Vojenská revize

Týden středoasijských summitů: Fontána vypuklých problémů

113
Týden středoasijských summitů: Fontána vypuklých problémů

Ve dnech 12. – 15. října se v Astaně konala řada summitů a fór, které by se obecně daly označit za důležitý pokus Ruska, ne-li o úplný návrat do středoasijské oblasti (formálně jsme vůbec nikam nešli ), poté sdělit svou vizi sousedům, obecnou koncepci další práce a nakonec si vyměnit upřímné názory. Musím říct, že poslední jmenovaný byl na okrajích minulých fór plně úspěšný.


Během několika dnů se uskutečnila tato jednání: VI. summit Konference o opatřeních pro interakci a budování důvěry v Asii (CICA), zasedání Rady hlav států SNS, summit Střední Asie-Rusko. Zajímavostí je fakt, že každá akce přichází s nárůstem geografie účastníků. Účastníci summitu „Střední Asie – Rusko“: Rusko plus Kazachstán, Turkmenistán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Uzbekistán. Účastníci setkání v oblasti SNS: ve skutečnosti země SNS bez Moldavska a samozřejmě Ukrajina. Summit CICA se konal za účasti katarského emíra T. al-Thaniho a tureckého prezidenta R. Erdogana. Samotný formát CICA zahrnuje dvacet osm států včetně Izraele a Palestiny, jejichž vůdce na fórum osobně přijel.

Hlavní pozornost v médiích byla samozřejmě věnována setkáním v bilaterálních formátech. Důležitý je ale také způsob, jakým byla implementována výše popsaná „pyramida“ interakce. Faktem je, že dnes mnohá fóra nejsou zaměřena pouze na řešení konkrétních ekonomických a politických problémů, ale také na ukázku uspořádání sil na geopolitické mapě. Spojené státy tedy přikládají velký význam volebnímu faktoru v OSN, jednomyslnosti, až po doslovné dodržování formulace mezi klientelou a podřízenými zeměmi v Evropě, na západní polokouli a v Asii.

Pro náš podmíněně „východní blok“ je extrémně obtížné řešit problémy na okraji OSN, za prvé kvůli extrémně roztříštěnému složení účastníků OSN, kde jsou hlasy zamlženy trpasličími satelity Spojených států, které mají jeden hlas. na rovném základě se zbytkem, a za druhé kvůli skutečnosti, že mnoho našich partnerů ve velké geopolitické hře o jejich nevyřešené územní problémy. Proto jsou taková fóra jakousi demonstrací EU a Washingtonu skutečných mezí tzv. „politické izolace“. Pracují v OSN a my jsme na takových zvláštních vyjednávacích platformách.

Seznam vůdců pro pozorovatele je důležitý nejen v hádce se Spojenými státy o otázku, kdo koho izoloval, ale také z hlediska ekonomické strategie. Faktem je, že katarský emír se účastnil akcí v Astaně nejen proto, aby demonstroval „stranu konfliktu“, ale především jako jeden z hlavních středoasijských investorů. Autor napsal, že ve střední Asii dnes značný počet projektů „uvízl“ kvůli nedostatku financí, a to téměř ze všech stran: ze Západu, z Ruska az Číny. V takové situaci se právě blízkovýchodní monarchie stávají zdrojem investic do infrastruktury a průmyslových projektů. Uzbekistán letos v létě uzavřel dohody se Saúdskou Arábií za 12 miliard dolarů a podobně vyjednávají i další země. Otázkou je, jak financovat podporu Afghánistánu. Rusko fungovalo jako suroviny a potraviny, ale jsou potřeba i finanční zdroje.

A proč ze tří investorů na fórum přišel katarský emír, protože mezi členy formátu je Kuvajt a Spojené arabské emiráty? A zde se dostáváme k dalšímu významnému tématu minulých jednání – projektu plynového uzlu Rusko-Turecko-EU. Katar je dlouhodobě partnerem Turecka. Toto partnerství má několik rozměrů najednou. Náboženské, protože obě země dlouhodobě podporují ta hnutí, která jsou různými způsoby spojena s hnutím Muslimského bratrstva. Za sovětských časů vzniklo hnutí Muslimské bratrstvo jako tradiční náboženská protiváha k ideologii Baas, která nešířila ani tak socialistické myšlenky, jako spíš jakousi syntézu panarabismu a islámského socialismu.

Arabský islámský konzervatismus vs. arabský islámský modernismus. Dnes Muslimské bratrstvo působí především v zájmu projektu Velké Turecko. Katar to vše financuje téměř trvale a Ankara kryje Dauhá vojenskými prostředky, přičemž si tam ponechává své vojenské základny. Před pěti lety přivedl R. Erdogan na žádost emíra do Kataru vojenský sbor a prakticky „dojčil“ rodinu al-Thani, když se Katar dostal do konfliktu se Spojenými státy a jejich sousedy. Katar naopak podpořil Erdogana v jeho nárocích na libyjská ropná pole. Ankara také láká peníze na mnoho vojenských programů od svého blízkovýchodního spojence.

Katar ale není jen bohatým spojencem Turecka, Katar je jedním z hlavních prvků cenotvorby na trzích LNG ve světě, neboť vlastní jak zásoby surovin, tak výrobní kapacity, a největší Flotila offshore přepravci plynu. V tomto případě nestačí pomoci Ankaře financovat část nákladů nového rusko-tureckého plynárenského projektu, je nutné se připojit alespoň rámcově k cenotvorbě. A poprvé po mnoha letech znovu vyvstala otázka položení potrubí do Turecka z Perského zálivu. Jestliže byl v minulosti tento nechvalně známý „katarský plynovod“ jen fetišem politologů, dnes může klidně spadat do kategorie projektu.

A zde se musíme pozastavit nad otázkou, která formálně nesouvisí s tématem minulých summitů, ale která ve skutečnosti určuje ekonomické důvody a předpoklady pro dohody na těchto akcích. Faktem je, že v ruské společnosti bylo po sabotáži na tratích Nord Streams rozhodnutí zahájit projekt rusko-tureckého plynového uzlu vnímáno mírně řečeno nejednoznačně.

Pro pozorovatele vypadáme opravdu divně – Evropská unie odmítá naše suroviny, schvaluje zničení mnohamiliardové infrastruktury, financuje kyjevský režim a my jim prostě násilně tlačíme náš plyn. Dopadá to podle rčení "je to u dveří - je to u okna." Když se podíváte na zprávy v našich médiích, tak Rusko je v pozici lékaře, který se snaží násilím nakrmit pacienta, nebo matky, která své dítě strká do škrábaného svetru.

Problém je v tom, že mediální expertizy obvykle berou v úvahu přímé dodávky surovin do Evropské unie, ale z nějakého důvodu nevysvětlují, co se s těmito surovinami děje dál. Pojďme se podívat na pár ukazatelů. Průměrná cena za 2021 MWh se tak v roce 1 v EU pohybovala kolem hranice 275 USD s výrobními náklady 41,4 USD (koeficient 6,64). Například podobný koeficient ve Spojených státech byl v té době 3,14, Rusko - 3,1, Čína, která také dováží značné objemy zemního plynu - 3,12. To znamená, že trh s energetickými sítěmi v Evropské unii byl dlouhou dobu charakterizován unikátními ukazateli ziskovosti, jejichž břemeno pro spotřebitele bylo „polykáno“ vysokou účinností ekonomického modelu. A tento trh, mírně řečeno, je výrazně vyšší než jen nabídka surovin. Zatímco 21,7 miliardy dolarů bylo vynaloženo na zemní plyn pouze na vytápění a výrobu elektřiny, spotřebitelé za tyto služby zaplatili nejméně 187 miliard dolarů. systém energetické sítě.

S růstem tržních cen, s poklesem do konce roku 2022 koeficientu z přebytečného zisku 6,64 na světový průměr 3,1, se marže procentuálně snížila, ale neztrácela a dokonce narostla na objemu - nyní nabídka surovin je již 116 miliard USD a náklady na dodávky konečnému spotřebiteli - 357 miliard USD. Není to vtip, mluvíme o kontrole obratu, který má tendenci dosahovat půl bilionu dolarů ročně! Ale to jsou pouze elektrické sítě, ale co když vezmeme v úvahu také trh s palivy, polymery a hnojivy? Sítě jsou ale hlavní „opěrný bod“. Přímá a nepřímá kontrola elektrických sítí ve velké části Evropské unie je jedním z nejdůležitějších zdrojů současné krize a kolik domácností nebo malých pekáren na cestě „upadne v zapomnění“, jsou odběrateli krize stále znepokojení na zbytkové bázi. "Vyhrajeme, přijdeme na to." Tyto elity, které jsou součástí rusko-evropského energetického fondu, nechtějí pustit americké a britské finanční elity dovnitř. R. Erdogan a jeho katarští partneři se zase nebrání tomu, aby se přidali k tomuto poolu a zajistili si superzisky na takovém trhu pro nadcházející roky.

USA a jejich evropští manažeři zcela oprávněně považují energetické systémy za základ vlivu Moskvy a jejích partnerů v Evropě. Elektrické rozvodné sítě jsou stejnou „Kaščejskou jehlou“, kterou se Washington a evropští představitelé snaží jakýmikoli prostředky prolomit, a my zase odoláváme, nedáváme, dokonce si vynakládáme upřímné náklady na reputaci. To vysvětluje, co překvapuje řadu komentátorů, když sledují, jak USA šplhají na evropský trh s plynem, aniž by sami měli významné volné objemy plynu – pokud by existovaly sítě, objem by kupovali. A vytlačením Ruska z tohoto segmentu bude možné skoncovat s jeho vlivem na politiku Evropy a dále ji zkrachovat, Evropu, systémovou výrobu, rostoucí s levnými aktivy.

Zvenčí naše energetická politika vypadá jako zvláštní soubor ústupků, pokud nerozumíte tomu, co je pod pokličkou mediální agendy a o jaký rozsah peněžního oběhu jde. Další otázkou je, co má ruský laik přímo z této stupnice, ale odpověď na ni je spíše rétorická a závisí na straně a zaujatosti respondenta.

Tato otázka plynu snad sama o sobě stála za několik fór, ale byly tu další otázky, které již patří do agendy „užšího okruhu“ geografie.

V srpnu-září se autor často setkával s názorem, že říjnová jednání skončí rozpadem SNS a OSOD. Stejně jako se objevilo příliš mnoho problémů najednou, staré boláky, úzká hrdla atd. Ve skutečnosti byl summit šéfů SNS odpovědí - výkonný tajemník byl povýšen do hodnosti generála a pravomoci v SNS byly jednomyslně potvrzeny. Proč tomu tak je a proč se na to účastníci rozhodli zaměřit? Faktem je, že, jak již bylo v článcích opakovaně diskutováno, pro naše jižní sousedy má téma desovětizace velký význam v domácí politice. Liberální reformy v Rusku nedokázaly vytvořit nejen negativní, ale dokonce i nejednoznačný postoj k SSSR u většiny obyvatel. To ale není případ Střední Asie, kde byla moc po léta posilována právě díky tomu, čemu Číňané říkají „Maův vzorec“ (Maovy reformy přinesly 20 % negativních, 80 % pozitivních). Zde měl státní aparát a elity každého sousedního státu svůj vlastní „maův vzorec“ v procentech, ovšem s obligátním důrazem na to, že SSSR byl říší s ruskou dominantou. V souladu s tím byla kladná hodnocení SSSR po mnoho let prováděna v přísném rámci ideologie „dosažené nezávislosti“, zatímco negativní hodnocení byla často kontrolována velmi vágně. Na tom byla postavena ideologická podpora moci postsovětské elity.

