Nic nového. Jsme opět hlavní nepřátelé

31

Velmi často se na stránkách našich médií objevují materiály, že my, ve Spojených státech, v NATO, v Pekingu nebo kdekoli jinde, máme obrovské množství takzvaných „jestřábů“, kteří se pouze zabývají tlačením světa k válce. . Je velmi vtipné číst články, jejichž hlavním poselstvím je věta z kresleného filmu o kočce Leopoldovi „chlapi, pojďme žít spolu“.

Lidská paměť je nějak zvláštní. Již před sto lety jsme se rozhodli, že bychom měli žít v souladu se všemi. Pamatujete na slavné „žádný mír, žádná válka, ale rozpusťte armádu“? A rozpustili se. Propagandizovaná armáda vzdala boj a vojáci šli domů, bok po boku se svými manželkami. Jak to skončilo pro Rusko, nebudu připomínat. Stejně jako kolik mrtvých toto rozhodnutí Rusy stálo. Kolik „mírotvorců“ vylodilo vojáky na našich hranicích.Ještě absurdnější jsou argumenty o jakémsi světovém svědomí, o touze většiny žít v míru se svými sousedy. Každý chce dobře žít. Američané chtějí nejlepší život v USA, Němci v Německu, Francouzi ve Francii, Rusové v Rusku a tak dále. Osekané sousloví o „nejlepší ze všech“ však jaksi nedočteme, ale ve skutečnosti to zní úplně jinak – „nejlepší ze všech... zbytek“. Takže všichni ostatní by měli žít hůř?

Nic se nezměnilo. Byli jsme a zůstáváme hlavním nepřítelem


Dnes se na různých úrovních hodně diskutuje o tom, kdo je hlavním nepřítelem USA a Evropy?

Zastánci čínské verze staví do popředí rychle rostoucí ekonomickou sílu draka. Příznivci ruské verze se zaměřují spíše na zaostávání armád NATO v oblasti zbraní a vývoje moderních typů zbraně.

Preferuji druhou verzi.

I když přítomnost ultramoderních zbraní nepovažuji ve vztahu k naší zemi za rozhodující faktor. Důvod je podle mě jiný. V samotné přítomnosti obrovského státu, který pohltil mnoho národů různých ras, náboženství, způsobů života, tradic, dokonce i jazyků, a zároveň se zachováním všech odlišností národů, se stal monolitickým, jednotným celkem.

A tento stát, dokonce téměř úplně změnil svou politickou strukturu, opakovaně prokázal svou účinnost ve válkách se sjednocenou Evropou. Vybavuji si úžasnou definici, kterou Rusku dal satirik Zadornov – Aziopa. Země, která spojuje kultury a tradice dvou částí světa! Jsme kontinent, ne země. Se všemi z toho vyplývajícími funkcemi.

Britové nám nedávno připomněli, že je třeba být ostražití a okamžitě reagovat na útoky globálního Západu. Jen tak, bez nutnosti, vyprovokovat naše pohraničníky a letectvo k tvrdým opatřením proti narušiteli hranic. Jsou tu ale i další faktory, které jsou pro prostého laika stěží postřehnutelné, ale pro armádu důležité, které vám dnes připomenu.

Každá armáda je ve stavu neustálého výcviku. S tím souvisí nejen výskyt nového vybavení a zbraní, ale také rotace personálu, změna vojenské strategie a bojové taktiky. Každý voják a důstojník je povinen ovládat vojenskou techniku ​​a zbraně tak, aby je co nejefektivněji používal. Totéž platí pro dovednosti velícího štábu.

Pro provádění takového výcviku je každoročně vypracován plán operační a bojové přípravy. Právě o tomto plánu se dnes dozvíte více. K plánu operačního a bojového výcviku společných ozbrojených sil NATO v roce 2021.

Na pomoc si vezmu materiál, který sestavil plukovník A. Širokov.

