Projekt "Merkava-4 Barak". Nová elektronika ve starém pouzdře

86
V současnosti izraelská armáda provozuje hlavní танки několik typů, z nichž nejnovější je Merkava-4. Obrněná vozidla tohoto typu splňují současné požadavky, armáda však chce zlepšit základní vlastnosti techniky a zlepšit její bojové schopnosti. Úkol hloubkové modernizace stávající hlavní nádrže je řešen v rámci projektu Merkava-4 Barak. Tento projekt je stále v rané fázi, ale v blízké budoucnosti Izraelské obranné síly plánují zahájit testování prototypu a poté zahájit sériovou výrobu vylepšeného vybavení.

Nové plány IDF ohledně modernizace obrněných vozidel vešly ve známost v březnu loňského roku. Izraelský tisk uvedl, že armáda hodlá pokračovat ve vývoji hlavních tanků rodiny Merkava a zatím se bavíme pouze o modernizaci stávajícího modelu. Vývoj zcela nového obrněného vozidla zatím nebyl navržen. Bylo oznámeno, že nový projekt zajistí hlubokou modernizaci nejnovějšího ze sériových tanků, Merkava-4.Projekt "Merkava-4 Barak". Nová elektronika ve starém pouzdře


Ve skutečnosti se projekt modernizace jmenoval "Barak" ("Blesk"). Podle některých předpokladů z nedávné minulosti získal projekt svůj název podle nového systému řízení palby. Tento výběr jmen pro modernizované tanky je jakousi tradicí IDF a oddělení MANTAK, které je zodpovědné za výrobu obrněných vozidel.

V březnu loňského roku byly zveřejněny některé informace o plánech armády na budoucí modernizaci. Byly zaznamenány cíle a záměry nového projektu a navíc uvedeny způsoby jejich řešení. Tyto zprávy se stalo tématem diskusí a dokonce sporů.

V polovině května loňského roku se v Latrunu konala konference věnovaná rozvoji pozemních sil. Během této akce zástupci armády prozradili některé informace o slibném projektu. Oficiální informace upřesnily a opravily již známé údaje. Navíc se objevil nový důvod k diskusi o slibném projektu.

V polovině července letošního roku Izraelské obranné síly odhalily nové informace o plánované modernizaci tanků. Stávající obrázek byl opět opraven a seriózně doplněn. Vezmeme-li v úvahu několik oficiálních i neoficiálních publikací, lze si vytvořit přijatelný obrázek a představit si, co přesně chce izraelská armáda obdržet a co jí průmysl nabídne. Je třeba poznamenat, že v rámci projektu Merkava-4 Barak byly stanoveny poměrně složité, ale zajímavé úkoly. Jak si s nimi vývojáři aktualizovaného tanku poradí, ukáže čas.

Podle oficiálních údajů bude muset být první experimentální tank "Merkava-4 Barak" testován v roce 2020. Na kontroly a doladění je vyhrazeno jen několik měsíců, po kterých může být vůz uveden do provozu. Zveřejnění příslušného dokumentu je naplánováno na rok 2021. Poté by měla začít sériová výroba nebo modernizace bojových vozidel. Potřebné množství a dodací lhůta Barakov zatím nebyla stanovena.

Projekt Barak počítá se zachováním hlavních konstrukčních prvků obrněného vozidla. Beze změny zůstává i výzbroj. Současně bylo navrženo určité zvýšení úrovně ochrany při zvýšení hlavních bojových schopností. Takové úkoly budou vyřešeny instalací nového zařízení pro ten či onen účel. Jsou navrženy inovace, které usnadňují výcvik posádek a provoz obrněných vozidel po částech.

Není to tak dávno, co tanky Merkava-4 začaly být masivně vybaveny systémem aktivní obrany Meil ​​​​Ruach. Úkolem tohoto systému je vyhledávat přilétající protitankovou munici s jejím následným zničením v bezpečné vzdálenosti. V rámci projektu Barak zákazník požaduje modernizaci stávající KAZ. Hlavním úkolem takové modernizace je zvýšení stupně automatizace včetně získávání nových příležitostí. Diskutovalo se tedy o zavedení nového režimu, ve kterém by KAZ automaticky vydal cílové označení pro zbraň. Aktivní obrana tak bude moci zničit příchozí hrozbu a věžové zbraně budou muset zasáhnout její zdroj.

Projekt Merkava-4 Barak počítá s radikálním přepracováním elektronického vybavení tanku. Navrhuje se spojit systém řízení palby, komunikační a bojový informační systém v rámci tzv. počítačové úkoly. Toto zařízení bude muset shromažďovat data ze všech senzorů a také přijímat informace ze zdrojů třetích stran. Pomocí obdržených informací bude počítač schopen převzít řadu úkolů a zjednodušit práci posádky.

Podle zadání musí mít úkolový počítač prvky umělé inteligence, kvůli kterým je navrženo vykonávat určité funkce při přidělení posádce. Elektronika bude schopna přijímat a zpracovávat příchozí informace, upozorňovat na hlavní hrozby a určovat jejich prioritu. Relevance informace určí také pořadí jejího vydání veliteli. Předpokládá se, že tento přístup sníží zátěž posádky a zjednoduší řešení bojových úkolů.

Nedostatečné možnosti běžných pozorovacích zařízení často nutí velitele Merkavy vyklonit se z poklopu, což je spojeno se zjevnými riziky. IDF již nechce snášet neoprávněné ztráty tohoto druhu, a proto jsou v zadání pro projekt Barak odpovídající požadavky. Využitím nového vybavení chce armáda zvýšit situační povědomí posádky a odstranit nutnost překračovat chráněný objem.K vyřešení tohoto problému se navrhuje použít průzkumný systém IronVision. Tento komplex zahrnuje velké množství optoelektronických zařízení umístěných mimo nádrž a má také potřebná výpočetní zařízení. Video signál z externích kamer se zobrazuje na monitorech posádky namontovaných na přilbě. Automatická volba aktivní kamery v závislosti na poloze hlavy tankisty vám umožní doslova prohlížet pancíř. Díky tomu dostávají tankisté možnost provádět dohled v jakémkoli sektoru a přitom zůstat pod ochranou pancíře.

Systém IronVision již byl instalován na několik obrněných vozidel izraelské armády pro vojenské testování. Uvádí se, že hlavní schopnosti tohoto komplexu byly potvrzeny v praxi a nyní se o něm uvažuje v souvislosti s rozvojem tankových sil a novým projektem modernizace.

