyší, který projektil je poháněn, cvaknutí klínu závěru, je také těžký, více než dvě libry ...“ Zbraně namontované na tanku T-34 byly vybaveny poloautomatickým otevíráním uzávěru. Tento systém fungoval následovně. Při výstřelu se zbraň stočila zpět, po absorbování zpětné energie rýhovač vrátil tělo zbraně do původní polohy. Těsně před návratem najela páka mechanismu závěrky do kopírky na lafetě a klín sjel dolů, vyhazovací nohy s ním spojené vyrazily ze závěru prázdnou schránku nábojnice. Nakladač vyslal další projektil a svou hmotou srazil klín šroubu, který se přidržoval nohou vyhazovače. Těžká část se pod vlivem silných pružin prudce vrátila do původní polohy, vydala poměrně ostrý zvuk, který blokoval řev motoru, řinčení podvozku a zvuky bitvy. Když řidič zaslechl cinkání zavírací závěrky, bez čekání na povel „Krátce!“ zvolil pro krátké zastavení a zamířený výstřel poměrně rovnou plochu. Umístění munice v nádrži nezpůsobilo nakladačům žádné potíže. Mušle bylo možné odebírat jak ze stohování ve věži, tak z „kufrů“ na podlaze bojového prostoru.

Cíl, který se ne vždy objevil v zaměřovači zaměřovače, byl hoden výstřelu z pistole. Velitel T-34-76 nebo střelec T-34-85 stříleli na německé pěšáky, kteří utíkali nebo se ocitli v otevřeném prostoru z kulometu souosého s kanónem. Kurzový kulomet instalovaný v korbě mohl být efektivně použit pouze v boji zblízka, kdy tank, z toho či onoho důvodu znehybněný, byl obklíčen nepřátelskými pěšáky s granáty a Molotovovými koktejly. "Tohle je zbraň na blízko, když byl tank vyřazen a zastavil se." Němci se blíží a mohou být pokoseni, buďte tak zdraví, “vzpomíná V.P. Bryukhov. Za pohybu bylo téměř nemožné střílet z kurzového kulometu, protože teleskopický zaměřovač kulometu poskytoval zanedbatelné možnosti pro pozorování a zaměřování. "A já jsem vlastně neviděl." Mám tam takovou díru, nevidíte v ní zatracenou věc, “vzpomíná P.I. Kirichenko. Snad nejúčinnější kulomet byl použit, když byl odstraněn z kulového držáku a použit ke střelbě z dvojnožek mimo tank. "A začalo to. Vytáhli čelní kulomet – vrhli se na nás zezadu. Věž byla otočena. Mám s sebou střelce. Položili jsme kulomet na parapet, střílíme, “vzpomíná Nikolaj Nikolajevič Kuzmichev. Ve skutečnosti tank dostal kulomet, který mohla posádka používat jako nejúčinnější osobní zbraň.

Instalace vysílačky na tank T-34-85 do věže vedle velitele tanku měla nakonec proměnit střelce-radistu v nejzbytečnějšího člena posádky tanku, „cestujícího“. Zásoba munice kulometů tanku T-34-85 se oproti raným sériovým tankům snížila o více než polovinu, na 31 disků. Reálie závěrečného období války, kdy německá pěchota měla faustpatrony, však využitelnost střelce kurzového kulometu naopak zvýšila. „Na konci války se stal potřebným, chránil před Faustniky a uvolňoval cestu. Tak co když je špatně vidět, říkal mu někdy mechanik. Pokud chcete vidět, uvidíte, “vzpomíná A.K. Rodkin.

V takové situaci bylo místo uvolněné po přesunutí vysílačky na věž použito k umístění munice. Většina (27 z 31) disků pro kulomet DT v T-34-85 byla umístěna v řídicím prostoru vedle střelce, který se stal hlavním spotřebitelem nábojů do kulometů.
Obecně vzato, vzhled faustpatronů zvýšil roli „čtyřiatřiceti“ ručních zbraní. I na faustníky se začala nacvičovat střelba z pistole s otevřeným poklopem. Pravidelnými osobními zbraněmi posádek byly pistole TT, revolvery, ukořistěné pistole a jeden samopal PPSh, pro které bylo zajištěno místo v úložišti techniky v tanku. Samopal využívaly osádky při opouštění tanku a v bitvě ve městě, kdy náměrový úhel děla a kulometů nestačil.

Jak německé protitankové dělostřelectvo sílilo, viditelnost se stávala stále důležitější součástí přežití tanků. Potíže, které velitel a řidič T-34 při své bojové práci zažívali, byly z velké části způsobeny mizivými možnostmi pozorování bojiště. První „čtyřiatřicítky“ měly zrcadlové periskopy u řidiče a ve věži tanku. Takovým zařízením byla krabice se zrcátky nahoře a dole šikmo posazenými a zrcadla nebyla skleněná (od mušlí mohla prasknout), ale z leštěné oceli. Kvalitu obrazu v takovém periskopu není těžké si představit. Stejná zrcadla byla v periskopech po stranách věže, což byl pro velitele tanku jeden z hlavních prostředků sledování bojiště. Ve výše citovaném dopise S. K. Timošenka ze dne 6. listopadu 1940 jsou tato slova: „Vyměňte pozorovací zařízení řidiče a radisty za modernější.“ Tankisté bojovali první rok války se zrcadly, později byly místo zrcadel instalovány hranolové pozorovací přístroje, tzn. celou výšku periskopu tvořil pevný skleněný hranol. Omezený výhled, i přes zlepšení vlastností samotných periskopů, přitom často nutil řidiče T-34 jezdit s otevřenými poklopy. „Triplexy na poklopu řidiče byly úplně ošklivé. Byly vyrobeny z ohavného žlutého nebo zeleného plexiskla, které dávalo zcela zkreslený, zvlněný obraz. V takovém triplexu nebylo možné nic rozeznat, zvláště ve skákacím tanku. Proto byla válka vedena s poklopy pootevřenými na dlani, “vzpomíná S. L. Aria. Souhlasí s ním i A. V. Maryevsky, který také poukazuje na to, že triplexy řidiče byly snadno potřísněné blátem.

Specialisté NII-48 na podzim roku 1942 na základě výsledků analýzy poškození pancíře dospěli k následujícímu závěru: „Významné procento nebezpečného poškození tanků T-34 na bočních částech, nikoli na předních částech, lze vysvětlit buď špatnou obeznámeností tankových týmů s taktickými vlastnostmi jejich pancéřové ochrany, nebo jejich špatnou viditelností, kvůli které posádka nemůže včas odhalit místo střelby a otočit tank do polohy, která je nejméně náročná nebezpečný pro prolomení jeho pancíře. Je nutné zlepšit obeznámenost tankových posádek s taktickými vlastnostmi pancéřování jejich vozidel a poskytnout jim lepší výhled.“

Úkol poskytnout lepší výhled byl řešen v několika etapách. Z pozorovacích zařízení velitele a nakladače byla také odstraněna zrcadla z leštěné oceli. Periskopy na lícních kostech věže T-34 byly nahrazeny štěrbinami se skleněnými bloky na ochranu před šrapnely. Stalo se tak při přechodu na „ořechovou“ věž na podzim roku 1942. Nová zařízení umožnila posádce zorganizovat kruhové sledování situace: „Řidič se dívá dopředu a doleva. Vy, veliteli, zkuste se dívat kolem sebe. A radista a nakladač jsou více vpravo “(V.P. Bryukhov). T-34-85 byl vybaven sledovacími zařízeními MK-4 pro střelce a nabíječe. Současné pozorování více směrů umožnilo včas zaznamenat nebezpečí a adekvátně na něj reagovat palbou nebo manévrem.

Nejdéle se řešil problém zajištění dobrého výhledu pro velitele tanku. Bod o zavedení velitelské kopule na T-34, který byl již obsažen v dopise S. K. Timošenka v roce 1940, byl dokončen téměř dva roky po začátku války. Po dlouhých experimentech s pokusy vmáčknout uvolněného velitele tanku do „ořechové“ věže se věže na T-34 začaly instalovat až v létě 1943. Velitel měl stále funkci střelce, ale nyní mohl zvednout hlavu od okuláru zaměřovače a rozhlédnout se. Hlavní výhodou věže byla možnost kruhového výhledu. "Velitelova věž se točila kolem, velitel všechno viděl a bez střelby mohl ovládat palbu svého tanku a udržovat spojení s ostatními," vzpomíná A. V. Bodnar. Abychom byli přesní, nerotovala se samotná věž, ale její střecha s periskopovým pozorovacím zařízením. Předtím, v letech 1941-1942, měl velitel tanku kromě „zrcadla“ na lícní kosti věže periskop, formálně nazývaný periskopový zaměřovač. Otáčením nonia si velitel mohl zajistit přehled o bojišti, ale velmi omezený. „Na jaře roku 42 bylo na KB a na čtyřiatřicítce panoráma velitele. Mohl jsem to otáčet a vidět všechno kolem, ale přesto je to velmi malý sektor,“ vzpomíná A. V. Bodnar. Velitel tanku T-34-85 s kanónem ZIS-S-53, zbavený své funkce střelce, dostal kromě velitelské kopule se štěrbinami po obvodu i vlastní hranolový periskop otáčející se v poklopu - MK-4, který dokonce umožňoval ohlédnout se zpět. Ale mezi tankisty je i takový názor: „Nepoužil jsem velitelskou kopuli. Vždy jsem měl poklop otevřený. Protože ti, kteří je zavřeli, uhořeli. Neměli čas vyskočit, “vzpomíná N. Ya. Zheleznov.

Všichni dotázaní tankisté bez výjimky obdivují zaměřovače německých tankových děl. Jako příklad uveďme paměti V.P. Brjukhova: „Vždy jsme si všímali vysoce kvalitní optiky zaměřovačů Zeiss. A až do konce války byla kvalitní. Takovou optiku jsme neměli. Samotné památky byly pohodlnější než naše. Máme zaměřovací značku ve tvaru trojúhelníku a napravo a nalevo od ní jsou rizika. Měli takové dělení, korekce na vítr, na dostřel, něco jiného. Zde je třeba říci, že z hlediska informačního obsahu nebyl mezi sovětským a německým teleskopickým zaměřovačem žádný zásadní rozdíl. Střelec viděl zaměřovací značku a na jejích obou stranách „ploty“ korekcí úhlové rychlosti. U sovětských a německých zaměřovačů existovala korekce vzdálenosti, ale byla zavedena různými způsoby. V německém zaměřovači střelec otočil ukazatelem a odkryl ho proti radiálně umístěné stupnici vzdálenosti. Pro každý typ střely existoval sektor. Sovětští stavitelé tanků prošli touto fází ve 1930. letech 28. století, pohled na třívěžový tank T-1942 měl podobnou konstrukci. Ve „čtyřatřicítce“ byla vzdálenost nastavena nití zaměřovače, která se pohybovala po vertikálně umístěných rozsahových stupnicích. Funkčně se tedy sovětské a německé památky nelišily. Rozdíl byl v kvalitě samotné optiky, která se zhoršila zejména v roce 34 v důsledku evakuace závodu na optické sklo Izyum. Mezi skutečné nedostatky teleskopických zaměřovačů raných „čtyřiatřicítek“ lze přičíst jejich zarovnání s vývrtem zbraně. Tankista namířil pistoli svisle a byl nucen zvednout se nebo spadnout na své místo, přičemž držel oči na okuláru zaměřovače pohybujícího se s pistolí. Později byl na T-85-XNUMX zaveden „lámací“ zaměřovač, charakteristický pro německé tanky, jehož okulár byl pevný a čočka sledovala hlaveň díky závěsu na stejné ose jako čepy děla. .
Nedostatky v konstrukci pozorovacích zařízení nepříznivě ovlivnily obyvatelnost nádrže. Potřeba ponechat řidičův poklop otevřený ho přinutila sedět u pák a „také si na hruď vzal proud mrazivého větru nasávaného turbínou ventilátoru, která za ním burácela“ (S. L. Aria). V tomto případě je „turbína“ ventilátor na hřídeli motoru, který nasává vzduch z bojového prostoru přes chatrnou přepážku motoru.

