Vojenská revize

Poslední ruské varování

155
Poslední ruské varováníMantry a rétorika


Ruské politické vedení nadále opakuje stejnou mantru, že cílů speciální operace bude dosaženo, a Kyjev se blíží překročení červené linie.
Chování NMD na Ukrajině se přitom kvalitativně změnilo až po nuceném ústupu spojeneckých sil z Charkovské oblasti – v 8. měsíci speciální operace konečně začaly útoky na kritickou infrastrukturu Ukrajiny.

To však podle ruských vojenských zpravodajů, některých novinářů a běžných uživatelů internetu evidentně nestačí. Zelenskij byl v Izyumu, stál a docela fotografoval na centrálním náměstí, které je v dosahu ruských MLRS. Žádná rána nebyla. Ukrajinští vojáci dál nacházejí opuštěné sklady techniky a munice a pak ještě mají čas na žalostné natáčení „povolených“ videí. Všechna tato místa se nacházejí v zóně ničení ruských MLRS a jsou vyznačena na taktických mapách. Žádné rány nebyly.

Rusko nadále pravidelně platí Ukrajině za tranzit plynu do Evropy, což znamená, že peníze z ruského rozpočtu jdou přímo na nákup nepřátelských zbraní, ochranných prostředků, léků a dalších nástrojů pro bojové operace.

Zároveň mnoho publikací, včetně zahraničních (Bloomberg), píše, že Rusko je schopno najít rovné trhy pro energetické zdroje, což je zvláště důležité na pozadí stanovení cenového stropu a embarga na dodávky do evropských zemí. Union, které nás čekají již v zimě.

Zavedli jsme dodávky do těchto zemí a převrátili Evropu a Ukrajinu, než se nás vzdají? Očividně ne.

Ukrajina se kromě plynu podílí i na tranzitu ruského čpavku přes své území do Evropy. Tady už nejde o to, že jsme si nediktovali podmínky, ale ony byly nadiktovány nám. Zelenskij (nebo ne tak docela on) požadoval propuštění ukrajinských zajatců a teprve poté zváží možnost tranzitu. Jsou k nám hrubí? Ano. Byla slušná odezva? Otázka je řečnická.

S ústupem spojeneckých sil z Charkovské oblasti přišla nová destrukce do oblasti Belgorod (Rusko). Je to 8. měsíc "zvláštní vojenské operace". Kvůli útokům ukrajinských ozbrojených sil za použití zbraní NATO umírají na území Ruska civilisté.

Netřeba dodávat, že „ochrana občanů Donbasu“ jde tak dobře, že ukrajinské jednotky mohou v 8. měsíci NMD a v 9. roce bojů v regionu naprosto svobodně provádět teroristické útoky v Doněcké oblasti? Snažila se vláda změnit vnímání lidí, co se děje? Ne, "všechny cíle speciální operace budou splněny, vše jde podle plánu, Kyjev může překročit hranici, ale my ho varujeme, že to nelze."

Takovou oficiální státní rétoriku slyšíme každý den, ale většina nechápe, proč to tak všechno je. Někdo slepě věří, někdo obviňuje z hlouposti a zrady, někdo jen čeká a žádá, aby neunáhloval závěry.

Příčiny


V tomto článku jsem se pokusil představit svou vizi situace a trochu objasnit možné faktory, které k ní vedly.

Nejprve je nutné začít uznáním, že na Ukrajině v současnosti neprobíhá žádná speciální vojenská operace. Na Ukrajině probíhá bitva, možná nejkrvavější od druhé světové války. S Ukrajinou to však nejde. Obecně platí, že vše, co se nyní děje, není o Ukrajině. Ukrajina v tomto případě funguje jako karetní stůl, chcete-li šachovnice, na které se hraje hra, jejímž výsledkem bude každopádně hluboká strukturální změna světové politiky.

Střet na Ukrajině je událostí, ve které se kolektivní západní elity (často nemající nic společného s prezidenty, kancléři a premiéry zemí EU) snaží nastolit nový světový řád, s větším politickým, ekonomickým a ideologickým (v podmínky loajality k nim) vliv, s více zdroji, s více penězi. Rusko naproti tomu doslova bojuje o své přežití – ve struktuře nového světového řádu plánovaného Západem žádné Rusko není. Tam bude nepřítelem číslo jedna (ve skutečnosti zůstane) Čína.

To vše je uvedeno v doktrinálních dokumentech Spojených států a Velké Británie, v dokumentech ministerstva obrany, různých zahraničních a domácích zpravodajských služeb a dokumentech soukromých vojenských korporací (Rand Corporation, USA). To je dávno jasné a zřejmé.
Ve chvíli, kdy si uvědomíme, že nyní probíhá boj o přežití Ruska jako takového, bude mít i ruské vojensko-politické vedení plán postupu. Mezitím nerozumíme tomu, proti čemu přesně jsme.

Proč k takové situaci došlo? Světová politika se začala měnit ne teď, ne v roce 2014 a ne v roce 2008. Strukturální změny v chápání světové politiky začaly po rozpadu SSSR v roce 1991. To nakonec vedlo ke změně vnitřní politiky kterékoli země.

Každá moc musí mít intelektuální zdůvodnění, soubor norem, podle kterých bude obyvatelstvo schopno posuzovat účinnost či neefektivnost moci. Řada takových norem je založena na obecných představách o dobru, o dobrém životě a o tom, jak jej budovat – na ideologii.

Se začátkem zásadních změn v politice se změnil i přístup ke konstrukci ideologie. Když si vzpomeneme na ideology minulosti: Hitlera, Lenina, Stalina, Mussoliniho, Maa – všichni sami věřili myšlenkám, které hlásali. Jejich cílem vždy bylo vybudovat určitý společenský řád, ať už ve svém státě, nebo po celém světě.

Nyní, bez ohledu na to, jaká ideologie se nalévá do uší mas, sami politici už v ni nevěří, dělají z ideologie clonu. Politika bývala vnímána jako bojiště o zdroje a konkrétně politickou moc a politický vliv na územích. V současnosti se změnilo samotné chápání politiky, lidé se více soustředili na sebe a své nejbližší okolí, nikoli na národ, stát. Skutečnou politikou je nyní byznys. Politika, kterou vidíme v informačním prostoru, je show.

Naprosto všichni rozhodovací činitelé v moderní světové politice je nestaví na základě představ o ideální společnosti nebo blahu vlastního národa, ale pouze na základě čistě osobního nebo kolektivního prospěchu. Jen prizmatem tohoto vnímání toho, co se děje, lze vysvětlit, proč je pro politiky vysílající z televize těžké lidem vysvětlit, co se děje. Nepotřebují to, řeší své vlastní problémy na nejvyšší, nadnárodní úrovni, na které se obyčejní lidé nikdy nedostanou a ani je nepochopí.

Stephen Mann napsal, že politika je pokračováním války, ale jazykovými prostředky. Tento přístup byl správný v dřívějším historickém kontextu. Nyní je politika byznysem a vojenský konflikt je prostředkem k dosažení komerčního úspěchu. Samotný koncept státu (nebo národního státu) již nemá politickou subjektivitu, kterou měl dříve.

Příklady jsou zřejmé:

1. Ruská armáda je zásobována drony od starostlivých lidí, nikoli z Ruska samotného. Selhání státu ve svých povinnostech.

2. Dlouho se nemluvilo o nějakém prvoplánově národním projektu. Všechny probíhající projekty jsou mezinárodní, nadnárodní. Ukrajinský boj za svou státnost je nadnárodním projektem, který zahrnuje aktivní účast více než 30 států a je pouze samostatnou etapou globálnějšího projektu. Každý stát je považován za součást aliance nebo bloku.

Obyčejní lidé jsou již zvyklí uvažovat v pojmech „spojenec“ nebo „nepřítel“. V závislosti na organizaci. BRICS jsou přátelé, NATO jsou nepřátelé, CSTO není ani přítel, ani nepřítel, ale prostě tak.

Nikdo se nezamýšlí nad tím, že Rusko, Spojené státy nebo jakýkoli jiný stát dělá něco na vlastní pěst. Jakákoli linie světové politiky je vždy stanovena společně několika státy.

Nyní již nelze hovořit o vojenské konfrontaci státu proti státu v rámci reálné politiky a nelze počítat s tím, že stát a představitelé státu v ní budou hrát stejnou roli jako před 80 lety.

Svět se stal zcela odlišným oproti paradigmatu, na které jsme zvyklí. Vojenská operace je pokračováním politiky, velmi moderní politiky, která je záležitostí elit. NWO není autonomní proces, který je oddělený od čistě politického rozhodování. Dokud to bude prospěšné nadnárodním elitám, bude to trvat a nikdo se nebude zabývat tím, zda voják, který věří, že umírá pro vlast, nosí helmu, nebo ne.

Od poloviny posledních osmi měsíců Rusko zdržovalo implementaci NWO, opakovaně deklarovalo „zpomalení“, extrémně flexibilní a tvárné, jak se ukázalo, „červené čáry“ a „varování“, že „nic ještě vážně začala“.

Taková rétorika může být podle mého názoru způsobena pouze neustálým přijímáním osobních nebo kolektivních výhod absolutně všemi osobami, které se rozhodují, a neschopností jednat autonomně za ty, kteří jsou nuceni poslouchat. Je-li to však pro Západ výhodné v rámci vyčerpání samotného Ruska, které vede k jeho kolapsu, pro naše elity je to výhodné pouze v rámci jejich vlastního zbohatnutí, ale prodlužování NWO škodí Samotný ruský stát.

Ruské elity, které jsou typické pro naši mentalitu, příliš hrály a zapomněly, co se obecně dělo a proč to všechno začalo. Po 24. únoru jim do rukou proudily obrovské toky peněz, které rozmazaly realitu a poskytly Západu náskok při prosazování své linie a nového světového řádu. Po ústupu z Charkovské oblasti si některé naše elity, zejména ty, které činí vojenská rozhodnutí, začaly vzpomínat, kde jsou a jak vše může skončit. V důsledku toho Ukrajina díky působení ruských OTRK systematicky začíná vstupovat do středověku.

Je důležité mít na paměti, že úkolem není jen vítězství našich jednotek na Ukrajině, jde o přežití Ruska v novém globálním světovém řádu. Můžete říkat, jak chcete, že na Západě je rozkol, ale ani lidé v západních zemích, ani většina jejich vůdců nemají se skutečnou politikou nic společného. Kolektivní Západ je stále kolektivní. To nejsou Scholz, Macron, Truss a Biden, to jsou šéfové největších a nejvýznamnějších organizací spojených s fungováním západní společnosti jako takové: šéfové akademických rad, národních geografických společností, intelektuálních a vojenských zpravodajských institucí, analytických agentur , média. Lidé, kteří každý den stanovují agendu a směr, určují, co je důležité, co je dobré a co ne, vytvářejí a prosazují ve společnosti myšlenky, které budou prospěšné pro tyto lidi samotné.

V Rusku je moc organizována úplně jinak, není založena na horizontální struktuře, ale na vertikální. Nyní je však hlavním předmětem moci osobní a kolektivní prospěch elit.

Stav a síla Ruska


Rusko by nemělo natahovat speciální operaci, nemělo by se snažit vypadat čistě v očích každého, kdo tomu nerozumí, nemělo by brát v úvahu ztráty civilního obyvatelstva. Rusko bojuje o své přežití, nejen o přežití občanů Donbasu. A zatímco ruské elity se do toho úplně neponořily, ale radují se z přílivu kapitálu, ani občané Donbasu, ani samotné Rusko nemohou mluvit o skutečně úspěšném boji za své právo na život.

Vítězství v NWO nebude znamenat politické vítězství nad kolektivním Západem, nezničí hrozbu, která z něj pochází. Vítězství však ukáže Západu naši sílu, což povede ke zvýšení postavení Ruska ve světě.

Status a moc jsou dvě klíčová slova, kterým rozumí anglosaský svět. Nejprve musíte porazit Západ podle jeho podmínek a pak mu nadiktovat své vlastní.

