Vojenská revize

Bitva o historii

146
Málokdo ví, že přesně před rokem na svém 102. zasedání Výbor OSN pro lidská práva rozhodl, že stíhání za „popírání holocaustu“ je nepřijatelné pro země, které svého času podepsaly Úmluvu o lidských právech. Toto rozhodnutí bylo umlčeno světovým tiskem. Výbor uvedl: "Úmluva nepřipouští žádný obecný zákaz vyjadřování chybného názoru nebo dezinterpretace minulých událostí." (Odstavec 49, CCPR/C/GC/34). Toto rozhodnutí se týká především francouzské tzv. perzekuční zákon, který byl přijat zejména proti znalci holocaustu profesoru Robertu Faurissonovi. Poznámky pod čarou 9 a 116 konkrétně odkazují na „Faurissonův zákon“: „Takzvané „zákony o paměti“ jako ve věci Faurisson v. Francie, č. Obtěžování, zastrašování nebo stigmatizace osoby, včetně zatčení, zadržení, soudu nebo uvěznění pro názory, které mohou zastávat, je porušením článku 550, odstavec 93. (Text viz http://www1.ohchr. org/english/bodies/hrc/docs/CCPR-C-GC-1_ru.doc)

Připomeňme, že v roce 1979 Robert Faurisson, francouzský profesor filologie, napsal knihu, v níž tvrdil, že „mýty“ o holocaustu a plynových komorách vznikly po válce. Byl vyhozen z univerzity a později odsouzen. Ale zastal se ho slavný lingvista a filozof Noam Chomsky (sám původem Žid), který napsal: "Nevidím antisemitismus v popírání existence plynových komor nebo holocaustu. Také nevidím antisemitismus." v prohlášeních, že holocaust... je využíván obhájci izraelských represí a násilí."

Předpokládá se však, že Paul Rassignier, bývalý člen odboje a vězeň Buchenwaldu, byl první, kdo „popřel holocaust“. V roce 1948 publikoval Crossing the Line a v roce 1964 v Drama evropských Židů tvrdil, že neexistují žádné plynové komory (ve skutečnosti stále neexistují žádné přesvědčivé důkazy ani pro, ani proti této tezi) a že „pouze „Zemřelo 0,5–1,5 milionu Židů. V roce 1974 v knize Zemřelo šest milionů? Richard Harwood tvrdil, že zemřelo pouze 10 tisíc Židů... Mnoho „popíračů“ se odvolává na nedostatek konkrétních dokumentů podepsaných německým vedením a také na chybějící zmínku o holocaustu v pamětech vůdců odboje, tzv. stejný generál de Gaulle. Pozdější knihy „proti holocaustu“ napsali David Irving, Jurgen Graf, Frank Hankins, Raul Hilberg, Wilhelm Stedlich a další historici. Všichni, tak či onak, byli vystaveni represím. V řadě zemí (Rakousko, Belgie, Německo, Izrael, Kanada, Litva, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Francie, Česká republika, Švýcarsko, Kanada a Izrael) je „popírání holocaustu“ součástí trestného činu kódy.

Samozřejmě nelze popřít zločiny Adolfa Hitlera. Nelze popřít ani existenci samotných „táborů smrti“, v nichž umírali Rusové, Srbové, Poláci, Francouzi a samozřejmě Židé. Otázka je jiná. Byly cíle Hitlerova režimu čistě „protižidovské“ (jak tvrdí sionisté a mimochodem sami „hitleristé“), nebo plány Führera a těch, kteří za ním stáli, zahrnovaly něco úplně jiného a především – rozkouskování a ničení historický Ruska.

Sami „apologeti holocaustu“ ho nazývají také „šoa“ – oběť – a hovoří o jeho „tajemnosti“ a „nepoznatelnosti“. Bývalý prezident Světové sionistické organizace Naum Goldmann však ve své Autobiografii (1971) otevřeně hovořil o potřebě „židovské solidarity“ a o tom, že to bylo „strašlivé vyhlazení milionů Židů nacisty, co mělo spásu (sic. !) vyústí v probuzení v myslích... této solidarity." Na druhé straně Abram Zisman, který byl ve stalinských táborech, bojoval v trestním praporu v sovětské pěchotě, byl zajat Němci a poté se skrýval v Československu, ve své „Knize o ruském židovství“ zprostředkovává slova jednoho z prominentní členové pražské židovské obce: „Jsou tyto hitlerovské popravy odplatou za naši odpornou účast v Rusku v letech 1917-1928? (Hovoří o tom Stanislav Kunjajev).

Téma holocaustu je přitom zjevně využíváno k vytváření nějakého nového „světového náboženství“, které nemá nic společného ani s křesťanstvím, ani s ortodoxním judaismem Mojžíšova zákona. Křížová oběť Krista je v tomto náboženství nahrazena jakousi „kolektivní obětí“ „vyvoleného lidu“. „Už ani nemluvíme o rovnosti církve a talmudského židovstva,“ píše ortodoxní publicista Dimitrij Savvin, „ale o hierarchii, v níž je židovstvu přidělena vedoucí role, a zároveň „o anti- Semitská „hříšnost“ Církve svaté, které je v podstatě vlastní popření a odsouzení historické cesty křesťanství od 1961. do 802662. století“ (viz http://cas1.livejournal.com/XNUMX.html #cutidXNUMX).

Autor těchto řádků „nepopírá“ ani „nepotvrzuje“ samotný fakt holocaustu. Musí to být o vědecké integritě, a to na obou stranách. A o duchovní střízlivosti – bez upadnutí do extrémů. A to, že OSN je dnes objektivně na straně takových přístupů, není špatné.
Autor:
Původní zdroj:
http://www.zavtra.ru/content/view/bitva-za-istoriyu-20/
146 komentáře
Reklama

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, pravidelně doplňující informace o speciální operaci na Ukrajině, velké množství informací, videa, něco, co na web nespadá: https://t.me/topwar_official

informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. esaul
  esaul 29. července 2012 06:45
  +31
  Článek si podle mého názoru zaslouží pozornost a je jednou z prvních reakcí na velmi nedávné rozhodnutí OSN skutečně stáhnout možná obvinění z popírání holocaustu. Jeden z titulků zněl: "Popírání holocaustu je legální." Ze samotného článku bych nejvíce vyzdvihl slova

  téma holocaustu je zjevně využíváno k vytvoření nějakého nového „světového náboženství“, které nemá nic společného ani s křesťanstvím, ani s ortodoxním judaismem Mojžíšova zákona. Kristova křížová oběť je v tomto náboženství nahrazena jakousi „kolektivní obětí“ „vyvoleného lidu“

  Což nacházíme četná potvrzení jak v západních médiích, tak v jednotlivých komentářích a což potvrzuje i bleskurychlá reakce apologetů teorie o existenci holocaustu na sebemenší pochybnost o takovém jevu. Holocaust byl povýšen téměř do hodnosti svatyně a přesněji státem, který takové zločiny na jiných národech páchá již řadu let.
  1. vezunchik
   vezunchik 29. července 2012 10:45
   +16
   Potřebný článek! Právě přepisování nebo psaní dějin tak, aby vyhovovaly zájmům určitého národa nebo určitého okruhu společnosti, lze vysledovat od pradávna! Vezměte si Bibli. Když byly nalezeny hliněné tabulky, ukázalo se, že příběh o stvoření světa převzali simitští historikové od starých Sumerů. Slovo za slovem! Překladatelé navíc umožnili dvojí výklad vynoření ženy – přeložené slovo mělo dva sémantické obraty – primogenituru a žebro! A my dosiporští vědci vedeme statistiky o počtu žeber u žen a mužů.
   1. rejsek
    rejsek 29. července 2012 11:06
    +14
    Samozřejmě dějiny musí být objektivní, jinak to nejsou dějiny, ale propaganda, masová manipulace vědomí!
    Ale holocaust je pro nás věc, abych byl upřímný, věc třetí.Chtěli bychom spláchnout naši historii.
    A OSN nám v této věci nepomůže.
    1. Vrah
     Vrah 29. července 2012 11:26
     +12
     Citace: Rejsek
     Samozřejmě dějiny musí být objektivní, jinak to nejsou dějiny, ale propaganda, masová manipulace vědomí!
     Ale holocaust je pro nás věc, abych byl upřímný, věc třetí.Chtěli bychom spláchnout naši historii.
     A OSN nám v této věci nepomůže.

     Dějiny se psaly tak, jak to bylo pro určité lidi potřeba jak ve starověku, tak ve středověku a naše doba není výjimkou, takhle je naše společnost uspořádána a s tím nic nenaděláte, jen je třeba vychovávat své děti správně a naučte je sami takové nepřesné vědy, jako je historie
     1. alexng
      alexng 29. července 2012 12:34
      +8
      Jak se ukazuje, minulost člověka na Zemi je absolutně nepředvídatelná v jakémkoli bodě historie. A bohužel většina z toho je čistá fikce. A pravděpodobně „původní letopisy“ a přesnější sčítání mohou být víceméně částečně spolehlivé. A statistiky a další závěry o těchto statistikách jsou tak neobjektivní, že by se k nim ani nemělo přihlížet, protože statistiky jsou vždy zkreslené. O hodnocení obecně pomlčím – fikce s velmi malým množstvím pravdy na celém světě nevyjímaje. A internet se obecně stal smetištěm, které nemá se skutečným životem nic společného. Co stojí za to trollovat se svou vlastí Spojenými státy.
      1. rejsek
       rejsek 29. července 2012 13:59
       +8
       Citace z alexneg
       částečně spolehlivé "původní kroniky"

       Souhlasím! Ale i autoři kronik jsou lidé! Jeden jezdil za pačesy, a ač dobrý člověk, hned se z něj v kronice stal šmejd, sadista a "žhář mravenišť" a druhý, dobytek, dobytek, hřál písaře na duši prasátkem, a teď je to skvělá postava a sůl ruské země. Takže, tady je oko ano oko!
       1. alexng
        alexng 29. července 2012 14:07
        +8
        A to jsem nenapsal, že letopisy jsou odrazem reality tehdejší doby, ale jen jsem zdůraznil, že se realitě více či méně blíží. Zatím mám důvěru, pouze v údajích ze sčítání je velmi nízké procento chyb. Mimochodem, o Holodomoru, o kterém bylo zlomeno mnoho oštěpů, pak tento problém zachvátil nejen tehdejší sovětskou zemi, ale celý svět. Toho roku se v Americe pohřešovalo 17 milionů lidí. a z nějakého důvodu o tom mlčí. Zde je názorný příklad přetváření historie vhodným způsobem pro mocné tohoto světa.
        1. Troekurov
         Troekurov 29. července 2012 14:30
         +9
         Citace z alexneg
         a z nějakého důvodu o tom mlčí

         Tohle mě vždycky udivovalo! Dobře, tito si nechtějí pamatovat, ale proč naši tak pilně ignorují to, co je zřejmé?!
         1. Ruff
          Ruff 29. července 2012 17:12
          +8
          Citace: Troekurov
          , ale naše něco

          Jsou naše???
          1. Léto
           Léto 29. července 2012 21:32
           +3
           Ruff,
           Pokud budeme platit více, budou „naši“.
         2. 11Goor11
          11Goor11 29. července 2012 22:01
          +2
          Troekurov
          ... ale proč naši lidé tak pilně ignorují zjevné?!

          Nyní se "mírové" vztahy mezi státy drží jednou nití, trhá je "vzpomínkou na staré", když země ještě není připravená ... a nikdy nebude připravena, ale stále je třeba budovat "maso", a neurychlit "rozuzlení", což je z 90% konec života na Zemi.
          1. Jaromír
           Jaromír 29. července 2012 22:32
           +2
           11Goor11,
           Chvályhodný pacifismus, také nejsem zastáncem krveprolití.
     2. rejsek
      rejsek 29. července 2012 13:54
      +7
      Citace ze Slayer
      stačí své děti správně vychovat a sami je naučit tak nepřesné vědy, jako je historie

      Bylo by dobré se vzdělávat! A příběh je tak šikovná dívka, že s ní nemůžete držet krok! Já například o absenci plynových komor smrti - ne v zubu s nohou!
      1. Troekurov
       Troekurov 29. července 2012 14:32
       +5
       Citace: Rejsek
       A příběh je tak hbitá dívka, že s ní nemůžete držet krok

       Historici jsou ještě větší uhroví, zatracení pasáci. I když Bůh nedal jiným...
  2. hasičRS
   hasičRS 29. července 2012 11:17
   +16
   Z celého srdce souhlasím. Tato hysterie o vyhlazování Židů je již zcela nemožná. Pod touto záštitou Izrael proráží nejrůznější bonusy. Každý, kdo řekne byť jen slovo proti, je bezpodmínečně prohlášen za antisemitu. Nehledě na to, že zničení Slovanů a dalších národností za druhé světové války je celkem srovnatelné.
   1. Roman Skomorochov
    Roman Skomorochov 29. července 2012 11:50
    +11
    Citace od hasiče
    Tato hysterie o vyhlazování Židů je již zcela nemožná. Pod touto záštitou Izrael proráží nejrůznější bonusy.


    Kdyby tak Izrael... nedávno sledoval seriál BBC o druhé světové válce... Obecně to byla nějaká fraška. Ano, tam v Tichém oceánu se zabíjeli Yankeeové a Japonci... Němci a Rusové něco obtěžovali u Stalingradu... A V TOMTO DOBĚ UMÍRAJÍ V TÁBORECH TISÍCE ŽIDŮ - to je hlavní leitmotiv 6 seriálový film. Navíc se zdálo, že ostatní národy do těchto táborů prostě nespadly. Jenom ten ošklivý pocit zůstává, je to jako byste se museli zbláznit, aby to lidé (no, biologicky lidé) natočili.

    A co nejvíc pobuřuje, je fakt, že titíž Židé klidně sloužili v německém Wehrmachtu. Spousta faktů.
    1. 755962
     755962 29. července 2012 12:42
     +17
     Mezi mýty 6. století, které vytvořil svět v zákulisí, se s obzvláštní vytrvalostí dostává do masového povědomí mýtus „holocaustu“, že 55 milionů Židů bylo údajně vyvražděno v plynových komorách během druhé světové války. . Jeho cílem je podat věc tak, že právě Židé trpěli více než všichni ostatní, a proto jsou ostatní lidé povinni prožívat vinu, činit pokání a platit odškodnění. Mýtus o „holocaustu“ uráží lidstvo, protože představuje židovský národ jako hlavní oběť minulé války, ačkoli ve skutečnosti Židé netrpěli o nic víc, a dokonce méně než mnoho jiných národů zapojených do vyhlazovací války, která byla rozpoutal nejdůslednější obrodou imperiálních idejí západní civilizace, maniak a misantrop (a nejen proti Židům) Adolf Hitler. Lidstvo zaplatilo za tuto válku 6 milionů životů, mezi nimiž skutečný, nikoli mýtický podíl židovského národa není 500 milionů, jak ukazují výpočty specialistů, ale asi XNUMX tisíc lidí.
     Samozřejmě, a toto číslo je velmi velké a způsobuje naši hlubokou soustrast. Lze však hovořit o zvláštní oběti Židů, když podíl ruského lidu (včetně Malých Rusů a Bělorusů) na těchto 55 milionech obětí je nejméně 27 milionů mužů a žen, dětí a starých lidí. Byl to ruský lid, a ne kdokoli jiný, kdo za druhé světové války vypil největší pohár utrpení a zachránil celé lidstvo před „novým světovým řádem“, který Hitlerovi současní dědicové, američtí prezidenti a jejich kolegové v Izraeli , se dnes snaží zasadit.
     1. rejsek
      rejsek 29. července 2012 14:03
      +9
      Citace: 755962
      Největší kalich utrpení pili Rusové a ne jiní lidé

      Ale tyto odkazy o tom nechtějí vědět ani si to pamatovat!
    2. hasičRS
     hasičRS 29. července 2012 17:16
     +10
     Izrael a nikdo jiný! A toto tvrzení zdůrazňuji. Vzpomeňme, co Židé (Izrael) požadují od Obamy za podporu ve volbách. Navíc to požadují oprávněně a na základě toho, že mohou Židům amerického původu v klidu přikázat investovat do toho či onoho kandidáta, podpořit je hlasy. Neboť během druhé světové války masivně migrovali z Evropy do Spojených států. S ohledem na kinematografii. pak sledujte NTV a filmy vysílané tímto „TV kanálem“. Stále zůstávají otázky?
  3. Vítěz
   Vítěz 29. července 2012 13:04
   +12
   Ahoj Valero! Téma si nejen zaslouží pozornost, je životně důležité, závisí na něm celá budoucnost světového řádu. Žádný gramotný člověk nemůže popřít, že Židé využili druhé světové války ve svůj prospěch. Ve skutečnosti druhou světovou válku připravil a rozpoutal světový ekonomický židovský klub, o kterém jsme na našem webu nejednou mluvili. Nejen, že elitní židovský klub v této válce nashromáždil biliony a dolar se stal světovou rezervní měnou, ale hlavně vznikl mýtus o genocidě a holocaustu židovského národa, který dal vzniknout komplexu viny vůči Židům. ve většině civilizovaných národů světa, což Židům umožnilo podniknout celosvětovou expanzi do mocenských struktur předních světových mocností a jejich ekonomických bloků a popelnic, což znamená začít de facto i de iure vést svět. Je zcela přirozené, že vůdci těch zemí, které otevřeně pochybují o existenci holocaustu, se na návrh světového židovského klubu stávají odpadlíky a jsou prohlášeni za darebáky a tyrany (zejména Ahmadinizhat). Vždy jsem se svých učitelů ze školy ptal na stejnou otázku o druhé světové válce: pokud byli Slované zabíjeni nejvíce, proč se pak OSN nerozhodla uznat genocidu Slovanů? Proč toto právo získali Židé? Jaké dokumenty potvrzují existenci holocaustu?. Chce-li se Rusko dále rozvíjet jako mnohonárodnostní a silný stát, musí se otázka genocidy Židů stát stejnou jako genocida jiných národů naší země a světa. Rovný mezi rovnými. Pokud budou Židé nadále usilovat o podmanění celého světa, včetně žonglování s dějinami, nebudou imaginární, ale skutečný holocaust. Dějiny nelze falšovat, aby se zalíbily jednomu lidu, i když se tento lid považuje za Boží vyvolený lid.
   1. esaul
    esaul 29. července 2012 20:02
    +3
    Vítěz,
    Zdravím, příteli! Celý komentář je geniální! Ale především bych rád vyzdvihl slova
    Citace: Viktor
    Chce-li se Rusko dále rozvíjet jako mnohonárodnostní a silný stát, musí se otázka genocidy Židů stát stejnou jako genocida jiných národů naší země a světa.

