Vojenská revize

Vojáci selhání aneb kdo proměnil "BARS" v "Barsikov"?

72
Vojáci selhání aneb kdo proměnil "BARS" v "Barsikov"?

Dnes bude řeč o „Barsicích“, jak záložníkům ředitelství BARS (Combat Army Reserve Special) poněkud familiérně říká běžná armáda. Ale tam, kde se teď bojuje, se na mnoha místech těmto lidem se slušnou dávkou respektu říká také „Barsové“. Moji přátelé z Luhansku alespoň říkali, že na mnoha místech se Barča chovala více než důstojně.


Proto prostě považuji za nutné o těchto lidech a problémech, s nimiž se potýkají, mluvit.

Ano, veškeré informace, které zde budou prezentovány, jsou převzaty z osobní komunikace se zástupci Bars a NENÍ informace diskreditující ruskou armádu, protože přes zvučný název „armádní záloha“ nemá Barča právně nic společného s ruskou armádou.

V zásadě lze prohlížet skořápku systému zde.

Nejprve si ale řekněme, co tato krásná stránka nemá. A chybí podrobnější informace, na kterých často závisí hodně, včetně běžného lidského života. O účasti systémových záložníků v NWO.

O tom, že existuje smlouva mezi Bars a ministerstvem obrany, se toho namluvilo poměrně hodně, ale tato smlouva se všemi součástmi je stále smlouvou. A ministerstvo obrany vystupuje jako garant, že práva záložníků budou respektována.

Tak-tak samozřejmě záruka na naši dobu, ale pořád lepší než dokonalé „nic“. Ale budeme mluvit jen o tom „nic“, protože rezervisté systému BARS uzavřeli nějaké smlouvy a účastní se NWO. to je fakt.

Ale neméně nepříjemným faktem je, že Barca jsou nejvíce zbavenými volebními právy v SVO, ať se na to díváte jakkoli.

Začněme tím, že se podíváme na formu Smlouvy, kterou v JEDNOM vyhotovení uzavírá s dobrovolníkem určité oddělení. Obecně se jedná o velmi právně způsobilý dokument. Podle něj není vůbec jasné, s kým je smlouva uzavřena. O ministerstvu obrany není ani zmínka a nezní ani zkratka „BARS“. Prostě nějaká administrativa, která řídí lidi z rezervního systému a zve je, aby se dobrovolně účastnili NWO.

Podotýkám, že si hluboce vážím těchto lidí, kteří se celkem sebevědomě představili v armádní záloze a byli připraveni splnit všechny požadavky na záložníky z hlediska výcviku, poplatků a dalších věcí za zcela symbolických 1900 rublů měsíčně. To se dá říct hned, tohle není závod o zisk, to je normální opravdové, ne gaučové vlastenectví.

O tom, jak ve vojenských registračních a odvodových úřadech obelstili ty, kteří se chtěli stát zálohou, toho bylo napsáno již mnoho. Navíc přímo samotnými účastníky. Na zaměstnance vojenských registračních a náborových úřadů je ale málo stížností, protože oni sami opravdu nic neumí a pracují podle naučené příručky jako roboti v bance nabízející půjčky. Takže opravdu žádný z "barů" nechová zášť vůči vojenskému komisaři.

Spousta lidí „vyskočí“ z rezervy po prvním „výjezdu“, čelí naprosté lhostejnosti a plivnutí jejich směrem. Příběhů je na internetu opět spousta a jejich podstata je také jasná: armáda nechápe, s kým se vlastně nemusíte makat, záložník je opravdu jen bolehlav a zátěž navíc, se kterou to jde zcela nejasné, co dělat.

Existuje tedy mnoho příběhů na téma „strávil tři dny, pak porušil smlouvu“. Ale to bylo loni. Dnes je zarovnání úplně jiné a rezerva není rozházená. A samozřejmě už nemluvíme o 1900-2600 rublech měsíčně, částky jsou ohlašovány úplně jinak.

Celá otázka je, kdo platí, komu a hlavně za co.

Takže smlouva.Pokud si pozorně přečtete ustanovení této smlouvy, pak nemusíte mít právní vzdělání, abyste pochopili následující: Bars podepisující smlouvu nemá nic společného s ministerstvem obrany, ale uzavírá dohodu s určitým ministerstvem, za který dokonce Redut- 18" se základním kapitálem 10 000 rublů.

Pro ty, kteří si nechtějí kazit oči, selektivně vyslovím to nejzajímavější.

Ustanovení smlouvy – tomu se říká „voda“. Žádná specifika. Vše je velmi nejasné. Ale hlavní věc - žádné sociální záruky. Co se týče finančních plateb, mluvíme pouze o jakési „materiální pomoci“, která se vyplácí ve výši 205 000 rublů za každý měsíc strávený v NWO. V případě nebojové účasti/čekání se částka upravuje.

Je potřeba vysvětlit rozdíl mezi mzdou/peněžním příspěvkem a hmotnou pomocí?

Zvláště zajímavý (a níže bude zřejmé proč) je bod 4.1.3, podle kterého jsou v případě smrti nebo zranění dobrovolníka vypláceny jednorázové částky jemu nebo jeho rodinným příslušníkům v souladu s Vyhl. prezidenta Ruské federace č. 98 ze dne 5.03.2022. To je, mírně řečeno, podvod. Vyhláška č. 98 jasně nastiňuje, kdo může počítat s paušálními platbami.

„... v případě smrti (smrti) vojenského personálu, osob sloužících v jednotkách Národní gardy Ruské federace a majících zvláštní policejní hodnost, kteří se zúčastnili zvláštní vojenské operace na území Doněcká lidová republika, Luganská lidová republika a Ukrajina ... nebo smrt těchto vojenských osob a osob Do uplynutí jednoho roku ode dne jejich propuštění z vojenské služby (služby), ke kterému došlo v důsledku zranění (zranění , zranění, pohmožděniny) nebo nemoci, které utrpěli při výkonu vojenské služby (služby), členům jejich rodin se vyplácí paušální platba ve výši 5 milionů rublů.

Překládám: „Dobrovolníci“ podle textu smlouvy, převzatí buď z ulice, nebo naverbovaní v systému BARS, nejsou vojenským personálem. Nejsou členy Národní gardy. Nejsou to policisté. Jsou to jen lidé, kteří si uvědomují možnost, která jim byla dána k účasti v NWO. Vyhláška č. 98 s nimi tedy nemá nic společného. To znamená, že se mohou spolehnout pouze na dobrou víru těch, s nimiž uzavřeli smlouvu. V podstatě prozradím „tajemství“, jedná se o různé fondy.

Už teď na internetu právníci zvažují spoustu žádostí ohledně plnění těchto smluv, ale statistiky zatím nejsou nakloněny podávání žalob.

Samozřejmě, pokud je takový dobrovolník v průběhu nepřátelství zraněn, skončí ve vojenské nemocnici. Díky bohu, že to nepopírají. Ale dále problematika odškodnění za zranění a úrazy, rehabilitace, léčba, benefity a benefity - to není otevřená otázka, ale celý tento luxus není pro takové dobrovolníky z výše uvedených důvodů.