Použití fyzického násilí v jeho celistvosti v žádném případě nevylučuje asistenci mysli; proto ten, kdo použije toto násilí, bez rozpaků a bez šetření krve, získává obrovskou výhodu nad nepřítelem, který toto nedělá.
Otto von Clausewitz
Autor:
155 komentáře
Reklama

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, pravidelně doplňující informace o speciální operaci na Ukrajině, velké množství informací, videa, něco, co na web nespadá: https://t.me/topwar_official

informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. Netomský
  Netomský 20. září 2022 04:45
  +60
  Důvod všeho popsaného v článku je jeden. Právě Putin je odpovědný za vše, co se v zemi děje, a NWO jako hlava země a jako nejvyšší vrchní velitel. Putin je ukrajinofil a Ukrajince upřímně považuje za „bratrský lid“ a neustále jedná ve prospěch zájmů Ukrajiny, i za cenu zájmů Ruska. Nedovolil Putin ukrajinským výrobcům dodávat své zboží bezcelně na ruský trh a tím ruské výrobce udusil? Přestože Ukrajina nikdy nebyla členem EEU jako Bělorusko a Kazachstán, pouze Ukrajina byla výjimkou. Nebyl to Putin, kdo objednal letadla a raketové motory od Južmaše a Motoru Sich, ačkoliv si mohl objednat u ruských výrobců? Proč dosud nebylo zavedeno vízové ​​omezení pro vstup ukrajinských občanů na území Ruska? Tatáž Natalya Vovk vstoupila na území Ruska zcela bez zábran a stejně tak zcela bez zábran opustila Rusko v noci po vraždě Duginy. Není to Putin, kdo nedá povolení k bombardování elektráren, mostů a dalších objektů životně důležitých pro ukrajinskou infrastrukturu? Vše je jen v zájmu Ukrajiny a Ukrajinců a to, že se kvůli tomu SVO táhne už 7 měsíců a ruští vojáci umírají každý den, je Putinovi zjevně jedno, pro něj je zajištění tzv. Ukrajinci s elektřinou, vodou a teplem jsou mnohem důležitější než životy ruských vojáků. Bylo to Putinovo ukrajinofilství, které nás a Rusko přivedlo k tak smutným důsledkům. Ještě v roce 2014 muselo být celé Novorossko (Charkov, Luhansk, Doněck, Záporoží, Dněpropetrovsk, Chersonský, Nikolajevský a Oděský region) připojeno k Rusku a Putin se jako milovník polovičních měr a aby se všem zalíbil se omezil pouze na Krym. A teď je ve svém repertoáru Putin, polovičatě denacifikuje Ukrajinu, ačkoli 24. února bylo nutné zničit všechny elektrárny na Ukrajině, bez elektřiny není komunikace, voda, topení, plyn, doprava je paralyzována, protože elektrické vlaky budou nejezdily (95 % vlaků na Ukrajině jsou elektrické vlaky), zastavila by se i silniční doprava, protože bez elektřiny by nefungovaly čerpací stanice. A to je vše, NWO mohlo skončit začátkem března úplnou porážkou Ukrajiny. Místo toho Putin stále zásobuje Ukrajinu plynem a pravidelně platí za tranzit plynu. Jen ruka-tvář! Je to stejné, jako kdyby za druhé světové války Stalin dodával Německu ropu, wolfram a další vzácné zdroje pro Německo.
  1. Konašenkov_Kraken
   Konašenkov_Kraken 20. září 2022 05:56
   +1
   Naprostá pravda, povolil Majdan a válku na Donbasu, ale místo aby zapomněl na chyby, udělal novou.
  2. Stas157
   Stas157 20. září 2022 07:06
   +42
   Kolik takových článků
   čas.

   Po půl roce působení na Ukrajině vyvstávají další a další otázky a naděje na (rychlé) vítězství jsou čím dál iluzornější.
   1. Reptiloidní
    Reptiloidní 20. září 2022 08:20
    +16
    Citace: Stas157
    .... Po půl roce působení na Ukrajině vyvstávají další a další otázky a naděje na (rychlé) vítězství jsou stále iluzornější.

    Vidět, co! Vedoucí představitelé evropských zemí tu a tam opakují svému obyvatelstvu, že pro vítězství nad Ruskem je třeba snášet útrapy, že období prosperity skončilo. To znamená, že vyzývají, aby se všichni spojili v zájmu vítězství nad Ruskem. Zkrátka bez ohledu na to, jaké bylo Rusko.Tento úkol je podobný Hitlerovu cíli, aby byli Rusové zničeni.
    co máme? Jako by to bylo dobře, slova znějí
    země válku necítí

    A země musí pochopit, že probíhá válka a nepořádat velké slavnosti na počest, není jasné, co, rozhodnout o zbytečných výdajích a snížit náklady na to není jasné, co. Připomeňte si slogan
    Všechno ----- pro frontu, všechno ------ pro vítězství
   2. AKuzenka
    AKuzenka 20. září 2022 10:10
    +12
    Ano, v mnoha ohledech to bude pro Ruskou federaci „Tsushima“. Jen s katastrofálními následky rozpadu země.
    1. tihonmarine
     tihonmarine 20. září 2022 13:11
     +3
     Citace z AKuzenky
     Ano, v mnoha ohledech to bude pro Ruskou federaci „Tsushima“. Jen s katastrofálními následky rozpadu země.

     I když existují pozitivní aspekty ze strany SVO.
     Jen si představte míru a rozsah ekonomického masochismu: ruský region od roku 2005 nakupuje ruský plyn od americké společnosti Exxon Mobil za americké dolary.
     Chabarovské území se s předstihem zbavilo zotročující smlouvy s americkou společností Exxon Mobil, podle níž od roku 2005 nakupuje ruský plyn za americké dolary ustavující subjekt Ruské federace. Speciální vojenská operace a sankce proti Ruské federaci pomohly zbavit rozpočet závislosti na dolarech.

     V roce 2005 území Chabarovsk zastoupené tehdejším guvernérem Viktorem Ishaevem a americkou společností Exxon Mobil, účastníkem projektu Sachalin-1. Smlouva byla mezinárodní, náklady na plyn podle dokumentu nepodléhaly ruské státní regulaci a platby byly poskytovány pouze v amerických dolarech.

     Smlouva byla uzavřena na 20 let. Ukončit to bylo téměř nemožné – Exxon Mobil má velmi dobré právníky. V případě ukončení z iniciativy území Chabarovsk by musel být zaplacen báječný trest. V roce 2015 se cena za ruský plyn pro území Chabarovska zvýšila ze 7,5 miliardy rublů na 11 miliard rublů. O rok později region zaplatil Američanům další dvě miliardy „navíc“, v roce 2017 – další miliardu... plyn pro území Chabarovsk.
     Ale 30. června tohoto roku podepsal prezident Ruska dekret o zvláštních opatřeních na podporu palivového a energetického komplexu v souvislosti s nepřátelskými akcemi cizích států. Amerického provozovatele projektu Sachalin-2 vystřídal ruský a teprve na konci minulého týdne konsorcium projektu Sachalin-1 změnilo platební měnu pro území Chabarovsk z dolarů na rubly.
     1. Evgesha
      Evgesha 20. září 2022 14:18
      +9
      Ruční obličej!!
      Nezdá se vám obecně tato situace s územím Chabarovsk divná?
      Vznikla prostě divoká situace - odkapával u nás vyrobený plyn, tedy náš majetek byl u firmy Amer, a to ještě za jejích podmínek (měna, ceny, objemy... atd.). Ale reklama na všech kanálech SÍLA SIBIR, strana kněží, síla hýždí atd. pokračovala donekonečna.
      1. IBRShB
       IBRShB 20. září 2022 15:00
       +4
       Ukázalo se, že je to jen divoká situace - kapal z nás vyrobený plyn ...

       zdá se, že je to nyní stejné - výrobci finálních produktů nakupují naše suroviny (například kov) na jiných než našich mezinárodních burzách za světové ceny. Boglaev o tom často mluví (kanál Rubezh YouTube).
     2. Reptiloidní
      Reptiloidní 20. září 2022 14:29
      +1
      Všechno jsem si pozorně přečetl. Nevěděl. hi
      Ale to nemusí
      ... ekonomický masochismus ....

      Musel to být poplatek přidělený pozorovatelem trhu ---- malému slabému obchodníkovi
      Citace z tihonmarine
      ....Ale 30. června tohoto roku podepsal prezident Ruska dekret o zvláštních opatřeních na podporu palivového a energetického komplexu v souvislosti s nepřátelskými akcemi cizích států. Amerického provozovatele projektu Sachalin-2 vystřídal ruský a teprve na konci minulého týdne konsorcium projektu Sachalin-1 změnilo platební měnu pro území Chabarovsk z dolarů na rubly.

      Snad se objeví další pro naši zemi prospěšná řešení
     3. AKuzenka
      AKuzenka 20. září 2022 14:42
      +3
      Ano, existují i ​​pozitiva. Uveďte, zda se cena plynu snížila nebo zůstala stejná?
      1. alexvdv78
       alexvdv78 21. září 2022 02:40
       +4
       Jako obyvatel Khabarovského území řeknu, že se nic nezměnilo. Od 1. července se jako vždy tarify zvýšily.
   3. ABC-schutze
    ABC-schutze 20. září 2022 11:50
    +13
    Při stanovování takových cílů, jaké Putin oznámil 24. února, nebylo nutné doufat v „rychlé“ vítězství, a proto pochopení OBJEKTIVNĚ vyžadovalo síly, úsilí a prostředky k řešení problémů směřujících k NEZVRATNÉMU dosažení stanovených cílů.

    V každém případě pro ty, kteří se "aspoň trochu v tématu" ...

    Jenže ZJEDNODUŠENÁ ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ NEJLEPŠÍM POLITICKÝM VEDENÍM RUSKA, OBJEKTIVNÍ logika vedení NWO a situace se staly ZŘEJMÝM (a zcela nevysvětlitelným ...) již od počáteční fáze NWO ...

    Jde v prvé řadě o „zpomalení“ úspěšného vojenského úsilí ruských ozbrojených sil namísto jejich budování a pokus „zpolitizovat“ proces denacifikace a demilitarizace nástroje Washingtonu a NATO ke zničení Ruska tím, že vstoupí do jakýchsi „vyjednávání“ s vedením kyjevského nacistického režimu, namísto ROZHODNÉHO zničení jeho rozhodovacích center a jejich obyvatel (PŘESNĚ ve směru „shora dolů“, a nikoli „ naopak." Neboť s nacisty všemožných "Azovů - Aidarů - Krakenů" a jiných bandero-odpadků a MTR ruských ozbrojených sil ve spolupráci se spojenci silami DPR a LPR na jejich vlastní, bez jakýchkoliv „politických instalací“ by na to mohli úspěšně a rychle přijít...).

    Navíc „vyjednávání“ o „podmínkách“ denacifikovaného a demilitarizovaného nacistického Bandery („určilo“ čas, místo, cesty a způsoby postupu) ...

    Následné „vysvětlování“ všelijakých „Medinský – pískový“ k tomuto procesu, KRIMINÁLNĚ Z OBJEKTIVNĚ NEROZŠÍŘITELNÝCH důvodů) téměř DVA měsíce, připomínalo vyloženě dětinské bláboly typu „chceme to nejlepší“, nebo „ukázat“ nějaký druh "dobré vůle".

    Objevili se? .. Před PRAVIDELNÝM ostřelováním přímo na ruském území se smrtí a zraněním ruských občanů? .. A „poskytli“ kurátorům kyjevských nacistů tolik potřebný čas, jak pro SYSTÉMOVÁ rozhodnutí o organizaci SYSTÉMOVÉ protiakce do Ruska během NWO a PRAKTICKÉ VYTVOŘENÍ PROVOZNÍHO LOGISTICKÉHO SYSTÉMU dodávky zbraní a vojenského materiálu a dalších prostředků na boj proti ruskému NWO kyjevským nacistům na území bývalé sjednocené Ukrajiny? .. S RŮSTEM těchto dodávek ? ..

    Pod pokračováním „manter“, že pouze „provádíme NWO“ a ještě jsme nezačali „v plné síle“? ROZSAHU ÚDAJŮ AF RUSKA NA VŠECHNY TYPY KRITICKÉ infrastruktury a rozhodovacích center z Kyjeva Natsiks PŮVODNĚ NAVRHOVANÝ před cíli a záměry NWO ...
    1. ABC-schutze
     ABC-schutze 20. září 2022 13:40
     +4
     Pokračování tématu...

     Zítra kyjevský šašek v rozporu s přijatými předpisy "na dálku promluví" před Valným shromážděním OSN. Jeho majitelé za asistence svých šesti tabáků „protlačili“ pro vůdce nacistického režimu, to jsou „výjimky z pravidel“. Avšak BEZ JAKÉHOKOLI ZDŮVODNĚNÍ této "výjimky". Právě hlasoval...

     Ale teď, stojí za to Rusku, tak klidně a pasivně, v AKTUÁLNÍ SITUACI, přijmout jejich „rozhodnutí"? Washington... Dal jim strýček Sam takovou příležitost, formou „výjimky"? . .

     Tak co je teď?...Moskva, „do zítřka“ má ještě SPOUSTU času, aby „dotáhla tak, že majitelé vůdce kyjevských Natsiků, místo aby poslouchali jeho šaška, reprízovali u generála Shromáždění prostřednictvím „vzdálené telefonie“, uctít „jeho“ tamtéž památku“ chvilkou ticha, trhat zadky ze sedadel. A zbytek delegátů Valné hromady si v tuto chvíli mohl zahrát „námořní bitvu“ na svém iPhony...

