JIŽNÍ AFRIKA. Bílí jsou psanci aneb Kdo čeká na ruské důstojníky v Africe (část 3)

41
V rámci tohoto cyklu nemá smysl uvádět chronologii druhé anglo-búrské války. Jen upřesním hlavní detaily. Jakýsi blitzkrieg, se kterým Búrové počítali a zasadili Britům preventivní úder, selhal. Přesun nových sil a techniky byl v plném proudu a brzy poskytl Británii převahu nad Búry. Po sérii vítězství ztratili Búrové iniciativu a zároveň ztratili obě hlavní města – do června 1900 padla Pretoria v Transvaalu a Bloemfontein v Oranžském státě. Z války se stala partyzánská.

Často se právě partyzánský charakter búrského válčení stává základním kamenem příčin nových nelidských metod, které nemají mnoho společného s válkou, ale spíše s vyhlazováním. To zázračně koreluje se schizofrenními pokusy ospravedlňovat nacistické nájezdy na vesnice v boji proti partyzánům, výčitkami vůči Rusku za „neadekvátní použití síly“ a také se snahou svalit vinu za holocaust na samotné Židy. Podle mého skromného názoru byli Britové připraveni na „nové metody“ dávno před búrskými partyzány. V předchozím díle jsem poměrně podrobně popsal, jaké úsilí Britové vynaložili ještě před oficiálním nepřátelstvím – od represivních oddílů roztomilého Cecila Rhodese a podněcování černošských kmenů až po usilovnou redukci Búrů do stavu zvířat.Velký vliv v tomto ohledu na ulízanou britskou aristokracii měly fotografie Búrů. Opravdu neobyčejně brutální vousatí Búrové, chovatelé dobytka, farmáři a lovci, kteří si nemohli dovolit denně čistý obojek a litry kolínské, se nemohli srovnávat se spořádanými řadami cínově červených kabátů (později tito frajeři změnili barvu na khaki). Dokonce i náš dobrovolník Eugene Augustus ve svých pamětech popsal, v jakém nostalgickém obdivu se setkal, když se setkal s princem Alexejem Ganetským. Princ právě dorazil do Jižní Afriky bojovat proti Britům, byl svěží, majestátní, v elegantním obleku s upraveným plnovousem, a to bylo atraktivní, „měl před očima špinavé chundelaté postavy Búrů“. Pro Brity tedy nebylo těžké udělat z Búrů „Untermensch“, když byl Adik stále nafoukaný 11letý chlapec.

JIŽNÍ AFRIKA. Bílí jsou psanci aneb Kdo čeká na ruské důstojníky v Africe (část 3)


Oddělení búrského komanda

Od prvních dnů války britští „gentlemani“ s vytříbenými způsoby ve společnosti londýnských dam, popíjeli sherry (ve skutečnosti jde o španělské sherry a skutečně britská kuchyně a nápoje kdysi autorovi svíraly žaludek strachy a pálení žáhy – zvláště přípitek s marmitem), rychle hodil do koše zásady rytířství a zákony cti. Jaké jsou vlastně zákony cti ve vztahu k buvolovi nebo buvolovi? Tady by Goebbels sklidil dlouhé ovace.

První „vlaštovky“ skutečného britského nacismu a rasismu byly kulky dum-dum, tzn. expanzivní střely, které mohou výrazně zvětšit průměr, když zasáhnou měkké tkáně. Takové kulky způsobily těžká, extrémně bolestivá zranění Búrům. Navzdory skutečnosti, že první Haagská konference v roce 1899, svolaná z iniciativy ruského císaře, prohlásila expanzivní střely za zakázané s ohledem na monstrózní důsledky, Británie, která byla přítomna v Haagu, nehodlala splnit dekrety v r. zásada.

Prezident Transvaalu Kruger navíc otevřeně prohlásil, že by zakázal používání dum-dum kulek, které nebyly při lovu zakázány, a Búrové byli ušlechtilí lovci, pokud Británie zavede podobný zákaz. Oficiálně Britové dum-dum odsoudili, ale naši dobrovolníci dosvědčili, že Britové neměli tyto kulky v žádném případě řemeslnou úpravou. Zatímco búrští bojovníci samy odřezávaly hlavu niklové skořápky a proměňovaly obyčejné kulky na jakési dum-dum, vojáci Jejího Veličenstva používali průmyslově vyrobené expanzní kulky. Dopředu dorazily v obvyklých krabicích se standardní značkou Rifle Catridges - "jsou to dum-dum náboje, ne s uříznutou hlavou, ale s pláštěm vybaveným čtyřmi přesnými podélnými řezy." Přirozeně, brzy samotní Búrové začali masivně používat dum-dum kulky, včetně těch, které zajali Britové.Britská kulometná posádka

Tento prokletý den neprozářili ani ti, kteří po zranění dum-dum dokázali přežít, ale nestihli včas uprchnout z bojiště. A ne proto, že by na ně číhala gangréna, ale proto, že Britové jen zřídka nechávali zraněné vězně naživu. Nechá bílý anglosaský lovec zraněné zvíře naživu?