Jen o tom lidé nevědí. Věří těm, se kterými podepisují smlouvy (nebudu komentovat lidské vlastnosti našich recruiterů), a tím si sami způsobují problémy na hlavě v tom pravém slova smyslu.

Zde je hlavním problémem u nás naprostá právní negramotnost, díky které je možné takové „smlouvy“ podepisovat. Je pro mě velmi těžké pochopit a vyhodnotit, čím se lidé podepisováním takových „dokumentů“ řídí, ale internet je plný informací o důsledcích takového jednání.

Naši lidé jsou bohužel příliš důvěřiví, pokud jde o vlastenectví. Je to špatné? Pro lidi - ano, pro stát - ne. Stát, řekněme, hodně šetří na dobrovolnících – Barech. A pokud uvážíte, že systém funguje v regionech poněkud vzdálených od Moskvy ...

Mimochodem, o Moskvě. Doslova pár slov, přesněji dvě stránky dokumentu, který je přibližně podobný „smlouvě“ uzavřené s dobrovolníky.Toto, jak víte, je Moskva. Jde o normální smlouvu, ve které je vše napsáno, a dokonce i plusy přímo od moskevského starosty. Těžký, že? Navíc se ani nejedná o smlouvu, ale o dotazník, podle kterého zájemce potvrzuje souhlas s účastí v SVO za takových podmínek. A musím říct, že podmínky jsou docela lidské. Vše je přístupné a srozumitelné.

Je jasné, že Moskva vůbec není Rusko a čím dál od hlavního města, tím je to složitější. Ale pořád to není úplně stejné.

Obecně lze říci, historie… jako vždy. V zásadě se nejedná o nic nového, u nás je takto implementováno vše. Je zde však velmi zvláštní situace: údajně jménem Ministerstva obrany Ruské federace jsou rekrutováni (aby se neřeklo - rekrutováni), kteří se budou účastnit nepřátelských akcí jako ...

Ale na otázku "jako kdo?" nebo "jako kdo?" zatím žádná odpověď. Obecně, když jsem se začal ponořit do tématu, byl jsem si jistý, že BARS je projekt ministerstva obrany. Ale čím dál, tím víc jsem si uvědomoval, že MO takříkajíc stojí stranou a dívá se. A „dobrovolníci“ vůbec nejsou vojenský personál Ministerstva obrany RF, který byl přijat na krátkodobou smlouvu. A federální zákon "O vojenské službě a vojenské službě" s nimi nemá nic společného.

Navíc právní jemnost: smlouva v jedné kopii, která je uložena někde „v osobní složce zaměstnavatele“ - to je přesně téma, ve kterém chytří lidé nedoporučují podepisovat prázdné formuláře a pamatovat si to, když „smažený kohout kluje“ .

Baršova to opravdu nejen mrzí, ale je to i škoda těchto lidí. Šli do rezervy ne pro haléře, které jim byly slíbeny. Po rozhovoru jsem si uvědomil, že je tam stejné vlastenectví a touha být obráncem země, nikoli slovy, ale činy. Tedy to, co dnes v plné míře chybí.

Ve skutečnosti byl program BRAS, který začal v Jižním vojenském okruhu a pokračoval v Centrálním, docela dobrý, jak bylo plánováno. Shromáždit a udržet připravené právě ty lidi, kteří jsou připraveni obětovat svůj čas, aby byli užiteční pro bezpečnost země.

Ale proč všechno zase podělali? Ošklivá slova „Jako obvykle v Rusku“ už napovídají, protože z lidí, kteří jsou připraveni sloužit zemi, se stali nejvíce zbavení volebního práva členové NWO.

Navíc v první smlouvě s federálními úřady je uvedeno nejen „mrkev“, ale i zcela běžné „klacky“, jako například to, že v případě přerušení smluvních vztahů je záložník povinen uhradit státu za všechny na něj vynaložené prostředky. A myslím, že není třeba říkat, jak náš stát ví, jak vymáhat dluhy od občanů.
Za 10-12 % měsíčního platu vojáka dostává Ministerstvo obrany za své nedílné použití navíc malou armádu záložníků, kterou lze využít jakýmkoliv způsobem: rozhánění shromáždění a protestů, účast v SVO a pod. na. A záložník nemá šanci odmítnout.

Ale to nejsou jen lidé, kteří jsou připraveni běhat na soustředění za dva tisíce rublů měsíčně. Tito lidé se také shodli na všech nuancích na svých pracovištích, protože ne každý zaměstnavatel souhlasí s výměnou vlasteneckého zaměstnance 3 dny v měsíci a 1 měsíc v roce.

Na nikoho nereaguji. V záloze jsou lidé, kteří se odehráli a dospělí, kteří jsou schopni o všem rozhodovat sami. A vlastenecké. Pro tyto lidi, kteří jsou takto zneužíváni a využívají jejich vlastenectví, to začíná být opravdu urážlivé.

Nápad s Barsem nebyl špatný. Ale to, že se z Baršova stal Barsikov, rozhodně není vina záložníků. Jednoduše se z nich stali vojáci selhání. Proto je docela možné, že armádní rezervní systém, vytvořený v roce 2018, pravděpodobně nepřežije do dalšího.

Nezbytný dovětek. Zatímco se článek připravoval k publikaci, vypukla mobilizace. V tomto ohledu bych rád řekl jediné: velmi doufáme, že se situace změní k lepšímu.
Autor:
72 komentáře
Reklama

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, pravidelně doplňující informace o speciální operaci na Ukrajině, velké množství informací, videa, něco, co na web nespadá: https://t.me/topwar_official

informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. Vladimír_2U
  Vladimír_2U 23. září 2022 05:21
  +12
  V Burjatsku, dolboidiotiya na pochodu, kolega na návrhu na pořadu jednání, navzdory skutečnosti, že: nesloužil naléhavě, nemá VUS a samozřejmě nemá žádné zkušenosti s databází. No, už to nespadá pod výzvu k naléhavému volání.
  1. Vladimír_2U
   Vladimír_2U 23. září 2022 10:20
   +10
   Vše vyřešeno, jde domů o den později.
   1. žába
    žába 23. září 2022 10:46
    -1
    Šťastný. Ale obecně to není dolboidiotiya, je to skutečné. A co je fádní – jiný není, stále je sám.
    1. Vladimír_2U
     Vladimír_2U 23. září 2022 10:49
     +2
     Citace ze žáby
     Šťastný.

     Je to možné, ale jde o druhý osobně známý případ zavěšení při obdržení předvolání. Prostě prvního soudruha hned po předložení lístku poslali domů.
     1. žába
      žába 23. září 2022 10:58
      -1
      A něco takového existuje. Docela sobě. Stejně jako tomu je, bohužel, platí to i naopak. Dále vše závisí na slušnosti dotyčných osob.
  2. Ratmir_Ryazan
   Ratmir_Ryazan 23. září 2022 11:25
   +3
   nesloužil naléhavě, nemá VUS a samozřejmě nemá žádné zkušenosti s databází. No, už to nespadá pod výzvu k naléhavému volání.


   No a co? To je podle vás normální, že ten, kdo se propadl, se do války nedostane?

   To, co se snaží získat bojovými zkušenostmi a těmi, kteří sloužili, je pochopitelné, ale pokud jim to nestačí, tak co teď dělat? Vzdát se?

