JIŽNÍ AFRIKA. Bílí jsou psanci aneb Kdo čeká na ruské důstojníky v Africe (část 2)

69
Druhá anglo-búrská válka vypukla v roce 1899 (neoficiálně mnohem dříve) přes veškerou mírumilovnou snahu Búrů. Důvodem britské agrese byl údajně „boj za dodržování lidských práv“ – nic se nemění. Faktem je, že brzy po získání nezávislosti africkými republikami byla na Búrských územích objevena ložiska zlata. To je v pokladnici již nalezených diamantů, jejichž těžby se zmocnil Cecil Rhodes, čímž Británii zasadil Búrům, kteří zasáhli do jeho diamantové říše a plánů na totální ovládnutí kontinentu. Zkrátka začala zlatá horečka. Do země proudily davy cizinců, většinou Britů. Chamtiví zlatokopové nechápali ani africkou zemi, ani Búry, ani jejich obavy o zušlechtění těchto mimozemských míst.

Jeden z ruských dobrovolníků búrské armády Vladimir Rubanov (bývalý student Petrohradu) popsal Búry jako jednoduché a nepodnikatelské, ale pracovité lidi. Navíc sdílel jejich nechuť k „uitlanders“ (tj. k těm, kteří se hrnuli do zlaté horečky, aby rychle vydělali peníze). Zde je to, co napsal o „nových“ Evropanech v Pretorii: „Toto jsou trosky evropské společnosti, odpadlíci, zbavení jakýchkoli zásad a duchovních zájmů, chamtiví hledači zlata, vysávají ze země vše, co mohou.“JIŽNÍ AFRIKA. Bílí jsou psanci aneb Kdo čeká na ruské důstojníky v Africe (část 2)


Rhodské doly

Britská politika v Africe byla přesně jako ti chamtiví ragamuffinové, kteří toužili po bohatství. Koruna také toužila po bohatství a kontrole nad zeměmi, které se ani nevyvinula a které prozkoumali Búrové. Britové požadovali, aby Uitlanders dostali stejná práva jako občané búrských republik. Angličané přitom zlatokopům slibovali všemožné lupy a po jejich plné podpoře snadno zlikvidují nezávislost republik. To znamená, že nakonec z naprosto „legálních“ důvodů získala britská koruna půdu a vklady, stejně jako dav „svých voličů“ neschopných sebeorganizace, a tudíž ne nebezpečných. Otázka setrvání Búrů na pozemcích, které se po „invazi“ Oitlanderů změnily v národnostní menšinu, byla vyřešena se satanskou milostí Aloizoviče.

Pro začátek se Bantuové postavili proti Búrům. Díky popudu britských představitelů a vlivu magnáta Rhodosu prováděli pravidelně búrské osady Zuluové, Ndebelové a další kmeny, které je vyčerpávaly a bránily rozvoji státních institucí. Mimochodem, chytrý manipulátor Rhodes byl tvůrcem systému apartheidu, který otevřeně deklaroval prvenství anglosaské rasy nad všemi ostatními. Búrové neměli nic společného s vytvořením apartheidu.Zuluský útok na Búry

Britský tisk navíc ještě před válkou zahájil perzekuci nejen politiky afrických republik a jejich vedení, ale i samotných lidí. Na rovinu by se zde slušelo napsat „bezprecedentní pronásledování“, ale ruský lid by neměl vědět, že je to docela tradiční. Noviny zamlženého Albionu popisovaly Búry jako poloviční bestie, hloupé a neopatrné tvory. Pro zdůraznění jejich „zvířecího“ původu byly v tisku často zkreslovány údaje o počtu obyvatel s narážkou na míru rozmnožování králíků a jako refrén se objevovaly i zmínky o smíšených manželstvích. Jako by to nestačilo, Angličané už za války připojili velkorážní dělostřelectvo - Arthur Conan Doyle, tehdy starý pán ještě nebyl sir.

Oficiálně se Conan Doyle účastnil druhé búrské války jako polní chirurg. Nevím, jak často tam operoval, ale již v roce 1900, tzn. rok po začátku války v Londýně vyšla jeho autorská kniha „Búrská válka“. V originále zní důrazně tendenčně a pompézně – „Velká búrská válka“. Kniha je ve skutečnosti utkaná ze zpráv britského tisku.

Již 8. září 1900 Conan Doyle opustil Jižní Afriku. V Británii ho úřady olizovaly a právě za toto rozčilení byl povýšen do rytířského stavu, a ne za cyklus o Sherlocku Holmesovi. Ale protože válka ještě zdaleka neskončila, inspirovaná takovou servilností krajanů, Arthur dokončoval svou „zásadní“ práci a listoval anglickými novinami. Strýc byl ve svých činech obecně daleko od ostychu, bez ohledu na to, jak cynické mohou vypadat. Například Cecil Rhodes – politický manipulátor, magnát, autor apartheidu a muž částečně zodpovědný za smrt tisíců bílých a černých Afričanů rukou jeho represivních jednotek – Arthur Conan Doyle nazval „poslem nebes“. "Arthur Conan Doyle na dovolené

Silně zasáhly vývoj afrických republik a všemožné ekonomické sankce ještě před válkou. Naši dobrovolníci ve svých pamětech psali o fantastické cenové hladině v Transvaalu a Oranžském státě. To samozřejmě ovlivnilo zásobování armády v předvečer a během vedení války. Eugene Augustus napsal při vzpomínce na to, jak dostal povolenku v Búrské armádě v Pretorii: „Okamžitě v jedné z místností ministerstva byly staré pušky jednoranného systému Henry-Martini (modifikace Peabody-Martini) bez bodáků, nábojů, sedel, uzdeček a třmenů .... Úředníci začali být zoufalí, vysvětlovali nespokojencům, že už nejsou pušky Mauser, že stará sedla (pozn. autora - podle jiných důkazů se taková sedla rozpadla po 3denní jízdě) a uzdy byly vydány pro nedostatek nových, jejichž zásoby byly vyčerpány. Uvědomil jsem si, že na silnici nebudu potřebovat rychlopalbu ani nové sedlo, ale na bojišti seženu obojí.Kromě toho, částečně kvůli silné expanzi Británie a Cecila Rhodes, částečně kvůli patriarchátu, pomalému a hluboce zemědělskému způsobu života Búrů, byl katastrofální nedostatek průmyslníků, úředníků a manažerů se specializovaným vzděláním. Na budování vzdělávacích institucí buď nebyl čas, nebo nikdo. Tahle industriální a profilová zaostalost zasáhne Búry perlíkem už na bojištích.