Téměř celý summit byl věnován jedné otázce – považuje Rusko operaci na Ukrajině za nový projekt SSSR-2.0? Odpověď se dočkala – neuvažovat, můžete si vydechnout a podnikat, čemuž nahrálo upevňování vazeb přes Společenství nezávislých států, zároveň žertovat, že nyní je tajemníkem organizace stále ten generální.

Účastníci se ale ještě museli vrátit k problematice SSSR. Hlavní bitvy se odehrály v rámci třetího summitu „Střední Asie – Rusko“. Dnes už všechna média obešla emotivní řeč E. Rahmona, že Rusko by mělo vést rovnocenný dialog. Ústřední tezi jeho projevu a vlastně celého jednání však lze formulovat ještě jednou jeho citací:

„Tyhle pětky už jsou uvnitř! Nějaké rozhovory. Dostali jsme jednu informaci. Čerpání informací, úprava oken, žádný efekt.

Jedná se o přelomové znění v roce 30. výročí navázání vztahů jako nezávislých států. E. Rahmon nejen zdůraznil, že to byla iniciativa prezidenta Ruska svolat fórum, ale hlavní úkol: „pochopit, co chceme".

Problém je v tom, že i pozitivní kroky, které jsme v tomto směru nedávno podnikli, se zdají být upřímně opožděné. Takže z iniciativy Moskvy byla na fórum přinesena sovětská archivní dokumentace, která krok za krokem popisuje všechny vzestupy a pády vymezení regionů v údolí Ferghana, o které se před měsícem vedly tvrdé boje mezi Dušanbe a Biškekem. . Z obou stran přijely i týmy kartografů, které se po pět dní seznamovaly s rozhodnutími různých ročníků a odpovídajícími mapami krajů. Takové rozhodnutí je samo o sobě pro strany velmi užitečné, ale zároveň dává Rusku příležitost k objektivní arbitráži a pomoci při vymezování hranic, což umožňuje úplně nerozkolísat „rouru“ CSTO.

Diplomaté, vedoucí okresů a tisk obou stran (více než Tádžikistán, protože věří, že karty ukážou své výhody) však o stejných kartách mluví a píší již mnoho let. Čili přijít s takovou iniciativou, využít archivy ústředního aparátu KSSS, v jehož hloubce se definitivně rozhodovalo, se mohlo a mělo dělat už dávno. Tento problém ale začali řešit až ve chvíli, kdy CSTO praskalo ve švech a začalo se mluvit o potřebě či nepotřebě EAEU. Ostatně strany spoléhaly a spoléhají na vlastní data, ve sporech se objevily i americké mapy z roku 1955. I když, zdálo by se, co to má společného s tím, jak se na to tehdy v USA dívalo. A to navzdory skutečnosti, že ukazují moskevské archivy, takže neexistují žádné otázky.

Na otázku o efektivitě EAEU ruský lídr odpověděl s tématem důležitosti pracovní migrace pro ekonomiku sousedů a klesající důležitosti ruského jazyka. Obě témata jsou politicky citlivá. Prezident Tádžikistánu zde opět „udeřil pro upřímnost“. A pro naše ministerstvo zahraničí tato upřímnost zněla velmi smutně. E. Rahmon mluvil vlastně za všechny účastníky: že učitelé nejsou školeni, učebnice se nenosí, kurzy nejsou, tomuto procesu se nevěnuje pozornost. Řada našich médií se začala rozhořčovat, že to znamená ne. Ale ve skutečnosti ne, například prvního září byly poslány domů děti, které nebyly zapsány podle výsledků zkoušek a testování, ale ty, které testy prošly a byly zpočátku na seznamech. Tato epizoda byla pokryta všemi médii v Tádžikistánu. Ředitel naší školy, Rus, se ale s dětmi mohl scházet až od 16. září. A kde se dva týdny učí? Ono vlastně ani tak nejde o to, že někdo z ředitelství nedokončil studijní část, ale o to, že je tak velký nedostatek škol. No, otevři se, přitahuj lidi.

V Uzbekistánu je od 1. září půjčování učebnic zdarma, ale kolik našich učebnic tam bylo zakoupeno? Kdo by to měl hlídat, rozhodovat a vyjednávat? Ony, učebnice, se samy od sebe neobjeví.

Dokonce i K.-J. Tokajev, pro kterého je jazyková otázka stále tím vnitřním problémem, spolu se svými nacionalisty snížil míru emocí tím, že navrhl vytvořit samostatnou mezistátní strukturu na podporu ruského jazyka v regionu. I když tato iniciativa nyní celkově funguje spíše pro samotného Tokajeva, čímž jeho kritikům vyráží z rukou tezi o jazykové diskriminaci v Kazachstánu.

A takto vylezly všechny problémy interakce v regionu podél řetězce - kde jsou práce investičních bank, kde je financování přes EAEU, kdo investuje do energetických sítí a vodních elektráren, proč jsou investoři z Íránu a země Perského zálivu, ale nejsou tam žádné z Ruska, kolik let leží na papíře projekty o dopravní infrastruktuře, likvidaci vody, zavlažování? No, to jsou ostatně logické otázky, když Evropská unie „zmrazí“ 300 miliard dolarů z národních fondů v Rusku. Pokud by Moskva investovala alespoň 15 % těchto rezerv do regionálních energetických sítí, mohlo by Rusko po léta získat stabilní, ne-li superpříjem, a nikdo by na tato aktiva nevztáhl prst. Nebyly by v elektronických papírech, ale v kapitálových objektech a politickém vlivu. To vše však platí pro interní projekty v samotném Rusku. Ale v Evropě máme své zájmy, takže se není čemu divit na takových emotivních dialozích. U každé naší teze, samozřejmě předem připravené našimi specialisty na mezinárodní vztahy, totiž středoasijští protějšky klidně vytáhli a položili na stůl dva nebo čtyři své protiargumenty.

Výhodou situace je, že přes všechnu nepříjemnost a nepohodlí takových rozhovorů dosáhlo zamlžování konkrétní práce v regionu „reportážními a předváděcími akcemi“ a papírováním své přirozené hranice. Tedy další buď organizační rozpad, nebo praxe dovádění konkrétních případů k výsledku. Je samozřejmě nepříjemné vidět, jak zpod tuny prázdných papírů tryskají roky neřešené problémy, zvláště na pozadí NWO na Ukrajině.

Summit Střední Asie-Rusko nedokázal vyřešit nahromaděné problémy, navíc v jeho rámci nebylo možné většinu z nich ani odhalit, ale to hlavní se podařilo: ukázalo se, jak povrchně Rusko k této oblasti léta přistupovalo. To vše nelze rychle vyřešit ani uklidit, ale snad se začnou alespoň nějaké konkrétní práce.
Autor:
113 komentáře
Reklama

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, pravidelně doplňující informace o speciální operaci na Ukrajině, velké množství informací, videa, něco, co na web nespadá: https://t.me/topwar_official

informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. rocket757
  rocket757 21. října 2022 11:08
  +3
  sdělit sousedům svou vizi, obecnou koncepci další práce a nakonec si vyměňovat upřímné názory. Musím říct, že poslední jmenovaný byl na okrajích minulých fór plně úspěšný.
  Dobře namluvené a sho? Někteří z místních baisů činili pokání, přímo tam a hned ???
  1. tihonmarine
   tihonmarine 21. října 2022 11:16
   +3
   Citace z rocket757
   Dobře namluvené a sho? Někteří z místních baisů činili pokání, přímo tam a hned ???

   Baisové nikdy nedají svou moc do nesprávných rukou, ale neodmítají pro sebe požadovat preference od Ruska, ale trvají na tom.
   1. rocket757
    rocket757 21. října 2022 11:18
    +2
    Budujte s nimi dohody, NERESPETE SE!!! kolikrát si musíš být jistý?
   2. Bioorganismus
    Bioorganismus 25. října 2022 22:20
    -2
    Myslím, že hlavním problémem Ruské federace ve střední Asii je banální rasismus.
  2. Kuřák
   Kuřák 21. října 2022 11:18
   +14
   Článek se mi líbil. Autorovi dávám tučné plus, takové články dodávají autoritu VO.
   Podle článku - bylo potřeba více spolupracovat se sousedními zeměmi a nedívat se do úst Evropanů, Američanů, viďte, nestalo by se to, co se stalo na Ukrajině...
   Doufám, že ta práce bude usilovná, každodenní... Potřebujeme užší spolupráci s Uzbekistánem – je tam hodně obyvatel, plus průmyslový a surovinový potenciál.. Budeme muset bojovat i za Kazachstán – ten má vypadl z naší oběžné dráhy navzdory krásným sloganům ... ztrať to ve střední Asii - Rusko bude čelit obrovskému problému!!!
   1. JEDLE JEDLE
    JEDLE JEDLE 21. října 2022 11:40
    +10
    Citace: Kuřák
    Velká hra pokračuje - pokud ji prohrajeme ve střední Asii - Rusko bude čelit obrovskému problému!!!

    S gigantickým problémem, ve srovnání s nímž se ten ukrajinský bude zdát jen ''nedorozuměním''.
   2. Nikolajevskij78
    21. října 2022 12:00
    +9
    děkujeme za hodnocení. Ano, je kam investovat.
    A co se týče Kazachstánu, tak tam teď informační orgie probíhají, ale bude třeba se poohlédnout po volbách, budou brzy. Po Tokajevovi je zatím zbytečné požadovat, aby „rozsvítil fontánu“ nacionalistické rétoriky. Mám názor, že si tu fontánu po volbách postupně posere sám. Na jeho kroky ale bude nutné se dívat a vyvozovat dlouhodobé závěry již po volbách, kdy začne obsahově tvořit centristickou agendu.
    1. Vědec
     Vědec 21. října 2022 12:34
     +5
     Tokajev ani jiní nechtějí zatočit fontánu nacionalismu a nebudou. Na tom stojí celá jejich ideologie – byli jsme kolonií a všechny naše problémy jsou důsledky moci „ruských okupantů“. Protože pokud tuto rétoriku odstraníme, lidé mohou mít mnoho otázek, ale potřebují to?
     1. Nikolajevskij78
      21. října 2022 12:42
      0
      A potřebujeme?

      Rektorka Puškinova státního institutu ruského jazyka Natalja Truchanovskaja uvedla, že ruština by se měla vyučovat jako cizí jazyk v národních republikách Ruské federace.

      Truchanovskaja tuto myšlenku vyjádřila u kulatého stolu Výboru pro národnosti Státní dumy na téma „Zachování kulturního dědictví a jazykové rozmanitosti národů Ruské federace“.