Typickým nárokem na vojenskou techniku ​​sovětské výroby ze strany zahraničních i domácích odborníků bylo sparťanské prostředí uvnitř vozidla. „Jako nevýhodu lze označit naprostý nedostatek pohodlí pro posádku. Vlezl jsem do amerických a britských tanků. Tam byla posádka v komfortnějších podmínkách: nádrže byly zevnitř natřeny světlým lakem, sedadla byla poloměkká s područkami. Nic z toho na T-34 nebylo, “vzpomíná S. L. Aria.

Na sedadlech posádky ve věžích T-34-76 a T-34-85 skutečně žádné loketní opěrky nebyly. Byli pouze na sedadlech řidiče a střelce-radisty. Samotné loketní opěrky na sedadlech posádky byly ale detailem charakteristickým především pro americkou techniku. Ani na anglických, ani na německých tancích (s výjimkou „Tigra“) neměla sedadla posádky ve věži loketní opěrky.

Našly se ale i skutečné designové nedostatky. Jedním z problémů, s nimiž se stavitelé tanků potýkali ve 1940. letech XNUMX. století, bylo pronikání plynů střelného prachu do nádrže ze stále silnějších děl. Po výstřelu se závěrka otevřela, vymrštila nábojnici a plyny z hlavně a vysunuté nábojnice putovaly do bojového prostoru vozidla. "... křičíš: "brnění!", "fragmentace!" Podíváte se a on (nakladač. - A.I.) leží na stojanu s municí. Bodán práškovými plyny a ztratil vědomí. Když je to těžký boj, málokdy to někdo vydrží. Přesto umíráte, “vzpomíná V.P. Bryukhov.

Elektrické výfukové ventilátory byly použity k odstranění práškových plynů a větrání bojového prostoru. První T-34 zdědily jeden ventilátor před věží od tanku BT. Ve věži s 45mm dělem to vypadalo jako vhodné, protože byla umístěna téměř nad závěrem zbraně. Ve věži T-34 nebyl ventilátor po výstřelu nad závěrem, ale nad hlavní. Jeho účinnost v tomto ohledu byla pochybná. Ale v roce 1942, na vrcholu nedostatku komponent, tank ztratil i toto - T-34 opustily továrny s prázdnými uzávěry na věži, prostě nebyly žádné ventilátory.

Při modernizaci tanku s instalací „ořechové“ věže se ventilátor přesunul do zadní části věže, blíže k oblasti, kde se hromadily práškové plyny. Tank T-34-85 již dostal dva ventilátory na zádi věže, větší ráže děla vyžadovala intenzivní větrání bojového prostoru. Během napínavé bitvy ale fanoušci nepomohli. Částečně byl problém ochrany posádky před prachovými plyny vyřešen profukováním hlavně stlačeným vzduchem („Panther“), ale nebylo možné profouknout rukáv, který šíří dusivý kouř. Podle vzpomínek G. N. Krivova zkušení tankisté radili, aby nábojnici okamžitě prohodili poklopem nakladače. Problém byl radikálně vyřešen až po válce, kdy byl do konstrukce zbraní zaveden ejektor, který po výstřelu „vypumpoval“ plyny z hlavně zbraně, ještě před otevřením automatické závěrky.

Tank T-34 byl v mnoha ohledech revoluční konstrukcí a jako každý přechodný model kombinoval novinky a vynucená, brzy zastaralá řešení. Jedním z těchto rozhodnutí bylo zavedení střelce-radisty do posádky. Hlavní funkcí tankeru sedícího u neúčinného kulometu kurzu byla obsluha tankové radiostanice. Na počátku „čtyřiatřicátníků“ byla radiostanice instalována na pravé straně řídicího prostoru, vedle střelce-radisty. Nutnost ponechat si v posádce osobu podílející se na seřizování a udržování výkonu rádia byla důsledkem nedokonalosti sdělovací techniky v první polovině války. Nešlo o to, že by bylo nutné pracovat s klíčem: sovětské tankové radiostanice, které byly na T-34, neměly telegrafní režim, neuměly vysílat čárky a tečky v morseovce. Byl zaveden střelec-radista, protože hlavní konzument informací ze sousedních vozidel a z vyšších úrovní řízení, velitel tanku, prostě nebyl schopen provádět údržbu vysílačky. „Stanice byla nespolehlivá. Radista je specialista, ale velitel zas tak velký specialista není. Navíc při nárazu na brnění byla vlna sražena, lampy byly mimo provoz, “vzpomíná V.P. Bryukhov. Je třeba dodat, že velitel T-34 s 76mm kanónem kombinoval funkce velitele tanku a střelce a byl příliš nabitý, aby si poradil i s jednoduchou a pohodlnou radiostanicí. Vyčlenění jednotlivce k práci s vysílačkou bylo charakteristické i pro další země účastnící se druhé světové války. Například na francouzském tanku Somois S-35 velitel působil jako střelec, nabíječ a velitel tanku, ale nechyběl ani radista, který byl dokonce osvobozen od obsluhy kulometu.

V počátečním období války byly čtyřiatřicítky vybaveny radiostanicemi 71-TK-Z a ani tehdy ne všemi vozidly. Poslední fakt by neměl být zahanbující, tato situace byla běžná ve Wehrmachtu, jehož rádiové pokrytí je obvykle značně přehnané. Ve skutečnosti měli velitelé jednotek z čet a výše transceivery. Podle stavu z února 1941 byly v rotě lehkých tanků transceivery Fu.5 instalovány na tři T-II a pět PG-III a pouze přijímače Fu.2 byly instalovány na dvou T-II a dvanácti T-III. Ve střední tankové rotě mělo pět T-IV a tři T-II vysílače a přijímače, zatímco dvě T-II a devět T-IV měly pouze přijímače. Transceivery Fu.1 nebyly na T-5 vůbec instalovány, s výjimkou speciálního velitelského kIT-Bef. Wg.l. Rudá armáda měla podobný, ve skutečnosti koncept „rádiových“ a „lineárních“ tanků. Posádky "lineární"; tanky měly působit tak, že pozorovaly manévry velitele, případně dostávaly rozkazy s praporky. Místo pro radiostanici na "lineárních" tancích bylo zaplněno kotouči pro zásobníky kulometů DT, 77 kotouči s kapacitou 63 nábojů každý místo 46 na "rádi". K 1. červnu 1941 měla Rudá armáda 671 „lineárních“ tanků T-34 a 221 „rádiových“ tanků.

Ale hlavním problémem komunikačního vybavení tanků T-34 v letech 1941-1942. nešlo ani tak o jejich kvantitu, jako o kvalitu samotných stanic 71-TK-Z. Tankisté hodnotili jeho schopnosti jako velmi mírné. „Na cestě urazila asi 6 kilometrů“ (P. I. Kirichenko). Stejný názor zastávají i další tankisté. „Rozhlasová stanice 71-TK-Z, jak si teď vzpomínám, je složitá, nestabilní rozhlasová stanice. Velmi často se rozpadala a bylo velmi obtížné ji dát do pořádku, “vzpomíná A. V. Bodnar. Rozhlasová stanice zároveň do jisté míry kompenzovala informační vakuum, protože umožňovala poslouchat zprávy přenášené z Moskvy, slavné „Ze sovětského informačního úřadu ...“ hlasem Levitana. Vážné zhoršení situace bylo pozorováno při evakuaci továren na radiotechniku, kdy od srpna 1941 byla až do poloviny roku 1942 prakticky zastavena výroba tankových radiostanic.

Když se evakuované podniky vrátily do služby, v polovině války byla tendence ke 100% rádiovému pokrytí tankových jednotek. Posádky tanků T-34 dostaly novou radiostanici, vyvinutou na základě leteckého RSI-4, - 9R, a později jeho modernizovaných verzí, 9RS a 9RM. V provozu byl mnohem stabilnější díky použití křemenných frekvenčních generátorů. Radiostanice byla anglického původu a vyráběla se dlouhou dobu za použití komponentů dodávaných v rámci Lend-Lease. Na T-34-85 se radiostanice přesunula z řídicího prostoru do bojového prostoru k levé stěně věže, kde ji nyní začal obsluhovat velitel, zbavený povinností střelce. Přesto zůstaly koncepty „lineární“ a „rádiový“ tank.

Kromě komunikace s vnějším světem měl každý tank vybavení pro vnitřní komunikaci. Spolehlivost interkomu raných T-34 byla nízká, hlavním prostředkem signalizace mezi velitelem a řidičem byly boty namontované na ramenou. „Interní komunikace fungovala ošklivě. Proto bylo spojení provedeno s nohama, to znamená, že boty velitele tanku byly na mých ramenou, vyvíjel tlak na mé levé nebo pravé rameno, otočil jsem tank doleva nebo doprava, “vzpomíná S. L. Aria. Velitel a nakladač si mohli povídat, i když častěji komunikace probíhala gesty: „Dal jsem nakladači pěst pod nos a on už ví, že je třeba nabíjet brnění a jeho nataženou dlaň tříštit.“ Interkom TPU-34bis instalovaný na T-3 pozdějších sérií fungoval mnohem lépe. "Interkom v nádrži byl na T-34-76 průměrný." Tam jsem musel velet botám a rukám, ale na T-34-85 už to bylo vynikající, “vzpomíná N. Ya. Železnov. Velitel proto začal dávat rozkazy řidiči hlasem přes interkom - velitel T-34-85 již neměl technické možnosti nasadit si boty na ramena - byl oddělen od řídicího prostoru střelcem .

Když už mluvíme o komunikačních prostředcích tanku T-34, je třeba také poznamenat následující. Cestování od filmů ke knihám a zpět historie o výzvě velitele německého tanku našeho tankisty na souboj lámanou ruštinou. To je zcela nepravdivé. Od roku 1937 všechny tanky Wehrmachtu používaly rozsah 27 - 32 MHz, který se nekřížil s rádiovým dosahem sovětských tankových radiostanic - 3,75 - 6,0 MHz. Pouze na velitelských tancích byla instalována druhá krátkovlnná radiostanice. Mělo dosah 1-3 MHz, opět nekompatibilní s dosahem našich tankových radiostanic.

Velitel německého tankového praporu měl zpravidla co dělat, kromě výzev k souboji. Kromě toho byly velitelovy tanky často zastaralé typy a v počátečním období války - zcela bez zbraní, s falešnými děly v pevné věži.

Motor a jeho systémy nezpůsobily na rozdíl od převodovky prakticky žádné stížnosti posádek. "Řeknu vám upřímně, T-34 je nejspolehlivější tank." Stává se, že se zastaví, něco s ním není v pořádku. Olej praskl. Hadice je uvolněná. Za tímto účelem byla vždy před pochodem provedena důkladná kontrola tanků, “vzpomíná A. S. Burtsev. Opatrnost v řízení motoru vyžadoval masivní ventilátor uložený v jednom bloku s hlavní spojkou. Chyby řidiče by mohly vést ke zničení ventilátoru a selhání nádrže. Určité potíže také způsobilo počáteční období provozu výsledného tanku, zvykání si na vlastnosti konkrétní instance tanku T-34. „Každé vozidlo, každý tank, každé tankové dělo, každý motor měl své vlastní jedinečné vlastnosti. Nelze je předem znát, lze je identifikovat až v průběhu každodenního provozu. Vepředu jsme skončili v neznámých vozidlech. Velitel neví, jakou bitvu má jeho dělo. Mechanik neví, co jeho naftový motor umí a co ne. Samozřejmě, že v továrnách byly tankové zbraně stříleny a prováděny na 50 kilometrů, ale to bylo zcela nedostatečné. Samozřejmě jsme se snažili naše vozy před bitvou lépe poznat a využili jsme k tomu každé příležitosti,“ vzpomíná N. Ya. Železnov.