Pracovní stanice posádky musí projít určitou aktualizací. Asi nejpatrnější změnou bude instalace nových dotykových displejů. Podobné zařízení se již používá na některých tancích řady Merkava a dobře se osvědčilo. V tomto ohledu bylo rozhodnuto použít obrazovky na budoucí modifikace, včetně Baraku.

Kvůli novému vybavení se plánuje zjednodušení nejen vedení boje, ale i řízení. Podle IDF dostane Merkava-4 Barak speciální senzorové systémy, které budou schopny studovat oblast v bezprostřední blízkosti tanku a nacházet překážky. Informace o stavu tratě bude podána na konzoli strojvedoucího, což mu usnadní práci.

Z hlediska logistické podpory splňují stávající izraelské tanky moderní požadavky. Co se týče tanku blízké budoucnosti, v jeho případě je vyžadováno určité zpřesnění, směřující ke zlepšení a zjednodušení obsluhy. Také kvůli takovým změnám se plánuje zvýšení určitých bojových schopností. Armáda chce, aby tank Barak mohl pokračovat v bojové práci o 30 % déle než stávající vybavení.

Projekt počítá s opatřeními souvisejícími se zjednodušením výcviku posádek. Úkolový počítač obdrží samostatný režim virtuální reality, který umožní simulovat dané prostředí a poskytovat potřebný obrazový signál nebo data na pracoviště posádky. Navrhuje se poskytnout možnost simulace bojové práce v konkrétní oblasti s různými bojovými situacemi a vytvořenými nepřátelskými silami.

Přítomnost takového provozního režimu umožňuje opustit jednotlivé simulátory používané k výcviku tankerů. Ve skutečnosti tank a jeho posádka, aniž by opustili svůj hangár, budou moci trénovat boj v jakémkoli terénu a proti jakémukoli nepříteli. Výhody takového přístupu jsou zřejmé.

***

Oficiální údaje o projektu Merkava-4 Barak naznačují, že modernizované tanky budou vypadat téměř stejně jako stávající obrněná vozidla. Kromě toho by vlastnosti vlastní ochrany pancéřového trupu a věže, pohyblivost a palebná síla měly zůstat na stejné úrovni. Ve všech těchto oblastech jde o zachování stávajících zařízení a produktů. Modernizace se totiž dotkne pouze aktivní ochrany a palubní elektroniky, a to tím nejzávažnějším způsobem.

Zákazník, zastoupený IDF, se zřejmě rozhodl, že z hlediska jejich palebné síly splňují stávající tanky Merkava-4 požadavky doby, ale pro další zvýšení bojových výkonů jsou potřeba nové systémy sledování a řízení palby. Tyto úkoly jsou navrženy tak, aby byly řešeny nejzajímavějšími způsoby, které se dosud při stavbě světových tanků příliš nepoužívají.

Velkým zájmem je například požadavek na použití monitoru upevněného na přilbu, který umožňuje pozorování doslova přes pancíř. Díky tomu bude podle očekávání možné zbavit se problémů spojených s tradičními zobrazovacími zařízeními a také poskytnout požadované situační povědomí posádky. Komplex IronVision přitom může fungovat nejen jako jednoduchý pozorovací prostředek, ale také jako prvek systému řízení palby, který přebírá úkoly běžných monitorů na pracovištích posádky. Výrazným doplňkem toho všeho je možnost pozorovat situaci bez použití otevřeného poklopu. IronVision lze také použít k předběžnému hrubému zamíření zbraně - k tomu se musí věž automaticky otáčet ve směru pohledu tankisty.Některé komponenty budoucí modernizace hlavních tanků Merkava-4 jsou již připraveny a testují se. Další produkty možná ještě nejsou dostupné, ale měly by se objevit v blízké budoucnosti. Po objevení veškerého potřebného vývoje bude oddělení MANTAK, které je zodpovědné za výrobu obrněných vozidel, schopno připravit potřebné prototypy.

Spřízněným podnikům zodpovědným za dodávky potřebných komponentů nezbývá mnoho času. Montáž prvního experimentálního tanku "Merkava-4 Barak" je naplánována na rok 2020. Zároveň je nutné se obejít bez výrazných chyb a nedostatků, aby doladění stroje nezabralo mnoho času. V opačném případě nebude izraelská armáda schopna splnit stávající plány a tank v roce 2021 zařadit do výzbroje.

***

První sériové tanky modelu Barak se objeví až na začátku příští dekády a masová modernizace obrněných vozidel v rámci tohoto projektu začne ještě později. Značný počet modernizovaných tanků se tak v částech IDF objeví nejdříve v polovině dvacátých let. Do této doby se na bojišti mohou objevit nové výzvy a hrozby a možná už na ně bude připraven aktualizovaný tank.

Je zvláštní, že se zatím bavíme pouze o hluboké modernizaci stávajícího tanku Merkava-4. Vytvoření dalšího obrněného vozidla rodiny, pokud je známo, se zatím neplánuje. Současně se pracuje na vytvoření několika nových modelů obrněných bojových vozidel pro různé účely. Mimo jiné vzniká jisté pásové vozidlo s bojovou hmotností ne větší než 40 t. Podle různých zdrojů nebude patřit do třídy tanků.

Zprávy z loňského a letošního roku ukazují, že velení IDF nevidí smysl v urychleném vytvoření zcela nového tanku, který by nahradil Merkava-4, ale zároveň považuje další vývoj tohoto vozidla za nezbytný. Načasování realizace projektu Barak ukazuje, že současné i probíhající plány velení ovlivňují blízkou i vzdálenou budoucnost. Tanky Merkava-4 Barak budou podle všeho sloužit minimálně do poloviny třicátých let. Zda se do této doby objeví zásadně nový tank, není známo. Před hledáním odpovědí na otázky o budoucnosti IDF je však nutné zabývat se realizací současných plánů.


Podle stránek materiálů:
http://nvo.ng.ru/
http://isroe.co.il/
http://globalsecurity.org/
http://armyrecognition.com/
https://bmpd.livejournal.com/
https://oleggranovsky.livejournal.com/
Naše zpravodajské kanály

Přihlaste se k odběru a zůstaňte v obraze s nejnovějšími zprávami a nejdůležitějšími událostmi dne.

86 komentáře
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. +14
  23. srpna 2018 05:51
  Dnes je jasně uvedeno, že Mk-4 bude ve službě do roku 2040. Na základě toho se provádí modernizace. V zásadě se téma již několikrát probíralo, ale tento článek dokázal spojit všechny informace dostupné médiím. Jednoznačné plus. dobrý
 2. +7
  23. srpna 2018 07:12
  Kromě toho bude „Barak“ vybaven vylepšenou zbraní, zaměřovačem, novou řadou senzorů a přilbami Iron Vision, které vojákům umožní 360stupňový výhled kolem tanku, aniž by museli opustit kokpit. Ten bude mimochodem také technologicky vybaven na nebývalé úrovni – díky moderním dotykovým displejům, které nahradí některé páčky a tlačítka, se pracovní prostředí stane pro nové generace jednodušší a pohodlnější.

