Vojenská revize

Přenosný informační komplex PIK-2015 (Běloruská republika)

20
Po opuštění místa trvalého nasazení může vojenský personál ztratit přístup k aktuálním informacím v tuzemsku i ve světě a navíc se mu omezí možnosti pořádání kulturních volnočasových aktivit. Takové problémy lze řešit různými způsoby, z nichž jeden nedávno navrhl běloruský obranný průmysl. Spolu s dalšími prostředky informační služby bude nyní moci armáda Běloruské republiky využívat přenosný komplex PIK-2015.


Je třeba připomenout, že problém informační podpory personálu mimo jednotky a základny přitahoval pozornost běloruského velení po dlouhou dobu, v důsledku čehož se objevilo několik nových zajímavých projektů. Jako první vzniklo mobilní informační centrum ITs-2006. Do korby nákladního auta umístili prostředky na výrobu tiskovin, foto a video techniku ​​a také promítací plátno. O něco později se objevilo mobilní rozhlasové a televizní centrum PRTC, jehož úkolem je připravovat obrazové a zvukové materiály, přijímat a zpracovávat televizní programy a také vydávat signál prostřednictvím kabelových sítí nebo rozhlasových kanálů.

Přenosný informační komplex PIK-2015 (Běloruská republika)
Celkový pohled na kufřík-kontejner s hlavním vybavením. Foto JSC "MNIPI" / mnipi.by


Produkt ITs-2006 je vyroben ve formě automobilu s karoserií van. Součástí rozhlasového a televizního centra je také přívěs s dodávkou a vzdálenými anténními zařízeními. Takové komplexy jsou poměrně jednoduché na ovládání, ale jejich použití není vždy opodstatněné. Takové mobilní systémy se například ukazují jako nadbytečné v případech, kdy je na cvičiště vyslána pouze jedna rota nebo jiná malá jednotka. Nicméně neúčelnost použití velkých komplexů by neměla nechat bojovníky bez informační služby.

Zřejmým východiskem z této situace bylo vytvoření malého informačního komplexu, který by bylo možné snadno přepravovat spolu s další materiální částí jednotky. Do trupu přitom měla být instalována nejrůznější zařízení minimálních rozměrů, umožňujících alespoň částečně nahradit plnohodnotné samohybné systémy. Navzdory zjevné obtížnosti takového úkolu byl vytvořen slibný komplex, který byl uveden do služby v jednotkách.

Vývojem nového projektu byla pověřena organizace, která má již bohaté zkušenosti s tvorbou komplexů informačních služeb. Projekt vytvořil Minsk Research Instrument-Making Institute (JSC MNIPI). Dříve tato organizace vytvořila informační centrum ITs-2006 a rozhlasový a televizní komplex PRTC. Nyní k tomuto vývoji přibyl kompaktní komplex podobného účelu.

Slibný vývoj dostal název „přenosný informační komplex“ nebo zkráceně PIK-2015. Číslo v názvu označuje rok zavedení systému. Následně byly předvedeny nové vzorky takového zařízení, které měly štítek s označením PIK-2015/2. Projekt byl pravděpodobně nějakou dobu dokončován a vyvíjen, což vedlo ke vzniku nových verzí. Zároveň se však nezměnila obecná architektura a principy fungování.

Přenosný informační komplex PIK-2015 je určen pro sběr, zpracování a výdej různých informací. Projekt poskytuje možnost příjmu dat prostřednictvím rozhlasových stanic nebo internetu. Provozovatel komplexu může pomocí standardního vybavení samostatně pořizovat fotografie a videa, zpracovávat snímky a záznamy a následně je předávat spotřebitelům nebo předvádět personálu. Zároveň lze předvádět prezentace, pořádat různé akce nebo promítat filmy.

Pro zjednodušení dopravy a provozu jsou hlavní prvky areálu PIK-2015 umístěny v chráněné skříni původní dispozice. Kontejner pro informační komplex je upravenou verzí produktu "5833" od NPO "Tekhnika-service". Pouzdro je vyrobeno z vysoce pevného plastu a skládá se ze dvou hlavních částí: těla a víka. Oba prvky se výrazně liší výškou a používají se k umístění různých zařízení. Na vnějším povrchu pouzdra jsou výztužná žebra.