    To už je součástí „obecné linie“ vývoje. A to má cenu zlata...
  4. isr
   isr 29. července 2012 22:11
   -8
   Z celého srdce vám přeji, všichni popírači a pochybovači, abyste byli vy a vaši blízcí zničeni úplně stejným způsobem, spáleni v pecích, zasypáni v příkopech. A pak neuvádějte "zjevné použití" v samostatných komentářích.
   1. Fox 070
    Fox 070 29. července 2012 22:20
    +7
    Citace z isr
    Z celého srdce vám přeji

    Abyste si mohli něco přát z celého srdce, musíte mít nejprve tuto duši!
   2. Vítěz
    Vítěz 29. července 2012 22:32
    +6
    Citace z isr
    Z celého srdce vám přeji, všichni popírači a pochybovači, abyste byli vy a vaši blízcí zničeni úplně stejným způsobem, spáleni v pecích, zasypáni v příkopech. A pak neuvádějte "zjevné použití" v samostatných komentářích.

    Naši blízcí začali být ničeni od chvíle, kdy někteří pánové, kteří si změnili příjmení na ruské pseudonymy, zahájili v roce 1917 hrozný experiment na naší vlasti a lidech, a tento experiment pokračoval sedmdesát let. Miliony zničených, mučených a zmrzačených životů. A i po tom všem má ruský lid odvahu nekřičet o své bolesti a ztrátách, ale víc než to se nám stále daří utírat nosy zkrachovalým zemím bývalého SSSR. Neříkej nám, co je to bolest!
    1. Roman Skomorochov
     Roman Skomorochov 30. července 2012 20:23
     +1
     pan Isr. Stalo se, že u mých kdysi obrovských příbuzných bylo zvykem znát jejich historii. Zde je tedy pro vás osobní seznam:
     1. Zemřelo v bojových akcích v intervalu od 1.09.1939 do 22.06.1941 - 27 osob.
     2. Chybí současně - 14
     3. Zahynul při bombardování - 3.
     4. Oficiálně zemřel v Katyni - 6
     5. Zahynul v nepřátelství od 22.06.1941 do 1.09.1945 - 54
     6. Chybějící ve stejném období – více než 100
     7. Zahynul v Leningradu během blokády - 201
     8. Zahynul v německých táborech (známý) - 9
     9. Zahynul v sovětských táborech - 6.

     Citace z isr
     vaši blízcí byli zničeni úplně stejným způsobem, spáleni v pecích, pohřbeni v příkopech.


     Zničeno, spáleno, zastřeleno. Myslíte, že je to dost? Od 17 let sebrali majetek, domy, všechno ostatní. A přesto moji předkové milovali svou vlast a bojovali za ni. A pak nekřičeli z plných plic, že ​​nás zabíjejí. A máš můj osobní FU...
 2. apro
  apro 29. července 2012 06:47
  +17
  Objektivita dějin je nivelizována naléhavými požadavky a mocí vojenské propagandy. Ještě trochu a zjistíme, že hlavním viníkem židovské chudiny byl SSSR, ale dnešní Rusko není schopno ochránit naše společné historické dědictví. zločin.
  1. Roman Skomorochov
   Roman Skomorochov 29. července 2012 11:56
   +11
   Citace: apro
   dnešní Rusko není schopno ochránit naše společné historické dědictví.


   Nemáš pravdu. Co je to „neaktuální Rusko“? Napájení? Je mi líto, hledáte na špatném místě. A to i v dnešním Rusku je dostačující vlastenci (nikoli urya-patrioti), kteří se nestarají o minulost. Kdo bojuje čistě ve svém zákopu proti šachtě historických lží, které se na nás valí ze Západu. Pro začátek alespoň tím, že budete vychovávat své vlastní děti ne v duchu západních lží, ale tak, jak učili dříve. Znám mnoho mladých lidí ve věku 13 až 17 let, kteří pevně věří, že to nebyli vojín Ryan a voják Jane, kdo vyhrál válku. Jsou ale tací, kterým je úplně jedno, kdo a jak vyhrál. prostě s tím musíš pracovat.
   1. Fox 070
    Fox 070 29. července 2012 12:01
    +6
    Citace z Banshee
    Jsou ale tací, kterým je úplně jedno, kdo a jak vyhrál. prostě s tím musíš pracovat.

    S tímhle 100% souhlasím! Potřeste rukou! nápoje
    1. Troekurov
     Troekurov 29. července 2012 14:34
     +5
     Fox 070,
     Stisknu druhou!A taky se budu hádat. nápoje
     1. Roman Skomorochov
      Roman Skomorochov 29. července 2012 19:49
      +4
      Děkuji. odpovídám stejně.
 3. Alexandr Romanov
  Alexandr Romanov 29. července 2012 07:02
  +25
  Holocaust ROZUMÍM! Člověk má dojem, že jedinými postiženými lidmi jsou Židé. Nikdo nenastoluje téma desítek milionů Rusů a jiných národností. Smrt lidí se stala politikou, na které je velmi výhodné získávat body.
  1. bacast
   bacast 29. července 2012 07:11
   +7
   Nikdo nenastoluje téma desítek milionů Rusů a jiných národností.

   No, zaprvé je potřeba si položit otázky a vzpomenout si na miliony mrtvých Rusů a dalších národností.A slovo „mám to“ je mírně řečeno nevhodné.
   Smrt lidí se stala politikou, na které je velmi výhodné získávat body
   - souhlasit
   1. Alexandr Romanov
    Alexandr Romanov 29. července 2012 07:21
    +12
    Citace: bacast
    .A slovo "dostal" je velmi, mírně řečeno, nevhodné.

    A co je vhodné, na každém rohu křičící politika o zločinech fašismu? Ano, ale co teď dělají právě ti politici, kteří křičí o holocaustu - svrhávají vlády, ničí země pod různými záminkami, ničí lidi nebo to tak není? Ti, kdo nejvíce křičí o holocaustu, dnes staví tábory a nový světový řád. Nevhodné, pokud si to myslíte, ať je to nevhodné.
    1. bacast
     bacast 29. července 2012 07:28
     +5
     Souhlasil jsem s vašimi slovy
     Smrt lidí se stala politikou, na které je velmi výhodné získávat body.
     ale faktem je, že "holocaust" není jen toto, ale i smrt lidí, kteří nemají nic společného s politickými hrami a používáním tohoto termínu, politické spekulace. A pro ně je to stejně urážlivé jako znesvěcení Památky druhé světové války
     1. Alexandr Romanov
      Alexandr Romanov 29. července 2012 07:42
      +14
      Citace: bacast
      A je to pro ně stejně urážlivé jako hanobení pomníků XNUMX. světové války

      Ale stejné nečistoty přicházejí od politiků, jsou to oni, kdo udává tón. Prostí lidé sedící v kuchyni budou pomalu vzpomínat na své příbuzné a blízké a nebudou řvát na celý svět při pohledu do desítek televizních kamer.
      Citace: bacast

      Souhlasil jsem s vašimi slovy
      Smrt lidí se stala politikou, na které je velmi výhodné získávat body. ale faktem je, že „holocaust“ není jen toto, ale i smrt lidí, kteří nemají nic společného s politickými hrami a používáním tohoto termínu, politické spekulace

      Mají, stejně jako mají, jsou to obyčejní lidé, kteří se stávají oběťmi i rukojmími politického odpadu a křičí o světovém míru. Jsou to obyčejní lidé, kteří v důsledku spekulací politiků zaplatí životem.
     2. vezunchik
      vezunchik 29. července 2012 10:51
      +9
      Hitler, Kalterbruner, Canaris atd. co to bylo za národ?????
      1. rejsek
       rejsek 29. července 2012 11:07
       +6
       Citace: vezunchik

       Hitler, Kalterbruner, Canaris atd. jaký národ to byl?

       To snad ani nevěděli! dobrý Proč politika potřebuje národnost??? Konjunktura – to je cesta, která vede od hadrů k bohatství!
      2. Roman Skomorochov
       Roman Skomorochov 29. července 2012 12:03
       +8
       Hitler je Rakušan, ale pochybný ... šuškalo se, že tam je vše v pořádku, co se týče židovské krve, ale vše bylo úžasně uklizeno.

       Kaltenbrunner – ano, vídeňský Žid.

       Canaris - jak se říká nyní v kontaktu, "všechno je složité." Stále tam byl ten koktejl, takže bych se nedivil, kdyby se tam někdo dostal.

       Také jste zapomněli na Hesse, Milche, Rosenberga. Ale i tak +++
       1. Fox 070
        Fox 070 29. července 2012 12:36
        +9
        Banshee,
        Vzhledem ke všemu výše uvedenému můžeme vyvodit závěr, který se nabízí:
        „Holocaust“ není nic jiného než vnitrožidovské meziklanové hádky. Navíc se „postiženému“ klanu podařilo z „vítězů“ vymáčknout podstatné finanční preference.
        No, docela v duchu slavného židovského podniku.
        1. rejsek
         rejsek 29. července 2012 14:07
         +8
         Citace: Fox 070
         No, docela v duchu slavného židovského podniku

         Ano hynoucí, než jen nedělat peníze! Bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo tak hnusné.
        2. Roman Skomorochov
         Roman Skomorochov 29. července 2012 19:51
         +6
         Víte, rád bych něco dodal - nemohl jsem. Pěkně zaznamenáno. Naprosto souhlasím.
    2. Fox 070
     Fox 070 29. července 2012 11:27
     +11
     Citace: Alexander Romanov
     Nevhodné, pokud si to myslíte, ať je to nevhodné.

     Co znamená „nevhodné“? A je vhodné, skrývající se za mýtus o holocaustu, vytvářet „demokracii“ s rukama až po lokty v krvi. Národ, který přežil takovou genocidu (samozřejmě pokud tam nějaká nebyla), by se měl chovat k životu každého člověka s velkou obavou a nevyhlazovat celé národy, aby rozšiřoval svůj životní prostor. am
     1. Russ-
      Russ- 29. července 2012 11:44
      +6
      Citace: Fox 070
      vytvořit "demokracii" rukama potřísněnýma krví.

      Až po hrdlo, ne-li až po samý vrchol.
      1. alexng
       alexng 29. července 2012 23:27
       +2
       Citace: Fox 070
       vytvořit "demokracii" rukama potřísněnýma krví.

       Citace: Russ-
       Až po hrdlo, ne-li až po samý vrchol.

       Ano ty! Prostě to pijí. A na ryby chodí jen v noci a noc si zařizují neskrývanými lžemi. Ach, jak bych si přál, aby svítání přišlo dříve.
   2. valoordin
    valoordin 29. července 2012 07:35
    -1
    divný pseudonym Bachast, ale máš pravdu, jsem pro TEBE
    1. bacast
     bacast 29. července 2012 07:40
     -5
     zkratka mrkat
  2. vezunchik
   vezunchik 29. července 2012 10:48
   +10
   Přečtěte si Proustova "faraona" - dobře popsal tuto událost. Není divu, že Egypťané povstali a vyhnali je ze země!
  3. Fox 070
   Fox 070 29. července 2012 11:19
   +10
   Citace: Alexander Romanov

   Holocaust ROZUMÍM!


   slavný lingvista a filozof Noam Chomsky (sám původem Žid), který napsal: "Nevidím antisemitismus v popírání existence plynových komor nebo holocaustu. Také nevidím antisemitismus v prohlášeních, že holocaust .. . je používán obhájci izraelských represí a násilí."
 4. lefterlin53rus
  lefterlin53rus 29. července 2012 07:03
  +16
  Na jedné straně obviňují nacistické Německo a fašismus z vyhlazení milionů Židů. A na druhou stranu zavírají oči, jak v pobaltských zemích a na západní Ukrajině vylézají staré fašistické nedostatky jako zombie ze všech trhlin
  1. vezunchik
   vezunchik 29. července 2012 10:53
   +15
   Máte pravdu, největší počet Židů byl zničen právě těmito ...! Ale nedotýkejte se jich! Jsou to národní hrdinové! A židovská obec k této otázce mlčí!!!
   1. rejsek
    rejsek 29. července 2012 11:10
    +12
    Zasáhnout baltskou maličkost nepřináší zisk! Navara nula, proto mlčí v hadru.
   2. Fox 070
    Fox 070 29. července 2012 11:30
    +8
    Citace: vezunchik
    Židovská obec k této otázce mlčí!!!

    To není ziskové a nepřinese to velké politické dividendy.
    1. Trapper7
     Trapper7 30. července 2012 14:10
     0
     Citace: Rejsek
     Zasáhnout baltskou maličkost nepřináší zisk! Navara nula, proto mlčí v hadru.

     Citace: Fox 070
     To není ziskové a nepřinese to velké politické dividendy.

     Souhlasím. Stále je možné po Němcích požadovat „podmořskou vodku“ „jako dárek“, ale co Baltové? Sklenice košer šprotů?
 5. GES
  GES 29. července 2012 07:15
  +16
  Přesto Židé znásilnili Hanse s kompenzačními platbami smavý
  Požadavky Izraele byly 1 miliarda dolarů (nebo 4,3 miliardy DM). Německo v reakci na toto číslo předložilo 25 otázek a nabídlo za sebe 3 miliardy DM, a to bez záruk, protože ekonomická situace německého hospodářství takové záruky neumožňovala. A co jiného by se dalo říci, kdyby současně v Londýně probíhala jednání mezi SRN a 30 věřitelskými zeměmi předválečného Německa, které ministr financí Schaefer považoval za prioritu, a vedoucí německé delegace v nich (G.J. Abs z Deutsche Bank) se dohodl s Bémem na společné taktice nedělat žádné tvrdé závazky?

  To vše se nelíbilo Izraeli a Kneset odhlasoval přerušení jednání. Poté Bém i Abs rezignovali, Abs se však vrátil a jednání v Haagu vlastně souvisela s jednáním v Londýně, kde od konce června probíhala prostřednictvím Abse a izraelského velvyslance v Anglii. První nový německý návrh – dodat Izraeli zboží v hodnotě 1 miliardy dolarů – byl zamítnut, ale druhý – zaplatit 10 milionů dolarů do 715 let po výměně ratifikačních listin – byl přijat. Tranše měly být uloženy na účet, s nímž dispoziční právo měla zvláštní izraelská diplomatická mise v Kolíně nad Rýnem, zmocněná svou vládou k nákupu oceli, strojů, zařízení a dalšího zboží z tohoto účtu. V případě neočekávané německé platební neschopnosti nebo nadměrné inflace se strany dohodly na obnovení jednání; Izrael se vzdal jakýchkoli nových hmotných nároků vůči Německu a ihned po vstupu smlouvy v platnost souhlasil se zahájením jednání s Německem a Rakouskem o odškodnění palestinských Židů za finanční prostředky, které Izrael obdržel v důsledku prodeje jejich majetku. Tuto dohodu nelze nazvat jinak než reparacemi.

  Byla podepsána Adenauerem a M. Sharettem, který nahradil Shinnara ve funkci ministra, v Lucemburku 10. září 1952 – ve stejný den jako německá dohoda s Konferencí Claimes, upravená do dvou samostatných protokolů. Smlouva a protokoly byly ratifikovány Spolkovým sněmem a Spolkovou radou 18. a 21. března 1953 a SRN odolala obrovskému tlaku arabského světa, který hrozil SRN ekonomickým bojkotem. Výměna ratifikačních listin se uskutečnila 27. března 1953 v New Yorku.