     A Rusko by mohlo v klidu připomenout těm, kteří „pozvali“ kyjevského vůdce nacistického režimu, že AJ od února 240 OFICIÁLNĚ, OTEVŘENĚ a LEGÁLNĚ provádí na území bývalé sjednocené Ukrajiny vojenskou operaci k „denacifikaci“ režimu vládnoucího tam. A pokud má někdo problémy se sluchem, tak je to čistě jeho problém...
   4. DemikSPb
    DemikSPb 20. září 2022 22:19
    -2
    Od roku 2021 je implementován program (RAND) na fragmentaci ruské společnosti všemi možnými způsoby. V souladu s tím je financována diskuse o všech možných myšlenkách, které ve společnosti způsobí konfrontaci. Skupina soudruhů na této stránce, jako je Skomorokhov, je názorným příkladem. Někde nebudou trochu souhlasit, někde budou trochu lhát.
    Sami autoři na to s největší pravděpodobností nedostávají peníze přímo, ale organizátoři jsou z tohoto feederu rozhodně financováni.
  3. Atmosférická KRÁLOVNA
   Atmosférická KRÁLOVNA 20. září 2022 08:13
   +26
   Lidé kupují kvadrokoptéry, helmy, neprůstřelné vesty, vysílačky za dary od obyčejných lidí. A stydím se dokonce říct, LÉKÁRNIČKA. Slyšel někdo, že ruský miliardář na vlastní náklady tím vším vyzbrojil nějakou rotu našich bojovníků? Každý den zabíjejte civilisty a děti. Neustále ostřelují naše území a on sedí a mlčí. A také prohlašuje, že nezasahujeme do čerpání plynu na západ a to poškozuje Ukrajinu a samotný západ.............
  4. Tvůrce pravdy
   Tvůrce pravdy 20. září 2022 08:32
   -20
   Byl Navalnyj propuštěn z vězení, nebo se Čubajs vrátil a věšel nám nudle na uši!??
  5. AKuzenka
   AKuzenka 20. září 2022 10:08
   +11
   Rusko nadále pravidelně platí Ukrajině za tranzit plynu do Evropy, což znamená, že peníze z ruského rozpočtu jdou přímo na nákup nepřátelských zbraní, ochranných prostředků, léků a dalších nástrojů pro bojové operace.
   Už dlouho píšu, že naše armáda prolévá krev, aby oligarchy obohatila. Na druhou stranu taky. Pokud ale sledují dva cíle: rozdělení trhu (peníze) a zničení Rusů, pak „naši“ mají jen jeden – kvůli trhu (peníze). Trvalo dlouho (22 let), než si „naši“ oligarchové uvědomili, že se v jednom okamžiku promění z fajn chlapů v kořist západních oligarchů. Začali tedy natřásat ochablé svaly prodané a vydrancované armády.
  6. můj rok 1970
   můj rok 1970 20. září 2022 11:55
   -10
   Citace: Netomský
   Nedovolil Putin ukrajinským výrobcům dodávat své zboží bezcelně na ruský trh a tím ruské výrobce udusil?

   Obecně platí, že zboží všech zemí SNS kromě Gruzie od roku 1991 je dováženo bez cla
   Citace: Netomský
   A teď je ve svém repertoáru Putin, polovičatě denacifikuje Ukrajinu, ačkoli 24. února bylo nutné zničit všechny elektrárny na Ukrajině, bez elektřiny není komunikace, voda, topení, plyn, doprava je paralyzována, protože elektrické vlaky budou nejezdily (95 % vlaků na Ukrajině jsou elektrické vlaky), zastavila by se i silniční doprava, protože bez elektřiny by nefungovaly čerpací stanice.

   A pak je po všem NÁŠ(Ukrajina - darebák) obnovit kořist?
   Citace: Netomský
   Je to stejné, jako kdyby za druhé světové války Stalin dodával Německu ropu, wolfram a další vzácné zdroje pro Německo.
   - tedy 2 roky a dodáváno - od září 1939

   Citace: Netomský
   Místo toho Putin stále dodává Ukrajině plyn.
   - je ošklivé lhát - dlouho nebyly zásoby plynu. I když každý dokonale rozumí podstatě svých "zpětných"
   1. čtyřicet osm
    čtyřicet osm 20. září 2022 14:55
    +1
    Obecně platí, že zboží všech zemí SNS kromě Gruzie od roku 1991 je dováženo bez cla

    Přidám malou poznámku:
    Gruzie nikdy nebyla členem SNS, jediné v postsovětském prostoru
  7. pirát
   pirát 20. září 2022 14:59
   +10
   Podle mého názoru není důvodem degradace Ruska, a to jak z ekonomického, vojenského, tak kulturního hlediska, to, že by Putin byl špatný, ale to, že jeho doba prostě vypršela. On, Patrušev, Naryškin, Lavrov atd., když je posloucháte, jsou zcela vzdáleni dnešní realitě, chápání dnešní mládeže (těch, kterým je nyní méně než 35 let). Nebo se podívejte na vůdce frakcí Dumy Zjuganov, Mironov, Něčajev, to je opravdu cílová čára jako v SSSR na přelomu Brežněvovy smrti.
   A hned řeknu, že to není jen o věku, Trump a Biden jsou si i přes svá léta dobře vědomi trendů a Trump je využíval tak efektivně, že ho sociální sítě vzaly. sítí. Jen Putin žije v úplně jiné mentalitě, dokonce se přiznal, že internet nepoužívá, vše mu nosí ve složkách a internet je nyní jen jedinečnou příležitostí pro úředníky jakékoli úrovně zkontrolovat správnost a relevance informací ve složkách.
   1. můj rok 1970
    můj rok 1970 20. září 2022 15:31
    +1
    Citace: filibuster
    Internet je totiž nyní pro úředníky jakékoli úrovně jen jedinečnou příležitostí ověřit si správnost a relevanci informací ve složkách.

    Vy věřit v možnosti si něco ověřit - pomocí informací z internetu????
    Hory informací, které je potřeba dát dohromady - abychom získali alespoň gram pravdy. A nakonec je vše opět na důvěře ve zdroj...
    1. pirát
     pirát 20. září 2022 17:52
     +6
     Například Putin se začal zajímat o cenu benzínu, cenu mléka, masa, přinesou mu tatínka, což znamená, že cena za litr benzínu v Moskvě je 10 rublů za litr, 15 rublů za kilogram entrecote atd. , může jít online a přejít na webovou stránku jakékoli sítě čerpacích stanic, řetězců obchodů s potravinami a zkontrolovat čísla.
     Nebo například před každou návštěvou Putina v jakékoli lokalitě probíhá „generální“ úklid podél navržené trasy, ale pomocí internetu můžete vidět aktuální stav téměř jakékoli ulice v jakémkoli městě atd.
     Ale to vše pod podmínkou, že „král je dobrý, bojaři jsou špatní“.
     1. DemikSPb
      DemikSPb 20. září 2022 22:21
      -2
      Vždy je zajímavé mluvit s Putinovým partnerem. Asi sedíte u jednoho stolu častěji než Peskov?
    2. victor50
     victor50 21. září 2022 01:46
     +2
     Citace: můj rok 1970
     Věříte v možnost si něco ověřit - pomocí internetových informací????

     Zkoušel jsi to tvrdit? A pokud to zkusili, mají dostatek dovedností a znalostí? Nebo jste se prostě rozhodli postavit za tu hlavní?
     1. můj rok 1970
      můj rok 1970 21. září 2022 08:06
      0
      Citace od victor50
      Citace: můj rok 1970
      Věříte v možnost si něco ověřit - pomocí internetových informací????

      Zkoušel jsi to tvrdit? A pokud to zkusili, mají dostatek dovedností a znalostí? Nebo jste se prostě rozhodli postavit za tu hlavní?

      Ale nemusíte chodit daleko – stačí se podívat na počet ztrát ve druhé světové válce. A uděláte to MOUNTAIN úplně jiná čísla se spreadem milion.A znovu – otázka důvěra ke zdroji.

      Putin vědomě žádné znalosti internetové analytiky – takže to všechno přijde na řadu tatínek s čísly
      Citace: filibuster
      všechno mu nosí ve složkách
    3. Jednoduché
     Jednoduché 21. září 2022 20:33
     -1
     Citace: můj rok 1970
     Věříte v možnost si něco ověřit - pomocí internetových informací????


     Troll to. marně jsi.

     Webové stránky VO pro návštěvy osob s destruktivními úmysly ve vztahu k ruské státnosti se obecně míjejí.
   2. Jednoduché
    Jednoduché 21. září 2022 20:27
    -1
    Citace: filibuster
    Ale internet je nyní pouze jedinečnou příležitostí pro úředníky jakékoli úrovně, jak zkontrolovat správnost a relevanci informací ve složkách.


    smavý
    Ano, a každý kuchař může řídit zemi (nepotřebujete řidičský průkaz pro zemi), stačí jít na internet pro informace.
  8. Perse.
   Perse. 20. září 2022 17:29
   +3
   Citace: Netomský
   Bylo to Putinovo ukrajinofilství, které nás a Rusko přivedlo k tak smutným důsledkům.
   "Ukrainorfilstvo", to je doba, kdy Donbass trpěl 8 let a všichni aktivisté "Ruského jara" byli vyčištěni na celém jihovýchodě Ukrajiny, je to při monstrózním zločinu v Oděse?
   Zde spíše láska k „dýmce“ a „oligarchofilismu“ ...
  9. Oorfene Juice a jeho dřevění vojáci
   -3
   Právě Putin je odpovědný za vše, co se v zemi děje, a NVO jako hlava země a jako nejvyšší vrchní velitel.


   Ne správně. Je zodpovědný za vítězství i za nedostatky svých podřízených.

   Putin je ukrajinofil...

   Vždycky jsem ho považoval za pokrytce.
 2. Lech z Androidu.
  Lech z Androidu. 20. září 2022 04:53
  +6
  Zelenskij byl v Izyumu, stál a docela fotografoval na centrálním náměstí.

  A poblíž nebyl ani jeden anglický hlídač ... kam najednou najednou zmizeli? úsměv
  Okamžitě je jasné, že Britové nám hází červa na háček ... klování ... neklování ... klování?
  Nekousli ... Anglosasové nyní zahájili plán B ...
  Na NWO na Ukrajině je potřeba se dívat z různých výšek.
  Když se podíváte shora, můžete vidět, jak se Evropa pomalu a jistě řítí do propasti chaosu.
  Když se podíváte zdola, vidíte, jak nás Američané dusí jako žábu, vrhají na Ukronacisty stále ničivější zbraně, porušují jednu červenou čáru za druhou... Obávám se, že se nezastaví před ničím, dokud nebudou cítit hrozbou pro jejich území.
  Obecně platí, že krize teprve začíná a jak skončí, ví jen Bůh.
  1. Vladimír M
   Vladimír M 20. září 2022 08:28
   +11
   Inu, „Evropa se postupně propadá do propasti chaosu“, tak co? Británie a USA jsou našimi hlavními nepřáteli. Znovu přivedou tuto Evropu „do držky“, k moci se dostane další „Hitler“, shromáždí kolem něj celou Evropu a znovu ho hodí proti nám.
   1. AKuzenka
    AKuzenka 20. září 2022 10:12
    0
    dostanou k moci dalšího „Hitlera“, shromáždí kolem něj celou Evropu a znovu ho hodí proti nám.
    Proč?! Už existuje, ten samý Zelenskij, a svou roli hraje skvěle. Jen on stejně dopadne špatně, bez možností, bez ohledu na to, jak dopadne konfrontace s Ruskou federací. Ostatně ví spoustu zajímavých věcí.
    1. Vladimír M
     Vladimír M 20. září 2022 11:00
     +1
     No a co Zee Hitler? Úkolem Ze je jen bojovat do posledního Ukrajince a způsobit nám škodu. Ale "Hitler" bude z Evropy. A fakt, že Ze plní svou roli na 100% souhlasí a nemá kam jít - jeho rodinu drží Angličané jako rukojmí a udělá vše, co mu řeknou, bez ohledu na ztráty.
     1. niklu
      niklu 20. září 2022 22:46
      -2
      Ano, Evropa už Hitlera nedokáže. Tam šly arabské a černošské metastázy. Který Hitler?
      1. Vladimír M
       Vladimír M 20. září 2022 22:49
       +1
       Po první světové válce si také mysleli, že Německo není ničeho schopné, ale dopadlo to, jak to dopadlo.
       1. niklu
        niklu 20. září 2022 22:56
        0
        A po XNUMX. světové válce žili černoši a Arabové masově v evropských zemích? K vytvoření nového Hitlera je zapotřebí etnické čistky. Evropa je na to připravena (Nepovažuji Ruin za Evropu).
 3. gafovec
  gafovec 20. září 2022 05:10
  +35
  "Údery na kritickou infrastrukturu" - to mi neříkejte... Jedinými údery za krásný obraz a vítězné zprávy po ostudě Charkova. Neexistují žádné opakování. A ničíme "pevnosti" a obsazujeme "centra rozhodování" po desítkách a stovkách. Brzy nebude s kým bojovat
 4. Andrej Moskvin
  Andrej Moskvin 20. září 2022 05:42
  +27
  Zase si šoupneme do kalhot a uklidňujeme se - nejsme ve válce s nějakou Ukrajinou, ale s celým blokem NATO.
  1. tihonmarine
   tihonmarine 20. září 2022 08:47
   +3
   Citace: Andrey Moskvin
   Zase si šoupneme do kalhot a uklidňujeme se - nejsme ve válce s nějakou Ukrajinou, ale s celým blokem NATO.