  Zároveň se díky pokročilé obraně včetně systému aktivní ochrany Trophy sníží zátěž posádky.

  Modernizace ale nečeká jen tank samotný – změn dozná i posádky. Doplní je desátý člen a další velící důstojník. Většině tanků tak budou velet příslušníci důstojnického sboru.

  "Tato změna byla zavedena ve světle uvědomění si, že budoucí bojiště bude vyžadovat více lidí s rozhodovacími schopnostmi a širokým porozuměním pracovnímu prostředí," uvedla IDF.

  Za zmínku stojí, že s motivací v obrněných silách je vše v pořádku – díky práci s veřejností v projektu z března letošního roku vyjádřilo 83 % rekrutů touhu sloužit právě v tomto typu vojsk. To je výrazné zlepšení oproti listopadu 2016, kdy jich bylo pouhých 54 %.

  http://mignews.com/news/disasters/220818_123009_62881.html
  1. +2
   23. srpna 2018 08:05
   Hráči jsou všechno....
   1. +12
    23. srpna 2018 08:36
    Vtipy jsou vtipy, ale je to tak. Cenní jsou lidé, kteří jsou schopni trávit hodiny ve virtuálním prostředí a pracovat s joystickem. A to v armádě i v mnoha civilních profesích. Jedním z nich je chirurg. jištění
    1. -2
     23. srpna 2018 18:06
     Citace: voyaka uh
     Vtipy jsou vtipy, ale je to tak. Cenní jsou lidé, kteří jsou schopni trávit hodiny ve virtuálním prostředí a pracovat s joystickem. A to v armádě i v mnoha civilních profesích. Jedním z nich je chirurg. jištění

     Pokud mluvíte o „Robotovi Da Vinciho“, pak je kupodivu tento stroj bez šikovných rukou chirurga, jemně ovládajícího obyčejný skalpel, velmi nebezpečná věc.
     1. 0
      11. dubna 2019 18:01
      Dobrý den, vlastně k mému vlastnímu překvapení jsou šprti opravdu hodnější ve všem, kde je joystick. Z vlastní zkušenosti: Nedávno jsem nabral 2 nové pracovníky do mých bagrů, kluky ve věku 18 a 20 let (praxe - 0) a jsou horší než ten, který pro mě pracuje, ale v těchto strojích sedí 20 let . Ano, jsou tu i mínusy, řekněme hloupost z hlediska chování auta na zemi, ale to je věc zkušenosti. Ale tady je nesporné plus - to je jejich "reakce" na ruku joysticku a očekávaný výsledek z té či oné manipulace s joystickem. To znamená, že hloupě při nakládání / demontáži (kdy zařízení většinu času stojí na místě a provádí určitý cyklus akcí) tito začátečníci pracují na stejné úrovni jako "veterán".
      PS pokud soudíš logicky, tak v zásadě je to přirozené, možná nemají pracovní zkušenosti, ale mají zkušenosti 10+ let trénování motoriky "ruka-radost-oči" smavý
  2. +6
   23. srpna 2018 08:50
   IDF má v úmyslu vytvořit posádky tanků z přátel
   Oddělení lidských zdrojů izraelských obranných sil zahájilo přípravy na listopadový odvod do bojových jednotek, v jehož rámci se asi 8 XNUMX mladých mužů a žen stane vojáky IDF.

   Jako součást listopadového návrhu má IDF v úmyslu provést experiment, který vyzve brance a brance, aby požádali o službu u přátel, uvádí Israel HaYom.

   Pro 5.000 3.000 branců se tato nabídka bude týkat pouze těch, kteří si zvolí tankové jednotky. Pokud splní kritéria, přátelé, kteří se přihlásí, budou moci sloužit ve stejné posádce. Pro 4 branců platí nabídka na všechny bojové pozice. Do aplikace můžete zahrnout až XNUMX kamarády nebo kamarádky.

   Přihlášky budou otevřeny od 26. srpna do 7. září v závislosti na dostupnosti.
   1. +1
    23. srpna 2018 10:33
    Citace z igor67
    IDF má v úmyslu vytvořit posádky tanků z přátel

    Je zvláštní, že to ještě nikdo neudělal.
    1. +5
     23. srpna 2018 15:04
     Dokázali to v první světové válce. Výsledkem jsou opuštěné vesnice v Anglii.
   2. +2
    23. srpna 2018 21:25
    Citace z igor67
    hodlá z přátel vytvořit osádky tanků

    Přátelé souhlasí? smavý
    1. LMN
     +2
     25. srpna 2018 17:52
     Citace z AID.S
     Citace z igor67
     hodlá z přátel vytvořit osádky tanků

     Přátelé souhlasí? smavý

     Stále diskutují smavý
 3. +9
  23. srpna 2018 07:51
  Skvělé auto pro váš TVD. Jednoduše nádherné.
  1. 0
   23. srpna 2018 10:57
   Zajímalo by mě, proč tento tvar věže, protože pokud se projektil odrazí od letiště, pak letí čistě do prostoru mezi trupem a věží
   1. Komentář byl odstraněn.
 4. +5
  23. srpna 2018 07:57
  Sakra))) před rokem další článek o voze, byl by tam takový humbuk) VO se hodně změnilo)
  1. +2
   23. srpna 2018 08:08
   cariper barva
   . "Před rokem tu byl další článek o voze, byl by tam takový humbuk"
   Počkejte, odborníci se probudí. jazyk
   1. +2
    23. srpna 2018 08:19
    Před pár lety tu byl článek T90 proti Merkavě) bylo tam horko))), ale teď už se to nestane)))
    1. 0
     23. srpna 2018 09:43
     Citace: cariperpaint
     0
     Před pár lety tu byl článek T90 proti Merkavě) bylo tam horko))), ale teď už se to nestane)))

     bylo by horké, kdyby došlo ke skutečným střetům mezi T-90 a Merkavou MK.4. a je to jen fantazie
     1. 0
      23. srpna 2018 10:41
      Citace: samohyb
      Citace: cariperpaint
      0
      Před pár lety tu byl článek T90 proti Merkavě) bylo tam horko))), ale teď už se to nestane)))

      bylo by horké, kdyby došlo ke skutečným střetům mezi T-90 a Merkavou MK.4. a je to jen fantazie

