Bílí jsou psanci aneb Kdo čeká na ruské důstojníky v Africe (část 1)

178
Na konci února letošního roku ležel pohřební věnec v době rozkvětu „demokracie“ v JAR zprávy: parlament země hlasoval většinou hlasů pro vyvlastnění území bílých kolonistů bez jakékoli náhrady. Obecně není nic překvapivého, protože to, co začalo pod heslem „kill the drill“, kterého si „demokratický“ Západ a bohužel ani někteří sovětští komunisté ze zvláště ideologického oddílu nechtěli přímo všimnout, nemohli neskončí jinak. V němém boji proti apartheidu, nechápajícímu podstatu tohoto fenoménu, se do světa vplížil ten nejzapadlejší černý rasismus. A to není řečnická figura, protože v parlamentu této umírající země iniciátor návrhu zákona Julius Malema přímo prohlásil, že „čas na usmíření skončil“.

Julius Malema

Mimochodem, Julius je typický nacista. A tohoto mladíka živila strana Africký národní kongres (ANC), tzn. stejná duhová a mýty stmelená organizace, jejímž prezidentem byl Nelson Mandela, lízaná tiskem a kinem. Nyní Malema aktivně bojuje za odebrání bílé populaci nejen půdy, ale také dolů, továren, mlýnů a proč ztrácet čas maličkostmi a osobním majetkem.

Mezi diskriminací bílých Afričanů a otevřenými útoky na nechtěné novináře (Julius pravidelně bije pěstmi do své pozice v médiích) se tento politický vůdce vydává k superpopulárnímu nigerijskému kazateli TB Joshuovi. Církev Občana Jozue se pravidelně hlásí k faktům uzdravování, zázraků a dokonce nabízí služby obřadů připomínajících exorcismus a samotnému pastorovi je připisován prorocký dar a zároveň jmění v řádu několika desítek milionů dolarů.

Proto, přestože byl Malema opakovaně obviňován z daňových úniků, praní špinavých peněz a podněcování k extremismu („řezání bílých“ – citace), zůstává teflonem. I když byl v roce 2013 Malema zahřátý po jízdě rychlostí 215 km/h ve svém BMW ve specifickém stavu vědomí, byli po zaplacení pokuty 5000 randů okamžitě propuštěni (to je nám však známé) . Zda vlivní přátelé slouží neúnavné Juliově podpoře. K tomu, aby nevypadl z klece, mu pomáhá buď schopnost za pomoci starého a slibného hesla „odnést a rozdělit“ mobilizovat negramotné černé masy k nepokojům. Zda celá schizofrenní realita Jižní Afriky vedla k nedotknutelnosti takových občanů.Masové nepokoje na podporu Malemy

S největší pravděpodobností to druhé. A tady je potřeba se trochu vrátit do minulosti, kdy se zrodil samotný hororový příběh „apartheidu“, v jehož boji nakonec zmizel v mlze mýtů a stereotypů historické objektivita, stejně jako moderní realita. Právě tato informační mlha přiměla měšťany k přesvědčení, že běloši v Jižní Africe jsou anachronismem plantážníka s otroky, samotná země bohatne jen díky práci černochů a obyvatelstvo je striktně rozděleno na tloustnoucí bílou menšinu a jediná utlačovaná černá většina... To druhé je naprosto zuřivý nesmysl, vzhledem k tomu, že lidé z Xhosy a Zulu se i na konci odstraňování apartheidu navzájem vraždili s osvětimským nadšením. A to i přesto, že oba patřili ke skupině národů Bantu.Tuto fotku bych nazval "Ach, moje sestřičko!"

První bílí osadníci z Evropy se objevili v Jižní Africe v 17. století. A Bantuské národy, které teď nejvíc křičí o „nespravedlnosti“, tam ani nepáchly. Na části rozsáhlého území budoucí Jihoafrické republiky tehdy žily malé a roztříštěné skupinky Křováků a Hotentotů, příslušníků jazykové rodiny Khoisan. Národy se zabývaly kočovným chovem dobytka, sběrem a lovem. Podle jedné verze je vyhnali na jih právě Bantuové.

Mnohem později než tyto události, v 19. století, začíná velká expanze národů Bantu. Velký impuls v tomto směru dal vládce Zulus Chaka, někdy je nazýván černým Napoleonem. Chaka byl nemanželským synem zuluského vládce. Papanya „levicovou“ rodinu nijak zvlášť nenaklonil a matku i se synem brzy vyloučil. Syn vyrostl, zesmutněl, svázal se s podporou sousedního kmene a sám nastoupil na trůn Zuluů.

Poté, co Chaka rozdrtil své soupeře na malou vinaigrettu, dostal chuť a rozhodl se vytvořit skutečné impérium. Hlavním úspěchem Chuckovy vlády je pokročilá, pro africký kontinent samozřejmě reforma vojsk. Byla zavedena mobilizace mužské populace, dříve neforemný dav byl rozdělen do divizí, prováděl se pravidelný výcvik a cvičení a dříve obecně přijímané plošné páření, a to i za podmínek tažení, bylo pod trestem smrti zakázáno. Díky přísné disciplíně se před našima očima začala rozrůstat nová říše Zuluů. Kmeny, dříve mírumilovné a usedlé, spadaly pod diktát "černého Napoleona" byly povinny mu sloužit nebo ... nebo všechno. Impérium tedy dalo do pohybu tisíce lidí na jihu kontinentu – někdo uprchl do pouštních zemí, někdo se přidal k řadám zuluské armády. Všechny tyto události vešly do dějin pod názvem „mfekane“, což znamená mletí – to není špatný výraz, že. Lidé zapojení do krvavého obratu se sami stali dobyvateli jako součást armády Zuluů nebo jednoduše při hledání nových zemí.

Bílí jsou psanci aneb Kdo čeká na ruské důstojníky v Africe (část 1)


Chuck osobně

Chaka sám se vyznačoval despotismem a krvavostí. Jako plnokrevný absolutní panovník, jak se považoval, se Chaka rozhodl podmanit si jakoukoli moc – ať už soudní nebo náboženskou. Přes hrboly nesli starý osvědčený systém čarodějů. Mezi lidmi se ozvalo šumění. V důsledku toho byl „černý Napoleon“ zabit svým vlastním bratrem.

Ve stejné době se již Zuluské impérium dostalo do vojenských střetů nejen s Búry, ale také s Hottentoty a Křováky, které Zuluové radostně zmasakrovali. Růst tzv. „země Zulusů“ byl obecně doprovázen vyvražďováním celých vesnic, ale není zvykem tomu věnovat pozornost. Ale pohyb Búrů na území, která nikdy nebyla ovládána oddělenými lidmi, ať už politicky nebo vojensky, se nazývá „krvavý“. Ve stejné době bylo přesídlení Búrů v podstatě útěkem z Britů. A když se ocitli na hranici a částečně kontrolovaní novou říší Zuluů, s malými skupinami podříznutých Křováků, vyslali k vládci říše své velvyslance, aby získali povolení ke stavbě a bydlení. Zacházelo se s nimi v nejlepších tradicích Chucka, tzn. stejně jako hotový Chuck sám.

Vypukla válka. Osadníky, chycené na cestě, zmasakrovaly celé rodiny. Týden po vraždě velvyslanců Zuluové zničili přes půl tisíce Búrů. Konečně Búrové, kteří jsou známí jako dobří lovci a dobře míření střelci, nemající jak ustoupit (prostě není kam), v jedné z rozhodujících bitev – bitvě na Krvavé řece – vybojovali brilantní vítězství. Několik stovek Búrů ozbrojených střelnými zbraněmi zbraň, zničil asi 3000 zuluských válečníků. Výsledkem bylo, že Zuluové souhlasili s tím, že postoupí zemi jižně od řeky Tugela (nyní je toto místo jižně od Johannesburgu a samotné Pretorie) bílým kolonistům a nebudou je dále rušit (což netrvalo dlouho). Tam byla založena Búrská republika Natal – politický předchůdce Transvaalského a Oranžského státu.Památník na počest bitvy na Krvavé řece. V kameni je zvěčněn búrský vůz používaný jako obranná stavba.

Už tehdy bylo území dnešní Jižní Afriky obludně rozděleno způsobem života, etnickým složením a tak dále. Na jihu vládla koule Británie v podobě Kapské kolonie, na severovýchodě byl Natal a země Zuluů, o něco později vznikly ještě severněji Transvaal a Oranžský stát. A to nepočítám několik kvazistátů, jako je východní a západní Griqualand, které byly obydleny subetnosem Grikva – výsledkem smíšených manželství Búrů a Křováků. V té době se Grikva legitimně považovali za domorodé obyvatelstvo, protože. Búrové žijí na těchto územích asi 200 let a Křováci tisíce let.

Přitom jedním z hlavních kamenů v zahradě Búrů, kteří byli vrženi jak v té době, tak i nyní, bylo otroctví. Skutečnost se stala. Búrové, stejně jako všichni Afričané té doby, používali otroky. Otroci byli vykořisťováni ve skutečnosti, nikoli legálně, a britské kolonie v Africe, Belgičané a samotní černí Afričané milovali vykořisťování lidské síly, zejména dobyté kmeny. I v „ideálních“ USA bylo otroctví zrušeno v roce 1865 a posledním státem, který toto zrušení ratifikoval, bylo Mississippi v roce 2013...

Natalská republika však nemohla získat úplnou nezávislost na Britech. Vytlačování Búrů útoky na jejich způsob života, daně a naprosté pohrdání pokračovalo. Oddíly bílých Afričanů se vrhly na severovýchod. Na území budoucí Transvaalské republiky a Oranžského svobodného státu se nečekaně zapletli do kmenové války. Jak se ukázalo, krátce před Búry po těchto zemích zatoužil jeden z bývalých vojevůdců Chaku, Mzilikazi. Tento vůdce vedl lid Ndebele, který už vedl dlouhou válku všech proti všem, a začal vládnout o nic hůř než jeho „šéf“ a drtil všechny nekontrolované kmeny. Zbytky kmenů Venda a Křováci byly nuceny uprchnout.Mapa Jižní Afriky. Všimněte si velikosti území, kde byly zaznamenány potyčky s národy Bantu - Natal a Transvaal - a porovnejte je se všemi velikostmi Jižní Afriky, zejména s Kapskou kolonií.

Mzilikazi přirozeně zaútočil na búrské jednotky. 16. října 1836 zaútočila 5členná armáda Ndebele na oddíl Andrise Potgietera. Ndebeli nedokázali prorazit kruh vozů, které byly během útoku okamžitě seřazeny snahou Búrů v podobě původních obranných struktur, ale ukradli dobytek. Oddělení čelilo hrozbě hladovění. A najednou přišla pomoc od vůdce kmene Rolongů, který byl svým despotismem nucen uprchnout před válečnými Mzilikazi. Rolong poslal čerstvý dobytek do čety se zlomyslným nápadem zkazit jejich nepřítele. V důsledku toho se Búrům podařilo porazit jednotky Mzilikazi a vyhnat ho z těchto zemí.

Vzhledem ke všem výše uvedeným událostem je v zásadě nemožné hovořit o nějaké autochtonnosti kmenů, protože prostě území, kam byly některými kmeny vyhnány, se stala domovem národů, aby nakonec vytlačily jiné kmeny. oni sami. Pokusy pěstovat stereotyp moudrých domorodců žijících v jednotě s přírodou přitom vypadají jako naprostá světle růžová idiocie. Protože veškerá „moudrost“ spočívala v tom, že dobro je, když můj kmen ukradl dobytek, a zlo je, když se mému kmeni ukradl dobytek. Změnilo se však jen málo.Búrský oddíl

Brzy v důsledku obrovského množství politických, vojenských a ekonomických (koneckonců Búrové neodmítali svobodně obchodovat s Brity, ale chtěli si pouze zachovat svůj způsob života a svá práva), Transvaal (1856- 60) byl vytvořen s hlavním městem v Pretorii (v této oblasti se dříve nacházel hlavní tábor-osada - kraal - nacházející se Mzilikazi) a Oranžský svobodný stát s centrem v Bloemfonteinu (1854). Po mnoho let se však nedal čekat mír. Na pozadí pomalé války se Zuluy, kteří často jen ze zvyku a bez vědomí nejvyšších vládců zaútočili na búrské farmy, první anglo-búrská válka (1880-1881) a poté druhá (1899- 1902) vypukla.

A zde se do popředí dostávají ruští dobrovolníci. Nejednalo se přitom o ojedinělé zoufalé dobrodruhy a jak už to tak bývá, o prosté dobrodruhy. Mnozí z našich dobrovolníků byli etablovaní lidé, rozumní a zároveň s ruskou mentalitou s jejím neustálým hledáním spravedlnosti. Koneckonců, v té době se do Ruské říše dostaly zprávy o praxi používání koncentračních táborů a těch monstrózních metodách vedení války Brity proti Búrům. Jména Jevgenije Maksimova, který se stane „fecht-generálem“ v búrské armádě, Fedora a Alexandra Gučkova, Jevgenije Augusta, Vladimira Semjonova, který se později proslavil jako významný architekt, autor plánů na obnovu Stalingradu a Sevastopolu a mnoho dalších zůstane v historii.

Chcete-li se pokračovat ...
Naše zpravodajské kanály

Přihlaste se k odběru a zůstaňte v obraze s nejnovějšími zprávami a nejdůležitějšími událostmi dne.