Komplex PIK-2015/2 doplněný o projektor a plátno. Foto Vayar.mil.by


Kontejner je vybaven kolečky a výsuvným madlem pro pohodlnější přepravu. Pro přenášení je pouzdro opatřeno madly na bočních stěnách. V zavřené poloze drží kryt na svém místě čtyři západky, v otevřené poloze dvojice pákových zařízení. Rozměry pouzdra v zavřeném stavu jsou 670x510x372 mm. Vzhledem k malým rozměrům a dostupnosti prostředků pro usnadnění přepravy může kontejner přemisťovat jedna osoba. Na vozidla nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky.

Nádoba PIK-2015 má těsnicí prostředky a také tlumení nárazů, které chrání zařízení před otřesy. Uvnitř pouzdra a krytu jsou prostředky pro montáž různých součástí komplexu. Některá zařízení jsou pevně upevněna na místě, zatímco jiná jsou zavěšena. Kromě toho existují polymerové vložky tlumící nárazy s dutinami pro přepravu elektronických zařízení. Tělo kontejneru je vybaveno prostředky pro regulaci teploty pro snížení negativního vlivu povětrnostních podmínek.

Vnitřní objem krytu je určen pro montáž několika hlavních zařízení. V jeho horních rozích (v otevřené poloze) jsou upevněny dva audio reproduktory s relativně výkonem 20 wattů. Mezi nimi je stereo audio systém, který je zodpovědný za zesílení a výstup audio signálu do reproduktorů. Ve složené poloze se toto zařízení sklopí, pro práci se přenese do vodorovné polohy. Pod audio systémem je přihrádka pro přepravu sluchátek a některého dalšího vybavení. Jsou umístěny v měkké lóži a přikryté kovovým víkem. Napravo od tohoto oddílu je umístěn propojovací panel.

Napájecí zdroj je umístěn na zadní stěně hlavního těla. Vyrábí se v úzkém pouzdře a je vybavena vlastními dobíjecími bateriemi. Zdroj má ovládací prvky pro nastavení a je také vybaven dvojicí standardních zásuvek pro připojení jednoho nebo druhého externího zařízení. Ostatní zařízení jsou napájena vestavěnou kabeláží podvozku. Zdroj pomocí vlastních baterií vydrží zátěž 50 W po dobu 4 hodin. Zařízení přijímají střídavý proud o napětí 220 V s frekvencí 50 Hz nebo stejnosměrný proud o napětí 12 nebo 24 V.

Zbytek objemu těla je určen pro instalaci měkkého uložení pro přepravu různých malých zařízení. Zdá se, že po zavření víka zbývá mezi audio systémem a kolébkou určitý prostor, který slouží k položení počítače.

Jedním z hlavních prvků komplexu PIK-2015, určeného k řešení široké škály úloh, je komerční model notebooku. Doporučujeme používat produkt s 15palcovou obrazovkou, alespoň 2 GB RAM a pevným diskem s kapacitou větší než 360 GB. Dle přání zákazníka lze použít počítač s vyššími charakteristikami. Pomocí standardních konektorů a rozhraní musí být notebook připojen k různým prvkům komplexu, které mají podobné schopnosti.

PIK-2015 obsahuje samostatný DVD receiver vhodný pro přehrávání video materiálů ze standardních disků. Umožňuje také použití TV tuneru schopného přijímat analogové a digitální signály. Tuner je připojen k malé anténě. Tato zařízení se mezi sebou přepínají a v případě potřeby se připojují k počítači.


Další možnost dokončení komplexu. Foto vpk.gov.by


Komplex může využívat různé komunikační prostředky, které jsou kompatibilní s obecnými civilními systémy. Notebook lze připojit ke kabelovým komunikačním kanálům s místními sítěmi nebo internetem. Existují prostředky pro připojení k bezdrátovým sítím Wi-Fi nebo Bluetooth. K notebooku lze připojit GSM komunikační modul. To vše vám umožňuje přijímat informace a soubory ze zdrojů třetích stran nebo odesílat data dalším spotřebitelům. Rychlost přenosu dat a další komunikační parametry jsou určeny možnostmi dostupných sítí.

