Potřebuje drak medvěda?

131

V posledních letech se hodně mluví (zejména v provládních médiích) o jakémsi „pivotu na východ“ a spojeneckých vztazích s Čínou. A dokonce zvažovali možnost nějaké takové aliance: náš vývoj a technologie a naše zdroje, a k tomu čínský průmysl... Celý svět, zvláště Spojené státy, se otřese hrůzou. A my…

Co jsme?Obecně bychom se měli na situaci podívat střízlivě a odpovědět si na následující otázku: komu to prospívá? Neboť podle tohoto starořímského postulátu se světová politika stále točí a točí.

Samozřejmě je velmi příjemné si uvědomit, že máte tak silného přítele a spojence, jako je Čína. Postupně přichází na první ekonomické místo na světě a cvičí největší armádu moderní doby.

Nakolik je to však pravda? Myslím výrazy "přítel a spojenec"?

To se podle mě moc nehodí. Celý problém ruské zahraniční politiky spočívá v tom, že jsme naprosto neschopní vzájemně výhodného přátelství. No, jen historicky nevíme jak. Naučili jsme se kupovat si jen dočasné kamarády, kteří nás pak s velkou radostí „vyhazují“ a otevřeně zrazují. Ale to jsou nezbytné náklady na nákup spojenců pro sebe, to je normální a z toho není úniku. Tak to bylo, je to a tak to bude.

A s Čínou je všechno úplně stejné jako s jakýmsi Vietnamem nebo Súdánem. Nejprve se nalijí miliardy, pak se tyto miliardy odpustí.

Čína ale peníze v přímém smyslu nepotřebuje. Čína potřebuje území a zdroje. A území je ještě důležitější, ČLR má spory se všemi svými sousedy, Japonskem, Indií, Filipínami, Vietnamem. Pokud šlo o lidské oběti při střetech s Indií o kus solné pouště Aksaichin, která se nachází v nadmořské výšce 5 tisíc metrů, o čem se můžeme bavit na téma všemožných ostrůvků, normálních i umělých?


Mimochodem, jeden čas jsme byli také ve stavu sporů o území. Ale Rusko bylo jedinou zemí, která postoupila území Číně. Řeč je o ostrovech Bolšoj Ussurijskij a Tarabarov. Tam se historicky vyvinula zvláštní situace, která se ale vyřešila převodem území Číně.

Ano, prostory jsou malé. Ale nazvat to dalším vítězstvím naší diplomacie jaksi nezvedne jazyk.

Pokud jde o zdroje, ano, jsme pravděpodobně prvním čínským pomocníkem. Horníci z Kuzbassu díky dodávkám do Číny nevymřeli jako dinosauři, statisíce (ne-li více) hektarů sibiřských lesů byly dány Číně k vykácení, na internetu je více než dost informací o tom, jak Číňané kácí tajgu.

A pak pravidelně dochází k požárům. Zřejmě proto, aby zamaskoval paseky.

Ale peníze se dají pamatovat i z této strany. Od začátku roku XNUMX jsme mohli slyšet četné stížnosti, že čínští průmyslníci snadno kopírují náš vojenský vývoj, zvláště aniž by se obtěžovali platit.

Ano, Čína obdržela od SSSR určité množství vojenského vývoje. Nějaká částka byla získána vlastními silami, předražením od stejných Ukrajinců nebo...

PLA tak uvádí do provozu nové vybavení, aniž by se obtěžovalo získávat patenty a licence a ušetřit na tom hory dolarů.

Když se podíváte na naše sousedy a členy bývalého SSSR a SNS (no, vlastně taky bývalý konglomerát), je vidět obrovský zájem Číny o středoasijské republiky. Tam se samozřejmě nebavíme o žádných technologiích. Jsou jen peníze.

Mnoho politiků a ekonomů opakovaně říkalo, že Čína vytlačuje ruský byznys z regionu. To způsobuje nespokojenost mnoha a dokonce dosáhlo protičínských protestů v roce 2019 v Kazachstánu.


Existuje názor, že kdysi došlo k určitému přerozdělení sfér vlivu mezi Ruskem a Čínou ve Střední Asii. Republiky Střední Asie se zdají být politicky stále součástí různých bloků, jejichž iniciátorem bylo Rusko, ale ekonomicky začíná hrát první housle Čína, která skupuje podíly všech podniků, na které dosáhne.

Podle údajů za rok 2018 jsou z Číny do Kazachstánu dodávány především stroje, zařízení a mechanismy, které tvoří 46,1 % z celkového podílu kazašského dovozu. Z Kazachstánu do Číny jsou minerální produkty energetického sektoru. Podíl těchto výrobků je 46,9 % kazašského exportu.

Rusko je mimochodem ještě smutnější. Rusko také dováží stroje a zařízení z Číny s 46,2% podílem na dovozu a vyváží minerální paliva, ropu a ropné produkty. Podíl na exportu je 71,6 %.

To vyvolává otázku: jaký je rozdíl v tom, kdo má zemi čerpací stanice, Západ nebo Východ? Pokud v každém případě, role Ruska je spíše nezáviděníhodná - surovinový přívěsek.

A Kazachstán, do jehož rozvoje energetického sektoru z Číny v letech 2005 až 2019 bylo investováno téměř 70 % z 35 miliard dolarů čínských investic, a Rusko z 36 miliard dolarů investic do palivového a energetického sektoru investovalo 62 %.

Investování peněz obvykle znamená zisk, že?

A Čína se obecně vždy chová jako velmi tvrdý partner. Mohou ustupovat pouze tam, kde sami skutečně nemohou, jako například v leteckém průmyslu. Pokud ale ČLR investuje, pak si pro sebe vyždímá každou korunu, o centech ani nemluvě.

ČLR není SSSR. Sovětský svaz si ho mohl dovolit odtrhnout od sebe, aby pojal všechny, kdo „směřují ke komunismu“. Zejména v afrických zemích. Čína naopak hraje roli horlivého hostitele, jakési „pěsti“, která dělá věci výhradně pro svůj prospěch. Čína je dnes zajímavou fúzí komunistické ideologie a kapitalistického řízení. Plus jistá dávka jasně imperiálních ambicí.

To znamená, že soubor je opravdu zajímavý: rozvinutý průmysl je kombinován s otevřeně totalitní vládou jedné strany (ano, obecně v Číně existují strany kromě ČKS, ale jsou stejné jako naše, zcela pro kvůli zdání), cenzura, podkopaný internet a věčná vláda komunistické strany.

Takže i když Číňané říkají, že jsou všichni komunisté a řídí se předpisy Marxe, Engelse a Lenina (ano, Stalin je velmi respektován!), A rudou vlajkou a komunistickou stranou v čele země, stát vlastní klíčové podniky, státní plán a další, ale...

Ale na druhou stranu zcela kapitalistická společnost, minimální sociální jistoty obyvatel, stovky miliardářů, podíl malých a středních podniků na HDP země je vyšší než v mnoha evropských zemích (o Rusku obecně skromně mlčíme ) a neustálé územní spory se sousedy.

Komunistická ideologie? Odmítnout... Vůbec se nehodí.

No, nákup aktiv tam, kde má Čína zájmy. A Čína má zájmy na mnoha místech. A nákupy budou pokračovat a v tomto Čína neustoupí žádné západní zemi. Nebo naopak obrací situaci ve svůj prospěch na všech úrovních.

Jako příklad, jako nejlepší příklad, je to Síla Sibiře. Vzpomeňte si, kolik výkřiků jsme měli o tom, že Čína nyní dá miliardy dolarů, jak užitečné to bude pro rozvoj země. A jak řekla Čína: „Chcete nám prodávat plyn? Kupujeme. Postav potrubí."

A vyhladil a postavil. Na vlastní náklady. A za jakou cenu Čína plyn nakupuje, to se opravdu stále neví. Ale způsob, jakým Číňané umějí smlouvat, zjevně není nejlepší. Ano, a berou, upřímně řečeno, ne tak horké. Pracovní vytížení „Síly Sibiře“ nepřesahuje 55 %. A chystají se postavit druhý plynovod. Proč?

Divný přístup. Vzhledem k tomu, že nepatříme ani mezi deset nejlepších obchodních partnerů Číny, není příliš oprávněné hovořit o jakýchsi strategických partnerstvích či dokonce aliancích. Přesněji řečeno, můžete mluvit, jak chcete, činit hlasitá prohlášení, rozdávat tuny analytiků... Ale to vše bude dokonalé o ničem bez podobných prohlášení z Číny.

A stejně jako neexistovaly v minulosti, zjevně nebudou existovat ani v budoucnosti.

Mezitím, v tom památném roce 2014, kdy všechno teprve začínalo, kdy se teprve plánovaly sankce, nám bylo vážně řečeno, že na Západě se nemáme čeho chytit, všechno je tam shnilé a nemají nás tam rádi. A musíme se obrátit na Východ, kde silná a mocná Čína, která zajistí investice, otevře svůj poměrně velký trh pro ruské zboží...

A kde jsou všichni? Ne, pro roli země-čerpací stanice nás Čína normálně takto navrhla. O nic horší než evropské země. Možná levnější, možná ne. Slibovaný ekonomický růst kvůli spolupráci s Čínou ale jaksi nenastal. Podle naší účetní komory bylo tempo ruského hospodářského růstu téměř čtyřikrát nižší než celosvětový průměr. A objem investic v roce 2020 byl rekordní. Ale ne v tomto smyslu, ale nejnižší od roku 1994. Čili i v krizových letech to s tímhle bylo lepší.

A chci jen konstatovat, že jsme odešli ze Západu a na východě s námi není nikdo spokojený. Jsme takoví divní kolobokové... Ale také se ptát při pohledu vzhůru: no, kde je ten slibovaný hospodářský zázrak? Kde jsou vítězné pochody? Proč jen truchlivé vytí hurdiska o tom, že "okolo jsou nepřátelé a musíte být ještě trochu trpěliví."

A teď nějaká čísla. Na období před krizí a před Covidem 2016, kdy ještě nebylo všechno špatné. Objem čínského HDP odhadl (Global-finances.ru) MMF na 11 221 miliard dolarů. Stejná částka pro Rusko je 1 282 miliard dolarů.
V roce 2020 činil HDP Číny 14 720 miliard dolarů. Rusko má 1 480 miliard dolarů.

Takže ruský HDP je 10x nižší než čínský. Ekonomicky nevypadáme jako sobě rovní. A to nepatříme ani mezi deset hlavních obchodních partnerů.

A když vezmeme v úvahu i pokračující pokles všeho, od kurzu rublu až po obyvatelstvo (pokles v roce 2020 je 325 000 lidí) ...

Kde, řekněte, lze vidět zájem o Čínu, kromě vyražení přijatelnějších cen energetických zdrojů?

Dnes Čína, navzdory krizi a pandemii, vykazuje malý, ale stabilní hospodářský růst. A bude to i nadále demonstrovat. Ve skutečnosti chce Čína být na vrcholu tohoto světa. A země k tomu má téměř vše. No, možná není dost letadlových lodí. A i tak, tempem, jakým se jejich flotila rozvíjí, můžeme s jistotou říci, že zatím.

A musíte být velmi sebevědomým člověkem, abyste vážně věřili, že Čína bude chtít sdílet své vedení. Spojené státy to nikdy neudělaly, SSSR to nikdy neudělal. Zásada „A kdo je na nás s Vasyou“ není pro Vasyu dobrá.

Vasya, tedy Čína, má svou vlastní cestu. Od plivání na tak zbytečné projevy lidské hlouposti jako je demokracie až po svobodu slova a svobodu chování. I když něco takového se snažíme ztvárnit i silami naší vlády. Je to zcela nezávislá a nezávislá země.