Ještě před koncentračními tábory byla koruna s tímto stavem v Africe naprosto spokojená. Británie nemohla dovolit bílým Afričanům, pro které jsou zájmy Evropy prázdnou frází, kteří jsou obeznámeni se strukturou státní mašinérie, aby vybudovali svůj stát na tak bohaté půdě. Samotný fakt, že zisky utíkají z rukou, přiváděl arogantní Angličany k šílenství, nepočítaje děsivou vyhlídku na získání konkurenta na světové scéně. Kmenové hádky černých Afričanů Británii vůbec nezajímaly. Dokonce i nyní jsou údajně nezávislé africké země, rozdělené do čtvercového vnořeného tvaru, aniž by braly v úvahu autochtonnost žijících národů a vůbec se neptaly, zda chtějí žít spolu, v sobě rozervané. Tito. nepředstavují žádné nebezpečí, kromě uprchlíků, a i ti jsou nejčastěji využíváni jako berani třetími zeměmi.

Na konci 20. století tedy to, co na samém počátku tohoto 20. století zplodili bílí Britové, bylo provedeno rukama černých obyvatel Jižní Afriky. Ale zpět k našim ovečkám.Britové, kteří obsadili hlavní města nezávislých afrických republik, se náhle setkali s tvrdohlavým búrským charakterem. Búrští partyzáni a speciální jednotky, předchůdci komanda, nebojovali podle počtu, ale podle dovedností. Donutili červenokabátníky nejen změnit barvu na khaki, ale také přestat popíjet cigarety pod širým nebem. Právě búrští odstřelovači se stali důvodem rčení - "třetí nesvítí." Vychytralost, tajnost, znalost terénu a signály britské armády učinily z búrských oddílů nebezpečného nepřítele. Spolu s pocitem vlastní rasové nadřazenosti Britové povýšili pohrdání Búry na úroveň politiky.

Iniciátorem relativně nového systému srubů a táborů pro svět byl baron (v době tohoto skvělého vhledu) a generál Herbert Kitchener jmenovaní v roce 1900 vrchním velitelem britských jednotek. Takže když Adolf v roce 1941 sbíhal sliny a prohlašoval, že koncentrační tábor nebyl vynalezen v Německu, měl kupodivu naprostou pravdu. Byl to malý Herbie s pověstně zakroucenými kníry a aristokratickými způsoby s britskou korunou za zády, co zahnalo desítky tisíc Búrů do drátěných táborů, jsou to oni, kdo vlastní samotný koncept koncentračních táborů (v překladu - koncentrační tábory). Obecně nahnal baron do koncentračních táborů 160 až 200 tisíc lidí bez rozdílu věku a pohlaví, každý pátý byl mučen hladem, horkem a nemocemi.Jihoafrický koncentrační tábor

Ne, samozřejmě, dříve existovaly precedenty pro koncentraci nežádoucích lidí na jediném izolovaném místě. Ale tato kanibalská opatření k likvidaci nepohodlných lidí bez soudu a vyšetřování nebyla striktně vybudovaným systémem. Někteří občané však stále používají taková fakta jako omluvu pro Brity, říkají, že nejsou autory. Promiňte, ale narovnat lebku nepřítele sekerou také není autorské dílo, ale z nějakého důvodu je každý další organizátor takové „akce“ považován za kauzální místo bez povyku a křiku a posílán na místa ne dálkový ...

Rozsah výstavby opevněných palebných stanovišť v různých částech země a poblíž železnic (tzv. srubů) a koncentračních táborů dosáhl takových výšin, že Británie byla se vší svou arogancí nucena strčit svou hrdost na jedno hluboké místo. a zadat objednávku ostnatého drátu v Německu, t .to. jejich zdroje fyzicky nestačily. Sruby, poněkud odříznuté od hlavních sil, nepohrdly střelbou do žen. Britové tvrdili, že Búrové se často oblékali do ženských šatů. Búrové používali maskování a často se převlékali... do anglických uniforem, aby se dostali do blízkosti nepřítele! Navíc ženy s plnovousem 20 centimetrů se nedaly popadnout a burka nebyla nakloněna Búrům, jak sám chápete. Zdá se tedy, že taková výmluva je vrcholem cynismu.Taktika spálené země v praxi - Búrská farma hoří

Búrští zemědělci samozřejmě partyzánům aktivně pomáhali. A pak je připraven závěr, založený na železobetonové britské logice: upálit asistenty k čertu. A začali je pálit, všude, ať už s rozumem nebo bez něj. Zemědělství, již tak extrémně extrémní v takovém klimatu, chátralo. Hlad chytil pod krkem i ty, kteří měli to štěstí zůstat mimo koncentrační tábor. Někteří Búrové přitom nebyli jen uvrženi do táborů, ale posláni do stejných institucí v Indii a na Cejlonu.