„Velení společných ozbrojených sil Severoatlantické aliance a ozbrojených sil zúčastněných zemí hodlá v roce 2021 organizovat operační a bojový výcvik s přihlédnutím ke kurzu, který Západ zvolil pro strategické odstrašení Ruské federace, as stejně jako nárůst teroristických a jiných typů hrozeb pro bezpečnost NATO.“

Myslím, že za krásná slova o teroristických hrozbách bezpečnosti NATO se nikdo neztrapňuje. K eliminaci takových hrozeb není vůbec nutné mít jaderné zbraně, letadlové lodě, křižníky, strategické bombardéry a podobně. Hlavní nebezpečí pro NATO je jasně definované – Rusko. Kurz ke strategickému odstrašování jen zastavuje jakékoli příležitosti k odvetným akcím ze strany našeho státu.

„Celkem se podle koaličních, společných a národních plánů plánuje provést asi 450 velitelských a štábních (KShU) a vojenských cvičení (v roce 2020 - více než 460). Mírný pokles počtu bojových výcvikových akcí je způsoben zavedením bloku omezujících opatření v řadě zemí na základě prognóz šíření COVID-2019.

Myslím, že čtenáři rozumí rozsahu přípravy armád NATO na vojenské operace v Evropě a v zemích sousedících s Ruskem. Tento údaj jsem uvedl jednoduše proto, že když se v médiích objevují zprávy o příštím cvičení NATO v jakémkoli regionu Evropy, zdá se, že evropské armády řeší nějaké drobné úkoly, které nemohou vést ke globální válce. Ve skutečnosti je všechno docela jinak.

Taktické operace, které aliance připravuje, jsou jen součástí celkové strategie bloku.

„Hlavním cílem OBP je udržení potřebné úrovně připravenosti velitelství k vedení podřízených formací ve ztížených podmínkách a také schopnosti spojeneckých sil NATO řešit celou škálu úkolů ve vojenském konfliktu proti „státu“. s širokými schopnostmi" - od vedení hybridní konfrontace po použití zbraní hromadného ničení" .

Rozsah cvičení, který působí dojmem lehkomyslnosti cvičících jednotek a podjednotek, není jen touhou skrýt skutečné úkoly cvičícího personálu, ale také elementární nepřipraveností evropských armád na rychlé přesuny po Evropě. Infrastruktura prostě není pro takové účely připravena.

Vzpomeňte si, jak byly v minulých letech kvůli chybějící infrastruktuře zastaveny celé stupně vojenské techniky. Velení NATO je prostě nuceno provádět bojovou koordinaci jednotek a podjednotek různých zemí v malém měřítku. Byrokracie Evropy v tomto případě hraje na stranu Ruska.

"Prioritními oblastmi pro bojový výcvik jednotek NATO jsou rozšiřování schopností taktických jaderných sil (TNF), protivzdušné obrany a protiraketové obrany (Air Defense / Missile Defense)."

A opět je vše jednoduché. Protivzdušná obrana a protiraketová obrana - to je pochopitelné, ale TNF?

To je mimochodem odpověď našim příznivcům míru a přátelství. Přátelství, kdy si obě strany dobře uvědomují, že nepřítel je docela schopný použít jaderné zbraně ve zvláštním období, byť v taktické verzi, zavání nepříjemným zápachem. Zejména s ohledem na demografickou situaci v evropské části Ruska a v Evropě samotné, zejména na počet velkých měst.

"Roční cyklus výcviku jednotek strategických jaderných sil aliance zahrnuje šest KShU, během kterých má zlepšit algoritmy pro přechod od použití konvenčních zbraní k jaderným."

Globální obrana Evropy během útoku Rusů ...

Je jasné, že prostředky na udržení aliance lze získat pouze vybičováním hysterie kolem ruského útoku na Evropu. Stejný článek 5 Washingtonské smlouvy. NATO aktivně vyvíjí opatření k organizaci obrany ruských balistických raket a přesných zbraní dlouhého doletu (WTO BD).