      Prostě se nemají kde scházet. "Merkavas" jsou tanky jednoho velmi specifického divadla operací. Na BV není T-90. hi
      1. +3
       23. srpna 2018 10:54
       Citace: A. Privalov
       Na BV není T-90

       Ahoj. Irák, Sýrie.
       Takže čekáme.
       1. +8
        23. srpna 2018 11:34
        A zdravím i tebe. Na co čekáš? Tankové armády pohybující se k hranicím Izraele? Nedělejte si legraci z mých pantoflí. Odkud mohou pocházet? Z vlhkosti? Tak to tu nemáme.
        Izrael v Iráku nebojuje a Irák v Izraeli nemá co dělat.
        Sýrie je ve vlastních, tak hlubokých problémech, že není o čem mluvit.
        Před 40 lety se proti tisícům syrských tanků postavilo několik stovek izraelských tanků. Výsledky jsou známy. Izrael je dnes 100krát silnější než Izrael z roku 1973 a Sýrie je 1000krát slabší než Sýrie. hi
        1. +1
         23. srpna 2018 11:39
         Citace: A. Privalov
         Tankové armády pohybující se k hranicím Izraele? Nedělejte si legraci z mých pantoflí. Odkud mohou pocházet? Z vlhkosti?

         A o čem se vám nemůže ani zdát? tyran
         Vlastně chci říct, že T-90 je stále v divadle. Pravda, na Golany se pravděpodobně nedostanou. Pokud nepřijde ten tvůj. Zdá se, že Libanon v roce 2006 měl stejnou demokracii jako nyní Sýrie.
        2. 0
         24. srpna 2018 06:25
         Citace: A. Privalov
         Před 40 lety se tisíce Syřanů postavilo proti několika stovkám Izraelců

         Jaké tisíce tanků? Nebylo jich ani tisíc. Co se stalo 11. června 1982 poblíž sultána Jakuba?
         1. +2
          24. srpna 2018 07:14
          Citace: saturn.mmm
          Nebylo jich ani tisíc

          No, ty - kup, on - prodává tyran
          Citace: saturn.mmm
          to bylo 11. června 1982 nedaleko sultána Yakuba?

          Několik důstojníků to podělalo. V Izraeli, pokud vím, byla tato epizoda mnohokrát vysáta. A jsou vyvozovány závěry.
          Mimochodem. Pokud musíte porážky nejbojovnější armády světa (kromě africké) hledat lupou (Vyhráli jste, před 35 lety jste ztratili 8 tanků a 30 vojáků, poražení) – to o armádě vypovídá hodně.
          1. 0
           24. srpna 2018 07:30
           Citace: Cherry Nine
           Mimochodem. Pokud musíte porážky nejbojovnější armády světa (kromě africké) hledat lupou (Vyhráli jste, před 35 lety jste ztratili 8 tanků a 30 vojáků, poražení) – to o armádě vypovídá hodně.

           Milý A. Privalov uvedl o tisících tanků, což nebyla pravda, na což jsem upozorňoval, nejsem proti velikosti izraelské armády a ty čtyři se mi líbí.
           V roce 2006 to ten samý někdo podělal.
           1. -1
            24. srpna 2018 11:03
            Citace: saturn.mmm
            V roce 2006 to ten samý někdo podělal.

            Zdá se, že Ehud Olmert.
            Nebylo možné ho hned vyloučit, ale při příštích volbách mu dali zabrat.
         2. +2
          25. srpna 2018 18:18
          Citace: saturn.mmm
          Citace: A. Privalov
          Před 40 lety se tisíce Syřanů postavilo proti několika stovkám Izraelců

          Jaké tisíce tanků? Nebylo jich ani tisíc. Co se stalo 11. června 1982 poblíž sultána Jakuba?

          Citace: saturn.mmm
          Citace: Cherry Nine
          Mimochodem. Pokud musíte porážky nejbojovnější armády světa (kromě africké) hledat lupou (Vyhráli jste, před 35 lety jste ztratili 8 tanků a 30 vojáků, poražení) – to o armádě vypovídá hodně.

          Milý A. Privalov uvedl o tisících tanků, což nebyla pravda, na což jsem upozorňoval, nejsem proti velikosti izraelské armády a ty čtyři se mi líbí.
          V roce 2006 to ten samý někdo podělal.


          Zajímejte se, vážení, o rovnováhu sil v roce 1973 během Jomkipurské války.
          1982 je již Libanon. Nějak jsi poskočil o 9 let dopředu. hi
      2. -2
       23. srpna 2018 18:08

       Prostě se nemají kde scházet. "Merkavas" jsou tanky jednoho velmi specifického divadla operací. Na BV není T-90.
       ----
       Tady je. V Sýrii. Íránci nedávno zpackali nějaký druh T-90.
       1. 0
        20. října 2018 09:50
        Citace z Krasnodaru
        Prostě se nemají kde scházet. "Merkavas" jsou tanky jednoho velmi specifického divadla operací. Na BV není T-90.
        ----
        Tady je. V Sýrii. Íránci nedávno zpackali nějaký druh T-90.


        No ano, právě teď se z Teheránu Peršané na náklaďácích řítí k izraelským hranicím.
 5. +6
  23. srpna 2018 09:12
  „Chytrá, rychlá“ elektronika v jediném řídicím komplexu není jen pomocníkem posádky, je to něco, co může posádce skutečně zachránit život a umožní vám vyhrávat za stejných podmínek.
 6. +10
  23. srpna 2018 09:26
  Kolik vody navíc má tento Rjabov vždy. Jakoby bezmyšlenkovitě copy-pastoval z více zdrojů, vůbec se nestaral o literární zpracování a celistvost textu. Vůbec nerespektuje čtenáře VO.
  1. +3
   23. srpna 2018 09:49
   Kolik vody navíc má tento Rjabov vždy. Jakoby bezmyšlenkovitě copy-pastoval z více zdrojů, vůbec se nestaral o literární zpracování a celistvost textu. Vůbec nerespektuje čtenáře VO.

   Naprostý souhlas s vámi. Tímto stylem píšou v malých regionálních novinách - je potřeba zaplnit stránku, ale materiálu je velmi málo - a "sypou se". Bylo možné dodržet polovinu písmen.
  2. +2
   23. srpna 2018 10:22
   Citace: Gregory_45
   Kolik vody navíc má tento Rjabov vždy. Jakoby bezmyšlenkovitě copy-pastoval z více zdrojů, vůbec se nestaral o literární zpracování a celistvost textu.

