Jak Chruščov vyhodil do vzduchu Maďarsko

26
Po Chruščovově zprávě „O kultu osobnosti a jeho důsledcích“ se rozvířila téměř celá východní Evropa. Tam to bylo vnímáno nejen jako odsouzení politiky stalinského období, a to i v mezinárodním měřítku. Byla zpochybněna legitimita lidově demokratického systému v zemích regionu a vedení, které tam působilo v letech 1945-1947. Proto, jak poznamenali experti ze CIA a Rádia Svobodná Evropa, vytvořeného na konci 40. let pod jeho patronací, po této zprávě zesílilo domácí politické a ideologické kvašení. A začaly v něm převládat nacionálně-šovinistické a rusofobní nálady, zejména v Maďarsku a Polsku.

Jak Chruščov vyhodil do vzduchu MaďarskoZaznělo také, že ačkoliv o nákladech na kult osobnosti ve vztahu k zemím východní Evropy se v Chruščovově zprávě téměř mlčí, jejím cílem je také vyvolat urychlenou destalinizaci regionu. Aby se pak postupovalo k témuž v SSSR. Pravda, spolu s masovými protistalinskými akcemi od jara do léta 1956 ve východní Evropě prudce vzrostly protiruské a protisovětské nálady, které tehdejší vedení SSSR zpočátku ignorovalo.Chruščovova protistalinská zpráva byla mnohými, včetně maďarské politické elity, vnímána jako vodítko k akci. Je zcela přirozené, že města a další objekty pojmenované po Stalinovi ve východní Evropě (kromě Rumunska a Albánie) byly přejmenovány již v druhé polovině 50. let. V SSSR se tak stalo na podzim roku 1961. Logika byla tato: „Podívejte, téměř ve všech spojeneckých zemích nezůstala po Stalinovi ani stopa. A to musíme vzít v úvahu, protože je čas udělat totéž v SSSR.

Na nátlak Chruščova a Tita byl 18. července 1956 odvolán vůdce Komunistické strany Maďarska Matthias Rakoshi, odpůrce destalinizace, který oficiálně varoval Moskvu před důsledky zprávy o kultu osobnosti. poté exil do Krasnodaru a dále do Kyrgyzstánu, kde v roce 1971 zemřel. A z postu šéfa ministerské rady byl počátkem července 1953 odvolán – to zpočátku stimulovalo nejen antistalinistické excesy, ale i rusofobii a antisovětismus v Maďarsku.

Jak poznamenal šéf Rumunska v letech 1948–1965 Gheorghe Gheorghiu-Dej: „Zdá se, že cílem bylo usnadnit sblížení mezi Moskvou a Titem s pomocí Maďarska, ale hlavně urychlit „odhalování“ Stalin a stalinské období v SSSR, katastrofální i pro KSSS. Čína pak z tohoto scénáře otevřeně obvinila Chruščovce, ale ti na taková obvinění nereagovali.“

Co je charakteristické: krátce po definitivní rezignaci Rakosiho, na konci srpna téhož roku, se konal kongres Republikánské strany Spojených států. Její představitel, generál Dwight Eisenhower, jak si vzpomínáme, byl až do roku 1960 prezidentem země. Sjezd vyzval k osvobození zemí sovětského bloku od diktatury a vměšování Kremlu, což maďarská opozice vnímala jako signál k akci. Navíc v Rakousku a Jugoslávii počet bodů za převoz antisovětsko-antistalinské literatury do Maďarska, stejně jako „instruktorů“, zbraně, munice, rádiové zpravodajské zařízení.

Připomínáme, že sovětská vojska byla na Chruščovovo naléhání v roce 1955 stažena z východního Rakouska a toto území se vlastně stalo „koridorem“ pro přípravu známých akcí v Maďarsku.

Provokativní akce proti největšímu pomníku Stalina ve východní Evropě v Budapešti a také ve Stalinvarosu (brzy přejmenovaném na Dunaujvaros), zahájené na podzim 1953, se staly trvalými od července 1956, ale Moskva na to nereagovala.