      Podle Truchanovské by zde bylo možné využít zkušenosti s výukou ruštiny jako cizího jazyka pro migranty ze zemí SNS a dalekého zahraničí.“
      1. Vědec
       Vědec 21. října 2022 12:55
       +1
       Tohle je poněkud jiné. Toto je pokračování pokusů již nyní zničit Rusko. Pod dobrou záminkou „zachování kulturního dědictví“.
      2. ramzay21
       ramzay21 29. října 2022 06:25
       0
       A potřebujeme?

       Nastolil jste velmi důležité téma a problém je v tom, že naše vláda posledních 30 let žádné cíle neměla a nemá, nejen v jiných zemích, neexistují ani u nás. Abyste se někam vyšplhali, je nutné ve vaší zemi vybudovat silnou ekonomiku a armádu, která se na to spoléhá, ​​aby se někam posunula.

       A musíme si stanovit priority, nemůžeme dělat všechno. Nyní je nejdůležitějším úkolem naší zahraniční politiky připojení Běloruska k Rusku, zatímco je zde příležitost protlačit problém s Ukrajinou.

       Ve Střední Asii a Kazachstánu si musíme definovat své cíle a má vůbec cenu se v těchto zemích zapojovat do soutěže s Tureckem a Čínou, které ve skutečnosti vlastní většinu ekonomiky v těchto zemích?
       Možná je lepší odvézt rusky mluvící obyvatelstvo odtamtud do Ruska vytvořením adekvátních přesídlovacích programů a převést sem 4 miliony rusky mluvících lidí, zároveň zastavit nepořádek s nelegálními přistěhovalci, provést migrační reformu se zavedením pracovních sil. víza s limity země a trestní stíhání za porušení?

       Co se týče plynu, zmínil jste Katar. Ale Katar prosazuje kompetentní strategii na trhu s plynem, staví na svém území LNG zařízení a terminály a kupuje přepravce plynu, kteří přepravují jejich plyn do země, která jim platí více a má flexibilnější systém dodávek než potrubí se dvěma konci.
       Nemyslíte, že by naše země měla místo hloupých her na potrubí stavět LNG závody a terminály a také ve velkém stavět vlastní přepravce plynu, když zmodernizovala své loděnice?
       1. Nikolajevskij78
        29. října 2022 22:16
        +1
        Dobrý večer!
        Katar zpočátku sleduje politiku být jedničkou na trhu LNG. Ve Spojených státech také značně investovali do tamních zařízení a terminálů. Jejich problém je Pars. Jen to ani není o tom, že by se to mělo nějak dělit s Íránem, s Íránem jsou v normálním kontaktu. A skutečnost, že Pars je obrovský, pokud jde o objemy plynu.
        Strategie plynovodu funguje pouze v podmínkách politického ticha. A příklad Nord Streamu je velmi názorný, ale je tam i Nabucco, který zemřel v Bose, TAPI a tak dále. Čistě v ekonomice se přece nemyslí jen na levnost provozu a dodávky, ale i na rizika a tam každé procento může převážit i 8 % provozních přínosů. Myslím si, že strategicky historie SP-1/2 dává odpověď na otázku, v jaké oblasti bude investiční priorita z dlouhodobého hlediska.
        Pokud jde o stavbu flotily u nás, kupodivu, ale se všemi opomenutími v politice, na Dálném východě již probíhá výstavba LNG flotily arktické třídy založené na korejských technologiích. Tito. proces probíhá, ale těchto deset lodí je samozřejmě kapka v moři, musí se objednávat z Číny a Koreje a nestydět se za to.
        Pokud jde o Kazachstán a Střední Asii, v zásadě odsun celé rusky mluvící populace odtamtud problém nevyřeší. Máme nedostatek pracovníků. https://topwar.ru/200730-trudovaja-migracija-naskolko-serezen-demograficheskij-krizis-v-rossii.html
        Vzal jsem zde pouze oficiální statistiky a i tam je retuš vidět, sami vidíte, jak byly výsledky COVIDu migrací rozmazané.
        V regionu je nutné pracovat podle turecké verze https://topwar.ru/203990-phenomen-politiki-tureckih-rychagov.html
        Berte to jen jako vzor a pracujte s takovým stanovováním cílů. Problém je, že to ministerstvo zahraničí nechce. Mimochodem, v sovětských dobách ministerstvo zahraničí pracovalo na místě jako Turci, pracovalo aktivně, hodně, za posledních 20 let se ministerstvo zahraničí více zapojilo do politiky a obchodní mise na Zemi jsou takové. , příloha. A všechno by mělo být naopak.
        1. ramzay21
         ramzay21 30. října 2022 01:27
         0
         Dobrý den!
         Problémy s Evropou nezačaly včera a hlavním problémem potrubí je, že potrubí má jen dva konce, a proto pokud na druhém konci není spolehlivý partner, který neustále mění pravidla hry, tak neexistuje bod v potrubí, to je stoprocentní riziko a každý, kdo vám to řekne, umí počítat peníze. Smysl výstavby plynovodu byl v době, kdy existovala RVHP a tyto země byly řízeny z Moskvy, navíc neexistovaly technologie LNG a SRN neměla žádné jiné zdroje produkce plynu.
         V současné době je pro naši zemi zločinem stavět plynovody do Turecka a Číny, v našich podmínkách není alternativa k výstavbě LNG terminálů, vše ostatní je sabotáž. LNG nám umožňuje nespoléhat se na rozmary a přání těch, kteří sedí na druhém konci potrubí a prodávají plyn těm, kteří platí nejvíce. Čína dnes platí více, náš přepravce plynu jde do Číny, zítra platí více Indie a přepravce plynu šel do Indie, Pákistánu nebo Německa či Japonska. Proč se připoutat k těm, kteří nám zlomí ruce?

         Pokud jde o stavbu přepravců plynu, tato loděnice nestačí, je třeba postavit a modernizovat loděnice v Petrohradě a Kaliningradu a také v Kerči.
         Koneckonců, k dobru potřebujeme vlastní flotilu a státní flotilu, abychom nebyli závislí na jiných státech, ale potřebujeme stovky přepravců plynu, tankerů, suchého nákladu, kontejnerových lodí lodí RoRo, a ty potřebujeme postavit lodě, vytváření pracovních míst a rozvoj technologií. To umožní zatížit naše hutní závody a rozvíjet výrobu lodních motorů a dalšího lodního vybavení. A to je ekonomický růst.

         Pokud jde o Kazachstán a Střední Asii, v zásadě odsun celé rusky mluvící populace odtamtud problém nevyřeší. Máme nedostatek pracovních sil.

         Tím se naše populace zvýší o 4 miliony lidí a tím se tento problém částečně vyřeší. Navíc potřebujeme zlepšit řízení, především řízení státu, a snížit státní aparát řízení nejprve na úroveň roku 2000 a pak třikrát až čtyřikrát víc, to uvolní spoustu pracovníků. Pouze ten, kdo neumí pracovat, může zvýšit řídicí aparát v podmínkách automatizace a automatizace.

         Také nenavrhuji zakázat migraci, navrhuji zastavit nepořádek a učinit tento proces zvládnutelným a kontrolovaným.
         Pokud potřebujeme lidi určité specializace a jsou takoví lidé například v Tádžikistánu, pak by měl takový člověk kontaktovat potenciálního zaměstnavatele, který je připraven ho zaměstnat, sebrat balík dokumentů potvrzujících, že není hledaný, jsme není odsouzen, není registrován v psychiatrické léčebně a narkologické ambulanci, podstoupí lékařskou prohlídku na klinice autorizované naším velvyslanectvím, absolvuje pohovor na našem konzulátu, získáte vízum a po příjezdu půjde pracovat do naší země přijímat daňové doklady, podepsat oficiální pracovní smlouvu a jít do práce.
         Zaměstnavatel mu přitom musí vyplácet mzdu podobnou mzdě našeho zaměstnance a před pozváním cizince na tuto práci se zaměstnavatel musí pokusit najít zaměstnance u nás.

         Tento přístup sníží potřebu cizinců a umožní vám uzavřít vstup pro zločince a psychopaty z jiných zemí, stejně jako omezit korupci a zastavit nepořádek v těchto případech.
   3. rocket757
    rocket757 21. října 2022 12:22
    +5
    Citace: Kuřák
    .. Velká hra pokračuje -

    Na velkou hru jsou potřeba hráči patřičné třídy / ráže ... akorát směrem do střední Asie nemáme nikoho, kromě smolařů, milovníků kontrakcí ... běda.
   4. stelltok
    stelltok 27. října 2022 09:39
    -1
    bylo potřeba více spolupracovat se sousedními zeměmi, a nedívat se do úst Evropanů, Američanů

    Žirinovskij o tom mluví už dlouho. SNS je prioritou.
 2. Sabotér_Navy
  Sabotér_Navy 21. října 2022 11:19
  +1
  Musíme přehodnotit naše vztahy se střední Asií, která opět potvrzuje, že spojenci vůbec nejsou, s takovými spojenci není potřeba nepřítel, bez mrknutí oka je prodají. NO, NAŠI LOBBYISTI, KTEŘÍ SEM PŘIVÁDÍ GASTORBEITERY V ECHELONECH, by měli být vyhnáni z vládních funkcí
  No, apoteóza toho všeho, pokus naverbovat bojovníky z gastarbeiterů do armády pro občanství se nám ukázal jako bokem!
  1. Kuřák
   Kuřák 21. října 2022 11:29
   +9
   Citace: Saboteur_Navy
   Musíme přehodnotit naše vztahy se Střední Asií, opět se potvrzuje, že žádný z nich není spojencem...!

   Je zvláštní očekávat od vás spojenecké vztahy, pokud se k vám chovají pouze jako k džamšutům... Jako spojovací most by se dalo použít stejné rusky mluvící obyvatelstvo - stejné školy, s následným přijetím na ruské univerzity, kulturní akce (to by přilákalo nejen rusky mluvící, ujišťuji vás), ale rusky mluvící lid byl opuštěn a zapomenut .. nemluvě o práci na kulturní vazbě s místním obyvatelstvem - opustili veškerou práci - ale Turci ji neopustili, Američané neopustili, Evropané - naopak, aktivizovali se - takto spojence nezískávají ..
   1. Sabotér_Navy
    Sabotér_Navy 21. října 2022 11:42
    -4
    Ano, to vše je zbytečné, v SSSR se žilo lépe než v RSFSR
    A příležitostně hodí Turecko
    A nikdo tam nebyl nijak zvlášť aktivován, příběhy jsou všechny
    1. Kuřák
     Kuřák 21. října 2022 11:49
     +1
     Citace: Saboteur_Navy

     A nikdo tam nebyl nijak zvlášť aktivován, příběhy jsou všechny

     Vůbec s tebou nesouhlasím! Vezměte si totéž Kazachstán a množství západních neziskových organizací - budete se děsit... Práce se dělá rafinovaně, ne pro parádu, ale výsledek je dán.. přestaňte v tomto regionu pracovat - události na Ukrajině se budou zdát jako v pohádkovém ráji...
     1. Sabotér_Navy
      Sabotér_Navy 21. října 2022 11:57
      -2
      Nepleťte si zpravodajskou práci turecké a čínské rozvědky s přátelstvím a pomocí... Kazachstánci naříkají při práci pro Číňany a Turky, zmlátí z nich tři kůže a zaplatí málo
      Ano, tureckí agenti a tedy i Britové jsou tam mocní, ale tohle je trochu jiné
      Mimochodem, existuje důvod se domnívat, že agenti turecké rozvědky jsou v Rusku mocní
      A mimochodem, dobře, ze střední Asie není pro Rusko žádný přínos, ale jsou zde hemoroidy ve formě drog a kriminality ... a jejich stavitelé jsou špatní
      1. Nikolajevskij78
       21. října 2022 12:02
       +9
       Abyste měli vlastní agenty, musíte tam mít alespoň společné projekty. Protože agentura je převzata ze společných zájmů.
       1. Sabotér_Navy
        Sabotér_Navy 21. října 2022 12:08
        -4
        Ano, v Turecku nejsou žádné speciální ekonomické projekty, turecká rozvědka tam prostě rekrutuje za peníze, Čína má projekty, ale jsou o něco horší než africké
       2. Vědec
        Vědec 21. října 2022 18:49
        0
        Ano, jen nám se říká o „společných projektech“. A státy, například v Kyrgyzstánu, jednaly jednoduše a primitivně. Koupili jsme elektrárnu. Okamžitě zavřeno pro "opravu a modernizaci". A živila okolní těžařské a zpracovatelské závody, které zkrachovaly. Stejné státy je koupily téměř za nic. A pak byla elektrárna „obnovena“. Levné a veselé.
      2. Kuřák
       Kuřák 21. října 2022 12:09
       +1
       Citace: Saboteur_Navy
       ale je to trochu jinak

       to umožňuje vytvářet si veřejné mínění - stejně jako na Ukrajině se i Rusové inspirovali, že Rusko je nepřítel ....