178 komentáře
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. +10
  30 2018 марта
  Díky, nevěděl jsem.
  1. +17
   30 2018 марта
   Díky za příběh. Těším se na pokračování.
  2. 0
   30 2018 марта
   Ve stejné době bylo přesídlení Búrů v podstatě útěkem z Britů. A když se ocitli na hranici a částečně kontrolovaní novou říší Zuluů, s malými skupinami podříznutých Křováků, vyslali k vládci říše své velvyslance, aby získali povolení ke stavbě a bydlení. Zacházelo se s nimi v nejlepších tradicích Chucka, tzn. stejně jako hotový Chuck sám.
   Vypukla válka. Osadníky, chycené na cestě, zmasakrovaly celé rodiny. Týden po vraždě velvyslanců Zuluové zničili přes půl tisíce Búrů. Konečně Búrové, kteří jsou známí jako dobří lovci a dobře míření střelci, nemající jak ustoupit (prostě není kam), v jedné z rozhodujících bitev – bitvě na Krvavé řece – vybojovali brilantní vítězství. Několik stovek Búrů, vyzbrojených střelnými zbraněmi, zničilo asi 3000 XNUMX zuluských válečníků.


   takovému "příběhu" se říká úplný nesmysl. Žádní Zuluové / Zusulové by nemohli ublížit bílým obyvatelům Afriky, kteří vlastní střelné zbraně. Všechna tato zvěrstva na Búrech mohli páchat pouze věční dobyvatelé celého světa - to jsou Anglové, kteří vyhubili Skotové, Irové, Američtí Indiáni, Číňané, Hinduisté, kteří se vlastně dopustili takového fenoménu jako otroctví, když všichni tito „válečtí“ Zuluové, jako dobytek, byli přivezeni do Ameriky a prodáni na bavlníkových plantážích.
   Civilizace Búrů byla zřejmě natolik odlišná od té anglické, že mezi nimi nemohl být mír, a tak začaly anglo-búrské války, a aby zakryli svá zvěrstva, Anglové vymysleli „agresivní Zuly“. Tento příběh dává větší smysl. Například nyní, v naší době, otroctví začalo znovu již na Britských ostrovech, kdy jsou černí osadníci vykořisťováni jako dobytek a nemají žádná práva, to znamená, že Anglové byli v té době kolonizátory, zůstávají nyní. A všelijaké nesmysly psát o tom, jak primitivní komunální kmeny úspěšně bojovaly s bílými ozbrojenými zbraněmi, je jen anglická propaganda.
   V historii existuje takový starý trik – „rozděl a panuj“, rozděl historii na epizody, přisuzuj ostatním všechno zlo, které pochází z tebe samého – a pak můžeš vládnout světu, jak chceš.
   1. +35
    30 2018 марта
    Citace: Artek
    Žádný Zulu / Zusul nemohl ublížit bílým obyvatelům Afriky, kteří vlastní střelné zbraně.

    Řekni podplukovníku Pulleinovi o síle střelných zbraní. Zuluové, kteří porazili svůj oddíl 1700 lidí dvěma děly (ztráty - 1329 zabitých), zjevně nevěděli, že nemohl ublížit bílým obyvatelům Afriky, kteří vlastní střelné zbraně. úsměv
    1. -2
     30 2018 марта
     Citace: Alexey R.A.
     Citace: Artek
     Žádný Zulu / Zusul nemohl ublížit bílým obyvatelům Afriky, kteří vlastní střelné zbraně.

     Řekni podplukovníku Pulleinovi o síle střelných zbraní. Zuluové, kteří porazili svůj oddíl 1700 lidí dvěma děly (ztráty - 1329 zabitých), zjevně nevěděli, že nemohl ublížit bílým obyvatelům Afriky, kteří vlastní střelné zbraně. úsměv

     to je upřímné
     1. +22
      30 2018 марта
      Citace: Artek
      to je upřímné

      Uh-huh ... 52 mrtvých důstojníků (včetně obou velitelů - podplukovníků Durnforda a Pulleina), 727 mrtvých vojáků britské pravidelné armády - to je samozřejmě lež.
      V důsledku této bitvy ztratili své funkce vrchní velitel britských sil v Jižní Africe a premiér Disraeli (prohraná bitva vedla k porážce jeho strany ve volbách).
      1. 0
       30 2018 марта
       Citace: Alexey R.A.
       Citace: Artek
       to je upřímné

       Uh-huh ... 52 mrtvých důstojníků (včetně obou velitelů - podplukovníků Durnforda a Pulleina), 727 mrtvých vojáků britské pravidelné armády - to je samozřejmě lež.
       V důsledku této bitvy ztratili své funkce vrchní velitel britských sil v Jižní Africe a premiér Disraeli (prohraná bitva vedla k porážce jeho strany ve volbách).


       plivali angličtí vojáci otrávenými šípy, nebo pustili dovnitř stádo vzteklých hrochů? ne jinak.Pod Balaklavou zemřelo 350 Angličanů, i když byli zblízka zasaženi děly a puškami.
       1. +20
        30 2018 марта
        Citace: Artek
        plivali angličtí vojáci otrávenými šípy, nebo pustili dovnitř stádo vzteklých hrochů? ne jinak.

        Všechno je jednodušší: roztažení bojových formací limes, 12násobná početní převaha Zuluů, překvapení útoku (lipy skórovaly za průzkum), útok z několika stran najednou a rychlý přístup k nepříteli s přechodem na boj zblízka – navzdory ztrátám. Zuluové nebrali zajatce a pronásledovali prchajícího nepřítele do posledního.
        Nezapomeňte také, že tehdejšími střelnými zbraněmi byly jednoranné pušky. Střelivo pro které bylo skladováno v balíčcích balených v zinku, balených v pevných dřevěných krabicích. Navíc tyto krabice byly v konvoji a náboje byly dopravcům vydávány pouze hromadně. Ve filmu o bitvě u Rorke's Drift ukázali, jak dlouho trvá přinést nábojnice ... a co se stane, když se například ztratí klíč, který otevírá zinek.
        Navíc při střelbě se puška po tuctu výstřelů v rychlém tempu přehřála.

        Vznik automatických ručních palných zbraní ukončil konfrontaci mezi domorodci a armádou v koloniích. Jak napsala Hillary Belloc:
        Ať se stane cokoliv, máme
        Pistole Maxim, a nemají.
        1. Komentář byl odstraněn.
         1. +18
          30 2018 марта
          Citace: Artek
          Černoši jsou stejní vojáci jako Mongolové, někteří pasou ovce, jiní také pasou ovce, jací jsou vojáci?

          Nepleťte si dnešní Afriku se Zuly z 12. století. Búrové a Britové byli konfrontováni se státem vedoucím úspěšné dobyvačné války, jehož armáda se považovala za neporazitelnou. Aby se Britové vyrovnali se Zuly, museli do Afriky poslat XNUMX XNUMX pravidelných armádních sborů s dělostřelectvem. A ve veřejném povědomí Británie stáli Zuluové jako protivník na stejné úrovni jako Afghánci.
          1. 0
           30 2018 марта
           Citace: Alexey R.A.
           Citace: Artek
           Černoši jsou stejní vojáci jako Mongolové, někteří pasou ovce, jiní také pasou ovce, jací jsou vojáci?

           Nepleťte si dnešní Afriku se Zuly z 12. století. Búrové a Britové byli konfrontováni se státem vedoucím úspěšné dobyvačné války, jehož armáda se považovala za neporazitelnou. Aby se Britové vyrovnali se Zuly, museli do Afriky poslat XNUMX XNUMX pravidelných armádních sborů s dělostřelectvem. A ve veřejném povědomí Británie stáli Zuluové jako protivník na stejné úrovni jako Afghánci.


           a jak se mohli černí vojáci 19. století lišit od těch moderních? Jsou to pak obrnění ozbrojení sloni jako v pánovi prstenů? Jinému znalci taktiky už níže říkám, co je nejjednodušší armáda, co je k tomu potřeba, masová výroba zbraní, tavení železa, kovárny, doly, těžba uhlí, je potřeba mít VELKÉ ZÁSOBY JÍDLA, a černochy v ty dny zčásti lovili, zčásti měli dobytek a neměli žádné zemědělství, což znamená, že nemohli skladovat potraviny pro budoucí použití, takže chodili se svými stády a za divokými stády.
           Máte také nerozvinutou představu o životě černochů v té době. Nemohli shromáždit velkou armádu, ale mohli pouze s několika banditskými formacemi, jako to dělají nyní, zaútočit na Angly ze zálohy. Zkrátka vydělte všechna čísla „Anglických ztrát“ 1000 – to budou skutečné anglické ztráty.
           Pokud jde o 12 tisíc vojáků, nejde o válku, ale o ochranu velkých území.
           1. +18
            30 2018 марта
            Citace: Artek
            Co by mohlo

            Mladíku, čteš kromě Murzilky nebo moderních komiksů ještě něco?
            Tak proč jsi nahromadil tak obrovské komentáře tím, že jsi podepsal svou nevědomost?
            Pro rozšíření znalostí..
            http://gauteng.ru/istoriya-kul-tura-traditscii/zu
            lusy.html
            и
            http://www.istorio.net/istoriya-gosudarstva-zulu-
            v-19-veke-sem-dnej-istorii/
            Zbytek si najděte sami.
          2. +1
           7 2018 апреля
           Citace: Alexey R.A.
           Britové, aby si poradili se Zuly, museli do Afriky poslat 12 XNUMXčlenný pravidelný armádní sbor s dělostřelectvem.

           Jo, Cornwallis měl překvapivě také sbor v USA... osmitisícový. Zuluská armáda byla zřejmě prudší než americká? Kde jsou američtí dobrovolníci, tady jsou Zuluové – to je síla AAA.
         2. +13
          31 2018 марта
          Mongolové, znalci historie, jsou vynikajícími válkami a organizátory a vytvořili největší říši na světě.Vaše smradlavá Británie mohla bojovat pouze s domorodci a ničit je po milionech.Jako v Číně a Indii. za pomoci drog a umělého hladu Na celém světě nejsou žádní takoví odporní lidé, jako jsou Britové. A ruský lid nebude litovat, když se Albion potopí spolu se svými mlhami a odpornou spodinou, která si říká Britové.
          1. 0
           31 2018 марта
           Citát od slaventi
           Mongolové, znalci historie, jsou vynikajícími válkami a organizátory a vytvořili největší říši na světě


           no, jako Bantuové, tito "stvořili" a posekejme národy kolem zprava a zleva. Pak prudce degradovali a pojďme znovu pást berana.
           1. 0
            27 2018 мая
            Kosit národy? Naučíte se příběh první ignorant. Myslíte degradovat? Jste progresivní dofiga? Soudě podle tvých výkřiků jsi prostě degenerát.
          2. +6
           7 2018 апреля
           Citát od slaventi
           Mongolové jsou vynikajícími válkami a organizátory a vytvořili největší říši na světě

           Škoda, že sami Mongolové se o tom dozvěděli až v devatenáctém století, včetně toho, že jsou Mongolové.
           1. -1
            27 2018 мая
            co to neseš? Mongolové to věděli a vědí velmi dobře. Na rozdíl od vás Mongolové znají celou svou rodinu.
         3. 0
          7 2018 апреля
          Citace: Artek
          jak s takovými ztrátami od primitivních domorodců mohla Anglie dosáhnout dobytí světa.

          Zuluové jsou otřesy vesmíru, hned za Mongoly. Proč budovat moderní armádu? Stačí si vzít příklad z Mongolů a Zuluů.
          1. 0
           27 2018 мая
           Jaké idiotské výroky? Čeho chcete s takovými podmínkami dosáhnout? V té době to byly bojeschopnější armády. Co myslíte, že v té době měli Rusové nebo kdokoli jiný kulomety a děla? Armáda Mongolů byla mnohokrát lépe vyzbrojená a bojeschopná než armáda jiných národů, což se ukázalo v průběhu několika staletí. Tak si zakryj ústa
       2. +1
        31 2018 марта
        Behemoti s tím nemají nic společného...
        Ale když 1700-20 nebo dokonce 30 tisíc zaútočí na 50 lidí, pak nepomohou ani jednonabíjecí pušky, ani několik děl - jsou zde potřeba kulomety a více než tucet. Odřad ale neměl kulomety. Mimochodem, stejným způsobem v Namibii bojovali Herero s Němci - s oštěpy a luky na již mnohonásobně nabitých puškách, kanónech a kulometech. Nakonec zvítězili Němci v Namibii a Britové v Jižní Africe. hi
        1. 0
         1 2018 апреля
         Citace z andj61
         Behemoti s tím nemají nic společného...
         Ale když 1700-20 nebo dokonce 30 tisíc zaútočí na 50 lidí, pak nepomohou ani jednonabíjecí pušky, ani několik děl - jsou zde potřeba kulomety a více než tucet. Odřad ale neměl kulomety. Mimochodem, stejným způsobem v Namibii bojovali Herero s Němci - s oštěpy a luky na již mnohonásobně nabitých puškách, kanónech a kulometech. Nakonec zvítězili Němci v Namibii a Britové v Jižní Africe. hi


         jsi asi velký vynálezce, zkus figurku 500000 XNUMX zlých zusulů, bude se ti to líbit víc.
        2. Alf
         0
         1 2018 апреля
         Citace z andj61
         Nakonec zvítězili Němci v Namibii a Britové v Jižní Africe.

         Černoši došli dřív než náboje.
        3. +1
         7 2018 апреля
         Citace z andj61
         Ale když 1700-20 nebo dokonce 30 tisíc lidí zaútočí na 50 lidí, nepomohou ani jednonabíjecí pušky, ani několik zbraní.