   Ano, je za ním podobný hřích - vytvaruje 2-3 články do jednoho, přičemž se zpracováním moc nezatěžuje. Ale ke cti autora, že ví, jak najít zajímavý materiál!
   1. 0
    23. srpna 2018 11:02
    Citace z AUL
    Ale ke cti autora, že ví, jak najít zajímavý materiál!

    a kdybyste věnovali další půlhodinu svého drahocenného času "učesání" článku, aby byl čitelný a stravitelný - bylo by to mnohem lepší
  3. +3
   23. srpna 2018 10:45
   Citace: Gregory_45
   Vůbec nerespektuje čtenáře VO.

   Alespoň si to sám nevymýšlí. V dnešní době - ​​obrovské plus.
  4. +1
   23. srpna 2018 13:51
   Souhlasím!Obrovské množství opakování nejen frází, ale celých odstavců!Článek se dá zkrátit minimálně na polovinu!
 7. 0
  23. srpna 2018 09:28
  Kromě systému IronVision bylo vše výše uvedené implementováno na Armata. Zbývá jen, aby se z tanku stala opravdová bojová jednotka – tzn. šel k vojákům v dostatečném počtu
  1. 0
   23. srpna 2018 09:59
   Kolik vozů slouží izraelské armádě?
   1. +5
    23. srpna 2018 10:19
    Citace: cariperpaint
    Kolik vozů slouží izraelské armádě?

    Podle The Military Balance (2016) jsou izraelské pozemní síly vyzbrojeny: 220 tanky Merkava-4, 160 tanky Merkava-3 a 120 tanky Merkava-2.
    Celkový počet tanků je přibližně 3200-3500 jednotek.
    1. 0
     23. srpna 2018 13:21
     Ale nebyla Merkava-2 již odepsána? Byli tedy převedeni do zálohy.
  2. +2
   23. srpna 2018 10:50
   Citace: Gregory_45
   vše výše uvedené je implementováno na "Armata"

   Je to svým způsobem vtipné.
   Ve skutečnosti Armata, o které bylo tolik písní, je vyrobena ze železa Židy, ne UVZ. Právě bojový informační systém bez optických kanálů je klíčovou součástí projektu, pokud je k dispozici, není tak těžké zavěsit neobývaný modul se zbraní.
   Citace: A. Privalov
   Podle The Military Balance (2016) jsou izraelské pozemní síly vyzbrojeny: 220 tanky Merkava-4, 160 tanky Merkava-3 a 120 tanky Merkava-2

   Mimochodem, nikdy jsem to nepochopil. Na jedné straně jsou na konzervaci čtyřky, o trojkách ani nemluvě. Na druhou stranu jsou v aktivních částech dokonce dvojky. Jaký to má smysl?
   1. +4
    23. srpna 2018 11:38
    Citace: Cherry Nine
    Citace: Gregory_45
    vše výše uvedené je implementováno na "Armata"

    Je to svým způsobem vtipné.
    Ve skutečnosti Armata, o které bylo tolik písní, je vyrobena ze železa Židy, ne UVZ. Právě bojový informační systém bez optických kanálů je klíčovou součástí projektu, pokud je k dispozici, není tak těžké zavěsit neobývaný modul se zbraní.
    Citace: A. Privalov
    Podle The Military Balance (2016) jsou izraelské pozemní síly vyzbrojeny: 220 tanky Merkava-4, 160 tanky Merkava-3 a 120 tanky Merkava-2

    Mimochodem, nikdy jsem to nepochopil. Na jedné straně jsou na konzervaci čtyřky, o trojkách ani nemluvě. Na druhou stranu jsou v aktivních částech dokonce dvojky. Jaký to má smysl?

    Ve zdroji motoru. Dlouho nebyla válka, ale můžete trénovat ve dvou. Je těžké přenést z „ušatého“ na „valacha“? A od dvou do čtyř je to ještě jednodušší. hi
    1. +3
     23. srpna 2018 12:01
     Citace: A. Privalov
     Ve zdroji motoru. Dlouho nebyla válka, ale můžete trénovat ve dvou. Je těžké přenést z „ušatého“ na „valacha“?

     To není odpověď.
     Pokud si IDF ponechala dvojky po částech (proč ne střely?), A čtyřky byly zakonzervovány, aby šetřily motorové zdroje, dalo by se věřit, že chlapi cosplayovali SSSR 41. roku, který nevynaložil prostředky T-34 na výcvik posádky. . Ale používají se tanky všech 3 typů, to znamená, že SSSR 80. let je cosplayovaný, se třemi MBT. V Rusku 4 MBT najednou (T-72, T-80, T-90, Armata) ve službě nepřekvapí, ale od Izraele očekáváte rozumnější akce.
     1. 0
      23. srpna 2018 13:23
      Slyšel jsem, že zbývají 3 a 4.
      Jak výroba postupuje, 4 se převádí do rezervy 3.
      Pravděpodobně 2 se 105 mm dělem pouze ve výcviku.
      1. +2
       23. srpna 2018 13:52
       Oni píší
       https://grimnir74.livejournal.com/10028185.html
       že dvojky zůstaly v brigádách zálohy Jižního vojenského okruhu. Zatím nepovažují za nutné je odepisovat, protože záložníci kdysi sloužili přesně ve dvojkách a nemá smysl je přeškolovat (zdravíme pana Přívalova, s ušatým a valachem).
       Píšou, že ze stejných důvodů se neplánuje převedení všech personálních brigád do čtyřek, protože tankisté vycvičení na čtyřech pak nebudou moci plně přejít na trojky, pokud ano. Takže jak rezerva, tak rám využijí oba modely tanků. Dvojky zůstaly pouze v záloze Jižního vojenského okruhu, kde se očekává, že nix bude menší než v Severním a Středním vojenském okruhu. Takže, když se vrátíme do časů stagnace, čtyři lze považovat za izraelský T-80, tři - T-72 a dvojku - T-62 / T-55)))
       1. +2
        23. srpna 2018 14:23
        Ano něco takového...
    2. 0
     26. října 2018 11:45
     Citace: A. Privalov
     Ve zdroji motoru. Dlouho nebyla válka, ale můžete trénovat ve dvou. Je těžké přenést z „ušatého“ na „valacha“? A od dvou do čtyř je to ještě jednodušší.


     Dvojky jsou mimo stav. Zůstaly jen trojky a čtyřky.
   2. 0
    23. srpna 2018 18:14
    Citace: Cherry Nine
    Citace: Gregory_45
    vše výše uvedené je implementováno na "Armata"

    Je to svým způsobem vtipné.
    Ve skutečnosti Armata, o které bylo tolik písní, je vyrobena ze železa Židy, ne UVZ. Právě bojový informační systém bez optických kanálů je klíčovou součástí projektu, pokud je k dispozici, není tak těžké zavěsit neobývaný modul se zbraní.
    Citace: A. Privalov
    Podle The Military Balance (2016) jsou izraelské pozemní síly vyzbrojeny: 220 tanky Merkava-4, 160 tanky Merkava-3 a 120 tanky Merkava-2

    Mimochodem, nikdy jsem to nepochopil. Na jedné straně jsou na konzervaci čtyřky, o trojkách ani nemluvě. Na druhou stranu jsou v aktivních částech dokonce dvojky. Jaký to má smysl?