Součástí komplexu PIK-2015 je digitální fotoaparát s rozlišením minimálně 12 megapixelů s optickým a digitálním zoomem, který podporuje paměťové karty s kapacitou více než 32 GB. Pravděpodobně lze typ tohoto zařízení vybrat v souladu s přáním zákazníka as přihlédnutím k aktuálnímu pokroku v oblasti fotografické techniky. Pomocí kamery může provozovatel areálu pořizovat fotografie a videa a následně je zpracovávat pomocí dostupného softwaru.

Přítomnost notebooku s příslušným softwarem umožňuje shromažďovat data z externích zdrojů a také zpracovávat fotografie a video soubory. Při instalaci může odborník použít jak vestavěné reproduktory komplexu, tak sluchátka uzavřeného akustického designu, která jsou součástí sady. Součástí je také mikrofon.

Sada informačních nosičů v podobě standardních paměťových karet a flash disků je přepravována v odpovídajících objemech těla a krytu. Součástí komplexu je i provozní dokumentace, náhradní díly, pomocné nářadí atp.

Běloruský přenosný informační systém může být vybaven dalšími zařízeními, která nejsou součástí základní konfigurace. Stávající LED projektory, promítací plátna a vzdálené audio systémy jsou kompatibilní s PIK-2015. Projekt zahrnuje použití produkčního modelu projektoru schopného připojení k notebooku, tuneru nebo přijímači. K promítání obrazu slouží skládací plátno o velikosti 1,5x1,5 m. Lze použít další reproduktory vybavené vlastními stojany. Použití takového dodatečného vybavení může vyžadovat řádnou organizaci pracoviště. Obrazovka vyžaduje zejména ochranu před vnějšími zdroji světla.

Komplex PIK-2015 je schopen přijímat televizní a rozhlasové programy, nahrávat je, ukládat a přehrávat na příkaz operátora. Je možné reprodukovat materiály ze standardních médií. Jak samostatně, tak při použití projektoru s plátnem lze areál využít pro informační servis personálu. Z pochopitelných důvodů zvyšují efektivitu takové práce vzdálené reproduktory a projektor. Operátor může pořizovat fotografie a videa a také samostatně pracovat se shromážděnými materiály. Ve skutečnosti je rozsah úloh, které je třeba řešit, omezen pouze funkcemi dostupného softwaru.

Navržený přenosný informační systém od OJSC "MNIPI" je určen pro informační obsluhu personálu na úrovni rot a praporů. Je navržen tak, aby zabíral mezeru, ve které je nepraktické používat větší systémy podobného účelu, postavené na bázi vozidel s vlastním pohonem. Provozuschopnost a perspektiva takového zařízení již byla ověřena v praxi.


PIK-2015 na cvičišti v konfiguraci polního kina. Foto Vayar.mil.by


Na konci loňského roku prošel areál PIK-2015 státními zkouškami. Na začátku jara 2017 byly dokončeny výzkumné zkoušky na bázi jednoho z vojenských útvarů. Později bylo oznámeno, že ve velmi blízké budoucnosti by měl být nový informační komplex uveden do provozu a uveden do sériové výroby.

Během několika posledních let běloruská armáda aktivně využívá stávající informační centra typu ITs-2006 a PRTC. Tato technika byla mimo jiné využívána při cvičeních na zahraničních cvičištích. Posádky mobilních center zároveň shromažďovaly informace a zasílaly je do Běloruska, vyráběly a distribuovaly tištěné materiály, předávaly televizní a rozhlasové programy, organizovaly skupinová sledování atd. Po obdržení nového komplexu PIK-2015 bude armáda schopna vyřešit některé z těchto úkolů bez nutnosti použití poměrně složitého samohybného zařízení.