   V první vlně se rekrutuje 300 000 bojovníků do 35 let, co myslíte, že je v zemi tolik lidí s bojovými zkušenostmi? Ti, kteří tam buď už jsou, nebo jim už je přes 40.

   Na frontě jsou potřeba nejen útočná letadla, jsou tam práva - může řídit auto, což znamená, že může být řidičem, neexistují žádná práva - můžete vařit kaši v kuchyni, totéž je velmi potřebné, bez které vítězství není vidět.

   A pak už byly sissy fakt jiní, byli tam hromotluci s kyselýma ksichtem na 30 let a kňourali, nešel do armády, ale tady volají do války, to je jednoznačně chyba, ať za něj umře soused Kolka, který už dal několik let svého života službě v Čečensku nebo někde jinde, kvůli tomu jsem neudělal kariéru ani neměl děti. Je to vůči vám fér?
   1. Vladimír_2U
    Vladimír_2U 23. září 2022 11:31
    +16
    Citace: Ratmir_Ryazan
    No a co? To je podle vás normální, že ten, kdo se propadl, se do války nedostane?

    "Sklonili jste se" a neprošli jste "fizuha", nepleťte se.
    Citace: Ratmir_Ryazan
    To, co se snaží získat bojovými zkušenostmi a těmi, kteří sloužili, je pochopitelné, ale pokud jim to nestačí, tak co teď dělat? Vzdát se?
    Pokud vy osobně nerozumíte mým pocitům, pak vysvětlím: po mobilizaci mého kolegu by vojenskému komisaři nedala ani slova nejvyššího vrchního velitele a slova ministra obrany Ruské federace. . Rozumíš co myslím?
    Jak plivali na začátku NWO na stejná slova, a možná i rozkaz, náčelníci, kteří posílali brance na okraj!
    1. Ratmir_Ryazan
     Ratmir_Ryazan 23. září 2022 12:22
     -9
     "Sklonili jste se" a neprošli jste "fizuha", nepleťte se.


     Známe takové "slabé soudruhy" s lékařskými potvrzeními zakoupenými přes stejný vojenský registrační a náborový úřad. Tak tyhle bajky nevyprávěj.

     Pokud vy osobně nerozumíte mým pocitům, pak vysvětlím: po mobilizaci mého kolegu by vojenskému komisaři nedala ani slova nejvyššího vrchního velitele a slova ministra obrany Ruské federace. . Rozumíš co myslím?
     Jak plivali na začátku NWO na stejná slova, a možná i rozkaz, náčelníci, kteří posílali brance na okraj!


     Tohle na objednávce vůbec nedalo, tohle je nouzovka, prostě už není lidí!!! A nikdo neřekl, že budou rekrutovat POUZE s bojovými zkušenostmi, protože to není možné, jelikož kdo je má, je buď už v armádě, nebo je mu už přes 40.

     Přednost bude jasná, ale to v žádném případě nevylučuje splnění čestné povinnosti bránit vlast a pro vašeho kolegu ho nepošlou do rozvědky, ale hodil by se v nějakém týlovém postavení, armáda je plné různých zadních pozic a teď proto, že za to, že v armádě odmítl, bude někde -1 bojovník a někdo bude muset být odstraněn z jiného směru, aby to volné místo nějak zacpal nebo natáhl náklad na odpočívají, a už jsou na limitu.

     Tvému kolegovi je 500 a tady není co stínit.

     Maminčini synové byli jiní, podívej se na ně na ty chudinky, on nemá jít na frontu, nesloužil naléhavě, ale už je na něj pozdě, už je mu hodně let, ale ne chce vylézt zpod matčiny sukně.

     Ti, kterým bylo 18-19 let, bojovali v Čečensku a neměli prakticky žádné zkušenosti, jako většina důstojníků. Všichni obdrželi v průběhu nepřátelství.

     Sloužil jsem v Čečensku 9 let, škrtidlo mi ukázali až na konci 3. smlouvy a se vší přípravou to nebylo o nic lepší - tady je realita.

     A teď kňučí, nemůžete chodit s tvářemi, ale stejně, nemocní, jejich zdraví jim nedovoluje sloužit, a ukáže se, že nejsou připraveni. Tfu.
     1. begemot20091
      begemot20091 23. září 2022 14:09
      +6
      Rukama i nohama PRO!!!!!!!!!!!!!!! Podívejte se - nejlepší show "nuka all together" - faces - za tři dny nemůžete .. lízat. A v sále neméně. A hloupí bubáci a kvn-shchiki ... Dost na zahřátí břicha v Soči. Je čas sloužit pro dobro vlasti: prát prádlo, tahat kachny v nemocnici jako sanitář. Čich, jak voní svoboda. Ano, a válka má své pachy.
     2. Komentář byl odstraněn.
     3. Banner55
      Banner55 23. září 2022 17:59
      +8
      Ratmire, kde jsi teď?
      1. Popov Artyom
       Popov Artyom 24. září 2022 01:29
       -1
       na bojovém stanovišti u stolu s počítačem
      2. Ratmir_Ryazan
       Ratmir_Ryazan 25. září 2022 13:18
       +2
       Ratmire, kde jsi teď?


       Дома сижу.
     4. rait
      rait 23. září 2022 18:15
      +5
      Známe takové "slabé soudruhy" s lékařskými potvrzeními zakoupenými přes stejný vojenský registrační a náborový úřad. Tak tyhle bajky nevyprávěj.


      „Víte“ toho tolik, že nevíte, že vojenská registrační a zařazovací kancelář nevydává žádná lékařská potvrzení, a tudíž je tam nelze koupit.
      1. Ratmir_Ryazan
       Ratmir_Ryazan 25. září 2022 13:25
       +5
       „Víte“ toho tolik, že nevíte, že vojenská registrační a zařazovací kancelář nevydává žádná lékařská potvrzení, a tudíž je tam nelze koupit.


       Тут вы наверное более опытный, точно знаете где военный билет продается, а где можно справку купить. Но что-то мне подсказывает, что там работают заодно и военком и те кто справки медицинские левые делает.

       Я свой военный билет получил и отслужил и потом еще 9 лет по контракту итого в 33 года я только вернулся с армии, уже 10 лет пытаюсь создать семью и как-то устроится в этой жизни.

       И вот сейчас меня скорее всего мобилизуют в 40 с небольшим и я пойду, просто меня дико раздражает, что куча откосивших от армии теперь радуются этому факту и используют это как способ откосить уже от мобилизации.
       1. NAF-NAF
        NAF-NAF 25. září 2022 16:20
        +2
        вот большая тебе уважуха и респект. И дай Бог чтобы семья сложилась и всё нормально было! И в отличие от диванных балаболов, у тебя к старости будет ощущение, что не стыдно за прожитые годы.
       2. rait
        rait 25. září 2022 18:00
        +3
        Ну да, более опытный так как с военным учетом и ВВК знаком. Военком к левым медицинским справкам также отношения не имеет.

        ВВК на сегодняшний день выглядит так: В самом военкомате никто никаких справок не делает и даже диагнозов не ставит, не имеют права. Само собой такие случаи известны но суды всегда выносят соответствующее решение.

