Přehlídka vítězství 24. června 1945

33

9. května v 01:01 moskevského času vstoupila v platnost kapitulace nacistického Německa a všech jeho ozbrojených sil. Doslova o týden později, 15. května, poté, co v Evropě ustaly salvy z děl, se J. V. Stalin rozhodne uspořádat v Moskvě na Rudém náměstí přehlídku vítězů. Přehlídka měla znamenat vítězství nad nacistickým Německem, byl by to triumf vítězného lidu. Přehlídka, která se nakonec konala 24. června 1945, byla navždy zařazena do historie naší zemi, čímž symbolicky ukončili válku, která trvala dlouhých 1418 dní.

Návrhy formulované zástupci generálního štábu na konání Přehlídky vítězství byly Stalinovi předloženy 24. května 1945. Nejvyšší velitel přijal všechny argumenty a návrhy, ale nesouhlasil s termínem přehlídky. Generální štáb očekával, že přípravy na přehlídku potrvají dva měsíce, ale Stalin trval na tom, aby se přehlídka vítězství konala za měsíc.Přehlídky vítězství se zúčastnili bojovníci z 10 front


Přehlídky vítězství, která se konala v sovětském hlavním městě 24. června 1945, se zúčastnily kombinované pluky z 10 front a také kombinovaný pluk z námořní Flotila. Kromě toho byli do přehlídky zapojeni studenti vojenských akademií, kadeti vojenských škol (Suvorov) a jednotky moskevské posádky. Na přehlídce byla poměrně masivně prezentována různá vojenská technika a měla se konat i letecká přehlídka. Na letištích však zůstalo 216 letadel, neboť v Moskvě bylo 24. června zataženo, při přehlídce pršelo.


Každý z 10 frontů: karelský, leningradský, 1. baltský, 1., 2., 3. běloruský a 1., 2., 3., 4. ukrajinský připravil k přehlídce kombinovaný pluk o složení pěti praporů. Formování těchto pluků bylo dokončeno na konci května 1945, do hlavního města začaly přijíždět od 10. června. V původní směrnici přijaté generálním štábem Rudé armády byla síla kombinovaného pluku odhadována na 1059 osob s 10 náhradními, ale již při náboru konsolidovaných pluků byl počet zvýšen na 1465 osob při zachování stejný počet náhradních dílů.

K dokončení konsolidovaných pluků hledali nejhodnější kandidáty. Personální obsazení účastníků průvodu bylo sestaveno velmi pečlivě. Přednost měli vojáci, kteří vynikli v bitvě, prokázali odvahu, statečnost, osobní hrdinství a vojenské dovednosti. Velký význam byl kladen na růst bojovníků. Například v rozkazu pro 1. běloruský front ze dne 24. května 1945 bylo zvláště stanoveno, že přírůstek kandidátů na účast na Přehlídce vítězství má být nejméně 176 cm a věk účastníků nesmí být starší než 30 let.

Speciálně pro přehlídku se podařilo ušít 15 tisíc souprav uniforem


Velkým problémem pro organizaci průvodu bylo zajistit všem účastníkům kompletní uniformy. Pokud například kadeti vojenských škol, vojenský personál moskevské posádky a studenti vojenských akademií již měli přehlídkové uniformy a pravidelně se věnovali cvičnému výcviku, pak pro 15 tisíc frontových vojáků, kteří byli odvoláni do Moskvy, bylo všechno jinak. Všichni tito lidé museli být přijati, ubytováni, vybaveni stravou, organizovány zkoušky a vydávány uniformy ve velikosti. Právě úkol ušít obrovské množství slavnostních uniforem se jevil jako nejnáročnější.


Naštěstí se situace i přes napjaté termíny vyřešila kladně. Šicí továrny působící v Moskvě a v Moskevské oblasti začaly šít uniformy na konci května a podařilo se jim tento úkol zvládnout. Továrna Bolševička v Moskvě sehrála důležitou roli při šití uniformy na míru. Do 20. června 1945 se všem účastníkům Přehlídky vítězství podařilo získat novou přehlídkovou uniformu. Celkem bylo vyrobeno více než 15 tisíc kompletů uniforem. Bylo to na Victory Parade, kde byly poprvé představeny nové mořské zelené uniformy. V budoucnu se tato barva stane tradiční pro uniformu sovětských důstojníků.

