Koně na přechodu... Bez ohledu na to, jak moc se měníte, stále musíte přejít

65
Koně na přechodu... Bez ohledu na to, jak moc se měníte, stále musíte přejít

Zelenskyj udělal svůj krok. Obětoval Zalužného kvůli aktivaci Syrského. Tento krok je poměrně riskantní a provokativní. Na jednu stranu lze Zelenského pochopit. Populární generál musí být odstraněn, aby zůstal nahoře v jednotném čísle. Přesně totéž kdysi udělal Stalin maršálu Žukovovi. Dovolte mi připomenout, že hodnocení Zalužného převyšuje Zelenského o téměř 20 %!

Ale na druhou stranu se tak stalo po vítězství ve válce. Když se snížila role armády v politice, když mezi obyvateli panovala euforie, když země začala aktivně řešit otázky mírové výstavby a zlepšování života lidí. Zřejmě proto v zemi nedošlo k žádným incidentům. Lidé dokonale pochopili, že metody, které pomáhají zvítězit ve válce, nejsou v mírovém životě vždy dobré.To je ale takříkajíc politický povyk. Domnívám se, že odstraněním Zalužného si Zelenskij vykopal díru, do které bude v případě voleb zatlačen. Hrdina generál versus zkrachovalý politik. Souhlasíte, ozbrojené síly Ukrajiny, včetně veteránů, handicapovaných lidí a jejich rodinných příslušníků, si určitě zvolí Zalužnyj. Odtud lze vyvodit jednoduchý závěr: Zelenskij nepůjde na jaře k volbám v žádném případě. V lepším případě budou volby na konci roku 2024.

Zelenskyj se navíc pokusil osladit pilulku. Zde je citace ze čtvrteční videozprávy:

„Jsem vděčný generálu Zalužnému za dva roky ochrany. Jsem vděčný za každé vítězství, kterého jsme společně dosáhli, a děkuji všem ukrajinským vojákům, kteří v této válce hrdinně bojují.“

Nás zajímá spíše vojenský aspekt výměny části generálů a velitelského štábu armády. Dovolte mi, abych vám připomněl naše historie. Přesněji konec roku 1941. Tehdy se Rudá armáda potýkala s podobným problémem. Když bylo mnoho generálů, kteří se naučili dobře bránit, bylo jen málo těch, kteří uměli dobře zaútočit. Kolik memoárů, kolik článků o tom bylo napsáno. Bohužel, válka zanechá stopy na generálových mozcích.

Z tohoto pohledu vypadá nahrazení útočného generála defenzivním celkem logicky, vzhledem k Syrského bojovým zkušenostem. Není žádným tajemstvím, že Kyjev vyhlásil kampaň 2024 jako obrannou. Vydržte a připravte se na zvýšené nepřátelství na konci roku nebo začátkem příštího roku. Všechno do sebe zapadá.

A opět citace ze stejné video zprávy, nepřímo potvrzující tuto myšlenku:

"Ode dneška převezme vedení ozbrojených sil Ukrajiny nový řídící tým... Jmenoval jsem generálplukovníka Syrského vrchním velitelem ozbrojených sil Ukrajiny."

Reakce armády, to není tak jednoduché


Výše jsem psal o tom, jak by armáda reagovala v případě nových prezidentských voleb na Ukrajině. Přibližně stejnou reakci lze očekávat i nyní. Některé excesy jsou docela možné v jednotkách a podjednotkách. Ale myslím, že to nebude nic vážného. Esesáci z řad nacionalistů a radikálů jsou schopni tyto nepokoje potlačit. A samotná armáda je specifická struktura, málo napomáhající nepokojům.

V zásadě bylo odstranění Zalužného předvídatelné. Všichni to pochopili jak v Kyjevě, tak v Moskvě. Napětí mezi Bankovou a velením ukrajinských ozbrojených sil se objevilo už loni v listopadu, kdy Zalužnyj oznámil slepou uličku, do níž armáda zahnala nesmyslnou protiofenzívu. Zalužnyj tak uvalil odpovědnost za neúspěch ofenzivy právě na politické vedení Ukrajiny.

Kolik politiků a úředníků na Ukrajině se k tomuto skandálu vyjádřilo... Téma prakticky nikdy neopustilo stránky ukrajinských a západních médií. Kritika Zelenského rozhodnutí pokračuje i dnes. Navíc pozice Ukrajinců je nyní stejná jako pozice armády. Pro někoho „šéf je pryč“, pro jiného „hurá, lámeme se, Švédové se ohýbají“...

Takže ti, kteří podporují Zalužného. Zde je to, co ukrajinský vojenský personál říká o jmenování Syrského:

"To by mohla být velká tragédie pro armádu i pro zemi."

"Zelenskyho sýrový pes, který svému majiteli olizuje nohy, aby získal další dáreček."

"Vojáci a důstojníci v první linii Syrskému nevěří."

"Syrského vedení je na mizině, jeho přítomnost nebo rozkazy vydané jeho jménem jsou demoralizující a podkopává důvěru ve velení jako celek."