        На ВВК проводят медосвидетельствование призывника на основании имеющихся справок. Еще раз - имеющихся. По результатам их рассмотрения врач ВВК направляет призывника на обследование в гражданское мед.учреждение. Если оно подтвердит диагноз, то ВВК по закону ничего сделать не может.

        Лично знаю такие примеры с сколиозом, для понимания - не так давно требования к сколиозу ужесточили и теперь недостаточно высокой степени искривления, но и требуется "нарушение функций". Естественно военкоматы всеми силами не видят этих нарушений и наплевать что призывник кривой и косой. В двух случаях после подтверждения из гражданских учреждений военкоматы отступили, в одном военкомат превратили в посмешище в суде. Все трое призывников получили категорию В - ограниченно годен, то есть не подлежит призыву в мирное время.

        Поэтому если справка и реально покупается, то её надо купить в двух мед.учреждениях, не в военкомате. А в больших городах второе учреждение может быть не в одном экземпляре и не с одним врачом. А в больших городах если военкомат еще и упрется, то в итоге в трёх учреждениях.

        Военкоматы и военкомы коррумпируются совсем иным образом. Прежде всего люди платят за то что бы не попасть в призыв, то есть призывник может иметь хоть категорию А, но под призыв не попадет. Его просто не призовут и он в свои ЕМНИП 28 лет просто придет и заберет военник. А самое главное здесь то что в отличии от категории В это не влияет на трудоустройство в силовые структуры. И да, мне известны примеры когда "сынки" сначала так откосили от армии, а потом переходили в силовые структуры к папе.

        Это я постарался максимально коротко написать.
        1. žába
         žába 26. září 2022 14:00
         +1
         Великолепно, браво!!! Коротко и по существу.
     5. dmi.pris
      dmi.pris 23. září 2022 19:46
      -1
      Zvláštní.Za což ti dali mínusy.Plně podporuji.
     6. Bubuzon
      Bubuzon 23. září 2022 23:07
      +3
      Moje generace v Afghánistánu bojovala stejných 18-19 let, sekačky nijak zvlášť nesloužily těm naléhavým.
     7. 1939_1940
      1939_1940 24. září 2022 02:19
      +4
      To znamená, že lidí je málo, to znamená, že prostý dříč, který v 65 letech jde do důchodu v patnácti tisících, má jít na vojnu? Ale co ten náhubek, který půjde do důchodu ve čtyřiceti? Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro mimořádné situace, FSO, FMS, Federální vězeňská služba, TFR, prokuratura.. Je jich několik milionů.. Nechtějí splatit svůj dluh vlasti? Kde je zbytek armády? V kuchyňských šatech? Máme rozvedené generály, dají se tvořit regimenty.. Navíc, komu se teď předvolání předává, dluh Vlasti už má zaplacený.. Fuj..
      1. Sarboz
       Sarboz 25. září 2022 02:54
       +1
       Citace: 1939_1940
       У нас генералов развелось, полки можно формировать..

       Нам в принципе дела нет до того, сколько у вас НА украине развелось генералов и сколько нацистских полков из них вы смогли бы сформировать. Ваше ЦИПсО если целиком на фронт загнать, может там и веселее бы стало. Гендерное разнообразие у нациков из Азова в тренде.
       1. Komentář byl odstraněn.
        1. Komentář byl odstraněn.
      2. Ratmir_Ryazan
       Ratmir_Ryazan 25. září 2022 13:29
       +3
       То есть людей не хватает, и значит должен простой работяга которому в 65 на пенсию в пятнадцать тысяч, идти воевать?


       Да именно так, для этого и проводят мобилизацию.

       А как же морды которые в сорок пойдут на пенсию? МВД, МЧС, ФСО, ФМС, ФСИН, СКР, прокуратура.. Их несколько миллионов..
       Они не хотят долг Родине отдать?


       Они долг Родине постоянно отдают. Эти люди служат, и даже в период мобилизации кто-то должен бороться с преступностью.

       Где вся остальная Армия?


       На фронте, воюет уже 7 месяцев, несет потери, где у противника кратный перевес в живой силе.
       1. 1939_1940
        1939_1940 25. září 2022 18:25
        -5
        Ну во первых всех кого призывают уже отдали долг Родине.. Во вторых, пять миллионов силовиков, это реально слишком много, и даже господин Кадыров считает что половину из них спокойно можно отправить на фронт.. И в третьих, потери невозвратные, меньше шести тысяч, девяносто процентов раненых в строю.. Какие цифры, пять тысяч и пять миллионов..А самое парадоксальное в этой ситуации, что никто из силовиков не спешит проявлять свой патриотизм.. Я уверен наши пропагандисты с удовольствием раструбили об этом.. Представляете как звучит, десять сотрудников УГИБДД Москвы по ЦАО написали заявления отправить их рядовыми в зону СВО.. Или ребята из ФСИН по Мордовии, готовы стать танкистами.. А таможенники из Владика, орлы, морская пехота.. Даже не надо половины четверти будет достаточно.. Такие орлы легко до Варшавы дойдут..
     8. NAF-NAF
      NAF-NAF 25. září 2022 16:11
      +2
      Citace: Ratmir_Ryazan
      в армию не ходил, а тут на войну зовут, это явно ошибка, вон пусть сосед Колька за него подыхает, который несколько лет жизни уже отдал службе

      Вот тоже замечаю такую "справедливость": одни - и так свои годы отдали Родине (пока неслужившие нормальные деньги зарабатывали на гражданке), а теперь опять нам же на службу - ведь у неслуживших опыта нету!
      А по поводу "не прошли по физухе"... знаю Человека с реальными проблемами с ногами (операции были), но - добился своего, доучился, служил (по горам бегал), сейчас полковник уже. Как говорится: кто хочет - тот ищет возможность, а кто не хочет - тот ищет причину. (Пламенный привет всем счастливым обладателям плоскостопия!)
   2. sala7111972
    sala7111972 23. září 2022 22:50
    +1
    Zrůdy, kteří nesloužili a nemají motivaci, neberou, aby později nebyli zastřeleni před řadami, jako dezertéři a zrádci. Zeslábli jsme, bojíme se krve. Šetříme nervy a náboje. Tady jsem velitel čety, co je pro mě masité (osoby jsou morálně snížené), je mi lépe se zlým dystrofanem. Zachrání mě. a já jeho. Takže duše a duše.
  3. AlexSmi1970
   AlexSmi1970 23. září 2022 13:26
   +9
   A tady to vypadá zajímavě. Kdo nesloužil, nebude sloužit nikdy, a ten, kdo svých 2-25 let znovu odtroubil na pásku.
   1. Vladimír_2U
    Vladimír_2U 23. září 2022 17:15
    +1
    Citace: AlexSmi1970
    A tady to vypadá zajímavě. Kdo nesloužil, nebude sloužit nikdy, a ten, kdo svých 2-25 let znovu odtroubil na pásku.
    Jen se zamyslete nad tím, zda jsou lidé, kteří ani neprošli výcvikem (2 měsíce) a nesložili přísahu, skutečně potřeba po dvou týdnech vyhrazených na sestavení jednotky.
    Ne, pokud půjde mobilizace dál, tak takové lidi samozřejmě povolají a lidi jako já (50 let, astma a nedostatek HUS), ale nechtěl bych. A bude program, tak půjdu.
 2. dřevovláknitá deska
  dřevovláknitá deska 23. září 2022 05:30
  +28
  Ano, autore, záruky. Sloužil jsem na pohraničním oddělení, měl jsem všechny doklady a tak. A jaký to má smysl? Onemocněl během vojenské služby a byl ve všech ohledech vržen. Když jsem řekl, že mám jako voják nárok na 18m2 na člena rodiny, jen se smáli. Když se začal odvolávat na dekret prezidenta Ruské federace Dmitrije Medveděva, řekli: "Medveděv slíbil, tak ať to dá." Máme systém vojenské spravedlnosti a práva, který zcela ignoruje ochranu vojenského personálu. Žádný válečný soud nevyhraješ.
  1. Loh
   Loh 24. září 2022 16:41
   0
   Citace: dvp
   "Медведев обещал-вот он пусть и даёт".