   Jak bych v této fázi rád řekl slovy Vladimíra Vysockého - "Ano, sfoukli jsme hračku, protyutukali, prozupili", ale je čas pracovat a začít bojovat podle zákonů válečné doby. A poctivě vše zveřejňovat v médiích a nedělat vítězné zprávy na fórech. Je tu vlastenecká válka, je čas to vzít jako samozřejmost.
   1. skeptick2
    skeptick2 20. září 2022 12:49
    +3
    Když seženete článek na slovo „válka“, tak jak moc budou viset, když „všechno je poctivě zveřejněno“?
 5. Lech z Androidu.
  Lech z Androidu. 20. září 2022 05:46
  0
  Citace: Andrey Moskvin
  nejsme ve válce s nějakou Ukrajinou, ale s celým blokem NATO.

  Právě s blokem NATO jsme ve válce...
  nezapomeňte, že zpravodajství, vybavení, uniformy, munice, instruktoři, rozkazy atd. to všechno pochází z NATO.
  Bez toho všeho by byly Ozbrojené síly Ukrajiny už dávno poraženy.
  1. 2112vda
   2112vda 20. září 2022 07:15
   +19
   Ano, nejsme ve válce s NATO a Ukrajinou. Máme skrytou válku s naší oligarchií, naši kleptokraté, kvůli jasné výhodě, porážejí ruský lid. Koneckonců, Putin se prostě „kouká“ z kleptokracie, a proto všechny ty neustálé „posednice mastného vedení“. Co jim jde, je hraní si na vlastenectví a věšení nudlí na uši. Pokud si myslíte, že komunisté dokážou něco opravit, tak jste na velkém omylu. Buržoazní převrat v 90. letech provedla vrcholná strana KSSS a zruinoval zemi.
  2. User_neydobniu
   User_neydobniu 20. září 2022 07:19
   +13
   nezapomeňte, že zpravodajství, vybavení, uniformy, munice, instruktoři, rozkazy atd. to všechno pochází z NATO.

   Kdo zasahoval do logistické cesty za 8 měsíců, aby ji zničil? Nikdo, všechno se omezilo na výmluvy, říkají, protože mírumilovní západní Ukrajinci nebudou moci jezdit elektrickými vlaky, ale jezdit vlaky, je to nepřijatelné
  3. parma
   parma 20. září 2022 07:53
   +21
   Citace: Lech z Androidu.
   Citace: Andrey Moskvin
   nejsme ve válce s nějakou Ukrajinou, ale s celým blokem NATO.

   Právě s blokem NATO jsme ve válce...
   nezapomeňte, že zpravodajství, vybavení, uniformy, munice, instruktoři, rozkazy atd. to všechno pochází z NATO.
   Bez toho všeho by byly Ozbrojené síly Ukrajiny už dávno poraženy.

   Jaké NATO jste tam viděli? 20 MLRS, sto houfnic, dvě stě tanků a tři obrněné transportéry (navíc tanky a obrněné transportéry pocházejí z 60.-70. let)? Možná pár tisíc dalších dobrovolníků? Největší věc, kterou APU dostává, je inteligence. Ano, je to velmi důležité a kritické, ale jen proto, že jsme se kdysi nechali unést různými soutěžemi a fóry a zapomněli vytvořit potřebný průzkumný systém (nevyráběli jsme létající radary ani družice) ... pro 7. měsíc operace, i letectvo Ukrajiny stále létalo na svých SOVĚTSKÝCH letounech (připomínám, že v době startu NMD bylo v ozbrojených silách Ukrajiny sotva sto bojových letounů, a to s přihlédnutím k těm které byly v opravě a nemohly létat) ... rozhodnout NATO o zásahu (teď dávají jasné signály - dojde k použití taktických jaderných zbraní - NATO se zúčastní) dostali bychom vlastní „Kuvajt 1991“ ... přišel do NWO s přibližně stejným zarovnáním jako pro 080808 - nikdo není připraven, nikdo nic nepotřebuje, jen Ukrajina není Gruzie, obyvatelstvo není jako ve slušném milionářském městě a armáda není v 1,5 divizi ...
   1. Vzdálený
    Vzdálený 21. září 2022 02:51
    -1
    Jaké NATO jste tam viděli? 20 MLRS, sto houfnic, dvě stě tanků a tři obrněné transportéry (navíc tanky a obrněné transportéry pocházejí z 60.-70. let)? Možná pár tisíc dalších dobrovolníků? Největší věc, kterou APU dostává, je inteligence.

    plus další tanky k výše uvedenému. více BTR a
    - oštěpy, nlavy a další RPG
    - MANPADS žihadlo - asi tisíc, šíp - tisíce +
    - S-300
    - houfnice, traktory, minomety, munice do nich
    - protibateriové radary
    - odstřelovací pušky, kulomety,
    - noční a termovizní optika pro personál
    - stavebnice - optika s vysokým rozlišením pro drony
    - útočné a průzkumné drony
    - potulující se protitankové drony
    - obrněná vozidla
    - vrtulníky
    - protiradarové a protilodní střely
    - protitankové miny
    - nemocnice, helmy, neprůstřelné vesty, lékařské vozy, suché dávky
    - vybavení, palivo, notebooky, věci
    - zahraniční školení specialistů, ošetření l/s
    - rotace zahraničního kontingentu
    1. parma
     parma 21. září 2022 09:13
     0
     Citace z Disant
     Jaké NATO jste tam viděli? 20 MLRS, sto houfnic, dvě stě tanků a tři obrněné transportéry (navíc tanky a obrněné transportéry pocházejí z 60.-70. let)? Možná pár tisíc dalších dobrovolníků? Největší věc, kterou APU dostává, je inteligence.

     plus další tanky k výše uvedenému. více BTR a
     - oštěpy, nlavy a další RPG
     - MANPADS žihadlo - asi tisíc, šíp - tisíce +
     - S-300
     - houfnice, traktory, minomety, munice do nich
     - protibateriové radary
     - odstřelovací pušky, kulomety,
     - noční a termovizní optika pro personál
     - stavebnice - optika s vysokým rozlišením pro drony
     - útočné a průzkumné drony
     - potulující se protitankové drony
     - obrněná vozidla
     - vrtulníky
     - protiradarové a protilodní střely
     - protitankové miny
     - nemocnice, helmy, neprůstřelné vesty, lékařské vozy, suché dávky
     - vybavení, palivo, notebooky, věci
     - zahraniční školení specialistů, ošetření l/s
     - rotace zahraničního kontingentu

     To vše ale není vojenský kontingent NATO s vlastními zbraněmi. To není NATO, to je podpora, ale velmi omezená. Jinak se ukazuje, že na naší straně bojuje Írán a Čína je obecně zastoupena na obou stranách (na obou stranách jsou čínské drony, brnění, léky a hromada dalších produktů)
     1. Vzdálený
      Vzdálený 21. září 2022 10:25
      -1
      Jinak se ukazuje, že na naší straně bojuje Írán a Čína je obecně zastoupena na obou stranách (na obou stranách jsou čínské drony, brnění, léky a hromada dalších produktů)

      no, je to tak.
      existuje nejen masový přísun lidských těl, ale nahrazují je ukrovojáci. žádný rozdíl.
      dejme tomu vstoupilo NATO – co byste změnili? bylo by více letectví a vše ostatní je již na místě, dodáno.
  4. AKuzenka
   AKuzenka 20. září 2022 10:14
   +1
   Bez toho všeho by byly Ozbrojené síly Ukrajiny už dávno poraženy.
   Nebylo to proto, že ji dlouho lákali, aby ji nechali rychle porazit. Čas je bohužel na jejich straně.
   1. tihonmarine
    tihonmarine 20. září 2022 13:00
    -3
    Citace z AKuzenky
    Čas je bohužel na jejich straně.

    Ale i Rusku se čas krátí, ještě dlouho nebudou moci nakrmit, napít, vyzbrojit Západ a státy svých mamlúků. Jo a lidi pomalu utíkají z Square.
    1. AKuzenka
     AKuzenka 20. září 2022 14:48
     +5
     Ale i Rusku se čas krátí, ještě dlouho nebudou moci nakrmit, napít, vyzbrojit Západ a státy svých mamlúků. Jo a lidi pomalu utíkají z Square.
     Rád bych s vámi souhlasil, ale logika to nedovoluje. Aby pokračovali v nejsladším snu Anglosasů (Rusové jsou ve válce s Rusy), zaplatí. Je to jen barevný papír a území je osvobozeno od Rusů. Zdroje a odevzdané zůstanou. Bude to nutné, přivedou ještě více žoldáků a štědře je zaplatí. Donutí třeba Poláky nebo Němce. Pro zahraniční vlastníky jde o spotřební materiál. A není mu to líto. Jsme mnohem menší a není zde žádný průmysl a to nejnutnější pro výrobu moderních zbraní, vše je cizí. Zde jsou mé argumenty.
  5. tihonmarine
   tihonmarine 20. září 2022 12:52
   +1
   Citace: Lech z Androidu.
   nezapomeňte, že zpravodajství, vybavení, uniformy, munice, instruktoři, rozkazy atd. to všechno pochází z NATO.

   Dobře.
   A můžete jen říct nebo se zeptat: "Co má Ukrajina svého, když se tuk vozí z Polska?"
   1. Ros 56
    Ros 56 21. září 2022 07:16
    0
    No co, a Banderlogia, to je čistě jejich úspěch. hi
  6. IvanSviridov
   IvanSviridov 25. září 2022 03:40
   -1
   Citace: Lech z Androidu.
   Právě s blokem NATO jsme ve válce...

   A nebylo to 23. února 2022 zřejmé?
 6. Komentář byl odstraněn.
 7. list
  list 20. září 2022 06:07
  -10
  Nějaký nesmysl, autor nemá žádný odstavec, takže je vinna elita, ať je to kdokoli. lol
  Ukrajina se kromě plynu podílí i na tranzitu ruského čpavku přes své území do Evropy. Tady už nejde o to, že jsme si nediktovali podmínky, ale ony byly nadiktovány nám. Zelenskij (nebo ne tak docela on) požadoval propuštění ukrajinských zajatců a teprve poté zváží možnost tranzitu. Jsou k nám hrubí? Ano. Byla slušná odezva? Otázka je řečnická.

  Začněme tím, že Ukrajina se do tohoto tranzitu od 24. února nezapojuje. A odpověď na "poptávku"
  Ze bylo dáno současně. Pro vás není hoden jen proto, že není drzý a obscénní?
  Použití fyzického násilí v jeho celistvosti v žádném případě nevylučuje asistenci mysli; proto ten, kdo použije toto násilí, bez rozpaků a bez šetření krve, získává obrovskou výhodu nad nepřítelem, který toto nedělá.
  Otto von Clausewitz

  "Ale teď máme strojové období války." Období strojů nepochybně vyžaduje nové vojenské ideology. Je směšné brát si teď od Clausewitze ponaučení. Stalin. ano
  1. čtyřicet osm
   čtyřicet osm 20. září 2022 15:08
   +1
   "Ale teď máme strojové období války." Období strojů nepochybně vyžaduje nové vojenské ideology. Je směšné brát si teď od Clausewitze ponaučení. Stalin