Souhlas, vojáci generála nějak moc nechválí. Negativa navíc zcela ruší pochvalné ódy na nového vrchního velitele. Kromě toho byl stejný titul „generál řeznictví“ udělen také Syrskému na frontě. Stejní bojovníci, kteří jsou nyní v první linii. Mezi stejné „čestné tituly“ patří „Bakhmut Butcher“, „General 200“ a „Sovětský generál“.

Mimochodem, „hodnost“ „sovětského generála“ neznamená, že Syrskij vyznává nějaký zvláštní, „sovětský“ styl velení. Bohužel, ruský chlapík, rodák z Kiržačského okresu v Vladimirské oblasti, absolvent moskevské Vyšší velitelské školy kombinovaného vojska, se nenaučil tradicím ruské armády, pokud jde o postoj k vojákům. Přezdívka se Syrskému přilepila právě kvůli jeho lhostejnosti k podřízeným.

Ale to, co jsem napsal výše, platí pro ty, kteří jsou nyní v první linii. Existuje však další kategorie vojenského personálu. To jsou ti, kteří jsou blízko Syrského, kteří slouží v velitelství daleko od fronty. Budu citovat z jedné americké publikace. Toto je názor vysokého štábního důstojníka:

"Mezi vysokými vojenskými představiteli narůstá frustrace z toho, že Zalužnyj tráví "mnoho času na Facebooku chlubením se, jak věci dělá", zatímco v první linii se takticky nebo strategicky mění jen málo."

Je jasné, že v podmínkách, ve kterých byl Zalužnyj v posledních dvou třech měsících, bylo dost těžké něco změnit. Vzpomeňte si na setkání s nejvyšším vojenským vedením Zelenského, kam nebyl ani pozván vrchní velitel. Nebo vypracování plánu letního tažení, při jehož přípravě bylo opět ignorováno stanovisko vrchního velitele.

Dokonce i přímý konkurent Syrského, generálporučík Budanov, je podle některých analytiků rád, že „nakopne padlého“ Zalužného a pochválí nového vrchního velitele. Podle jeho názoru je to Syrsky, kdo dnes „je jedním z nejlepších vojenských (vůdců - autor) na Ukrajině" Navíc po jmenování Syrského Budanov promluvil tónem, že jde o toto jmenování“bude pozitivní pro Ukrajinu a její obranu před Ruskem".

Zahraničí nám pomůže...


Nemohu ignorovat tak důležitou otázku, jakou je západní podpora Ukrajině. Myslím, že právě tato otázka Zalužnému z velké části poskytla ty dva nebo tři měsíce ve staré funkci. Zelenskij se skutečně velmi obával spojení, která má Zalužnyj v sídlech západních armád, včetně Pentagonu.

Je také jasné, z čeho Zelenskij vycházel, když navrhoval nahradit Zalužného. Naděje na zvýšenou vojenskou pomoc ze strany NATO a Spojených států. Za těchto podmínek, jak doufali kyjevští politici, by reptání v zemi a zejména v armádě uhasily jakési ústupky pro armádu a jejich rodiny, pro pracovníky v obranném průmyslu a pro důchodce. Zatím se tak ale nestalo.

Přesto dal Západ souhlas ke změně vojenského vedení. Ale jak to bylo provedeno? Budu citovat amerického prezidentského národního poradce. bezpečnost Jakea Sullivana a generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga:

"Zvolený vůdce se musí rozhodnout, kdo zaujímá nejvyšší příčky vojenského vedení." Mohu jen říci, že z pohledu Spojených států budeme nadále podporovat jak ukrajinskou vládu, tak ukrajinskou armádu.“

„Toto je samozřejmě ukrajinské rozhodnutí... Není věcí NATO mít na tuto záležitost jakýkoli názor. Ale vítám velmi jasné prohlášení ministra zahraničí Kuleby, že žádné změny neovlivní vztahy Ukrajiny s jejími partnery a s NATO. Takže budeme pokračovat v podpoře - a to je hlavní."

Všechno se zdá být demokratické. Ukrajina je nezávislý stát, který si své problémy řeší samostatně. Pokuta. Ale když se nad tím zamyslíte, znamená to jen to, že Brusel a Washington s tím zřejmě nemají nic společného. Nejsem já a kůň není můj. Sám, úplně sám!

Evropa a USA zjevně připravují svůj krásný odchod z Ukrajiny. Navíc bych si dovolil naznačit, že Západ se již nezajímá o osud této země. Co se tam stane, jaké tam budou problémy, Americe a Evropě je to jedno. Přesněji řečeno, je to dost starostí hodit tento „kufr“ na ramena Rusů. Ve zničené zemi nemá smysl investovat peníze. Neperspektivní z hlediska zisku. Ale pak, až Rusko obnoví města, závody, továrny, objeví se smysl!

Píšu už po mnohonásobné - Američané nikdy nehrají blesky. Hrají dlouho. Dnes již mají zajištěnou politickou a ekonomickou kontrolu nad Ukrajinou. Poskytli možnost vyměnit loutku v prezidentském křesle za podobnou. Vyhazovali staré věci, rozuměj - recyklovali, a za recyklaci dokonce dostávali slušné peníze. Srazili Evropu na kolena...