Tito. ještě před zahájením bojů byla búrská otázka, jak jsem již naznačil, vyřešena. Jedinečné bílé africké subetnikum musí být podrobeno buď „kulturnímu“ vyhlazení, nebo přímé fyzické likvidaci. Britští civilisté byli v pohodě s jakýmkoliv obratem událostí.

První boj, který lze s mírným natažením připsat druhé búrské válce, byl tzv. Jameson Raid. Podle mého skromného názoru typický pokus o "barevnou revoluci". Plán nájezdu osobně vypracoval notoricky známý Rhodos. Dne 29. prosince 1895 překročil oddíl pěti set bojovníků, včetně jezdců (druh lehké jízdy), vyzbrojených puškami, kulomety Hiram Maxim a lehkými děly, hranici Transvaalu s britským protektorátem Bechuanaland. Plán byl takový, že v době, kdy oddíl dorazil do Pretorie, mělo začít povstání Uitlanderů. Za Rhodesovy peníze byli předem sraženi do dvojice loutkových politických stran. A lidé anglického úředníka Lindera Jamesona měli být právě odpovědí na „volání lidu strádajícího pod nadvládou Búrů“.Zajetí Lindera Jamesona a jeho týmu

Zatímco však Jameson jako blázen letěl na pomoc předem připraveným „lidům“, právě tento „lid“ si v sobě stihl zašantročit o budoucnost, jen očekávané buchty. Nebylo tedy možné v tisku začít křičet o utlačovaných „evropských dělnících“ kvůli nedostatku rozhořčení těchto stejných „dělníků“, snad kromě sebe navzájem. Za takových podmínek se Jamesonův oddíl od „bojovníků za svobodu a lidská práva“ proměnil v obyčejný, byť velký a dobře vyzbrojený gang.

Již 2. ledna Búrové, dobře vědomi plánů oddělení a selhání spiklenců v Pretorii, objevili Jamesonovy lidi. Po obklíčení neúspěšní „revolucionáři“ zahájili boj. Přestože byl Jamesonův oddíl dobře vyzbrojen, brzy ztratil mnoho zabitých a zraněných a byl nucen se vzdát.

V Pretorii bylo s vězni zacházeno blahosklonně a posláni domů. Tehdejší vedení Transvaalské republiky a její prezident Paul Kruger (známý jako „strýček Paul“, v roce 1941 byl v Německu dokonce uveden stejnojmenný film o životě prezidenta) se tedy pokusili získat sympatie probritské obyvatelstvo a také, jak se říká, světové společenství. Zároveň byla v důsledku neúspěšné operace pověst Británie důkladně snížena. Pokud byli divocí Búrové, jak o nich kvílel anglický tisk, schopni uštědřit nos britským ušlechtilým ozbrojeným „patriotům“, co se pak stane, když Búrové shromáždí plnokrevnou armádu?Karikatura Cecila Rhodese

Je pravda, že kožená křesla pod zadky londýnského establishmentu se rozžhavila víc než cokoli jiného. Ale i v Pretorii, navzdory patriarchálnímu rozjímání, dokonale pochopili, že nezůstanou sami, a stali se vlastně svědky vypuknutí války. Bylo jen nutné to vší silou oddálit a zahájit nouzové přípravy. V roce 1897 vstupují Transvaal a Oranžský stát do spojenectví.

V roce 1899 přesáhla situace všechny přijatelné meze. Londýn už neměl zájem o žádné politické ústupky Búrů v naději, že válku odloží. Prezident Kruger dokonce 19. srpna souhlasil s udělením volebního práva všem Uitlanderům, kteří žili v Transvaalu déle než 5 let, výměnou za to, že odmítli zasahovat do vnitřních záležitostí republiky. To vše bylo vlastně Londýnu téměř od samého počátku lhostejné od slova vůbec. Vlny Atlantiku se již zařezaly do britských transportérů s vojáky a ti, kteří již dorazili, pochodovali k hranici s Transvaalem. No, nebylo to kvůli zisku nějakých prospektorů a těžařů, že se všechno začalo ...

9. října požadoval Transvaal ultimátní formou stažení vojsk z hranic. 11. října začala válka. Búrové rychle pochopili, že není důvod konkurovat průmyslovému impériu a jeho pravidelné armádě. Za jedinou šanci se považoval bleskový nálet na území britských kolonií a protektorátů za účelem rozbití včas vyloděných britských jednotek s využitím momentu překvapení. Búrové počítali s londýnskými lakomci, aby spočítali, nakolik se sen o transvaalském zlatě a diamantech stane, s rizikem ztráty, alespoň dočasné ztráty stávajících kolonií a protektorátů, stejně jako s mezinárodní reakcí a vlastní prestiží. Když to všechno shrneme, v případě búrského štěstí by Londýn klidně mohl uzavřít mír vzájemnými ústupky, aby neztratil tvář. Mír je přirozeně dočasný, ale mír.

Běda…

Chcete-li se pokračovat ...
Naše zpravodajské kanály

Přihlaste se k odběru a zůstaňte v obraze s nejnovějšími zprávami a nejdůležitějšími událostmi dne.

69 komentáře
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. +7
  2 2018 апреля
  Pokud nevěříte v spiknutí proti vám...tak je to váš problém...Jako tehdy, stejně jako nyní, slušní lidé prohrají s šmejdy...zejména ti s tak bohatými tradicemi jako Anglie...
  1. +2
   2 2018 апреля
   Citace od Varda
   Pokud nevěříte v spiknutí proti vám...tak je to váš problém...Jako tehdy, stejně jako nyní, slušní lidé prohrají s šmejdy...zejména ti s tak bohatými tradicemi jako Anglie...