   Natašo, při vší úctě ke Stalinovi, ale díla von Clausewitze nejsou o kusech železa na bojišti. Sun Ji a Vegetius psali o válce ještě před vynálezem střelných zbraní. Ale ve skutečnosti nejen neztratili, ale také získali.
   Například nesmrtelný:
   Málokdo se rodí statečný; většina se tak stane prostřednictvím disciplíny a cvičení

   mnohem aktuálnější nyní, a ne v době římských legií.
 8. Bulharsko_
  Bulharsko_ 20. září 2022 06:14
  +1
  Po přečtení tohoto článku jsem začal chápat - Vi (Rusko) už ztratilo ve vašich mozcích. A pak prohraje v reálném životě. Tak říká Artem Sheinin - "Pracovní bratr."
  1. Kim
   Kim 20. září 2022 07:02
   -5
   co je s plynem? napsali, že Spojené státy pomohou s levným plynem
  2. Bulharsko_
   Bulharsko_ 20. září 2022 08:15
   0
   Ano, plynu se nebojíme, je pro oligarchické podniky. Jen v Sofii je potřeba k vytápění 300 tisíc domů. Ale je dobře, že nám pomohli s AES. Teď budeme u záblesku levné energie nápoje
  3. Ros 56
   Ros 56 20. září 2022 08:37
   -9
   Neříkej gop, dokud nepřeskočíš. A není na vás, západní šestky, abyste nás soudili.
   1. Bulharsko_
    Bulharsko_ 20. září 2022 09:21
    +5
    No ano, to platí i pro vás. Řekli gop 24. února. Čekáme na skok. Od 24. února sleduji The Big Game a čas ukáže. Kromě Abzalovů a Karine ostatní už dávno řekli všechny gop, ale... neskočili. Každý překonal sám sebe. Již 5 měsíců bojujete se 120 777 a 20 Hymery. A co mohu říci od AWACS - vydržte i Maskův satelit. A neradujte se, že nám nedodáváte plyn. Putin může CijinPinovi sahat jen po kolena. Takhle. Nyní budete Indie, Pákistán a Čína a budete čekat, až se někde něco prodá
    1. Ros 56
     Ros 56 21. září 2022 07:13
     0
     Jak jsi hloupý, co doufáš od pruhovaných? Ale marně, budete létat jako Afghánci. Co se týče prodeje, brzy budete první, kdo bude lézt po kolenou.
     1. Bulharsko_
      Bulharsko_ 21. září 2022 07:37
      +1
      Souhlasím, vždy jsem se plazil. Ale ..... tady se nebavíme o Bulharsku, ale o Rusku. Své Bulharsko jsem napsal už dávno.
      1. Ros 56
       Ros 56 21. září 2022 07:43
       0
       A co Rusko, to stojí více než 1000 let a stát bude, jen si své přátele-spojence budeme pečlivěji vybírat. Už vědci a zbytek vše zaplatí za tržní ceny a někdo svou hloupostí úplně zmizí.
       1. Bulharsko_
        Bulharsko_ 21. září 2022 09:35
        0
        Chci jen poznamenat, že Bulharsko bylo vytvořeno Asparuhem v létě roku 681. Aby....
        1. Ros 56
         Ros 56 21. září 2022 10:16
         0
         Jen ne la-la, kdyby nebylo Rusko, Osmané by vás už dávno pustili dovnitř na grilování. Ach, kdo by mumlal. oklamat
         1. Bulharsko_
          Bulharsko_ 21. září 2022 10:41
          0
          Ano, pořád grilují. Nezapomeňte, s čí pomocí se Lukanov dostal k moci. V jeho době vznikla naše turecká strana. A co Turci? Dělají vám také grilování z Bosporu. A nejen to. Co jsi udělal proti Turkům v Sirrii? Pojď, nemluv. Hádat se můžete dlouho.
 9. Milovník žraloků
  Milovník žraloků 20. září 2022 06:19
  +17
  Politici, překupníci-obchodníci, armádu vždy porazí. Afghánistán - kolikrát bojovali za Panjera, kolikrát ho opustili? Ano, naši duchové se tam trápili, ale díky komu? Velitel praporu, velitel roty, velitel čety, vojáci a seržanti, Rukhinský pluk, prapor GRU. Tomuto (našim) bylo fuksterům fuk, úkol splnili a zachránili si život. V Čečensku byli zpočátku podvodníci před celou planetou. Teď je to totéž, nedej bože, pokud nemáte dostatečný zisk, tento bývalý majitel Chelsea se dokonce dostal do vyjednávání a vyhrabal si marži. Hucksteři infiltrovali všechno, nezajímají se o zájmy Země, považují se za zemi. Rozzuří to všechno a všechny.
  1. můj rok 1970
   můj rok 1970 20. září 2022 12:02
   -1
   Citace: Milovník žraloků
   Politici, překupníci-obchodníci, armádu vždy porazí. Afghánistán - kolikrát bojovali za Panjera, kolikrát ho opustili? Ano, naši duchové se tam trápili, ale díky komu? Velitel praporu, velitel roty, velitel čety, vojáci a seržanti, Rukhinský pluk, prapor GRU. Tomuto (našim) bylo fuksterům fuk, úkol splnili a zachránili si život.

   To znamená, že ÚV KSSS a ministerstvo obrany SSSR byly podvodníci-obchodníci? Nicméně....
 10. Neznámý
  Neznámý 20. září 2022 06:20
  +16
  V Rusku je moc organizována úplně jinak, není založena na horizontální struktuře, ale na vertikální. Nyní je však hlavním předmětem moci osobní a kolektivní prospěch elit.
  Moc v Ruské federaci se vlastně nejvíce podobá tomu, co se stalo před 17. únorem. Podle Jelcinovy ​​ústavy má prezident takovou moc, o jaké se Nikolashkovi ani nesnilo.Taková moc jako tehdy nedokázala nic hodnotného, ​​co je nyní, jedna k jedné.
  Zde je dědictví SSSR konečně promarněno, pak bude Rusko okamžitě zjizveno.
 11. Dimy4
  Dimy4 20. září 2022 06:25
  +21
  Všechny otázky Vova se svou společností na to, co se děje v zemi.
 12. Michail Drabkin
  Michail Drabkin 20. září 2022 06:40
  +5
  Autor:
  Ve chvíli, kdy si uvědomíme, že nyní probíhá boj o přežití Ruska jako takového, bude mít i ruské vojensko-politické vedení plán postupu. Mezitím nerozumíme tomu, proti čemu přesně jsme.


  —-Uvědomění si podstaty jevu neznamená dostupnost metod, jak jej změnit... pochopit podstatu války neznamená přítomnost skutečného plánu na vítězství.

  —- Jen nemocní nebo líní nepsali o válce se Západem o samotnou existenci suverénního Ruska, o jeho postavení jako takového.

  —-Vše živé (t.j. schopné reprodukce), organické i ne (jako organizace, instituce ... civilizace) usiluje o předvídatelnost – o změny, které přispívají k sebereprodukci. Existence těchto změn není předem daná.

  —- Proto teze autora plán vítězství je nevyhnutelný, když je realizována podstata války - špatně: povědomí o povaze nemoci neznamená přítomnost akcí k vyléčení.
 13. Lech z Androidu.
  Lech z Androidu. 20. září 2022 06:49
  +1
  Citace z Bulharska_
  pak prohrát v reálném životě.

  A nesni... Rusko není Bulharsko.
  1. Bulharsko_
   Bulharsko_ 20. září 2022 09:24
   +1
   A jaký je rozdíl od roku 2014 - 2015? Tam okamžitě zavrávorali, a pak? Ne Sofie byla bombardována 8 let. Tak mi to neříkej. A dejte se dohromady a ujistěte se, že kámen nezůstává ve vašem tipu. Zrádců máte na dlouhou dobu dost.
 14. Gardamír
  Gardamír 20. září 2022 07:32
  +11
  Mám jednoduchou otázku. Proč to všechno začalo? Je to jako houpat se a nebít.
  1. Essex62
   Essex62 20. září 2022 08:22
   +6
   jak to myslíš proč? Peníze tečou jako řeka. Byl o tom článek. A uvnitř země vzestup. A pak začali být malí lidé zmatení, nikoli dobrými otázkami. A tak vstoupili do Kyjeva, setkali se s květinami a znovu s lidmi jako zápasníci.
 15. AVESSALOM
  AVESSALOM 20. září 2022 08:17
  +12
  Jako v roce 1916 Rusko bylo na pokraji... Zase válka, která začala pod cinkotickým jekotem. Zase hanebné porážky jako tehdy. Zase ten pitomý generální štáb, zase nepochopitelný vrchní velitel. hlavní města na pozadí ústupů a potřeby na fronta pro nejnutnější.Zase prázdný krámek ve Státní dumě...Každý ví,jak to tehdy skončilo.ALE je v tom velký rozdíl -teď neexistuje strana,jako bolševici,schopná převzít moc a nabídnout alternativní projekt a Západ si také vytrpěl ponaučení z minulosti a on se nevzdá, úplně to dokončí. A pokud si Putin myslí, že vyvázne s vězením, tak se velmi mýlí... .
  1. Oorfene Juice a jeho dřevění vojáci
   +2
   Citace z AVESSALOM
   Jako v roce 1916 Rusko je na pokraji...

   Astrologové srovnávají současnou situaci s krymskou válkou.
   1. niklu
    niklu 20. září 2022 22:49
    -1
    V Krymské jsme neměli jádro. Kdybychom měli destruktivní zbraň - nikdo by nestrkal hlavu.
    1. IvanSviridov
     IvanSviridov 25. září 2022 03:51
     -1
     Jaderné zbraně nejsou zachránce života. A s ním v arzenálu je docela možné prohrát válku, pokud rozhodují neschopní lidé.
     1. niklu
      niklu 26. září 2022 21:27
      0
      Как раз-таки - выручалочка. Только представьте какая орда попёрла бы на нас не будь его. Да что Россия. Даже на КНДР залупиться боятся. А вы тут пространно рассуждаете о незначительности ядерки.
 16. starik-an
  starik-an 20. září 2022 08:30
  -1
  Mám tedy dojem, že toto SVO je organizováno za jediným účelem – eliminovat sklady nelikvidního majetku ve vojenských skladovacích zařízeních. Spousta věcí byla zastaralá, což vyžaduje likvidaci s následnou aktualizací, nikoli novou, pokročilejší. Recyklace jsou vyhozené peníze. A tak - vše je na prodej, ale peníze se vydávají na úvěr, ale nevydávají se, ale zůstávají doma, pro místní vojensko-průmyslový komplex (NATO). Stále by byly (peníze) přiděleny na výrobu nového. A už v bubnu Ukrajina tyto půjčky dá nebo ne. Něco rozdá, i když je to pro NATO dobré. ... A na Ukrajině se Rusko pro vzhled trochu posunulo kupředu a tohle všechno zastavilo a mele za své peníze a životy vojáků. Stojí na místě... Protože nemá žádný úkol jít vpřed. Úkolem je likvidace zastaralých zbraní NATO. Bylo jasně řečeno: "Demilitarizace ..."
  Nechci tomu „slepě věřit“, jak říká autor, ale jak to všechno vysvětlit?
 17. sever 2
  sever 2 20. září 2022 08:31
  +5
  Putinova vina je více než zřejmá. Co však chcete od člověka, který si pětadvacet let političtí úředníci vtloukali do hlavy bratrský ukrajinský lid a všemožně se snažili bagatelizovat ty, kteří za pět set let vytvořili to, v jakém postavení a stát může Rusko - Říše existovat.Se všemi svými zeměmi . A co je nejdůležitější, po rozpadu SSSR, kde byl sám Putin vedle hlavních dezintegrátorů Jelcina a Sobčaka, měl poté sám Putin spoustu času samostatně studovat a bez jakýchkoliv politických důstojníků odpovědět na svou hlavní otázku - pokud ruský lid uváží Aby byli Ukrajinci bratrským lidem, věří, že Ukrajinci, ruský lid, jsou bratrským lidem. Mimochodem, za posledních třicet let nikdo od Ukrajiny a Ukrajinců neslyšel jediné slovo, že prý Ukrajinci jsou bratři ruskému lidu. Dokážete si představit, co bude dál, a možná se to už stalo. , kdyby stejní demokraté- Putin vyzvedl liberály na ministerstvu zahraničí a v Moskevské oblasti. Novinář Vitalij Treťjakov měl včera pravdu, když řekl, že demokratická, liberální elita v Rusku ponižuje a zesměšňuje ruské panovníky, jak jen může, za to, jak právě tato elita pozvedá cizí monarchii a je hrdá na právě mrtvou královnu Británie. . A truchlí, jako by matka všech liberálů zemřela...
  A proto za této vlády, která netuší, jak vrátit Rusko na jeho někdejší cestu, na které se minimálně posledních pět set let skvěle dařilo, neuvidíme pomníky Ivana Hrozného a Josifa Stalina, zakryje Leninovo mauzoleum se štíty na přehlídkách neuvidíme Stalinovy ​​portréty, ale již nyní vidíme a v budoucnu uvidíme pomníky Solženicyna a jemu podobných. Nepřekvapí mě, když pomníky Gorbačova postaví i v Rusku.
  A v Putina, po návratu Krymu do Ruska, jsem opravdu věřil. A pak se zdálo, že si vzpomněl na přednášky politických důstojníků o bratrském lidu Rusů... A ten dnešní bratrský lid banderovské vlády nýtoval tanky a nábojnice, se kterými zabíjejí jak civilní Rusy, tak ruské vojáky, a pokud dojdou houfnice a granáty, tak je tito lidé koupí od nepřátel Ruska ... za peníze, které Putinova moc platit Ukrajině za tranzit plynu do Evropy, tím nepřátelé Rusko
  1. Oorfene Juice a jeho dřevění vojáci
   0
   Citace: sever 2
   A v Putina jsem po návratu Krymu Rusku opravdu věřil

   Chybovat není hřích, jen v demokratických systémech lze znovu zvolit hlavu země, v autoritářských jen výjimečně.
 18. starik-an
  starik-an 20. září 2022 08:32
  -4
  Citace z neznámého
  Prezident má podle Jelcinovy ​​ústavy tolik moci, o jaké se Nikolashkovi ani nesnilo

  Nemáš pravdu. Prezident není král a má mnohem menší moc než kterýkoli král.
  1. Neznámý
   Neznámý 20. září 2022 12:52
   +3
   Citace: starik-an
   Nemáš pravdu. Prezident není král a má mnohem menší moc než kterýkoli král.