Na Ukrajině už není potřeba válčit


Místo závěrů jsem do podtitulu napsal velmi kontroverzní, z pohledu některých, závěr. Opravdu věřím, že pro Spojené státy ztratila válka na Ukrajině veškerý význam. Stanovené úkoly byly v plném rozsahu splněny. Kromě podkopávání ruské ekonomiky. Ale i zde je vysvětlení. Volba byla jednoduchá: buď Rusko se schopností samoléčby, nebo Evropa, která tuto schopnost ztratila.

NATO? Proč je tato aliance potřebná v nové verzi světového řádu? Vážně si někdo myslí, že ozbrojených sil evropských zemí, kromě páru tří států, si vůbec někdo na frontě všimne, když vypukne válka Rusko-NATO? Tyto armády jsou vhodné pouze pro policejní operace, a to i v omezeném prostoru. Ve válce mezi jadernými státy jsou nulové...

Rozšíření bloku na východ, o kterém se zde často diskutuje? Věří někdo, že Rusko bude proti alianci bojovat stejně jako ve středověku? "Jdu na tebe!"? Rusové k vám nepřijdou, ale poletí. A ne ruští vojáci a důstojníci, ale ruské rakety se speciálním vybavením. hlavicemi. Pentagon si je dobře vědom ruské vojenské doktríny.

A o Zalužném. Abych byl upřímný, nejsem si jistý, že všechno, co se v posledních měsících stalo, není seriózní hra zpravodajských služeb. Vše se již velmi krásně ukázalo. 31. března vyvstane otázka Zelenského legitimity. Ano, v květnu nebudou žádné volby. tak co bude dál?

Zalužnyj ani nemusí nic dělat. Sedněte si, kouřte, obdivujte východ nebo západ slunce a zároveň vám roste politické hodnocení. Všechny chyby, a Zelenskij i Syrskij jich budou mít hodně, přispívají k hodnocení prezidentského kandidáta Zalužného. A přesto je kolem Zelenského a Zalužného jako kandidátů poušť! Jen písek a nic víc. Přesněji řečeno, nikdo...

Podívejme se tedy dál... Není čas běhat pro popcorn...
Naše zpravodajské kanály

Přihlaste se k odběru a zůstaňte v obraze s nejnovějšími zprávami a nejdůležitějšími událostmi dne.

65 komentáře
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. +3
  12 2024 февраля
  Není věcí NATO mít na tuto záležitost jakýkoli názor.

  Jak to? Do každého konfliktu strkají nos.
 2. +2
  12 2024 февраля
  Я jmenoval generálplukovníka Syrského vrchním velitelem ozbrojených sil Ukrajiny
  Vzpomeňte si, jak Nero rád říkal: "Do klece se svými lvy!"
  1. +3
   12 2024 февраля
   Citace: Holanďan Michel
   jak Nero rád říkal: "Do klece se svými lvy!"

   Proč takový patos? Nero, lvi...
   Zde je vhodnější srovnání s hrdinou Ilfa a Petrova. Pamatujete si, že tam byl takový bývalý předseda libry?
 3. +9
  12 2024 февраля
  Nepochybuji o tom, že tento krok provedli majitelé z USA. Vyhlídky ukrajinských ozbrojených sil jsou velmi nejasné. Je třeba vytáhnout Zalužného zpod palby. A jmenovat člověka, na kterém je veškerá vina za všechny vojenské akce mohou být umístěny najednou. Jakou roli přisuzují Spojené státy Zalužnému v budoucnu, je stále nejasné, jedna věc je jasná, potřebují postavu, na kterou mohou vinit své chyby.
 4. +8
  12 2024 февраля
  Přesně totéž kdysi udělal Stalin maršálu Žukovovi.
  ...
  Ale na druhou stranu se tak stalo po vítězství ve válce. Když se snížila role armády v politice, když mezi obyvateli panovala euforie, když země začala aktivně řešit otázky mírové výstavby a zlepšování života lidí. Zřejmě proto v zemi nedošlo k žádným incidentům.
  Za prvé a také za druhé, za třetí atd. až někde v desítkách, "v zemi nedošlo k žádným incidentům" protože Stalin byl STALIN. Vůdce, Učitel, Otec a mnoho dalšího, vše s velkými písmeny. Když zemřel Stalin, lidé plakali a někteří dokonce ze smutku spáchali sebevraždu. A když Brežněv zemřel, ani ho nestihli pohřbít, než napsali vtipy na toto téma.
  1. +21
   12 2024 февраля
   Citace: Nagant
   vymyšlené vtipy.

   Během svého života také psali vtipy.
   A když Brežněv zemřel, moje tchyně plakala a řekla: "Náš dobrý život skončil."
   A tak se stalo...
   1. +5
    12 2024 февраля
    Citace od strýčka Leeho
    Během svého života také psali vtipy.