   После Афганистана было так же, мол "я вас не посылал", а в гарнизонном суде военный прокурор сразу поддержал меня и все было нормально.
 3. NDR-791
  NDR-791 23. září 2022 05:51
  0
  navzdory zvučnému názvu „armádní záloha“ nemají „Barca“ právně nic společného s ruskou armádou.

  Pokud ano, proč tedy reklama na tuto zálohu visí na každém vojenském registračním a nástupním úřadě? A ne třeba na zdi okresního úřadu. Co můžeme říci o přítomnosti určitého „odboru“ podepisujícího smlouvu, když je celé zemi jasné, že jde o ministerstvo obrany v jeho nejčistší podobě. Inu, šetření je šetření, generálové také potřebují denyuzhku.
  1. tesař
   tesař 23. září 2022 06:13
   -1
   Citace: NDR-791
   Co můžeme říci o přítomnosti určitého „odboru“ podepisujícího smlouvu, když je celé zemi jasné, že jde o ministerstvo obrany v jeho nejčistší podobě.

   Vzniká soukromá firma, aby moskevskou oblast nebolela hlava, ambasády dělají totéž při žádosti o víza – „drahé a naštvané“.
  2. lithium17
   lithium17 23. září 2022 07:09
   +2
   Citace: NDR-791
   Pokud ano, proč tedy reklama na tuto zálohu visí na každém vojenském registračním a nástupním úřadě? A ne třeba na zdi okresního úřadu.

   visí v naší oblasti
  3. Alexey R.A.
   Alexey R.A. 23. září 2022 10:56
   +6
   Citace: NDR-791
   Co můžeme říci o přítomnosti určitého „odboru“ podepisujícího smlouvu, když je celé zemi jasné, že jde o ministerstvo obrany v jeho nejčistší podobě.

   Pfff ... naše MO ze zákona nemá právo využívat bojové jednotky ke komerční činnosti. Po mnoho let však ve VTA existuje 224. letový oddíl, který jakoby existuje, ale jakoby neexistuje.
  4. Popov Artyom
   Popov Artyom 24. září 2022 01:34
   0
   Chápu, že to dostal někdo, kdo slíbil realizaci plánů. Inu, jako landsknechti, jejichž kapitán přijde za panovníkem a řekne "Dám vám 400 mečů, za každý chci 2 tolary ročně." A pro suveréna je to levnější a jednodušší, než si těchto 400 mečů sám hledat a najímat. A kapitán platí svým landsknechtům 1,5 tolaru ročně. Zbytek je jeho marže
 4. alexey sidaikin
  alexey sidaikin 23. září 2022 06:14
  -4
  Jednak autor neuvádí, o jaký rok se jedná, rezerva se začala vytvářet od 15. roku. Například v loňském roce Rusko nevedlo žádné nepřátelské akce ... a vzhledem k tomu, že smlouvy nebyly uzavřeny s ministerstvem obrany, ale s vojenskými silami, ke kterým byl signatář smlouvy přidělen ... a běžná pracovní smlouva vyjde. Účast na soustředěních, zapojení v případě nouze. Ale v zásadě je to pro autora norma, takové jsou ty klikyháky-podceňování.
 5. Komentář byl odstraněn.
 6. lithium17
  lithium17 23. září 2022 07:08
  +12
  Nic nového. Příděly, oblečení, cestovní náhrady ... no a další boj ... a to vše přes soudy! A jako obvykle, vše je s námi a my vám to řekneme ... no, tedy, jak jsem řekl! A tuto organizaci podle mého názoru vytvořili podvodníci, kteří jsou spjati s vojenskými registračními a náborovými úřady.
 7. Essex62
  Essex62 23. září 2022 07:12
  +27
  Ohavné triky prohnilého kapitalismu.Vojenské formace, to má být jen stát a nikdo a nic jiného. Soukromá armáda lidu ve skutečnosti nemůže být. Dnes jsou vlastenci ve válce se Západem, zítra ve válce o ruku oligarchy. Pouze stát jsou dnes oligarchové. Ať se dotknete jakékoli sféry života, všude tento ohavný rohatý hrnek trčí a svědí - kořist, kořist, kořist. Fuj! am
 8. lambert
  lambert 23. září 2022 07:33
  -15
  Pátý článek z cyklu, vše je pryč, sádra odstraněna, klient odchází. Jedno srovnání smlouvy, i když ne ve srozumitelné podobě, a ztotožňování nesrozumitelného listu rozhovoru se smlouvou už vypovídá o mnohém a první člověk nerozumí ničemu. A hraje na emoce. Další otázka je, že autor nerozumí tomu, co o rezervě píše. Po příjezdu k útvaru je personál zapsán do seznamů vojenského útvaru a umístěn na všechny druhy podpory. Proto je autorovo sdělení, že LARs nejsou vojenský personál, absolutně mylné. Pro autora, stejně jako pro mnoho ruských filmových režisérů, je vhodné nejprve zajít na vojenskou evidenční a náborovou kancelář a poradit se na příslušném oddělení (ne režimovém) o základech organizace vojenské služby. A do třetice armáda nemá vnitřní funkci, takže zpráva o rozhánění shromáždění a protestů vojenskými jednotkami se čerpá vesměs ze stropu.
  A za čtvrté, i když by to mělo být první - zatímco jste dobrovolník a záložníci, to je jedna věc a po příjezdu k jednotce podepíšete smlouvu a veškeré spekulace okamžitě zmizí. Nebo neuděláte závěr – pak kopanec do zadku od jednotky. Civilisté mezi armádou nemají co dělat.
 9. Eduard Vaščenko
  Eduard Vaščenko 23. září 2022 07:58
  +6
  „Naši lidé jsou bohužel příliš důvěřiví, pokud jde o vlastenectví. Je to špatné? Pro lidi - ano, pro stát - ne.

  Zvláštní konstatování otázky: kdo je stát? Nebo co? Je to Louis nebo Nicholas 2?
  Žádný stát jako věčná substance neexistuje, ani v Rusku, ani nikde jinde, Ústava jasně říká, článek 3.1.:
  "Nositelem suverenity a jediným zdrojem moci v Ruské federaci je její mnohonárodnostní lid."