Značné technické potíže tankistům vznikly při dokování motoru a převodovky s elektrocentrálou při opravě tanku v terénu. To bylo. Kromě výměny či opravy samotné převodovky a motoru bylo nutné při demontáži palubních spojek demontovat převodovku z nádrže. Po návratu na své místo nebo výměně motoru a převodovky bylo nutné instalovat do nádrže vzájemně vůči sobě s vysokou přesností. Podle návodu na opravu tanku T-34 měla být přesnost instalace 0,8 mm. Instalace jednotek pohybujících se pomocí 0,75tunových kladkostrojů vyžadovala taková přesnost čas a úsilí.

Z celého komplexu součástí a sestav elektrárny měl pouze vzduchový filtr motoru konstrukční chyby, které vyžadovaly vážné vylepšení. Starý typ filtru, instalovaný na tanky T-34 v letech 1941-1942, špatně čistil vzduch a bránil normálnímu provozu motoru, což vedlo k rychlému opotřebení V-2. „Staré vzduchové filtry byly neefektivní, zabíraly hodně místa v motorovém prostoru, měly velkou turbínu. Často se musely čistit, i když nechodily po prašné cestě. A Cyklon byl velmi dobrý, “vzpomíná A. V. Bodnar. Cyklonové filtry se dokonale projevily v letech 1944-1945, kdy sovětské tankery bojovaly stovky kilometrů. „Pokud byl čistič vzduchu vyčištěn podle norem, motor fungoval dobře. Ale během bojů není vždy možné udělat vše správně. Pokud se čistič vzduchu dostatečně nečistí, olej se vyměňuje ve špatnou dobu, nevymývá se gimp a prochází prach, pak se motor rychle opotřebuje, “vzpomíná A.K. Rodkin. „Cyklony“ umožnily, i když nebyl čas na údržbu, projít celou operací, než selhal motor.

Vždy pozitivní tankisté hovoří o zdvojeném systému spouštění motoru. Kromě tradičního elektrického startéru měla nádrž dvě 10litrové nádrže na stlačený vzduch. Systém vzduchového startu umožnil nastartovat motor i v případě, že elektrický startér selhal, k čemuž často docházelo v bitvě z úderů granátů.

Pásové řetězy byly nejčastěji opravovaným prvkem tanku T-34. Nákladní automobily byly náhradním dílem, se kterým tank vyrazil i do boje. Housenky byly někdy za pochodu roztrhány, rozbity granáty. „Stopy byly vytrhané, i bez kulek, bez nábojů. Když se půda dostane mezi válce, housenka, zejména při otáčení, je natažena do takové míry, že prsty a samotné dráhy nemohou odolat, “vzpomíná A. V. Maryevsky. Oprava a napnutí housenky byly nevyhnutelnými společníky bojové práce stroje. Housenky přitom byly vážným demaskujícím faktorem. „Třicet čtyři, nejen že řve jako naftový motor, ona také cvaká housenkami. Pokud se T-34 blíží, uslyšíte nejprve klapot kolejí a poté motor. Zuby pracovních drah totiž musí přesně padat mezi válečky na hnacím kole, které je při otáčení zachycuje. A když se housenka natáhla, rozvinula, prodloužila, vzdálenost mezi zuby se zvětšila a zuby narazily na válec, což způsobilo charakteristický zvuk, “vzpomíná A.K. Rodkin. Ke zvýšení hlučnosti tanku přispěla vynucená válečná technická řešení, především válečky bez gumových pásů po obvodu. “... Bohužel dorazily stalingradské „čtyřiatřicátky“, ve kterých byla silniční kola bez obvazů. Strašně duněly,“ vzpomíná A. V. Bodnar. Jednalo se o tzv. válečky s vnitřním tlumením nárazů. První válce tohoto typu, někdy nazývané „lokomotiva“, začal vyrábět Stalingradský závod (STZ), a to ještě dříve, než došlo k opravdu vážným přerušením dodávek pryže. Brzký nástup chladného počasí na podzim roku 1941 vedl na ledových řekách k odstávce člunů s válečky, které byly poslány po Volze ze Stalingradu do závodu na výrobu pneumatik v Jaroslavli. Technologie zajišťovala výrobu obvazu na speciálním zařízení již na hotovém kluzišti. Velké šarže hotových válečků z Jaroslavle cestou uvízly, což přinutilo inženýry STZ hledat náhradu, kterou byl pevný litý válec s malým kroužkem tlumícím nárazy uvnitř, blíže k náboji. Když začaly přerušení dodávek pryže, využily těchto zkušeností další továrny a od zimy 1941-1942 až do podzimu 1943 sjížděly z montážních linek tanky T-34, jejichž podvozek sestával zcela nebo převážně z válečky s vnitřním tlumením nárazů. Od podzimu 1943 zcela zmizel problém s nedostatkem gumy a tanky T-34-76 se zcela vrátily k válcům s gumičkami. Všechny tanky T-34-85 byly vyrobeny s válci s pryžovými pneumatikami. To výrazně snížilo hlučnost tanku, poskytlo posádce relativní pohodlí a znesnadnilo nepříteli odhalit „čtyřiatřicítku“.

Zvláště stojí za zmínku, že během válečných let se role tanku T-34 v Rudé armádě změnila. Na začátku války byly „čtyřiatřicítky“ s nedokonalým převodem, nevydržely dlouhé pochody, ale dobře pancéřované, byly ideálními tanky pro blízkou podporu pěchoty. Během války tank ztratil svou výhodu v pancéřování v době vypuknutí nepřátelství. Na podzim 1943 - počátek roku 1944 byl tank T-34 relativně snadným cílem pro 75mm tanková a protitanková děla; zásahy z 88mm děl Tiger, protiletadlových děl a protitankových děl PAK-43. byly pro to jednoznačně osudné.

Postupně však byly vylepšovány a dokonce zcela nahrazovány prvky, kterým před válkou nebyla přikládána patřičná důležitost nebo se prostě nestihlo dostat na přijatelnou úroveň. V první řadě se jedná o elektrárnu a převodovku nádrže, ze které dosáhli stabilního a bezproblémového provozu. Všechny tyto prvky nádrže si zároveň zachovaly dobrou udržovatelnost a snadnou obsluhu. To vše umožnilo T-34 dělat věci, které byly pro „čtyřiatřicátky“ prvního roku války nereálné. „Například z Jelgavy přes Východní Prusko jsme za tři dny urazili více než 500 km. T-34 takové pochody normálně vydržel, “vzpomíná A. K. Rodkin. Pro tanky T-34 by se v roce 1941 500kilometrový pochod stal téměř osudným. V červnu 1941 ztratil 8. mechanizovaný sbor pod velením D. I. Rjabyševa po takovém pochodu z míst stálého nasazení na Dubensko v důsledku poruch téměř polovinu své techniky na silnici. A. V. Bodnar, který bojoval v letech 1941-1942, hodnotí T-34 ve srovnání s německými tanky: „Z hlediska provozu byla německá obrněná technika dokonalejší, méně často selhala. Pro Němce ujít 200 km nic nestálo, na „čtyřiatřicítce“ určitě něco ztratíte, něco se rozbije. Technologické vybavení jejich strojů bylo silnější, bojové vybavení horší.

Do podzimu 1943 se „čtyřiatřicítka“ stala ideálním tankem pro samostatné mechanizované formace určené k hlubokým průlomům a objížďkám. Staly se hlavním bojovým vozidlem tankových armád – hlavními nástroji pro útočné operace kolosálních rozměrů. V těchto operacích se hlavním typem akce T-34 staly pochody s otevřenými poklopy řidičů a často se zapnutými světlomety. Tanky urazily stovky kilometrů a zachytily únikové cesty obklíčených německých divizí a sborů.

V letech 1944-1945 se v podstatě odrážela situace „blitzkriegu“ z roku 1941, kdy Wehrmacht dorazil do Moskvy a Leningradu na tancích s zdaleka ne nejlepšími vlastnostmi pancéřové ochrany a zbraní v té době, ale mechanicky velmi spolehlivých. Stejně tak T-34-85 urazily v závěrečném období války stovky kilometrů v hlubokém pokrytí a objížďkách a Tigery a Panthery, které se je snažily zastavit, masivně selhaly kvůli poruchám a byly opuštěny jejich posádkami kvůli na nedostatek paliva. Symetrii obrazu narušila snad jen výzbroj. Na rozdíl od německých tankerů z období Blitzkriegu měly posádky T-85 v rukou adekvátní prostředek, jak se vypořádat s nepřátelskými tanky, které jim převyšovaly pancéřovou ochranu - 34mm kanón. Navíc každý velitel tanku T-85-XNUMX dostal na tu dobu spolehlivou, poměrně pokročilou rádiovou stanici, která umožňovala hrát proti německým „kočkám“ jako tým.

T-34, které vstoupily do bitvy v prvních dnech války u hranic, a T-34, které vtrhly do ulic Berlína v dubnu 1945, přestože se jmenovaly stejně, byly výrazně odlišné jak navenek, tak uvnitř. Ale jak v počátečním období války, tak v její konečné fázi viděli tankisté ve „čtyřiatřiceti“ vůz, kterému se dalo věřit.

Na začátku to byl sklon pancíře, který odrážel nepřátelské granáty, dieselový motor, který byl odolný vůči palbě, a všeničící dělo. V období vítězství - to je vysoká rychlost, spolehlivost, stabilní komunikace a dělo, které vám umožní postavit se za sebe!
Původní zdroj:
http://alternathistory.org.ua
127 komentáře
Reklama

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, pravidelně doplňující informace o speciální operaci na Ukrajině, velké množství informací, videa, něco, co na web nespadá: https://t.me/topwar_official

informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. tomy
  tomy 12. února 2013 08:35
  +22
  Tank Victory - to mluví za vše.
  1. Mikhado
   Mikhado 12. února 2013 08:58
   +39
   Citace z tomketu
   Tank Victory - to mluví za vše.