A co je důležité, Čína a Rusko nikdy nebyly spojenci. Historicky. Měli jsme takové vztahy za Romanovců, měli jsme napjaté vztahy za sovětského režimu v počátečním období a ani za SSSR to nějak nefungovalo. Ano, ve druhé světové válce jsme osvobodili čest Číny od Japonců. Ale sami sebe a nijak zvlášť se neptáme na názory ostatních. Ale jaký by mohl být názor v roce 1945?

A co začalo za Chruščova, který veřejně očernil Stalina, který má v Číně stále moc? Teng Siao-pching obecně otevřeně prohlásil, že cesty se SSSR se rozešly, a vyhlásil usmíření se Západem.


Teng Xiaoping a Jimmy Carter

Mao Ce-tung již oddělil ČLR a SSR různými směry a Teng Siao-pching, který se přiblížil Západu, se s bývalým „velkým bratrem“ nesmířil.

Čína k tomu dostala výrobu a technologie ze Západu a na tomto základě začal čínský ekonomický rozvoj.

Mimochodem, v Číně jsou takové zajímavé momenty jako „Muzeum severních teritorií“ ve městě Aigun, kde byla podepsána Aigunská smlouva, která nakreslila hranici mezi oběma zeměmi podél Amuru. Pro tuto dohodu se diplomat hrabě Muravyov stal Muravyov-Amursky.

Zde je mapa z tohoto muzea.

Potřebuje drak medvěda?

Rusové obecně do tohoto a podobných muzeí nesmějí. Vůbec. Vždyť tamní expozice vyprávějí o zvěrstvech Rusů, pogromech a vystěhování Číňanů z Blagoveščenska. O masakrech.

Mimochodem, každý nový předseda ČLR má podle zavedené tradice povinnost toto muzeum navštívit.
Rusko se Číně neomluvilo, takže tento incident může pokračovat i v budoucnu. Nebo se používá jako precedens.

Dnes se o tom v Číně nahlas nemluví. Ne Japonsko. A ti "kontroverzní" krajané - no, s Kurilami se nedají srovnávat. Ale tato agenda může být otevřena kdykoli.

A jsem si jist, že pokud Čína pochopí, že je možné utrhnout, tato agenda nebude jen otevřena, ale bude postavena do popředí dne.

A ve světle toho, že spolu s blahobytem a ekonomickým růstem funguje státní propaganda, která sice není moc hlasitá, ale říká, že je třeba se starat o národní hrdost a dostat se i za ponížení 19. století. Ano, skutečně, každý, kdo si chtěl utřít nohy do Číny, si utřel nohy. Smlouvy a jejich podmínky byly mírně řečeno diskriminační.

A na seznamu „tyranů“ jsou i Romanovci. Inu, kde ruští carové, tam je Rusko.

Takže víte, tak-tak spojenci z Ruska a Číny. Tak silně. Zejména Čína, která již dostává naše energetické zdroje, mající tak dobrý kámen v ňadrech. Ano, jsme přátelé takříkajíc z vůle okolností. Protože jsou tu Spojené státy, které jsou ve skutečnosti silnější než Čína, a Rusko a Rusko a Čína dohromady.

Spojené státy mají také spoustu spojenců. Na rozdíl od Číny a Ruska, které na to, mírně řečeno, bohaté nejsou. spojenci.

A pokud Spojené státy začnou velmi velké (představte si) problémy? Bude se Čína dělit o moc nad světem, nebo ponese pochodeň komunismu všem sama? Včetně nás, kteří jsme dlouho plivali právě na tyto myšlenky světlé komunistické společnosti?

Čína dnes není nijak zvlášť horlivá v tom, aby se ukázala jako druh rovnocenného partnera, a pokud jsou státy uneseny...

Jediné, co je trochu utěšující, je, že přes celkový růst všeho není vyhlídka na dohánění a předjíždění, ač existuje, příliš silná. V Číně jsou také problémy s demografií (300 milionů důchodců je hodně) as ekonomikou.

Ale v každém případě, ať nám říkají, že „Jsme s Čínou“ všechny zlomí, necháme to na Kiseljovovi. Čína s námi bude přáteli, dokud to bude pro Čínu prospěšné. A pak, stejně jako mnoho dalších, skončí, pokud to budou vyžadovat čínské zájmy.

Takže otázka spojenectví je velmi vratká. Stejně jako všechny rusko-čínské vztahy, nicméně.
Naše zpravodajské kanály

Přihlaste se k odběru a zůstaňte v obraze s nejnovějšími zprávami a nejdůležitějšími událostmi dne.

131 komentář
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. +24
  16 2021 июня
  Už dlouho říkám, že Čína není vůbec náš přítel. Ne nadarmo SSSR držel skupinu vojsk na Dálném východě. Současní vládci pouštějí kozu do zahrady naplno.
  Psychologie ženy, která se rozhodne dorazit (kamarádku) nepřítele poskytováním intimních služeb.
  1. +21
   16 2021 июня
   Citace: Ingvar 72
   Ne nadarmo SSSR držel skupinu vojsk na Dálném východě.

   A nejen toto. Ve vojenských školách SSSR byla armáda ČLR studována jako potenciální protivník, stejně jako země NATO.
   1. +8
    16 2021 июня
    Naprostý souhlas s autorem!
    Při této příležitosti, pro Rusko a jeho budoucnost z hlediska spotřebitelského přístupu k němu z Číny, mě bolí srdce!
    1. -7
     16 2021 июня
     Citace: Taťána
     Naprostý souhlas s autorem!
     Při této příležitosti, pro Rusko a jeho budoucnost z hlediska spotřebitelského přístupu k němu z Číny, mě bolí srdce!


     Co je na těchto vztazích špatného? Jen se divím. Podle mého názoru je skvělé, že Rusko a Čína mají tak vysokou míru interakce a dalo by se říci strategickou alianci. V politice je prakticky tandem na mezinárodním poli (zejména v OSN), existuje vojensko-technická spolupráce (což děsí země NATO), v ekonomice, interakce .... roste obchod, což je také vynikající , ať se podíváte kamkoli, nějaké plusy jsou, o to víc v situaci, ve které se nacházíme (konfrontace se Západem).
     1. +4
      16 2021 июня
      Citace: Aleksandr21

      Co je na těchto vztazích špatného? Jen se divím. Podle mého názoru je skvělé, že Rusko a Čína mají tak vysokou míru interakce a dalo by se říci strategickou alianci.

      Co přesně je tato interakce? Nevysvětluj?
      No, pokud jde o strategickou alianci, jste velmi silní. Zde je definice:
      Unie států, koalice - politické, vojensko-politické nebo hospodářské spojení více států, vytvořené k ochraně společných zájmů, zajištění společné bezpečnosti, kolektivní obrany nebo ke koordinované přípravě a vedení koaliční války.

      Kde je strategická aliance?
      1. -6
       16 2021 июня
       Citace od Svaroga
       Co přesně je tato interakce? Nevysvětluj?
       No, pokud jde o strategickou alianci, jste velmi silní. Zde je definice:


       Interakce v politice/vojenské sféře/ekonomice... v RB OSN často jednají Rusko a Čína společně, v globální politice: Rusko a Čína se staví proti USA + probíhá vojensko-technická spolupráce (společná cvičení, prodej vojenské techniky do Rusko-Čína, C -400, Su-35 atd.), existuje ekonomická spolupráce (zboží / zdroje - výměnou za peníze) + existují společné infrastrukturní projekty, např. Rosatom v Číně staví jaderné elektrárny atd. Existuje mnoho oblastí spolupráce.
       1. +7
        16 2021 июня
        Citace: Aleksandr21
        v Radě bezpečnosti OSN často Rusko a Čína jednají ve stejném svazku

        Myslíte tím, že se Čína „zdržuje“? Takže to není podpora .. ale vyjednávání ..
        Rusko a Čína jsou proti USA

        Proti samostatně..
        existuje ekonomická spolupráce

        Extrémně chudé..
        1. -7
         16 2021 июня
         Citace od Svaroga
         Extrémně chudé..


         Mělo by se to úplně zastavit? :) Do Číny neprodáme: obiloviny, maso, minerální vodu, zmrzlinu, mořské plody, zeleninu, železo, kovy, chemické výrobky, plyn, ropu atd. ať ostatní země dodávají produkty do Číny, ale my to z principu nebudeme.

         Proti samostatně..


         Takhle spolupracují, tím spíš, že zdroje a síly Spojených států nejsou nekonečné, není dostatek elektrické pásky pro všechny... Ostatně Američané se nebojí jen spojení Ruska a Číny, tzn. chápou, že je to síla, se kterou je třeba počítat ... a pokud nebudete proti Spojeným státům, tak v roce 2014 (a vlastně v roce 2007 na mnichovské konferenci), a nebylo třeba začínat, mnoho lidí tady jsou spokojeni s politikou USA, protože jsou takoví, že se bojí Číny, že preferují současný světový řád vedený Američany.
         1. +1
          17 2021 июня
          důchod v Číně mají muži od 60 let a ženy po 55, ale v některých případech je to možné i o něco dříve. Záleží na pracovních podmínkách, pracovních zkušenostech a náročnosti práce.

          Nehledě na to, že Čína má delší očekávanou délku života. Na toto téma lze uzavřít špatné sociální programy v ČLR, jinak budou muset být citována ještě ostudnější čísla.
          1. +3
           17 2021 июня
           Důchody v Číně se začaly vyplácet teprve nedávno a ne všude. Starší rodiče s dětmi. Stav společenských vztahů lze charakterizovat jako kasárenský socialismus. Dokud těžce nevezmou tři kůže na dvou nebo třech pracovištích, nesmějí odpočívat v denním koloběhu. Všechno je velmi rigidní, svoboda je extrémně omezená. Cenzura – SSSR je ve srovnání s moderní Čínou miminko a s tím vším froté kapitalismus. Dvojitý tlak na pracovníka. Hnusná společnost.
     2. +8
      16 2021 июня
      Citace: Aleksandr21
      Podle mého názoru je skvělé, že Rusko a Čína mají tak vysokou míru interakce a dalo by se říci strategickou alianci.

      Četl jsi článek, než jsi komentoval?
      Jaká strategická aliance? Čerpání zdrojů pod rouškou konfrontace mezi Ruskem a Spojenými státy.
      1. +1
       16 2021 июня
       Citace: Hyperion
       Četl jsi článek, než jsi komentoval?
       Jaká strategická aliance? Čerpání zdrojů pod rouškou konfrontace mezi Ruskem a Spojenými státy.


       Přečetl jsem to, autor kvůli jedné otázce načrtl celý článek, bez závěrů ... jen pro spekulace. Co se týče prodeje zdrojů, proč Rusko prodává zdroje pouze Číně? Do Evropy, Asie (kromě Číny) - žádný prodej zdrojů?

       PS A protiotázka na vás, jaká by měla být spolupráce mezi Čínou a Ruskem? Nebo neobchodovat vůbec a neinteragovat s 1-2 ekonomikami světa?
       1. +10
        16 2021 июня
        Citace: Aleksandr21
        a že Rusko prodává zdroje pouze Číně? Do Evropy, Asie (kromě Číny) - žádný prodej zdrojů?

        Základem je, že Rusko ze země, ve které se vyrábělo všechno - od jehel po satelity (myslím SSSR), se proměnilo v zemi čerpacích stanic, v surovinový přívěsek. Co je Západ, co je Východ.
        O rovnocenném a strategickém spojenectví/partnerství proto nemůže být ani řeč.
        Citace: Aleksandr21
        a jaká by měla být spolupráce mezi Čínou a Ruskem? Nebo neobchodovat vůbec a neinteragovat s 1-2 ekonomikami světa?

