Vojenská revize

Rudý baron

23
V srpnu 1939 byl v SSSR stanoven světový rekord, když se o něm dozvěděl, vše mezinárodní letectví komunita: osobní letadlo letělo 5000 405 kilometrů bez mezipřistání průměrnou rychlostí XNUMX kilometrů za hodinu. Ani stíhačky tehdy neletěly tak rychle!
U příležitosti nového výdobytku socialistické vědy a techniky byla v Kremlu uspořádána slavnostní recepce pro posádku a konstruktéry rekordního stroje. Když se Stalin přiblížil k tvůrcům zázračného letadla, zeptal se, kdo je mezi nimi hlavní. Nastala trapná pauza.

"Je zatčen," řekl jeden z inženýrů.
Vůdce se obrátil k lidovému komisaři pro vnitřní záležitosti, který stál za ním.
- U vás?
- Ano.
- Naživu?
- Nevím.
- Najdi to. Nechte to působit.

Dotyčný muž se toho večera svíjel v tratolišti krve na podlaze v kanceláři vyšetřovatele...

Rudý baron


Začátek bludiště

V roce 1900 se Donna Paola, manželka barona Ludovica Orosa di Bartini, viceguvernéra provincie Fiume a jednoho z předních šlechticů rakousko-uherské monarchie, rozhodla pojmout tříletého Roberta, adoptovaného syna. zahradníka, hozený do zahradního altánu za temné noci. Baronka chtěla vědět alespoň něco o původu svého budoucího žáka a najala si detektiva. Poctivě si odpracoval zaplacený honorář, ale ke zprávě o výsledcích vyšetřování dorazil zjevně rozpačitý: ukázalo se, že otcem chlapce je ... Sám baron Ludovico! Chlapec si tedy našel skutečného otce a pěstounku, která se do něj upřímně zamilovala.

Mladý Roberto měl odmala k dispozici vynikající knihovnu, šermířskou halu, dvoustěžňovou jachtu, domácí observatoř s dalekohledem Zeiss objednaným z Německa. V roce 1912 se poprvé vznesl do vzduchu - v kokpitu letounu ruského pilota Kharitona Slavorossova, který vystupoval v jižní Evropě s předváděcími lety. A příštího, v den jeho šestnáctých narozenin, dal jeho otec mladíkovi vlastní letadlo a najal instruktora, který mladého barona naučil základy létání.

Obecně byl Roberto neobyčejně nadaný: dobře kreslil pravou i levou rukou, bez problémů ovládal pět evropských jazyků, hrál dobře na klavír a úspěšně závodil v plavání. A není známo, kým by se stal, kdyby nezačala první světová válka.

Po absolvování důstojnické školy v roce 1916 skončil baron di Bartini na východní frontě v Bukovině, kde historiekterá mu změnila celý život. Jeden z Robertových kolegů udeřil vojáka za to, že ho dost dobře nepozdravil. Vojín se neudržel a odpověděl. Téhož dne byl oběšen. Poté došlo mezi baronem a důstojníkem k velmi emotivní slovní přestřelce, jejíž vinou byl muž popraven. Oba aristokraté tasili revolvery. Bartinimu se podařilo vystřelit jako první...

Z vězení, kde čekal na verdikt stanného soudu, byl Roberto zachráněn Rusy. Začal slavný Brusilovský průlom a poručík rakousko-uherské armády byl spolu se 417 tisíci jeho spoluobčany zajat. Pak následovala nekonečná cesta na východ a tábor u Chabarovsku, kde Bartini strávil dlouhé čtyři roky.

Evidentně se tam nakazil bolševickými myšlenkami. Od té doby, co se vrátil do své vlasti v roce 1920, se zcela vzdal záštity svého otce a po jeho smrti - z báječného dědictví 10 milionů dolarů. Usadil se v Miláně a šel pracovat do závodu Isotta-Fraschini, kde pracoval jako dělník, značkovač a řidič. Zároveň vystudoval jako externista letecký odbor milánského polytechnického institutu. Začátkem roku 1922 získal baron diplom v oboru leteckého inženýrství a o něco dříve - členský průkaz italské komunistické strany, na který převedl otcovy miliony.
Rozhodnutím Ústředního výboru IKP byl mladík zařazen do bojové skupiny, která měla zmařit pokus o příjezd vedoucích sovětské delegace na mezinárodní Janovskou konferenci. Útok připravili ozbrojenci Boris Savinkov a princ Felix Jusupov. Baron Roberto di Bartini se s ním setkal pomocí svého šlechtického titulu a spojení v italské vysoké společnosti. A brzy za záhadných okolností explodovala dílna na výrobu výbušnin, převlečená za parfumerii. A podrobné informace o plánech bílých emigrantů se objevily v několika italských novinách. Policie zatkla 15 lidí včetně Savinkova.