Ve dnech 17. až 18. září 1956 maďarský kongres spisovatelů a osobností veřejného života, přísně podle amerických vzorů, vyzývá zemi, aby všemi možnými způsoby podporovala Imre Nagye – „prozápadního-pro-Titova“, jako Molotov a Šepilov , který brzy upadl do nemilosti, mu zavolal. A co vlastně na Nagyové zajímá spisovatele a sociální aktivisty? Nicméně první velké protisovětské a protistalinistické demonstrace v Maďarsku začaly právě tímto sjezdem. Na druhou stranu se zdálo, že Moskva čeká: kdy bude konečně zničen pomník Stalina v Budapešti? ..

Podle mnoha odborníků a archivních materiálů považoval Berija Nadiu, na rozdíl od Rakosiho, za zcela ovládanou. Protože Nagy, který byl od roku 1929 v exilu v Moskvě, byl v roce 1930 naverbován NKVD (přezdívka „Volodya“) a poskytoval informace o Rakosi a dalších maďarských zaměstnancích Kominterny.

Připomeňme, že Imre Nagy se stal premiérem v červenci 1953, ale 18. dubna 1955 se Rákosimu podařilo z tohoto postu odvolat svého protivníka. Nagy však i ve svém důchodu vyzýval k likvidaci objektů spojených se jménem Stalin v Maďarsku, k jeho vystoupení z Varšavské smlouvy a „vzdálenosti“ země od sovětského vlivu. Přesněji řečeno, již v roce 1953 se Nagy stal v Maďarsku jakousi hlásnou troubou antisovětismu a antistalinismu.

Spojené státy, které tuto zemi vyhodnotily jako nejslabší článek sociální komunity, od roku 1954 prudce zintenzivnily podvratné aktivity proti nim. Práce proti byly prováděny na základě směrnice Národní bezpečnostní rady (NSC) č. 174 (NSC 174) ze dne 23. prosince 1953. A 8. září 1954 schválilo vedení Svobodné Evropy směrnici č. 15, Maďarsko, Operace Focus. V souladu s tímto dokumentem byl vypracován 12bodový program „hnutí národního odporu“ (likvidace všeho, co připomínalo Stalina; svobodné volby; zatčení M. Rakosiho; vypovězení Varšavské smlouvy atd.). A 1. října 1954 byly do Maďarska vhozeny miliony letáků s tímto programem. V Moskvě si nadále „nevšimli“ ...

Je také příznačné, že na zasedání Rady národní bezpečnosti 12. července 1956 řekl americký viceprezident R. Nixon, že by bylo hezké, kdyby železná pěst Sovětů opět padla na sovětský blok. Je to jasné – zdiskreditovat socialismus, Varšavskou smlouvu, SSSR. No, Chruščov de facto splnil hlavní část těchto „doporučení“: Rakosi byl vyhoštěn hluboko do SSSR; 23. října 1956 byl pomník Stalina v Budapešti definitivně zničen, následujícího dne se Nagy opět stal premiérem a oznámil své vystoupení z Varšavské smlouvy. V důsledku toho sovětská vojska vstoupila do Maďarska ve dnech 24.–25. Taková synchronicita nemůže být náhodná.

V té době již v zemi aktivně operovaly národní teroristické skupiny (Bílá garda, Meč a kříž, Krvavá smlouva), které měly v úmyslu svrhnout vládu silou zbraní. A Nagyová jim to nezakázala. Se souhlasem (či dokonce povzbuzením) úřadů se rozpoutal zrůdný teror proti všem, kdo nevítali rozchod se SSSR a znesvěcení památky Stalina. V souladu s tím se v zemi rychle šířila rusofobie a stále více se volalo po „bojkotu všeho ruského“.

Velvyslanectví a obchodní mise Číny, Albánie, Rumunska, Mongolska a také Severní Koreje a Severního Vietnamu hlásily do svých hlavních měst, že sovětská diplomatická mise se na rozdíl od nich zdráhá poskytnout dočasné útočiště příznivcům přátelství se SSSR prchajícím před terorem. nebo je dokonce odmítl. V blízkosti sovětského velvyslanectví jsou proto zabíjeni nebo lynčováni lidé. Ukazuje se, že Chruščovovo vedení usilovalo o maximální intenzitu antisovětismu v Maďarsku.