   Zajímalo by mě, jestli jsou Búrové Holanďané, tak proč Holandsko Búrům nepomohlo? Nejde přece jen o pomoc bratrskému lidu, ale také o přímý prospěch z takové pomoci? Tady je jako obvykle něco špatně. Búrové zřejmě nebyli potomky Holanďanů, nebo spíše moderních Holanďanů-Němců, ale byli fragmentem jiné civilizace – to více vysvětluje všechny zvláštnosti takových „příběhů“.
   1. +8
    2 2018 апреля
    V roce 1814 zaplatila Británie Nizozemsku 6 000 000 liber za půdu, na které Búrové žili... Jako by je prostě prodali... Tak jaká je tu pomoc...
    1. 0
     2 2018 апреля
     Citace od Varda
     V roce 1814 zaplatila Británie Nizozemsku 6 000 000 liber za půdu, na které Búrové žili... Jako by je prostě prodali... Tak jaká je tu pomoc...


     odkaz na toto prosím...
     1. +1
      2 2018 апреля
      https://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43200004068
      /Buryi-kak-natsiya.Nachalo-istorii.
      1. 0
       2 2018 апреля
       Citace od Varda
       https://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43200004068
       /Buryi-kak-natsiya.Nachalo-istorii.


       Na vašem odkazu mám 404
   2. +1
    2 2018 апреля
    Nizozemci už dávno prohráli válku o oceány s Brity a nedokázali je zastavit na druhém konci světa. Jedinou nadějí byli Němci nebo ruští dobrovolníci, ale odlehlost opět nechávala malou šanci.
   3. 0
    2 2018 апреля
    Artek "Zajímalo by mě, jestli jsou Búrové Holanďané, tak proč Holandsko Búrům nepomohlo?"
    není jen holandská krev. Ale také francouzští hugenoti." Od roku 1688 se v Kapstadu objevila nová vlna bílých osadníků - byli to francouzští hugenoti. Začali rozvíjet region Little Karoo a území přiléhající ke Kapstadu. Jejich hlavním zaměstnáním bylo zemědělství, zejména vinařství Nahoru V 18. století téměř úplně převzali zvyky a jazyk Nizozemců (Búrů) a začali se od nich lišit pouze francouzskými příjmeními a tmavou barvou vlasů (potomci Holanďanů jsou většinou světlovlasí). " Příjmení búrských generálů Cronje, Joubert, Olivier.
 2. +4
  2 2018 апреля
  ne pro cyklus o Sherlocku Holmesovi
  .... Cyklus Sherlocka Holmese, Arthur Conan Doyle, napsal pro zábavu kvůli ...
 3. +4
  2 2018 апреля
  Tady jsou, Búrové:

  1. +3
   2 2018 апреля
   Charlize Theron?

 4. +6
  2 2018 апреля
  Britští klasičtí spisovatelé, zvláště ve viktoriánské době, byli šovinisté. Nejen Conan Doyle, ale i Rudyard Kipling – měli byste si přečíst jeho „Kima“, plného rusofobie.
  1. +4
   2 2018 апреля
   O Kiplingovi. Podporoval tuto válku všemi možnými způsoby. V roce 1900 byl ve válečné zóně, podporoval válku od jejích prvních dnů, Alfred Milner, guvernér Kapské kolonie, byl jeho přítelem .... Stejně jako Rhodos. V. I. Lenin ve svém díle "" IMPERIALISMUS, AS NEJVYŠŠÍ STUPEŇ KAPITALISMU"" cituje slova Cecila Rhodese, která řekl novináři W. Steadovi:
   ""Byl jsem včera v East Endu v Londýně a zúčastnil jsem se setkání nezaměstnaných." Když jsem tam slyšel divoké řeči, které byly nepřetržitým voláním: chléb, chléb,! Když jsem se vrátil domů a přemýšlel o tom, co jsem viděl, stal jsem se více než předtím přesvědčen o důležitosti imperialismu... Mým oblíbeným nápadem je řešení sociální otázky, totiž: zachránit 40 000 000 obyvatel Spojeného království před vražedným občanské války, musíme my, koloniální politici, získat nové pozemky, abychom se ubytovali nad přebytkem obyvatelstva, abychom získali nové oblasti pro prodej zboží vyrobeného v továrnách a dolech. Říše, a vždy to říkal, je tu záležitost žaludku. Pokud nechcete občanskou válku, musíte se stát imperialisty""
   Se zájmem pokračujte ve čtení, děkuji. Těšíme se na další články.
  2. 0
   3 2018 апреля
   Nyní by se podíval na Británii a plakal a v Rusku je jeho práce zřejmě mnohem více ceněna než doma.
  3. 0
   3 2018 апреля
   Mimochodem, není důvod pochybovat o pravdivosti Kiplingova popisu Indie a jejích obyvatel. Ve skutečnosti byli tak podřadní než Evropa, včetně svých idejí humanismu, že britské úřady pro místní obyvatele byly mnohem lepší a humánnější než jejich vlastní knížata a spoluobčané. A když kolonialisté odešli, většina nově vzniklých států jednoduše odletěla zpět do svého primitivního stavu. Není divu, že přístup britské inteligence k místním obyvatelům není příliš laskavý.
  4. +1
   3 2018 апреля
   Citace: Aviator_
   stojí za to si přečíst jeho "Kima", plného rusofobie.

   Ale ve srovnání s filmem je kniha pořád docela dobrá! V knize se ruští špióni jednoduše zabývají topografickými a geodetickými průzkumy, zatímco ve filmu Kim brání jejich rozsáhlé sabotáži – pokusu zařídit proudění bahna vyhozením mostu horského jezera do vzduchu. A byl takový případ – jen v reálném životě to byli Britové, kdo se pokusil zařídit takovou diverzi v ruském Pamíru tím, že vyhodili do povětří most přes jezero Sarez (CHSH, v roce 1916, kdy jsme se zdáli být s nimi spojenci v WWI!)
   1. 0
    3 2018 апреля
    Díky za info, nevěděl jsem.
 5. +1
  2 2018 апреля
  údajně 1/3 světového zlata byla vytěžena v Jižní Africe - po vítězství nad Búry.
  Toto zlato je důvodem první světové války - Británie měla peníze a toužila po ovládnutí světa.
  1. 0
   2 2018 апреля
   Citace: antivirus
   Toto zlato je důvodem první světové války - Británie měla peníze a toužila po ovládnutí světa.

