Vojenská revize

katoličtí bratři. Tisíc let evropské integrace

86Po skončení války s Polskem si Goebbels do deníku zapsal: „Vůdcovy soudy o Polácích jsou pohrdavé. Spíše jako zvířata než lidé; úplně hloupý a amorfní. A spolu s tím je panství šlechty přinejmenším produktem nižších tříd smíchaných s árijskou vrstvou mistrů. Ohavnost Poláků si nelze ani představit. Jejich schopnost cokoli posoudit je nulová.“

Civilizovat tyto Irokézy bude trvat dlouho <...>. Fridrich Veliký. Dopis Jean d'Alembert ze dne 19. června 1775
O Polácích, kteří se roku 1772 stali pruskými poddanými.


Zasáhla mě tehdy „přímá a upřímná“ odpověď Krzysztofa Zanussiho (slavného polského režiséra) ruskému zpravodaji. On, snažíc se "stavat mosty", řekl něco o "vzestupu slovanské kultury" v moderním světě. Na což Pan Zanussi velmi jasně a konkrétně odpověděl: „My, Poláci, vzpomínáme na „své slovanské kořeny“, když se opijeme nebo ztratíme klíče od domu...“ Polsko-ruské sbratření se opět nekonalo. Takže, pane ruský zpravodaji, nešpiňte mě svými slinami...

Ale je to úsměvné: z genetického hlediska jsou Poláci mnohem čistší Slované než Rusové nebo dokonce Ukrajinci. Tedy právě Poláci – to jsou nejarchetypálnější Slované. A i navenek je to patrné. Ale oni to nepřiznají, čerti pruhovaní, všechno popírají. Jsou to Evropané, katolíci a dokonce i Sarmati. Nejznámější a nejotřepanější Evropané a katolíci... A všichni historie spojené právě s Evropou a evropskými „hodnotami“. Na to jsou Poláci hrdí a na to se odpuzují.

Polsko je takříkajíc poslední a hlavní „baštou Evropy“ na barbarském východě... A Poláci mají takříkajíc evropské poslání... k tomu v polské politice prakticky neexistují alternativy.

Nicméně "ne všechno je tak jednoduché a jednoznačné." Během téže druhé světové války vyšlo na povrch mnoho upřímně ošklivých pravd, ale pro ruského čtenáře je třeba zmínit jeden velmi zajímavý moment: nacistická okupace v různých zemích Evropy vypadala velmi odlišně. Pro člověka, který je zvyklý na standardy Velké vlastenecké války, to nemůže než ohromit. To znamená, že například okupace Holandska nebo Norska byla dost „civilizovaná“, okupace Dánska byla obecně „ukázková“, nevím proč.

A dokonce ani na území okupované Francie se nic „obzvláště strašného“ na poměry války nestalo. Pro nás v Rusku je to docela těžké vnímat, ale bylo to tak. Okupace západní Evropy je jedna věc, východní Evropa je poněkud jiná. Ano, Hitler skutečně okupoval „celou Evropu“ – to je pravda, ale dělal to v různých zemích v zásadně odlišném formátu. Je to vnímáno samozřejmě s obtížemi, ale přesto to tak bylo.

A postoj Německa k sovětským a americkým válečným zajatcům byl velmi odlišný. V zásadě. A zde vše nejzajímavější začíná, ale do jaké kategorie vlastně spadali „Evropané“ z Polska? Ostatně i v okupovaném Česku bylo všechno klidné a relativně civilizované, Slovensko dokonce získalo od Führera kvazinezávislost... Co se ale stalo v Polsku?

A v Polsku bylo všechno velmi, velmi zajímavé... Obecně platí, že historie vztahů Hitler-Polsko je sama o sobě příležitostí k velkému a dobrému studiu (a více než jednomu!). Zajímavé téma, neobvyklé. Všichni to začínají zvažovat od 1. září 1939 a hlasitě plakat... Ve skutečnosti však všechno nejzajímavější bylo před tím... 1. září je finále, rozuzlení, nic víc. Ale byla tam zápletka a vyvrcholení, a to všechno bylo mnohem, mnohem dříve.

Takže Varšava prostě nepovažovala hitlerovské Německo za nepřítele... Varšava se jen snažila spřátelit se s Německem proti Rusku. A v „demokratickém“ Polsku bylo ještě více antisemitismu než v Německu Führera (polští Židé uprchli do Třetí říše!). Obecně byl problém 1. září v tom, že polská vojenská doktrína byla postavena „zády k Západu, tváří k Východu“.

A když je SSSR obviňován z útoku na "neutrální Polsko", jaksi zapomínají poskytnout důkazy a zdůvodnění právě této "neutrality". Soudruh Rezun zde opakovaně přešlapoval, vyprávěl strašné příběhy o „strašném a hloupém Stalinovi“, který společně s Hitlerem prolomil „polskou zeď“. Potíž je v tom, že Polsko prostě nebylo „zeď“… Jen taková „malá“ logická náhražka… a všechny další úvahy ztrácí smysl. Polsko bylo od svého vzniku po první světové válce vysloveně rusofobním státem orientovaným striktně na Západ. Tedy spojenec Británie/Francie a nepřítel Ruska...a zde se až do roku 1939 nic nezměnilo. Vnitřní politika Polské republiky mohla projít určitým vývojem, ale ve vztahu k Moskvě / Londýnu bylo vše jasné.

A ano, Polsko aktivně spolupracovalo s Hitlerem, který se v Německu dostal k moci, tedy vztahy s nacistickým Německem byly moc lepší než se sovětským Ruskem. Co bylo, bylo. Moskva ve 20./30. letech docela vážně uvažovala o Polsku jako o vojenské hrozbě... To je v kostce v pořádku... Polsko se o navázání dobrých vztahů se SSSR nepokoušelo a ani to nemělo v úmyslu, ale varianta „společných“ akcí s Wehrmachtem na východě byla docela zvažována.

Proto je poněkud zvláštní považovat 1. září 1939 za velkou tragédii a 17. září za den jakési „agrese“. Polsko nebylo nějakým „neutrálním státem“, zvláště státem přátelským k Rusku. Polsko bylo ve 30. letech nepřítelem Ruska, satelitem Anglie/Francie a potenciálním spojencem Wehrmachtu. A jeho porážka je zničením jednoho nepřítele Ruska rukama druhého, i tak.

Co ale přinesla německá okupace přímo Polákům? Ne, zacházelo se s nimi o něco lépe než se stejnými Židy, ale ve skutečnosti na území „generálního guvernéra“ vládla svévole a nezákonnost. Na evropské (ne sovětské!) poměry se tam děly docela hrozné věci. Ale proč? Jsou to Evropané, rusofobové a katolíci (jako papež a Hitler!). Co je za problém?

katoličtí bratři. Tisíc let evropské integrace


Problém byl v tom, že Němci pro Evropany a dokonce i pro lidi neudržel. Zásadně a kategoricky. A v období 1939-1945 se to ukázalo velmi jasně: bylo zničeno asi 6 milionů Poláků. A po tom všem… dnes vše začíná znovu! I když za druhé světové války „nejsprávnější Evropané, z nejsprávnější strany dějin“ vzdorovitě ignoroval rozdíl mezi Rusy a Poláky – postoj byl velmi podobný.