   Myslíš to vážně? Má HDP menší sílu? Car neměl vlastní Státní dumu, s poslanci v kapse ....... Dekret prezidenta Ruské federace ze dne 21. ledna 2020 č. služby a federální agentury podřízené těmto federálním výkonným orgánům:

   Ministerstvo vnitra Ruské federace
   Ministerstvo Ruské federace pro civilní obranu, mimořádné situace a pomoc při katastrofách
   Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace
   Federální agentura pro Společenství nezávislých států, krajany žijící v zahraničí a mezinárodní humanitární spolupráci
   Ministerstvo obrany Ruské federace
   Federální služba pro vojensko-technickou spolupráci
   Federální služba pro technickou a exportní kontrolu
   Ministerstvo spravedlnosti Ruské federace
   Federální vězeňská služba
   Federální soudní vykonavatel
   Státní kurýrní služba Ruské federace (federální služba)
   Zahraniční zpravodajská služba Ruské federace (federální služba)
   Federální bezpečnostní služba Ruské federace
   Federální služba jednotek Národní gardy Ruské federace
   Federální bezpečnostní služba Ruské federace
   Federální finanční monitorovací služba
   Federální archivní agentura
   Hlavní ředitelství pro speciální programy prezidenta Ruské federace (federální agentura)
   Administrativa prezidenta Ruské federace (federální agentura)
   Činnost dalších federálních výkonných orgánů řídí vláda Ruské federace.

   Každodenní činnost prezidenta zajišťuje jeho administrativa. Pod panem prezidentem je také řada komisí a rad... A to není vše. Co není král, tak nebudeme...
   1. Lech z Androidu.
    Lech z Androidu. 20. září 2022 13:45
    +1
    Celá tato síla se může zhroutit kvůli jedné malé třešni.
 19. Ros 56
  Ros 56 20. září 2022 08:33
  +5
  Už dávno je jasné, že hrát politické šachy na mezinárodní scéně je pro ty nejtemnější mnohem prioritnější než ponořit se do každodenního ostřelování měst a vesnic. Tady krev a zkáza, a tam je první z prvních.
  1. IvanSviridov
   IvanSviridov 25. září 2022 03:53
   -3
   Citace: Ros 56
   hrát politické šachy na mezinárodní scéně je pro ty nejtemnější mnohem prioritnější

   Jen neví, jak hrát. I když vášnivý.
   1. Ros 56
    Ros 56 25. září 2022 08:23
    0
    Jste jen na omylu, je velmi schopný, ne nadarmo je považován za jednoho z nejsměrodatnějších lidí na světě. Koneckonců, Západ kňučí a štěká, protože je hraje na dvě hlavy, ale oni nic nezmůžou.
    1. IvanSviridov
     IvanSviridov 25. září 2022 08:38
     -2
     Myslím, že každý z nás má právo na svůj názor. Samozřejmě máme různá kritéria pro hodnocení úspěšnosti hráčů.
 20. rocket757
  rocket757 20. září 2022 08:36
  +6
  Mantry a rétorika

  Ruské politické vedení nadále opakuje stejnou mantru, že cílů speciální operace bude dosaženo, a Kyjev se blíží překročení červené linie.
  . Nikdo teď nebude schopen rozumně vysvětlit/dokázat, že kdyby naše armáda nebyla zadržena, už by vyhrála... ale situace je taková, že MISÍ politického vedení země se nyní staly viditelné a to je velmi vážné.
  I když ... politici jsou mazaní chlapi a umějí setřást všechna obvinění někde tam dole, níže ...
  Obecně nebudu říkat, že to bude zajímavé vidět, ale jaké máme další možnosti???
  Očekávejte, že si nahoře něco uvědomí, poznají, OPRAVÍ... nějak nemůžu uvěřit, že to může být.
  ALE...uvidíme. Dělat něco jiného... zatím nic a nic.
  1. Reptiloidní
   Reptiloidní 20. září 2022 08:52
   -1
   Citace z rocket757
   Mantry a rétorika ..........
   Očekávejte, že si nahoře něco uvědomí, poznají, OPRAVÍ ... nějak nemůžu uvěřit, že to může být......

   Zdravím Viktore hi tak proč to všechno je? Protože, jak jsem pochopil, začátek a pokračování SVO ukazuje, že počet liberálních zrádců nahoře, bývalých spáčů, je obrovský a jejich činy jsou ve vývoji vidět.
   Proto se vše děje tak, jak má.
   1. rocket757
    rocket757 20. září 2022 09:01
    +3
    Ahoj Dmitry voják
    Obviňovat vše na národní zrádce je velmi pohodlné... ale ve skutečnosti je vše poněkud složitější. Na toto téma jsem již psal a ... sám si to dejte do regálů a spočítejte si, komu to prospěje.
    Radu je třeba posuzovat ze všech úhlů pohledu a hlavně nezapomínat na ekonomické aspekty. Zaměřovat se pouze na politické priority by nebylo správné.
    1. Reptiloidní
     Reptiloidní 20. září 2022 09:31
     -2
     Tak to prostě je, Victore. Mluvíme o různých aspektech, ale nejde o zradu. Jako by neexistovali ti, kteří spí a probouzejí se. A ekonomický aspekt, jak říkáte, nevzniká sám od sebe, od nuly, ale v důsledku zrady.
     1. rocket757
      rocket757 20. září 2022 11:54
      +1
      A jak upřednostňovat?
      Jádrem všeho je FINANČNÍ ZÁJEM, osobní nebo komplexní, jeden fík! Za všemi procesy stojí DIBS, VELMI VELKÉ DIBS!
      Nežoldáci, kteří kecy / zrazují z "lásky / ne lásky k umění" je anomálie, výjimka, která nemůže otřást jediným, celistvým obrazem!
      Naše problémy jsou KOMPLEXNÍ, ale svázané se stejnými babičkami, jak uvnitř země, tak mimo ni!
      Ať už je nazýváte jakkoli, podstata je stejná!
      Závist a chuť loupit bude obohacena na úkor našeho přírodního bohatství!
      Zároveň odstranit zálohu od hlavního, geopolitického, ekonomického nepřítele...protože. konkurence ve své nejintenzivnější podobě.
   2. Dauria
    Dauria 20. září 2022 10:52
    +6
    začátek a pokračování SVO ukazuje, že počet liberálních zrádců, bývalých spáčů, na vrcholu je obrovský

    Postav koně před vůz. A zrádci-liberálové, spící a nespící, se vypaří. Byli to oni, kdo vládli a vládli zemi. Jsou to hostitelé. A Putin je jejich jmenovaným ředitelem. A jak se zdá, dostal se do průšvihu, sliboval majitelům zisk a dobroty z podniku a zahnal je do finanční díry. A nejen to, existuje reálné riziko, že se z nich ve světě stanou vyděděnci, zavření v Rusku, kteří se neodváží vystrčit nos. I když vyhrají a vezmou Ukrajinu. A jak to udělají? Ano, stačí si vyjednat podmínky pro sebe, snažit se dostat dopředu a vzdát se ostatních.
    1. Reptiloidní
     Reptiloidní 20. září 2022 11:13
     -1
     Mluvit hi co on
     ..... uvízl ......

     odvolání jak to vědět. Možná naopak dát před volbu? Je jasné, kdo dělá jakou volbu. Schopnost sedět na několika židlích současně končí. Kéž by přistáli mezi židlemi zmrzačení.
     1. rocket757
      rocket757 20. září 2022 11:57
      +3
      Síla bohatých a slouží, horní, "vyvolení" přesně ti, kteří je tam dali!
      Jinak to nejde!!!
      1. Reptiloidní
       Reptiloidní 20. září 2022 12:20
       0
       Victore, když se podíváte na elity různých zemí, vidíme, jak plivou na zájmy svých zemí a národů. V každém případě v EU, na příkaz Spojených států a ve Spojených státech, kvůli nadnárodním korporacím.
       Dosud jsem si nedokázal vybavit zemi se solidní a vlasteneckou elitou.
       Dalo by se říci ČLR, ale ta má své potíže a vztahy, jen kdyby KLDR.....
       1. rocket757
        rocket757 20. září 2022 12:56
        +1
        Máme, v mnoha ohledech, stejně jako všude jinde!
        O těch horních si možná dělá iluze bývalý sovětský člověk, ale všude už je to normou!
        Hledejte analogie, ale proč? Co nám to může dát? Vzor... jakým způsobem?
        A tak starý, věčný, JAKO VŠUDE, JAKO VŠE!!!
        1. Reptiloidní
         Reptiloidní 20. září 2022 13:17
         0
         Víš co, Viktore! Zdá se, že britská elita se zde ze všech sil snaží urvat, co je kde jen pro svou zemi, sledovat jen její zájmy, trhat všechny zuby Agrese, hněv se ztracenými koloniemi a zdroji. Největší dlouhodobá agrese proti Rusku, samozřejmě
         1. rocket757
          rocket757 20. září 2022 13:59
          +1
          Takže arogantní lidé nemají rádi nikoho, zvláště ti, kteří si nejednou zlomili rohy! Zde je Rusko v popředí.
          Mimochodem, nemají rádi ty, kteří je zachránili před porážkou, neméně.
          1. Reptiloidní
           Reptiloidní 20. září 2022 14:35
           +1
           Milují se a bojují se všemi, ale nezdá se, že by zradili svou zemi...
           1. rocket757
            rocket757 20. září 2022 15:15
            0
            Nechte je ... lézt, opět lámeme rohy, ne poprvé.
     2. Dauria
      Dauria 20. září 2022 12:48
      +4
      Schopnost sedět na několika židlích současně končí.

      Váš obrázek není stejný. Sedí u kulatého stolu, každý na své židli. Ano, vypadají úkosem a nenávidí se, byli by připraveni kousnout. Ale ! Už se vyvinuli a souhlasili s hlavním pravidlem - nekoušeme své vlastní, i když opravdu chceme. Jinak o všechno přijdeme. Sami vyhodili všechny, kteří s tím nesouhlasili - Hodora, Berezu a Gusinského. Tohle udělali. Oni sami! A byli to oni, kdo Putina postavil, a ne on je „postavil“. A 20 let je zařizoval jako ředitel a teď pod klášter přinesl tuhle kaudle. Ne úmyslně, prostě se to stalo. A místo jednoty u kulatého stolu nyní panuje panika a pochopitelná touha mnohých vzdát se všech dříve, než oni vydají vás. A o něco smlouvat. Je nepravděpodobné, že by tam byli císaři a státníci. Nechtějí být v Severní Koreji nebo Íránu. Dokonce i ajatola nebo generální tajemník.
      1. Reptiloidní
       Reptiloidní 20. září 2022 13:06
       -1
       Ano, musím si věci pořádně promyslet.
       .... přineseno pod klášter ......

       ????? všechny podmínky stanovili jiní. Kdyby tak HDP něco udělal, ale
       kdo vlastní Heartland ---- vlastní svět

       Mají toto nastavení.
       Možná někteří naši samozřejmě doufají, že si budou moci v klidu odsedět,,,,, to nepůjde, přesto, že ti silnější ničí EU
      2. Reptiloidní
       Reptiloidní 20. září 2022 22:28
       -1
       Citace z dauria
       Schopnost sedět na několika židlích současně končí.

       Váš obrázek není stejný. Sedí u kulatého stolu, každý na své židli. Ano, vypadají úkosem a nenávidí se, byli by připraveni kousnout. Ale ! ......

       A přesto, bez ohledu na to, jak sedí kolem stolu, je nestabilní wassat ..... napíšu ti osobně, zítra.
  2. IvanSviridov
   IvanSviridov 25. září 2022 03:56
   -1
   Citace z rocket757
   Nikdo nyní nemůže rozumně vysvětlit/dokázat, že kdyby naše armáda nebyla zadržena, už by vyhrála...