        Tak to má být. Zničili výrobu - zbývá prodat nerosty. Dokud je stále co kopat. Podle Juana a sombrera, jak se říká... Ale na tomto pozadí je prostě směšné slyšet o „spojenectví“ s Čínou.
        Tady s Běloruskem, které dostává preference od Ruska, nebudou v žádném případě vymýšlet spojenectví, a co si budeme povídat o ČLR - téměř první ekonomice na světě.
        1. -5
         16 2021 июня
         velmi často jsem si začal všímat, že poté, co Stirlitz procházel chodbou, byl tam také krokodýl Gena.
         a pokud je problém, tak to určitě povede ke smrti.
         Spojené státy obchodují s Čínou a dalšími „ne přáteli“ a stále žijí
         1. +7
          16 2021 июня
          Citace: antivirus
          Spojené státy obchodují s Čínou a dalšími „ne přáteli“ a stále žijí

          Obchod se skládá z vývozu a dovozu a jeho struktury. Obchod mezi USA a Čínou je velmi odlišný od rusko-čínského obchodu. Měli byste tomu rozumět, ale z nějakého důvodu děláte, že nerozumíte.
          Jsem špatně
        2. -1
         16 2021 июня
         Citace: Hyperion

         Základem je, že Rusko ze země, ve které se vyrábělo všechno - od jehel po satelity (myslím SSSR), se proměnilo v zemi čerpacích stanic, v surovinový přívěsek. Co je Západ, co je Východ.
         O rovnocenném a strategickém spojenectví/partnerství proto nemůže být řeč.


         SSSR už bohužel neexistuje a my musíme vycházet z reality. Vidím například následující možnosti budoucnosti Ruska a jeho místa ve světě..... 1) Končíme konfrontaci se Spojenými státy a připojujeme se k západnímu táboru (na jejich podmínky). 2) Sousedíme s čínským táborem (Čína a její četní obchodní partneři: v Asii, na Středním východě, v Jižní Americe atd.) 3) Pokračujeme ve snaze oživit SSSR 2.0 ve formátu EAEU .... ale bez technologií a zboží z Číny nevytáhneme konfrontaci se Západem, samozřejmě to můžete zkusit i bez Číny, ale co se týče technologií a vývoje, Západ nás předběhne na mnoho let ..... jako stalo se Severní Koreou a Íránem. těch. oni sami se snaží vyvinout naprosto všechny technologie, ale vzhledem k omezenému vnitřnímu trhu a omezeným zdrojům nedokážou obsáhnout všechny oblasti a mohou víceméně rozvíjet jen určité oblasti: tzn. to je vojenská sféra / bezpečnost + pár dalších oblastí, ale nejsou konkurenty ve srovnání se západními technologiemi a jejich produkty a chtějí do stejného rámce nahnat Rusko, v podmínkách, kdy už teď v technologiích zaostáváme (v průmyslu , v polovodičích, elektronice, AI, komunikačních sítích atd.), jsou oblasti, kde jsme silní (raketová věda, jaderná energetika atd.), ale je jich málo ... a tady se buď rozvíjíme tam, kde jsme silný, nebo rozhazovat zdroje na všechno, podle příkladu Severní Koreje a Iránu .... Čína mimochodem také rozhazuje zdroje a zkoumá / rozvíjí skoro vše, ale s 1,4 miliardami lidí a takovou ekonomikou je to ne zátěž, ale jen se přepneme + proč odmítáte rovnocennou spolupráci mezi Ruskem a Čínou? Nespěchejte konkrétně, nutí nás Čína k něčemu? Existují nějaké nerovné vztahy, kde se cítíme znevýhodněni?

         Citace: Hyperion
         Tak to má být. Zničili výrobu - zbývá prodat nerosty. Dokud je stále co kopat. Podle Juana a sombrera, jak se říká... Ale na tomto pozadí je prostě směšné slyšet o „spojenectví“ s Čínou.


         Přesto do Číny prodáváme nejen plyn s ropou, ale i dřevo... Už jsem psal výše:

         Mělo by se to úplně zastavit? :) Do Číny neprodáme: obiloviny, maso, minerální vodu, zmrzlinu, mořské plody, zeleninu, železo, kovy, chemické výrobky, plyn, ropu atd. ať ostatní země dodávají produkty do Číny, ale my to z principu nebudeme.


         samozřejmě ne v objemech, které bychom chtěli, ale prodáváme různé produkty ... + Jaderné elektrárny - Rosatom staví v Číně a my spolupracujeme v jiných oblastech ... je to špatné? Myslím, že opak je dobrý.
         1. +6
          16 2021 июня
          Citace: Aleksandr21
          Západ nás předběhne na mnoho let dopředu ..... jako se to stalo se Severní Koreou a Íránem

          No, srovnal jsi... Rusko je bohatší jak na zdroje, tak na mozky. Ano, a sovětské nevyřízené věci - hoo, co to bylo. To znamená, že nebylo možné začít vše od nuly. Ale ty polymery - bye-bye.
          Citace: Aleksandr21
          prodáváme různé produkty ... + JE - Rosatom staví v Číně a spolupracujeme v jiných oblastech ... je to špatné?

          Je to dobré. Ještě není vše prodáno. Ale opakuji: o rovnoprávném svazku nemůže být řeč. Medvěd není přítel draka.
          “ řekla kočka myši
          - Buďme přátelé
          A buďme tímto přátelstvím
          Važ si až do smrti...“ (c)
          1. -1
           17 2021 июня
           Citace: Hyperion

           No, srovnal jsi... Rusko je bohatší jak na zdroje, tak na mozky. Ano, a sovětské nevyřízené věci - hoo, co to bylo. To znamená, že nebylo možné začít vše od nuly. Ale ty polymery - bye-bye.


           Ve srovnání s kolektivním Západem (USA - 332 milionů lidí, EU - 447 milionů lidí, Velká Británie - 67 milionů lidí, Kanada - 38 milionů lidí, Austrálie - 25 milionů lidí atd.), který je bohatší než my (co je PPP v HDP, co je nominální v HDP, co v jiných parametrech ...) a které je nad námi hlava a ramena téměř ve všech technologiích - Rusko každopádně zaostává (146 milionů lidí, ano jsou tam dobré rezervy a zdroje) ale vývoj stejně nepotáhneme všechna průmyslová odvětví, nemáme tolik zdrojů, abychom vše rozvinuli a byli konkurenceschopní na mezinárodním trhu. To je fakt a tady musíte být upřímní, alespoň sami k sobě ... Proto říkám, že pro Rusko je výhodné spolupracovat s Čínou, aby bylo alespoň v některých odvětvích konkurenceschopné a kde jsme slabí, můžeme nahradit (západní technologie a jejich produkty) - z čínského směru. A není tu nic hanebného ... a odmítnout obchod s Čínou je obecně hloupé, no, nebudeme dodávat plyn / ropu / zemědělské produkty atd. jiné země budou dodávat do Číny a vydělají na tom peníze a náš rozpočet dostane méně prostředků.

           Samozřejmě potřebujeme oživit náš průmysl, vědu, školství a mnoho a mnoho dalších věcí, určitě potřebujeme a musíme na tom pracovat....ale musíme být realisté, Rusko je daleko od SSSR , už nemáme příležitost + po rozpadu SSSR a přesycených ropných letech (2007-2014) byl ztracen čas, kdy Západ a Čína vyvíjely své technologie a my jsme stáli na místě a nyní nelze zacelit mezeru lusknutím prstu ... v každém případě budete muset s někým spolupracovat, abyste se posunuli vpřed.
           1. +3
            17 2021 июня
            Citace: Aleksandr21
            ale stále nebudeme táhnout rozvoj všech odvětví

            Ano ... lidí je dost jen pro ropný průmysl s plynem. Zbytek jsou všichni manažeři, ochranka, úředníci a prodejci v pěti. Pokud je normální neplatit inženýry, tak i kdyby tam byla miliarda lidí, nebudeme si konkurovat. Ale vozit lidi na směny z jednoho konce obrovské země na druhý je možné.
            Citace: Aleksandr21
            odmítnutí obchodu s Čínou je obecně hloupé

            Neříkám, že musíte odmítnout obchod s Čínou. Musíme opustit rétoriku „velmoci“. Zvykněte si, že svět se netočí kolem Ruska.
        3. -2
         17 2021 июня
         Základem je, že Rusko ze země, ve které se vyrábělo všechno - od jehel po satelity (myslím SSSR), se proměnilo v zemi čerpacích stanic, v surovinový přívěsek. Co je Západ, co je Východ
         Chápu, že za to může Čína? Bůh žehnej.
     3. -1
      17 2021 июня
      1) Rusko a Čína jsou povinni být přáteli!... a tato povinnost vyplývá z blízkosti a nejdelší společné hranice (miluj bližního svého) 2) Rusko a Čína mají společný zájem = vymanit se z amerického jha .... a to je důvod aliance a jednotné fronty v řadě otázek v OSN, 3) Rusko a Čína mají společného historického nepřítele Japonsko, který si váží agresivních plánů proti oběma zemím a chce odtrhnout naše a Čínské historické země (ostrovy) 4) Rusko je sice velmoc až do veta v OSN, ale už to není SSSR a podpora od silného spojence je prostě nutná 5) Rusko a Čína nikdy nebojovaly! nepočítáme-li Chruščovovy zrádné provokace ... 6) pro zdraví jsme začali, pro mír končíme, Rusko v tomto svazu bude podle objektivních údajů (velikost HDP a obyvatel) juniorským partnerem a potřebujeme smířit se s tím (nyní budou letadlové lodě za pravdu přehlasovány), ale v této alianci by člověk měl chránit své zájmy, v tomto partnerství má Čína také zájem neztratit skutečného přítele spojence s jadernými zbraněmi a soused, který přeběhl do Spojených států, s nimiž se vztahy Číny zhoršují
    2. +6
     16 2021 июня
     Citace: Taťána
     Při této příležitosti, pro Rusko a jeho budoucnost z hlediska spotřebitelského přístupu k němu z Číny, mě bolí srdce!

     Naše budoucnost je v nás samých .. Trpělivě polykáme "stabilitu", neodstranitelnost a s tím spojenou degradaci všeho a všech .. hi
    3. -4
     16 2021 июня
     Dnešní poslední článek na VO je o Bidenově tiskové konferenci. A jsou tam kuriózní řádky, které odrážejí téma tohoto článku: "Důležitou součástí tiskové konference Joea Bidena byla jeho zmínka o Číně. Biden ve skutečnosti dal jasně najevo, že v rozhovoru s Vladimirem Putinem se snažil poukázat na to, že Ruská federace musí být vůči Číně "opatrnější", protože Rusko a Čína má dlouhou společnou hranici a Čína se považuje za největší ekonomiku a jednu z nejsilnějších vojenských mocností na světě.“ Něco, co si dnes každý pamatoval o Číně... lol
     1. -3
      17 2021 июня
      Citace: Vladimir Maškov
      Něco, co si dnes každý pamatoval o Číně...

      Ne „všichni“, ale konkrétně Spojené státy, které si uvědomily, že NATO se svými polsko-baltskými státy je stále nějak nastaveno, aby nám čelilo, pak nemají zájem se s Čínou stýkat a Spojené státy jsou vlastně levou tváří čelit stále rostoucí síle Číny, která je nám také blízká.