K dnešnímu dni se na toto téma uskutečnily již tři akce. Jedná se o Steadfast Ame KShU (duben), vojenská cvičení Formidable Shield (květen) a sérii osmi cvičení pod obecným názvem Defender Europe (květen-červen). Uvážíme-li cvičení jako celek, je zřejmé, že aliance má rozpracováno rozmístění a použití dvou mezidruhových uskupení spojeneckých sil NATO současně – na jihovýchodě Evropy a v Estonsku.

Na jakých liniích se členové aliance rozhodli bránit? Kde se dnes nachází přibližně 40 15 vojáků, XNUMX XNUMX zbraní a vojenského vybavení NATO a partnerských zemí? Kde uvidíme armádu lodí NATO? Dovolte mi připomenout, že největší cvičení vstupují do rozhodující fáze.

Samozřejmě, první věc, kterou armáda řeší, je logistika. Američané přenesou divizi přes oceán, asi 9 tisíc lidí, k hranicím s Ruskou federací. Celkový počet americké armády tak dosáhne 29 tisíc.

NATO rozmístí velké koaliční skupiny v oblasti Černého moře, Pobaltí, Albánii, Rumunsku a Bulharsku. Cíl je jasný. Vzhledem k flotile NATO v Černém moři a tomuto seskupení je jasné, že hlavním cílem je blokovat Rusko Flotila v Černém moři. NATO tak dostává příležitost zničit ruské uskupení ve Středozemním a Černém moři.

Neméně pozornosti NATO věnuje severnímu směru. Zvláštní znepokojení, stejně jako v dobách SSSR, je ruské ponorkové loďstvo. Proto se plánuje zaměřit na organizaci boje proti ponorkovým silám Severní flotily na Faersko-islandské protiponorkové linii.

Už se tam konala cvičení Dynamic Guard (únor) a Joint Warrior-1 (duben). Aliance plánuje provést další cvičení pro zlepšení bojové práce – Dynamic Mariner (září) a Joint Warrior-2 (říjen). Navíc se při zpracování scénářů těchto cvičení ani nevytváří zdání existence nějakého abstraktního nepřítele. Pracují speciálně proti Rusům.

Pozemní složka na severu Evropy má vypracovat „pomoc“ při obraně Estonska. Nyní aktivně rozvíjejí infrastrukturu pro rychlé dodání vojenského personálu a vybavení do této země. Nevypadá to na globální nebezpečí. Kaliningrad byl a zůstává hlavním cílem NATO. Ale jako rozptýlení, jako příležitost svázat na nějakou dobu hlavní síly ruské armády, se to docela hodí.

Existuje další oblast, kde se aktivně provádějí cvičení různých úrovní. Tohle je kyberprostor. NATO se aktivně připravuje na nepřátelské zásahy do provozu západních informačních systémů. Stále častěji slyšíme o ruských hackerech, o nešťastných amerických masokombinátech, které byly na příkaz Putina osobně odpojeny od energie, o tom, že jsme to byli my, kdo organizoval nepokoje v evropských zemích.

Další cvičení uvidíme na podzim – Škola velení a řízení Cyber ​​​​Coalition (listopad). Právě tam zkoumá možnost a účelnost použití čl. 5 Washingtonské smlouvy v reakci na kybernetické útoky a další asymetrické akce nepřítele. Právě tam se bude aliance snažit krýt informační prostor pohraničních zemí před vlivem ruských hackerů.

S tím výsledkem, že


Vrátím se k odrazům z úvodu materiálu. Kdo jsou tito "jestřábi"? Krvežíznivá monstra nebo realisté, kteří prostě vědí a rozumí trochu víc než ostatní?

Aliance NATO otevřeně demonstruje a potvrzuje to svými aktivitami, že se připravuje na konfrontaci s Ruskem. Rétorika, kterou používá vedení bloku, je extrémně agresivní. Dá se v takovém prostředí mluvit o „žijme spolu“?

Dokážeme se dobře tvářit v podmínkách, kdy oficiální dokumenty NATO jasně stanoví možnost vést bojové výcvikové aktivity na naší hranici s využitím prvků strategických jaderných sil? Nemůžeme si "nevšimnout" letů bombardérů B-52 podél našich hranic? Nebo skupiny letadlových lodí ve Středozemním moři s jadernými zbraněmi na palubě?