Během několika posledních let běloruský obranný průmysl vytvořil řadu komplexů určených k poskytování informačních služeb personálu v jednotkách i mimo ně. Informační systémy na bázi automobilů a přívěsů jsou již dodány a otestovány v praxi a v blízké budoucnosti bude moci armáda začít provozovat přenosné systémy podobného účelu. Je pozoruhodné, že v některých ohledech nejnovější komplex PIK-2015 zaostává za předchozím vývojem, zatímco v jiných ohledech je před nimi.

Zajímavostí projektu PIK-2015 je přístup k utváření vzhledu areálu. Vývojová organizace vytvořila pouze část nových jednotek, přičemž převážná část úkolů by měla být řešena pomocí stávajících sériových vzorků. To umožnilo urychlit a zlevnit práce a navíc v budoucnu usnadnit modernizaci areálu. Upgrade lze provést výměnou stávajících komponent za jejich moderní protějšky. Současně je možné zvýšit hlavní charakteristiky a získat nové příležitosti.

Zajímavostí je, že takové informační komplexy má zatím jen Bělorusko. Jiné země provozují různé systémy podobného účelu, ale stále nemají vyvinuté komplexy, které kombinují sadu různých zařízení a jsou schopny řešit širokou škálu úkolů. I tato skutečnost může upozornit na nový běloruský vývoj.

Podle nejnovějšího zprávy, zahájí běloruské ozbrojené síly v nejbližší době provoz třetího komplexu vlastní konstrukce, určeného pro informační podporu personálu. Bude schopen doplnit stávající systémy a převzít některé z jejich povinností. Vojáci zároveň získají nové možnosti v zásobování jednotek aktuálními informacemi, agitační a ideologickou přípravu. Možná se v budoucnu vyvinou nové komplexy podobného účelu, ale stávající sada tří vzorků je zcela schopna plně sloužit armádě po dlouhou dobu.


Podle stránek materiálů:
http://mnipi.by/
http://vpk.gov.by/
http://vayar.mil.by/
http://vsr.mil.by/
http://belta.by/
http://milex.belexpo.by/
Autor:
20 komentáře
Reklama

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, pravidelně doplňující informace o speciální operaci na Ukrajině, velké množství informací, videa, něco, co na web nespadá: https://t.me/topwar_official

informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. Strýček Lee
  Strýček Lee 3. července 2017 06:42
  +7
  Jak křičeli v klubu vojenské jednotky 11011: "Švec! Jdeme na film!" lol lol
 2. 210 kv
  210 kv 3. července 2017 06:43
  +3
  Výborně Bělorusové, co na to říct.. Nicméně spínací prvky tohoto zařízení jsou vidět z ruky-čínsky a uvnitř je to spíš to samé .. "Ali" .. Stále však máme jeden jediný závod v Rusku, který vyrábí přepínání - ve Smolensku.
  1. Walanin
   Walanin 3. července 2017 12:32
   +6
   Jo, dobře. Vzali notebook HP a reproduktory Pioneer a umístili je do plastového chenmodanu. Voila! Nejnovější vývoj!
 3. Ken71
  Ken71 3. července 2017 07:27
  +4
  Bělorusové mají zajímavý koncept přenositelnosti
  1. IS-80_RVGK2
   IS-80_RVGK2 3. července 2017 10:34
   +5
   Citace od Ken71
   Bělorusové mají zajímavý koncept přenositelnosti

   Normální sovětský. Pokud je jedna rukojeť na přenášení, pak je přenosná, pokud jsou přenosné dvě nebo více. smavý
   1. Narak-zempo
    Narak-zempo 3. července 2017 11:09
    +3
    Má 4 rukojeti. Jeden - nosit, jeden - jezdit a dva - nosit společně smavý
    Ukazuje se, že je přenosný.
  2. 210 kv
   210 kv 3. července 2017 12:33
   +1
   Přenositelnost neznamená, že zařízení bude mít velikost smartphonu.
   Citace od Ken71
   Bělorusové mají zajímavý koncept přenositelnosti
   1. VitaVKO
    VitaVKO 3. července 2017 20:06
    +2
    běloruský smartphone smavý
 4. Ken71
  Ken71 3. července 2017 07:27
  0
  Bělorusové mají zajímavý koncept přenositelnosti
 5. Narak-zempo
  Narak-zempo 3. července 2017 09:02
  0
  proč je to všechno? Není pro vojáky snazší zaměstnat se nějakým obchodem, takže jen sní o tom, že se doplazí na palandu?
  A pokud je potřeba zavést do pracovního procesu výchovný moment, pak stačí dát veliteli megafon.
  1. Vladimíre
   Vladimíre 3. července 2017 12:32
   +2
   Citace z Narak-zempo
   proč je to všechno? Není pro vojáky snazší zaměstnat se nějakým obchodem, takže jen sní o tom, že se doplazí na palandu?