V britských koncentračních táborech samozřejmě nebyly žádné plynové komory. Ano, toto nebylo požadováno. Nejkrutější zacházení ze strany dozorců až po periodické popravy, hlad a klima nefungovaly o nic hůř a nevyžadovaly žádné náklady. První zprávy, kromě rozšířených zvěstí, o skutečném stavu věcí v Jižní Africe pronikly do Evropy díky Emily Hobhouse. Emily byla aktivistkou za lidská práva, když aktivisty za lidská práva ještě neprodávali na každém rohu za třicet rublů za balík.Emily Hobhouseová

Nedaleko Bloemfonteinu byl jeden z koncentračních táborů, což byl jen stanový tábor uprostřed pouštní oblasti pod spalujícím sluncem, obklopený trním. 2000 žen a dětí, neschopných vypěstovat na této půdě nic jedlého, což bylo v některých táborech povoleno, pomalu umíralo hlady. Během silných dešťů byl tábor zaplaven. Právě v této instituci navštívila madame Hobhouseová a rozhodla se prověřit znepokojivé fámy. Emily zoufale začala zvonit na všechny zvony, ale to Búrům nepomohlo - na dvoře byl rok 1901.Fotografie búrské dívky Lizzie van Ziel, která zemřela ve věku 7 let v jednom z koncentračních táborů britské armády. Všimněte si, že zde nejsou žádné speciální jednotky jako SS nebo Gestapo, je to docela obyčejná anglická armáda

Ve stejné době v Rusku zvoní tento zvon zprávy nebyl. Již v roce 1899 se vojenským atašé u búrských jednotek stal ruský vojenský agent podplukovník Vasilij Romeyko-Gurko. A díky úsilí ruských diplomatů byla britská armáda proti své vůli nucena přijmout pozorovatele z Ruské říše v osobě podplukovníka Pavla Stakhoviče. Naši atašé, nevěříce jedinému anglickému slovu, pravidelně posílali korespondenci do Petrohradu. Za což byl Stakhovič vyznamenán Řádem svatého Vladimíra 4. stupně a Romeyko-Gurko byl také oceněn v britském tisku pověstí lupiče.Stakhovič a Romeiko-Gurko

Oficiální Petrohrad bohužel nikdy žádná velká gesta nedělal. Možná z toho důvodu, že většina evropských zemí, přestože sympatizovaly s Búry, byla také nečinná. Zřejmě nechtěli získat výrazného konkurenta tváří v tvář vyspělým africkým republikám – geopolitická paseka se už hemžila ostrozubými hráči. A pomoc některých zemí v osobách dobrovolníků, jako Ital Ricardi (Ricciardi), který se mezi svými i ostatními proslavil jako hlučný buzerant a vyloženě marod, přinášela jen ublížení, rozsévání opovržení a hádek v řadách Búrové.

Rusové, neberte to jako hrdost, se v očích Búrů příznivě lišili od ostatních dobrovolníků. Za prvé, nechtěli slyšet o výhodách. Za druhé, nespěchali se zakládáním vlastních oddílů, které v búrské válce tvořili dobrovolníci téměř ze všech zemí a mnohem více se starali o vlastní pohodlí. Za třetí se aktivně zapojili do řad búrských komand.

Chcete-li se pokračovat ...
Naše zpravodajské kanály

Přihlaste se k odběru a zůstaňte v obraze s nejnovějšími zprávami a nejdůležitějšími událostmi dne.

41 komentář
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. +2
  4 2018 апреля
  Uplynulo tolik let... A Angličanka nezměnila ani gram... Jak jim na cizích životech bylo fuk... A tak vše zůstalo...
  1. +2
   4 2018 апреля
   Jeden vzdělaný soudruh mi jednou u sklenky čaje řekl, že se lidé od dob Římské říše nezměnili. Nevěřil jsem tomu a dlouho jsme se hádali, pak jsem se začal zajímat o historii a ukázalo se, že měl pravdu.
   1. +1
    6 2018 апреля
    Takže nejlepší morální principy, které máme, vytvořil Kristus před 2000 lety v době Římské říše (a před ním byli Buddha, Konfucius a Zoroaster). Ale stejně jako tehdy je lidé šlapali, tak se nyní v podstatě nic nezměnilo.
    1. 0
     21 2018 апреля
     Morální zásady se formovaly i tehdy, když primitivové považovali sdílení vytěženého masa se ženou za samozřejmý čin. V souladu s tím žena „poděkovala“ funkci plození ...)
     1. +1
      21 2018 апреля
      Citace: Rudi 34
      ... podíl dostat maso se ženou bylo považováno za samozřejmost. No, resp žena poděkovala...