Podmíněné odpalování raket s jadernými hlavicemi se může kdykoli stát skutečným. Jeden velitel bombardéru může zahájit světovou válku, která zničí Zemi. Jeden velitel lodi může udělat totéž. Zvláště v podmínkách, kdy se velitel torpédoborce, který může nést rakety s jadernými hlavicemi, nechá třikrát upozornit pohraničníky na možnost zahájit palbu na jeho loď:

- Nerozumím ti…

NATO se nezříká vojensko-strategického, politického a psychologického tlaku na Rusko. Naši západní „partneři“ se podle mého názoru pustili do záměrné eskalace vojensko-politického napětí v blízkosti ruských hranic.

To znamená, že oblohu Ruska by měli ovládat jestřábi, orli, sokoli a další predátoři, kteří dokážou zahnat nepřítele od touhy se u našich hnízd vůbec objevit. Na holuby ještě není čas.
Naše zpravodajské kanály

Přihlaste se k odběru a zůstaňte v obraze s nejnovějšími zprávami a nejdůležitějšími událostmi dne.

31 komentář
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. 0
  29 2021 июня
  Již před sto lety jsme se rozhodli, že bychom měli žít v souladu se všemi. Pamatujete na slavné „žádný mír, žádná válka, ale rozpusťte armádu“?
  Autor naprosto překroutil jak samotné slovní spojení, tak podstatu toho, co se dělo. Ale obecně má článek víc, než s čím souhlasím.
  1. +3
   29 2021 июня
   Jsme opět hlavní nepřátelé
   A Leopoldovskoye - Pojďme žít spolu - už se neválí! am
   1. +10
    29 2021 июня
    Ranní tréninkový manuál od sešívačky a strážce Staverova režimu. Vlast je v ohrožení! NATO se blíží!!

    . Nic nového. Jsme opět hlavní nepřátelé

    Proč nám to píšeš? Nemovitosti v zahraničí a offshore účty nemáme. A děti jsou také v Rusku!

    Je lepší napsat o tom dopis králi (s jeho kumpány). Otevřete oči naší elitě současné situaci.

    . Američané chtějí nejlepší život v USA, Němci v Německu, Francouzi ve Francii, Rusové v Rusku

    Nejlepší pouze v Rusku!!

    Země báječných příležitostí, které v jiných zemích nejsou! Nikdo nemá tolik miliardářů. I v krizi. Při pádu! A to s chudou populací!!
    1. +1
     29 2021 июня
     1. Prsten nepřátel od Norska po Mongolsko... starý propagandistický trik.
     2. Ruský básník Alexej Michajlovič Žemčužnikov.
     V jeho básni „Příběh pošetilého démona a moudrého vlastence“ (1881-1883) je do úst démona vkládána otázka:
     A co zatím nikdo z vás
     To pohrdání nezakryje
     Kdo staví vlast a slepice
     A společně jako nejbližší přítel
     Leze to snadno do hrudníku?
     Jak ses jednou dostal,
     Takže to zřejmě bude pokračovat:
     I když ne každý okrádá vlastence,
     Ale co zloděj, pak vlastenec.
     1. +5
      29 2021 июня
      1. Prsten nepřátel od Norska po Mongolsko... starý propagandistický trik.
      Kapitalistická země s demokratickými hodnotami, obklopená kapitalistickými nepřáteli, s demokratickými hodnotami. smavý Demokraté obklopili demokraty.
      1. +3
       29 2021 июня
       Citace: Daniil Konovalenko
       Kapitalistická země s demokratickými hodnotami, obklopená kapitalistickými nepřáteli, s demokratickými hodnotami. Demokraté obklopili demokraty.

       ohnivý komentář))) smavý smavý
    2. -3
     29 2021 июня
     Nic nového...
     To je jen o článcích Stavera.
    3. Komentář byl odstraněn.
    4. 0
     29 2021 июня
     Citace: Stas157
     Nikdo tolik miliardářů se nepřidává. I v krizi. Při pádu!