   Ne, ne všechny. Věřím, že článek je spíše o našem sovětském lidu, který je silnější než tanky, které vyhrály toto vítězství na těchto jednoduchých a hrubých strojích.
   Před válkou se nepodařilo tank vylepšit - ale možnosti byly, nevyšlo to kvůli neuvěřitelnému vypětí všech sil přejít za války na novou výzbroj - T-43, T-44 .
   Jenže – vzadu se ukázalo, že z vozu nakonec udělá spolehlivou a otužilou stíhačku, která sice nezáří rekordními parametry, ale umožňuje masivní údery na nepřítele.
   A vepředu se ukázalo, že se to naučilo správně používat, včetně správné taktiky, jak výrazně snížit ztráty.
   1. Ka5280
    Ka5280 12. února 2013 10:18
    +10
    Než se objevily „pantery“ a „tygry“ ve velkém množství, T-34 byl více než moderní stroj.
    1. tutovky
     tutovky 12. února 2013 18:49
     +6
     tygr nelze srovnávat s T34 to jsou jiné třídy

     a panter je podle naší klasifikace spíše připisován těžkým tankům

     Mimochodem, otázka zásypu v šabloně webu úplně nahoře, jaký druh nádrže je zobrazen, je něco, co vypadá jako IS
     1. jeden13
      jeden13 13. února 2013 11:24
      +3
      to není IS na vrcholu, ale příbuzný, jeden z mnoha objektů, které do série nešly a zůstaly na papíře nebo v jednotlivých kopiích, jen herní vývojáři vypustí na bojiště téměř vše, co bylo nakresleno papír od kamenných designérů. Takže obvyklé t2 / "ve hře vypadá bledě na pozadí fantastických spolužáků
      1. cementiy
       cementiy 13. února 2013 13:46
       0
       Ve hře je to ST-1
       1. Kuryanin
        Kuryanin 13. února 2013 20:33
        +3
        Tento IS4 je vyobrazen jako zcela skutečný tank, byl vydán v počtu 200 kusů a byl ve výzbroji do konce 50. let.
   2. Vadivak
    Vadivak 12. února 2013 12:50
    +3
    Citace z mikhado
    před válkou mít čas na vylepšení tanku - ale byly tu možnosti,


    Равнозначимые с Т-34? Можно поподробнее? Тяжелые не в счет, не та концепция., Остается Т-46-5 (Т-Ш), который не отвечал требованиям скорость слабая 30 км/час.маневренность слабая, вооружение слабое 45 мм, Броня хорошая аж 60 мм. Опять получился Т-26 танк поддержки пехоты. А к тому времени уже был перспективный А-20
    1. mkpda
     mkpda 13. února 2013 15:22
     +3
     Byl tam i T-28. Nejlepší tank Rudé armády 30. let. Velmi povedený design s obrovským potenciálem modernizace.
   3. NNZ226
    NNZ226 12. února 2013 17:23
    +10
    PO BŘEZNU

    Sluneční brnění je horké
    A prach z kampaně na oblečení.
    Stáhněte si kombinézu z ramene -
    A do stínu, do trávy, ale jen předtím
    Zkontrolujte motor a otevřete střešní okno:
    Nechte auto vychladnout.
    Všechno povezeme s vámi -
    My jsme lidé a ona je ocel...
    1944

    Sergej Orlov
   4. ikrut
    ikrut 12. února 2013 21:27
    +11
    Citace z mikhado
    Věřím, že článek je spíše o našem sovětském lidu, který je silnější než tanky, které vyhrály toto vítězství na těchto jednoduchých a hrubých strojích.

    Přesně tak! Lidé jsou silnější než brnění.
    Moc děkuji autorovi za článek. Snad poprvé jsem narazil na tak úplný a správný článek o T-34.
    T-34 je tank VICTORY. A to je vše. To je naše legenda a naše hrdost.
    1. sso-250659
     sso-250659 12. února 2013 22:17
     +2
     Naprosto souhlasím!!! Vřele doporučuji další přídavek do klipu, když poslouchám, jak se derou slzy: "A bojiště spočívá na tancích" - na Yandex.Video
  2. Sachalin
   Sachalin 12. února 2013 09:00
   +6
   T-34 je ve skutečnosti nejlepší tank druhé světové války.
   1. vyhřívat se
    vyhřívat se 12. února 2013 13:40
    +5
    Citace: Sachalin

    T-34 je ve skutečnosti nejlepší tank druhého světa

    VÍTĚZSTVÍ NÁDRŽE T-34. s oddílem pro vojsko na zádi.
    1. vyhřívat se
     vyhřívat se 12. února 2013 13:47
     +11
     Вид с кормы .Десантное отделение В варианте БМП-Т А .статья о Русских -Советских людях ,солдатах танкистах. Которые были КРЕПЧЕ СТАЛЬНОЙ БРОНИ.Поэтому и победили.!!!
     1. cth;fyn
      cth;fyn 12. února 2013 16:44
      +2
      Pohled ze zádi

      Odtud vyrůstají kořeny. dobrý
     2. jeden13
      jeden13 12. února 2013 16:55
      +2
      mmmm, jaká pokročilá možnost, díky, to jsem ještě neviděl, byla tam informace, že pro boj s Faustniky byly po stranách, kde seděli kulometčíky, instalovány jednoduché otevřené boxy: ačkoli takové stroje neměly žádnou manévrovatelnost
      1. 755962
       755962 13. února 2013 01:03
       +13
       Asi moc lidí neví...

       Maria Oktyabrskaya - jediná ženská hrdinka Sovětského svazu
       svazu, který bojoval v obrněných jednotkách. Nejzajímavější ale je, že její tank T-34 „Fighting Girlfriend“ byl postaven z vlastních úspor (50 tisíc rublů!).

       Maria Vasilievna se rozhodne prodat všechny své věci a za tyto peníze postavit tank. Ale tyto peníze nestačily, pak se pustila do vyšívání a chybějící částku získala svou prací. Dva měsíce, den za dnem, trvala tvrdá a namáhavá práce. Nakonec byly peníze vybrány a předány státní bance.

       Maria Vasilievna poslala do Kremlu telegram s tímto obsahem:

       Moskva, Kreml, Josif Vissarionovič Stalin. Vážený Josephe Vissarionoviči! V bojích o vlast zemřel můj manžel, plukovní komisař Ilja Fedotovič Okťjabrskij. Za jeho smrt, za smrt sovětských lidí umučených fašistickými barbary se chci pomstít fašistickým psům, na které jsem přispěl všemi svými osobními úsporami státní bance na stavbu tanku – 50 tisíc rublů.

       Žádám vás, abyste pojmenovali tank "Fighting Girlfriend" a poslali mě na frontu jako řidiče tohoto tanku. Mám specialitu řidiče, ovládám výborně kulomet, jsem vorošilovský střelec. Maria Oktyabrskaya

       Brzy přišla odpověď:
       Děkuji vám, Maria Vasilievno, za váš zájem o obrněné síly Rudé armády. Vaše přání bude splněno, přijměte prosím můj pozdrav. Nejvyšší velitel. Josifa Stalina.

       17. ledna 1944 byla Maria Oktyabrskaya smrtelně zraněna, když se pokusila opravit poškození tanku pod nepřátelskou palbou. Ale i po její smrti „Bojující přítelkyně“ (ačkoli to již byla jiná auta - pouze 4) pokračovala v boji.
       1. xan
        xan 13. února 2013 20:45
        0
        Citace: 755962
        téměř žádný ankh

        úžasné jméno pro tank - "bojová přítelkyně"
     3. Glock23
      Glock23 16. února 2013 21:48
      0
      Первый раз вижу подобный вариант Т-34
   2. VadimBer
    VadimBer 12. února 2013 14:48
    0
    Vynikající tank a celý článek, bezpochyby nejlepší tank našeho vítězství!

    Kluci, pomozte tomuto ČISTÉMU NEPŘÁTELI "vyčistit" obličej na blogu, podívejte se, co vytáhl ve svém článku o T34!

    http://mi3ch.livejournal.com/2218602.html

    Jistá "tisícovka" Mitrich v LiveJournalu, uvolněný liberální šprt a povaleč bez svědomí a studu, který je kvůli hodnocení připravený na všechno! Protestoval, jak mohl, ale vše bylo odstraněno.
  3. sasha 19871987
   sasha 19871987 13. února 2013 11:23
   +4
   právě jsme vyrobili a vyrábíme skvělé vojenské vybavení ... není co dodat)
  4. Vlaleks48
   Vlaleks48 14. února 2013 12:38
   +1
   Nejdůležitější věcí na tanku je posádka!Naši vojáci, bojovníci, tankisté, to je hlavní vítězná charakteristika dělníka Velké vlastenecké války, T-34!
  5. iafet
   iafet 16. února 2013 21:51
   0
   как нам добыть победу сегодня - Обращение ВОИ http://my.mail.ru/community/referendum-mail/24E189564EDAC144.html
   техническое воплощение народовластия в жизнь!! вернем все! http://my.mail.ru/community/referendum-mail/DD0BBF8C05D09F6.html#comment_279D902
   DD3C668D3
   http://voinru.com/
 2. Vaněk
  Vaněk 12. února 2013 08:57
  +4
  Každý sebeúctyhodný modelář by měl mít ve své sbírce T-34. Nemusí jen MUSÍ být ve sbírce. No, "TYGER" by také měl být.
  1. pátý
   pátý 12. února 2013 18:55
   +2
   Každý modelář by měl začít s T-34.
 3. Vladimíre
  Vladimíre 12. února 2013 09:00
  +6
  Článek +, vše podrobně.
 4. FZR 1000
  FZR 1000 12. února 2013 09:09
  +3
  Zajímavé věci.
 5. borisst64
  borisst64 12. února 2013 10:01
  +9
  Článek je velmi rozumný, tak podrobný a kompetentní rozbor jsem dlouho nečetl. Připnutý přemýšlel o nedostatku režimu "Morse" na rozhlasové stanici. Představuji si tento obrázek - tank jede a radista se snaží překonat morseovku.
  1. Vladimíre
   Vladimíre 12. února 2013 11:22
   0
   Na to jsem také upozorňoval. úsměv
  2. Strýc
   Strýc 12. února 2013 14:31
   +7
   Citace z borisst64
   Připnutý přemýšlel o nedostatku režimu "Morse" na rozhlasové stanici.

   To je v pohodě, protože neznáš téma. Jsem jen takový radista.
   1. mamba
    mamba 12. února 2013 17:21
    +4
    Citace: Strýčku
    Jsem jen takový radista.

    Je možné, že v době digitálních technologií ruská armáda stále pracuje na klíči?
    Ale co: osobní digitální rozhlasové stanice založené na procesoru NPO Angstrem, vyrobené pomocí nanotechnologií? Ale zástupce náčelníka generálního štábu ruských ozbrojených sil Alexander Postnikov oznámil, že vojenský komunikační systém v armádě byl již modernizován s ohledem na válku s Gruzií v srpnu 2008.

    Loni měli vojáci obdržet 2,5 tisíce osobních radiostanic vyvinutých NPO Angstrem. Základem rádiové stanice je v tuzemsku vyvinutý dvoujádrový procesor s frekvencí 1 GHz, díky kterému může komunikátor pracovat ve dne i v noci v komunikačním režimu na libovolné vojenské frekvenci. Radiostanice je navíc mnohem lépe chráněna před opozicí systémů elektronického boje.
    Moderní satelitní komunikační stanice "Rain" vstoupila do jednotek Jižního vojenského okruhu.
    Stanice je umístěna na bázi vozidla Ural-4320, je vybavena satelitním navigačním systémem Glonass a je schopna automaticky nasměrovat anténní systém na satelit na dané souřadnice.

    Možnosti nové stanice umožňují provádět vysokorychlostní přenos dat, poskytovat otevřené i uzavřené typy komunikace a také organizovat videokonference téměř kdekoli na světě.
    A co nejnovější přenosná satelitní komunikační stanice Barrier-T, která do jednotky vstoupila v roce 2012 v rámci programu přezbrojení pro jednotky Jižního vojenského okruhu? Tato stanice je navržena tak, aby organizovala satelitní rádiové komunikační sítě v zájmu jednotek a podjednotek operujících izolovaně od hlavních sil, prostřednictvím satelitu. Umožňuje vám přenášet digitální a textové zprávy, vyjednávat předplatitele nacházející se kdekoli na světě. Provoz stanice zajišťuje formalizovanou obslužnou komunikaci a uzavřenou telefonickou komunikaci. Ve složeném stavu vypadá velikostí jako školní taška a může ji nosit jedna osoba. Doba přechodu do provozního stavu je kratší než 1 minuta. Stanice pracuje v pásmu od 4 do 6 GHz. Rychlost přenosu dat - 1200 bps.
    [img]http://function.mil.ru/images/military/military/photo/SAV_5917[1].jpg[/img]

    A KAS-TM a KAS-TR jsou prostředky komplexní transportní multifunkční hardwarové komunikace a komplexní transportní reléové hardwarové komunikace? Unikátní, všestranný multiplexer obsažený v jejich složení umožnil vytvořit integrální transportní infrastrukturu pro terénní komunikaci architektury SDH, PDH a IP a zajistil nepřetržitý přenos digitálních informací, včetně přenosu streamovaného videa a organizace videa. konference.
    1. Klibanoforos
     Klibanoforos 13. února 2013 13:58
     +2
     Nejpokročilejší stanice, které armáda má, jsou Olkhon, R-353SM Olkhon. Vyvinuté pro perestrojku, je jich málo, proto je používají pouze zpravodajští důstojníci vzdušných sil a speciálních sil GRU.
    2. Evrepid
     Evrepid 14. února 2013 18:39
     0
     Nevěří! V leteckém průmyslu je rychlost specificky omezena na přenosovou rychlost 50 znaků za sekundu. aby člověk mohl obdržet balík
  3. Nechai
   Nechai 12. února 2013 16:53
   +4
   Citace z borisst64
   Připnutý přemýšlel o nedostatku režimu "Morse" na rozhlasové stanici. Představuji si tento obrázek - tank jede a radista se snaží překonat morseovku.