         Vyspělejší stát má i větší armádu, protože na rozdíl od nomádů vyrábí a skladuje potraviny. Zuluové nemohli fyzicky shromáždit takovou armádu na jednom místě, protože by během krátké doby zemřeli hlady.
         1. 0
          27 2018 мая
          Jaké úvahy o pohovce? "Nemohl" "z hladu" :) Jdi do kuchyně a nauč manželku vařit boršč, teoretik)
    2. 0
     9 2018 апреля
     Citace: Alexey R.A.
     Citace: Artek
     Žádný Zulu / Zusul nemohl ublížit bílým obyvatelům Afriky, kteří vlastní střelné zbraně.

     Řekni podplukovníku Pulleinovi o síle střelných zbraní. Zuluové, kteří porazili svůj oddíl 1700 lidí dvěma děly (ztráty - 1329 zabitých), zjevně nevěděli, že nemohl ublížit bílým obyvatelům Afriky, kteří vlastní střelné zbraně. úsměv

     Nedávno jsem viděl film na toto téma. dojem. Škoda, že jsem si nezapamatoval název (nesledoval jsem to od začátku). Pokud film ukázal tento masakr blízko realitě, pak je válka s Brity a se Zuluy problematická a krvavá. Pokud nemusíte, je lepší nezačínat.
   2. +9
    31 2018 марта
    Vše, co jste napsal, jsou výhradně vaše fantazie způsobené neznalostí. Autor článku podal příběh přibližně správně.
    1. +1
     7 2018 апреля
     Citace: voyaka uh
     Autor článku podal příběh přibližně správně.

     Ne vše, co se píše v knihách, je pravda.
   3. 0
    17 2018 мая
    Jste si jistý, že Zuluové, stejně jako dobytek, byli odvezeni Brity do Ameriky, do otroctví? Ve skutečnosti bylo otroctví v Anglii zrušeno v roce 1772. A v roce 1807 byl v Anglii vydán dekret, který zcela zakazoval všem anglickým poddaným zapojit se do obchodu s otroky. A Britové se poprvé setkali se Zuly mnohem později.
   4. 0
    29 2018 мая
    "Anglové, kteří vyhubili Skoty, Irové, Američtí Indiáni, Číňané, Indové, kteří ve skutečnosti spáchali takový fenomén jako otroctví"
    Otroctví bylo ve skutečnosti spácháno tisíce let před výše zmíněnými Angles.
   5. 0
    5 2018 июня
    Všechna dobytí byla provedena různými zeměmi, různými skupinami atd. ale na samém konci zasáhli Anglosasové do všeho připraveného a s malým krveprolitím zvítězili. Stejný příběh byl i u Búrů, ti ovládli většinu Jižní Afriky, oblast začala přinášet bohatství a zasahují zde „Britové“, tím spíše, že jsou zde všechny podmínky pro nasazení námořnictva k přepravě vojáků a zásob. Těch pár Búrů bylo zatlačeno zpět do veldu (vápnité hory), čímž byli zbaveni zemědělství a zbytek šel podle scénáře dobytí Ameriky.
 2. +8
  30 2018 марта
  Jména Jevgenije Maksimova, který se stane „fechtským generálem“ búrské armády, zůstanou v historii.
  Plukovník E. Ya. Maksimov (vpravo) spolu s „dědečkem“ jihoafrických speciálních jednotek, generálem P. Kolbem.
 3. +12
  30 2018 марта
  Je to samozřejmě škoda pro Búry: velmi odvážný a pracovitý národ.
  Ale zvítězila demografie a tolerance....
  1. +11
   31 2018 марта
   Neidealizujte si Búry ("Afričany"). Přes rok jsem žil a pracoval v Johannesburgu. Byl v práci, v Pretorii a v Durbanu. Musel se vypořádat se všemi barvami pleti a národy.
   Búrové nejsou darem v komunikaci, bez ohledu na to, jak bílým patriotem bílé rasy jste. nepomůže. V mase - drsní "bytoví" rasisté. Uznávají pouze své vlastní. Ne vrtačka - cizí, druhá třída. Nehledě na to, že jsem mluvil s lidmi vzdělanými, ne venkovskými. I Skotové jsou ve srovnání s nimi internacionalisté. smavý
   1. +5
    31 2018 марта
    Citace: voyaka uh
    Neidealizujte si Búry ("Afričany"). Přes rok jsem žil a pracoval v Johannesburgu. Byl v práci, v Pretorii a v Durbanu. Musel se vypořádat se všemi barvami pleti a národy.
    Búrové nejsou darem v komunikaci, bez ohledu na to, jak bílým patriotem bílé rasy jste. nepomůže. V mase - drsní "bytoví" rasisté. Uznávají pouze své vlastní. Ne vrtačka - cizí, druhá třída. Nehledě na to, že jsem mluvil s lidmi vzdělanými, ne venkovskými. I Skotové jsou ve srovnání s nimi internacionalisté. smavý

    Mluvil jsem také s párem - trojicí rodin z Jižní Afriky - obecně není všechno jednoduché.
    Měl jsem dojem, že byli zakonzervováni v letech 40-50.
    To je problém, vymírají lidé, kteří jsou zamračení a neschopní se přizpůsobit změně reality.
    1. +2
     31 2018 марта
     Zajímavý komentář. "" Byli zakonzervováni ve 40.-50. letech "". A jak to bylo tehdy, a dokonce i v Jižní Africe. ???Ty staré časopisy s příběhem Barnarda, který měl transplantované srdce, vycházely až do 80. let .... Tak říkal, že oni, Búrové, žijí v minulosti ..... a odděleně ... ....
     Zajímalo by mě, co se stalo s vědeckou základnou, která tehdy umožnila transplantaci srdce v Jižní Africe? Musím si přečíst o Dr....
     1. +2
      31 2018 марта
      Citace z Reptiliana
      Zajímavý komentář.“ Zakonzervován ve 40.–50

      ne z hlediska technologie - mentálně konzervované, možná ne 40. léta samozřejmě, ale 60. léta určitě
     2. +2
      31 2018 марта
      Kapské Město je jiný svět. Jsou tam i rasové bitvy, ale jiné: černoši s barevnými. Bílí jsou tam slušnější než na východě. V Kapském Městě jsem byl pouze turista - velmi krásná příroda.
      1. +7
       31 2018 марта
       Citace: voyaka uh
       Kapské Město je jiný svět. Jsou tam i rasové bitvy, ale jiné: černoši s barevnými. Bílí jsou tam slušnější než na východě

       Jižní Afrika je dnes typickým znakem rasismu. Černá ....
       Byl to sen dostat se tam, když byli u moci běloši. Teď, nedej bože. Jelikož však není touha dostat se do USA na lodi - úplná bakchanálie imigračních úřadů ....
   2. +2
    31 2018 марта
    Citace: voyaka uh
    V mase - drsní "bytoví" rasisté. Uznávají pouze své vlastní. Ne vrtačka - cizí, druhá třída.

    To je jejich způsob, jak přežít a nerozpustit se v okolním černém moři.
    Porušují zákony? Ne. Rasisty v plném smyslu toho slova tedy nelze nazvat IMHO.
    1. +2
     31 2018 марта
     Nerozumíte: oni nestráví VŠECHNY cizí lidi. A také běloši jiných národností. V búrských městech „nepřežijí“ ani Němci a Skoti (snaží se je vytlačit), nemluvě o Britech nebo Italech, Irech.
     1. +2
      31 2018 марта
      Citace: voyaka uh
      Nerozumíte: oni nestráví VŠECHNY cizí lidi. A také běloši jiných národností. V búrských městech „nepřežijí“ ani Němci a Skoti (snaží se je vytlačit), nemluvě o Britech nebo Italech, Irech.

      Dokonale vám rozumím a myslím, že se tímto způsobem snaží zachovat svou identitu.
      Starověrci například také nesmějí do svých vesnic, v USA jsou města ve vnitrozemí, kde nemají rádi cizince.
      Pokud to není v rozporu se zákonem, ať...
   3. 0
    31 2018 марта
    Citace: voyaka uh
    Búrové nejsou darem v komunikaci, bez ohledu na to, jak bílým patriotem bílé rasy jste. nepomůže. V mase - drsní "bytoví" rasisté. Uznávají pouze své vlastní. Ne vrtačka - cizí, druhá třída. Nehledě na to, že jsem mluvil s lidmi vzdělanými, ne venkovskými. I Skotové jsou ve srovnání s nimi internacionalisté.


    ne tak docela, Búrové podporovali myšlenku rasové čistoty, takže běloši jsou normální, nebílí jsou odděleni, to je normální. Běloch se snadno ušpiní, ale pro černochy to není vidět .
    1. +8
     31 2018 марта
     Přestaňte se ztrapňovat svou neznalostí. Pokud všechny takové „bílé zástupce bílé rasy“ napíchnete do jakéhokoli búrského města, rychle k vám přijede interní hlídka v džípu a požádá vás, abyste vystoupili. A když začnete proti něčemu namítat, vezmou vás za ruku, posadí do džípu a kopáky vyhodí za město. A je zbytečné chodit na policii.
     1. 0
      31 2018 марта
      Citace: voyaka uh
      Přestaňte se ztrapňovat svou neznalostí. Pokud všechny takové „bílé zástupce bílé rasy“ napíchnete do jakéhokoli búrského města, rychle k vám přijede interní hlídka v džípu a požádá vás, abyste vystoupili. A když začnete proti něčemu namítat, vezmou vás za ruku, posadí do džípu a kopáky vyhodí za město. A je zbytečné chodit na policii.


      to je pochybné, protože nejprve je potřeba rozeznat bílé od bílého, obvykle Búrové – nordická rasa se nijak neliší od bílé populace Ruska, Polska, Skandinávie.Existují další „bílé“, které budou chtít.
      1. +6
       31 2018 марта
       Tam spočítají „mimozemšťana“ okamžitě, ještě předtím, než řeknete první slovo. Nejužitečnější slova v Jižní Africe k přežití: "žádná zbraň!" (bez zbraní) a zároveň by měly být obě ruce vystaveny do stran, prsty dlaněmi dopředu, rozpažené.
       A to není proti černochům (je lepší od nich hned utéct, bez ohlédnutí), ale proti bílým, kteří vám – bílém blonďatému hrdinovi – pošlou dvouhlavňovou brokovnici nebo krátký revolver do břicha. .
   4. 0
    9 2018 апреля
    Citace: voyaka uh
    Búrové nejsou darem v komunikaci, bez ohledu na to, jak bílým patriotem bílé rasy jste. nepomůže. V mase - drsní "bytoví" rasisté. Uznávají pouze své vlastní. Ne vrtačka - cizí, druhá třída.

    S jinou mentalitou by už dávno zmizeli z povrchu Země.
   5. 0
    5 2018 июня
    Netvrdím, že Natsikové jsou stále stejní, ale bylo snazší pracovat s nimi než s „brity“
 4. +7
  30 2018 марта
  Mnozí z našich dobrovolníků byli etablovaní lidé, rozumní a zároveň s ruskou mentalitou s jejím neustálým hledáním spravedlnosti. Koneckonců, v té době se do Ruské říše dostaly zprávy o praxi používání koncentračních táborů a těch monstrózních metodách vedení války Brity proti Búrům.

  Autore, díky. Něco jsem věděl, něco slyšel, ale takhle podrobný rozbor vidím poprvé. a bez politizace, jak tomu v těch dobách skutečně bylo.
  1. +1
   30 2018 марта
   Dobré odpoledne, Nikolai, čekal jsem ---- uvažoval by někdo jako já..... A na základě článku a různých televizních zpráv se mi vkrádají do hlavy analogie se životem bývalých republik SSSR. ... I když nejsou úplně proti Rusové byli.
   1. +2
    30 2018 марта
    Citace z Reptiliana
    A na základě článku a různých televizních zpráv se mi vkrádají do hlavy analogie se životem bývalých republik SSSR ...

    Ahoj Dima. Takové myšlenky mě nenapadají. Pamatuji si, co jsem četl o koncentračních táborech o ruských dobrovolnících, ale všechno to byly buď útržky vzpomínek, nebo beletrie a dobrodružná literatura. V tomto článku se autor pokusil poukázat na historii i problémy jižní Afriky. Téma je složité, popřejme mu hodně štěstí.
    1. +4
     30 2018 марта
     Ano, téma je složité a vzácné. Co jsem četl o Jižní Africe? Arthur Conan Doyle napsal knihu.
     Barnardova kniha ve starém socialistickém časopise, malý článek zde, více zde
     článek Shpakovského V.O. --- po dlouhou dobu A o obrněných vlacích v Jižní Africe. To je po vašich příbězích. S pozdravem.
     Autorovi ---- přeji vše nejlepší!
     1. 0
      9 2018 апреля
      Citace z Reptiliana
      Co jsem četl o Jižní Africe?

      Přečtěte si do hromady dětskou knihu "Kapitán Blow Head"
 5. +11
  30 2018 марта
  Transval, Transval, moje země,
  Hoříš!
  Pod rozvětveným stromem
  Búr seděl zamyšleně.

  O čem to mluvíš, starče?
  Na co myslíš?
  Chybí mi moje vlast
  A omlouvám se za rodnou zemi.

  Z ruské lidové písně.