    To je právě to, že o Brežněvovi (stejně jako o Chruščovi a Mishce Markedném) se za jeho života psaly vtipy. A o Stalinovi až po jeho smrti a i to až poté, co ho Chruščov polil lajdáctvím. Jak se říká, pociťte ten rozdíl.
    1. +6
     12 2024 февраля
     Citace: Nagant
     A o Stalinovi až po smrti

     A autoři jsou většinou antistalinisté... Obyčejní lidé se Stalinovi neposmívali.
    2. +10
     12 2024 февраля
     o Stalinovi až po smrti
     Ve vtipech o Stalinovi se Stalinovi nesmějí, je v nich vždy inteligentní a mazaná kladná postava.
     1. +5
      12 2024 февраля
      Quote: Bolt cutter
      je chytrá a mazaná kladná postava.

      Přesně ! Za Chruščova a za Brežněva se o Stalinovi nežertovalo, frontoví vojáci stále žili a Stalin je vedl k Vítězství...
      1. GGV
       +6
       12 2024 февраля
       Souhlasím s vámi na 100%.Můj dědeček (voják v první linii) zemřel na konci perestrojky, kdy se špína už valila ze všech tiskovin. Byl jsem mladý: četl jsem, věřil a dokonce jsem se snažil vyprávět, co jsem četl. Takže si vzpomínám, že jednou po mém vyprávění můj bratr řekl: „Děda uslyší, že mluvíš o Stalinovi, za chvíli ho chytíš za pačesy.“ Tak se k němu chovali frontoví vojáci a můj dědeček se narodil v roce 1921, byl odveden v srpnu 41 a v roce 1946 demobilizován.
       1. Komentář byl odstraněn.
      2. +5
       12 2024 февраля
       Citace od strýčka Leeho
       Quote: Bolt cutter
       je chytrá a mazaná kladná postava.

       Přesně ! Za Chruščova a za Brežněva se o Stalinovi nežertovalo, frontoví vojáci stále žili a Stalin je vedl k Vítězství...

       Pamatuji si, že v 80. letech dávali Stalin kartu na přední skla nákladních aut
       1. +3
        12 2024 февраля
        Citace z Kartografu
        dali Stalinovu kartu

        Zároveň jsem si přinesl portrét Stalina z Gori a dal si ho na svůj Žigul....
     2. +14
      12 2024 февраля
      Přesně tak.
      Stalin sedí ve své kanceláři a kouří dýmku.
      Přijde k němu sekretářka a hlásí:
      - Soudruhu Staline, přišel k vám muž, který předpovídá budoucnost.
      Stalin bez váhání:
      - Střílejte!
      "Ach, ti podvodníci... Kdyby znal budoucnost, nepřišel by," pomyslel si Stalin.
     3. +1
      13 2024 февраля
      Quote: Bolt cutter
      Ve vtipech o Stalinovi se Stalinovi nesmějí, je v nich vždy inteligentní a mazaná kladná postava.

      Předem říkám, že zásadně nesouhlasím s postojem vyjádřeným v této anekdotě a neodpovídá historickým faktům, zejména ve vztahu k Berijovi, ale slyšel jsem to už v sovětských dobách.

      Jeden Gruzínec je diktátor
      Dva Gruzínci – masové represe
      Tři Gruzínci – to je vše, co jsme potřebovali

      Bylo tam také o mnoha dalších národech, například (krátký úryvek):

      Jeden Ukrajinec je zrádce
      Dva Ukrajinci - partyzánský oddíl
      Tři Ukrajinci – partyzánský oddíl se zrádcem

      Jeden Rus je opilý
      Dva Rusové - opilý boj
      Tři Rusové - primární organizace KSSS

      Jeden Žid je disident
      Dva Židé - šachová partie
      Tři Židé – chyba HR oddělení
      1. +1
       13 2024 февраля
       Jeden Gruzínec
       Stalin se nepovažoval za Gruzínce. Vzpomněl jsem si na jednu
       2000, v Dumě se koná schůzka a pak vejde Stalin a jde na pódium
       -Soudruzi, mám dva návrhy.
       1. natřete Kreml zelenou barvou
       2. zastřelit celý kabinet ministrů.
       Jeden ze zastupitelů se ptá, proč zelená?
       - K druhému bodu nejsou žádné námitky, poznamenává Stalin smavý
      2. 0
       14 2024 февраля
       Citace: Nagant
       slyšeli v sovětských dobách... Gruzínec je diktátor... Ukrajinština je zrádce... Rus je opilý... Žid je disident
       Vaši Židé a dva Ukrajinci si zaslouží respekt, zbytek jsou untermensch. Netaháte sem špínu ze sovětských časů, ale jen tu, která vás zahřeje na duši. Uhodnout vaši národnost by trvalo dva pokusy.
       Citace: Nagant
       Zásadně nesouhlasím s postojem vyjádřeným v této anekdotě
       Úvod-alibistický, jako „řekl to jeden bastard v tramvaji“; také ze sovětských dob.
 5. +4
  12 2024 февраля
  Kromě podkopávání ruské ekonomiky.
  90,89 $ dnes, naše ekonomika zjevně nepotřebuje silný rubl a 10 vajec, které stojí 109 rublů, nyní stojí 119.
  1. +1
   12 2024 февраля
   Citace z parusnik
   Kromě podkopávání ruské ekonomiky.
   90,89 $ dnes, naše ekonomika zjevně nepotřebuje silný rubl a 10 vajec, které stojí 109 rublů, nyní stojí 119.