     ===
     není třeba plnit.
     https://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/399095-10-stran-gde-poyavilos-bolshe-vsego-milliarderov-posle-proshlogo
     https://forbes.kz/leader/stranyi_s_naibolshim_kolichestvom_milliarderov_2021/
     1. -5
      29 2021 июня
      Citace: Victorio
      není třeba plnitněco

      O čem to mluvíš? Jaké dáváte odkazy, které neodpovídají na otázku? Necitoval jsi úplně můj komentář, byl tam také o chudé populaci.

      Můžeš napsat sám v jaké zemi s tak chudým obyvatelstvem (velikost minimální mzdy a průměrného platu) jako v Rusku je tam stejný počet miliardářů a aby se v krizi stále stejně množili?

      Čekáš na odpověď Victore, jinak jsi jen bla bla bla.
      1. +3
       29 2021 июня
       Citace: Stas157
       Sami můžete napsat ve které zemi s tak chudým obyvatelstvem.Čekám na Victorovu odpověď, jinak jste jen bla bla bla.

       ===
       ? říká, kdo má nejvíce miliardářů, to není Ruská federace. není třeba tahat v počtu a chudobě obyvatel, toho je všude dost.
       1. -4
        29 2021 июня
        Citace: Victorio
        je to tam napsáno

        A ty sám neumíš psát, ruka funguje jen na nesrozumitelné odkazy? Uveďte alespoň jednu zemi!

        Citace: Victorio
        není třeba zatahovat počet a chudobu obyvatelstva

        Ano, to je právě ono základní myšlenka byl. Že v zemích se stejně chudým obyvatelstvem (ruská minimální mzda a průměrný plat) prostě taková dominance miliardářů není.

        Proti! Prosperujících zemí s vysokými platy je mnohem víc, ale přesto tu není tolik miliardářů a oligarchů jako v Rusku.
        1. +2
         29 2021 июня
         [quote=Stas157]Nikdo tolik miliardářů se nepřidává. I v krizi. Při pádu! [/citát]
         ===
         ještě jednou, viz výše uvedené. vše ostatní je jasné a dobře známé – nečinnost úřadů, neřesti, oligarchové a chudoba v ruské společnosti.
   2. +18
    29 2021 июня
    Citace od strýčka Leeho
    A Leopoldovskoye - Pojďme žít spolu - už se neválí!

    Nejdřív se to netočilo. Ale několik oklamat "ve vedení" se z nějakého důvodu rozhodl jinak. A nyní, v nouzovém režimu, se obnovuje schopnost obrany. Bylo by hezké je o to požádat a zbavit se jich ve prospěch rozpočtu.
   3. +1
    29 2021 июня
    Zatímco křičí o ruské agresi, Západ cvičí preventivní údery:

    Pentagon se během květnových cvičení na Aljašce dopracoval k aplikaci masivních úderů na území Ruska - šéf GRU Igor Kostyukov.


    Zdroj: https://www.gazeta.ru/army/news/2021/06/23/16145336.shtml
  2. +8
   29 2021 июня
   Tento výraz patří revoluční postavě dvacátého století, navíc člověku, který toho dokázal nejvíc, Lvu Davidoviči Trockému. Tento rozsudek se zrodil, když trvali na podepsání Brestlitevské smlouvy, která Němcům poskytla obrovské výhody. Trockij věřil, že Německo je na pokraji revoluce a že němečtí dělníci nepůjdou do války proti dělníkům sovětského Ruska.
   1. +5
    29 2021 июня
    Citace z domokl
    Tento výraz patří revoluční postavě dvacátého století, Lvu Davidoviči Trockému.
    Ano, ta fráze je formálně správná, uznávám.

    Citace z domokl
    Tento rozsudek se zrodil, když trvali na podepsání Brestlitevské smlouvy, která Němcům poskytla obrovské výhody. .
    Ale překroutil jsi podstatu toho, co se dělo.