Pozoruhodné je také to, že velvyslanectví USA v Budapešti ve zprávě „Prvních 6 týdnů bez Rákosiho“ poznamenalo, že „znatelně roste vliv nového člena stranického vedení Jánose Kadára“. Američané navíc citovali názor tehdejšího sovětského velvyslance v Maďarsku Ju. V. Andropova, který řekl, že má Kadar opravdu rád, s důrazem na slovo „velmi moc“. Média mnoha západních zemí označila Kadar za nejvíce antistalinského v nejvyšším vedení země. Brzy, jak známo, stál v čele Maďarska.

Jedním slovem, maďarské události začaly mnohem dříve, než se v sovětské historiografii běžně věří. A primárním, ne-li hlavním úkolem Chruščovovy politiky v té době bylo urychlit definitivní odhalování kultu osobnosti pomocí úsilí bezuzdného maďarského antistalinismu.
Naše zpravodajské kanály

Přihlaste se k odběru a zůstaňte v obraze s nejnovějšími zprávami a nejdůležitějšími událostmi dne.

26 komentáře
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. +17
  17. září 2016 06:20
  Hlavní Stalinovou chybou, která později vyústila v Belovežské spiknutí a zločinné zničení SSSR, bylo, že nepostavil trockistu Chrušče, zrádce vlasti, ke zdi. A z jakého důvodu - zlý úmysl nebo neproniknutelná hloupost, udělal to, ať na to přijdou "liberální historici", ty, kteří zemřeli v důsledku válek a genocidy, již nelze vzkřísit...
  1. +9
   17. září 2016 11:14
   Chruščov byl ještě za Vůdce tím patolízalem.. Takže tomuto osudu unikl, navíc věřím, že za Stalina nebyly žádné represe.
   1. +1
    19. září 2016 14:22
    Hlavní chybou Stalina (a Dzeržinského) je, že nedokázal omezit leninskou národní politiku. Stalin a Dzeržinskij byli proti Svazu a autonomním republikám, ale většina tehdejších vůdců KSSS (b) podporovala Lenina. Tato většina bohužel neměla nic společného s Rusy a jinými domorodými národy. Teď se uvolníme.
  2. 0
   1. prosince 2016 21:13
   Citace: ava09
   Hlavní Stalinovou chybou, která později vyústila v Belovežské spiknutí a zločinné zničení SSSR, bylo, že nepostavil trockistu Chrušče, zrádce vlasti, ke zdi. A z jakého důvodu - zlý úmysl nebo neproniknutelná hloupost, udělal to ...

   1. Stalin nebyl hloupý.
   2. Neměl čas. Všechny materiály o vyšetřování neúspěchů na začátku války byly připraveny. Trockisté ze strachu o svou kůži zabili jeho a poté Beriju, strážce všech dokumentů. Tyto materiály nebyly dosud nalezeny. Existují návrhy, že jsou skryty v Číně.
 2. +9
  17. září 2016 07:40
  Chrušč ve skutečnosti jako naschvál propustil z vězení několik desítek tisíc salašistů. Zase, dobře, když se vše začalo točit a ještě nenabralo na obrátkách, průzkumný prapor v Budapešti dorazil do kina, kde sídlilo velitelství. Na žádost o zničení dostali rozkaz stáhnout se z města, obecně .... úplně.
  1. 0
   22. září 2016 19:39
   Tento průzkumný prapor mohl znásobit celé velitelství nulou a tím zastavit povstání. Byli tam frontoví vojáci, kterým, ne jako salašistům, nasazovali „kanárská kuřátka“ na lopatky.
 3. +5
  17. září 2016 07:42
  Samozřejmě, proč to skrývat N.S. Chruščov vnesl zmatek do mezinárodního komunistického a dělnického hnutí...
  1. +8
   17. září 2016 08:08
   NS Chruščov vnesl do mezinárodního komunistického a dělnického hnutí zmatek.