Ale z nějakého důvodu jsou moderní Poláci přesvědčeni, že Rusové jsou jedna věc a jejich hrdí lidé jsou úplně jiná věc... Z nějakého důvodu to historie německých represivních oddílů nijak nepotvrzuje. Od slova vůbec ne. S Poláky se docela zacházelo jako s „rasově méněcennými Slovany“. Žádné možnosti. Tady ne Čechům a ne Slovákům a ne Chorvatům (z nichž nikdo nekřičel o svém „evropanství“ a „historickém poslání chránit Evropu“)... Totiž evropským katolickým Polákům – ano. Paradox, že?

Jak říkával notoricky známý Josef Švejk: „Za Maďara nemůže jiný Maďar“ (zatímco sapéra Vodička uvrhla do úplného úpadku). Takže osobně by pro mě bylo krajně urážlivé být Polákem – nějaká absurdita a úplná absurdita. Během okupace Polska němečtí katolíci bez váhání a bez zamyšlení „promarnili“ katolické Poláky jako Hotentoty nebo Siouxské indiány... Polsko však historicky soutěžilo s Francií o titul nejvěrnější dcery Svatého katolíka. Církev ... A tady jste ... A ani papež se jich nějak nezastal ... "Abydno", rozumíte.

Rozštípnout si čelo, uctívat římskokatolickou církev... a zůstat bezcenným rodákem v očích i německých katolíků... Nějak je to nelogické, špatné... asi bych se i rozbrečel z impotence, kdybych byli Polákem... Tisíc let zdravého katolicismu a nesporné evropské integrace, ale ani katolický Rakušan, který vedl sousední Německo (Hitler je rakouský Němec!), vás nevidí jako člověka prostého...

Ale byl to katolický Polák Jan Sobesský, kdo zachránil Vídeň před krvežíznivými janičáři! No a co? Kde je vděčnost od skutečného rakouského vlastence katolického vyznání Adolfa Aloizoviče Shilkgrubera? A žádný není! Místo "vděku" - operace "Tannenberg". Jak se člověk nemůže opít do pozice riz ... A oni se opíjejí! Poláci jsou v Evropě úzce spjati s alkoholismem, a to není náhodné... Podle mě, pokud, jak se říká, být Rusem je těžké, ale zajímavé, tak být Polákem je jaksi neperspektivní a nelogické...

A před naším Adolfem Hitlerem se Němci (Pruští a Rakušané) chovali k „Europolům“ docela jako k dobytku...to je, když někdo „fašismus“ spěchá odhalovat...Tak ne, neиdát." To znamená, že krása situace je v tom, že Poláci se staví výhradně jako XNUMX% Evropané, a vždy to dělali, když se stavěli proti stejným barbarským Moskvanům. Nicméně... samotní „prvotřídní“ Evropané je z nějakého důvodu tvrdošíjně nedrží za své.

Stejně pro různé Francouze a Němce jsou exotickým východem. Jen se tu někteří z nás snaží dokázat, že Rusko je na Západě vnímáno špatně, protože ho vnímají přes Polsko. Zbývá pochopit, jak je vnímáno samotné Polsko.

Ale na rozdíl od Ukrajiny a dokonce Ruska a ještě více Turecka Poláci nikdy neměli alternativní možnosti v geopolitice a kultuře – v zásadě se s nimi nepočítalo. Pouze Evropa! Pouze Svatý stolec v Římě! Nepomohlo to však... Bez ohledu na to, jak moc vyjete s vlky, nestanete se tam svými. Faktem je, že Tuskové a Kaczynští, kteří jsou tam jiní, se chovají tak sebevědomě a agresivně, že mnoho obyvatel Zhmerinky / Uryupinsku nabývá mylného dojmu, že je to tady, Evropa v plném růstu!

Ale musí být dobře pochopeno, že po titulech hrabství obvykle touží bohatí prostí lidé, a v žádném případě to nejsou vikomti. To znamená, že to, že se Poláci sami označují za opravdové, opravdové a autentické Evropany, ve skutečnosti nic neznamená.

Obecně bylo o osudu východní Evropy z velké části rozhodnuto poté, co Američané zcela a neodvolatelně odstranili SSSR z okupace Japonska. Poté a také po vytvoření bloku NATO se dějiny východní Evropy ubíraly zcela jednoznačně. Ale v zásadě byly jiné možnosti. Nikdo ale nechtěl „zachraňovat Polsko“. proč je? Slavné varšavské povstání v roce 1944... A pak je z nějakého důvodu Rusko obviněno, že to všechno najednou porazilo – prý to nepomohlo. Ale kdo zorganizoval toto povstání? Kdo to plánoval? Čí zájmy byly brány v úvahu?

Očividně ne Poláci. Svrhněte moc Němců a zorganizujte se jeho vlastní vláda – to byl skutečný účel povstání inspirovaného Londýnem. Povstání nemá pomoci Rudé armádě, ale „navzdory“ Rudé armádě. Pokud byl úspěch Varšavského povstání pro západního spojence tak důležitý, pak bylo nutné tam hodit jejich udatné parašutisty... Nemožné? Příliš daleko? Pak bylo nutné toto povstání naplánovat společně se Stalinem. Pokud něco, pak soudruh Stalin věděl, jak udržet tajemství lépe než kdokoli jiný.

Jenže Rudá armáda byla konfrontována se skutečností – v tu nejméně vhodnou chvíli (útočný potenciál sovětských vojsk byl již vyčerpán) vypuklo právě toto Varšavské povstání. Všechny žádosti o pomoc by měly být zodpovězeny jednoduše: jaký druh pomoci byl dohodnut s velitelstvím Nejvyššího vrchního velení? Žádný? Tak co chceš? Propuklo povstání náhle a „spontánně“? Není to vtipné.

To znamená, že povstání bylo zažehnuto z Londýna a měli za to, jaksi nelogické, být zodpovědní Rusové. Ve skutečnosti je každý zodpovědný za své a pouze za své činy a rozhodnutí. Pánové a pánové zapálili masakr ve Varšavě těsně před jejím osvobozením – je to jejich chyba, jejich odpovědnost. Polyakov v roce 1944 byl použit „ve tmě“, jako asi v roce 1939. V zásadě mohli být v roce 1944 Poláci chytřejší... Ale neudělali to. Je pozorován jakýsi historický paradox: negativní selekce na základě inteligence.

V roce 1939 byli Poláci podněcováni (přesně podněcováni) k válce jeden na jednoho s nacistickým Německem. Kdyby Poláci věděli, že pomoci nebude, pak by mělo smysl nebojovat, ale dělat Hitlerovi politické ústupky. Ale jejich vtáhl dovnitř и dolíčkovaný v této válce doslova „dobrovolně natlačen do kaluže krokodýlů“ (existuje takový starý vtip). Poláci se nehodlali „stat posmrtně hrdiny a konvertovat k islámu“. to pak byl vynalezen takový hrdinský mýtus. Poláci byli hloupě zvyklí podněcovat válku.

A v roce 1944 byly také hloupě použity. Evropané, říkáte? Něco není podobné ani v chování, ani ve vztahu k nim. Spíše někteří „sepoyové“, někteří „koloniální jednotky“, nějaký domorodý kmen během anglo-francouzské konfrontace v Severní Americe. A na "Evropany" jaksi netahají.