       Citace: Saboteur_Navy
       Rusko nemá ze střední Asie žádnou výhodu.

       je zvláštní číst toto ... jako malý příklad se obchod, na rozdíl od vládních agentur, snaží něco udělat:
       https://uz.sputniknews.ru/20211119/ot-tekstilya-do-avto-kak-regiony-rossii-sotrudnichayut-s-uzbekistanom-21435198.html

       Citace: Saboteur_Navy
       ...ale existují hemoroidy v podobě drog a kriminality...

       Drogy – pracujeme mizerně, pánové, policie a ministerstvo zahraničí, málo ovlivňujeme procesy ve střední Asii. Odchod Američanů z Afghánistánu je věc jiná, nejspíš se situace s množstvím drog zlepší. Ale hlavní věc je, že Rusko se musí vrátit do Střední Asie - ekonomicky, politicky - a bude tam mnohem méně drog ...
       Kriminalita imigrantů - jako jeden z projevených prvků hlouposti ruských úřadů.
      3. aars
       aars 23. října 2022 09:04
       -1
       a jejich stavitelé jsou špatní
       Vrtaři, ropní dělníci jsou dobří!
     2. Sabotér_Navy
      Sabotér_Navy 21. října 2022 12:02
      -2
      Ukrajina nám ukáže pohádkový ráj, jen když Rusové budou v Rusku v menšině, a všechno k tomu směřuje, nechtějí se asimilovat, chtějí zasadit základy nám cizí, jejich enklávy v Rusku jsou hrozbou pro národní bezpečnost !
      1. Nikolajevskij78
       21. října 2022 12:07
       -1
       Plnohodnotné enklávy zatím nemáme (a doufejme, že ani nebudeme). Stát je docela schopen tento problém vyřešit, pokud je to žádoucí a účelné. Celá otázka je prostě ve formulaci problému.
       Problém je v tom, že naše ekonomika nemůže odmítnout dováženou pracovní sílu. Je to nereálné. Jedinou otázkou tedy je, jak s touto silou adekvátně naložit a ovládat ji.
       1. Sabotér_Navy
        Sabotér_Navy 21. října 2022 12:12
        +1
        Nemáme? Například v Samaře je jimi zcela zalidněn Yungorodok, ve školách je méně Rusů, a to je oblast vojenských továren
        1. Nikolajevskij78
         21. října 2022 12:18
         -1
         Jsou to blízké jevy, ale ne totožné. I když to samozřejmě život neusnadňuje. I s tím musíme pracovat a co nejvíce rozdělit pracovní sílu v „tenké vrstvě“.
         1. aars
          aars 23. října 2022 09:10
          0
          distribuovat práci co možná „tenkou vrstvu“.
          Zajímalo by mě jak?! smavý
          Nemáme otroctví.
          A když na BU není v obou směnách ani jeden Rus, je to úplně normální situace.
          V KRS-PRS pomburové někdy vůbec nerozumí rusky
          Řekni proč?
          Stejně nic nevíš.
          PS: platy jsou vysoké
       2. Sabotér_Navy
        Sabotér_Navy 21. října 2022 12:35
        +2
        O ekonomice
        Vaše úvahy přitahují přinejmenším neschopnou osobu ... nebo úředníka podobného vám, který vyřešil problémy elementární základny, ignoroval organizaci výroby v Rusku a zadával objednávky na Tchaj-wanu! Je to tam levnější! Jak je teď po všem?
        A výstavba je ještě strategičtější směr, třeba v případě totálního teroru... Odejdou všichni z Ruska? Kdo to postaví? Říct, že je to nemožné? No, úředník, který zadal objednávky na základny prvků na Tchaj-wanu, to také řekl, nechtěl zde stavět závod. Zavřeli jsme odborné školy, které připravovaly například kameníky! Zavřeli to, protože naši Rusové přestali chodit na staveniště jen proto, že průmysl začal nabírat HOSTUJÍCÍ PRACOVNÍKY, a oni vyhodili...
        Čas uplynul, dumping je u konce... SHRNUTÍ
        Stále méně dělníků začalo chodit na staveniště, začali se zde usazovat, vláčet všechny příbuzné, začali taxikáři, organizovat kavárny, rozdrtili celý obchod s ovocem a nejen ...
        Jo a jsou to špatní stavitelé, nekvalifikovaní, třeba jen obkladač 6. kategorie umí pokládat dlažební kostky podle štípačky a k získání 6. kategorie je potřeba vystudovat učiliště, pracovat pro minimálně 15 let a pak ti po zkoušce dají crust obkladače 6. kategorie ... Viděl jsi Dokumenty od obkladačů Gastarbeiter 6. kategorie? Ne. Proto jsou například v Moskvě všechny dlažební kostky v propadech a vlnách a každý rok to posouvají... Kolik taková práce nakonec stojí?
        Špatná věc je, že úředníci jako vy sedí ve vládě a nemyslí 2 kroky dopředu
        Svého máme dost, jen se nikomu nechce organizovat, je jednodušší přivést Uzbeky... A nikoho nenapadne, jak všechno může nakonec skončit
        Mimochodem, je lepší dovážet z KLDR a mimochodem pracují kvalitně a bez kriminality!
        1. Nikolajevskij78
         21. října 2022 12:48
         +1
         Migrace dnes přispívá 16 % pracovní síly, pokud odstraníte horní věkové kategorie. Neříkám, že je to dobře nebo špatně. to je fakt. Jak se jim to podařilo, je také na samostatný rozhovor. Fakt je fakt. Vezměte to procento z ekonomiky. Ale ty to nezvládneš.
         Tak proč jste se rozhodli, že když položí dlažební kostky třeba Litevci nebo naši, tak to nepůjde ve vlnách. Možná je vlna jeden problém, ale kdo by to měl říct trochu jinak?
         Bude to nutné, budou dělat řady. A jak to udělat, je třetí problém. Samostatný.

         Děkuji úředníkovi. Pro jednou jsem byl zaznamenán ve "strážcích")
         1. Sabotér_Navy
          Sabotér_Navy 21. října 2022 12:53
          +2
          Takže mluvím o revizi... Ve skutečnosti ze střední Asie zatím jeden hemeroidy, v budoucnu je dost možný teror, jejich elity už Putinovi říkají průšvihy osobně... je mi nepříjemné to slyšet takové věci adresované mému prezidentovi
          OK ... Jsou další země, už jsem mluvil o KLDR, je tam Pákistán, mimochodem gastarbeiteři v Kataru a Emirátech žijí jen v zařízeních, stejní Pákistánci, smlouva do jejich vlasti skončila a ne příbuzní...
          1. Nikolajevskij78
           21. října 2022 12:58
           +1
           Je jasné, že naši chtějí, aniž bychom o tom přímo mluvili, uzavřít mimo jiné demografické problémy s migrací. Tady je otázka, že jako obvykle se vše dělá skrz to je jasné, že. Dělal jsem nějaký materiál o pracovní migraci a demografii. Zde na VO
           1. Sabotér_Navy
            Sabotér_Navy 21. října 2022 13:01
            +3
            Výsledek bude s tímto přístupem žalostný.
           2. Askold65
            Askold65 21. října 2022 17:17
            +3
            Citace: nikolaevskiy78
            Je jasné, že naši chtějí, aniž bychom o tom přímo mluvili, uzavřít mimo jiné demografické problémy s migrací. Tady je otázka, že jako obvykle se vše dělá skrz to je jasné, že. Dělal jsem nějaký materiál o pracovní migraci a demografii. Zde na VO