   Co jiného se dalo čekat od podřezaného trockisty?
 4. +9
  17. září 2016 08:56
  To, co Chruščov udělal, byla kolektivní *práce*, pouze *nahlasoval* to, co bylo potřeba k uchopení moci a udržení moci. Otrava A VE STALINOVI a následný vojenský převrat * pracují * na více než jedné * postavě *. Zapojení dovezených * specialistů * do převratu potvrzuje skutečnost, že zákony byly přepracovány, aby * živily * americkou ekonomiku. Ne nadarmo se všichni, kdo se podíleli na rozpadu země a jejich děti, schovali v zahraničí a stali se nejzatvrzelejšími * nepřáteli své země.
  Logika budování nezávislé politiky vyžaduje zničení všech takových * postav *. Čím dříve si to vláda uvědomí a začne ničit zrádce, tím méně obětí bude.
 5. +3
  17. září 2016 09:28
  Chruščov nejen že vyhodil do vzduchu Maďarsko,
  Ale celý náš sever s nápadem na kukuřici...
 6. +4
  17. září 2016 09:37
  Citace z prům
  Chrušč ve skutečnosti jako naschvál propustil z vězení několik desítek tisíc salašistů. Zase, dobře, když se vše začalo točit a ještě nenabralo na obrátkách, průzkumný prapor v Budapešti dorazil do kina, kde sídlilo velitelství. Na žádost o zničení dostali rozkaz stáhnout se z města, obecně .... úplně.


  Takže zrádce, zrádce...
 7. +9
  17. září 2016 11:27
  Pokud vezmeme v úvahu fakta, pak Chruščov (prakticky sám!!!) udělal následující
  1. Vedl a úspěšně provedl pokus o atentát na Stalina.
  2. Vyčištěno (rychle!!!) nejbližší stalinistické prostředí až po fyzickou likvidaci některých vynikajících osobností.
  3. Hypnotizoval (a hypnotizoval) celý sjezd KSSS, nejfalešnější dokument světových dějin, ve kterém byli lidé, minulé války a dokonce i revoluce a za nimi celá CCCP!
  4. Demontoval (nenávratně !!!) stalinistický ekonomický systém na nějakých 3-5 let!
  5. Zničil stalinistický trend v kultuře a umění – také velmi rychle.
  6. Potlačil prostalinské nepokoje v celé CCCP – radikálně a obratně
  7. Poté, co zařídil konflikt s Čínou jako krycí operaci, vytvořil (přesně vytvořil od nuly a nepřevedl technologii) jaderný průmysl Číny.
  8. Uzavřený (a velmi obratně) Sacharovův projekt „tajfunu“, který ze SSSR automaticky učinil vítěze studené války.
  9. Můžete přidat mnohem více - ale toto už stačí (autor bude vděčný za přidání do prasátka)
  A teď je otázka: soudě podle toho všeho byl Nikita Chruščov prostě génius. Ale ani ve fyziognomii, ani ve skutcích, ani v řeči to není nepostřehnutelné.
  Sdělte tedy autorovi těchto řádků, který byl právě propuštěn z oddělení číslo šest s diagnózou "konspirační paranoidní schizofrenie", že on, tzn. autora odtamtud předčasně propustili a je třeba ho píchnout haloperidolem)))
  1. +10
   17. září 2016 12:50
   No, o otravě Stalina - to je nepravděpodobné. Na takové bylo tenké střevo. Ano, a to už bylo 74 let. Takových let se pak mnoho nedožilo. Ale neposkytnutí lékařské péče včas strážci, které někdo naverboval, se muselo stát. Nechme pohádky o tom, jak se dozorci báli jít za Stalinem a rušit ho – nechme to na klaunech.
   Žádná hypnóza nebyla. Mocné stranické kruhy stály za Chruščovem, kterému se nelíbilo, že Stalin předává moc ze stranických orgánů exekutivě. Tedy ještě pár let a ne generální tajemník KSSS, ale předseda Rady ministrů a možná i něco jako prezidentství by se stalo hlavní věcí v zemi. Stalin nominoval lidi činu, nikoli stranické funkcionáře, ale po jeho smrti se vše změnilo. Proto byla stranická elita loajální k vojenskému převratu Chruščov-Žukov. Protože udržel moc pro stranu. Nebyl to moc chtivý samotář – za ním stála významná část stranické elity a armády.
   Podle mého názoru však právě tehdy vstoupil SSSR na cestu smrti. I když tam byly lety do vesmíru a obrovská armáda. Nebyla tam jen myšlenka, plán, mozek a hlavně víra. Za Brežněva se SSSR stále držel, i když už začal zaostávat, po jeho smrti se rozpadl. Vše ale začalo odmítnutím cesty, kterou zemi vedl Stalin, a ztrátou víry ve vlastní cestu.
   SSSR nezemřel v roce 1991 - zemřel v roce 1953. Pak to byla cesta k obnově kapitalismu, která přirozeně skončila rozpadem unie.
   Zároveň je potřeba rozumět. Mrtví jsou mrtví. Stalinistický SSSR se mohl stát vůdčí světovou mocností, ale to už je dávno pryč. Váza je rozbitá a nelze ji slepit, jak to bylo. Návrat na tuto cestu nebude fungovat. Před námi jsou jiné cesty – špatné i dobré, ale musíme jít vpřed a nebýt nostalgičtí, jak by všechno mohlo být. Může být, ale nebude. Bude, ale jiným způsobem. hi
   1. +2
    17. září 2016 16:47
    Podle mého názoru však právě tehdy vstoupil SSSR na cestu smrti. I když tam byly lety do vesmíru a obrovská armáda. Nebyla tam jen myšlenka, plán, mozek a hlavně víra. Za Brežněva se SSSR stále držel, i když už začal zaostávat, po jeho smrti se rozpadl. Vše ale začalo odmítnutím cesty, kterou zemi vedl Stalin, a ztrátou víry ve vlastní cestu.