  Není tam žádný stát, který by se lišil od mnohonárodnostního národa, pokud v myslích lidí existuje „primitivní myšlení“ (ne urážlivé, ale vědecká definice), že existuje určitý „stát“, ale existují „kolečka“ - my, to je velký problém a nejen oni. A toho využívají darebáci, kteří se ztotožňují se státem, dokonce i v takových posvátných otázkách.
  1. El Barto
   El Barto 23. září 2022 10:16
   -6
   Současná válka má antiimperialistický, antikoloniální charakter. Dnes se do popředí nedostaly ekonomické a politické rozpory mezi třídami, ale rozpory mezi utlačovanými zeměmi a jejich utlačovateli – zeměmi imperialistického středu.
   Rusko v podstatě vede ozbrojený národně osvobozenecký boj. A tento boj je podporován společností (tedy nadnárodními lidmi).
   Na tomto pozadí se vytvořila jakási „společenská smlouva“ mezi společností a vládnoucí třídou.

   V mocenských strukturách a ve vládnoucí třídě však bohužel převažují lidé s postmoderním vědomím, žijící ve světě iluzí a narativů, kteří nechápou, že:
   - moderní společnost není abstraktní masa „mravenců“ připravených na cokoli, ale veřejný souhlas je právě „smlouva“, která znamená závazky pro obě její strany.
   - jednou z těchto povinností je přímé jednání s veřejností a zohledňování názorů veřejnosti na nejdůležitější otázky s povinnou a veřejnou reakcí na "signály z terénu" (zejména proto, že máme takové zkušenosti, minimálně z 30-50 léta 20. století). Je velmi snadné ztratit podporu společnosti a těžko říci, jakou formou se to může stát. Události před sto lety ukázaly, že i při nulové úrovni informačních technologií, totální ignoranci a hustém sebeuvědomění nebude společnost tolerovat zradu a přehlížení jejích zájmů.
   - A společnost si dává pozor na některé signály a nebezpečné příznaky. „Blátivé dohody“ za zády společnosti, zpronevěra, lajdáctví a nedbalost, vyloženě hloupost. To vše nemůže vést k ničemu dobrému. V dnešní situaci potřebuje vládnoucí třída upevnit a očistit své řady. Když si najmou idioty a zloděje, aby řídili své podniky v civilním životě, neohrožuje jim to nic jiného, ​​než že přijdou o nějaké peníze. V současné situaci jim to hrozí ztrátou všeho, pokud nás nepřítel všechny rozdrtí.
   A že vojáci jdoucí na frontu v lýkových botách, hlad po granátech a nábojnicích, spletitost zásobovacího systému, klam lidí a tak dále už přinesly jisté výsledky.
  2. žába
   žába 23. září 2022 10:48
   +2
   A toho využívají darebáci, kteří se ztotožňují se státem, dokonce i v takových posvátných otázkách.

   Báječné. Naprostý souhlas. Ale .... Když Vámi zmínění šmejdi, když ne všude, tak na mnoha místech - co si má laik myslet?
   1. Eduard Vaščenko
    Eduard Vaščenko 23. září 2022 12:19
    +1
    Vážený Dmitriji,
    Nemám rád slovo "prostý obyvatel", blíže mi je Občan a válečník.
    Samozřejmě, to se "prostému laikovi" snadno řekne, samozřejmě bych samozřejmě doporučoval stát se především Občanem, nejdříve sloužit a pak vědomě jít volit ... a studovat, studovat, studovat !
    hi
    1. žába
     žába 23. září 2022 12:27
     +2
     Slova jsou jistě dobrá a správná. Pamatují si je jen ti, na které jste si vzpomněli, když to potřebovali. Ale to je text, samozřejmě))....
     Těch, co sloužili, je celkem dost. vědomě jít k volbám - děkuji, doručeno. Den se samozřejmě nekonal, ale ráno je docela mrkat
     Co se týče výcviku, je také správný a dokonce není špatný. A jak se mnozí učí? Co je to být občanem, co je to „opravdové vojenské záležitosti“?
     1. Eduard Vaščenko
      Eduard Vaščenko 23. září 2022 12:41
      0
      Odpověď je velmi složitá. Stručně řečeno, nemůžete odpovědět. Nyní je to možné pouze osobní touhou, nikdo jiný to nepotřebuje.
      Internet nepoužíváte k učení, ale k zábavě...
      1. žába
       žába 23. září 2022 12:51
       0
       To je to, o čem mluvíme. Protože předchozí roky prokázaly nezávislost kvalifikace (skutečné) na příjmech a dalších úspěších.... O volbách jen pomlčíme. Je důležité mlčet)).
 10. acetofenon
  acetofenon 23. září 2022 08:49
  +10
  Citace: Eduard Vashchenko
  "Nositelem suverenity a jediným zdrojem moci v Ruské federaci je její mnohonárodnostní lid."

  Píšou i na plot ... víte co. Lidé jsou všechno. A každý znamená nikoho. Ruská federace je stát. Ve státě patří moc vládnoucí třídě. A ne všechny za sebou. Naší vládnoucí třídou jsou kapitalisté. Ne dělníci. Ne rolníci. Ani vrstva. To je jejich síla. Jejich zákony. Není tvoje. A pokud si myslíte, že vládnete zemi... Zkrátka pokračujte, vládněte, dokud to zřízenci nevidí.
  1. Jurij Štěpánov
   Jurij Štěpánov 23. září 2022 11:23
   +7
   Přímo do jablka! Vzato přímo z jazyka. Nositelem suverenity je lid ... ten co to napsal se asi smál, až ztratil vědomí.
  2. El Barto
   El Barto 23. září 2022 11:54
   -2
   Lidé nejsou „nikdo“. Lid je společnost, kterou spojují jazykové, kulturní, ekonomické a ekonomické vazby.
   A ano. Lidé mají společné zájmy a potřeby.
   A ano. Lidé dávají moc vládnoucí třídě. S jejich souhlasem (alespoň absence aktivní opozice) bude vládnout. Neboť bez lidí není vládnoucí třída ničím (pokud ovšem není dělnická třída vládnoucí třídou) a sama o sobě nemůže nic dělat.
   Objektivně se dnes zájmy vládnoucí třídy shodují se zájmy lidu. Pokud Rusko prohraje boj s kolonialismem, pak lid upadne do tvrdé dystopie (podívejte se na prvních 15 minut filmu "Elysium. Nebe není na Zemi") a vládnoucí třída přijde o všechno - nejen o peníze, majetek a moc, ale dost možná i život. Osud Libye a Kaddáfího naznačuje.
   Dát si tedy pořádek ve vlastních řadách a v řadách správních struktur je přímým zájmem vládnoucí třídy, stejně jako zohlednění zájmů a názorů lidu, aby se od něj lid neodvrátil.
   1. žába
    žába 23. září 2022 12:29
    0
    Dát si tedy pořádek ve vlastních řadách a v řadách správních struktur je přímým zájmem vládnoucí třídy, stejně jako zohlednění zájmů a názorů lidu, aby se od něj lid neodvrátil.

