Vojenská revize

satanská implantace

95
Míra počítačové a informační závislosti lidstva již není hrozbou pro jednotlivce, ale pro společnost. A jeho vznik není vůbec náhodný, ale velmi důležitou součástí globalizačního projektu.


Protože nejde o kyberkriminalitu, ale o zbavení člověka vnitřní svobody, komentuje situaci veřejný expert v oblasti řídicích systémů, spisovatel a publicista Valerij Filimonov.

Lidstvo je na pokraji vzniku kyborgů – napůl lidí, napůl robotů. To lze posoudit podle aktivity, s jakou je myšlenka propagována v informačním prostoru. Loni na jaře se konalo několik tematických výstav a fór. Dokumenty zrozené v útrobách příslušných celoevropských struktur pomohou osvětlit skutečné cíle organizátorů. Práce na vytvoření „postlidského těla“ však probíhají již desítky let.

Lidé bohužel příliš nepřemýšlejí o skutečném smyslu technokratické revoluce, kterou dokonce obdivují, protože konečným cílem je dosažení obecného dobra. Ve skutečnosti mluvíme o změně lidské povahy, parametrů osobnosti, která je obrazem a podobou Stvořitele. V roce 2005 zpráva pracovní skupiny předložená Evropské komisi s názvem „Etické aspekty implantace informačních a komunikačních technologií do lidského těla“ konstatovala: „Moderní společnost čelí změnám, které je třeba podřídit lidské podstatě. Zde je další fáze pokroku – v důsledku videodohledu a biometrie, jakož i prostřednictvím různých elektronických zařízení zabudovaných v těle, podkožních čipů a inteligentních značek se osobnosti mění do takové míry, že se stále více propojují. Musí být schopni čas od času přijímat a vysílat signály, které umožňují sledovat a vyhodnocovat pohyby, kontrolní návyky a kontakty. To by mělo změnit smysl a podstatu lidské autonomie. V našich společnostech je tělo surovinou. Lze s ním manipulovat a obnovit funkce, které byly ztraceny, nebo získat dosud neznámé, které lze jen tušit. Musíme se vypořádat s technologií, vyvinout a změnit koncepci péče o tělo, ohlašovat vznik kyborgů...“

O těle a svobodě

Hovoříme o implantátech v těle a „vázaných“ na internet, nazývaných bodinet (z anglického body – body, net – síť). V roce 2013 bylo Američanům prodáno přes 12 milionů. Většina plní funkce lékařských stimulantů určených ke kontrole činnosti srdce, prevenci bolesti zubů nebo zánětu, což dodává implantátům pozitivní charakter. Za řečmi o bezpodmínečných výhodách „péče o člověka“, „zlepšení kvality života“, „pohodlí“ se však skrývá, kdo bude samotnou síť vlastnit. Kdo bude mít přístup k vytouženému červenému tlačítku – ovládacímu panelu pro tělo a sběr informací?

satanská implantaceOdpověď najdete v materiálech k výsledkům výstavy CeBIT konané v Hannoveru na konci roku 2016: „Přinášíme internet do lidského těla. Není to internet věcí, je to internet lidí. Jsme na prahu masového využití této technologie. Tyto malé implantáty, které aplikujeme pod kůži injekční stříkačkou... lze je použít jako propustku, můžete platit jako běžná bankovní karta, můžete otevírat dveře... Tímto způsobem se z nás stávají kyborgové. Slovo kyborg, připomeňme, znamená spojení člověka a techniky, tedy živého organismu s elektronickými součástkami... Nemluvíme o medicínském aspektu, mluvíme o zlepšování lidských funkcí pomocí techniky.

Taková „zrna“ padají na prokypřenou a hnojenou půdu. Vývojáři různých variant bodynetu jdou dále. Google a Newralink oznámily počítače zabudované „uvnitř lidského mozku“. Jsou ztělesněny ty zdánlivě nerealizovatelné fantastické zápletky, které jsou založeny na známkách transhumanismu. Na festivalu konaném v březnu v Austinu v USA futurista Raymond Kurzwell řekl, že do roku 2029 bude dosaženo singularity – úplného spojení lidské a počítačové inteligence. Vysvětlil: „V budoucnu to povede k vytvoření počítačů s lidskou inteligencí. Dáme takový počítač do našeho mozku, připojíme ho k virtuálnímu cloudu a rozšíříme, kdo jsme.“ Jednota lidí a výpočetní techniky na této úrovni podle jeho názoru učiní první veselý a sexy, předvede vše, co se u lidí ve větší míře cení. Koncem března oznámil podnikatel Elon Musk svou připravenost vyvinout vysokorychlostní neuronové rozhraní pro připojení člověka k počítači bez mezilehlých vstupně-výstupních prostředků. Potřebné technologie lze vytvořit za pět let.

Síťová příloha

Jak relevantní je to pro Rusko? Možná jsme tradičně pozadu? Bohužel ne. Na fóru Vestifinance v Moskvě se jeden z účastníků podělil o své dojmy z čipu implantovaného pod kůži, inzerujícího takovou novinku ve vlastním těle, díky níž už nepotřebuje klíče, platební karty a elektronické doklady. Již v roce 2007 byla podle nařízení Ministerstva průmyslu a energetiky schválena „Strategie rozvoje ruského elektronického průmyslu na období do roku 2025“. Dokument výslovně uvádí nutnost implantace identifikačních mikro- a nanoelektronických zařízení do lidského těla a mozku: „Zavedení nanotechnologií by mělo dále rozšířit hloubku jejich průniku do každodenního života populace. Každý jedinec musí být v neustálé komunikaci s globálními informačními a kontrolními sítěmi, jako je internet. Nanoelektronika bude integrována s bioobjekty a bude zajišťovat nepřetržité sledování udržování jejich vitální činnosti, zlepšování kvality života a tím snižování sociálních nákladů státu. Rozšíří se vestavěná bezdrátová nanoelektronická zařízení poskytující neustálý kontakt člověka s jeho okolním intelektuálním prostředím ... prostředky přímého bezdrátového kontaktu mozku s okolními předměty, vozidly a dalšími lidmi. Oběh takových výrobků přesáhne miliardy kusů ročně díky jejich všudypřítomné distribuci.

Pro upřesnění: bioobjekty jsme my, naše děti a vnoučata, očíslovaní, digitalizovaní a čipovaní, s implantáty v mozku. Je možné za těchto podmínek mluvit o svobodě jednotlivce, jeho jednání či myšlení? Zdá se, že autoři "Strategie ..." při sestavování dokumentu neviděli před sebou člověka, ale zvíře, které potřebuje nezbytnou přísnou kontrolu, aby se snížily sociální výdaje. Jak je vidět, Rusko i přes sankce proti němu plně zapadá do globálních procesů, což zdůrazňuje jejich globalizační, nadnárodní charakter. Je ale taková nelidská (v doslovném slova smyslu) politika v našem zájmu?

Za všemi sliby usnadňujícími život je skutečné zotročení jednotlivce. Člověk se promění v doplněk počítače a jeho prostřednictvím - globální síť, která bude sledovat kontakty a zvyky, vyhodnocovat chování, udělovat povolení k akcím v rámci někým stanovených limitů. Jde nejen o hrubé porušení Ústavy, která zaručuje práva a svobody jednotlivce, ale také o útok na jedinečnost každého z nás. A to se zdá být konečným cílem „nových bohů“ – představitelů světové vlády, nadnárodních společností a technokratické elity, kteří tento nešvar uvařili, aby získali kontrolu nejen nad našimi kapsami, ale také nad myšlenkami a pocity. Snaží se pro nás určit, co je dobro a co zlo, získat moc až k vydávání příkazů k sebezničení, je-li to v zájmu arbitrů osudů světa. Zatímco implantace implantátů a čipů do těla je dobrovolná záležitost, jsme chráněni Ústavou, která nám dává právo na vlastní názor, lidskou důstojnost, zachování důvěrných informací a další svobody.