    Zde Kim Korean neschází z cesty. Kope díry v horách a nýtuje primitivní rakety. Lidé přitom zůstávají v primitivním stavu.
    Asi tam přeci jen „Cesta“ nevedla.
    1. 0
     17. září 2016 17:26
     Právě na hranicích se neustále konají společná cvičení korejského státu o vylodění. Není to tak jednoduché.
    2. 0
     18. září 2016 21:22
     Otázka cesty a proč se kopou nory je samozřejmě na místě. Chcete-li na ni odpovědět, zkuste odpovědět na hlavní otázku.

     Proč člověk chodí do práce? Pravděpodobně za účelem uplatnění své finanční nezávislosti a sociální ochrany.

     Suverenitu země tedy zajišťuje buď rozvinutá silná ekonomika. Nebo uzavřená společnost v opozici vůči vnější blokádě.
     Včetně toho je také formou zachování etnosu. Lidé.

     Bohužel I.V. Stalin nedokázal vytvořit spolehlivou strukturu státu, chráněnou před všemi druhy reformátorů. Ale ani za to ho nemůžete vinit. Protože realizovat spolehlivý stav je obdobím několika systematicky vzdělaných generací, s jedinou morálkou a vysokou morálkou. Protože zárukou stabilního státu, ne-li zvláštní, je jediná morálka.
  2. 0
   17. září 2016 13:36
   Citace: antiexpert
   "Konspirační paranoidní schizofrenie"