      ... tak jeden muž dostal nápad ochočit si psa smavý
      1. 0
       21 2018 апреля
       A to je pragmatismus. Se psem můžete získat více masa .... A podle toho bude více "charit" ... úsměv
 2. +17
  4 2018 апреля
  Ruští důstojníci se v Africe osvědčili
  Například Gurko
  Výborně!
  1. +18
   4 2018 апреля
   Například Gurko

   21. listopadu 1899 byl vyslán do búrské armády v Transvaalu, aby dohlížel na průběh bojů. Za úspěšné splnění mise byl Vasilij Iosifovič vyznamenán Řádem svatého Vladimíra 4. stupně (1. ledna 1901) a 7. srpna 1900 byl povýšen na plukovníka.
   1. +2
    4 2018 апреля
    Ruští středoškoláci snili o útěku do vzdálené republiky Transvaal, aby pomohli Búrům. Konstantin Paustovskij napsal, že děti sympatizovaly s Búry, zajímaly se o události té války. Lev Tolstoj byl také na straně Búrů a snil jejich vítězství.
    Došlo k pochopení role Anglie v krymské válce a v rusko-turecké válce.......
    Ukazuje se však, že pokud na přelomu století existovala vzpomínka na záležitosti Naglie pro Ingušskou republiku, pak účast Ingušské republiky v 1. světové válce na její straně byla zradou zájmů Ingušské republiky. Ingušsko, něco takového.
    1. 0
     21 2018 апреля
     Generace se mění ... zájmy států se mění ... Například: Apartheid zinscenovali potomci stejných Búrů ... a nyní nejsou v Jižní Africe nikým.
 3. +4
  4 2018 апреля
  Jako dítě jsem četl Louis Boussinard: "Kapitán Daredevil" ... Je tam zajímavá epizoda, kdy Britové přešli na khaki ...
  1. +1
   4 2018 апреля
   Naučil jsem se něco nového pro sebe. Těším se na pokračování
 4. +1
  4 2018 апреля
  ne ... a slavný spisovatel Conan Doyle fungoval jako hlásná trouba anglické propagandy
  1. +1
   4 2018 апреля
   Během této války většina obyvatel Naglie podporovala vládu, no a spisovatelé také (na rozdíl od inteligence jiných zemí a jiných dob, která nadávala svému králi a vládě) Bernard Shaw byl velmi rozhořčen porážkami arogantních vojsk. Požadoval provizi.. Zmínili jsme Kiplinga. Dlužno dodat, že Kipling pevně věřil v tíhu bělocha natolik, že se mu podařilo poslat svého syna, který byl ve špatném zdravotním stavu, do války, kde jeho syn zemřel.Vzpomněl jsem si na takové řádky
   Dáváme naše nejlepší syny našemu moři
   ......... A v rychlé vlně a na špinavém dně žraloci trhají svou hroznou potravu
   Pán! Pokud je jejich krev cenou rizika, pak jsme dluh zaplatili....
   1. +1
    4 2018 апреля
    Na Búry tvrdě zasáhl i Mark Twain, který koncem 19. století (před válkou) navštívil Transvaal.
    1. 0
     21 2018 апреля
     Búrové jsou „krutí vůči svým černým služebníkům“, napsal Twain. . Ale nějak je mi jich líto. Písně jsou zpívány velmi žalostně. smavý
 5. +2
  4 2018 апреля
  Podle mého skromného názoru byli Britové připraveni na „nové metody“ dávno před búrskými partyzány.

  A jaké pochybnosti a výhrady jsou zbytečné. Koloniální impérium již mělo stovky let historie a zkušeností s přinášením poslušnosti vzpurným domorodcům. Další věc je, že všechny obchody proběhly „v zákulisí“, slávu si získaly až v Severní Americe a Indii.
  "Mám před očima špinavé, chundelaté postavy Búrů."