Po nástupu Mussoliniho k moci v Itálii byl Bartini jako jeden z nejaktivnějších členů militantní organizace ICP odsouzen v nepřítomnosti nacisty ke dvaceti letům vězení. Kominterna se proto v létě 1923 rozhodla jej tajně převézt do Sovětského svazu.
Mělo to být na chvíli. Ukázalo se - po zbytek mého života ...

"Ach, je dobré žít v sovětské zemi..."

V MOSKVĚ se s Robertem Ludwigovičem (jak se mu začalo říkat) setkal člen výkonného výboru Kominterny Antonio Gramsci a jeden z vůdců sovětské vojenské rozvědky Yan Berzin. Oba potřebovali čerstvé informace o bílých buňkách emigrantů v evropských zemích, kde byl Ital. Baron se ale nestal sovětským zpravodajským důstojníkem. Osud mu připravil jinou cestu.

V září 1923 byl Bartini jako certifikovaný letecký inženýr zapsán jako laboratorní asistent ve štábu vědeckého experimentálního letiště na Khodynce. Poté byl povýšen na odborníka technické kanceláře. Po posouzení úrovně výcviku zahraničního specialisty byl převelen na ředitelství vzdušných sil Černého moře Flotila.

Zde, v Sevastopolu, začínal jako strojní inženýr letky torpédoborců, rychle se dostal do hodnosti vrchního inspektora pro provoz materiálu, tedy všech bojových letounů letectví Černomořské flotily. A v roce 1927 – ve věku jedenatřiceti let! - na knoflíkových dírkách Italů se objevily diamanty velitele brigády Rudé armády (moderně řečeno - generálmajora).


Letadlo "Země Sovětů" a jeho posádka


O rok později se Bartini podílí na přípravě transkontinentálního letu. Posádka letounu ANT-4 „Země Sovětů“ složená z pilotů S. A. Šestakova a F. E. Bolotova, navigátora B. V. Sterligova a palubního inženýra D. V. Fufajeva musela překonat 21242 kilometrů (z toho 7950 nad vodou) na trase Moskva–Omsk– Chabarovsk – Petropavlovsk – Kamčatskij – ostrov Attu – Seattle – San Francisco – New York. Generálním technickým řízením letu byl pověřen V. M. Tupolev, námořní část vedl Bartini.


Setkání posádky "Země Sovětů" v Seattlu


Let skončil triumfálně a Robert Ludwigovič obdržel svá první sovětská ocenění: osobní automobil M-1 a diplom Všeruského ústředního výkonného výboru. Krátce nato byl velitel brigády převelen do Moskvy a jmenován členem Vědeckotechnického výboru letectva Rudé armády.

Během svého působení zde Bartini připravil své první návrhy hydroplánů, zejména 40tunový MTB-2 (těžký námořní bombardér), který později vytvořil šest světových rekordů v doletu nad mořem a užitečném zatížení. Poté Ital skončil v experimentálním výrobním oddělení (OPO), které se zabývalo konstrukcí námořních letadel, v jejímž čele stál vynikající letecký konstruktér D. P. Grigorovič. Kolegové Roberta Ludwigoviče se ukázali jako mladí a tehdy málo známí inženýři S. P. Korolev, S. A. Lavočkin, I. P. Ostoslavskij, I. A. Berlin, I. V. Chetverikov.

Po nějaké době se Bartini začal přecpávat jen v „námořnickém“ tématu a přešel na vývoj experimentální stíhačky. Tady ale najednou musel skloubit projekční práci s administrativní činností. V roce 1928 byl D.P. Grigorovič zatčen v souvislosti s notoricky známým „případem Průmyslové strany“ a „Rudý baron“ byl postaven do čela OPO. Pod jeho vedením bylo během dvou let vyvinuto několik úspěšných projektů, které byly následně použity k vytvoření hydroplánů MBR-2 (sea close reconnaissance), MDR-3 (detailní námořní průzkum) a MK-1 (mořský křižník), známější jako ANT-22.


Hydroplán MK-1


V březnu 1930 byla do TsKB-39 nalita konstrukční skupina Bartini, která byla Italem přijata s nepřátelstvím. Ještě plně nechápal rysy života a práce v SSSR, a tak směle zaslal memorandum ÚV Všesvazové komunistické strany bolševiků. Snažil se v něm lidem u moci, ale daleko od konstrukce letadel, vysvětlit celou nesmyslnost „kolektivizace“ při konstrukci okřídlených strojů. Výsledek byl logický: skupina Bartini byla rozpuštěna a samotný „velmi chytrý“ baron byl vyhozen.