Házení německých transparentů do mauzolea


Vrcholnou a nejsymboličtější částí Přehlídky vítězství, kterou mnozí znají z fotografií a týdeníků, bylo vhození transparentů poraženého nacistického Německa do mauzolea na Rudém náměstí. Kdo přesně navrhl zařadit tento prvek do průvodu, není jisté. Podle jedné verze tento nápad navrhl Stalinovi ruský a sovětský historik, akademik Jevgenij Viktorovič Tarle, který poznamenal, že to kdysi dělali římští vojáci.

Před přehlídkou bylo na pokyn generálního štábu do hlavního města dodáno asi 1 ukořistěných transparentů a standart, které byly ukořistěny v Německu od jednotek 1. běloruského a 900. ukrajinského frontu (z Berlína a Drážďan). Všechny dodané transparenty byly zpočátku umístěny v budově kasáren Lefortovo. Následně bylo členy zvláštní komise z dodaných transparentů a standart vybráno 200 jednotek, které byly umístěny ve speciální místnosti pod ochranou moskevského velitelství. Přímo 24. června 1945 byly vybrané transparenty a standarty poražené Třetí říše doručeny na Rudé náměstí a předány personálu speciálně vybrané přehlídkové roty „vrátných“, skládající se z 200 osob (10 řad po 20 lidech). ).


Po průchodu spojených pluků 10 front a spojeného pluku námořnictva najednou přestal hrát gigantický orchestr 1400 lidí, který téměř bez přestávky doprovázel celý přesun vojsk. V tichu, které se usadilo na náměstí, se začal ozývat úder 80 bubnů. Pod tímto bubnem se objevila speciální rota, která nesla 200 nepřátelských praporů, jejichž panely se prakticky táhly po chodníku, mokré od deště. Bojovníci roty vystoupili na plošinu poblíž mauzolea, otočili se doprava a násilně shodili prapory poraženého nepřítele na zem.

Ne bez kuriozit. Nyní můžeme říci, že mezi prapory hozenými do mauzolea byly asi dva tucty císařů, většinou jezdců. V první řadě byly tři pruské vojenské standarty z 900. století. Předpokládá se, že tyto transparenty a normy mohly být vybrány nedopatřením, ale s největší pravděpodobností je zvláštní komise vybrala z XNUMX transparentů a norem dodaných do Moskvy kvůli jejich dobrému zachování, kráse a působivému vzhledu. Jiné vysvětlení pro tuto skutečnost historici nemají.

Přehlídky vítězství se zúčastnilo přibližně 35 tisíc lidí


Přehlídka vítězství se ukázala jako rozsáhlá a grandiózní událost v každém smyslu slova. Celková doba trvání průvodu byla dvě hodiny a dvě minuty. Přehlídka se konala za vydatného deště, kterého si tisíce Moskvanů shromážděných na Rudém náměstí prostě nevšimly. Pravda, počasí udělalo své vlastní úpravy schváleného programu. Kvůli dešti byla zrušena letecká část přehlídky a demonstrace dělníků města Moskvy. Ale i bez toho se vojenská přehlídka 24. června 1945 navždy zapsala do dějin naší země a zosobnila triumf našich ozbrojených sil, vítězného lidu a generálů.

Přehlídky vítězství v Moskvě se zúčastnilo 24 maršálů Sovětského svazu, 249 generálů, 2536 důstojníků a 31 116 seržantů a vojáků. Samostatně byla k účasti na přehlídce přidělena kombinovaná vojenská kapela čítající přibližně 1400 hudebníků, z nichž nejmladšímu bylo 13 let. Dvě hlavní osoby přehlídky byli maršálové vítězství: K. K. Rokossovsky, který velel přehlídce, a G. K. Žukov, který hostil Victory Parade. Koně pro maršály byli připraveni předem. Pro Žukova sebrali koně jménem Idol bílého světle šedého obleku plemene Terek, pro Rokossovského - černý, karakovský (černohnědý) oblek jménem Polus.


Kromě pěchoty se přehlídky zúčastnilo jezdectvo a hojně byla zastoupena i vojenská technika. Za pouhých 50 minut prošlo Rudým náměstím 1850 jednotek různé vojenské techniky. Přehlídku vojenské techniky zahájilo dělostřelectvo. Současně byly představeny dělostřelecké systémy různých ráží, včetně houfnic ZiS-3, BS-3, M-30, raketometů M-31 Andryusha a také velkorážové dělostřelectvo do 305 mm . Přehlídky se zúčastnila i obrněná technika: střední танки T-34-85 a těžké tanky IS, samohybná děla SU-76, SU-100 a ISU-152, ale i motorkáři a výsadkáři na různých kolových vozidlech. Po Rudém náměstí se procházeli i zástupci amerického automobilového průmyslu: kamiony Dodge a Studebaker a také džípy Willis.