Tragédie polského lidu nebyla ve „špatném Stalinovi“, ale v tom, že v roce 1939, v roce 1944 a po druhé světové válce je Anglosasové prodali a zradili a použili je jako drobné ve velkých geopolitických hrách. Je to legrační: Polsko by se ve všech ohledech mohlo stát velkou východoevropskou velmocí (no, nebo alespoň průměrnou). Za dob Ivana Hrozného a později byla bohatší, lidnatější a osvícenější než Matka Rus.

Poláci jsou docela národně orientovaní a bojeschopní lidé a Polsko by se mohlo stát „druhou Francií“ (promiňte bratři Ukrajinci, ale, bohužel, vy, bohužel). Problém se skrýval v hlavách polské elity (jak v 16. století, tak ve 20. století). Potenciál polského lidu byl po staletí promarněn kvůli zcela nedostatečné zahraniční a domácí politice. To znamená, že samotný koncept polského státu byl poněkud chybný, jinak je absolutně nemožné vysvětlit sérii katastrof, které postihly tuto zemi v 17/18/20 století.

Ještě jednou: počáteční základna pro vytvoření „Východoevropské říše“ byla velmi, velmi silná (mnohem lepší než u moskevských carů), Ivan Solonevič o tom hovořil velmi jasně ve svém zásadním díle „Lidová monarchie“. A nemůžete se hádat ... Ale samotný koncept „evropského katolického sarmatského státu a poslední bašty Evropy“ se ukázal být katastrofální, stejně jako v zásadě „zlaté svobody“ šlechty.

V důsledku toho se Polsko stalo jakýmsi „geopolitickým posměchem“. A pak, víte, najednou „konec dějin“, NATO a úplná a definitivní evropská integrace... víte, jaksi ve mně hlodají pochybnosti. Až příliš jasně a konkrétně demonstrovali „evropané první třídy“. как patří polskému lidu. A to v celé nové a nedávné historii. A když Polské království před tisíci lety teprve začínalo svou truchlivou evropskou cestu, sám papež ani netušil existenci jakési „Ameriky“.

Ale no tak: Američané jsou dnes ještě „lepší“ než Evropané (o jeden stupeň výš než Francouzi a Němci) a polští „katoličtí bratři“ stále vyskakují z kalhot a snaží se vyrovnat skutečným a autentickým představitelům evropské civilizace.

Autor:
Použité fotografie:
pressa.tv
86 komentáře
Reklama

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, pravidelně doplňující informace o speciální operaci na Ukrajině, velké množství informací, videa, něco, co na web nespadá: https://t.me/topwar_official

informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. Komentář byl odstraněn.
  1. 210 kv
   210 kv 1. července 2017 07:42
   +12
   Bude souhlasit s Goebbelsem nebo co, ale to už bude souhlas s politikou nacismu am I když úsudek o "ohavnosti" je velmi jasný. V mé malé vlasti, Smolensku, jsem se setkal s lidmi s polskými příjmeními a dost často zdůrazňujícími jejich polské kořeny.. Měli jakousi aroganci. Co má společného evropská integrace v SSSR?
   1. DanSabaka
    DanSabaka 1. července 2017 09:02
    +9
    Proč bychom měli souhlasit s Goebelsem? Je možné, že v Rusku nebyl názor na Poláky? měl jsi malý kontakt s pshekhs?
   2. Olgovič
    Olgovič 1. července 2017 09:26
    0
    Nabídka: 210okv
    Na malá vlast Smolenská oblast Setkal jsem se s lidmi s polskými příjmeními a dost často zdůrazňujícími jejich polské kořeny

    zajímalo by mě kde?
    Ve Vjazemském, Gagarinském a Temkinském jsem se nemusel setkat ....
    1. sabakina
     sabakina 1. července 2017 12:33
     +5
     Pokud Goebbelse nepovažujeme za jednoho z vůdců NSDAP, ale za pouhého člověka, pak řekl chytrá slova.
     O fotografii. Podíval jsem se a pochopil, proč Vlast drží v rukou meč!
    2. 210 kv
     210 kv 1. července 2017 14:49
     +1
     Ve Smolensku, Rudnya Čtyři v různých letech... Tři z nich byli velmi hrdí. No, možná jen zveličili svůj význam. To se stává. Ale u všech národů a národností jsou jiné.
     Citace: Olgovich
     Nabídka: 210okv
     Na malá vlast Smolenská oblast Setkal jsem se s lidmi s polskými příjmeními a dost často zdůrazňujícími jejich polské kořeny

     zajímalo by mě kde?
     Ve Vjazemském, Gagarinském a Temkinském jsem se nemusel setkat ....
   3. ARES623
    ARES623 1. července 2017 13:01
    +2
    Nabídka: 210okv
    Bude souhlasit s Goebbelsem nebo co, ale to už bude souhlas s politikou nacismu

    Můžete souhlasit s jinou postavou.
    „Hrdinské povahové rysy polského lidu,“ napsal Churchill, „by nás neměly nutit zavírat oči před jejich lehkomyslností a nevděkem, které jim po několik staletí způsobovaly nezměrné utrpení... Je třeba to považovat za záhadu a tragédii evropské historie, že lid schopný jakéhokoli hrdinství, jehož jednotliví představitelé jsou talentovaní, udatní, okouzlující, neustále vykazující tak obrovské nedostatky téměř ve všech aspektech svého veřejného života. Sláva v dobách vzpoury a smutku; hanba a hanba v obdobích triumfu. Nejstatečnější z nejodvážnějších byli příliš často vedeni tím nejodpornějším z nich! A přece vždy existovala dvě Polska: jedno z nich bojovalo za pravdu a druhé se plazilo v podlosti.
    1. AKuzenka
     AKuzenka 3. července 2017 15:29
     0
     Přeloženo do ruštiny - "Skvělá potrava pro děla pro naše plány."
 2. Olgovič
  Olgovič 1. července 2017 06:10
  +11
  Všechno je jednodušší: Polsko se chtělo stát jako Rusko, obrovské a velké. Ale takovým se stalo-RUSKO.
  A tito věční ztroskotanci - ji navždy nenávidí za jejich selhání.
  Z toho je jak základna, tak kříženec: hlavní věcí je být proti Rusku .....
  1. siberalt
   siberalt 1. července 2017 09:01
   +6
   Poláci jsou národ proslulý historickými křivdami. Proto ta mentalita.
   1. Olezhek
    1. července 2017 13:48
    +3
    Nejde o to, jestli jsou Poláci špatní nebo dobří.. to je nějak méně zajímavé
    jde o to, proč Katolický Evropan výběr jim nepřinesl bonusy
    ve stejné Evropě.
    1. AKuzenka
     AKuzenka 3. července 2017 15:32
     0
     Proč jsi to nepřinesl? Přineseno. Jen ne všichni. Být vyjednávacím nástrojem v geopolitice a zdrojem velkých peněz pro polské vůdce za zradu zájmů své země.
  2. setrac
   setrac 3. července 2017 00:18
   +1
   Citace: Olgovich
   Všechno je jednodušší: Polsko se chtělo stát jako Rusko, obrovské a velké. Ale takovým se stalo-RUSKO.