Krátce však byl nezaměstnaný. O měsíc později jeden z vůdců civilní letecké flotily A.3.Goltsman na doporučení zástupce lidového komisaře obrany M.N.Tuchačevského a náčelníka letectva Rudé armády Ya.Alksnise postavil Roberta Ludwigoviče na vedoucí konstrukčního oddělení Výzkumného ústavu civilní letecké flotily. Později se Bartini stal hlavním konstruktérem malé konstrukční kanceláře zřízené v závodě experimentálních návrhů GVF a zároveň vedoucím vědeckého a experimentálního letiště.


Stíhací letoun "Steel-6"


Přestože bojová vozidla nebyla v kompetenci civilního ústavu, Italovi bylo umožněno dokončit vývoj a postavit prototyp experimentálního stíhače. Stroj se zrodil pod názvem "Steel-6". A v roce 1933, kdy nejlepší modely stíhaček létaly rychlostí 300–320 km/h, překonala hranici 420 km/h. Inspirován Bartini začal konstruovat stíhačku Stal-8 na základě rekordního stroje, schopného podle výpočtů konstruktéra dosáhnout rychlosti 630 km/h. A to je v polovině 30. let 1934. století. Ale na konci roku XNUMX byl projekt uzavřen jako ... neodpovídající předmětu civilního výzkumného ústavu.

Sklíčený Ital náhodně vyvinul letadlo DAR, jedinečné na tehdejší dobu, arktické průzkumné letadlo s dlouhým doletem schopné přistávat na ledu, sněhu, vodě a nezpevněných letištích. Koncem roku 1935 byl vůz připraven k zahájení výroby. Ale navzdory objednávce polárního letectví nebyla jeho výroba zahájena, zejména kvůli nedostatku potřebného vybavení v průmyslu.


Letadla DAR - dálkový arktický průzkum


Zcela frustrovaný Bartini přešel na konstrukci civilních letadel. A vytvořil 12-místné osobní letadlo „Steel-7“ s křídlem „reverzního racka“. V roce 1936 byl tento stroj vystaven na mezinárodní výstavě v Paříži, ale z nějakého důvodu nevzbudil pozornost odborníků.

A v srpnu 1939 to byla ona, kdo překonal vzdálenost 5000 405 kilometrů s rekordní průměrnou rychlostí XNUMX km/h a nechal za sebou ocas kteréhokoli z tehdejších bojovníků, pokud byl poblíž.

O nějaký čas později se Bartini také dozvěděl, že jeho duchovní dítě se stalo celosvětovou senzací. Při výsleších ho přestali bít, převezli na vězeňskou ošetřovnu a začali ho lépe živit...

"Mussolini mi dal 20 let, Stalin mi dal jen 10..."

„ČERVENÝ BARON“ byl zatčen 14. února 1938. Obvinění proti němu byla na tehdejší dobu standardní a zároveň obludná ve své absurditě – seznámení s nepřítelem lidu, bývalým maršálem Tuchačevským, špionáž ve prospěch fašistické Itálie a příprava sabotáže v letecké továrně, kde Robert Ludwigovič byl hlavním konstruktérem.

Rozhodnutím „zvláštní trojky“ byl Bartini odsouzen k 10 letům vězení s následným pětiletým omezením práv. V té době již měl systém NKVD „uzavřené konstrukční kanceláře“ - speciální věznice, ve kterých zatčení konstruktéři pokračovali ve vytváření unikátního leteckého a dalšího vybavení. Ital skončil v jedné takové „šarashce“, TsKB-29. A pak si s ním osud opět zahrál krutý žert: Nejprve Bartini pracoval ve skupině A. N. Tupoleva a podílel se na konstrukci bombardéru Tu-2. Pak byl ale na vlastní žádost převelen k „Bureau 101“, kde vznikla nadějná proudová stíhačka. Tupolevova „dvojka“ se vznesla do vzduchu na začátku roku 1941 a „vynesla“ všechny své tvůrce na svobodu. Bartini, stejně jako zbytek „sto prvních“ zaměstnanců, byl propuštěn až v roce 1947 ...

Ale to bude mnohem později. Velitel brigády instalovaný za ostnatým drátem se mezitím aktivně podílel na přestavbě svého osobního rekordmana „Stal-7“ na dálkový bombardér, který v projektu dostal označení DB-240. Hned z vězeňské cely radil kolegům, kteří zůstali na svobodě. Když byla vyžadována přítomnost Roberta Ludwigoviče přímo u rýsovacího prkna, byl v noci v uzavřeném voze odvezen do Design Bureau a za úsvitu odvezen zpět do „sharaga“.


Stíhací letoun "Steel-7"


Po několika měsících takové práce obdrželo sovětské letectvo vysokorychlostní dálkový bombardér, jedinečný svými bojovými schopnostmi, který se stal známým jako ... Yer-2. Kuriózní případ z historie letecké konstrukce: stroj nedostal jméno po svém tvůrci, ale po jednom z inženýrů a stranického organizátora konstrukční kanceláře, generálu V. G. Ermolajevovi, který nominálně stál v čele týmu po Bartiniho zatčení.