   Už bylo stokrát řečeno, že silný rubl není nijak zvlášť potřeba.Stejně jako jüan a dolar a lira.Názor obyvatel přirozeně nikoho nezajímá
  2. 0
   12 2024 февраля
   90,89 $ dnes, naše ekonomika zjevně nepotřebuje silný rubl a 10 vajec, které stojí 109 rublů, nyní stojí 119.

   Obyčejní lidé myslí v rublech... a ti, co nepotřebují... myslí v dolarech... tak to vrátí do peněženky toho dříče... a zdůvodní to... říkají to je nutné bojovat s nadváhou... se vším, abych tak řekl, ve prospěch... lidí.
 6. 0
  12 2024 февраля
  Sedněte si, kouřte, obdivujte východ nebo západ slunce a zároveň vám roste politické hodnocení.
  Možná ano. Kromě toho Zelenskyj, aby nezkazil obraz rezignace, udělil Zalužnému titul Hrdina Ukrajiny a dokonce na stejném seznamu s Budanovem. Postoj k Syrskému v armádě není nejlepší, o čemž svědčí jeho přezdívky: „řezník“ a „generál 200“. A je správně poznamenáno, že je oddaný Zelenskému a je připraven splnit jakýkoli rozmar lusknutím prstů.
  "Zelenskyho sýrový pes, který svému majiteli olizuje nohy, aby získal další dáreček."
  1. +2
   12 2024 февраля
   Citace: rotmistr60
   Postoj k Syrskému v armádě není nejlepší, o čemž svědčí jeho přezdívky: „řezník“ a „generál 200“.

   Syrsky je o 10 let starší než Zalužnyj. A má „sovětský základ“ – „zemři, ale neustupuj“. Odtud jeho počínání řezníka. Zalužnyj je více ukrajinský. Američané ho tedy zachránili, aby nahradil Zeleho.
   1. GGV
    +2
    12 2024 февраля
    Pro mě je vše mnohem jednodušší. Kokainový Fuhrer viděl svého konkurenta ve městě a odstranil ho. Ale pendo, souhlasím s tebou, měj na paměti nahrazení narkomana ostříleným nacistou.
    1. +1
     12 2024 февраля
     Zalužnyj není nacista a ani zatvrzelý. Je to vojenský muž, řekněme, s politickými ambicemi. Pokud jde o ty pruhované, bylo by pro ně děsivé vsadit na zjevného nácka. V Kanadě byl v parlamentu vyznamenán veterán SS z Ukrajiny a poté začaly rezignace. Ani tam, v otevřeně pronacistické zemi, se jim to nelíbilo. Stripes potřebují kontrolovanou osobu s neutrálně pozitivní historií.
 7. +3
  12 2024 февраля
  Proč hledat slámu v oku někoho jiného, ​​když je dost polen ve vašem vlastním? a dokonce budovat konspirační teorie na pozadí událostí, které jsou nám cizí? pokud je sýr maso slabší ve srovnání se sýrem, pak naše vítězství není daleko.....i když je těžké uvěřit.
 8. -1
  12 2024 февраля
  Zdá se mi, že je vše mnohem jednodušší. Pro Zalužného je „dohoda“ vcelku přijatelná, pro Zelenského je to přímá cesta do hrobu. Nemyslím si, že budou mít volby v roce 2024, platí pro ně stanné právo a podle zákona se v tomto období volby nekonají. A přesto se Syrskij dobře vypořádal s úkoly jak u Kyjeva, tak u Charkova. Skutečnost, že Syrsky je „řezník“, je pro nás malou útěchou. Myslím, že Spojené státy jsou za Zalužným, Británie za Zelenským...., Britové bránili svůj cíl, Američané se vzdali.
 9. Msi
  +11
  12 2024 февраля
  Dovolte mi, abych vám připomněl náš příběh.

  Analogie nejsou příliš jasné. Srovnejte Stalina a Žukova se Zelenským a Zalužným... oklamat tohle je hnusný...
  1. +7
   12 2024 февраля
   Citace od Msi
   Dovolte mi, abych vám připomněl náš příběh.

   Analogie nejsou příliš jasné. Srovnejte Stalina a Žukova se Zelenským a Zalužným... oklamat tohle je hnusný...

   Vskutku.... Řeči o tom, jak „to kdysi udělal Stalin Žukovovi“ - takové věci může napsat jen moderní autor, který má mozek naruby a navíc šňupal drogu...
   .

   Stalin skutečně odvolal Žukova z funkce náčelníka generálního štábu Rudé armády počátkem července 1941..... Ale odvolal ho zcela oprávněně a pro dobro věci. Žukov nikdy nebyl konkurentem Stalina ani po stranické, ani po ekonomické stránce.
   1. +3
    12 2024 февраля
    [quote=Ivan2022][quote=Msi][quote]Dovolte mi, abych vám připomněl náš příběh. [/citát]

    .