    "Nikdy nehledej v armádě logiku."
    Izraelské lidové rčení.
    1. +1
     23. srpna 2018 19:04
     Citace z Krasnodaru
     Nikdy nehledejte v armádě logiku

     Ne, nějak jsem na to přišel.
     V tanku je hlavní posádka. Pokud posádka jezdila Mk3 2 roky, budiž to dvojka. Bude užitečnější než počítačově řízená čtveřice, kterou tato posádka viděla dva týdny na výcvikovém táboře. V Izraeli, na rozdíl od většiny zemí, je schopnost rychle mobilizovat rezervu stále cenná.
   3. 0
    22. října 2018 08:22
    Višňová devítka (1) 23. srpna 2018 10:50
    Právě bojový informační systém bez optických kanálů je klíčovou součástí projektu, pokud je k dispozici, není tak těžké zavěsit neobývaný modul se zbraní.

    jak jednoduché je všechno ve vašem světě fantazie a alternativní reality...
    1. 0
     22. října 2018 21:15
     Citace ze Soho
     jak jednoduché je všechno ve vašem světě fantazie a alternativní reality...

     O čem to mluvíš? O neobydleném dělovém modulu?
 8. +2
  23. srpna 2018 09:45
  Ohledně elektroniky v moderním tanku si nemohu nevšimnout, že jeden z účastníků diskuzí VO navrhl odpálit moderní tank Shilkou nebo Tunguskou (4000-5000 ran za minutu, ráže 23 mm) a uvidíme, co zbyde elektroniky.
  1. +7
   23. srpna 2018 09:55
   Citace: vlad007
   Ohledně elektroniky v moderním tanku si nemohu nevšimnout, že jeden z účastníků diskuzí VO navrhl odpálit moderní tank Shilkou nebo Tunguskou (4000-5000 ran za minutu, ráže 23 mm) a uvidíme, co zbyde elektroniky.

   Nejprve u Shilky
   Rychlost střelby je 3400 ran za minutu.
   Dostřel - až 2500 metrů.
   Za druhé – kdo ji pustí do skutečné bitvy na tuto vzdálenost? Leda v městských oblastech ze zálohy.
   Obecně vám teď řeknu pobuřování: to, co se děje v tankovém biatlonu, je velmi daleko od skutečných podmínek bitvy. Nikdo na sebe nenechá nikoho střílet jako na střelnici.
   1. +4
    23. srpna 2018 10:01
    Souhlasíte s tím, že boj také není ode zdi ke zdi. Samozřejmě, že tě dovnitř nepustí, ale co když třeba přepadení?) Jedna věc je jezdit v poušti v zeleni. Spousta ingrediencí. Je docela možné spadnout pod palbu shilky
    1. +2
     23. srpna 2018 10:10
     Citace: cariperpaint
     Souhlasíte s tím, že boj také není ode zdi ke zdi. Samozřejmě, že tě dovnitř nepustí, ale co když třeba přepadení?) Jedna věc je jezdit v poušti v zeleni. Spousta ingrediencí. Je docela možné spadnout pod palbu shilky

     Souhlasím s tebou. Dostat se do zálohy a pod palbou shilky je docela reálné. Je pravděpodobné, že namontované lehce pancéřované vybavení bude poškozeno. Doufám, že elektronika je duplikována mechanikou (v rámci možností) .. V krajním případě se můžete staromódně vyklonit z poklopu a podívat se.
    2. Komentář byl odstraněn.
    3. 0
     23. srpna 2018 18:16
     Citace: cariperpaint
     Souhlasíte s tím, že boj také není ode zdi ke zdi. Samozřejmě, že tě dovnitř nepustí, ale co když třeba přepadení?) Jedna věc je jezdit v poušti v zeleni. Spousta ingrediencí. Je docela možné spadnout pod palbu shilky

     V zastavěné oblasti - snadno. Pravda, ani samotná Shilka by dlouho poté nepřežila.
    4. 0
     14. listopadu 2018 07:22
     Zelenka vás před termokamerou nezachrání.
  2. +1
   23. srpna 2018 10:24
   Citace: vlad007
   Ohledně elektroniky v moderním tanku si nemohu nevšimnout, že jeden z účastníků diskuzí VO navrhl střílet z moderního tanku Shilkou nebo Tunguskou.

   i když se stane taková neuvěřitelná věc, pak to s vysokou mírou pravděpodobnosti neovlivní kritickým způsobem bojeschopnost tanku. Budete moci rozbít vnější, díky konstrukci, pokryté neprůstřelnými pancéřovými konstrukcemi - jako je KAZ a hlavní zaměřovač. Zde nejsou žádné možnosti - radarové antény jsou poměrně velké a z jakéhokoli důvodu je třeba je držet venku. Pokud jde o hlavní elektroniku (řídicí jednotky atd.), je pokryta poměrně vážným pancéřováním, nebo je tak malá (například videokamery, snímače FCS), že šance na jejich poškození je relativně malá.
   1. +1
    23. srpna 2018 11:12
    No tak?))) Máš televizi?) Chytá hodně kanálů bez antény a kabelu?) Ve skutečnosti, salva šilky, když ji zasáhneme, všechno vyhodí))) i když se nedotkneš fyziky , dovedete si představit, co dokáže druhá salva, když zasáhne předmět))) a to je pouze v čele)))
    1. 0
     23. srpna 2018 11:17
     Citace: cariperpaint
     ve skutečnosti, salva shilka, když je zasažena, sfoukne všechno))

     no, no ..) Od této chvíle je "Shilka" nejlepší protitanková zbraň))
     1. +2
      23. srpna 2018 11:28
      Proč zkreslovat?))) bavíme se o situaci) říkáte, že když shilka zasáhne, je možné něco zachránit, jiní říkají, že to tak není!
      1. -1
       23. srpna 2018 11:35
       Citace: cariperpaint
       Proč zkreslovat?))) bavíme se o situaci) říkáte, že když shilka zasáhne, je možné něco zachránit, jiní říkají, že to tak není!

       a pozorně si přečtete, co jsem napsal.
       Citace: Gregory_45
       i když se stane taková neuvěřitelná věc, pak to s vysokou mírou pravděpodobnosti kriticky neovlivní bojeschopnost tanku

