Vojenská revize

S jakými tanky se protivníci setkali s druhou světovou válkou

85
V předchozích materiálech byly zvažovány typy a vlastnosti tankyv meziválečném období vyvinulo Německo, SSSR, Anglie, Francie a USA. Francie a Anglie se na základě zkušeností z používání tanků v první světové válce držely obranné koncepce, která počítala s pozastavením ofenzivy nepřítele, jeho vyčerpáním a převedením války do poziční podoby. V tancích viděli prostředek podpory pěchoty a jezdectva a hlavní důraz byl kladen na vývoj lehkých a supertěžkých tanků. Kromě toho byly vyvinuty střední tanky, které byly schopny vést nezávislé bojové operace a odolávat nepřátelským tankům a protitankovému dělostřelectvu. V tomto ohledu v jejich armádách nebyly žádné nezávislé obrněné síly, tanky byly rozptýleny mezi pěchotní a jezdecké formace.
Německo, které přijalo „doktrínu bleskové války“, založenou na dosažení bleskového vítězství zasazením preventivního úderu na nepřítele pomocí velkých tankových formací k proražení fronty a proniknutí do hlubin nepřátelského území. V Německu byl kladen důraz na vývoj mobilních lehkých a středních tanků. Němečtí stratégové jako první viděli hlavní účel tanků v budoucí válce a moudře toho využili.

Sovětský svaz se držel francouzsko-britského konceptu zadržování nepřítele, porážení a pronásledování na svém území a hlavní pozornost byla věnována vývoji lehkých tanků pro podporu pěchoty a kavalérie. V Rudé armádě také neexistovaly žádné samostatné obrněné síly, ve formě rot, praporů a pluků byly součástí státu nebo byly připojeny k posílení střeleckých divizí a brigád.

Na pozadí úspěchů německé armády během rychlé ofenzívy a porážky Polska, Francie a Anglie revidovaly svou koncepci a v roce 1940 začaly vytvářet tankové divize.V Sovětském svazu na tomto pozadí také začaly vytvářet mechanizované sbory a tankové divize plnit samostatné úkoly, ale do začátku války nebyla reorganizace dokončena.

V meziválečném období vznikaly modely tanků různých tříd od nejlehčích tanket až po supertěžká „monstra“. Koncem 30. let začalo při stavbě tanků převládat klasické uspořádání tanků s hledáním optimálního poměru palebné síly, ochrany a pohyblivosti tanku. Zkušenosti s vývojem a provozem tanků ukázaly, že nejúčinnější tanky byly střední a jim blízké. Do začátku války přistupovali budoucí protivníci s jiným počtem a kvalitou tanků, měli také zásadně odlišné koncepce jejich použití.

Nejúčinnější byla německá doktrína, s jejíž pomocí Německo v co nejkratším čase rozbilo své protivníky tankovými klíny a donutilo je kapitulovat. Německo přitom co do množství a kvality tanků často své protivníky nepřekonalo a i s takovými prostředky dosahovalo působivých výsledků. Německo svým jednáním dokázalo, že kromě dobrých tanků je třeba umět i správně používat.

Jaké byly nepřátelské tanky v předvečer války? Jasná gradace tanků v dnešním pojetí tehdy neexistovala, existovaly lehké, pěchotní, jezdecké, křižující a těžké tanky. Pro usnadnění kvalitativní a kvantitativní analýzy jsou všechny hlavní tanky té doby v tomto přehledu shrnuty ve třech srovnávacích tabulkách - lehké, střední a těžké, s uvedením jejich taktických a technických vlastností a počtu vzorků vyrobených před válkou.

Lehké tanky


Tato třída je co do typů a počtu tanků největší a je třeba sem zařadit i lehké obojživelné tanky, které se sériově vyráběly pouze v SSSR a neměly pro zamýšlený účel seriózní využití, neboť téměř všechny byly zničeny v r. první měsíce války. V jiných zemích výrobci obrněných vozidel sériově obojživelné tanky nevyráběli.1) Celkem bylo vyrobeno 8620 tanků řady BT, z toho 620 BT-2, 1884 BT-5. 5328 BT-7 a 788 BT-7M.

Lehké tanky


Také tankety byly v tomto období sériově vyráběny ve všech zemích, ale vzhledem k jejich nevýznamnému vlivu na palebnou sílu tankových a jiných formací nejsou v této úvaze brány v úvahu.

Zvážení hlavních charakteristik z hlediska palebné síly, bezpečnosti a pohyblivosti lehkých tanků ukazuje, že se nijak zásadně nelišily a vyznačovaly se posádkou převážně 2-3 osob, hmotnost tanku (5-14) tun, lehký kanon a kulomet výzbroj, neprůstřelný pancíř a poměrně dobrá pohyblivost .Téměř všechny byly snýtované z pancéřových plátů, měly pancíř (13-16) mm, vynikly pouze francouzské tanky H35, R35, FCM36 a sovětský tank T-50 s 34-45 mm protiskořápkovým pancířem. Je třeba také poznamenat, že konstrukce trupu a věže FCM36 a T-50 využívala hlavně instalaci pancéřových plátů v racionálních úhlech náklonu.

Jako dělové zbraně byly na lehké tanky instalovány děla 20-45 mm. Francouzské tanky mají 37mm kanón s krátkou hlavní, německé Pz.II 20mm kanón s dlouhou hlavní a sovětské tanky mají 45mm kanón s dlouhou hlavní.
S jakými tanky se protivníci setkali s druhou světovou válkou


Na francouzském FCM36 a sovětském T-50 byl jako pohonná jednotka použit naftový motor, na zbytku nádrží byly benzínové, poprvé byl použit naftový motor na francouzském tanku. Sovětský T-50 měl vážnou výhodu v mobilitě.

Německé Pz.I a anglické Mk VI byly nejslabší z hlediska výzbroje a pancéřování a byly horší než sovětské a francouzské lehké tanky. Palebná síla německého Pz.II byla nedostatečná kvůli instalaci malorážného děla. Sovětské hromadné tanky T-26 a BT-7 předčily německé tanky ve výzbroji, v pancéřování byly na stejné úrovni a z hlediska pohyblivosti předčily BT-7 německé tanky. Pokud jde o celkové vlastnosti, palebnou sílu, bezpečnost a mobilitu, sovětský T-50 byl před všemi.

Střední tanky


Střední tanky se vyznačovaly převážně (3-6) lidovou osádkou, hmotností 11-27 tun, kanónovou výzbrojí 37-76,2 mm, dobrou neprůstřelnou pancéřovou ochranou, některé tanky měly protibalistickou ochranu a uspokojivou pohyblivost.1) Celkem bylo vyrobeno 300 tanků, včetně 175 Mk II A10 a 125 Mk I A9 s podobnými vlastnostmi.

2) Celkem bylo vyrobeno 2491 tanků, z toho 1771 MkV, 655 MkIV A13 a 65 Mk III A13 s podobnými vlastnostmi.

3) Do července 1248 bylo vyrobeno 34 tanků T-1941.

Střední tanky


Pancéřová ochrana byla především na úrovni 16-30 mm, pouze anglická Matilda I měla pancíř o tloušťce 60 mm a pancéřová ochrana T-34 byla 45 mm s racionálními úhly náklonu.

Pz IV a T-34 měly nejvýkonnější děla z hlediska ráže, ale Pz IV měl dělo 75 mm s krátkou hlavní s L/24 a T-34 měl dělo s dlouhou hlavní 76,2 mm s L/ 41,5.Z hlediska mobility vynikal T-34 dieselovým motorem, rychlostí tanku 54 km/h a dojezdem 380 km.

Pokud jde o kombinaci vlastností, všechny tanky byly vážně před T-34, německý Pz IV a francouzský S35 byly o něco horší. Na Západě nebyl nikdy vyvinut dobrý střední tank, T-34 se stal prvním tankem, u kterého přes všechny nedostatky v uspořádání bojového prostoru existovala optimální kombinace palebné síly, bezpečnosti a mobility, která mu poskytovala vysoká účinnost.Těžké tanky


Těžké tanky se vyznačovaly většinou osádkou 5-6 osob, hmotností 23-52 tun, kanónem ráže 75-76,2 mm, protibalistickým pancéřováním a omezenou pohyblivostí.Německý tank Nb.Nz. ve skutečnosti to byl střední tank, ale pro reklamní účely jej německá propaganda všude prezentovala jako těžký tank. Celkem bylo vyrobeno 5 vzorků tohoto tanku, tři z nich byly poslány do Norska, kde demonstrovaly sílu obrněných sil Wehrmachtu a nehrály prakticky žádnou roli v nepřátelských akcích.