Zbývá dodat, že celkem bylo postaveno asi 400 bombardérů Yer-2. V srpnu až září 1941 to byli právě oni spolu s Iljušinem DB-3F (IL-4), kdo bombardoval Berlín z baltského ostrova Ezel (Saarema). A pak letěli samostatně po delší trase - z letišť u Moskvy bez mezipřistání a doplňování paliva ...


Vysokorychlostní dálkový bombardér Yer-2


S přiblížením německých jednotek k Moskvě byl TsKB-29 spolu se všemi vězni, kteří v něm pracovali, evakuován do Omsku. Brzy tam bylo vytvořeno nezávislé Experimental Design Bureau v čele s Bartinim. Hlavním tématem jeho tvorby byly nadzvukové stíhačky. Do roku 1943 byly v konstrukční kanceláři vyvíjeny dva stroje: "P" - nadzvukový jednomístný stíhací letoun typu "létající křídlo" s dvoukýlovou svislou ocasní plochou a "P-114" - záchytný stíhač se šikmým křídlem. a čtyři motory na kapalné pohonné hmoty, které měly vyvinout nebývalou rychlost po dobu 40 let Mach 2 (dvojnásobek rychlosti zvuku). Jeden popis těchto letadel ukazuje, jak Bartiniho myšlenka předběhla dobu!

Na podzim roku 1943 dostal Robert Ludwigovich zakázku na přechod na konstrukci osobních a dopravních vozidel. I zde byl daleko před ostatními: do poloviny roku 1945 měl připravené projekty a pracovní výkresy letounů T-107 a T-108. Prvním byl osobní parník s dvoupatrovým přetlakovým trupem a tříploutvovým peřím, druhým lehký dopravní letoun, tolik nezbytný pro poválečné národní hospodářství. Ani jeden model se nedostal do továren.

Dalším Bartiniho duchovním dítětem byl hlavní dopravní letoun T-117, navržený podle schématu hornoplošníku se širokým trupem. Mohl by být prvním sovětským transportérem schopným přepravovat kamiony a dokonce танки. V červenci 1946 začala stavba obra v letecké továrně v Taganrogu. O dva roky později však byla montáž z 80 % hotového stroje zastavena, protože Stalin usoudil, že země potřebuje strategické bombardéry Tu-4 schopné nést atomové bomby, které jsou vybaveny všemi dostupnými leteckými motory s potřebnými parametry.

Robert Ludwigovich, jak se již nejednou stalo, místo toho, aby se nechal odradit, usedl k novému projektu a v krátké době vytvořil na výkresech superobra T-200 - speciální těžký vojenský transportní a výsadkový letoun, hornoplošník. s velkokapacitním trupem.

Projekt byl schválen, vůz doporučen ke stavbě. Naprosto směšnou shodou okolností jí však nebylo souzeno vznést se do nebe. V roce 1947 byl vězeň Bartini a všichni jeho „komplici“ propuštěni, v souvislosti s tím byla Design Bureau rozpuštěna a v ní probíhající výzkumná témata a vývoj designu byly zastaveny a uzavřeny.

Všechny Bartiniho poznatky a jeho inženýrské objevy při práci na těžkých dopravních letounech, ověřené jasnými matematickými vzorci, byly následně využity v Design Bureau O. K. Antonova. Právě díky nim se zrodili takoví krásní muži jako An-124 „Ruslan“ a An-225 „Mriya“.

Potom koncem 40. let Robert Ludwigovich řekl: „Fašista Mussolini mi jednou dal dvacet let. A komunista Stalin – jen deset. Pojďme tedy ještě pracovat, “opustili sharagi zdi. A protože byl omezen v právech, a proto nemohl žít v hlavním městě a většině měst v evropské části země, odjel do Novosibirsku.
Plně rehabilitován byl až v roce 1956 ...

Myšleno předem

V Novosibirsku, kde ve Výzkumném ústavu. S. A. Chaplygin, stal se hlavním inženýrem skupiny pokročilých schémat letadel, Bartini vypracoval projekt pro mezikontinentální obojživelný bombardér A-55, bitevní ekranoplan-letadlovou loď A-57 a osobní letoun vytvořený na jeho základě s odhadem rychlost 2200–2500 km/h.


Projekt ekranoplan-letadlové lodi A-57


Původně byly všechny tyto projekty zamítnuty, protože státní výběrová komise považovala deklarované charakteristiky za nereálné. Bartini se obrátil na S. P. Koroljova s ​​žádostí o experimentální ověření jeho „fantazií“. Koroljov, který v té době pracoval na raketové technice a měl tedy prakticky neomezené možnosti, se vydal na setkání s Italem, kterého si od konce 1920. let ctil pro jeho odvážné designérské nápady.