    Leninova slova před podpisem a Trockého fráze:
    Revoluční válka potřebuje armádu, nemáme armádu… Mír, který jsme nyní nuceni uzavřít, je nepochybně obscénním mírem, ale pokud začne válka, naše vláda bude smetena a mír nastolí jiná vláda.

    Leninovy ​​činy po Trockého činech:
    "Ani mír, ani válka: nepodepisujeme mír, zastavujeme válku a demobilizujeme armádu." Dříve tento vzorec podporovali „leví komunisté“. Navíc Trockij nařídil Krylenkovi, aby armádu úplně demobilizoval, kterou Lenin o čtvrt dne později zrušil.    Trockij věřil, že Německo je na pokraji revoluce a že němečtí dělníci nepůjdou do války proti dělníkům Sovětského svazu.
    Trockij je Trockij.
 2. +7
  29 2021 июня
  Již před sto lety jsme se rozhodli, že bychom měli žít v souladu se všemi. Pamatujete na slavné „žádný mír, žádná válka, ale rozpusťte armádu“?
  Proč jsi nezmínil Ukrajinu? Ale stálo by to za to, už jen proto, že za měsíc, po uzavření Brestského míru Sovětského Ruska s Tripartitní aliancí, uzavřela ukrajinská nacionalistická vláda svůj Brestský mír.
  Dá se v takovém prostředí mluvit o „žijme spolu“?
  Proč nežijeme „přátelsky“? Nepijte léky proti kašli od Berlin Chemie, nekupujte jejich domácí spotřebiče a další věci v jejich obchodních řetězcích? Na protest proti cvičení NATO přestali budovat Nord Stream 2? Poslanci po rozhněvaném „Filippo“ proti USA a NATO nenasedají do cizích aut a nechodí jíst pokrmy jejich kuchyně a zapíjet je vínem, přestali od nich kupovat nemovitosti, otevírat účty?
  1. +6
   29 2021 июня
   Skvělé je, že se zde, zakrývajíce oči, potutelně nezmiňují o notoricky známých „Minských dohodách.“ Takhle se díváte střízlivým pohledem na to, co se děje na hranicích Ruska nebo o kousek dál a vidíte všechny ty "úspěchy" zahraniční politiky "efektivních manažerů" ... Takové "úspěchy", že se škrábete v tuřínu a říkáte si: "Jak jsme k tomu sakra přišli? ...." požádat
  2. -2
   29 2021 июня
   Proč? Prostě jsi dal do turmy ty, kteří to ukazují a mluví o tom a pořád říkají: to není moje, vytáhli mi to z nosu a namazali to na papír, to je kompot.
 3. +1
  29 2021 июня
  Politika přátelství a míru není vůbec kapitulací. Míří především na země, které nejsou součástí vojenských bloků. NATO samozřejmě pro naši zemi představuje obrovskou hrozbu. Přesto se do těchto zemí nahrnou tisíce turistů od 1. července O tom, že se jedná o ohrožení sanitárního plánu, zde není co říci.A pauzy začnou ve vodě. ukazuje, že přísahám na to všechno. K udržení míru je zapotřebí úsilí všech služeb. Pokud přijde válka, pak bude jeden jediný velitel - ministerstvo obrany.Tak proč, když vypukne epidemie, ministerstvo zdravotnictví jedná jako nevlastní syn?
 4. 0
  29 2021 июня
  Více než tři sta let bylo Rusko vždy nepřítelem někoho zvenčí. A nad všemi nepřáteli zvenčí nakonec Rusko vždy zvítězilo. Prohrál pouze dvakrát. A pak sama sobě - ​​v roce 1917 a v roce 1991. Je tak dobře, že po prohře se sebou samým v roce 1917 se pak Stalin našel a prohru proměnil ve vítězství, protože nakonec vytvořil Rudou říši SSSR v roce 1940 byl nesrovnatelně silnější než Romanovské říše. Ale poté, co Rusko prohrálo samo sebe v roce 1991, je nový Stalin stále neviditelný, aby na místě toho, který zničili oni sami, obnovil nejen působivou novou moc, ale také nutně na bývalém území Rudé říše SSSR zničil. sami ...
  1. -7
   29 2021 июня
   Otázka je diskutabilní.
   krymská společnost,
   polská kampaň,
   Afghánistán.
   To je mimochodem. Tam jsme nakonec prohráli.
  2. 0
   29 2021 июня
   Super, sever, a kdo ti dává mínusy? A k vůdci – mluvíte o lokálních konfliktech, bez globální hrozby.
 5. +8
  29 2021 июня
  Řekněte mi, pro jakou úroveň myšlení je tento článek určen? NATO chodí přes řeku a hledá NATO k pití... Ale nejde to k řece. Sám dokonale chápete, že než zvednete své bombardéry na Západě, zatknou účty naší elity, majetek atd. zastaví dodávky mnoha zboží, na kterém závisí ruská ekonomika atd. Válka skončí dřív, než začne, okradená elita přijde za prezidentem a řekne jdi pryč, jsi unavený, chtějí nás zotročit? Takže sám prezident řekl, že orá jako galejník, my také oráme jako otroci, pro naše kapitalisty a cizince. A pak, Danya Milokhin, tvář Sberbank, O. Buzov v Moskevském uměleckém divadle, mnohem víc k zotročení .
 6. 0
  29 2021 июня
  Zejména v podmínkách, kdy je velitelem torpédoborce, který může nést rakety s jadernými hlavicemi