Sovětské tanky T-35 s více věžemi se ukázaly jako slepá ulička a ve skutečných bojových operacích se ukázaly jako neúčinné. Vytvoření útočného tanku KV-2 s houfnicí 152 mm také nemělo žádný další vývoj kvůli problémům s dělem, velkými rozměry tanku a jeho neuspokojivou pohyblivostí.Pokud jde o kombinaci vlastností, KV-1 a B1bis s 60-75 mm antiprojektilním pancířem a výkonnými zbraněmi byly adekvátně zastoupeny ve výklenku těžkých tanků a byly úspěšně použity během války. Pokud jde o palebnou sílu, KV-1 vynikal dlouhohlavňovým 76,2 mm kanónem s L / 41,6. Francouzský B1bis, vyzbrojený dvěma děly, mu nebyl o moc horší, na začátku války vykazoval vysokou efektivitu a 161 B1bis ukořistěných Němci bylo zařazeno do Wehrmachtu.
\


Sovětské a německé školy stavby tanků


S vypuknutím války se okamžitě projevily výhody a nevýhody všech tanků. Žádný z lehkých, středních a těžkých tanků Anglie a Spojených států nenašel za války uplatnění, museli vyvinout a dát do sériové výroby nové lehké, střední a těžké tanky. Okupovaná Francie zcela zastavila vývoj a výrobu tanků. V Německu lehké Pz.II provozoval Wehrmacht do roku 1943 a střední Pz.III a Pz.IV se staly samotnými masovými tanky Německa a vyráběly se až do konce války, kromě nich Pz .V "Panther" a Pz.VI se objevily v roce 1942 "Tiger".

Od začátku války byly tanky Sovětského svazu dostatečně zastoupeny ve všech třídách, mezi lehkými T-50, středními T-34 a těžkými KV-1. T-34 se stal hlavním tankem armády a symbolem vítězství. Z organizačních důvodů nebyl T-50 uveden do sériové výroby, místo zastaralých lehkých tanků T-26 a rodiny BT byly vyvinuty a zařazeny do série jednoduché a levné lehké tanky T-60 a T-70, které byly výrazně horší než T-50, ale levnost a snadnost výroby v době války si vybraly svou daň. Malá várka T-50 v 75 tancích potvrdila jeho vysoký výkon, ale v podmínkách evakuace továren na začátku války nebylo možné zavést jeho sériovou výrobu, všechny síly byly vrženy do sériové výroby T-34. Na začátku války se ukázaly i těžké tanky KV-1, na jejich základě se objevily pokročilejší KV-85 a rodina IS.

To vše naznačuje, že sovětské a německé školy stavby tanků v předválečných letech se ukázaly jako nejlepší, zvolily správnou cestu pro vývoj tanků, vytvořily opravdu hodné modely a poté je posílily pokročilejšími, se vyvíjel již za války.

Kvantitativní poměr tanků v předvečer války


Po zvážení taktických a technických vlastností tanků je zajímavý jejich kvantitativní poměr v předvečer války. V různých zdrojích se čísla liší, ale pořadí čísel je v zásadě stejné. Pro kvantitativní srovnání tanků tento materiál využívá výrobu tanků průmyslem v meziválečném období. Samozřejmě ne všechny tanky skončily v armádě s vypuknutím bojů, některé byly v opravě nebo jako cvičné, některé byly vyřazeny z provozu a zlikvidovány, ale to platí pro všechny země a poměr vyrobených tanků lze použít k posouzení síla obrněných sil zemí, které vstoupily do druhé světové války.1) Před válkou bylo v SSSR vyrobeno 4866 obojživelných tanků, z toho 2566 T-37A, 1340 T-38, 960 T-40.

2) Německo ukořistilo 244 lehkých tanků LT vz.35 (Pz.35(t)) a 763 lehkých tanků LT vz.38 (Pz.38(t)) v Československu, 2152 lehkých tanků ve Francii, včetně 704 FT17 ( 18) , 48 FCM36, 600 H35, 800 R35, dále 297 středních tanků S35 SOMUA a 161 těžkých tanků B1bis a zařadil je do Wehrmachtu.

Výroba tanků v předvečer války


SSSR. Do července 1941 bylo vyrobeno 18381 lehkých tanků, z toho 9686 lehkých tanků T-26, 8620 rychlých tanků řady BT (620 BT-2, 1884 BT-5, 5328 BT-7, 788 BT-7M) a 75 lehkých tanků T-50.

Dále bylo vyrobeno 4866 lehkých obojživelných tanků (2566 T-37A, 1340 T-38, 960 T-40). Těžko je přisuzovat tankům, ale z hlediska jejich vlastností a schopností se jednalo o obrněná vozidla s pancířem (13-20) mm a kulomety.

Středních tanků bylo vyrobeno 1248 T-34 a 503 T-28. Těžké tanky byly zastoupeny 432 KV-1, 204 KV-2 a 61 T-35.

Celkem bylo vyrobeno 20829 tanků všech tříd, z toho 18381 lehkých, 1751 středních a 697 těžkých a dále 4866 obojživelných tanků.

Německo. Do července 1941 bylo vyrobeno 2827 lehkých tanků (1574 Pz.I a 1253 Pz.II) a 1870 středních tanků (1173 Pz.III a 697 Pz.IV) a 5 těžkých Nb.Nz.

Po připojení Československa v roce 1938 bylo do Wehrmachtu zařazeno 1007 lehkých československých tanků (244 LT vz.35 a 763 LT vz.38) a po porážce Francie v roce 1940 2152 lehkých tanků (704 FT17 (18), 48 FCM36, 600 H35, 800 R35), 297 středních tanků S35 SOMUA a 161 těžkých tanků B1bis.

Celkem měl Wehrmacht 8319 tanků všech tříd, z toho 5986 lehkých, 2167 středních a 166 těžkých tanků.

Francie. Na začátku války měla Francie 2270 lehkých tanků (1070 R35, 1000 H35, 100 FCM36), přibližně 1560 zastaralých lehkých tanků FT17 (18), 430 středních tanků S35, 403 těžkých tanků B1bis a několik stovek dalších typů lehkých tanků vyráběné v malých sériích.

Celkem měla francouzská armáda v předvečer války přibližně 4655 tanků různých tříd, z toho 3830 lehkých, 430 středních a 403 těžkých tanků.

Anglie. Na začátku války bylo v Anglii vyrobeno 1300 lehkých tanků MkVI a 3090 středních tanků (139 Matilda I, 160 Medium MkII, 175 Mk II A10, 125 MkI A9, 1771 MkV, 655 MkIV A13, A65 Mk III).

Celkem měla Anglie 4390 tanků různých tříd, z toho 1300 lehkých, 3090 středních. Nebyly tam žádné těžké tanky.

USA. Spojené státy vyrobily 990 tanků různých tříd, včetně 844 lehkých tanků (148 M1 a 696 M2) a 146 středních tanků M2. Nechyběly ani těžké tanky

Proč jsme prohráli začátek války


Zohlednění technických vlastností tanků a jejich kvantitativního poměru na jedné straně vyvolává hrdost na naše tankisty, kteří před válkou vytvořili tanky, které nejsou podřadné, ba dokonce nadřazené západním obrázkům, na druhé straně vyvstává otázka, zda se jedná o tanky, které by se mohly stát součástí tanků. jak je možné, že s tolika tanky, které byly mnohokrát převyšující německé, jsme v prvních měsících války ztratili téměř všechny tanky a vrátili se daleko.

Staré legendy o tom, že se na nás řítila lavina silných německých tanků, jsou již dávno vyvráceny a uvedená čísla to jen potvrzují. Kvalitou jsme s nimi neprohráli, ale mnohonásobně převyšovali. Vlastnosti německých tanků nebyly zdaleka na stejné úrovni, silné „Panthery“ a „Tygři“ se objevily až na konci roku 1942. S takovou hmotností našich i nepříliš dokonalých tanků jsme mohli německé tankové klíny jednoduše roztrhat, ale nestalo se tak. Proč?

Pravděpodobně proto, že nás Němci vážně přehráli ve strategii a taktice používání tanků, byli to právě oni, kdo jako první přijal koncepci bleskové války, v níž tankové klíny podporované dělostřelectvem, pěchotou a letectví se stal hlavní silou pro prolomení obrany a obklíčení nepřítele. Průlom připravilo dělostřelectvo a letectvo, potlačilo nepřítele, tanky přispěchaly v konečné fázi průlomu a dokončily porážku nepřítele.

Naši velitelé na všech úrovních na to nebyli připraveni. Zde zjevně ovlivnilo mnoho faktorů, jak technických, tak organizačních. Mnoho tanků bylo zastaralé konstrukce a nesplňovalo požadavky doby. Tank T-34 byl ještě „surový“ a trpěl „růstovými bolestmi“, osádky tanku byly špatně vycvičené a neuměly s výstrojí zacházet. Systém zajišťování munice a paliva nebyl organizován, často musely být opuštěny bojeschopné tanky a ne vždy byly zničeny. Špatná organizace opravárenské a evakuační služby vedla k tomu, že často havarované a vcelku bojeschopné tanky nebyly z bojiště evakuovány a byly zničeny nepřítelem.