Inženýři Sergeje Pavloviče vytvořili a „vyfoukli“ několik modelů v aerodynamických tunelech, vyrobených podle výkresů navržených Bartinim, což představovalo více než 40 svazků reportovací dokumentace. Závěr obdivujících raketových vědců byl jednoznačný: letoun je schopen dosáhnout deklarované rychlosti. Jiná věc je, že na jeho stavbu nebude stačit ani úroveň vybavení, ani kapacity sovětského průmyslu.

Jen o deset let později byly aerodynamické výpočty Itala, jím vypočítané výkresy a profily křídla pro nadzvukový let použity při konstrukci slavného Tu-144 ...

V dubnu 1956 se Robert Ludwigovich vrátil do Moskvy. A poté, co dostal schůzku na OKBS ministerstva leteckého průmyslu se sídlem v Lyubertsy, okamžitě se zapojil do práce na vylepšení A-57 a plánoval vybavit své letadlo, které ještě není ztělesněné v kovu ... jadernou energií. rostlina.

Ve stejné době, poté, co provedl výzkum o využití efektu obrazovky ke zlepšení charakteristik vzletu a přistání letadel, Bartini vyvinul projekt velkého obojživelného letadla s vertikálním vzletem a přistáním, které by umožnilo přepravu pokrýt většinu planeta, včetně věčného ledu a pouští, nejodlehlejších koutů světa.oceán.

Prvním krokem ke splnění tohoto smělého snu byl malý Be-1, který prošel letovými zkouškami v letech 1961-1963. Druhým je ve všech ohledech unikátní letoun VVA-14 (vertikálně startující obojživelník), jehož vývoj začal v listopadu 1965 v Uchtomském vrtulníkovém závodě a poté pokračoval v Design Bureau G. M. Berieva v Taganrogu, kde Robert Ludwigovič byl převezen z Moskevské oblasti v roce 1968.


VVA-14, pohled shora


O čtyři roky později vzlétl do vzduchu první ze dvou postavených obojživelníků. Říká se, že když ji viděl na obloze, Bartini nemohl zadržet slzy: letadlo, které navrhl, viděl naposledy před šestatřiceti lety!
Zbývaly mu necelé dva roky života...

Génius předvídavosti

Tento úžasný muž zemřel v noci ze 4. na 5. prosince 1974. Když ho o dva dny později našli na podlaze koupelny, z kohoutku tryskala voda a v kuchyni hořel plyn.

Podle závěru soudního lékařského vyšetření se Bartinimu v noci udělalo nevolno, vstal od stolu, převrátil židli a odešel do kuchyně. Zapálil plyn, začal napouštět vodu do vany. Pak náhle ztratil vědomí, padl na záda a udeřil hlavou o zárubeň. Ale z čeho se cítil špatně? Tato otázka zůstala nezodpovězena.

Očividně měl předtuchu své smrti: právě té noci baron sepsal závěť, ke které připojil objemný pečlivě zapečetěný balíček, který požádal, aby byl zapečetěn v kovové krabici a otevřen až v roce 2197. Co v tom je? Ještě není čas to zjišťovat...


VVA-14 za letu


Druhý díl UFO „Encyklopedie neznáma“ tuto osobu nazývá mimozemšťanem, který v určité fázi vývoje řídí technický vývoj naší civilizace. Roberto Oros di Bartini dal mnoho důvodů, proč o něm takto přemýšlet.

Ti, kteří ho znali za jeho života, si všimnou baronovy podivné schopnosti odpovědět na otázku dříve, než ji účastník rozhovoru stačil položit. Podle vzpomínek kolegů byl Bartini k jídlu absolutně lhostejný. Jednou omdlel přímo v kanceláři. Přivolaný lékař konstatoval extrémní stupeň vyčerpání organismu: Robert Ludwigovich při práci na dalším projektu nejedl a nepil déle než dva týdny!

Také nepracoval jako obyčejný designér. Bartini svá letadla nikdy nenakreslil, on... je viděl! Poté, co několik hodin v kuse seděl v podivném strnulosti, popadl papír a začal kreslit část konstrukce nebo jednotlivé uzly a do rohu zapisovat konečné technické parametry. Teprve poté se kreslíři jeho konstrukční kanceláře chopili tužek, inženýrů - pro výpočty. A konečný výsledek se vždy shodoval s tím, který předpověděl génius.