Po průjezdu vojenské techniky vstoupil na náměstí kombinovaný orchestr, který 24. června 1945 asi v poledne ukončil Přehlídku vítězství. Unikátní hudební seskupení, které hrálo po celou dobu přehlídky, bylo sestaveno z 38 orchestrů vojenských škol v Moskvě, ale i vojenských jednotek Rudé armády a NKVD. Kombinovaný orchestr zakončil Victory Parade pochodem vojenského dirigenta a skladatele Semjona Aleksandroviče Chernetského „Sláva vlasti“.
Naše zpravodajské kanály

Přihlaste se k odběru a zůstaňte v obraze s nejnovějšími zprávami a nejdůležitějšími událostmi dne.

33 komentáře
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. +8
  24 2020 июня
  Házení německých transparentů do mauzolea
  Podle stejné „legendy“ byly po provedení tohoto rituálu shromážděny černé rukavice od všech zaměstnanců skupiny, ve kterých nesli tyto transparenty a spálili je před formací ...
 2. +13
  24 2020 июня
  24. června 1945. Největší přehlídka všech dob! Vítězové se procházeli po dlažebních kostkách Rudého náměstí.
  1. +1
   24 2020 июня
   Citace: Phil77
   24. června 1945. Největší přehlídka všech dob! Vítězové se procházeli po dlažebních kostkách Rudého náměstí.

 3. +4
  24 2020 июня
  Poté se ve výročních letech 1965, 1985 a 1990 konaly vojenské přehlídky vítězství. V roce 1965 se Den vítězství stal státním svátkem, předtím to byl obyčejný pracovní den.
  1. +1
   24 2020 июня
   Od 7. listopadu 1918 až do roku 1991 se v Moskvě každoročně konaly vojenské přehlídky na počest výročí Říjnové revoluce v roce 1917. Přehlídky vítězství se proto konaly tak zřídka.
 4. +1
  24 2020 июня
  Ať protivníci všech barev vidí a slyší – Rusko bylo, je a bude!
 5. +5
  24 2020 июня
  Dnes je to 75. výročí mauzolea vítězství.
  1. -8
   24 2020 июня
   Mauzoleum je náhrobek s mumií. Základní kámen vítězství? Kdy bylo pohřbeno vítězství?
  2. +1
   24 2020 июня
   Citace z knn54
   Dnes je to 75. výročí mauzolea vítězství.

   Dívám se na televizi, Mauzoleum je opět zahalené.
   1. +5
    24 2020 июня
    Naši vůdci ještě nejsou dostatečně zralí, aby se postavili na pódium mauzolea. Zdá se, že cítí, co udělali. Svědomí překáží...
    1. +2
     26 2020 июня
     To není svědomí. Takto se zříkají sovětské minulosti. Společně to vyplenili. A musíte ukázat, že se jim daří lépe. Ano, jsou lepší – pro ně. Pro ostatní je to horší.
  3. 0
   24 2020 июня
   Citace z knn54
   Dnes je to 75. výročí mauzolea vítězství.

   je to dnes
 6. +3
  24 2020 июня
  Bez ohledu na to, kolikrát to sleduji, vždy je to na kůži studené. Největší událost, Victory Parade.
  1. +3
   24 2020 июня
   Citace z Van 16
   Bez ohledu na to, kolikrát to sleduji, vždy je to na kůži studené. Největší událost, Victory Parade.

   To samé, je to fascinující. To ukazuje sílu státu. Taková paráda nikde na světě nebyla a nebude.
 7. DPN
  +4
  24 2020 июня
  Ano, taková PARÁDA už se jen tak nevidí.
  V sovětských dobách ho L. I. Brežněv odvolal házením fašistických transparentů na úpatí MAUSOLEA, dnes je to kvůli západním přátelům zakázáno.
 8. +4
  24 2020 июня
  Toto je mauzoleum 22.06.1945

  A toto je Mauzoleum 22.06.2020
 9. 0
  24 2020 июня
  Dvě hlavní osoby přehlídky byli maršálové vítězství: K. K. Rokossovsky, který velel přehlídce, a G. K. Žukov, který hostil Victory Parade.