  Podle dohody Německo převzalo závazek zaplatit Izraeli 3,45 miliardy DM (nebo 845 milionů $) v komoditní formě během 12-14 let. 30 % z této částky šlo do Anglie na platbu za dopravu a zbytek byl investován do izraelské ekonomiky ve formě kapitálu. Německo plně splnilo své závazky vyplývající z této smlouvy, a tím výrazně a možná i rozhodujícím způsobem přispělo k izraelské ekonomice, která zpočátku balancovala na pokraji bankrotu. Platby byly navíc dokončeny již v roce 1956, tedy mnohem dříve, než bylo dohodnuté období, které uplynulo v roce 1965. To vše sehrálo kolosální zahraničněpolitickou roli: v roce 1965 byly navázány diplomatické vztahy mezi Izraelem a NSR.

  Prvním protokolem s Konferencí o odškodnění byla změna německého zákona o restitucích a odškodnění, včetně zmocnění Konference nároků k provádění plateb podle zákona o odškodnění a řady dalších důležitých funkcí. Podle druhého protokolu se Německo zavázalo převést 450 milionů DM (nebo 110 milionů $) na Claimes Conference nejpozději v roce 1965. Tyto prostředky byly použity na obnovu stovek židovských komunit, institucí a organizací, stejně jako vzdělávacích a kulturních institucí ve 39 zemích, včetně Izraele (zejména institutu a památníku Yad Vashem), Spojených států a Evropy. 10 milionů dolarů bylo přiděleno na vytvoření nadace Memorial Foundation for Jewish Culture.
  Možná nás v blízké budoucnosti budou chtít podojit jako Balty?
  1. Odpojit
   Odpojit 29. července 2012 08:18
   0
   Možná nás v blízké budoucnosti budou chtít podojit jako Balty?

   Pak ať dokážou, že jsme to byli my, kdo je napadl, my jsme je zničili milinomy v koncentračních táborech.
   Ne, potřebujeme zastřelit Němce stejně jako Ukrajinu a Lotyšsko za vraždu milionů ruských občanů. Předložte doklad potvrzující platbu N-té částky v eurech.
   1. Kaa
    Kaa 29. července 2012 08:53
    +16
    Citace od Delinka
    i z Ukrajiny,

    A o jakém zděšení jste snili o Ukrajině? Čtěte níže, civilního obyvatelstva je tolik, kolik Rusko ztratilo. A pokud mluvíte o banderlogech, pak jsou to analogy RONA, ROA a dalších zlých duchů.
    1. rejsek
     rejsek 29. července 2012 11:15
     +9
     Pánové, nezdá se vám, že žijeme v příliš merkantilním světě, každá konverzace na jakékoli téma velmi rychle zapadne do konverzace o babičkách !!!
     1. Troekurov
      Troekurov 29. července 2012 14:36
      +6
      rejsek,
      Ani jsem si nepředstavoval, že peníze dokážou lidi takhle podělat, a hlavní věcí byla jednou rychlost a všichni se zbláznili ...
  2. Vrnět
   Vrnět 29. července 2012 09:13
   +10
   Citace z GES
   Přesto Židé znásilnili Hanse s kompenzačními platbami

   Bůh je a ostatní za to vždy trestal. Bible, Talmud, Korán o tom mluví a varují před důsledky. A když se lidé stanou "hluchými" - ukáže jim, co se s tím stane. A je jedno, jestli se trest jmenuje holocaust, genocida, Sodoma, Gomora. Důležité je, co bude dál.
  3. Sams
   Sams 29. července 2012 09:19
   +12
   Šikovní kluci. V roce 1948 vznikl pouze stát Izrael a v roce 1952 již podepsali smlouvu s Německem o vyplácení reparací jim. I když jako strana se války vůbec neúčastnili.
   1. Sams
    Sams 29. července 2012 10:21
    +9
    A ještě jedna zajímavost k tématu:
    "Pokusy o sblížení s nacistickým Německem učinili sionisté více než jednou. Nejhorlivějšími zastánci spojenectví s nacistickým Německem byli Jicchak Shamir (pozdější premiér Izraele) a jeho nejbližší spolupracovník Avraham Stern. (LEHI), otevřeně prohlásili, možnost a nutnost spojenectví mezi Lehi a Třetí říší (Zdroj: Lenny Brener Sionismus ve věku diktátorů 1983) Toto spojenectví se nakonec neuskutečnilo jen proto, že si to nacisté nepřáli. Sionisté vždy jednali a jednali na principu: účel světí prostředky, i když cenou za dosažení těchto cílů jsou miliony lidských životů (zcela v souladu s nacistickým světonázorem).“
    http://left.ru/2006/13/rivlin147.phtml
    1. rejsek
     rejsek 29. července 2012 14:11
     +9
     Sams,
     Je tak snadné vjet do ráje na cizích tancích! Je to rozbité.
     1. esaul
      esaul 29. července 2012 18:59
      +3
      Citace: Rejsek
      Je tak snadné vjet do ráje na cizích tancích! Je to rozbité.

      Velmi obrazné vyjádření, kolego. Musím si vzpomenout a požádat o povolení k zaškrtnutí smavý Výraz - nález z kategorie - "můj šarm"! smavý Plus!
   2. vezunchik
    vezunchik 29. července 2012 10:56
    +7
    A kdo prezidentoval v Německu po válečných letech dodnes? Jsou Němci????
    1. Roman Skomorochov
     Roman Skomorochov 29. července 2012 12:06
     +8
     Citace z GES
     Možná nás v blízké budoucnosti budou chtít podojit jako Balty?


     Umět. Ale nezapomeňte, že při dojení ruského býka (na rozdíl od německé krávy) mohou nastat určité komplikace ... Dojič je jen jeden ... smavý
  4. Rusllan
   Rusllan 29. července 2012 16:41
   0
   Podle dohody Německo převzalo závazek zaplatit Izraeli 3,45 miliardy DM (nebo 845 milionů $) v komoditní formě během 12-14 let. 30 % z této částky šlo do Anglie na platbu za dopravu a zbytek byl investován do izraelské ekonomiky ve formě kapitálu. Německo plně splnilo své závazky vyplývající z této smlouvy, a tím výrazně a možná i rozhodujícím způsobem přispělo k izraelské ekonomice, která zpočátku balancovala na pokraji bankrotu. Platby byly navíc dokončeny již v roce 1956, tedy mnohem dříve, než bylo dohodnuté období, které uplynulo v roce 1965. To vše sehrálo kolosální zahraničněpolitickou roli: v roce 1965 byly navázány diplomatické vztahy mezi Izraelem a NSR. Němci nejsou lidé, kteří odpouštějí podvod - věřte, že Židé Němcům zaplatí (zaplatí zadkem) jako Francouzi v rozkopaném kočáru.
  5. Rusllan
   Rusllan 29. července 2012 16:43
   +4
   Citace z GES
   Podle dohody Německo převzalo závazek zaplatit Izraeli 3,45 miliardy DM (nebo 845 milionů $) v komoditní formě během 12-14 let. 30 % z této částky šlo do Anglie na platbu za dopravu a zbytek byl investován do izraelské ekonomiky ve formě kapitálu. Německo plně splnilo své závazky vyplývající z této smlouvy, a tím výrazně a možná i rozhodujícím způsobem přispělo k izraelské ekonomice, která zpočátku balancovala na pokraji bankrotu. Platby byly navíc dokončeny již v roce 1956, tedy mnohem dříve, než bylo dohodnuté období, které uplynulo v roce 1965. To vše sehrálo kolosální zahraničněpolitickou roli: v roce 1965 byly navázány diplomatické vztahy mezi Izraelem a NSR.
   Němci nejsou lidé, kteří podvod odpouštějí - věřte, že si vezmou své od Židů a s úroky, jako za své doby od Francouzů (vzpomeňte na rozkopané auto)
 6. Magadan
  Magadan 29. července 2012 07:27
  +14
  Citace z lewerlin53rus
  Na jedné straně obviňují nacistické Německo a fašismus z vyhlazení milionů Židů. A na druhou stranu zavírají oči, jak v pobaltských zemích a na západní Ukrajině vylézají staré fašistické nedostatky jako zombie ze všech trhlin

  plně podporuji. Obvyklé rozptýlení. Ve světě se děje tolik sraček a do naší země přicházejí hrozby horší než holocaust.
  Všechno tohle žvýkání dostalo. Juvenilní justice mě děsí mnohem víc. To bude skutečný holocaust všech rodinných hodnot. Nacisté pod rouškou opatrovnických důstojníků budou chodit po našich bytech a odebírat nám děti pod záminkou, že máte málo metrů čtverečních a že dáváte dítěti pásek za špatné chování. A veškerá pozornost společnosti bude upřena k holocaustu Židů z 2. světové války a bude znepokojena nad osudem afikanských jerboas.
  1. esaul
   esaul 29. července 2012 19:06
   +3
   Citace z Magadanu
   Juvenilní justice mě děsí mnohem víc. To bude skutečný holocaust všech rodinných hodnot.

   Zdravím vás, kolego! Toto je skutečně kolizní ledovec, kterému je třeba se všemi možnými prostředky vyhnout! V žádném případě by zainteresovaným byrokratům a agentům páté kolony nemělo být dovoleno spustit tuto podlost LIDSKÉ ZNIČENÍ projekt!

   Prosím administraci stránek, aby se zaměřila na tuto problematiku a provedla jakési hlasování s dalším předáním dat zainteresovaným orgánům!
  2. 11Goor11
   11Goor11 29. července 2012 23:16
   +1
   Velmi dobrý článek o tom, jak se vypořádat s "mladistvými" nájezdy, pokud by k tomu došlo
   http://www.k-istine.ru/morals/uvenal_justice/uvenal_justice_law.htm
   1. Oděsa
    Oděsa 29. července 2012 23:44
    +4
    11Goor11,
    I v Izraeli se kdysi mladiství pokusili zařídit něco podobného.Je však třeba vzít v úvahu jeden aspekt, že na každého mladistvého existuje antimladistvý, tedy ne zkorumpovaný a slušný právník.Všechny tyto incidenty pocházejí z neznalosti zákonů, čehož se snaží mladiství využít.Tito blázni na pomeranče tet podle zákonů Izraele, máte plné právo je vůbec nepustit na práh domu, jinak dochází k narušení a narušení soukromí atd. V Izraeli již několik sociálních pracovníků obdrželo nároky a vyplácí morální odškodnění těm, kteří byli mučeni, aby se vysmívali. Obyvatelé Izraele mlátili mladistvé na ulicích, stříkali slzný plyn na sociální oddělení atd. Pokud to již neudělali tam je těžili.A mladiství přišli z USA,kde jsou homofobní sňatky legální,potřebují děti,svět se zkazil a letí do propasti.Myslím,že v Rusku stejně jako v Izraeli mladistvý nebude zakořenit, lid myslí a sečtěl, a když valí, tak naplno a od srdce!
    1. igor67
     igor67 29. července 2012 23:55
     +2
     Oděsa,
     obecně jsem hledal (ne zkorumpovaného a slušného právníka) a nenašel.zajímavé.ale jsou takoví
     1. Oděsa
      Oděsa 30. července 2012 00:08
      +3
      igor67,
      obecně jsem hledal (ne zkorumpovaného a slušného právníka) a nenašel.zajímavé.ale jsou takoví

      Kromě charlottek a podezřelých právníků jsou v Izraeli i „právníci od Boha“, upřímně, takové jsem potkal!
      1. igor67
       igor67 30. července 2012 00:13
       +2
       Oděsa,
       Potřeboval jsem právníka pro svou dceru. sloužila v armádě.Hledal jsem na internetu Rusy-reklama je krásná.Ale došlo k věci.Nikdo to nechtěl vzít. Zpočátku bylo všechno růžové, dokud se případ nedostal k soudu. Řekl, kdo jsi, jsi jen voják IDF, jsi nikdo
       1. Oděsa
        Oděsa 30. července 2012 00:19
        +2
        igor67,
        Možná se nedohodli na platbě? Výši odměny za advokáta je nutné projednat předem, někteří právníci, pokud jsou si jisti, že hra stojí za svíčku, pracují na konečném výsledku.
        1. igor67
         igor67 30. července 2012 00:23
         +2
         částka byla předem dohodnuta.podpisy.vše jak má být.jen má předplatitel více milionů a lepší právníky
         1. Oděsa
          Oděsa 30. července 2012 00:31
          +1
          igor67,
          částka byla předem dohodnuta.podpisy.vše jak má být.jen má předplatitel více milionů a lepší právníky

          V předchozích příspěvcích jste se zaměřil na armádu, žaloval jste IDF?
          1. igor67
           igor67 30. července 2012 00:32
           +2
           Oděsa,
           ne, existuje takový řetězec obchodů Kata
           1. Oděsa
            Oděsa 30. července 2012 00:35
            +2
            igor67,
            Nevím, nikdy jsem o tom neslyšel.
           2. igor67
            igor67 30. července 2012 00:40
            +2
            a díky bohu.
    2. 11Goor11
     11Goor11 30. července 2012 00:10
     +2
     Děkuji Esther, těší, to je vždy radost číst smavý Ach... ale my, jako politicky korektní občané, samozřejmě sympatizujeme s poškozenými úředníky lol
     Na Ukrajině byly jejich způsoby obecně poslány pryč, dokonce i v parlamentu.
     A v Rusku bylo po vlně lidového rozhořčení projednávání návrhu zákona odloženo na podzim.
 7. valoordin
  valoordin 29. července 2012 07:27
  +5
  Podle mého názoru naše úřady potřebují znovu nastolit téma nacismu jako v SSSR a neustále toto téma v médiích zveličovat, ale zároveň nezapomínat na „vykořisťování“ některých představitelů bratrských národů z r. bývalý socialistický tábor, bývalé sovětské republiky a spojenci v protihitlerovské koalici
 8. Kaa
  Kaa 29. července 2012 08:13
  +12
  A co tohle? Jak volat, od koho požadovat?
  Odhad ztrát civilního obyvatelstva Ruska ve Velké vlastenecké válce
  (strana 95)
  Národnosti Ztráty SSSR mezi osobami dané národnosti (mil. lidí) Podíl lidí dané národnosti - obyvatelé Ruska (%) Ztráty Ruska osob dané národnosti ve válce (mil. lidí)
  Rusové 6,9 0,912 6,3
  Ukrajinci 6,5 0,095 0,6
  Bělorusové 1,7 0,045 0,1
  Ostatní 3,2 0,113 0,4
  Celkem 18,3 X 7,4
  http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0419/biblio02.php
  Počet civilistů v Sovětském svazu záměrně vyhlazených na dočasně okupovaném území
  Republiky Počet vyhlazených obyvatel
  Celkem Včetně dětí

  RSFSR 1800000 nad 15000
  Ukrajinské SSR 3256000 více než 75000
  BSSR 1547000 78600
  Litevský SSR 370000 10000 přes XNUMX XNUMX
  Lotyšská SSR 313798 (včetně 100 tisíc obyvatel Litvy) 34831
  Estonský SSR 61 307
  Moldavská SSR 64246 více než 3000
  Karelo-finský SSR 8028
  Celkem 7420379 216431

  Obyvatelstvo vyhnané nacisty z dočasně okupovaného území SSSR za prací do Německa

  Vyhlazovací metody Počet obětí
  Záměrně zničeno 7420379
  Zemřel na nucených pracích v Německu 2164313
  Zemřelo na záměrně kruté podmínky okupačního režimu (hlad, infekční nemoci, nedostatek lékařské péče atd.) 4100000 XNUMX tis.
  Celkem 13684692
  http://voina-cccp-germaniya.narod.ru/gragnas.html
  1. DIMS
   DIMS 29. července 2012 11:32
   +11
   Citace: Kaa
   A co tohle? Jak volat, od koho požadovat?