   Armáda by jednoduše nezačala válku bez prostředků na vítězství, bez nezbytných příprav, bez spojenců, na které by se dalo spolehnout při mezinárodní politické konsolidaci vojenského vítězství.
   1. rocket757
    rocket757 25. září 2022 05:19
    0
    Armáda plní rozkazy... nebo musí změnit politiky, kteří jim velí.
    1. IvanSviridov
     IvanSviridov 25. září 2022 05:26
     -2
     Tak by se to mělo dělat. A to je základ etiky ruských důstojníků. Ale pak není třeba mluvit o tom, že „armáda držela zpátky“. Vojáci plnili rozkazy. Neurčují rozsah použití síly. Fungují přísně v mezích stanovených politickým vedením.
     1. rocket757
      rocket757 25. září 2022 05:40
      0
      ??? ... tj. rozkaz, jděte sem, ale nechoďte tam, spolu nebo, ale vy tři nechodíte ... to je rozkaz, ale nemůže se držet zpátky?
      1. IvanSviridov
       IvanSviridov 25. září 2022 05:48
       -2
       Tedy a ne fakt, že armáda touží řešit neřešitelné úkoly se zjevně nedostatečnými silami. Přišla armáda v únoru s nápadem dobýt čtyřicetimilionovou zemi se dvěma sty tisíci? Taková myšlenka fyziologicky nemohla přijít na mysl vojáka. Byl to, je a bude nemožný, fantastický úkol. A co myšlenka napadnout NATO silou, aniž bychom měli jednoznačnou podporu Číny nebo Indie, aniž bychom měli ve srovnání s nepřítelem byť jen 10% výrobní kapacity vojensko-průmyslového komplexu? bez mobilizace. Jo. Všechno to není vážné.
       1. rocket757
        rocket757 25. září 2022 08:50
        +1
        Citace: Ivan Sviridov
        Takže ne fakt

        Takže jsem NESCHVALIL, ale nabídl jsem, že verzi doložím/potvrdím! Nevyloučil, že se to dá jednoduše vyvrátit.
        Naše spory o pohovku jsou tak charakteristické, že někde jde o vše, o dohadech, na pohovce, zkrátka.
        1. IvanSviridov
         IvanSviridov 25. září 2022 09:04
         -1
         Je to také pravda. A obecně, téměř každý společensko-politický fakt může být podán několika vysvětleními, aniž by došlo k porušení logických pravidel a aniž by byly v rozporu se známými hmotnými fakty.
         1. rocket757
          rocket757 25. září 2022 09:08
          +1
          Hádáme se, hádáme se, ale pravda může být někde tam venku, za rohem...
 21. soudruh Che
  soudruh Che 20. září 2022 08:59
  +6
  Pro dlouhou absenci komentářů stránky neumožňují hlasování a když napíšu, co si myslím, budou nejen zakázány, ale článek bude i šitý. Chci jen zpívat: "Toto je naše poslední a nerozhodná bitva ...". Putin o ničem nerozhoduje a jmenuje se NIKDO. Připravte si kirzachi, utěrky, plynové masky, zahřejte se jedním slovem.
 22. myslivec650
  myslivec650 20. září 2022 08:59
  +7
  Existuje takový pocit, že dobytek posílá vojáky na porážku. Nejsou tu žádní teplyakovové ani helikoptéry, opět laskaví lidé ze světa dodávají samozřejmé a potřebné nití.
 23. Jevgenij Ivanov_5
  Jevgenij Ivanov_5 20. září 2022 09:48
  -3
  Kdy máme prezidentské volby? Bude nutné jít volit Navalného.
 24. Commodore Arctic
  Commodore Arctic 20. září 2022 09:49
  -1
  jedna věc není jasná: No dobře, Prasečí tváře bojují - ale je jisté a není zamlčeno, že NATO a USA otevřeně dodávají zbraně banderovcům - a Naši mlčí! Jako by mělo! Vždyť ve skutečnosti jsme ve válce s NATO a Spojenými státy – a Rusko mlčí! Podivný....
  1. AKuzenka
   AKuzenka 20. září 2022 10:25
   +2
   Všechno je to o kouzelných zelených papírech, které „naši“ držitelé moci uchovávají v západních bankách. Jakmile udělají jedno rozhodnutí v zájmu země (což samo o sobě zní šíleně) a jejich „poctivě vydělané“ budou zabaveny. Všechno je banální, jednoduché. A jsou tam i jejich děti. Koneckonců, bandité mohou krást krev. Mají demokracii.
   1. můj rok 1970
    můj rok 1970 20. září 2022 12:09
    -3
    Citace z AKuzenky
    Všechno je to o kouzelných zelených papírech, které „naši“ držitelé moci uchovávají v západních bankách. Jakmile udělají jedno rozhodnutí v zájmu země (což samo o sobě zní šíleně) a jejich „poctivě vydělané“ budou zabaveny.

    Jdete trochu pozdě - vše bylo dávno zamrzlé. Španělsko jako poslední hlásilo asi 270 milionů a hrstku jachet - zablokovaných na jaře ...
    Jsi pozdě....
    1. Repelent
     Repelent 20. září 2022 12:14
     -8
     Citace: můj rok 1970
     Jsi pozdě...

     Rozbijete obraz světa, který je pro místní domorodce tak sladký a známý jejich očím jištění smavý
    2. AKuzenka
     AKuzenka 20. září 2022 14:50
     +2
     Zmrazené neznamená zabavené. Majitelé mají naději. Sice nesmyslně, ale pořád je to mrkev pro osla. Logika kapitalisty operuje s jinými pojmy. Na tom jsou chyceni, na tom jsou hrozní.
     1. můj rok 1970
      můj rok 1970 20. září 2022 15:22
      -2
      Citace z AKuzenky
      Majitelé mají naději.

      Oni na to nemají!!!
      Jako všichni kapitalisté moc dobře vědí – pokud něco máte odvezen - je to navždy.....
      1. AKuzenka
       AKuzenka 20. září 2022 17:19
       +1
       Oni na to nemají!!!
       Oni si to nemyslí. Podívejte se, "bohemia" má poměrně velké prostředky na zahraničních účtech a nejsou zmrazeny. Proč? Ale protože se vysrali na Rusko. A majitelé účtů to vidí. A vyvodit závěry. Jakmile bude pro ně výhodné zradit poté, co dostali zpět „čestně vydělané“, udělají to. A nemluvte o vlastencích - oligarchech. Jejich vlastenectví začíná v peněžence a končí tam.
       1. můj rok 1970
        můj rok 1970 20. září 2022 17:46
        0
        Citace z AKuzenky
        Podívejte se, "bohemia" má poměrně velké prostředky na zahraničních účtech a nejsou zmrazeny. Proč? Ale protože se vysrali na Rusko

        Pletete si bohémské groše s miliony a miliardami vážných lidí.
        Na rozdíl od bohémů - pro ně je výhodné zradit - to nepůjde. I kdyby to tam vrátili (což je divoký nesmysl, za to je neodvezli) - tady si odnesou všechno čisté až do spodků. bylo to například v případě Berezovského nebo u Hodora ...
        A smyslem zde není vlastenectví - pointa je právě v „kašce“ ...
      2. IvanSviridov
       IvanSviridov 25. září 2022 04:03
       -2
       No, co se hádáte? Lidé potřebují nějaký konstrukt k vysvětlení pozorovaného selhání. Dvouletému dítěti se snažíte odebrat dudlík. Zahanbený!
       1. můj rok 1970
        můj rok 1970 25. září 2022 08:48
        +1
        Citace: Ivan Sviridov
        Dvouletému dítěti se snažíte odebrat dudlík.

        No, bradavka dvouletých je moc.Jsou na ni staré
 25. Max 1995
  Max 1995 20. září 2022 11:05
  +1
  Bylo mnoho článků vysvětlujících, jak se něco pokazilo.
  A jak se dříve radovali z „měsíční krajiny“?
  Je zvláštní (nebo naopak Prigoženskij trollové udělali maximum), že obyvatelstvo 24. zapomnělo, jak bylo celých těch 30 let klamáno, a přímo "věřilo" prohlášením Kremlu (už tehdy protichůdným)

  Klidně se může stát, že HPP je taková – místo mediálně vymyšlené a slibované „malé vítězné války – zdlouhavá operace. Ne nadarmo, od 14 let můžete slyšet jen: 2000 Armat, Petrel, Peresvet, Poseidon, Terminátor, Uran, Su 75, MIG 41, hyperzvuk v raných formách ....
  Když „kolektivní Západ“ ještě odpočíval na zásobách zastaralých zbraní a nechtěl investovat do nového závodu ve zbrojení ....
 26. Ivan2022
  Ivan2022 20. září 2022 11:56
  +6
  Všechny světové elity, kromě té ruské, si uvědomují velký význam vlastních lidských zdrojů.

  No a ta ruská dopadla podobně jako tyče z Čechovovy hry „Višňový sad“. Prodali svůj dům a zahradu, ale zapomněli na svého sluhu a ten umírá opuštěný ve starém domě. Která bude zbourána.

  Jde o prastarou tradici ruské šlechty, kterou převzali potomci bývalých nevolníků-nevolníků, z nichž se stali „noví Rusové“.

  V důsledku toho není nikdo, kdo by chránil „elitní kretény“, protože lidé jsou slabí, nejednotní a zkorumpovaní o nic horší než vlastníci. Je příliš pozdě chytit se ve spěchu sloganů před 80 lety. Před 30 lety je všichni společně zradili.

  Během WWI bylo heslo „za víru cara a vlast“ za necelé 3 roky války vyhozeno do koše. A fronta se začala rozpadat. Nyní zadržuje platby v hotovosti. Pokud je ale mobilizace nutná, vše se může stát rychle.
 27. Sovětský
  Sovětský 20. září 2022 12:13
  +4
  Proč k takové situaci došlo? Světová politika se začala měnit ne teď, ne v roce 2014 a ne v roce 2008. Strukturální změny v chápání světové politiky začaly po rozpadu SSSR v roce 1991.

  Jen tak, vzal SSSR a zhroutil se? jištění
  Jeden „excentrik“ předal Západu celý blok RVHP spolu s VD, náhle stáhl jednotky z východní Evropy na ruská pole a „konverzí“ a „uvolněním“ zruinoval obranný komplex země.
  Za to ti tři „excentrici“, kteří se sešli u sklenky „čaje“ v Belovezhskaja Pushcha, ani jednou neporušili tehdy platnou ústavu tím, že podepsali „dohodu“?
  Jen tak a stalo se to?
  A teď: „...jde o přežití Ruska v novém globálním světovém řádu...“.
  Co na to říct. Skončilo hraní "nezávislosti", kapitalismu, globalismu a západních hodnot.
  Kdo potřebuje doplňky?
 28. kig
  kig 20. září 2022 12:30
  0
  Někde jsem četl, že pro úspěšnou vojenskou operaci platí tři věci: dobrý plán, dobrá podpora a zásobování a vysoká morálka / motivace vojáků. Někde zřejmě není něco v pořádku. Nebo možná všechny najednou.
  1. IvanSviridov
   IvanSviridov 25. září 2022 04:06
   -1
   Motivace na jaře byla na úrovni. Vše ostatní ...... no, pochopitelné. Jen s motivací daleko nedojdete. Takže neodešli.
 29. Nephilim
  Nephilim 20. září 2022 12:46
  -2
  Okouzlující delirium další webové postavy The Dartz.
 30. Ivan2022
  Ivan2022 20. září 2022 12:49
  +6
  Citace z kig
  Někde jsem četl, že pro úspěšnou vojenskou operaci platí tři věci: dobrý plán, dobrá podpora a zásobování a vysoká morálka / motivace vojáků. Někde zřejmě není něco v pořádku. Nebo možná všechny najednou.

  Po 8 letech čekání po roce 2014 poskytlo Rusko Ukrajině opevněné oblasti a zásoby. A tím, že nejprve zahájila nepřátelské akce, poskytla jim motivaci + Dalších 300 miliard dolarů ruského ekonomického bloku vlády „zapomnělo“ na Západě. Jo .... zřejmě někde něco není v pořádku
 31. yuriy55
  yuriy55 20. září 2022 13:19
  +1
  Omlouvám se, že odpovídám na myšlenky někoho jiného. Jen jsem necítil potřebu se opakovat. Pokud je vše v pořádku - kam z toho jít. Souhlasím a odlišuji se od ostatních příspěvků:
  Citace: Netomský
  Je to stejné, jako kdyby Stalin během druhé světové války zásoboval Německo ropou, wolframem a dalšími pro Německo nedostatkovými zdroji.

  Citace: Stas157
  Po šesti měsících působení na Ukrajině vyvstávají další a další otázky a naděje na (rychlé) vítězství jsou stále iluzornější.

  Citace z Reptiliana
  A země musí pochopit, že probíhá válka, a ne pořádat velké slavnosti na počest kdo ví čeho

  Citace: Atmospheric QUEEN
  Slyšel někdo, že nějaký ruský miliardář na vlastní náklady tím vším vyzbrojil nějakou rotu našich bojovníků?

  Citace z AKuzenky
  Trvalo dlouho (22 let), než si „naši“ oligarchové uvědomili, že pro západní oligarchy se v jednu chvíli promění z milých chlapů v kořist. Začali tedy natřásat ochablé svaly prodané a vydrancované armády.

  Citace: Vladimír M
  Británie a USA jsou našimi hlavními nepřáteli.

  Citace z gafovce
  Jednotlivé rány za krásný obraz a vítězné zprávy po charkovské ostudě. Neexistují žádná opakování.