   Sloužil jste v armádě? Média a propaganda byly vždy a všude. Gramofony, magnetofony, videoprojektory, kdo sloužil, vzpomíná na sen o demobilizaci - přenosné plátno k projektoru. úsměv
   1. Narak-zempo
    Narak-zempo 3. července 2017 13:29
    0
    Citace: Vladimirets
    Sloužil jste v armádě?

    Bohužel ne. Hned po univerzitě jsem byl pozván na postgraduální školu. A moje žena mě nepustila na Donbas :(
    1. Vladimíre
     Vladimíre 3. července 2017 13:33
     +2
     Citace z Narak-zempo
     Hned po univerzitě jsem byl pozván na postgraduální školu.

     Hodný respektu.
     Citace z Narak-zempo
     A moje žena mě na Donbas nepustila

     Neměl jsi tam co dělat.
     A proč jste potom k vojákům tak? Ne
     Citace z Narak-zempo
     udělat něco, aby se ti jen zdálo, že se doplazíš do postele?

     Voják není robot, chce si odpočinout a něčím se bavit, přeci živý člověk. požádat Když mu velitelé neorganizují volný čas, organizuje ho sám, a to je mnohem horší, věřte mi. úsměv
     1. Narak-zempo
      Narak-zempo 3. července 2017 13:40
      0
      Citace: Vladimirets
      A proč jste potom k vojákům tak? Ne

      Ano, pro vtipy.
      Mimochodem, z vlastní zkušenosti jde monotónní fyzická práce, která nevyžaduje velké soustředění, snadněji, když posloucháte něco zajímavého. Dokonce i filmy jsou tak „slepě“ zvyklé se dívat“
  2. Walanin
   Walanin 3. července 2017 12:33
   0
   Natřete tam trávu, vybělte sníh. Jinak nebude bojová schopnost stejná.
 6. Gavrila
  Gavrila 3. července 2017 19:33
  +1
  Mobilní diskotéka, oh! ne - bulboteka ...
 7. igorspb
  igorspb 3. července 2017 23:28
  +1
  Hmm, 21. století je na dvoře ... I když koupíte všechny komponenty na Ali, vše co je uvedeno se vejde do malého pouzdra a ještě zbude místo na baterie ....
  1. Místní
   Místní 5. července 2017 01:42
   0
   Ano, 50 wattů na 4 hodiny je hodně. Ale je tam madlo na přenášení. A výztuhy.
   Co je to za školní klub?
   Dokonale reprezentuji polní podmínky armády. Budoucnost například projektoru z prezentované stavebnice mě rozesměje nahlas.
   A samozřejmě nejlepší volný čas jsou blackjack a šlapky. I když... možná tam něco ze sítě překroutí.
 8. Simfy
  Simfy 6. července 2017 13:54
  0
  no, aspoň se pobavili))) notebook s autorádiem nebo naopak)))
 9. Rozzlobený
  Rozzlobený 5. února 2018 11:22
  0
  Nevím, jak je to teď, ale ve vojenské odbornosti jsem starší filmový radiomechanik, takže v 98-00 se na bázi plynu 66 toto vše namontovalo .. a vše bylo na film .. v r. BOBBIES :))))))))))) Dokonce Nebyl tam žádný videorekordér. Zkrátka z toho náklaďáku byl nulový smysl, protože kino bylo celé staré ze 70-80 let, nepodporovalo nové formáty (v době začátku 00. let). Jediná věc je, že tam byl přenosný generátor (kterým můžete nést proud 2-4 m), i když mohl dát energii ostatním :)
  Doufám, že teď máme něco moderního :))