    Stalin skutečně odvolal Žukova z funkce náčelníka generálního štábu Rudé armády počátkem července 1941..... Ale odvolal ho zcela oprávněně a pro dobro věci. Žukov nikdy nebyl konkurentem Stalina ani po stranické, ani po ekonomické stránce.[/quote]
    Bavíme se o 50. letech, kdy byl Žukov poslán do Urva.Tamní historie je kalná.Psali,že vyvážel zboží ze západní Evropy povozy
   2. 0
    12 2024 февраля
    To neznamenalo rok 1941, ale až po válce, kdy Stalin poslal Žukova do týlového obvodu velet. já tomu rozumím.
   3. AMG
    +1
    12 2024 февраля
    Stalin ocenil, že nemá smysl držet Žukova v generálním štábu, byl to bojový voják až do morku kostí, ukázal se na Khalkin Gol. V Moskvě ho není potřeba, jeho místo je tenké, nejprve u Leningradu a pak u Moskvy. Tehdy, v roce 1941, o konkurenci nikdo nepřemýšlel.
  2. -1
   13 2024 февраля
   Aha!!Souhlasím...A ano, Staver se zbláznil?Nazval Zalužného generálním hrdinou... Další politická informace ukázala politického důstojníka v nepěkném světle. ano
 10. +1
  12 2024 февраля
  Myslím, že jejich jednotky nejsou nijak zvlášť podřízené, nikdo nechce zemřít. Sám Zelenskij mává šavlí jako v BITVĚ

 11. +1
  12 2024 февраля
  je již kompetentní a autoritativní
 12. +1
  12 2024 февраля
  Někteří z Ukrajinců úplně nechápou, proč by měli bojovat, jejich domovinou je Rusko, spíše než Západ, kde je rusofobie
  Území západní Ukrajiny je bývalé území Polska, které bylo dobyto
  Mnoho lidí se ptá, proč jsme se pustili v prvních dnech války, nepřítel se hnal na Moskvu v roce 1941. Proto jsme ustoupili, například jsme přišli do týlu Pavlovových jednotek z Litvy a Lotyšska, nikdo nechtěl bojovat tam
  Ve skutečnosti teď máme veterány z druhé světové války, stejně jako je měli a stále mají. Banderovi šmejdi.
  Všichni normální lidé chápou, že Ukrajina nebude vůbec existovat.
  1. +1
   12 2024 февраля
   Ukrajinci jsou rozděleni podle jazyků polštiny a ruštiny, ale jejich jazyky jsou podobné: ukrajinština a polština.
   Je tady Rusko, je tam Západ, Ukrajina jako země nebude. Příklad Jugoslávie, která byla rozdělena.
   Na západě Ukrajiny nikdy žádná výroba nebyla, takže jsou naštvaní a arogantní.
   1. +2
    12 2024 февраля
    Citace od Alexwara
    Na západě Ukrajiny nikdy žádná výroba nebyla, takže jsou naštvaní a arogantní.

    Jednou jsem chtěl koupit Karpaty. Propustili mě ve Lvově.
    1. 0
     14 2024 февраля
     Citace: Mordvin 3
     Karpaty. Vydáno ve Lvově
     Před tím tu byl moped "Verkhovyna". Není to špatné, silnější než Riga-3.
  2. +3
   12 2024 февраля
   Směs polštiny a ruštiny, tady je fiktivní národ Ukrajinec.
   Samotné území západní Ukrajiny se pohybovalo sem a tam... A toto chtějí považovat za národ. Jak může v zemi existovat nacionalismus, když je to směs ruštiny a polštiny? Nerozumím. A nepovažují se ani za Poláky, ale za Ukrajince.
   Když studujete historii, tak o území Ukrajiny říkali, že je to v ukrajinštině jako pohraničí. Ukrajinština od slova periferie. Nejsou to ani lidé, kteří kdysi existovali. Toto je označení na mapě.
 13. +5
  12 2024 февраля
  S jakým zděšením autor dochází k závěru, že Američané už Ruin nepotřebují a oni ho, jak vidíte, opustí a přestanou ho podporovat? To je přesně proto, že matrace hrají dlouhou hru,
  udrží konflikt doutnající, jako několik dalších horkých míst, a rozdmýchají ho tam, kde to bude nutné
  v současnosti. Nadnárodní korporace navíc zabořily svá chapadla tak hluboko do Ukrajiny a vyřadily naše „zodpovědné“ obchodníky, že se takového kousku jen tak nevzdají.
 14. +1
  12 2024 февраля
  "To by mohla být velká tragédie pro armádu i pro zemi."

  "Zelenskyho sýrový pes, který svému majiteli olizuje nohy, aby získal další dáreček."

  "Vojáci a důstojníci v první linii Syrskému nevěří."

  "Vedení společnosti Syrsky zkrachovalo,

  Autore, uveďte prosím odkaz na tato slova. Chci se ujistit, že nejsou brány selektivně.
  Není čas utíkat pro popcorn...