   Polsko se chtělo stát koloniální říší – jako bývala Británie, Francie, Španělsko, jako jsou nyní Spojené státy. A nenávidí Rusy – jako své neúspěšné otroky.
   Třetí říše proto nesouhlasila se spojenectvím s Polskem, protože netouží po cizích (opět v důsledku neúspěšných) koloniích.
   1. AKuzenka
    AKuzenka 3. července 2017 15:33
    0
    Polsko se hádalo s nacistickým Německem jasně na příkaz z Londýna. I když před tím se i Židé společně šířili hnilobou.
 3. Alexandr Romanov
  Alexandr Romanov 1. července 2017 06:14
  +6
  : Z genetického hlediska jsou Poláci mnohem čistší Slované než Rusové nebo dokonce Ukrajinci.
  Dále nečetl. Autore, kdy změříš lebky?
  1. Olezhek
   1. července 2017 07:26
   +2
   Ano, podle nejnovějších výzkumů – Rusové jsou v jádru spíše Finové
   a teprve potom Slované ... (takové informace existují)
   A ano, Němci se opravdu vyznačují protáhlými lebkami, na rozdíl od Rusů s kulatou hlavou
   Ale s nějakým vyšším/nižším to nemá nic společného
   Nepleťte si realitu s teoretickými výmysly politiků
   1. Páni
    Páni 1. července 2017 07:48
    0
    v Německu je jich až 6 druhů, jsou kulaté hlavy a už se do nich zapletly
    1. venaya
     venaya 1. července 2017 08:58
     +3
     Citace z wazza
     v Německu je jich až 6 druhů .. a sami už jsou zmatení

     Nejzajímavější na tom je, že všechny tyto rasové výstřelky jim nejprve vnutili Britové (pojem „Árijci“ zavedli do vědy oni, Britové), o něco později se tím začali zabývat Američané. Ačkoli, abych byl upřímný, vše začalo ve francouzském království, Francouzi dali počáteční myšlenku rasové separace lidí.
   2. Alexandr Romanov
    Alexandr Romanov 1. července 2017 08:11
    +5
    Citace: Olezhek
    Ano, podle nejnovějších výzkumů – Rusové jsou v jádru spíše Finové

    Takoví badatelé byli v roce 1945 oběšeni.
    1. Orang
     Orang 1. července 2017 10:41
     0
     Citace: Alexander Romanov
     Takoví badatelé byli v roce 1945 oběšeni

     Genetika?
   3. venaya
    venaya 1. července 2017 08:12
    +7
    Citace: Olezhek
    podle nejnovějších výzkumů jsou Rusové v jádru spíše Finové .. a teprve potom Slované ...

    Ugrofinské??? Mluvíte o kom, o nositelích jihočínských kmenů rodu „NO“, N1b1 nebo N1c1? Buďte opatrnější s informacemi. Největší procento ruské genetiky mají stále Pomorové z Pomořanska v Prusku, přenašečů R90a1 je více než 1 % V Číně je nyní přenašečů R90a1 1 milionů, v Ruské federaci třikrát méně. Více než v Číně pouze v Indii. Na území Ruské nížiny se zástupci ugrofinského kmene objevili asi před tisíci lety, v moderním Finsku ještě později a samotný výraz „Finsko“ je čistě ruskojazyčného původu ze slova „Venland“ – země (země) Venets, na "Benátském zálivu" (nyní Baltské moře - zdá se, že to není ruský termín). A. Romanov píše o měření lebek, takže je to z rasových studií a článek se zabývá genetikou, to je další oblast vědy, zřejmě "genealogie", ale není nikde zakázána.
   4. Andrej z Čeljabinsku
    Andrej z Čeljabinsku 1. července 2017 10:06
    +1
    Citace: Olezhek
    Ano, podle nejnovějších výzkumů – Rusové jsou v jádru spíše Finové

    Prosím, informujte svět autorů těchto "studií" :))))))
   5. průměr
    průměr 1. července 2017 14:54
    +3
    Citace: Olezhek
    Ano, podle nejnovějších výzkumů – Rusové jsou v jádru spíše Finové
    a teprve potom Slované ... (takové informace existují)

    A tady je Svidomikus vulgaris (obyčejný) nakreslený haličským učením Bebika.Jakmile se podíváte na skutečné představitele haličských Slovanů v naší televizi, blikající jako Živovskij, nebo tamtéž Záporožcev, začal blikat nějaký jiný nový, takže hned vidíte - Árijci-Slovani jsou dvoumetrové modré oči a blond. tyran
    Citace: Olezhek
    Ale s nějakým vyšším/nižším to nemá nic společného

    Je to jako dívat se do zrcadla a naštvaný? tyran A zkuste se změřit buzolou, buzolou, vypadáte a cítíte se lépe.
    Citace: Alexander Romanov
    Takoví badatelé byli v roce 1945 oběšeni.

    Proč jen visel? Stříleli a házeli granáty do skrýší.
   6. IS-80_RVGK2
    IS-80_RVGK2 1. července 2017 16:10
    +3
    Citace: Olezhek
    Ano, podle nejnovějších výzkumů – Rusové jsou v jádru spíše Finové
    a teprve potom Slované ... (takové informace existují)

    Nic takového. Rusové jsou v podstatě Slované. Přečtěte si genetické studie včetně západních vědců.
   7. setrac
    setrac 3. července 2017 00:25
    +1
    Citace: Olezhek
    Ano, podle nejnovějších výzkumů – Rusové jsou v jádru spíše Finové

    Olezheku, pokud půjdete na ukrosites jako je cenzornet, budete tam oceněni a milováni.
   8. AKuzenka
    AKuzenka 3. července 2017 15:34
    0
    Vždy je zajímavé číst názory lidí, kteří nerozumí antropologii a genetice. Vědí lépe než odborníci.
  2. venaya
   venaya 1. července 2017 08:37
   +4
   Citace: Alexander Romanov
   .. kdy budeš měřit lebky?

   No, nemůžeš být tak hrubý. Genetický výzkum zatím nebyl nikde na světě zakázán, to vůbec není rasismus. Například: Jakmile rasisté nepojmenovávají velkého básníka A.S. Puškina, ale jeho duše a genetika (rod - "R1a1") jsou čistě ruské, protože je také mužským potomkem šlechtice z území moderního Německa . Na svá díla dokonce často dával datum nikoli podle novodobého stupidního „evropského“ (juliánsko-gregoriánského) kalendáře, ale podle starého ruského, podle kterého je nyní 7525. léto. Takže na úkor lebek, tak tady si myslím, že toho máte moc.
   1. ARES623
    ARES623 1. července 2017 13:20
    +1
    Citace z venaya
    No, nemůžeš být tak hrubý. Genetický výzkum zatím nebyl nikde na světě zakázán, to vůbec není rasismus.

    A i když jsou v krvi přítomny ugrofinské geny, co to mění v současné konfrontaci mezi Ruskem a Evropou (+USA)? Má někdo oprávněnější požadavky na ovládnutí světa? Nebo dal Bůh větší preference pro posmrtnou distribuci? Kopání do genetických rozdílů je údělem úzkých specialistů. Co potřebujeme více, je praktický pohled na vztah mezi, v tomto případě, Ruskem a Polskem. A závěr je prostý, Polsko bylo ve své historii až na vzácné výjimky nesmiřitelným nepřítelem Ruska a zůstalo stejné. Neměli bychom se nechat zmást společnými slovanskými kořeny. Jak se říká, kacíř je horší než nevěřící. Tak je to i v tomto případě. Budeme odolávat velmi dlouho, nejspíš vždy. Z nejbližších bodů možného konfliktu s Poláky vidím rozdělení Ukrajiny. Poláci ve své historii usilovali o impérium od moře k moři. To znamená, že při sebemenší příležitosti vyskočí Poláci z kalhot, jen aby „vytáhli“ pobřeží Černého moře. A pokud je necháme, vytvoří neprostupný pozemní „plot“ z Ruska do Evropy. Proto musíme být v budoucnu připraveni získat zpět Levobřežní Ukrajinu a Oděskou oblast, tzn. co bylo do roku 1917 nedílnou součástí Ruska.
    1. venaya
     venaya 1. července 2017 17:03
     0
     Citace z ARES623
     musíme být v budoucnu připraveni znovu získat... to, co bylo do roku 1917 nedílnou součástí Ruska.