Pro věřící je zvláště důležité téma transhumanismu, experimentů s tělem, které člověku daroval Stvořitel. Implantace identifikačních mikročipů není nic jiného než invaze do chrámu určeného k přebývání Ducha svatého. Člověk, který s tím souhlasí, se již nestane příbytkem Boha, ale doupětem satanovým. V XIII. kapitole prorocké knihy Apokalypsa (Zjevení) jeden z Kristových apoštolů Jan oznámil: „...a udělá to všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, být položen na jejich pravou ruku nebo na čelo." Co bude následovat po tomto, se můžete dozvědět při dalším čtení knihy.

Volba toho, čím budeme, je ponechána na nás.
Autor:
Původní zdroj:
http://vpk-news.ru/articles/37483
95 komentáře
Reklama

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, pravidelně doplňující informace o speciální operaci na Ukrajině, velké množství informací, videa, něco, co na web nespadá: https://t.me/topwar_official

informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. iConst
  iConst 28. června 2017 15:09
  +11
  Snaží se pro nás určit, co je dobro a co zlo, získat moc až k vydávání příkazů k sebezničení, je-li to v zájmu arbitrů osudů světa.

  Nezačalo to dnes ani včera. Zpočátku to byly módní oblečení, jiná drahá auta, ale obecně užitečné věci.
  Nyní je to vnucování smartphonů a dalších gadgetů, kde jsou přímé funkce téměř na posledním místě.
  Ale nejnebezpečnější je, že existuje návrh - bez této cetky nejste osobou, ale bezvýznamnou osobou.
  1. Tatiana
   Tatiana 28. června 2017 15:38
   +8
   Tyto otázky se objevují již dlouho, ale společnost na ně špatně reaguje. Vláda Ruské federace již naplánovala čipování obyvatelstva – a především mládeže! A bez selhání. Videa na toto téma již byla zveřejněna na webu VO v komentářích návštěvníků. Považujte to za zradu členů ruské vlády národním zájmům a národní bezpečnosti Ruska a Rusů! Nemyslím si, že členové vlády a prezidenti Ruské federace tomu nic nerozumějí - dělají to jednoznačně ve spojení se zahraničními globalisty.
   1. Tatiana
    Tatiana 28. června 2017 16:05
    +2
    Rodiče školáků v Jekatěrinburgu se v roce 2015 dozvěděli o plánech úředníků dobrovolně-povinně implantovat svým dětem určité čipy, které by z nich prý měly udělat „nadlidi“. Podle "Roadmap" projektu Foresight "Dětství 2030" by se to vše mělo stát za 4 roky - tzn. do roku 2019 a Veřejná komora se již touto otázkou úzce zabývá: potřebné dokumenty se již připravují... Podle plánu vlády Ruské federace
    všude by měla být zavedena technologie vkládání informací přímo do mozkové kůry. K tomu implantují speciální čipy a vyrobí jakési „USB-výstupy“ pro připojení k síti. Probíhá robotizace: do roku 2030 se snaží z dětí udělat roboty.
    To se provádí zdánlivě za účelem zvýšení schopností lidského mozku prostřednictvím počítačového čipu.
    Vedoucí nadace Childhood 2030 Foundation Irina Aglicheva řekla: "Do roku 2020 Intel slibuje, že čipy pro implantaci do mozku budou dostupné průměrnému občanovi."

    ČIPOVÁNÍ DĚTÍ V MOZKU. RUSKO. PROJEKT PROGNÓZY ''DĚTSTVÍ 2030''. Zveřejněno: 3. června. 2015

    https://www.youtube.com/watch?v=2qNmA-hBfro
    1. Komentář byl odstraněn.
     1. Tatiana
      Tatiana 28. června 2017 21:59
      +2
      voyaka
      A proč jste vlastně proti chipsům?


      MIKROČIPY, ČIPOVÁNÍ, ZNAČKA ŠELMY, PAS RUSKA Vydáno: 25. ledna. 2013
      1. Tatiana
       Tatiana 28. června 2017 22:02
       +1
       GLOBAL CHIPIZATION Publikováno: 16. listopadu 2012
     2. Komentář byl odstraněn.
    2. Prjanik
     Prjanik 29. června 2017 11:16
     +4
     X - verze na TV3 a tak? To myslíš vážně, kde jsou reptiliáni, duchové, Atlanťané a nibiru v jedné lahvičce? wassat
    3. Oleko
     Oleko 29. června 2017 11:18
     +3
     by mělo dojít za 4 roky - tzn. do roku 2019 a Veřejná komora se již touto otázkou úzce zabývá: potřebné dokumenty se již připravují...

     Řekněte mi, Taťáno, máte důkaz, že se veřejná komora touto problematikou úzce zabývá, navíc máte listinné důkazy? A pak, po tom všem, peppy Zheka Zhabreev vypadá jako podvodník.Chápete, že neexistuje JEDINÉ potvrzení Zhabreevových slov. Odkud se vzal „Cestovní mapa“? To, že se korespondent točil s kamerou kolem které budovy mezi Lubjankou a Iljinkou a vysílal, co tam je, ani nezná okres, Ale ví, nějaký intrikán. Adresa by byla vyhozena Ulice, číslo domu Aby dům, jak se říká, "cítil" Takže, Zheka a Tatiana, fakta ve studiu.
     Nyní o znalostech. Vy je máte, já je stále mám. Jen v oblasti čipů. Něco takového existuje - protokol přenosu dat. Nastavuje pravidla přenosu – zda ​​se mají data balit do „paketu“, kolik řídicích bitů je potřeba pro ověření atd. USB je také protokol. Takže, Přenos z řekněme flashky na čip, rozumím (představuji si obrázek: kráčí paní, celá ulepená flashkami a zpívá: „Nejsem mořský důl, spěchám do znalosti“), tam je binární kód jasný a tak, ale zde Jaký je protokol pro přenos dat z ČIPU do MOZKOVé KORTY? Na jakém fyzickém základě? Překlad informací z binárního formátu do CO se stane? Leží na malé anténě s fázovaným polem? Prosím vás, osvěťte staré, nenechte negramotné zemřít.
     Čekání na odpověď, jako je letní slavík.
   2. A nás Host
    A nás Host 29. června 2017 15:59
    0
    Citace: Taťána
    Vláda Ruské federace již naplánovala čipování obyvatelstva – a především mládeže!

    Navíc čipování začne u těch, kteří o tom hodně mluví! am wassat
  2. setrac
   setrac 28. června 2017 22:24
   +3
   Citace z iConst
   Nyní je to vnucování smartphonů a dalších gadgetů, kde jsou přímé funkce téměř na posledním místě.

   Nekupuj, kdo tě nutí? Kupte si jednoduchý tlačítkový telefon za pět set rublů a používejte jej pouze k určenému účelu.
   Citace z iConst
   Ale nejnebezpečnější je, že existuje návrh - bez této cetky nejste osobou, ale bezvýznamnou osobou.

   To jsou všechno vaše dohady, jak jsem psal výše – jednoduché telefony pro nesouhlasné.
  3. ostrovní
   ostrovní 29. června 2017 03:43
   +6
   Citace z iConst
   Nyní je to vnucování smartphonů a dalších gadgetů, kde jsou přímé funkce téměř na posledním místě.

   A jaké funkce pro smartphone jsou přímé?
   Ne všichni lidé jsou takoví, že používají smartphone pro volání a kočky na Vkontakte a instagramech.
   Nebo možná potřebujete šlapat do banky, abyste převedli peníze mezi svými vlastními účty, nebo možná také potřebujete stát ve frontě?
   Nebo si potřebujete otevřít kainet na finančním úřadě vlastníma rukama, nohama?
   Nebo možná stejně, abyste mohli platit za služby, musíte přijít na svou oblíbenou ruskou poštu s povinným stáním ve frontě 30 minut a poslouchat všechny ty drby babiček, které se po cestě hádají s ti, kteří vybočují z řady?
   Nebo se VO musí číst z velkého počítače?
   Potřebujete mít také box na fotoaparát-mýdlo jako samostatné zařízení?
   Kniha, má se tisknout, protože někdo trvá na tom, že nejdůležitější věcí v knize je obracet stránky?
   Takže možná audio přehrávač ... i když jaký audio přehrávač? Přehrávač! Nutně babinny, potřebujete nosit s sebou?
   Navigátor? za co? Stačí se zeptat před Puškinovou knihovnou a kolemjdoucí, kteří vždy nic nevědí a nejsou místní, se ptají, kde je Puškinova knihovna?
   A na poslední chvíli 10 minut denně na volání – ano, není to přímá funkce chytrého telefonu, pokud jde o počet minut hovorů za den.
   Citace z iConst
   Ale nejnebezpečnější je, že existuje návrh - bez této cetky nejste osobou, ale bezvýznamnou osobou.
   Zvláštní... Ale podle mě teď jen trváš na tom, že naznačuješ, že používat chytrý telefon je skoro hřích...
   1. A nás Host
    A nás Host 29. června 2017 16:04
    0
    Citace: ostrovní
    Nebo možná potřebujete šlapat do banky, abyste převedli peníze mezi svými vlastními účty, nebo možná také potřebujete stát ve frontě?