  Proč nenabídnout ruským úřadům Búrům, aby se přestěhovali do Ruska, kdo chce! Jsou to rozvinutí, pracovití lidé se zdravým smyslem pro humor. Pracoval jsem s nimi mnohokrát a nepamatuji si na nich nic špatného.
  1. +4
   30 2018 марта
   Burame, proč tomu tak je? Je pravděpodobnější, že se přestěhují do EU nebo USA. Co se vlastně stane
   1. +6
    30 2018 марта
    Citace: Gopnik
    Burame, proč tomu tak je? Je pravděpodobnější, že se přestěhují do EU nebo USA. Co se vlastně stane

    Je to jejich čistě osobní záležitost, ale nabízet to není hřích. Mimochodem, jsou tam i Rusové.
  2. 0
   2 2018 июля
   Citace: Humpty
   Proč nenabídnout ruským úřadům Búrům, aby se přestěhovali do Ruska, kdo chce! Jsou to rozvinutí, pracovití lidé se zdravým smyslem pro humor. Pracoval jsem s nimi mnohokrát a nepamatuji si na nich nic špatného.

   No, opravdu, proč by to Búrové měli potřebovat? Navíc už tu byla podobná zkušenost - ruské úřady před pár lety zorganizovaly kampaň na přilákání bílých emigrantů-starověrců na Dálný východ z Latinské Ameriky (jako skončila doba komunistů, máme svobodné křesťanství, krom demokracie, atd.). tak co? Nyní nešťastníci, kteří prodali plantáže v Jižní Americe, hořce pláčou pro to, co ztratili, tváří v tvář ruskému formalismu a byrokracii. Situaci momentálně neznám, ale před pár lety se tito osadníci cítili velmi špatně (a jsou původem nejruští a vy říkáte, že pozveme Búry, jo...).
 6. +6
  30 2018 марта
  Velmi, velmi... Děkujeme, těšíme se na pokračování...
 7. +6
  30 2018 марта
  Velmi dobrý materiál! „Černá hrozba“ Jižní Afriky není mýtus. Černoši tam žijí na principu, že kdo není náš, není černý, je...nepřítel. A s nepřáteli – jako s nepřáteli. Nejprve s vlastními... Ale co bude potom?
  1. +1
   30 2018 марта
   jádrem všeho je hodnota lidského života.
   je nízká - hodně orgánů na prodej a transplantaci.
   A všechno.
   NEBOJTE SE SMRTI A PORAŽENÍ
   .PROMIŇTE CO ONI?
   groš a tak nespadne z dobrého nebo špatného průmyslu.- mělo by to trvat až 50 let svobodného života (od získání nezávislosti - včetně ekonomické - to není) všichni pumpují.
   Západní nadnárodní korporace se zjevně připravují k odchodu za 10-30 let A PRAVDĚPODOBNĚ ČÍNA TLAKUJE NA TNC AMER A EURO. -Vytvoření chaosu je nejlepší způsob, jak oddálit vaši ztrátu.

   ani sobě, ani lidem.
   dá nový majitel (Čína) pít vodu?.
  2. +6
   31 2018 марта
   "Negři tam žijí podle zásady, že kdo není náš, není černý, je...nepřítel." ////

   Negři se tam krutě, bezohledně řezali. Viděl jsem tam (z bezpečné vzdálenosti) černošský hostel s černými imigranty z Mosambiku v plamenech. Zapálili ho místní černoši z Bantuů (khosa, sutu). A nenechali mě utéct. Dokud policie (Zuluové a běloši) nezahnala výtržníky vodními děly. Všechny podrobnosti mi později řekli kolegové.
   A pokud si myslíte, že jsou tam bílí pohromadě, jste ještě na omylu. Všichni ostatní běloši nemohou vystát Búry: Britové, Italové, Portugalci, Židé a Řekové. Hinduisté, mulati (barevní "barevní") A všichni výše uvedení se navzájem nekontaktují. nebezpečná země
   s nebeským klimatem. smutný
   1. +2
    31 2018 марта
    Citace: voyaka uh
    s nebeským klimatem.

    V Pretorii jsem nikdy nebyl, ale podle místních recenzí neexistuje město s nejlepším klimatem na zemi.
    1. +3
     31 2018 марта
     Celý region - a Johannesburg (Joburg) a Pretoria - je rovina na kopci - kilometr nad mořem. +16 v zimě, +25 v létě. Jednou denně - krátký bouřlivý déšť, jako hodinky, vždy během dne. Super klima. dobrý Ale tady jsou lidé ... ráj obecně nevyšel ... smutný
   2. +6
    31 2018 марта
    Citace: voyaka uh
    Negři se tam krutě, bezohledně řezali.


    Vložím svých pět franků.
    Negroidní rasa je obecně mnohem agresivnější než Kavkazan, který je zase agresivnější než Mongoloidi.
    v Africe není agrese všude stejná. byl trochu v Senegalu a Mali. můžete narazit na dobrodružství, ale obecně je to v pořádku. Sám jsem procházel vesnicemi na březích nějaké řeky, nedaleko Tamby. nic, seděl jsem u ohně s místními, šel na ryby. lidé jako lidé. jednoduché a líné, ano. Před odjezdem jsem jim dal svou mačetu. byli mezi sebou spokojeni. hlavní je nezářit penězi.
    malárie opravdu vydělal, odešel na čtyři.
   3. +3
    9 2018 апреля
    Citace: voyaka uh
    Všichni ostatní běloši nemohou vystát Búry: Britové, Italové, Portugalci, Židé a Řekové. Hinduisté, mulati (barevní "barevní") A všechny výše uvedené se navzájem neovlivňují

    No, stejně jako v Evropě. Všichni v Evropě nenávidí: Němce, Brity, Francouze, Italy, Poláky, Rusy atd. atd. Tito. všechny "ne jejich". Rusové jsou nejtolerantnější, jakkoli se to ostatním Evropanům může zdát zvláštní.
  3. 0
   1 2018 апреля
   Citace z ráže
   Velmi dobrý materiál! „Černá hrozba“ Jižní Afriky není mýtus. Černoši tam žijí na principu, že kdo není náš, není černý, je...nepřítel. A s nepřáteli – jako s nepřáteli. Nejprve s vlastními... Ale co bude potom?

   A pak přijdou Číňané. Koupí si své vůdce a tím, že je budou ovládat, budou čerpat zdroje.
   1. Alf
    0
    1 2018 апреля
    Citace: Normální ok
    A pak přijdou Číňané. Koupí si své vůdce a tím, že je budou ovládat, budou čerpat zdroje.

    Už dorazil.
  4. 0
   2 2018 июля
   Citace z ráže
   Velmi dobrý materiál! „Černá hrozba“ Jižní Afriky není mýtus. Černoši tam žijí na principu, že kdo není náš, není černý, je...nepřítel. A s nepřáteli – jako s nepřáteli. Nejprve s vlastními... Ale co bude potom?

   Ano, máte pravdu, v posledních desetiletích je situace v Černé Africe prostě příšerná a sporadické pokusy o zlepšení socioekonomické situace v jednotlivých zemích jsou v zárodku ztroskotané... Kmenové spory černošských kmenů jsou hrozná věc, co je to za bílý rasismus, všude to skončilo asi 30 let zpátky... Naopak tam, kde jsou ještě zbytky kolonialismu, alespoň co se organizace týče, to umožňuje ekonomikám těch zemí se udržet nad vodou. Ale stejně (řeknu z vlastní zkušenosti) černoši závidí bílým se skutečně černou závistí (ne nadarmo se v sortimentu většiny zemí s černošským obyvatelstvem asi 60% veškeré prodávané kosmetiky tvoří krémy na bělení pleti, mýdla s obrázky bílých miminek jsou vyprodané častěji než s obrázky černých miminek (v některých afrických státech dokonce platí zákony, podle kterých je zakázáno na prodávaných produktech zobrazovat osoby netitulních etnických skupin zemí apod.).
 8. +5
  30 2018 марта
  Búrové / Britové udělali chybu - na kolonizovaných územích Jižní Afriky v 19. století využívali pracovní síly gastarbeiterů (mimozemšťan Bantu), za což doplatili: když se ve 20. století zvýšil počet gastarbeiterů, "požádali" Búry / Brity, aby odešli.
 9. +3
  30 2018 марта
  tady Jižní Afrika všechno podělala a USA a SSSR...proč?
  1. +3
   30 2018 марта
   Nebo je možná všechno jednoduché... Příliš mnoho černochů u moci...
   1. +2
    30 2018 марта
    Citace od Varda
    Nebo je možná všechno jednoduché... Příliš mnoho černochů u moci...

    Hmm... Stejně jako my. Příliš mnoho lidí...
  2. +4
   30 2018 марта
   Vše je složité a velmi jednoduché.
   1) Ve Spojených státech začaly procesy desegregace ve společnosti nikoli de iure, ale de facto (konec 80. let) Odtud pomoc utlačovaným černochům v Africe, vytvoření Libérie a mnoho dalšího.
   2) SSSR - pomohl a naučil obrovské množství afrických režimů získat přístavy a prosazovat socialistické myšlenky.
   3) Jihoafrická republika je v té době nejvyspělejší zemí kontinentu. Věda, průmysl, ozbrojené síly, to vše se mohlo stát novým pólem moci na kontinentu (velmi čerstvým příkladem v té době byl Írán).
   4) Jižní Afrika sedí na obrovském množství zdrojů – zejména diamantů.

   Součtem faktorů se stává, proč jak SSSR (zbrojní podpora Angole a Namibii), tak Spojené státy (zbrojní embargo a podpora ANC) a Británie (obchodní sankce) a Čína (zbrojní podpora Zimbabwe ) zafoukal stejnou melodii.
   1. +3
    9 2018 апреля
    Citace z misshastic

    4
    mishastic 30. března 2018 08:48 ↑
    Vše je složité a velmi jednoduché.
    1) V USA začaly procesy desegregace ve společnosti nikoli de jure, ale de facto (konec 80. let) Proto ta pomoc utlačovaným černochům v Africe,

    Tady je to ještě jednodušší. Koloniální systém rozdělil koloniální země na metropolitní země. Než se USA postavily na nohy, bylo již vše rozděleno.
    Spojené státy jednaly jednoduše – důsledně tento systém demontovaly s aktivní spoluúčastí SSSR. A osvobozené země si mezi sebou rozdělili pod svůj protektorát... Většina z toho šla do Spojených států.
    Dále Spojené státy rozebraly SSSR a převzaly nejen satelity, ale také fragmenty SSSR.
    co očekáváme? Nebo demontáž Ruska a Číny. Nebo demontáž Spojených států.
    Třetí neexistuje.
    1. 0
     9 2018 апреля
     Demontáž Ruska a Číny je nákladná, drahá a bez zaručeného výsledku.
     Je tu nedávno rozebraný Blízký východ (Írán), Afrika (Nigérie, Jižní Afrika, Angola), Střední Asie (Kazachstán, Turkmenistán), jihovýchodní Asie (Indonésie, Filipíny, Thajsko) a nakonec Evropa (západní a střední).
     Kapitalista nebude riskovat.
 10. +1
  30 2018 марта
  Myslím, že provokativní rozhodnutí parlamentu prosadily TNC, které ovládají klíčová odvětví jihoafrické ekonomiky (těžba uranu, zlata, diamantů). Vláda z příjmů těchto firem nemá téměř nic, snaží se samozřejmě zemi pozvednout (dokonce zve učitele škol z celé Afriky na smlouvu), ale ne vše jde rychle a s taková přímá opozice. Na území země žije 10 kmenů se zcela odlišnými jazyky (stejně jako v SSSR s jeho republikami). A metoda zničení země je stejná – oznámit, že jeden národ živí zbytek darmožráčů. Do role darmožráčů byli zatím jmenováni Búrové.
  1. 0
   2 2018 июля
   Citace: Aviator_
   Myslím, že provokativní rozhodnutí parlamentu prosadily TNC, které ovládají klíčová odvětví jihoafrické ekonomiky (těžba uranu, zlata, diamantů). Vláda z příjmů těchto firem nemá téměř nic, snaží se samozřejmě zemi pozvednout (dokonce zve na smlouvu učitele škol z celé Afriky), ale ne vše jde rychle a s taková přímá opozice.

   trochu vás zklamu. Podniky v rukou nadnárodních korporací, jako je Debirs, jsou páteří jihoafrické ekonomiky a platí obrovské sumy peněz za právo na rozvoj přírodních zdrojů. Domorodé černošské vlády mají hlavní problém - JSOU NAPROSTO LHOŽITÉ K OBECNÝM ZÁJMŮM, A STARAJÍ SE JEN O SVÉ SPECIÁLNĚ OSOBNÍ ZÁJMY, málokdy - o zájmy svého klanu - proto to hrozné rozkrádání státních rozpočtů, monstrózní korupce a úplné zapomnění de facto z obyčejných lidí...
   1. 0
    2 2018 июля
    Samozřejmě to tak může být, ale poprvé se setkávám s takovými nadnárodními společnostmi, kterým záleží více na zemi, jejíž bohatství rozvíjejí, než na vlastním příjmu.
    1. 0
     2 2018 июля
     Citace: Aviator_
     Samozřejmě to tak může být, ale poprvé se setkávám s takovými nadnárodními společnostmi, kterým záleží více na zemi, jejíž bohatství rozvíjejí, než na vlastním příjmu.