     V tomto s vámi plně nesouhlasím. Až do 17. roku neexistovala žádná „Ukrajina“ (polská terminologie „Ukrana“), podle definice, jen jednou, ve starověku, to byla kolonie Commonwealthu. To vše je Rusko, Rusko, Ingušská republika, SSSR a slovo Polsko je latinského původu (Polonia), dříve to bylo jen svévolné Rusko, část Ruska Varjagů, Porusie atd. Všechno je teď tak zmatené, že to málokdo dokáže a chce pochopit, je to příliš těžké, líné a mnozí do toho zasahují. Sám se také domnívám, že jediný lid (lid, nikoli vágní „národ“) je skutečně potřeba sjednotit všemi možnými silami.
     1. ARES623
      ARES623 1. července 2017 20:37
      +3
      Citace z venaya
      Až do 17. roku neexistovala z definice žádná „Ukrajina“ (polská terminologie „Ukrana“), jen jednou, ve starověku, to byla kolonie Commonwealthu

      Jestli myslíš přesně 17. ročník od PX, tak o Rusku taky nikdo nemluvil. A pokud je ten váš 17 = 1917, tak vás zklamu, Ukrajina už existovala, ale ne ve smyslu oficiálního názvu nějaké správní jednotky území, ale něco jako název okrajové části státu. Někde blízko "Sibiře" - Sibiř, jako součást Ruska existuje, ale jako správní jednotka neexistuje. V Ipatievské kronice je pod r. 6695 (1187) uvedena Perejaslav „ukraina“, pod r. 6697 (1189). - haličská "ukraina", pod 6721 (1213) - jsou uvedena pohraniční města této haličské "ukrajiny": Brest, Ugrovsk, Vereščin, Stolp, Komov. V I Pskovské kronice pod r. 6779 (1271) - se říká o vesnicích pskovské "Ukrajiny". V rusko-litevských smlouvách XV století. Jsou zmíněna „ukrajinská místa“, „ukrajinská místa“, „ukrajinská místa“, kterými se rozumí Smolensk, Lubutsk, Mcensk. V ruské legislativě XVII století. Často se zmiňují „Ukrajina“, „ukrajinská města“, „Suverénní Ukrajina“, „Naše Ukrajina“, „ukrajinská / ukrajinská města divokého pole“, „ukrajinská města“, hovoří se o pobytu vojenských lidí „v Služba panovníka na Ukrajině“.
      Ukrajinci byli dávno před rokem 1917. Ipatijevská kronika pod r. 6776 (1268) zmiňuje obyvatele polského pohraničí – „Ljachovští Oukrainci“ („... a Ljachovští Oukrainci jim dali zprávu mimo“). V rusko-litevských smlouvách a velvyslaneckých dokumentech poloviny 1648. - první třetiny XNUMX. století. se nazývají "Ukrajinský lid", "Ukrajinský náš lid", "Ukrajinští sluhové", "Ukrajinský lid", "Ukrajinci", tzn. obyvatelé Smolensk, Lubutsk, Mtsensk. V moskevském státě byli „Ukrajinci“ původně nazýváni vojenskými lidmi (pohraničníky), kteří sloužili na Ukrajině Oka – v Horním a Středním Poochie – proti Krymcům. V březnu XNUMX napsal úředník moskevské dumy Ivan Gavreněv propouštěcímu rozkazu poznámku o přípravě řady případů pro zprávu, v níž zejména pod šestým odstavcem stručně zaznělo: „Ukrajinci, kteří žijí pro co, nedržte a nechte je jít." Toto, t.s. velmi stručně o příběhu, do kterého se nadchne málokdo. Historie je obecně velmi „blátivá“ věda, v jejímž poznání je podle pana F. Engelse lidstvo velmi pozadu.
      Citace z venaya
      Sám se také domnívám, že jediný lid (lid, nikoli vágní „národ“) je skutečně potřeba sjednotit všemi možnými silami.

      Ve skutečnosti jsme s Ukrajinci zpočátku, v dávných dobách 12.–14. století, možná byli velmi blízkými národy, ale od té doby pod mostem proteklo hodně vody. Ani donští kozáci už nejsou Tula, a ještě víc ne Ťumen. A Ukrajinci od Rusů jsou úplně jiné odvětví vývoje. Přitom Slobozhanshchina (Sumy, Charkov) a Jihovýchod jsou nám blíže, ale jsou mezi nimi rozdíly Střed Ukrajiny se od nás už podstatně liší. A Volyň a Halič, které prožívaly dlouhou dobu pod rakousko-uherským a polským tlakem, mírně řečeno, lze jen stěží označit za příbuzné. Takže jim nespěchejte do náruče, pokud nechcete dostat nůž do boku.
      1. venaya
       venaya 1. července 2017 21:38
       +1
       Citace z ARES623
       Jestli myslíš přesně 17. ročník od PX, tak o Rusku taky nikdo nemluvil.

       Toto je možná jediné výše uvedené tvrzení, s nímž jednoznačně nesouhlasím, a existuje řada námitek. A. Klyosov podle genetiky určuje věk Rusů na 5 tisíc let, ale sám se odvolává na "Knihu Veles" a v ní se věk zvyšuje na 21. tisíc let. Nedávno, kvůli použití počítačové technologie, lingvisté vypočítali stáří běžného prajazyka, ukázalo se, že je 30-40 tisíc let, a tento jazyk se ukázal být překvapivě ruský, i když velmi starodávná verze. Je to od něj, že všechny ostatní jazyky světa jsou špinavé. Laboratoř nejstarších forem písma v Akademii věd Ruské federace objevuje starověké formy písma, jejichž stáří je dokonce děsivé zde publikovat, nebudu. Náš kalendář (ten poslední) je starý již 7525 let, zhruba stejnou dobu se používá termín Rusko s různými předponami. Se vším ostatním souhlasím, s vašimi argumenty, zejména s tím, že „Ukrajinština“ ve velkoruštině skutečně nyní znamená „pohraniční stráž“, ale v polském dialektu „Ukrajinština“ je jako kolonista z Malopolska v kolonii „Ukrajina“, kde místní žili nevolníci, bylo použito i jiné slovo. Slovo Rus se tedy vždy používalo a termín „Evropa“ byl nakonec nahrazen v XNUMX. století. Málokdo tohle všechno ví a v tom, ve znalostech, které málokoho zajímají, je opravdu velký problém, v dnešním školství samotném.
       1. ARES623
        ARES623 1. července 2017 22:19
        0
        Citace z venaya
        A. Klyosov geneticky určuje věk Rus na 5 tisíc let, ale sám se odvolává na "Knihu Veles"

        Pan profesor je specialista na chemii a biochemii, ale není lingvista. Definice haploskupin, do kterých Rusové patří, vůbec neurčuje stáří termínu. Zde se tedy s největší pravděpodobností mýlíte. Navíc dnes mezi lingvistickými historiky neexistuje žádné společné chápání původu výrazu „Rus“, „Rusové“ a dalších odvozenin. Asi tucet verzí však odkazuje zrod tohoto termínu do oblasti 8.–10. století. To jen Klesov uvedl lidi pod jejich současným jménem. Ano, a ke knize „Veles“ spousta otázek. Většina historiků, kteří píší učebnice citované ve vědecké komunitě, mají sklon k falešnosti a nepovažují je za spolehlivý zdroj. Já sám nejsem historik, takže se obvykle držím stanoviska průmyslových úřadů.
        1. venaya
         venaya 1. července 2017 23:02
         +3
         Citace z ARES623
         na otázky původ termínu "Rus". Asi tucet verzízrození termínu však připisují oblasti 8.-10. století.