    Ty ento buržoazní hod! am wassat
  4. A nás Host
   A nás Host 29. června 2017 15:43
   +2
   Pro věřící je zvláště důležité téma transhumanismu, experimentů s tělem, které člověku daroval Stvořitel. Implantace identifikačních mikročipů není nic jiného než invaze do chrámu určeného k přebývání Ducha svatého. Osoba, která s tím souhlasí, se již nestane příbytkem Boha, ale doupětem Satana ...

   Kluzké téma. Ne
   Nikdo nenutí věřící, aby se stali součástí nového technologického řádu. Hlavní je, že nikdo nemá svá vlastní dogmata neuložil. Zejména pro děti, které si kvůli nedostatku zkušeností a znalostí nemohou dělat vlastní závěry.
   Náboženství by nemělo stát v cestě pokroku. požádat
   1. Komentář byl odstraněn.
  5. A nás Host
   A nás Host 29. června 2017 15:56
   0
   Citace z iConst
   Nyní je to vnucování smartphonů a dalších gadgetů, kde jsou přímé funkce téměř na posledním místě.

   Jednou z hlavních funkcí chytrého telefonu je volný přístup k informacím (internet).
   Citace z iConst
   Ale nejnebezpečnější je, že existuje návrh - bez této cetky nejste osobou, ale bezvýznamnou osobou.

   To není sugesce, to je konstatování faktu – člověk bez „cetky“ je horší v možnostech, které má k dispozici člověk s „cetkou“

   Uvedu banální příklad: Jel jsem takovým vlakem a sousedé v kupé měli spor a byli připraveni se hádat až do rána, k chrapotu a rvačce. Otevřel jsem internet prostřednictvím „cetky“ a vyřešil jejich spor v zárodku, pohodlný přístup k informacím.
  6. Mexovoy
   Mexovoy 1. července 2017 00:33
   +1
   Myslíte si, že starověcí lidé měli jiný způsob? Lidská povaha se po tisíce let nezměnila.
 2. uhu189
  uhu189 28. června 2017 15:45
  +14
  Co mohl autor najít jako argumenty pro svou myšlenku - stáhl vše na jednu hromadu. I upřímný názor některého známého futurologa v úzkých kruzích je prezentován jako nesporná autorita. Pokud tomu dobře rozumím, hlavní pointa článku je v posledním odstavci. Pak mám dotaz na autora - je instalace kardiostimulátoru také invazí do chrámu určeného k přebývání ducha svatého? Není operace invazí? A medicína není pokusem lidského lékaře zpochybnit vůli Boží? Na základě této logiky lze jakýkoli společenský úspěch zaměřený na blaho a zdraví člověka prezentovat jako akt násilí proti člověku a předání člověka do rukou Satana... Svého času to vedlo do středověku v Evropě. To, o čem autor mluví, je velmi vzdálená budoucnost, navíc pouze jedna z jejích možností. Ano, tato možnost má příznivce, ale zatím není jasné, že směry výzkumu jdou přesně tam. Do rozvoje biotechnologie se nyní investují obrovské peníze a jsou tam velmi vážné úspěchy, ale to není totožné s budoucností popsanou v článku.
 3. voyaka uh
  voyaka uh 28. června 2017 15:49
  +12
  „Pro věřící je téma transhumanismu, experimentů s tělem,
  daná člověku Stvořitelem je zvláště důležitá. Implantace identifikace
  mikročipy nejsou nic jiného než invaze do chrámu, určená k přebývání Ducha svatého "////

  A protetická noha pro invalidu není "experiment s tělem"?
  A umělé srdce - "není invaze do chrámu, určená k přebývání Ducha svatého"?
  Zatím vás to nezastaví: potřebujete složitou operaci s implantáty, např.
  odsuzuje „invazi božství“. A pripret: "ah-ah-ah, naléhavě operuj, chci žít!"
  1. Tatiana
   Tatiana 28. června 2017 16:13
   +7
   voyaka uh
   .............................................

   Alexeji! Vložte čip do svého mozku se síťovým ovládáním a dohledem ze strany vašeho "loajálního" chování vůči těm, kteří jsou u moci! Žijte „dlouho“ a „šťastně“! smavý
   Přeji ti úspěch! pláč
   1. voyaka uh
    voyaka uh 28. června 2017 16:19
    +3
    "Žijte "dlouho" a "šťastně"! se smíchem "///

    Diagnostické čipy, které monitorují hlavní orgány a varují například před rakovinou, budou pravděpodobně v příštích desetiletích bez problémů implantovány do všech klinik.
    a to umožní jejich majitelům žít dlouho - přesně, šťastně - ... jak se ukazuje.
    1. Tatiana
     Tatiana 28. června 2017 16:28
     +7
     Vyznáte se v medicíně? A bez čipů s CT a MRI nelze rakovinu u pacientů odhalit. Čip pro pacienty s rakovinou je svinstvo! Jen důvod, proč vás zabít dříve, aby vám stát neutrácel peníze na léčbu a výplaty důchodů ze státního rozpočtu!
     1. art030765
      art030765 28. června 2017 16:50
      +1
      u CT a MRI ano, ale s bioindikátorem je lze u každého jedince vybrat zatím jen obtížně
     2. art030765
      art030765 28. června 2017 16:57
      0
      Mimochodem o zabití člověka dříve, aby neplatil důchody a dávky, to je z naší ruské reality na západě, testují programy na prodloužení lidského života v průměru na 95 let a člověk musí pracovat od 30. let (za nejproduktivnější věk se považuje) a udržet si pracovní schopnost a sexuální a mozkovou aktivitu až do 75 let, poté zasloužený důchod
      1. Tatiana
       Tatiana 28. června 2017 17:19
       +3
       art030765
       Mimochodem o předčasném zabití člověka, aby neplatil důchody a dávky, to je z naší ruské reality na západě, testují se programy na prodloužení lidského života v průměru na 95 let a člověk musí pracovat od věk 30 let (za nejproduktivnější věk se považuje) a udržení pracovní schopnosti a sexuální a mozkové aktivity do 75 let, poté zasloužený důchod

       S přihlédnutím k tomu, že podle plánů Západu by v Rusku nemělo žít více než 15 milionů lidí. člověče, nemůžeš snít o tom, že čip v mozku Rusa, zvláště Rusa, bude fungovat tak, aby prodloužil život obyčejným Rusům - s největší pravděpodobností čip bude fungovat tak, aby biologicky "eliminoval" většinu ruské populace na vzdálenost - od Londýna, Washingtonu, Berlína atd. .P..
       Západní globalisté „nového světového řádu“ Klubu Bilderberg mají ve vztahu k Rusku zcela jiné – KOLONIÁLNÍ – úkoly.
       Vzpomeňme například, co Thatcherová řekla o Rusku v říjnu 1985 a v roce 1991, z čehož si moderní západní politici berou příklad.

       Thatcherová: Počet obyvatel Ruska by neměl přesáhnout 15 milionů!
       1. Black5Raven
        Black5Raven 28. června 2017 21:22
        +6
        K zabíjení Rusů nejsou potřeba čipy a příkazy ministerstva zahraničí, samotná vláda Ruské federace s tím odvádí dobrou práci, bez ohledu na to, jak politováníhodné to může být. tak se neboj)
        1. A nás Host
         A nás Host 29. června 2017 16:18
         0
         Citace z Black5Raven
         ... sama vláda Ruské federace s tím dělá dobrou práci ...