     Nikdo tedy neříká, že nadnárodním korporacím jde o něco jiného než o zisk, ale v Jižní Africe jsou základem rozpočtu a vláda (jako všude v Africe) se řídí výhradně klanovými úzce chamtivými zájmy a už vůbec ne státu... Bohužel, ale jen tam, kde byli a jsou běloši v Africe, tam se dá víceméně žít, na stejném místě, kde už nic nezbylo - prostě vtělené peklo na zemi... (Vím, co jsem' mluvím ve skutečnosti). Samotní černoši (od vzdělaných!) v soukromých rozhovorech skoro pláčou o ztraceném čase „zlých kolonialistů“... V Nigeru Afrik typicky „proletářské“ myšlení – pokud se sousedovi začne žít o něco lépe, beru mačetou nebo motykou a jít mu vypálit dům, protože nefig! Vlády jsou tedy kmenové mafiánské klany a armáda a policie je čistě chrání a zajišťují drancování národních zdrojů cizími společnostmi... (ale pokud tam tyto TNC nebudou, konkrétně ta naše, tak místní nebudou mít vůbec nějaká práce...)
     1. +1
      2 2018 июля
      Komunikoval jsem s bělochy i černochy ve vědeckém centru CSIR (tam je mimochodem hlavní aerodynamik Ind), nejsou tam žádné neshody a rasismus, všichni tvrdě pracují a dobře pracují. Na Univerzitě v Pretorii jsou učitelé odkudkoliv, vlastních zaměstnanců je málo, intenzivně se dělají. A stále existuje mnoho negramotných. Obecně platí, že pokud člověk nepracuje, mění se v opici. To platí i pro bílé.
 11. +10
  30 2018 марта
  S Jihoafrickou republikou se váže smutný příběh, je dost možné, že za dalších 20-30 let je to naposledy, kdy tam můžete jet jako turista bez rizika a nevrátíte se (ač stále existuje, ve stejné Johannesburg) a setkat se s místním bělochem. Už jsem tu něco řekl, nejsem rasista, ale kdekoli začnou vládnout černoši nebo indiáni, všude vládne chaos a devastace. Když už jsme u Indů, dlouho jsem spolupracoval s bangladéšským rodákem, říká už řada krajanů lituje, že Britové odešli, alespoň měli pořádek.
  1. +2
   30 2018 марта
   Citace z Nix1986
   odpověď

   To je číslo. Připomnělo mi to knížku „Přineseno větrem“, kdy se bývalí otroci kroutili, aby se o ně bývalí páni postarali. Pamatujete si, že Scarlett měla černou služku „mami“? Byla to třetí strana bývalého řádu.
 12. +2
  30 2018 марта
  a naši dobrovolníci po 10 letech ve stejných řadách s Angles bojovali proti Němcům.
  je to "víra ve vyšší spravedlnost"?
 13. BAI
  +1
  30 2018 марта
  Afrika je ve vývoji pozdě. V Evropě se svého času stalo téměř totéž.
  1. +6
   30 2018 марта
   Citace z B.A.I.
   Afrika je ve vývoji pozdě. V Evropě se svého času stalo téměř totéž.

   Co se stalo v Evropě a Asii? Například v VIII století před naším letopočtem? Mongoloidi-Masageti šli na západ a vyhnali Skythy. Skythové zase vyhnali na západ Slovany (s nimiž se předtím přátelili, obchodovali a mísili se). Slované z východu a zároveň Skandinávci ze severu vytlačili Kelty na západ a jih (od té doby keltské obyvatelstvo na území dnešního Polska a Německa vymizelo). Keltové, kteří vyřadili z Francie Ligury, dobyli sever Ibérie (Tartessy) a pak se vydali na Britské ostrovy, aby rozsekali Piktů! Pak byla na několik staletí nastolena stabilita... A kdo byli LIGUŘI --- stále není známo! ...
   1. +3
    31 2018 марта
    Ano, existuje taková teorie: „domina migrace národů“. Každý, kdo uteče před útočníkem, vyřadí dalšího z jejich domovů. Spouštěčem navíc mohlo být obyčejné sucho, které vyhnalo první lidi z místa. Ne agresivita.
    Viděl jsem černé křováky v Jižní Africe. Zůstalo jich málo. Navenek se výrazně liší od Bantuů.
    Malý vzrůst, velké hlavy. Velmi chytrý. S jedním jsem se spřátelil - účetní, jak jsem ho vytáhl z policie (dal za něj hotovostní zálohu). Téměř je zničili Bantuové a skončili nemocemi, které přinesli běloši. Také oběti "domina" - bantuské dráhy na jih kontinentu.
 14. +8
  30 2018 марта
  Příklad toho, co se stane s Jižní Afrikou, nemusíte hledat daleko. Nachází se trochu na sever. Rhodesie (Zimbabwe). Pravda, se změnou moci to vypadá, že zapnuli mozek. Byl zahájen program návratu bílých vlastníků půdy, kterým bylo kdysi všechno odebráno (což se chystali udělat v Jižní Africe). Takhle to vypadá https://www.youtube.com/watch?v=dkdglXB7OvM
  1. +5
   30 2018 марта
   Zbývá čekat, až Jižní Afrika „zapne mozek“? Myslím, že "zapnou mozek", až všechno vydrancují, aspoň rootnou a nebude na koho vinit, ale teď platí: "bílí za to můžou, že bílí mají tohle je naše"
   1. +5
    30 2018 марта
    Citace: Monarchista
    Zbývá čekat, až Jižní Afrika „zapne mozek“?

    Zbývá jen určit, co rozumíme pod pojmem „mozky“... Neboť ve svrchním paleolitu Homo sapiens a další neandrtálci mozky zjevně měli, ale výsledek jejich „zapnutí“ na nás, jejich potomky, by sotva se zdály přijatelné.
    Citace: Monarchista
    Myslím, že "zapnou mozek", až všechno vydrancují, aspoň rootnou a nebude na koho vinit, ale teď platí: "bílí za to můžou, že bílí mají tohle je naše"

    IMHO: když rozsekají všechny bílky "a nebude za to kdo vinit", začnou, nebo spíš pokračovat, s nadšením se krájet. Protože jejich (primitivní komunální) bytí určuje jejich vlastní (primitivní komunální) vědomí.
    P.S. Důležité upozornění: Pokud jim jen nějaké vnější síly nezabrání oddávat se této sladké, prastaré, skutečně lidové tradici z hloubi srdce. smavý
    1. Alf
     +1
     30 2018 марта
     Citace: Han Tengri
     P.S. Důležité upozornění: Pokud jim jen nějaké vnější síly nezabrání oddávat se této sladké, prastaré, skutečně lidové tradici z hloubi srdce.

     Tedy pokud nepřijdou bílí a nevystřihnou černé. Bílý ale tentokrát svou chybu nezopakuje, sekne ji úplně.
     1. +3
      30 2018 марта
      Citace: Alf
      Tedy pokud nepřijdou bílí a nevystřihnou černé. Bílý ale tentokrát svou chybu nezopakuje, sekne ji úplně.

      Wai! Proč to musí být bílé? Mohou přijít „správní“, „civilizovaní“ černoši, kteří s tou správnou, „civilizovanou“ pomocí vysekají všechny „špatné“, „necivilizované“ černochy a ... dají diamantové doly a další přírodní nishtyaky, ZDARMA, do rukou těch správných, bílých přátel. lol
      1. +2
       31 2018 марта
       No, co jsi, Khane .... Proč to vracejí? Opět je vymění za skleněné korálky nebo přísliby ochrany! Něco takového.
     2. +1
      1 2018 апреля
      Citace: Alf
      Tedy pokud nepřijdou bílí a nevystřihnou černé. Bílý ale tentokrát svou chybu nezopakuje, sekne ji úplně.

      Běloši už toho nejsou schopni.
      1. Alf
       0
       1 2018 апреля
       Citace: Normální ok
       Běloši už toho nejsou schopni.

       Nevím, podle toho jaká bílá. Nyní, pokud budou árijští bratři podněcováni, pak to s největší pravděpodobností vyjde.
   2. 0
    9 2018 апреля
    Citace: Monarchista
    Zbývá čekat, až Jižní Afrika „zapne mozek“? Myslím, že "zapnou mozek", až všechno vydrancují, aspoň rootnou a nebude na koho vinit, ale teď platí: "bílí za to můžou, že bílí mají tohle je naše"

    Je čas, aby mnoho lidí zapnulo mozek. V USA demografie neustále tlačí bílé do menšiny. Když masa černých a barevných dosáhne kritického bodu, běloši ve Spojených státech budou Búrům závidět.
    Mimochodem, stejný příběh ve Švédsku, Británii, Francii, Nizozemsku....
  2. +3
   31 2018 марта
   Obávám se, že už je to mrtvý obklad. Kdo se kam přesune: devastace, bující pomůcky.
 15. +5
  30 2018 марта
  Jednou z mých nejoblíbenějších knih v dětství byla kniha Louise Boussenarda „Kapitán s hlavou pryč.“ Búrská válka s Anglií
  1. Alf
   +3
   30 2018 марта
   Citace: Vladivostok 1969
   Jednou z mých nejoblíbenějších knih v dětství byla kniha Louise Boussenarda „Kapitán s hlavou pryč.“ Búrská válka s Anglií

   Kniha není špatná, ale tady je návod, jak Búrové vystřelili z Mauserů na 2,5-3 tisíce v jejich pohybu a cílech a trefili se napoprvé - umělecká píšťalka.
   1. +1
    30 2018 марта
    Existuje verze, že Boussenar vypracoval rozkaz od německých zbrojařů k propagaci jejich zbraní lol
    1. +1
     31 2018 марта
     Citace od Alberta
     Existuje verze, že Boussenar vypracoval rozkaz od německých zbrojařů k propagaci jejich zbraní

     Proč ne? Mauser byl inzerován jako karabina.
     Pistole Mauser se od búrské války používala v různých válkách a mnoha místních vojenských konfliktech. Winston Churchill, pozdější premiér Velké Británie, ve svých pamětech napsal, že to byl Mauser K-96, kdo ho zachránil během bitvy se súdánskými derviši v bitvě u Omdurmanu 2. září 1898.
     http://historypistols.ru/blog/pistolety-pod-unita
     rnyj-patron-automaticheskie/istoriya-poyavleniya-
     pistoleta-mauzer-k-96-mauser-c96/
     1. +5
      31 2018 марта
      V jedné z mnoha válek byla zraněna pravá ruka Winstona Churchilla a on jako jezdec neuměl pracovat se šavlí. Z koně proto střílel z pistole na „nulovou“ vzdálenost. A tak byl užitečným bojovníkem v řadách generála kavalerie. Mimochodem, bojoval s Búry a byl jimi zajat. A podařilo se mu utéct.
     2. Alf
      +2
      31 2018 марта
      Citace: Amur
      Proč ne? Mauser byl inzerován jako karabina.

      Ne, v románu je to puška Mauser.
   2. +4
    31 2018 марта

    ", ale tady je návod, jak Búrové vystřelili Mausery na 2,5-3 tisíce" ////^

    Myslím, že ve výšce 2,5 tisíce stop - 800 m
    1. Alf
     0
     31 2018 марта
     Citace: voyaka uh
     ", ale tady je návod, jak Búrové vystřelili Mausery na 2,5-3 tisíce" ////^

     Myslím, že ve výšce 2,5 tisíce stop - 800 m

     Metry, příteli, metry. Stačí si přečíst román.
     1. +6
      31 2018 марта
      Tento román jsem četla kdysi dávno, když jsem byla malá. Metry místo stop, jak stále tuším, chyba překladatele. Který šel na procházku publikacemi už dávno. Ale na své hypotéze netrvám.
   3. +3
    31 2018 марта
    Citace: Alf
    Citace: Vladivostok 1969
    Jednou z mých nejoblíbenějších knih v dětství byla kniha Louise Boussenarda „Kapitán s hlavou pryč.“ Búrská válka s Anglií

    Kniha není špatná, ale tady je návod, jak Búrové vystřelili z Mauserů na 2,5-3 tisíce v jejich pohybu a cílech a trefili se napoprvé - umělecká píšťalka.

    Napsal, že kulka z mauseru letěla skoro 3000 a Búrové suverénně trefili 1500. A to bez jakékoli optiky. A pouhých 10 let po přečtení knihy jsem se přesvědčil, že trefit se na poloviční vzdálenost a optikou není snadné! hi
    1. Alf
     +2
     1 2018 апреля
     Citace z andj61
     A pouhých 10 let po přečtení knihy jsem se přesvědčil, že trefit se na poloviční vzdálenost a optikou není snadné!

     A když uvážíte, že v knize Daredevil jeho soudruzi na tuto střelnici stříleli V POHYBU A CÍLECH a trefili se od prvního výstřelu... Obvykle říkám, že sci-fi by mělo být uvěřitelné, ale tady to ani není sci-fi, ale přímo pohádka.
   4. +1
    9 2018 апреля
    Citace: Alf
    Citace: Vladivostok 1969
    Jednou z mých nejoblíbenějších knih v dětství byla kniha Louise Boussenarda „Kapitán s hlavou pryč.“ Búrská válka s Anglií

    Kniha není špatná, ale tady je návod, jak Búrové vystřelili z Mauserů na 2,5-3 tisíce v jejich pohybu a cílech a trefili se napoprvé - umělecká píšťalka.

    Na počátku 20. století se věřilo, že dobrý střelec dokáže zasáhnout cíl na vzdálenost až 1000 metrů. Nyní i z SVD (s optickým zaměřovačem) málokdo ujme zasažení cíle na takovou vzdálenost.
    Je jasné, že na pohyblivý cíl, na vzdálenost přes 400m, má smysl střílet pouze z kulometu. A to není vždy případ.
   5. 0
    25 2018 мая
    Citace: Alf
    umělecká píšťalka.