      Hlavní výkřik z USA, vše ostatní je jen reakce na něj.
      1. +1
       17 2021 июня
       Citace: PiK
       Ne „všechny“, ale konkrétně USA,

       Co na to Spojené státy, pokud se tento článek objevil dříve a „potrubím“ se před zprávou o stejný Bidenova poznámka?
       Mnoho účastníků VO, se kterými komunikuji, ani já NEJSME zastánci konspiračních teorií, ale je tak nějak pěkně otravné, že občas určitá skupina komentátorů VO jakoby na povel, v souzvuku se Západem, současně podporuje určitou Západní myšlenka. Západní, ne rusky! Náhody, samozřejmě, ale ne dobré... úsměv
       1. -3
        17 2021 июня
        Citace: Vladimir Maškov
        je jedovatě otravné, že někdy určitá skupina komentátorů VO jakoby na povel jednotně se Západem současně podporuje určitou západní myšlenku. Západní, ne ruský!

        Promiňte, že vám volámobětí internetu“, ale zdá se, že tomu tak je, jelikož vy, „v pohybu“, bezmyšlenkovitě vnímáte informační vlnu jako něco, co rozhodně přichází od Rusů, občanů Ruské federace.

        jsi si jistá že mluvčími západní myšlenky jsou komentátoři z Ruska, a ne provokatéři (například) z Ukrajiny vydávající se za Rusy?
        Kdo požádal o jejich pas?
        1. -1
         17 2021 июня
         Citace: PiK
         Jste si jistý, že mluvčími západní myšlenky jsou komentátoři z Ruska, a ne provokatéři (například) z Ukrajiny vydávající se za Rusy?
         Kdo požádal o jejich pas?

         Samozřejmě si NEJSEM jistý, nezkontroloval jsem svůj pas a registraci: to NENÍ možné, ačkoli někteří lidé mohou a mají takové pravomoci. Jen z komentářů, korespondence vidím sám sebe a lidé říkají, že jen menšina z nich je ze zahraničí a většina jsou stále (zatím?) Rusové. Ano, a ne "okamžitě" tyto postřehy mnoha lidí, z nichž někteří jsou ve VO již dlouho ... úsměv
         1. -4
          17 2021 июня
          Citace: Vladimir Maškov
          Sám to vidím jen z komentářů a korespondence a lidé říkají, že jen menšina z nich je ze zahraničí a většina jsou Rusové.

          Blahoslavení ti, kteří věří


          Přidám - slepě věřit v přízraky ano
          1. -1
           17 2021 июня
           Citace: PiK
           Blahoslavení ti, kteří věří


           Ještě dodám - slepě věří ve zdánlivé

           To je to, o čem mluvím taky! smavý
           1. -4
            17 2021 июня
            Citace: Vladimir Maškov
            To je to, o čem mluvím taky!

            špatně jsi mě pochopil Já o tobě , jelikož nevidí, co je na internetu, sociálních sítích (VO není výjimkou), rozpoutala se informační válka, na níž se podílejí jak „dobrovolníci“, tak speciální služby nám nepřátelských zemí, vytvářející určité mediální zázemí, včetně jedné navržený tak, aby přesvědčoval publikum, že Rusko je masivně prozápadní...

            Jste chováni a jste vedeni ...
           2. -1
            17 2021 июня
            Citace: PiK
            Jste chováni a jste vedeni ...

            Mýlíš se. Zpočátku ano, neviděl jsem to. A teď vidím, kdo je kdo. Kdo je patriot Ruska a kdo je převlečený za vlastence, jednající společně a ve prospěch Západu. Ano, a bylo by zvláštní být v osmé dekádě slepý. A demence, jako Biden, dokud nebudu trpět! úsměv
           3. -5
            17 2021 июня
            Citace: Vladimir Maškov
            Mýlíš se. Zpočátku ano, neviděl jsem to. A teď vidím, kdo je kdo. Kdo je patriot Ruska a kdo je převlečený za vlastence. Ano, a bylo by zvláštní být v osmé dekádě slepý. A demence, jako Biden, dokud nebudu trpět!

            Nekopejte ano
            Jinak budete vypadat jako místní oklamat , jistá Fretka, která každého vidí a každému dává své "směrodatné" hodnocení.
           4. 0
            17 2021 июня
            Citace: PiK
            Nekopejte
            Jinak budete vypadat jako místní, jistá Fretka, která každým vidí a každému uděluje vlastní "směrodatné" hodnocení

            Proč tyto hrozby?
            И jeho NEBUDETE mi zakazovat mít na něco nebo někoho názor. I když mi můžeš nějak ublížit.
           5. -5
            17 2021 июня
            Citace: Vladimir Maškov
            Proč tyto hrozby?

            Říkají pravdu - "Starý, jaké malé dítě" , začnou kňučet z jakéhokoli důvodu a bez.

            Ber to s klidem zastavit nikdo tě neohrožuje. To je vaše představa.

            Citace: Vladimir Maškov
            A NEZAkážete mi mít na něco nebo na někoho názor. I když mi můžeš nějak ublížit.


            Jste si jistý, že vaše mysl je správná?
           6. 0
            17 2021 июня
            Citace: PiK
            Jste si jistý, že vaše mysl je správná?

            S mou myslí, vidím hodně lepší než ten tvůj, i když věřím, že jsi mnohem starší. A se slušností, výdrží - taky: JÁ NE, bez argumentů, začal urážet tebe a ty mě! A vyhrožovali.úsměv
           7. -5
            17 2021 июня
            Citace: Vladimir Maškov
            Citace: PiK
            Jste si jistý, že vaše mysl je správná?

            S mou myslí, vidím hodně lepší než ten tvůj, i když věřím, že jsi mnohem starší. A se slušností, výdrží - taky: JÁ NE, bez argumentů, začal urážet tebe a ty mě! A vyhrožovali.úsměv


            A vychloubání, okázalost a pošetilost.

            Promiň...
           8. +1
            17 2021 июня
            Citace: PiK
            A vychloubání, okázalost a pošetilost.

            Promiň...

            Nemám žádné vychloubání, pompéznost a extravaganci! Existuje jen normální člověk reciproční reakce na vaše hrozby a urážky.

            A nelituji tě, protože nejsi hloupý, ale velmi špatný člověk, klesající k výhrůžkám a urážkám.
  2. -5
   16 2021 июня
   Posledních sto padesát let se mezi Ruskem a Západem vedl tvrdý boj o Čínu. Rusko dodává zbraně a zbrojní technologie Číně, Západ dodává průmyslové technologie. V důsledku této bitvy Čína vítězí. Na světě jsou pouze dvě země, které dokážou vyrobit celé spektrum USA a Ruska, které mají vlastní zbrojní školy na výrobu zbraní. Čína je zařazena do sféry vlivu naší zbrojní školy. Ještě uvidíme, jak Čína kupuje náš nejnovější systém protivzdušné obrany S-500.
   1. +1
    16 2021 июня
    Citace: Vousatý muž
    Posledních sto padesát let se mezi Ruskem a Západem vedl tvrdý boj o Čínu.

    A pomocí toho dojí každého.
   2. +11
    16 2021 июня
    Citace: Vousatý muž
    V důsledku této bitvy Čína vítězí

    Prohrajeme tak či tak.
    Citace: Vousatý muž
    Na světě jsou jen dvě země, které dokážou vyrobit celé spektrum USA a Ruska
    Již ne. Čína nás již (!) předběhla v maratonu zbraní. Na některých pozicích se zatím držíme, ale při současné politice „naší“ vlády je to otázka 2-3 let.
   3. +2
    16 2021 июня
    Citace: Vousatý muž
    Posledních sto padesát let se mezi Ruskem a Západem vedl tvrdý boj o Čínu.

    Musím s tebou nesouhlasit, milý Borodachu hi
    Bitva byla mezi Ruskem a Západem a Čína toho velmi úspěšně využívá a těží z toho.. Ale nyní již probíhá bitva mezi Čínou a Západem..o zdroje Ruska..od toho se vše obrací my jako pátý bod..
    1. 0
     16 2021 июня
     Ach, marně, Voloďo, obrátili se na nás jako na pátý bod. smavý
     1. +1
      16 2021 июня
      Citace: Vousatý muž
      Ach, marně, Voloďo, obrátili se na nás jako na pátý bod. smavý

      Z hlediska historie..ano smavý Ale něco nám říká, že historie přerušila svou spirálu a bude nové kolo.. Podle Gumiljova je Rusko odsouzeno k záhubě, protože tu nejsou žádní vášnivci.. Můžete s ním nesouhlasit, ale všechno, úplně všechno říká, že naše vyhlídky jsou smutné... počínaje demografií, konče pasivitou občanů...
    2. -4
     16 2021 июня
     Citace od Svaroga
     mezi Čínou a Západem již probíhá bitva o zdroje Ruska.

     Tohle, pardon, jak? Vadilo by ti to vysvětlit?
     1. +6
      16 2021 июня
      Citace: Paragraf Epitafievich Y.
      Citace od Svaroga
      mezi Čínou a Západem již probíhá bitva o zdroje Ruska.

      Tohle, pardon, jak? Vadilo by ti to vysvětlit?

      Co je třeba vysvětlit? Asi není žádným tajemstvím, že všechny války tak či onak jdou za zdroji.. Rusko je nejbohatší země s nejnižším počtem obyvatel na metr čtvereční..který rychle ubývá..čímž zcela zabíjí vyhlídky na obrodu. Ale vyhlídka na rozdrcení země je zřejmá... ne dnes, samozřejmě, ale v blízké budoucnosti... A Spojené státy a Čína to začnou tahat. Nebo si myslíte, že dnešní vysoké osobnosti země dokážou zvrátit úbytek obyvatel a degradaci všeho a všeho? A pokud ne, pak je vyhlídka jasná.
  3. +16
   16 2021 июня
   A proč by Čína, která buduje socialismus, měla být upřímným přítelem feudálně-kapitalistické země, která nasrala všechny výdobytky socialismu?? co máme společného? A jak by se měli chovat k našemu typu elity – kradení vlastní vlasti, aby se zalíbili Západu?

   Pokud jde o spor se SSSR, Mao okamžitě řekl:

   "Po roce 1953 se v lokalitách v SSSR dostali k moci nacionalisté a kariéristé-úplatkáři. Krytí z Kremlu. Až přijde čas, odhodí masky, odhodí stranické průkazy a otevřeně vládnou svým okresům jako feudálové a feudálové...“

   A jak vidíte, ve svém hodnocení byl extrémně přesný.
   1. +7
    16 2021 июня
    Citace od paul3390
    A proč by Čína, která buduje socialismus, měla být upřímným přítelem toho, kdo všechno nasral

    Co je to za socialismus! Tedy kapitalismus s čínskou tváří. Nikomu nic nedluží.
    1. +2
     16 2021 июня
     Znovu?? No, kdy se budete všichni obtěžovat číst čínské dokumenty a nevymýšlet pro ně sakra? NEP tam, NEP. Jen oni si to mohli dovolit časově značně natáhnout... Kdyby soudruhu Stalinovi zbývalo 40 klidných let, náš příběh by byl úplně jiný...