         Musíte jen hledat viníka. Ne
         Dobře se s tím vypořádat samotní Rusové bez jakékoli vodící ruky! chlapík
         Už samotné zneužívání alkoholu v Rusku (jako jediný faktor) něco stojí, jeho potlačování by se vrátilo stabilní a sebevědomý demografický růst. požádat Mluvím o drogové závislosti. Ne
         1. Tatiana
          Tatiana 29. června 2017 23:40
          +1
          A nás Host Dnes, 16:28 ↑ Novinka
          Citace: Taťána„Ukrajině bude stačit 5 milionů obyvatel, zbytek zlikviduje Igor Berkut. Zveřejněno: 2. 2014. XNUMX
          Než zveřejníte video, musíte si ho prohlédnout a pochopit, nebudete vypadat hloupě (to platí i pro ty, kteří toto video podepsali).
          Muž na videu odsuzuje oligarchy – „majitele“ Ukrajiny, a s nadsázkou a sarkasmem opíše jejich postoj (oligarchů).
          Také jsem si to myslel, dokud jsem se neseznámil s dalšími projevy Igora Berkuta.
          Jen jste neviděli druhé video. Podívejte se na následující video s I. Berkutem, jinak se svými závěry spěcháte.
          Video "INVAZE ZAČALA... O zahájení oblíbeného židovského projektu na Ukrajině: "Nebeský Jeruzalém"". Zveřejněno: 14. května 2017
       2. art030765
        art030765 28. června 2017 21:49
        0
        tatyano, promiň, no, tohle je jen nesmysl RentV. kdyby v Evropě, která přežila 2 nejkrvavější války, někdo z politiků veřejně vyhrkl, že u sousedů je příliš mnoho lidí, stačilo by 15 milionů, stáhni kariéru tohoto politika do konce.
        1. Tatiana
         Tatiana 28. června 2017 23:03
         +2
         art30765
         věří, že kariéra tohoto politika je u konce
         To se netýká Margaret Thatcherové.
         Margaret Thatcherová, expremiérka Velké Británie a jediná žena, která kdy zastávala tuto funkci, a 3 volební období. Zemřela na mrtvici ve věku 87 let. Až do konce života se věnovala politice.
         Spolu s Gorbačovem a Reaganem se Thatcherová zabývala zničením a rozpadem SSSR.
         Moderní politici na Západě si z ní berou příklad.
         A vy mluvíte o nějaké politické smrti pro takové politiky! Jste prostě naivní.

         Margaret Thatcherová zemřela na mrtvici. Zveřejněno: 8. dubna. 2013
       3. setrac
        setrac 28. června 2017 22:58
        +1
        Citace: Taťána
        Vzpomeňme například, co Thatcherová řekla o Rusku v říjnu 1985 a v roce 1991, z čehož si moderní západní politici berou příklad.
        Thatcherová: Počet obyvatel Ruska by neměl přesáhnout 15 milionů!

        Margaret Thatcherová zřejmě řekla něco jiného. Citace je nutné číst v originále.
        1. Tatiana
         Tatiana 28. června 2017 23:52
         +1
         setrac
         Margaret Thatcherová zřejmě řekla něco jiného. Citáty je třeba číst v originále.

         Ne, Thatcherová to řekla přesně! V SSSR mělo toto její prohlášení mezi lidmi velký negativní politický ohlas. Navíc jednou ve stejnou dobu promluvila Madeleine Albrightová. Lidé si to dobře pamatovali.
         1. setrac
          setrac 29. června 2017 00:08
          +1
          Citace: Taťána
          Lidé si to dobře pamatovali.

          "Lidé" nečetli uvozovky v originále. Thatcherová doslova hovořila o ekonomické proveditelnosti života v SSSR.
          1. Tatiana
           Tatiana 29. června 2017 02:14
           +1
           Toho šmejda jsem už viděl.
           Je škoda, Sergeji, že jste tak skeptický k informacím tak důležitým pro národní bezpečnost Ruska a Rusů. Jednoduše nemáte k této problematice patřičné informační obzory. A nemohu vám jen tak vložit své znalosti do hlavy. Zde je zapotřebí systém pro příjem a asimilaci informací. Je mi to skutečně líto. Museli byste se po internetu projít podrobněji a podívat se blíže. Jediné, co potřebujete vědět, je, co hledat.
           1. Tatiana
            Tatiana 29. června 2017 03:05
            +1
            setrac
            Thatcherová doslova hovořila o ekonomické proveditelnosti života v SSSR.

            A co myslíš tou "EKONOMICKOU výhodností" v očích Thatcherové z VB ve vztahu k obyvatelstvu SSSR / Ruska? Před čím se ji snažíš zachránit?
            No a tady máte například podobný výrok ukrajinského sionisty Igora Berkuta (Konnena). Navrhl také zničit celé neschopné obyvatelstvo Ukrajiny!

            Na Ukrajinu bude stačit 5 milionů obyvatel, zbytek zlikviduje Igor Berkut. Zveřejněno: 2. října. 2014
           2. Tatiana
            Tatiana 29. června 2017 03:29
            +1
            setrac
            Thatcherová doslova hovořila o ekonomické proveditelnosti života v SSSR.

            Ptejte se dále: proč Berkut potřebuje snižovat populaci Ukrajiny – pro koho a pro co? Získejte tu nejzajímavější odpověď a hlavně, jak je toho dosaženo!
            A zde jsou osobní odhalení Igora Berkuta o organizaci na území Ukrajiny jiného národního státu – Izraele č. 2, tzv. "Nebeský Jeruzalém"! Logika jeho výroku je úžasná!

            INVAZE ZAČALA... O zahájení oblíbeného židovského projektu na Ukrajině: „Nebeský Jeruzalém“ Zveřejněno: 14. května 2017
           3. setrac
            setrac 29. června 2017 10:51
            0
            Citace: Taťána
            Je škoda, Sergeji, že jste tak skeptický k informacím tak důležitým pro národní bezpečnost Ruska a Rusů.

            Dobře chápu, že jsou to naši nepřátelé.
           4. A nás Host
            A nás Host 29. června 2017 16:28
            +1
            Citace: Taťána
            Na Ukrajinu bude stačit 5 milionů obyvatel, zbytek zlikviduje Igor Berkut. Zveřejněno: 2. října. 2014

            Než zveřejníte video, musíte si ho prohlédnout a pochopit, nebudete vypadat hloupě (to platí i pro ty, kteří toto video podepsali).
            Osoba na videu odsuzuje oligarchové - "vlastníci" Ukrajiny, a s nadsázkou a sarkasmem popisuje jejich pozici (oligarchů). oklamat
     3. voyaka uh
      voyaka uh 28. června 2017 17:05
      +1
      "Jen výmluva, abych tě dříve zabil.... stát by neměl utrácet z rozpočtu" ///

      Z rozpočtu a zabít - to může být v Rusku, ale náš důchod je financován
      z mého příjmu. A také lékařské programy / pojištění. Aby
      stát zajímá
      Až do 120 let jsem byl naživu a zdráv
     4. A nás Host
      A nás Host 29. června 2017 16:10
      +1
      Citace: Taťána
      A bez čipů s CT a MRI nelze rakovinu u pacientů detekovat ...

      Už může ano
      Vědci z Izraelského technologického institutu v Haifě vyvinuli přístroj, který dokáže diagnostikovat rakovinu u lidí dýcháním. Studie se zúčastnilo 177 dobrovolníků ve věku 20-75 let, a to jak pacientů s rakovinou, tak zdravých. Dech pacientů s rakovinou byl analyzován předtím, než dostali léčbu, jako je chemoterapie. Studie je založena na předpokladu, že růst rakovinných buněk je doprovázen uvolňováním specifických chemických sloučenin, které lze identifikovat. Dochází tedy zejména k nadměrné oxidaci buněčných membrán, což vede k tvorbě těkavých organických sloučenin. Právě na jejich rozdílu je postaven princip „elektronického nosu“. Jak se ukázalo, struktura těchto sloučenin u pacientů s rakovinou a zdravých lidí je odlišná a každý typ rakoviny má svůj vlastní obrázek o umístění těkavých organických sloučenin.
   2. setrac
    setrac 28. června 2017 22:56
    +1
    Citace: Taťána
    Alexeji! Vložte čip do svého mozku se síťovým ovládáním a dohledem ze strany vašeho "loajálního" chování vůči těm, kteří jsou u moci! Žijte „dlouho“ a „šťastně“!