  Za dva roky bys mohl utéct na spoustu míst.
 15. +3
  12 2024 февраля
  Zalužnyj se ukázal jako docela schopný velitel a takoví velitelé jsou často špatní politici. Život vojáků je jedna věc a politika druhá. Odstranili to, tím lépe pro Rusko.
 16. +1
  12 2024 февраля
  vyměnil šídlo za mýdlo! byla někdy doba, kdy to nemělo smysl?
 17. +6
  12 2024 февраля
  Američané nedávají ukrajinským nepřátelům SSSR mnoho zbraní, které potřebují, aby jim to dlouho vydrželo a Ruská federace je vyčerpaná ekonomicky, technologicky i vojensky.
 18. +2
  12 2024 февраля
  Podívejte se na kořen Západ nepotřebuje žádnou unii, společenství, konfederaci v postsovětském prostoru... v celém prostoru... Od Baltu po Pamír se vše dělá proto, aby existují... SNS, na jednotce intenzivní péče. Jak tomu bylo ve skutečnosti během let občanské války... Všechny protisovětské síly se nikdy nespojily proti bolševikům a západní „přátelé“ k tomu nepřispěli.
 19. +2
  12 2024 февраля
  Za Zalužného vše směřovalo k tomu, že Avdějevka bude obsazena ruskou armádou. Tak uvidíme, jestli Syrsky dokáže tuto situaci změnit.
  1. 0
   12 2024 февраля
   Myslím, že s Avdiivkou už nebude možné nic zásadně změnit. Bude to spíš jako s Chersonem a Surovikinem. Přeskupili se v Armagedonu, ale předpoklady tu byly ještě předtím.
   Možná Syrsky zpomalí proces převzetí Avdeevky (není pravda, že by to bylo z vojenského hlediska vhodné), ale zázraky se také nedějí. Neexistuje žádný takový generál (ani náš, ani sousedi), jehož jedno jmenování by celou situaci nějak dramaticky změnilo.
 20. 0
  12 2024 февраля
  Pro Spojené státy ztratila válka na Ukrajině veškerý význam. Stanovené úkoly byly v plném rozsahu splněny.


  Shawe, bylo již dosaženo cíle „Co nejvíce oslabit Rusko“?
  A Ukrajina vyhrála?
  Zdá se, že mi něco uniklo...
 21. BAI
  +1
  12 2024 февраля
  Přesně totéž kdysi udělal Stalin maršálu Žukovovi.

  Asi Chruščov
 22. Komentář byl odstraněn.
 23. +5
  12 2024 февраля
  Opravdu věřím, že pro Spojené státy ztratila válka na Ukrajině veškerý význam. Stanovené úkoly byly plně splněny

  Monsieur, politický důstojník na plný úvazek, prostě vydává horlivá, vášnivá přání kremelských vězňů za realitu.
  Podmíněný Západ ve skutečnosti Ukrajinu nikdy neopustí, protože jediným účelem její existence je být proti Rusku. Zničení Ruska, rozřezání jako Irák nebo Čína 19. století - to je skutečný cíl Západu a Ukrajina bude mít podporu až do konce své existence
  1. 0
   12 2024 февраля
   Proč Západ potřebuje desítky malých států s jadernými zbraněmi místo jednoho? S kým se snáze vyjednává – s jedním Kimem nebo s desítkami? Když se SSSR zhroutil, byli Američané velmi překvapeni a velmi vyděšení – hlavice se náhle dostaly do neznámých rukou.
 24. -2
  12 2024 февраля
  už je nechte přejít a pak použijte jednu bombu k zabití všech najednou
 25. +1
  12 2024 февраля
  opravdu si myslím

  Po Chersonovi vyvolává autorovo „Věřím“ vážné pochybnosti o jejich adekvátnosti.
 26. 0
  12 2024 февраля
  Je velmi zvláštní, že autor používá analogie mezi Sovětským svazem a současnou Ukrajinou.
  Pokud jde o hypotetické hlasování, bude se konat až po skončení nepřátelských akcí, pro které není konec v dohledu.
 27. +3
  12 2024 февраля
  NATO? Proč je tato aliance potřebná v nové verzi světového řádu? Vážně si někdo myslí, že ozbrojených sil evropských zemí, kromě páru tří států, si vůbec někdo na frontě všimne, když vypukne válka Rusko-NATO? Tyto armády jsou vhodné pouze pro policejní operace, a to i v omezeném prostoru. Ve válce mezi jadernými státy jsou nulové...

  Tak řekli asi 404, že jakmile se zamračíme nebo zvedneme obočí, ukrajinská armáda za tři dny zpanikaří a uteče, ale ve skutečnosti jsme dva týdny před dvěma lety byli se zvednutým obočím, jen kluci ne běh...
  Podceňovat schopnosti nepřítele a zveličovat své vlastní je horší než zrada, je to skutečná zrada!
  1. Uno
   0
   13 2024 февраля
   Podceňovat schopnosti nepřítele a zveličovat své vlastní je horší než zrada, je to skutečná zrada!