   Tito. oholení vlastnili přibližně 1/3 (územně) až 2/3 (ekonomicky) světa a přesto jim to nestačilo a toto "málo" je znervózňovalo a proto v 1914, udělal. všichni napadeni? Takhle, je to jednoduché? wassat Chci jen parafrázovat K. Semina: „My NOT zajímá se o příčinu a následek. My, z toho je Mosk buggy. Potřebujeme více..." smavý
   1. +2
    3 2018 апреля
    Tito. oholení vlastnili přibližně 1/3 (územně) až 2/3 (ekonomicky) světa a přesto jim to nestačilo a toto "málo" je znervózňovalo a proto v 1914, udělal. všichni napadeni? Takhle, je to jednoduché?
    Myslíš jen v kategoriích „málo“ – „mnoho“, ale ve skutečnosti je svět mnohem složitější než černobílý, existují i ​​jiné kategorie, např. – „neztrať, co máš“ nebo si udržuj status quo. Malí Britové měli dost, 2/3 (ekonomicky) světa, a chtěli si to udržet, což se jim později nepodařilo. Rostoucí žralok USA chtěl také koláč. Ostrov je stále omezený z hlediska schopností a nakonec ztratil dominanci, prohrál s lidnatější a větší zemí.
    v roce 1914 všichni byli napadeni
    To je specifikum anglosaské mentality. Pokud mají Rusové bezpečnost, znamená to, že když nejsou napadeni, pak mají bezpečnost Britové – širší pojem – toto záloha neutralizace potenciálních rizik. Západ jedná v předstihu (preventivní údery), a ne, dokud „neudeří hrom“.
    1. +1
     3 2018 апреля
     Operace v Sýrii je ve skutečnosti také s velkým předstihem, než běží za vousatými muži někde ve střední Asii, kam by přišli. A afghánská válka také nebyla důsledkem nějaké afghánské agrese, v Afghánistánu byla prostě špatná a muselo se s tím něco dělat.
    2. 0
     3 2018 апреля
     Citace: nick7
     Myslíš jen v kategoriích „málo“ – „mnoho“, ale ve skutečnosti je svět mnohem složitější než černobílý, existují i ​​jiné kategorie, např.

     Milý člověče, můžeš mi říct, co znamenají otazníky na konci věty? Například:
     Citace: Han Tengri
     Tito. oholení vlastnili přibližně 1/3 (územně) až 2/3 (ekonomicky) světa a přesto jim to nestačilo a toto "málo" je znervózňovalo a proto v 1914, udělal. všichni byli napadeni? To je ono, to je ono, je to jednoduché?
     A (je děsivé se vůbec ptát) znáte pojem „sarkasmus“? smavý
     Citace: Han Tengri
     a proto oni koneckonců v roce 1914. všichni napadeni?

     Citace: nick7
     To je specifikum anglosaské mentality

     Ó! Další „velký zjednodušovač“! lol Proč by se měl skutečný UR-patriot obrátit na Moskvu? Proč všemu rozumět, této zmiji zájmů a rozporů, která vedla k WWI? Stačí uvést, že:
     Citace: antivirus
     Toto zlato je důvodem první světové války - Británie měla peníze a toužila po ovládnutí světa.

     +
     Citace: nick7
     To je specifikum anglosaské mentality

     A u jednobuněčných organismů se v dutině mezi ušima okamžitě rozvine „nirvána“ „vyššího poznání!“. Tito.
     Citace: Han Tengri
     "Nezajímají nás příčiny a následky. Kvůli tomu je mosk buggy. Musíme být jednodušší..."

     Jak bylo řečeno! smavý
   2. 0
    3 2018 апреля
    před několika lety, na jakémsi vědomém kanálu, pořad o zlatých dolech v Jižní Africe.
    Simultánní překlad z angličtiny, novinář - angličtina, chválí "génia" inženýrů a progresivních vlastníků průmyslu těžby zlata.
    "až 1/3 veškerého zlata vytěženého na světě z tohoto dolu",
    "těžká nebezpečná práce, ale za velmi hodné peníze pro Afriku"
    1. 0
     3 2018 апреля
     klíčová slova
     Citace: antivirus
     pro Afriku "

     a například pro Evropu budou tyto peníze připadat hodné?
   3. +1
    3 2018 апреля
    Citace: Han Tengri
    Tito. oholení vlastnili přibližně 1/3 (územně) až 2/3 (ekonomicky) světa, a přesto jim to nestačilo a toto "málo" je znervózňovalo a proto, v roce 1914 udělal. všichni byli napadeni?

    Kipling to řekl nejlépe:

    Prostorná vdova z Windsoru,
    Za ní se považuje polovina světa.
    A celý svět těží bajonetem,
    Připravíme jí koberec z kostí
    (Má drahá chátru! Z našich kostí!).
   4. Komentář byl odstraněn.
  2. +1
   3 2018 апреля
   Ve skutečnosti naopak přesunuli právě ty, kteří již měli převahu, Francii a Británii. V důsledku toho se přestěhovali a vzdali se Spojeným státům, pak znovu, znovu Spojeným státům. Hlavním hybatelům – Němcům, zůstal nos.
   1. 0
    3 2018 апреля
    po té "asi 1/3 zlata světa" jsem uvěřil - Němci dostali doklepání v ekonomice - Anglové zavedli zlatý standard a matematicky správné řízení domácností, rozvoj ekonomiky (jak je to nyní - odvázané od zlatého standardu) se Němci dostali do ztráty ..
    JEDINÝM VÝSTUPEM JE PRVNÍ ÚTOČIT A VYŘEŠIT OTÁZKU PRIORIT ROZVOJE BANKOVNÍHO SYSTÉMU A SVĚTOVÉ EKONOMIKY (VČETNĚ KOLONIE)
 6. +1
  2 2018 апреля
  Série článků je zajímavá, těším se na další pokračování dobrý
 7. +4
  2 2018 апреля
  Historie Búrů je pro nás poučením, abychom nebyli tyukhs-matkami, i když umí bojovat. A umět se tváří v tvář jakýmkoliv způsobem poddat jakémukoli zlému kříženci a dokonce nestydatému hlídacímu psu. A ne hrát na „neutrála“, stydlivě strkat vlajku své země do trenýrek.
  PS: Rád bych viděl dobrou adaptaci románů Louise Boussenarda. Nechybí ani pokladnice dobrodružství. A to samé "Utrhni si hlavu."
  1. +1
   2 2018 апреля
   Citace z Altona
   Historie Búrů je pro nás lekcí, abychom nebyli tyukhs-matyukhas, i když vědí, jak bojovat