   Všechno je velmi jednoduché - ve stejném Bělorusku byla většina mrtvých prohlášena za Židy. I když je to poněkud nepravdivé. V roce 1941 bylo totiž na území republiky provedeno vyhlazování především Židů a vězňů. Ale později, s nástupem partyzánského hnutí, se teror přenesl i na venkov. Civilní obyvatelstvo bylo navíc ničeno jak „spontánně“, a to jak v Khatynu, tak i systematicky, jako při operacích „Winter Magic“ nebo „Polar Bear“
 9. Averias
  Averias 29. července 2012 08:18
  +8
  Holocaust ve mně dlouhodobě vyvolává spoustu otázek. Pokusy najít nějaké zdroje a důkazy – dostat se do slepé uličky. A většinou se jedná o izraelské zdroje. Zdá se, že Izrael rozhodl, že zemřelo 6 milionů - to je nesporná pravda a nelze o ní pochybovat. A ještě víc v té době po válce se tehdy lidé radovali z Vítězství a na této vlně, stejně jako z faktů o krutosti nacistů (ach, nemálo) se zformovali a rozdali mazaní Židé. hora - holocaust. S vizí do budoucna. A dosáhli toho. Manipulace s vědomím národů. Například můžeme uvést „Popravu polských důstojníků“, pro mnohé to byl šok, když Gorbačov poprvé poskytl „dokumenty“ a přiznal skutečnost popravy. A pak mezinárodní soud všechny tyto dokumenty a přiznání vyvrátil a uznal za falešné. Ale v povědomí veřejnosti byla zakořeněna představa, že jsme to byli my a jen my, kdo zastřelil Poláky. Stejně tak holocaust. Navíc v té době nebylo možné mnoho faktů ověřit. Pečlivě jsem si prostudoval záznamy z výslechů norimberských procesů. Pozornost je tedy věnována především zločinům a veškeré pokusy Němců vyvrátit nebo dokázat, že mnohé nebylo tak, jak bylo prezentováno, byly pod tíhou „důkazů“ smeteny stranou. Vítěz má vždy pravdu. V žádném případě neobhajuji fašismus a nechci urážet židovský národ. Ale v otázkách holocaustu je spousta věcí, které vzbuzují pochybnosti.
  1. Sams
   Sams 29. července 2012 09:33
   +2
   "... Pokusy najít nějaké zdroje a důkazy - dostávají se do slepé uličky ..."
   Proč? Zde je například pečlivá a poměrně stručná studie tohoto tématu:
   http://www.erlib.com/%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84/%D0
   %9C%D0%B8%D1%84_%D0%BE_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5/0/
  2. vezunchik
   vezunchik 29. července 2012 10:59
   +3
   Pán proto Poláky potrestal
 10. chrochtat
  chrochtat 29. července 2012 08:21
  +6
  Informační válka (holocaust je jedním z klíčových témat této války) je nepředvídatelná, kvůli nepředvídatelné reakci lidského faktoru. I když se dort přejedete, způsobí zvracení a tady je po desetiletí krmili sračkami.
  1. Fox 070
   Fox 070 29. července 2012 11:44
   +1
   Citace: hrych
   po desetiletí krmeni sračkami.

   Ne, kolego, ne desetiletí, ale pokud počítáte od křtu Rusa, pak více než 1000 let.
 11. urich
  urich 29. července 2012 09:03
  +3
  Kromě holocaustu existují v Evropě další sporná témata. Když byl N. Sarkozy prezidentem, aby získal podporu francouzských Arménů, přijal zákon o potrestání popírání arménské genocidy na začátku minulého století Turky. Přijetí tohoto zákona zkomplikovalo vztahy mezi Francií a Tureckem. Loni byly v Turecku volby, radikální muslimové usilovali o moc. Ani v Evropě nejsou hlupáci, nepotřebují ani nesekulární Turecko. Myslím, že to přijetí „Úmluva nepřipouští žádný obecný zákaz vyjadřování chybného názoru nebo dezinterpretace minulých událostí“ Byly stanoveny politické cíle týkající se nejen holocaustu, ale také podpory přátel v Turecku, včetně uvolnění napětí ve vztazích mezi Francií a Tureckem.
 12. Horda
  Horda 29. července 2012 09:22
  +3
  Je nepřijatelné zakázat studium historie pod rouškou „holocaustu“, zakázat historikům pracovat s archivy a stíhat historiky.
  Jakmile Amadínežád na zasedání OSN vystoupil proti fašistické politice Izraele vůči Palestincům a vyjádřil pochybnosti o „holocaustu“, jako zástupci Spojených států, Francie, Německa, Anglie a dalších zemí, kde jsou sionisté na hlavou, byli vyhozeni ze sedadel a vzdorovitě vyhozeni ze sálu.
 13. cool.cube2012
  29. července 2012 09:43
  +15
  KDO A PROČ VYMYSLEL HOLOCAUST?
  Historie židovského národa je plná mýtů a legend, které vytvářejí představu Židů jako národa, věčně pronásledovaného a pronásledovaného.
  Největším vynálezem Židů je mýtus o tzv. holocaustu – hromadném vyhlazování osob židovské národnosti za druhé světové války. Přitom se říká fantasticky obrovské číslo – 6 milionů lidí, přičemž na celém území okupovaném nacistickým Německem bylo jen něco málo přes pět milionů Židů. Jinými slovy, po válce neměl v Evropě zůstat jediný Žid. Že tomu tak není, nepotřebuje žádný důkaz. Židé stále žijí ve všech zemích Evropy a Ameriky.
  Kolik z nich tedy zemřelo během druhé světové války? Opravdu šest milionů lidí nebo mnohem méně? Většina badatelů této problematiky se shoduje na čísle 400-600 tisíc lidí. To znamená, že údaj vymyšlený Židy je minimálně desetkrát nadhodnocen.
  Proč se to dělá? Formovat a vštěpovat lidem zvláštní vztah k židovskému národu. Jako národ, který vypil nejhořký pohár utrpení. Neexistují žádná slova, úděl židovského národa padl v těžkých zkouškách, ale stejné těžké zkoušky dopadly na úděl mnoha národů.
  Zvláště těžké ztráty utrpěly ruské a běloruské národy.
  1. Bez holocaustu by nebyl Izrael
  Ale zpět k Židům. Pouze na pozadí holocaustu svět souhlasil se vznikem Státu Izrael. Faktem je, že byl vytvořen na pozemcích již obývaných palestinským lidem. Jedním slovem, někteří musí být vyloučeni a jiní usazeni.
  A byli vyloučeni! Byli vyhnáni tím nejbezohlednějším způsobem! Navíc v roce 1949 Izrael obsadil další arabská území.
  Vyhoštění Palestinců provázela nová vlna represí proti Arabům. V roce 1992 bylo uvězněno a mučeno 15 XNUMX Palestinců. Palestinské domy byly vyhozeny do povětří. Arabský majetek byl vyvlastněn.
  To vše se stalo před světovou komunitou.
  Všichni pochopili: ano, vůči Palestincům se dělají špatné věci; Ano, Palestinci trpí. Ale co, mysleli si lidé, stálo za utrpení Palestinců ve srovnání s holocaustem ve srovnání s utrpením, které Židé snášeli za Hitlera!
  Zkrátka lidé, kteří vymysleli holocaust, se dívali daleko dopředu. Předvídali mnohé – nejen vznik židovského státu. Předvídali, že nově vytvořený stát poroste na úkor peněžních toků generovaných stejným holocaustem. A tak se také stalo.
  Značný podíl na finančních tocích měly západoněmecké „kompenzace“.
  Nahum Goldman, předseda Světového židovského kongresu, ve své knize The Jewish Paradox upřímně napsal:
  „Bez německé kompenzace, která byla vyplacena v prvních 10 letech po založení Izraele, by stát nebyl schopen rozvíjet ani polovinu stávající infrastruktury: celou železniční flotilu, všechny lodě, všechny elektrárny, stejně jako většina průmyslu – německého původu.“
  K výše uvedenému musíme připočíst i německé bezplatné dodávky různého zboží.
  Finanční injekce do ekonomiky a kultury Izraele přicházejí a odcházejí nejen z Německa, ale také ze Spojených států a od mezinárodního židovstva. Ne bez jejich účasti se konají „personální“ injekce do Izraele. Diplomy u nás dostalo například mnoho ruských Židů, kteří si je „vypracují“ v Izraeli.
  2. Existoval program na vyhlazení Židů?
  Všichni židovští autoři jednomyslně prohlašují, že Hitler provedl záměrný program vyhlazování Židů. Od roku 1945 do současnosti však nebyl nalezen jediný hitlerovský pokyn či příkaz k likvidaci osob židovské národnosti.
  Ano, zemřeli v koncentračních táborech hladem a nemocemi.
  Ano, byli zastřeleni.
  Ale zemřeli, byli zastřeleni spolu s Francouzi, Belgičany, Holanďany, Brity, Estonci, Lotyši. Nikdo z vyjmenovaných představitelů jiných národností ale o genocidě nekřičí. Pouze Židé! I když, znovu opakujeme, zemřeli spolu se zástupci mnoha dalších národů.
  Dále. Židé s houževnatostí hodnou lepšího využití opakují, že byli vyhlazeni pomocí speciálních plynových komor.
  Výše bylo řečeno, že zatím nebyl nalezen jediný Hitlerův rozkaz k vyhlazení Židů. V tzv. „táborech smrti“ (Osvětim, Treblinka, Sobibor, Belzek, Majdanek, Chelmn a další) nebyla nalezena jediná plynová komora.
  Byly nalezeny plynové komory na zpracování oděvů a obuvi (tábory byly zamořené vši), ale nebyly nalezeny komory na dusení lidí a kamna na spalování mrtvol.
  Toto jsou fakta. Ale nedej bože pochybovat o počtu obětí holocaustu nebo o přítomnosti plynových komor – a na hlavu vám spadne taková smršť obvinění z antisemitismu, šovinismu, nacionalismu, fašismu, která, jak se říká, bude nezdá se dost.
  Kdyby to byla jen slovní obvinění!
  Marcel Duprat, který distribuoval šest milionů ztrát a nálezů Richarda Harwooda, byl zabit bombou v autě, načež židovské organizace vydaly tiskové prohlášení, ve kterém vyjádřily svůj souhlas s touto vraždou a varovaly ostatní před důsledky snahy analyzovat vše, co vešlo ve známost jako holocaust.
  Poblíž domu E. Zundela, vydavatele knihy Richarda Harwooda, byla odpálena bomba a poté byl dům zapálen.
  Vypálen byl i dům švýcarského historika Jürgena Graffa, autora Mýtu o holocaustu.
  Francouzský historik profesor F. Dorison byl těžce zbit.
  Ve Francii, Německu, Rakousku, Portugalsku, Španělsku, Dánsku, Holandsku a Švýcarsku byly přijaty zákony trestající jakýkoli pokus popřít „fakt“, že podle plánu nacistického Německa bylo zavražděno šest milionů Židů.
  Německý inženýr Hermann Rudolf, který zpochybnil existenci plynových komor v Osvětimi, byl odsouzen k 18 měsícům vězení...
  Výše jsme již hovořili o tom, že se očekávalo, že každý Nežid, který „strčil nos“ do Tóry, zemře. Stejný trest čekal za přečtení Talmudu.
  V sovětském Rusku byli lidé souzeni pouze za držení knihy „Protokoly sionských mudrců“. Člověk mohl jít do vězení a dokonce být zastřelen za slovo „Žid“.
  Vždy existovala a zůstává jedna „metoda“: udržet lidi ve tmě; vše, co může odhalit pravou tvář Židů, zahaleno do husté temnoty temnoty.
  Nedošlo tedy k masovému vyhlazování Židů. Ale co se stalo? Co bylo jedním z důvodů vytvoření mýtu o holocaustu?
  V polovině 30. let došlo k nucené emigraci Židů z nacistického Německa.
  Je důležité poznamenat, že ačkoli byli Židé nuceni emigrovat, bylo jim dovoleno opustit zemi se svým bohatstvím.
  Důvody pro nucenou emigraci byly následující: po první světové válce se Židé v Německu zmocnili všech klíčových pozic v judikatuře, finančních orgánech a médiích, ačkoli tvořili pouze pět procent obyvatel země.
  Po celá desetiletí se tvrdilo, že rozhodnutí o masovém vyhlazení Židů bylo učiněno na konferenci ve Wannsee 20. ledna 1942. Při čtení zápisu z konference se ale ukazuje, že o nějakém fyzickém vyvražďování Židů neříkají ani slovo. Šlo pouze o „evakuaci“ a „vystěhování“.
  Nepotvrdila se ani skutečnost, že se mýdlo vyrábělo z tuku zavražděných Židů. Zkratka, údajně znamenající „čistý židovský tuk“, je ve skutečnosti označení vládní organizace, která distribuuje mýdlo a další čisticí prostředky.
  V roce 1980 židovský badatel Walater Lakwe ve své knize Hrozné tajemství upřímně přiznal, že příběh o lidském mýdle byl fantazií.
  Příběh o použití mrtvol jako hnojiva se ukázal jako fantazie.
  Navzdory pronásledování a teroru se pravda o holocaustu prosazuje. A den úplného triumfu pravdy o holocaustu není daleko, i když, opakujeme to znovu a znovu, byly nevinné oběti a my skláníme hlavy v hlubokém zármutku před jejich vzpomínkou.
  Není třeba jen přehánět! Smrt nevinně zabitých není nutné využívat pouze v politických a žoldáckých skutcích. To je rouhání!
  A pár slov o Babím Jarovi – jedné z mnoha tragických stránek nacistické okupace.
  Zdůrazňujeme: Babi Jar je jednou z mnoha tragických stránek nacistické okupace. Byl tam obležený Leningrad, byl tam Khatyn... V 1418 dnech nejkrutější a nejkrvavější války bylo mnoho dalších věcí.
  Počet obětí v Babím Jaru v různých zprávách a médiích postupně rok od roku rostl - nejprve jich bylo 33 tisíc, pak - 300 tisíc, i když je z některých zdrojů známo, že v době, kdy nacisté vstoupili do Kyjeva, ne 33 tisíc Židů, nemluvě o 300 tisících. Téměř všichni Židé z Kyjeva byli evakuováni. zdroj http://nfor.org/stati/politika-i-obshestvo/chto-dolzhny-znat-ruskie-o-evrejah.ht
  ml
  1. vezunchik
   vezunchik 29. července 2012 11:04
   +6
   Obyčejní smrtelníci navíc odcházeli s balíkem prádla a listin a boží vyvolení vozili svůj majetek ve vozech!
  2. kotdavin4i
   kotdavin4i 29. července 2012 11:16
   +7
   Díky Sergeji, také bych rád dodal, že Izrael na státní úrovni zakazuje exhumaci ostatků za účelem zkoumání. Místa údajných masových hrobů osob židovské národnosti jsou pod neustálou kontrolou a nedej bože, aby někdo vystrkoval nos, aby vyšetřoval, křik z celého světa.
   1. d.gksueyjd
    d.gksueyjd 29. července 2012 19:10
    +5
    Po osvobození Taganrogu v 43g. na místě hromadného hrobu obyvatel proběhly práce na identifikaci a zjištění počtu obětí fašismu - za období 10.41. do 08.43:10 více než 000 41 lidí. (přitom ve městě v roce 120 žilo asi 000 1 obyvatel) Z počtu zastřelených přibližně 3/XNUMX židovského obyvatelstva
  3. rejsek
   rejsek 29. července 2012 11:26
   +6
   cool.cube2012,
   Počkejte na bombu v okně! Kompetentní sionisté už za vámi odešli! ano
   1. Roman Skomorochov
    Roman Skomorochov 29. července 2012 12:09
    +1
    Sergey, díky. Bylo to velmi rozumné a spravedlivé. +100.
  4. Vítěz
   Vítěz 29. července 2012 13:14
   +2
   Sergeji, skvělý příspěvek. Voda si díru vždycky najde, taková je historická pravda! Ještě jednou děkuji!
  5. d.gksueyjd
   d.gksueyjd 29. července 2012 18:57
   +4
   V „táborech smrti“ byly plynové komory a kamna, ale upalovali nejen Židy, ale lidi všech národů a spoustu sov, válečných zajatců, kteří se snažili uprchnout ze zajetí. Hnojené ne mrtvolami, ale popelem popálených lidí. Tato skutečnost byla prokázána mezinárodním tribunálem.
  6. esaul
   esaul 29. července 2012 19:11
   +1
   cool.cube2012,

   Sergeji, zdravím tě a jsem rád, že alespoň v této věci jsme na stejné straně! Plus váš komentář a - "doufáme v další plodnou spolupráci" mrkat nápoje A pak jsou vaše mínusy jako srp...
 14. Sams
  Sams 29. července 2012 09:52
  +5
  Citace: Horda
  Jakmile Amadínežád na zasedání OSN vystoupil proti fašistické politice Izraele vůči Palestincům a vyjádřil pochybnosti o „holocaustu“, jako zástupci Spojených států, Francie, Německa, Anglie a dalších zemí, kde jsou sionisté na hlavou, byli vyhozeni ze sedadel a vzdorovitě vyhozeni ze sálu.

  A nedávno, až do roku 1991, byla v platnosti rezoluce OSN č. 3379, která přirovnávala sionismus k „formě rasismu a rasové diskriminace“. Gorbačov a Ševardnadze zde také pracovali ...
 15. Straus_zloy
  Straus_zloy 29. července 2012 10:32
  +5
  Smrt lidí se stala politikou, na které je velmi výhodné získávat body.

  Nejen brýle, to je velmi dobrý byznys.

 16. cool.cube2012
  29. července 2012 11:21
  -1
  zde je velmi informativní materiál o majitelích Ruska "Židé, nechte nás být, nebo vás k tomu donutíme" zdroj http://newvesti.info/evrei-ostavte-nas-v-pokoe-ili-my-zastavim -vas-eto- sdelat/
 17. zevs379
  zevs379 29. července 2012 11:27
  +8
  Židé proměnili i vraždu svých bratrů v další zdroj těžby peněz. Nechutné a odporné.
  1. Russ-
   Russ- 29. července 2012 11:45
   +4
   Citace z zevs379
   Židé proměnili i vraždu svých bratrů v další zdroj těžby peněz. Nechutné a odporné

   Ano, všichni jsou již utápěni ve svých vlastních ........!, lžích, nenávisti a chamtivosti.
  2. Fox 070
   Fox 070 29. července 2012 11:54
   +4
   Citace z zevs379
   Židé proměnili i vraždu svých bratrů v další zdroj těžby peněz.