       O tom zásadně vůbec nemluvíte, a proto se dostáváte k rozhovoru mezi nevidomými a hluchými.
       1. 0
        23. srpna 2018 11:59
        No ahoj))) no tak jdeme na to ... že auto např. Merkava je chráněno před skořápkami shilkových mušlí, co je venku? Co? konkrétně?
       2. 0
        23. srpna 2018 12:01
        A co je na tom tak neuvěřitelného?))) Nemůže vstoupit do zóny své porážky?) Je to tak fantastické?)
        1. 0
         23. srpna 2018 12:07
         Citace: cariperpaint
         A co je tak neuvěřitelného?

         prakticky - ano, neuvěřitelné. Máte nádrž ve vakuu?
         Citace: cariperpaint
         ok, pojďme tou těžší cestou

         Neodvažuji se zasahovat, protože nehledáte snadné způsoby)
         Ale ve skutečnosti můj komentář zněl takto (možná bude jasnější?): Samozřejmě, že ostřelování tanku z malorážové rychlopalby mu způsobí určité poškození (utrpí vnější a lehce pancéřované prvky), ale je nepravděpodobné že škoda bude tak kritická. to ho připraví o bojeschopnost.
         1. +1
          23. srpna 2018 12:13
          Ne. Rozhovor je o možné situaci. No, odstranili z toho veškerou optiku, bude to mít vliv na recenzi?)
          1. +1
           23. srpna 2018 12:58
           Samozřejmě, že bude, ale je mnohem (pravděpodobně mnohokrát) obtížnější deaktivovat kamery, které jsou větší, kompaktnější-> lépe chráněné a vzájemně se duplikují, než klasická sledovací zařízení.
           Zaručené zničení „shilky“ se ztrátou posádky z důvodu pravděpodobnosti krátkodobé nezpůsobilosti (bez sebemenší příležitosti způsobit neopravitelné škody, nemluvě o porážce posádky) nepřítele tank, to je taková výměna... Zusulští džihádisté ​​se řídí přibližně touto logikou, výsledky vidíme všichni.
    2. 0
     23. srpna 2018 22:09
     Citace: cariperpaint
     No tak?))) Máš televizi?) Chytá hodně kanálů bez antény a kabelu?) Ve skutečnosti, salva šilky, když ji zasáhneme, všechno vyhodí))) i když se nedotkneš fyziky , dovedete si představit, co dokáže druhá salva, když zasáhne předmět))) a to je pouze v čele)))

     - nakreslete správnou analogii, vy s brokovnicí proti osobě s PKK. Ano, i v městských oblastech.
   2. 0
    22. října 2018 10:25
    nebo je tak malý (například videokamery, snímače FCS), že možnost jejich poškození je relativně malá.

    odkud tito odborníci pocházejí?
  3. 0
   23. srpna 2018 12:54
   A pokud zasáhnete zastaralý tank shilkou, nebude to ani cítit, triplexy, mechanická mířidla se absolutně nebojí poškození? I KAZ lze zbourat malorážným ostřelováním, ale jak dlouho byly tanky bez aktivní ochrany považovány za neschopné boje? Kdo by se měl bát "shilky", to je sovětsko-ruská T-série, evidentně po hromadné detonaci DZ tank ztratí veškerou bojeschopnost.
   Elektronika je mnohem spolehlivější, menší a lehčí než mechanika.
   Stejné kamery lze libovolně duplikovat, aniž by došlo ke zhoršení výkonu (otázka ceny), ale pokud zbloudilá kulka vystřelí nejjednodušší triplex, pak budou důsledky úplně jiné.
   1. 0
    23. srpna 2018 13:26
    Zdá se, že otázka „Šilka proti tanku“ silně připomíná otázku „KKP proti tanku“. Na posledně jmenovaném bylo provedeno mnoho experimentů. Výsledek pravděpodobně způsobí problémy. Ale jen náhodou.
    1. 0
     23. srpna 2018 18:15
     Takže konverzace je čistě hypotetická) pravděpodobnost, nic víc))))
 9. +1
  23. srpna 2018 15:48
  "Kasárna Merkava-4". Nová elektronika ve starém pouzdře

  Merkava MK. 4 Barak bude prvním tankem, který bude mít chytrý počítač, který bude řídit úkoly tanku. Tento nový přírůstek posílí operační schopnosti obrněného sboru a poslouží jako inovativní zbraň. Mezi nové prvky tanku patří umělá inteligence, aktualizované senzory a schopnosti VR.
 10. +3
  23. srpna 2018 16:24
  Proč jen divadlo na Blízkém východě? V Izraeli v zimě hustě prší a padá sníh, kamenitá koryta údolí s vysokými svahy Singapur objednal 40 tanků a to jsou tropy bažiny, co chcete.
  1. 0
   23. srpna 2018 23:29
   Citace od Ling
   Singapur objednal 40 tanků a tohle jsou tropy bažiny, co chcete.
   720 km čtverečních na 63 ostrovech. 23 dalších bude objednáno - na ostrov bude tank a není třeba nikam jezdit.
  2. 0
   24. srpna 2018 16:07
   Citace od Ling
   Singapur objednal 40 tanků

   Singapur zvažoval možnost získat Merkavu, ale obchod neprošel. Pokud vím, koupili "Leopardy"
   1. 0
    24. srpna 2018 16:55
    Citace: Gregory_45
    ale dohoda neprošla.

    Neslyšela jsem, že to bylo zrušeno. Kde to bylo?
    Citace: Gregory_45
    Pokud vím, koupili "Leopardy"

    Byly tam informace o 15 nebo tak nějak, sedmičkách, ale ani jedna strana to nepotvrdila.
 11. -1
  23. srpna 2018 19:42
  Merkava byla postavena podle konceptu Tiger - tedy je to tank-dot. Dobře se ukáže v obraně, ale není uzpůsobený na útočné operace.
  1. 0
   23. srpna 2018 22:40
   Není uzpůsoben na dlouhé pochody v délce stovek kilometrů. A všemožné nájezdy na zadní.
   Asi to myslíš vážně?
   Takže taktika boje v obraně i útoku je stejná: střílet přesně, pohybovat se a neodhalovat strany.
   Merkava-4 má 5 převodovku dopředu a stejný počet dozadu. Co se posunout vpřed bojem, co vrátit bojem zpět, aniž bychom se otočili - totéž.
   1. 0
    24. srpna 2018 07:08
    Citace: voyaka uh
    Asi to myslíš vážně?