     Nyní - dostali to, co je nezbytné pro budování socialismu - proletariát a průmysl. A soudruh Xi říká přímo a jasně – ZAČÍNÁME budovat socialismus. Mao se to totiž pokusil postavit v čistě rolnické zemi – přirozeně z toho nic nebylo. Proto, Dan - šel jinou cestou. A k dosažení svých cílů mistrně využil masakru SSSR se Západem.
    2. +11
     16 2021 июня
     Pracuji v Číně více než rok a mohu říci, že většina lidí, kteří se zde utápí za „přátelskou Čínu“, vůbec nechápe, co tato „Čína“ vlastně je, čínskou mentalitu si ani neumíte představit. Žijete s nějakými idiotskými představami, vysátými z ničeho nic. Nebudu se v tom vrtat, protože je to nevděčný úkol, protože většině z nějakého důvodu vstoupilo do hlavy přesvědčení, že komunista „jde správnou cestou“ Čína, prý se stará o lidi... Cíle Číny ? Na co se připravují "No, například, víte vůbec, jak Číňané vypadají jako Armagedon a poslední dny? Pro Číňany je to bitva draků země a nebe. Navíc budou pomáhali v bitvě vzkříšení velcí draci. A jeden z těchto draků, hádejte kdo? To je ono a všichni ostatní, kteří nejsou s ním, jsou nepřátelé ....
     1. +4
      16 2021 июня
      Chytrá slova. Lidé tonoucí pro Čínu se ani nesnaží pochopit, co si myslí a jak se Číňané dívají na svět. Znám profesionálního psychiatra, který velmi dlouhou dobu prováděl psychiatrická vyšetření zločinců. Číňané tedy podle ní vnímají všechny nečínské s despektem.

      Pokud jde o strategický obrat Ruské federace na východ a spolupráci s Čínou, čísla jsou následující:
      - Podle Generálního celního úřadu Čínské lidové republiky se obchod mezi Spojenými státy a Čínou za prvních pět měsíců roku 2021 zvýšil o 52,3 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku a dosáhl výše 279,64 miliardy dolarů.
      Podle čínských celních údajů vzrostl vývoz z Číny do Spojených států za prvních pět měsíců tohoto roku o 49,8 % (!), což představuje 206,05 miliardy USD, zatímco Spojené státy dovezly do Číny zboží v hodnotě 73,59 miliardy USD, což je 59,8 %( !) více než ve stejném období loňského roku.

      Obchodní obrat mezi Ruskem a Čínou za prvních pět měsíců letošního roku meziročně vzrostl o 23,6 % na 50,65 miliardy dolarů, oznámila to v pondělí Hlavní celní správa Čínské lidové republiky.
      Jak vyplývá ze zveřejněných údajů, vývoz do Ruské federace v lednu až květnu vzrostl o 35,3 % (!) a činil cca 22,921 mld. USD Dovoz ruského zboží a služeb vzrostl za pět měsíců o 15,4 % (!) na 27,735 mld. USD .
      Porovnejte objemy, dynamiku a poměr export/import. Jsem líný hledat strukturu, ale myslím, že je to jasné.
      1. 0
       17 2021 июня
       Pokaždé, když jde o naše frigidní spojenectví s Čínou, z nějakého důvodu si vždy vzpomenu na toto video od Serezhy Dorenkové. Ale ďábel měl pravdu, správně.
  4. +11
   16 2021 июня
   V politice není nikdo s nikým přítelem. Prostě máme zvláštní vztah k sousedům, někdy „kamarádům“, někdy „bratrům“. Putin tomu všemu rozumí a navzdory tomu, že stále používá slova „bratrské národy“, „přátelé“ a další kraviny, pokračuje v budování vojenské síly Ruské federace. Všichni spojenci jsou pro nás (ovšem jako všichni ostatní) čistě situační. Když se podíváme na Čínu, její politika byla po tisíciletí izolacionistická. Nyní se rozšiřuje. Je však třeba vzít v úvahu fakt, že například Anglosasové vedli během své expanze celkem úspěšné dobyvačné války. A Čína za posledních 100-150 let utrpěla vojenské porážky téměř vždy. Nemá zkušenosti z úspěšných válek. A celá jeho početná, vyzbrojená a vybavená armáda se pořádným úderem může „rozsypat“. Nebo možná ne. Je to jako tank Leopard-2, který byl považován za nejlepší na světě, dokud na něm Turci nevjeli do Sýrie. Ekonomicky jsme pro Čínu obyčejní vysavači surovin, ale z vojenského hlediska nám dávají za pravdu. Jsme válečníci, ne obchodníci. Proto v naší ekonomice kvete nepotismus, korupce a další slasti. Čína to ví a my také. Je čas přestat se stydět a projevit se, i když možná ještě ne.
   1. +8
    16 2021 июня
    Citace z Yrec
    Ekonomicky jsme pro Čínu obyčejní vysavači surovin, ale z vojenského hlediska nám dávají za pravdu. Jsme válečníci, ne obchodníci. Proto v naší ekonomice kvete nepotismus, korupce a další slasti.

    Jak pohodlné je sedět s holýma rukama, prodávat suroviny, ztrácet populaci, ale považovat se za válečník.
    Arméni před Karabachem si také povídali asi takto: říkají, že Ázerbájdžánci jsou obchodníci a Arméni jsou stejní „válečníci“. K čemu tyto předvádění vedly – ​​všichni jsme viděli.
   2. 0
    16 2021 июня
    Bojovníci? Naši lidé jsou spíše vyučováni dějepisu poněkud okleštěným a jednostranným způsobem. tatarsko-mongolské jho, rusko-polské se zajetím Moskvy, krymské, rusko-japonské, XNUMX. světová válka s brestským mírem, masovou dezercí a rozpadem země, sovětsko-polské, sovětsko-finské, statisíce kotlů začala druhá světová válka, Afghánistán, po které se opět zhroutily země, první Čečensko. Byla vítězství i prohry, je potřeba vnímat historii adekvátně.
    A mimochodem, pokud někdo neví, tak v srpnu 1900 ruské jednotky spolu s Američany, Brity, Francouzi a Japonci zaútočily na Peking.
  5. 0
   16 2021 июня
   Citace: Ingvar 72
   Už dlouho říkám, že Čína není vůbec náš přítel.


   Obecně platí, že v politice nejsou žádní přátelé a tím spíše ve velké politice. Země mají zájmy....a po danou dobu se zájmy Ruska shodují se zájmy Číny a to na spolupráci stačí. Abych pravdu řekl, vůbec nerozumím smyslu tohoto článku, tzn. pro jednu otázku autor načrtl celý článek, bez závěrů .... jen tak spekulovat, ale co dělat? nikdy neodpověděl. Nespolupracovat s Čínou, protože to pro nás není přítel ani soudruh? Půjdeme tedy cestou KLDR, Západ nám již zablokoval přístup k technologiím, omezil naši přítomnost na trzích (EU, USA) pomocí sankcí, uvalil sektorové sankce (průmysl, obrana, bankovnictví atd.) , uvalené sankce proti nákupu ruského veřejného dluhu atd. můžete vyjmenovat mnohem více .... jak se s tím Rusko vypořádá? Sami válku proti globálnímu Západu nevytáhneme, je před námi téměř ve všech ukazatelích (počet spotřebitelů, úroveň ekonomiky, technologie atd.), ale nepodařilo se shromáždit spojence kolem nás (EAEU), buď odešli na Západ, nebo se dívají na Východ, + vedou nezávislou zahraniční politiku + nejsou připraveni na konfrontaci se Západem ... a co zbývá Rusku? A Čína je skutečnou alternativou ke kolektivnímu Západu, v ČLR (1,4 miliardy lidí jsou spotřebitelé zboží a služeb) + Čína je připravena spolupracovat s Ruskem v ekonomice / politice / vojenské sféře a co bychom to měli odmítnout, protože někteří mají nějaké fobie? To je hloupé a krátkozraké.
   1. +3
    16 2021 июня
    Citace: Aleksandr21
    A Čína je skutečnou alternativou ke kolektivnímu Západu v Číně (1,4 miliardy lidí jsou spotřebitelé zboží a služeb)

    Co nás zajímá o jejich spotřebitelích? Řídí jejich ekonomiku, ne naši.
    1. -7
     16 2021 июня
     Citace: Paragraf Epitafievich Y.
     Co nás zajímá o jejich spotřebitelích? Řídí jejich ekonomiku, ne naši.


     Pokud si (podmíněný) čínský občan koupí ruský výrobek nebo službu, pak peníze jdou k nám... je to špatné? Například dodávky zemědělských produktů, mořských plodů atd. Rusko prodává hodně věcí Číně.
     1. +5
      16 2021 июня
      Citace: Aleksandr21
      Rusko prodává hodně věcí Číně.

      Většinou se jedná o suroviny, které neprošly první fází zpracování. Jinak nakupujeme zboží poslední fáze zpracování, tedy hotové výrobky. Považujete to za férový obchod?
      1. -5
       16 2021 июня
       Citace: Ingvar 72
       Většinou se jedná o suroviny, které neprošly první fází zpracování. Jinak nakupujeme zboží poslední fáze zpracování, tedy hotové výrobky. Považujete to za férový obchod?


       Tady je jen potřeba pochopit, že Rusko prodává to, co má (přírodní zdroje, různé suroviny, zemědělské produkty, potraviny atd.), a pokud se budeme bavit o hotových výrobcích... co můžeme prodat Číně? iPhony, počítače, auta, elektronika atd. u nás se prostě nevyrábí a všechny niky jsou už obsazené, ale abyste to dohnali a dosáhli světové úrovně, musíte investovat tolik peněz ... není fakt, že hra stojí za svíčku, samozřejmě jsou různé produkty, ale pro Čínu je těžké v tomto ohledu něco nabídnout....zajímá ho přesně to, co prodáváme (suroviny, ropné produkty, zemědělské produkty, potraviny). A pak je tu jen jedna otázka, obchodovat či neobchodovat? Pokud neprodáme my, budou prodávat jiné země, není na výběr.
       1. +5
        16 2021 июня
        Citace: Aleksandr21
        Tady je jen potřeba pochopit, že Rusko prodává to, co má

        Analogii s poskytováním intimních služeb jsem již načrtl. Prostitutky také věří, že také prodávají, co mají. mrkat
        Problém je v paradigmatu myšlení. Chápeš, o čem mluvím? Na obchodu se zdroji nevidím nic špatného, ​​ale měl by to být doplňkový zdroj vládních příjmů, ne ten hlavní.
        V opačném případě se stát stává rukojmím kupujících, což je jasně vidět na příkladu SP-2.
        1. -5
         16 2021 июня
         Citace: Ingvar 72
         Problém je v paradigmatu myšlení. Chápeš, o čem mluvím? Na obchodu se zdroji nevidím nic špatného, ​​ale měl by to být doplňkový zdroj vládních příjmů, ne ten hlavní.


         Souhlasím, jen hlavní produkty Ruska (kde jsme silní) jsou dost specifické.... např. my jsme lídry v jaderné energetice, Rosatom je světová jednička, staví jaderné elektrárny v Číně, Turecku, Bangladéši , atd. Flotila jaderných ledoborců – nikdo jiný na světě nic takového nemá. Zbraně: Rusko je světovým dodavatelem různých zbraní, ve výrobě vojenských motorů máme co nabídnout (například do Číny) a ve výrobě vrtulníků. v raketové vědě jsme na špici a tak dále. - jen tyto produkty nejsou pro běžného spotřebitele, například silně pochybuji, že střední třída v Číně potřebuje ozbrojeného bojovníka na překonání dopravních zácp v Shenzhenu nebo Guangzhou :)
         1. +3
          16 2021 июня
          Citace: Aleksandr21
          například jsme lídry v jaderné energetice,

          Ovlivňuje to nějak vliv Ruska ve světě a blahobyt jeho občanů?
          Co pro vás znamená chápání pojmu Velká moc?
          Navíc jaderná energie je jen ozvěnou Velké země, nic víc. Jinak je naše ekonomika propadákem.
          1. -2
           17 2021 июня
           Citace: Ingvar 72
           Ovlivňuje to nějak vliv Ruska ve světě a blahobyt jeho občanů?