   „Těžba peněz“ v jakékoli situaci se pro ně stala národní vlastností, nad kterou se směje celý svět. Ale někdy taková chamtivost vede k hypertrofovaným následkům. Zde obdivujte tento materiál a varuji vás - toto není kachna.
 18. vulkán
  vulkán 29. července 2012 11:55
  +5
  Je samozřejmě těžké uvažovat o takovém problému, jako je genocida Židů.
  Někdo říká, že byl, někdo že, ne víc než ostatní.

  Jedno můžu říct s jistotou. Toho dokázali Izraelci využít na maximum.
  Nyní nelze o Židovi říci nic špatného. Okamžitě klován a obviněn ze všech smrtelných hříchů. A nikoho nezajímá, že se Žid může mýlit.
  Řekl bych, že je to velmi pohodlné.
  Nyní jsou vždy NEVINNÍ.
  Vychytralý .... nic neříkej.
  No to, že nezemřelo 6 milionů Rusů, ale skoro dvacet (to je mínus ztráty armády a námořnictva) A hlavně není potřeba to dokazovat. Všichni souhlasí a všichni vědí ... pak je to zřejmě v pořadí věcí.
  Zjevně nejdeme za lidmi ve světovém společenství.
  1. DIMS
   DIMS 29. července 2012 12:00
   +4
   Genocida Židů je skutečně skutečností. Ale nelze vyčlenit vlastní národní tragédii ze společné tragédie celé Evropy a uspořádat při této příležitosti politické tance na kostech.
  2. Fox 070
   Fox 070 29. července 2012 12:10
   +5
   Citace ze sopky
   Zjevně nejdeme za lidmi ve světovém společenství.

   Jsme pro ně GOI, a nejen nežidé, ale Slované, trčící jako poleno do oka a ztěžující jim pohled na poražený a pokořený svět. Proto přes všechnu zdánlivou mírumilovnost našich bilaterálních vztahů mezi námi žádný mír nebude! Naše cíle jsou příliš odlišné. Chceme naší vlasti vrátit sílu a sebeúctu, ale oni chtějí vidět pošlapaný slovanský svět...
   Buď my oni, nebo oni nás!
   1. vulkán
    vulkán 29. července 2012 14:13
    +6
    Fox 070

    nemohu než s vámi souhlasit.
    Množství faktů potvrzujících zjevnou „protislovanskou“ a „protiruskou“ politiku, které se „vyvolený lid“ po celou dobu držel, přesahuje všechny přípustné meze.
    Lidem se zdá zcela zřejmé, že Židé vůči nám mají zášť. Proč? Zde je také mnoho verzí.
    Ale Židé, opovrhovaní všemi zeměmi a v každé době, to zase dokázali obrátit ve svůj prospěch a učinit ze sebe věčné trpící.
    Takže každý stát, který se náhle rozhodne vyhlásit jakýsi „židovský zásah“ do vlastního osudu, bude „potrestán“ světovým společenstvím, které je opět ovládáno těmi samými Židy.
    V podstatě ohnuli svět, kromě nás.

    Už jsem citoval slova, která dobře charakterizují jejich postoj k nám,
    Ale dám to znovu. To je zde velmi vhodné.

    Ve všech zemích, kde se Židé usadili ve velkém počtu, snížili svou morální úroveň, obchodní poctivost, izolovali se a nedali se asimilovat. Zesměšňovali a snažili se podkopat křesťanské náboženství. Založili stát ve státě a v případě odporu proti nim se snaží zemi smrtelně finančně uškrtit. Pokud je ústavou nevyženeme /ze Spojených států/, tak za necelých dvě stě let přispěchají ve velkém, ovládnou, pohltí zemi a změní podobu naší vlády. Pokud je nevyloučíte, za necelých dvě stě let budou naši potomci pracovat na polích, aby jim zajistili potravu, zatímco Židé si budou mnout ruce ve směnárnících. Varuji vás, pánové, že pokud Židy navždy nevyloučíte, vaše děti vás budou proklínat ve vašich hrobech.

    BENJAMIN FRANKLIN /1706-1790/ Americký fyzik a politik. Z projevu během diskuse o ústavě USA v roce 1787.

    (Nejslavnější Žid. Nějaký druh mesiáše. V roce 1999 mu bylo uděleno nejvyšší americké vyznamenání „Zlatá medaile Kongresu“ MENACHEM SCHNEERSOHN – „NAŠE PLÁNY TÝKAJÍCÍ SE SLAVE“

    Naší speciální taktikou boje s červenohnědými (a všichni Slované jsou červenohnědí), kvůli její izolaci, je Tajné poznání. Hlavní okraj boje nasměrujeme proti Slovanům, kromě odpadlíků, kteří se stejnými zájmy spojili s Židy. Pravda, později, až je použijeme pro naše vlastní účely, tyto „příbuzné“ z naší společnosti odstraníme. Slované a mezi nimi i Rusové jsou nejvzdorovitějšími lidmi na světě. Je nepoddajný kvůli zásobám svých mentálních a mentálních schopností, uložených mnoha generacemi předků, genů, které nelze změnit. Slovan, Rus, může být zničen, ale nikdy nedobyt. To je důvod, proč toto semeno musí být odstraněno, a to nejprve - prudké snížení jeho počtu.

    Rozlož mládí a podmaníš si národ! To je naše motto. Připravíme vaši společnost o mladé lidi, zkazíme je sexem, rockem, násilím, alkoholem, kouřením, drogami, to znamená, připravíme vaši společnost o budoucnost. Zasáhneme rodinu, zničíme ji, omezíme porodnost.
    Hitler byl hloupý chlapec. Jednal přímo, otevřeně. A musel jsem udělat neuvěřitelně velkou práci – spálit miliony, zastřelit je, pohřbít a podobně. Zanechal krvavé stopy. Jednáme mazaněji: nebudeme mít stopy. Snížit porodnost alespoň o polovinu znamená zničit 2-3 miliony Rusů ročně bez jakýchkoli fyzických nákladů. Není potřeba kamna, kartuše, hroby. A nejsou žádné stopy. Nenarozen. Nejsou vinníci.
    1. Fox 070
     Fox 070 29. července 2012 18:07
     +6
     Citace ze sopky
     Zesměšňovali a snažili se podkopat křesťanské náboženství.

     Milý Andrey! Ve skutečnosti jsou jak křesťanství, tak islám produktem judaismu, nápadem, který nám byl „darován“, aby uklidnil slovanského ducha a lásku ke svobodě tezí „jakákoli moc je od Boha“.

     S vaším svolením. UMOŽNĚTE PŘIDAT PÁR VĚCÍ:
     MENAKHEM SCHNEERSOHN - "NAŠE PLÁNY TÝKAJÍCÍ SE OTROKŮ"
     7. Ale hlavní jsou peníze. Dělají všechno. Oni jsou moc. Jsou silou. Kdo má peníze, má zbraně. Hypermoderní. Má žoldnéřskou armádu. Peníze vlastní média a oblbují miliardy lidského dobytka. Uplácejí lidi, které potřebujeme. Neukáznění jsou odstraněni. Odporní fanoušci jsou bombardováni - Iráčané, Srbové, v budoucnu - Rusové. O všem rozhoduje kapitál a uchvácení moci. Už více než tři tisíciletí praktikujeme akumulaci kapitálu a uchvácení moci a nikdo nás v této věci nevyřadí. Nemáte vlastní peníze. Úřady také. Ty je nemáš a nikdy mít nebudeš! Nebudeme!
     Nesnášíme vás nad míru! Tato nenávist vám dává sílu sladce se usmívat do tváře, vzbudit ve vás důvěru a vést vás, projevovat „péči“ o vás a vaše děti, budoucí vnoučata a pravnoučata, která se ve skutečnosti neobjeví.

     Jste odsouzeni k záhubě. A dokud nepochopíte tuto jednoduchou pravdu, zatímco budete cukat, do té doby budete biti víc, než by mělo být. Buďte poslušní - zbude vám 65 - 70 milionů jednotek, jinak - 40-45.

     Teď jde hlavně o to, aby nám to ještě alespoň 2-3 roky vydrželo. A pak tady pro nás v této zemi nebudou žádné problémy. Vytvoříme takové ochranné pomůcky, se kterými se nikdo z vás nebude hýbat. Vše, co bude, víme, kontrolujeme a tajně řídíme. A nikdo nás nemůže zastavit!

     http://radosvet.net/13691-menahem-shneerson-nashi-plany-otnositelno-slavyan.html
  3. stroporez
   stroporez 31. července 2012 16:32
   0
   Slované nejsou lidé. přečtěte si učebnici antropologie, Yale University......................
 19. lišky
  lišky 29. července 2012 12:19
  +6
  nebyl žádný holocaust, ale byl vynalezen ... myšlenka je materiální ... takže holocaust BUDE!
  1. Nir
   Nir 30. července 2012 10:59
   -1
   Citace: liška
   nebyl žádný holocaust, ale byl vynalezen ... myšlenka je materiální ... takže holocaust BUDE!

   Snít? No, dobře, sni dál, jen odtrhni takové snílky z Tskhaly a NATO, nech toho kormana širšího než malá liška.
 20. úsměv
  úsměv 29. července 2012 12:35
  +3
  Chlapi, to, že holocaust je v naší době nástrojem politického nátlaku a shovívavosti pro Izrael - souhlasím...to je pravda, ale nesklouzněme k tomu, abychom na všechny Židy zahnali vánici...nevím. kolik z nich zemřelo během 2. světové války, ale je to opravdu tak důležité? Ano, těch našich je víc... ale co je tohle, židovská vina? Domnívám se, že nikdo nepochybuje, že nacisté se vyznačovali zvláštní láskou k Židům a cikánům, o kterých všichni vesměs mlčí a kterým vůbec nikdo nic nekompenzuje.....lidé, kteří zůstali v příkopech, také nejsou obviňovat.
  Holocaust, který všechny dostal na nervy, kterým současné vedení Izraele kryje jakékoli své zločiny, to opravdu dostal....ale věřím, že jsme kdysi udělali velkou chybu, že jsme nesledovali to samé politika, pravda, velmi účinná a neobviňovala Evropu, která se aktivně podílela na noční můře, která se odehrávala na našich okupovaných územích.
  Ale o židech se bavit nemusíš....já osobně mám špatný vztah ke státu Izrael,který vůči nám dělá nepřátelskou politiku....ale považuji za ostudné argumentovat,že židé zase zničil pitnou vodou zásoby sladké vody v celém regionu... .sakra, alespoň zabít.
  1. Fox 070
   Fox 070 29. července 2012 12:43
   0
   Citace: úsměv
   Ano, těch našich je víc... ale co je tohle, židovská vina?

   A čí je to chyba, když ve vedení hitlerovského Německa jsou výhradně Židé?!
   1. úsměv
    úsměv 29. července 2012 13:08
    +1
    Fox 070

    Tedy ne úplně a většinou míšenci .... a v našem vedení tedy, že jich je nyní nesrovnatelně více, než tvoří v populaci země ...
    Ale věřím, že ti, kteří měli židovskou krev z tehdejšího německého vedení, se za Židy nepovažovali, nevyznávali judaismus. Navíc nesmíme zapomenout na rčení – o „Svatějším než papeži“... Heydrich se na poli vyhlazování Židů pravděpodobně vyznamenal tím, že se snažil sám sobě dokázat. že je pravý árijec..
    Abych odpověděl na otázku, nevím. Je nutné hledat někoho, kdo by mohl vinit? Ale nevěřím, že je to tak mazané....utkané židovské spiknutí, podle kterého téměř celé obyvatelstvo Německa Židy aktivně nenávidělo a všemožně se podílelo na jejich zničení a mezitím i na vedení 3. říše si vybudovala hnízdo tajného židovského gangu, který ovládal Hitlera...
    1. Fox 070
     Fox 070 29. července 2012 17:56
     +1
     Citace: úsměv
     . Je nutné hledat někoho, kdo by mohl vinit?

     Nejen nezbytné, ale životně důležité! Pokud svět zjistí, kde tomuto průšvihu (XNUMX. světová válka) rostou nohy, pokusíme se vyhnout opakování takového scénáře. Jinak se vše bude opakovat, ale s ještě hroznějšími následky.

     Citace: úsměv
     Nevěřím, že je to tak vychytralé... tkané židovské spiknutí,

     A marně nevěřte! Velmi si vážím vašich komentářů a upřímně mě mrzí, že nevidíte zcela podle mého názoru samozřejmé věci. Jedná se skutečně o velmi mazané spiknutí, jehož hlavním cílem je dosažení světové nadvlády.
     1. úsměv
      úsměv 29. července 2012 18:16
      +5
      Fox 070 (
      Pokud budeme pátrat po pachatelích podněcování 2. světové války a další cesty Evropanů k nám, tak pachatelů bude mnoho a ne všichni jsou Židé....neexistují slova - globální finanční elita, co potom, co teď ... ehm, jak to říct - trpí nevysvětlitelnou přítomností lidí stejné národnosti ... tohle mě nepřešlo .... ale pochybuji o všemohoucnosti těchto chlapů ... ještě víc tak. že nazí Židé z toho mají žalostné ozvěny ozvěny... - skoro žádná zatracená věc. A je to přesně stejný vliv, jaký mají na světovou politiku....a tento klan jedné národnosti....takže je stejně nadnárodní jako Židé, kteří prosazovali nacistické myšlenky....mimochodem 130 000 vojáků Wehrmachtu kteří měli židovskou krev, byli vyznamenáni řády a medailemi Říše (otázkou je pouze stupeň této krve) ...
      ale vidím události, které se mi nelíbí, seskupení, nadměrnou přítomnost osob tam i tam, v jejichž žilách proudí židovská krev .... to je vše! .... Váš argument úplně nepopírám - má dost důvodů k uznání jako vážné.....jen si myslím, že klany. kteří zaujali velitelská místa ve věci likvidace světového těsta, Židé se považují za ze zvyku ..... no řekněte, co je s tím obyčejným Židem, který žije v Izraeli? Tak. hrdí na "naše lidi" a je to! .... Myslím, že bychom zde měli mluvit o klanech a ne o celém národě. které sice nebyly pronásledovány, ale když se objevily, staly se pronásledovatelem.Mimochodem, klany, které ovládají ekonomiku a politiku světa, vznikly dávno předtím, než se obyčejní židé dostali z pronásledovaného státu .... .. jsou námitky - napište. to je zajímavé!
      1. bacast
       bacast 29. července 2012 18:25
       -1
       O to právě jde. No, nechme účastníky říci, komu Židé zasahují. Jak se to projevuje v každodenním životě? Uveďte příklad? Ve frontě v obchodě? Na ulici, když opilý dav obtěžuje lidi? V autobuse? "Kde? Židé porušují autorská práva?"
       1. Granátník
        Granátník 29. července 2012 19:00
        +2
        V továrně, kde jsem pracoval, měl majitel tu smůlu, že najal jako výkonného ředitele Žida. Úspěšně vykradl továrnu, za což dostal výpověď. Nyní je závod uzavřen, o práci přišlo 500 lidí. Můj syn chodí do školy, za vzdělání jsou všichni rodiče nuceni platit do vzdělávacího fondu, jehož zakladatel je Žid.
        1. Nir
         Nir 30. července 2012 11:01
         -1
         Citace z Grenadier
         V továrně, kde jsem pracoval, měl majitel tu smůlu, že najal jako výkonného ředitele Žida. Úspěšně vykradl továrnu, za což dostal výpověď. Nyní je závod uzavřen, o práci přišlo 500 lidí. Můj syn chodí do školy, za vzdělání jsou všichni rodiče nuceni platit do vzdělávacího fondu, jehož zakladatel je Žid.

         Židé ještě náhodou nevypili všechnu vodu z kohoutku? A moezht ti sežrali mozek lžící, jakmile takové věci napíšeš?
       2. úsměv
        úsměv 29. července 2012 19:05
        +3
        bacast
        No tak, nenarážej moc na naše, ... všechny ty odpadky na popírání, že Němci šíří hnilobu Židů, nepocházejí od nás .... ale to, že dominance určité národnosti v určité místo ... .většinou teplo ... nutí lidi přemýšlet .... jen škoda. že závěry platí pro všechny židy..... Kolegové, ale prohlašuji, že si židů vážím jak obyčejných, tak i jako národ (vylučuji ze seznamu vážených zákulisí) - podívejte se - počínaje 14.-15. , začnou se trhat (dříve méně vážně, protože to neuvádím) .... Španělsko, Francie, Německo a další země nestojí za řeč, inkvizice, husitské války ........ no, představte si, jaké jádro by měl mít národ. aby to zároveň zůstalo zachováno .... nemohou být milováni, zvláště když k tomu dávají důvody .... ale jsou hodni úcty!
        A naprosto upřímně věřím, že jsme ještě neztratili příležitost udělat z nich spojence....alespoň vyrovnat vliv Spojených států....zde! :))))))))
        1. Fox 070
         Fox 070 29. července 2012 19:34
         0
         Citace: úsměv
         Naprosto upřímně věřím, že jsme ještě neztratili příležitost udělat z nich spojence.