            Kolik před všemi těmito událostmi investovali naši oligarchové a nejen na Ukrajině? co pomohlo? Všechno najednou zahodil. Ve střední Asii, ani mezi mazanými Číňany, tam nejde všechno tak hladce.
            "Navy Divesant" pro vás jasně vyložil vše, co se děje ve skutečnosti. Potvrzuji: uzbečtí domovníci už prakticky nejsou. Všichni proudili do taxíků, na trhy a dodávky. A teď sem zavlekli své příbuzné. Absolutně se nechtějí asimilovat a dávají dohromady své vlastní uzavřené diaspory, které se již mění v „místa kompaktního pobytu“. V budoucnu budou rozhodně požadovat národní autonomii pro sebe a skutečné příští dotované „bratrské“ republiky. Pouze zde - ve středním Rusku. A jak se říká, se všemi důsledky... Mimochodem, Ukrajinci a Bělorusové, když vidí, co se tady děje, kategoricky nechtějí pod invazí migrantů vstoupit do TAKOVÉHO „Ruského světa“.
            Zde vám chci nabídnout ke shlédnutí video, co se vlastně děje. A ne to, co sis vysnil: "jak by to bylo hezké, kdyby ..." hi
            "Šaria v nemocnicích, wahhábismus v mikrobusech. Jak migrace ruší Rusko // Egor Stanislavovič."
            https://www.youtube.com/watch?v=o57K2Vp12hE
           3. Vědec
            Vědec 21. října 2022 18:40
            +2
            Ano, naše „úspěchy“ v demografii se vysvětlují vysokou porodností migrantů – k nám přijíždí rodit polovina střední Asie.
           4. Nikolajevskij78
            21. října 2022 18:41
            0
            Ne, ani to nepomáhá.
            https://topwar.ru/200730-trudovaja-migracija-naskolko-serezen-demograficheskij-krizis-v-rossii.html
         2. Vědec
          Vědec 21. října 2022 18:32
          +4
          Odkud toto procento pochází? Protože pro „byznys“ je výhodnější vzít si nefranšízovaného gastarbeitera, kterého lze využít jako otroka, než platit více či méně únosnou mzdu svému vlastnímu. Mimochodem, tímto způsobem vyrůstají gigantická armáda nepřátel Ruska - otrok vždy nenávidí majitele otroka. To je „neviditelná ruka trhu“.
          1. Nikolajevskij78
           21. října 2022 18:40
           -1
           Toto procento vyplývá z demografických údajů. Sám jsem se o to nějak začal zajímat a rozhodl jsem se pracovat se statistikou bez emocí. Byl tu materiál na VO, i když nedostal mnoho komentářů, což mě dokonce překvapilo
           https://topwar.ru/200730-trudovaja-migracija-naskolko-serezen-demograficheskij-krizis-v-rossii.html
           1. Vědec
            Vědec 21. října 2022 19:17
            +4
            Z demografie zdaleka ne všude. Máme obrovské množství mladých lidí, kteří prostě pracovat nechtějí – je lepší být blogerem. A ještě více lidí, kteří nechtějí jít do výroby za mizernou mzdu. Což je také kvůli mase migrujících pracovníků.
           2. Nikolajevskij78
            21. října 2022 19:25
            0
            V Moskvě a Petrohradu to tak může být, ale v regionech se chodí do práce, když je práce. Rok jsem žil v regionu Tver. Takže mladí lidé ochotně chodí do pracovních specialit, hlavní věc by byla potřeba ruce. Samotná práce je obtížná. Málo inscenací. A blogeři - no, klopýtnou, klopýtají a 95% tyhle nesmysly hodí. Je jasné, že Dudyovy vavříny jim nedají pokoj.
           3. Vědec
            Vědec 22. října 2022 05:35
            +3
            Takže potvrzujete můj názor. Jsou tací, kteří chtějí pracovat, ale práce nejsou. Proč tedy migrující pracovníci? Pouze za účelem snížení úrovně mezd a získání super zisků. A všechny důsledky pro zemi a její obyvatele „byznysu“ nezabírají.
           4. Ilnur
            Ilnur 22. října 2022 10:12
            +2
            mladí lidé, kteří prostě nechtějí pracovat – je lepší být blogerem

            A proč, ano, protože člověk pracující v moderním Rusku je člověk druhé kategorie, a to nejen, ale také učitelé, lékaři, vědci. Ze všech žehliček ukazují, oslavují různé zpěváky, umělce, fotbalisty s hokejisty, různé blogery a různé parazity, kteří bez práce dostávají odměnu nesrovnatelnou s člověkem pracujícím ...
            Proto mladí lidé "nechtějí pracovat" ...
          2. aars
           aars 23. října 2022 19:59
           -1
           Protože pro „podnikání“ je výhodnější vzít si hostujícího pracovníka, kterého lze využít jako otroka.
           Kde to je?
           V jaké zemi?
           To my nemáme!
           A hostující pracovníci žádají a dostávají více než „své vlastní“
           Možná se kdysi dávno něco takového stalo...
           Když byl dolar levný
           Od té doby se ale všechno změnilo, gastarbeiteři se stali vybíravými, je jich málo
           1. Vědec
            Vědec 23. října 2022 22:19
            -1
            Pokud tomu tak je, odkud se berou stovky neregistrovaných gastarbeiterů při jakékoli seriózní kontrole? Je přece zřejmé, že nelegální migrant nemá absolutně žádná práva. A proto si může klást jakékoli podmínky.
           2. aars
            aars 24. října 2022 04:36
            0
            To je možné.
            Seznam přání nebyl zrušen.
            Ale proč by s nimi hostující pracovník souhlasil?
            Přešel silnici a našel lepší!
            „Práva“ zde nejsou vůbec důležitá.
            Rozhoduje neviditelná ruka trhu.

            Migrantů je opět nedostatek.
            Nyní se pro ně navrhuje zavést různá daňová a finanční zvýhodnění a také možnost zastávat funkce v obcích.
            To je samozřejmě pro registrované, stejně jako Kyrgyzové atd., kteří registraci nepotřebují.

            Na stejném trhu ale pracují i ​​Tádžikové, soupeří o ně i zaměstnavatelé.
        2. aars
         aars 23. října 2022 09:11
         0
         Například v Moskvě jsou všechny dlažební kostky v propadech a vlnách
         A v Ťumenu je to skvělé
         Možná se dá něco na konzervatoři napravit a ne vyčítat bolavou hlavou...
       3. Vědec
        Vědec 21. října 2022 12:51
        +2
        V Jekatěrinburgu byla fotka z linky jedné ze škol z 1. září. Slovanský vzhled žáků na síle 5-10%. Pevné hidžáby.
      2. Kuřák
       Kuřák 21. října 2022 12:30
       -1
       Citace: Saboteur_Navy
       ... pokud jsou Rusové v Rusku v menšině ..


       Střední Asie za to nemůže ... Rusové chtěli žít krásně jako na Západě, aby vaše dítě bylo sbaleno od dětství (každý má na to své představy) a teď se rodiče ze všech sil dusí dítě .. Rusům se zdá, když rodiče nedají svému dítěti vzdělání, nenajdou odpovídající práci - dítě bude nešťastné ... výsledek je již na tváři - mladí lidé jsou průměrně infantilní - vědí že se rodiče budou o všechno starat.. A ve výsledku - mnoho dětí průměrného Rusa netáhne - peněz je málo! Nebude jich dost, protože žádostí neustále přibývá... A dětí ubývá! Například ukrajinští uprchlíci v Evropě byli ve srovnání s ukrajinskými (máme stejné) požadavky trochu zmateni svou průměrnou životní úrovní. Možná NWO není jen boj s geografickým Západem, doufám, že ten mentální .. jinak Rusové budou jen v učebnicích o historii regionu ..
       1. Sabotér_Navy
        Sabotér_Navy 21. října 2022 13:19
        +2
        To vše je k ničemu, pokud Rusko radikálně nezreviduje svou politiku ohledně Střední Asie a gastarbeiterů s vydáváním pasů, pak se z Ruska vyklube skvělé Kosovo, mimochodem, sami to bez váhání říkají, čas je na jejich straně
        1. Nikolajevskij78
         21. října 2022 13:28
         +2
         Ano, existují možnosti, jen většina z nich je takových, že je naše politika nemůže akceptovat. Například přesídlení celého Podněstří, přesídlení Rusů kompletně z pobaltských států. Ale to ani nejsou výdaje, tady je potřeba něco jiného z hlediska nápadů v řídících hlavách.
        2. aars
         aars 23. října 2022 09:16
         0
         Tady souhlasím
         Ale Tádžikové za to nemohou a tak dále.
         Majitelé, podnikatelé, kteří je pronásledují, kdo hlavně?
         Konkurence, náklady atd.
         Někdo pije vodu a věří, že každý by mu měl "vytvářet podmínky" - otázka zní: proč?!
         A někdo pracuje
   2. Vědec
    Vědec 21. října 2022 12:48
    0
    Dobře řečeno, ale to je teorie, ale praxe je úplně jiná. Turci neopustili svou práci, Američané, ale byli tam Turci nebo Američané šikanováni? Přežil všemi prostředky? A to s vědomím, a dokonce pod vedením úřadů. Jak lze v takové situaci provádět kulturní práci? Jak provádět kulturní práci například v Kazachstánu, který vzdorovitě přechází na latinku. Ne spontánně, ale dekretem prezidenta. Aby ani písmo nepřipomínalo Rusy.
    1. Nikolajevskij78
     21. října 2022 13:11
     +3
     Uzbeci už dávno přešli na latinku. Něco, co jsme nebyli rozhořčeni, když prošli. A nyní nám připomínáme, že když kritizujeme přechod Kazachů k latinské abecedě, říká se, že na nich najdeme chyby. Tím chci říct, že systematický přístup by měl být systematický. Aby nic takového jako náš argument neexistovalo, bylo nám ukázáno, že tady chceme, tady nechceme, ale tady zabalíme rybu.
     1. Vědec
      Vědec 21. října 2022 18:22
      +2
      100% souhlasím, že žádný systém neexistuje.A nejen systémy, ale obecně cíle naší zahraniční politiky. A to nejen ve střední Asii.
  2. Hagen
   Hagen 21. října 2022 12:32
   +1
   Citace: Saboteur_Navy
   Musíme přehodnotit náš vztah se Střední Asií, který opět potvrzuje, že žádný z nich není spojencem

   Žádná naše práce tam není. Pracovníci ministerstva zahraničí mají tendenci do Bruselu a Washingtonu a do St. Asii považují za referenci. A tam se musí pracovat a pracovat. Vytvářet a rozvíjet proruské nevládní organizace a další nástroje vlivu. Ano, částečně jsou zkorumpovaní. Musíme však mít na paměti, že oblasti, ve kterých se nám nedaří pracovat, padnou do rukou našeho nepřítele. A my například opravdu nemáme hranici s Kazachstánem... A pokud jde o spojence, není to s nimi všude skvělé. Ve Spojených státech si spojence drží pouze 700 vojenských základen po celém světě a zmrazená aktiva jejich státního aparátu. Náhodou se dnes jakýkoli spojenec odhaduje pouze podle síly smyčky kolem krku. Co, Bělorusko se s námi jinak "spojilo"? Ano, to je však normální... Každý stát normálně sleduje svůj vlastní osobní zájem.
 3. VictorVR
  VictorVR 21. října 2022 11:31
  +2
  Zase krmit "tyto"?!
  A pak budou zase syčet vzadu na ulicích "stále hromadí závod"? Vyjet s jedním kufrem a v nejlepším případě vzít bydlení za nic?

  Nyní musí být všechny vztahy vybudovány na smluvním základě a „vlastnické kalkulaci“.
  Uvalit daň na peníze vybrané gastry.
  chcete ruské školy?
  Ať si to postaví sami, koupí si učebnice sami a zaplatí učitele sami.

  Nedovolte gasterům vydělávat peníze, aniž by překročili minimum v jazyce, zákonech a pravidlech chování.
 4. kor1vet1974
  kor1vet1974 21. října 2022 11:33
  +5
  Summit „Střední Asie – Rusko“ nedokázal vyřešit nahromaděné problémy, navíc v jeho rámci nebylo možné většinu z nich ani odhalit.
  ..Ti. problémy se hromadily více než 30 let a snažil se je vyřešit na summitu, na jeden zátah, všechny problémy byly poraženy.. Začalo to tím, že smažený kohoutek začal klepat zobákem na korunu.
 5. JEDLE JEDLE
  JEDLE JEDLE 21. října 2022 11:38
  +4
  Ano, sféra vlivu se neobjevuje sama od sebe. Vyžaduje to dlouhou a tvrdou práci po celá desetiletí. Buď tam pracujete vy, nebo váš geopolitický rival, žádná třetí cesta neexistuje... Jediný problém je, že nově vymyšlený kapitalista chce trochu investovat, rychle se vrátit a pak mít na dlouhou dobu super zisky. To není případ sfér vlivu. Musíte hodně a dlouho investovat, také se to dlouho vyplácí, ale pak - to je vaše sféra vlivu, nepřítel tam nemá žádnou moc, a to už stojí hodně ...
 6. ivf
  ivf 21. října 2022 11:45
  +1
  Článek, který jsem četl se zájmem a rád. Děkuji autorovi. Jediné, co bych si rád přečetl, je úsilí a probíhající programy ministerstva zahraničních věcí a Rossotrudničestva ve Střední Asii.
  1. Nikolajevskij78
   21. října 2022 11:55
   +5
   Děkuji za hodnocení. Víte, můžete na toto téma vytvořit samostatný článek. Ale bude to jako asociace se zimním sluncem. Zdá se, že svítí, ale nehřeje)))
   1. ivf
    ivf 21. října 2022 12:33
    0
    Jasná a vtipná metafora! Děkuji. Na mé přání ohledně obsahu vašeho článku jste odpověděl jednou větou.
 7. Max 1995
  Max 1995 21. října 2022 12:46
  +2
  IMHO je podstata lehce správně naznačena - strach z propadu superpříjmu elity.
  Není to vtip, „přebytky zisku 6,64“ klesly „na světový průměr 3,1“.
  Tito. Někde 664% zisk, až 310% .... jak tady nezačít sedět.