  Začněme tím, co nemohou. Británie a Francie nemají vůbec žádné řízené střely odpalované z moře – jejich jaderný arzenál je založen na balistických střelách odpalovaných z ponorek.
  Spojené státy vyřadily z provozu své řízené střely odpalované z moře s jadernými hlavicemi jako součást svých závazků vyplývajících ze smlouvy START-1 již v 1990. a 2000. století.
 7. Loh
  -1
  29 2021 июня
  Citace: Stas157
  Proč nám to píšeš? Nemovitosti v zahraničí a offshore účty nemáme. A děti jsou také v Rusku!

  Naše děti tedy zemřou, a proto nás autor varuje
 8. +1
  29 2021 июня
  - "Ještě před sto lety" takové slovo "Rusové" neexistovalo! To je představa Jelcinovy ​​éry... nádherně politicky korektní! mrkat
 9. -4
  29 2021 июня
  USA a NATO mají za hlavního nepřítele Čínu. Protože svou politikou si Spojené státy a Evropa vychovaly konkurenta. O dělbě práce už není řeč, Čína chce dělat všechno! A zaostalá Ruská federace jim rozhodně není konkurencí! Ale suroviny ano, vždy máme místní kapitalisty! Doporučuji, aby duchovně silný pohled na dynamiku cen dřeva, v Evropě - pozornost! A pak v Rusku! Projděte chybu!
  1. 0
   29 2021 июня
   USA a NATO mají za hlavního nepřítele Čínu. Protože svou politikou si Spojené státy a Evropa vychovaly konkurenta. O dělbě práce už není řeč, Čína chce dělat všechno!

   Ani bych neřekl "nepřítel". Hovoříme o protikladu dvou globalistických projektů na uspořádání světové ekonomiky.

   Nejprve velmi důležité vysvětlení. Američané a Evropané jsou stejní lidé jako všichni ostatní. Se stejnými právy na život, svobodu a hledání štěstí. V dalších diskuzích se zaměříme na jednání finanční a průmyslově kapitalistické elity, jejíž zájmy se často neshodují se zájmy a aspiracemi obyčejných lidí.