         Ať si to vezmou pro sebe, mají k tomu velmi dobré důvody. Například: M. Lomonosov byl odsouzen k smrti, protože ve svých pomořských pramenech našel starodávný ruský kalendář starý 399 tisíc let. Tento příběh znají všichni zúčastnění a dnes je pro zdraví příliš nebezpečné vydávat střízlivé učebnice. Podívejte se na mapy Porusie od 3. do 9. století, všude blikají pojmy Rus s předponami. Srbský prof. nalezen kamenný sarkofág starý asi 7 tisíc let, na nápisech se objevuje i slovo Rus a v samotném Srbsku je dodnes město „Raška“. Od té doby, co byla napsána Tóra, bylo všechnotorusiki spoléhají na tento náboženský základ: krok vedle – poprava na místě. Věc je zde vážná, dá se to určit podle jejich velmi podivného chování, které je vidět i na těchto stránkách.
         1. ARES623
          ARES623 1. července 2017 23:25
          +1
          Promiň, nehrabu tak hluboko. I kdyby někdo dokázal, že Ukrajinci vykopali Černé moře společně s Rusy, tak mě to nerozpálí. Poláci stále zůstanou našimi nepřáteli a Ukrajinci - zrádci. hi
   2. ProtectRusOrDie
    ProtectRusOrDie 3. července 2017 07:38
    0
    Citace z venaya
    Citace: Alexander Romanov
    .. kdy budeš měřit lebky?

    No, nemůžeš být tak hrubý. Genetický výzkum zatím nebyl nikde na světě zakázán, to vůbec není rasismus. Například: Jakmile rasisté nepojmenovávají velkého básníka A.S. Puškina, ale jeho duše a genetika (rod - "R1a1") jsou čistě ruské, protože je také mužským potomkem šlechtice z území moderního Německa . Na svá díla dokonce často dával datum nikoli podle novodobého stupidního „evropského“ (juliánsko-gregoriánského) kalendáře, ale podle starého ruského, podle kterého je nyní 7525. léto. Takže na úkor lebek, tak tady si myslím, že toho máte moc.

    7526 rok
  3. Ingvar 72
   Ingvar 72 2. července 2017 16:02
   0
   Citace: Alexander Romanov
   Dále nečetl. Autore, kdy změříš lebky?

   Sanya. co se ti stalo - ramenní popruh "bouda" a vlajka byla zmenšená? jištění
 4. Páni
  Páni 1. července 2017 06:15
  +2
  Většina Němců jsou protestantští luteráni.
  1. Olezhek
   1. července 2017 06:33
   +1
   Hlavně v Bavorsku...
   Alespoň v době Třetí říše
   procenta katolíků a luteránů jsou docela blízko
   1. Páni
    Páni 1. července 2017 06:57
    +6
    Bavorsko je jedinou zemí, kde většina katolíků,
    Obecně platí, že téměř všichni nacisté byli „neopagani“.
    1. Olezhek
     1. července 2017 07:03
     0
     Počet věřících dvou největších denominací v Německu – katolíků a protestantů – nadále klesá. Evangelická církev v Německu (ETsG), největší protestantský orgán v zemi, se poprvé od znovusjednocení Německa v roce 1990 snížila na méně než 25 milionů členů.
     Na konci roku 2007 mělo EKG 24.83 milionů věřících (z celkového počtu 82 milionů německé populace). Za posledních pět let se počet německých protestantů zmenšil o více než milion. Jen v roce 2007 se ve srovnání s předchozím rokem počet protestantů snížil o cca 268 000 osob.
     Počet věřících v římskokatolické církvi v roce 2007 rovněž klesl, ale méně než v EKG. Celkový počet katolíků byl 25.46 milionu, asi o 224 000 méně než v roce 2006.
     Během znovusjednocení Německa v roce 1990 bylo v celé zemi o něco více protestantů než katolíků. Většina bývalých východoněmeckých zemí se nacházela v historickém centru protestantismu – kde v XNUMX. století žil a tvořil reformátor Martin Luther.
     1. Páni
      Páni 1. července 2017 07:55
      0
      jedná se o údaje německé finanční fiskální služby související s výběrem církevní daně prostřednictvím státu,
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Церковный_налог_в_Г
      Německo
      v nejlepších tradicích reformace začala katolická církev odmítat katolíkům, kteří ho (před sekulárním státem) odmítli držet přijímání a vše ostatní ve svých církvích, takže oficiální katolíci se opět stali "většinou" lol
      Němečtí komunisté a Stasi s tím nemají nic společného
     2. Páni
      Páni 1. července 2017 08:46
      0
      podívejte se na odkaz "Zrušení platby"
      nekatolickým společenstvím, pokud se jejich farář představil před "světskými" výběrčími daní jako nečlen církve, sepisující přes jejich stát prominutí církevní daně, to je zatracená věc...
      To katolíci nemohou.
      nějak podivně se ukazuje, že církev je oddělena od státu ... ano
    2. venaya
     venaya 1. července 2017 11:10
     +1
     Citace z wazza
     Obecně platí, že téměř všichni nacisté byli „neopagani“.

     A na vrcholu moci ve 3. říši, v nejbližším prostředí k Hitlerovi, byli představitelé jiného, ​​celkem moderního náboženského vyznání, věnujte této skutečnosti pozornost.
     1. Páni
      Páni 1. července 2017 17:19
      +1
      "Tibeťané"? Stejní "Chingizides" podle Klimova ...
      1. venaya
       venaya 1. července 2017 23:19
       0
       Jaké „Tibeťany“ či „Čingisidy“ jste nacházel v nejvyšších patrech moci 3. říše v bezprostředním okruhu A. Hitlera? Otevřete oči, podívejte se na ně, všichni patří k poměrně silné náboženské denominaci, na míle daleko tam není cítit „Tibeťané“.
       1. Páni
        Páni 2. července 2017 01:10
        +1
        google to ... k nim přátelští "Čingisidi", všichni ze stejné denominace, byli v čele SSSR až do roku 1937
        1. Ingvar 72
         Ingvar 72 2. července 2017 16:06
         +1
         Citace z wazza
         „Čingizidové“ všichni ze stejné denominace byli v čele SSSR až do roku 1937