Zbytky VVA-14


Kromě konstrukce letadel se Bartini zabýval kosmogonií, filozofií, teoretickou fyzikou a rozvojem teorie technologie, přičemž v každé z těchto oblastí vědy zanechal výraznou stopu. Jeden z prognostických vývojů Italů, které provedl v polovině 30. let dvacátého století, je indikativní. Všechny podstatné charakteristiky všech druhů dopravy v něm zredukoval do tří zobecněných ukazatelů a na jejich základě postavil trojrozměrný „morfologický box“, kde všechny v současnosti známé dopravní prostředky zaujímaly nepodstatnou část objemu. Dále „rudý baron“ odvodil konečný stupeň dokonalosti (ideality) dopravy. Ukázalo se, že letouny s vertikálním vzletem a přistávací obrazovkou mají ze všech vlastností nejlepší vyvážení. Byla tak získána předpověď vývoje vozidel, která dodnes neztratila na aktuálnosti. Podle Američanů to bylo díky němu, že SSSR pokračoval v konstrukci ekranoplánů o 15-20 let a dosáhl jejich nemyslitelné nosnosti.

Bartini má také práce na teoretické fyzice. Vytvořil zejména unikátní teorii šestirozměrného světa, která má dostatečný počet příznivců, v níž má čas, stejně jako prostor, tři rozměry. Ale to není všechno. Stejně jako Dmitri Ivanovič Mendělejev objevil periodickou tabulku prvků v chemii, Roberto Oros di Bartini objevil periodickou tabulku (matici) zákonů ve fyzice, předpověděl a následně na jejím základě vyvodil nový zákon zachování – zákon zachování pohyblivosti. Navíc na základě Bartiniho matice v roce 2005 skupina výzkumníků objevila nové zákony zachování hmoty.


Hrob R.L. Bartini


Kdo tedy ve skutečnosti byl - dítě, vhozené za temné noci do zahradního altánu panství italského aristokrata, který žil úžasným životem ve všech ohledech a odpočíval na Vvedenském hřbitově ruského hlavního města?

Je zřejmé, že úplné vodítko k této jedinečné osobnosti je stále mimo naše chápání...
Autor:
Původní zdroj:
http://www.bratishka.ru
23 komentáře
Reklama

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, pravidelně doplňující informace o speciální operaci na Ukrajině, velké množství informací, videa, něco, co na web nespadá: https://t.me/topwar_official

informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. Fkensch13
  Fkensch13 27. prosince 2012 10:41
  +3
  Ať už Italové dělají cokoli, vždy skončí u Ferrari. ano
  1. zynaps
   zynaps 28. prosince 2012 03:31
   0
   Tato věta mimochodem velmi dobře vysvětluje, proč se ze všech letadel Bartini dostal do výroby pouze jeden. přesně to, co Ferrari postavilo z letectví. drahé a obtížné pro chudou zemi, která potřebovala „pracanty“, jako je Li-2 – jednoduchá a levná letadla na stavbu a provoz.

   Od mnoha soudruhů zaměstnaných v letectví jsem slyšel, že se Bartini neměl narodit ani v XNUMX. století, ale za komunismu. nebo pod nějakým velmi bohatým diktátorem se spoustou zdrojů, vyspělým průmyslem a leteckým šílencem. tam by se otočil.
   1. Denis
    Denis 28. prosince 2012 05:25
    0
    Citace ze Zynaps
    pod nějakým velmi bohatým diktátorem se spoustou zdrojů

    možná kvůli válce?
    něco, ale Iosif Visarionich měl dost příležitostí a na demokracii nezanevřel
    1. zynaps
     zynaps 28. prosince 2012 20:28
     0
     s Josephem Vissarionychem až do roku 1941. ještě byla chudá země, která se právě dokázala uživit, vychovat masy lidu alespoň na úroveň 3-7 tříd a budovala hlavně těžký průmysl. s takovým nedodělkem bylo příliš brzy na to, aby se zapojilo do projektování.