Nemalý význam měl dobrý výcvik německých tankistů a jejich dobré taktické schopnosti při koordinaci práce tankových posádek a velitelské zkušenosti získané v bojích s Polskem a Francií při řízení tankových jednotek a formací.

V Rudé armádě byly vážné problémy s taktikou používání tanků, nepřipravenost velitelského štábu na všech úrovních, zejména na nejvyšší úrovni, jednat v kritické situaci a zmatky v prvních dnech války vedly k ztráta ovladatelnosti vojsk, unáhlený nástup mechanizovaných sborů a tankových jednotek k eliminaci průlomů a útoků na dobře připravenou obranu nepřítele bez podpory dělostřelectva, pěchoty a letectva a nepřiměřené dlouhé pochody na velké vzdálenosti vyřazují techniku ​​z provozu ještě předtím, než byla uvedena do boje.

To vše se očekávalo po čistkách „velkého teroru“, všichni viděli, jak končí iniciativa a přílišná samostatnost, novopečení velitelé se báli převzít osobní iniciativu, strach svazoval jejich činy a vyšší rozkazy vydávané bez ohledu na konkrétní situaci byly bezmyšlenkovitě provedeny. To vše vedlo k hrozným porážkám a katastrofálním ztrátám techniky a lidí, náprava chyb si vyžádala roky a tisíce životů.

To vše se bohužel odehrálo nejen v roce 1941, dokonce i během bitvy u Prochorova v létě 1943 byla Rotmistrova pátá tanková armáda vržena prakticky bez dělostřelecké a letecké podpory, aby prolomila rychle organizovanou protitankovou obranu nepřítele, nasycenou protitankové dělostřelectvo a útočná děla. Armáda úkol nesplnila a utrpěla obrovské ztráty (53 % tanků účastnících se protiútoku bylo ztraceno). Takové ztráty byly vysvětlovány také tím, že bojiště bylo za nepřítelem a všechny zničené tanky, které měly být obnoveny, byly nepřítelem zničeny.

Na základě výsledků této bitvy byla vytvořena komise, která posuzovala důvody neúspěšného použití tanků a jejich technické vlastnosti. Byly vyvozeny závěry, objevil se nový tank T-34-85 se zvýšenou palebnou silou a taktika používání tanků byla vážně změněna. Tanky se již nehrnuly do průlomu protitankové obrany nepřítele, teprve po proražení obrany dělostřelectvem a letadly byly do průlomu zavedeny tankové formace a jednotky pro rozsáhlé operace k obklíčení a zničení nepřítele.

To vše bylo později a na začátku války s dobrými i ne tak dobrými tanky jsme utrpěli ztráty a naučili se bojovat. Před válkou mohlo být před válkou vyrobeno více než 20 tisíc tanků, i když ne zcela dokonalých, a jen velmi silná země si mohla dovolit organizovat hromadnou výrobu tanků během války. Ve třicátých letech jsme byli schopni dohnat západní země ve stavbě tanků a ukončili válku vítězstvím, když jsme měli ve výzbroji vynikající modely tanků.
Autor:
Použité fotografie:
s1.1zoom.ru, topwar.ru
85 komentáře
Reklama

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, pravidelně doplňující informace o speciální operaci na Ukrajině, velké množství informací, videa, něco, co na web nespadá: https://t.me/topwar_official

informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. svp67
  svp67 19. července 2019 18:18
  +20
  No... nečekal jsem, že si tohle přečtu.
  V tomto ohledu v jejich armádách nebyly žádné nezávislé obrněné síly, tanky byly rozptýleny mezi pěchotní a jezdecké formace.
  Jízdní divize v Anglii a Francii měly pouze taková jména, ale byly v podstatě TANKOVÉ. Takže Anglie a Francie měly nezávislé tankové síly ...
  V Rudé armádě také neexistovaly žádné samostatné obrněné síly, ve formě rot, praporů a pluků byly součástí státu nebo byly připojeny k posílení střeleckých divizí a brigád.
  Co je to za "perlu"? Střelecké divize Rudé armády měly svůj samostatný tankový prapor, všechny ostatní tanky byly sloučeny do tankových brigád.
  1. evgický
   evgický 19. července 2019 18:23
   +16
   Zde je kromě výkonnostních charakteristik tanků jedna solidní perlička. Autorovy znalosti z historie XNUMX. světové války, využití tankových formací, počátečního období války nepřesáhly střední školu.
   1. Kote Pane Kohanka
    Kote Pane Kohanka 19. července 2019 21:28
    +7
    Podporuji. Článek je naprostým zklamáním ..... Bohužel.
    Troufám si tvrdit, že Autor ve své době něco podobného studoval, takže „perla“ prezentovaná v článku je kvazistencí pozdní sovětské historické školy. Když začali odtajňovat postavy a otevírat archivy, inteligence začala hledat důvody a extrémní! Obecně á la článek z Argumentů a faktů nebo Literárních novin konce 80. let ...!
    Autorovi uniklo to nejzajímavější a možná ani nevěděl! V této souvislosti dělá nesprávné závěry, dělá chyby ve struktuře a taktice používání BTT atd. V 90. letech se v Rusku začali překládat Guderian a Manstein. V odborné literatuře se objevují díla anglicky mluvících autorů. Pak Italové, Francouzi, Japonci! Ve skutečnosti v 00. letech historická věda o tancích udělala kvalitativní skok vpřed! K dnešnímu dni pouze moje knihovna obsahuje přes 70 děl o tancích z druhé světové války, 52 autorů!!! Láká mě navrhnout autorovi dnešního článku, aby nabídl k přečtení Katorina, Isaeva, Pacienti .... jen si vyžádejte autorský výtisk od vašeho kolegy Shpakovského ...
    Na druhou stranu naprosto chápu, že chyby dnešního díla nevyplývají z autorovy negramotnosti, ale mohou mít jinou povahu! Banální profesionální deformace, kdy člověk, který má kolosální profesionální zkušenost, prostě vyhoří! Drahý Yuri, prostě se ztratil v množství informací. Vzhledem k tomu, že v poslední době byly archivy Moskevské oblasti digitalizovány a zveřejňovány téměř denně. Továrny, jako je UVZ, nezůstávají pozadu. Nezřídka od vydání k vydání spisovatelé vyvracejí své dřívější závěry. Příklad „Jedinečná a paradoxní technika. Kniha prošla třemi vydáními. Hlavní věc je zde bez urážky. Pokud tedy porovnáme, kdo je v tématu o tancích, tak přirozeně náš vážený Autor, ale ..... Pacienti v jeho díle Tankové války 20. století mají bibliografii na 4 listech, Katorin ve své Tankové encyklopedii na 6 .. ... .?
    Podobná situace v blitzkriegu! Pochopení myšlenky uvedené v článku zemřelo okamžik předtím, než se v naší historiografii objevila teze „blitzkrieg = tanky + věci“! A dnes už i toto je pro čtenáře VO archaismus !!!
    Můj osobní závěr je, že čtenáři VO upřímně očekávali od respektovaného Autora více! Odtud rostou kořeny upřímného zklamání!
    Mám pro autora kompromisní návrh. Milý Juri, zkuste článek přepracovat, pryč od známek pozdního SSSR! Pokud to bude potřeba, pak já osobně a vaši fanoušci uživatelů fóra sdílíme návrhy, které moderní historiky je třeba číst.
    S pozdravem Kote!
    1. bubalík
     bubalík 19. července 2019 21:41
     +5
     K dnešnímu dni pouze moje knihovna obsahuje přes 70 děl o tancích z druhé světové války, 52 autorů!!!
     hi ,,, kolosální dobrý
     Vzhledem k tomu, že nedávno byly archivy Moskevské oblasti digitalizovány
     ,, při čtení dokumentů z těch let neustále naráží na to, že je to:
     - nedostatečný počet l/s jednotek,
     - opotřebení techniky
     -špatná příprava l/s
     nebo zpracovatelé těchto dokumentů zakryli své chybné výpočty požádat
     1. Kote Pane Kohanka
      Kote Pane Kohanka 19. července 2019 22:09
      +5
      Sergey, dobrý večer!
      V sovětských dobách byl takových informací kolosální nedostatek. Tak jak se dostal tak nastoupil. Když jsem věděl o své nemoci, knihy mi dali přátelé a kolegové! Docházelo k incidentům. Když se v práci a známých prezentovala jedna a ta samá encyklopedie! Někdy byl před dovolenou vyslán na návštěvu „sabotér“, ale i sabotér se mohl dostat do problémů. Někdy tři roky po sobě!!!
      Na druhou stranu vzhledem k tomu, že jsem od rodičů dostal knihovnu 15 000 titulů a dnes jsem to dohnal na téměř 25 000, ale vojensko-technická sekce se na pozadí té historické ztrácí! Mimochodem, maminka má regály ve třech z pěti pokojů, ve dvou ze tří a navíc knihovnu v domě (police ve skříni metr široké od podlahy ke stropu). Několikrát jsem se pokusil provést audit - naštěstí pro knihovnu a místní sirotčinec, ale nedokončil jsem ho deset let!
      budu se smát! Spousta knih je také špatných - tři dny jsem hledal Bulgakovovo dítě - Mistr a Margarita!
      S pozdravem Vlado!
      1. bubalík
       bubalík 19. července 2019 22:15
       +4
       Spousta knih je taky špatných - tři dny jsem hledala dítě