         A po Stalinově smrti vyklíčily jejich sazenice. Bohužel.
         1. Páni
          Páni 2. července 2017 20:28
          +2
          nepomohl ani masový export do Izraele ano
 5. Nehist
  Nehist 1. července 2017 06:16
  0
  Takže Varšava prostě nepovažovala hitlerovské Německo za nepřítele...
  Smál se!!! Polsko považovalo Německo za jednoho z hlavních protivníků až do roku 1937!!!
  1. Olezhek
   1. července 2017 06:34
   +2
   Ale strategicky byla obrana postavena směrem na východ...
   1. Nehist
    Nehist 1. července 2017 08:56
    0
    Samozřejmě bránit proti SSSR, ale podat proti Německu !!! Až do roku 37 rozvíjela Varšava plány na dobytí Pruska a Slezska
 6. vasily50
  vasily50 1. července 2017 06:24
  +5
  Autor přesně poznamenal o polských * kookies *, ale jen nevyslovil odvěký sen, který papežský stolec plánoval pro každého Poláka, ale nadarmo.
  Dnes se v Polsku říká spousta věcí, protože věk * demokracie * je na dvoře, tomu odpovídá i rétorika, o * světle demokracie *, které přinášejí svým sousedům.
  V minulém století bylo všechno jednodušší a nároky na kolonie a otroky byly otevřenější.
  V Polsku se snaží z každého Poláka vychovat budoucího * demokratizátora * a nešetří na to penězi, ale nemohou naprogramovat každého. I když se filmaři a spisovatelé a dokonce i filozofické fakulty na polských univerzitách snaží.
 7. aszzz888
  aszzz888 1. července 2017 06:41
  +1
  A v období 1939-1945 se to ukázalo velmi jasně: bylo zničeno asi 6 milionů Poláků.

  ...a současní Poláci, kteří jsou pomníky našim vojákům, kteří osvobodili Polsko od fašismu, znají tato čísla? ...
  ...hluboké pochybnosti...
 8. Vyháněč liberoidů
  Vyháněč liberoidů 1. července 2017 06:44
  +1
  Jak to – „bože dobrý, že nejsem Polák“? wassat No a vesměs Poláci chtějí pod někým "lehnout", tak je třeba si jich méně všímat! Ať si alespoň masivně vezmou ukrajinské občanství lol , jen aby se na nás vyvalil menší sud. ..
 9. praporčík
  praporčík 1. července 2017 06:58
  +8
  V Polsku jsem musel být v 80. letech na služebních cestách mnohokrát. Bylo nutné pomoci polským podnikům zvládnout nové modely zbraní a vojenské techniky a produktů GN. Nejprve mě ohromilo velké množství jeptišek v ulicích měst, pak jsme si s velením letectva SSSR zvykli. Jak je ale museli naučit organizovat výrobu, to je hrůza. Zarazilo mě také, že v ulicích Varšavy byl pomník Michalczyka (polského premiéra, který se v roce 1939 pokusil o útěk do Londýna) a pomník polského chlapce, který přinesl náboje odbojářům, kteří vychovali povstání proti nacistům. Tyto památky mi hrdě ukázal místopředseda polské vlády. Obecně je země krásná, ale není k nám přátelská. Je to škoda. mám tu čest.
 10. Komentář byl odstraněn.
 11. Samarin 1969
  Samarin 1969 1. července 2017 07:12
  0
  Kdyby tento „neklidný lid“ nevyzvedli Kateřina II. a Alexandr I., nebyl by s Polskem takový problém. Němci by se vypořádali se zraněnou pýchou „Rech Commonwealthu“ ....
  1. Olezhek
   1. července 2017 07:34
   0
   Ale Stalin (podle historické legendy) nepotřeboval na svém území jediného Poláka ...
   1. Páni
    Páni 1. července 2017 07:58
    +5
    kromě maršála Rokossovského? nejúžasnější sovětský maršál byl Polák,
    a na rozdíl od většiny ostatních ruských vojáků velmi chránil.
    1. Olezhek
     1. července 2017 19:11
     0
     Stalin to řekl při delimitaci Polska a sovětské Ukrajiny po druhé světové válce, pokud někdo neví...
     Ale Rokossovsky neměl rád Poláky ...
     1. Páni
      Páni 2. července 2017 01:52
      0
      skutečně tomu tak bylo a většina ostatních neměla Rusy ráda.
 12. savage1976
  savage1976 1. července 2017 07:34
  0
  Kříženec, ona je kříženec v Africe.
 13. izya top
  izya top 1. července 2017 07:46
  +5
  Evropa se tak „rozrostla“ o další Tseariany, otroky pánů Pshek
 14. Provozovatel
  Provozovatel 1. července 2017 08:12
  +7
  Poláci – 60 % jsou potomci Árijců, Rusové – 50 %.

  Rozdíl je jinde - Rusové žijí nepřetržitě ve svém státě přes 1100 let, Poláci - pouze posledních 72 let. V průběhu 250 let po rozdělení Polska mezi tři sousední státy se Poláci proměnili v prostitutky - rádi se prodají tomu, kdo nabídne nejvyšší nabídku. Dříve platil SSSR, nyní platí EU. Proto s nimi v září 1939 podle toho zacházeli „spojenci“ Británie a Francie a nyní i Spojené státy a Německo.

  Poláci v tomto smyslu nejsou Slované – polský způsob obživy roztahováním nohou u nás není oblíbený.

  PS Ze 6 milionů obyvatel Polska, kteří byli zabiti ve XNUMX. světové válce, převážnou většinu tvořili místní Židé, které Gestapo vydali etničtí Poláci.
  1. AntonZzz
   AntonZzz 1. července 2017 09:30
   +2
   Pokud jde o Poláky, historicky se stalo, že země Smolenska je pro ně hrobová jáma.Tady jeden malomyslný člověk spěchal na pohřeb letadlem, vše zvládl, nezpozdil se.Takže našli další dva lidi v jeho rakev, koho považují na Katyni?
  2. setrac
   setrac 3. července 2017 00:48
   0
   Citace: Operátor
   Poláci – 60 % jsou potomci Árijců, Rusové – 50 %.

   Poláci jsou ze své západní katolické podstaty všichni fašisté, na svém území zničili všechny „nePoláky“. Tudíž 60 %, ale není se čím chlubit.
   1. Provozovatel
    Provozovatel 3. července 2017 09:42
    0
    Předkové árijských Slovanů přišli do Evropy asi před 12000 XNUMX lety, bezprostředně po posledním zalednění, takže jejich potomci (Poláci, Rusové, Češi, Slováci atd.) jsou autochtonní (původní) obyvatelé jejich zemí

    Mimochodem, podle podkladu jejich haplotypu a Příběhu minulých let jsou přímými potomky samotných Poláků východní Slované - Radimichi, kteří dodnes tvoří významnou populaci Moskvy a moskevské oblasti. Přišli sem pod vedením vůdce Radka z oblasti řeky Sozh (současná Gomelská a Mogilevská oblast Běloruska).
 15. AntonZzz
  AntonZzz 1. července 2017 09:16
  +2
  Otázky týkající se náboženství nemohou být jednoznačné, ale:
  -Vatikánský stát získal svou státnost po Mussoliniho rozhodnutí uzavřít „římskou otázku“, načež Vatikán oficiálně požehnal všem katolíkům za válku s Ruskem
  -Píšu zpaměti, takže se mohu mýlit, kniha Arsena Martirosyana "Tragédie 22. června", závěrečné kapitoly "Po válce byl vrchol Říše svatořečen"
 16. AntonZzz
  AntonZzz 1. července 2017 09:44
  +3
  No, abych byl úplně upřímný:
  -Říkal, že Rudá armáda objímala Němce
  Neměli byste zapomenout na:
  -Na vrcholu války Churchill zablokoval barmskou silnici, aby potěšil Japonce a zachoval kolonie
  -USA vozily vozidla do Německa, protože potřebovaly peníze
  -A legendární vlaky ze SSSR pro Německo, doprovázené poznámkami německých proviantů „Vozí nás shnilé konopí, ruda s nízkým obsahem manganu, která se nedá použít nejen na pancéřování tanků, ale ani na lopaty atd. na oplátku dodáváme vysoce přesné obráběcí stroje“
  Něco takového
 17. Andrej z Čeljabinsku
  Andrej z Čeljabinsku 1. července 2017 10:04
  +2
  Problém je v tom, že Polsko prostě nebylo „zdí“...