           Ovlivňuje, vezměme jadernou energetiku (o které se bavíme), Rosatom staví jaderné elektrárny v Turecku, Číně, Bangladéši atd. - a Rosatom za to dostává peníze - Ruská státní korporace (myslím, že se o tom nebudete hádat) a daně jdou do rozpočtu, ze kterého se již vynakládají na různé účely (obrana, medicína, sociální platby, důchody atd. .). Kromě toho například v Turecku vzniká jaderná elektrárna podle modelu „build-own-provoz“ – tzn. Rusko bude prodávat elektřinu Turecku a bude za to dostávat peníze .... odpověděl jsem na vaši otázku?

           Co pro vás znamená chápání pojmu Velká moc?


           V mém chápání se jedná o mocnost, která má významný dopad na svět nebo nějaký region, v ekonomickém / politickém / vojenském / diplomatickém smyslu.

           Navíc jaderná energie je jen ozvěnou Velké země, nic víc. Jinak je naše ekonomika propadákem.


           Záleží jak vypadáš...pokud počítáš HDP PPP (2020), tak jsme na 5. místě na světě a největší v Evropě (jako ekonomika), co se týče rezerv (zejména zlata a deviz) , dokážete vyjmenovat spoustu zemí světa, které jsou před Ruskem? I v těch zemích, které nás předčí v nominálním HDP, se málokdo může pochlubit takovými rezervami, a to vše s přihlédnutím k sankcím, tvrdým sektorovým sankcím, které zasáhly průmysl, bankovní sektor atd. - jiné země mají v tomto ohledu mnohem lepší podmínky a žádná taková omezení neexistují.
         2. +2
          16 2021 июня
          Citace: Aleksandr21
          například jsme lídry v jaderné energetice, Rosatom je světovým lídrem, staví jaderné elektrárny v Číně, Turecku, Bangladéši atd. Flotila jaderných ledoborců – nikdo jiný na světě nic takového nemá. Zbraně: Rusko je světovým dodavatelem různých zbraní, ve výrobě vojenských motorů máme co nabídnout (například do Číny) a ve výrobě vrtulníků. v raketové vědě jsme na špici a tak dále.

          Dobře, ano. Ne všechno bylo zničeno během světlých 90. let a éry vstávání z kolen. Obrovská část příjmů v rozpočtu přitom stále tvoří export surovin. I když ano, dobrá zpráva byla oznámena nedávno. Nakonec se pustíme do zpracování dřeva. Neuplynulo ani půl století.
     2. +1
      16 2021 июня
      Citace: Aleksandr21
      Pokud si (podmíněný) čínský občan koupí ruský výrobek nebo službu, pak peníze jdou k nám... je to špatné?

      Jistě, že ne. Tady je ještě něco špatného. Například skutečnost, že jsme nyní totéž Rusko, které ztratilo v roce 1917 a bylo nalezeno v roce 1991.
    2. +1
     16 2021 июня
     Zřejmě tento člověk věří, že je možné prodávat zdroje na nekonečně dlouhou dobu, ničit zbytky průmyslu pod výkřiky toho, kdo nepřežil ten neefektivní nářez a považovat se za velmoc založenou na přítomnosti jaderných raket a střední třída s příjmy 17 tisíc rublů.
  6. 0
   16 2021 июня
   Citace: Ingvar 72
   Současní vládci pouštějí kozu do zahrady naplno.

   S pozdravem Igor hi Pase se tam nejeden .. na naší zahradě je stádo .. dvůr je kontrolní stanoviště, místní princové spěchají vše prodat ..
   Psychologie ženy, která se rozhodne dorazit (kamarádku) nepřítele poskytováním intimních služeb.

   dobrý
  7. -8
   16 2021 июня
   Autor jaksi zapomněl, že na rozdíl od jiných zemí, se kterými má Čína územní spory, má Rusko jeden malý trumf, který může uklidnit každého - Strategické raketové síly)))
  8. -1
   17 2021 июня
   Citace: Ingvar 72
   Už dlouho říkám, že Čína není vůbec náš přítel.

   V, sakra, Spojené státy nám říkají: "Nepřátelte se s Čínou." jištění

   Citace: Ingvar 72
   Ne nadarmo SSSR držel skupinu vojsk na Dálném východě.

   Už jste slyšeli vlákno s militaristickým Japonskem? smavý

   Na světě existují tři formované civilizace:
   - evropská civilizace;
   - civilizace Východu;
   - a ruská civilizace.

   Podle toho, kdo se s kým kamarádí, namočí třetího.
   Carské Rusko se kamarádilo se Západem – Čína byla promočená, carské Rusko už není.
   Stalinovo Rusko se přátelilo s Čínou – jsme první ekonomika na světě;
   Západní civilizace se spřátelila s civilizací Východu – SSSR už neexistuje.

   Opravdu chcete, aby se Západ proti nám spřátelil s Východem?
 2. +6
  16 2021 июня
  Romane, díky za článek.
  Souhlasím s vaší myšlenkou - pro Čínu nejsme přátelé, ale partneři (v lepším případě).
  Často není zvykem o tom mluvit, ale Číňané (přesněji Hanští Číňané) jsou stále stejní nacionalisté. Pravda, oni sami o tom moc nešíří, ale to z nich nedělá kosmopolity.
  1. 0
   16 2021 июня
   Citace: Proton
   pro Čínu nejsme přátelé, ale partneři

   Ne partneři, ale dočasní spolucestovatelé, nechtěl bych, aby se z nich vyklubali cucáci.
 3. +4
  16 2021 июня
  Ducu, dilema je jednoduché - volba špatného (Čína) a velmi špatného (USA).
  Schopnost Spojených států vyjednávat, respektive její úplná absence, není vůbec tajemstvím. Pokud tedy můžeme s někým vyjednávat, pak je to s Čínou, protože je nemožné vyjednávat se Spojenými státy.
  Ido, všechny tyto dohody nejsou "věčné přátelství" s líbáním na dásně, ale dočasný svazek. Přijde jiná doba – budou potřeba další smlouvy a další spojenectví.

  Navíc stará moudrost říká: máte-li dva soupeře, jeden je silnější a druhý slabší, musíte podporovat toho nejslabšího. Poté, co společně oslabíme nejsilnější (USA), můžeme zahájit vzájemné zúčtování. Dost možná ve spojenectví se Spojenými státy.
  1. AVM
   0
   16 2021 июня
   Citace z General Failure
   Ducu, dilema je jednoduché - volba špatného (Čína) a velmi špatného (USA).
   Schopnost Spojených států vyjednávat, respektive její úplná absence, není vůbec tajemstvím. Pokud tedy můžeme s někým vyjednávat, pak je to s Čínou, protože je nemožné vyjednávat se Spojenými státy.
   Ido, všechny tyto dohody nejsou "věčné přátelství" s líbáním na dásně, ale dočasný svazek. Přijde jiná doba – budou potřeba další smlouvy a další spojenectví.

   Navíc stará moudrost říká: máte-li dva soupeře, jeden je silnější a druhý slabší, musíte podporovat toho nejslabšího. Poté, co společně oslabíme nejsilnější (USA), můžeme zahájit vzájemné zúčtování. Dost možná ve spojenectví se Spojenými státy.


   Tak se prostě Čína chová a my naopak ekonomika slabá, ztrácíme stále více technologií, ale „jednáme“ za dva a odvádíme pozornost Spojených států od Číny.
   1. -2
    16 2021 июня
    ale „hrajeme“ za dva, čímž odvádíme pozornost Spojených států od Číny.

    Vystupujeme? Kdo zorganizoval fašistický puč na Ukrajině v roce 2014? Jsme? Největší újmu od něj se nám podařilo úspěšně odrazit, ale zdaleka ne úplně.
    Spojené státy proti nám a proti Číně fungují docela dobře, nerozptylujte pozornost.
    1. -1
     16 2021 июня
     Citace z General Failure
     Spojené státy proti nám a proti Číně fungují docela dobře, nerozptylujte pozornost.

     USA jen sají jako solitaire a nic nevrací.
  2. +3
   16 2021 июня
   Citace z General Failure
   Schopnost Spojených států vyjednávat, respektive její úplná absence, není vůbec tajemstvím. Pokud tedy můžeme s někým vyjednávat, pak je to s Čínou, protože je nemožné vyjednávat se Spojenými státy.

   A jaká dohoda s Čínou je pro nás výhodná?
   Za plyn prodáváme levněji než Bělorusko. Již brzy začneme prodávat vodu z Bajkalu. Výzbroj je hloupě zkopírována a pak jsme vyhozeni.
   Čína, která využívá špatných vztahů se Spojenými státy, nás prostě dumpinguje a nedá se s tím nic dělat. Čím hůře jsme na tom se zbytkem světa, tím výhodnější pro Čínu. Čína má zájem na naší blokádě, protože pak zůstává jedinou.
   Ve skutečnosti jsou ekonomiky Číny a Spojených států tak propojené, že budou nuceny vyjednávat
   1. -4
    16 2021 июня
    > Výzbroj - hloupá kopie
    Co zkopírovali? DShK a Kalash? Letadla byla zkoušena bez licence - ukázalo se, že to bylo epické odmítnutí.

    > Již brzy spustíme prodej vody z Bajkalu
    Snězte si své pomazánkové brusinky sami.

    > Ve skutečnosti jsou ekonomiky Číny a Spojených států tak propojené, že budou nuceny vyjednávat
    Ach, jak hezky se shodli v Anchorage. Zejména na Tchaj-wanu. Ano, as ekonomikou - obchodní bilance v čí prospěch? To je stejné. To znamená, že se ukazuje, že čínská ekonomika žere tu americkou. Je to pro nás výhodné – spíše ano než ne, protože to oslabuje Spojené státy.

    >O to hůř to máme se zbytkem světa
    A co můžeme získat z Číny, kterou nám americké satelity odmítají prodat?

    No, v každém případě – se Spojenými státy máme nechutný vztah. Opravdu je pro nás lepší, když si kazíme vztahy i s Čínou?
    1. 0
     16 2021 июня
     Citace z General Failure
     Co zkopírovali? DShK a Kalash?

     Vesmírná loď není tak docela Kalash, nebo spíš vůbec.
     Citace z General Failure
     Snězte si své pomazánkové brusinky sami.

     Nabízíte k jídlu domácí trampolínu?
  3. -4
   16 2021 июня
   Velmi rozumným přístupem je vyvážení. S Čínou proti Spojeným státům, pak s Indií proti Číně a pak se uvidí.
   1. -2
    16 2021 июня
    dvou-třívektorovost na jednoho kníratého soudruha, ale ještě nedávno to skoro nedotáhlo na okraj .. taky jsem vše vybalancoval ..
    1. -4
     16 2021 июня
     Měřítko soudruha, lehkonohého, není stejné. A ani jeden z nich. Kousek na jih bydlel i občan, příznivec multivektoru. Pouze zarovnání je takové, že to nejsou hráči, ale pěšci. Rusko je hráč.
 4. -2
  16 2021 июня
  Pokud si Čína dělá nároky na území, můžete mu lehce připomenout, kde a jak by byl, kdyby SSSR nezasáhl do války s Japonskem v srpnu 1945... Kolik jeho Číňanů by Japonci povraždili a čí Mandžusko by bylo. Kdo mu pomohl s jadernými zbraněmi, stavbou tanků, stavbou letadel...
  1. AVM
   -1
   16 2021 июня
   Citace z Wedmak
   Pokud si Čína dělá nároky na území, můžete mu lehce připomenout, kde a jak by byl, kdyby SSSR nezasáhl do války s Japonskem v srpnu 1945... Kolik jeho Číňanů by Japonci povraždili a čí Mandžusko by bylo. Kdo mu pomohl s jadernými zbraněmi, stavbou tanků, stavbou letadel...