  Dříve bylo dost slavíků pro všechny sající Rogoziny, Mutko, Simonyan, ale teď je to nejasné ...
  Podobných novinek je spousta... jako, uhlí se prodává s 50% slevou, ale stále je to ziskové.... (ne pro doněcké horníky, pařez je jasný). A Putinova poznámka o superziscích oligarchů z hutnictví za poslední roky ....

  IMHO otestují půdu a dohodnou se ...
  1. Nikolajevskij78
   21. října 2022 13:19
   +2
   Nemyslím si, že se nakonec dohodnou. Bez ohledu na to, jak moc se snažíme. Evropa tuto mezeru využila k rozvoji alternativních zdrojů. Další věc je, že plyn není jen energie, ale také výroba mnoha různých věcí. Evropa je dnes prostě v situaci inflačních nůžek a v zásadě může jít do nějakého taktického schématu, aby zmrazila probíhající konfrontaci. Ale to vše je dočasné.
   1. Max 1995
    Max 1995 21. října 2022 17:13
    0
    Jsou tedy navzájem pevně svázány s dopravními trasami.
    Jaké to bylo kvílení, když odtud Rusko přestalo dodávat uhlí!!!
    Cítit, cítit a souhlasit. Možná ne hned, ale později.
    Od nich – přes nás až po Evropu. Od nás – přes ně – až po Írán, Indii, Čínu atp.
    + suroviny pro průmysl. Nic o něm, ale je...
   2. žába
    žába 24. října 2022 10:24
    -1
    Evropa tuto mezeru využila k rozvoji alternativních zdrojů.

    Použitý. Rozvinutý. A? Když neexistuje způsob, jak získat podmíněně "normální" energii - toto je cesta ven. Když to uděláte po celé zemi... Nebudeme mluvit o "zeleném" aspektu tohoto hnoje, tam je stejně všechno zřejmé. Před známými událostmi se ale celá tato „alternativa“ rozvinula díky dotacím úřadů. Malý, mimochodem. Nyní, po skokovém nárůstu cen, se možná vyplácejí. Zároveň však umírá celý průmysl. Buď migrovat, nebo zemřít. Žádné možnosti. A jak jí tato alternativa pomohla? S denními, týdenními a sezónními maximy/minimy je celá tato alternativa čímkoli, jen ne energií. A ne prostředí. Všechny tyto odpadky byly zahájeny s cílem odstranit bělochy z vrcholu. Nesdílet. Protože podavač je jen jeden. A my a .... sousedé jsme v této hře jen pěšáci, bez ohledu na to, jak různí lidé kvílí o posrané Angličance a intrikách ministerstva zahraničí. a byl vynalezen už dávno, v době velkých, jako byl Zbigniew))). K současným levným epigonům před tím, jako humr a Velký plot .....
    1. Nikolajevskij78
     24. října 2022 12:17
     0
     Jejich promka totiž odumírá, a to ani ne kvůli skokovému nárůstu cen jako takových, ale kvůli tomu, že spotřebitel na jeho úrovni nestihne zdražení spolknout. Inflační nůžky jsou to, na co nebyla EU připravena vůbec, ani morálně, ale vlastně ani teoreticky. Tito. "tak to nemůže být" podle principu a nebyli schopni vyřešit situaci, kdy si spotřebitel masivně musí zvykat na růst cen na jejich úrovni o + -25-28%. A k tomuto růstu nedojde, průmyslová výroba bude žít "z minimální mzdy" s růstem nákladů o 35-37% a nakonec dá dub
     1. žába
      žába 24. října 2022 13:34
      0
      To znamená, že mnohonásobné zdražení energií (hlavně v Evropě)) nijak neovlivňuje průmyslovou výrobu? A spustili také inflaci z čista jasna?
      1. Nikolajevskij78
       24. října 2022 14:05
       0
       Ne, samozřejmě, že ano. Ale není to inflace jako taková, která zabíjí v okamžiku, kdy zasáhne spotřebitele. Pokud spotřebitelské ceny jdou nahoru s nějakým pochopitelným zpožděním ve vztahu k průmyslové výrobě, pak je situace nepříjemná, ale zvládnutelná. Pokud průmyslová výroba roste mnohem rychleji, než co může „sníst“ spotřebitel růstem cen, pak výroba láme hlavu o cenový strop konečného produktu. To se neděje hned, protože jen na papíře je to lineární, ale v reálném životě má průmyslová výroba různé úrovně, je tu logistika, která se také zmenšuje, ale jinak, někdo dostane daňové prázdniny, někdo odklepne dotace, někdo . následně zasáhlo zvýšení cen. Tito. v reálu to vypadá složitější, ale v zásadě inflační nůžky dělají své.
       Když stát nerozumí tomu, jak pracovat v podmínkách rostoucí inflace, zpomalí ceny, sníží produkci a spotřebu zdrojů, kterých je v současnosti málo. Zpřísnit světlo a topení v domech, omezit pekárny a soukromé pneuservisy, myčky aut, prádelny, vypnout klimatizace ve státních strukturách. Dále půjde dojná kráva, tzn. krupnyak.
       Inflace nezačala z čistého nebe, COVID se koneckonců ukázal jako dobré a zákeřné „čarodějnictví“. Žert)
       1. žába
        žába 24. října 2022 14:30
        0
        Inflace nezačala z čistého nebe, COVID se koneckonců ukázal jako dobré a zákeřné „čarodějnictví“. Žert)

        No, korunovace je samostatné a nesmírně vtipné téma. mrkat . Zejména s ohledem na skutečnost, že stejní Švédové například ukázali mnohem více rozumu. IMHO lol Na rozdíl nejen od mnoha...
        A známé jsou i hrátky s inflací. Ale pokud vám (na rozdíl od vašeho souseda) cena energie mnohonásobně vzrostla.... S takzvanou nezávislostí nebo bez ní.... Pak veškerá vaše energeticky náročná výroba tíhne k patě. Se všemi důsledky. Stejně tak i naopak, pokud máte hodně energetických zdrojů, ale nemůžete je prodat za tzv. tržní ceny - tak-tak i tobě ....
        Samozřejmě, když se najednou otočíte na hlavu a vzpomenete si, že se v ní nejen žerou a nejen vrána skanduje, můžete s tím bojovat. Jen čas plyne a peníze jsou stále potřeba. Mimochodem, nemálo.... A ti, kterých se to týká v mnohem menší míře, nehodlají stát na místě a vznešeně čekat na výsledek vašeho snažení (pokud nějaký).
 8. Testy
  Testy 21. října 2022 14:27
  +2
  W. Cheny (Andrey), drahý, s vámi souhlasí na 202 %. V červnu 2021 se moje vnučka stala "hvězdičkou" televize Moskevské oblasti - guvernér v Odintsovu otevřel sportoviště. Potřebná, podle scénáře zápletky, mladší školačka-Slánka, světlooká, bílá s copánky. A Skolkovo staví Kyrgyzové. Odintsovo je dlouhodobě malý Kyrgyzstán, bydlí v bytech po 3-5 rodinách, byt si kupují za nejrůznější peníze... Se stavbou - to je záměrná politika ministra. Dokud nebude politická vůle nebo osvícení v mozcích našich úředníků, budeme žít takto ...
  1. aars
   aars 23. října 2022 09:19
   0
   Potřebná, podle scénáře zápletky, mladší školačka-Slánka, světlooká, bílá s copánky.
   Proč?
   Proč je to sakra špatná lež a převlékání?!
   1. žába
    žába 24. října 2022 10:26
    +2
    Ach, jak .... A ty stále žádáš v Otci vlasti lži a zdobičky ?? Pořád se divím, aspoň jednou to bylo jinak? Říkáte také, že na všechny ty akce s kozím srstem pořádané úřady přicházejí sami lidé. Společně a tiše se smějte.....
  2. aars
   aars 24. října 2022 10:32
   -3
   bydlí v bytech po 3-5 rodinách, kupují si byt za nejrůznější peníze ...
   Výborná soudržnost a vzájemná pomoc.
   Pak se stejným způsobem společně usadí ve svém.
   Kirgizové obecně, stejně jako Kazaši, jsou zasraný národ.
   Jedna z nejstarších...
 9. Nikolaj Maljugin
  Nikolaj Maljugin 21. října 2022 15:28
  0
  Všechny tyto signály přicházejí ze střední Asie, aby je bylo možné slyšet na Západě. Za druhé, musíte se v tomto světě identifikovat. A čím je ekonomika nižší a závislejší, tím hlasitěji je nutné se identifikovat. V letech 1968-1969 uspořádala Čína provokace na sovětských hranicích. V té době byla ekonomika této země na tom nejhůře, Čína se nyní nemusí hlásit, o jejích úspěších ví každý. Ještě jsme se nevymanili ze závislosti na Západě, bude to trvat mnoho let.
  1. Nikolajevskij78
   21. října 2022 15:43
   +2
   Dovolte mi nesouhlasit s vaší tezí. Pro Čínu je tento příklad spíše pravdivý, ale pokud jde o poslední konflikt mezi Kyrgyzstánem a Tádžikistánem, myslím, že není. Každý rok dochází ke střetům kolem tádžických enkláv. Málokdy se bez toho obejde rok. Proto se v tomto případě jen rozhořela více než obvykle. Sotva zvlášť pro summit SCO. I když existuje i jiný názor. Moskva se jednoduše mohla touto otázkou zabývat a zaujmout pozici arbitra na dlouhou dobu. Obecně platí, že doba dvaceti let byla))
 10. Anyuta Glorious
  Anyuta Glorious 21. října 2022 19:30
  +1
  Článek je velké plus. Velmi zajímavé a správné. Dotýká se otázky střední Asie. Konečně... Zatímco se Ruská federace pilně snažila připojit k evropské rodině, úplně zapomněla na Střední Asii. to je fakt. Zaměstnanci ruských ambasád spí s tvářemi zabořenými do pilafu a o nic se nestarají. O krajanech bezpečně zapomenutých. Ale Spojené státy se stažením Ruska ze Střední Asie naopak zvýšily svou přítomnost. V těchto zemích spolupracují s politickými kabinety. Výsledky jsou viditelné po celém Kazachstánu. Jde jen o to, aby vedení Ruské federace pochopilo jednu jednoduchou věc a smířilo se s tím, že pokud nerozšíříte hranice svého státu, své zóny vlivu, tak se najdou ti, kteří to u vás udělají. výdaj. Všechno je jednoduché.
  1. Bioorganismus
   Bioorganismus 25. října 2022 22:18
   0
   Pokud rozšíříte své hranice, budete bojovat nepřetržitě. Není to ono?
   1. Anyuta Glorious
    Anyuta Glorious 26. října 2022 10:16
    0
    Kdo chce, přijde sám. Kdo nechce brát ohled na zájmy Ruské federace.
 11. dráha-1
  dráha-1 21. října 2022 20:06
  +1
  Dobrý článek!
  Stručně řečeno, situace, která se vyvinula v Ruské federaci a kolem ní, je přímým důsledkem sociálně-ekonomického systému, který se v ní vytvořil, prostřednictvím zahraniční a domácí politiky všeho druhu prováděné dominantními silami ...
 12. otcovství
  otcovství 21. října 2022 22:54
  -2
  Takže podle mého názoru je to už výkřik, a nejen signál: budeme mít někoho, kdo by se Střední Asií vážně spolupracoval?
  Ekonomicky, politicky, státně?
  A pak vektor nastavený Jelcinem: "Ať si to vyřeší sami. A s Rusem taky," protože to pokračuje setrvačností.
  Ať tam jde Bagdasarov jako zplnomocněný zástupce ve střední Asii, s rozpočtem a možnostmi - pokud neudělá federální distrikt, tak alespoň TurkVO pod naším vedením je docela dost.
  1. Prosperita
   Prosperita 22. října 2022 02:30
   +1
   Myslíte si, že je snadné oživit turečtinu? :)
  2. Nikolajevskij78
   22. října 2022 02:46
   0
   Bagdasarov by se tam mimochodem velmi hodil. Narodil se tam a pracoval. Je obeznámen s problémy údolí Ferghana z první ruky.
 13. Prosperita
  Prosperita 22. října 2022 02:28
  0
  Respekt autorovi, skvělý článek, netřeba ztrácet sousedy,
 14. Samarin 1969
  Samarin 1969 22. října 2022 08:40
  0
  Článek je velmi poučný, což je vzácnost. Autor dal spoustu názorů, takže s něčím se dá nesouhlasit. Proč by Rusko financovalo školy v Asii? Je lepší utratit tyto peníze na program repatriace rusky mluvících občanů.
  Ruská federace se „vybavuje“ monstrózně pomalu a útržkovitě. Problémy republik ať řeší Turci a Číňané. Bývalí „budovatelé komunismu“ od roku 1991. Rusku nic nepomohlo.
  1. Nikolajevskij78
   22. října 2022 17:40
   +4
   Ptáte se správně. Protože jsou dvě pochopitelné cesty: a) rozvíjet i školy, b) rozvíjet se bez spolupráce se sousedy. To jsou dva možné přístupy, dokonce koncepty. Ale nemáme ani první, ani druhý - ani třetí, jakýsi mix těch prvních dvou, i když takové mixy jsou většinou slabě živé projekty, ale přesto. A tady leží 300 miliard. rezervy, nešly do spolupráce se sousedy, ani na domácí investice, ale na stejná letadla, rakety a drony.
   Zde Rahmon v podstatě jménem všech položil otázku: "řekni nám, co od nás v podstatě chceš, ukaž vizi, koncept, nějaký plán."
 15. Ilnur
  Ilnur 22. října 2022 09:52
  0
  a z Ruska nejsou žádné, kolik let jsou na papíře projekty na dopravní infrastrukturu, likvidaci vody a zavlažování? No, to jsou ostatně logické otázky, když Evropská unie „zmrazí“ 300 miliard dolarů národních fondů v Rusku