       ,,,studna cítit pokud ano hledej smavý
       1. Kote Pane Kohanka
        Kote Pane Kohanka 19. července 2019 22:16
        +3
        pláč Díky Sergey - vážím si!
     2. bubalík
      bubalík 19. července 2019 22:44
      +5
      -špatná příprava l/s

      Boj s 8 mikrony od 22 do 30.6.41

      Pro tanky T-34 by se v roce 1941 500kilometrový pochod stal téměř osudným. V červnu 1941 ztratil 8. mechanizovaný sbor pod velením D. I. Rjabyševa po takovém pochodu z míst stálého nasazení na Dubensko v důsledku poruch téměř polovinu své techniky na silnici. Artem Drabkin
      1. Rostislav Bělý
       Rostislav Bělý 20. července 2019 02:01
       +5

       Co se týče tankerů, 9. března zemřel můj dědeček, odloučený velitel, seržant, 1. kulometná rota 875 gsp (dobrovolníci), severně od toho místa už stojí velká kotva pro námořní pěchotu - kolik lidi, co tam dali... Není jasné, co ty tanky dělaly 14 km v přímé linii a proč nepřipravily přechod, vaše divize, tady je 56. armáda pod velením Tsyganova?
    2. Sumec
     Sumec 19. července 2019 22:30
     +7
     Dobrý večer Vlado. hi
     V 90. letech se v Rusku začali překládat Guderian a Manstein.


     Mimo jiné byly přeloženy již dříve, ještě před službou v SA jsem „ovládl“ von Melentina, Rugeho a Morrisona. To je mimochodem z toho, co si pamatuji. Možná to byla jedna z mála významných výhod Chruščovova tání. Ano, všechna tato literatura byla nakladatelstvím (omlouvám se za tautologii) našeho Vojenského nakladatelství.

     PS Z Melentina mi z nějakého důvodu zvlášť utkvěl v paměti jeden příběh. Melenthin, tehdy ještě jako plukovník, chytil v Africe amébovou úplavici. A němečtí lékaři ho z tohoto špinavého triku nedokázali vyléčit. Takže krátce před bitvou u Kurska stál jeho sbor vedle ruské (!) SS (!) tankové (!) jednotky a ruský velitel této jednotky vyléčil Melentina z úplavice malými, ale častými dávkami ... čistého alkohol! A Němec mu za to byl nesmírně vděčný! No, co je?! A to píše generál Wehrmachtu ve svých pamětech. Slyšeli jste někdy něco o ruské tankové jednotce SS obecně, nemluvě o bitvě u Kurska? Neslyšel jsem to, ale četl jsem to na vlastní oči od tohoto Němce. Friedrich von Melenthin, generálmajor, bratranec-synovec prince Alberta Pruského. Vůbec si nepamatuji název jeho knihy, ale tato epizoda mi pevně utkvěla v paměti. A víš, já mu věřím. No, jak jinak lze léčit Rusa, zvláště "ze žaludku"?!
     1. Kote Pane Kohanka
      Kote Pane Kohanka 19. července 2019 23:43
      +1
      Jejda! Memoáry jsou naše všechno! Proto je nutné prostudovat všechny možné zdroje !!! Alespoň pro „možná“ téma tanku rozhodně nebude fungovat našim členům VO fóra .....! Sešel se již velmi ostřílený kontingent .... a to nemluvím o sobě !!!
      S pozdravem Vlado!
      1. Sumec
       Sumec 19. července 2019 23:53
       +2
       Ano, ani já „nepřísahám“, obecně existují taková esa, kde jsme my hříšníci. Myslím to docela vážně. úsměv
     2. tank64rus
      tank64rus 23. července 2019 08:54
      +1
      Divize SS zahrnovala tankovou rotu na ukořistěných T-34. Pravda, Němci je zmodernizovali umístěním velitelské kopule atd. Složení "roty" lze nalézt v dokumentech.
      1. Sumec
       Sumec 23. července 2019 15:39
       0
       Vím o firmách na zajatých čtyřiatřicetkách. Celá otázka je, jaké posádky na nich byly. Myslíte, že by to mohli být Rusové? V "SS"? Měl jsem na mysli národnost SS (na Kursk Bulge), a tanky ... jsou "mezinárodní" jako každá jiná zbraň, je jim jedno, kdo v nich sedí, ať Rus nebo Němec. hi
    3. Jurij Apuchtin
     20. července 2019 10:32
     +3
     Milý Kote...! Tento článek si nekladl za cíl zkoumat a odhalovat příčiny porážek na začátku války. Hlavní pozornost je věnována studiu technických charakteristik tanků a kvantitativní korelaci s tanky jiných zemí v předvečer války. V 80. letech jsem se musel opakovaně setkat ve Vojenské průmyslové komisi s kurátorem obrněných vozidel Kostěnkem. V jednom z rozhovorů jsem položil otázku, proč jezdíme s velkým množstvím tanků ve čtyřech továrnách a dávno jsme svým počtem předběhli všechny země NATO dohromady. Nečekaně odpověděl, že na začátku války jsme měli asi 20 tisíc tanků a rychle jsme o ně přišli (pak to nikdo netušil, informace byla tajná) a proto sovětští vojenští vůdci někde v podvědomí nyní usilují o to, aby strategická rezerva tanků. Později o tom Kostenko psal v jedné ze svých knih. Účelem článku bylo odhalit technický potenciál tanků, ve kterých jsme byli na úrovni nebo výše než naši konkurenti a co do počtu mnohonásobně převyšovali a neúspěchy začátku války nebyly v technice, ale v něčem jiném. V tomto článku zřejmě nemělo cenu se dotýkat organizačních příčin porážek první etapy války, to je předmětem samostatné, hlubší a podrobnější studie založené na informacích v mnoha oblastech.
     1. Kote Pane Kohanka
      Kote Pane Kohanka 20. července 2019 16:17
      +1
      Děkuji za vyčerpávající odpověď!
      Od Kostenka! Podobný názor vyjadřuje v knize "T-72" vydané na objednávku UVZ!
      Opět můj názor je, že tento závěr je mylný, který vznikl kvůli zálibě v 70. letech v Sovětském svazu v obranné taktice! Když začali zavádět bitvu u Kurska do dogmatu! Včetně stanov.
      Ve skutečnosti váš krajan Morozov (autor T-64) a konstruktéři T-80 stanovili úplně jinou manévrovatelnou útočnou taktiku! Kdybychom hráli defenzivně na druhou poválečnou generaci tanků, pak by místo revolučních T-64 sjely z montážní linky evoluční Čeljabinsk a Leningrad Nebo sedmiválcové T-62 se 125mm kulomety! A la Čína.
      Ale ne, dostali jsme T-64 a jeho mafiánskou variantu T-72!“
      S pozdravem Vladislav!
      1. Moore
       Moore 20. července 2019 20:32
       +4
       Citace: Kote Pane Kokhanka
       Opět můj názor je, že tento závěr je mylný, který vznikl kvůli zálibě v 70. letech v Sovětském svazu v obranné taktice! Když začali zavádět bitvu u Kurska do dogmatu! Včetně stanov.

       Zmínka o "můj názor" je správná, protože např. maršál Nikolaj Vasiljevič Ogarkov by s vámi nesouhlasil. Byl to on, kdo v 70. letech rozvinul strategii války na evropském kontinentu, jejímž hlavním principem byla útočná povaha vedení nepřátelských akcí. Jeho koncept byl testován, jak víte, na KSHU "WEST-81" ..
       IMHO jsi udělal chybu ve znaku: takový počet tanků byl potřeba nejen "v záloze" z nákladů na obrannou válku, ale aby se nahradily ztráty při prolomení obrany nepřítele.
       Pokud jde o Kursk Bulge. Sovětští vojenští vůdci si nedělali iluze o výsledcích bitev: se známými parametry (doba začátku útoku, směr útoků, velikost nepřítele), strategická obrana, která byla postavena dlouho. čas, sotva přežil. Proto byl pevně vtloukán do hlav velitelů na všech úrovních závěr, že iniciativa nesmí být za žádných okolností vydána nepříteli.
       1. Kote Pane Kohanka
        Kote Pane Kohanka 20. července 2019 20:56
        +2
        Milý Moore, dlouho jsem nečetl tvé komentáře. Upřímně rád polemizujeme.
        O defenzivní povaze konceptu použití tanků jsem se dočetl od Autora článku. Jeho komentář je výše. Od poloviny 80. let je tento přístup promítnut do Charty! Když sekce obrany, dostat do popředí!
        Výzkumy o zhoubnosti tohoto přístupu se odehrávají v knihách Isaeva, Medinského (usmál se) a dalších autorů.
        Mimochodem, také tuto postavu kritizuji! Proto navzdory memoárům Our Tank Gurus! Myslím, že z nějakého důvodu byl vrcholem našich sovětských obrněných transportérů T-80 (anglický tank). Naši staří lidé něco nedokončili, nebo na něco zapomněli! Ve skutečnosti, kdybychom hráli v obraně, naše všechno mělo být Merkava nebo Challenger a snýtovali jsme T-64 a T-80! Neřeknu nic o T-72, protože v „závodě švábů“ udělal první a druhý! I když jsem byl na dálnicích horší než oni dva!
        S pozdravem Vlado!
        1. Moore
         Moore 20. července 2019 21:10
         +2
         Citace: Kote Pane Kokhanka
         Od poloviny 80. let je tento přístup promítnut do Charty! Když sekce obrany, dostat do popředí!