    No, DeBussenard neměl rád Brity. A miloval Němce za vynález Mausera.
 16. +2
  30 2018 марта
  Díky, velmi zajímavé.
 17. +2
  30 2018 марта
  zajímavý exkurz do historie
 18. +2
  30 2018 марта
  Článek - ofset, autor - respekt úsměv Srozumitelně a přístupně o spletité historii regionu. Těším se na pokračování.
 19. +2
  30 2018 марта
  Pikul "Mám tu čest" hlavní hrdina také bojoval za Búry.
  Ekonomika je základem všeho. Je nepravděpodobné, že by o ní řekli vojevůdci Chakovi. Z článku je jeho sdělení, že kdo není s námi, já za to nemůžu.
  To by bylo o tehdejší ekonomice se poučit. O zdrojích těch zemí. Například diamantové doly... Všechno bude ještě zajímavější.
 20. +3
  30 2018 марта
  Citace: Alexey R.A.
  Citace: Artek
  Žádný Zulu / Zusul nemohl ublížit bílým obyvatelům Afriky, kteří vlastní střelné zbraně.

  Řekni podplukovníku Pulleinovi o síle střelných zbraní. Zuluové, kteří porazili svůj oddíl 1700 lidí dvěma děly (ztráty - 1329 zabitých), zjevně nevěděli, že nemohl ublížit bílým obyvatelům Afriky, kteří vlastní střelné zbraně. úsměv

  To bylo možné, když domorodci neměli ani ponětí o střelných zbraních, a pokud na jednoho bílého připadalo deset černých
  1. +1
   30 2018 марта
   Citace: Monarchista
   Citace: Alexey R.A.
   Citace: Artek
   Žádný Zulu / Zusul nemohl ublížit bílým obyvatelům Afriky, kteří vlastní střelné zbraně.

   Řekni podplukovníku Pulleinovi o síle střelných zbraní. Zuluové, kteří porazili svůj oddíl 1700 lidí dvěma děly (ztráty - 1329 zabitých), zjevně nevěděli, že nemohl ublížit bílým obyvatelům Afriky, kteří vlastní střelné zbraně. úsměv

   To bylo možné, když domorodci neměli ani ponětí o střelných zbraních, a pokud na jednoho bílého připadalo deset černých

   takhle to NIKDY nemůže být, protože k sestavení armády je potřeba přemýšlet, jak ji VYCVIKOVAT a zároveň něčím živit 10 tisíc lidí shromážděných na jednom místě musí něco jíst a k tomu potřebujete mít alespoň takovou koncepci, jak si týl, tedy zásobování proviantem, povozy a černoši ani nevěděli, co je to zemědělství, pěstovat si vlastní chleba.Proto nevěřte anglickým mýtům, je čas zapnout mozek.
   1. +3
    30 2018 марта
    Věřím, že obyvatelé těch zemí věděli docela dobře, jak získat jídlo. chleba není třeba sázet. No, můžete to vzít těm, kteří nebojují
    1. +1
     30 2018 марта
     Citace od Tochilky
     Věřím, že obyvatelé těch zemí věděli docela dobře, jak získat jídlo. chleba není třeba sázet. No, můžete to vzít těm, kteří nebojují


     vaše slova jsou primitivní reprezentací špatně vzdělaného civilisty, který nikdy nesloužil v armádě.Negři se živí lovem divokých zvířat nebo v lepším případě chovem nějakého druhu dobytka. Tak co potom, když všichni tito lidé vždy vedli polohladový životní styl a neměli ani možnost si vytvořit zásoby na náročný den, protože nevěděli, jak na to. Jediné, co si mohli dovolit zásobit se sušeným masem na pár dní je, pokud jsou zásoby soli a sůl není všude.Všechno toto jídlo a zbraně musíte nosit s sebou, takže taková armáda není schopna plnit složité dlouhodobé bojové mise. Jídlo dochází a šli lovit různými směry, kdo se vrátil, kdo se nevrátil.
     Jediné, čemu můžete věřit, je, že rozsah srážky s Angles mohl být řádově menší, to znamená, že ztráty Britů nemohly být tisíce, ale několik lidí z útoku z křoví.
     1. +1
      30 2018 марта
      Jediné, co by si mohli dovolit zásobit se sušeným masem na několik dní, je, že jsou zásoby soli a sůl není dostupná všude. Všechno toto jídlo a zbraně je potřeba nosit s sebou, takže taková armáda není schopna provádění složitých dlouhodobých bojových misí.v různých směrech lovit, kdo se vrátil, kdo se nevrátil.

      Píšete naprosto správně.Nedostatek logistické podpory je pro armádu velké mínus.Taková armáda těžko může vést dlouhodobé vojenské operace. Proto je jejich spásou blesková válka. Pokud blitzkrieg selže, porážka je nevyhnutelná. Co vidíme. To ale neznamená, že takové armády v historii nebyly a nezpůsobily rivalům těžké ztráty.
      Není možné vyčíslit ztráty bez prozkoumání všech zdrojů.
      1. 0
       30 2018 марта
       Citace: sláva1974
       Jediné, co by si mohli dovolit zásobit se sušeným masem na několik dní, je, že jsou zásoby soli a sůl není dostupná všude. Všechno toto jídlo a zbraně je potřeba nosit s sebou, takže taková armáda není schopna provádění složitých dlouhodobých bojových misí.v různých směrech lovit, kdo se vrátil, kdo se nevrátil.

       Píšete naprosto správně.Nedostatek logistické podpory je pro armádu velké mínus.Taková armáda těžko může vést dlouhodobé vojenské operace. Proto je jejich spásou blesková válka. Pokud blitzkrieg selže, porážka je nevyhnutelná. Co vidíme. To ale neznamená, že takové armády v historii nebyly a nezpůsobily rivalům těžké ztráty.
       Není možné vyčíslit ztráty bez prozkoumání všech zdrojů.


       tady je problém, problém je DEJIT SE, článek říká, že 1700 anglických vojáků bylo poraženo přesilou Zulusů, a tak je tento příběh sám o sobě hypotetický.Shromážděte 10 tisíc do pěsti. lidí je nutné mít organizaci tzn. pro začátek tým stejně smýšlejících lidí, ze kterého se vytvoří důstojnický sbor, je potřeba mít IDEologickou podporu a k tomu je potřeba mít rozvinutou ústní řeč a řeč afrických národů není kulturní a civilizovaná dost na to, aby měl dostatečnou slovní sílu. A krom toho nejdůležitější je opět problém nakrmit válečníky.Primitivní komunální kmeny prostě mohly mít ozbrojené gangy pro nájezdy na jiné kmeny, ale Britové nejsou kmeny, takže tento příběh, který nám tady vyprávějí, je škodlivý nesmysl.
      2. +1
       7 2018 апреля
       Citace: sláva1974
       Velkým mínusem pro vojáky je chybějící logistická podpora, která jen stěží může vést dlouhodobé vojenské operace.

       Taková armáda z principu nemůže existovat.
       Citace: sláva1974
       Pokud blitzkrieg selže, porážka je nevyhnutelná.

       Ano, ani neznali takové slovo - blitzkrieg.
       1. 0
        7 2018 апреля
        Taková armáda z principu nemůže existovat.

        Armáda v moderním pojetí nemůže. Ale například militanti v Čečensku docela existovali sami pro sebe, zpočátku neměli podpůrné jednotky. Když přešli na partyzánské akce, každý vůdce gangu řešil otázky podpory po svém.
        Neznali slova blitzkrieg, ale správně pochopili samotnou podstatu.
        1. +3
         8 2018 апреля
         Citace: sláva1974
         Armáda v moderním pojetí nemůže. Ale například militanti v Čečensku docela existovali sami pro sebe.

         Ozbrojenci v Čečensku byli zásobováni penězi z Londýna a Fashingtonu a za tyto peníze získali vše, co potřebovali v již existujícím zásobovacím systému. Zásoby čečenských bojovníků navíc pocházely z Gruzie.
         1. 0
          8 2018 апреля
          a za tyto peníze nakoupili vše, co potřebovali v již existujícím zásobovacím systému.

          Zcela správně. Získané. Ale nemyslíte si, že vezli suché dávky z Gruzie? Přicházely zbraně a munice. A za peníze se snažili na místě koupit majetek týlu a technické podpory. Během provozu neexistovala centralizovaná logistická podpora. V rozkazech vedoucích bylo uvedeno, co s sebou, v jakém množství, a tím veškeré zaopatření skončilo.
          například ze zabavených dokumentů ozbrojenců: "mít zbraně, 700-800 nábojů, jídlo v poměru 2 chichotání denně a jeden a půl litru vody." Bojujte s takovou logistikou. Více než 3-4 dny je pro vás málo. Naši vojáci si toho byli dobře vědomi a často toho úspěšně využívali.
          1. +1
           8 2018 апреля
           Citace: sláva1974
           Ale nemyslíte si, že vezli suché dávky z Gruzie?

           Nebyli v poušti, jídlo se dá skvěle koupit i v samotném Čečensku.
           1. 0
            9 2018 апреля
            jídlo se dá skvěle koupit v samotném Čečensku.

            o čem to je. Vojáci odjíždějí do operace, jsou centrálně zásobováni vším potřebným. A z militantů se všichni točí, jak umí, koupeno – ano, nekoupeno – ne. Nikdo nic nepřinese, nikdo nic neposkytne.
     2. +5
      30 2018 марта
      Citace: Artek
      vaše slova jsou primitivní reprezentací špatně vzdělaného občana

      Jasně jsi se definoval
      Vládce Zusulů na rozdíl od vás věděl, jak nakrmit svou armádu na tažení.
      Shaka byl zabit v roce 1828 svým bratrem Dinganem, který rozšířil majetek Zulusů z Umzivyubyu do Deloga Bay. Za něj se Zuluové dostali nejprve do konfliktu s bělochy, totiž s Búry, kteří se roku 1837 objevili v údolích na východě. svazích Dračích hor, zpočátku utrpěl porážku od Z., ale v roce 1840 byl sesazen Dingan, kterého nahradil jeho bratr Panda, který se stal vazalem republiky, kterou založili.
      V roce 1856 zuřil mezi Zuly bratrovražedný spor v důsledku sporu mezi syny Pandy o nástupnictví na trůn, který skončil triumfem Kechevayo neboli Setevayo, který se po smrti Pandy (1872) stal král Z. Armáda jím organizovaná ve 40000 1879 lidech. vzbudil obavy Britů, kteří požadovali jeho rozpuštění a poté, co obdrželi odmítnutí, vytáhli v roce 1400 proti Quechevaio pod velením lorda Chelmsforda. Anglický oddíl o 60 mužích se 22 důstojníky byl zničen Z. u Izandhluanu 1. ledna; 4. června byl při průzkumu zabit syn Napoleona III., princ Napoleon. 28. července Britové porazili Kechevayo u jeho hlavního města Ulundi a 8. srpna. vzal ho do zajetí. V návaznosti na to vedení angl. jednotky přešly k Volslei, který dokončil porážku Zuluů. Země Zuluů byla rozdělena mezi XNUMX náčelníků kmenů, včetně kočky. byl Angličan John Dunn; Nad nimi byla umístěna angličtina. rezidentem a Z. bylo zakázáno udržovat svou vojenskou organizaci, nosit zbraně a vést válku.
      1. +1
       30 2018 марта
       Citace: badens1111
       Citace: Artek
       vaše slova jsou primitivní reprezentací špatně vzdělaného občana

       Jasně jsi se definoval
       Vládce Zusulů na rozdíl od vás věděl, jak nakrmit svou armádu na tažení.
       Shaka byl zabit v roce 1828 svým bratrem Dinganem, který rozšířil majetek Zulusů z Umzivyubyu do Deloga Bay. Za něj se Zuluové dostali nejprve do konfliktu s bělochy, totiž s Búry, kteří se roku 1837 objevili v údolích na východě. svazích Dračích hor, zpočátku utrpěl porážku od Z., ale v roce 1840 byl sesazen Dingan, kterého nahradil jeho bratr Panda, který se stal vazalem republiky, kterou založili.
       V roce 1856 zuřil mezi Zuly bratrovražedný spor v důsledku sporu mezi syny Pandy o nástupnictví na trůn, který skončil triumfem Kechevayo neboli Setevayo, který se po smrti Pandy (1872) stal král Z. Armáda jím organizovaná ve 40000 1879 lidech. vzbudil obavy Britů, kteří požadovali jeho rozpuštění a poté, co obdrželi odmítnutí, vytáhli v roce 1400 proti Quechevaio pod velením lorda Chelmsforda. Anglický oddíl o 60 mužích se 22 důstojníky byl zničen Z. u Izandhluanu 1. ledna; 4. června byl při průzkumu zabit syn Napoleona III., princ Napoleon. 28. července Britové porazili Kechevayo u jeho hlavního města Ulundi a 8. srpna. vzal ho do zajetí. V návaznosti na to vedení angl. jednotky přešly k Volslei, který dokončil porážku Zuluů. Země Zuluů byla rozdělena mezi XNUMX náčelníků kmenů, včetně kočky. byl Angličan John Dunn; Nad nimi byla umístěna angličtina. rezidentem a Z. bylo zakázáno udržovat svou vojenskou organizaci, nosit zbraně a vést válku.


       aby mohla existovat ARMÁDA, je nutné, aby se nejdříve objevil stát a ne naopak.Pouze stát s dobře nastavenými sociálně-ekonomickými vztahy udržování pořádku, výběru daní, vytváření EKONOMICKÉ ZÁKLADNY a rozvinuté výroby IRON and STEEL má předpoklady pro vytvoření takto komplexní instituce armády.
       Kmenové vztahy mají schopnost vytvářet a udržovat malé, lehce ozbrojené formace k přepadávání podobných kmenů v okolí. Tito Zuluové tedy nevytvořili ŽÁDNÝ stát, neměli ani města, ani zemědělství, ani rozvinutý obchodní a finanční systém, proto z objektivních důvodů nemohli mít armádu a porážet armády vyspělých států.
       A Britové vždy lžou, aby udrželi v temnotách slabomyslné konzumenty kokakoly a hamburgerů vypěstovaných na zkoušce Je vám to jasné?
       1. +2
        30 2018 марта
        typické školní psaní, bez vážných argumentů a odkazů na literaturu.
        1. 0
         31 2018 марта
         Citace: Typ 63
         typické školní psaní, bez vážných argumentů a odkazů na literaturu.

         i nadále si užívat "mistrovská díla světové historické literatury", jako jsou tyto příběhy, zatímco Angles a pin_dosnya mezitím budou drancovat svět pod ukolébavými příběhy o "anglických mírotvorcích" a agresivních válečných a strašlivých Zusulech.
         1. +6
          31 2018 марта
          Angličané jsou nejpřiměřenější a nejklidnější lidé ze všech národností, se kterými jsem se musel vypořádat při služebních cestách a cestách. Když položíte otázku, dostanete krátkou, vyčerpávající odpověď. Pokud mohou pomoci, pomohou, pokud ne, řeknou to. A žádné protiotázky, výlevy duše, přátelské poplácání a hloupé komplimenty. Málo emocí, prázdné řeči. Vše k věci.
          1. +2
           31 2018 марта
           Citace: voyaka uh
           Angličané jsou ze všech národností nejpřiměřenější a nejklidnější lidé, se kterými jsem měl co do činění

           Mám, hehe, více zkušeností s komunikací. Všechno, Lyosha, co jsi řekl, zcela odpovídá definici původních obyvatel Německa, ale ne Británie....
          2. +2
           31 2018 марта
           Citace: voyaka uh
           Angličané jsou nejpřiměřenější a nejklidnější lidé všech národností, se kterými jsem se musel při služebních cestách a cestách vypořádat.