         Jak jsem již psal, spojenci se nestaneme, ne proto, že to nechceme, ale protože to nepotřebují.

        2. Fox 070
         Fox 070 29. července 2012 19:58
         +2
         Citace: úsměv
         .. Kolegové, ale prohlašuji, že si vážím Židů, obyčejných i jako národ


         Myslím, že po shlédnutí tohoto videa změníte názor.

         Krátký kurz judaismu. >>
         1. úsměv
          úsměv 29. července 2012 20:35
          +4
          Fox 070 (7
          Pane kolego, také se mi líbí vaše komentáře - + moje!.....také se mi nelíbí nacistické metody Izraele, který je používá s ostychem nacistického Německa.......ale budu se také důsledně bránit moje postavení - všechny národnosti jsou si rovny.........pokud jeden z nich začne zvedat ocas....tak samozřejmě. ocas by se měl uříznout... ale nech to být. pro Boha jsou Židé, měšťané v míru .... na x.ra? Banshee = nebij mě, jinak nebudu moct!
          1. Fox 070
           Fox 070 29. července 2012 21:04
           +5
           Citace: úsměv
           Svou pozici budu také důsledně hájit

           Tento váš přístup jen vítám a chci vám jen říct, že Židé a Židé nejsou totéž. Zkuste a začnete tyto dva pojmy oddělovat a vše do sebe zapadne.
        3. bacast
         bacast 29. července 2012 20:51
         +1
         No tak, nenarážej moc na naše
         Pro koho je to pro vás?Jsem sovětské dítě, které se narodilo a vyrůstalo v SSSR, od 14 let jsem o prázdninách pracoval jako čeledín, abych nebyl zátěží pro mámu a bratry a sestry. pak v RA.Bojoval jsem,mám dvě zranění a hromadu diagnóz,nejnebezpečnější z prostatitidy....A ty mi říkáš "na naše"?a kdokoliv z přítomných by si na schůzi ještě pomyslel.Otřesou se jeho ruka
      2. Fox 070
       Fox 070 29. července 2012 18:49
       +2
       Citace: úsměv
       .No řekněte, co je s tím obyčejným Židem, který žije v Izraeli?

       Není pochyb o tom, že světové ekonomice (a také politice) vládnou dva klany – Rockefellerové a Rothschildové a hluboce kýchají nad osudem obyčejných Židů, které využívají jako potravu pro děla. Zajímá je pouze zisk a moc za každou cenu (a moc je zajímá pouze z hlediska ochrany svého kapitálu).
       Věřím, že to byli Židé, kteří vyšli z „pronásledovaného“ státu a vytvořili stejné klany. Zajímejte se o to, kdo financoval křížové výpravy a garantuji vám, že odpověď vás odradí.

       Citace: úsměv
       Pokud budeme hledat pachatele podněcování 2. světové války a další cesty Evropanů k nám, pak bude pachatelů mnoho a ne všichni jsou Židé ....
       1. úsměv
        úsměv 29. července 2012 20:06
        +2
        Fox 070
        Co se týče předposledního výroku - neodradí to ... opravdu, proč je něco, co by se dalo odradit? .... ale já jsem brblal, hlavně proto. co kvůli tomu.....tak říkajíc světová elita....začneme řvát na všechny židy....co s tím mají společného?když začneme odepisovat všechny psi na ně, dostáváme se k následujícímu - tito...kteří shora mluví o nedokončeném holocaustu a obyčejní židé jsou rozhořčeni a prohlašují - ach, jsi tak?! pak jsme - tak!. a co, já bych udělal totéž ... a duše se vrhla do nebe ......... ty samozřejmě +, ale ......... .... ........ podívejte se na tyto Židy .... někteří z nich podléhají vhodné propagandě. část - ne ..... proč zařazovat všechny jako nepřítele? Pokud existují spojenci do pekla .....?
        1. Fox 070
         Fox 070 29. července 2012 20:33
         +3
         Citace: úsměv
         Když na nich začneme odepisovat všechny psy, dospějeme k následujícímu - tito...kteří jsou shůry, mluví o nedokončeném holocaustu a obyčejní židé jsou rozhořčeni a prohlašují - ach, jsi tak?! pak jsme - tak!. a co, udělal bych totéž ... a duše se hnala do ráje ..


         V Paříži byl zatčen Žid v souvislosti se zapálením jeho vlastní synagogy, ve které pracoval. - Abyste mohli vést válku proti všem, je nutné předstírat, že jste napadeni jako první, ačkoli vás na OBR. Židovská vysokoškolská učitelka byla právě shledána vinnou v Kalifornii za zmrzačení jejího auta a vinu z toho na antisemity. - Žádný antisemitismus na světě! - To je fakt! A pokud neexistuje, musíte si ho vytvořit sami. "Nečekejte laskavosti od přírody." Žádné teroristické útoky – pojďme na to, mají kreativní přístup:
         http://sg.news.yahoo.com/040830/1/3msgs.html
         1. úsměv
          úsměv 29. července 2012 21:23
          +6
          Fox 070
          tento váš odkaz byl přerušen....možná a nejspíše oprávněný - zatím jste psal velmi kompetentní komentáře.....ale na závěr řeknu následující - ne všichni Němci jsou fašisté a ne všichni vlci -0 pí -rasy ...... no sakra. je hříchem považovat všechny Židy za nepřátele!
          Opakuji, už jsem to psal, .... já na národní bázi sám sebe - bůhví kdo .... čtvrtina je Polák, čtvrtina Ukrajinec, polovina Vainakh .... mohu neříkej kdo?
          Od tří let žil v Klajpedě, byl vychován jako Rus ... vojenská rodina ....
          v 6 letech jsem měl poruchu sebevědomí - mě, který jsem si právě koupil tříkolku (je mi -6), napadli dva Litevci ze 4. třídy ... rychle mi vysvětlili, že jsem posledního parchanta a shodil mě, spolu s tím velkým na boku .. ..z polohy vleže jsem jejich směrem hodil nedávno nalezený visací zámek, který se mi líbil ..... a udeřil do hlavy jednoho z nositelů demokratické hodnoty... budete se smát - trefte se!
          O pár hodin později přišly matky těchto chlapů k mým rodičům... dovolte mi, abych vám připomněl - o čtyři roky starší než já! .... obecně. ukázalo se.že jsem na ně zaútočil z nacionalistických pohnutek ........ byl jsem přes dědečkovo vrčení na týden zbaven flámování - říká se, tak to má být, dobrá práce, vnučku ... a pak začalo být vše zajímavé - komunita ruských dětí ze dvou vojenských pětipatrových budov ke mně začala chodit (v prvním patře mi nikdo nebránil mluvit z okna) a hlásili, že ruské děti provedly represivní operace na území železničních domů (moje ulice je Ludo Giro, vojenské domy jsou Igulos). .aby labáci už nebili naše děti a pamatovali si - oni je budou bít - odpoví ... naši byli třikrát méně, ale to není poměr. ve kterém se Litevci dají do boje ... tam jednou za 15 pak ano ..... ale jinak ne ...... velmi vtipné .... zkrátka - naši vyhráli ... a to je rok 1977 ...
          Z tohoto příběhu jsem vyvodil následující závěry - 1. Každý člověk má národnost.
          2.i-ruština
          3. Rusové jsou takoví. kteří jsou většinou hromadně biti, protože jinak nemůžou, a nám se stalo, že je bylo možné rozdrtit i když jsme menší a je nás míň.....ale na to máme právo, až když opravdu nás dostávají ... .a dospělí by o tom neměli vědět, jinak to přibijí!
          4. A byl jsem hrdý v 6 letech - ano - jsem takový! ....
          Tady je takový příběh .... nemám židovskou krev ... vůbec, ale kdyby ano, ovlivnilo by mě to hodně? Nevěřím! A co si myslíš ty?
          1. Rusllan
           Rusllan 29. července 2012 21:32
           +1
           Citace: úsměv
           Tady je takový příběh .... nemám židovskou krev ... vůbec, ale kdyby ano, ovlivnilo by mě to hodně? Nevěřím! A co si myslíš ty?
           Krev s tím nemá nic společného, ​​jsou tam jednoduché lidské hodnoty ​​a především rovnost a ne árijství nebo Boží vyvolený lid
           1. úsměv
            úsměv 29. července 2012 23:11
            0
            Rusllan (
            Takže to je celé, jaký je rozdíl, kdo drtí lidi? schovávat se za ať se děje cokoliv ..... zkus říct to co jsi řekl mezi normálními židy ... bude ti schváleno, když tě holky políbí, ........ a já věřím, že na to mám plné právo status Rusa. ...;)))))) Kdybych byl Žid, moje nálada by se nezměnila....
          2. Fox 070
           Fox 070 29. července 2012 21:53
           +1
           Citace: úsměv
           .Nemám židovskou krev ..... vůbec ne, ale kdyby byla, ovlivnilo by mě to hodně? Nevěřím! A co si myslíš ty?

           Nemyslím si, že chemické složení židovské krve je zásadně odlišné od chemického složení jakékoli jiné krve. Vše je o ideologii a výchově v židovském duchu. Snažím se vám odhalit přesně tento axiom: ne každý Žid je Žid a sionista. Před Židem – veteránem z XNUMX. světové války si jako první smeknu klobouk, ale proti Židovi, sionistovi, který se snaží srovnávat můj lid s dobytkem a šlapat po své státnosti, budu bojovat, aby smrt.
           1. úsměv
            úsměv 29. července 2012 22:54
            0
            Fox 070 (7
            Ano, souhlasím.... téměř se vším, co jsi napsal....... A biochemické složení semitsko-hamitské krve mě moc netrápí, zároveň zklamalo Židy, kteří vytvářeli etnické zbraně. ..... genotyp se ukázal jako ... ..... identický ......
            Souhlasím se všemi vašimi komentáři o sionistickém Židovi. mimochodem, občas je úsměvné číst výroky sionistů, že toto hnutí je jen hnutím těch, kteří se vracejí.....vše je pravda....
            ale ne všichni Židé jsou takoví a nemůžete se opít - když není voda v kohoutku .... atd.!
       2. igor67
        igor67 29. července 2012 20:42
        +2
        Fox 070,
        Už jsem psal mnohokrát, možná ti židé, co žijí ve státech ovlivňují světový řád, samotný Izrael, ve skutečnosti chudá země, která přežívá na šílených daních a cenách, tady na stránkách říkali, že auta v Rusku jsou drahá kvůli k celnímu odbavení se podívej jaká auta v Izraeli.Mám Renault Megane 2 z roku 2006 jednoduché konfigurace bez kůže,zhps,jednoduchá klimatizace,stálo 40tis dolarů,v Rusku máš plnou nádivku,to samé auto stojí 25 kusů
   2. bacast
    bacast 29. července 2012 18:26
    -3
    Hitler není Žid!
    1. Rusllan
     Rusllan 29. července 2012 18:56
     +2
     Citace: bacast
     Hitler není Žid!

     http://www.youtube.com/watch?v=LjZv5fN6dr8&skipcontrinter=1&bpctr=1343575535&ski
     pcontrinter=1
     podívejte se na zajímavá fakta o nacistické elitě odkaz ze dvou částí kopírovat a vložit
     1. bacast
      bacast 29. července 2012 19:02
      0
      Na stejném místě napište „Putin je Žid“ a uvidíte také spoustu zajímavostí.A nejen o národnosti.
      1. Rusllan
       Rusllan 29. července 2012 19:06
       +1
       Citace: bacast
       Na stejném místě napište „Putin je Žid“ a uvidíte také spoustu zajímavostí.A nejen o národnosti.
       Hloupá odpověď hloupého žida - přečtěte si alespoň o Eichmannovi (hlavní osobě zodpovědné za konečné řešení židovské otázky), jak před svou smrtí konvertoval k judaismu a obřízce
       1. bacast
        bacast 29. července 2012 19:16
        -1
        Nebuď nervózní!Ještě tam lezeš...Je tam spousta zajímavých věcí.A že patriarcha je pederast a o Putinově zradě je toho hodně a i se zdánlivě "fakty".Lidé,kteří jsou tady respektováno, říkám...
        1. Rusllan
         Rusllan 29. července 2012 19:24
         -1
         Citace: bacast
         Nebuď nervózní!Ještě tam lezeš...Je tam spousta zajímavých věcí.A že patriarcha je pederast a o Putinově zradě je toho hodně a i se zdánlivě "fakty".Lidé,kteří jsou tady respektováno, říkám...
         Nevymýšlejte hloupé šmejdy, ale otevřete neutrální zdroje a přečtěte si Eichmannův příběh
         1. bacast
          bacast 29. července 2012 20:23
          -3
          To nejsou výmluvy, to je pro vás to samé...prodávejte své zdroje mladým lidem.Vaše znalosti Talmudu mi stačily
          (s odkazem na zdroje z yu tuba-))
        2. Fox 070
         Fox 070 29. července 2012 19:48
         0
         Citace: bacast
         Nebuď nervózní!Ještě tam lezeš...Je tam spousta zajímavých věcí.A že patriarcha je pederast a o Putinově zradě je toho hodně a i se zdánlivě "fakty".Lidé,kteří jsou tady respektováno, říkám...


         Nyní diskutujeme o „vykořisťování“ Židů proti LIDEM. A až přijde čas, probereme (nejen) jednání našich „soudních úředníků“.
    2. úsměv
     úsměv 29. července 2012 20:08
     -1
     bacast
     Ano, Hitler není žid, židovské krve je jen čtvrtina, jak je to důležité?....pokud vám to vyhovuje, tak souhlasím?
     1. bacast
      bacast 29. července 2012 20:21
      +1
      Jste to vy, kdo se odsouvá ze čtvrtiny a buduje všechny ty hloupé dialogy o tom, že Židé jsou nepřátelé světa. Neuvidím ani čtvrtinu židovské krve od Hitlera
      1. Rusllan
       Rusllan 29. července 2012 20:28
       +1
       Citace: bacast
       Neuvidím ani čtvrtinu židovské krve od Hitlera
       přečtěte si o genetickém vyšetření přímého příbuzného Schickelgrubera a odveďte ho.
      2. Nir
       Nir 30. července 2012 11:07
       +3
       Citace: bacast
       Jste to vy, kdo se odsouvá ze čtvrtiny a buduje všechny ty hloupé dialogy o tom, že Židé jsou nepřátelé světa. Neuvidím ani čtvrtinu židovské krve od Hitlera

       Jste v šoku, že váš idol je Žid?
    3. Rusllan
     Rusllan 29. července 2012 21:07
     +5
     Soukromé podnikání. Karla Adolfa Eichmanna. Člen sekce IV B 4 (Židovské záležitosti) Bezpečnostního ředitelství. Obersturmbannführer. Charakter - blízký severskému. Přátelský se soudruhy. Vzhled... „Soudruhy SS zajímalo, jak se do jejich kruhu dostal Žid Eichmann s výrazným semitským nosem. „Uprostřed obličeje mu trčí klíč od synagogy,“ řekli, ale byli přerušeni: „Ticho! Führerův rozkaz!

     Právě Eichmann byl pověřen řešením „židovské otázky“. V roce 1937 se dvakrát setkal se sionistou Feivel Polkesh, velitelem židovské milice v Palestině. Šlo o interakci pro potřeby židovské emigrace.

     Obě strany spolupracovaly s úplným vzájemným porozuměním. Obchodovali jako v maloměstském obchodě. „V době deportace Židů z Maďarska jednal místopředseda sionistické organizace Rudolf Kastner s Eichmannem na tomto základě: pokud Eichmann povolil odjezd do Palestiny 1684 Židům „užitečným“ pro vytvoření budoucího státu Izrael (kapitalisté, technici, armáda atd.), Kastner Eichmannovi slíbil, že přesvědčí 460.000 XNUMX maďarských Židů, že nejde o deportaci do Osvětimi, ale o prosté přesídlení.

     ... Po válce Eichmann zmizel. Jeho jméno však nadále působilo ve velké politice. Právě s odkazem na jeho slova Wilhelm Hoettl na Norimberských procesech hlásil o šesti milionech mrtvých Židů... V roce 1960 byl Eichmann unesen zpravodajskou službou Mossadu z Argentiny a odvezen do Izraele... oběšen. Před popravou mu bylo v rámci splnění poslední vůle odsouzeného umožněno konvertovat k judaismu a Eichmann odešel na jiný svět obřezaný.

     Úžasný je i osud bývalého bojovníka proti nacismu Gersteina. Po odsloužení v koncentračním táboře vstoupil do SS a povýšil na Obersturmführera. Ve stejné době Gernstein oznámil Švédsku a Švýcarsku, že je osobně dodavatelem jedovatého plynu pro vyhlazování Židů. Jeho zpráva hovořila o deseti milionech obětí. Tuto informaci předal i Vatikánu. V Berlíně se s tímto skóre „svěřil“ stovkám i neznámých lidí.