   Možná není všechno tak vážné - jen amatéři mají prohloubení grafomanie, píší, aniž by chápali, o čem mluví, ale nemohou mlčet ...
   I když, jak se říkáАt a nИje třeba si sednout, když už není síla vydržet - vypadá to, že je to tak ...
  3. +4
   17. září 2016 16:38
   Můžete také dodat, že Chruščov jednal zcela podle pravidel přijatých na komunistickém shromáždění. Proto ho sjezd podpořil. Chruščov byl nejvěrnějším stoupencem Stalina a o všech svých úspěších hlásil Vůdci. Nepamatuji si, že by byl obviňován z deviací, z poprav, z nezákonného zatýkání. Chruščov byl výrazným představitelem nejrozšířenější vrstvy mezi vládnoucí klikou – nevzdělaný kariéristický hlupák.
   Komunistické kariéristy už nebaví třást se z jakéhokoli pokřiku příštího Bosse, a tak provedli destalinizaci. Provedli však velmi povrchně, celá stavba byla zachována dalších 30 let. Ale aspoň přestali dávat 10 let za vtipy. A začali nesměle vytvářet lehký průmysl, vyrábět spotřební zboží. Začalo dlouhé období návratu země na koleje civilizovaného rozvoje.
   1. +5
    17. září 2016 19:26
    Citace: Huphrey
    Chruščov byl výrazným představitelem nejrozšířenější vrstvy mezi vládnoucí klikou – nevzdělaný kariéristický hlupák.

    oklamat Stalin si u sebe nenechal blázny a nevzdělané lidi a ještě víc nedůvěřoval oslovit svou ženu - Alilujevu, se kterou Chrušč studoval na Průmyslové akademii, nepočítaje stranická studia, a pak brali vzdělání vážně a nebylo POUŽITÍ , stejně jako falešní akademici všelijakých akademií neobvyklých věd o mimozemšťanech.To, že si u vůdce nasadil podobiznu petržele a nesundal ji skoro až do rezignace, neznamená, že je hlupák, ale prostě že si nejste vědom událostí a účasti drahé Nykyty Sergejeviče na nich.Ano. Kariérista se stejným zvířetem, zvířecí pach pro nebezpečí a byl bezzásadový k hanbě při dosahování cíle, ale nebyl blázen.
    1. 0
     18. září 2016 02:00
     A dovolte mi s vámi nesouhlasit. Vzdělávání bylo většinou na papíře, vrstva carských manažerů byla zničena a „leninská garda“ nezvládala zadané úkoly, protože se skládala z revolucionářů – ničitelů a ne z tvůrců. Úřady kriticky neměly čas na školení personálu, rolnická mládež byla poslána do ústavů, pouze včerejší kolchozníci neměli čas získat znalosti. Až na vzácné výjimky. Tehdejší „ústavy rudých profesorů“ se tedy od moderních akademií práva, managementu a cestovního ruchu jen málo liší. Chruščov měl právě obzory takového nově vyraženého bezzásadového manažera, který se stal zběhlým v tajných hrách, ale věděl jen málo o ekonomii, zemědělství, umění....Také zasel obilí a zavedl ekonomické rady, omezil domácí pozemky a farmy a výstava umělců na násilnících. Karibská krize je také z éry Chruščova ... na popis jeho umění není dost papíru.
     1. +3
      18. září 2016 08:44
      Citace: Huphrey
      A dovolte mi s vámi nesouhlasit.

      nenechám to .
      Citace: Huphrey
      Vzdělávání bylo většinou na papíře, vrstva carských manažerů byla zničena a „leninská garda“ nezvládala zadané úkoly, protože se skládala z revolucionářů – ničitelů a ne z tvůrců.

      No je rozhodnuto oklamat nesmysl iEGEista od Fursenkolivanov jim. Soros. Takže drze lhát může buď Frank D.B. podle Lavrova vědomostmi nezatížený, nebo vyloženě provokatér a adept Igora Čubajse.Také „historika“ jejich Facebooku v archivech čtoucí dokumenty nikdo a nikde neviděl. Kdo je zničil? Ano, ani po procesu nebyla „Industriální strana“ vynásobena nulou, ve skutečnosti byla škola „zachráněna.
      Citace: Huphrey
      Tehdejší „ústavy rudých profesorů“ se tedy od moderních akademií práva, managementu a cestovního ruchu jen málo liší. Chruščov měl právě obzory takového nově vytvořeného bezzásadového manažera,