   „Dobrými skutky se neproslavíš“ – pomohli jsme spoustě lidí a nyní jsou členy NATO. Zde jen jako u Machiavelliho - "Je lepší vzbuzovat strach než lásku, protože láska je založena na pocitu vděčnosti, který lze v každém okamžiku odhodit, ale strach zůstává navždy."

   Tehdy i nyní bylo nutné udeřit silněji každého, kdo se otočil pod paží, aby mlčel v hadru. A pokud nemáte sílu, tak mlčte a nepředvádějte Poseidony a bouřliváky, čímž si ze sebe uděláte „pohodlného nepřítele“.
   1. 0
    16 2021 июня
    Tepování je samozřejmě rychlé a spolehlivé, ale ne vždy ziskové. I když máte v některých ohledech pravdu, vyplatí se jednat tvrději s aktivními nepřáteli. Se stejnou Ukrajinou z nich spadly granáty na naše území (pamatujte, bylo to tak), v reakci na to zničily nejbližší dělostřelecké posádky. Totéž platí v politické sféře: zasahovat, trestat.
    1. AVM
     0
     17 2021 июня
     Citace z Wedmak
     Tepování je samozřejmě rychlé a spolehlivé, ale ne vždy ziskové. I když máte v některých ohledech pravdu, vyplatí se jednat tvrději s aktivními nepřáteli. Se stejnou Ukrajinou z nich spadly granáty na naše území (pamatujte, bylo to tak), v reakci na to zničily nejbližší dělostřelecké posádky. Totéž platí v politické sféře: zasahovat, trestat.


     Saakašvili měl být zabit najednou, možná by pak na Ukrajině nebyly žádné události. Spojené státy srazí každého, kdo s nimi mluví (s kým mohou).
     1. -1
      17 2021 июня
      měl být vržen

      Jak bychom se potom lišili od Spojených států? Další země lupičů a lupičů?
      1. AVM
       +1
       18 2021 июня
       Citace z Wedmak
       měl být vržen

       Jak bychom se potom lišili od Spojených států? Další země lupičů a lupičů?


       Za prvé zaútočili jako první, to se nesmí pustit, aby ostatní neměli touhu.

       A za druhé, svět je krutý a skutečný a já se domnívám, že naše zájmy musí být také pevně prosazovány a v tomto ohledu si musíme vzít příklad ze Spojených států a také z Číny. Jinak všem jen pomáháme, odepisujeme dluhy, zachraňujeme a pak se nám z vděčnosti vyserou na hlavu.

       Chci žít v zemi, která je obávaná (synonymní s úctou), a oni nemyslí na to, „jak z toho urvat kus nebo něco jiného, ​​co by šukat“, ale „když ne já, když ne já“.
  2. +1
   16 2021 июня
   Nikomu za to nic nedluží – to si myslí.
  3. +3
   16 2021 июня
   Již poskytnutá služba nic nestojí. Jen my z nějakého důvodu naivně uvažujeme jinak..
   1. -1
    16 2021 июня
    No, pokud ano, příště už takovou službu poskytovat nebudeme.
    1. +1
     16 2021 июня
     Kdo by nám to teď dal... Co tady příště...
     1. -2
      16 2021 июня
      Takže taková síla neexistuje. Čína nezvládne USA sama. My také. Způsobování nepřijatelných škod ano, ale bude to vzájemné a bude se objevovat po celém světě.
      S největší pravděpodobností se svět dostane do 3-4 polárního systému. To pokud se EU nenudí pod tlakem USA. Jinak NATO poroste a pak je nevyhnutelné spojenectví s Čínou. A opět se dostaneme do bipolárního světa a s ještě větším napětím.
      1. -2
       16 2021 июня
       Citace z Wedmak
       A znovu se dostaneme do bipolárního světa,

       A koho jste označil za póly? USA vs ČínaRusko – no a co? Myslíš to vážně?
     2. -5
      16 2021 июня
      Evropa se zbláznila do této zelené energie Čína uspořádala zúčtování s Austrálií, celkově vynulovala dodávky uhlí z Austrálie. Kdo mu v této věci pomohl a cena uhlí ve světě vzrostla. Zeptejte se ruských horníků, co si myslí o Číně. hi
  4. 0
   16 2021 июня
   Citace z Wedmak
   Pokud si Čína dělá nároky na území, můžete mu lehce připomenout, kde a jak by byl, kdyby SSSR nezasáhl do války s Japonskem v srpnu 1945.

   Takže, co bude dál? Vzpomene si na Chruščova. Po těchto vzpomínkách, Damansky
  5. +3
   16 2021 июня
   Citace z Wedmak
   Kdo mu pomohl s jadernými zbraněmi, stavbou tanků, stavbou letadel...
   Nemyslím si, že na to zapomněl, stejně jako si nemyslím, že nám tato připomínka může nějak pomoci!
  6. -2
   16 2021 июня
   Kdo mu pomohl s jadernými zbraněmi, stavbou tanků, stavbou letadel...
   Svým asistentům už tedy poděkovali. Na Damanského.
  7. +5
   16 2021 июня
   A pak budou z takové srdečné řeči plakat a stydět se
  8. +1
   16 2021 июня
   Citace z Wedmak
   můžete mu lehce připomenout, kde a jak by byl, kdyby SSSR nezasáhl do války s Japonskem v srpnu 1945... Kolik jeho Číňanů by Japonci povraždili a čí Mandžusko by bylo. Kdo mu pomohl s jadernými zbraněmi, stavbou tanků, stavbou letadel...

   Jaké žalostné blábolení? Vážně jste se rozhodli dostat Číňany přes tyto nálady? Uroní slzu a obejmou se?
  9. -1
   16 2021 июня
   Citace z Wedmak
   Pokud Čína vznese nároky na území

   Pak se nebude starat o vaše upomínky.
 5. +1
  16 2021 июня
  Není třeba nám podsouvat myšlenku, pod kým jsme přátelé – k elitě se dostane, že sedět u světového vědra není cool a pak...
  1. +1
   16 2021 июня
   Citace z arhitrolla
   k elitě se dostane, že sedět u světového vědra není cool a pak...
   A pak se chytne za hlavu a s výkřiky ay-yai-yai začne vytahovat ze zadku zemi, do které ji sama vehnala?! Nejsi tak naivní, abys tomu věřil? A pak, i když se naše „elita“ (termín používaný v chovu hospodářských zvířat velmi hodí!) vezme za hlavu, bude to jen gesto – k nápravě situace v zemi musí být mozky hlavu, zatíženou znalostmi předmětu, kterým naši vládci až na výjimky rozhodně nejsou! úsměv
 6. +6
  16 2021 июня
  Ale Rusko bylo jedinou zemí, která postoupila území Číně.

  Ano, ne jediný...
  Ne, pro roli země-čerpací stanice nás Čína normálně takto navrhla. O nic horší než evropské země.

  Nikdo nás "neregistroval", oni sami ... toho dosáhli sami, stagnace ve všem kromě vojensko-průmyslového komplexu ... A výsledek je přirozený.
 7. -1
  16 2021 июня
  Čína je Erdogan, ale stále nabírá na síle.
 8. +8
  16 2021 июня
  nějak v roce 1912 poradil císař Wilhelm ministru Ingušské republiky Sazonovovi, aby vyzbrojil Čínu, aby se stala baštou proti Japonsku. na což Sazonov moudře poznamenal, že kdyby mezi dvěma
  země 7000 verst společné hranice, pak budou tyto zbraně dříve nebo později obráceny proti Rusku. Chruščov není ani obviňován, ale skutečnost, že jej neprozřetelně podal
  jaderné zbraně do Číny-nepamatuji.
  1. -1
   16 2021 июня
   Citace od sidorova
   ale co neprozřetelně podal
   jaderné zbraně do Číny-nepamatuji.

   Ale pamatují si, že urazil Fidela)
 9. +12
  16 2021 июня
  Plazi nejsou vděční, netrpí empatií, nemají přátele. Všechno je pro ně jídlo.
 10. -3
  16 2021 июня
  Je to legrační... Autora jsem odhadl podle názvu článku... Dříve bylo k tomu potřeba začít číst...
  Objem čínského HDP odhadl (Global-finances.ru) MMF na 11 221 miliard dolarů. Stejná částka pro Rusko je 1 282 miliard dolarů.
  V roce 2020 činil HDP Číny 14 720 miliard dolarů. Rusko má 1 480 miliard dolarů.
  Zajímavá čísla. Čínská výkonnost je vyšší než ruská zhruba o stejný podíl jako populace.
  a postaveno. Na vlastní náklady.
  Postaveno na vlastní náklady? Není tedy potřeba dělit se o zisky s investory.
  Ano, a berou, upřímně řečeno, ne tak horké. Pracovní vytížení „Síly Sibiře“ nepřesahuje 55 %.

  Dodávky plynu do Číny jdou nad plán, nad kontrakt. To platí jak pro roční objemy, tak pro denní dodávky. V některých dnech roku 2020 naše dodávky do Číny překročily smluvní závazky Gazpromu o 25 %,“ řekl Miller.

  Tito. 55% zatížení plynovodu v tuto chvíli je plánované zatížení. A pracovní zátěž je navýšena do plného rozsahu v souladu se smluvními závazky
  Společnost hodlá do roku 38 dosáhnout projektované kapacity 2025 miliard metrů krychlových

  A za jakou cenu Čína plyn nakupuje, to se opravdu stále neví.
  náklady na plyn podle smlouvy s Čínou mají časové zpoždění půl roku a tvoří je mimo jiné cena ropy v tomto období.
  Tito. Ceny nejsou žádné velké tajemství. I když někteří manažeři by měli být uvězněni...
 11. +5
  16 2021 июня
  Citace: Ingvar 72
  Už dlouho říkám, že Čína není vůbec náš přítel.

  To říká většina rozumných lidí, ale co s tím dělat? Jediným východiskem je změnit situaci zevnitř a pozvednout naši zemi na patřičnou úroveň, na což naše vládnoucí elita zjevně není připravena!
  1. +2
   16 2021 июня
   Není připraven a není ochoten.
   Opravdu to musí fungovat.
 12. -4
  16 2021 июня
  Další džíny, placené Západem, který obviňuje Číňany ze zločinů právě tohoto Západu.
 13. +3
  16 2021 июня
  Potřebuje drak medvěda?
  Samozřejmě potřeba.
  Koneckonců, medvěd: to je hodně bílkovin, žluč na léky, kůže jako trofej a dekorace atd.
 14. +1
  16 2021 июня
  Bohužel opět solidní agitace. Čína není v příliš dobrém stavu jako zbytek světa. Věřit čínským statistikám – klamat sám sebe, technologická převaha? A v čem? ano - G5, ale co už. Pokud to Američané berou vážně Číňany – boj proti krádežím technologií, tak to Číňanům nebude málo. Čínská armáda a námořnictvo – ach, my se bojíme. Lépe si připomeňte historii nákupu čínských motorů pro naše fregaty. Mají problémy jako každý jiný a není potřeba jim hned dávat takové zálohy. slepý řekl - pojďme. Podívejte, Ukrajinci je vyhodili z motorové sich a nepohrdli. Čína nedorostla k hegemonovi – kromě peněz zatím nemá co nabídnout. A jejich šťastný život teprve začíná. Ze studené války měla největší prospěch Čína – otevřela trhy, dala jim technologie a tak dále. uvidíme. Za nadřazenost se vždy platilo krví – vlastní i cizí, a ne penězi.
 15. -1
  16 2021 июня
  Citace od Svaroga
  Citace: Aleksandr21

  Co je na těchto vztazích špatného? Jen se divím. Podle mého názoru je skvělé, že Rusko a Čína mají tak vysokou míru interakce a dalo by se říci strategickou alianci.