  Dnes jsem zapnul televizi. Viděl jsem zahalené mauzoleum, na které byly hozeny stejnojmenné transparenty nacistického Německa, podíval jsem se na ministra obrany, který nesloužil v armádě a vypnul tento pořad.
  1. +2
   24 2020 июня
   Ustinov ani Bulganin, kteří byli ministry obrany SSSR, nebyli profesionálními vojáky. A televize byla marně vypnutá: poslední boxy pro pěší se procházely pod Internacionálou, vašemu srdci drahé.
  2. 0
   24 2020 июня
   Citace od Sovetského
   podíval se na ministra obrany, který nesloužil v armádě a tento pořad vypnul.

   Nejsem proti Šojgu, ale když Serdjukov velel průvodu, tehdy jsem vypnul televizi.
 10. +4
  24 2020 июня
  SLÁVA LIDEM VÍTĚZŮ!!!!!
 11. +3
  24 2020 июня
  Takže vítězství přece slavil lid SSSR a ne dnešní Rusko. A zemi vládla strana VKP(b) a ne Jednotné Rusko, buržoazní strana. Co má země společného s vítězstvím, které v té době nebylo? Tato země je pomstou národů SSSR za vítězství nad kapitalismem.
  1. +1
   24 2020 июня
   Promiňte, ale můžeme oslavit vítězství nad Francouzi ve vlastenecké válce roku 1812? Moderní Rusko také nemá nic společného s RI. A výročí bitvy u Poltavy? A bitva o led?
   To vše je vítězství ruských zbraní a my, potomci, jsme povinni ctít památku našich předků.
  2. +2
   24 2020 июня
   Citace ze zenionu
   Tato země je pomstou národů SSSR za vítězství nad kapitalismem.

   A stejně, bez ohledu na to, jak myslíte, je to Rusko, které bylo, je a bude.
  3. +2
   24 2020 июня
   Citace ze zenionu
   vítězství přece slavil lid SSSR a ne dnešní Rusko.

   a kdybyste tu přehlídku sledovali, viděli byste, že se jí zúčastnily republiky bývalého SSSR, které se považují za vítěze, byli tam dokonce i Číňané.
 12. +1
  25 2020 июня
  Nyní můžeme říci, že mezi prapory hozenými do mauzolea byly asi dva tucty císařů, většinou jezdců. V první řadě byly tři pruské vojenské standarty z 900. století. Předpokládá se, že tyto transparenty a normy mohly být vybrány nedopatřením, ale s největší pravděpodobností je zvláštní komise vybrala z XNUMX transparentů a norem dodaných do Moskvy kvůli jejich dobrému zachování, kráse a působivému vzhledu. Jiné vysvětlení pro tuto skutečnost historici nemají.

  Nedošlo k žádnému dohledu. To byl symbol konečné porážky „drang nach osten“ německého imperialismu.
 13. 0
  26 2020 июня
  Přehlídka 45 je skutečně triumfem a pýchou sovětského lidu a sovětské armády a nyní je to obvyklá ozdoba prohnilé koloniální vlády.

"Pravý sektor" (zakázaný v Rusku), "Ukrajinská povstalecká armáda" (UPA) (zakázaný v Rusku), ISIS (zakázaný v Rusku), "Jabhat Fatah al-Sham" dříve "Jabhat al-Nusra" (zakázaný v Rusku) , Taliban (zakázaný v Rusku), Al-Káida (zakázaný v Rusku), Protikorupční nadace (zakázaný v Rusku), Navalnyj ústředí (zakázaný v Rusku), Facebook (zakázaný v Rusku), Instagram (zakázaný v Rusku), Meta (zakázaný v Rusku), Misantropická divize (zakázaný v Rusku), Azov (zakázaný v Rusku), Muslimské bratrstvo (zakázaný v Rusku), Aum Shinrikyo (zakázaný v Rusku), AUE (zakázaný v Rusku), UNA-UNSO (zakázaný v Rusko), Mejlis lidu Krymských Tatarů (v Rusku zakázán), Legie „Svoboda Ruska“ (ozbrojená formace, uznaná jako teroristická v Ruské federaci a zakázaná)

„Neziskové organizace, neregistrovaná veřejná sdružení nebo jednotlivci vykonávající funkce zahraničního agenta“, jakož i média vykonávající funkci zahraničního agenta: „Medusa“; "Hlas Ameriky"; "Reality"; "Přítomnost"; "Rozhlasová svoboda"; Ponomarev; Savitská; Markelov; kamalyagin; Apakhonchich; Makarevič; Dud; Gordon; Ždanov; Medveděv; Fedorov; "Sova"; "Aliance lékařů"; "RKK" "Centrum Levada"; "Pamětní"; "Hlas"; "Osoba a právo"; "Déšť"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kavkazský uzel"; "Člověk zevnitř"; "Nové noviny"