      Kampaň opravdu netušíte, KDO a JAK vybudoval vzdělání v SSSR, a vůbec to nechcete. To je pochopitelné. a nepotřebujete zjišťovat nic dalšího - takže můžou být divní na všechno, že je, vydávat verdikty o ničem konkrétně. V uvedené citaci je obrázek současného vysokého školství, a to i s nedávno krytým prodejem diplomů v moskevském metru. Lazar Kaganovich.Pokud jste skutečně přemýšleli o svém nakresleném virtuálním vesmíru, pak odpověď zní - kdo provedl industrializaci, na kterou bylo nutné připravit statisíce... specialistů v co nejkratším čase, pak by zanikli na dlouhá doba před počítačem v přetížení v nemožnosti naklepat další porci na klave ,,revelations"/
     2. 0
      18. září 2016 21:29
      Hapfi

      A dovolte mi s vámi nesouhlasit.

      Stalinistický vzdělávací systém a jeho vývoj byl tak silný, že dodnes překvapuje. Pamatuji si příklady ze života obyčejných lidí, kteří měli znalosti a použili je v aplikovaných potřebách jen jednou za 10 let. Je ale překvapivé, že je drželi tak dlouhou dobu.
 8. +1
  17. září 2016 17:53
  A bez Chruščova by se v Maďarsku nic nestalo? cítit
  1. +1
   17. září 2016 19:31
   Citace: kočka
   A bez Chruščova by se v Maďarsku nic nestalo?

   Jak se to tedy stalo? Ne, nebylo. Zastavili by děti Gelenovského v Německu, stejně jako Berijovy děti v Německu, samozřejmě hlukem, ale bez takových obětí a prakticky zaútočili na Budapešť poté, co dali město rebelům bez speciální operace.
 9. 0
  29. září 2016 10:26
  Kdy dojde ke všem, že Amerika je ze své podstaty geopolitický nepřítel? Že Europe de Gaulle na Dálný východ je mýtus! Tady, stejně jako v Highlanderu, musí zůstat naživu jen jeden! Buď je Rusko silnou, nezávislou mocností, nebo je roztříštěné do mnoha malých Rumunska, nárazníkové zóny na hranici s Čínou.
 10. 0
  10. října 2016 19:08
  Jako slon s perlíkem v porcelánce. Takový dojem diplomatických rozkoší SSSR od dob Stalina.

"Pravý sektor" (zakázaný v Rusku), "Ukrajinská povstalecká armáda" (UPA) (zakázaný v Rusku), ISIS (zakázaný v Rusku), "Jabhat Fatah al-Sham" dříve "Jabhat al-Nusra" (zakázaný v Rusku) , Taliban (zakázaný v Rusku), Al-Káida (zakázaný v Rusku), Protikorupční nadace (zakázaný v Rusku), Navalnyj ústředí (zakázaný v Rusku), Facebook (zakázaný v Rusku), Instagram (zakázaný v Rusku), Meta (zakázaný v Rusku), Misantropická divize (zakázaný v Rusku), Azov (zakázaný v Rusku), Muslimské bratrstvo (zakázaný v Rusku), Aum Shinrikyo (zakázaný v Rusku), AUE (zakázaný v Rusku), UNA-UNSO (zakázaný v Rusko), Mejlis lidu Krymských Tatarů (v Rusku zakázán), Legie „Svoboda Ruska“ (ozbrojená formace, uznaná jako teroristická v Ruské federaci a zakázaná)

„Neziskové organizace, neregistrovaná veřejná sdružení nebo jednotlivci vykonávající funkce zahraničního agenta“, jakož i média vykonávající funkci zahraničního agenta: „Medusa“; "Hlas Ameriky"; "Reality"; "Přítomnost"; "Rozhlasová svoboda"; Ponomarev; Savitská; Markelov; kamalyagin; Apakhonchich; Makarevič; Dud; Gordon; Ždanov; Medveděv; Fedorov; "Sova"; "Aliance lékařů"; "RKK" "Centrum Levada"; "Pamětní"; "Hlas"; "Osoba a právo"; "Déšť"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kavkazský uzel"; "Člověk zevnitř"; "Nové noviny"