    Máme dobrý příklad. Kolik času uplynulo od doby, kdy se počítače, mobilní telefony a internet dostaly do každé domácnosti. A jak moc jsme sledováni?
    1. Tatiana
     Tatiana 29. června 2017 11:09
     +1
     setrac
     A jak moc jsme sledováni?
     Sergeji! No, stromy jsou zelené, proč vám budu všechno říkat?! No a jak se hledají a nacházejí zločinci všemi komunikačními prostředky?! Váš počítač je také registrován na internetu pomocí pasových údajů uživatele. Google spolupracuje se CIA již dlouhou dobu a rozdává 80 % svých uživatelů! Nevěděli jste o tom?
     Pokud tomu nechcete rozumět - dejte si čip do mozku? Možná se pak k vám dostane, že jste sledováni.
     A tak jsem dal video pro všechny výše - a každé video je na pár minut. Vidět je! Všechno vám vysvětlí lépe než já. Vaše otázky ukazují, že jste tato videa neviděli. Darujte závod o „hvězdy“ a „tituly“ – udělejte si čas na sledování těchto videí! Delov něco! hi
     1. setrac
      setrac 29. června 2017 11:31
      0
      Citace: Taťána
      Možná se pak k vám dostane, že jste sledováni.

      A bez toho všeho jsme nebyli sledováni? Velký bratr nespí.
      1. Tatiana
       Tatiana 29. června 2017 11:39
       +1
       Dívat se je jedna věc, ale být jim zcela vydán na milost a nemilost je věc druhá!
       Chcete strčit hlavu do oprátky – no, tak šup! Jste dokonce zváni! smavý Ale netahejte za sebou do smyčky další lidi!
       1. setrac
        setrac 29. června 2017 16:00
        0
        Citace: Taťána
        Dívat se je jedna věc, ale být jim zcela vydán na milost a nemilost je věc druhá!

        A teď se nějak vymykáš jejich kontrole? Děláš si legraci? Čip nezmění míru vaší závislosti.
        1. Tatiana
         Tatiana 29. června 2017 23:51
         +1
         setrac
         A teď se nějak vymykáš jejich kontrole? Děláš si legraci?
         Řekl jsem ti, že si nedělám legraci, ale myslím to vážně. Podívejte se na video „MIKROCHIPY, ČIPOVÁNÍ, ZNAMENÍ šelmy, PAS RUSKA“ Vloženo: 25. ledna. 2013
         Chápu, že pro vás nejsem autorita, ale na videu mluví vážení a slavní lidé! Mluví o věcech, které si ani neumíte představit! Na tato témata nemáte ani otázky v hlavě!
         Čip nezmění míru vaší závislosti.
         Tak to jste úplně mimo téma!
         1. setrac
          setrac 30. června 2017 00:12
          0
          Citace: Taťána
          Chápu, že pro vás nejsem autorita, ale na videu mluví vážení a slavní lidé!

          Proč tyto odkazy na úřady? Nemáme tu modlitebnu, takže můžu někomu věřit. Musím pochopit a přesvědčit mě odkazem na úřady nebude fungovat. Je potřeba vysvětlit, v čem se mýlím, a pokud to nedokážete, pak mě nepřesvědčíte.
          Pokud tomu dobře rozumím, nevidím v čipování vážnou hrozbu. Naopak v takových technologiích vidím mnoho výhod. Ne, hrozby samozřejmě existují, ale přínosy řádově převažují nad hrozbami. Je to jako s auty, tisíce lidí umírají pod koly, ale aut se nikdo nevzdá.
  2. Denis-Skif
   Denis-Skif 1. července 2017 18:05
   0
   Brzdy na hlavě vás silně a na dlouho
 4. Deadushka
  Deadushka 28. června 2017 15:57
  +6
  Primární je mysl, ne tělo.
  A duše je důležitější než skořápka. Ten Bůh, ten jeho antipod nebojuje o mušle, ale o duše.
  1. voyaka uh
   voyaka uh 28. června 2017 16:04
   +7
   Ale bez zdravé skořápky se na cestě k Bohu daleko nedostanete.
   Nervózní, salto – a na hřbitově smutný .
   A vestavěný čip by varoval: „Máte předinfarktový stav,
   Vezměte si léky a navštivte lékaře."
   A s čipem už jste „děsivý kyborg“. Ale - naživu a chodím do kostela,
   díky bohu za zázračný čip, který ti zachránil život chlapík nápoje .
   1. Deadushka
    Deadushka 28. června 2017 16:49
    +6
    Citace: voyaka uh
    Ale bez zdravé skořápky se na cestě k Bohu daleko nedostanete.

    To jsou detaily, i když někdy „omezení“ skořápky vedou k utrpení nebo znovuzrození mysli.
    Čip je "co jazyk otočil, kam se otočil, pak se to stalo." pokud chcete, můžete zabít obyčejnou polévkovou lžící, ale to neznamená, že se jedná o zbraň a měla by být zakázána?!
    Ač se mi to (v mém stařeckém šílenství) zdá, jsou taková témata jen cestou či účelem, jak odbočit (odvést) od podstaty věci. Stejně jako vymýšlet problém kvůli problému samotnému. smavý nápoje
    1. voyaka uh
     voyaka uh 28. června 2017 17:08
     +4
     "Čip je" to, co oj, kam jste se otočili, pak se to stalo. "///

     Docela správný. Jako vodíková bomba: můžete zničit miliontou
     město, nebo můžete odklonit nebezpečný asteroid před srážkou se Zemí. chlapík
     1. Deadushka
      Deadushka 29. června 2017 12:50
      +5
      "Je-li stádo, je i pastýř,
      Pokud existuje tělo, musí existovat duch, "(c)
   2. Lycan
    Lycan 28. června 2017 18:10
    0
    Citace: voyaka uh
    díky bohu za zázračný čip

    Dobře míněno, jak víte...
    Mobily byly zpočátku také telefony a nyní:

    Skandál odposlouchávání telefonů německé kancléřky Angely Merkelové
    (https://ria.ru/spravka/20150626/1090021526.html)

    Kdo a jak poslouchá naše mobilní telefony?
    http://www.mobilnikam.net/kto_i_kak_proslushivaet
    _naše_buňky.php


    Záznam zvuku přes vibrační motorek telefonu
    https://geektimes.ru/post/277020/

    Zaplacený sýr v pasti na myši
    http://rus.delfi.ee/press/mk_estonia/platnyj-syr-
    v-creditnoj-myshelovke?id=18858270

    ...
    A hromada dalších „úskalí“.

    PS: Zdá se, že lidé, kteří zažili „raný, ale shnilý výrobek v lesklém obalu od cukroví“ na úplné dokončení, certifikace a vypořádání nebudou za tyto prostředky ještě dlouho připsány Bohu. A zatímco my (a vy také) v tomto prostředí, jako laboratorní myši v kleci - jako Musk -
    http://www.interfax.ru/world/555686 -
    podle zadání (například DARPA) pod heslem:
    „Pokud lidem ukážete správnou cestu, pak nebude problém s motivací“ (Elon Musk https://lifehacker.ru/2016/03/29/25-quotes-elon-m
    usk/
    ) bude pracovat na tom, aby člověku implantoval vše, co mu bude nařízeno a za co nezměrně zaplatí (Nic osobního - pouze zaneprázdněnost).
    Pro některé je načase to pochopit tam jsme chov hospodářských zvířat.