   Зачем жеж танкистов ЗА ИДИОТОВ держать. В послевоенных р/станциях такой режим уже был, в том числе и на Р-123их. Он - радиотелеграфный режим применялся для осуществления связи на дальности, когда мощности чувствительности для голосовой УЖЕ не хватает. И стественно с места.
   Приведу такой вот случАй: разведбат 1Гв.ТА, действуя на значительном отрыве от основных сил и проводя разведку в полосе основного направления наступоения Армии, вышел на рубеж укреплений на Зееловских Высотах КОГДА они ещё НЕ БЫЛИ заняты полевыми войсками. Впечатлившись масштабами и оснащённостью рубежа, комбат (капитан Гусаровский Герой Советского Союза, если не ошибаюсь) пытался связаться со штабом. Ожидаемая балалайка! Он отправляет один танк с задачей - приблизиться на расстаяние уверенного ведения ГОЛОСОВОЙ связи и сообщить добытые данные. А сам, находясь в уверенности, что скоро передовые отряды Армии, спешным маршем выйдут на рубех укреплений и займут в них необходимую полосу, для развития наступления, продолжил ведение разведки, согласно полученного приказа. НО в это время, 1Гв.ТА уже получила приказ Ставки перенацелится для удара на север, в Померанию. Пока экипаж танка-посыльного смог добадаться до соответствующего штаба, вопрос уже стал не актуальным. Время было упущено! И не факт, что имей Верховный в тот момент данные, что немецкая оборонительная полоса ЕЩЁ не занята войсками, не предприняд бы ни каких шагов, для опережения гансов!
   U průzkumného praporu také situace brzy vyvrcholila. Nemchura je vmáčkl mezi jezera a kanály, průzkumné tankery utrpěly značné ztráty. Poté, co zničili zbývající vybavení, nesli zraněné, dostali se sami pěšky ...
   1. Igarr
    Igarr 13. února 2013 13:10
    +6
    kluci...
    protože mám pracovní diplom radiotelegrafisty (námořního) budu vás informovat:
    provozní režim telegrafem - NIKDO a NIKDY .. nezruší.
    Передача азбукой Морзе способна идти ЗА ШУМОВЫМ ПОРОГОМ. Это, правда, для очень опытных операторов.
    Jednodušší..nebo těžší..poměr signálu k šumu je vždy vyšší než 1.
    Klíčem je třesení (nebo tank, nebo letadlo, nebo loď) - to nehraje roli. Práce se provádí na náklady ruky / prstů (přenos) a na recepci - pokud jen UHI ..nevypadnou ..
    A článek byl přečten.
    Ještě jsem neviděl ... podrobnější a pravdivější článek.
    Díky redakci - za takový materiál.
    1. plukovník
     plukovník 13. února 2013 14:32
     +5
     Poprvé jsem četl článek v knize A. Drabkina "Bojoval jsem na T-34". Pokud to někdo nečetl, vřele doporučuji. Teď jsem si to s chutí přečetl. A na úkor sluchového telegrafu nyní nepracují s klíčem (pouze jako nouzová možnost) používají senzory Morseovy abecedy (např. DKM R-020) to je, když stisknete klávesu s písmenem “ a“ a ti-taa letí vzduchem. Samozřejmě z hlediska efektivity toto spojení prohrává na automatizované řídicí systémy, ale jako záloha, vyžadující mnohem méně zdrojů, si myslím, že bude sloužit ještě dlouho.
   2. AlexW
    AlexW 13. února 2013 17:34
    0
    Nechai,На Р-123 телеграфного режима не было. Радиостанция отличная. Использовали в сетях межгарнизонной связи. Ставили в стационар, питание через АКБ+выпрямитель. Для телеграфного режима умельцы мастерили приставку -тональный генератор. Обеспечивалась отличная связь. Частенько на ней солдаты (в ГСВГ) слышали переговоры таксистов то Воронеже, то в Курске.Иногда удавалось вклиниваться в переговоры - бойцы прикалывались.
    1. Igarr
     Igarr 13. února 2013 20:17
     +1
     Chlapi......
     jakákoliv rozhlasová stanice ... JAKÉKOLI ... poskytuje telegrafní práci ..
     Что такое азбука Морзе? Есть ..посылка..нет - посылки...
     Takže .... zapnutí rádiové stanice pro PŘENOS - to je předpoklad.
     A zapnout - kdokoli z vás to ví... zmáčkněte vypínač lamp v televizní místnosti.
     Další věc... jak se tyto balíky... dešifrují.
     Revoluční vězeňská šifra je variantou Morseovy abecedy.
     Podvodní akustická komunikace je další možností...
     Zkrátka ... možnosti .. moře.
     ...
     A ..... T-34 ... byl .. nejúspěšnějším tankem ... z hlediska BATTLE GLORY.
     jen ... do prdele .... nebojuje dobře!
     A nenese ztráty .. masivní .... ze stejného důvodu ... že ... hazard ..
 6. 689 valera
  689 valera 12. února 2013 10:26
  +3
  skvělý tank, skvělý článek
 7. Predátor-74
  Predátor-74 12. února 2013 10:35
  +12
  Dva výraznější faktory autor nezmínil – tím je vyrobitelnost a udržovatelnost. Zde byla výhoda T-34 drtivá a to z velké části přispělo k vítězství.
  1. Predátor-74
   Predátor-74 12. února 2013 10:49
   +6
   Navíc velmi důležitou kvalitou, zejména během druhé světové války, byly náklady na výrobu T-34, které byly mnohonásobně nižší než u německých tanků.
   I když byl T-34 v některých vlastnostech horší než jeho německé protějšky, i s těmito penězi mohla země vyrobit 3-4 tanky proti jednomu. Tento rozdíl byl zvláště patrný ve druhé polovině druhé světové války.
  2. Al Nikolaich
   Al Nikolaich 12. února 2013 12:20
   +6
   Naprostý souhlas. Na Tigeru bylo nutné vyměnit spojku (hlavní spojku) do továrny. Na T-34 to posádka zvládla i na lesní mýtině a za necelý den.
 8. DUCHA SVOBODY
  DUCHA SVOBODY 12. února 2013 10:46
  +4
  Teď to také začíná zavánět válkou, takže naši designéři na nás musí tlačit
  V obranném průmyslu je právě teď potřeba průlom!!!!
 9. Zerstorer
  Zerstorer 12. února 2013 10:56
  +2

  T-34 stíněný betonem

  Došlo k případu zesílení pancíře tanku betonem.
  http://stan-1.ru/zhelezobetonnye-tanki-chego-tolko-um-inzhenernyj-ne-pridumaet/.
  1. Nechai
   Nechai 12. února 2013 17:02
   +2
   Citace z Zerstorer
   Došlo k případu zesílení pancíře tanku betonem.

   Byly provedeny experimenty - beton s periodickou výztuží. Výsledek byl skvělý. Jen nemysleli na modularitu této rezervace. A proto v terénu nebyla obnova pásu po zásahech železobetonového pancíře možná. Zde metoda také zemřela, ve skutečnosti se nenarodila.
 10. Tatar-in
  Tatar-in 12. února 2013 11:01
  +8
  Přední zesílení pancíře nebylo možné kvůli velkému zatížení předního závěsu kvůli věži umístěné před tankem. V důsledku toho se konstruktéři vydali cestou zvyšování manévrovatelnosti a výzbroje.
  Tank v mnoha ohledech předběhl dobu. Ale hlavní zásluha je zásluha našeho vojáka. Věčná vzpomínka na hrdiny.
 11. Černý plukovník
  Černý plukovník 12. února 2013 11:45
  +1
  Naučil jsem se o tanku trochu víc, než jsem věděl předtím. Mimochodem, nedávno na stejném webu byl článek o tom, že naše tanky a děla jsou vybaveny optikou o něco lepší než Wehrmacht. Nějak se to k tomuto článku nehodí. Článek je plus!
  1. jeden13
   jeden13 12. února 2013 16:51
   +1
   akorát jsi všechno v článku nepochopil správně, umístění, pozorovací sektory plus panoráma v těchto věcech, naši byli lepší než Němci, ALE podléhající stejné kvalitě přístrojů.Jeli jsme ersatz na 41-42, Myslím kvalitu a průhlednost skla.Ano, nejdokonalejší se z pozorovacího zařízení stane fekální koláč, pokud sklo není průhledné a vadné
  2. Nechai
   Nechai 12. února 2013 17:06
   +2
   Citace: Černý plukovník
   byl článek, že naše tanky a děla jsou vybaveny optikou o něco lepší než Wehrmacht. Nějak se to k tomuto článku nehodí.

   Němci při výrobě optiky používali minimálně trojitou antireflexní vrstvu čoček, ve většině jejich optických dělicích ploch. Takže svítivost jejich optiky byla mnohem vyšší. To berou na vědomí VŠICHNI naši veteráni, kteří s ní měli možnost komunikovat.
  3. stalkerwalker
   stalkerwalker 13. února 2013 22:11
   +4
   To je správně. Měli jsme a máme problémy s optikou (kvalitní, neplastová). to vyžaduje vysoce kvalitní materiály a vybavení, kvalifikovaný personál. Opticky dosáhly naše ponorky úrovně německých dob druhé světové války až koncem 70. let.
 12. Montér65
  Montér65 12. února 2013 13:13
  +6
  Podle mého názoru se jedná o zkrácenou verzi Drabkinovy ​​knihy “Bojoval jsem na T-34.” Ale článku je to jedno +, protože soudě podle komentářů mnozí knihu prostě neviděli, jsem Nemluvím o tom, že si to přečtu. Je tam tolik zajímavých věcí. Fadin Alexander Michajlovič je v pohodě. Ano a ostatní nejsou o nic lepší.
  1. Kars
   Kars 12. února 2013 15:48
   +8
   Citace z Fitter65
   Drabkinova kniha „Bojoval jsem na T-34“.

   Spíš kompilace z intra série
   http://flibusta.net/b/234603/read
   http://flibusta.net/b/286155/read
   A článek mohl být naředěn ilustracemi.Bylo by to zajímavější a lépe se to četl.
   1. Vadivak
    Vadivak 12. února 2013 15:52
    +2
    Citace od Karse
    A článek mohl být naředěn ilustracemi

    Andrew Dobrý den. Co si myslíte objektivně?
    1. Kars
     Kars 12. února 2013 16:03
     +4
     Citace z Vadivak
     Co si myslíte objektivně?