    Ano, ano, ano ..... Stále si pamatuji, že byl vtip o medu, medvědovi a hrochovi ..... Neméně dodávající ...
 11. Michail Maslov
  Michail Maslov 23. září 2022 09:10
  -1
  Muže těchto "firem" pošlete do jednotek "Wagner" nebo "Achmat" s instrukcemi "převychovat krysy", ženy na nucené práce až do materiálního odstranění nároků od podvedených. A je to. Proto se bojí zavést stanné právo.
 12. DeGreen
  DeGreen 23. září 2022 09:10
  -9
  Z prvních řádků opusu je hned jasné, kdo je autorem
 13. Knell Wardenheart
  Knell Wardenheart 23. září 2022 09:38
  +7
  Jsou to jen lidé, kteří si uvědomují příležitost, která jim byla dána k účasti na SVO

  No, ano, v tomto scénáři můžete vždy malebně pokrčit rukama a říci „dobře, jste SÁM“. Jako, nikdo neřídil pod kulkami-zhezh. Vůbec se této situaci nedivím, to je tradiční postoj k dobrovolnictví. Slovy, čest a respekt, vlastně .. jak řekl můj kolega, „nemůžeš klamat, neumíš prodat“ (c). V hlubinách tohoto systému bude vždy malý človíček, jehož podstatou je snižovat náklady – a tento malý čert udělá svou práci a pravidelně posílá některé z těch, kteří zapomínají na právní jemnosti a jezuitské texty.

  Ať se nám to líbí nebo ne – pánové, žijeme v kapitálových vztazích. Všechno toto „nehmotné“ v rámci kapitálových vztahů se buď zhmotňuje v výhodách a penězích, nebo existuje výhradně ve vaší hlavě. Z extra obsahu vaší hlavy, vašich ušlechtilých impulsů a aspirací bude mít vždy někdo užitek, pokud z toho nebudete mít prospěch vy sami. Na tohle jsem nepřišel – takhle svět funguje, bohužel. Někde je dobrovolníci připevní ošuntělými sedly - a někde strýcové staví letní chatky a kupují krásné jachty za prostředky, které byly ve vousatém roce přiděleny, aby těchto dobrovolníků nebylo zapotřebí (a které z daní platili stejní dobrovolníci).

  Upřímně doufám, že tyto smlouvy pro spravedlivou věc budou sepsány spravedlivě, lidsky. Protože jako dům začíná chodbou, tak i spravedlivý skutek začíná jeho výzdobou.
  1. El Barto
   El Barto 23. září 2022 10:21
   -4
   Nejde o to, jestli to někomu prospívá nebo ne. Hlavní není na škodu věci.
   Víte, jak se liší parazit od predátora?
   Parazit žije na úkor hostitele, parazituje na něm, ale nepřináší hostiteli fatální následky.
   A predátor zabije kořist.
   Od kapitalismu pak ať parazitují bez poškození společné věci. Pokud dojde k poškození, musíte provést vhodnou terapii, dokud vás dravý organismus nezabije
   1. jdiver
    jdiver 23. září 2022 13:06
    +6
    parazit způsobuje smrtelné poškození. zvláště pokud se tělo hemží parazity. je oslabený na hranici možností. pak se objeví predátor, který v jednu chvíli ukončí trápení tohoto organismu, který je k parazitům příliš laskavý. A zdá se mi, že právě kvůli tomu k nám přišel západní predátor, když uvážíme, že paraziti uvnitř těla odvedli svou práci dostatečně. A dokud parazity nevyvedete, s predátorem si neporadíte.
 14. Dedok
  Dedok 23. září 2022 10:12
  +3
  celkově dobrý článek
  otázky jsou vážné, a pokud dojde k podvodu, pak jsou důsledky nepředvídatelné
 15. otcovství
  otcovství 23. září 2022 11:01
  -1
  Citace: Eduard Vashchenko
  existuje určitý „stát“ a jsou zde „ozubená kola“ – to my, a nejen oni, je velký problém. A toho využívají darebáci, kteří se ztotožňují se státem, dokonce i v takových posvátných otázkách.

  Mimochodem...
  Lidé jako celek si uvědomili: musíme bojovat a musíme vyhrát! Jiná možnost pro nás není.
  A s touto elitou v čele, nebo s jinou, která to udělá poctivěji a efektivněji – druhá otázka, která je po první.
  Ale je potřeba pojmenovat problémy, jména, akce, se kterými jsou úředníci zvyklí šťourat.
  Vědět, že Bůh vidí. A dříve nebo později to udělá.
  Už první den mobilizace je spousta otazníků – vojenské evidenční a náborové úřady začaly „kosit plán“ i přes ... ani to, co řekl prezident a ministr obrany, ale praktické přínosy tzv. takové „činnosti“.
  A nyní blogger Yura Sumy varuje, stejně jako ministerstvo zdravotnictví: probuďte se, chlapci, jinak zítra země uzná své „hrdiny“ a úřady budou nuceny reagovat. A pak někdo lhal Šojguovi o 25 milionech vycvičených rezerv a on vyhrkl na svou historickou adresu. Ale všechno je jednoduché: alespoň do vojenských komisařů dosadíte zraněné zotavující se důstojníky, jakési superkomisaře s právem veta. Odříznout vulgární výrazy v zárodku a pomoci naverbovat ty, s nimiž jsou připraveni bojovat vedle nich.
  1. Komentář byl odstraněn.
 16. Ratmir_Ryazan
  Ratmir_Ryazan 23. září 2022 11:30
  -1
  Nápad s BARS je výborný, má nedostatky, nyní byly identifikovány, je třeba je odstranit a nadále tvořit operační zálohu pro armádu, která ji dokáže rychle podporovat, přičemž lidé nejsou odloučeni od ekonomiky země a oni pokračovat v práci.