    PPS: Doplním po svém - pokud systém pouze odladíte k regulovanému přísunu endorfinů (skupina polypeptidových chemických sloučenin podobných opiátům (sloučeniny podobné morfinu) ve svém mechanismu účinku), prostřednictvím elektrické stimulace hypofýza (spojení sekrece s podmíněnou reakcí na provedení požadovaných akcí), pak je otroctví možné učinit dobrovolným, dokonce žádoucím. A naopak - Syndrom útlaku funkcí centrální nervové soustavy (s řízeným útlakem přísunu kyslíku do mozku) lze stimulovat sklonem k neposlušnosti. A pak bude vyřešena „otázka jakéhokoli antropoida“ na planetě.
   3. art030765
    art030765 28. června 2017 21:53
    0
    Pán přivítal mezi křesťany medicínu a požehnal lékaře, prostě tělo je chrámem duše, kterou je třeba udržovat v čistotě. krom toho v kostelech se uklízí před velikonocemi, celkově se uklízí všechno, nikoho nenapadne nechat to dělat Pána, takže výdobytky medicíny, to je myslím v souladu s Boží prozřetelností a péčí o nás .
 5. ČERVENÝ PARTIZÁN
  ČERVENÝ PARTIZÁN 28. června 2017 16:21
  +7
  Zavedení elektronických součástek do člověka je nevyhnutelné, ale člověk by se tohoto procesu neměl bát. Nikdo vás nebude nutit do sebe implantovat různé čipy a pracovat přes neurální rozhraní, ale vaše schopnosti budou mnohonásobně nižší než „kyborgové“. Čipy nebudou ovládat lidské chování (ačkoliv mohou špehovat), ale umožní řádově zvýšit úroveň interakce mezi člověkem a strojem a dát jeho tělu nebývalé možnosti. Vize v hluboké tmě, „telepatie“ díky bezdrátovému neurálnímu rozhraní, léčba jakýchkoliv neduhů a oprava řetězců DNA nanoroboty (vítězství nad rakovinou a stářím), supervytrvalost a síla – to je jen malá část vyhlídky, které se otevírají.
  Ve 90. století lidé žili bez elektřiny, na začátku XNUMX. století bez antibiotik, teprve v XNUMX. letech se seznámili s internetem a dnes se život bez toho všeho zdá nemyslitelný. Před stoletím někteří také považovali elektřinu za satanovy machinace, ale čas rychle letí...
  1. voyaka uh
   voyaka uh 28. června 2017 18:20
   +4
   Je to správné...
   Nedávno bylo řečeno, že smrt na zápal plic:
   "Bůh dal, Bůh vzal." A pokorně odnesena na hřbitov.

   Když jedno z prvních aut v Londýně jako první
   jednou rozdrtil člověka, titulky byly: "Antikrist přišel!!!!" [automobil]
   (jako by smrt pod koly dostavníku byla božská).
 6. Oleko
  Oleko 28. června 2017 16:23
  +1
  "Implantace identifikačních mikročipů není nic jiného než invaze do chrámu, určená k přebývání Ducha svatého. Člověk, který s tím souhlasí, se již nestane příbytkem Boha, ale doupětem Satana."
  M-ano
  1. setrac
   setrac 28. června 2017 23:01
   +1
   Citace: Oleko
   M-ano

   Je to jen... náboženství mozku.
   1. Oleko
    Oleko 29. června 2017 09:59
    0
    Existují jiná náboženství?
    1. A nás Host
     A nás Host 29. června 2017 16:33
     +2
     Citace: Oleko
     Existují jiná náboženství?

     Ano, existuje. ano
     1. Oleko
      Oleko 30. června 2017 02:46
      +1
      „Pokloňme se, bratři, na náměstí Albertu Velikému a jeho skromnému novicovi Feimanovi Zlatoústému, otevřeme velké dílo, devět svazků (ještě tam jsou úkoly) a otočme svůj zrak k zářivé, proměnlivé hmotě, závislé na rychlosti, a zazpívejte hlasitý chvalozpěv, probouzející Sílu v duši:" a s touto plazmou dosáhneme šílenství."
      A je to náboženství? Správně ne vtipné smutný ..
 7. malkavský
  malkavský 28. června 2017 16:36
  0
  Hlavní věc je, že tato zařízení jsou skutečně užitečná. Čip v ruce na otevření zámků - nějak malý, můžete to udělat doma, pokud chcete. Lepší než něco high-tech, související s medicínou. Aby pomohl tělu.
 8. seal78
  seal78 28. června 2017 16:36
  +5
  Proč je TOTO zveřejněno na Military Review?
  1. voyaka uh
   voyaka uh 28. června 2017 17:10
   +2
   Takže..to je názor. Osobní názor čtenáře.
   Žádné zprávy, žádná historie, žádné zbraně – legitimní (a zajímavé! – technologie)
  2. Děda Eugene
   Děda Eugene 28. června 2017 18:45
   +1
   Protože je to také zbraň. A tobolky s medem budou implantovány vojenskému personálu, aby se zlepšil výkon a záchrana v případě kritických zranění.
   1. Denis-Skif
    Denis-Skif 1. července 2017 18:11
    0
    že jo. hledejte válečníky, bude to jednodušší. nalezeno. zabil. nalezeno. zabil. ne válka, ale píseň.
 9. Nový uživatel
  Nový uživatel 28. června 2017 16:55
  +1
  Až Izrael udělá Terminátory na ochranu.
  Roboti nepustí.
 10. Oleko
  Oleko 28. června 2017 17:50
  0
  Dlouho jsem se tak nezasmál. Vím o psychotronických generátorech vypuštěných na oběžnou dráhu. Ozařte, bastardi. O tajných společnostech. Znám jako Ahnenerbe. Ti chlapi, pokud nelžou. Klub,. kde Bush konzumuje whisky daleko od Bushikhy a dotýká se hanebných dívek. Bilderbergu, tam v roce 1923 přenesl Manly Peter Hall tajné znalosti. Zároveň ji odvezl do novosibirského nakladatelství. Seznámit se s filozofií rosekruciánů. Bez toho nic. Tady je čip.
  Můžete se tedy připojit k síti? Ach, jaká nezbytná a užitečná věc.“ Klikl na čelo: „Chipa, synu, máš přístup k adresářům?
  my máme. A firmy.....? Existuje jeden. Pusť to, drahoušku. ZZhZhZh"
  Teď budu. Soudruh nechápe ostrost aktuálního okamžiku. Každý krok pod pokličkou, Nevybíravá, sebevražedná nálada. Úplně přeřízněte kortikoviscerální spojení. au..
  Jdu si dát kávu.
  (Zajímavé je, že má čip rád pivo? s kolébáním?)
 11. cedr
  cedr 28. června 2017 18:00
  +4
  Satanismus je ideologie fyzické a morální vraždy člověka. Implantáty jsou primárně určeny k zabití fyzického těla člověka a jeho nahrazení sebou samým. Morální vražda je přeprogramování člověka, změna obrazu a podoby Boha do podoby a podoby Satana, vraha odnepaměti a otce lží, tedy virtuálního, falešného světa strašidelných iluzí. Moderní ekonomika založená na hříchu a smrti je pokřivenou, ale jistou cestou k satanismu.
  1. bobr1982
   bobr1982 28. června 2017 18:11
   +2
   Citace: cedr
   Implantáty jsou primárně určeny k zabíjení fyzického těla člověka.

   Přesto, abychom nezničili fyzické tělo člověka, ale duši, tady ten boj probíhá, a právě tato změna osoby, kterou jste zmínil, probíhá zrychleným tempem, článek to říká dobře. Vyhlídky jsou spíše ponuré, ale stále je potřeba aktivně vzdorovat.
  2. setrac
   setrac 28. června 2017 23:03
   0
   Citace: cedr
   Implantáty jsou primárně určeny k zabíjení fyzického těla člověka.

   Pletete si implantáty se zubními protézami.
   1. g1washntwn
    g1washntwn 29. června 2017 09:35
    +1
    Zamyslete se nad dilematem takových dvou pojmů, jako je „svobodná vůle“ a „náprava psychofyzických kvalit pomocí čipování“.
    Velmi staré rčení
    Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly

    A o tom to všechno je. Řekněme, že vám ani nedali přímo do mozku čip, který řídí vaše endorfiny, ale jednoduchý tester čipů (nebo něco jiného, ​​co prostě hlídá vaše zdraví), a podařilo se vám zvýšit míru radosti vypouštěné do těla při sledování humorný pořad. Informace z TV a čipu byly analyzovány na správném serveru a nyní jste již na seznamu nespolehlivých... kterým může tento čip zdravotního stavu začít dávat nesprávné údaje až po amputaci hlavy...
    A vy říkáte pohádky a horory.
    1. setrac
     setrac 29. června 2017 10:54
     0
     Citace z g1washntwn
     A vy říkáte pohádky a horory.