   Búrové obecně bojovali za svou vlast. A prohráli, protože Anglie měla nad malým státem nadřazené síly. Slyšeli jste o tom, že Anglii patřila polovina světa? Všichni byli tyukhamamimatyuhi, jak jsi to mohl říct hloupě?
   1. 0
    3 2018 апреля
    Búrové bojovali za svou vlast a prohráli, protože Anglie měla
    On to myslí vážně
    Historie Búrů je pro nás lekcí, abychom nebyli tyukhs-matyukhas, i když vědí, jak bojovat
    Že prohra se Západem znamená konec dějin pro poražené lidi, katastrofy a genocidu.
 8. +1
  2 2018 апреля
  Autor popisuje Búry jako pastevecké, naivní, nenáročné pastýře a pastýře přímo z populárních tisků doby baroka a rokoka. Búrové byli obyčejní puritánsko-židovští protestantští fanatici se zvířecí nesnášenlivostí a nenávistí ke každému, kdo se od nich alespoň něčím lišil rasou, jazykem, vírou a tak dále. Anglosasové se od nich v zásadě nijak nelišili, ale... Do roku 1900 Anglosasové opustili praxi přímé genocidy a tvrdého zotročování podmaněných národů, zatímco Búrové zůstali na úrovni tzv. 100.-XNUMX. století. Proto rodilí Afričané stoprocentně podporovali „zlé“ Brity a ne „laskavé a načechrané“ Búry, jejich vrozená „divočina“, jak nás autor ujišťuje, s tím nemá nic společného. No a v budoucnu se z „nešťastných“ Búrů stanou masivní příznivci Hitlera a zrodí pověstný apartheid, za který budou muset platit. Co zaseješ, to sklidíš, kdo seje vítr, sklidí vichřici...
  1. +1
   2 2018 апреля
   Citace: bnm.99
   Anglosasové se od nich v zásadě nijak nelišili, ale ... Do roku 1900 Anglosasové opustili praxi přímé genocidy a tvrdého zotročování dobytých národů


   No, odmítli, protože všichni už byli dobyti.
   Citace: bnm.99
   Búrové byli obyčejní puritánsko-židovští protestantští fanatici


   a co je židovské a protestantské? Judaismus je židovské náboženství a protestant je křesťan? Nepřimíchal jsi tam něco?

   Citace: bnm.99
   Anglosasové se od nich v zásadě nijak nelišili, ale... Do roku 1900 Anglosasové opustili praxi přímé genocidy a tvrdého zotročování podmaněných národů, zatímco Búrové zůstali na úrovni tzv. XNUMX.-XNUMX. století.

   Angles vlastně od začátku 19. století vlastní část Jižní Afriky a co si myslí s černochy, že hráli spillikiny? Byli to Angličané, kteří vytvořili stát, ve kterém existovalo otroctví podle barvy pleti – apartheid, po téměř celé 20. století to byli Anglové, kteří jako první začali obchodovat s lidmi v Americe.

   Citace: bnm.99
   No a v budoucnu se z „nešťastných“ Búrů stanou masivní příznivci Hitlera a zrodí pověstný apartheid, za který budou muset platit. Co zaseješ, to sklidíš, kdo seje vítr, sklidí vichřici.


   měl by ses strýčku naučit něco z historie,ale nejspíš lžeš zcela vědomě.Byl to Západ v čele s anglickými králi,který rád dával fašistický pozdrav,který byl zaznamenán na fotografiích a dobře podporoval Hitlera,ale i židovské bankéře a napumpoval ekonomiku Říše penězi.
   Pokud jde o Búry, tito malí lidé v podmínkách anglických útoků prostě PŘEŽILI.
   1. 0
    2 2018 апреля
    Než dáte cenné rady ke studiu historie, měli byste si sami prostudovat historii Jihoafrické unie ve 1920.–1930. letech XNUMX. století a zároveň si přečíst o pastoru Malanovi a dalších otcích apartheidu – kdo je hu, kdo s kým studoval a kdo koho zbožňoval. PS - lásku k Novodvorské a jejím falešným historkám o ráji v apartheidu v Jižní Africe si nechte pro sebe - ve slušné společnosti není vítána.
  2. +3
   2 2018 апреля
   Búrové a Britové i další dlouholeté monarchie se snažili rozšířit svůj vliv do vzdálených území, ale Anglii se to dařilo lépe než jiným zemím. Její koloniální majetek se nacházel na různých kontinentech, ostrovech, a to bylo z jejich pohledu velmi správné. Rhodes mluvil otevřeně, ale v zásadě mluvil o humanismu, učenosti a dalších úžasných vlastnostech." "Břemeno bílého muže" --- Kiplingova báseň
   To, že Anglie držela Indii v Asii, pro ně bylo to pravé. Ale skutečnost, že Rusko anektovalo blízký Turkestán ---- bylo z jejich pohledu nemorální. Kipling také napsal román odehrávající se v Afghánistánu. ON sní o převzetí RI zezadu. O plánech tatarské otázky. Rusofobie Anglie, jak se projevila v krymské válce, nevymizela dodnes.
   1. +3
    2 2018 апреля
    Ano, je to tak, "Kim" je o Afghánistánu. Z knihy ve mně zůstal hnusný dojem po epizodě, kdy je Kim, který se zavděčil důvěře ruských topografů, zkazil na maximum.
    1. +2
     2 2018 апреля
     Nějak, když zestárl, po všech těchto informacích se MOWGLI přestal dívat. Neměli žádnou úctu ke starověké kultuře.Když jsem četl, že kobra je --- pro hinduisty --- Božstvo a také často jako symbol Indie. Bylo absolutně nemožné je zabít! Jak se ukázalo ve starověkém Egyptě, Britové přivezli mangusty do Indie. To jsou symboly v Kiplingových dílech. Byl tam starý film o tom, jak pohár trpělivosti indiánů přetekl a začali se mstít. Četl jsem také, že Britové přivezli na karibské ostrovy mangusty, aby vyhubili krysy. A mangusty vyhubily ptáky, malá zvířata, různé plazy, začaly napadat drobná hospodářská zvířata a drůbež. Tak to jde.
     1. 0
      2 2018 апреля
      "když jsem byl starší, po všech těchto informacích jsem přestal sledovat MOWGLI" ////

      jištění Medvídek Pú taky?
      1. 0
       3 2018 апреля
       Citace: voyaka uh
       "když jsem byl starší, po všech těchto informacích jsem přestal sledovat MOWGLI" ////

       jištění Medvídek Pú taky?