         Vážený Vlade, nemohu nyní diskutovat o stanovách, jsou potíže s přístupem. Pamatuji si pouze, že některé změny byly provedeny na základě zkušeností z vojenských operací v Afghánistánu. Ve zbytku s tebou naprosto souhlasím.
         1. Kote Pane Kohanka
          Kote Pane Kohanka 20. července 2019 21:11
          0
          Dobrou noc! S pozdravem Vlado!
        2. svp67
         svp67 20. července 2019 21:12
         +1
         Citace: Kote Pane Kokhanka
         Neřeknu nic o T-72, protože v „závodě švábů“ udělal první a druhý!

         Tady je opravdu lepší mlčet, zvláště o epizodě, kdy se zkušená rota T-72 postavila kvůli masivnímu selhání vyvažovačů v podvozku a následně kvůli ztrátě válečkového obvazu. A tak ano...
   2. mkpda
    mkpda 2. října 2019 18:08
    0
    Ve výkonnostních charakteristikách tanků je obrázek stejný - autor není v předmětu.
  2. Alf
   Alf 19. července 2019 20:40
   +1
   Citace: svp67
   No... nečekal jsem, že si tohle přečtu.

   Tohle je Apukhtin, jiné slovo pro to neexistuje. Spíš je to vybrané, ale zase se mi nechce prát.
  3. cizinec1985
   cizinec1985 20. července 2019 04:55
   +2
   Abychom byli přesní, francouzská armáda měla lehké mechanizované divize (DLM), lehké jezdecké divize (DLC), pěší tankové divize (DCR), mechanizované pěší divize (DIM). 1. DLM vznikl v červenci 1935, 2. DLM v červenci 1937.
   1. Kote Pane Kohanka
    Kote Pane Kohanka 20. července 2019 06:24
    +5
    Vážení, bojíme se zde naznačit náš předválečný mechanizovaný sbor, nedej bože zranit Autora! A říkáte pravdu o struktuře tankových sil Francie! lol
    Autor řekl, že existují společnosti a všechno, chuguniy s luminum ...
    I když u kategorií divizí je třeba být opatrnější. Klasickým příkladem je tanková divize Wehrmachtu, která se v podstatě rovnala naší tankové armádě!
    1. Alexey R.A.
     Alexey R.A. 22. července 2019 18:34
     +1
     Citace: Kote Pane Kokhanka
     I když u kategorií divizí je třeba být opatrnější. Klasickým příkladem je tanková divize Wehrmachtu, která se v podstatě rovnala naší tankové armádě!

     Hmmm...koneckonců, tanková divize byla přibližně ekvivalentní našemu zesílenému tankovému sboru. Vyztužené, protože z hlediska standardního dělostřelectva bylo naše nákupní centrum výrazně horší než německé TD.
     Obecně situaci s rozdílem mezi naším a německým OShS dobře popsal Anisimov. v "Option Bis":
     Včerejší příběh se nám podařilo probrat s armádním novinářem. Excentrik v náramenících poručíka se smál, když mu řekli, jak spálili četu "tygrů". pluk – četa. Jeden po druhém, plivající pod nohy toho zkurveného zpravodaje, letci a vyšší hodnosti se odvrátili, aby mu neviděli do tváře, mladší poručíci prostě odešli ze zúčtování.

     Takhle se ve skladu pohonných hmot začíná předvádět nějaký zadní voj: co jste zač, hrdinové, co bojujete s jednou německou armádou se třemi armádami... A co - nemá ani ponětí o stavech jednotek, o tom, jak se „ tygr“, který do vás kluje, také vypadá. Ambice jsou ale velké. Zajímalo by mě, jestli se mezi frontovými vojáky najde inteligentní a zdvořilý člověk, který vysvětlí, že četa sovětských samohybných děl jsou dvě vozidla a četa německých tanků pět, nebo půjde poplivat? A že jejich pluk samohybných děl, když je čerstvý, má šestnáct sudů a německý tankový pluk je pro sto padesát obrněných bestií, více než jeden a půl našich brigád, nebo skoro jako americká divize ...
 2. Astronaut
  Astronaut 19. července 2019 18:23
  +9
  Také bych dodal špatnou interakci našich vojáků kvůli nedostatku normální komunikace.
  1. cizinec1985
   cizinec1985 20. července 2019 14:25
   0
   Některým sdružením by vícedenní absence komunikace byla užitečnější než přítomnost. Všechno je těžší.
 3. mistr snů
  mistr snů 19. července 2019 18:32
  +9
  "Existují dva druhy práce: výrobní a manažerská. 95 % chyb a vad ve výrobě je vinou manažerů."
  Abych parafrázoval tuto myšlenku – 95 % porážek má na svědomí velitelský štáb...
 4. K-50
  K-50 19. července 2019 18:52
  +4
  Nacistické T-III měly také 50mm dělo s dlouhou hlavní.
  1. Sumec
   Sumec 19. července 2019 22:31
   0
   Byly to německé tanky, nebyli to členové nacistické strany. požádat
   1. Kote Pane Kohanka
    Kote Pane Kohanka 19. července 2019 23:47
    +1
    Jejda...! Na francouzské tanky často malovali hazardní „esa“ a „krále“! Mimochodem, ani oni se tak neukázali..
  2. Alexey R.A.
   Alexey R.A. 22. července 2019 18:35
   0
   Citace: K-50
   Nacistické T-III měly také 50mm dělo s dlouhou hlavní.

   Tehdy měl Mussolini takové tanky? mrkat
   1. K-50
    K-50 22. července 2019 18:58
    +1
    Citace: Alexey R.A.

    Tehdy měl Mussolini takové tanky?