     S největší pravděpodobností je to objektivnější, pokud nelezete do divočiny, tam prostě nic není. Tady je to technika s útržky vzpomínek. A vzpomínky jsou subjektivní.
     Takže to je vše.
   2. Ricinový olej
    Ricinový olej 12. února 2013 21:30
    +3
    Citace od Karse
    ředit ilustracemi.Bylo by to zajímavější a lépe čitelné.

    Klikací
    1. Ricinový olej
     Ricinový olej 12. února 2013 21:31
     +2
     zředit ilustracemi.

     Klikací
     1. Ricinový olej
      Ricinový olej 12. února 2013 21:42
      +2
      Klikací
      1. Ricinový olej
       Ricinový olej 12. února 2013 21:44
       +1
       Klikací
       1. Ricinový olej
        Ricinový olej 12. února 2013 21:45
        +1
        Klikací
        1. Ricinový olej
         Ricinový olej 12. února 2013 21:46
         +2
         Klikací
         1. Ricinový olej
          Ricinový olej 12. února 2013 21:47
          0
          Klikací
          1. Ricinový olej
           Ricinový olej 12. února 2013 21:48
           +2
           Klikací
           1. Ricinový olej
            Ricinový olej 12. února 2013 21:49
            +1
            Klikací
           2. Ricinový olej
            Ricinový olej 12. února 2013 21:49
            0
            Klikací
           3. Ricinový olej
            Ricinový olej 12. února 2013 21:51
            0
            Klikací

           4. Ricinový olej
            Ricinový olej 12. února 2013 21:54
            0
            Klikací
           5. Ricinový olej
            Ricinový olej 12. února 2013 21:55
            0
            Klikací
           6. Ricinový olej
            Ricinový olej 12. února 2013 21:56
            0
            Klikací
           7. Ricinový olej
            Ricinový olej 12. února 2013 21:57
            0
            Klikací
           8. Ricinový olej
            Ricinový olej 12. února 2013 21:57
            0
            Klikací
           9. Ricinový olej
            Ricinový olej 12. února 2013 21:58
            0
            Klikací
           10. Ricinový olej
            Ricinový olej 12. února 2013 21:59
            0
            Klikací
           11. Ricinový olej
            Ricinový olej 12. února 2013 22:00
            0
            Klikací
           12. Ricinový olej
            Ricinový olej 12. února 2013 22:00
            +2
            Klikací
           13. Ricinový olej
            Ricinový olej 12. února 2013 22:01
            +1
            Klikací
           14. poctivý žid
            poctivý žid 13. února 2013 15:26
            +2
            Z jakého webu jsou obrázky?
           15. Ricinový olej
            Ricinový olej 13. února 2013 19:26
            +1
            Citace: poctivý žid
            Z jakého webu jsou obrázky?

            Zde: http://tipolog.atspace.com/doc_plakats.htm
    2. Kars
     Kars 13. února 2013 01:23
     +2
     Myslím, že už to nejsou útržkovité fotky masové techniky z druhé světové války, jmenovitě T-34, a to nejen na pozadí hořících tygrů, ale i tragičtějších, které se zaměří na hrdinství těch lidí, kteří seděli dolů k ovládání, podíval se do zaměřovačů a vypálil granáty.
     1. Kars
      Kars 13. února 2013 01:26
      +2
      ___________________
      1. Kars
       Kars 13. února 2013 01:30
       +1
       ____________________
       1. Kars
        Kars 13. února 2013 01:31
        0
        ______________________
        1. Kars
         Kars 13. února 2013 01:32
         +1
         ____________________
         1. Kars
          Kars 13. února 2013 01:34
          +2
          ___________
          1. Kars
           Kars 13. února 2013 01:39
           +2
           Если чесно я просто обожаю илюстрировать статьи по бронетехнике.Жаль тут нехотят публиковать юмористические расказы Кошкина с моей подборкой фото.
           http://flibusta.net/b/216362/read

           Dobře, neplač, pořád tě miluji. Jsi jen unavený. Jeďte do Alp nebo Paříže, odpočiňte si, a pak vás pověřím dalším úkolem, mám jeden nápad... Říká se „Myš“, zasmál se Fuhrer a šel k Adersovi.

           - No, co to tady máte... CO TO JE???

           "Válečky," hlásil Aders s hysterickou živostí.

           - Vidím, že válečky! Proč čtyři řady!

           1. Zerstorer
            Zerstorer 13. února 2013 09:38
            0
            Citace od Karse
            Dobře, neplač, pořád tě miluji. Jsi jen unavený. Jeďte do Alp nebo Paříže, odpočiňte si, a pak vás pověřím dalším úkolem, mám jeden nápad... Říká se „Myš“, zasmál se Fuhrer a šel k Adersovi.

            - No, co to tady máte... CO TO JE???

            "Válečky," hlásil Aders s hysterickou živostí.

            - Vidím, že válečky! Proč čtyři řady!


            Vzpomínám si na toto dílo... O Shermanovi se také píše vtipně.
     2. alex popov
      alex popov 13. února 2013 17:40
      +1
      Citace od Karse
      Myslím, že už to nejsou útržkovité fotky masové techniky z druhé světové války, jmenovitě T-34, a to nejen na pozadí hořících tygrů, ale i tragičtějších, které se zaměří na hrdinství těch lidí, kteří seděli dolů k ovládání, podíval se do zaměřovačů a vypálil granáty.

      Autor správně řekl:
      Pokud budou vojáci a důstojníci věřit ve vybavení, které jim bylo svěřeno, budou jednat odvážněji a rozhodněji a vydláždit si cestu k vítězství. Naopak nedůvěra, ochota házet psychicky nebo opravdu slabé zbraně povedou k porážce

      Všechny tyto věci jsou vzájemně propojeny.
 13. TIT
  TIT 12. února 2013 14:17
  +5
  хорошая статья , одна просьба к автором больших статей не делать их монотонными , разделять их фотографиями ( очень тяжело воспринимаю текст монитора , а когда статья насыщена фото то и читать легче )
 14. cth;fyn
  cth;fyn 12. února 2013 14:33
  0
  Oh lope buk! ctíme mrkat !
  1. cth;fyn
   cth;fyn 12. února 2013 16:48
   +1
   Fuj! Všechno! cool článek.
 15. shurikčajevník
  shurikčajevník 12. února 2013 14:34
  +1
  Z tohoto článku - rozumím. Jak dlouho jsem je nečetl! Nostalgie je přímá - vše správně a srozumitelně vysvětleno - dokonce je naznačeno, že jsem se tak nějak nikdy předtím nesetkal - postavení tanku na bojišti za ta léta. Autor je dobře udělaný už pipetuje!! dobrý
 16. OLE OLeg
  OLE OLeg 12. února 2013 14:36
  +4
  Děkuji autorovi za práci.
 17. Montér65
  Montér65 12. února 2013 15:55
  +1
  Citace od Karse
  Kars (1) ↑

  Photo voosche class! Vlaštovka na pozadí hořícího tygra.
 18. GOLUBENKO
  GOLUBENKO 12. února 2013 15:59
  +3
  Článek plus.
  Článek je převzat z knihy A. Drabkina "Bojoval jsem na T-34", výborná kniha je sbírka vzpomínek frontových tankistů, kteří bojovali na T-34. Doporučuji přečíst.
 19. Nechai
  Nechai 12. února 2013 17:41
  +8
  Děkuji, s úklonou, autorovi! Skvělý!
  V zimě mechanizovaní řidiči náhodou spadali pod soud vojenského tribunálu za zbabělost a za vyhýbání se vstupu do bitvy. Trik spočíval v tom, že pokud řidič přirozeně obutý do plstěných bot NESNÍMAL nohu z pedálu hlavní spojky, tak právě při přesunu ze startovního prostoru do linie přechodu do útoku selhal hlavní. Jelikož jsem prakticky celou dobu pracoval ve stavu NEZAHRNUTO. Protože řidič ani necítil, že jeho nůž je mírně a ne mírně, ale sešlápl pedál. A trendets ... Ale už u tribunálu bylo velmi těžké to vědomě nebo náhodou prokázat. Stačilo ale několik takových vět ve spojení a měch již INSTINKTIVNĚ vždy sundal nohu z toho proklatého pedálu.
  Měl jsem možnost obdržet T-34-85ths zakonzervované "kokonovou" metodou ze skladovací základny v Komsomolsku na Amuru. Nejspolehlivější způsob, musím říct, a i pod širým nebem funguje velmi spolehlivě. Ale je MIMOŘÁDNĚ náročný na tubu jak při jeho tvorbě, tak při opětovné konzervaci. Bez železničních nůžek na pletací drát, obecně BYAD! Překvapilo mě, že téměř na všech mířidlech zrezivěly setrvačníky pro nastavení dosahu u značky BR-8. Naši dědové si s dostřelem zřejmě moc hlavu nelámali, ale po dosažení určitých úhlových rozměrů cílů již operovali na zaměřovacím bodu. Dostal jsem tehdejší střelecký kurz. Takže pro stupeň C na cestách, přirozeně bez stabilizátoru, stačilo dostat se do ROZMĚRU čtyři metry v každém rozměru přesahujícím plochu nepřátelského tanku.
  Ale gusty T-34 necinkají! PLAPNOU ... To je zvláště patrné, když prochází bahnem – plesk, plesk, plesk. Jako v pantoflích!
  Ежели башенные люки закрыты, то мехводу в личико ВООБЩЕ ни чего, при открытом его люке, в лицо НЕ ЛЕТИТ! Благодать! Но ежели в лужищу влетишь, то пи-пи-пи-дец! Причём ведь прям на самое причинное место в первую очередь попадает ВОЛНА ЛЕДЯНОЙ воды, грязищи! Поначалу трудно было приспособиться с ПМП. Ведь первого, второго положения рычагов НЕТ! Кулиса переключения передач междуног торчит, стояли на всех пятиступки. Радиус поворота танка, как говаривали, зависит от той дури с которой мехвод зажмёт рычаг ПМП! Мы их получили для быстрой выработки моторесурса, с последующей отправкой на Уссурийский РемЗавод. Поэтому командование закрывало глаза на использование машин в личных целях. За дровами сгонять. Посчастливится выходной - семью в лес по грибы вывезти. А вот уже из Приморья подшаманеные до уровня Т-34-85 (69г.) они отправлялись в Анголу.
  Mimochodem, japonské automobilové společnosti hledaly po celém světě vycpané naše zařízení, vykupovaly tento kovový šrot a vyráběly z něj plech, aby vyrobily vynikající auta odolná proti korozi a trvanlivá.
 20. Alf
  Alf 12. února 2013 22:28
  +2
  Citace: Tuts
  Mimochodem, otázka zásypu v šabloně webu úplně nahoře, jaký druh nádrže je zobrazen, je něco, co vypadá jako IS

  Toto je IS-4, poněkud obskurní tank.
  1. zneužívání
   zneužívání 12. února 2013 23:48
   -11
   Co je ... a co není, nejlépe vypovídají celkové ztráty.
   Немцы всего потеряли от 45,000 до 50,000 тaнkов
   Sovětský svaz z 96,500 100,000 na XNUMX XNUMX tanků
   Velká Británie: asi 20,000 XNUMX tanků
   США: 20,000 танков
   1. ytqnhfk
    ytqnhfk 13. února 2013 09:14
    0
    лабус вы не одного не потеряли умойся сиди и пускай слюни твоя хата никогда ничего не создаст и нигде не победит если только в европе в гей парадах там осваивайте мастерство победы!
   2. stalkerwalker
    stalkerwalker 13. února 2013 22:20
    +4
    Uveďte prosím statistiku ztrát tanků po bitvě v Mandžusku v srpnu 1945...
   3. jimm
    jimm 13. února 2013 23:29
    +1
    Jak řekl Mark Twain, existují lži, jsou do očí bijící lži a existují statistiky... Samotná znalost aritmetiky pro vaše závěry nestačí. Tady Guderian myslel jinak, když poprvé viděl čtyřiatřicítku!
   4. 73petia
    73petia 14. února 2013 03:30
    +1
    Němci ztratili celkem 45000 50000 až XNUMX XNUMX tanků a svou zemi.
   5. Zopuhhh
    Zopuhhh 14. února 2013 16:14
    0
    Labus jedním slovem
 21. Misantrop
  Misantrop 13. února 2013 00:00
  +18
  Citace z labusu
  Co je ... a co není, nejlépe vypovídají celkové ztráty.