       Veškerý tento Kiplingův rasismus nějak vypadl okamžitě a nečekaně. Jak však víte o tak malých detailech, vy jste tu v té době nežili. Objevila se spousta nových věcí, noviny, časopisy, knihy ..... Na medvídě z dětství si nic nepamatuji. Mauglí a knihy a filmy....
    2. +2
     3 2018 апреля
     Citace: Aviator_
     Po epizodě jsem měl z knihy ošklivý dojem,

     Ještě jste neviděli film podle knihy...
     1. +1
      3 2018 апреля
      A nebudu, hovno by mělo být definováno zrakem a čichem, ne chutí. Díky za upozornění.
  3. 0
   2 2018 апреля
   Otroctví bylo v Anglii zrušeno v roce 1833 „zákonem o zrušení otroctví z roku 1833“
   Od toho roku Britové, kteří předtím pomáhali s přepravou otroků do Ameriky, začali ostře bojovat proti obchodu s otroky a obraceli lodě s otroky zpět a zatýkali obchodníky s otroky. Totéž se stalo v jejich koloniích. Otroci byli osvobozeni, majitelé otroků a obchodníci s otroky byli zatčeni. To se Búrům nelíbilo a odjeli z Kapské provincie na východ.
   1. +5
    2 2018 апреля
    Britové zrušili otroctví a začali zachycovat lodě převážející otroky z Afriky do Ameriky z jediného důvodu – aby oslabili svého ekonomického konkurenta (Spojené státy americké).

    Absence jakýchkoliv sympatií mezi Brity k černošským otrokům dokonale demonstruje postoj Británie k americké občanské válce – Británie podporovala jižní státy vlastnící otroky navzdory federální vládě ve Washingtonu.
  4. +2
   2 2018 апреля
   Citace: bnm.99
   To je důvod, proč původní Afričané 100% podporovali „zlé“ Brity, a ne „laskavé a načechrané“ Búry.

   V jižní Africe nebyli žádní „domorodí Afričané“. Každý, kdo tam v té době žil, byl cizí. A podporovali Brity, protože S. Rhodes koupil jejich vůdce.
   1. +2
    3 2018 апреля
    Citace: Normální ok
    V jižní Africe nebyli žádní „domorodí Afričané“. Každý, kdo tam v té době žil, byl cizí.

    Všichni jsme odněkud přišli. Ale nejstaršími lidmi tam byli Křováci.

    „Víte, doktore? příkaz vydaný britskou jihoafrickou policií je dodnes platný, dosud nebyl zrušen, řekl mi MacDonald a se zájmem se podíval na Xaie. - Podle tohoto rozkazu by měl být každý Křovák na místě zastřelen. Tohle je první, co vidím. Chudáci!
    - Ano. „Slyšel jsem o tomto rozkazu, který je samozřejmě nyní jen kuriózní, ale dává představu o postoji, který existoval v minulém století, v době velkých honů na křováky, kdy se stovky jezdců shromáždily, aby stád a zabíjej ubohé malé elfy jako nebezpečná zvířata.
    Bílí i černí je nemilosrdně ničili. Krutost neměla konce. Stříleli, bodali oštěpy – a ještě hůř. V roce 1869 pozval král Kham celý kmen na hostinu usmíření, a když seděli u jeho stolu a skládali zbraně, zmocnili se jich královští válečníci. Na mučení dohlížel osobně král. Poslední Křovák zemřel čtvrtý den.
    (Wilbur Smith, "Bird of the Sun" se odehrává v Současné psaní knih (1972) Rhodesie)
 9. +3
  2 2018 апреля
  Citace: Artek
  Búrové obecně bojovali za svou vlast. A prohráli, protože Anglie měla nad malým státem nadřazené síly. Slyšeli jste o tom, že Anglii patřila polovina světa? Všichni byli tyukhamamimatyuhi, jak jsi to mohl říct hloupě?

  ----------------------------------------------
  Ve skutečnosti ostatní země statečně bojovaly za svou nezávislost. A přežili. A pak Anglie vlastnila polovinu světa. Ti samí Američané vyhnali britské jednotky, jak se chlubí, stačila jim 3% populace. Takhle se chlubí. Ale ne pointa. Nepovažujte se za chytřejšího než ostatní. A šlo o to, že Búrové byli k nepřátelům příliš štědří, ačkoliv je dokázali také nemilosrdně zničit a nebrat zajatce. Mluvil jsem o zbytečné hře na šlechtu s mazaným protivníkem. Učte se historii a nebuďte drzí.
  PS Přestože Britové vlastnili téměř celý svět, museli své kolonie držet s velkým úsilím.
  1. +1
   2 2018 апреля
   Citace z Altona
   Ti samí Američané vyhnali britské jednotky, jak se chlubí, stačila jim 3% populace.