  No, fotka komanda nám dává pohled na partu malorusů. Vyholené brady, kníry, málo vousů. Přestože mládí...
 6. +1
  4 2018 апреля
  Myslel jsem, že tam bude příběh o anglo-búrské válce, ale "na téma dne" pokračovala laciná protianglická agitka negativní
  Obecná kritika článku se nevztahuje na ruské idealisty, kteří přišli Búrům pomoci.
  1. +5
   4 2018 апреля
   Agitace není agitace, ale příběh je o té době. Co dalšího bude v pokračování? Například jsem zapomněl myslet na tu válku, ale teď si nějak vybavuji různé informace, rozházené.
   Mezi Búry došlo k vítězství v jednotlivých bitvách, bojovali zoufale.... Ale prohráli válku?
   Ano, existuje mnoho paralel.
   Zdálo se, že Lloyd George byl proti té válce......?????
   Je dobře, že vyšly první články na africké téma.
   1. +1
    4 2018 апреля
    Ale Churchill se zúčastnil a byl představen "Victoria", ale nebyl schválen.
    1. +3
     4 2018 апреля
     Churchill byl v té době zpravodajem novin a byl zajat Búrovými a o několik týdnů později uprchl. Doma byl oslavován jako národní hrdina. Tak začala jeho politická kariéra. Volby do Dolní sněmovny britského parlamentu!!!!!
     1. +2
      4 2018 апреля
      Blbost.
      Od počátku byl korespondent, poté poručík kavalérie, předložen Viktoriinu kříži, ale nebyl schválen.
   2. +2
    4 2018 апреля
    Búrové bojovali velmi dobře, s tím se nehádám. A to, že hrdinně bránili své domovy před nepřítelem, je také pravda. Ale nedémonizujte Brity. Chtěli politicky vyhrát, ne zničit Búry. Po vítězství byla vyhlášena amnestie pro všechny búrské bojovníky. Všechny koncentrační tábory jsou uzavřeny. Z míst vyhnanství byli Búrové propuštěni do svých rodných zemí. Jejich farmy nebyly zabaveny. Za zničené statky dostali majitelé peněžní náhradu. Domů byli posláni také všichni dobrovolníci, kteří bojovali za Búry.
    A byla založena Jihoafrická republika, kde Búrové získali samosprávu ve svých městech a obcích. A brzy, v důsledku voleb, Búrové získali politickou moc.
    A vytvořili svůj vlastní stát apartheidu.
  2. 0
   5 2018 апреля
   Citace: voyaka uh
   Myslel jsem, že tam bude příběh o anglo-búrské válce, ale "na téma dne" pokračovala laciná protianglická agitka negativní
   Obecná kritika článku se nevztahuje na ruské idealisty, kteří přišli Búrům pomoci.


   nelíbí se ti to? Ale například, když Angles zničili Iry nebo sepoye nebo Keňany, líbí se vám tato pravda?
   1. 0
    7 2018 апреля
    Obecně zajímavým tématem by mohli být anglicky mluvící spisovatelé, básníci, dramatici a jejich postoj k těm válkám. Nebo si vzpomeňte na záležitosti Britů v Indii ...... Dělali tam spoustu věcí!
    Naši filmoví režiséři a herci ale dokázali ve filmu o Holmesovi vytvořit obraz staré dobré Anglie. Ale v jiných filmech, včetně moderních, tento obraz nefunguje. Bylo by zajímavé vědět o Stevensonovi, jeho postoji.
  3. 0
   21 2018 апреля
   Existence určuje vědomí... no, nemáme rádi Angličany... aspoň ty práskneš. lol
 7. +3
  4 2018 апреля
  Asistent ruského vojenského agenta (atš.) v Transvaalu, kapitán (později generálmajor) von Siegern-Korn:
  O bouřkách...
  "Dokud mu černý sluha slouží s pokorou a oddaností, chová se k němu klidně, spravedlivě a dokonce dobromyslně. Ale stačí, aby vrtačka ucítila v černé pleti sebemenší záblesk klamu." rozhořčení, jak se klidný a dobromyslný mistr mění v hrozivého, nesmiřitelného kata a podrobuje neposlušné krutému trestu, aniž by se styděl za žádné následky“

  Válka skončila 31. května 1902 podepsáním mírové smlouvy ve městě Feriniching nedaleko Pretorie, podle níž Búrové uznali anexi Transvaalu a Oranžské republiky Británií. Podle jeho ustanovení Búrové uznali autoritu britské koruny, ale na oplátku vláda vyhlásila amnestii pro účastníky nepřátelských akcí, slíbila, že Búrům v budoucnu poskytne samosprávu, dala povolení k použití nizozemština ve školní výuce i u soudů a zavázala se kompenzovat ztráty způsobené zemědělcům jednáním britských jednotek.
  1. +2
   5 2018 апреля
   Tohle je podle mě obecně ta nejidiotičtější válka. Dva bílí lidé žijící mezi černou populací, která je nenávidí, začnou mezi sebou bojovat, místo aby se posadili, aby se dohodli a vytvořili čistě „bílý“ stát.
   Jaký je rozdíl pro Búry žít ve vlastním nezávislém státě nebo pod britskou vlajkou?
   Jaký rozdíl pro Brity znamená, zda Búrové mají samosprávu nebo ne?
   Ekonomika je ještě jednodušší. Búrové jsou farmáři, Britové průmyslníci a jejich zájmy se nijak nekříží. Naopak Búrové dodávají jídlo, Britové prom. produkty.
   Pro černé otroky bylo také možné najít kompromis. Búrové se zříkají otroctví a Britové se zavazují, že od nich budou kupovat stejný dobytek v průmyslovém množství.
   1. 0
    5 2018 апреля
    Máte pravdu, válka začala kvůli tvrdohlavosti Búrů. Na jejich farmy nikdo nezasahoval.
    Stejně jako jejich jazyk a náboženství. Mohli bychom se dohodnout a společně obrátit Bantu.