  Co přesně je tato interakce? Nevysvětluj?
  No, pokud jde o strategickou alianci, jste velmi silní. Zde je definice:
  Unie států, koalice - politické, vojensko-politické nebo hospodářské spojení více států, vytvořené k ochraně společných zájmů, zajištění společné bezpečnosti, kolektivní obrany nebo ke koordinované přípravě a vedení koaliční války.

  Kde je strategická aliance?

  Strategickou alianci pak obvykle uzavírají ti, kteří mají dlouhodobé výhody.
  Co to je pro rusko-čínské vztahy zatím není jasné.
  Existuje konkurence, existují obavy o území. Mechanismy rozvoje se obecně z pohledu ekonomiky zásadně neprolínají.
  Jediné plus je, buďme přátelé proti Západu, ne vážně. Číňané jsou příliš ambiciózní partneři.
 16. +2
  16 2021 июня
  Dobrý článek a hlavně relevantní.
 17. Komentář byl odstraněn.
 18. +5
  16 2021 июня
  S takovým "spojencem" není z definice potřeba nepřátel.
 19. +3
  16 2021 июня
  Mám přítele kněze a ten také řekl, že v budoucnu Čína zajme D.Vostok na Ural, ale ne válkou, ale expanzí. A vůbec, kdo řekl, že ve světě politiky jsou přátelé? Jsou tu dočasní spolucestující, tečka! Zatímco jste silní, existuje mnoho „přátel“, ale jak budete slábnout, vaši bývalí „přátelé“ vás budou první klovat.
 20. -1
  16 2021 июня
  Další.
 21. 0
  16 2021 июня
  Citace: Hyperion
  Citace: Aleksandr21
  Západ nás předběhne na mnoho let dopředu ..... jako se to stalo se Severní Koreou a Íránem

  No, srovnal jsi... Rusko je bohatší jak na zdroje, tak na mozky. Ano, a sovětské nevyřízené věci - hoo, co to bylo. To znamená, že nebylo možné začít vše od nuly. Ale ty polymery - bye-bye.
  Citace: Aleksandr21
  prodáváme různé produkty ... + JE - Rosatom staví v Číně a spolupracujeme v jiných oblastech ... je to špatné?

  Je to dobré. Ještě není vše prodáno. Ale opakuji: o rovnoprávném svazku nemůže být řeč. Medvěd není přítel draka.
  “ řekla kočka myši
  - Buďme přátelé
  A buďme tímto přátelstvím
  Važ si až do smrti...“ (c)

  #No, srovnal jsi... Rusko je bohatší jak na zdroje, tak na mozky.“
  No a co. Jak bylo bohatství využito?
 22. -1
  16 2021 июня
  Záleží jen na nás, jak budeme budovat vztahy s Čínou. Možná to je nyní otázka, která trápí mnohé. Kdyby v takové odbory byla naprostá důvěra. Nebo možná něčemu nerozumíme.
 23. -2
  16 2021 июня
  Potřebuje medvěd draka? To jsou ti „zápaďáci“, že „východňáci“ jsou pomazáni jedním světem – rusofobové, vlastizrádci.
 24. -3
  17 2021 июня
  Ani jsem to nečetl, další „všechno je ztraceno“ autor ani není v tématu.
  Čína ale peníze v přímém smyslu nepotřebuje. Čína potřebuje území a zdroje. A území je ještě důležitější, ČLR má spory se všemi svými sousedy, Japonskem, Indií, Filipínami, Vietnamem. Pokud šlo o lidské oběti při střetech s Indií o kus solné pouště Aksaichin, která se nachází v nadmořské výšce 5 tisíc metrů, o čem se můžeme bavit na téma všemožných ostrůvků, normálních i umělých?
  Autore, pij yada, ty vůbec nechápeš, proč je v Himalájích spor. A k čemu jsou velkoobjemové ostrovy? A běžte vyprávět příběhy o mapě na Ural ostatním. Tajgu nekácí Číňané, ale jejich vlastní. Prodávají místní úředníci a „černí“ dřevorubci. Není třeba tu vyřezávat pohádky, byl jste někdy sám na Sibiři?
 25. 0
  17 2021 июня
  1999: „A prezident Ruské federace potvrdil tuto logiku pokračováním ve své kritice: „Neexistovalo a nebude takové, aby Bill Clinton sám diktoval celému světu, jak žít, jak pracovat, jak pracovat, jak Jelcin navíc poslal Clintonovi další důležitou „zprávu“: Rusko a Čína se shodly, že „multipolární svět je základem všeho“, a – pozor na washingtonské stratégy – „budeme světu diktovat, jak žít, a nejen on."
  Pokus o obrat na Východ tedy ještě nezačal. Tyto pokusy se objevují, jakmile Ruská federace odrazí Západ. A už tehdy rádi mluvili o ose Minsk-Moskva-Peking.
  Funguje průměrně.
 26. 0
  17 2021 июня
  Chtělo by se poznamenat: Není to to, o čem Biden dnes mluvil po setkání s Putinem: "Jsou ve velmi, velmi obtížné situaci?"
  Člověku by se chtělo myslet, že v Kremlu si o Číně nikdo nedělá iluze.
 27. +2
  17 2021 июня
  Neustále se nám říká: Rusko selhalo, Rusko rozdalo.......... Co znamená Rusko? Rusko s tím nemá nic společného a navíc ministerstvo zahraničních věcí, složené z úředníků s dvojím občanstvím a majících domovy v zahraničí a rodin žijících v Londýně a Americe! To je důvod selhání naší politiky!
 28. 0
  17 2021 июня
  Autor samozřejmě zašel příliš daleko, co se týče našich bývalých spojenců, nejsou to oni, kdo zradil nás, ale my jsme zradili je, a to jsou všechny bývalé sovětské republiky, nemluvím o jiných zemích, které byly orientované na Rusko -SSSR a nyní, jen díky Číně, se náš liberální systém stále drží nad vodou, jinak by byla Čína již dávno "sežrána" anglosaským světem
  Ano, a myslím, že Čína by sama neodolala, kdyby nebyla blízko Ruska
 29. +2
  17 2021 июня
  Ve východní hře GO existuje tento druh hry. Všechny kameny mají stejnou barvu. Hrají ji pouze mistři. Kdo sleduje tuto hru, ztrácí nit po tuctu tahů.
 30. -1
  18 2021 июня
  Mapy ke kreslení všeho hodně. Jednou jsem slyšel, že na tajných mapách není žádný americký generální štáb. V celé této „sinologii“ kotovasie, která prostupuje náš prostor, nechci nic vyzdvihovat. Každý, kdo má přístup k internetu, si nemůže pomoci, ale má pravidelně jednoduché otázky týkající se přečtení „kritického“ článku a získání informací online. Například. 75 milionů Rusů (zaměstnaných i oficiálně) vytváří HDP podle PPP pouze 6krát méně než 770 milionů pracujících Číňanů. „Správný“ poměr zlatých rezerv ČLR a Ruské federace se stane stejný pouze při snížení přes filtr PPP (protože v „absolutních financích“ se 3,1 bilionu dolarů ukazuje jako méně impozantních než našich 0,6 v poměru k HDP). Čínská ekonomika je navíc považována za superefektivní ve využívání všeho a všeho od lidí po zdroje. K tématu „Síla Sibiře“ se mi jen nechce pouštět do diskuze, protože jsem například celou dobu nemohl dostat jasnou odpověď proč, když mám celkovou smluvní částku (400 miliard tanků) a při imputovaném objemu dodávek (1140 miliard kubických metrů), nemůžeme pochopit, zda je projekt ziskový, aniž bychom dokonce nastolili otázku vytvoření dalších výrobních zařízení. Obecně nejsou vzneseny žádné otázky. 350 dolarů za 1000 kostek. Hmm.A evropská "provozní" cena? 240...Hmm. Zkrátka na všechny pozice mám osobně vždy jednoduché otázky. Moje iluze o velikosti ČLR praská ve švech doslova každou vteřinou takových „kampaní za informacemi“. Co dělat? Jak mohu osobně vyjít s obrazy reality založené na analýze a aritmetice nepřátel a bezpochyby s neporazitelným obrazem ČLR, založeným na .... A na čem? Pro 1,5 miliardy lidí a utajení zpráv a informačního prostoru?)))
 31. 0
  18 2021 июня
  No jakoby autor neřekl nic nového.Mnoho vojenských technologií se Číně neprodá.Nejsme přátelé tak dočasní spojenci,aby nás nesežrali odděleně.A v budoucnu ano Čína bude pro nás velký problém
 32. 0
  20 2021 июня
  Spojené státy mají také spoustu spojenců. Na rozdíl od Číny a Ruska, které na to, mírně řečeno, bohaté nejsou. spojenci.

  Autor potřebuje pochopit velmi jednoduchou otázku. V mezinárodních vztazích je pojem „spojenec“ velmi odlišný od pojmu v osobní komunikaci. Tento rozdíl je obzvláště ostrý mezi nositeli ruské mentality.
  Když se pokoušíte analyzovat mezinárodní vztahy, nemusíte se svou chartou chodit do cizího kláštera, přepnout na obecně uznávanou. Pak nebudou tak velká očekávání, a tedy taková hysterie.
 33. 0
  8 2021 июля
  Dragon Bear se nevzdal, hodně jí, nerad pracuje, ničí úl. Ale Mishkinovo dračí doupě vám bude velmi slušet ...

"Pravý sektor" (zakázaný v Rusku), "Ukrajinská povstalecká armáda" (UPA) (zakázaný v Rusku), ISIS (zakázaný v Rusku), "Jabhat Fatah al-Sham" dříve "Jabhat al-Nusra" (zakázaný v Rusku) , Taliban (zakázaný v Rusku), Al-Káida (zakázaný v Rusku), Protikorupční nadace (zakázaný v Rusku), Navalnyj ústředí (zakázaný v Rusku), Facebook (zakázaný v Rusku), Instagram (zakázaný v Rusku), Meta (zakázaný v Rusku), Misantropická divize (zakázaný v Rusku), Azov (zakázaný v Rusku), Muslimské bratrstvo (zakázaný v Rusku), Aum Shinrikyo (zakázaný v Rusku), AUE (zakázaný v Rusku), UNA-UNSO (zakázaný v Rusko), Mejlis lidu Krymských Tatarů (v Rusku zakázán), Legie „Svoboda Ruska“ (ozbrojená formace, uznaná jako teroristická v Ruské federaci a zakázaná)

„Neziskové organizace, neregistrovaná veřejná sdružení nebo jednotlivci vykonávající funkce zahraničního agenta“, jakož i média vykonávající funkci zahraničního agenta: „Medusa“; "Hlas Ameriky"; "Reality"; "Přítomnost"; "Rozhlasová svoboda"; Ponomarev; Savitská; Markelov; kamalyagin; Apakhonchich; Makarevič; Dud; Gordon; Ždanov; Medveděv; Fedorov; "Sova"; "Aliance lékařů"; "RKK" "Centrum Levada"; "Pamětní"; "Hlas"; "Osoba a právo"; "Déšť"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kavkazský uzel"; "Člověk zevnitř"; "Nové noviny"