   3 procenta stačila, ale Búrové bojovali se VŠEMI lidmi a to nestačilo, Rusko vyslalo svou flotilu na pomoc Američanům, ale Búrům nepomohl nikdo. Amerika už v té době měla továrny na střelný prach a zbraně a Búrové bojovali s tím, co se dalo koupit.A hlavně oba byli anglicky mluvící, takže Anglové netrvali, ačkoliv mohli tuto americkou armádu porazit a všechno bylo s Boers jinak. Britové museli Búry definitivně zničit a vnutit jim jejich způsob života. V tomto příběhu jsou také základní kameny, které nikdo neví nebo nechce vědět, takže tyto války byly velmi kruté. Bylo mnohem více angličtiny, které by konečně porozuměli. Zkrátka to není správné.
   1. +2
    2 2018 апреля
    Uplyne trochu času a strašlivá a neslavná porážka eskadry Tsushima Japonci (z angloamerických peněz) se stala trestem za lehkomyslnou politiku tehdejšího Petrohradu. Nepřipomíná to po více než 100 letech současnou situaci kolem Ruska po kapitulaci Libye a Iráku?
   2. +2
    2 2018 апреля
    Citace: Artek
    A co je nejdůležitější, oba mluvili anglicky,

    Búrové mluvili hlavně holandsky. Přesněji v místním dialektu holandštiny.
    1. +1
     2 2018 апреля
     V západní němčině alias staré holandštině. Někteří z Búrů jsou francouzsko-Normané. Každý, jehož příjmení začíná na „De-“. De Villiers a další. Protestanti, kteří uprchli před katolíky do Afriky. Mluví ale také afrikánštinou – starou holandštinou.
     1. +1
      3 2018 апреля
      Citace: voyaka uh
      ce, jehož příjmení začínají na „De-“. De Villiers a další

      Díky za smích! Je-li francouzské „de“ předložkou genitivu a jeho přítomnost před příjmením znamená vznešenost, pak pro Nizozemce jde jen o článek, obdobu anglického The nebo německého Der – a to je typické pro docela obyčejná lidová příjmení:

      "Holandsko je legrační země. Ničemu jsem zde nerozuměl. Příklad: co je de Schornsteenweger?
      "Nějaký muž, seržante." Toto je příjmení.
      - Rozumím. Co znamená "de"? Byla jsem Paříž. Paris "de" znamená hrabě, baron, vikomt. Příklad: de Turgis, de Treville. Madrid „de“ znamená šlechtic. Bylo mi řečeno, že Schhornsteenweger je elegantní, vyčistěte potrubí.
      - Správně, seržante. "Schoornsteenweger" - podle nás "kominář".
      - Souhlasíte, de Kominíku?" (K. Sergienko, "Kees - Admirál Tyulpanov")
      1. 0
       3 2018 апреля
       A jak rozeznat Búra od francouzských hugenotů od Búra od Holanďanů? francouzské de-
       z holandského De-? Opravdu mě to zajímá. Byl jsem si jistý, že De v Jižní Africe byli potomci francouzských hugenotů ze severní Francie – Normandie.
  2. +1
   3 2018 апреля
   Američané vyhnali britské jednotky, jak se chlubí, stačila jim 3% populace
   Ve skutečnosti by Američané nebyli schopni bojovat se svými 3 % bez Francie, která vyslala vojáky, zbraně a střelný prach a vybojovala pro státy nezávislost. Francie, která chtěla Brity rozmazlit, nešetřila zdroji, což zlomilo její ekonomiku.
 10. +2
  2 2018 апреля
  Citace: Artek
  Bylo mnohem víc Angličanů, kterým konečně porozuměli. Stručně řečeno, není to správné.

  --------------------------------
  Není správné být hrubý k cizímu člověku, abyste konečně pochopili.
  1. 0
   2 2018 апреля
   Citace z Altona
   Citace: Artek
   Bylo mnohem víc Angličanů, kterým konečně porozuměli. Stručně řečeno, není to správné.

   --------------------------------
   Není správné být hrubý k cizímu člověku, abyste konečně pochopili.

   Je podle vás VO vhodné místo pro psaní nesmyslů?
 11. 0
  2 2018 апреля
  Ne objektivně.
  Konflikt a válka vznikly hlavně kvůli tomu, že Británie v roce 1833 zrušila otroctví a otroctví. Holandští búrští osadníci si ho ale nechali a nechtěli se ho vzdát.
  Búrové se kvůli tomu museli přesunout z Kapské provincie na východ – do Transvaalu.
  Celá válka začala pod heslem záchrany černochů před otroky vlastnícími Búry.
  1. +3
   2 2018 апреля
   Citace: voyaka uh
   Británie zrušila otroctví v roce 1833


   Tady je další kus historie. Znáte sepoyské povstání, když to bylo v roce 1859 a důvodem bylo samozřejmě zrušení otroctví a nástup éry anglické prosperity?
   .
   Citace: voyaka uh
   Holandští búrští osadníci si ho ale nechali a nechtěli se ho vzdát.


   Britové nahradili takzvané otroctví politikou apartheidu, která se od otroctví příliš neliší. A kromě toho, Búrové neměli s Jižní Afrikou nic společného.
   Citace: voyaka uh
   Celá válka začala pod heslem záchrany černochů před otroky vlastnícími Búry.


   je to jako občanská válka v Americe, jen z nějakého důvodu černoši bojovali za Konfederace.
   1. +3
    2 2018 апреля
    "o politice apartheidu," ////

    Apartheid – v překladu „oddělený život“ vymysleli Búrové, ne Britové.
    Búrové také vynalezli „bantustany“ – samostatné polonezávislé státy pro národy Bantu. Zda to byla dobrá nebo špatná rozhodnutí, je diskutabilní. Faktem ale je, že to nebyla rozhodnutí Britů, jmenovitě Búrů.
    A je na čase, abyste opustili stejnojmenný pionýrský tábor a začali studovat historii. mrkat
    1. +2
     2 2018 апреля
     Citace: voyaka uh
     Apartheid – v překladu „oddělený život“ vymysleli Búrové, ne Britové.


     nebyli to Búrové, kdo přivezl do Ameriky černochy proměněné v otroky, ale Anglové. A Búrové nechtěli žít s černochy. bílí a černí, to je správná politika

     .
     Citace: voyaka uh
     A je na čase, abyste opustili stejnojmenný pionýrský tábor a začali studovat historii


     a je na čase, abyste se z Wikipedie přesunuli alespoň do akademických encyklopedií, jinak nepochopíte, co je dobré a co špatné.
     1. +2
      2 2018 апреля
      Mluvil jsem s těmito Boery celý rok naživo smavý a pošlete mě na Wikipedii.
      A slyšel jsem dost "afrikánců" dost. A dokonce jsem si musel lehnout na zem (pěchota zanechává užitečné dovednosti) na jedné z centrálních ulic City v Johannesburgu, když vrták na skálu začal střílet z revolveru (v davu! z nereálné vzdálenosti!) nějaký černý zloděj, který mu ukradl kabelku a utekl. Je zázrak, že se nikomu nic nestalo. O hlouposti Búrů v Jižní Africe je plno vtipů. Což vyprávějí ostatní běloši a černí.
   2. Alf
    +1
    2 2018 апреля
    Citace: Artek
    je to jako občanská válka v Americe, jen z nějakého důvodu černoši bojovali za Konfederace.