           Ahoj Aleksey.
           Nikdy nezapomenu – jedu v Londýně metrem a náhodou šlápnu sedící ženě na nohu.
           --nulová reakce
           přichází druhý - stejně jako to není náhodou divné - změnil jsem si místo s manželkou - jen se na mě podívala (samozřejmě jsem se omluvil)
           a samozřejmě přišel potřetí.
           Jak divné. náhodou a nevím jak - předem, omlouvám se.
           vstane - podívá se na mě zničujícím pohledem a beze slova si přesedne
           Angličtina, žádná slova dobrý
           Citace: voyaka uh
           Málo emocí, prázdné řeči. Vše k věci.

           tady jsem o tom.
          3. +1
           1 2018 апреля
           Citace: voyaka uh
           Angličané jsou nejpřiměřenější a nejklidnější lidé ze všech národností, se kterými jsem se musel vypořádat při služebních cestách a cestách. Když položíte otázku, dostanete krátkou, vyčerpávající odpověď. Pokud mohou pomoci, pomohou, pokud ne, řeknou to. A žádné protiotázky, výlevy duše, přátelské poplácání a hloupé komplimenty. Málo emocí, prázdné řeči. Vše k věci.


           Jaký je rozdíl mezi Židem a Angličanem? Angličan odchází bez rozloučení a Žid se loučí, ale neodchází ...
          4. Alf
           0
           1 2018 апреля
           Citace: voyaka uh
           Angličané jsou nejpřiměřenější a nejklidnější lidé ze všech národností, se kterými jsem se musel vypořádat při služebních cestách a cestách. Když položíte otázku, dostanete krátkou, vyčerpávající odpověď. Pokud mohou pomoci, pomohou, pokud ne, řeknou to. A žádné protiotázky, výlevy duše, přátelské poplácání a hloupé komplimenty. Málo emocí, prázdné řeči. Vše k věci.

           Jak se říká, když všechny ryby bojovaly v rybníku, tak tam plaval Angličan.
        2. +1
         7 2018 апреля
         Citace: Typ 63
         typické školní psaní, bez vážných argumentů a odkazů na literaturu.

         Rusové vám řekli v bílém pro armádu potřebujete stát, týl, průmysl, dopravní systém, jaké další argumenty potřebujete?
         Zdravý rozum pro tebe není argument, ale vynálezy těch nejprolhanějších lidí na světě bereš na víru.
      2. +1
       7 2018 апреля
       Citace: badens1111
       Vládce Zusulů na rozdíl od vás věděl, jak nakrmit svou armádu na tažení.

       Možná se s námi podělíte o své "tajné" znalosti?
    2. +1
     7 2018 апреля
     Citace od Tochilky
     Domnívám se, že obyvatelé těch zemí to docela dobře znali

     Předpokládáte špatně. Máte špatnou představu o tom, jak těžké je nasáknout primitivní přírodou s primitivními zbraněmi.
 21. +6
  30 2018 марта
  Citace: Amur
  Mnozí z našich dobrovolníků byli etablovaní lidé, rozumní a zároveň s ruskou mentalitou s jejím neustálým hledáním spravedlnosti. Koneckonců, v té době se do Ruské říše dostaly zprávy o praxi používání koncentračních táborů a těch monstrózních metodách vedení války Brity proti Búrům.

  Autore, díky. Něco jsem věděl, něco slyšel, ale takhle podrobný rozbor vidím poprvé. a bez politizace, jak tomu v těch dobách skutečně bylo.

  Amurets, sundal jsi to z jazyka: autor podal podrobný rozbor a hlavně bez politizace, jinak by se v poslední době dali "černí Napoleon" Rackové prezentovat jako pokrokový bojovník za nezávislost a Malem jako vůdce levice
 22. +4
  30 2018 марта
  Citace: Vladivostok 1969
  Jednou z mých nejoblíbenějších knih v dětství byla kniha Louise Boussenarda „Kapitán s hlavou pryč.“ Búrská válka s Anglií

  Souhlasím: Businar je skvělý spisovatel. Stalo se, že jsem Korálku poprvé "objevila" před 16 lety a dodnes ji se zájmem čtu
  1. +2
   30 2018 марта
   Businar je skvělý spisovatel.

   Z těch moderních mám rád Wilbura Smithe, existuje mnoho děl o Africe a boji Búrů.
 23. +2
  30 2018 марта


  Anglo-Búr by se měl lépe studovat ve škole, možná na nějaké křičící "cizí země nám pomůžou" něco přijde - ne, zahraničí nepomůže, i když se z tebe stane opravdový Evropan, uhněte na 300% zisku.
  1. 0
   31 2018 марта
   mluvte správně a řekněte to i spícím, může se k nim dostat. KS2000,)
 24. Komentář byl odstraněn.
  1. Komentář byl odstraněn.
 25. +1
  30 2018 марта
  Búrové vychovali Afričany ke svému obrazu a podobě. Nechte je jíst.
  Vlastně je to částečně to, o čem se píše v "Heart of Darkness".
 26. +1
  30 2018 марта
  Děkuji autorovi. Velmi zajímavé a poučné dobrý Těším se na pokračování hi
 27. +1
  30 2018 марта
  neuvěřitelně jednoduché.Jsem v šoku. no konec!!!!
 28. +3
  31 2018 марта
  Pro ty, které toto téma zajímá, doporučuji film "Dawn of the Zulus" (1979) - je na YouTube, o bitvě u Isandlwany - největší porážce Angličanů od domorodců v Africe.
 29. +3
  31 2018 марта
  V zásadě je jasné, že po prohře s Angličany se vášniví Nizozemci rozhodli hledat štěstí v cizí zemi, ale splynuli bez podpory mateřské země. Pokud tomu rozumím, pouze Státy se z kolonie dokázaly stát něčím víc a nakonec sežrat majetek metropole, ale všimněte si místních, které prakticky zničili a dovezli pracovní sílu zvenčí. Už teď ale mají vážné problémy s mexickým obyvatelstvem, kterých je už mnohem více.
  Taky se nám moc nedařilo, pozor, Rusové jsou vyhnání skoro ze všech republik, přitom se do nich slušně investovalo.
  Otázka, jak se vyvíjet, stojí před lidstvem znovu. Černoši zabíjejí, žlutí se mění v otroky, bílí se snaží využívat, rudí se snažili zapojit do progresorismu, téměř všechny projekty selhaly. Jak být, to je otázka? Ostatně ani na stejné planetě se nemůžeme dohodnout a vesmír není řešení, ale jen další zdržení.
  1. +6
   31 2018 марта
   "Jak tomu rozumím, pouze Státy dokázaly stát se něčím víc z kolonie a nakonec sežrat majetek metropole" ////

   Nejen. Austrálie, Kanada, Severní Zéland se dokázaly stát rozvinutými nezávislými zeměmi z kolonií, pokud jde o příjem na hlavu, předběhly Anglii. Vlastně všechny kolonie Anglie kromě afrických uspěly. Dokonce i Indie se vydala na úspěšnou ekonomickou cestu.
   Všechny pokusy bílých kolonialistů, amerických imperialistů, sovětských komunistů a všech ostatních selhaly v Africe. "Klinický případ".
   1. +1
    31 2018 марта
    Citace: voyaka uh
    Nejen. Austrálie, Kanada, Severní Zéland se dokázaly stát rozvinutými nezávislými zeměmi z kolonií, pokud jde o příjem na hlavu, předběhly Anglii.

    Jsou to satelity postrádající nezávislou zahraniční politiku, budou vždy jednat v rámci metropole stanoveného. Myslím, že tamní elitou jsou Britové, říkal jsem si, když jsem psal o zemích Jihu. Amerika, ale ani tam nejsou schopni samostatně odolat vnějšímu úderu a jsou chováni jako „děti“, stejné státy.
    Vychovat si vlastní elitu, připravenou sloužit pro dobro své vlastní země a nechat se řídit především jejími zájmy, a to i navzdory svým vlastním, STOJÍ HODNĚ.
    Tady se Unii nepodařilo vychovat takovou elitu, ať říkáte, co říkáte. Myslím, že kvůli konzumnímu přístupu národních elit a Rusové se také cítili jako macecha, první, když je to těžké, poslední, když je to dobré. Židé se v ní však také necítili normálně, ukázalo se, že je to "společná země", jako spolu, ale každý chce své))
    1. +3
     31 2018 марта
     "Myslím, že tamní elita je Britové" ////

     Dlouho pryč. Britské společenství národů již nespočívá na příkazech bývalé mateřské země, ale na rozumných vzájemných vojenských výhodách. Pokud někdo leze třeba na tupo hlavy s Austrálií, tak si poradí s celým anglicky mluvícím světem. A to je vážné. Totéž platí pro Anglii. Ona sama oslabila, ale její spojenci se stali velmi silnými ekonomicky.
     Vždy budou existovat finanční půjčky, dodávky surovin a vojenská pomoc.
     1. +2
      31 2018 марта
      Citace: voyaka uh
      A to je vážné. Totéž platí pro Anglii. Ona sama oslabila, ale její spojenci se stali velmi silnými ekonomicky.
      Vždy budou existovat finanční půjčky, dodávky surovin a vojenská pomoc.

      unie anglicky mluvících zemí je víc než jen unie.
      V Kanadě a Americe to vidím dokonale.
      Je to jako země s jednou pupeční šňůrou.
     2. +1
      1 2018 апреля
      Praxe je měřítkem pravdy, protože Britové arogantně a špinavě využívají své vazaly ve válkách jako potravu pro děla, o nějaké rovnosti tam nemůže být řeč. Za druhé, v Austrálii nebo Kanadě neexistuje žádný vojensko-průmyslový komplex, to znamená, že země nemají plnou nezávislost a vždy závisí na svých starších, kde pro amery je válka byznysem, pro Brity je to propagace jejich myšlenek.
   2. 0
    1 2018 апреля
    Citace: voyaka uh
    "Pokud tomu rozumím, pouze Státy se z kolonie dokázaly stát něčím víc a v důsledku toho sežrat majetek metropole" ////
    Nejen. Austrálie, Kanada, Nový Zéland se dokázaly stát rozvinutými nezávislými zeměmi z kolonií,

    Austrálie, Kanada, Nový Zéland jsou částečně nezávislé země. stále chodit pod britskou korunou. jejich stav je "DOMINION"
   3. Alf
    +1
    1 2018 апреля
    Citace: voyaka uh
    Všechny pokusy bílých kolonialistů, amerických imperialistů, sovětských komunistů a všech ostatních selhaly v Africe. "Klinický případ".

    Jak lze vyvinout ty, kteří předevčírem slezli z palmy a teprve včera jim upadl ocas?
    1. 0
     8 2018 апреля
     Nejsem si jistý, jestli to nespadlo. V dětství se řežou a kauterizují.
 30. +8
  31 2018 марта
  Nějak byli pozváni do Jižní Afriky - smlouva s jejich MO. Odpověděla manželka. Takže zásada – naslouchej manželce a dělej opak, neplatí vždy smavý
 31. +1
  31 2018 марта
  Černoši v Africe měli vždy své vtipy mezi sebou. A pak se do popředí dostal i bílý, když přidal svůj lulz. Takže tady nejsou ani hodní, ani špatní: jak černí, tak bílí mají plno marginálů, navíc se tam snášeli...
 32. 0
  31 2018 марта
  Citace: voyaka uh
  Tento román jsem četla kdysi dávno, když jsem byla malá. Metry místo stop, jak stále tuším, chyba překladatele. Který šel na procházku publikacemi už dávno. Ale na své hypotéze netrvám.