     „Je naprosto nemožné,“ píše badatel H. Kardel, „že by v tehdejší situaci všeobecného sledování člověk řekl „stovkám lidí“ tajemství z tajemství, aniž by měl takový úkol... Cílem bylo vyhnat evropské Židé šířením strašlivých fám...“ Jelikož byl stanoven úkol zastrašování, vzbuzuje podle Kardelje pochybnosti i Eichmannova sebepropagace. "Stále není jasné, co v Eichmannových milionech čísel byla pravda a co hororová propaganda." Pokud jde o Gershteina, někdy mluvil i o 25 milionech vyhlazených Židů... V létě 1945 vyšlo najevo, že tento provokatér byl nalezen mrtvý v cele pařížské věznice. Nikdo z jeho příbuzných však mrtvolu ani jeho hrob neviděl.

     Co to všechno říká? Již později, v roce 1950, jeden z izraelských ideologů Iona Kosoy vysvětlil: „Nám, sionistům, je nyní svěřena prastará povinnost neustále udržovat vlasy na hlavě celému židovskému národu, nedávat mu žádný odpočinek ani čas, neustále je držet na okraji propasti, ukazovat nebezpečí, která mu hrozí... protože kde potom vezmeme statisíce Židů potřebných pro stavbu našeho státu? Eichmann, Gerstein a další pomohli tento problém skvěle vyřešit....

     PS Materiál je převzat z knihy Jurije Vorobyevského „Třetí dějství. Třetí říše a třetí Řím „Kdyby kniha obsahovala lež autora, zažalovali by za to židovskou lobby, každý rok přidělí milion. dolarů.
     1. igor67
      igor67 29. července 2012 21:15
      +1
      Rusllan,
      co chceš teď dokázat? No v každém národě jsou zrádci a ki a mezi židy je taky co?No, bavme se o haličské divizi SS, takových zátok jsou tisíce, A moji dědové, jeden žid, druhý Ukrajinec, oba bojovali , No, Žid zemřel A že je také v péči Rockefellera?
      1. Rusllan
       Rusllan 29. července 2012 21:22
       +4
       Odpovídám těm, kteří nevěří, že polovina nejvyšších nacistů jsou židovští nohsledi židovské bankovní mafie, a to je fakt, který musí být odvážný a uznán. To nemá nic společného s židovským lidem, kromě toho, že mafie je nyní u moci a vede Židy k dalšímu holocaustu
       1. Indigo
        Indigo 30. července 2012 10:13
        +2
        ..už nepíšu, protože. Pro toto vlákno už mám varování.
    4. Nir
     Nir 30. července 2012 11:06
     +2
     Citace: bacast
     Hitler není Žid!

     Ano, je to Arab a také Kurd a malý Tádžik mrkat Ano, podívejte se na tvář toho árijského plivajícího judena...
  2. esaul
   esaul 29. července 2012 20:29
   +2
   úsměv,
   Volodyo, dobrý večer, příteli. Všimli jste si, že nikdo z těch, kteří mluvili tvrdě, všichni Židé „pod hřebenem“ neškrábou? Kluci dokonale sdílejí koncepty Židovského lidu a IZRAELSKÉ POLITIKY!
   1. Rusllan
    Rusllan 29. července 2012 20:36
    +5
    Citace z esaul
    Volodyo, dobrý večer, příteli. Všimli jste si, že nikdo z těch, kteří mluvili tvrdě, všichni Židé „pod hřebenem“ neškrábou? Kluci dokonale sdílejí koncepty Židovského lidu a IZRAELSKÉ POLITIKY!
    Souhlasím s přidáním pouze escho náboženských extremistů. Ano a obecně o tom, o čem se hádáme. V judaismu je extremismus – ano, je. Podporuje ho většina židovské společnosti - samozřejmě ne. Existuje židovská bankovní mafie, ano existuje. Přinese židovská mafie dobro židovskému lidu - ne. Sionismus je srovnatelný s fašismem – ano. Přinese Židům dobro - ne.
 21. d.gksueyjd
  d.gksueyjd 29. července 2012 15:07
  0
  Nevím, jestli lze masakry Židů nazvat holocaustem, ale nacisté v krátké době sestavili seznamy obyvatelstva, které má být zničeno. Seznamy obsahovaly: Židy, rodiny sov. dělníci, komunisté, komsomolci, cikáni.
  V blízkosti každého města byla místa hromadného zabíjení sov. občanů. Jen v SSSR byly, myslím, zabity miliony Židů.
  1. Rusllan
   Rusllan 29. července 2012 19:33
   +2
   Citace: d.gksueyjd
   Nevím, jestli lze masakry Židů nazvat holocaustem, ale nacisté v krátké době sestavili seznamy obyvatelstva, které má být zničeno. Seznamy obsahovaly: Židy, rodiny sov. dělníci, komunisté, komsomolci, cikáni.
   V blízkosti každého města byla místa hromadného zabíjení sov. občanů. Jen v SSSR byly, myslím, zabity miliony Židů.
   To největší, čeho se židovská elita bojí, je podrobný rozbor procesu holocaustu – je pro ně snazší to popírat. Za to, co udělali s Židy v SSSR (nikdo je v lágrech za války nedržel a nekrmil, ale prostě je hnal jako dobytek a zahrabával do jam), a pokud jsem jich osobně navštívil několik, tak tam ani není pamětní desku. proč tomu tak je? Ano, protože sovětští Židé opustili sionismus a podpořili myšlenku komunismu a sociálně spravedlivé společnosti – a byli za to potrestáni.
 22. foxhound31
  foxhound31 29. července 2012 15:13
  +1
  Podle některých vědců, kdyby v Rusku ve 1. století nebyla první světová válka, občanská válka a Velká vlastenecká válka, žilo by nyní v Rusku asi půl miliardy lidí. A o této velké tragédii ruského lidu nikdo ani nekoktá, ale za popírání holocaustu (údajně se odehrávajícího) začnou pravděpodobně brzy střílet.
  1. bacast
   bacast 29. července 2012 15:53
   -2
   No kdo po vás začne střílet?Sám lítáte jako mouchy na témata týkající se židů,židů,holocaustu.No a na stránkách se dlouho nevedly diskuze,hodili vám kost.
   A o této velké tragédii ruského lidu nikdo ani nezakoktává
   - Naivně věříte, že se někdo kromě nás bude bát? Snažíte se nyní vyvinout nátlak na světovou komunitu, aby se slitovala? Tito žraloci? Probuďte se! a sklízejte to, co dnes obviňujete někoho jiného než sebe
   1. foxhound31
    foxhound31 29. července 2012 18:41
    +2
    bacast, nejde o Židy, ale o chasidy, to je nejreakčnější sekta, kterou nejsme jen ty a já, polovinu Židů nepovažují za lidi. všimli si, že se tisknou pouze učebnice dějepisu Sorosovy peníze. Katedra historiografie RAS - bílý, černý, zelený a dalších 30 profesorů stejné národnosti.
    1. bacast
     bacast 29. července 2012 19:11
     0
     A proč v tomto případě potřebujeme prezidenta, který je tu každý den chválený?Tady denně čteme o hrdosti na to, že jsme Rusové - silní, chytří, největší na planetě, ale s Židy si nevíte rady? Co za sebezastrašování?U nás je všechno v pořádku-všichni křičí,ekonomika se vyvíjí,ale nejsou peníze ani na učebnice?Solovjov a Urgant jsou špatní lidé?Za mě ne.Uveďte příklad,kde rozkládají společnost a mládež?Šachnazarov?Ernst?
  2. Nir
   Nir 30. července 2012 11:09
   -3
   Citace z foxhound31
   Podle některých vědců, kdyby v Rusku ve 1. století nebyla první světová válka, občanská válka a Velká vlastenecká válka, žilo by nyní v Rusku asi půl miliardy lidí.

   Možná potřebujete méně pít a nestěžovat si na světové války.
 23. Stará opera
  Stará opera 29. července 2012 15:55
  +7
  Připomínek je mnoho, je hezké vidět, že mezi nimi je mnoho ztrát národů SSSR odůvodněných konkrétními fakty. Proč je holocaust tak důležitý? Podle mého názoru mnoha lidem vadí, že se Židům podařilo na jejich tragédii zahýbat. Bělorusko, ani Rusko, ani Ukrajina zatím od Německa odškodnění nepožadují. Ano, SSSR dostal od Německa válečné reparace, ale nepokryly materiální ztráty, které země utrpěla. Ale Židé stále přijímají. Včetně „štěňat chrtů“ (stejné ponorky, z nichž některé mají „historický dluh“). Proto bylo potřeba zavést zákon o odpovědnosti za popírání holocaustu, aby dál platili. Jde obecně o ojedinělou situaci, kdy je zákonem zakázáno pochybovat o historické skutečnosti.
  Pak se nikdo nedivil, proč začal Hitler připravovat Němce na Židech na zničení dalších "podlidí"? To je ale velmi těžká otázka. A nejen a ne do jaké míry to byl nedostatek státnosti mezi Židy. Koneckonců, po porážce v první světové válce na pozadí strašné chudoby a hyperinflace v Německu to byli Židé, kteří začali vydělávat na hoře lidí, když kupovali rodinné dědictví, svévolné umění a tak dále. kousek chleba... Navíc při zachování všech prodejních dokladů a vymáhání toho, co z nich bylo v době nacismu předáno. Může vyvstat otázka, proč se Židé takto chovali? Zde je podle mě hlavním důvodem to, že jsou to podle svého náboženství lidé „vyvolení Bohem“, pro všechny ostatní neplatí mravní zákony. Proto můžete udělat gesheft na smutek ostatních. A nejde to nadarmo. Podívejte se, téměř ve všech zemích, kde Židé masově žili, vždy propukly pogromy. Ne každý může být špatný, ale jsou to jen oběti...
  Obecně všem zájemcům o tuto problematiku doporučuji Solženicynovu knihu „200 let spolu“. Velmi hluboký a nezaujatý pohled na problém židovstva v Rusku.
  1. bacast
   bacast 29. července 2012 16:01
   -4
   Tady se zmínkou o Solženicynovi jste tu marně))
   1. Stará opera
    Stará opera 29. července 2012 16:27
    +4
    Četl jste jeho knihu a nesouhlasíte s jeho názorem? Nebo snad říkáte, že je údajně sám Žid? Nikdy neříkám, že všichni lidé té či oné národnosti jsou takoví či onací. Mezi všemi jsou všechny druhy. Ale existuje něco jako národní rysy. Dá se říci, že společný jmenovatel
    1. Rusllan
     Rusllan 29. července 2012 16:49
     +2
     Citace ze Staré opery
     Četl jste jeho knihu a nesouhlasíte s jeho názorem? Nebo snad říkáte, že je údajně sám Žid? Nikdy neříkám, že všichni lidé té či oné národnosti jsou takoví či onací. Mezi všemi jsou všechny druhy. Ale existuje něco jako národní rysy. Dá se říci, že společný jmenovatel
     Proudem mezi Židy je nacionální extremismus v extrémních formách (podle Talmudu - nejlepší z gojímů si zaslouží smrt) povýšený do hodnosti náboženství, o národní ideologii sionismu obecně mlčím - to je také důvod tzv. morální degradace židovské společnosti
     1. bacast
      bacast 29. července 2012 18:31
      -1
      podle Talmudu - ti nejlepší z gojímů jsou hodni smrti

      Kde jsi to četl?
      1. Rusllan
       Rusllan 29. července 2012 18:45
       +3
       Citace: bacast
       Kde jsi to četl?

       "Zabijte ty nejlepší z gojímů." (Talmud, Abod. Zar. 26b).
       "Každý, kdo prolévá krev nežida (goye), přináší Bohu oběť plnou milosti." (Talmud, Iyalkvit Simeoni)
       1. bacast
        bacast 29. července 2012 18:57
        -3
        Proč lžete?To není v Talmudu.Našli jste to na internetu?Zajdete do synagogy,promluvte si s rabínem,možná vám pomohou správně přeložit body zájmu.
        1. Rusllan
         Rusllan 29. července 2012 19:10
         +3
         Citace: bacast
         správně přeložit

         Všimli jste si správně, že se někdy překládají, jak chtějí, ale význam je doslovný, protože citát je doslovný, seberte Talmud, najděte naznačený bod a přesvědčte se sami. No, je také zajímavé, jak lze tyto citáty interpretovat
         Nežidé preferují sex s krávami. (Abodah Zarah 22a-22c) Talmud, Abodah Zarah. (1935). Edice Soncino. 22a-b.

         119. Když má dospělý muž pohlavní styk s malou holčičkou, tak to nic není, protože když jsou dívce necelé tři roky, je to, jako by někdo strčil prst do oka, do očí se mu derou slzy...ale ten pohled se vrací, takže nevinnost se vrací k malé holčičce, které jsou necelé tři roky. (Ketbot 11 c) Talmudská modlitba, str.617. Talmud. (1936).

         120. Pannu ve věku tří let a jednoho dne může získat za manželku KOITUS (Sanhedrin 55c a 69a-69c) Talmud. (1935). Sanhedrin. 69b. str. 469. a (Yevamos 57c, 58a, 60c) Talmud. (1936). Yebamoth. Edice Soncino. 57b. str. 386 2

         121. "Sňatky Akumů nemají žádnou závaznou sílu, to znamená, že jejich soužití je stejné jako páření koní" (Iore dea, 269: 1).

         122. "Kopulace góje je stejná jako kopulace dobytka" (dodatek k Sanhedrin, 74, b).
         1. Indigo
          Indigo 30. července 2012 10:16
          +1
          Citace: Ruslan
          121. "Sňatky Akumů nemají žádnou závaznou sílu, to znamená, že jejich soužití je stejné jako páření koní" (Iore dea, 269: 1).