    "Búrové jsou farmáři, Britové jsou průmyslníci" ////

    Přesně to se stalo v Jižní Africe. A dokonce si rozdělili armádu: velitelství bylo od Angličanů, prostřední důstojník byli Angličané i Búrové, ale v různých jednotkách, aby se nehádali, a do vojáků se postupně rekrutovali Zuluové (ve skutečnosti profesionální vojáci). .
    V politice: číslo jedna jsou vždy Búrové a poslanci jsou Britové.
 8. BAI
  +2
  4 2018 апреля
  Báseň Galiny Galiny „Búr a jeho synové“ byla zveřejněna na podzim roku 1899.
  Už to přišlo, je to těžké

  Pro mou vlast

  Modlete se ženy za nás

  Pro naše syny.

  Všichni moji jsou připraveni na kampaň, -
  Mám jich deset!
  Nejstarší syn se rozloučil se svou ženou -
  Plakala jsem s ním...

  Tři nevěsty budou čekat -
  Pane smiluj se nad nimi!
  Jde zemřít s úsměvem
  Pět dalších.

  Můj nejmladší syn... Je mu třináct let
  Splnilo ho.
  Rozhodl jsem se pevně: "Ne a ne -
  Nevezmu si toho chlapce! ..“

  Ale odpověděl zamračeně:
  „Otče, já půjdu taky!
  Nech mě být slabý, nech mě být malý
  Moje ruka je správná...

  Otče, nebudeš se červenat
  Pro chlapce v bitvě -
  Můžu zemřít s tebou
  Pro vaši vlast! ..“

  Ano, přišla hodina, ta těžká hodina
  Pro mou zemi...
  Modlete se ženy za nás
  Pro naše syny!

  Báseň se proměnila v lidovou romanci

  Transvaal, Transvaal, moje země,
  Všichni jste v plamenech
  Jen pro tebe, ano, pro tebe
  Umíráme ve válce.

  Tolik hrozných let
  Bez účelu a důvodu
  Ty ke slávě strašidelných vítězství
  Veďte své muže.

  Jdou v koloně staří a mladí,
  Mezi spálenými poli
  Své vojáky nešetříte
  Jak ženy, tak děti.

  Jsem ti vždy zavázán
  Ještě naživu
  Koneckonců, mohu jen mrtvý
  Opusťte tento řádek.

  Až přijde hodina smrti,
  Jak tiše zemřít
  Pak chci naposledy,
  Budu zpívat tuto píseň.

  Splním svou povinnost až do konce,
  ničeho nelituji...
  A rty mrtvého šeptají:
  Sakra, Transvaale.
  Možná tato rodina inspirovala verš

  Starší Búr a jeho deset synů.
 9. +5
  4 2018 апреля
  A vtipný dokument mrkat
  Vyhlášení odměny za dopadení búrského uprchlíka
  Winston Churchill - budoucí premiér Británie.
 10. +2
  4 2018 апреля
  Citace z parusnik
  Jako dítě jsem četl Louis Boussinard: "Kapitán Daredevil" ... Je tam zajímavá epizoda, kdy Britové přešli na khaki ...

  ----------------------------------
  Stejně tak i s "Ice Wind". Takové skvělé dobrodružné knihy. Přečetl jsem vlastně každou knihu o dobrodružstvích v Africe, na kterou jsem mohl narazit. A knihy zoologů a geografů o Africe a její přírodě. Je ještě chladnější, než nyní ukazuje Discovery Wild Life (divoká zvěř). Kdybychom mohli napsat normální scénář a natočit sérii filmů podle Boussenardových románů, pak by vyšel báječný trhák, mnohem prudčeji než „Romancing the Stone“ nebo Indiana Jones. Ale tady koneckonců zase bude ve scénáři "výjimečný národ" ve směšné podobě a naši poangličizovaní režiséři typu buy-and-sell se Britům nikdy nevysmívají. Takový film proto ještě dlouho neuvidíme. Pojďme se tedy podívat na Piráty z Karibiku.
 11. +6
  4 2018 апреля
  Kiplingu, musíme mu dát, co mu patří, respektoval udatného soupeře:

  Jen dva africké kopce,
  Jen prach a spalující žár
  Pouze cesta mezi nimi
  Jen Transvaal je za tebou,
  Pouze pochodující kolona
  V klamném tichu
  Působivé a neúprosné
  Procházky po celé zemi.