     Informace jdou oběma směry. Odřízněte internet, telefon, televizi, postavte třímetrový plot, kopejte do bunkru – ať vás nikdo neovlivňuje.
     Čestný a slušný člověk nemá co skrývat. Stealth potřebují nepřátelští agenti vlivu a další sympatizanti kolapsu našeho státu.
     1. g1washntwn
      g1washntwn 29. června 2017 11:48
      0
      A co mám teď schovat, bez čipu? Příjmy, které stát omezuje svou hospodářskou politikou? Světonázor a názory, korigované médii?
      Chápete, čip je jen pohodlnější a jednodušší způsob, jak KONTROLOVAT A OVLÁDAT VĚDOMÍ, než způsoby, kterými jsou nyní ovládány masy. Pokud ale nyní ještě máte alespoň možnost vyjádřit svou svobodnou vůli, s nožovým spínačem v hlavě neutečete daleko ani „přes třímetrový plot a do bunkru“.
      Zeptejte se lidí, kteří jsou pod přístroji v nemocnicích, zda se cítí svobodní a nezávislí. Čip – stejný přístroj na „umělou plicní ventilaci“ – vám tak trochu zachraňuje život, ale vždy pochopíte, že v případě výpadku proudu jste skif.
      1. setrac
       setrac 29. června 2017 16:02
       0
       Citace z g1washntwn
       Zeptejte se lidí, kteří jsou pod přístroji v nemocnicích, zda se cítí svobodní a nezávislí. Čip – stejný přístroj na „umělou plicní ventilaci“ – vám tak trochu zachraňuje život, ale vždy pochopíte, že v případě výpadku proudu jste skif.

       Nepleťte si Boží dar s míchanými vejci. Abyste vás zabili, nemusíte vám implantovat čip, stačí stisknout spoušť.
       Společnost je v každém případě závislost na druhých, svoboda je mýtus.
       1. g1washntwn
        g1washntwn 30. června 2017 06:22
        +1
        Chápu, že analogie nevnímáte, ale přesto to zkusím znovu.
        Fyzická likvidace disidentů „tahem za spoušť“ je špinavá, neefektivní metoda a neplní úkoly úřadů. Pokud vás kousne včela, úl nevypálíte, ale vezmete a vykuřujete, abyste potlačili agresivitu roje, tím spíše, že se neuklidníte z toho, že zabijete jednu včelu. A nezapomeňte, včely vám mají přinést med - takže zabíjení přímo odporuje tomu, co chcete získat od včel, jako stát - od populace.
        Vygooglujte si to ve volném čase, není to tak těžké, hned první dotaz vytvoří poměrně malý, ale přesně charakterizující článek:
        "Měkké vládnutí v moderní společnosti: taktika nebo strategie?" K. V. Charčenko
        A obecně na téma nepřímé metody ovlivňování. Čipování do tohoto schématu dobře zapadá TOOL takový dopad na velké množství lidí.
        O vejcích:
        Čipování je z pohledu věřících jen snahou nahradit Boží dar (ducha/vědomí/svobodu) míchanými vejci. Lidské tělo je z pohledu vědy jen biomechanismus, zatímco podstatu vědomí jako takového věda dosud nepochopila a nevysvětlila. Ale do fyzické stránky si věda dovoluje zasahovat a ignoruje to, co nedokáže vysvětlit (nebo není schopna vysvětlit na současné úrovni).
        Máme tedy právo dostat se tam, kde stále ničemu nerozumíme?
        Dovolili byste komukoli, aby na vás provedl složitou neurochirurgii, pokud se znalost struktury mozku této osoby omezí na dětskou komiksovou knihu? Já ne.
 12. Oleko
  Oleko 28. června 2017 18:31
  +1
  "Lidstvo je na pokraji vzniku kyborgů - napůl lidí, napůl robotů. To lze soudit podle aktivity, s jakou se myšlenka propaguje v informačním prostoru. Loni na jaře proběhlo několik tematických výstav a fór. Dokumenty zrozené v útrobách odpovídajících celoevropských struktur. Práce na vytvoření „post-lidského těla" však probíhají již desítky let."
  Myšlenka se posouvá kupředu a práce trvá desítky let. Článek je hororový příběh.
  "Za všemi sliby usnadňujícími život je skutečné zotročení jednotlivce. Člověk se promění v přívěsek počítače a jeho prostřednictvím - globální síť, která bude sledovat kontakty a zvyky, vyhodnocovat chování, udělovat povolení k akcím v rámci limity stanovené někým"
  To se již provádí bez čipů. Jedno malé ALE. Proč by se to mělo dělat u naprosté většiny populace. Otázka: Proč globální síť potřebuje znát mé zvyky? Kdo to potřebuje, ten to ví. A totální dohled vždy existoval. Dobře, o chrámu pomlčím. Tato budova je někdy tak naplněná, že je extrémně daleko od Ducha svatého.
 13. Naše vize
  Naše vize 28. června 2017 18:32
  0
  Zdá se, že autor chce, jako dříve, aby vše bylo v rukou církve a byly zakázány jakékoli technologie.To bylo již ve středověku.
 14. mahoney
  mahoney 28. června 2017 18:38
  0
  S vidlemi na vodě .... dalších 10 let se nic podobného nestane, ale až přijde volba, bude jiná, dát dražší nebo levnější.
 15. Michael m
  Michael m 28. června 2017 18:50
  +1
  Autoři virů se již připravují na nové příležitosti. Banky nebudou muset být hacknuty, lidé převedou tolik, kolik potřebují, kde to bude nutné. A pokud tento člověk pracuje i s financemi, možnosti jsou prostě fantastické. A nebudete kopat, právě jste chytili virus přes rozhraní.
 16. Seriózní
  Seriózní 28. června 2017 20:04
  +1
  Citace: voyaka uh
  A proč jste vlastně proti chipsům?
  Musíte být obě ruce „pro“.

  Okamžitě po vás... Chytání vousatých (ale bez bočních zámků, to je důležité!), čipování a - voila! Z chela vyraší postranní zámky a on okamžitě jde do kibucu.
 17. cedr
  cedr 28. června 2017 20:18
  +3
  Dehumanizace probíhá několika satanskými, pokřivenými způsoby: transplantologie, čipování, robotizace, vytváření chimér na základě genetického inženýrství a samozřejmě AI, jako bez ní... V ekonomice znetvořené hříchem a smrtí je potřeba všemožných fyzická a morální monstra je a bude obrovská. K pochopení stačí sledovat moderní hry a horory zaměřené na démonizaci obyvatelstva Země. Pouze vzteklé lidstvo může odhalit Antikrista, konečné ztělesnění hříchu a smrti.
  1. bobr1982
   bobr1982 28. června 2017 20:38
   +3
   Citace: cedr
   Pouze vzteklé lidstvo může odhalit Antikrista, konečné ztělesnění hříchu a smrti.

   K tomu je nutné přivést lidi do bestiálního stavu, což se daří s úspěchem, na Západě tento proces nabyl jak zrychleného, ​​tak nezvratného charakteru, určitý pokrok.
  2. telobezumnoe
   telobezumnoe 28. června 2017 22:28
   0
   a proč vhánění do hlavy pojmů peklo, satanův ráj není v tomto případě démonizací obyvatelstva? jaký dvojí metr. Technologie nám umožňuje uvolnit čas a dát nám nové příležitosti. není to nutně fiktivní svět, který věří i věřící. technologie jsou skutečné a umožňují nám lépe porozumět světu kolem nás, vidět příčiny a následky, zvládat následky a ty věci, které byly pro naše předky fantastické a nemožné. To vše se dá nepochybně využít k negativním záměrům, ale je to jako sekera, se kterou lze stavět, tvořit i ničit, a to se objevilo dávno před vznikem internátu.
 18. monster_fat
  monster_fat 28. června 2017 20:46
  +1
  "Matrix" není jen fikce, je to budoucnost lidstva... Skvělé je, že utíkaje od stále neatraktivnější reality, kterou si člověk sám vytváří, sám se vhání do rámce virtuální reality řízené ... Je také zvědavé, jaká je budoucnost, i když poněkud v primitivní podobě (na úrovni tehdejší technologie) byla předpovídána ve filmu "Mrtvá sezóna" s Donatasem Banionisem v titulní roli...
  1. bobr1982
   bobr1982 28. června 2017 20:55
   +1
   Huxley se svým podivuhodným světem předpovídal budoucnost lidstva s vysokou přesností a nevypadalo to jako předpověď, ale jako akční program. To vše je velmi zvláštní, stejně jako osobnost samotného Huxleyho a jeho okruh přátel a soudruzi.Věděl, o čem mluví, nebo učil jeden ze zasvěcených.
 19. Ken71
  Ken71 28. června 2017 21:06
  +3
  Babičky na lavičce uvažují o internetu rozumněji. Svět se těmto technologiím ani nepřiblížil. A tyto implantovatelné čipy nejsou o nic nebezpečnější než plastové karty, abyste je nemohli ztratit.
  1. g1washntwn
   g1washntwn 29. června 2017 09:43
   0
   Dokážete si představit důsledky EMP pulzu nad čipovanou a digitální metropolí?