          - in, a admin mi na to dal varování ..
        2. igor67
         igor67 29. července 2012 21:01
         -2
         bacast,
         stoprocentně, měl jsem souseda (rusky mluvícího) Že je rabín jsem zjistil až minulý týden, když se odstěhoval do nového bytu, zeptal jsem se ho na Talmud (mimochodem Ruslanův výraz, ale já ne nepamatuji si který) a tak je překlad chybný, nemůžete, je hloupé překládat slovy, je to jako v angličtině dává fráze slov jiný význam
         1. Rusllan
          Rusllan 29. července 2012 21:15
          +4
          Citace z igor67
          pak procent, měl jsem souseda (rusky mluvícího) Že je rabín jsem zjistil až minulý týden, když se odstěhoval do nového bytu, zeptal jsem se ho na Talmud (mimochodem Ruslanův výraz, ale já ne nepamatuji si který) a tak je překlad špatný, nemůžete, je hloupé překládat slovy, je to jako v angličtině dává fráze slov jiný význam
          ALE NIKDE NEEXISTUJE OFICIÁLNÍ vyvracení rabínů ani nový oficiální výklad - proč neztratit tvář před těmi, které učí, ale pouze neoficiální prohlášení o omylu překladu
     2. Stará opera
      Stará opera 29. července 2012 19:13
      +3
      Rusllan
      To chci poznamenat... Podle mě jakákoliv ideologie z definice člověka žene do určitého rámce myšlení a chování. Ve skutečnosti proto existují. Včetně všech náboženství.
      1. Rusllan
       Rusllan 29. července 2012 19:22
       +5
       Citace ze Staré opery
       Rusllan
       To chci poznamenat... Podle mě jakákoliv ideologie z definice člověka žene do určitého rámce myšlení a chování. Ve skutečnosti proto existují. Včetně všech náboženství.
       Souhlasím, ale 10 přikázání v křesťanství a islámu platí pro všechny (rabíni učí, že 10 Mojžíšových přikázání platí pouze pro Židy a další pravidla pro góje) a v evangeliu není žádná výzva k zabíjení nebo okrádání gójů, to je problém - tato ohavnost je vkládána do hlav Židů od dětství. Ideologie je dočasná a náboženství je duší lidu, která vznikla před mnoha staletími, a to už je vážné, protože duše přijímá, co se jí zlíbí.
       1. igor67
        igor67 29. července 2012 19:35
        -1
        Rusllan,
        Už dlouho čtu tvoje nesmysly a o těch 10 přikázáních, dočetl jsi Ishivu? takové znalosti v Talmudu.Za 12 let v Izraeli jsem ještě nenašel jediného člověka, který by Talmud skutečně znal, šivnikové učí Talmud, který Izrael nijak zvlášť neuznává, neslouží v armádě a ty neustále pletu si Boha se spravedlivým v komentářích.Asi 10 přikázání,v judaismu je 613 přikázání,křesťané považovali 10 základních za dostačující.Tady jsem gój a moje žena a děti taky,jaká jsou moje další pravidla?
        1. Rusllan
         Rusllan 29. července 2012 19:42
         0
         [quote = igor67] Ty tvoje bláboly čtu už dlouho a o těch 10 přikázáních, dočetl jsi Ishivu? takové znalosti v Talmudu.Za 12 let v Izraeli jsem ještě nenašel jediného člověka, který by Talmud skutečně znal, šivnikové učí Talmud, který Izrael nijak zvlášť neuznává, neslouží v armádě a ty neustále ve svých komentářích si pletu Boha se spravedlivým.Asi 10 přikázání,v judaismu je 613 přikázání,křesťané považovali 10základních za dostačující.Tady jsem gój a moje žena a děti taky,jaká jsou moje další pravidla?ty ne Potřebujete dokončit položku, můžete si také vzít a přečíst si starý zákon (knihu Leviticus), který podrobně popisuje, jak Židé dobyli země genocidou, zabíjeli ženy a děti gojímů, a jejich bůh Satan to nařídil . Také jejich bůh – Satan jim nařizuje žít z procenta, dívat se a číst
         http://www.youtube.com/watch?v=Z0-YHGN9nY0&feature=endscreen&NR=1
        2. Rusllan
         Rusllan 29. července 2012 19:44
         +2
         Citace z igor67
         Už dlouho čtu tvoje nesmysly a o těch 10 přikázáních, dočetl jsi Ishivu? takové znalosti v Talmudu.Za 12 let v Izraeli jsem ještě nenašel jediného člověka, který by Talmud skutečně znal, šivnikové učí Talmud, který Izrael nijak zvlášť neuznává, neslouží v armádě a ty neustále pletu si Boha se spravedlivým v komentářích.Asi 10 přikázání,v judaismu je 613 přikázání,křesťané považovali 10 základních za dostačující.Tady jsem gój a moje žena a děti taky,jaká mám další pravidla?
         Píšete nesmysly - abyste otevřeli Talmud a našli naznačený bod, nemusíte dokončit ivshu, můžete si také vzít a přečíst si Starý zákon (knihu Leviticus), podrobně vypráví, jak Židé dobyli země genocidou, zabíjením žen a dětí gojímů a jejich boha - Satan to nařídil. Také jejich bůh – Satan jim nařizuje žít z procenta, dívat se a číst
         http://www.youtube.com/watch?v=Z0-YHGN9nY0&feature=endscreen&NR=1
         1. igor67
          igor67 29. července 2012 19:51
          0
          Rusllan,
          abych si nakreslil, abych si naplnil hlavu všemožnými nesmysly, jeden z tvých výrazů: (Jsou také bůh - Satan nařizuje), sakra Bůh je jeden pro tři náboženství, podle křesťanství je Ježíš Syn Boží a ty říkáš ho jména ..... nechci se rouhat.
          1. Rusllan
           Rusllan 29. července 2012 20:13
           0
           Citace z igor67
           na fikci si plním hlavu nejrůznějšími nesmysly
           Chcete-li komentovat, nejprve čtěte a ne
           Citace z igor67
           ve fikci si plním hlavu nejrůznějšími nesmysly,
           1. igor67
            igor67 29. července 2012 20:18
            0
            Rusllan,
            musíte číst, ale studovat, abyste pochopili, Ishibotnikové studují Talmud desítky let a vy jste pochytil fráze a považujete se za odborníka na náboženství, je lepší diskutovat o tancích a letadlech, ale nemusíte vylézt do náboženské džungle, lidé kvůli tomu vyjí, kvůli nedorozumění
           2. Rusllan
            Rusllan 29. července 2012 20:31
            +2
            Citace z igor67
            musíte číst, ale studovat, abyste pochopili, Ishibotnikové studují Talmud desítky let a vy jste pochytil fráze a považujete se za odborníka na náboženství, je lepší diskutovat o tancích a letadlech, ale nemusíte vylézt do náboženské džungle, lidé kvůli tomu vyjí, kvůli nedorozumění
            vzpomeňte si na příběh - hlavní předpis rabínů v minulosti - gój studující Talmud je hoden smrti, ale s rozvojem médií se ohavnost začala obtížně skrývat a pak byl vynalezen nový trik - TOTO JE VÝKLAD.
           3. igor67
            igor67 29. července 2012 20:48
            0
            Citace: Ruslan
            hodný smrti goy studující Talmud

            ve skutečnosti se jim (ultra ortodoxní) opravdu nelíbí, když nežidé konvertují, aby se stali židovskými Židy, musíte pochopit, že tady (na východě) celkově nechápou, co je to národnost, náboženství: Žid je muslim nebo křesťan, takže když stručně.
           4. Fox 070
            Fox 070 29. července 2012 21:36
            0
            Citace z igor67
            ve skutečnosti (ultra ortodoxní) opravdu nemají rádi, když nežidé konvertují,

            Nelíbí se jim to, mírně řečeno.
            «
            Gój, který studuje Talmud, a Žid, který ho seznamuje s Talmudem, si zaslouží smrt. Žid, který napíše překlad z Talmudu nebo ze spisů rabínů, je považován za zrádce a je tajně zabit.“ (Sanhedrin 59a, Schaar Teschub 78b).

            Když není co skrývat, tak proč taková extrémní opatření???
           5. igor67
            igor67 29. července 2012 21:42
            0
            Fox 070,
            Citace: Fox 070
            Když není co skrývat, tak proč taková extrémní opatření???

            Sakra, jak to mám vědět? kolik století je Taldu? a mně je teprve 45, zde je jednoduchý příklad: zpěvačka Madonna, která do našeho města každý rok jezdí studovat, možná se jí to líbí?
          2. Fox 070
           Fox 070 29. července 2012 20:20
           +2
           Citace z igor67
           abych si nakreslil, abych si naplnil hlavu všemožnými nesmysly, jeden z tvých výrazů: (Jsou také bůh - Satan nařizuje), sakra Bůh je jeden pro tři náboženství, podle křesťanství je Ježíš Syn Boží a ty říkáš ho jména ..... nechci se rouhat.           Od Johna
           Kapitola 8.

           41 Konáte skutky svého otce. Na to Mu řekli: Nejsme zrozeni ze smilstva; Máme jednoho Otce, Boha.

           42Ježíš jim řekl: Kdyby byl Bůh vaším Otcem, milovali byste mě, protože jsem přišel a přišel od Boha. neboť jsem nepřišel sám od sebe, ale on mě poslal.

           43 Proč nerozumíte mé řeči? Protože nemůžete slyšet Mé slovo.

           44Tvůj otec je ďábel; a chceš plnit přání svého otce. Byl vrahem od počátku a nestál v pravdě, protože v něm není žádná pravda. Když mluví lež, mluví po svém, protože je lhář a otec lži.

           45 Pokud však budu mluvit pravdu, neuvěříte mi.

           46 Kdo z vás mě usvědčí z nepravosti? Pokud mluvím pravdu, proč Mi nevěříš?

           47 Kdo je z Boha, slyší slova Boží. Důvod, proč neposloucháte, je ten, že nejste od Boha.

           48Na to Židé odpověděli a řekli jemu: Neříkáme pravdu, že jsi Samaritán a že je v tobě démon?

           49Ježíš odpověděl: Nemám démona; ale já ctím svého Otce, a vy mě zneucťujete.

           50Já však nehledám svou slávu: existuje Hledač a Soudce.
           1. igor67
            igor67 29. července 2012 20:31
            +1
            Fox 070,
            Jsem sekulární člověk, ale vím, proč Židé popírají božství Ježíše, podle judaismu v hebrejštině je Bůh psán v mužském rodě, ale s ženským koncem, to znamená, že stvořil člověka ke svému obrazu a podobě , bez účasti ženy, tak on (Ježíš) de facto nemůže být synem božím (podle judaismu), všichni a pak náboženská džungle psali vše a všelijak.
         2. bacast
          bacast 29. července 2012 20:17
          -1
          Ruslane, pro koho pořádáš komedii?
          Chcete-li otevřít Talmud a najít uvedený bod, nemusíte dokončit Yevsha
          ty vůbec nechápeš co píšeš, všechno ostatní jsou opilecké nesmysly
          1. Rusllan
           Rusllan 29. července 2012 20:20
           +1
           Citace: bacast
           ty vůbec nechápeš co píšeš, všechno ostatní jsou opilecké nesmysly
           Jaký je problém otevřít Talmud a Shulchan Aruch nebo najít správnou položku a přečíst ji? Nebojte se hledat a číst, a až budete mít otázky – proč se to tu tak píše, pak si pro tuto ohavnost najde záminku místní rabín. Svého času jsem kněžím kladl otázky – proč je v 10 základních Mojžíšových přikázáních klauzule nezabíjet, ale zároveň se v knize čísel a Levitovi říká, jak Bůh nařídil zabíjení žen a dětí při dobývání země zaslíbené. Kněží a rabíni oficiálně interpretují tento okamžik tak, že 10 přikázání platí pro Židy.
           1. bacast
            bacast 29. července 2012 20:30
            -2
            Nebuďte líní, vezměte si telefon a vyfoťte svatou knihu, stránku, odkud máte tyto citáty??? Nahrajte sem prosím
           2. Rusllan
            Rusllan 29. července 2012 20:40
            +1
            Citace: bacast
            Nebuďte líní
            Nebuďte líní, najděte si to sami, našel jsem svůj čas a podíval se. K článku o starém zákoně jsem shodil video, kde jsou stránky zobrazeny.
           3. bacast
            bacast 29. července 2012 20:58
            -2
            Opakuji, LŽETE .... můžete najít (???) (splňuje překlad) což je vzácné
            .Co se týče originálu v hebrejštině a ještě s hromadou dialektů, které nejsou jen obyčejní Židé, ale ne všichni rabíni, vyznavači judaismu vědí, jsou prostě absurdní.Tak co jsi četl?Kde?
           4. Rusllan
            Rusllan 30. července 2012 09:01
            +2
            Citace: bacast
            vzácnost
            Ve světě dnešních technologií není problém najít Talmud s překladem – problém je jiný, když například překládali Shulkhan Arukh do ruštiny, speciálně vystřihli řadu ustanovení o gójích, aby neodhalili sami ke čtenářům.
          2. Fox 070
           Fox 070 29. července 2012 20:29
           +1
           Citace: bacast
           ty vůbec nechápeš co píšeš, všechno ostatní jsou opilecké nesmysly

           Bachaste, nedělej z argumentu srach.
           1. bacast
            bacast 29. července 2012 20:33
            -4
            tyran Spor? Prosím tě ....
           2. Nir
            Nir 30. července 2012 11:18
            -1
            Citace: bacast
            Spor? Prosím tě ....

            Juden srach je dávno rozjetý a jen pokračuje.
       2. Stará opera
        Stará opera 29. července 2012 19:43
        +4
        Ruslan.
        Jak v dějinách křesťanství, tak v dějinách islámu je také mnoho temných stránek. Pokud jde o judaismus, toto náboženství bylo jakýmsi jádrem, které Židům umožňovalo neasimilovat se. Souhlasím s vámi, že ve skutečnosti je judaismus vůči jiným národům nejnetolerantnější. Zdá se mi, že právě to je důvodem mnoha tragédií židovského národa.
        1. Rusllan
         Rusllan 29. července 2012 19:47
         +3
         Citace ze Staré opery
         Zdá se mi, že právě to je důvodem mnoha tragédií židovského národa.
         Ano, vážím si těch Židů, kteří našli odvahu to přiznat, a těch, kteří opustili sionismus a snažili se vybudovat sociálně spravedlivou společnost pro všechny.
         1. Stará opera
          Stará opera 29. července 2012 21:06
          +1
          Rusllan
          Chci tě zklamat... :) Nejsem Žid... :)
    2. bacast
     bacast 29. července 2012 17:01
     -5
     Jen zde na stránkách zmínka o Solženicynovi vyvolává negativní reakci.
     1. Stará opera
      Stará opera 29. července 2012 18:14
      +1
      bacast.
      Nějak se při vyjadřování svého pohledu nezaměřuji na něčí reakci. :)
      1. bacast
       bacast 29. července 2012 18:18
       -4
       To je dobrá funkce. Pokračovat. Se zájmem si přečtu
  2. d.gksueyjd
   d.gksueyjd 29. července 2012 19:14
   +3
   Máte úplnou pravdu, Trockij, Kameněv atd. jsou všichni Židé. Trockij prakticky zničil kozáky
   1. Roman Skomorochov
    Roman Skomorochov 29. července 2012 19:58
    0
    Citace: bacast
    Jen zde na stránkách zmínka o Solženicynovi vyvolává negativní reakci.


    Ach jo. jako by tento pán nebyl pro. Existuje názor, že je to zasloužené. V archivu by měl zůstat článek s diskusemi na toto téma.
   2. Nir
    Nir 30. července 2012 11:19
    -2
    Citace: d.gksueyjd
    Trockij prakticky zničil kozáky

    A všechna kozácká miminka snědl sám, aniž by opustil pokladnu mrkat
 24. bacast
  bacast 29. července 2012 15:55
  0
  A Židé pijí všechny, mohou za to oni .. vychutnejte si ...
  1. Stará opera
   Stará opera 29. července 2012 16:30
   +2
   Pokud se budete řídit svou ironií, pak můžete říci, že jsou to všichni Einsteinové. :) A to taky není celá pravda, že?
   1. Ruff
    Ruff 29. července 2012 17:21
    +3
    Stará opera,
    Každý má svou pravdu! Jako manželka A každý ji spí jak chce.
    1. Stará opera
     Stará opera 29. července 2012 18:20
     +2
     Ruff.
     Myslím, že pravda je jen jedna. Každý má na to svůj názor... :)
    2. apro
     apro 29. července 2012 18:28
     +2
     Ano, ale neukazuje a neříká všem, co s ní dělá.
  2. Fox 070
   Fox 070 29. července 2012 18:56
   +2
   Citace: bacast
   Židé všechny pájí

   Souhlasím,
   Rozlož mládí a podmaníš si národ! To je naše motto. Připravíme vaši společnost o mládí, zkazíme je sexem, rockem, násilím, alkohol kouření, drogy, to znamená, připravíme vaši společnost o budoucnost. Zasáhneme rodinu, zničíme ji, omezíme porodnost.

   MENAKHEM SCHNEERSON - "NAŠE PLÁNY TÝKAJÍCÍ SE OTROKŮ"


   http://radosvet.net/13691-menahem-shneerson-nashi-plany-otnositelno-slavyan.html
 25. UHLÍK
  UHLÍK 29. července 2012 22:35
  -3
  U židů za všechno můžou nežidé, u nežidů židé. Lidé mají spoustu volného času číst nejrůznější nesmysly a pak o nich diskutovat. V zemi je nutné zhasnout světla ve 9:XNUMX a v práci se více přinutit)
 26. Magadan
  Magadan 30. července 2012 04:54
  0
  Citace z esaul
  Prosím administraci stránek, aby se zaměřila na tuto problematiku a provedla jakési hlasování s dalším předáním dat zainteresovaným orgánům!

  Děkuji, Esaule! Něco mi uniklo a nenapadlo mě se zeptat na totéž našich moderátorů. Zkusím o tom napsat článek nebo něco takového... Jen budeme mít spisovatele talentovanější než já, stále čekám, až se toto téma bude týkat i jich
 27. Nir
  Nir 30. července 2012 11:31
  -2
  Nebo možná byl také Gorbačov Žid, nebo možná Jelcin? Proč házíte všechno od nemocné hlavy po zdravou? Vždycky někoho máš, ale ty sám za to nemůžeš. Ty sám jsi bílý a načechraný. Sami všechno vyhodili o tři generace dopředu a všichni Židé a holocaust jim zasahovali.
 28. patrianostra
  patrianostra 30. července 2012 15:32
  0
  Abyste se stali zarytým antisemitou, musíte žít v Izraeli se statusem Arabů, toto je semitská skupina wassat
 29. NNZ226
  NNZ226 30. července 2012 17:53
  0
  i kdyby v holocaustu zemřelo 6 milionů Židů, tak to bledne ve srovnání se smrtí 18 milionů východních Slovanů!!! (27 milionů - ztráty SSSR - 8 milionů, padlých na frontě - 1 milion (?) Židů na území SSSR) Ale o tom Z nějakého důvodu VŠICHNI MLUVÍ !!! A toto číslo je TŘIKRÁT VYŠŠÍ než ztráty Židů ve druhé světové válce!!!
  1. igor67
   igor67 30. července 2012 18:49
   0
   NNZ226,
   Citace z nnz226
   zabito na frontě - 1 milion (?) Židů na území SSSR)

   a co je na této frázi trapné, na rozdíl od evropských Židů, kteří seděli na paspárkách a byli zničeni jako králíci v táborech, naši bojovali. Ano, můj židovský dědeček zemřel, jeho bratr zemřel u Stalingradu a mnoho dalších z rodiny zemřelo v řadách Rudé armády a ti staří lidé, kteří zůstali, byli zastřeleni.
 30. Patriot
  Patriot 30. července 2012 17:58
  -1
  Soudruzi.

  Jak se již ukázalo, Židé, spekulující o holocaustu, ovládli celý svět.

  Gratulujeme. Žijeme v židovské době. A téměř ve všech zemích světa jsou Židé buď hlavními vládci, nebo skutečnými silami za místními národními vůdci.
 31. UHLÍK
  UHLÍK 30. července 2012 22:04
  +1
  Mínus, jak chcete - nesmysl smíchaný s patologickým antisemetismem!