     po roce 1945 se Iosif Vissarionich ocitl ve zničené zemi s velkým nedostatkem mužských rukou, kterou opět začal pronásledovat hlad. a dokonce naléhavě potřebovala vybudovat jaderný protiraketový štít země, což ekonomicky stálo další Velkou vlasteneckou válku z hlediska nákladů. úroveň kvalifikace personálu a techniky během války neuvěřitelně vzrostla, ale stále nebyl žádný další personál a zdroje na stavbu Ferrari. a ani na začátku 60. let nebyl čas na tuk. jak vzpomínal můj otec (který sloužil 8 let v sovětské armádě jako řadový voják v letech 1945 až 1953), který se začátkem 60. let stal absolventem báňského ústavu, lidé chodili v záplatovaných kalhotách a měli jeden kabát pro celý pokoj - běhat za děvčaty na rande v chladném počasí.
 2. Denis
  Denis 27. prosince 2012 11:19
  +1
  proč měl takovou smůlu, bylo tolik vynikajících a revolučních návrhů, ale nebyly uvedeny do série?
  a nejen že měl smůlu, ale celé naše letectví nemělo štěstí, protože takové vybavení nedostalo
  1. vladimirZ
   vladimirZ 27. prosince 2012 17:21
   +1
   Proto nebyli vpuštěni do série, protože konstruktér Robert Ludwigovich Bartini předběhl letecké vědecké myšlení, vyvinul „revoluční návrhy“, které předběhly dobu, byl „génius prozíravosti“.
  2. zynaps
   zynaps 28. prosince 2012 03:39
   0
   ano, je to velmi jednoduché. člověk uměl a rád navrhoval „ferrari“, když země z hlediska množství financí, technologií a školení potřebovala „emki“ a „ouaz“. není to jen Bartiniho problém. v USA a v jiných zemích, zejména v poválečné době, vyrobili tolik zajímavých létajících věcí, až se divíte. existují konvertoplány a rotorová letadla a „létající Atar“ s turboplánem. ale kdo z nich přišel do naší doby? skoro nic. protože složité, vrtošivé, drahé ve výrobě a náročné a pyry ...
 3. Vedmed
  Vedmed 27. prosince 2012 11:57
  +3
  Zajímavý člověk...
 4. borisst64
  borisst64 27. prosince 2012 13:16
  +1
  Статья интересная, несколько гротескная. Особенно понравился пассаж про "Роберт Людвигович не ел и не пил более двух недель!" Много талантливых изобретателей, а конструкторов мало. Нужно привязывать к имеющимся технологиям и возможностям.
 5. 777
  777 27. prosince 2012 13:33
  +1
  Přečtěte si, co je v té závěti, je tam pravděpodobně spousta zajímavých věcí)
  1. Haron
   Haron 27. prosince 2012 15:19
   +1
   Citace z Sheva777
   Přečtěte si, co je v té závěti

   Уверен, что уже прочитали и наверно сразу. Мягко говоря не логично идеи такого человека откладывать в долгий ящик.
 6. ikrut
  ikrut 27. prosince 2012 13:55
  +6
  Бартини - легендарная личность. Статья - тоже, во многом, построена на легендах. До сих пор неизвестно его происхождение. Сказка о "приемном сыне" - придумана. Никогда Бартини не "корчился на полу в луже крови". Ну как же было не отдать дань тем же сказкам о кровожадном Сталине? Бартини просто перевели работать в "шарашку", поскольку тогда это были наиболее эффективная организации для "мозгового штурма".
  Секреты его удивительного таланта и разносторонности настолько же удивительны и не понятны, как и его биография. Авиастроение было просто его увлечением. Многие его идеи нашли воплощение в жизнь уже после его смерти, а многие до сих пор не пОняты или ждут своего часа. И не только в авиации.
  1. Num Lock U.A.
   Num Lock U.A. 27. prosince 2012 16:46
   0
   lidé milují pohádky legendy, takže neznámé stránky života jsou zarostlé různými spekulacemi tyran
 7. stolbovsn
  stolbovsn 27. prosince 2012 14:24
  +1
  Úžasný člověk. Jeho letecké práce a práce na systematizaci dimenzí prostoru a procesů ve fyzickém světě jsou prostě skvostné.
 8. AlexMH
  AlexMH 27. prosince 2012 23:16
  +2
  Velmi zajímavý a talentovaný člověk, který se nechtěl smířit se světem, ve kterém žil. A není to o „krvavých stalinských žalářích“, Bartini pracoval většinu svého života na svobodě a „šarashky“ v žádném případě nejsou Vorkuta... Prostě vždycky chtěl být napřed, chtěl, jak říkal, „červené letadla létat rychleji než černá,“ jak řekl sám Bartini, pokud kniha, kterou jsem o něm četl před 15 lety, nelže. Je ale nebezpečné předbíhat dobu, člověk se ocitne jakoby v bezvzduchovém prostoru, kdy nikdo nechápe, co chce. V zemi chybělo VŠECHNO a Bartini postavil krásná letadla z nejvzácnější legované oceli, protože dopadly lépe... A do série šly dřevěné stroje jiných konstruktérů, které země dokázala vyrobit. Stíhačky a útočné letouny byly potřeba – Bartini vyvinul vynikající bombardéry, které předběhly dobu. V zemi opravdu nebyl nikdo, kdo by létal - a on kreslil obrovská osobní letadla krásných a ničemu nepodobných... Vertikální vzletové obojživelníky, ekranoplány a ještě dříve - rekordní letadla, se kterými pilot létal a díval se přes periskop , protože kabina zvýšila aerodynamický odpor... Opravdu, vypadá jako něco z mimozemšťana z jiného světa. Napsali dokonce fantastický román založený na jeho životě – četl jsem ho ještě v sovětských dobách.
 9. vosk
  vosk 28. prosince 2012 01:06
  +1
  Vzácný talent, Prometheus.
 10. dima_talib
  dima_talib 28. prosince 2012 06:20
  0
  Článek se vůbec netýká toho, že jako první (minimálně v Sovětském svazu) dal do svých letadel dieselové motory !!!
  Poprvé jsem četl o Bartinim, někde na konci 70. let v časopise "Science and Life"
  Vskutku, vynikající osoba - Velká Epocha!
  Skutečný KOMUNISTA a INTERNACIONALISTA!
  1. Denis
   Denis 29. prosince 2012 05:41
   +1
   Citace: dima_talib
   Skutečný KOMUNISTA a INTERNACIONALISTA!