  A 1900 měsíčně je samozřejmě k smíchu, můžete si připlatit.
  1. wladimirjankov
   wladimirjankov 23. září 2022 18:38
   0
   pro jakou armádu? Ostatně s tou naší, složenou z většiny branců, se z nějakého důvodu bojovat vůbec nedá, naše hlavní armáda nebojuje, je v záloze na povolenkách. Bojují smluvní vojáci a různí konsolidovaní dobrovolníci. Nyní budou mobilizovaní bojovat.
 17. Popenko
  Popenko 23. září 2022 12:57
  -3
  Klouby lezou jako švábi z prasklin ve špinavé kuchyni. Zdá se, že v přírodě to jinak nejde. No, alespoň se našli. Nyní musíte zavolat deratizátory.
 18. Elena111
  Elena111 23. září 2022 13:52
  +2
  Uspořádejte petici za BARY. Jsem připraven podepsat. Způsob, jakým bojují LAR, bojuje jen málo lidí. Kolik případů zrady ruských vojáků vysokými zkorumpovanými generály !!!
 19. Komentář byl odstraněn.
 20. Komentář byl odstraněn.
 21. Čepice
  Čepice 23. září 2022 15:44
  +2
  Podle BARS bylo všem hned vše jasné, další nápad, který byl vymyšlen pro dobro, ale jako vždy realizován. Naši lidé jsou z velké části právně negramotní a ti gramotní s největší pravděpodobností do BARŮ nepůjdou, s těmi je v životě vše v pořádku.
  A ještě vtip: v půlce září se jeden soudruh vrátil z druhého chodce z NWO zóny (tam byla pauza kvůli zranění), vrátil se a řekl, no, to stačí, chci se trochu vzpamatovat . ... a pak ta agenda, on je pro armádu, říkají, tak a tak, pořád cítím střelný prach a jako odpověď na něj to kouzlo „ne e .. t“ Vlast volá, je jen pro nás , se zkušenostmi a nejpotřebnější, říká, dejte alespoň pár měsíců na to, aby se vzpamatoval, říkají mu, ne, je to naléhavé.
  Sami VK sedí na špendlíku, podle některých informací mají osobní QPI, nebude žádný rozvrhový plán, jděte si tam sami, pozice je o hodnost níž.... Proto v tom bude spousta nesmyslů. pole.
 22. wladimirjankov
  wladimirjankov 23. září 2022 18:22
  +1
  Nechápu, proč je nemožné, aby se branci, kteří sloužili šest měsíců, účastnili nepřátelských akcí. Proč tedy potřebujeme tuto armádu branců? Jen ji podporovat, krmit, oblékat, cvičit. A nemůžete jej použít k zamýšlenému účelu. To je nějaký druh absurdity a hlouposti. Jestliže se sami generálové domnívají, že za půl roku nebo za rok se náš branný voják nic nenaučí a není připraven bránit svou vlast, tak proč byla doba služby zkrácena na rok? Když to stačí, tak proč by se nedaly použít v NWO. Ukazuje se, že máme armádu, ale ve skutečnosti ji nemáme. Nebo je to v záloze? A to je více než 1000000 300000 1 vojáků. A vyhlašujeme mobilizaci, stahujeme z hospodářství XNUMX XNUMX mužů, z nichž mnozí také sloužili jen XNUMX rok a své vojenské dovednosti už ztratili a zapomněli v civilu. Znamená to, že mohou bojovat, ale ti, kteří sloužili šest měsíců nebo déle, nejsou. Je jasné, že ty, kteří sloužili až tři měsíce, nemůžete poslat okamžitě do bitvy. Ale za šest měsíců, s řádným výcvikem, odvedenec často ví a dokáže víc než ti, kteří předtím sloužili a mobilizovali kvůli záloze. Naše vedení jde vždy z jednoho extrému do druhého. Potom hned po přísaze byli necvičení posláni bojovat do Čečenska a teď se rozhodli, že se branců vůbec nedotýkají. Spálili se v mléce, teď foukají na vodu.
  1. d4rkmesa
   d4rkmesa 23. září 2022 19:49
   +2
   Marně jste pobouřeni. Podle recenzí už demobilizaci neumožňují.
  2. Sergey 777
   Sergey 777 29. září 2022 11:05
   0
   Citace: wladimirjankov
   Если сами генералы считают, что за полгода или год наш солдат срочник не чему не научится и не готов защищать родину, то почему тогда сократили срок службы до года? Если этого достаточно, то почему их нельзя задействовать в СВО. Получается у нас вроде бы и есть армия, а по факту ее нет. Или ее в резерве держат?. А это больше 1000000 солдат. А мы объявляем мобилизацию выдергиваем из экономики 300000 мужиков,

   А какая у нашего государства протяжённость границ, думаю знаете. Да и соседние государства явно не друзья включая и Китай это скорее ситуативный союзник(пока ему выгодно). Ну и как бы в ОДКБ не всё гладко. Так что тут и миллиона мало будет в армии срочников если полыхнёт знатно. В мире как бы передел идёт, так что готовыми надо быть.
 23. _jednoduše
  _jednoduše 23. září 2022 19:13
  +3
  Vše je elementárně jednoduché. Bezradní (a často cyničtí) úředníci a nebývalá zkostnatělost systému dávají přirozený výsledek... Systém je potřeba odsunout jako ochablý tlouštík. I když, abych řekl pravdu, měl by se od sebe odtrhnout. Zkuste provést sadu intenzivních cvičení bez přípravy. Systém se neudržel ve formě. Jen zlenivěla. Je to vidět na způsobu fungování vojenských registračních a náborových úřadů. Je to poprvé, co se setkali s touto realitou...
 24. Charik
  Charik 23. září 2022 19:40
  +4
  ano, státní systém se snaží klamat všude, i v takových věcech, jako je pohřbívání, a tady vás ani hřbitovní mafie nenechá klidně poslat člověka na poslední cestu, podívejte se, jak tito novináři na předměstí otevřeli hřbitovní mafii a struny vedly k obecnému musarni v kraji - a je to, sedláci sedí bez soudu a vyšetřování třetím rokem na palandě.Nikdy nehrajte o peníze, zvlášť se státem (tak nějak ten výraz zní)
 25. Bogalex
  Bogalex 23. září 2022 19:58
  0
  uzavírá dohodu s určitým oddělením, za kterou se může skrývat i Redut-18 LLC se schváleným kapitálem 10 000 rublů.

  A ukázat slabě dokončenou zakázku, kde je řádek, dešifrovaný jako „dále jen „Management“, není prázdný?
 26. Horus
  Horus 23. září 2022 22:05
  0
  Je to všechno divné, ne normální. Zdá se, že chtějí něco udělat, ale dělají to tak, aby se nic nestalo. Zdá se, že vše bylo promyšleno, ale nakonec nepřemýšleli o tom, co bylo nutné.
 27. Kopřiva dvoudomá
  Kopřiva dvoudomá 24. září 2022 01:38
  0
  Citace: Ratmir_Ryazan


  No a co? To je podle vás normální, že ten, kdo se propadl, se do války nedostane?

  To, co se snaží získat bojovými zkušenostmi a těmi, kteří sloužili, je pochopitelné, ale pokud jim to nestačí, tak co teď dělat? Vzdát se?


  Začněte bombardovat mosty, železnice a elektrárny, aby se munice nedostala k nepříteli.
  Poskytněte armádě moderní zbraně.
  Jednou provždy zrušit povinné očkování.
 28. Sergey 777
  Sergey 777 29. září 2022 10:56
  0
  Citace: Ratmir_Ryazan
  No a co? To je podle vás normální, že ten, kdo se propadl, se do války nedostane?

  Почему сразу откосил, по себе судите или по своим близким? Сами из окопа уже пишите или как. А я вам скажу так, некоторые и хотели на срочку пойти, да медики забрили. Так что не судите людей по себе, да не судимы будите.
 29. insafufa
  insafufa 29. září 2022 13:28
  0
  Je jasné, že Moskva vůbec není Rusko a čím dál od hlavního města, tím je to složitější. Ale pořád to není úplně stejné.

  Был в москве они там совсем все как с луны свалились и много с ними рабол в регионе москва в их понимании это не россия, а россия в их понимании это колония.
  Рыба гниет с головы, государство разваливается со столицы

  История СССР и Российской Империи примеры тому
 30. Ivan_366
  Ivan_366 1. října 2022 20:22
  0
  что хочется сказать, статья конечно однобокая нет целой картины. Будем дополнять, живу в сибири в некой республике, состою в этом самом резерве и как большинство состоящих, не за деньги мы там находимся, в большинстве это патриоты своей страны, средний возраст 35-45 лет процентов 20 кадровые на пенсии или совмещают, контракты заключали с мин. обороны и конкретной частью, а вот заниматься нами никто не хочет, все как всегда, да не очень много нас хотя по бумагам, бригада усиления, на деле же чуть больше батальона. Думали изменится что то после 26 сентября, были как раз на месячных сборах, ага, не прошло и пяти дней сборы свернули.Слышал что на юге России Б.А.Р.С. затачивали под украину,здесь у нас просто ширма..