  Ale nesměj se, když potkáš kopec,
  S úsměvem v horké hodině
  Úplně prázdný kopec
  Za tím - Piet a Klaas -
  Buďte ostražití, když potkáte kopec,
  Nevyhlašujte přestávku.
  Kopec je vždy kopec,
  Vrták je vždy vrták.

  Jen dva africké kopce,
  Jen vzdálený skalnatý hřeben,
  Jen supi a paviáni,
  Pouze pevná kamufláž
  Pouze vzhled, pouze maska ​​-
  Jen náhlá bouřka
  Pouze titulky v novinách: "Fiasko",
  Prostě selhat znovu a znovu.

  Takže se nesměj, když potkáš kopec,
  Vždy buďte ve střehu
  Sto mil objíždět kopec,
  Milovaný dirigentem, -
  Buďte ostražití, když potkáte kopec,
  Nevyhlašujte přestávku:
  Kopec je vždy kopec,
  Vrták je vždy vrták.

  Jen dva africké kopce,
  Stezka jen těžkých dodávek.
  Jen časté výstřely Búrů,
  Pouze naše kulky jako odpověď, -
  Jen Búrové se pevně usadili,
  Jen slunce peče jako čert...
  Pouze - "všichni postupně ustupují",
  Pouze - "nucen dát účet."

  Takže se nesměj, když potkáš kopec,
  Pozor, jestli potkáte dva
  Idylický, zatracený kopec
  Sotva znatelné -
  Buďte ostražití, když potkáte kopec,
  Nevyhlašujte přestávku:
  Kopec je vždy kopec,
  Vrták je vždy vrták.

  Jen dva africké kopce,
  Naježený jako ježci
  Jejich zachycení není bolestně obtížné,
  A zkus vydržet -
  Pouze výpad ze zálohy,
  Bojujte pouze pod rouškou tmy
  Jen naše jednotky umírají,
  Jsme prostě otrávení!

  Tak se nesměj tomu ubohému kopci -
  Dostal nás tvrdě;
  Před tímto hnědým pahorkem,
  Vojáku, odhal své čelo
  Jen štábní důstojníci to nebrali v úvahu,
  Kopec na okraji země, -
  Na dva a půl roku
  Nemohli jsme vzít dva kopce!

  Takže se nesměj, když potkáš kopec,
  I když je mír podepsán, -
  Kopec není vůbec kopec,
  Je oblečený ve vojenské uniformě,
  Buďte ostražití, když potkáte kopec,
  Nevyhlašujte přestávku:
  Kopec je vždy kopec,
  A vrtačka je vždy vrtačka!

  nebo je to:

  Přiznáváme obchodně, čestně a dopředu:
  Dostali jsme lekci, ale bude se nám hodit do budoucna?
  Ne částečně, ne neštěstím, ne proto, že by riskovali,
  A úplně, čistě, úplně a na kousky,
  Naše iluze - krytí, všechno - prodejci odpadu a sešrotované,
  Dostali jsme lekci a musím říct, že oprávněně.
  Naše jednotky studovaly daleko od stanů a hájů
  Jedenáct stupňů zeměpisné délky afrického kontinentu,
  Od Kapského Města po Mosambik, široko daleko
  Dostali jsme luxusní, plnohodnotnou lekci...
  1. Komentář byl odstraněn.
 12. +1
  5 2018 апреля
  Někdy si říkám, že americko-evropský tisk, který nevěnuje pozornost historii, se tak nemýlí - to by byla energie vynaložená na popis války dvou podlých národů s jejich nacionalismem, vynaložená na kreativnější práci... Ale Autorovým cílem je toto Náčrt na ventilátoru lze popsat v několika řádcích: „Vojensko-technická spolupráce mezi Ruskou federací a JAR má negativní význam, protože v JAR čeká černý kanibal na bílého Rusa ." K tomu se nadpis hodí, ale o Búrech... No, o čem jiném psát, když není co psát, a přechod hned na větu: „neprodávejte zbraně černochům, budou z toho střílet “ – způsobí smích a touhu zahnat autora pod obchod. Proto vás vyzývám, abyste si prostudovali slova S.K. Shoigu, který řekl na setkání s ministrem obrany Jihoafrické republiky dne 04.04.2018: "Rusko je připraveno vybudovat vojenskou spolupráci s Jihoafrickou republikou. Máme dobré vztahy k posílení obranných schopností našich zemí a naše vztahy budou jen sílit." Nosivive Mapisa-Nkakula zase pozval Sergeje Shoigu na leteckou show, která se bude konat v republice v září: „Chci vás pozvat do Jižní Afriky. Budeme mít leteckou show. Velmi bych si přál, abyste se tam osobně zúčastnil,“ řekl ministr obrany Jihoafrické republiky s odkazem na Sergeje Šojgu. Poznamenala, že na této výstavě „budou prezentovány klíčové ruské továrny a korporace“. "Pro mnohé to bude příležitost vidět a ocenit úspěchy jihoafrického vojensko-průmyslového komplexu," dodal Nosivive Mapisa-Nkakula.
  Budeme si tedy číst o sto let starém maloměstském konfliktu mezi rasisty a kolonialisty, nebo ještě zvýšíme vojensko-technickou spolupráci s nejsilnějším státem Afriky?
  1. 0
   6 2018 апреля
   Číst či nečíst... Toť otázka! No, to je každý sám za sebe, ale jak ovlivnit spolupráci?
   Ve skutečnosti by bylo dobré na státní úrovni jednoduše zohlednit zkušenosti z předchozích vztahů mezi SSSR a africkými zeměmi a nezapomínat na jejich historii.
  2. 0
   21 2018 апреля
   No, to nezávisí na nás. Souhlas s prodejem - prodej. cítit
 13. +1
  5 2018 апреля
  Právě búrští odstřelovači se stali důvodem rčení - "třetí nesvítí"

  Není to z doby krymské války v letech 1853-56?
  1. +1
   5 2018 апреля
   Citace z Knizhnik
   Není to z doby krymské války v letech 1853-56?

   ty naše jsou už od dob krymské války (protože naši nepřátelé měli spoustu armatur a my jich máme sakra hodně). Ale Britové - je docela možné, že to bylo z doby Anlo-Búrů!
 14. +1
  5 2018 апреля
  Hmm.. Místo toho, aby se mezi sebou něco dohodli a vytvořili stát výhradně z "bílých", přesídlili tamní přebytečnou populaci z Evropy, bílí se navzájem ničili. V důsledku toho už v Africe 20. a 21. století není místo pro bílé. Bohužel.
  Nejsem rasista, ale jak ukazuje praxe, pro bílé a černé je lepší žít odděleně.
 15. 0
  7 2018 апреля
  Citace od Weylanda
  ty naše jsou už od dob krymské války (protože naši nepřátelé měli spoustu armatur a my jich máme sakra hodně). Ale Britové - je docela možné, že to bylo z doby Anlo-Búrů!

  Krymská byla ještě brzy smavý
 16. 0
  26 ledna 2019
  Respekt autorovi tohoto článku, velmi zajímavě napsaný, těšíme se na pokračování.

"Pravý sektor" (zakázaný v Rusku), "Ukrajinská povstalecká armáda" (UPA) (zakázaný v Rusku), ISIS (zakázaný v Rusku), "Jabhat Fatah al-Sham" dříve "Jabhat al-Nusra" (zakázaný v Rusku) , Taliban (zakázaný v Rusku), Al-Káida (zakázaný v Rusku), Protikorupční nadace (zakázaný v Rusku), Navalnyj ústředí (zakázaný v Rusku), Facebook (zakázaný v Rusku), Instagram (zakázaný v Rusku), Meta (zakázaný v Rusku), Misantropická divize (zakázaný v Rusku), Azov (zakázaný v Rusku), Muslimské bratrstvo (zakázaný v Rusku), Aum Shinrikyo (zakázaný v Rusku), AUE (zakázaný v Rusku), UNA-UNSO (zakázaný v Rusko), Mejlis lidu Krymských Tatarů (v Rusku zakázán), Legie „Svoboda Ruska“ (ozbrojená formace, uznaná jako teroristická v Ruské federaci a zakázaná)

„Neziskové organizace, neregistrovaná veřejná sdružení nebo jednotlivci vykonávající funkce zahraničního agenta“, jakož i média vykonávající funkci zahraničního agenta: „Medusa“; "Hlas Ameriky"; "Reality"; "Přítomnost"; "Rozhlasová svoboda"; Ponomarev; Savitská; Markelov; kamalyagin; Apakhonchich; Makarevič; Dud; Gordon; Ždanov; Medveděv; Fedorov; "Sova"; "Aliance lékařů"; "RKK" "Centrum Levada"; "Pamětní"; "Hlas"; "Osoba a právo"; "Déšť"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kavkazský uzel"; "Člověk zevnitř"; "Nové noviny"