    Navíc Lincolnův zákon osvobodil černochy v JIŽNÍCH státech, ale ne v SEVERNÍCH.
    1. +2
     2 2018 апреля
     Citace: Alf
     Citace: Artek
     je to jako občanská válka v Americe, jen z nějakého důvodu černoši bojovali za Konfederace.

     Navíc Lincolnův zákon osvobodil černochy v JIŽNÍCH státech, ale ne v SEVERNÍCH.


     vzpomíná, jak Alexander1 osvobodil Finy, Poláky, Balty, ale ne Rusy z nevolnictví, byla to nějaká politika podobného jednání.
     1. Alf
      0
      2 2018 апреля
      Tímto způsobem Lincoln podkopal ekonomiku jižanů.
    2. +1
     3 2018 апреля
     Mým hlavním úkolem v tomto boji je zachránit Unii, nikoli zachránit nebo zničit otroctví. Kdybych mohl zachránit Unii, aniž bych osvobodil jediného otroka, udělal bych to, a pokud bych musel osvobodit všechny otroky, abych ji zachránil, udělal bych to také.
     © A. Lincoln
     1. Alf
      0
      3 2018 апреля
      Citace: Alexey R.A.
      Mým hlavním úkolem v tomto boji je zachránit Unii, nikoli zachránit nebo zničit otroctví. Kdybych mohl zachránit Unii, aniž bych osvobodil jediného otroka, udělal bych to, a pokud bych musel osvobodit všechny otroky, abych ji zachránil, udělal bych to také.
      © A. Lincoln

      Je to tak, kdyby jih odpadl, pak by se sever ohnul velmi rychle.
      1. 0
       5 2018 апреля
       Citace: Alf
       Je to tak, kdyby jih odpadl, pak by se sever ohnul velmi rychle.

       Ohnutý v jakém smyslu? Byl by poražen?
  2. +2
   2 2018 апреля
   Citace: voyaka uh
   Celá válka začala pod heslem záchrany černochů před otroky vlastnícími Búry.

   Oficiální důvod začátku války, vždy velmi pěkně zařízené. Skutečné důvody však nejčastěji leží v jiné rovině.
   1. +1
    2 2018 апреля
    Citace: Normální ok
    Oficiální důvod začátku války, vždy velmi pěkně zařízené. Skutečné důvody však nejčastěji leží v jiné rovině.

    Kipling má „Prach“, jsou tam „Baracké balady“ a další. Oslavoval-oslavoval anglickou rasu, britské ozbrojené síly, různé druhy vojsk. Nejen, že tedy byla záminkou k zahájení koloniální války o kořist, ale válka o kořist sama dostala hrdinský význam.
    Vlastně je jedno, jací tam byli Búrové. Přišel ten, kdo byl chytřejší, silnější, kdo toto území potřeboval. Obchod, nic osobního.
    1. 0
     11 2018 апреля
     Všechno je mnohem jednodušší - Búrové našli zlato, na řece Orange - hodně zlata - leželo jim pod nohama. Britové usoudili, že pokud se jim podaří vytlačit zlato z těchto rolníků - Búrů, pak hra stojí za svíčku. Búrové jim ale dali takovou odpověď, že později litovali, že se do toho pustili.
 12. 0
  11 2018 апреля
  Je to zvláštní, ale za Nikolaje Sanycha, blahoslaveného baletomana, nevinně zabitého, došlo ke shromažďování informací o této válce. Sobsno napsal několik svazků, kompletní zprávu o Anglo - Búrech - asi šest jsem zvládl, nevím proč - asi zvyk číst. Nikolaj, náš Sanych, studoval Afriku, pokud jde o její kolonizaci nebo co - jinak by si tuto analýzu neobjednal. Jižní Afrika bohužel ne - byly zničeny, ve stejné době jako byl zničen SSSR. Sami Jihoafričané nevěří, že tam něco vyroste, ale je to škoda – byla to dobrá země.

"Pravý sektor" (zakázaný v Rusku), "Ukrajinská povstalecká armáda" (UPA) (zakázaný v Rusku), ISIS (zakázaný v Rusku), "Jabhat Fatah al-Sham" dříve "Jabhat al-Nusra" (zakázaný v Rusku) , Taliban (zakázaný v Rusku), Al-Káida (zakázaný v Rusku), Protikorupční nadace (zakázaný v Rusku), Navalnyj ústředí (zakázaný v Rusku), Facebook (zakázaný v Rusku), Instagram (zakázaný v Rusku), Meta (zakázaný v Rusku), Misantropická divize (zakázaný v Rusku), Azov (zakázaný v Rusku), Muslimské bratrstvo (zakázaný v Rusku), Aum Shinrikyo (zakázaný v Rusku), AUE (zakázaný v Rusku), UNA-UNSO (zakázaný v Rusko), Mejlis lidu Krymských Tatarů (v Rusku zakázán), Legie „Svoboda Ruska“ (ozbrojená formace, uznaná jako teroristická v Ruské federaci a zakázaná)

„Neziskové organizace, neregistrovaná veřejná sdružení nebo jednotlivci vykonávající funkce zahraničního agenta“, jakož i média vykonávající funkci zahraničního agenta: „Medusa“; "Hlas Ameriky"; "Reality"; "Přítomnost"; "Rozhlasová svoboda"; Ponomarev; Savitská; Markelov; kamalyagin; Apakhonchich; Makarevič; Dud; Gordon; Ždanov; Medveděv; Fedorov; "Sova"; "Aliance lékařů"; "RKK" "Centrum Levada"; "Pamětní"; "Hlas"; "Osoba a právo"; "Déšť"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kavkazský uzel"; "Člověk zevnitř"; "Nové noviny"