   Čipování je pro stát snazší způsob, jak kontrolovat a nakládat s biomasou, ale nyní musíte otočit neohrabaný ekonomický systém, abyste udrželi obyvatelstvo v rámci potřeb a příležitostí. A tady udělal pro Společnost dobrý skutek - do vašeho mozku je vyslán elektrický impuls, aby uvolnil hormon štěstí, naopak po vtipu o Síle virtuální účet platebních prostředků najednou ztratí váhu a tělo bude mít z nějakého důvodu špatnou náladu.
 20. Láska je
  Láska je 28. června 2017 21:57
  +2
  Abychom byli spaseni, musíme poslouchat přikázání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Pokud nemáte čip a nemilujete Boha a svého bližního, pak pro vás není k ničemu. "Jestliže mluvím lidskými a andělskými jazyky, ale lásku nemám, pak jsem zvonící mosaz nebo znějící činel. Mám lásku, pak nejsem nic" (1. Korintským 13:1) A pokud máte čip a naplnili jste přikázání, co je potom pro vás Satan? Bohu je všechno možné! "Když to jeho učedníci uslyšeli, velmi se divili a říkali: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš vzhlédl a řekl jim: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno" (Mt 19:25). Ortodoxní křesťané, uklidněte se. Díky bohu!
 21. Shumanit
  Shumanit 28. června 2017 21:57
  +1
  Když se bojíte hororových příběhů, podívejte se na film Adventures of Electronics ... I jemu překážely lyže ...
 22. Shumanit
  Shumanit 28. června 2017 22:01
  +1
  Citace od Ken71
  Babičky na lavičce uvažují o internetu rozumněji. Svět se těmto technologiím ani nepřiblížil. A tyto implantovatelné čipy nejsou o nic nebezpečnější než plastové karty, abyste je nemohli ztratit.

  Opravdu... Je to jako e-pas vložený do opusu... Otočeno - počítač počítal informace... Nic víc... Poslouchejte neurochirurgy... do hollywoodských pohádek máme ještě hodně daleko. .. Exoskeleton, to je zatím naše hranice ... Ale tam je princip trochu jiný ...
 23. NickRom69
  NickRom69 29. června 2017 01:23
  +4
  Nejsmutnější na tom je, že dříve se to zdálo nemožné, nyní se to zdá být pochybné, a v důsledku toho v budoucnu „autorita“ implantuje všechny tyto svinstva, aby nad námi všemi byla totálně pod záminkou „dobré“ věci a zákona. . Je špatné a smutné, že jen málokdo pochopí celý smysl a odmítne, prozebaya život jako "vyvrženci" společnosti (s největší pravděpodobností buď na útěku, nebo ve vězení, nebo úplně zabiti) .... ale zdarma!
  A já budu jedním z nich.
 24. Alex66
  Alex66 29. června 2017 12:36
  +1
  Rusko i přes sankce proti němu plně zapadá do globálních procesů, což zdůrazňuje jejich globalizaci, nadnárodní charakter
  Principem starých pánů je boj a nevolníci si lámou hlavu. Teprve teď se pánové v této době spolu potloukají v Courchevel nebo kdekoli. Důležité je, že nás drží pod kontrolou pomocí nejnižších metod, vysvětlování negramotnosti intrikami nepřátel, nutností udržovat velkou armádu atd. A až budou technologie připraveny, řeknou nám, že k poražení korupce a terorismu musí být každý čipován. Není divu, že teď celý svět bojuje, ach ano, zapomněl jsem na hackery, všichni s nimi také bojují, přístup na internet bude přes čip.
 25. Mexovoy
  Mexovoy 1. července 2017 00:27
  +2
  Jaká pseudonáboženská hereze? Jen pravoslavní zde nestačili.
 26. rait
  rait 1. července 2017 06:02
  0
  Pokaždé, když v tématu o špičkových technologiích vidím „satana“ a „náboženství“, je mi okamžitě jasné, že bude následovat pseudonáboženské delirium člověka, který jednoznačně potřebuje odbornou pomoc. Už jen proto, že strach z čísla 666 už není moc cool.

  Ve skutečnosti mluvíme o změně lidské povahy, parametrů osobnosti, která je obrazem a podobou Stvořitele.


  Jako vždy o určité změně lidské povahy a obrazu Stvořitele píše člověk, který má jednoznačně alespoň plné zuby. To, že se nejedná o vaši osobní tkáň a zásah do obrazu Stvořitele v jehož obrazu a podobě máme kazy a do 40 let musíme zůstat bez zubů, takovým lidem nevadí. To není psát články na internet, ale žvýkat zuby. Takže lidé jako autor nosí brýle, vyplňují si zuby a nasazují korunky s implantáty a v případě potřeby protetizují klouby. Stručně řečeno, „napadají chrám Ducha svatého“ a ze všech sil se staví proti „vůli Boží“, která, jak víte, zahrnuje nemoc.

  Milost Boží s vámi! Jestliže je vše od Pána, pak vaše nemoc pochází od Něho. Pokud je vše od Pána k nejlepšímu, pak je vaše nemoc také vaší.


  Bůh seslal nemoc. Děkuji Pánu; proto vše, co pochází od Pána, je k dobrému.

  Jsou nemoci, jejichž léčení Pán zakazuje, když vidí, že nemoc je ke spáse potřebnější než zdraví. Nemohu říci, že se to nestalo ve vztahu ke mně.


  Svatý Theophan Samotář

  Google a Newralink oznámily počítače zabudované „uvnitř lidského mozku“. Jsou ztělesněny ty zdánlivě nerealizovatelné fantastické zápletky, které jsou založeny na známkách transhumanismu. Na festivalu konaném v březnu v Austinu v USA futurista Raymond Kurzwell řekl, že do roku 2029 bude dosaženo singularity – úplného spojení lidské a počítačové inteligence.


  Ale ve skutečnosti, a ne ve fantaziích transhumanistů, slibech obchodníků za účelem sbírání těsta a deliriu nemocných lidí, je maximum, kterého nyní technologie dosáhla, přenos velmi špatného video obrazu do mozku. Stejně jako extrémně slabá hmatová citlivost u protéz. Všechno, teď je konec. Počítače v mozku jsou stále velmi, velmi daleko, stále není jasné, jak převést elektronické informace na elektrické impulsy mozku. Jak přeložit i extrémně jednoduchý txt soubor ... do něčeho srozumitelného mozku? Odpovězte na tuto otázku a můžete počítat s minimálně milionovými granty na výzkum.

  V Rusku obecně i nyní uzavřená UEC fungovala přes jedno místo. O jakých čipech v mozku můžeme mluvit, když vláda není schopna zprovoznit banální elektronický podpis bez tančení s tamburínou, já osobně jako rozumný člověk nechápu.
 27. L10n77
  L10n77 1. července 2017 17:45
  +1
  Hmm, jak už tito "ortodoxní aktivisté" dostali, článek zjevně není pro VO, někam do farního okruhu patří, je čas koupit si licenci na střílení náboženských fanatiků.
 28. Denis-Skif
  Denis-Skif 1. července 2017 18:12
  0
  Kolik souhlásek se dnes již stalo masem. Jehňata na čele s vytetovanými čárovými kódy vyřezávají na kontrolním stanovišti, propustí vás rychleji. Pohodlně byla podlaha čela naskenována skenerem a dalším. Stádo