    Vitalij měl na mysli obyčejnou sadu známek od Runetu.
    1. Tiger byl mobilnější než T-34/76, s výjimkou mostů, alespoň do příchodu pětirychlostních vozidel.
    2. Ne, po Tigeru nebyly žádné tanky, z moderních protitankových zbraní nelze zarezervovat desku. Čas 53-K uplynul.
    3. Za posledních 30 let jsme dvakrát viděli hloubkové operace s vysokou rychlostí postupu a v obou případech to byly Abrams, které nejsou o moc lehčí než Merkava, na stejném divadle.
    4. Měrný výkon Merkavy je výrazně vyšší než u T-72 s motorem V-84-1 a o něco menší než u V-92S2F. Tlak na zemi je 1,12 kg/cm oproti 0,97 u T-90CA. Více, ale ne wow jako víc.
 12. -1
  24. srpna 2018 10:10
  Citace: Cherry Nine
  Vitalij měl na mysli obyčejnou sadu známek od Runetu.

  Měl jsem na mysli koncept lehké jízdy v tancích. To fungovalo dobře s Pz3 a Pz4 v roce 1941. Tankové klíny prořízly obranu, zachytily kleště, zničily sklady paliva / munice. To znamená, že způsobili neuvěřitelné škody nepříteli.Tytéž klíny tanku T-34 vzaly Stalingrad do ringu v roce 1942 (200 km pochod).
  Tiger a Panther toho z definice nebyli schopni.
  1. 0
   24. srpna 2018 11:10
   Citace z lucul
   Stalingrad v roce 1942 (200 km pochod).

   Dobře, o Pantherovi jindy, ale o lehké jízdě - v říjnu 73 byly tanky zastaveny voláním z Moskvy a Washingtonu, 100 km od Káhiry a 40 km od Damašku. Jednalo se o Magahs a Shots (Pattons a Centurion). Merkava rychleji, ujišťuji vás.
 13. -3
  24. srpna 2018 12:45
  Citace: Cherry Nine
  v říjnu 73 byly tanky zastaveny voláním z Moskvy a Washingtonu, 100 km od Káhiry a 40 km od Damašku. Jednalo se o Magahs a Shots (Pattons a Centurion).

  Počínaje rokem 2018 bojový výcvik syrské armády ponechává mnoho přání. Dovedu si představit, jaký cirkus se tam v letech 1947-73 odehrával v armádě. Průmyslový potenciál vojensky zemí Blízkého východu byl extrémně nízký (musím říkat, že všechny zbraně jsou cizí?) Tam docela nedávno kluci přestali běhat za auty (kuriozita). A v roce 1947 tam mnozí vojáci poprvé viděli tanky a letadla.
  A Izrael je strašně hrdý na vítězství nad tak nevycvičenými armádami)).
  1. +2
   25. srpna 2018 11:04
   Citace z lucul

   Počínaje rokem 2018 bojový výcvik syrské armády ponechává mnoho přání. Dovedu si představit, jaký cirkus se tam v letech 1947-73 odehrával v armádě. Průmyslový potenciál vojensky zemí Blízkého východu byl extrémně nízký (musím říkat, že všechny zbraně jsou cizí?) Tam docela nedávno kluci přestali běhat za auty (kuriozita). A v roce 1947 tam mnozí vojáci poprvé viděli tanky a letadla.

   To jsou přesně ty armády, ne jedna nebo dokonce dvě, takže je na co být hrdý. A když vezmete v potaz, že spolu s tím masem se draly i jejich tamnety, a jaksi skromně zamlčíte, že jejich piloti plus velitelé byli vycvičeni v SSSR a byla tam až desetinásobná převaha v přepočtu počet zařízení. Nevidím důvod, proč nebýt hrdý na izraelskou armádu, něco na tom je.
   1. +3
    25. srpna 2018 12:07
    Citát od Mauricia
    hrdí na izraelskou armádu, je tu něco.

    Je toho hodně, co lucul zapomněl zmínit. Například, že Izrael byl prvních 20 let pod zbrojním embargem a doslova se prohrabával po smetištích a nakupoval Shermany v podobě použitého kovu téměř na Filipínách. Střely šly z 59., vážně - z 66., M48 - ze 64., ve vážných počtech - ze 71. V 70. letech byl každý pátý izraelský tank Tiran (ukořistěný T-54/55).
   2. 0
    27. srpna 2018 21:27
    Citát od Mauricia
    že spolu s tím masem se draly jejich tamnety a ty jaksi skromně mlčíš, že piloti, i oni, plus velitelé, byli vycvičeni v SSSR a tam byla až desetinásobná převaha co do počtu výstroje

    Byl byste jim poradcem, jistě byste je naučil bojovat. Marodují specialisty a bojují s nimi bok po boku, nedej bože. Nacionálně-psychologické rysy však.
 14. 0
  23. září 2018 21:18
  U této modifikace lze upravit i trup a věž.

"Pravý sektor" (zakázaný v Rusku), "Ukrajinská povstalecká armáda" (UPA) (zakázaný v Rusku), ISIS (zakázaný v Rusku), "Jabhat Fatah al-Sham" dříve "Jabhat al-Nusra" (zakázaný v Rusku) , Taliban (zakázaný v Rusku), Al-Káida (zakázaný v Rusku), Protikorupční nadace (zakázaný v Rusku), Navalnyj ústředí (zakázaný v Rusku), Facebook (zakázaný v Rusku), Instagram (zakázaný v Rusku), Meta (zakázaný v Rusku), Misantropická divize (zakázaný v Rusku), Azov (zakázaný v Rusku), Muslimské bratrstvo (zakázaný v Rusku), Aum Shinrikyo (zakázaný v Rusku), AUE (zakázaný v Rusku), UNA-UNSO (zakázaný v Rusko), Mejlis lidu Krymských Tatarů (v Rusku zakázán), Legie „Svoboda Ruska“ (ozbrojená formace, uznaná jako teroristická v Ruské federaci a zakázaná)

„Neziskové organizace, neregistrovaná veřejná sdružení nebo jednotlivci vykonávající funkce zahraničního agenta“, jakož i média vykonávající funkci zahraničního agenta: „Medusa“; "Hlas Ameriky"; "Reality"; "Přítomnost"; "Rozhlasová svoboda"; Ponomarev; Savitská; Markelov; kamalyagin; Apakhonchich; Makarevič; Dud; Gordon; Ždanov; Medveděv; Fedorov; "Sova"; "Aliance lékařů"; "RKK" "Centrum Levada"; "Pamětní"; "Hlas"; "Osoba a právo"; "Déšť"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kavkazský uzel"; "Člověk zevnitř"; "Nové noviny"