   Je jasné, že jste takového člověka nechtěli urazit, ale teď tato slova znějí jako nadávka.O komunistech není špatného slova, normálních, ne kancelářských.Uznávali jen jednu výhodu - být první jděte do útoku Ale, bohužel, teď... Jejich program sice popírá soukromé vlastnictví, ale kdo jim uvěří? Ne, oni sami jsou chudí jako kostelní krysy, jen ti nejnaivnější neuvěří, že majetek není evidován u mnoha příbuzných
   A internacionalisté jsou podobní toleristům.Pod tímto heslem, jak vznikla Střední Asie a Kavkaz a co je tam nyní?

   A je to skvělý muž, skutečný hněv země
   ne krást gopotu, ale skutečnou elitu
 11. Ols76
  Ols76 28. prosince 2012 07:27
  +1
  Nejzajímavější osoba!
 12. Alex
  Alex 28. prosince 2012 21:37
  +1
  Бартини гений, несомненно. Жаль, что было построено всего-то 4 машины.
  Ale tady ten článek není tak horký. No a jaké ocenění "emka" v roce 1928 (GAZ M-1 se vyráběl od roku 1936)?
  TsKB-39, pokud mě paměť neklame, organizovala OGPU a pracovali v ní letečtí konstruktéři odsouzení v letech 28-29, včetně Polikarpova a Grigoroviče.
  Ер-2 летали на Берлин, но не с о.Эзель, а с подмосковных аэродромов (на Эзеле были самолёты ДБ-3ф Балтийского флота). А по поводу имени самолёта, так сам Бартини очень уважительно отзывался о Ермолаеве и считал вполне заслуженным, что бомбардировщик получил имя Ер-2. От исходной Сталь-7 остались только схема да конструкция центроплана. Всё остальное спроектировали заново. К сожалению для него не было достаточно мощных серийных двигателей, но это общая проблема советской авиации того периода.
  1. Denis
   Denis 29. prosince 2012 09:22
   +2
   Citace od Alexe
   z letišť poblíž Moskvy

   Trochu to poopravím První let DB-3F od O. Ezela a další: „Další let byl naplánován na 10. srpna Bylo rozhodnuto o zapojení letectva Rudé armády pod velením hl. Bombardovací letecká divize Žigarev P.F. z letiště města Puškin na modernějších letounech TB-81 (pluk 7, přejmenovaný na 412 TBAP) a Yer-432 (pluk 2, přejmenovaný na 420 TBAP).
   Dne 8. srpna obdržel velitel letecké divize Hrdina Sovětského svazu velitel brigády Vodopjanov M.V. osobně od Stalina rozkaz:
   „T-shchu Vodopyanova
   Zavázat 81. leteckou divizi, vedenou velitelem divize soudruhem Vodopjanovem, od 9.08 do 10.08 nebo některý z následujících dnů, v závislosti na povětrnostních podmínkách, k náletu na Berlín. Při náletu je kromě vysoce výbušných bomb bezpodmínečně nutné shodit na Berlín zápalné bomby malé a velké ráže. V případě, že by na cestě do Berlína začaly selhávat motory, mějte město Königsberg jako záložní cíl pro bombardování.
   I. Stalin
   8.08.41 »
   Výpočty ukázaly, že TB-7 s dieselovými motory M-40F s pumovým nákladem 4000 kg (z toho 2000 kg na externím závěsu) mohl letět do Berlína a vrátit se zpět. K provedení letů bylo vybráno 12 TB-7 a 28 Yer-2, které na letiště přiletěly 10. srpna. Zde po pečlivějším výběru zbylo 10 TB-7 a 16 Yer-2. Večer téhož dne letadla odstartovala směrem na Berlín.
   O letištích moskevské oblasti nebylo nic nalezeno
 13. knn54
  knn54 29. prosince 2012 12:42
  +1
  To není talent - to je genialita.Ve 20.letech vytvořil bombardér,který byl rychlejší než některé stíhačky.Po válce vznikl vynikající dopravní letoun,ale pro dálkové bombardéry byly potřeba motory.Bartini měl také smůlu na mecenáši: maršál Tuchačevskij byl zastřelen, ministr obrany Žukov byl odvolán z funkce, navíc závist některých leteckých konstruktérů na talentovaného cizince.To vše nemohlo ovlivnit jeho život.
 14. buk-m1
  buk-m1 11. dubna 2013 11:36
  0
  Geniální muž"