  Autor ... jak to říct ... NAPROSTO správně. Kdyby Polsko nebylo poraženo, ale dostalo se mu možnosti zúčastnit se Barbarossy, pak by Poláci, ječící radostí, cválali do bitvy.
  1. AntonZzz
   AntonZzz 1. července 2017 10:12
   0
   Polsko bylo součástí Habsburské nebo Romanovské říše. Štěňata právo na nezávislost získali po rozpadu dvou říší. Mluvte o klaunovi bez opasku
   1. Andrej z Čeljabinsku
    Andrej z Čeljabinsku 1. července 2017 11:05
    0
    Citace: AntonZzz
    Mluvte o klaunovi bez opasku

    Teprve teď se ukazuje bolestně krvavý klaun
    1. AntonZzz
     AntonZzz 1. července 2017 11:36
     0
     Haris jsou jiní, ve skutečnosti někoho můžete vidět v poledne, budete se třást. Uvidíš někoho o půlnoci, směj se. Hypochondr je smutný klaun
  2. AntonZzz
   AntonZzz 1. července 2017 10:36
   +1
   Samozřejmě si zvolila vlastní cestu a nejinak tomu bylo i nyní, dokonce i před sto lety.
   Historie ztratila divizi SS "Varšava"
  3. revnagan
   revnagan 1. července 2017 10:44
   +5
   Citace: Andrej z Čeljabinsku
   Kdyby Polsko nebylo poraženo, ale dostalo příležitost zúčastnit se Barbarossy,

   Je to naprosto vyloučené Aloizych, když se seznámil s územními nároky Polska na SSSR, zbláznil se a rozhodl se, že je levnější Polsko zastřelit.
   1. AntonZzz
    AntonZzz 1. července 2017 10:50
    +2
    Marně jsi udělal všechno správně, tohle je selhání Wehrmachtu, praštili svého spojence.
   2. Andrej z Čeljabinsku
    Andrej z Čeljabinsku 1. července 2017 11:03
    +3
    Citace z revnagan
    Je to naprosto vyloučené Aloizych, když se seznámil s územními nároky Polska na SSSR, zbláznil se a rozhodl se, že je levnější Polsko zastřelit.

    Herr hitler měl ještě jednu věc hodnou pochopení - miloval přirozené Němce smavý To znamená, že přes všechny své nedostatky měl stále něco vzdáleně podobného vlastenectví :)))
    A jsem divoce zvědavý, s čím Poláci počítali, krutě utlačovali Němce žijící v Polsku (a byli tam vlastně občany druhé kategorie ... nebo třetí ... třídy) a zároveň uvažovali o spojenectví s Německo? :)))))))
    A tak - panská nesnášenlivost vůči národnostním menšinám (Němci, Ukrajinci atd.) na své badatele teprve čeká ....
    1. AntonZzz
     AntonZzz 1. července 2017 11:12
     0
     I oni byli kdysi Impériem. fantomové bolesti
     1. AntonZzz
      AntonZzz 1. července 2017 11:14
      0
      No, to už je úplně temný příběh, o podvodníkovi Grishce
 18. igordok
  igordok 1. července 2017 11:21
  0
  Na téma Poláci se objevilo zajímavé video
 19. rruvim
  rruvim 1. července 2017 14:42
  +1
  Jak jeden známý spisovatel říkával (opile): „Za všechno můžou Židé, studenti, intelektuálové a....“ Škytavka zároveň. "...a Poláci." Bylo to v roce 1986. Ale teď chápu, že měl pravdu.
  1. voyaka uh
   voyaka uh 4. července 2017 11:46
   0
   "Židé, studenti, intelektuálové a..." Škyťák zároveň. "...a Poláci." ///

   S touto frází nepřišel (filolog je specialista), ale citoval zpaměti z novin „Svazu ruského lidu“ („Černá stovka“) z počátku 20. století.
   1. vladimirw
    vladimirw 4. července 2017 12:44
    0
    s čím nesouhlasíš? No, dáme Židy na poslední místo? Takže to bude lepší?
 20. nesvobodnye
  nesvobodnye 1. července 2017 23:02
  0
  Skvělý článek. Do záložek.
 21. intuzazista
  intuzazista 3. července 2017 08:28
  +1
  Citace: Alexander Romanov
  : Z genetického hlediska jsou Poláci mnohem čistší Slované než Rusové nebo dokonce Ukrajinci.
  Dále nečetl. Autore, kdy změříš lebky?
  \
  Co ti tak vadilo? Autor má pravdu! V Ukrajincích a Rusech se mísí hodně neslovanské krve! Kvůli historické interakci s východními národy! Ale Poláky před tím ochránilo Rusko a Ukrajina! Proto se nemíchaly a jsou geneticky čistější! Neměl jsem ve škole vynechávat biologii............
 22. vetlan19
  vetlan19 3. července 2017 14:29
  0
  Adolf Aloizovič není Shilkgruber, ale Shiklgruber
 23. vladimirw
  vladimirw 4. července 2017 12:42
  0
  Psheks se chtěl stát impériem, vnitřnosti jsou tenké! Pro svou méněcennost nejsou Rusové milováni!
 24. Tančící Gryzli
  Tančící Gryzli 4. července 2017 12:47
  0
  Nabídka: 210okv
  Bude souhlasit s Goebbelsem nebo co, ale to už bude souhlas s politikou nacismu am I když úsudek o "ohavnosti" je velmi jasný. V mé malé vlasti, Smolensku, jsem se setkal s lidmi s polskými příjmeními a dost často zdůrazňujícími jejich polské kořeny.. Měli jakousi aroganci. Co má společného evropská integrace v SSSR?

  To nebude souhlas s politikou nacismu, to je jen výsledek manipulace vědomí. Když řeknete „v Rusku se musí stavět silnice“ a oni vám odpoví: „Hitler také volal po výstavbě dálnic, ale ty, příteli, jsi fašista!“ Je to jen manipulace. Souhlasit s fašisty v určitých otázkách vůbec neznamená úplné přijetí jejich ideologie. Hele, liberálům se taky občas náhodou podaří něco chytrého vyhrknout, ale to neznamená, že by se kvůli tomu měli stát liberály všichni. Ideologie není sbírka individuálních myšlenek, ale holistický pohled na svět. Dle mého názoru lze a je třeba uvažovat o zdravých myšlenkách bez ohledu na to, kdo jsou, ale pouze o zdravých a bez povinného spojení s jinými myšlenkami stejného autora (jiné myšlenky mohou být nesmysly a často jsou).