   Čtete vůbec zprávy na VO? Tady jsou všichni takoví)
 28. 0
  12 2024 февраля
  Bez ohledu na to, jak moc se změníte, stále musíte překročit kanál La Manche jinak... a změnit se, neměnit!!!
 29. -1
  12 2024 февраля
  Možná někdo zapomněl? Staré přísloví o koních a přejezdech s plnou vervou použili strýcové z Kremlu před dalším Putinovým znovuzvolením před několika lety.
 30. -1
  12 2024 февраля
  Citace: Gvardeetz77
  NATO? Proč je tato aliance potřebná v nové verzi světového řádu? Vážně si někdo myslí, že ozbrojených sil evropských zemí, kromě páru tří států, si vůbec někdo na frontě všimne, když vypukne válka Rusko-NATO? Tyto armády jsou vhodné pouze pro policejní operace, a to i v omezeném prostoru. Ve válce mezi jadernými státy jsou nulové...

  Tak řekli asi 404, že jakmile se zamračíme nebo zvedneme obočí, ukrajinská armáda za tři dny zpanikaří a uteče, ale ve skutečnosti jsme dva týdny před dvěma lety byli se zvednutým obočím, jen kluci ne běh...
  Podceňovat schopnosti nepřítele a zveličovat své vlastní je horší než zrada, je to skutečná zrada!

  Po "Kyjev za 3 dny" se Simonyan stal hvězdou obrazovky
 31. 0
  12 2024 февраля
  Zelenskyj ve skutečnosti přičítal neúspěchy a ztráty ozbrojených sil Ukrajiny za poslední rok vrchnímu veliteli Zalužnému Jmenování Syrského nepřinese ozbrojeným silám Ukrajiny nic nového, protože obecný trend na frontách není pro Ukrajinu...
 32. 0
  13 2024 февраля
  Citace: Nagant
  Citace od strýčka Leeho
  Během svého života také psali vtipy.

  To je právě to, že o Brežněvovi (stejně jako o Chruščovi a Mishce Markedném) se za jeho života psaly vtipy. A o Stalinovi až po jeho smrti a i to až poté, co ho Chruščov polil lajdáctvím. Jak se říká, pociťte ten rozdíl.

  V 21. století se okamžitě natáčejí vtipy o moderních politicích. Nedávno jsem se díval na Luku, Prigozhina a... v cele
 33. 0
  13 2024 февраля
  Kdo řekl, že je schopný a oblíbený? Je kompetentní být šest měsíců o Rabotinovi? Ohledně autority je považován za stejného řezníka jako Syrnika. Stejný.
 34. 0
  13 2024 февраля
  Tehdy se Rudá armáda potýkala s podobným problémem. Když bylo mnoho generálů, kteří se naučili dobře bránit, bylo jen málo těch, kteří uměli dobře zaútočit.

  Můj otec bojoval od prvního dne do posledního. Za nejsložitější a nejtěžší považoval boje při ústupu.
  1. 0
   14 2024 февраля
   Při útoku je rozdíl pouze v morálce - skvělá pomoc. A co je to, co vyžaduje rychlé myšlení, manévrování a nestandardní řešení.
 35. 0
  14 2024 февраля
  Koně pro mě taky. To jsou hyeny.

"Pravý sektor" (zakázaný v Rusku), "Ukrajinská povstalecká armáda" (UPA) (zakázaný v Rusku), ISIS (zakázaný v Rusku), "Jabhat Fatah al-Sham" dříve "Jabhat al-Nusra" (zakázaný v Rusku) , Taliban (zakázaný v Rusku), Al-Káida (zakázaný v Rusku), Protikorupční nadace (zakázaný v Rusku), Navalnyj ústředí (zakázaný v Rusku), Facebook (zakázaný v Rusku), Instagram (zakázaný v Rusku), Meta (zakázaný v Rusku), Misantropická divize (zakázaný v Rusku), Azov (zakázaný v Rusku), Muslimské bratrstvo (zakázaný v Rusku), Aum Shinrikyo (zakázaný v Rusku), AUE (zakázaný v Rusku), UNA-UNSO (zakázaný v Rusko), Mejlis lidu Krymských Tatarů (v Rusku zakázán), Legie „Svoboda Ruska“ (ozbrojená formace, uznaná jako teroristická v Ruské federaci a zakázaná)

„Neziskové organizace, neregistrovaná veřejná sdružení nebo jednotlivci vykonávající funkce zahraničního agenta“, jakož i média vykonávající funkci zahraničního agenta: „Medusa“; "Hlas Ameriky"; "Reality"; "Přítomnost"; "Rozhlasová svoboda"; Ponomarev; Savitská; Markelov; kamalyagin; Apakhonchich; Makarevič; Dud; Gordon; Ždanov; Medveděv; Fedorov; "Sova"; "Aliance lékařů"; "RKK" "Centrum Levada"; "Pamětní"; "Hlas"; "Osoba a právo"; "Déšť"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kavkazský uzel"; "Člověk zevnitř"; "Nové noviny"