   Takže... Stručně řečeno, nyní existují tři hlavní centra světové ekonomiky - země Evropské unie, Čína a země jihovýchodní Asie a Severní Ameriky (USA, Kanada, Mexiko).
   Finanční a bankovní kapitál sídlící ve Spojených státech (a hrající tam roli vládnoucí kapitalistické elity) má zájem na vytvoření projektu uspořádání světové ekonomiky na principu spojení dvou „zón volného obchodu“ – transatlantické a transpacifické. Zároveň severoamerický bankovní systém, ovládaný stejným finančním kapitálem, dostává obrovské finanční toky na svou údržbu.
   Háček je ve vyloučení přímé (bez prostředníka) interakce mezi Čínou-jihovýchodní Asií a „Velkou Evropou“. Ve skutečnosti za tím s největší pravděpodobností právě tato finančně-oligarchická elita systematicky „zapálila“ Blízký východ (plivla na civilní oběti a masivní porušování lidských práv ze strany finanční-buržoazní oligarchie) a přijala opatření s cílem zajistit že mezi Evropskou unií a Ruskou federací byla „druhá edice studené války“.
   Čínské vedení má své vlastní projekty, jedním z nich je projekt One Belt, One Road, jehož účelem je právě vytvoření přímých finančních a obchodních vztahů mezi Čínou a Evropou.
 10. 0
  29 2021 июня
  Vzhledem k flotile NATO v Černém moři a tomuto seskupení je jasné, že hlavním cílem je zablokovat ruskou flotilu v Černém moři. NATO tak dostává příležitost zničit ruské uskupení ve Středozemním a Černém moři.

  To je zajímavé.
  Opravdu si myslí, že přežijí toto nebo kdekoli jinde zničení ruských sil?
  Zdá se mi, že pro jakýkoli útok stačí vyhladit celou zemi, jakoukoli zbraní. Pošlete pár zemí do zapomnění. podíváte se na zbytek, okamžitě se stanou mírumilovnými a hedvábnými a sami se budou tiše hrabat ve svých "jestřábách", aby to kvůli nim každý nedostal.
 11. -1
  29 2021 июня
  "Byli jsme a zůstáváme hlavním nepřítelem"
  "Putin dovolil ponechat na Západě výnosy z vývozu zlata, kovů a obilí"
  Nadpisy tohoto typu je skvělé umístit vedle sebe. Je velmi jasně vidět, že pro vnější použití, že pro vnitřní.
  Nechat „výdělky“ za 160 miliard v bankách úhlavního nepřítele – jak překvapivě rafinovaný strategický tah. Jinak past ne :)
  Stejně jako prodej zlata rychlým tempem v posledních letech. Když se prodá více zlata na export, než se vytěží...

"Pravý sektor" (zakázaný v Rusku), "Ukrajinská povstalecká armáda" (UPA) (zakázaný v Rusku), ISIS (zakázaný v Rusku), "Jabhat Fatah al-Sham" dříve "Jabhat al-Nusra" (zakázaný v Rusku) , Taliban (zakázaný v Rusku), Al-Káida (zakázaný v Rusku), Protikorupční nadace (zakázaný v Rusku), Navalnyj ústředí (zakázaný v Rusku), Facebook (zakázaný v Rusku), Instagram (zakázaný v Rusku), Meta (zakázaný v Rusku), Misantropická divize (zakázaný v Rusku), Azov (zakázaný v Rusku), Muslimské bratrstvo (zakázaný v Rusku), Aum Shinrikyo (zakázaný v Rusku), AUE (zakázaný v Rusku), UNA-UNSO (zakázaný v Rusko), Mejlis lidu Krymských Tatarů (v Rusku zakázán), Legie „Svoboda Ruska“ (ozbrojená formace, uznaná jako teroristická v Ruské federaci a zakázaná)

„Neziskové organizace, neregistrovaná veřejná sdružení nebo jednotlivci vykonávající funkce zahraničního agenta“, jakož i média vykonávající funkci zahraničního agenta: „Medusa“; "Hlas Ameriky"; "Reality"; "Přítomnost"; "Rozhlasová svoboda"; Ponomarev; Savitská; Markelov; kamalyagin; Apakhonchich; Makarevič; Dud; Gordon; Ždanov; Medveděv; Fedorov; "Sova"; "Aliance lékařů"; "RKK" "Centrum Levada"; "Pamětní"; "Hlas"; "Osoba a právo"; "Déšť"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kavkazský uzel"; "Člověk zevnitř"; "Nové noviny"