    Pro mě jsou fašisté všichni, kteří zabili mé dědečky, pradědy. Není třeba se zavěšovat na formulaci. hi
   2. K-50
    K-50 22. července 2019 19:32
    0
    Nakonec si vzpomeňte na píseň "Vstaň, obrovská země." Tam je to o fašistické síle, která se zpívá.
    Konstantin Simonov, to byl takový básník, jinak nevíte, ve své básni napsal: „Kolikrát vidíte fašistatolikrát ho zabij!"
    Nebo jen chcete svým hnidopichem zlehčit výkon padlých příbuzných? Nebo jste je možná měli zároveň s "ubermeny"?
    Obecně nehledejte chybu a prokazujte své "stipendium"! smutný
 5. WapentakeLokki
  WapentakeLokki 19. července 2019 19:26
  +2
  Jaká je SÍLA .. brácha ... a ona ta síla je v newtonech .... Pokud by BT Rudé armády u 41 byly takové .. tak jaké ... u Moskvy (t.j. půl roku po 22. června) tanky již zvažovány kusem ....
  1. Rostislav Bělý
   Rostislav Bělý 19. července 2019 20:45
   +1
   protitankové pušky a jiné stíhače tanků, bratře - mohly by i 34-ku blesknout do boku...
 6. Rostislav Bělý
  Rostislav Bělý 19. července 2019 20:09
  +1
  Dobře připravený materiál, ale závěry jsou extrémně nepodložené, ze stropu ...
  Za prvé, během čistek v armádě s případem Tuchačevskij (2,5 tisíce bylo zastřeleno) a nejen (poslední popravy byly v říjnu 1941 - zejména ti, kteří bojovali ve Španělsku, kteří se osvědčili u Khalkhin Gol (letectví, protivzdušná obrana - konkrétně Stern, celkem 25 osob) - 15. května proletěl německý dopravní letoun, kterého si PVO nepovšimnutý, po trase Bialystok - Minsk - Smolensk - Moskva, kde přistál. To vedlo k vlně zatýkání mezi vůdci PVO a letectva (důvod - ano, alespoň zpráva 28. května 1941 rezidenta GRU v Rumunsku o vojenském převratu po začátku války s Němci, se začátkem války , změna vojenského vedení v Moskvě - a proč se Stalin dlouho neobjevoval na veřejnosti) - dopravní dělník je sondou pro případ podpory spiklenců, možné vylodění Stern se přiznal jako špión z 31. a trockista a Trockij, jak víte, volal po sabotáži a sabotáži. Španělsko v té době byli anarchisté a radikálové jako trockisté, kupodivu a mohlo se tam stát cokoliv (nábor atd.) ???
  Za druhé, velikost armády se dramaticky zvýšila (všeobecná branná povinnost od září 1939, někdo se musel industrializovat) - ovlivněn nedostatek nižšího velitelského štábu (což je vidět ve srovnání s Wehrmachtem) - ušetřena životnost motorů výzbroje, tím trpěl nedostatek aut a bojové koordinace atd. To nejsou represe, ale prostě neměl čas, protože ekonomicky by Německo bylo připraveno na válku se SSSR až v roce 1947 a Hitler byl dezinformován Canarisem (britským zpravodajským agentem), že máme jeden stupeň obrany (a ne tři - udusili se, blitzkrieg selhal), takže Hitler začal bojovat na dvou frontách a pozice Velké Británie byla uvolněna. A Spojené státy se také zachovaly lstivě a kdybychom do války vstoupili z Německa, pak by Německu pomohly (Japoncům můžeme „děkovat“ za Pearl Harbor v říjnu 1941 a pro nás to bylo jednodušší (stále jsme čekali, že Spojené státy by se měly postavit na stranu Hitlera, takže na Dálném východě jsme měli velký potenciál nejen proti nějaké skupině Kwantung a atd. Japoncům) a Lend-Lease k nám šel až od 42.) - takže ne všechno je tak jednoduché...
  1. Kote Pane Kohanka
   Kote Pane Kohanka 19. července 2019 20:42
   +2
   Bohužel, článek je povrchní! Cval napříč Evropou. Bohužel....
   1. Rostislav Bělý
    Rostislav Bělý 19. července 2019 21:16
    +3
    swot-analýza, abych tak řekl))) nemůžete být tak kategorický, stále se snažíte)
    1. Kote Pane Kohanka
     Kote Pane Kohanka 19. července 2019 21:38
     +5
     Výše jsem uvedl své závěry o příčinách chyb a nedostatků v práci Autora! Bezpodmínečně se udělalo hodně práce, jen jsem neviděl nejnovější výzkumy našich ruských historiků, kteří píší o tancích a jejich taktice (Sick, Katorin, Isaev atd.). Nějaké déjà vu z konce 80. let! Jako bych objevil Argumenty a fakta a nečetl VO z telefonu ... co
     1. Sumec
      Sumec 19. července 2019 22:36
      +3
      Ano, A. Bolnykh slavně píše obecně, ale o tancích konkrétně je to prostě skvělé. "Blitzkrieg" byl pohlcen jednoduše jako dobrodružný román. Pak jsem si to přečetl pozorněji. Zajímalo by mě, jestli má teď něco nového?
      Ale 20. století letectví mi nějak nesedlo, je nudné a plné opakování.
      1. Kote Pane Kohanka
       Kote Pane Kohanka 19. července 2019 23:21
       +2
       Rozhodl jsem se pro jeho Tankové války.
       S pozdravem Vlado!
       1. Sumec
        Sumec 19. července 2019 23:36
        +1
        Ještě jednou dobrý večer!

        Pro tanky měl dvě věci: "XX století tanků" a "Blitzkrieg" a obě jsou dobré. dobrý

        A samozřejmě s úctou Váš M. Kot. nápoje
        1. Kote Pane Kohanka
         Kote Pane Kohanka 20. července 2019 05:58
         +2
         Obě knihy mám pod stejnou obálkou!
     2. Komentář byl odstraněn.
      1. Kote Pane Kohanka
       Kote Pane Kohanka 20. července 2019 06:16
       +4
       Rostislave! A jak se vám líbí T-62 dokončený v terénu. Z bočních a zadních výstupků je stroj opařen tkalcovským rohem o tloušťce 5 mm. Na spodní straně pouzdra jsou ze spodní strany přivařeny železné karty tloušťky 30 mm. Nad motorovým prostorem na závěsech je ZSU-23 vybavený podomácku vyrobenými štíty v kruhu. Navíc a la bitevní loď - instalovaná s možností střelby vpřed a lemovaná pytli s pískem. A to není Sýrie nebo Irák, ale náš model Čečenska 00. let vojenské jednotky jednotek ruského ministerstva vnitra! Zbytek není o nic horší. Z toho pouze jeden tovární body kit (UVZ). Celkem v divizi takových dvou kanónů byly dva tanky, o které se pečovalo jako o oko. Šli. Sloupce na druhém místě. V bitevních formacích obsadili boky.
       Jak si nelze vzpomenout na obrněné vozy Austin-Putilovits. Mimochodem, jak si nevzpomenout na sílu 23mm projektilu. Jižní cihlový dům v suchu funguje za pět minut .....
       1. Rostislav Bělý
        Rostislav Bělý 20. července 2019 08:33
        +2
        pil jsi u admirála ministerstva vnitra (formálně měli na starosti operace)?
        1. Kote Pane Kohanka
         Kote Pane Kohanka 21. července 2019 07:19
         +1
         Směješ se! Odkud se vzala země Shilki ve vnitřních jednotkách Ministerstva vnitra Ruska! Podívejte se na strukturu Tamanské divize, bohužel - není na škodu snít, je škodlivé nesnít.
         1. Rostislav Bělý
          Rostislav Bělý 21. července 2019 10:33
          +1
          Nesměju se, ale pokud si pamatuji, byla zahrnuta ZSU-23-4 (Shilka), pak byla nahrazena Tunguskou (jména z přítoků Amuru). Vyrobeno v roce 1964 - V ofenzivě "Shilka" poskytují protiletadlové krytí, pohybují se za tanky na vzdálenost asi 400 m (střelba 2,5 km * 1,5 km * 450 m/s) ... ve vašem případě dali dvushechka (ZU-23-2 ) pravděpodobně, ale jako podvozek tanku (rychlost palby udávala hustotu palby v horách, kde jsou střely z jednoho tanku neúčinné (nejedná se o BOV a ODB nebo stejného Bumblebee), když jsou doprovázeny kolonami , i když jsou užitečné jako "odstřelovací puška" na dlouhé vzdálenosti - to je v hlavách a "mutant" se narodil ve VVshnikov podle zkušeností Afghánců)
          Shilki se na svou dobu v arabsko-izraelské válce předvedli dobře, pak se letadla musela ponořit nad cíle, účastníci (naši) řekli, že se obloha nejprve vyjasnila, pak Izraelci použili protiradarové střely, naši drželi hubu na další než týden, pak je instalace přišla zahrabat do písku (raketa šla stranou) - pak je obloha jasná ...
       2. Sumec
        Sumec 20. července 2019 23:07
        0
        Vlado, dobrý večer. hi
        A jak se lidé v případě naléhavé potřeby dostali do motorového prostoru? Představuji si něco špatného. My jsme na naší "půl-čtyřce" vždy nasazovali věž, ale tady obecně takovou "design".
        1. Kote Pane Kohanka
         Kote Pane Kohanka 21. července 2019 07:14
         +1
         Kanály o tloušťce 80 centimetrů jsou po stranách svařeny, takže do motorového prostoru je jakýsi průlez. Ale pokud jde o něco vážného, ​​pak odstraňte celou konstrukci!
         Hezký den Konstantine!
         1. Sumec
          Sumec 21. července 2019 15:58
          +1
          Ale je to čistá noční můra údržby! I když ... nedobrovolně jsem si vzpomněl na krávu v pumovnici ze Zvláštností národního honu: "Když chceš žít, tak se nebudeš tak rozčilovat."