  A Mongolsko neztratilo jediný tank. Mongolský tank je nejlepší wassat
  1. jimm
   jimm 13. února 2013 23:31
   +4
   A Mongolsko neztratilo jediný tank. Mongolský tank je nejlepší...
   Nesouhlasit! Mongolové mají nejlepší ponorky! nápoje
 22. shurup
  shurup 13. února 2013 02:38
  +2
  Doplním, podle zkušeností z T-72.
  Řidič obecně může jen někdy rychle opustit nádrž. Střelec vyskočí rychleji než kdokoli jiný.
  V případě poruchy TPU může velitel ovládat řidiče pomocí lan přivázaných k jeho ramenům a střelce údery do klobouku ušima.
  Když se tlama dotkne země, závěr je schopen rozbít masivní zátku a srovnat vše mezi ní a střechou věže.
  Obejděte koně vepředu, krávu vzadu a tank - ze všech stran.
 23. yury12
  yury12 13. února 2013 10:33
  0
  Pěkný, dobrý článek. Takových by bylo víc!
 24. Vousy
  Vousy 13. února 2013 11:27
  0
  Jsem jediný, kdo si všiml, že jde o copy-paste od Drabkina?
 25. Montér65
  Montér65 13. února 2013 13:03
  0
  Citace: Beard
  Jsem jediný, kdo si všiml, že jde o copy-paste od Drabkina?

  Ne, jsem o den dříve...
 26. Krasnojarec
  Krasnojarec 13. února 2013 13:22
  -7
  Německá "sračka" zasáhla vychvalované T-34 s hvězdami na Kursk Bulge.
  1. První Vanguard
   První Vanguard 13. února 2013 15:29
   +4
   ahoj krajan chlapík
   Na Kursk Bulge se T-34 srazily s mnohem mladšími vozidly Hans. těžký tanky a samohybná děla. A hlavním důvodem těžkých ztrát v této bitvě byly taktické nesprávné výpočty velení. V bojích na Miusfrontu byly ztráty téměř vyrovnané, i když aktéři (tanky a samohybná děla) na obou stranách byli stejní. Část divizí, které se zúčastnily předtím, bojovala na výběžku Kursk. Přečtěte si časopis Frontline Illustration, nepamatuji si číslo věnované těmto událostem, pokud chcete, najdete ho.
   A pro vaši informaci, Hans prohráli bitvu o Kursk Bulge. hi
  2. stalkerwalker
   stalkerwalker 13. února 2013 22:24
   +5
   Hlavní část vozu je umístěna mezi volantem a opěradlem sedadla řidiče. Hlavním závěrem bitvy o Kursk Bulge je, že vojenské štěstí nelze najít v obraně.
  3. jimm
   jimm 13. února 2013 23:45
   +1
   Krasnojarec, Половина пантер сгорели сами собой. На фото с курской битвы тигры буквально изрешечены попаданиями-не хватало калибра наших пушек.Как написал один из воен.историков( не помню кто) Вермахт-это была армия иновационных технологий ведения боя. Красная Армия-застряла в этом плане где-то в эпохе гражданских воин, несмотря на передовые образцы техники. И не смотря на то, что 2 корпус СС прорвал все наши линии обороны , звездюлей получили под Курском именно немцы. А их танковые части так и не оправились после этого до самого конца войны.
  4. Zopuhhh
   Zopuhhh 14. února 2013 16:16
   0
   Co dalo? Přes ústa Goebbelse?
 27. sdd23wesdg
  sdd23wesdg 13. února 2013 13:32
  -2
  База МВД всех граждан РФ, Украины и других стран СНГ на этом http://zipurl.me/sng сайте и главное сделали вроде как для поиска утерянных родственников, но здесь вся информация о каждом из нас: переписки с друзьями, адреса, телефоны, место работы, и что самое страшное есть даже мои обнажение фото (правда не знаю от куда...). В общем, испугалась очень - но есть такая функция как "скрыть данные" конечно же воспользовалась и всем советую не медлить, мало ли
 28. vymazán
  vymazán 13. února 2013 13:58
  +2
  Tank T-34, stejně jako ostatní tanky z různých zemí a epoch, byl již důkladně rozebrán. Jejich silné a slabé stránky jsou známé, názory bojovníků, vojenských vůdců a politiků na ně jsou všeobecně známé.
  Tank T-34 nebyl nejlepší na světě. Měl nedostatky. Ale jeho výhody a poměr cena/výkon převážily. Proto je tento konkrétní tank uznáván jako číslo jedna na světě! A během válečných let vytáhl vítězství! Zároveň byste neměli prosit ostatní tanky.
  Sláva konstruktérům, technikům a dělníkům, kteří tank vytvořili! Sláva tankovým vojákům, kteří na něm rozbili nepřítele! Sláva mé vlasti za velké vítězství!!!
  1. Basilevs
   Basilevs 16. února 2013 12:08
   0
   Citace: vymazáno
   Tank T-34 nebyl nejlepší na světě. Měl nedostatky. Ale jeho výhody a poměr cena/výkon převážily. Proto je tento konkrétní tank uznáván jako číslo jedna na světě!

   Co je lepší - 1 "Tiger" nebo 5 "T-34"?
   1. silver_roman
    silver_roman 21. února 2013 11:49
    0
    No, také záleží na jakém t34? Tito. která z úprav! například když vezmete prvních 34, tak ano, byly extrémně náročné na provoz. Problémy byly primárně s převodovkou, ta se extrémně špatně řadila a měla jen 4 rychlostní stupně. Četl jsem článek srovnávající t34 a panthery. takže je to všechno velmi dobře popsané.
    Ale T34-85, co vzal Berlin - to je dá se říct úplně jiné auto. takže pokud vezmete nejnovější t34-85 a jednoho tygra, tak bych preferoval naše Vlaštovky !!!
 29. Klibanoforos
  Klibanoforos 13. února 2013 14:10
  0
  По поводу дизельного двигателя, в своё время много было уже сказано обо всех его достоинствах и недостатках. Да, ведро с дизелем не горит, зато его пары взрывоопасны, а так как баки на Т-34 были и с бортов, то нередко машины получали вот такие повреждения, само собой танкисты эти баки оставляли пустыми, а то и заполняли водой.


 30. Klibanoforos
  Klibanoforos 13. února 2013 14:11
  +1
  По поводу дизельного двигателя, в своё время много было уже сказано обо всех его достоинствах и недостатках. Да, ведро с дизелем не горит, зато его пары взрывоопасны, а так как баки на Т-34 были и с бортов, то нередко машины получали вот такие повреждения, само собой танкисты эти баки оставляли пустыми, а то и заполняли водой.


 31. silver_roman
  silver_roman 13. února 2013 15:30
  +2
  Tady je... naše vlaštovka, ochránkyně. Ukrajina, město Nižin...
  Pokaždé, když kolem projedete, naskočí vám husí kůže.
  Mimochodem, ve WOT (většina tématu je nápoje ) na něm bruslil více než 2000 zápasů, a když pak ti odporní vývojáři odstranili 100 mm, musel jsem to kvůli nedostatku farmy opustit pláč
  Oblíbené auto!!!
  1. Alex
   Alex 13. října 2013 23:02
   +3
   Tady je... naše vlaštovka, ochránkyně. Ukrajina, město Nižin...

   A v Kyjevě na Victory Avenue (symbolicky!) je ta samá poblíž stanice metra Shulyavska. Z houštin před stanovištěm se tak nečekaně zdá, že vás to někdy vezme ohromeně.
 32. První Vanguard
  První Vanguard 13. února 2013 15:38
  +2
  Článek + takové jsou potřeba. Ale kniha "Bojoval jsem na T-34" od Drabkina je mnohem objemnější a kategoricky si ji musí přečíst ti, kteří mají zájem dobrý
  Nejlépe v kombinaci s "Tygři v bahně" od Otty Cariuse. Chcete-li vytvořit úplný emocionální obraz. Plus časopisy "Přední ilustrace" - suchá fakta, objektivní dokumentární informace. Vše dohromady tvoří v hlavě přemýšlejícího čtenáře celkem ucelený obraz. voják
 33. xoma58
  xoma58 13. února 2013 16:01
  0
  Článek plus. Podle Discovery Channel je T-34 nejlepším tankem všech dob. Odkazů je dost, film se jmenuje "Top Ten Tanks". Zde je jeden z odkazů http://online-docfilm.com/bbc/bscience/391-desyatka-luchshih-tankov.html
 34. čukča
  čukča 13. února 2013 17:01
  0
  Četl jsem to s chutí.
 35. krang
  krang 13. února 2013 18:10
  +1
  Článek je výborný, ale bohužel hloupě přepsaný z knihy Antona Drabkina "Bojoval jsem na T-34". Pokud je autorem on, respektujte ho a respektujte. Pokud ne, pak není dobré zveřejňovat cizí pod rouškou své vlastní.
 36. galiullinrasim
  galiullinrasim 13. února 2013 19:46
  0
  Četl jsem to s chutí a ten stroj je taky krásný, ale kluci. každý uznává, že je to optimální stroj.Kde najdu knihy zmíněných autorů.
 37. xan
  xan 13. února 2013 20:50
  +2
  755962,
  úžasné jméno pro tank - "Combat Girlfriend"
  ne nějaké „pouštní krysy“ nebo „tučňáci z Floridy“.
  1. alex 241
   alex 241 13. února 2013 20:55
   +4
   Tank "Fighting Girlfriend" poblíž Reichstagu.
   1. alex 241
    alex 241 13. února 2013 21:03
    +2
    Фотокорреспондент ТАСС Евгений Ананьевич Халдей (в центре) в Берлине возле Бранденбургских ворот. На заднем плане ИС-2 из состава 7-й гвардейской танковой бригады — один из трёх (№№414, 432, 434 «Боевая подруга») самых знаменитых советских танков в поверженном Берлине.
    1. Kars
     Kars 13. února 2013 23:43
     +1
     Fotografie slavné, ale ne tak docela T-34

     také Berlín T-34-76 a T-34-85
 38. bistrov.
  bistrov. 13. února 2013 22:17
  +10
  Мой отец половину войны провоевал танкистом, войну встретил в Вильно, в должности механика-водителя танка БТ-7, до этого 4 года отслужил в морфлоте и два года сверхрочной, потом судьба забросила его в Севастополь,где он командовал ротой морской пехоты, после сдачи Севастополя попал под Сталинград, где командиром танкового взвода участвовал в окружении немецких войск и был тяжело ранен в районе Калача, после ранения уже не вернулся в боевые порядки, по состоянию здоровья переквалифицировался в технические части.. Воевал на различных танках, в том числе и на Т-34, много рассказывал мне об особенностях этой легендарной машины, в часности об очень неудобном месте механика-водителя, если закрыть люк, то управлять танком приходилось практически в слепую, особенно в грязную погоду, когда потоки воды и грязи моментально залепляли триплекс, имевший всего лишь ручной очиститель, поэтому водители не закрывали люк на защелку, оставляя его свободно хлопающим при движении танка,особенно когда шли в атаку, люк болтался, механик-водитель успевал увидеть дорогу, одновременно была какая-то защита от пуль и осколков, вот это и подвело отца, на очередной воронке он переключаясь ,неудачно наклонился вперед и получил люком по голове и хоть он был в танковом шлеме,но от удара потерял сознание,танк остановился и заглох, казалось бы обычное дело, но дело в том, что он тогда был командир танка, а находился на месте механика-водителя, надо сказать ,что отец был весьма квалифицированным механиком-водителем, и в сложных условиях садился за рычаги сам, после этого его долго тягали в особый отдел, пытаясь пришить ему саботаж, дескать струсил и сам подставил голову под люк, не миновать бы ему штрафбата, если бы не вмешался командир бригады,лично знавший отца. Это привычка садиться на место механика-водителя и спасла ему жизнь,когда наши войска завершали окружение немцев в районе Калача под Сталинградом: в танк отца, в башню попал тяжелый снаряд-напоролись на немецкую замаскированную батарею, башня была сорвана с прогона, два человека ,находившиеся в ней погибли сразу, отец и стрелок -радист были ранены и контужены, очнувшись от жара,танк горел, он все-таки смог вытащить бывшего без сознания стрелка и отползти от танка . Впоследствии стрелок тоже выжил и вернулся в войска, отца комиссовали и перевели в нестроевые.
  1. alex 241
   alex 241 13. února 2013 22:25
   +7
   Skláním se před tvým otcem, musíš napsat článek na základě jeho memoárů!
   1. Alex
    Alex 13. října 2013 23:06
    +3
    alex 241