  Kdo za to může, celé jméno, proč stále sedí na svých místech a sedí dobře a proč si nepřišívají palčáky na tak vzdálených místech?!
  Dokud nebude osobní odpovědnost, přes celé jméno, přes míru blízkosti k matce, nebude řád a budeme nadále ztrácet zálohy ZV, papírově „nahrazovat dovoz“, mít moderní zbraně na přehlídky , začněte NWO s náladou v zajetí ...
 16. přesný
  přesný 22. října 2022 13:29
  -1
  Veškerá interakce se zeměmi bývalého SSSR ve Střední Asii vychází z jednoho vzorce: Rusko, dejte nám peníze.
  A vybudujme dobrý život uvnitř Ruska.
  1. Bioorganismus
   Bioorganismus 25. října 2022 22:19
   0
   Skvělý nápad. Pojďme. Po dokončení nahlaste.
 17. Eroma
  Eroma 22. října 2022 16:37
  +1
  Výsledek personální politiky: své vlastní neopouštíme! Osoba, která místo vyhazovu dostala pokutu, je přemístěna jinam! V důsledku toho se množí nezodpovědnost a hloupost, která se maskuje v byrokratickém povyku! negativní
  Autor je jednoznačné plus! dobrý
 18. michael3
  michael3 23. října 2022 17:49
  -2
  Řeči o záchraně minulé „energetické agendy“ vypadají v tuto chvíli dost divoce, i když tomu autor zjevně nerozumí. Ano, elektřina v Evropě byla divoce zisková díky „efektivnímu ekonomickému modelu“, tedy díky tomu, že Evropa velmi efektivně okrádala Asii. Vyvstávají však dvě otázky.
  Za prvé - proč se proboha Rusko zajímá o to, kolik babiček dostali EVROPští výrobci elektřiny?! Tlačíme, právě teď, obrovské množství plynu téměř nebo zcela zdarma, profituje z toho cizí strýc a o co se snažíme? Produkty vyrobené z našeho plynu nejsou naše! Dostáváme od ní mizernou částku! Je velmi pravděpodobné, že autorovi doplatil někdo, kdo z této elektřiny něco má ...
  A druhý. Kdo řekl autorovi, že „efektivní ekonomický model“ bude pokračovat? Proč se rozhodl, že Evropa bude dál nekontrolovatelně drancovat Asii? Soudě podle toho, co se děje, to tak absolutně není. A evropští obchodníci s energií již nebudou moci přijímat tento obrovský nadměrný zisk. Prostě se nedá nic dělat) Tak a tak článek ...
  1. Nikolajevskij78
   23. října 2022 18:21
   0
   Chápu, že pro určitou část naší společnosti zní divoce už samotné položení otázky, že vše, co se kolem děje, není bitvou o obecně přijímané narativy, ale implementací strategie „Zachraňte běžnou Evropu“. Tolik to popíráte, jako by Rusko mělo roky jen dodávky plynu a ropy a nemělo žádné zájmy na výrobě a sítích. No, štěstí...))
   To samozřejmě není téma, respektive ani objem textu komentáře, ten by se měl v případě zájmu sdělit nějak zvlášť.
   Do té doby
   zastavil:
   ◽️téměř 10 % oceláren v EU
   ◽️50 % primární produkce hliníku v EU.
   ◽️27% EU výroba křemíku a feroslitiny
   ◽️20% produkce hnojiv v EU
   „Velké společnosti omezují výrobu v některých odvětvích kvůli nedostatku elektřiny, ačkoli zima ještě nepřišla. A lídři chemikálií, hnojiv a keramiky varují, že by mohli ztratit svůj trvalý podíl na trhu a být nuceni přesunout část své výroby do jiných zemí, které mohou nabídnout levnější a spolehlivější dodávky energie.

   V Evropě tedy vidíme dvě strategie a dvě strany, které spolu úzce souvisejí. Úplný kolaps trhů ale nakonec ani jedno, ani druhé nepotřebuje, ani „strategičtí partneři“ Ruska jako Indie a Čína. Chtějí nás nějakým způsobem odstranit z energetického sektoru a sítí EU, ale trhy nelze srazit na nulu. Netriviální úkol. A my je nechceme opustit, protože to je krach celého konceptu strategie „Velká Evropa“. Kdo vyhraje a jak, uvidíme do tří měsíců. Pokud je zpráva o průmyslové inflaci 37 % a spotřebitelské inflaci 15,2 % správná, pak se EU v těchto časových nůžkách zhroutí maximálně do února.
   1. michael3
    michael3 23. října 2022 18:43
    0
    Kdybyste nezneužívali názvy „strategie“ a nesnažili se přesvědčit sami sebe, že jste zapleteni do velkých záhad, vaše uvažování by bylo mnohem jasnější. Rusko nikdy nebylo zastoupeno v evropském energetickém sektoru) V tomto energetickém sektoru nejsou špatní lidé, kteří by tam nechali jít cizího strýce.
    Někteří zloději tam dostali malé drobky, aby tomuto energetickému sektoru poskytli plyn zdarma za pár centů, ano. Ale to je vše) Navíc ani cent z těchto haléřů se do Ruska nikdy nedostal přímo ani nepřímo, vše zůstalo v evropských bankách. A mimochodem, všechno bylo odebráno, jakmile se začaly pokusy o osvobození, spolu se zásobníky plynu, které patřily výhradně Rusku)
    V tuto chvíli vidíme, jak Evropa začala požírat Spojené státy. A aby to bylo chutnější, měli by tam ruští přísavci dál co nejdéle pumpovat plyn zdarma. To jsou všichni „velcí Evropané“ odshora dolů...
    1. Repelent
     Repelent 23. října 2022 18:50
     -3
     Citace: michael3
     Někteří zloději tam dostali malé drobky, aby tomuto energetickému sektoru poskytli plyn zdarma za pár centů, ano. Ale to je vše.)

     40 % plynu spotřebovaného v Evropě bylo dodáno z Ruské federace. Drobky? Nu-nu.

     Citace: michael3
     Ruští přísavci by tam měli dál pumpovat plyn tak dlouho, jak jen to bude možné

     Totéž SVO jde na přijaté peníze, včetně z vývozu ropy a plynu. Lidé platí za to, aby byli, ehm, poučeni. Cena je předem navýšená, ano mrkat

     Míšo, přestaň se snažit být chytrý. Jsi obyčejný místní cucák.
     1. michael3
      michael3 23. října 2022 19:35
      +1
      Ano, bylo dodáno 40 %. Jen ta konverzace nebyla vůbec o plynu (to sis nevšiml, že?)), ale o elektřině. Ne, CBO nejde do těchto peněz, ale do dříve vydělaných peněz. Zatím jsme je neobdrželi a není známo, kdy je obdržíme. Pokud dostaneme) R (jak se vám žije s takovým jménem?) Vůbec nerozumíte ani tématu konverzace, ale už klesáte k urážkám. Pravděpodobně si myslíte, že to svědčí o vaší inteligenci)
      1. Repelent
       Repelent 23. října 2022 19:41
       -1
       Citace: michael3
       rozhovor vůbec nebyl o plynu (to sis nevšiml, že?)), ale o elektřině

       ... který se získává hlavně z téhož plynu.

       Mimochodem, rozhovor byl o

       Citace: michael3
       poskytnout tomuto energetickému sektoru plyn zdarma za pár centů, ano

       Ne?

       Citace: michael3
       CBO nejde do těchto peněz, ale do dříve vydělaných

       Jaké jsou vaše důkazy?