          Dobré odpoledne, Vladislave hi , právě to pro mě začalo, nespavost překonala.
 7. Včelka Yo-mayo
  Včelka Yo-mayo 19. července 2019 21:00
  -1
  Autor zapomněl na vážnou věc - plánované divadlo operací. Evropa – Evropa. Ale v době začátku XNUMX. světové války neměl SSSR ani Německo za své hlavní odpůrce. A JAPONSKO!!! A kam se sakra poděly střední i těžké tanky – s rozlohami Transbaikalie. Vypracují zdroj, než se z kusu železa dostanou do databáze
  1. Rostislav Bělý
   Rostislav Bělý 19. července 2019 21:11
   +2
   Spojené státy zapomněly, jen kapitalisté se nepodělili o zdroje jihovýchodní Asie (takže můžete Japoncům "zaděkovat" za Pearl Harbor - 41. října a Pakt neutrality mezi SSSR a Japonskem je sovětsko-japonská dohoda o vzájemné neutralitě podepsáno v Moskvě 13. dubna 1941 (dva roky po pohraničním konfliktu na řece Chalkhin Gol) jsme provedli i vojenské letouny (americké bombardéry, které přistály na našem území, se nevrátily) ...
  2. Kote Pane Kohanka
   Kote Pane Kohanka 19. července 2019 21:47
   +1
   Citace: Včelka Yo-mayo
   Autor zapomněl na vážnou věc - plánované divadlo operací. Evropa – Evropa. Ale v době začátku XNUMX. světové války neměl SSSR ani Německo za své hlavní odpůrce. A JAPONSKO!!! A kam se sakra poděly střední i těžké tanky – s rozlohami Transbaikalie. Vypracují zdroj, než se z kusu železa dostanou do databáze


   A z ničeho nic za rohem vyjel KV-2! mrkat
   Na rozdíl od názoru Jurije před armádou Klimou Vorošilovem, nýtovaly jako průlomové tanky. Proč by jinak potřeboval 152mm houfnici? Jak nezničit krabičky a bunkry, betonové rýhy a další ostudu.
   Vzhled velkého množství lehkých tanků v SROR v předválečném období není spojen s nárůstem jakýchkoliv našich konceptů, ale jednoduše s našimi schopnostmi. Byli jsme bohatší, pak jsme snýtovali TG-1 a všichni se nás báli! Ale z chudoby jsme T-26 "vydupali" !!!
   1. Včelka Yo-mayo
    Včelka Yo-mayo 19. července 2019 22:18
    0
    Taky jak to říct. Pokud si vzpomínáte, mnohem později, v téměř stejných oblastech, se ve Vietnamu dobře ukázaly sovětské obojživelné tanky. Ale co by KV-2 dělal tam nebo v Číně... Otázka je samozřejmě zajímavá. Zdá se mi, že by seděli v blátě na poklopech na věži.
   2. Sumec
    Sumec 19. července 2019 22:46
    +2
    Nepamatuji si přesně, v jakém úhlu sklonu tanku, ale tato monstrózní věž byla zcela zaklíněna. Nějaký hloupý pokus spojit útočné samohybné dělo a těžký tank v jedné láhvi.
    Ale celá série BT nebyla svázána z chudoby, ale výhradně podle obecného postulátu - "Malé krveprolití na cizím území." S odstraněnými kolejemi vpřed po krásných evropských silnicích přes Berlín přímo do Paříže. Bohužel, všechno nebylo tak jednoduché. Bohužel.
    1. Kote Pane Kohanka
     Kote Pane Kohanka 19. července 2019 23:37
     +3
     Konstantin, nedej bože, vzpomínka na BT stála 60 000 rublů a T-26 - 10 000 - 15 000 rublů! Jinak s výjimkou rychlosti jsou stroje výkonnostními charakteristikami srovnatelné.
     Problém KV - spojka a převodovka! O malé krvi a na cizím území perla vytržená z kontextu Tuchačevského! Navíc je stejně starý jako T-26 model 32 se dvěma věžemi! Klasika anglické takové školy - čisté zákopy s příčnou palbou! Zbytek je vymyšlený....
     KV-2 je duchovním dítětem našeho ponurého génia! Totiž kvazistanice zkušeností finské firmy! Dělo ráže 76 mm si neporadilo s betonovými rýhami linie Morenheim! hi
     1. Sumec
      Sumec 19. července 2019 23:46
      +4
      Byl jsem na této lince, hodně lezl, včetně pod vodou. O krabičkách je těžké říci něco určitého, všechny kaponiéry a uzávěry jsou vyhozeny do povětří, takže není jasné, jak se s nimi dříve „zacházelo“. Vchody jsou poseté, dokonce i prostory jsou zaplavené vodou. To nám ale nebránilo najít zbraně ve zcela prodejném stavu, dokonce je podle nalezených novin datovali - vždy čtyřicátý rok.
    2. IL-18
     IL-18 20. července 2019 13:05
     +1
     Citace: Mořská kočka
     S odstraněnými kolejemi vpřed po krásných evropských silnicích přes Berlín přímo do Paříže.

     No, je to od rezunolatyninů. Ani nebudu hledat čísla, jen se zeptám, proč se po roce 1939 nevyráběly kolové pásové tanky. A věnujte pozornost malé housence z BT-7M.
     1. Sumec
      Sumec 20. července 2019 23:13
      +1
      nebudu mít zájem. Ne každý ve vedení Rudé armády se Kulíkovi hodil, někdo měl oči, uši i hlavu. Sami určili rok - 1939, vše skončilo ve Španělsku a začalo v Polsku. Ale tyhle věci byly nýtované víc než dost.
      1. Alexey R.A.
       Alexey R.A. 22. července 2019 19:12
       +2
       Citace: Mořská kočka
       nebudu mít zájem. Ne každý ve vedení Rudé armády se Kulíkovi hodil, někdo měl oči, uši i hlavu.

       A co Kulík? Poté se věnoval dělostřelectvu.
       Navíc to byl Kulik, kdo vynaložil velké úsilí na to, aby tentýž Charkov začal odstraňovat konstrukční nedostatky T-34 již na začátku roku 1941, a nikoli po začátku války.
       1. Sumec
        Sumec 22. července 2019 21:31
        0
        Kulik ve společnosti Kulik, Alexey hi . A myslel jsem ho výhradně jako určitý typ tehdejší doby. Pravděpodobně si pamatujete příběh PPD.
        1. Alexey R.A.
         Alexey R.A. 23. července 2019 10:47
         0
         Citace: Mořská kočka
         Pravděpodobně si pamatujete příběh PPD.

         Pamatuji si velmi dobře - Kulik požadoval zastavení výroby PPD do odstranění nedostatků a zjednodušení návrhu a také vývoj nového softwaru, který by PPD nahradil.
         Protože náš zbrojní průmysl zvládl lisování a svařování až v roce 1940. A před tím se dalo zapomenout na levné PP - automatická zbraň komorovaná na pistolový náboj stála polovinu lehkého kulometu.
         Kulik se zkrátka postavil proti domácímu Tommy Gunu a požadoval masivní levné PP. Mezitím to průmysl nedává - armáda utratí svůj rozpočet na něco jiného (při předávání PPD do skladů a zásobování skladovaných jednotek zásobou nábojnic). úsměv
         1. Sumec
          Sumec 23. července 2019 15:44
          0
          Kolik historiků - tolik názorů. A každý názor má právo na existenci. Každá událost může být interpretována z jakéhokoli úhlu pohledu a na základě stejných informací. Nechci se s vámi hádat, vy máte svůj názor, já svůj a není chuť se pouštět do nesmyslné diskuse.
          S pozdravem Konstantin. hi
    3. bk0010
     bk0010 20. července 2019 21:39
     0
     Citace: Mořská kočka
     Ale celá série BT nebyla svázána z chudoby, ale výhradně podle obecného postulátu - "Malé krveprolití na cizím území." S odstraněnými kolejemi vpřed po krásných evropských silnicích přes Berlín přímo do Paříže.
     Vůbec neplánovali bojovat s odstraněnými housenkami, pohon kol byl zaveden kvůli skutečnosti, že zdroje housenek byly omezené, chtěli se dostat na bojiště na kolech, aby nezůstali bez housenek. Problematické je i dostat se do Berlína: tam, jak se zdá, byla po 150 km nutná generální oprava (ano, na lehkém tanku). Proto mimochodem tanková blesková válka provedená SSSR podle vzoru 1941 je krajně nepravděpodobná událost.
     1. Alf
      Alf 20. července 2019 21:44
      +2
      Citace: bk0010
      po 150 km jízdy

      Po 150 HODIN MOTORU.
      1. bk0010
       bk0010 20. července 2019 21:46
       +1
       Ano? Tohle zní mnohem lépe. A když jsem pak zjistil cca 150 km, byl jsem v šoku, jak se naši na takové věci prali.
       1. Alf
        Alf 20. července 2019 21:49
        +1
        Citace: bk0010
        Ano? Tohle zní mnohem lépe. A když jsem pak zjistil cca 150 km, byl jsem v šoku, jak se naši na takové věci prali.

        A co je zajímavé. Všude je uvedeno, jaký "nízký" kilometrový nájezd měly naše tanky před STK, ale nikde není informace o životnosti motoru NĚMECKÝCH supertanků. Je vidět, že obraz je dost ponurý.
        1. svp67
         svp67 20. července 2019 21:56
         0
         Citace: Alf
         ale nikde nejsou informace o zdroji motoru NĚMECKÝCH supertanků.


         Před zahájením operace Barbarosa byla tanková flotila Wehrmachtu maximálně připravena k její realizaci během tří až čtyř měsíců. Proč Guderian reptal, když byl odvrácen ze směru na Moskvu, aby obklíčil naši jihozápadní frontu, když pochopil, že do Moskvy už nebude dostatek motorových prostředků.
         1. Alf
          Alf 20. července 2019 22:13
          +1
          Viděl jsem toto znamení. Její pravdivostí si nebyl jistý ani sám překladač.
        2. Alexey R.A.
         Alexey R.A. 22. července 2019 19:20
         +1
         Citace: Alf
         A co je zajímavé. Všude je uvedeno, jaký "nízký" kilometrový nájezd měly naše tanky před STK, ale nikde není informace o životnosti motoru NĚMECKÝCH supertanků. Je vidět, že obraz je dost ponurý.