    Tato fotografie je nejlepší odpovědí na všechny spory o T-34. Špatné zbraně se nesklánějí.
 39. ZABA
  ZABA 14. února 2013 01:48
  0
  Tank je dobrý, ale proč takové ztráty?
 40. sluneční škorpión
  sluneční škorpión 14. února 2013 03:21
  +1
  Článek je dobrý, ale všechno jsou to úryvky z knihy Artema Drabkina a Alexeje Isaeva „Bojoval jsem na T-34“ a miniencyklopedie Michaila Barjatinského o bojovém použití sovětských tanků „Sovětské tanky v bitvě od T-26 do IS-2". Vážné knihy, kteří nečetli - doporučuji.
 41. Montér65
  Montér65 14. února 2013 05:45
  0
  Citace od Zaby

  Tank je dobrý, ale proč takové ztráty?

  Takže přečtete celou tuto knihu a otázky zmizí.Tam prostí tankisté říkají kdo, jak a proč. A pokud čtete také M. Barjatinského, pak obecně všechny otázky zmizí.
 42. AlexxxNik
  AlexxxNik 14. února 2013 07:45
  +1
  při službě v SA jsem často brával na jízdu služebníka MTLB, kolik bylo poškozených bot od rozlité nafty, která mi stála v louži u nohou, myslím, že za druhé světové války to bylo ještě horší, i tehdy byla představa, že ventilátor odsaje benzínové páry, ale dieselový motor tak bude viset, dokud ho nezapálí
 43. Nechai
  Nechai 14. února 2013 14:59
  +2
  V popisu (viz výše) zvuků vytvářených housenkovým pohybem T-34 jsem udělal chybu. Omlouvám se. Paměť selhala, za prvé jsem si vzpomněl, že z místa byla slyšet mechanická voda. K výprasku dráhy pod prvním válečkem se přidává, vycházející ze zádi - "dráha-dráha-dráha" od kontaktu válečku na hnacím kole s hřebenem dráhy.
  Citace: AlexxNik
  kolik bot bylo poškozeno rozlitou naftou, která stála v louži u jejích nohou (?!?!?!), myslím, že za druhé světové to bylo s tímhle ještě horší, už tehdy existovala představa, že ventilátor odsaje benzínové páry, ale naftový motor bude viset, dokud ho nezapálí

  Alexandre, žalostný stav toho MTLB je právě z OWNERSHIP. NIKDO ho nevysvětlil člověku, který byl evidován jako mechanická voda, nenaučil ho, jak správně instalovat durite a utahovat durite pásky. Nebo dokonce na olejové barvy - pevně a pod tlakem dorzhit.
  Za války: dostupnost paliva je cenou života a dané posádky a jednotky jako celku. Za takový raspizd .. v mžiku byla vydána "vstupenka" do VOJENSKÉHO TRIBUNÁLU. Navíc máte pravdu, v celém vyhrazeném prostoru je DODATEČNÝ požárně nebezpečný zdroj, pařez není nikomu jasný a nevzdal se na OBR. Posádka by srst vzala za zátylek.
 44. Malkor
  Malkor 14. února 2013 22:06
  0
  Hlavní v každé válce jsou lidé – právě oni přinášejí vítězství, T-34 je dobrý tank, na kterém nám naši vojáci přivezli vítězství, ale kdyby na jeho místě byl jiný tank, naši vojáci by vyhráli s více resp. menší ztráty – nemohlo to být jinak.
  v článku je hezké pochopit, jakou evolucí tank t34 prošel, změnil své poslání v bitvě, kompetentní pochopení a aplikace vlastností obrněných vozidel v měnících se válečných podmínkách, jak ze strany tankové posádky, tak i generálů, je klíčem k úspěch naší armády
 45. Ermolaich
  Ermolaich 14. února 2013 22:20
  +3
  VZPOMÍNKY TANKERA
  Sokolenko Sergey Ivanovič, narozen 7. října 1922 ve vesnici Doroshkeevo, Daursky District, Krasnojarsk Territory. Po absolvování 8měsíční tankové školy Omsk v roce 1942 získal hodnost seržanta, sloužil u 10. minské tankové brigády, Třetího tankového sboru. Bojoval na Kursk Bulge, zúčastnil se slavné bitvy u Prochorova. V Bělorusku osvobodil Minsk. Poté v Polsku osvobodil koncentrační tábor Trimblinka. Za celou dobu jsem musel vyměnit 6 bojových vozidel. Po zranění ukončil válku u dělostřelectva jako velitel zbraně.

  Tank T-34 je dobré auto, ale 15. zaměřovač byl vyměněn za 16. zaměřovač, protože 15. zaměřovač byl slabší. Dva kulomety Degtyarev byly málo použitelné, hlavně se od střelby často zahřívaly a často zatímco jeden kulomet střílel, druhý se ochladil. Jednou se porouchal vertikální válec a musel být vyměněn v továrně. Motor měl výkon 500 koní, rychlost až 54 km/h, let střely byl 36 km., ráže kulometu byla 76 mm, ale pak byla nahrazena 85 mm. Sud byl vyčištěn od sazí praporem. Časově nejnáročnější pro nás bylo právě čištění hlavně a kopání v nádrži. Housenky také čistila celá posádka kromě velitele. Voda se ohřívala v sudech, myla se, pokud vadily vši, pomáhala nafta. Neprali jsme si oblečení, to nebylo dříve, jen nás časem vyměnili. Důstojníci a vojáci jiných národností se k sobě chovali normálně, stejně jako se slušně chovali neruští důstojníci k ruským vojákům. V našem tanku byl jednou jeden Tatar, Moldavan, všichni jsme plnili svou povinnost chránit vlast.
  Наши танки были надежнее и тем, что башни были литые круглые, а у немцев с углами. У наших танков гусеницы рвались редко, но если попадал снаряд в трансмиссию, бывало заклинивало мотор. На каждый танк выдавалось по 55 снарядов, 56-й был с укороченной гильзой. Орудие хорошее, но когда бывало застрянет снаряд, то его выбивали укороченным снарядом, так как в нем бвл один только порох. Скажу, что самым страшным для нас позднее был фауст-патрон. Несли мы потери и от немецкой авиации, от бомбардировщиков. В городах был приказ закрывать обязательно люки. Если в бою перебьют гусеницу, можно было самим отремонтировать, заменить траки. Был приказ при встрече с танками противника не отступать ни в коем случае, принять бой, даже идти на таран. Если танк не смог выйти сам из снега, льда или грязи, его выручали другим танком. Если мост, то саперы определяли могут ли танки пройти по нему. При прохождении через болото приходилось придумывать различные хитрости, связывать тросами бревна.
  Nádrž T-34 byla naplněna 4 nádržemi po 200 litrech nafty a vystačila na 800 km. Po 600 km. vyčistil filtry.
  Musel jsem vidět tanky KV-1, KV-2, IS-1, IS-2, jejich pancíř byl tlustý, ale nízká rychlost. Ale byly případy, že byly použity i německé tanky, kulomety, děla, kulomety. Studovali jsme naše vlastní a německé tanky, stojící vedle nich, vyřazené. Vojenské techniky na cvičení bylo dost, skoro každý den chodili na tankodrom a sami stříleli, za to rozdali 3 náboje. Učili neustále všechno: řízení, střelbu, velení a řízení posádky, aby v případě smrti někoho mohl nahradit každý. Když jsme studovali, stříleli jsme na cíl jak na 500, tak na 800 metrů, byl natažený tank a padaly hlavně mezi trup a věž.
  Pokud housenka v boji odpadla, ale tank je v dobrém stavu, tak pokračuje nepřetržitý boj, na opravy není čas.Tank byl ponechán jen jako poslední možnost, pokud už nevyhovoval, odjeli přes spodní přistávací poklop. Musel jsem vylézt ven a pryč z tanku, protože střely mohly každou chvíli explodovat. Osobní zbraně nemusely být použity. Každý člen posádky byl osobně vybaven kulometem PPS a velitel tanku měl pistoli TT.

  ps Sokolenko S.I. žije a žije v malé vesnici v okrese Balakhtinsky na území Krasnojarsk. Nyní je mu 91 let...
 46. zmey
  zmey 15. února 2013 13:22
  +2
  Нормальная машина для тех условий ведения войны и состояния тыла. По многим параметрам превосходящая как противников так и союзников (своего класса).
  Zde někteří hovoří o velkých ztrátách na lidech a vybavení. Vyzkoušejte si ty podmínky války a života a řekněte (klidně sami sobě pravdu), ale vydrželi byste tohle všechno ???!!
 47. Alexey M
  Alexey M 15. února 2013 14:51
  0
  Т-34 всех модификаций было создано более 50000 штук больше чем всех танков и САУ у немцев( тигров выпустили всего 1500).До войны их в войсках было около 2000 и немцы были в шоке от первых боёв с ними.Лучшее качество военной техники это соотношение надёжности,мощи вооружения и ремонтопригодность.А вообще войну выигрывают не только танки самолёты солдаты а ещё и те кого они защищают. Я живу в Нижнем Новгороде у нас в Кремле экспозиция военной техники выпускаемой в городе в годы ВОВ. А сзади техники таблички были типа танк Т-34-85 выпускался на заводе Красное Сормово в количестве 10000 шт. Так вот техники там штук 12 и количество почти везде четырёхзначное а на некоторых и пятизначное. А своему сынуле говорю смотри балбес и гордись.Учись хорошо чтоб не позорить предков.Так вот к чему я веду танк хороший, а люди у нас золотые.Поэтому Россия не победима!

  P / S Bohužel byly desky z nějakého důvodu nahrazeny jinými a nyní tam není uvedeno množství.
 48. xan
  xan 15. února 2013 15:15
  0
  Podle mě je T 34-85 nejlepší tank války. Nechť je horší než Tigers a Panthers, pokud jde o pancéřování a dělo, ale ne kriticky jako T 34-76. Kdyby se objevil o rok dříve, kolik životů tankistů by bylo zachráněno.
 49. voronov
  voronov 15. února 2013 22:23
  +2
  Pancíř je silný a naše tanky rychlé!!!
 50. lemmal
  lemmal 16. února 2013 20:15
  0
  Výborně !!!