  Citace: Andrey Moskvin
  Opět jsme se „podvedli“ a ujišťujeme se, že nejsme ve válce s nějakou Ukrajinou, ale s celým blokem NATO.

  Citace: 2112vda
  Máme skrytou válku s naší oligarchií. Naše kleptokracie jasně vítězí nad ruským lidem.

  Citace: Milovník žraloků
  Hucksteři se infiltrovali do všeho, nestarají se o zájmy země. Považují se za zemi. Rozzuří to všechno a všechny.

  Některé věci jsem opravil, ale význam se nezměnil.
  hi
 32. Kostadinov
  Kostadinov 20. září 2022 15:01
  0
  Citace z tihonmarine
  Ale 30. června tohoto roku prezident Ruska podepsal dekret

  Proč čekal tak dlouho? Sankce proti Rusku byly zavedeny na začátku NMD a předtím byly sankce také od roku 2014.
 33. Fedorem Severným
  Fedorem Severným 20. září 2022 18:46
  -1
  Se všemi problémy, které autor vyjádřil v článku a v komentářích, si myslím, že není dostatek důvodů k vážným obavám. Zpočátku nebyly prostředky na takový úspěch, o kterém autor a komentátoři sní, a to se uznává. Ale stejně bylo nutné zahájit operaci a co je mnohem lepší než nic.
  V případě, že aktivní zásah NATO do operace zpomalí ekonomická situace, lze dosáhnout stejných výsledků s mnohem menšími ztrátami Rusů a Ukrajinců. To bude jasné až na jaře.
  A jakékoli aktivní akce s větší pravděpodobností zvýší ztráty a doprovodné utrpení, protože, jak každý chápe, neexistují prostředky na „rychlou chirurgickou operaci“ bez použití nevybíravých zbraní. Putin správně řekl, že důležitou součástí operace je snížení počtu obětí (dodám: utrpení). A k tomu potřebujete přesně takovou taktiku. Samozřejmě bez zpětné kapitulace území.
  Co se týče radikálního řešení, je to kupř

  "Radikální možnost, abychom se chopili iniciativy a způsobili nepříteli zdrcující porážku"
  Sergej Glaziev navrhl dne 17. září t.me/glazieview/2254 kromě „Zprávy autora Izborskému klubu akademika Glazieva „Operace k denacifikaci Ukrajiny v kontextu světové války““ t.me/glazieview/2252
  (jako soubory Word), na zde citované stránce
  trueinform.ru/modules.php?name=Laid&sid=71127
  aftershock.news/?q=node/1155452
  Hlavní citát:
  „Nejradikálnější možnost, jak se chopit iniciativy a uštědřit nepříteli zdrcující porážku, nám nabízí známý analytik Lifshults, který dávno před 24. únorem předvídal celý průběh eskalace napětí ze strany americké moci. a finanční elita, která rozpoutala globální hybridní válku. Aby ji neutralizoval, navrhl, abychom vstoupili do koalice s Íránem a zablokovali Hormuzský průliv, přes který je zásobováno 20 % světové ropy, se současným zastavením ruské energetiky export do EU. Podle jeho propočtů by to vedlo k 10násobnému nárůstu světových cen ropy, k bankrotu evropských energetických, metalurgických a chemických korporací, v důsledku čehož by došlo k lavině marží v bankovních úvěrových kanálech , následovaný kolapsem celého americko-evropského finančního systému po nevyhnutelném splasknutí bublin finančních derivátů, které dosáhly 2,5 bilionu dolarů. důsledky pro EU a USA by vedly k nevyhnutelné politické krizi v těchto zemích a ochladily by jejich rusofobní zanícení."
 34. Stíhač tanků SU-100
  Stíhač tanků SU-100 20. září 2022 19:59
  -2
  Autor má pravdu. Společnost čeká na likvidaci nacismu a říšského coming outu a „elita“ myslí jen na gesheft.
 35. Vicontas
  Vicontas 20. září 2022 21:00
  0
  Jak praví lidová tradice – „Na přechodu koně nemění.“ Možná.Ale osly je potřeba měnit!
 36. Evgeny_Sviridenko
  Evgeny_Sviridenko 20. září 2022 22:07
  0
  "Nepotřebují to, řeší své vlastní problémy na nejvyšší, nadnárodní úrovni, ke kterým se obyčejní lidé nikdy nedostanou nebo je nepochopí." Vážně tomu věříte tím, že svými slovními konstrukcemi povyšujete ty, kteří jsou u moci, téměř k nebesům? Všichni Rusové rozumí a chápou, marně až do kořene zlodějů a obchodní podstaty vládců. Ale je krásné, jak se píše: "Na nejvyšší, nadnárodní úrovni." Páni..
 37. Sergio63
  Sergio63 20. září 2022 22:11
  -1
  Těšíme se na výkaz HDP!!!? Je potřeba udělat něco radikálně, dost na to, aby to kočku vytáhlo na jedno místo! Je čas vyhlásit válku a ultimátum!!! Jinak já sám půjdu jako dobrovolník na vojenskou evidenční a náborovou kancelář ....
  1. IvanSviridov
   IvanSviridov 25. září 2022 04:08
   -1
   Komu a o čem ultimátum?
 38. Bronik
  Bronik 20. září 2022 22:29
  -1
  Rusko nadále pravidelně platí Ukrajině za tranzit plynu do Evropy, což znamená, že peníze z ruského rozpočtu jdou přímo na nákup nepřátelských zbraní, ochranných prostředků, léků a dalších nástrojů pro bojové operace. Možná něčemu nerozumím? Vysvětlí někdo?
 39. Knell Wardenheart
  Knell Wardenheart 21. září 2022 00:20
  +2
  Článek (a podobné, není jich málo) velmi dobře demonstruje naprosté nepochopení toho, proč vlastně všechno jde tak, jak má. Tomu se říká "disonance" a je to v komentářích. To je nepochopení mas. Kousek společnosti.
  Všichni v té či oné míře zažíváme tuto disonanci, když se moc našich ozbrojených sil, léty vychvalovaná, a odhodlání našich politiků střetávají s tím, co se děje nyní. Na Ukrajině. Tedy v zemi, o které zase léta naše agitpropa z každého železa řvala, že tam všechno umírá.
  Tato disonance není v dohledu, ve snaze lpět na něčem hmotném, spolehlivém to nevychází, protože „gesta dobré vůle“ nebo „plánované přeskupení sil“.
  Co na to říct, ale nic. V tuto chvíli stále není na čem lpět, pánové.
  1. IvanSviridov
   IvanSviridov 25. září 2022 04:09
   -1
   Proč říkat lidem nepříjemnou pravdu tak přímo? Bolí je!
 40. Bývalý voják
  Bývalý voják 21. září 2022 01:44
  -1
  Vítězství v NWO nebude znamenat politické vítězství nad kolektivním Západem,
  nezničí hrozbu, která od něj přichází.

  -Bude to znamenat vítězství.
  -Do značné míry odstraní hrozby.
  - Bez vítězství bude ležení ukončeno. V reálném životě přísloví funguje pouze takto.
  - Otázka s Ukrajinou, ať už je to kdokoli, samostatný stát nebo loutka, je čas rozhodnout.
 41. Bývalý voják
  Bývalý voják 21. září 2022 01:51
  -1
  Citace: Bronik
  Rusko nadále pravidelně platí Ukrajině za tranzit plynu do Evropy, což znamená, že peníze z ruského rozpočtu jdou přímo na nákup nepřátelských zbraní, ochranných prostředků, léků a dalších nástrojů pro bojové operace. Možná něčemu nerozumím? Vysvětlí někdo?

  Přes Ukrajinu je tranzit plynu k těm, kdo za něj platí, podle našich podmínek. Ale s největší pravděpodobností, pokud Ukrajina nebude platit za tranzit, pak to zaplatí příjemci plynu. Přestat stahovat do Evropy? Umět. Rozřízneme Evropu, ale budeme trpět i sami sebe. I když jak dodavatelé plynu a náš stát hospodaří s měnou, jsem se konkrétně nikde nedočetl.
 42. Altmann
  Altmann 22. září 2022 00:09
  -1
  Pokud Rusko prohraje, jednoduše se rozpadne a na těchto územích se objeví nový Napoleon. Rusko musí vyhrát, to má dopad i na sousední země. Pokud padne Rusko, padne i Evropa. Nějak nechápu, proč se válce říká kampaň, kde Rusko dokázalo, že někde došlo k chybě a ruské zbraně jsou horší než NATO.
  Russi, mám tě moc rád, ale udělej si alespoň pořádek ve své armádě. am
 43. wladimirjankov
  wladimirjankov 22. září 2022 00:19
  -1
  Ve skutečnosti je při provádění tohoto CBO mnoho podivných věcí. Je zřejmé, že tato operace je špatně naplánovaná, nepřipravená a neorganizovaná. Vypadá to, že Naše zpravodajské a bezpečnostní služby poskytly Putinovi nepravdivé informace o skutečném stavu armády, ekonomiky a společnosti na Ukrajině. Odtud to podceňování nepřítele, nenávistné nálady jako ve finské válce. Prezident doufal, že to bude stejné jako s Krymem. S květinami, chlebem a solí a bez krve. Říkají, že rychle vejdeme, dosadíme správné lidi, dohodneme se a odejdeme. Ale byl tam průšvih. A bylo nutné rychle změnit plány, začít bojovat vážně a skutečně, rozhodně a bez sentimentality. Na to ale náš garant asi nebyl připraven, stejně jako naše armáda a její velení. A Putin stále doufal, že bude se Západem vyjednávat, bojovat, jak to „úhledně“ dává na špičkách a v bílých rukavicích, kromě toho, že armádě svazuje ruce. To vše vedlo ke zdržení operace, odevzdání iniciativy nepříteli a nakonec k ostudné porážce naší skupiny u Charkova.
  1. IvanSviridov
   IvanSviridov 25. září 2022 04:13
   -1
   Citace: wladimirjankov
   Vypadá to, že Naše zpravodajské a bezpečnostní služby poskytly Putinovi nepravdivé informace o skutečném stavu armády, ekonomiky a společnosti na Ukrajině.

   Nebo Putin vybíral z informací, které dostal a které potvrzovaly správnost jeho vlastní intuice. Nemohu zapomenout, jak před televizními kamerami nesměle, ale jasně káral šéfa zahraniční rozvědky a navrhoval, aby se nespěchal s vojenským řešením.
 44. vvn_vl
  vvn_vl 22. září 2022 09:54
  0
  Nebo možná začít od začátku: co a čí obchodní zájmy brání jednoznačné operaci na Ukrajině? A lze vědět, kdo tuto operaci plánoval? pokud Shoigu, pak už nejsou žádné otázky
 45. Kostadinov
  Kostadinov 23. září 2022 12:09
  0
  Válka v éře imperialismu je nevyhnutelná. Pravděpodobně si někteří v Rusku mysleli, že je Spojené státy přijmou jako spojence v NATO a všichni společně zaútočí na socialistickou mocnost Číny. Ale jak bylo poraženo ve druhé světové válce, nezačalo to útokem všech imperialistických zemí na SSSR, ale bojem mezi sebou. Stalin pak na tuto zákonitost poukázal.
 46. chekushka
  chekushka 25. září 2022 05:43
  0
  Sakra, ten článek jsem četl a ničemu jsem nerozuměl :-/ Můžete odtamtud vytáhnout spoustu autorových citátů, ale kdo to četl, stačí jeden:

  Rusko bojuje o své přežití, nejen o přežití občanů Donbasu. A i když se do toho ruské elity úplně neponořily, ale radují se z přílivu kapitálu, ani občané Donbasu, ani samotné Rusko nemohou mluvit o skutečně úspěšném boji za své právo na život.

  Rusko možná bojuje (i když také možná začalo, vezmeme-li v úvahu lidi), ale kde se bere domněnka, že se elity do něčeho pustí? To je skutečné, aniž bych po čemkoli volala, čistě na základě logiky, elity z 91 dostávaly ze všeho jen zisk. I když v 00. letech se směr začal vyvíjet a mnozí změnili boty a zůstali u moci. Co jim brání vrátit se? Tito. elity je třeba změnit, ale k čemu? Pro ty, jejichž základem je neustálá konfrontace se Západem, studená válka 3.0? Za prvé, víme, že jsme plavali, nemá to konce a země je vyčerpaná. Nesmíme však zapomínat, že jsme nyní v kapitalismu a nové elity opět začnou mít zisk a lidé budou ražničit máslem. Změnit politický systém? Jak kde? Někdo si představuje bez „Zničíme starý svět...“ A také už prošli. Nechat vše tak, jak je? Je zřejmé, že tato možnost již není a je již v zásadě možná? Otázky, otázky, které už nakoply zuby a žádné logické odpovědi.
 47. přesný
  přesný 25. září 2022 12:31
  -1
  Spousta správných slov, ale co dělat? Zde vyhlásili mobilizaci, v lepším případě se jednotky dostanou na frontu za 3 měsíce.