  Boussenard je Francouz a jako první použili měřiče. Tam se bavíme o metrech a milimetrech - když srovnává ráži, délku hlavně a vlastnosti karabiny Mauser a anglických Limetfordů. hi
 33. +5
  1 2018 апреля
  Jižní Afrika měla vynikající bílou armádu – nyní je pryč. Stále existuje vynikající vojenský průmysl, ale ... zdá se, že brzy zmizí. A všichni stejní Američané z toho budou mít prospěch. Podívejte se, kdo má z tohoto nepořádku prospěch. negativní
 34. +1
  1 2018 апреля
  Citace: Mořská kočka
  Jižní Afrika měla vynikající bílou armádu – nyní je pryč. Stále existuje vynikající vojenský průmysl, ale ... zdá se, že brzy zmizí. A všichni stejní Američané z toho budou mít prospěch. Podívejte se, kdo má z tohoto nepořádku prospěch. negativní


  S největší pravděpodobností máte pravdu, tento "přerostlý mutant" (státy) ničí a činí nové země závislými, aby zničil konkurenci. Státy jsou přece zcela umělá formace, která dokáže žít z proudění vnější krve (lidí zvenčí), jejích jediných manažerů, válečníků a banksterů a neustále potřebují otroky, čili dole se vytváří proud, který šplhá z jeho kůže se rozpadnout.
  Bývalým Búrům by nejspíš slušela Austrálie, ale jak jsem pochopil, Jižní Afrika je perlou afrického kontinentu a černoši jako vždy svou šanci promarní.
  1. +3
   1 2018 апреля
   "Vždyť státy jsou zcela umělá formace" ////

   Státy - od roku 1776. A Kanada vznikla ještě později – v roce 1867. A Austrálie - ještě později v roce 1901. Čím později, tím lépe... odvolání Ve všech těchto zemích mají lidé tendenci se stěhovat a jejich "staré" země - z nějakého důvodu utíkat ...
   1. +1
    2 2018 апреля
    Revolucionáři po obnovení monarchie v Anglii odešli do amerických kolonií a snažili se zařídit něco, co v nových zemích nevyšlo. Když se ekonomické zájmy střetly s mateřskou zemí, rozhodli se vnucených pravidel zbavit. Poznámka Anglie najala Němce a rebelové (Franklin) pozvali Francouze. Rusko se zájmem sledovalo a teprve v občanské válce odvrátilo spojence Anglie a Francie, aby se vměšovali. Myslím, že Lincoln a Alexander II byli zabiti jen proto, že nedovolili realizaci myšlenek sblížení mezi oběma zeměmi, jako Roosevelt a Kennedy. To znamená, že ve Státech existuje velmi vlivná protiruská lobby, která nedovolí svým vůdcům se dohodnout.
    Kanada se nestala součástí Států ani v éře jejich všemohoucnosti, i když, jak jsem pochopil, došlo k zásahům, zajímavější je to s Austrálií. Japonsko tam spěchalo během druhé světové války, ale bylo jim dovoleno porazit Brity, dokonce porazit zastaralou flotilu v Pearl Harbor, ale zničilo jejich loďstvo (letadlové lodě) na okraji Nového Zélandu. Byl to velmi zajímavý gambit, vzhledem k tomu, že Američané před válkou rozluštili japonské šifry a znali jejich plány a naslouchali jednání.

    ps Myslím, že elita plánuje "rezervní letiště", když všechny vyhodí a rozpoutají světový masakr v Eurasii.
   2. +2
    7 2018 апреля
    Citace: voyaka uh
    Státy - od roku 1776. A Kanada vznikla ještě později – v roce 1867. A Austrálie - ještě později v roce 1901. Čím později, tím lépe...

    Skromnost není vaše silná stránka.
 35. 0
  3 2018 апреля
  Nyní je samozřejmě čas zamyslet se nad situací v Jižní Africe.
  Ale příběh je to zajímavý. Autor plus.
 36. +1
  4 2018 апреля
  Zajímavý. Nedávno jsem viděl, v co další vítězové zdravého rozumu proměnili centrum Johannesburgu.
 37. +1
  6 2018 апреля
  Nejstrašnější fašismus je černoch, to se nedá srovnat s Hitlerovým a Banderovým. Kdo je v Africe dlouho, potvrdí má slova.
 38. 0
  7 2018 апреля
  Velmi informativní a zajímavé!
 39. 0
  8 2018 апреля
  Černošský rasismus je dobrý, všechny ostatní věci jsou stejné, stačí je nechat na pokoji, není třeba zasahovat, už jsou zaostalí, nakonec se mohou vyvinout, vybudují stát, napíší jasnou ústavu )) sami a nikomu to nebude dovoleno.
  1. 0
   8 2018 апреля
   Nebudou nic stavět. Sežerou to, co zbylo z bílých a budou žít jako před 1000 lety.
 40. +2
  8 2018 апреля
  No počkej! Nyní v Jižní Africe nadejde čas pro bezmeznou demokracii s vyříznutím těch, kteří nesouhlasí. Pokud se tito chlapi chopí moci - tryndets Jižní Afrika. Po zrušení apartheidu už ve vývoji tolik poklesly a teď bude konec krátké historie.
  Souhrou okolností, téměř náhodných událostí, jsem tam byl během apartheidu. Řeknu, i když byli Yuarové v té době naši nepřátelé, je lepší nebýt zajat, ale žít normální život, vzdělaný и PRACOVNÍ bílá byla fajn. Nicméně pracovat! Všichni tam žili dobře, bílí i černí.

  V 19 .. byla veřejná doprava v Kapském Městě aktualizována najednou (jak tomu rozumím). Takže po třech letech provozu vypadaly autobusy, na kterých bylo napsáno pouze bílé, jako nové, autobusy, na kterých nebylo nic napsáno, jako postapokalyptické vozíky a tak téměř všude, kde bylo řízení přeneseno na černochy. Já, tehdy ještě „nafoukaný internacionalismem“, byl překvapen, že běloši se tak špatně chovají k černým. Až později jsem si uvědomil, že běloši, když koupili autobusy pro všechny, vůbec nenutí černochy, aby se vykakali přímo v autobuse, rozbíjeli v něm okna, strhávali čalounění sedadel a psali po stranách sprostá slova. Všechno tohle černoši dělali naprosto nezávisle a dobrovolně. Bylo mi řečeno, že nedostali vzdělání, ale ukázalo se, že drtivá většina černochů vůbec studuje a nemají žízeň, navíc se jim nechce a těch, kteří studovali, z nějakého důvodu nebylo mnoho, když nepořádek začal eliminovat, že právě apartheid byl na straně bílých. Bylo to stejné v Rhodesii a jinde. Prostě běloši v Africe se vyvíjeli velmi dynamicky a v žádném případě neměli strašidelnou šanci stát se velmi, velmi vážnými konkurenty v již tak rozděleném světě, a tak velmi, velmi zabránili některým chamtivým ručkám sníst tři hrdla.
 41. +1
  9 2018 апреля
  Citace: sláva1974
  o čem to je. Vojáci odjíždějí do operace, jsou centrálně zásobováni vším potřebným. A z militantů se všichni točí, jak umí, koupeno – ano, nekoupeno – ne. Nikdo nic nepřinese, nikdo nic neposkytne.

  Tam, kde bojují armády, nejsou obchody, kde bojují teroristé, tam jsou obchody - to je celý rozdíl, kromě toho, že nakrmit několik desítek lidí a několik desítek tisíc není totéž.
 42. 0
  9 2018 апреля
  No, pro mě černý rasismus není novinkou.V mládí jsem jezdil na zimu do Antarktidy.Po cestě jsme strávili skoro měsíc v Nigérii. Tam jsem náhodou narazil na Ku Klux Klan chlupatá koťátka
 43. 0
  9 2018 апреля
  tady je článek! moc děkuji autorovi!
 44. 0
  26 2018 мая
  Politika tolerance
 45. +1
  26 2018 мая
  Děkuji! Objevily se záblesky pochopení toho, co se děje v Černém vinaigrettě... V zásadě jsem si myslel, že tam všichni postupně shazují každého.
 46. +1
  27 2018 мая
  Citace: Artek
  Citace: Alexey R.A.
  Citace: Artek
  plivali angličtí vojáci otrávenými šípy, nebo pustili dovnitř stádo vzteklých hrochů? ne jinak.

  Všechno je jednodušší: roztažení bojových formací limes, 12násobná početní převaha Zuluů, překvapení útoku (lipy skórovaly za průzkum), útok z několika stran najednou a rychlý přístup k nepříteli s přechodem na boj zblízka – navzdory ztrátám. Zuluové nebrali zajatce a pronásledovali prchajícího nepřítele do posledního.
  Nezapomeňte také, že tehdejšími střelnými zbraněmi byly jednoranné pušky. Střelivo pro které bylo skladováno v balíčcích balených v zinku, balených v pevných dřevěných krabicích. Navíc tyto krabice byly v konvoji a náboje byly dopravcům vydávány pouze hromadně. Ve filmu o bitvě u Rorke's Drift ukázali, jak dlouho trvá přinést nábojnice ... a co se stane, když se například ztratí klíč, který otevírá zinek.
  Navíc při střelbě se puška po tuctu výstřelů v rychlém tempu přehřála.

  Vznik automatických ručních palných zbraní ukončil konfrontaci mezi domorodci a armádou v koloniích. Jak napsala Hillary Belloc:
  Ať se stane cokoliv, máme
  Pistole Maxim, a nemají.

  Černoši jsou stejní vojáci jako Mongolové, někteří pasou ovce, jiní také pasou ovce, jací jsou vojáci? Jo a zbraně oštěpy a luky možná.Pokud oddíl 1700 vojáků vystřelí 10 ran, bude to 17 tisíc ran na NECHRÁNĚNÉ NAHÉ ÚTOČNÉ NEGROMY, zkrátka lze samozřejmě věřit anglickým pohádkám, jen jedna věc není jasná , jak s takovými ztrátami od primitivních domorodců Anglie dokázal dobýt svět.

  Slyšet! A tady jsou Mongolové, v té době jste také pásli ovce, tak si z toho nedělejte legraci? OK? A neuvěříte, i Anglie pásla ovce.
 47. +1
  18 2018 июня
  Citace: voyaka uh
  "Negři tam žijí podle zásady, že kdo není náš, není černý, je...nepřítel." ////

  Negři se tam krutě, bezohledně řezali. Viděl jsem tam (z bezpečné vzdálenosti) černošský hostel s černými imigranty z Mosambiku v plamenech. Zapálili ho místní černoši z Bantuů (khosa, sutu). A nenechali mě utéct. Dokud policie (Zuluové a běloši) nezahnala výtržníky vodními děly. Všechny podrobnosti mi později řekli kolegové.
  A pokud si myslíte, že jsou tam bílí pohromadě, jste ještě na omylu. Všichni ostatní běloši nemohou vystát Búry: Britové, Italové, Portugalci, Židé a Řekové. Hinduisté, mulati (barevní "barevní") A všichni výše uvedení se navzájem nekontaktují. nebezpečná země
  s nebeským klimatem. smutný

  Stejně jako moderní "Ukrajina".
 48. 0
  20 2018 августа
  Citace od uvaděče
  co to neseš? Mongolové to věděli a vědí velmi dobře. Na rozdíl od vás Mongolové znají celou svou rodinu.

  Nebyli to Mongolové, ale Kimáci. Mongolové se tehdy, stejně jako dnes, zabývali chovem dobytka a tehdy nebyli ani Tataři. Objevily se ve století 19. A otázka búrské války je velmi zajímavá. Britové všude tlačili opium. Zřejmě to zkusili i tady, ale zasáhla je drzá anglická fyziognomie...
 49. +1
  21 2018 августа
  Pěkný článek, spousta zajímavých věcí, díky! A tenhle Julius Malema je kříženec bratra z 90. let a nacistů z 30. let. Tihle chlapi se pokazí, budou pít spoustu krve.

"Pravý sektor" (zakázaný v Rusku), "Ukrajinská povstalecká armáda" (UPA) (zakázaný v Rusku), ISIS (zakázaný v Rusku), "Jabhat Fatah al-Sham" dříve "Jabhat al-Nusra" (zakázaný v Rusku) , Taliban (zakázaný v Rusku), Al-Káida (zakázaný v Rusku), Protikorupční nadace (zakázaný v Rusku), Navalnyj ústředí (zakázaný v Rusku), Facebook (zakázaný v Rusku), Instagram (zakázaný v Rusku), Meta (zakázaný v Rusku), Misantropická divize (zakázaný v Rusku), Azov (zakázaný v Rusku), Muslimské bratrstvo (zakázaný v Rusku), Aum Shinrikyo (zakázaný v Rusku), AUE (zakázaný v Rusku), UNA-UNSO (zakázaný v Rusko), Mejlis lidu Krymských Tatarů (v Rusku zakázán), Legie „Svoboda Ruska“ (ozbrojená formace, uznaná jako teroristická v Ruské federaci a zakázaná)

„Neziskové organizace, neregistrovaná veřejná sdružení nebo jednotlivci vykonávající funkce zahraničního agenta“, jakož i média vykonávající funkci zahraničního agenta: „Medusa“; "Hlas Ameriky"; "Reality"; "Přítomnost"; "Rozhlasová svoboda"; Ponomarev; Savitská; Markelov; kamalyagin; Apakhonchich; Makarevič; Dud; Gordon; Ždanov; Medveděv; Fedorov; "Sova"; "Aliance lékařů"; "RKK" "Centrum Levada"; "Pamětní"; "Hlas"; "Osoba a právo"; "Déšť"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kavkazský uzel"; "Člověk zevnitř"; "Nové noviny"