       Citace: michael3
       Zatím jsme je neobdrželi a není známo, kdy je obdržíme. Pokud dostaneme

       To určitě nedostaneš. Ruská federace je již obdržela, pokud jsem pochopil.

       Citace: michael3
       R (jak se vám žije s tím jménem?)

       Žít normálně. Jmenuji se "R". Když nejsem zavolán, přijdu sám, nejsem citlivý.

       Citace: michael3
       Vůbec nerozumíte tématu konverzace, ale už se propadáte urážkám

       Dvě zprávy od. Od tebe.

       Citace: michael3
       svědčí to o vaší inteligenci)

       Moje současná pozice, včetně zaměstnání, svědčí o mé mysli. Jsem tu čistě pro zábavu. Díky, bavte se ano
       1. michael3
        michael3 23. října 2022 20:03
        +1
        Bohužel, pozice v naší současné vládě téměř nikdy nesvědčí o mysli. Byl to někdo, kdo tě oklamal) Pokud jde o zbytek tvých argumentů... Přečti si ještě párkrát, co jsem napsal.
        1. Repelent
         Repelent 23. října 2022 20:13
         -1
         Citace: michael3
         Bohužel, pozice v naší současné vládě téměř nikdy nesvědčí o mysli. Někdo tě podvedl

         Nemám nic společného s "mocí", pokud to myslíš. Jsem specialista. najatá pracovní síla. Velmi drahý požádat

         Citace: michael3
         Přečti si ještě párkrát, co jsem napsal

         Nejsem pitomý,
         A další - příkladné (c)

         Jste extrémně vtipný exemplář z místní freak show. Přesně proto s tebou stále mluvím ano
         1. michael3
          michael3 23. října 2022 20:50
          +1
          Specialista, který v druhém příspěvku začne být hrubý a urážet? To je nepravděpodobné) Styl není stejný. Je to však na vás...
    2. Nikolajevskij78
     23. října 2022 19:06
     0
     Jste si tak jistý, že plyn jde „zadarmo“ a dodavatelé pracovali za „drobky“? OK. Je těžké se hádat. Zabijácké argumenty.
     1. michael3
      michael3 23. října 2022 19:38
      +1
      Ty taky? Nebo je to R váš klon? Na to jsem na "VŠAK" ještě narazil) Bavíme se o zisku z prodeje elektřiny, a ne z prodeje plynu. Snažíte se v publiku vtírat, že jde o totéž. A není to tak))
      Rusko dostalo málo za plyn. Velmi, řekněme, skromné. A pak EVROPSKÉ výrobci ELEKTŘINY dostávali pohádkové zisky. Které absolutně neohromilo sdílet s Ruskem.
      A v tuto chvíli bezostyšně lobbujete za jejich zájmy. hehe...
      1. Nikolajevskij78
       23. října 2022 20:35
       -1
       Nemám klony.
       Altruisté jsou naši moskevští, takoví altruisté, prostě pohádka o Pinocchiovi a pěti soldátech. Prostý, naivní, každý evropský koncern, jako Uniper, jen rád klame, připravuje, využívá, dává groš a vydělává na Pinocchiovi. Juniper, to je Fox Alice, RWE - Cat Basilio a pouze Gazprom a desítky evropských poboček a přidružených struktur - chlapec ze stromu, který jedl jednu cibuli denně
       1. michael3
        michael3 23. října 2022 20:53
        0
        Blátivé narážky) a házení některých jmen fakt nezruší. Rusko vydělalo na plynu. Velmi skromný. Zbytek pohádkového výdělku nešel do Ruska. Evropané si jako obvykle vzali peníze. Minimálně tolik jmen a titulů se rozsype. Vzhledem k tomu, že není co účinně namítat, ale je nutné vypracovat objednávku ...
        1. Nikolajevskij78
         23. října 2022 21:18
         -1
         Hm. Jen je to zajímavé v logice, proč by měl náš management bojovat o tento trh? Výdělek není, jsou okradeni jako lepkaví, k večeři nechají cibuli. A také postavíme turecký hub.
         Opravdu si myslíte, že pokud ruská kancelář, podmíněná Alfa, vlastní část komoditního byznysu rakouské firmy podmíněná Beta, tak Alfa nemá nic společného s dalším závislým směřováním holdingu Beta? A to se při směně majetku nebere v úvahu?
         1. michael3
          michael3 24. října 2022 06:56
          +1
          Vážně věřím, že třída partnerů je nesrovnatelná. Na jedné straně evropští profíci, z nichž každý představuje dynastii skutečných podnikatelů, kteří po staletí organizovali nejsložitější výrobní a obchodní holdingy, bizoni, esa.
          Na druhé straně jsou mizerní zloději, kteří mají dost šikovnosti a štěstí, aby se dostali do kolapsu obrovské země, švindli se stejnými drťmi a urvali to, co nepostavili oni, nezpracovali, nemají to v hlavě a ne ve zkušenosti, pro nic za nic)
          V takovém "partnerství" zkušení a šikovní profíci s neuvěřitelnou lehkostí rozehřáli "parťáky", postavili je do polohy koleno-lokty a (smích pro sebe) jim zamotali hlavu s "Velkou Evropou" a dalšími výstavami psů a poníků. Jaký byl výsledek skutečné situace - Rusko dává plyn téměř za nic, savici chodí na "tajné schůzky", poslouchají strašně tajné plány, podepisují strašně tajná memoranda)) Zatímco jim kolem nosu tečou obrovské zisky a oni dostávají jen zvonění v hlavě ano elitní děvky z vlastní země.
          Takové jsou tkalcovské stavy alfa-beta-gama.
          1. Nikolajevskij78
           24. října 2022 12:21
           -1
           Další materiál se připravuje, objeví se tam Saúdská Arábie. Tuším, že se ti to nebude líbit ještě víc)))
           Ale bude o čem diskutovat, jak o hospodaření v Evropské unii, tak o tom, jak byl tento klastr konsensem producentů surovin de facto odepsán jako jeden z lídrů ve výrobě, další věc je, že nikdo nechce bránit EU od pádu z prosté recese do díry.
           1. michael3
            michael3 24. října 2022 12:41
            +1
            Pracuji s fakty. Analytik nemůže něco „mít rád“ nebo „nelíbí“. V pocitech je nám dána realita. Pokud budete vycházet z emocionálních hodnocení, možná můžete s materiálem počkat, zamyslete se znovu?
            Vidíte, když s vámi pracuje zkušený podvodník, tvrdošíjně si myslíte, že jste neuvěřitelně chytří, a cítíte se dobře. Stojí za to se od jeho vlivu trochu vzdálit a už teď si říkáte, jak jste se tam dostali? To vše je totiž mor pro nevyvinuté děti!
            Je obzvláště zábavné sledovat proces ze strany. Je to zajímavé a strašidelné - tady je muž, který je vážně oklamán, a je tak hrdý, tak "chytrý", tak hrdý na sebe... Podívejte se zvenčí.
            I když rozumím. Tohle není malý prd k džínům. Je to stejná fraška za mnoho stovek miliard dolarů, které ve skutečnosti patří naší zemi. Je lepší si také zamotat hlavu, aby vás nebolelo srdce ...
           2. Nikolajevskij78
            24. října 2022 13:03
            -1
            Nebo jste se možná dostali do nějaké sémantické pasti? Koneckonců, hodně záleží na modelu, který je implementován. To nejsou slova „strategie“, ale ve skutečnosti „strategie“. Dlouho nám říkali, že budeme bojovat se zlou Evropou a satanisty. A s jakou částí této Evropy neřekli. Pokud se skutečně chystáte dělat „protievropský“ projekt, pak je to všechno zvláštní, protože všechny pohyby těla naznačují opak. Pokud připustíme, že jsme v tvrdé konfrontaci s Evropou, pak je váš postoj správný. A pokud ne? A co když máme jeden „evropský projekt“ a další projekt je proti nám? Pak je to, co naši lidé dělají, logické, pochopitelné. Jiná věc je, že přes veškerou srozumitelnost to společnost jako celek nechce akceptovat. No a proto se společnosti na televizní obrazovce vypráví o bitvě dobra a zla. Ne nadarmo to, co se děje na Ukrajině, často nazývám bitvou na katalánských polích. Logiku jednání určuje model budoucnosti. Prostě všechny naše narativy jsou postaveny proti tomu, co se dělá v praxi. V důsledku toho dochází k rozporu významů, který je ve veřejném diskurzu velmi obtížně zpracovatelný.
            Myslím si, že s naším projektem Velká Evropa nakonec neuspějeme, stejně jako s tou částí EU, se kterou spolupracujeme. Ale nevytáhneme to, ne proto, že by vedení Evropské komise bylo silné, ale proto, že tuhle evropskou krávu stejně bude žrát od hladu celý svět.
           3. michael3
            michael3 25. října 2022 14:22
            +1
            Můžu říct cokoliv. Každopádně jeden výrok, byť tisíckrát opakovaný, beru v úvahu jen jako jeden výrok). Vždycky mě vidíš jako objekt masové propagandistické manipulace)
            Neděsí vás, že jste takový, jen ta propaganda, které jste spadli celou hlavou, není tak masivní?) Ani vás nenapadlo, že naši „podnikatelé“ a „politici“ jsou primitivně šlechtěni jako poslední přísavky. A vy jste spolu s nimi propadli opylení.
            Oni i vy jste se nechali chytit, protože se vaříte v tomto kotli propagandy, ačkoli se vám zdá, že jste nad tím. Není to tak, jsi uvnitř.
            A já se jen dívám na čísla, výsledky akcí, výsledky pohybu. A teď jste oklamáni, ale já ne. S informacemi pracuji, když chci. Obecně platí, že taková práce není snadná a nudná, protože je zřejmé, jak primitivní a hloupé ... to je však jiný příběh. Přestaňte mě považovat za zmanipulovaný objekt). Zamyslete se nad sebou.
            Říkáte, že naši podnikatelé "mají vliv" jako součást obchodního schématu. Takový výrok svědčí – jste chyceni, jste v omámení. V obchodním schématu má vliv ten, na jehož účty jde nejvíce peněz s nejnižšími náklady. To je vše, nikdo jiný na to nemá vliv. Vzhledem k tomu, že jste místo hlavního cíle obchodního schématu začali uvažovat o „vlivu“, jste oklamáni. Jste pro někoho. Potřebujeme se osvobodit, vyčistit si mozek, znovu vybudovat obranu mysli a nenafouknout si tváře)
     2. Repelent
      Repelent 23. října 2022 19:43
      -1
      Citace: nikolaevskiy78
      Jste si tak jistý, že plyn jde „zadarmo“ a dodavatelé pracovali za „drobky“?

      Tohle je aristokrat. De Bill, pokud je přeložen. Pliv, sliny.
      1. Nikolajevskij78
       23. října 2022 21:09
       0
       :-) No, celkově jsem konečně pochopila jeho příběh o Pinocchiu.
 19. Testy
  Testy 23. října 2022 18:02
  0
  aars, drahá, nepracoval jsem v televizi ani jeden den, zvláště v té téměř dvorské - v Moskevské oblasti. Nevím co ti odpovědět...