         Životnost motorů německých tanků lze odhadnout nepřímo – podle růstu poptávky po motorech a náhradních dílech po smolenské operaci.
     2. Sumec
      Sumec 20. července 2019 23:18
      +1
      Ano, i kdybychom místo BTshek měli solidní čtyřiatřicítku, pořád by nemohl být žádný blitzkrieg. K provádění takových operací jsou zapotřebí zkušenosti a kde je získat. Němci před útokem na Rusko poměrně dlouho „trénovali“ a stejně nakonec všichni prohráli.
    4. Alexey R.A.
     Alexey R.A. 22. července 2019 18:58
     +2
     Citace: Mořská kočka
     Nepamatuji si přesně, v jakém úhlu sklonu tanku, ale tato monstrózní věž byla zcela zaklíněna.

     Nezaseklo se to - elektrický pohon jednoduše nemohl otočit věž, když se točila. Byl totiž převzat z T-28, jehož věž vážila pětkrát méně.
   3. Alexey R.A.
    Alexey R.A. 22. července 2019 18:56
    +2
    Citace: Kote Pane Kokhanka
    Na rozdíl od názoru Jurije před armádou Klimou Vorošilovem, nýtovaly jako průlomové tanky.

    Ne. „KV s velkou věží“ byl dělostřelecký tank.
    Citace: Kote Pane Kokhanka
    Proč by jinak potřeboval 152mm houfnici? Jak nezničit krabičky a bunkry, betonové rýhy a další ostudu.

    Podporovat liniové tanky v ofenzivě – práce na polních opevněních, protitanková děla. A také pracovat v roli náhradního dělostřelectva proti nepřátelské živé síle, dělostřeleckým pozicím a podobným cílům v případech, kdy standardní 152mm houfnice M-10 zaostávaly za pochodu (pro GABTU měla kompletní informace o testování dělostřeleckých tahačů v jednotkách a netestoval iluze o rychlosti tažení dělostřelectva mechanizovaného sboru).
    Ve skutečnosti chtěli použít „KV s velkou věží“ jako hybrid útočných samohybných děl a samohybných děl palebné podpory.
    1. Kote Pane Kohanka
     Kote Pane Kohanka 22. července 2019 21:34
     0
     Alexey, mluvím o tom samém!
     1. Alexey R.A.
      Alexey R.A. 23. července 2019 10:50
      0
      Citace: Kote Pane Kokhanka
      Alexey, mluvím o tom samém!

      Spíš ne. Umístěte KV-2 jako průlomový tank. Ale ve skutečnosti to stále musel být tank palebné podpory, nahrazující dělostřelectvo.
      1. Kote Pane Kohanka
       Kote Pane Kohanka 23. července 2019 13:49
       0
       Možná jsem se nevyjádřil správně!
       Můj komentář je výše!
       . KV-2 je duchovním dítětem našeho ponurého génia! Totiž kvazistanice zkušeností finské firmy! Dělo ráže 76 mm si neporadilo s betonovými rýhami linie Morenheim!

       Ve skutečnosti jsem investoval do konceptu průlomového tanku, který vedení Rudé armády vidělo v ofenzivě, a ne v obraně. Jeho úkolem je získat přímou střelu a zničit kulovnici, kulovnici, betonové rýhy atd. V historiografii bylo přesně toto řešení, jak vyzbrojit tank KV-152mm houfnicí!
       S pozdravem!
 8. PilotS37
  PilotS37 19. července 2019 23:24
  +4
  Legrační!
  Nebyl Liddell Hart, nebyl de Gaulle, nebyl Triandafilov, nebyl teoretik Guderian...
  Pouze „tankové roty“... („Moderní humanisté nepotřebují zatěžovat své duševní schopnosti, protože je mnohem snazší předpokládat, že to byli staří lidé, kteří žili v říši hlouposti“ [Livio Catullo Stecchini]) - Aha!
 9. Andrej VOV
  Andrej VOV 20. července 2019 08:50
  0
  Citace: Kote Pane Kokhanka
  Sergey, dobrý večer!
  V sovětských dobách byl takových informací kolosální nedostatek. Tak jak se dostal tak nastoupil. Když jsem věděl o své nemoci, knihy mi dali přátelé a kolegové! Docházelo k incidentům. Když se v práci a známých prezentovala jedna a ta samá encyklopedie! Někdy byl před dovolenou vyslán na návštěvu „sabotér“, ale i sabotér se mohl dostat do problémů. Někdy tři roky po sobě!!!
  Na druhou stranu vzhledem k tomu, že jsem od rodičů dostal knihovnu 15 000 titulů a dnes jsem to dohnal na téměř 25 000, ale vojensko-technická sekce se na pozadí té historické ztrácí! Mimochodem, maminka má regály ve třech z pěti pokojů, ve dvou ze tří a navíc knihovnu v domě (police ve skříni metr široké od podlahy ke stropu). Několikrát jsem se pokusil provést audit - naštěstí pro knihovnu a místní sirotčinec, ale nedokončil jsem ho deset let!
  budu se smát! Spousta knih je také špatných - tři dny jsem hledal Bulgakovovo dítě - Mistr a Margarita!
  S pozdravem Vlado!

  V dobrém ti závidím .... je čas číst, porovnávat, dělat si poznámky a tak ... a omlouvám se, nevím, ale zřejmě s tím souvisí i profesní činnost?
 10. DesToeR
  DesToeR 20. července 2019 12:02
  +2
  Citace: Jurij Apukhtin
  Tento článek si nekladl za cíl zkoumat a odhalovat příčiny porážek na začátku války.

  Pokud jste si takové cíle nestanovili, proč jsou na konci článku závěry? Na tyto části nejsou žádné stížnosti – referenční informace na úrovni Wikipedie. Na závěry si ale musíte odpovědět, zejména na toto: „To vše se očekávalo po čistkách velkého teroru, každý viděl, jak skončila iniciativa a přílišná nezávislost, novopečení velitelé se báli převzít osobní iniciativu, strach spoutal jejich činy. a vyšší příkazy vydané bez zohlednění konkrétní situace byly bezmyšlenkovitě provedeny.
 11. ser56
  ser56 20. července 2019 15:45
  +1
  "V Rudé armádě také nebyly žádné nezávislé obrněné síly; ve formě rot, praporů a pluků byly součástí státu nebo byly připojeny k posílení střeleckých divizí a brigád."
  jaký nesmysl - pak ... bylo by fajn, kdyby si autor prostudoval historii ABTV Rudé armády požádat
  „Další zdroj uvádí, že do konce roku 1937 měla Rudá armáda 4 tankové (mechanizované) sbory, 24 samostatných lehkých tankových brigád a 4 těžké tankové brigády“
  "Celkem bylo vyrobeno 8620 tanků řady BT,"
  1) Pro autora - Wiki uvádí výrobu T-26 celkem - 11218 kusů ...
  2) Bylo vyrobeno také 155 BT-7A
  1. Alf
   Alf 20. července 2019 21:46
   +1
   Citace: ser56
   "V Rudé armádě také nebyly žádné nezávislé obrněné síly; ve formě rot, praporů a pluků byly součástí státu nebo byly připojeny k posílení střeleckých divizí a brigád."
   jaký nesmysl - pak ... bylo by fajn, kdyby si autor prostudoval historii ABTV Rudé armády požádat
   „Další zdroj uvádí, že do konce roku 1937 měla Rudá armáda 4 tankové (mechanizované) sbory, 24 samostatných lehkých tankových brigád a 4 těžké tankové brigády“
   "Celkem bylo vyrobeno 8620 tanků řady BT,"
   1) Pro autora - Wiki uvádí výrobu T-26 celkem - 11218 kusů ...
   2) Bylo vyrobeno také 155 BT-7A

   Pokud tady autor vytahuje takový nesmysl, tak si dovedu představit, jaký to byl konstruktér tanku...
   1. ser56
    ser56 22. července 2019 11:55
    0
    Citace: Alf
    pak si představím, jaký to byl konstruktér tanků...

    navrhnout a napsat několik různých aktivit... požádat No, popsal jsem montáž... cítit
 12. Yehat
  Yehat 23. července 2019 15:13
  0
  Pancéřová ochrana byla především na úrovni 16-30 mm, pouze anglická Matilda I měla pancíř o tloušťce 60 mm a pancéřová ochrana T-34 byla 45 mm s racionálními úhly náklonu.

  autor, Francouzi měli průměr somu 35, soma 40 s dobrým brněním.
  bylo několik dalších prototypů s pancířem od 40 do 60 mm